neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2009"

Transkript

1 I hamn En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr Med sjömän Lovisa och havsguden så blev hon årets neptuni brud krigsseglardagen Krigsseglardagen i djurgårdskyrkan och på kaknäs Kicki en tjej i farten på väg mot santiago de compostela Med sjömän I hamn // oktober

2 Ledaren Med sjöfolkets bästa för ögonen HUnder mina 18 år som chef för HKF, Handelsflottans kultur och fritidsråd, mellan åren , hade jag omfattande kontakt och samarbete med olika sjömanskyrkor, såväl inom Sverige som utomlands. Man kan faktiskt säga att sjömanskyrkan var HKF:s främsta samarbetspartner, utan vars hjälp det skulle ha varit svårt att erbjuda en så god sjömansservice som skedde. Detta samarbete fortsätter i dag inom ramen för Sjöfartsverkets Sjömansservice, som efterträtt HKF vad gäller att erbjuda välfärdsverksamhet för sjöfolk. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. e n p r i m ä r svensk a k t ö r på området är utomlands Svenska Kyrkan i Utlandet, SKUT, som erbjuder sjöfolket sina tjänster på alla platser där så är möjligt. Svenska kyrkan finns i 25 länder runt om i världen. Uppdraget är att finnas till för utlandssvenskar, turister, studenter, sjöfolk och andra. Men verkligheten har förändrats över åren så att sjöfolk idag utgör endast en mindre del av SKUT:s målgrupp. Annat var det förr, under den skandinaviska sjöfartens glansdagar, då det fanns svenska och övriga nordiska sjömanskyrkor etablerade i stort sett i alla världshamnar. Inom landet har vi idag nio sjömanskyrkor av varierande storlek och omfattning. De bedriver alla en för sjöfolket viktig verksamhet. Verksamheten sker i nära samarbete med andra aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk, liksom med lokala församlingar, hamnmyndigheter etcetera. På sina håll brottas man tyvärr med svårigheter att få till stånd en tillräcklig, och över tiden hållbar, finansiering av verksamheten. Man skulle önska ett mer uttalat ekonomiskt stöd från inte bara kommun och kyrka, men också från näringslivshåll. d e n o r d i s k a s j ö m a n s k y r k o r n a bedriver, tillsammans med de statliga nordiska aktörerna på välfärdsområdet för sjöfolk, ett omfattande samarbete sinsemellan. Detta samarbete har nödvändiggjorts av de olika parternas var för sig begränsade resurser, liksom av en sann vilja att tillgodose sjömännens behov. Härvidlag har det sällan varit någon som upplevt att man konkurrerar om en och samma målgrupp. Tvärtom har det varit sjömannens bästa som kommit i första rummet. Detta goda samarbete kommer till uttryck även på det globala planet. För kyrkans del främst inom ramen för International Christian Maritime Association, ICMA, som i 40 års tid varit ett samarbetsorgan för de olika sjömanskyrkornas verksamhet. De flesta av världens närmare tusen sjömansklubbar och hotell drivs av kyrkor katolska, anglikanska, lutheranska och frikyrkliga. i c m a ä r i sin t u r medlem av den världsvida samarbetsorganisationen International Committee on Seafarers Welfare, ICSW, som samlar alla aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk. Jag var under hela min tid i HKF Sveriges representant i denna organisation och lärde då känna en mångfald av företrädare för sjömanskyrkor världen över. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. De svenska sjömanskyrkorna är viktiga kuggar i detta stora sammanhang. Något som kommer svenskt och utländskt sjöfolk till nytta och glädje varje dag i de hamnar där vi är representerade. Reportaget i detta nummer om alla de sjömän, som under sommarens kryssningssäsong besökt Sjömanskyrkan i Stockholm under den gångna sommaren, utgör ett synnerligen konkret bevis på detta! Torbjörn Cruth Ordförande, Sjömanskyrkan i Stockholm 2 med sjömän I hamn // oktober 2009

3 Tidskriften Med sjömän i hamn ges ut av Stiftelsen Sjömans kyrkan i Stockholm-Sjömansinstitutet. Innehåll Nummer Årgång 67 I hamn 4 12 Med sjömän Ansvarig utgivare Ullamaija Nordström, kyrkan.nu Adress Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm, HUS N, Frihamnen Box Stockholm. Telefon Fax E-post Hemsida Plusgiro bankgiro Redaktör Sten Windén, , Form OcH layout Jesper Möller, Omslagsfoto Anna Rehnberg Repro Turbin Tryck AB Danagårds grafiska, Ödeshög Tidskriften är Svanencertifierad, nr Nästa nummer kommer i december. Lovisa Johansson i sällskap med Poseidon. Svenska sjömän på luffen mot Santos. STIFTELSEN SJÖMANS - KYRKAN I STOCKHOLMsjömansinstitutet Styrelse Torbjörn Cruth, ordförande Nils Göran Wetterberg, Inga-Lena Arvidsson, Chang Strömberg, Lennart Jonsson, Arne Wikström, Roger Lindgren Personal Ullamaija Nordström, direktor Gunilla Sävström, kamrer Kicki Wetterberg, fartygs assistent Roderica Perez, receptionist SjömanS institutet Gudstjänsliv Gudstjänst firas i Djurgårdskyrkan. Fartygsbesök Sjömanskyrkans personal besöker ankommande fartyg i Stockholms hamnar. Diakoni Sjömanskyrkans diakonala arbete består av socialkurativa och själavårdande insatser, bland annat genom hem- och sjukbesök. Läsrum Vårt läsrum är en öppen verksamhet för sjöfolk. Vi har servering, tidningar och tidskrifter, biljard och tillgång till telefon och internet. Grupper och föreningar På Sjömanskyrkan samlas ett flertal grupper såsom pensionärs - och syföreningen. Sjöfolkets hjälpande hand. Kicki Wetterberg, Sjömanskyrkans fartygsassistent Karlskronatjejen Lovisa Johansson, årets Neptuni brud 8 Hänt i Sjömanskyrkan 9 Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan 10 MÖTET: Biskop Krook lägger ner staven 12 Nyskriven berättelse av Ove Allansson 15 Profilen: Kicki Wetterberg, fartygsassistent 18 Torsten Billman aktuell med utställning 20 Sjömanskyrkans direktor på populär pilgrimsled 25 Sjöfolkspensionärer nyfikna på ljuset i Skagen 26 Kustkonst Vinga båk 27 K-märkt skandalbåt 28 HÖKARNS HÖRNA 30 NOTERAT 32 Hösthälsning FOTO: anna rehnberg (neptuni brud) maja modén (illustration) ulf lodin (kicki) Med sjömän I hamn // oktober

4 neptuni brud i säker hamn 4 med sjömän I hamn // oktober 2009

5 Fram till den 22 augusti hette hon Lovisa Johansson. Sen dess är efternamnet Pärmelöv. Ett är dock beständigt. Kaptenens dotter från Karlskrona kommer för alltid att vara en Neptuni brud. Text sten windén Foto anna rehnberg Hon föddes i örlogsstaden Karlskrona för tjugosju år sedan. Här, i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia döptes hon. Och här står hon brud, en underbart solig och varm lördag i augusti. Lovisa bär Neptuniordens vackra brudkrona, som många Neptunibrudar före henne. Lovisa är den 103:e i ordningen. Klockan är två när Lovisa och Johan Pärmelöv skrider in till tonerna av Mendelsohn. 80 bröllopsgäster följer deras väg fram mot prästen och altaret. Längst fram, spända och rörda föräldrar. Kustjägaren och kaptenen vid Marinbasen, Göran Johansson med hustrun Marie-Louise Bescher och brudgummens föräldrar, kaptenen i Marinen, Bo Pärmelöv och hustrun Annica. Tärna är Lovisas syster, Sophia Bescher, bestman, Andreas Johansson. Tre kamrater till brudparet spelar under ceremonin, en Kent-låt och en av Ted Gärdestad. Och så blir det musik av Johan Sebastian Bach Johans favoritstycke Jesus bleibt meine Freunde. Ceremonin är över och nu ska det bli fest. Fröet till denna strålande högtidsdag såddes när Lovisas svärmor, som jobbar inom Marinen, fick se stipendieutskicket om Neptuniordens brudgåva, och tyckte att Lovisa och Johan var som klippta och skurna för ansökan. Lovisa hade aldrig hört talas om Neptuniorden. Men vilken spännande grej! En orden som funnits hur länge som helst, säger Lovisa. Och hon berättar om hur det var att komma till Stockholm för att ta emot penninggåvan. Vi bilade upp från Göteborg. Mina svärföräldrar var med, men inte mamma och pappa. Med sjömän I hamn // oktober

6 Dagen för stipendieutdelningen är väl vald. Det är den 21 mars och Neptuniorden högtidlighåller sin 197:e årshögtidsdag. För dagen har man hyrt Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan. h i t in k l i ve r e n n e r vö s men samlad Lovisa med sitt sällskap. De får vänta utanför stora salen, innan överstemarskalk Lars Mohlin dyker upp för att ledsaga Lovisa. Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. Efter ett tag upptäckte jag raderna av strama allvarliga män i stolar längs väggarna, berättar Lovisa. Längst fram i salen, på ett podium, sitter Neptuniordens styrande chef, kommendörkapten Sten Gattberg. Lovisa niger djupt, först mot ordföranden, därefter mot manskören, Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. som sjunger Neptuniordens brudsång. Hon får ta emot brudgåvan, kronor, och får sitt diplom. Det var en mycket högtidlig och minnesvärd ceremoni. Den tog högst tio minuter. Mina anhöriga fick följa den på håll, längst nere i salen. Sen bar det iväg till Sjöfartshuset på Skeppsbron där en festmiddag väntade i Skeppsbrorummen. När vigselceremonin är slut i Amiralitetskyrkan har det gått ganska exakt ett år sedan Lovisa och Johan bestämde sig för att gifta sig. Redan då hade de planerat var de ville ha sin bröllopsfest, på Kungsholms fort, i Karlskronas skärgård. En ö och militärt skyddsområde, där Lovisas pappa spenderat mycket tid. Om ni någon gång vill gifta er och ha festen därute så får ni skynda på för snart kommer försvaret att sälja ut och då blir väl ön privat, sa kapten Johansson. r e s a n t i l l k u n g s h o l m s f o r t företas med Södern, en träbåt och omtyckt profil i Karlskrona. I folkmun inget annat än Båten, som förr gick mellan Karlskrona och Aspö, och nu hyrts in för att frakta brudpar och bröllopsgäster till fest och dans på den skyddade ön. Kapten Pärmelöv sköter guidningen. Några bland gästerna ler igenkännande. Här har de gjort lumpen. 6 med sjömän I hamn // oktober 2009

7 neptuni-bruden Neptuni-Ordens hjälpkommittén föreslår ordens styrelse en Neptuni-brud. Denna ska vara född av aktningsvärda föräldrar av vilka fadern tjänar eller har tjänat den svenska örlogsflottan. Dottern ska enligt statuterna vidare vara frisk, dygdig och intelligent, samt vara mellan 18 och 30 år. Brudgåvefonden skänktes av majoren vid Väg- och vattenbyggnadskåren Claës Adelsköld till minne av dennes son, löjtnanten vid Flottan, Axel KristianAdelsköld, som just stod i begrepp att gifta sig, när han hastigt avled. Hans fader inrättade då den donation som nu är Neptuni Ordens brudgåva. Donationen gjordes Den första brudgåvan delades ut 1907 och var på 250 kronor (cirka kronor i 2008 års penningvärde). Bruden hette Sigrid Elisabet Stafsudd, född den 15 september 1885 på Svartsö i Vämdö, och dotter till en båtsman. Årets Neptuni Brud, Lovisa Johansson, är den 103:e i ordningen. Sedan 1999 är brudgåvan kronor, vartill kommer rese- och beklädnadsbidrag på kronor, beroende på mottagarens bostadsort. En kyss i Poseidons hägn. Lovisa och Johan i kärleks full omfamning på Götaplatsen. Solens strålar reflekterade i Neptuniordens brudkrona på bröllopsdagen i Karlskrona. Neptuniordens styrande chef, Sten Gattberg, tillsammans med Lovisa. Vi minglade i den fantastiska trädgården, där det växer mängder av exotiska träd, buskar och växter, som planterats av besättningar på marinens långfärdsfartyg Karlskrona, berättar Lovisa. Minglet fortsatte i den vackra mässen, med fina gamla tavlor på väggarna, kungen och drottningen, officerare och fartyg. Middagen åt vi i den stora matsalen. Förrätten gravad lax gravad på toast med ingefära och färskost, och buffé, som vi själva komponerat. När det blev dags för bröllopstårta, kaffe och avec, var man tillbaka i mässen, där också bröllopsvalsen träddes. Det var en alldeles egen bröllopsdans med olika låtar. Inte så mycket vals kanske. Men det var omtyckt och vi fick ta om flera gånger. Lovisa och Johan är nu man och hustru. De neptuni-orden Neptuni-Orden bildades den 22 mars 1812 av ett antal svenska sjöofficerare och kofferdikaptener som träffats och umgåtts i London, där de varit strandsatta under Napoleonkrigen. Orden är således 197 år gammal. Syftet med Neptuni-Orden, som för närvarande har cirka medlemmar, är: att genom olika fonder lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn; att utöva hjälpverksamhet bland ordens medlemmar, havets män och deras efterlevande; att befrämja sällskaplig samvaro mellan medlemmarna. Inom Neptuni-Orden finns en båda Karlskronaungdomarna som sommarjobbat på samma ICA hemma och återförenats i Göteborg, gör en snabbresa till Danmark, över Själland till Jylland och Skagen. Sen bär det hem till Göteborg igen med en kopia av Anckers Hipp, hipp hurra! i bagaget. För Lovisa väntar jobbet, som apotekare vid Sjukhusapoteket i Lörenskog utanför Oslo. För Johan banken där han är företagsrådgivare. Smekmånadsresa på riktigt blir det först efter nyår. Vart har de ännu inte bestämt. Sydafrika, Tanzania med Zanzibar, vi letar resmål. Lite båt ska vi allt åka. Och vi ska tänka på Neptunus, lovar Lovisa. hjälpkommitté som består av tretton medlemmar med ansvar för varsitt geografiskt distrikt. I fjol delade Neptuni- Orden ut understöd och gåvor till behövande för cirka kronor. FOTO: Christian Holmedal (Bröllopsbild) hasse fredriksson (stipendieutdelning) Med sjömän I hamn // oktober

8 Hänt i Sjömanskyrkan Kryssningstrafiken slog rekord igen! Med vädret var det si och så. Men kryssningssäsongen! Den slog alla tidigare rekord sommaren För Sjömanskyrkan innebar det rena invasionen, vissa dagar med över 150 besökare, besättningsmän, från de gästande fartygen. Från det att de första kryssningsresenärerna anlände i maj, till det att Norwegian Jewel lämnade Frihamnen i oktober, hade kyrkan haft besökare som trängdes vid telefoner, datorer, biljardbord och på gräsmattan utanför med kaffekoppar. Att jämföra med året innan, som också då innebar rekord, när besökar fann Sjömanskyrkan lokaler i Frihamnen. Antalet anlöp till Frihamnen var dryga 140. Som väl var hade Sjömanskyrkan förstärkt med sommarjobbande Linda Ström. Hon bistod Roderica Perez Alm, som under normala förhållanden ensam står för bemanningen i receptionen. Rica har varit i Sverige några år. Hon är filippinska och talar tagalog, en oerhörd tillgång, då av besättningsmännen på kryssningsfartygen är filippinare. Det har varit en helt fantastisk sommar och vi har haft jättekul tillsammans, säger de båda. I Sjömanskyrkan ser man redan framåt mot nästa säsong. Och man hoppas att Linda vill vara med och sköta ruljangsen. Tror jag säkert. För det har varit jättetrevligt att sommarjobba här, försäkrar Linda. Några av kyrkans besökare hamnar på väggarna besättningsmän har besökt Sjömanskyrkans lokaler under den gångna säsongen. Linda Ström och Roderica Perez Alm har stått för bemanningen i receptionen under sommaren. Midsommarfirande på fagra Österlen Midsommarfirande på Backåkra. Pensionärsföreningens traditionella midsommarresa i år gick till det vackra Österlen. Under några underbara sommardagar fick vi uppleva den lilla pittoreska staden Simrishamn, där vi bodde kungligt på anrika Hotell Svea. Själva midsommarfirandet ägde rum på dag Hammarskjölds Backåkra, som numera är ett museum. De egna Stämningsvy över Simrishamns hamn. strövtågen i staden, i dess gemytliga gränder och den vackra hamnen varvades med korta bussturer bland annat via fiskebyar till historiska Ales stenar, till Ottsjökockens Lönnkrog och till Automuseet. På hemresan njöt vi av en delikat lunch på Hooks Herrgård som en perfekt avslutning på vår midsommarsamvaro. u l l a m a i j a n o r d s t r ö m Ystads lilla vackra teater. 8 med sjömän I hamn // oktober 2009 Foto: ulf lodin (besökare) kicki wetterberg (porträtt) ullamaija nordström (midsommar)

9 Krigsseglardagen 1. Högtidens betraktelse hölls av Roger Gärtner, präst i Stora Sköndals Kyrka. 2. Djurgårdskyrkans vackra kyrksal var nästintill fullsatt denna höstsöndag. 3 och 4. Kyrkkaffet serverades i år på Kaknäs-fritidsanläggning till tonerna av Väddö Hafsband våren 1941 Stilla afton, solnedgång vid havet. Tyngd av sorg och saknad vilar jag hos strandens stenar. Ragnarök över jorden! Krigets hydra sina gifter tömmer. Vem är som stillar våra rop i natten? Tidningssidans eldskrift: Torpederad! Saknad saknad saknad. Vem är, som stillar våra sorgers tåreflöden? Liv att offra! Till en krigsguds altargropar blev ditt öde. Älskad broder i ett havsskumstänk beseglat. Våg vid stranden! Lyss, stilla hör jag: Syster syster syster! Ifrån vilka longituder bär du fram till mig din hälsning? Dikten är skriven av Sara Gustafsson, 1941, till minne av sin bror Anders Johansson som omkom då SS Mangen torpederades och förliste utanför Lissabon skäl att minnas I nationalstadsparken, på Skeppsholmen och Kastellholmen, pågick den marina kulturfestivalen. Mittemot, i Djurgårdskyrkan, var stämningen mer högtidligt sordinerad denna dag, söndagen den 13 september, då Krigsseglardagen högtidlighölls. Det var 13:e året i rad som minnet av de cirka svenska sjömän som offrade livet under ofärdsåren högtidlighölls. Krigsseglarnas insatser för Sverige var under många år skamligt nedtystade. Den okänsliga behandling de bestods efter kriget är ett lika sorgligt som skamligt kapitel i vår historia. De betraktades som fanflyktingar och skattesmitare av samhällets institutioner. Tills dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman bjöd in krigsseglare och 300 anhöriga och efterlevande till krigsseglare till en högtid som blev början till en upprättelse för krigsseglarna och en minneskulptur över krigsseglarna avtäcktes i september 1997 på Stenpiren i Göteborg. Krigsseglardagen högtidlighålls nu första söndagen i september i Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Karlstad och Stockholm och under Allhelgonahelgen i Malmö. Årets ceremoni i Djurgårdskyrkan innebar med andra ord ett undantag. Men inramningen var precis som vanligt, högtidlig och värdig. Väddö Hafsband välkomnade de drygt 50 kyrkobesökarna med Vem kan segla förutan vind i jazzton. I sitt hälsningstal erinrade direktor Ullamaija Nordström om att det i år, den 1 september, var 70 år sedan andra världskriget bröt ut. Ett krig som innebar så mycket lidande och sorg för så många miljoner människor, däribland de svenska krigsseglarna och deras anhöriga. Per-Olof Jörnmark högtidstalade. Han 4. är medlem i Värmlands sjöfartsgille som sammanställt boken De seglade för oss, om sjömän från Värmland och Dalsland, som miste livet på haven under krigsåren. I Karlstad har man också rest en minnessten över de dödade. Aina Jörnmark läste en dikt, skriven av en ung kvinna till sin älskade bror som omkom då hans fartyg torpederades. På diktläsningen följde musik, Monika Dominiques Tillägnan, framförd på orgel av Jörgen Toresson och Nils-Göran Holstein på trumpet. Roger Gärtner höll betraktelsen på temat den barmhärtige samariten följd av psalmen Oändlig nåd. Väddö Hafsband rundade av med Dots and moonbeams, med Christer Persson som solist. Sen blev det avresa till Sjömansservice på Kaknäs, för mer musik av Väddö Hafsband och kaffe med dopp i den behagliga septembersolen. sten windén FOTO: torbjörn dalnäs (Kyrkan) Kicki wetterberg (Kaknäs) Med sjömän I hamn // oktober

10 Alla välkomna när biskopen 10 med sjömän I hamn // oktober 2009

11 Mötet slutar Den 29 oktober lägger biskop Caroline Krook ner staven i Storkyrkan. Efter 40 år i Svenska kyrkans tjänst, blir hon pensionär. Text sten windén Foto ulf lodin Caroline Krooks sista dag på jobbet på Klara Södra Kyrkogata. Bilden på pärl - plattan är framtagen med hjälp av ett dataprogram och är en gåva från en konfirmandgrupp. Helt sant är det dock inte. För formellt är hon biskop i Stockholms stift tills den åttonde november, då hennes efterträdare på posten, Eva Brunne, tillträder. Och hon upphör heller inte att vara biskop. Ty säger Caroline Krook: Biskop är man för livet! Det är viktigt för henne att stavnedläggningen sker på en torsdag. Det är den veckodag jag har brukat hålla mina predikningar i Storkyrkan, säger hon. Kräklan får hon lämna ifrån sig. Liksom korset som hon har burit kring halsen under sin biskopsutövning. Men hon får en replik, som ser precis likadan ut som originalet. Caroline Krook prästvigdes Tjugo år tillbringade hon i Lund. Var fängelsepräst i elva år, på riksanstalten i Malmö och den öppna anstalten i lilla Stångby, utanför Lund. Hon är, förutom präst, utbildad psykoterapeut. Hennes bana inom Svenska kyrkan är kantad av framgångar. Caroline Krook blev landets första kvinnliga domprost vid utnämningen i Storkyrkan Hon minns predikningarna i Storkyrkan efter fartygskatastrofen och tragedin vid Estonias förlisning. Kyrkans roll och betydelse som samlande punkt blev riktigt tydlig för kanske första gången. Min predikning i Storkyrkan efter tragedin talar man fortfarande om blev caroline krook Sveriges andra kvinnliga biskop. Jag kunde ha blivit den första. Men då hade jag fått återvända till Lund. Och jag ville inte börja om där. Den yttre övertygelsen stämde inte med den inre, förklarar hon. På liknande sätt, fast omvänt, förhöll de sig när hon, trots ihärdiga uppmaningar, lät bli att kandidera i valet av ny ärkebiskop. Som biskop i Stockholms stift har hon vigt 204 präster och 90 diakoner. Innan hon blev biskop, hann hon med att konfirmera över ungdomar. Det händer ofta att man kommer fram och hälsar, Hej, du konfirmerade mig. Hon har bilder på allesammans, gruppbilder med sig själv mitt i hopen av unga flickor och pojkar i början på livet. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Dialogen talar hon varmt för, och hon är en svuren motståndare till färdiga svar och lösningar. Följaktligen välkomnar hon varmt det interreligiösa dialogcentret som tillkommit i Stockholm och där man kan reflektera över teologiska frågor. Samhällets snabba förvandling, bland annat i mötena med andra religioner än kristendomen, måste påverka kyrkans och andra institutioners integrationsarbete, menar hon. När Caroline Krook invigningstalade på Stockholm Pride 2004 väckte det en del uppståndelse. Hon har medverkat till könsneutrala äktenskap. Men, säger hon: Jag har inte varit speciellt engagerad i homosexuellas utsatta situation. Jag är och kommer också i fortsättningen att vara engagerad i utsatta människor överhuvudtaget, homosexuella, flyktingar som gömmer sig och andra som har det svårt. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor, där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Om Sjömanskyrkan roll i dag och i framtiden vill hon ogärna prata. Jag kan den för lite för att ha en bestämd uppfattning om dess verksamhet. Dock kan jag säga att den diakonala verksamheten alltid är viktig. Den andliga dimensionen måste ges stort utrymme så att den märks tydligt, menar Caroline Krook. Så att man inte ges uppfattningen att Sjömanskyrkan bara fungerar som fritidsgård, utan verkligen också erbjuder rum för andakt, andligt samtal och dialog. Hoppas att samarbetet med Oscars församling blir fruktbart, nu när Djurgårdskyrkan också är Sjömanskyrkans kyrka. Det är en underbar liten, idyllisk kyrka med känsla av landsort och skärgård. Hur det känns att bli pensionär? Jag kommer absolut inte att sakna alla sammanträden och tänker inte heller fylla min tid med olika styrelseuppdrag. Men självklart kommer jag att på olika sätt deltaga i den andliga dialogen. Sitt valspråk kommer hon inte att rucka på: Var brinnande i Anden tjäna Herren (ur Romarbrevet 12:11). Ceremonin i samband stavnedläggningen i Storkyrkan den 29:e oktober inleds klockan Alla är välkomna, säger Caroline Krook. Med sjömän I hamn // oktober

12 Ove Allansson är född Han har ett förflutet som mekaniker, industriarbetare och sjöman. Hans litterära produktion är omfattande, liksom hans engagemang i antologiböcker och olika tidningar och tidskrifter. Han har fått en rad prestigeladdade utmärkelser, bland annat Ivar Lo-Johanssons personliga pris och i fjol tilldelades han Stig Sjödin-priset. I denna berättelse, skriven exklusivt för Med sjömän i hamn, låter Ove Allansson oss möta de två svenska sjömännen Ludvig och Ragnar på luffen under Sydamerikas brännheta sol, i sällskap med brasilianske yrkesvagabonden Roberto. illustration maja modén På luffen från Paranaguá Några veckor efter det de hade mönstrat av en norsk styckegodsare i Paranaguá var de panka två svenska sjömän, Ludvig och Ragnar, kallad Södra Korset. Det fanns inte ett ledigt jobb i något skandinaviskt fartyg i oceanhamnen. De två vännerna hade inte lust att gå på bommen i Paranaguá, att fastna i området kring Itiberiflodens gamla hamn, att bli sittande på balustraden ovan Rua General Carneiro och glo över floden mot den grönskande mangroven, vars rötter var tusenfotingar utklivna i det bruna vattnet. De tänkte inte hamna bland bomsen utanför gamla Mercado Municipals massiva och svartnande stenbyggnad, där sockerrörsbrännvinets apostlar brukade sitta om morgnarna, skakande och i ruelse, i förhoppning om en morgonsup, Matabicho, att döda odjuret, bakfyllan. Ludvig och Södra Korset kunde inte räkna på ytterligare hjälp från Jänke-Polacken, före detta sjökock och ägare av ett mathak. Han hade under andra världskriget varit akterskytt, Svans-Charlie, i jänkarnas flygande fästningar. Etablissemangets frilansare var en svensk motorman, kallad Korv-Kuriren. För tillfället var denne på tjänsteresa med tåg upp till delstaten Paranás huvudstad Curitiba de goda korvarnas huvudstad. I Curitiba fanns det gott om mästerliga korvmakare, utvandrade från Lodz, Krakow, Frankfurt och andra korvmetropoler i Tyrolen och norra Italien. Korv-Kuriren agerade livvakt vid läckra korvtransporter uppifrån högslättens Curitiba och nedför bergsjärnvägen till Paranaguá, där korvsituationen annars ansågs dålig av Jänke-Polacken. Vissa korvpaket och kyllådor hade tidigare försvunnit från tåget uppe i bergen, vid någon hungrig småstation. Livvakt var nödvändig och Korv-Kuriren skötte jobbet mot fri kost hos Jänke-Polacken. Den alltid sanne Korv-Kuriren kunde berätta att bergsjärnvägen, med sina många serpentinkurvor, stup och broar utan räcken, var världens enda järnväg som delade ut fallskärmar till turister. Himla fjäsk givetvis! Ludvig och Södra Korset kunde inte längre påräkna lån och fri kost hos den forne sjökocken och akterskytten. Efter några tillfälliga påhugg hade de tappat lusten att söka jobb iland. De beslöt att ta sig till Santos som hade många fler skandinaviska fartygsanlöp. Hur komma dit utan cruzeiros? Stuva sig som fripassagerare i en kustkrypare till Santos var svårt. Båda svenskarna talade någorlunda portugisiska och av en tillfällighet kom de i samspråk med en brasiliansk 12 med sjömän I hamn // oktober 2009

13 till Santos yrkesluffare, Roberto, som just skull dra till Santos. Inget märkligt att trava dit, sa Roberto, det är ju inte mer än fyrtio mil. Nej, inte engelska miles. Fyrtio mil, eller fyrahundra kilometer. Det låter inte klokt, sa Ludvig. Södra Korset tyckte att de skulle chansa, se det som en utmaning. Alright, de sålde en del av sina få tillhörigheter. Med Robertos hjälp skaffades två underliga ränslar att ha på ryggen med det allra nödvändigaste. Till sådant räknade både Ludvig och Södra Korset några böcker. De drog iväg vid gott mod. I de tidiga morgnarna, när fågelkakofonin exploderade i grönskan, hojtade Roberto: Nu sätter vi igång och går så sakteliga. Det dröjde inte länge förrän Roberto satte upp en mördande fart. Muttrande om fartminskning försökte Ludvig och Södra Korset att få sina värkande fötter att hinna med. Fötterna hade inte hunnit hämta sig från gårdagens strapatser, skulle aldrig hinna hämta sig. De led av skoskav, blåsor och sår. Vi borde ha en maskintelegraf kopplad till Robertos fötter, sa Södra Korset, så att vi kunde slå halv fart på spänstfenomenet. Roberto hade svårt att förstå medluffarnas jämmer. Måste ni alltid sitta med fötterna i bäckar och floder? Har ni inte gått med fötterna förrän nu? Med kortare raster vandrade de tolv, fjorton timmar tills solen gick ned. Roberto kunde ta vara på allt som gick att äta i skog och snårskog och bland kaktusar, kände alla ätliga bär och frukter. Ludvigs mage hade svårt för viss föda, orsakade därför i början en del stopp. n ä r d e p a s s e r a d e b e b y g g e l s e var Roberto en mästare på att bomma matrester, om det nu fanns några. Han var inte religiös, men när han bommade käk, eller när det kärvade till sig med lantegendomarnas uppsyningsmän eller vakter med hundar, tog han från ryggsäcken fram ett stort krucifix och viftade med, rabblade något som kunde vara fromma ramsor. Sällan förfelade detta sin verkan. De fick ofta något att äta, om inte annat så bröd. e f t e r h å r d a v a n d r i n g s d a g a r somnade Ludvig som en stock, så även Södra Korset. Emellanåt sov de under broar. De låg längst upp under brokrypinet med fötterna mot floden, efter att väl ha blötlagt och skött om dem, så gott de kunde, oftast med Robertos hjälp. Efter en särskilt svår dag under brännande sol förband Med sjömän I hamn // oktober

14 Roberto deras fötter med bladremsor från en läkande växt. Och visst blev fötterna bättre. Roberto grinade stolt när de kallade honom doktor. Ligga under broar tycktes på något sätt framkalla filosofiska samtal över det liv de hade att leva med. Men inte alltid räckte medluffarnas portugisiska till för att hänga med i Robertos långa utläggningar. Och oartigt nog somnade amatörluffarna ofta ifrån yrkesmannens funderingar. Under långluffen mot Santos berättade Södra Korset, som var äldre och erfarnare än Ludvig, om vandringsmän bland sjöfolk. Gustav Regn var en av dem som hade luffat i Sydamerika och upplevt mycket. Gustav kunde säga: När vi drog fram ute på Pampas och kläderna blev alltför skitiga och trasiga bytte vi dem mot de regntvättade trasorna på fågelskrämmorna. Strutsen var en annan vandringsman Ludvig kunde berätta om. Akterseglad i Casablanca, Marocko, gick han till Oran i Algeriet. Eftersom han under kalla nätter öste varm ökensand över hela kroppen fick han heta Strutsen, trots att han så att säga inte tog sig sand över huvudet. Krucifixet hade som sagt god verkan. Roberto svängde flitigt med detta matöppnande instrument. De griniga veknade, antingen de var fattiga peoner eller välbeställda jordägare. Ludvig misstrodde från början de ovänliga eller argsinta som slog om så fort de såg krucifixet. Den hastigt påkomna vänligheten tycktes lika falsk som Robertos krusifixviftande och ramsor. Sista etappen till Santos blev svår de gick åtta mil längs den långa sandstranden söder om Santos, Praia Grande. Färskvattnet tog slut i de nya flaskorna av plast, för sin lätthet hyllade av Roberto. De drack inte saltvatten, men fuktade munnarna. Efter något mer än tio dygn kom de till Santos. Där försvann Roberto, efter ett vemodigt avsked, åtminstone från amatörluffarnas sida. Eller kunde de räknas som halvproffs nu när de hade vandrat fyrtio mil? Hur som helst lyckades Ludvig låna cruzeiros av en känning. s ö d r a k o r s e t var inte längre pigg på att snart mönstra ut. Med hjälp av den mindre summa han fick av Ludvigs lånade pengar hyrde han in sig i ett halvfärdigt hus, inte långt från hamnen och den berömda Kröken, flodkröken, där de överbefolkade spårvagnarna brukade spåra ur och där kackerlackorna var stora som avlånga snusdosor. Häpnadsväckande nog nobbade Södra Korset både vin och öl, drack bara vatten. Kanske hade något hänt inombords under den långa vandringen. Innan Ludvig mönstrade ut med en brodinare tittade han till Södra Korset som trots sin magra kropp påstod sig fasta för att bättre kunna filosofera. Detta, liggande i en hängmatta uppriggad i den urgamla och nästan igenvuxna pation. Fasta njaa, Södra Korset erkände fastefusk att han ätit banar, persimoner och papaya. Ludvig kom ändå med varnande ord: Du blir så mager att du knappt syns, du kan ju dö av undernäring! d e k o m a l d r i g m e r att mötas. Det sista Ludvig såg av vännen var när denne låg filosoferande i hängmattan. Med sig hade Södra Korset en trebent kattunge. Denna låg på hans mage och trots handikappet gjorde den lille ryckiga utflykter nedåt fotändan och höll efter kackerlackorna. 14 med sjömän I hamn // oktober 2009

En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2008. ÅKE, 83, kan. syskon fann varandra på pilgrimsvandring

En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2008. ÅKE, 83, kan. syskon fann varandra på pilgrimsvandring I hamn En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2008 Med sjömän ÅKE, 83, kan inte Glömma ANDREA DORIA KRIGSSEGLARDAGEN I DEN NYA KYRKAN syskon fann varandra på pilgrimsvandring

Läs mer

En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2010. Den gamle och havet

En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2010. Den gamle och havet I hamn Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2010 Krigsseglare hedrade Sjöfolkets hjälpande hand i halmstad passion med tradition Den gamle och havet

Läs mer

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket:

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket: I hamn Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2011 Stockholm i HANS Hjärta Anna uppmanar sjöfolket: LÅT KAMERAN GÅ! EN ISKALL I HOUT BAY, SYDAFRIKA RESENÄREN

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren Sailors grave Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor Gunnar Ljunggren Copyright Gunnar Ljunggren 2012 Ä ntligen var han på väg. Med sjösäcken på axeln och mössan på svaj

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

En krönika om Berlin i en tidning om den samma. Då är väl tanken att

En krönika om Berlin i en tidning om den samma. Då är väl tanken att 2 chefredaktörens ord: En krönika om Berlin i en tidning om den samma. Då är väl tanken att jag ska skriva en hyllning, berätta hur jag förälskade mig i staden och hur fantastiska alla kontrasterna är.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum Elias bok Christina Hoffmann Elias Bok Forum 2 Bokförlaget Forum, Box 70321, 107 23 Stockholm www.forum.se Copyright Christina Hoffmann Omslagsfoto Sally Waterman / Millennium Images, UK Omslagsdesign

Läs mer

Inför O-ringen 2007. 5-dagars i 26 ord. En del Jubileum. U-serie avslutningen 2006. Sid 9-11. Sid 5,6 och 7. Sid 19. Motala AIF OL:s Organ

Inför O-ringen 2007. 5-dagars i 26 ord. En del Jubileum. U-serie avslutningen 2006. Sid 9-11. Sid 5,6 och 7. Sid 19. Motala AIF OL:s Organ Motala AIF OL:s Organ Nr 2 2006 155 sedan starten U-serie avslutningen 2006 Inför O-ringen 2007 Sid 19 En del Jubileum Sid 5,6 och 7 5-dagars i 26 ord Sid 9-11 1 RUTAN Nu har hösten gått och vintern (enligt

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

26 Svensk idrott i. Ryssland. Innehåll. Intervju 10-12 Tidig frukost med Sven Lexner

26 Svensk idrott i. Ryssland. Innehåll. Intervju 10-12 Tidig frukost med Sven Lexner 2 SWEAmagasinet Moskva Nummer 6 Ansvarig utgivare Anna Gustafson Bril ordfsweamoskva@gmail.com Redaktör & Layout Louise Rybring redsweamoskva@gmail.com Annonsansvarig Anna Gustafson Bril ordfsweamoskva@gmail.com

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela Paketresor till Blidöbygden klara Tema: Kärlek & bröllop Laga påskmiddag med ICA-Angela Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus Påskspecial: Sagan om tuppen Astrid Möt en riktig häxa 7 3 0

Läs mer

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 34 Juni 2011 Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman sid 12 13 sid 14 21 - Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden sid

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

Vanliga ovanliga människor

Vanliga ovanliga människor I livet kan man aldrig vara riktigt säker på vad man får. Det gäller att välja, och när valet inte är ens eget att leva med följderna. Hur ser folks val och livsöden ut? 14 journalistelever gav sig ut

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu En Julsaga av Charles Dickens Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu Kontakt: 070-2489697 master@caminarycoma.se UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer