BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020"

Transkript

1 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin

2 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform för Värmland Löfte Kärnvärden - känslor vi vill förmedla Profilområden Grunden i varumärket 11 4 Arbetet med att utveckla Varumärket Värmland Vad är ett varumärke? Varför behöver vi arbeta med varumärket Värmland? Att arbeta med ett platsvarumärke Gemensam vision och varumärkeslöfte Ansvaret att vårda och utveckla varumärket Vår arbetsprocess 16 5 Utgångspunkter för varumärkesarbetet Tidigare varumärkesarbete Modeller och teorier kring platsmarknadsföring och regional utveckling Kommunikationsmålgrupper Besökare Näringsliv Invånare Bilden av Värmland idag enligt undersökningar och mätningar 21 6 Genomförande från ord till handling 25 2

3 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand Min dröm skulle vara att Värmland är känt som den bästa glesbygden och har goda kommunikationer inom länet och knyter sig närmare Oslo. Att det finns ett gott företagsklimat. Ingen jantelag. Att här händer det grejer, det bubblar! Att här finns hög kompetens inom olika sektorer. Att andra tittat på Värmland och vad som händer här. (Deltagare på mässan Ramp på Karlstads Universitet 2012) Det borde bli känt för Klarälven, och Vänern. Bra pulkabackar. Bra skolor och bra bostadsområden. (Hannes, 9 år) Arbetstillfällen, bostäder till unga (student på Karlstads universitet) 2020 ska vi ha en uppstickare bland städer med en stor stad. Många ska lockas av att vilja bo och arbeta här. Inkludering - ett landskap för alla!! Levande landsbygd! Barnen i Värmland - vår framtid... (Åsa via Facebook) Värmland är bäst och vackrast i världen, ja till och med världens självklara mitt om du frågar oss som bor här. Men Värmland är kanske inte känt för alla. De senaste åren har världen kommit så mycket närmare Värmland. Vi konkurrerar med platser och företag över hela jorden och människor på andra sidan klotet är bara en knapptryckning bort. Alla regioner vill nu bli sedda och hörda av alla. Vi måste hela tiden arbeta med att stärka vår attraktionskraft och hitta nya vägar för utveckling och tillväxt. Många i Värmland gjort ett stort jobb med att berätta om hur vackert och spännande här är. Hur kulturella, roliga och företagsamma vi är. Tänk om alla skulle utgå från en gemensam plattform, ett gemensamt varumärke, vad skulle vi inte kunna åstadkomma då? Att jobba med en plats varumärke är så mycket mer än en logga och en slogan. I grunden handlar det om hur vi vill att en plats ska upplevas och uppfattas och hur vi alla är med och skapar den bilden. Utvecklingen och profileringen av Värmland måste gå hand i hand. De satsningar och åtgärder som görs för att utveckla och stärka Värmland kommer att bidra till att bygga ett starkt varumärke. På samma sätt så 3

4 hjälper ett starkt varumärke oss i arbetet att nå de mål som finns uppsatta för Värmlands utveckling. Denna varumärkesplattform har därför arbetats fram som en del av Värnlandsstrategin. Ambitionen är att varumärkesplattformen ska vara en utgångspunkt för alla oss som vill stärka det kreativa, kompetenta och sköna Värmland som finns men inte alltid syns. 4

5 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? Varumärket Värmland är inte bara glatt och trevligt. Det ska vara mer: smarta, hippa, begåvade, kompetenta och drivande. Vi har mycket att vara stolta över. Sluta lansera oss som goa och glada. Citat från en djupintervju. Bättre information och reklam till nära intilliggande städer i andra län. Själv bor jag i Karlskoga men vet inte alls mycket om vad som finns i t.ex. Karlstad eller Kristinehamn. Det blir att man vänder sig till Örebro, för därifrån får man information i tidningen eller via reklam. Elisabeth Careliusén via Facebook Värmland Värmland år 2020 är en plats där människor vill bo, arbeta och driva verksamhet. Värmland är också en plats som människor vill besöka året runt och en plats man vill göra affärer med. Vi kan konstatera att utifrån de varumärkesmätningar som vi har tagit del av i detta arbete framgår det att Värmland förknippas med skog, Karlstad, dialekt och trevliga människor. De flesta andra styrkorna är relativt okända utanför Värmland. Det finns en tydlig viljeinriktning i de inspel som kommit från referensgrupper, djupintervjuer och stormötet. Önska är att förändra och förstärka både den bild som vi själva har och den som andra målgrupper har av Värmland. Det handlar mycket om att lyfta fram befintliga styrkor och tillgångar men också om att arbeta bort vissa negativa uppfattningar. Det är viktigt för Värmlands utveckling att vidga och stärka bilden av Värmland. Uppfattningar som att Värmland är en avkrok långt borta, omodernt, töntigt, med dålig arbetsmarknad eller att det finns en avog inställning till olikheter ska arbetas bort. De positiva uppfattningar som finns om Karlstad, skogen, vänliga och välkomnande människor och våra berättelser ska behållas och stärkas. Värmland ska också associeras med ett starkt internationellt näringsliv, ett strategiskt läge där Värmland är länken till Oslo och att det är lätt att nå även Stockholm och Göteborg härifrån. Värmland ska förknippas med vatten och Vänern och vårt starka utbud av kultur, sport- och fritidsaktiviteter. Andra styrkor som vi vill ska bli kända är att vi är ledande när det gäller utvecklingssamarbeten och att det i Värmland finns en berikande och inspirerande mångfald. Varumärket Värmland ska ha värden som fungerar för målgrupperna boende, för besökare och för företagsetablerare. 5

6 BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN

7 3 Varumärkesplattform för Värmland Varumärkesplattformen för Värmland är tänkt att fungera som en guide för alla som på något sätt kommunicerar, representerar eller marknadsför Värmland. Den hjälper oss att förmedla en gemensam bild av Värmland som utgår ifrån våra tillgångar och styrkor. Grunden i varumärkesplattformen är ett varumärkeslöfte som sammanfattar vad vi lovar våra målgrupper, tre kärnvärden eller känslor som vi vill förmedla och åtta profilområden. 3.1 Löfte Värmlands varumärkeslöfte är också vår vision. Uttrycket är både tänkt att vara både styrande och profilerande. Löftet ska förmedla ett åtagande om att utveckla en grund för ett gott liv. Vårt löfte: Värmland ett skönare liv Livskvalitet innebär olika saker för oss alla. Vårt löfte förmedlar att de som besöker, bosätter sig eller etablerar sig i Värmland ska känna att det är det allra bästa tänkbara valet. Det bygger också på vår egen visa Ack Värmeland du sköna. 3.2 Kärnvärden - känslor vi vill förmedla Kärnvärden beskriver hur varumärket som helhet ska upplevas emotionellt. Det handlar om egenskaper och känsla. Kärnvärdena ska ligga till grund för och genomsyra vår kommunikation om Värmland. De tre kärnvärdena är: Öppet Värmland karakteriseras av öppenhet och värme. Här finns en välkomnande och genuin känsla. Kreativt Värmland står för kreativitet och inspiration. Det enkla och positiva är vår utgångspunkt. Handlingskraftigt Kompetens och handlingskraft är basen för ett dynamiskt och innovativt Värmland 7

8 3.3 Profilområden Profilområdena är tillsammans unika och särskiljande för Värmland. Dessa ska hjälpa till att förmedla tydliga och konsekventa bilder och känslor kopplade till Värmland. Vi kommer arbeta för att följande profilområden fysiskt, känslomässigt, innehållsmässigt och intuitivt förknippas med Värmland: Välkomnande och öppet Beskrivande ord: Välkomnande, valmöjligheter, livsdrömmar, inkluderande, glatt, trevligt, jämställt, integrerat, dialekt, livskvalitet, människor, genuint, stolthet, enkelhet, varma, positiva, ett skönare liv, varmt välkommen. Människorna i Värmland beskrivs som varma, positiva, öppna, välkomnande, jordnära och ödmjuka. I Värmland är det aldrig långt till ett skratt eller att någon berättar en anekdot eller skröna. 8

9 Värmland ska vara en region som många vill bo i och flytta till. Här är det enklare att leva. Livskvalitet innebär olika saker för oss alla. Vi är öppna och bejakar mångfald och människors olika önskemål och val. Vi har stort fokus på barn och ungas möjligheter att leva ett gott liv. Den som besöker, bosätter sig eller etablerar sig i Värmland ska känna att det är det allra bästa tänkbara valet. Här förverkligar vi våra livsdrömmar. Länken till Oslo Beskrivande ord: Närhet, investeringar, export, Charlottenberg, shopping, Töcksfors, gränshandel, socialt och kulturellt utbyte, arbetspendling, möjligheter, länk, shoppingcentrum, gemensamt språk, handel. Vi känner varandra sedan århundraden, umgås, samarbetar och gör affärer över gränsen. Tillväxtmotorn Oslo, är en av Europas snabbast växande ekonomier och vår närmsta storstad. Närheten innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större närmarknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar. Värmland gör Osloregionen större. Skog Beskrivande ord: Natur, skogsnäring, pappersindustri, besöksnäring, upplevelser, rekreation, avkoppling, friluftsliv, Skogsindustrins Hollywood- Paper Province, skogsråvara, förpackning, bioenergi, metanol, hållbara lösningar och tillväxt. Värmland är känt för skogen och naturen. Naturen ger oss inspiration, rekreation, upplevelser och jobb. Det är genom skogen som vi har byggt upp en stark pappers- och massaindustri som är världsledande inom ett flertal områden och som prisats för sitt samarbete i klusterorganisationen the Paper Province. I Värmland finns kompetens för hela kedjan från skogsråvara till färdig förpackning. I skogen ser vi också utvecklingsmöjligheter i framtiden med resurseffektiva och hållbara lösningar. Naturen lockar besökare varje år både från Sverige och utlandet. Flera av dessa väljer också att flytta hit. Berättartradition Beskrivande ord: Kultur, kvalitet, litteratur, Selma, Fröding, dans, film, opera, poesi, nyskapande, festival, konst, konsthantverk, Lars Lerin, Karin Broos, Västanå teater, sagolika Sunne. Här lever och utvecklas berättelserna i många olika konstformer. Berättartraditionen är stark och kulturen är en naturlig del av vår vardag. Från Selma Lagerlöf och Fröding till dagens Lars Lerin, Karin Broos, Sara Broos, Västanå teater och Broken Door utvecklas berättandet genom konsten, filmen, dansen och musiken. Kulturen vidgar våra perspektiv, ger 9

10 förståelse, roar och berör. Den ger även arbetstillfällen och lockar besökare. Vänern Beskrivande ord: skärgård, natur, båtliv, friluftsliv, sjönära boende, båtbussar, turbåtstrafik, Klarälven, sjöfart, transport, Lurö, båtluffning Den värmländska vänerskärgården har lika lång kustlinje som Bohuslän. Vänern är en pärla som med sitt myllrande båtliv ändå erbjuder möjlighet att hitta egna vikar och öar med ströv- och badområden. Turbåtar och båtbussar gör det möjligt för alla att ta sig ut i skärgården. Vi utvecklar attraktiva boenden vid vatten samtidigt som vi bevarar skärgården för båt- och friluftsliv och en utvecklad besöksnäring. Vänern är också en viktig och naturlig transportled som binder ihop oss med västkusten. Karlstad Beskrivande ord: Sola, hockey, regioncentrum, tillväxtmotor, nöjen, evenemang, skärgård, krogliv shopping, studentstad, varierad arbetsmarknad, tjänstenäring, sol, solstaden, Karlstads universitet, Karlstad Airport, Mariebergsskogen, Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, båtbussar, Vänern, Klarälven, Färjestad, Löfbergs, bostäder vid vattnet. I solstaden Karlstad är du varmt välkommen. Med upplevelser som Putte i parken i Mariebergsskogen, hockeyslutspel i Löfbergs Lila Arena, otaliga musikuppträdanden på Nöjesfabriken och fina uppsättningar på Wermland opera är det alltid nära till nöjen i Karlstad som är en av Sveriges främsta evenemangsstäder. Här trivs studenter, besökare och invånare. Karlstad är en stad för alla. I Karlstad är du alltid nära vatten. Här möter Sveriges längsta älv Nordens största sjö. Karlstadsregionen är ett tillväxtcentrum som gynnar hela Värmland. Här är gott om både stora och små företag och tjänstenäringen är stark. Internationellt näringsliv Beskrivande ord: Framgångsrika internationella företag, internationell arbetsmarknad, entreprenörskap, småföretagande, goda kommunikationer, enkelt att nå, lokala och globala i vår inställning, utveckling, resurseffektivt, utan klimatpåverkan, bioenergi, effektivitet, inspiration, innovation. Värmland värnar om det lokala och är samtidigt öppna för det globala. Uddeholm, Wasa, Stora Enso, Tieto och MSB är bara några av Värmlands internationella och framgångsrika företag och organisationer. Nya tjänster utvecklas i nära samarbete med kunder över hela världen. Inom vår starka skogsnäring finns kompetens och innovation i hela kedjan, från skog till färdig förpackning. Från Karlstad Airport är det lätt att nå Europas 10

11 storflygplatser och med snabbtåg tar det bara ett par timmar till Oslo, Stockholm och Göteborg. Bredband via fiber i hela länet gör kontakterna med omvärlden enkla. Samarbete Beskrivande ord: Samverkan, samarbete, gemenskap, närhet, Karlstads universitet, forskning, Skogsindustrins Hollywood Paper Province, företagsutveckling, jobb, produkt- och tjänsteutveckling, Triple Helix, Compare Testlab, tillsammans, utveckling, tillväxt. I Värmland är vi bra på att arbeta tillsammans. Vi utmärker oss när det gäller satsningar på regional utveckling. Anledningen till våra framgångar är ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat samarbete mellan offentlighet, näringsliv och Karlstads universitet. Styrkor är de korta kontaktvägarna mellan aktörerna, långsiktighet i finansieringen, tio nya professurer inom regionalt efterfrågade forskningsområden och ett engagerat näringsliv som bl.a. samarbetar i kluster. 3.4 Grunden i varumärket Jag tycker om att Värmland brukar lyfta fram just författarna och konstnärerna. Det är något som folk gemensamt är stolta över. Marit Kapla, Stöllet. Idag konstnärlig ledare för Göteborgs Filmfestival. Jag gillar inställningen att har man bott en månad i Värmland, då är man värmlänning. Punkt Det finns något väldigt inkluderande i det, men det går som sagt att stärka. Dilsa Demirbag- Sten, Karlstad. Bor nu i Stockholm. Arbetar som krönikör i bland annat Dagens Nyheter. Utnyttja näringslivets internationella kontakter för att attrahera människor, kompetens och turism. Skapa ett varumärke/gemensam bild som kan exporteras (även av näringslivet) av Värmland som en internationell region för att öka attraktionskraften. En av grupperna under Stormötet om Värmlandsstrategin på CCC den 17/ Värmland har en mängd styrkor och tillgångar. Utifrån alla dessa har de åtta profilerande styrkorna identifierats. Många av de övriga tillgångarna kommer självklart att lyftas fram av olika aktörer mot relevanta och identifierade målgrupper. I Värmland finns 16 kommuner med olika karaktär, dialekten och värmlandsvisan som starka identitetsskapare. Starkt förknippade med Värmland är också Färjestad och Löfbergs. Vi har många ambassadörer såväl historiska som samtida. 11

12 Karlstads arbetsmarknadsregion tillhör de största i Sverige utanför storstäderna. Arbetsmarknadsregionen innefattar flera av regionens kommuner. Idag skapas arbetstillfällen främst i städer och tillväxten i Karlstads arbetsmarknadsregion är viktig för hela Värmlands utveckling. Karlstads arbetsmarknadsregion präglas av ett diversifierat näringsliv och tillgången till Karlstads universitet. En av Värmlands stora tillgångar är skogen och skogsnäringen. The Paper Province som är ett internationellt prisat klustersamarbete samlar och utvecklar ett stort antal företag inom pappers- och massaindustrin i Värmland. Här finns hela kedjan från skogsråvara till färdig förpackning. Inom skogsnäringen bedrivs det även intressant forskning och utveckling kring hur skogen kan bidra till en klimatvänlig energiförsörjning, ett område som är viktigt för Värmland, Sverige och EU. Den traditionella stål och verkstadsindustrin är också en stor tillgång för Värmland. Här utvecklas teknik för verktygsstål och fartygspropellrar i världsklass. Värmland är också en mycket populär turistdestination som besöks både för vintersport, friluftsliv, shopping och kulturupplevelser. I Värmland finns detta och mycket, mycket mer. 12

13 4 Arbetet med att utveckla Varumärket Värmland 4.1 Vad är ett varumärke? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation, ett företag eller en plats som helhet förknippas med. Upplevelsen av varumärket finns hos mottagaren och bestäms av mottagaren. Ett starkt varumärke kännetecknas av tydlighet och av särskiljning från andra varumärken. Ju starkare ett varumärke är desto större konkurrensfördel har man. På en grundläggande nivå är ett varumärke ett namn och en logotyp och används för att identifiera produkter, tjänster eller platser. På en mer djupliggande nivå är varumärket en upplevelse. Det är vad målgrupperna kommer ihåg och tänker om varumärket. Det är vad som leder till bestående intryck, preferenser och aktiva handlingar. Det är inget mystiskt utan i högsta grad verkligt, konkret, mätbart och kanske oförglömligt. Den information målgruppen tar till sig om varumärket är av både rationell och emotionell karaktär. Varumärket ger associationer och skapar förväntningar. Genom att särskilja och identifiera förenklar det våra val och beslut. Varumärket ska väcka intresse och bygga lojala relationer till målgrupperna. I grunden handlar det om hur vi vill att en plats ska upplevas och uppfattas och hur vi alla är med och skapar den bilden. Ett varumärke är en garant - ett löfte till alla målgrupper. Ett varumärke behöver vårdas och utvecklas och tar tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Varumärkets uppgift är att vara särskiljande gentemot andra konkurrerande varumärken på ett sant och relevant sätt. 4.2 Varför behöver vi arbeta med varumärket Värmland? Idag konkurrerar Värmland med många andra regioner om att få fler besökare, fler invånare och företag till regionen. Ett tydligt kommunicerat varumärke som bygger på en sann och trovärdig grund kan bidra till att en region blir mer attraktiv både för besökare, investerare, befintliga och nya invånare. Ju större kännedom och ju mer positiva känslor som finns för en plats desto större attraktionskraft. Värmlandsstrategin ska ge inriktning och prioriteringar för hur Värmland ska utvecklas. Värmland ska ha en tydlig och stark position som region. Vi har därför som en del av arbetet med de övergripande utvecklings- strategierna tagit fram en varumärkesplattform. Varumärkesplattformen ska vara en grund för att kunna bygga en tydlig och relevant bild av Värmland. Den ska ge svar på hur vi vill att varumärket Värmland ska uppfattas och hur vi vill kommunicera våra styrkor till omvärlden. 13

14 4.3 Att arbeta med ett platsvarumärke I grunden är arbetet att stärka varumärket för en plats detsamma som arbetet med andra typer av varumärken. Det handlar förenklat om att förmedla en bild av och ett löfte om platsen och skapa en medvetenhet om detta i målgrupperna. Allt detta förutsätter att man känner sina målgrupper, förstår deras behov och hittar eller skapar egenskaper hos platsen som möter behoven. Men tittar vi bakom dessa grundläggande förutsättningar finns det delar av varumärkesprocessen för en plats som gör den annorlunda. Främst hänger detta samman med bredden i målgrupperna och de många intressenterna som är inblandade i processen. En plats som Värmland har många olika målgrupper med vitt skilda behov och ännu fler intressenter. Ambitionen är att alla eller så många som möjligt ska känna igen sig i styrkor och varumärkeslöftet och det är häri utmaningen ligger. I slutänden måste en plats identifiera den eller de egenskaper som gör målgrupperna entusiastiska över att besöka, bo eller verka som företagare på platsen. De områden som ska profileras måste vara unika och övertygande nog för att få alla dessa människor att välja just Värmland istället för andra alternativ. Och, viktigast av allt, det som vi förmedlar och erbjuder måste vara äkta och trovärdigt och bottna i en faktisk verklighet på plats. Att hitta dessa egenskaper fordrar en stark vision, tydliga mål, kreativitet och insikt i målgruppernas behov och drivkrafter. 4.4 Gemensam vision och varumärkeslöfte Att människor kan leva ett skönare liv i Värmland är det budskap vi vill förmedla både inom och utom Värmland. Till de som redan bor här, till de som besöker oss och till de som funderar på att flytta hit eller starta företag här. Därför är visionen också vårt varumärkeslöfte. Tanken är att Värmland ett skönare liv ska leda oss i vårt arbete med att utveckla Värmland, det ska vara lätt och tydligt att förstå, teckna en idealbild, inspirera och utmana oss. Uttrycket ska kunna användas för att särskilja och skapa en tydlig identitet för Värmland. 4.5 Ansvaret att vårda och utveckla varumärket Att arbeta med marknadsföring av en plats handlar om samordning av många organisationers-, företags- och personers budskap till omvärlden. Vad du och jag berättar för nära och kära som inte bor här idag, vad våra ungdomar säger och tror om framtiden, vad de som har valt att flytta hit från andra delar av världen eller Sverige tycker, påverkar vårt rykte och hur 14

15 andra uppfattar Värmland och därmed vårt varumärke. Kan fler kommunicera det vi vill att varumärket Värmland ska stå för, desto större chans till ett starkare varumärke. Vill vi förändra bilden av Värmland hos andra måste vi börja med oss själva. Vi vill att Värmland ska vara ett attraktivt alternativ och därför krävs det att vi arbetar konsekvent och planerat mot en tydlig målbild. Används varumärkesplattformen konsekvent och av många har vi större chans att lyckas med vår kommunikation, och att stärka och utveckla varumärket Värmland. Vår förhoppning är att företag och organisationer som vill vara med och bidra till Värmlands utveckling kommer att använda varumärkeslöftet när det passar och lyfta fram de profilområden som vi i varumärkesplattformen enats om att vi ska framhäva. Region Värmland har ett övergripande ansvar för att utveckla och vårda varumärket Värmland. Från 2010 har marknadsföringen av Värmland ingått som en del av projektet Attraktiva Värmland. Projektets syfte är att marknadsföra och stärka bilden av Värmland utifrån parametrarna besöka- bo- etablera. Sedan oktober 2012 ansvarar Visit Värmland ekonomisk förening för marknadsföring, försäljning och produktutveckling av Värmland mot besökare, både turister och affärsbesökare. Projekt Attraktiva Värmland fortsätter att marknadsföra Värmland mot potentiella inflyttare. Just nu pågår flera initiativ för att skapa förutsättningar för ett utökat näringsliv och ökade investeringar till Värmland. Bland annat formas Värmlands Export- och Investeringsråd (Business Värmland). Detta är en ny satsning för att främja affärsrelationerna mellan Värmland och Norge. Huvudman för organisationen är Region Värmland och formeringsprocessen ska genomföras i samråd med bland annat Svensk- norska handelskammaren, Oslo handelskammare, de norska angränsande fylkena, Värmlands handelskammare, klusterorganisationerna, de värmländska kommunerna, Karlstad universitet och Business Sweden. Den nya verksamheten ska vara etablerad till 1 januari 2014 då inriktning, finansiering och organisation ska vara klar. Ytterligare ett initiativ för att utveckla och stärka det Värmländska näringslivet är formeringen av Karlstad Business Alliance. Här samlas Karlstad och kringliggande kranskommuner för att gemensamt verka för ett starkare näringsliv. I Värmland arbetar också ett antal näringslivs- och utvecklingsstrateger samt företagslotsar i kommunerna för att stimulera och utveckla det lokala näringslivet. Dessa arbetar också aktivt med att få fler företag att etablera sig i respektive kommun. 15

16 4.6 Vår arbetsprocess Arbetet med att utveckla varumärket Värmland ingår som en tydlig och prioriterad del av Värmlandsstrategin. Vi har genomfört en mängd dialogmöten, öppna hus, genomfört undersökningar på stora evenemang som Ramp och Affärsresan, vi har ställt frågor via sociala medier för att få inspel i den pågående processen. Vi har haft diskussioner med Marknadsföreningen i Värmland och genomfört workshops med företrädare för näringslivet, organisationer och offentlig förvaltning för att diskutera just varumärket Värmland. I arbetet med att identifiera profilområden, kärnvärden och varumärkeslöfte har vi också utgått från tidigare gjorda undersökningar om uppfattningar om Värmland. Den tidigare varumärkesplattformen har fungerat som inspiration och ingångsvärde till de diskussioner som vi fört. Mellan de olika träffarna har projektgruppen bearbetat och sammanfört inkomna synpunkter och testat av de olika teserna med en utökad arbetsgrupp. Över 1000 personer har varit involverade på olika sätt i arbetet. 16

17 5 Utgångspunkter för varumärkesarbetet 5.1 Tidigare varumärkesarbete Tillsammans med Länsstyrelsen har Region Värmland under ett antal år arbetat med olika projekt för att stärka och utveckla varumärket. I projektet Värmland låter spännande genomfördes en rad marknadsföringsaktiviteter för att få fler intresserade av Värmland. Under 2008 genomfördes ett arbete för att vidareutveckla varumärkesplattformen. I ett arbete med representanter från bland annat klusterorganisationerna, Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Studentkåren och Region Värmland enades man om kärnvärdena: genuin, spännande, påhittig och underhållande. De har legat till grund för en ton i profileringen och budskapen om Värmland. I arbetet kom man också fram till att Värmlands löfte till omvärlden skulle vara en trevligare upplevelse och att vår position skulle vara glatt och trevligt. Under 2009 genomfördes också ett arbete med att ta fram en regional turiststrategi för Värmland. I arbetet pekade man ut viktiga profilbärare för Värmland och vad man skulle lyfta för vilka målgrupper. Värmland skulle vara platsen för Nature breaks. Kommunikationen mot turister och affärsbesökare har naturen och kulturen som bärare av budskapen. Värmlands gemensamma turistiska vision är: Värmland roar och berör - godare, gladare, grönare. Varumärkesplattformen från 2008 och den turistiska visionen har varit några av flera ingångsvärden i de diskussioner som förts kring den nya plattformen. 5.2 Modeller och teorier kring platsmarknadsföring och regional utveckling Det finns ett flertal teorier och modeller samt böcker och artiklar som beskriver kopplingen mellan platsens utveckling och profileringen av densamma. Vi har bl.a. inspirerats av Christer Asplunds, strategikonsult med 35 års erfarenhet av platsmarknadsföring och av Simon Anholt, brittisk expert på regional utveckling och platsmarknadsföring, tankar i detta arbete. Christer Asplund beskriver tre koncept i sin utvecklingsmodell: place management, place branding och place development. För att arbeta framgångsrikt med att utveckla en plats krävs fokus på både profilering och utveckling. Place management är ett fokuserat angreppsätt att både utveckla och profilera en plats med gemensamma ansträngningar från näringsliv och det offentliga. Såväl profilerings- som utvecklingsarbetet omfattar ett flertal discipliner. 17

18 I profileringsarbete är strävan att målgruppen ska uppfatta platsens unika associationer. Platser bör sträva efter att placera sig på kartan för att behålla och attrahera olika målgrupper: tillverkande företag och tjänsteföretag, huvud- och regionskontor, externa finansiärer och investerare, turister och nya invånare. I utvecklingen av platsen ingår bl.a. discipliner som stadsplanering, arkitektur, infrastruktur, innovationsarbete, företagsutveckling, offentlig service, säkerställande av kompetens och talang. Christer Asplund för också fram vikten av professionell ledning och styrning för regional och lokal tillväxt. Framgångsrik utveckling och marknadsföring av platser skapas av vad Christer Asplund kallar den professionella platsledaren. Platsledare är alla de personer som har en avgörande roll för platsens utveckling inom kommun, landsting, region, organisation, myndigheter och näringsliv. Simon Anholt menar att bilder och uppfattningar kring platser, länder och regioner skapas genom i huvudsak sex grundläggande kanaler eller aktivitetsområden: marknadsföringen mot turister, vilken ofta har den högsta om inte enda budgeten för att profilera platsen export eller försäljning till andra områden av produkter och tjänster med tydlig koppling till platsen politiska beslut som rapporteras och uppmärksammas i media hur platsen attraherar investeringar och attrahera talanger, hur företagare ser på att expandera och satsa inom regionen. kulturellt utbyte, kulturella aktiviteter. Uppmärksammade föreställningar, berömda författare, framgångsrika idrottslag/sporter etc. invånarna i regionen, välkända ledare, medie- och idrottsstjärnor och befolkningen i allmänhet vad är de kända för hur uppfattas de behandla besökare och inflyttare? En plats attraktivitet påverkar platsens förmåga att locka inflyttare, företag, studenter och turister. Anholt talar om vad som påverkar en plats attraktivitet. Viktiga faktorer är hur platsen skildras i t.ex. media, film, litteratur. Andra faktorer är vilka sportprofiler, politiker, kulturpersonligheter och mediapersonligheter som förknippas med platsen och hur dynamisk platsen upplevs vad gäller nöjesliv, kulturutbud, restauranger, evenemang och shopping. Anholt menar också att platsens fysiska kvaliteter som klimat, natur och arkitektur har betydelse tillsammans med hur arbetsmarknaden ser ut och den offentliga servicen fungerar. Sist men inte minst nämner Anholt människornas betydelse. Befolkningens attityder och image påverkar hur attraktiv platsen är. 18

19 Marknadsföringen av platsen måste hänga ihop med hur den vill och kan utvecklas, endast då blir platsens budskap trovärdiga. En tydlig styrning och koppling mellan platsens utveckling och marknadsföring innebär en större möjlighet att bygga ett starkt platsvarumärke som attraherar fler. 5.3 Kommunikationsmålgrupper För en region är det intressant att titta på målgrupper utifrån tre grupperingar. Det handlar om invånare, näringsliv och besökare och det handlar både om redan befintliga och potentiella. Inom dessa tre grupperingar är det viktigt att utse primärmålgrupper och sekundärmålgrupper för att både bli tydligare i kommunikationen men också för att få ut mesta möjliga av satsade pengar. Att vara allt för alla är inte möjligt. Att välja och välja bort skapar resultat. Vad erbjuder Värmland dessa tre målgrupper och vad kommer dessa målgrupper att efterfråga i framtiden? Besökare När det gäller gruppen besökare handlar det både om turister och om affärsbesökare. Besökaren är bra på att berätta om platsen och kan därför bli en värdefull ambassadör. En stark besöksnäring innebär också potential för utveckling då detta är en av de starkaste näringarna i världen, dessutom personalintensiv. Antal gästnätter har stadigt ökat i Värmland mellan 2002 och Majoriteten av besökare som övernattar på hotell, stugby eller vandrarhem kommer från Sverige. I antal är sedan besökare från Norge, Tyskland och Danmark störst. Följt av Nederländerna, Kina, Storbritannien och Polen. Intressant att notera är att mellan 2009 och 2010 är den procentuella ökningen störst när det gäller besökare från Storbritannien, Polen och Ryssland. 19

20 5.3.2 Näringsliv En förutsättning för att regionen ska leva och utvecklas är ett livskraftigt näringsliv. Arbetstillfällen och i förlängningen skatteintäkter är grunden för kommunal service och livskvalitet för invånarna i regionen. Att arbeta för att få företagen i regionen att växa, få fler företag att startas samt få fler företag att etablera sig här är ett måste för Värmlands framtida utveckling och överlevnad. Nyföretagandet i Värmland är relativt lågt var det bara tre andra län i riket som hade lägre nyföretagande. Värmlands branschstruktur följer riket ganska väl. De skillnader som finns är att Värmland har en större andel anställda inom jordbruk/skogsbruk/fiske och inom tillverkningsindustrin. Värmland har en mindre andel anställda inom branscherna kommunikation, finans- och försäkring och företagstjänster Invånare Släpp komplexen och välkomna även Stockholmare! Fördomarna flödar fortfarande, även efter tio år som karlstadsbo Elin Björck via Facebook Värmland Värmland står inför en rad utmaningar. Antalet personer i arbetsför ålder minskar. Parallellt med detta väntas antalet äldre i Värmland att öka. Om inte trenden, med en minskande befolkning i arbetsför ålder och en ökande äldre befolkning, bryts kommer försörjningsbördan i framtiden att öka. Varje arbetande person kommer alltså att behöva försörja fler. Värmland behöver därför attrahera fler än idag till regionen. Vi måste också få fler att stanna i Värmland, eftersom det ska vara möjligt att få jobb och utveckling här hela livet. Personer som väljer att flytta till Värmland för studier har stor potential att stanna kvar här om möjligheter till jobb finns. En primärmålgrupp är boende utanför regionen- främst utflyttade värmlänningar och barnfamiljer som bor i överhettade storstadsområden. I en rekryteringskartläggning framkommer att det finns ett rekryteringsbehov i Värmland av personer med teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, En annan primärmålgrupp är självklart alla som nu bor i Värmland. 20

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Varumärket Sunne Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel:

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer