AFFÄRSMÖJLIGHETER. inom besöksnäringen i Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSMÖJLIGHETER. inom besöksnäringen i Skaraborg"

Transkript

1 AFFÄRSMÖJLIGHETER inom besöksnäringen i Skaraborg 1

2 Fakta om branschen Västra Götaland skall vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. BESÖKSNÄRINGEN KAN BESKRIVAS SOM EN NY (PLATS- BUNDEN) BASNÄRING Enligt beräkningar från The World Travel & Tourism Council (WTTC), som inkluderar såväl direkta som indirekta aktiviteter, svarar besöksnäringen nu för anmärkningsvärda 9,2% av världens BNP, 4,8 % av exporten och 9,2% av investeringarna. SVERIGE ÄR MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT I 2011 års rapport från World Economic Forum om olika länders konkurrenskraft inom besöksnäringen hamnar Sverige på femte plats vilket är två placeringar upp sedan Sverige kommer på första plats av samtliga länder när det gäller tre områden av mätningen: hållbarhet (miljö), IT infrastruktur och kulturella resurser. Sverige får även en hög ranking när det gäller regelverk (8), säkerhet (7) och mycket god infrastruktur för flyg (10). I 2011 års rapport från World Economic Forum om olika länders konkurrenskraft inom besöksnäringen hamnar Sverige på femte plats vilket är två placeringar upp sedan Sverige kommer på första plats av samtliga länder när det gäller tre områden av mätningen: hållbarhet (miljö), IT infrastruktur och kulturella resurser. Sverige får även en hög ranking när det gäller regelverk (8), säkerhet (7) och mycket god infrastruktur för flyg (10). EN BRANSCH SOM OMSÄTTER 275,5 MILJARDER År 2012 var den totala omsättningen i Sverige för turismen 275,5 miljarder kronor enligt Tillväxtverket. Konsumtionen av resor och transporter stod för 89,4 miljarder, boende och restaurang för 84,5 miljarder, varuhandel för 77,1 miljarder och kultur och tjänster för 22,4 miljarder. De utländska besökarnas konsumtion turismens exportvärde var 106,5 miljarder kronor (+7,5%). HÖGA TILLVÄXTMÅL Sverige Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet är regeringens mål för turismen. År 2010 presenterades, via Svensk Turism AB, en nationell strategi för besöksnäringen vars mål är att fördubbla omsättningen i näringen till 500 miljarder år Strategin utgår från tre fokusområden: destinationsutveckling och teman, offensiv marknadsföring och försäljning samt en samordnad besöksnäring. År 2010 etablerades också ett utvecklingscenter för turism (TRIP) med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som projektägare. Utvecklingscentret är en plattform för samarbeten, produktutveckling och samordning av nationella projekt. Västra Götaland har skapat en databas med information om tillgänglighet för olika besöksmål och olika företag inom exempelvis handel. Västra Götaland har en stor andel Västra Götaland skall vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion Västra Götaland är Skandinaviens näst största turistregion efter Stockholms län. Länet har en marknadsandel motsvarande cirka 16 procent av Sverigeturismen. På de utomnordiska marknaderna samarbetar Västsvenska Turistrådet med researrangörer och media för att skapa en effektiv marknadskommunikation och i förlängningen öka kännedomen om Västsverige som destination. Researrangörerna på dessa utlandsmarknader är också viktiga samtalspartners i den produktutvecklingsprocess som löpande bedrivs i syfte att utveckla och förpacka nya produkter och därmed skapa förutsättningar för fler lönsamma affärer. Skaraborg har ökat med 105% År 2008 fastställde Skaraborgs Kommunalförbund det inriktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg som i ett femårsperspektiv ska resultera i en omsättnings- och besöksökning, branschförnyelse och ökad befolkningstillväxt i Skaraborg. Enligt den strategi som Kommunalförbundets styrelse lagt till grund för arbetet är målsättningen att till år 2015 fördubbla omsättningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder år 2007 till ca 3 miljarder år Västsvenska Turistrådet fick Kommunalförbundets uppdrag att ansvara för arbetet. I nära anslutning till offentliggörandet av den nationella strategin för besöksnäringen beslutades att göra Skaraborg till en pilotdestination för tillämpningen av ambitionerna i den nya strategin och målsättningen sattes till 4 miljarder Arbete med att ta fram ett underlag för Göta kanalkommunerna gällande ett förslag till arbetsmodell för det framtida turismutvecklingsarbetet i området har startats. Arbetet bedrivs med hänsyn tagen till den nationella strategin och tar också sin utgångspunkt i de tillväxt- och företagsanalyser som är genomförda i området samt det övergripande turismstrategiarbetet i Skaraborg. Sedan 2008 har den turistekonomiska omsättningen fördubblats (+105%) till totalt 3,5 miljarder kronor EN MILJARDBRANSCH I SKARABORG Turismens omsättning i Skaraborg: ,7 miljarder kronor miljarder kronor ,3 miljarder kronor ,6 miljarder kronor ,5 miljarder kronor 2

3 Foto: Jonas Ingman Foto: Lisa Nestorson Foto: Per Nadén Foto: Per Nadén Foto: Sebastian Streit 3

4 Befintliga boendemöjligheter och behov Bengtsfors Åmål Besöksnäring - Företagande Skaraborg CRM LIME Förklaring Företagande Gullspång Skagersvik Skagern Företag, steg 3 - Världen Företag, steg 2 - Norden Vänern Otterbäcken Förtetag, steg 3 - Sverige Besöksmål Hova Yta tillhörande besöksmål natur Dalbosjön Sjötorp Yta tillhörande besöksmål kultur Lyrestad Älgarås Natur nivå 1 och 2 Natur nivå 3 Mellerud Vänern Hällekis Lugnås Mariestad Ullervad Töreboda Undenäs Övrigt nivå 1 och oklassad Kultur nivå 1 och 2 Kultur nivå 3 Moholm Tidan Forsvik Örslösa Lidköping Källby Filsbäck Vinninga Götene Lundsbrunn Timmersdala Lerdala Väring Stöpen Ulvåker Fagersanna Mölltorp Karlsborg Vänersborg Vargön Tun Grästorp St. Levene Järpås Saleby Jung Ardala Skara Axvall Eggby Varnhem Skövde Igelstorp Skultorp Värsås Tibro Trollhättan Främmestad Vara Emtunga Tråvad Arentorp Kvänum Stenstorp Korsberga Hjo Vättern Sjuntorp Nossebro Essunga Jonslund Vedum Larv Gudhem Torbjörntorp Falköping Ekedalen Tidaholm Lilla Edet Floby Odensberg holm Herrljunga Kinnarp Vartofta Risveden Vårgårda Åsarp torp Hökensås km Mjörn Alingsås Skala 1: i A3-format Rådhuset Arkitekter AB Besöksnäring i fysisk planering Trots stora investeringar finns det fortfarande en hel del behov och investeringsmöjligheter för bäddar av bättre kvalitet. Det finns även ekonomiskt stöd att få till detta, vilket beskrivs mer på nästkommande uppslag. STORA INVESTERINGAR GJORDA 66 miljoner kronor investerade några av de befintliga boendeanläggningarna under åren enligt en undersökning som gjordes av Västsvenska Turistrådet i mars Investeringarna omfattade såväl uppgradering av befintliga ytor som utökad kapacitet. Det finns dock behov av ytterligare uppgraderingar och nyetableringar. För uppgraderingar finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland. För exempel på behov av nyetableringar hänvisas till nästa sida där några av behoven beskrivs. För inspiration kan seriösa intressenter även beställa Boken om logi på landsbygden från Västsvenska Turistrådet. Boken innehåller nyttiga fakta för vad man bör tänka på, underlag för ekonomiska kalkyler samt inspirerande exempel på hur man kan skapa spännande koncept kring småskaligt boende. PROAKTIVT ARBETE UNDERLÄTTAR FÖR BRANSCHEN Västsvenska Turistrådet har jobbat aktivt med att stärka besöksnäringen i Skaraborg under flera år. En del av arbetat har bestått i att klassa befintliga företag i tre olika nivåer: Sverige, Norden, Världen. Klassificeringen anger respektive anläggnings exportmognad och presenteras bland annat i ett planeringsverktyg som arbetats fram tillsammans med Länsstyrelsen (se bild ovan). I planeringsverktyget kan man även lätt få information om besöksmål, gästhamnar, naturvårdsobjekt, områden av riksintresse och så vidare. Med hjälp av verktyget underlättas planeringsarbetet i kommunerna och det går snabbare för investerare att få besked om vilka möjligheter som finns på olika platser. Västsvenska Turistrådet har även arbetat aktivt med att hjälpa anläggningar att bli bokningsbara på Internet och erbjuder annat stöd för affärsutveckling. INFRASTRUKTUR Västra Götalandsregionen satsar mycket på att skapa en väl fungerande infrastruktur vilket gör det lätt att färdas till och från Skaraborg. Det finns ett väl fungerande vägnät, bra offentliga kommunikationer samt tåg- och järnvägsförbindelser. Sedan några år tillbaka finns charterflyg från Tyskland till Jönköpings flygplats och det bedrivs ett aktivt arbete för att öka antalet flygresenärer från flygplatserna i Göteborg (Landvetter och City Airport). Dessa två flygplatser nås inom drygt en timmes bilfärd från Skaraborg. Inom en radie av 350 kilometer från Skaraborg når man de tio största städerna i Sverige, tre huvudstäder (Stockholm, Oslo och Köpenhamn). Inom samma radie når man även 86% av befolkningen i Sverige och 89% av alla aktiebolag. Så gott som samtliga hushåll och anläggningar i området har tillgång till bredband. Västra Götalandsregionens och kommunerna har satsat på ett kapacitetsstarkt bredbandsnät som binder ihop alla huvudorter i Västra Götaland. 4

5 Investeringsmöjligheter boende OMRÅDET RUNT HORNBORGASJÖN Fågelskådning (även kallat birding eller avitourism ) är den snabbast växande utomhusaktiviteten i USA och 51,3 miljoner amerikaner hävdar att de ägnar sig åt detta enligt US Fish and Wildlife Service. I Storbritannien har The Royal Society for the protection of Birds (RSPB) mer än en miljon medlemmar I USA beräknar man att fågelskådare spenderar 2,5 miljarder dollar varje år och i Storbritannien lägger man cirka 500 miljoner dollar per år på detta. Även om majoriteten av all fågelskådning sker på respektive lands lokala marknad så görs det cirka 3 miljoner internationella resor varje år där huvudsyftet är fågelskådning och antalet ökar. Bara inom USA görs cirka 20 miljoner resor per år med fågelskådning som huvudskäl för resan. Avitourism är en av de snabbast växande delarna inom ekoturismen. Till området runt Hornborgasjön kommer årligen cirka besökare under de tre till fyra veckor på våren då Trandansen pågår och cirka besöker naturum Hornborgasjön från mars till september. Enligt en analys som gjordes av Turismens Utredningsinstitut (numera HUI Research) 2005 konstaterades att cirka 8 procent av trandansbesökarna kom från utlandet, primärt övriga nordiska länder samt Tyskland. Det saknas dock fler boendemöjligheter av hög kvalitet i området och en sådan byggnation skulle med fördel kunna kombineras med restaurangverksamhet och bättre samt permanent anläggning för information på platsen. För att passa in i profilen såväl för befintlig anläggning som för målgruppen tror vi att en högklassig boendeanläggning har fokus på hållbarhet. Detta kan uppnås t.ex. genom en miljövänlig byggteknik som återanvändning av fartygscontainers eller användandet av halmbalar. Det senare har t.ex. gjorts för The Maya Guesthous i Schweiz och Esserhof Hotel i Italien. Det kan också uppnås genom en exklusiv camping som man brukar kalla Glamping och omfattar yurtor, tipis, safari tält m.m. Koncept inom ramen för detta finns bland annat på sajten goglamping.net Alternativ 1 och 3 har ju fördelen att de möjliggör flexibel beläggningskapacitet över året men det bör även gå att skapa en längre säsong än den topp som uppstår i samband med trandansen. GÖTA KANALOMRÅDET Göta kanalområdet är en av Skaraborgs största turistattraktioner och totalt genererade kanalturismen 1,5 miljoner gästnätter och dagbesök i hela Göta kanalområdet under Under juni, juli, augusti 2011 genererades drygt 665 tusen nätter i området. Majoriteten ( ) av gästnätterna genomfördes på hotell, stugby och vandrarhem. 84% av gästnätterna genererades av svenska besökare. De tyska kanalbesökarna utgjorde den största utländska turistgruppen följt av danskar, norrmän, holländare och britter. Medelåldern bland turisterna i Göta kanalområdet sommaren 2011 var 46 år och 45% är äldre än 55 år. 32% av besökarna var mellan 35 och 54 år. Totalt fanns det under boendeanläggningar i området av typen hotell, stugby och vandrarhem samt 31 campingplatser. Sedan 2003 har kapaciteten i området ökat med 7 boendeanläggningar och 2 campingplatser. Cirka 8% av turisterna i kanalområdet som färdas med båt och resten är så kallade landturister där bil är det vanligaste transportmedlet (56%) följt av husbil (14%) och cykel (10%). Enligt AB Göta kanalbolag som är den största professionella aktören inom besöksnäringen i kanalområdet är det som saknas mest en bra boendeanläggning vilket man bedömer skulle kunna bidra positivt till utvecklingen. ÖVRIGA BOENDEBEHOV Utöver dessa större behov finns det även löpande behov av ytterligare investeringar i olika kommuner. Dessa möjligheter kommer kontinuerligt att presenteras på hemsidan investinskaraborg.se. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle är ett utvecklingsprojekt som ska leda till att biosfärområdet ska bli en s.k. Exportmogen Destination Läs mer om detta på sid 6. Faktaruta om är en målgrupp som intresserar alltfler affärsutvecklare av flera skäl. Dels är målgruppen stor (i Sverige omfattar den cirka 3 miljoner människor) och dels är den köpstark. Lån är avbetalda och barnen har flyttat ut vilket ger mer pengar att spendera. 55+ är alltså en tredjedel av befolkningen men det finns undersökningar som visar att de står för 2/3 av köpkraften. I USA ser man att det finns en stor potential för tillväxt inom besöksnäringen då gruppen 55+ är de största konsumenterna av hotelltjänster, flygresor och kryssningar. Där ser man en koppling mellan hög utbildning och resande. Eftersom baby boomers har en generellt hög utbildning så förmodar man att dessa ytterligare kommer öka sitt resande när de får mer tid till sitt förfogande. Detta hänger också samman med att utbildning ofta ger välbetalda jobb. Amerikaner över 50 år genomför 45% av resorna och spenderar över 30 miljarder dollar per år på resor. De konsumerar också 80% av alla lyxresor och spenderar mer pengar per semesterdag än andra grupper. Äldre män mest förmögna Medelvärde tillgångar och skulder efter ålder 2007 Ungefär hur mycket uppgår ditt privata sparande till? Med sparande avses t ex innehav av aktier, aktiefonder/ räntefonder, privatobligationer, allemansfonder, bankkonton etc. (Ej fasta tillgångar som hus, sommarstuga etc.). Undersökning av nära svenskar år Källa: Quattroporte Störst förmögenhet har män åren efter de har gått i pension. Källa: SCB 5

6 Affärsmöjligheter inom olika typer av verksamheter FÖRUTOM BOENDE FINNS DET AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM OLIKA TYPER AV VERKSAMHETER. NATUR- OCH KULTUROMRÅDE AV RANG Natur- och kulturområdet kring Hornborgasjön, främst Falköping Skara och Skövde, men även från Tidaholm i söder till Lidköping och Mariestad vid Vänern, är också med i Västsvenska Turistrådets affärsplan samt Skaraborgs turismstrategi. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs av Unesco i juni 2010 till biosfärområde. Det sträcker sig från Sjötorp och Torsö i norr till Kållandsö i väster. Ambitionen är att detta ska bli en exportmogen ekoturistdestination och man har bildat ett ekoturistnätverk för aktörer i området. Man kan redan idag boka ett antal spännande ekoturistpaket såsom gruvguidningar, ridupplevelser, bussguidningspaket i skärgården, vandrings- och cykeldagar på Kinnekulle. Detta är bara några exempel på färdigkomponerade resepaket som också är anpassade till kollektivt resande. Ytterligare entreprenörer eller affärskoncept med koppling till hållbar utveckling och ekoturism välkomnas varmt. Detta är bara ett fåtal av attraktionerna inom detta område, betydligt fler finns beskrivna på kommande uppslag och på vastsverige. com. EN VIKTIG DEL AV DET NYA MATLANDET Sverige det nya matlandet är en långsiktig vision med tydliga mål; bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler besökare som kommer hit för den goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger. Men framför allt är syftet att sätta fokus på alla unika smaker, upplevelser, produkter och människor. Skaraborg har en högst naturlig del av det nya matlandet då så mycket som en fjärdedel av all mat som produceras i Sverige kommer från Skaraborg. Här finns också många spännande entre- prenörer som på olika sätt bidrar till såväl visionen som besöksnäringen. Ett exempel är Claes Wernerson, matlandetambassadör i Västergötland. Tillsammans med sin fru Annica driver Claes Wernerson Qvänum Mat & Malt som består av en restaurang, ölbryggeri och destilleri. Parallellt arbetar han också tillsammans med Vara kommun för att starta upp ett nationellt centrum för måltiden. Måltidsturism och fokuseringen på det småskaliga köket i Skaraborg är prioriterade områden för besöksnäringen i området och entreprenörer som vill bidra ytterligare till detta är därför mycket uppskattat. Alla aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att få del av den marknadsföring som sker och även att delta i olika nätverk och aktiviteter, t.ex. lokala matfestivaler och andra satsningar. ETT VATTENPARADIS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT Skaraborg ligger mellan de två största sjöarna i Sverige och genomkorsas av en unik vattenväg som attraherar 1,5 miljoner turister varje år: Göta kanal. Inte så konstigt alltså att outdoorverksamhet med kajak som spetsprodukt är fokus för Vänern och Vättern enligt Västsvenska Turistrådets affärsplan samt Skaraborgs turismstrategi. Göta kanal är också utpekat som ett område av extra stort nationellt intresse av VisitSweden. Som nämns på föregående uppslag finns stort behov av boende med högre kvalitet längs kanalen och det finns även ekonomiskt stöd för sådana investeringar från Länsstyrelsen i Västra Götaland (läs mer i faktarutan om investeringsstöd). Andra vattenrelaterade attraktioner i området är Skara Sommarland som är Skandinaviens största vattenpark och attraherar hundratusentals besökare årligen. För den som hellre vill fiska finns naturligtvis också många möjligheter, en av de största besöksmålen inom detta segment är Hökensås semesterby som under 2013 införlivats i Nordic Camping kedjan. Med så mycket vatten finns naturligtvis utrymme för ytterligare entreprenörer och affärskoncept som erbjuder uthyrningsbåtar, båtförvaring och koncept inom fisketurism. EKONOMISKT STÖD Investeringsstöd för kvalitetsboende Kronprinsessan Victoria och prins Daniel på rundresa i sitt hertigdöme i oktober Qvänum Mat & Malt var en av de platser som fick celebert besök. I Västra Götaland kan man få stöd om man har ett företag inom turism- och besöksnäringen och satsar på landsbygden. Man behöver inte driva företag idag. Även den som planerar att ta över ett befintligt företag eller starta ett helt nytt företag kan söka stöd. Det som prioriteras är: Företag som har potential att finnas kvar efter tre år och som gynnar både kvinnors och mäns möjligheter att vara verksamma på landsbygden Turistverksamheter som har anknytning till och betydelse för landsbygdens utveckling, genom att landbygdens resurser utnyttjas i företagets verksamhet och att verksamheten har betydelse för utvecklingen utanför länets tätorter. Turistverksamhet med inriktning mot kvalitetsboende Med kvalitetsboende menas: hög kvalitet på rummen med dusch och toalett helårsverksamhet eftersträvas bokningsbart på internet produktmaterial översatt till andra språk Man kan få stöd för 25 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Om det i affärsplanen på ett tydligt sätt framgår hur både mäns och kvinnors möjligheter att vara verksamma på landsbygden kan gynnas genom investeringen ges ytterligare 5 procent. Maximalt belopp som kan beviljas inom en tvåårsperiod är kronor. Mer information finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida. 6

7 Foto: Per Nadén Foto: Mikael Almse Foto: Lisa Nestorson Foto: Lisa Nestorson EU-stöd för arbete med hållbar utveckling av fiskesektorn Annat stöd Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle är även ett fiskeområde. Det innebär att det finns stöd att söka från EU för att arbeta med hållbar utveckling av fiskesektorn. Här kan den privata samt offentlig sektorn söka bidrag för nya projektidéer. Projekten kan finansieras upp till 60%. Området har en utvecklingsstrategi vars syfte är att stärka, vidmakthålla och vidareutveckla ett lokalt hållbart fiske i Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner. En övergripande vision för området är att skapa ekonomisk tillväxt och därmed arbetstillfällen. Allt utvecklingsarbete skall ha sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna med de lokala aktörerna för att genom samverkan skapa en helhetssyn för vårt fiskeområde. Nya former för samarbete som kan ge ett högre förädlingsvärde på produkter eller tjänster är kärnan i att skapa tillväxt i området. Området har fem teman för vilka projekten prioriteras: 1. Produktutveckling och kvalitetssäkring av Vänerprodukter. 2. Förstärka och säkerställa den lokala förädlings-, mottagnings- och distributionskapaciteten. 3. Skapa möjligheter för kompletterande verksamheter. 4. Förstärka samarbetet mellan fisket och den lokala respektive regionala restaurangnäringen så att fiskeråvaran bättre kan utnyttjas och förädlas. 5. Utveckling av marknadsföring av Vänerprodukter för att säkerställa avsättning för produkterna. För dem som driver verksamhet inom besöksnäringen finns också stöd genom kompetensutveckling från såväl Länsstyrelsen som Västsvenska Turistrådet. Det finns som regel både kurser och coaching samt nätverk man kan ta del av för att utveckla sin verksamhet. Det kan också finnas stöd för olika typer av verksamheter, t.ex. husbilar, där Västsvenska Turistrådet bedriver ett arbete för att kartlägga och få fram fler ställplatser. När denna fas är klar kommer man att gå vidare och marknadsföra dessa platser nationellt och internationellt. Västsvenska Turistrådet arbetar också med att stötta entreprenörer inom näringen att bli exportmogna och bokningsbara på nätet. Avslutningsvis finns tematiska satsningar inom t.ex. ekoturism. Kontakta gärna någon av personerna på baksidan för aktuell information om vilket stöd som finns att tillgå! 7

8 Skaraborgs publikmagneter skapar förutsättningar fö Skaraborgs publikmagneter skapar förutsä Skara Sommarland - Skara - Bad- och nöjespark Läckö slott - Lidköping - slottsturer, utställningar, konserter besökare Skara Sommarland är ett eldorado för den badsugne. Badparken lockar runt besökare en bra sommar. Vid sidan av bassängerna finns en nöjespark med en rad olika attraktioner. Anläggningen har en egen campingplats och ligger granne med Axevalla Travbana, där inte minst Sto- Championatet lockar många besökare varje sommar. Iittala Outlet - Rörstrands Center - Lidköping - Porslin, glas, restaurang besökare Läckö slott ligger på en udde i Vänern och är ett givet besöksmål då man är i Skaraborg. Förutom slottets egen unika historia arrangeras populära sommarutställningar. På slottsbacken hålls sommartid stora konserter och under några veckor på sommaren bjuds opera på den stora borggården. Båtturer utgår från bryggan alldeles utanför slottet. Arena Skövde - Skövde Handel Skövde - Skövde besökare Välkommen att fynda och inspireras bland välkända varumärken som Iittala, Rörstrand, Hackman, Arabia, Höganäs och Fiskars. Här finns en barnhörna där man bl.a. erbjuder muggmålning för alla med barnasinnet kvar! Här kan du även besöka Rörstrands museum med unika porslinssamlingar och äta eller fika gott i restaurangen som ligger i direkt anslutning till butiken. Hova Riddarvecka - Hova besökare Skövde kommun har satsat stort på Arena Skövde. En anläggning för konferens, konserter, större idrottsarrangemang och mässor. Här ingår också Äventyrsbadet besökare Skövde har utvecklats till Skaraborgs Handelsstad nummer 1. Genom stora satsningar på såväl externa köpcentrum som centrumhandeln lockar Skövde besökare. Spikens fiskehamn - Lidköping Kinnekullegården - Götene Falkängens Hantverk - Götene besökare besökare I juli blåses revelj av stadsvakten i Hova. Detta är inledningen till en fantastisk medeltidsvecka med Nordens största dagliga riddarkortege och tornerspel. Västergötlands museum Enda fiskeläget vid Vänern och ett mycket populärt turistmål. Här kan du äta god och närproducerad mat på Restaurang Sjöboden, njuta av vänerspecialiteter i fiskebodarna besökare Kinnekullegården, Restaurangen på toppen av det blommande berget Kinnekulle. På Kinnekullegården kan man njuta av en milsvid utsikt över bygden besökare Hantverksbyn består av 12 butiker i en pittoresk, genuin och rofylld miljö, där ca 80 hantverkare och konsthantverkare från hela landet samsas varje sommar. Varnhems Klosterkyrka Trandansen Hornborgasjön Falbygdens Ost - Falköping besökare På Västergötlands museum finns tre basutställningar - Skara i medeltid, Bronssköldarna och Agnes de Frumerie. Utöver basutställningarna finns ett löpande program besökare Vid Varnhems klosterkyrka har man funnit de första spåren av kristendom i Sverige. Kyrkan spelar en central roll i Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn besökare Den gigantiska trandansen vid Hornborgasjön lockar varje år besökare och tranor, som bjuder på ett unikt skådespel besökare I Falköping finns marknaden ingen ostälskare vill missa. Inför jul kan du botanisera bland ostar, tomtar, änglar, pynt och godsaker, prata ost med våra kunniga experter. Kulturarena Tomtens Kalkbrott Forsviks Industriminne Tivedens Nationalpark - Karlsborg Karlsborgs fästning - Karlsborg besökare besökare I Tomtens gamla kalkbrott har en ny kulturarena skapats för utställningar, konserter och andra aktiviteter. Utställningarna i samband med Konstnatten har lockat uppemot ! Välkommen till Forsvik och en av landets intressantaste bruksmiljöer. Forsvik är Sveriges äldsta, dokumenterade industriella plats - den svenska industrins vagga besökare Tivedens nationalpark är ett stort barrskogsområde med djupa sprickdalar, kaotiska blockmarker och en stark vildmarkskänsla mitt i Sydsveriges kulturbygder besökare Karlsborgs Fästning byggdes för att vara Sveriges reservhuvudstad vid krig. I dag kan man gå på en guidad historisk tur eller delta i den allt populärare guldjakten. 8

9 r Din verksamhet ttningar för Din verksamhet Hökensås Friluftsområde - Fiske, naturvandringar, bär, svamp... 3 Göta kanal - Norra Skaraborg - Kanalturer, cykelpaket, boende, aktiviteter besökare besökare Genom målmedvetna satsningar under lång tid har Hökensås Naturreservat utvecklats till ett eldorado för fiskeintresserade och friluftsälskande människor. Hökensås erbjuder fiske efter regnbåge öring och röding. I vissa sjöar förekommer även naturliga bestånd av bland annat gädda, abborre och mört. Man kan sportfiska från båt och flytring eller vada ut för bättre lycka. Göta kanals färd mellan Vättern och Vänern går genom norra Skaraborg. Har du inte egen båt kan du boka plats på någon av kanalbåtarna. Här kan du också cykla på kanalbanken medan båtarna glider förbi bara någon meter bort. Stanna till vid någon av slussarna och följ skådespelet då båtarna slussas upp och ned i kanalen. Vi etablerar våra minigolfbanor över hela världen och blev riktigt imponerade över hur snabbt och smidigt det gick när vi byggde en ny bana i Töreboda. Bara fem veckor efter första kontakt kunde vi öppna banan! Peter Hoffman City Golf Europe AB Nossebro Marknad - Essunga besökare 20 Nossebro Marknad är en månatligen återkommande marknad, som lockar stora mängder besökare. I Essunga kommun finns fler evenemang som lockar långväga gäster. Framnäs Camping - Lidköping besökare 21 Rankad som nr 5 i Sverige bland alla campingplatser. Den enda 5-stjärniga i Västra Götaland! Lockar besökare från när och fjärran med sitt läge vid Vänerns strand. Som synes finns en hel del stora turistattraktioner redan idag i Skaraborg. Är du intresserad av att bedriva/utöka din verksamhet här? Kontakta oss gärna för tips om objekt till salu eller vilka stöd som finns när det gäller affärsutveckling och kapital. Vi har också kontakt med kommunerna om anläggningar som man är intresserade av att lägga ut på entreprenad samt inom vilka områden man vill ha nyetableringar. Foto/Illustration: 1: Skara Sommarland. 2: Jesper Anhede, Destination Läckö- Kinnekulle. 3: Hökensås Sportfiske AB. 4: Olausson Group AB. 5: Fiskars. 6: Viktor Ljungström. 7: Tuana Art. 8: Jonas Ek, JEK Foto. 9: Jesper Anhede. Destination Läckö-Kinnekulle. 10: Kinnekullegården. 11: Ann Westbeck. 12: Västergötlands Museum. 13: Patrik Gunnar Helin. 14: Lars Johanson, Skaraborgsbild. 15: Falbygdens Ost. 16: Olausson Group AB. 17: Karlsborgs Tursim AB. 18: Tivedens Nationalpark. 19: Karlsborgs Turism AB. 20: AM Alströmer. 21: Framnäs Camåing. Karta: Christina Jonsson. 9

10 Många stora investeringar förbättrar förutsättningar Många stora investeringar förbättrar för Vara Konserthus Sparbanken Lidköping Arena Vänermuséet naturum Vänerskärgården Mkr 200 Mkr 15 Mkr 53 Mkr Vara kommun satsar tillsammans med Västra Götalandsregionen för att etablera konserthuset som ett kultur- och konferenscenter i Skaraborg. Hönsäter Hamn Sparbanken Lidköping Arena är en investering för framtiden. Här har Lidköping fått en arena för idrott, konserter, mässor och andra stora evenemang. Vänermuséet i Lidköping visar på det unika med Sveriges största insjö. Muséet firar 15 år Under dessa år har många miljoner satsats i muséet invigdes naturum Vänerskärgården - Victoriahuset med utställningar, övernattningsrum, hörsal, läshörna, vandringsleder och en restaurang. Granne med Läckö slott. Pilgrimsled Skaraborg Biosfär Vänerskärgården Vara Stationshus Mkr 2 Mkr Flera aktörer har satsat för att utveckla Hönsäter Hamn med bland annat en bensinstation för såväl sjöfart som landsvägstrafiken samt upprustning av gästhamnen. Best Western Jula Hotell Skara Genom Leader-medel och kommunala satsningar på cirka en miljon kronor har ett stort antal pilgrimsleder iordningställts inom projektet Pilgrim Skaraborg. 10 Mkr Biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning. 0,6 Mkr Kan ett stationshus vara konst? Självklart! I alla fall i Vara kronor har kommunen satsat på att omvandla ett ordinärt stationshus till en färgsprakande upplevelse. Retro i Nossebro Mariestads Hamn Rörstrandsområdet Lidköping Mkr Anders Zorn-museum i Skara? På Best Western Jula Hotell & Konferens finns en unik samling med verk av Anders Zorn. Här finns också verk av andra svenska mästare. 6 Mkr Vad passar bättre än ett Retromuseum i Retrokommunen Essunga? Här finns retroutställningar tal i tomma butikslokaler och en Retrolägenhet. 200 Mkr I Mariestad görs stora satsningar i hamnområdet. Ny sjönära stadsdel med bostäder, restauranger och verksamheter inom maritima området. 50 Mkr Det gamla industriområdet Rörstrands i Lidköping utvecklas till en levande stadsdel med fokus på kultur och verksamhet. Här ska nytänkandet vara i centrum. Husbilsdestination Västsverige Inredia Tibro Tibro Actionpark Kulturkvarteret Pedagogien Mkr Tillsammans med SCR och med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland har Husbilsdestination Västsverige påbörjats med att utveckla ställ- och husbilsplatser. Handel Skövde Mkr Tibro satsar på Inredia - en mötesplats för världens inredare. Här finns konferenslokaler, utställningar och restaurang sida vid sida med museiutställningar. Hökensås Camping & Stugby 18 3 Mkr Tibro kommun har tillsammans med lokala sponsorer byggt en actionpark inriktad på skate och bikes. Anläggningen har blivit oerhört populär och även nyttjats för större tävlingar. Norrqvarn Hotell & Konferens 60 Mkr Hjo kommun satsar på Kulturkvarteret Pedagogien med en unik utställningshall som startar upp med utställning av Estrid Ericson, grundaren av Svenskt Tenn. Gullspångslaxen Mkr 8 Mkr 20 Mkr 50 Mkr Omfattande investeringar har gjorts i samband med etableringen av Handelsstaden Skövde. Dessa investeringar har skett såväl i centrum som i externhandelsområden. Nordic Camping övertog nyligen Hökensås Camping & Stugby, Tidaholm, och investerar nu för att uppgradera anläggningen, som ligger mitt i Hökensås naturvårdsområde. Den gamla kvarnen vid Göta kanal i Norrkvarn erbjuder boende i stubbar, hotell och vandrarhem. En minikanal lockar såväl unga som gamla. Västsvensk Mersmakkrog. Laxtrappan är den unika Gullspångslaxens lekplats på höstkanten. För att bevara laxstammen har en laxtrappa anlagts i brantaste delen av Gullspångsforsen. 10

11 na ytterligare! utsättningarna ytterligare! Vi tror på Skaraborg och har ett bra tryck i vår verksamhet. Därför har vi tagit beslut att satsa 20 miljoner kronor på en stor om- och utbyggnad. Tanken är att vi ska samarbeta med andra aktörer som Jula Hotell och locka större evenemang till området. Bengt Roser, Rosers Salonger AB, Skara Detta är bara ett urval av några satsningar med koppling till besöksnäringen som är gjorda eller på gång i Skaraborg. Som du ser omfattar det allt från Biosfärområdet till hotell och shoppingcentra. Vill du också investera i Skaraborg så kontakta oss gärna för ytterligare information inom det område som intresserar dig! Töreboda Gästhamn naturum Hornborgasjön Foto/Illustration: 1: VästgötaLandet. 2: Kjell Hedvall. 3: Vänermuséet. 4: Birgitta Schölander Design. 5: Håkan Åberg. 6: Helena Långström-Schön. 7: Biosfär Vänerskärgården. 8: VästgötaLandet. 9: Best Western Jula Hotell & Konferens. 10: VästgötaLandet. 11: Utvecklingsenheten, Mariestads Kommun. 12: Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån. 13: Kabe. 14 och 15: Atelje Digital. 16: Tengbom Arkitekter AB. 17: Tuana Art. 18: Nordic Camping. 19: Stefan Svensson. 20: Therese Swärm. 21: Anna-Karin Kjellberg, Töreboda kommun. 22: Länsstyrelsen Västra Götaland. 23: Falköping Nu. 24: Lidköpings kommun. Karta: Christina Jonsson. Mössebergs Friluftsområde 23 Hamnstaden Lidköping Mkr 25 Mkr 8,5 Mkr 200 Mkr Under de senaste åren har ett flertal investeringar genomförts i Töreboda Gästhamn. Dessa syftar till att skapa förutsättningar till en positiv besöksutveckling inom kommunen. Naturvårdsverket kommer att satsa drygt 25 miljoner kronor under fyra år för att förnya och förbättra besöksmålet Hornborgasjön; naturum Hornborgasjön och Trandansen. Falköping Alpin och Falköpings kommun har gjort stora investeringar i skidanläggningen på Mösseberg. En toppanläggning för såväl alpinsom längdskidåkning. Projektet Hamnstaden utgår från visionen att Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Här ska boende, kultur-, fritids- och naturupplevelser mötas. 11

12 KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION! Om investeringar/etableringar Invest in Skaraborg Ingemar Fredriksson Om besöksnäringen Västsvenska Turistrådet Lotta Nibell-Keating LOKALA KONTAKTER I RESPEKTIVE KOMMUN Essunga Kjell Karlsson Falköping Magnus Sundén Grästorp Lennart Rohlin Gullspång Fredrik Tidholm Götene Gert Rahm Hjo Kristina Mustajärvi Karlsborg Peter Karlsson Lidköping Peter M Larsson tillvaxtlidkoping.se Mariestad Mats Widhage Skara Anna Sundbom Skövde Kristina Eklöf Tibro Per Garenius Tidaholm Malin Lundberg Töreboda Fredrik Tidholm Vara Johanna Forslund Kullander Produktion: Invest in Skaraborg april 2012 Formgivning: Myr Design och Olausson Group Gå gärna in på för att ta del av aktuella investeringsmöjligheter!

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Vägar ut friluftslivets fysiska, rättsliga och känslomässiga förutsättningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-23 1 Johanna

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet AB Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 2009

Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 2009 Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 009 Viktoriagatan 13, Box 068, SE-0 Göteborg, Sweden, Tel +6 31 7 9 000, Fax +6 31 7 9 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Västsvenska Turistrådet augusti Bakgrund Skaraborg har en ambition att satsa på kulturturism och därför har Västsvenska

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

APRIL 2016 VD-BREV NYHETSBREV FRÅN NEXT SKÖVDE - 1 -

APRIL 2016 VD-BREV NYHETSBREV FRÅN NEXT SKÖVDE - 1 - APRIL 2016 VD-BREV NYHETSBREV FRÅN NEXT SKÖVDE - 1 - OMVÄRLD Leaderarbetet i Skaraborg startar upp De två Leaderområdena i Skaraborg startar nu upp sin verksamhet och tar emot ansökningar om utvecklingsprojekt.

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Budget för Västsvenska Turistrådet 2014

Budget för Västsvenska Turistrådet 2014 Budget för Västsvenska Turistrådet 2014 1. Sammanfattning Affärsidé Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer