Lösningar för organisk avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för organisk avfall"

Transkript

1 Lösningar för organisk avfall Förnybar energi med minimalt utsläpp av CO²

2 Lösningar för organiskt avfall Matavfallsanläggning Tillsammans kan vi bidra till förnyelsebar energi med minimala utsläpp av CO² Vi är en av de ledande i Skandinavien på maskiner och utrustning till matavfall. Våra lösningar omfattar allt från enkla avfallsbehållare och avfallskylare till avancerade matavfallssystem för kompostering och system för leverans av avfallet till biogasanläggningar. På de enskilda marknaderna efterfrågas olika lösningar. I Europa är det en gemensam satsning på biogas, som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och det renaste bränslet på marknaden. möjlighet till välfungerande system och rutiner för HMS. Vi har kompetensen tillsammans med våra leverantörer, och kommer utan tvekan att finna en lösning som gör både vardagen och världen bättre, med större hänsyn till miljön. Vi erbjuder två lösningar för matavfallsanläggningar: Det norska patenterade systemet Enviro 000 från Global Enviro är ett system som snabbt och luktfritt förvandlar matavfall till torrgödsel på bara 8 timmar med en vikt-, volym- och kostnadsminskning på upp till 9 %. Matavfallssystemet Restewolf RW 0 från Avermann Maschinenfabrik GmbH har även en kvarn, men matavfallet förs här till biotankar. Biotankarna töms och hämtas av en tankbil, fraktas och levereras till biogasanläggningen för återvinning. Matavfallsanläggningarna väljs av hotell, storkök, dagligvarubutiker och köpcentrum, fiskebåtar, förädlingsanläggningar för kött och fisk och inte minst på Den Norske Opera & Ballett, som har tre kök anslutna till en och samma anläggning. Våra lösningar förbättrar miljön på arbetsplatsen och ger Sida Matavfallsanläggning, Enviro 000 Matavfallsanläggning, ResteWolf RW 0 7 Behållare för matavfall 9 Avfallskylare 0 Ozongenerator Komprimator för organiskt avfall PRODUKTER KUNSKAP LÖSNINGER SERVICE +6 (0) -9980

3 Här presenterar vi projektet: Den Norske Opera & Ballett Tre kök på Den Norske Opera & Ballett är utrustade med Enviro 000 modell 0, system för hantering av matavfall. I en byggnad med mer än 00x00 meters yta blir det förstås långt att släpa på avfallsbehållarna. Vart och ett av köken är utrustat med en kvarn. Matavfallet töms i kvarnen, mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Hundratals meter fraktas avfallet obemärkt genom byggnaden. I källaren finns mottagningsplatsen för avfallet, bioreaktorn, där den finmalda massan sugs in i själva centralenheten. Fettet skiljs ut till egna behållare som töms och transporteras bort av en tankbil ca. en gång i månaden. När det mesta vattnet avlägsnats från avfallet med hjälp av en komprimeringsenhet förs resten in i bioreaktorn, som ger värme som är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med upp till 9 % räknat i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip ren matjord, helt utan dålig lukt. Systemet är dessutom en sluten anläggning och tillför inga andra former av kemikalier eller andra ämnen i processen. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Från matavfall till kompost på 8 timmar. En vikt-, volym- och kostnadsminskning på upp till 9 %. +6 (0) -9980

4 Enviro 000 Matavfallsanläggning Töm avfallet i kvarnen och tryck på start så sköter automatiken resten. Från bord till jord på 8 timmar Mängden avfall minskas med upp till 9 % Bättre miljöegenskaper Möter kraven för HMS Unikt norskpatenterat system Enviro 000 är en norsk patenterad matavfallsanläggning från producenten Global Enviro. I ett slutet system utan manuell hantering minskas matavfallet i vikt och mängd med upp till 9 %. Inom 8 timmar har matavfallet omvandlats till kompost, helt fri från lukt. Systemet är en sluten anläggning och tillförs ingen form av kemikalier eller ämnen i processen, och kräver inte heller manuell hantering. Anläggningen finns i tre modeller och anpassas efter byggnader och lösningar efter kundens behov. Modellen 0, den minsta, levereras med intern eller extern kvarn. Modellerna 00 och 0 har bara extern kvarn. Vi har installerat Enviro 000 hos en rad hotell, storkök, dagligvarubutiker och köpcentrum, fiskebåtar, förädlingsanläggningar för kött och fisk och inte minst på Norska Operan och Balletten, som har tre kök anslutna till en och samma anläggning. Enviro 000 ger ett stort bidrag till enskilda företag och anställda när det gäller kraven på HMS. Dessutom minskas kostnaderna till återvinningsföretaget avsevärt. Detta ger även stora förbättringar för miljön, med hänsyn till minskad avfallsmängd, transportsträcka och deponering. Enviro 000 finns i tre modeller; 0, 00 och 0 Modellen 0 levereras med extern eller intern kvarn. Modellerna 00 och 0 levereras med extern kvarn. Alla modeller är utrustade med pekskärm som kan fjärrstyras vid uppkoppling till datanät eller med GPRS. Som tillvalsutrustning levereras bl.a. vakuum för transport mellan kvarn och bioreaktor i 0 mm rör horisontellt och upp till 00 meter på modell 0 och 00, och 00 meter på modell 0. Material i rostfritt stål. Modell 0 med integrerad kvarn rekommenderas att placera i en avgränsad oren zon. Modell 0, 00 och 0 med extern kvarn kan placeras i köket i en oren zon. Modell (0) -9980

5 Enviro 000 Modell 00 och 0 Här visas processen med extern kvarn och vakuumtransport: Kvarn Matavfallet kastas i kvarnen som är placerad i en oren zon i köket. Enheten är utrustad med en stor inkastöppning och handsköljare som gör arbetet både hygieniskt och enkelt. Matavfallet mals och transporteras automatiskt via ett slutet vakuumsystem. Dehydrator Matavfallet går automatiskt från vakuumanläggningen upp till en avfuktare. Dehydratorn består av en skruv som transporterar matavfallet upp till komposteringsmaskinen samtidigt som den pressar ut vatten och fett som går till fettavskiljaren. Fettet hamnar i egna behållare som töms vid behov. Dehydratorn placeras så att den är lättåtkomlig för underhåll och rengöring. Pekskärm En högteknologisk informationsdisplay ger full översikt över alla processer i anläggningen. Informationen kan också fjärrstyras vid uppkoppling i datanät eller FPRS. Vakuumsystem Med vakuum kan matavfallet transporteras på alla nivåer, även uppåt och längre sträckor. Flera kvarnar kan kopplas till en och samma komposteringsanläggning. Bioreaktor Det avfuktade matavfallet som är kvar hamnar i bioreaktorn. Denne ger värme och är gynnsam för aeroba bakterier. Under dessa förhållanden arbetar bakteriefloran optimalt och minskar den ursprungliga mängden avfall med ca 90 % i vikt och volym. Det lilla som återstår påminner mest om torr kaffesump, och är i princip torr ren matjord, helt utan dålig lukt. +6 (0) -9980

6 Enviro 000 Anläggningen kan placeras både vinklad och i rät linje. Båda lösningarna tar minimal plats. Här visas mått på modellen 0 som i vinkel kräver mindre än 6 m. Vid installation i en rät linje blir rumslängden minst, meter och djupet ca,6 meter. Luftrensare Tillsammans med matavfallsanläggningen installeras luftrensaren Enviro ACS, som består av partikelfilter och ett kolfilter. Dessutom kan vi erbjuda UV-C. UV-C är en strålning som samtidigt skapar ozon O³. Fördelarna med detta är att eventuella fettmolekyler bränns upp, steriliserar luften och avlägsnar eventuella luktpartiklar. Ljuset från UV-C återskapar kolet i kolfiltret så att detta räcker längre och fungerar bättre. UV-C har bl.a. levererats till Kings Bay på Svalbard. Enviro 000 är helautomatiserad och kan fjärrstyras. Komponenterna är levererade av Schneider Electric, som är ledande i världen inom automationsprodukter. Dagligvaruhandlare De första anläggningarna installeras på Holmenkollen Park Hotel och Rica Sunnfjord Hotell i Norge för ca. år sedan. Succén har därefter varit ett faktum, och många fler hotell, dagligvarubutiker och köpcenter m.fl. som har storkök har kommit till. På Den Norske Opera & Ballett har tre kök anslutits till en och samma anläggning. Inom fiskerinäringen kommer Enviro 000 till sin rätt, och vid norska polarinstitutets forskningsstation i Antarktis, Drottning Mauds land, upplevs anläggningen som oumbärlig. Holmenkollen Park Hotel Den Norske Opera & Ballett Trollstationen i Drottning Mauds land +6 (0) -9980

7 Enviro 000 Transport står för den största andelen utsläpp av CO vid avfallshantering. Här är ett räkneexempel som visar fördelarna med från bord till jord på 8 timmar : En ny lastbil avger, kg CO² per ton last för varje körd km. Det innebär att en sträcka på 00 km tur retur med 00 ton last avger 00*,*00 = kg CO² per år, förutom NO X. Matavfallet ska sedan behandlas genom förbränning, som avger mer CO² själv än Enviro 000, eventuellt biogas som blir ungefär detsamma eftersom det utnyttjar metangasen. 00x,x00 = kg CO² Teknisk tabell för Enviro 000 Modell 0 C 0 STA 0 ST VA 00 ST A 00 ST VA 0 ST A 0 ST VA Strömförbrukning vid 00 % belastning (kw per dygn) X Strömförbrukning vid 0 % belastning (kw per dygn) 9 X M Kvarn Vattenförbrukning vid 00 % belastning (m³ per dygn) 0, 0, 0, 0,6 0,6,, X Vattenförbrukning vid 0% belastning (m³ per dygn) 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0,8 0,8 X Kapacitet per dygn (kg) X Kapacitet per vecka (kg) X Kapacitet per år (kg) X Dimensioner vid vinklad linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 090/ 8 090/ 8 090/ Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 98/ 0 98/ 0 98/ 0 980/7 980/7 6/760 6/ Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg /6 Dimensioner vid rät linje: Största längd (mm) / = inklusive utmatningsdel 6/60 6/60 960/ / Största bredd (mm) / = inklusive utmatningsdel 87/0 87/0 /8 /8 98 Största höjd (mm) arbetshöjd/bakvägg (kvarn) /6 Vikt (kg) Förklaringar till modellbeteckningar: Talet 0 = antal ton per år C= allt integrerat i enhet (compact) Alla anläggningar kan levereras med 0 V och 00 V: ST= Standard med en extern kvarn A= automatisk avloppspump V= vakuumpump +6 (0)

8 ResteWolf RW 0 Matavfallsanläggning Fantastisk för återanvändning som biogas Minskad volym för matavfallet med ca. 70 % Hygienisk och ger en renare miljö Minskade energi- och transportutgifter Minskade CO-utsläpp Mer effektiv avfallshantering Prisvärd, betalar sig snabbt Hög kvalitet och lång livstid ResteWolf RW 0 från Avermann Maschinenfabrik GmbH är en populär lösning på den europeiska marknaden när det gäller återvinning av matavfall till biogas. På de enskilda marknaderna efterfrågas olika lösningar. I Europa är det en gemensam satsning på biogas, som är koldioxidneutralt, förnyelsebart och det renaste bränslet på marknaden. I grunden handlar det om att utnyttja organiskt avfall som redan har uppstått och kommer att fortsätta finnas. ResteWolf RW 0 maler matavfallet, som komprimeras ner till ca 70 % och leds genom ett slutet rörsystem till behållare. Behållarna, som kan seriekopplas om så önskas, töms och hämtas av en tankbil/slambil, fraktas och levereras till biogasanläggningen för återvinning. En förnuftig återanvändning i förhållande till utsläpp av CO² så länge transportsträckorna inte blir för långa till biogasanläggningen. RW 0 används av storkök som kantiner, restauranger och hotell, matindustrier, matbutiker m.m. RW 0 kan placeras i en oren zon i köket. Mycket hygienisk ResteWolf RW 0 är ett helt slutet system. Maten töms i kvarnen - locket stängs - och det uppstår aldrig direktkontakt mellan människor och matavfall i processen när biogas framställs. Kvarnen är kompakt med ett utförande i rostfritt stål. Kvarnen är konstruerad så att det mesta av matavfallet mals när det gäller mjuka varianter som ris, potatis, spaghetti, kött, grönsaker och frukt. Den maler även hårdare material som ben från djur, fisk, fjäll, äggskal m.m. Om det av misstag skulle följa med engångshandskar, plastkoppar, tallrikar eller skedar, tuggas också dessa upp av varg -kvarnen. 0 kg mat = liter biodiesel, som är det renaste drivmedlet på marknaden. Kvarnen kan placeras i en oren zon i köket, vilket gör hanteringen enkel och rationell för personalen. Systemet har också hög grad av säkerhet för personalen samt enkelt underhåll och service. +6 (0)

9 Miljövänlig och god totalekonomi Systemet är ett gott och hygieniskt bidrag till arbetsmiljön. Matavfall lagras inte under längre tid, utan försvinner omedelbart från arbetsplatsen. Dessutom blir system och rutiner för HMS bättre, med bl.a. färre tunga lyft och transport av avfall längre sträckor. Lösningen är energibesparing när ingen energi förbrukas till kylning av soprummet. Minskade transportutgifter till följd av färre hämtningar/tömningar bidrar till att minska samhällets utsläpp av CO². Restewolf är mycket prisvärd och betalar sig snabbt. Totalt sett blir resultatet mycket positivt både för människor och miljö med ResteWolf RW 0. ResteWolf RW 0 System ResteWolf RW 0 Kvarnen är i rostfritt stål och enkel att hålla ren. Kvarnens utgång för rörsystem kan monteras från flera sidor. Maten mals och transporteras vidare i en rörledning. Rörledningen går till biotanken/-tankarna. Luftning från biotanken sker via rörledningen till önskad placering. Bilden visar över tak. Tanken töms med hjälp av tank-/slambil som kopplar på sig på röret som förts från tanken och genom ytterväggen. Biogas, energibärare med ljus framtid Biogas är en miljövänlig process som kan produceras från en lång rad organiska avfallstyper: Organiskt avfall, avloppsslam, husdjursgödsel och annat organiskt material från naturen och industrin. Biogas kan användas till produktion av ström, värme och miljövänligt bränsle, som ger renare lokalmiljö och lägre utsläpp av växthusgaser än de flesta av dagens alternativ. Grundförutsättningar för användning av biogas varierar från land till land, men användningen ökar snabbt. RW 0 kvarn Material Mått HxBxD (mm) Effekt kvarn Rostrfritt stål 80-90x700x600 6 kw Biotankar Kapacitet 00 L 00 L 000 L 000 L Mått LxBxH (mm) 0x70x7 0x70x60 00x880x60 60x880x60 Vikt kg 80 kg 0 kg kg Tankarna kan seriekopplas efter önskemål. +6 (0)

10 Behållare för matavfall Behållare för matavfall med rostfritt underställ Möter kraven för HMS Funktionell och praktisk Solid och lång livstid I kombination med matavfallsanläggningarna Enviro 000 och Restewolf 0 är behållaren för matavfall med rostfritt underrede och hjul oumbärlig. Underredet är mycket solitt i sin konstruktion, har ställbar höjd, är tillverkat i mm rostfritt stål och har hjul med broms. Behållaren är vit och tillverkad av polypropylen. Locket är löst. Volymen är 0 liter. Insamlingsstativet med det rostfria underredet finns både i stora och små kök i storhushåll. Lösningen är enkel, flexibel och funktionell, och minskar arbetsbördan för personalen. Vi har även: Underredet kan regleras i höjdled, är tillverkat i rostfritt stål och har låsbara hjul. Koniska kärl,, 8 och liter. Rund plastbehållare med lock och hjulunderrede säljs komplett. Till alla behållare för organiskt avfall rekommenderas bio-påsar, som är 00 % nedbrytbara och färdigkomposterade efter 0- dagar. Modell Behållare för matavfall Underrede till behållare Koniskt kärl L Koniskt kärl 8 L Koniskt kärl L Artikelnr EN06 EN07 DNBGT000MB DNBGT7000MB DNBGT0000MB AB Volym L L 8 L L 76 L Rund plastbehållare med hjul Mått HxBxD (mm) 0x00x00 H: ØxH: 9x7 ØxH: x7 ØxH: x6 ØxH: 90x70 Material Polypropylen, vit Rostfritt stål Plast, vit Plast, vit Plast, vit Plast, vit Hjul Ja, x70 mm Nej Nej Nej Ja Lock Ja Ja Ja Ja Ja Broms på hjul Ja Nej Vikt kg Biopåsar BB8790 BB870 BB8700 BB8700 BB (0)

11 Avfallskylare för matavfall Möter kraven för HMS Avlägsnar lukt och risk för skadedjur Självsköljande Funktionell användning Kylaggregat i solid kvalitet Våra avfallskylare är ett litet kylrum som i första hand är avsett för förvaring av organiskt avfall. Dålig lukt och skadedjur hålls borta och avfallskylaren ser till att hygienen är god på arbetsplatsen, helt enligt de HMSkrav som finns på området. Allmänna krav på kylning är C. Kylaggregatet som används garanterar en maximal temperatur på C. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Kylare med och kabinett är anpassade till vanliga avfallsbehållare på 0/0 liter som transporteras enkelt från/till. Enhet med tre kabinett, anpassad för x 0 liters behållare. Luckorna är monterade med knapplås och magnetlister. Locket levereras med gasdämpare. Avfallskylaren levereras med separat aggregat och i tvättbart standardstål, 0 mm polyuretan. Kabinett kan också levereras i rostfritt stål. Locket är utrustat med gasdämpare. Till kylare används standardavfallsbehållare i plast på 0/0 liter. Närmare information ges under utrustning. Avfallskylare är en nödvändig produkt för dagligvarubranschen, professionella kök, skolor med flera, där organiskt avfall hanteras. Avfallskylare EN EN EN Artikelnr AV000 AV00 AV006 Höjd behållare 00 mm 00 mm 00 mm Höjd inkl. kylaggregat 7 mm 7 mm 7 mm Bredd 96 mm 0 mm 0 mm Djup 8 mm 8 mm 8 mm Kylaggregat 0 W 0 W 0 W Temp. område 0- C vid 0 C utetemperatur Strömtillkoppling fas/0 V-0 A Behållare, L x 0/0 x 0/0 x (0)

12 Ozongeneratorer för avlägsnande av lukt Eliminerar luftburna föroreningar snabbare än alla andra kända rengöringsmetoder Kan minska behovet av kemikalier med upp till 9 % Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra kemikalier Ekonomisk i drift Plug & Play Regelbundet underhåll behövs inte Ozongeneratorer används ofta till att avlägsna lukt från t.ex. pumpstationer, containrar och komprimatorer, samt till att kontrollera atmosfären i kyl- och frysrum. EnviroPac erbjuder bra lösningar från ledande tillverkare. Vi har tre modeller. PR00 och MAS90 används ofta tillsammans med komprimatorer och avfallslösningar. Men även på hotell, restauranger, frysrum, lager och kontor. Dessa två modeller kan monteras på väggar, sättas på en bokhylla eller liknande. Modellen HV-0 är en mindre variant som i första hand är avsedd för bilkupéer, men som också kan användas i mindre utrymmen där luften måste renas. Vad är ozon? Ozon är naturens eget oxidations- och desinfektionsmedel. gånger mer snabbverkande och % starkare än klor. Ozon produceras på plats, du behöver aldrig köpa eller lagra det. När ozon används på rätt sätt och med rätt utrustning är det oskadligt. Ändå är det viktigt att tänka på att ozon är en reaktiv förening som kan vara skadlig i höga koncentrationer. Tänk på: Andas inte in koncentrerad ozongas och följ arbetstillsynens normer och föreskrifter beträffande HMS. PR00 PR00, vår mest sålda modell. Används ofta till att avlägsna lukt från komprimatorer och soprum. Kort sagt, där det finns behov av att avlägsna dålig lukt är PR00 det perfekta hjälpmedlet. Modellen har inbyggd autotimer. PR00 är mycket ekonomisk i drift, med strömförbrukning på bara 6 Watt. Den är lätt att installera och inget regelbundet underhåll behövs. På komprimatorn monteras PR00 oftast vid inkastöppningen. Den kan också monteras in i containern, men detta måste beställas tillsammans med komprimatorn från fabrik. MAS90 MAS90 är en bärbar ozongenerator. Ett professionellt verktyg som är avsett för professionella användare. Denna kraftiga generator avlägsnar även de mest envisa lukter från frysrum, lager, kontor, hotellrum, restauranger etc. Sätt bara i kontakten och låt generatorn göra jobbet. HV-0 HV-0 är idealisk som luftrenare i bilen. Luften renas effektivt, och den avlägsnar lukt från rök, husdjur och andra luktkällor. Få känslan av fjälluft. Eliminerar bakterier i luften för att förbättra din hälsa. HV-0 är otroligt liten och nätt, bara ca. x6x06 mm. Ozongeneratorer används ofta tillsammans med komprimatorer för matavfall. Används även på hotell, restauranger, frysrum, lager m.m. Ozongenerator PR00 MAS90 HV-0 Artikelnr. NO796 NO798 NO79 LxHxD (mm) 0x0x00 00x7x x6x06 Ozonproduktion 0 mg/t 90 mg/t 0 mg/t Autotimer Ja Nej Nej Pumptryck 6 PSI - Fläkt Strömtillkoppling Strömförbrukning fas/0v-00v fas/0v fas/0v-v* 6 W W W Vikt 9, kg, kg 0, kg * Kontakt för V cigarettändaruttag ingår. +6 (0) -9980

13 Avermann-komprimatorer för organiskt avfall 00 % vätsketät Funktionell design Många anpassningsmöjligheter Enkel tömning med lyftdumper-/ lastväxlarbil Kundanpassade lösningar Låga driftskostnader Lång livstid Komprimatorerna är mobila och 00 % vätsketäta. En solid låskonstruktion för bakluckan tillsammans med en kraftig gummilist förhindrar att vätska tränger ut. En särskild pressplatta i kombination med komprimatorns konstruktion förhindrar att avfall kommer in i cylinderutrymmet. Detta gör att bl.a. frostproblem kan undvikas. Hanterar större mängder vått organiskt avfall och används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, fruktlager, köttproducenter, restauranger, sjukhus, hotell m.m. Funktionell design med bl.a. låg inkastöppning. Efter önskemål kan en ozongenerator mot dålig lukt monteras. Komprimatorerna kan också levereras med kylanläggning. Komprimatorerna har solida 8 mm Naxtra-stålplåtar i presskammaren och, mm i containerdelen. Denna konstruktion garanterar täthet och styrka i många år. Många anpassningsmöjligheter. Finns i modeller. Std. tillbehör: Nyckelstart Krok och hjul fram och bak Höga sidoväggar/fallande inkast -punkts lucklås 7 % fyllnadsindikator Dräneringsventil Automatiskt lock Färg RAL: Blå 00/ Grå: 706 Tillvalsutrustning: Låsbart lock Schakt, ramp, kärlvändare, asfaltplattor, styrskenor Kylanläggning Ozongenerator SMS-signal som ansluts till elsystemet och varnar vid maximal fyllnadsgrad och vid fel på komprimatorn Komprimatorerna används av dagligvarubutiker med färskvaruavdelning, matindustri, restauranger, hotell, sjukhus m.m. Här ser vi en lösning med inkast från ramp och med styrskenor. Komprimatorerna för organiskt avfall kan levereras med kylanläggning, kärlvändare och ozongenerator. Vår storsäljare på 0 m³ kan hämtas och tömmas med lyftdumperbil. 0 P/E/N 6 P/E/N 0 P/E/N Artikelnr AV900 AV90 AV90 Volym 0 m³ 6 m³ 0 m³ Längd 0 mm 0 mm 60 mm Bredd 00 mm 00 mm 00 mm Höjd 0 mm 0 mm 0 mm Inkastlängd 000 mm 000 mm 000 mm Inkastbredd 0 mm 0 mm 0 mm Inkasthöjd 60 mm 60 mm 60 mm Egenvikt 00 kg 00 kg 700 kg Motorkapacitet, kw, kw, kw Kapacitet/cykel 0,7 m³ 0,7 m³ 0,7 m³ Presskraft 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton 80 kn/8 ton Strömförsörjning 0/00 V- A 0/00 V- A 0/00 V- A Transportsystem Lyftdumperbil Lastväxlarbil Lastväxlarbil +6 (0) -9980

14 Service Vår kompetens är unik, vårt mål är nöjda kunder. Vår serviceavdelning verkar över hela Norden i samarbete med servicepartners. Vi ger assistans, utför installation och periodiskt underhåll på anläggningar. Våra mobila verkstäder gör att vi kommer till kunderna med kort varsel. Vi erbjuder våra kunder ett underhållsavtal, som sett över lång tid minskar driftskostnaderna och ger längre brukstid. Här ingår även -timmars service. I samarbete med vår säljavdeling har vi installerat hundratals anläggningar med specialanpassade maskiner och utrustning anpassad till byggnader. Tillsammans med oss kan kunderna skapa både ekonomiska och miljömässiga förbättringar. Vi sköter service och installationer på alla typer av maskiner och utrustning för avfall. Både fasta kundavtal och enstaka uppdrag. Trygghet: Vi är alltid redo, -7! Ta kontakt med oss för ett avtal. Tel: E-post: +6 (0) -9980

15 EnviroPac AB Gullbergs Strandgata 6D SE - 0 Göteborg Tel Fax Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.O.Box 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel Fax Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken DK-0 Farum Tel Fax Globalt: EnviroGlobal GmbH Lengericher Landstraße D-9078 Osnabrück Tel

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar

Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Avfallsbehållare Avfallsbehållare, askkoppar, miljöskåp och modulbaserade lösningar Marknadens bredaste sortiment Avfallsbehållare för utomhusbruk Vi har ett brett urval av avfallsbehållare för utomhusbruk

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN

MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN Februari 2001 2 Marknadsöversikt - Extremt snålspolade toaletter Förord Intresset

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol Om Dustcontrol Om Dustcontrol 4 Om Dustcontrol Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare

Läs mer

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar 2011 Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar

Läs mer

Produktkatalog 2007. Professionell tvätt och disk

Produktkatalog 2007. Professionell tvätt och disk Produktkatalog 2007 Professionell tvätt och disk Produktion: AB PODAB. Repro och tryck: Palmeblads Tryckeri, Mölndal. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. 0703 Företagspresentation

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

En utav funktionerna är brandmodulen, som är helt anpassad efter Lagen om skydd mot olyckor. Lagen innebär att fastighetsägare

En utav funktionerna är brandmodulen, som är helt anpassad efter Lagen om skydd mot olyckor. Lagen innebär att fastighetsägare lerritningar (SBF 1021:1, SBF 120:5). - AutoARK 2007 måste anses vara den mest kompletta och aktuella brandapplikationen på marknaden, samt är en komplett applikation för den som arbetar med systematisk

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar 10 Prislista 11 Om Dustcontrol 1 Dustcontrol -

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT PRODUKTKATALOG 2014 FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER www.separett.com Separett En komplett leverantör av toalettsystem där det inte finns

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016. komfort. ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN

PRODUKTKATALOG 2015/2016. komfort. ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN PRODUKTKATALOG 2015/2016 komfort...i stugan...i båten...i husvagnen/ husbilen ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN 1 FRITIDSKOMFORT FRITIDSKOMFORT Sunwind Gylling har som företag alltsedan starten i mitten av

Läs mer

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer