BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020"

Transkript

1 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin

2 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform för Värmland Löfte Kärnvärden - känslor vi vill förmedla Profilområden Grunden i varumärket 11 4 Arbetet med att utveckla Varumärket Värmland Vad är ett varumärke? Varför behöver vi arbeta med varumärket Värmland? Att arbeta med ett platsvarumärke Gemensam vision och varumärkeslöfte Ansvaret att vårda och utveckla varumärket Vår arbetsprocess 16 5 Utgångspunkter för varumärkesarbetet Tidigare varumärkesarbete Modeller och teorier kring platsmarknadsföring och regional utveckling Kommunikationsmålgrupper Besökare Näringsliv Invånare Bilden av Värmland idag enligt undersökningar och mätningar 21 6 Genomförande från ord till handling 25 2

3 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand Min dröm skulle vara att Värmland är känt som den bästa glesbygden och har goda kommunikationer inom länet och knyter sig närmare Oslo. Att det finns ett gott företagsklimat. Ingen jantelag. Att här händer det grejer, det bubblar! Att här finns hög kompetens inom olika sektorer. Att andra tittat på Värmland och vad som händer här. (Deltagare på mässan Ramp på Karlstads Universitet 2012) Det borde bli känt för Klarälven, och Vänern. Bra pulkabackar. Bra skolor och bra bostadsområden. (Hannes, 9 år) Arbetstillfällen, bostäder till unga (student på Karlstads universitet) 2020 ska vi ha en uppstickare bland städer med en stor stad. Många ska lockas av att vilja bo och arbeta här. Inkludering - ett landskap för alla!! Levande landsbygd! Barnen i Värmland - vår framtid... (Åsa via Facebook) Värmland är bäst och vackrast i världen, ja till och med världens självklara mitt om du frågar oss som bor här. Men Värmland är kanske inte känt för alla. De senaste åren har världen kommit så mycket närmare Värmland. Vi konkurrerar med platser och företag över hela jorden och människor på andra sidan klotet är bara en knapptryckning bort. Alla regioner vill nu bli sedda och hörda av alla. Vi måste hela tiden arbeta med att stärka vår attraktionskraft och hitta nya vägar för utveckling och tillväxt. Många i Värmland gjort ett stort jobb med att berätta om hur vackert och spännande här är. Hur kulturella, roliga och företagsamma vi är. Tänk om alla skulle utgå från en gemensam plattform, ett gemensamt varumärke, vad skulle vi inte kunna åstadkomma då? Att jobba med en plats varumärke är så mycket mer än en logga och en slogan. I grunden handlar det om hur vi vill att en plats ska upplevas och uppfattas och hur vi alla är med och skapar den bilden. Utvecklingen och profileringen av Värmland måste gå hand i hand. De satsningar och åtgärder som görs för att utveckla och stärka Värmland kommer att bidra till att bygga ett starkt varumärke. På samma sätt så 3

4 hjälper ett starkt varumärke oss i arbetet att nå de mål som finns uppsatta för Värmlands utveckling. Denna varumärkesplattform har därför arbetats fram som en del av Värnlandsstrategin. Ambitionen är att varumärkesplattformen ska vara en utgångspunkt för alla oss som vill stärka det kreativa, kompetenta och sköna Värmland som finns men inte alltid syns. 4

5 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? Varumärket Värmland är inte bara glatt och trevligt. Det ska vara mer: smarta, hippa, begåvade, kompetenta och drivande. Vi har mycket att vara stolta över. Sluta lansera oss som goa och glada. Citat från en djupintervju. Bättre information och reklam till nära intilliggande städer i andra län. Själv bor jag i Karlskoga men vet inte alls mycket om vad som finns i t.ex. Karlstad eller Kristinehamn. Det blir att man vänder sig till Örebro, för därifrån får man information i tidningen eller via reklam. Elisabeth Careliusén via Facebook Värmland Värmland år 2020 är en plats där människor vill bo, arbeta och driva verksamhet. Värmland är också en plats som människor vill besöka året runt och en plats man vill göra affärer med. Vi kan konstatera att utifrån de varumärkesmätningar som vi har tagit del av i detta arbete framgår det att Värmland förknippas med skog, Karlstad, dialekt och trevliga människor. De flesta andra styrkorna är relativt okända utanför Värmland. Det finns en tydlig viljeinriktning i de inspel som kommit från referensgrupper, djupintervjuer och stormötet. Önska är att förändra och förstärka både den bild som vi själva har och den som andra målgrupper har av Värmland. Det handlar mycket om att lyfta fram befintliga styrkor och tillgångar men också om att arbeta bort vissa negativa uppfattningar. Det är viktigt för Värmlands utveckling att vidga och stärka bilden av Värmland. Uppfattningar som att Värmland är en avkrok långt borta, omodernt, töntigt, med dålig arbetsmarknad eller att det finns en avog inställning till olikheter ska arbetas bort. De positiva uppfattningar som finns om Karlstad, skogen, vänliga och välkomnande människor och våra berättelser ska behållas och stärkas. Värmland ska också associeras med ett starkt internationellt näringsliv, ett strategiskt läge där Värmland är länken till Oslo och att det är lätt att nå även Stockholm och Göteborg härifrån. Värmland ska förknippas med vatten och Vänern och vårt starka utbud av kultur, sport- och fritidsaktiviteter. Andra styrkor som vi vill ska bli kända är att vi är ledande när det gäller utvecklingssamarbeten och att det i Värmland finns en berikande och inspirerande mångfald. Varumärket Värmland ska ha värden som fungerar för målgrupperna boende, för besökare och för företagsetablerare. 5

6 BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN

7 3 Varumärkesplattform för Värmland Varumärkesplattformen för Värmland är tänkt att fungera som en guide för alla som på något sätt kommunicerar, representerar eller marknadsför Värmland. Den hjälper oss att förmedla en gemensam bild av Värmland som utgår ifrån våra tillgångar och styrkor. Grunden i varumärkesplattformen är ett varumärkeslöfte som sammanfattar vad vi lovar våra målgrupper, tre kärnvärden eller känslor som vi vill förmedla och åtta profilområden. 3.1 Löfte Värmlands varumärkeslöfte är också vår vision. Uttrycket är både tänkt att vara både styrande och profilerande. Löftet ska förmedla ett åtagande om att utveckla en grund för ett gott liv. Vårt löfte: Värmland ett skönare liv Livskvalitet innebär olika saker för oss alla. Vårt löfte förmedlar att de som besöker, bosätter sig eller etablerar sig i Värmland ska känna att det är det allra bästa tänkbara valet. Det bygger också på vår egen visa Ack Värmeland du sköna. 3.2 Kärnvärden - känslor vi vill förmedla Kärnvärden beskriver hur varumärket som helhet ska upplevas emotionellt. Det handlar om egenskaper och känsla. Kärnvärdena ska ligga till grund för och genomsyra vår kommunikation om Värmland. De tre kärnvärdena är: Öppet Värmland karakteriseras av öppenhet och värme. Här finns en välkomnande och genuin känsla. Kreativt Värmland står för kreativitet och inspiration. Det enkla och positiva är vår utgångspunkt. Handlingskraftigt Kompetens och handlingskraft är basen för ett dynamiskt och innovativt Värmland 7

8 3.3 Profilområden Profilområdena är tillsammans unika och särskiljande för Värmland. Dessa ska hjälpa till att förmedla tydliga och konsekventa bilder och känslor kopplade till Värmland. Vi kommer arbeta för att följande profilområden fysiskt, känslomässigt, innehållsmässigt och intuitivt förknippas med Värmland: Välkomnande och öppet Beskrivande ord: Välkomnande, valmöjligheter, livsdrömmar, inkluderande, glatt, trevligt, jämställt, integrerat, dialekt, livskvalitet, människor, genuint, stolthet, enkelhet, varma, positiva, ett skönare liv, varmt välkommen. Människorna i Värmland beskrivs som varma, positiva, öppna, välkomnande, jordnära och ödmjuka. I Värmland är det aldrig långt till ett skratt eller att någon berättar en anekdot eller skröna. 8

9 Värmland ska vara en region som många vill bo i och flytta till. Här är det enklare att leva. Livskvalitet innebär olika saker för oss alla. Vi är öppna och bejakar mångfald och människors olika önskemål och val. Vi har stort fokus på barn och ungas möjligheter att leva ett gott liv. Den som besöker, bosätter sig eller etablerar sig i Värmland ska känna att det är det allra bästa tänkbara valet. Här förverkligar vi våra livsdrömmar. Länken till Oslo Beskrivande ord: Närhet, investeringar, export, Charlottenberg, shopping, Töcksfors, gränshandel, socialt och kulturellt utbyte, arbetspendling, möjligheter, länk, shoppingcentrum, gemensamt språk, handel. Vi känner varandra sedan århundraden, umgås, samarbetar och gör affärer över gränsen. Tillväxtmotorn Oslo, är en av Europas snabbast växande ekonomier och vår närmsta storstad. Närheten innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större närmarknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar. Värmland gör Osloregionen större. Skog Beskrivande ord: Natur, skogsnäring, pappersindustri, besöksnäring, upplevelser, rekreation, avkoppling, friluftsliv, Skogsindustrins Hollywood- Paper Province, skogsråvara, förpackning, bioenergi, metanol, hållbara lösningar och tillväxt. Värmland är känt för skogen och naturen. Naturen ger oss inspiration, rekreation, upplevelser och jobb. Det är genom skogen som vi har byggt upp en stark pappers- och massaindustri som är världsledande inom ett flertal områden och som prisats för sitt samarbete i klusterorganisationen the Paper Province. I Värmland finns kompetens för hela kedjan från skogsråvara till färdig förpackning. I skogen ser vi också utvecklingsmöjligheter i framtiden med resurseffektiva och hållbara lösningar. Naturen lockar besökare varje år både från Sverige och utlandet. Flera av dessa väljer också att flytta hit. Berättartradition Beskrivande ord: Kultur, kvalitet, litteratur, Selma, Fröding, dans, film, opera, poesi, nyskapande, festival, konst, konsthantverk, Lars Lerin, Karin Broos, Västanå teater, sagolika Sunne. Här lever och utvecklas berättelserna i många olika konstformer. Berättartraditionen är stark och kulturen är en naturlig del av vår vardag. Från Selma Lagerlöf och Fröding till dagens Lars Lerin, Karin Broos, Sara Broos, Västanå teater och Broken Door utvecklas berättandet genom konsten, filmen, dansen och musiken. Kulturen vidgar våra perspektiv, ger 9

10 förståelse, roar och berör. Den ger även arbetstillfällen och lockar besökare. Vänern Beskrivande ord: skärgård, natur, båtliv, friluftsliv, sjönära boende, båtbussar, turbåtstrafik, Klarälven, sjöfart, transport, Lurö, båtluffning Den värmländska vänerskärgården har lika lång kustlinje som Bohuslän. Vänern är en pärla som med sitt myllrande båtliv ändå erbjuder möjlighet att hitta egna vikar och öar med ströv- och badområden. Turbåtar och båtbussar gör det möjligt för alla att ta sig ut i skärgården. Vi utvecklar attraktiva boenden vid vatten samtidigt som vi bevarar skärgården för båt- och friluftsliv och en utvecklad besöksnäring. Vänern är också en viktig och naturlig transportled som binder ihop oss med västkusten. Karlstad Beskrivande ord: Sola, hockey, regioncentrum, tillväxtmotor, nöjen, evenemang, skärgård, krogliv shopping, studentstad, varierad arbetsmarknad, tjänstenäring, sol, solstaden, Karlstads universitet, Karlstad Airport, Mariebergsskogen, Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, båtbussar, Vänern, Klarälven, Färjestad, Löfbergs, bostäder vid vattnet. I solstaden Karlstad är du varmt välkommen. Med upplevelser som Putte i parken i Mariebergsskogen, hockeyslutspel i Löfbergs Lila Arena, otaliga musikuppträdanden på Nöjesfabriken och fina uppsättningar på Wermland opera är det alltid nära till nöjen i Karlstad som är en av Sveriges främsta evenemangsstäder. Här trivs studenter, besökare och invånare. Karlstad är en stad för alla. I Karlstad är du alltid nära vatten. Här möter Sveriges längsta älv Nordens största sjö. Karlstadsregionen är ett tillväxtcentrum som gynnar hela Värmland. Här är gott om både stora och små företag och tjänstenäringen är stark. Internationellt näringsliv Beskrivande ord: Framgångsrika internationella företag, internationell arbetsmarknad, entreprenörskap, småföretagande, goda kommunikationer, enkelt att nå, lokala och globala i vår inställning, utveckling, resurseffektivt, utan klimatpåverkan, bioenergi, effektivitet, inspiration, innovation. Värmland värnar om det lokala och är samtidigt öppna för det globala. Uddeholm, Wasa, Stora Enso, Tieto och MSB är bara några av Värmlands internationella och framgångsrika företag och organisationer. Nya tjänster utvecklas i nära samarbete med kunder över hela världen. Inom vår starka skogsnäring finns kompetens och innovation i hela kedjan, från skog till färdig förpackning. Från Karlstad Airport är det lätt att nå Europas 10

11 storflygplatser och med snabbtåg tar det bara ett par timmar till Oslo, Stockholm och Göteborg. Bredband via fiber i hela länet gör kontakterna med omvärlden enkla. Samarbete Beskrivande ord: Samverkan, samarbete, gemenskap, närhet, Karlstads universitet, forskning, Skogsindustrins Hollywood Paper Province, företagsutveckling, jobb, produkt- och tjänsteutveckling, Triple Helix, Compare Testlab, tillsammans, utveckling, tillväxt. I Värmland är vi bra på att arbeta tillsammans. Vi utmärker oss när det gäller satsningar på regional utveckling. Anledningen till våra framgångar är ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat samarbete mellan offentlighet, näringsliv och Karlstads universitet. Styrkor är de korta kontaktvägarna mellan aktörerna, långsiktighet i finansieringen, tio nya professurer inom regionalt efterfrågade forskningsområden och ett engagerat näringsliv som bl.a. samarbetar i kluster. 3.4 Grunden i varumärket Jag tycker om att Värmland brukar lyfta fram just författarna och konstnärerna. Det är något som folk gemensamt är stolta över. Marit Kapla, Stöllet. Idag konstnärlig ledare för Göteborgs Filmfestival. Jag gillar inställningen att har man bott en månad i Värmland, då är man värmlänning. Punkt Det finns något väldigt inkluderande i det, men det går som sagt att stärka. Dilsa Demirbag- Sten, Karlstad. Bor nu i Stockholm. Arbetar som krönikör i bland annat Dagens Nyheter. Utnyttja näringslivets internationella kontakter för att attrahera människor, kompetens och turism. Skapa ett varumärke/gemensam bild som kan exporteras (även av näringslivet) av Värmland som en internationell region för att öka attraktionskraften. En av grupperna under Stormötet om Värmlandsstrategin på CCC den 17/ Värmland har en mängd styrkor och tillgångar. Utifrån alla dessa har de åtta profilerande styrkorna identifierats. Många av de övriga tillgångarna kommer självklart att lyftas fram av olika aktörer mot relevanta och identifierade målgrupper. I Värmland finns 16 kommuner med olika karaktär, dialekten och värmlandsvisan som starka identitetsskapare. Starkt förknippade med Värmland är också Färjestad och Löfbergs. Vi har många ambassadörer såväl historiska som samtida. 11

12 Karlstads arbetsmarknadsregion tillhör de största i Sverige utanför storstäderna. Arbetsmarknadsregionen innefattar flera av regionens kommuner. Idag skapas arbetstillfällen främst i städer och tillväxten i Karlstads arbetsmarknadsregion är viktig för hela Värmlands utveckling. Karlstads arbetsmarknadsregion präglas av ett diversifierat näringsliv och tillgången till Karlstads universitet. En av Värmlands stora tillgångar är skogen och skogsnäringen. The Paper Province som är ett internationellt prisat klustersamarbete samlar och utvecklar ett stort antal företag inom pappers- och massaindustrin i Värmland. Här finns hela kedjan från skogsråvara till färdig förpackning. Inom skogsnäringen bedrivs det även intressant forskning och utveckling kring hur skogen kan bidra till en klimatvänlig energiförsörjning, ett område som är viktigt för Värmland, Sverige och EU. Den traditionella stål och verkstadsindustrin är också en stor tillgång för Värmland. Här utvecklas teknik för verktygsstål och fartygspropellrar i världsklass. Värmland är också en mycket populär turistdestination som besöks både för vintersport, friluftsliv, shopping och kulturupplevelser. I Värmland finns detta och mycket, mycket mer. 12

13 4 Arbetet med att utveckla Varumärket Värmland 4.1 Vad är ett varumärke? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation, ett företag eller en plats som helhet förknippas med. Upplevelsen av varumärket finns hos mottagaren och bestäms av mottagaren. Ett starkt varumärke kännetecknas av tydlighet och av särskiljning från andra varumärken. Ju starkare ett varumärke är desto större konkurrensfördel har man. På en grundläggande nivå är ett varumärke ett namn och en logotyp och används för att identifiera produkter, tjänster eller platser. På en mer djupliggande nivå är varumärket en upplevelse. Det är vad målgrupperna kommer ihåg och tänker om varumärket. Det är vad som leder till bestående intryck, preferenser och aktiva handlingar. Det är inget mystiskt utan i högsta grad verkligt, konkret, mätbart och kanske oförglömligt. Den information målgruppen tar till sig om varumärket är av både rationell och emotionell karaktär. Varumärket ger associationer och skapar förväntningar. Genom att särskilja och identifiera förenklar det våra val och beslut. Varumärket ska väcka intresse och bygga lojala relationer till målgrupperna. I grunden handlar det om hur vi vill att en plats ska upplevas och uppfattas och hur vi alla är med och skapar den bilden. Ett varumärke är en garant - ett löfte till alla målgrupper. Ett varumärke behöver vårdas och utvecklas och tar tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Varumärkets uppgift är att vara särskiljande gentemot andra konkurrerande varumärken på ett sant och relevant sätt. 4.2 Varför behöver vi arbeta med varumärket Värmland? Idag konkurrerar Värmland med många andra regioner om att få fler besökare, fler invånare och företag till regionen. Ett tydligt kommunicerat varumärke som bygger på en sann och trovärdig grund kan bidra till att en region blir mer attraktiv både för besökare, investerare, befintliga och nya invånare. Ju större kännedom och ju mer positiva känslor som finns för en plats desto större attraktionskraft. Värmlandsstrategin ska ge inriktning och prioriteringar för hur Värmland ska utvecklas. Värmland ska ha en tydlig och stark position som region. Vi har därför som en del av arbetet med de övergripande utvecklings- strategierna tagit fram en varumärkesplattform. Varumärkesplattformen ska vara en grund för att kunna bygga en tydlig och relevant bild av Värmland. Den ska ge svar på hur vi vill att varumärket Värmland ska uppfattas och hur vi vill kommunicera våra styrkor till omvärlden. 13

14 4.3 Att arbeta med ett platsvarumärke I grunden är arbetet att stärka varumärket för en plats detsamma som arbetet med andra typer av varumärken. Det handlar förenklat om att förmedla en bild av och ett löfte om platsen och skapa en medvetenhet om detta i målgrupperna. Allt detta förutsätter att man känner sina målgrupper, förstår deras behov och hittar eller skapar egenskaper hos platsen som möter behoven. Men tittar vi bakom dessa grundläggande förutsättningar finns det delar av varumärkesprocessen för en plats som gör den annorlunda. Främst hänger detta samman med bredden i målgrupperna och de många intressenterna som är inblandade i processen. En plats som Värmland har många olika målgrupper med vitt skilda behov och ännu fler intressenter. Ambitionen är att alla eller så många som möjligt ska känna igen sig i styrkor och varumärkeslöftet och det är häri utmaningen ligger. I slutänden måste en plats identifiera den eller de egenskaper som gör målgrupperna entusiastiska över att besöka, bo eller verka som företagare på platsen. De områden som ska profileras måste vara unika och övertygande nog för att få alla dessa människor att välja just Värmland istället för andra alternativ. Och, viktigast av allt, det som vi förmedlar och erbjuder måste vara äkta och trovärdigt och bottna i en faktisk verklighet på plats. Att hitta dessa egenskaper fordrar en stark vision, tydliga mål, kreativitet och insikt i målgruppernas behov och drivkrafter. 4.4 Gemensam vision och varumärkeslöfte Att människor kan leva ett skönare liv i Värmland är det budskap vi vill förmedla både inom och utom Värmland. Till de som redan bor här, till de som besöker oss och till de som funderar på att flytta hit eller starta företag här. Därför är visionen också vårt varumärkeslöfte. Tanken är att Värmland ett skönare liv ska leda oss i vårt arbete med att utveckla Värmland, det ska vara lätt och tydligt att förstå, teckna en idealbild, inspirera och utmana oss. Uttrycket ska kunna användas för att särskilja och skapa en tydlig identitet för Värmland. 4.5 Ansvaret att vårda och utveckla varumärket Att arbeta med marknadsföring av en plats handlar om samordning av många organisationers-, företags- och personers budskap till omvärlden. Vad du och jag berättar för nära och kära som inte bor här idag, vad våra ungdomar säger och tror om framtiden, vad de som har valt att flytta hit från andra delar av världen eller Sverige tycker, påverkar vårt rykte och hur 14

15 andra uppfattar Värmland och därmed vårt varumärke. Kan fler kommunicera det vi vill att varumärket Värmland ska stå för, desto större chans till ett starkare varumärke. Vill vi förändra bilden av Värmland hos andra måste vi börja med oss själva. Vi vill att Värmland ska vara ett attraktivt alternativ och därför krävs det att vi arbetar konsekvent och planerat mot en tydlig målbild. Används varumärkesplattformen konsekvent och av många har vi större chans att lyckas med vår kommunikation, och att stärka och utveckla varumärket Värmland. Vår förhoppning är att företag och organisationer som vill vara med och bidra till Värmlands utveckling kommer att använda varumärkeslöftet när det passar och lyfta fram de profilområden som vi i varumärkesplattformen enats om att vi ska framhäva. Region Värmland har ett övergripande ansvar för att utveckla och vårda varumärket Värmland. Från 2010 har marknadsföringen av Värmland ingått som en del av projektet Attraktiva Värmland. Projektets syfte är att marknadsföra och stärka bilden av Värmland utifrån parametrarna besöka- bo- etablera. Sedan oktober 2012 ansvarar Visit Värmland ekonomisk förening för marknadsföring, försäljning och produktutveckling av Värmland mot besökare, både turister och affärsbesökare. Projekt Attraktiva Värmland fortsätter att marknadsföra Värmland mot potentiella inflyttare. Just nu pågår flera initiativ för att skapa förutsättningar för ett utökat näringsliv och ökade investeringar till Värmland. Bland annat formas Värmlands Export- och Investeringsråd (Business Värmland). Detta är en ny satsning för att främja affärsrelationerna mellan Värmland och Norge. Huvudman för organisationen är Region Värmland och formeringsprocessen ska genomföras i samråd med bland annat Svensk- norska handelskammaren, Oslo handelskammare, de norska angränsande fylkena, Värmlands handelskammare, klusterorganisationerna, de värmländska kommunerna, Karlstad universitet och Business Sweden. Den nya verksamheten ska vara etablerad till 1 januari 2014 då inriktning, finansiering och organisation ska vara klar. Ytterligare ett initiativ för att utveckla och stärka det Värmländska näringslivet är formeringen av Karlstad Business Alliance. Här samlas Karlstad och kringliggande kranskommuner för att gemensamt verka för ett starkare näringsliv. I Värmland arbetar också ett antal näringslivs- och utvecklingsstrateger samt företagslotsar i kommunerna för att stimulera och utveckla det lokala näringslivet. Dessa arbetar också aktivt med att få fler företag att etablera sig i respektive kommun. 15

16 4.6 Vår arbetsprocess Arbetet med att utveckla varumärket Värmland ingår som en tydlig och prioriterad del av Värmlandsstrategin. Vi har genomfört en mängd dialogmöten, öppna hus, genomfört undersökningar på stora evenemang som Ramp och Affärsresan, vi har ställt frågor via sociala medier för att få inspel i den pågående processen. Vi har haft diskussioner med Marknadsföreningen i Värmland och genomfört workshops med företrädare för näringslivet, organisationer och offentlig förvaltning för att diskutera just varumärket Värmland. I arbetet med att identifiera profilområden, kärnvärden och varumärkeslöfte har vi också utgått från tidigare gjorda undersökningar om uppfattningar om Värmland. Den tidigare varumärkesplattformen har fungerat som inspiration och ingångsvärde till de diskussioner som vi fört. Mellan de olika träffarna har projektgruppen bearbetat och sammanfört inkomna synpunkter och testat av de olika teserna med en utökad arbetsgrupp. Över 1000 personer har varit involverade på olika sätt i arbetet. 16

17 5 Utgångspunkter för varumärkesarbetet 5.1 Tidigare varumärkesarbete Tillsammans med Länsstyrelsen har Region Värmland under ett antal år arbetat med olika projekt för att stärka och utveckla varumärket. I projektet Värmland låter spännande genomfördes en rad marknadsföringsaktiviteter för att få fler intresserade av Värmland. Under 2008 genomfördes ett arbete för att vidareutveckla varumärkesplattformen. I ett arbete med representanter från bland annat klusterorganisationerna, Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Studentkåren och Region Värmland enades man om kärnvärdena: genuin, spännande, påhittig och underhållande. De har legat till grund för en ton i profileringen och budskapen om Värmland. I arbetet kom man också fram till att Värmlands löfte till omvärlden skulle vara en trevligare upplevelse och att vår position skulle vara glatt och trevligt. Under 2009 genomfördes också ett arbete med att ta fram en regional turiststrategi för Värmland. I arbetet pekade man ut viktiga profilbärare för Värmland och vad man skulle lyfta för vilka målgrupper. Värmland skulle vara platsen för Nature breaks. Kommunikationen mot turister och affärsbesökare har naturen och kulturen som bärare av budskapen. Värmlands gemensamma turistiska vision är: Värmland roar och berör - godare, gladare, grönare. Varumärkesplattformen från 2008 och den turistiska visionen har varit några av flera ingångsvärden i de diskussioner som förts kring den nya plattformen. 5.2 Modeller och teorier kring platsmarknadsföring och regional utveckling Det finns ett flertal teorier och modeller samt böcker och artiklar som beskriver kopplingen mellan platsens utveckling och profileringen av densamma. Vi har bl.a. inspirerats av Christer Asplunds, strategikonsult med 35 års erfarenhet av platsmarknadsföring och av Simon Anholt, brittisk expert på regional utveckling och platsmarknadsföring, tankar i detta arbete. Christer Asplund beskriver tre koncept i sin utvecklingsmodell: place management, place branding och place development. För att arbeta framgångsrikt med att utveckla en plats krävs fokus på både profilering och utveckling. Place management är ett fokuserat angreppsätt att både utveckla och profilera en plats med gemensamma ansträngningar från näringsliv och det offentliga. Såväl profilerings- som utvecklingsarbetet omfattar ett flertal discipliner. 17

18 I profileringsarbete är strävan att målgruppen ska uppfatta platsens unika associationer. Platser bör sträva efter att placera sig på kartan för att behålla och attrahera olika målgrupper: tillverkande företag och tjänsteföretag, huvud- och regionskontor, externa finansiärer och investerare, turister och nya invånare. I utvecklingen av platsen ingår bl.a. discipliner som stadsplanering, arkitektur, infrastruktur, innovationsarbete, företagsutveckling, offentlig service, säkerställande av kompetens och talang. Christer Asplund för också fram vikten av professionell ledning och styrning för regional och lokal tillväxt. Framgångsrik utveckling och marknadsföring av platser skapas av vad Christer Asplund kallar den professionella platsledaren. Platsledare är alla de personer som har en avgörande roll för platsens utveckling inom kommun, landsting, region, organisation, myndigheter och näringsliv. Simon Anholt menar att bilder och uppfattningar kring platser, länder och regioner skapas genom i huvudsak sex grundläggande kanaler eller aktivitetsområden: marknadsföringen mot turister, vilken ofta har den högsta om inte enda budgeten för att profilera platsen export eller försäljning till andra områden av produkter och tjänster med tydlig koppling till platsen politiska beslut som rapporteras och uppmärksammas i media hur platsen attraherar investeringar och attrahera talanger, hur företagare ser på att expandera och satsa inom regionen. kulturellt utbyte, kulturella aktiviteter. Uppmärksammade föreställningar, berömda författare, framgångsrika idrottslag/sporter etc. invånarna i regionen, välkända ledare, medie- och idrottsstjärnor och befolkningen i allmänhet vad är de kända för hur uppfattas de behandla besökare och inflyttare? En plats attraktivitet påverkar platsens förmåga att locka inflyttare, företag, studenter och turister. Anholt talar om vad som påverkar en plats attraktivitet. Viktiga faktorer är hur platsen skildras i t.ex. media, film, litteratur. Andra faktorer är vilka sportprofiler, politiker, kulturpersonligheter och mediapersonligheter som förknippas med platsen och hur dynamisk platsen upplevs vad gäller nöjesliv, kulturutbud, restauranger, evenemang och shopping. Anholt menar också att platsens fysiska kvaliteter som klimat, natur och arkitektur har betydelse tillsammans med hur arbetsmarknaden ser ut och den offentliga servicen fungerar. Sist men inte minst nämner Anholt människornas betydelse. Befolkningens attityder och image påverkar hur attraktiv platsen är. 18

19 Marknadsföringen av platsen måste hänga ihop med hur den vill och kan utvecklas, endast då blir platsens budskap trovärdiga. En tydlig styrning och koppling mellan platsens utveckling och marknadsföring innebär en större möjlighet att bygga ett starkt platsvarumärke som attraherar fler. 5.3 Kommunikationsmålgrupper För en region är det intressant att titta på målgrupper utifrån tre grupperingar. Det handlar om invånare, näringsliv och besökare och det handlar både om redan befintliga och potentiella. Inom dessa tre grupperingar är det viktigt att utse primärmålgrupper och sekundärmålgrupper för att både bli tydligare i kommunikationen men också för att få ut mesta möjliga av satsade pengar. Att vara allt för alla är inte möjligt. Att välja och välja bort skapar resultat. Vad erbjuder Värmland dessa tre målgrupper och vad kommer dessa målgrupper att efterfråga i framtiden? Besökare När det gäller gruppen besökare handlar det både om turister och om affärsbesökare. Besökaren är bra på att berätta om platsen och kan därför bli en värdefull ambassadör. En stark besöksnäring innebär också potential för utveckling då detta är en av de starkaste näringarna i världen, dessutom personalintensiv. Antal gästnätter har stadigt ökat i Värmland mellan 2002 och Majoriteten av besökare som övernattar på hotell, stugby eller vandrarhem kommer från Sverige. I antal är sedan besökare från Norge, Tyskland och Danmark störst. Följt av Nederländerna, Kina, Storbritannien och Polen. Intressant att notera är att mellan 2009 och 2010 är den procentuella ökningen störst när det gäller besökare från Storbritannien, Polen och Ryssland. 19

20 5.3.2 Näringsliv En förutsättning för att regionen ska leva och utvecklas är ett livskraftigt näringsliv. Arbetstillfällen och i förlängningen skatteintäkter är grunden för kommunal service och livskvalitet för invånarna i regionen. Att arbeta för att få företagen i regionen att växa, få fler företag att startas samt få fler företag att etablera sig här är ett måste för Värmlands framtida utveckling och överlevnad. Nyföretagandet i Värmland är relativt lågt var det bara tre andra län i riket som hade lägre nyföretagande. Värmlands branschstruktur följer riket ganska väl. De skillnader som finns är att Värmland har en större andel anställda inom jordbruk/skogsbruk/fiske och inom tillverkningsindustrin. Värmland har en mindre andel anställda inom branscherna kommunikation, finans- och försäkring och företagstjänster Invånare Släpp komplexen och välkomna även Stockholmare! Fördomarna flödar fortfarande, även efter tio år som karlstadsbo Elin Björck via Facebook Värmland Värmland står inför en rad utmaningar. Antalet personer i arbetsför ålder minskar. Parallellt med detta väntas antalet äldre i Värmland att öka. Om inte trenden, med en minskande befolkning i arbetsför ålder och en ökande äldre befolkning, bryts kommer försörjningsbördan i framtiden att öka. Varje arbetande person kommer alltså att behöva försörja fler. Värmland behöver därför attrahera fler än idag till regionen. Vi måste också få fler att stanna i Värmland, eftersom det ska vara möjligt att få jobb och utveckling här hela livet. Personer som väljer att flytta till Värmland för studier har stor potential att stanna kvar här om möjligheter till jobb finns. En primärmålgrupp är boende utanför regionen- främst utflyttade värmlänningar och barnfamiljer som bor i överhettade storstadsområden. I en rekryteringskartläggning framkommer att det finns ett rekryteringsbehov i Värmland av personer med teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, En annan primärmålgrupp är självklart alla som nu bor i Värmland. 20

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

BILAGA 3 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020. Bilaga 3. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 3 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020. Bilaga 3. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 3 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform 1 2 Svensk Friidrott Varumärkesplattform 2014 Bakgrund Svenska Friidrottsförbundet bestämde sig för att utveckla varumärkesplattformen för Svensk Friidrott.

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

En trevligare upplevelse

En trevligare upplevelse En trevligare upplevelse Kännedom och attitydmätning om Värmland En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB 9-1 Sammanfattning Bakgrund Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland driver tillsammans

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Arbetsgrupp Koncernledningen i Marks kommun Karin Fagerberg, FOJAB arkitekter Elvira Grandin, FOJAB arkitekter Referensgrupp Chefsgruppen för Marks kommuns samtliga

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Värmlandsstrategin 2014 2020

Värmlandsstrategin 2014 2020 Värmlandsstrategin 2014 2020 Remissutgåva Värmlandsstrategin 2014 2020 Remissutgåva, tjänstemannaförslag. Sidan 1 Tillsammans utvecklar vi Värmland Ingen och alla äger Värmland. Det är vi som bor här som

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta Linköpings kommun linkoping.se Vi är Linköping Vår stad i själ och hjärta Med nytänkande och engagemang skapar vi miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Vårt Linköping Linköping

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer