Lösningar för organisk avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för organisk avfall"

Transkript

1 Lösningar för organisk avfall Förnybar energi med minimalt utsläpp av CO²

2 Lösningar för organiskt avfall Matavfallsanläggning Tillsammans kan vi bidra till förnyelsebar energi med minimala utsläpp av CO² Vi är en av de ledande i Skandinavien på maskiner och utrustning till matavfall. Våra lösningar omfattar allt från enkla avfallsbehållare och avfallskylare till avancerade matavfallssystem för kompostering och system för leverans av avfallet till biogasanläggningar. På de enskilda marknaderna efterfrågas olika lösningar. I Europa är det en gemensam satsning på biogas, som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och det renaste bränslet på marknaden. möjlighet till välfungerande system och rutiner för HMS. Vi har kompetensen tillsammans med våra leverantörer, och kommer utan tvekan att finna en lösning som gör både vardagen och världen bättre, med större hänsyn till miljön. Vi erbjuder två lösningar för matavfallsanläggningar: Det norska patenterade systemet Enviro 000 från Global Enviro är ett system som snabbt och luktfritt förvandlar matavfall till torrgödsel på bara 8 timmar med en vikt-, volym- och kostnadsminskning på upp till 9 %. Matavfallssystemet Restewolf RW 0 från Avermann Maschinenfabrik GmbH har även en kvarn, men matavfallet förs här till biotankar. Biotankarna töms och hämtas av en tankbil, fraktas och levereras till biogasanläggningen för återvinning. Matavfallsanläggningarna väljs av hotell, storkök, dagligvarubutiker och köpcentrum, fiskebåtar, förädlingsanläggningar för kött och fisk och inte minst på Den Norske Opera & Ballett, som har tre kök anslutna till en och samma anläggning. Våra lösningar förbättrar miljön på arbetsplatsen och ger Sida Matavfallsanläggning, Enviro 000 Matavfallsanläggning, ResteWolf RW 0 7 Behållare för matavfall 9 Avfallskylare 0 Ozongenerator Komprimator för organiskt avfall PRODUKTER KUNSKAP LÖSNINGER SERVICE +6 (0) -9980

3 Här presenterar vi projektet: Den Norske Opera & Ballett Tre kök på Den Norske Opera & Ballett är utrustade med Enviro 000 modell 0, system för hantering av matavfall. I en byggnad med mer än 00x00 meters yta blir det förstås långt att släpa på avfallsbehållarna. Vart och ett av köken är utrustat med en kvarn. Matavfallet töms i kvarnen, mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Hundratals meter fraktas avfallet obemärkt genom byggnaden. I källaren finns mottagningsplatsen för avfallet, bioreaktorn, där den finmalda massan sugs in i själva centralenheten. Fettet skiljs ut till egna behållare som töms och transporteras bort av en tankbil ca. en gång i månaden. När det mesta vattnet avlägsnats från avfallet med hjälp av en komprimeringsenhet förs resten in i bioreaktorn, som ger värme som är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med upp till 9 % räknat i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip ren matjord, helt utan dålig lukt. Systemet är dessutom en sluten anläggning och tillför inga andra former av kemikalier eller andra ämnen i processen. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Från matavfall till kompost på 8 timmar. En vikt-, volym- och kostnadsminskning på upp till 9 %. +6 (0) -9980

4 Enviro 000 Matavfallsanläggning Töm avfallet i kvarnen och tryck på start så sköter automatiken resten. Från bord till jord på 8 timmar Mängden avfall minskas med upp till 9 % Bättre miljöegenskaper Möter kraven för HMS Unikt norskpatenterat system Enviro 000 är en norsk patenterad matavfallsanläggning från producenten Global Enviro. I ett slutet system utan manuell hantering minskas matavfallet i vikt och mängd med upp till 9 %. Inom 8 timmar har matavfallet omvandlats till kompost, helt fri från lukt. Systemet är en sluten anläggning och tillförs ingen form av kemikalier eller ämnen i processen, och kräver inte heller manuell hantering. Anläggningen finns i tre modeller och anpassas efter byggnader och lösningar efter kundens behov. Modellen 0, den minsta, levereras med intern eller extern kvarn. Modellerna 00 och 0 har bara extern kvarn. Vi har installerat Enviro 000 hos en rad hotell, storkök, dagligvarubutiker och köpcentrum, fiskebåtar, förädlingsanläggningar för kött och fisk och inte minst på Norska Operan och Balletten, som har tre kök anslutna till en och samma anläggning. Enviro 000 ger ett stort bidrag till enskilda företag och anställda när det gäller kraven på HMS. Dessutom minskas kostnaderna till återvinningsföretaget avsevärt. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Enviro 000 finns i tre modeller; 0, 00 och 0 Modellen 0 levereras med extern eller intern kvarn. Modellerna 00 och 0 levereras med extern kvarn. Alla modeller är utrustade med pekskärm som kan fjärrstyras vid uppkoppling till datanät eller med GPRS. Som tillvalsutrustning levereras bl.a. vakuum för transport mellan kvarn och bioreaktor i 0 mm rör horisontellt och upp till 00 meter på modell 0 och 00, och 00 meter på modell 0. Material i rostfritt stål. Modell 0 med integrerad kvarn rekommenderas att placera i en avgränsad oren zon. Modell 0, 00 och 0 med extern kvarn kan placeras i köket i en oren zon. Modell (0) -9980

5 Enviro 000 Modell 00 och 0 Här visas processen med extern kvarn och vakuumtransport: Kvarn Matavfallet kastas i kvarnen som är placerad i en oren zon i köket. Enheten är utrustad med en stor inkastöppning och handsköljare som gör arbetet både hygieniskt och enkelt. Matavfallet mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Dehydrator Matavfallet går automatiskt från vakuumanläggningen upp till en avfuktare. Dehydratorn består av en skruv som transporterar matavfallet upp till komposteringsmaskinen samtidigt som den pressar ut vatten och fett som går till fettavskiljaren. Fettet hamnar i egna behållare som töms vid behov. Dehydratorn placeras så att den är lättåtkomlig för underhåll och rengöring. Pekskärm En högteknologisk informationsdisplay ger full översikt över alla processer i anläggningen. Informationen kan också fjärrstyras vid uppkoppling i datanät eller FPRS. Vakuumsystem Med vakuum kan matavfallet transporteras på alla nivåer, även uppåt och längre sträckor. Flera kvarnar kan kopplas till en och samma komposteringsanläggning. Bioreaktor Det avfuktade matavfallet som är kvar hamnar i bioreaktorn. Denne ger värme och är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med ca 90 % i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip torr ren matjord, helt utan dålig lukt. +6 (0) -9980

6 Enviro 000 Anläggningen kan placeras både vinklad och i rät linje. Båda lösningarna tar minimal plats. Här visas mått på modellen 0 som i vinkel kräver mindre än 6 m. Vid installation i en rät linje blir rumslängden minst, meter och djupet ca,6 meter. Luftrensare Tillsammans med matavfallsanläggningen installeras luftrensaren Enviro ACS, som består av partikelfilter och ett kolfilter. Dessutom kan vi erbjuda UV-C. UV-C är en strålning som samtidigt skapar ozon O³. Fördelarna med detta är att eventuella fettmolekyler bränns upp, steriliserar luften och avlägsnar eventuella luktpartiklar. Ljuset från UV-C återskapar kolet i kolfiltret så att detta räcker längre och fungerar bättre. UV-C har bl.a. levererats till Kings Bay på Svalbard. Enviro 000 är helautomatiserad och kan fjärrstyras. Komponenterna är levererade av Schneider Electric, som är ledande i världen inom automationsprodukter. Dagligvaruhandlare De första anläggningarna installeras på Holmenkollen Park Hotel och Rica Sunnfjord Hotell i Norge för ca. år sedan. Succén har därefter varit ett faktum, och många fler hotell, dagligvarubutiker och köpcenter m.fl. som har storkök har kommit till. På Den Norske Opera & Ballett har tre kök anslutits till en och samma anläggning. Inom fiskerinäringen kommer Enviro 000 till sin rätt, och vid norska polarinstitutets forskningsstation i Antarktis, Drottning Mauds land, upplevs anläggningen som oumbärlig. Holmenkollen Park Hotel Den Norske Opera & Ballett Trollstationen i Drottning Mauds land +6 (0) -9980

7 Enviro 000 Transport står för den största andelen utsläpp av CO vid avfallshantering. Här är ett räkneexempel som visar fördelarna med från bord till jord på 8 timmar : En ny lastbil avger, kg CO² per ton last för varje körd km. Det innebär att en sträcka på 00 km tur retur med 00 ton last avger 00*,*00 = kg CO² per år, förutom NO X. Matavfallet ska sedan behandlas genom förbränning, som avger mer CO² själv än Enviro 000, eventuellt biogas som blir ungefär detsamma eftersom det utnyttjar metangasen. 00x,x00 = kg CO² Teknisk tabell för Enviro 000 Modell 0 C 0 STA 0 ST VA 00 ST A 00 ST VA 0 ST A 0 ST VA Strömförbrukning vid 00 % belastning (kw per dygn) X Strömförbrukning vid 0 % belastning (kw per dygn) 9 X M Kvarn Vattenförbrukning vid 00 % belastning (m³ per dygn) 0, 0, 0, 0,6 0,6,, X Vattenförbrukning vid 0% belastning (m³ per dygn) 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0,8 0,8 X Kapacitet per dygn (kg) X Kapacitet per vecka (kg) X Kapacitet per år (kg) X Dimensioner vid vinklad linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 090/ 8 090/ 8 090/ Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 98/ 0 98/ 0 98/ 0 980/7 980/7 6/760 6/ Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg /6 Dimensioner vid rät linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 6/60 6/60 960/ / Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 87/0 87/0 /8 /8 98 Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg (kvarn) /6 Vikt (kg) Förklaringar till modellbeteckningar: Talet 0 = antal ton per år C= allt integrerat i enhet (compact) Alla anläggningar kan levereras med 0 V och 00 V: ST= Standard med en extern kvarn A= automatisk avloppspump V= vakuumpump +6 (0)

8 ResteWolf RW 0 Matavfallsanläggning Fantastisk för återanvändning som biogas Minskad volym för matavfallet med ca. 70 % Hygienisk och ger en renare miljö Minskade energi- och transportutgifter Minskade CO-utsläpp Mer effektiv avfallshantering Prisvärd, betalar sig snabbt Hög kvalitet och lång livstid ResteWolf RW 0 från Avermann Maschinenfabrik GmbH är en populär lösning på den europeiska marknaden när det gäller återvinning av matavfall till biogas. På de enskilda marknaderna efterfrågas olika lösningar. I Europa är det en gemensam satsning på biogas, som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och det renaste bränslet på marknaden. I grunden handlar det om att utnyttja organiskt avfall som redan har uppstått och kommer att fortsätta finnas. ResteWolf RW 0 maler matavfallet, som komprimeras ner till ca 70 % och leds genom ett slutet rörsystem till behållare. Behållarna, som kan seriekopplas om så önskas, töms och hämtas av en tankbil/slambil, fraktas och levereras till biogasanläggningen för återvinning. En förnuftig återanvändning i förhållande till utsläpp av CO² så länge transportsträckorna inte blir för långa till biogasanläggningen. RW 0 används av storkök som kantiner, restauranger och hotell, matindustrier, matbutiker m.m. RW 0 kan placeras i en oren zon i köket. Mycket hygienisk ResteWolf RW 0 är ett helt slutet system. Maten töms i kvarnen - locket stängs - och det uppstår aldrig direktkontakt mellan människor och matavfall i processen när biogas framställs. Kvarnen är kompakt med ett utförande i rostfritt stål. Kvarnen är konstruerad så att det mesta av matavfallet mals när det gäller mjuka varianter som ris, potatis, spaghetti, kött, grönsaker och frukt. Den maler även hårdare material som ben från djur, fisk, fjäll, äggskal m.m. Om det av misstag skulle följa med engångshandskar, plastkoppar, tallrikar eller skedar, tuggas också dessa upp av varg -kvarnen. 0 kg mat = liter biodiesel, som är det renaste drivmedlet på marknaden. Kvarnen kan placeras i en oren zon i köket, vilket gör hanteringen enkel och rationell för personalen. Systemet har också hög grad av säkerhet för personalen samt enkelt underhåll och service. +6 (0)

9 Miljövänlig och god totalekonomi Systemet är ett gott och hygieniskt bidrag till arbetsmiljön. Matavfall lagras inte under längre tid, utan försvinner omedelbart från arbetsplatsen. Dessutom blir system och rutiner för HMS bättre, med bl.a. färre tunga lyft och transport av avfall längre sträckor. Lösningen är energibesparing när ingen energi förbrukas till kylning av soprummet. Minskade transportutgifter till följd av färre hämtningar/tömningar bidrar till att minska samhällets utsläpp av CO². Restewolf är mycket prisvärd och betalar sig snabbt. Totalt sett blir resultatet mycket positivt både för människor och miljö med ResteWolf RW 0. ResteWolf RW 0 System ResteWolf RW 0 Kvarnen är i rostfritt stål och enkel att hålla ren. Kvarnens utgång för rörsystem kan monteras från flera sidor. Maten mals och transporteras vidare i en rörledning. Rörledningen går till biotanken/-tankarna. Luftning från biotanken sker via rörledningen till önskad placering. Bilden visar över tak. Tanken töms med hjälp av tank-/slambil som kopplar på sig på röret som förts från tanken och genom ytterväggen. Biogas, energibärare med ljus framtid Biogas är en miljövänlig process som kan produceras från en lång rad organiska avfallstyper: Organiskt avfall, avloppsslam, husdjursgödsel och annat organiskt material från naturen och industrin. Biogas kan användas till produktion av ström, värme och miljövänligt bränsle, som ger renare lokalmiljö och lägre utsläpp av växthusgaser än de flesta av dagens alternativ. Grundförutsättningar för användning av biogas varierar från land till land, men användningen ökar snabbt. RW 0 kvarn Material Mått HxBxD (mm) Effekt kvarn Rostrfritt stål 80-90x700x600 6 kw Biotankar Kapacitet 00 L 00 L 000 L 000 L Mått LxBxH (mm) 0x70x7 0x70x60 00x880x60 60x880x60 Vikt kg 80 kg 0 kg kg Tankarna kan seriekopplas efter önskemål. +6 (0)

10 Behållare för matavfall Behållare för matavfall med rostfritt underställ Möter kraven för HMS Funktionell och praktisk Solid och lång livstid I kombination med matavfallsanläggningarna Enviro 000 och Restewolf 0 är behållaren för matavfall med rostfritt underrede och hjul oumbärlig. Underredet är mycket solitt i sin konstruktion, har ställbar höjd, är tillverkat i mm rostfritt stål och har hjul med broms. Behållaren är vit och tillverkad av polypropylen. Locket är löst. Volymen är 0 liter. Insamlingsstativet med det rostfria underredet finns både i stora och små kök i storhushåll. Lösningen är enkel, flexibel och funktionell, och minskar arbetsbördan för personalen. Vi har även: Underredet kan regleras i höjdled, är tillverkat i rostfritt stål och har låsbara hjul. Koniska kärl,, 8 och liter. Rund plastbehållare med lock och hjulunderrede säljs komplett. Till alla behållare för organiskt avfall rekommenderas bio-påsar, som är 00 % nedbrytbara och färdigkomposterade efter 0- dagar. Modell Behållare för matavfall Underrede till behållare Koniskt kärl L Koniskt kärl 8 L Koniskt kärl L Artikelnr EN06 EN07 DNBGT000MB DNBGT7000MB DNBGT0000MB AB Volym L L 8 L L 76 L Rund plastbehållare med hjul Mått HxBxD (mm) 0x00x00 H: ØxH: 9x7 ØxH: x7 ØxH: x6 ØxH: 90x70 Material Polypropylen, vit Rostfritt stål Plast, vit Plast, vit Plast, vit Plast, vit Hjul Ja, x70 mm Nej Nej Nej Ja Lock Ja Ja Ja Ja Ja Broms på hjul Ja Nej Vikt kg Biopåsar BB8790 BB870 BB8700 BB8700 BB (0)

11 Avfallskylare för matavfall Möter kraven för HMS Avlägsnar lukt och risk för skadedjur Självsköljande Funktionell användning Kylaggregat i solid kvalitet Våra avfallskylare är ett litet kylrum som i första hand är avsett för förvaring av organiskt avfall. Dålig lukt och skadedjur hålls borta och avfallskylaren ser till att hygienen är god på arbetsplatsen, helt enligt de HMSkrav som finns på området. Allmänna krav på kylning är C. Kylaggregatet som används garanterar en maximal temperatur på C. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Kylare med och kabinett är anpassade till vanliga avfallsbehållare på 0/0 liter som transporteras enkelt från/till. Enhet med tre kabinett, anpassad för x 0 liters behållare. Luckorna är monterade med knapplås och magnetlister. Locket levereras med gasdämpare. Avfallskylaren levereras med separat aggregat och i tvättbart standardstål, 0 mm polyuretan. Kabinett kan också levereras i rostfritt stål. Locket är utrustat med gasdämpare. Till kylare används standardavfallsbehållare i plast på 0/0 liter. Närmare information ges under utrustning. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Avfallskylare EN EN EN Artikelnr AV000 AV00 AV006 Höjd behållare 00 mm 00 mm 00 mm Höjd inkl. kylaggregat 7 mm 7 mm 7 mm Bredd 96 mm 0 mm 0 mm Djup 8 mm 8 mm 8 mm Kylaggregat 0 W 0 W 0 W Temp. område 0- C vid 0 C utetemperatur Strömtillkoppling fas/0 V-0 A Behållare, L x 0/0 x 0/0 x (0)

12 Ozongeneratorer för avlägsnande av lukt Eliminerar luftburna föroreningar snabbare än alla andra kända rengöringsmetoder Kan minska behovet av kemikalier med upp till 9 % Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra kemikalier Ekonomisk i drift Plug & Play Regelbundet underhåll behövs inte Ozongeneratorer används ofta till att avlägsna lukt från t.ex. pumpstationer, containrar och komprimatorer, samt till att kontrollera atmosfären i kyl- och frysrum. EnviroPac erbjuder bra lösningar från ledande tillverkare. Vi har tre modeller. PR00 och MAS90 används ofta tillsammans med komprimatorer och avfallslösningar. Men även på hotell, restauranger, frysrum, lager och kontor. Dessa två modeller kan monteras på väggar, sättas på en bokhylla eller liknande. Modellen HV-0 är en mindre variant som i första hand är avsedd för bilkupéer, men som också kan användas i mindre utrymmen där luften måste renas. Vad är ozon? Ozon är naturens eget oxidations- och desinfektionsmedel. gånger mer snabbverkande och % starkare än klor. Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra det. När ozon används på rätt sätt och med rätt utrustning är det oskadligt. Ändå är det viktigt att tänka på att ozon är en reaktiv förening som kan vara skadlig i höga koncentrationer. Tänk på: Andas inte in koncentrerad ozongas och följ arbetstillsynens normer och föreskrifter beträffande HMS. PR00 PR00, vår mest sålda modell. Används ofta till att avlägsna lukt från komprimatorer och soprum. Kort sagt, där det finns behov av att avlägsna dålig lukt är PR00 det perfekta hjälpmedlet. Modellen har inbyggd autotimer. PR00 är mycket ekonomisk i drift, med strömförbrukning på bara 6 Watt. Den är lätt att installera och inget regelbundet underhåll behövs. På komprimatorn monteras PR00 oftast vid inkastöppningen. Den kan också monteras in i containern, men detta måste beställas tillsammans med komprimatorn från fabrik. MAS90 MAS90 är en bärbar ozongenerator. Ett professionellt verktyg som är avsett för professionella användare. Denna kraftiga generator avlägsnar även de mest envisa lukter från frysrum, lager, kontor, hotellrum, restauranger etc. Sätt bara i kontakten och låt generatorn göra jobbet. HV-0 HV-0 är idealisk som luftrenare i bilen. Luften renas effektivt, och den avlägsnar lukt från rök, husdjur och andra luktkällor. Få känslan av fjälluft. Eliminerar bakterier i luften för att förbättra din hälsa. HV-0 är otroligt liten och nätt, bara ca. x6x06 mm. Ozongeneratorer används ofta tillsammans med komprimatorer för matavfall. Används även på hotell, restauranger, frysrum, lager m.m. Ozongenerator PR00 MAS90 HV-0 Artikelnr. NO796 NO798 NO79 LxHxD (mm) 0x0x00 00x7x x6x06 Ozonproduktion 0 mg/t 90 mg/t 0 mg/t Autotimer Ja Nej Nej Pumptryck 6 PSI - Fläkt Strömtillkoppling Strömförbrukning fas/0v-00v fas/0v fas/0v-v* 6 W W W Vikt 9, kg, kg 0, kg * Kontakt för V cigarettändaruttag ingår. +6 (0) -9980

13 Avermann-komprimatorer för organiskt avfall 00 % vätsketät Funktionell design Många anpassningsmöjligheter Enkel tömning med lyftdumper-/ lastväxlarbil Kundanpassade lösningar Låga driftskostnader Lång livstid Komprimatorerna är mobila och 00 % vätsketäta. En solid låskonstruktion för bakluckan tillsammans med en kraftig gummilist förhindrar att vätska tränger ut. En särskild pressplatta i kombination med komprimatorns konstruktion förhindrar att avfall kommer in i cylinderutrymmet. Detta gör att bl.a. frostproblem kan undvikas. Hanterar större mängder vått organiskt avfall och används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, fruktlager, köttproducenter, restauranger, sjukhus, hotell m.m. Funktionell design med bl.a. låg inkastöppning. Efter önskemål kan en ozongenerator mot dålig lukt monteras. Komprimatorerna kan också levereras med kylanläggning. Komprimatorerna har solida 8 mm Naxtra-stålplåtar i presskammaren och, mm i containerdelen. Denna konstruktion garanterar täthet och styrka i många år. Många anpassningsmöjligheter. Finns i modeller. Std. tillbehör: Nyckelstart Krok och hjul fram och bak Höga sidoväggar/fallande inkast -punkts lucklås 7 % fyllnadsindikator Dräneringsventil Automatiskt lock Färg RAL: Blå 00/ Grå: 706 Tillvalsutrustning: Låsbart lock Schakt, ramp, kärlvändare, asfaltplattor, styrskenor Kylanläggning Ozongenerator SMS-signal som ansluts till elsystemet och varnar vid maximal fyllnadsgrad och vid fel på komprimatorn Komprimatorerna används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, matindustri, restauranger, hotell, sjukhus m.m. Här ser vi en lösning med inkast från ramp och med styrskenor. Komprimatorerna för organiskt avfall kan levereras med kylanläggning, kärlvändare och ozongenerator. Vår storsäljare på 0 m³ kan hämtas och tömmas med lyftdumperbil. 0 P/E/N 6 P/E/N 0 P/E/N Artikelnr AV900 AV90 AV90 Volym 0 m³ 6 m³ 0 m³ Längd 0 mm 0 mm 60 mm Bredd 00 mm 00 mm 00 mm Höjd 0 mm 0 mm 0 mm Inkastlängd 000 mm 000 mm 000 mm Inkastbredd 0 mm 0 mm 0 mm Inkasthöjd 60 mm 60 mm 60 mm Egenvikt 00 kg 00 kg 700 kg Motorkapacitet, kw, kw, kw Kapacitet/cykel 0,7 m³ 0,7 m³ 0,7 m³ Presskraft 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton Strömförsörjning 0/00 V- A 0/00 V- A 0/00 V- A Transportsystem Lyftdumperbil Lastväxlarbil Lastväxlarbil +6 (0) -9980

14 Service Vår kompetens är unik, vårt mål är nöjda kunder. Vår serviceavdelning verkar över hela Norden i samarbete med servicepartners. Vi ger assistans, utför installation och periodiskt underhåll på anläggningar. Våra mobila verkstäder gör att vi kommer till kunderna med kort varsel. Vi erbjuder våra kunder ett underhållsavtal, som sett över lång tid minskar driftskostnaderna och ger längre brukstid. Här ingår även -timmars service. I samarbete med vår säljavdeling har vi installerat hundratals anläggningar med specialanpassade maskiner och utrustning anpassad till byggnader. Tillsammans med oss kan kunderna skapa både ekonomiska och miljömässiga förbättringar. Vi sköter service och installationer på alla typer av maskiner och utrustning för avfall. Både fasta kundavtal och enstaka uppdrag. Trygghet: Vi är alltid redo, -7! Ta kontakt med oss för ett avtal. Tel: E-post: +6 (0) -9980

15 EnviroPac AB Gullbergs Strandgata 6D SE - 0 Göteborg Tel Fax Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.O.Box 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel Fax Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken DK-0 Farum Tel Fax Globalt: EnviroGlobal GmbH Lengericher Landstraße D-9078 Osnabrück Tel

Lösningar för organisk avfall

Lösningar för organisk avfall Lösningar för organisk avfall Förnybar energi med minimalt utsläpp av CO² Här presenterar vi projektet: Den Norske Opera & Ballett Tre kök på Den Norske Opera & Ballett är utrustade med Enviro 000 modell

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Äga - Hyra - Finansiering? Kontakta oss för offert! 1 Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av större källsorteringslösningar.

Läs mer

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag

Komprimatorer. Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Kundanpassade lösningar för en miljövänlig vardag Komprimatorer Äga - Hyra - Finansiering? Kontakta oss för offert! 1 Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av större källsorteringslösningar.

Läs mer

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Marknadens bredaste sortiment Avfallsbehållare för utomhusbruk Vi har ett brett urval av avfallsbehållare för utomhusbruk

Läs mer

Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering

Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering Vi säljer - leasar- servar- reparerar allt inom komprimering Komprimatorer Mobil hydraulisk komprimator 20 m3 Stort inka, ¾ full indikator, valbart med pressplatta i öppet eller ängt läge, 2 krokar varav

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning

Nedgrävda Behållare. Framtidens avfallslösning Nedgrävda Behållare Framtidens avfallslösning Underjordsbehållare Vi bygger framtiden för våra barn låt oss också bygga framtidens avfallslösningar åt dem. Vårt standardutbud täcker det mesta. För att

Läs mer

Tillbehör för innsamling, lagring och sortering

Tillbehör för innsamling, lagring och sortering Tillbehör för innsamling, lagring och sortering Sätt avfallhantering i system Utrustning till insamling, förvaring och källsortering I detta kapitel har vi samlat flera lösningar för utrustning för insamling,

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats.

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats. Sorteringsbehållare En avgörande del i arbetet med att minimera avfall är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren. För att underlätta för dig som, i din

Läs mer

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm Containrar och kärl Sopkärl 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm Bredd: 54 cm Djup: 69 cm Höjd: 107 cm Bredd: 58 cm Djup: 73,1 cm Höjd: 107 cm Bredd:

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg SORTIMENT Risken för bakterieangrepp ökar ju längre tid det tar att få ner temperaturen i maten från +90 C till +3 C. Experiment gjorda i laboratorium visar att den ökade risken för bakterier kan drastiskt

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc.

Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc. Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc. Nära till kontakt Thorsman Möbelboxar Thorsman Möbelboxar är avsedda för kundanpassad

Läs mer

Källsortering Möbler, behållare och vagnar

Källsortering Möbler, behållare och vagnar Part of the ESE World Källsortering Möbler, behållare och vagnar Originalprodukter För Offentlig Miljö Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan.

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-1032 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor 2/2012 Sopor och avfall är ett ökande problem i många städer Sopor och avfall blir lätt ett miljö och hälsoproblem. Sopor och avfall skapar

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Glasskrivtavla Vision Glasskrivtavla Vision Skrivtavla i 6 mm härdat glas med keramisk baksida och mattslipad kant. Upphängningslist med

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Med samlade resurser kan vi erbjuda mer 376 020 Info Ett gott vatten nära dig Obegränsad tillgång till kylt och kolsyrat vatten för 27 kr om dagen Kroppen

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu r r r Eldstäder Bastu Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 r r r HIISI 2 Värmeavgivning 24h/33 kwh Bredd 1680 mm 1070 kg Toppansluten, upp el. bak En nypa unik, primitiv magi! Vikt ger riktig värmeavgivning

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id II FÖRBÄTTRAD PÅ 8 OLIKA PUNKTER Se sid. 4 HTC 80 id II Finslipad in i minsta detalj. HTC s flaggskepp till stoftavskiljare, HTC 80 id II har fått en grundlig

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Spetsutrustning för vakuumaggregat Se möjligheterna med Danex mobila utrustning för små och stora sugare Kräftkross DX 12 Kräftkross DX 40 Hammarkvarn DX 350 Slangbäraren Taxen Blåsmatare DX 2500 Komprimator

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

ELANSLUTNING EUROPA Godkänd CE-märkning kräver:

ELANSLUTNING EUROPA Godkänd CE-märkning kräver: MODELL T40 T60 T75 T120 T240 T480 KAPACITET Kg/dag 10-14 20-35 30-45 40-70 85-170 114-340 Kg/vecka 75-100 150-250 225-325 300-500 400-1200 800-2400 Ton/år 4-5 8-13 17-17 16-26 21-62 41-113 Antal hushåll

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Vakuumtoalett med villakomfort

Vakuumtoalett med villakomfort Vakuumtoalett med villakomfort Porslin Gedigen vattentoalett helt i porslin, som används som en vanlig toalett. Spolar 0,6 liter Sparar 90% vatten mot en vanlig vattentoalett. Ekonomisk Låg vattenförbrukning!

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

E b e r s p ä c h e r F o r d o n s v ä r m a r e

E b e r s p ä c h e r F o r d o n s v ä r m a r e Vat t e n v ä r m a r e L u f t v ä r m a r e T i l l b e h ö r K o n t r o l l e n h e t e r E b e r s p ä c h e r F o r d o n s v ä r m a r e CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A w o r l d o

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer