neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2009"

Transkript

1 I hamn En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr Med sjömän Lovisa och havsguden så blev hon årets neptuni brud krigsseglardagen Krigsseglardagen i djurgårdskyrkan och på kaknäs Kicki en tjej i farten på väg mot santiago de compostela Med sjömän I hamn // oktober

2 Ledaren Med sjöfolkets bästa för ögonen HUnder mina 18 år som chef för HKF, Handelsflottans kultur och fritidsråd, mellan åren , hade jag omfattande kontakt och samarbete med olika sjömanskyrkor, såväl inom Sverige som utomlands. Man kan faktiskt säga att sjömanskyrkan var HKF:s främsta samarbetspartner, utan vars hjälp det skulle ha varit svårt att erbjuda en så god sjömansservice som skedde. Detta samarbete fortsätter i dag inom ramen för Sjöfartsverkets Sjömansservice, som efterträtt HKF vad gäller att erbjuda välfärdsverksamhet för sjöfolk. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. e n p r i m ä r svensk a k t ö r på området är utomlands Svenska Kyrkan i Utlandet, SKUT, som erbjuder sjöfolket sina tjänster på alla platser där så är möjligt. Svenska kyrkan finns i 25 länder runt om i världen. Uppdraget är att finnas till för utlandssvenskar, turister, studenter, sjöfolk och andra. Men verkligheten har förändrats över åren så att sjöfolk idag utgör endast en mindre del av SKUT:s målgrupp. Annat var det förr, under den skandinaviska sjöfartens glansdagar, då det fanns svenska och övriga nordiska sjömanskyrkor etablerade i stort sett i alla världshamnar. Inom landet har vi idag nio sjömanskyrkor av varierande storlek och omfattning. De bedriver alla en för sjöfolket viktig verksamhet. Verksamheten sker i nära samarbete med andra aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk, liksom med lokala församlingar, hamnmyndigheter etcetera. På sina håll brottas man tyvärr med svårigheter att få till stånd en tillräcklig, och över tiden hållbar, finansiering av verksamheten. Man skulle önska ett mer uttalat ekonomiskt stöd från inte bara kommun och kyrka, men också från näringslivshåll. d e n o r d i s k a s j ö m a n s k y r k o r n a bedriver, tillsammans med de statliga nordiska aktörerna på välfärdsområdet för sjöfolk, ett omfattande samarbete sinsemellan. Detta samarbete har nödvändiggjorts av de olika parternas var för sig begränsade resurser, liksom av en sann vilja att tillgodose sjömännens behov. Härvidlag har det sällan varit någon som upplevt att man konkurrerar om en och samma målgrupp. Tvärtom har det varit sjömannens bästa som kommit i första rummet. Detta goda samarbete kommer till uttryck även på det globala planet. För kyrkans del främst inom ramen för International Christian Maritime Association, ICMA, som i 40 års tid varit ett samarbetsorgan för de olika sjömanskyrkornas verksamhet. De flesta av världens närmare tusen sjömansklubbar och hotell drivs av kyrkor katolska, anglikanska, lutheranska och frikyrkliga. i c m a ä r i sin t u r medlem av den världsvida samarbetsorganisationen International Committee on Seafarers Welfare, ICSW, som samlar alla aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk. Jag var under hela min tid i HKF Sveriges representant i denna organisation och lärde då känna en mångfald av företrädare för sjömanskyrkor världen över. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. De svenska sjömanskyrkorna är viktiga kuggar i detta stora sammanhang. Något som kommer svenskt och utländskt sjöfolk till nytta och glädje varje dag i de hamnar där vi är representerade. Reportaget i detta nummer om alla de sjömän, som under sommarens kryssningssäsong besökt Sjömanskyrkan i Stockholm under den gångna sommaren, utgör ett synnerligen konkret bevis på detta! Torbjörn Cruth Ordförande, Sjömanskyrkan i Stockholm 2 med sjömän I hamn // oktober 2009

3 Tidskriften Med sjömän i hamn ges ut av Stiftelsen Sjömans kyrkan i Stockholm-Sjömansinstitutet. Innehåll Nummer Årgång 67 I hamn 4 12 Med sjömän Ansvarig utgivare Ullamaija Nordström, kyrkan.nu Adress Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm, HUS N, Frihamnen Box Stockholm. Telefon Fax E-post Hemsida Plusgiro bankgiro Redaktör Sten Windén, , Form OcH layout Jesper Möller, Omslagsfoto Anna Rehnberg Repro Turbin Tryck AB Danagårds grafiska, Ödeshög Tidskriften är Svanencertifierad, nr Nästa nummer kommer i december. Lovisa Johansson i sällskap med Poseidon. Svenska sjömän på luffen mot Santos. STIFTELSEN SJÖMANS - KYRKAN I STOCKHOLMsjömansinstitutet Styrelse Torbjörn Cruth, ordförande Nils Göran Wetterberg, Inga-Lena Arvidsson, Chang Strömberg, Lennart Jonsson, Arne Wikström, Roger Lindgren Personal Ullamaija Nordström, direktor Gunilla Sävström, kamrer Kicki Wetterberg, fartygs assistent Roderica Perez, receptionist SjömanS institutet Gudstjänsliv Gudstjänst firas i Djurgårdskyrkan. Fartygsbesök Sjömanskyrkans personal besöker ankommande fartyg i Stockholms hamnar. Diakoni Sjömanskyrkans diakonala arbete består av socialkurativa och själavårdande insatser, bland annat genom hem- och sjukbesök. Läsrum Vårt läsrum är en öppen verksamhet för sjöfolk. Vi har servering, tidningar och tidskrifter, biljard och tillgång till telefon och internet. Grupper och föreningar På Sjömanskyrkan samlas ett flertal grupper såsom pensionärs - och syföreningen. Sjöfolkets hjälpande hand. Kicki Wetterberg, Sjömanskyrkans fartygsassistent Karlskronatjejen Lovisa Johansson, årets Neptuni brud 8 Hänt i Sjömanskyrkan 9 Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan 10 MÖTET: Biskop Krook lägger ner staven 12 Nyskriven berättelse av Ove Allansson 15 Profilen: Kicki Wetterberg, fartygsassistent 18 Torsten Billman aktuell med utställning 20 Sjömanskyrkans direktor på populär pilgrimsled 25 Sjöfolkspensionärer nyfikna på ljuset i Skagen 26 Kustkonst Vinga båk 27 K-märkt skandalbåt 28 HÖKARNS HÖRNA 30 NOTERAT 32 Hösthälsning FOTO: anna rehnberg (neptuni brud) maja modén (illustration) ulf lodin (kicki) Med sjömän I hamn // oktober

4 neptuni brud i säker hamn 4 med sjömän I hamn // oktober 2009

5 Fram till den 22 augusti hette hon Lovisa Johansson. Sen dess är efternamnet Pärmelöv. Ett är dock beständigt. Kaptenens dotter från Karlskrona kommer för alltid att vara en Neptuni brud. Text sten windén Foto anna rehnberg Hon föddes i örlogsstaden Karlskrona för tjugosju år sedan. Här, i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia döptes hon. Och här står hon brud, en underbart solig och varm lördag i augusti. Lovisa bär Neptuniordens vackra brudkrona, som många Neptunibrudar före henne. Lovisa är den 103:e i ordningen. Klockan är två när Lovisa och Johan Pärmelöv skrider in till tonerna av Mendelsohn. 80 bröllopsgäster följer deras väg fram mot prästen och altaret. Längst fram, spända och rörda föräldrar. Kustjägaren och kaptenen vid Marinbasen, Göran Johansson med hustrun Marie-Louise Bescher och brudgummens föräldrar, kaptenen i Marinen, Bo Pärmelöv och hustrun Annica. Tärna är Lovisas syster, Sophia Bescher, bestman, Andreas Johansson. Tre kamrater till brudparet spelar under ceremonin, en Kent-låt och en av Ted Gärdestad. Och så blir det musik av Johan Sebastian Bach Johans favoritstycke Jesus bleibt meine Freunde. Ceremonin är över och nu ska det bli fest. Fröet till denna strålande högtidsdag såddes när Lovisas svärmor, som jobbar inom Marinen, fick se stipendieutskicket om Neptuniordens brudgåva, och tyckte att Lovisa och Johan var som klippta och skurna för ansökan. Lovisa hade aldrig hört talas om Neptuniorden. Men vilken spännande grej! En orden som funnits hur länge som helst, säger Lovisa. Och hon berättar om hur det var att komma till Stockholm för att ta emot penninggåvan. Vi bilade upp från Göteborg. Mina svärföräldrar var med, men inte mamma och pappa. Med sjömän I hamn // oktober

6 Dagen för stipendieutdelningen är väl vald. Det är den 21 mars och Neptuniorden högtidlighåller sin 197:e årshögtidsdag. För dagen har man hyrt Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan. h i t in k l i ve r e n n e r vö s men samlad Lovisa med sitt sällskap. De får vänta utanför stora salen, innan överstemarskalk Lars Mohlin dyker upp för att ledsaga Lovisa. Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. Efter ett tag upptäckte jag raderna av strama allvarliga män i stolar längs väggarna, berättar Lovisa. Längst fram i salen, på ett podium, sitter Neptuniordens styrande chef, kommendörkapten Sten Gattberg. Lovisa niger djupt, först mot ordföranden, därefter mot manskören, Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. som sjunger Neptuniordens brudsång. Hon får ta emot brudgåvan, kronor, och får sitt diplom. Det var en mycket högtidlig och minnesvärd ceremoni. Den tog högst tio minuter. Mina anhöriga fick följa den på håll, längst nere i salen. Sen bar det iväg till Sjöfartshuset på Skeppsbron där en festmiddag väntade i Skeppsbrorummen. När vigselceremonin är slut i Amiralitetskyrkan har det gått ganska exakt ett år sedan Lovisa och Johan bestämde sig för att gifta sig. Redan då hade de planerat var de ville ha sin bröllopsfest, på Kungsholms fort, i Karlskronas skärgård. En ö och militärt skyddsområde, där Lovisas pappa spenderat mycket tid. Om ni någon gång vill gifta er och ha festen därute så får ni skynda på för snart kommer försvaret att sälja ut och då blir väl ön privat, sa kapten Johansson. r e s a n t i l l k u n g s h o l m s f o r t företas med Södern, en träbåt och omtyckt profil i Karlskrona. I folkmun inget annat än Båten, som förr gick mellan Karlskrona och Aspö, och nu hyrts in för att frakta brudpar och bröllopsgäster till fest och dans på den skyddade ön. Kapten Pärmelöv sköter guidningen. Några bland gästerna ler igenkännande. Här har de gjort lumpen. 6 med sjömän I hamn // oktober 2009

7 neptuni-bruden Neptuni-Ordens hjälpkommittén föreslår ordens styrelse en Neptuni-brud. Denna ska vara född av aktningsvärda föräldrar av vilka fadern tjänar eller har tjänat den svenska örlogsflottan. Dottern ska enligt statuterna vidare vara frisk, dygdig och intelligent, samt vara mellan 18 och 30 år. Brudgåvefonden skänktes av majoren vid Väg- och vattenbyggnadskåren Claës Adelsköld till minne av dennes son, löjtnanten vid Flottan, Axel KristianAdelsköld, som just stod i begrepp att gifta sig, när han hastigt avled. Hans fader inrättade då den donation som nu är Neptuni Ordens brudgåva. Donationen gjordes Den första brudgåvan delades ut 1907 och var på 250 kronor (cirka kronor i 2008 års penningvärde). Bruden hette Sigrid Elisabet Stafsudd, född den 15 september 1885 på Svartsö i Vämdö, och dotter till en båtsman. Årets Neptuni Brud, Lovisa Johansson, är den 103:e i ordningen. Sedan 1999 är brudgåvan kronor, vartill kommer rese- och beklädnadsbidrag på kronor, beroende på mottagarens bostadsort. En kyss i Poseidons hägn. Lovisa och Johan i kärleks full omfamning på Götaplatsen. Solens strålar reflekterade i Neptuniordens brudkrona på bröllopsdagen i Karlskrona. Neptuniordens styrande chef, Sten Gattberg, tillsammans med Lovisa. Vi minglade i den fantastiska trädgården, där det växer mängder av exotiska träd, buskar och växter, som planterats av besättningar på marinens långfärdsfartyg Karlskrona, berättar Lovisa. Minglet fortsatte i den vackra mässen, med fina gamla tavlor på väggarna, kungen och drottningen, officerare och fartyg. Middagen åt vi i den stora matsalen. Förrätten gravad lax gravad på toast med ingefära och färskost, och buffé, som vi själva komponerat. När det blev dags för bröllopstårta, kaffe och avec, var man tillbaka i mässen, där också bröllopsvalsen träddes. Det var en alldeles egen bröllopsdans med olika låtar. Inte så mycket vals kanske. Men det var omtyckt och vi fick ta om flera gånger. Lovisa och Johan är nu man och hustru. De neptuni-orden Neptuni-Orden bildades den 22 mars 1812 av ett antal svenska sjöofficerare och kofferdikaptener som träffats och umgåtts i London, där de varit strandsatta under Napoleonkrigen. Orden är således 197 år gammal. Syftet med Neptuni-Orden, som för närvarande har cirka medlemmar, är: att genom olika fonder lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn; att utöva hjälpverksamhet bland ordens medlemmar, havets män och deras efterlevande; att befrämja sällskaplig samvaro mellan medlemmarna. Inom Neptuni-Orden finns en båda Karlskronaungdomarna som sommarjobbat på samma ICA hemma och återförenats i Göteborg, gör en snabbresa till Danmark, över Själland till Jylland och Skagen. Sen bär det hem till Göteborg igen med en kopia av Anckers Hipp, hipp hurra! i bagaget. För Lovisa väntar jobbet, som apotekare vid Sjukhusapoteket i Lörenskog utanför Oslo. För Johan banken där han är företagsrådgivare. Smekmånadsresa på riktigt blir det först efter nyår. Vart har de ännu inte bestämt. Sydafrika, Tanzania med Zanzibar, vi letar resmål. Lite båt ska vi allt åka. Och vi ska tänka på Neptunus, lovar Lovisa. hjälpkommitté som består av tretton medlemmar med ansvar för varsitt geografiskt distrikt. I fjol delade Neptuni- Orden ut understöd och gåvor till behövande för cirka kronor. FOTO: Christian Holmedal (Bröllopsbild) hasse fredriksson (stipendieutdelning) Med sjömän I hamn // oktober

8 Hänt i Sjömanskyrkan Kryssningstrafiken slog rekord igen! Med vädret var det si och så. Men kryssningssäsongen! Den slog alla tidigare rekord sommaren För Sjömanskyrkan innebar det rena invasionen, vissa dagar med över 150 besökare, besättningsmän, från de gästande fartygen. Från det att de första kryssningsresenärerna anlände i maj, till det att Norwegian Jewel lämnade Frihamnen i oktober, hade kyrkan haft besökare som trängdes vid telefoner, datorer, biljardbord och på gräsmattan utanför med kaffekoppar. Att jämföra med året innan, som också då innebar rekord, när besökar fann Sjömanskyrkan lokaler i Frihamnen. Antalet anlöp till Frihamnen var dryga 140. Som väl var hade Sjömanskyrkan förstärkt med sommarjobbande Linda Ström. Hon bistod Roderica Perez Alm, som under normala förhållanden ensam står för bemanningen i receptionen. Rica har varit i Sverige några år. Hon är filippinska och talar tagalog, en oerhörd tillgång, då av besättningsmännen på kryssningsfartygen är filippinare. Det har varit en helt fantastisk sommar och vi har haft jättekul tillsammans, säger de båda. I Sjömanskyrkan ser man redan framåt mot nästa säsong. Och man hoppas att Linda vill vara med och sköta ruljangsen. Tror jag säkert. För det har varit jättetrevligt att sommarjobba här, försäkrar Linda. Några av kyrkans besökare hamnar på väggarna besättningsmän har besökt Sjömanskyrkans lokaler under den gångna säsongen. Linda Ström och Roderica Perez Alm har stått för bemanningen i receptionen under sommaren. Midsommarfirande på fagra Österlen Midsommarfirande på Backåkra. Pensionärsföreningens traditionella midsommarresa i år gick till det vackra Österlen. Under några underbara sommardagar fick vi uppleva den lilla pittoreska staden Simrishamn, där vi bodde kungligt på anrika Hotell Svea. Själva midsommarfirandet ägde rum på dag Hammarskjölds Backåkra, som numera är ett museum. De egna Stämningsvy över Simrishamns hamn. strövtågen i staden, i dess gemytliga gränder och den vackra hamnen varvades med korta bussturer bland annat via fiskebyar till historiska Ales stenar, till Ottsjökockens Lönnkrog och till Automuseet. På hemresan njöt vi av en delikat lunch på Hooks Herrgård som en perfekt avslutning på vår midsommarsamvaro. u l l a m a i j a n o r d s t r ö m Ystads lilla vackra teater. 8 med sjömän I hamn // oktober 2009 Foto: ulf lodin (besökare) kicki wetterberg (porträtt) ullamaija nordström (midsommar)

9 Krigsseglardagen 1. Högtidens betraktelse hölls av Roger Gärtner, präst i Stora Sköndals Kyrka. 2. Djurgårdskyrkans vackra kyrksal var nästintill fullsatt denna höstsöndag. 3 och 4. Kyrkkaffet serverades i år på Kaknäs-fritidsanläggning till tonerna av Väddö Hafsband våren 1941 Stilla afton, solnedgång vid havet. Tyngd av sorg och saknad vilar jag hos strandens stenar. Ragnarök över jorden! Krigets hydra sina gifter tömmer. Vem är som stillar våra rop i natten? Tidningssidans eldskrift: Torpederad! Saknad saknad saknad. Vem är, som stillar våra sorgers tåreflöden? Liv att offra! Till en krigsguds altargropar blev ditt öde. Älskad broder i ett havsskumstänk beseglat. Våg vid stranden! Lyss, stilla hör jag: Syster syster syster! Ifrån vilka longituder bär du fram till mig din hälsning? Dikten är skriven av Sara Gustafsson, 1941, till minne av sin bror Anders Johansson som omkom då SS Mangen torpederades och förliste utanför Lissabon skäl att minnas I nationalstadsparken, på Skeppsholmen och Kastellholmen, pågick den marina kulturfestivalen. Mittemot, i Djurgårdskyrkan, var stämningen mer högtidligt sordinerad denna dag, söndagen den 13 september, då Krigsseglardagen högtidlighölls. Det var 13:e året i rad som minnet av de cirka svenska sjömän som offrade livet under ofärdsåren högtidlighölls. Krigsseglarnas insatser för Sverige var under många år skamligt nedtystade. Den okänsliga behandling de bestods efter kriget är ett lika sorgligt som skamligt kapitel i vår historia. De betraktades som fanflyktingar och skattesmitare av samhällets institutioner. Tills dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman bjöd in krigsseglare och 300 anhöriga och efterlevande till krigsseglare till en högtid som blev början till en upprättelse för krigsseglarna och en minneskulptur över krigsseglarna avtäcktes i september 1997 på Stenpiren i Göteborg. Krigsseglardagen högtidlighålls nu första söndagen i september i Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Karlstad och Stockholm och under Allhelgonahelgen i Malmö. Årets ceremoni i Djurgårdskyrkan innebar med andra ord ett undantag. Men inramningen var precis som vanligt, högtidlig och värdig. Väddö Hafsband välkomnade de drygt 50 kyrkobesökarna med Vem kan segla förutan vind i jazzton. I sitt hälsningstal erinrade direktor Ullamaija Nordström om att det i år, den 1 september, var 70 år sedan andra världskriget bröt ut. Ett krig som innebar så mycket lidande och sorg för så många miljoner människor, däribland de svenska krigsseglarna och deras anhöriga. Per-Olof Jörnmark högtidstalade. Han 4. är medlem i Värmlands sjöfartsgille som sammanställt boken De seglade för oss, om sjömän från Värmland och Dalsland, som miste livet på haven under krigsåren. I Karlstad har man också rest en minnessten över de dödade. Aina Jörnmark läste en dikt, skriven av en ung kvinna till sin älskade bror som omkom då hans fartyg torpederades. På diktläsningen följde musik, Monika Dominiques Tillägnan, framförd på orgel av Jörgen Toresson och Nils-Göran Holstein på trumpet. Roger Gärtner höll betraktelsen på temat den barmhärtige samariten följd av psalmen Oändlig nåd. Väddö Hafsband rundade av med Dots and moonbeams, med Christer Persson som solist. Sen blev det avresa till Sjömansservice på Kaknäs, för mer musik av Väddö Hafsband och kaffe med dopp i den behagliga septembersolen. sten windén FOTO: torbjörn dalnäs (Kyrkan) Kicki wetterberg (Kaknäs) Med sjömän I hamn // oktober

10 Alla välkomna när biskopen 10 med sjömän I hamn // oktober 2009

11 Mötet slutar Den 29 oktober lägger biskop Caroline Krook ner staven i Storkyrkan. Efter 40 år i Svenska kyrkans tjänst, blir hon pensionär. Text sten windén Foto ulf lodin Caroline Krooks sista dag på jobbet på Klara Södra Kyrkogata. Bilden på pärl - plattan är framtagen med hjälp av ett dataprogram och är en gåva från en konfirmandgrupp. Helt sant är det dock inte. För formellt är hon biskop i Stockholms stift tills den åttonde november, då hennes efterträdare på posten, Eva Brunne, tillträder. Och hon upphör heller inte att vara biskop. Ty säger Caroline Krook: Biskop är man för livet! Det är viktigt för henne att stavnedläggningen sker på en torsdag. Det är den veckodag jag har brukat hålla mina predikningar i Storkyrkan, säger hon. Kräklan får hon lämna ifrån sig. Liksom korset som hon har burit kring halsen under sin biskopsutövning. Men hon får en replik, som ser precis likadan ut som originalet. Caroline Krook prästvigdes Tjugo år tillbringade hon i Lund. Var fängelsepräst i elva år, på riksanstalten i Malmö och den öppna anstalten i lilla Stångby, utanför Lund. Hon är, förutom präst, utbildad psykoterapeut. Hennes bana inom Svenska kyrkan är kantad av framgångar. Caroline Krook blev landets första kvinnliga domprost vid utnämningen i Storkyrkan Hon minns predikningarna i Storkyrkan efter fartygskatastrofen och tragedin vid Estonias förlisning. Kyrkans roll och betydelse som samlande punkt blev riktigt tydlig för kanske första gången. Min predikning i Storkyrkan efter tragedin talar man fortfarande om blev caroline krook Sveriges andra kvinnliga biskop. Jag kunde ha blivit den första. Men då hade jag fått återvända till Lund. Och jag ville inte börja om där. Den yttre övertygelsen stämde inte med den inre, förklarar hon. På liknande sätt, fast omvänt, förhöll de sig när hon, trots ihärdiga uppmaningar, lät bli att kandidera i valet av ny ärkebiskop. Som biskop i Stockholms stift har hon vigt 204 präster och 90 diakoner. Innan hon blev biskop, hann hon med att konfirmera över ungdomar. Det händer ofta att man kommer fram och hälsar, Hej, du konfirmerade mig. Hon har bilder på allesammans, gruppbilder med sig själv mitt i hopen av unga flickor och pojkar i början på livet. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Dialogen talar hon varmt för, och hon är en svuren motståndare till färdiga svar och lösningar. Följaktligen välkomnar hon varmt det interreligiösa dialogcentret som tillkommit i Stockholm och där man kan reflektera över teologiska frågor. Samhällets snabba förvandling, bland annat i mötena med andra religioner än kristendomen, måste påverka kyrkans och andra institutioners integrationsarbete, menar hon. När Caroline Krook invigningstalade på Stockholm Pride 2004 väckte det en del uppståndelse. Hon har medverkat till könsneutrala äktenskap. Men, säger hon: Jag har inte varit speciellt engagerad i homosexuellas utsatta situation. Jag är och kommer också i fortsättningen att vara engagerad i utsatta människor överhuvudtaget, homosexuella, flyktingar som gömmer sig och andra som har det svårt. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor, där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Om Sjömanskyrkan roll i dag och i framtiden vill hon ogärna prata. Jag kan den för lite för att ha en bestämd uppfattning om dess verksamhet. Dock kan jag säga att den diakonala verksamheten alltid är viktig. Den andliga dimensionen måste ges stort utrymme så att den märks tydligt, menar Caroline Krook. Så att man inte ges uppfattningen att Sjömanskyrkan bara fungerar som fritidsgård, utan verkligen också erbjuder rum för andakt, andligt samtal och dialog. Hoppas att samarbetet med Oscars församling blir fruktbart, nu när Djurgårdskyrkan också är Sjömanskyrkans kyrka. Det är en underbar liten, idyllisk kyrka med känsla av landsort och skärgård. Hur det känns att bli pensionär? Jag kommer absolut inte att sakna alla sammanträden och tänker inte heller fylla min tid med olika styrelseuppdrag. Men självklart kommer jag att på olika sätt deltaga i den andliga dialogen. Sitt valspråk kommer hon inte att rucka på: Var brinnande i Anden tjäna Herren (ur Romarbrevet 12:11). Ceremonin i samband stavnedläggningen i Storkyrkan den 29:e oktober inleds klockan Alla är välkomna, säger Caroline Krook. Med sjömän I hamn // oktober

12 Ove Allansson är född Han har ett förflutet som mekaniker, industriarbetare och sjöman. Hans litterära produktion är omfattande, liksom hans engagemang i antologiböcker och olika tidningar och tidskrifter. Han har fått en rad prestigeladdade utmärkelser, bland annat Ivar Lo-Johanssons personliga pris och i fjol tilldelades han Stig Sjödin-priset. I denna berättelse, skriven exklusivt för Med sjömän i hamn, låter Ove Allansson oss möta de två svenska sjömännen Ludvig och Ragnar på luffen under Sydamerikas brännheta sol, i sällskap med brasilianske yrkesvagabonden Roberto. illustration maja modén På luffen från Paranaguá Några veckor efter det de hade mönstrat av en norsk styckegodsare i Paranaguá var de panka två svenska sjömän, Ludvig och Ragnar, kallad Södra Korset. Det fanns inte ett ledigt jobb i något skandinaviskt fartyg i oceanhamnen. De två vännerna hade inte lust att gå på bommen i Paranaguá, att fastna i området kring Itiberiflodens gamla hamn, att bli sittande på balustraden ovan Rua General Carneiro och glo över floden mot den grönskande mangroven, vars rötter var tusenfotingar utklivna i det bruna vattnet. De tänkte inte hamna bland bomsen utanför gamla Mercado Municipals massiva och svartnande stenbyggnad, där sockerrörsbrännvinets apostlar brukade sitta om morgnarna, skakande och i ruelse, i förhoppning om en morgonsup, Matabicho, att döda odjuret, bakfyllan. Ludvig och Södra Korset kunde inte räkna på ytterligare hjälp från Jänke-Polacken, före detta sjökock och ägare av ett mathak. Han hade under andra världskriget varit akterskytt, Svans-Charlie, i jänkarnas flygande fästningar. Etablissemangets frilansare var en svensk motorman, kallad Korv-Kuriren. För tillfället var denne på tjänsteresa med tåg upp till delstaten Paranás huvudstad Curitiba de goda korvarnas huvudstad. I Curitiba fanns det gott om mästerliga korvmakare, utvandrade från Lodz, Krakow, Frankfurt och andra korvmetropoler i Tyrolen och norra Italien. Korv-Kuriren agerade livvakt vid läckra korvtransporter uppifrån högslättens Curitiba och nedför bergsjärnvägen till Paranaguá, där korvsituationen annars ansågs dålig av Jänke-Polacken. Vissa korvpaket och kyllådor hade tidigare försvunnit från tåget uppe i bergen, vid någon hungrig småstation. Livvakt var nödvändig och Korv-Kuriren skötte jobbet mot fri kost hos Jänke-Polacken. Den alltid sanne Korv-Kuriren kunde berätta att bergsjärnvägen, med sina många serpentinkurvor, stup och broar utan räcken, var världens enda järnväg som delade ut fallskärmar till turister. Himla fjäsk givetvis! Ludvig och Södra Korset kunde inte längre påräkna lån och fri kost hos den forne sjökocken och akterskytten. Efter några tillfälliga påhugg hade de tappat lusten att söka jobb iland. De beslöt att ta sig till Santos som hade många fler skandinaviska fartygsanlöp. Hur komma dit utan cruzeiros? Stuva sig som fripassagerare i en kustkrypare till Santos var svårt. Båda svenskarna talade någorlunda portugisiska och av en tillfällighet kom de i samspråk med en brasiliansk 12 med sjömän I hamn // oktober 2009

13 till Santos yrkesluffare, Roberto, som just skull dra till Santos. Inget märkligt att trava dit, sa Roberto, det är ju inte mer än fyrtio mil. Nej, inte engelska miles. Fyrtio mil, eller fyrahundra kilometer. Det låter inte klokt, sa Ludvig. Södra Korset tyckte att de skulle chansa, se det som en utmaning. Alright, de sålde en del av sina få tillhörigheter. Med Robertos hjälp skaffades två underliga ränslar att ha på ryggen med det allra nödvändigaste. Till sådant räknade både Ludvig och Södra Korset några böcker. De drog iväg vid gott mod. I de tidiga morgnarna, när fågelkakofonin exploderade i grönskan, hojtade Roberto: Nu sätter vi igång och går så sakteliga. Det dröjde inte länge förrän Roberto satte upp en mördande fart. Muttrande om fartminskning försökte Ludvig och Södra Korset att få sina värkande fötter att hinna med. Fötterna hade inte hunnit hämta sig från gårdagens strapatser, skulle aldrig hinna hämta sig. De led av skoskav, blåsor och sår. Vi borde ha en maskintelegraf kopplad till Robertos fötter, sa Södra Korset, så att vi kunde slå halv fart på spänstfenomenet. Roberto hade svårt att förstå medluffarnas jämmer. Måste ni alltid sitta med fötterna i bäckar och floder? Har ni inte gått med fötterna förrän nu? Med kortare raster vandrade de tolv, fjorton timmar tills solen gick ned. Roberto kunde ta vara på allt som gick att äta i skog och snårskog och bland kaktusar, kände alla ätliga bär och frukter. Ludvigs mage hade svårt för viss föda, orsakade därför i början en del stopp. n ä r d e p a s s e r a d e b e b y g g e l s e var Roberto en mästare på att bomma matrester, om det nu fanns några. Han var inte religiös, men när han bommade käk, eller när det kärvade till sig med lantegendomarnas uppsyningsmän eller vakter med hundar, tog han från ryggsäcken fram ett stort krucifix och viftade med, rabblade något som kunde vara fromma ramsor. Sällan förfelade detta sin verkan. De fick ofta något att äta, om inte annat så bröd. e f t e r h å r d a v a n d r i n g s d a g a r somnade Ludvig som en stock, så även Södra Korset. Emellanåt sov de under broar. De låg längst upp under brokrypinet med fötterna mot floden, efter att väl ha blötlagt och skött om dem, så gott de kunde, oftast med Robertos hjälp. Efter en särskilt svår dag under brännande sol förband Med sjömän I hamn // oktober

14 Roberto deras fötter med bladremsor från en läkande växt. Och visst blev fötterna bättre. Roberto grinade stolt när de kallade honom doktor. Ligga under broar tycktes på något sätt framkalla filosofiska samtal över det liv de hade att leva med. Men inte alltid räckte medluffarnas portugisiska till för att hänga med i Robertos långa utläggningar. Och oartigt nog somnade amatörluffarna ofta ifrån yrkesmannens funderingar. Under långluffen mot Santos berättade Södra Korset, som var äldre och erfarnare än Ludvig, om vandringsmän bland sjöfolk. Gustav Regn var en av dem som hade luffat i Sydamerika och upplevt mycket. Gustav kunde säga: När vi drog fram ute på Pampas och kläderna blev alltför skitiga och trasiga bytte vi dem mot de regntvättade trasorna på fågelskrämmorna. Strutsen var en annan vandringsman Ludvig kunde berätta om. Akterseglad i Casablanca, Marocko, gick han till Oran i Algeriet. Eftersom han under kalla nätter öste varm ökensand över hela kroppen fick han heta Strutsen, trots att han så att säga inte tog sig sand över huvudet. Krucifixet hade som sagt god verkan. Roberto svängde flitigt med detta matöppnande instrument. De griniga veknade, antingen de var fattiga peoner eller välbeställda jordägare. Ludvig misstrodde från början de ovänliga eller argsinta som slog om så fort de såg krucifixet. Den hastigt påkomna vänligheten tycktes lika falsk som Robertos krusifixviftande och ramsor. Sista etappen till Santos blev svår de gick åtta mil längs den långa sandstranden söder om Santos, Praia Grande. Färskvattnet tog slut i de nya flaskorna av plast, för sin lätthet hyllade av Roberto. De drack inte saltvatten, men fuktade munnarna. Efter något mer än tio dygn kom de till Santos. Där försvann Roberto, efter ett vemodigt avsked, åtminstone från amatörluffarnas sida. Eller kunde de räknas som halvproffs nu när de hade vandrat fyrtio mil? Hur som helst lyckades Ludvig låna cruzeiros av en känning. s ö d r a k o r s e t var inte längre pigg på att snart mönstra ut. Med hjälp av den mindre summa han fick av Ludvigs lånade pengar hyrde han in sig i ett halvfärdigt hus, inte långt från hamnen och den berömda Kröken, flodkröken, där de överbefolkade spårvagnarna brukade spåra ur och där kackerlackorna var stora som avlånga snusdosor. Häpnadsväckande nog nobbade Södra Korset både vin och öl, drack bara vatten. Kanske hade något hänt inombords under den långa vandringen. Innan Ludvig mönstrade ut med en brodinare tittade han till Södra Korset som trots sin magra kropp påstod sig fasta för att bättre kunna filosofera. Detta, liggande i en hängmatta uppriggad i den urgamla och nästan igenvuxna pation. Fasta njaa, Södra Korset erkände fastefusk att han ätit banar, persimoner och papaya. Ludvig kom ändå med varnande ord: Du blir så mager att du knappt syns, du kan ju dö av undernäring! d e k o m a l d r i g m e r att mötas. Det sista Ludvig såg av vännen var när denne låg filosoferande i hängmattan. Med sig hade Södra Korset en trebent kattunge. Denna låg på hans mage och trots handikappet gjorde den lille ryckiga utflykter nedåt fotändan och höll efter kackerlackorna. 14 med sjömän I hamn // oktober 2009

15 Profilen En dag med Kicki Fartygsassistenten trivs bäst i knökfull hamn 17 augusti. Tidig morgon i Frihamnen. I Sjömanskyrkan dricker Kicki Wetterberg en kopp kaffe. Fartygsassistenten gör sig redo att möta dagens kryssningsbesättningar. Det ska bli en jäktig dag. Text sten windén Foto ulf lodin Fyra kryssningsfartyg är anmälda för anlöp. Holland Amerikalinjens Prinsendam, Delphin Voyager, Celebrity Cruises Century och Ocean Majesty som lägger till i Värtan. Fyra fartyg, det är vad Frihamnen klarar av att ta emot på en och samma gång med nuvarande kapacitet. Kicki är förtjust. Precis så här det ska det vara. Full fart. Sjömansprästens dotter trivs som fisken i vattnet. Hon vet hur värdefullt det är för sjöfolket att få ett varmt bemötande och välkomnande när de kommer till hamn. Kryssningssäsongen är ångande het i Frihamnen. I år anlöpte det första kryssningsfartyget den 7 maj, det sista den 23 september. Stockholm är den populäraste kryssningshamnen jämte Sankt Petersburg i Ryssland. Tallinn och Visby är andra populära mål. I år tvingades Stockholm säga nej till 50 kryssningsfartyg. Det saknades lotshjälp. likväl slog årets kryssningssäsong alla tidigare rekord. Och det har märkts på besöken i Sjömanskyrkan. Det är helt enormt. Vi har haft dubbelt så många besökare jämfört med i fjol, som i sig var ett rekordår, då vi hade besökare. Vi talar alltså om bra mycket över besökare. Och betydligt fler anlöp. Rica och Linda har gjort ett jättejobb i receptionen för att klara av anstormningen. Vi har haft fantastiskt roligt och börjar redan längta till nästa sommar och kryssningssäsong. Det finns egentligen bara ett smolk i glädjebägaren, säger Kicki. Med sjömän I hamn // oktober

16 Kicki laddar med en kopp kaffe innan hon checkar av dagens fartygsanlöp på datorn via Stockholms Hamnar. Det är lugnet före anstormningen i Sjömanskyrkans reception där Linda, Kicki och Rica ser till att steamen är på topp. På väg till Kaknäs och fotboll på världens vackraste fotbollsplan. Det är det absolut bästa jobb man kan ha. Jag träffar så många olika människor, lär känna dem och deras levnadshistorier. Jag har inte hunnit med handelsflottan i den utsträckning jag skulle ha velat. Kicki har jobbat för Sjömanskyrkan i Stockholm sen Hon började som husmor på Katarinavägen. När man slutade med luncherna fortsatte hon som fartygsassistent. Nu gör hon besök på fartygen, handelsflottans och kryssningsfartygen i Frihamnen, Värtan med flera hamnar, informerar om och välkomnar till Sjömanskyrkan. Sjömanskyrkan har Kicki med sig från vaggan. h o n f ö d d e s i l o n d o n där pappa Nils Göran Wetterberg välkänd för denna tidnings läsare jobbade i sjömanskyrkan. Det blev uppbrott till Sverige och Sjömanskyrkan på Katarinavägen, innan det var dags för nästa språng med adress sjömanskyrkan i Gdynia. Hela familjen var samlad, mamma, pappa och de tre barnen, utöver Kicki, lillebror och en äldre syster. Vistelsen i Polen varade i sju år. Familjen åkte hem till Sverige, stannade i tre år innan et blev flytt till Hamburg och sjömanskyrkan där. Kicki utbildade sig till kock, jobbade i i London ett slag på Svenska kyrkan. Hon gick till sjöss, jobbade på olika yachts. Gick på hamnarna i Medelhavet och längs Afrikas kuster. Tröttnade och åkte hem till Sverige. Packade dock väskan igen efter bara några månader för att bli husmor i Hamburg. Efter åtta månader i sjömanskyrkan fick hon erbjudande om ett hotelljobb i Norge, nappade men trivdes inget vidare. Tillbaka till Hamburg och jobb på ett telefonbolag; hem till Stockholm igen och jobb på ett äldrebonde för att driva restaurang. Inget för Kicki ska det visa sig. Hon är på väg utomlands igen då pappa Nils Göran tipsar om ett ledigt jobb på Sjömanskyrkan på Katarinavägen. Kicki söker och får tjänsten som husmor. Det är den 1 mars Kyrkan serverar luncher fem dagar i veckan. Något som kommer att upphöra några år senare. Allt färre kom och åt. Då tar Kicki istället över rollen som fartygsassistent. Först nu är hon riktigt hemma. Fartygsbesöken hade lockat mig hela tiden. Under hela min uppväxt och med mina erfarenheter från Sjömanskyrkan vet jag hur uppskattade de är av sjöfolket. Hur tacksamma de är för att få hjälp och ett varmt välkomnande när de kommer i hamn, säger Kicki. Hon har koll på fartygsanlöpen via Stockholm hamnar och möter fartygen och berättar om Sjömanskyrkan och vilka tjänster man kan erbjuda. Fartygsassistent är det absolut bästa jobb man kan ha. Jag träffar så mycket olika människor, lär känna dem och deras levnadshistorier. Vi hjälper dem med allt. Med kontakterna hem, med inköp, åker och växlar pengar och jag kör dem till butikerna. Vi hjälper dem med ambassad- och konsulatbesök och med kontakterna med Internationella transportarbetarförbundet, ITF, om det är problem ombord, oklarheter kring kontrakt, arbetstider och betalning, eller om någon känner sig mobbad. I synnerhet kryssningsbesättningarna återkommer gång på gång. Det känns som en gammal god vän dyker upp. Man har kontakt med så många under året. När det inte är kryssningssäsong lägger Kicki allt krut på sjöfolket i handelsflottan. Hon gör i runda slängar besök ombord på fartyg i olika hamnar. Under kryssningssäsongen hinner jag inte med. Det känns mycket frustrerande. Nu lackar det snart mot jul och julklappsinköpen förbereds. Vi vill gärna ge sjöfolket julklappar som vi köper för kyrkans pengar. Det är nyttoprylar, verktyg, mössor och vantar, hygienartiklar, t-shirts. Och så julgodis, pepparkakor och blodapelsiner. Vill allmänheten ge en gåva ser vi till att den hamnar hos folket ombord. s j ö m a n s k y r k a n h a r s t o r a p l a n e r på att göra den till en än mer attraktiv mötesplats för sjöfolket. Man vill ge sina besökare än mer utöver det man erbjuder idag, telefoni, datorer, biljard, kaffe, souvenirer och skjutsningen till Sjöfartsverkets Kaknäs där sjöfolket kan idrotta. Vi ska göra det riktigt trivsamt utvändigt runt huset så att kryssningsbesättningarna kan sitta där och knattra på sina laptops hela natten om de har lust. Vi har ju nätteckning runt hela huset. En mer engagerad ambassadör för Sjömanskyrkan är svår att uppbringa. Hon är så otroligt ambitiös. Man får nästan tvinga henne att ta ledigt, säger Kickis chef, diakonen och direktor Ullamaija Nordström. Nej, långa lata semestrar är inget för henne. Jag skulle helst vilja slippa ha semester. Men jag tar två veckor. Inte mer. Då klättrar jag på väggarna. Hon tog semester en gång bara för att jobba i Norge på valsafari. I år vänder hon nosen åt motsatt håll. Jag vill till Sydafrika och hoppas få dyka med vithajar. Säger prästens dotter frankt och hoppar in i bilen för nästa fartygsbesök. 16 med sjömän I hamn // oktober 2009

17 Med sjömän I hamn // oktober

18 torsten billman hyllas med utställning Gösta Werner och Torsten Billman, sjöfolkets främsta konstnärer, födda samma år, avlidna samma år. Båda skulle fyllt 100 i år, men båda avled I förra numret av Med sjömän i hamn skrev vi om Gösta Werner. Här presenterar vi Torsten Billman, aktuell med en vandringsutställning. Text börje graf Nu visas utställningen Hjärtrött. Oskuldsvitt. Nattsvart ute i landet. Ingen som sett Torsten Billmans träsnitt lämnas oberörd. Utställningen inleddes i Bror Hjorts Hus i Uppsala där tre sjömän ser och känner med Billman. En Walleniusbåtsman, en pensionerad Johnsonbås och en ilandfluten sjökock betraktar ett av Billmans första träsnitt, Händer, som han skar i träet från en margarinlåda. Det är händer som sträcks upp då båtarna ropas ut på en sjömansförmedling i Masthugget i Göteborg. Kolla, det är ropet, säger båtsmannen från Wallenius. Man hör nästan hur de ropar en Johnsare på Sydamerika, säger kocken. Det var nog allvarligare än så. I 30-talets arbetslöshet sträcktes sjöfolkets händer mot alla jobb de kunde få. torsten billman gick till sjöss 17 år gammal. Minnen från åren som kollämpare och eldare inspirerade honom att skära träsnitt med motiv från sjön. Här möter oss De ny- Tårgas i Paris, mönstrade från 1936, där de nyanlända står på kajen medan fartyget tornar upp sig. Man kan föreställa sig gubbarnas tankar. Hur är hon, kanske är det en fyllebåt? Är det ett bra gäng ombord, är det en skitskeppare? I träsnitten från , Genom Röda havet Vaktombyte i eldrummet, ser vi hettan som slår emot kollämpare och eldare framför kolfyren, samt Eldarevakt gå över däck i storm, där sjöfolkets utsatthet visas. Genom hela sin produktion visar Billman stor empati med dem som har det sämst ställt. I ansiktsuttryck, som är skickligt utskurna, finns en kuslig påminnelse om människans bräcklighet, men också styrka. På utställningen finns träsnittet Öldrickare i Masthugget, gjord 1945, där sjöfolket har samlats i köket hos eldaren Otto Tjäders mor. Här möts vi av Billmans empati, likadant i Eldare gå till frivakt från Torsten Billman läste mycket till sjöss. Med tiden kom han att illustrera många författares verk, som Harry Martinsons Nomad, Nils Ferlins Goggles och Dostojevskijs Brott och straff. Till en utgåva av B. Travens Dödsskeppet gjorde Billman lysande tuschillustrationer och laveringar visande bland annat eldarnas slit framför fyrarna. Han gjorde omslag och illustrationer för fackförbundstidningarna Eldaren och Sjömannen. I Sjömannen medverkade han fram till sin död. Billman deltog också i solidariteten för Spanien under inbördeskriget , bland annat med träsnittet Förbannelse över fascismen Samtliga illustrationer till Brott och straff visas på utställningen. Förutom sjömotiv, finns verk med politisk udd. Våldtäkt på Torsten Billman. demokratin, med Hitlers övergrepp på Europa i en kvinnas gestalt, och Nazismen på marsch,var tidsbilder som inte någon tidning under 1940-talet vågade publicera. b i l l m a n kan vara skrämmande aktuell. När studentrevolten pågick i Paris 1968 tog Billman flyget dit. Hans träsnitt Tårgas i Paris skulle kunna vara i dag när protester pågår mot G-20 mötet i London eller mot Nato i Strasbourg. Träsnittet med marscherande nazister som efter gatan flankeras av hängda människor, från 1938, talar direkt till oss i dag gav Torsten Billman ut en egen diktsamling, Oregelbundet i bilder och ord, ur vilken utställningens titel är hämtad. Utställningen är till större delen från Janne Svenssons omfattande samling. Han är kulturansvarig i verkstadsklubben Volvo c.e. i Eskilstuna och har under många år samlat grafik, teckningar och illustrerade böcker av Torsten Billman. Några av verken är ur privata samlingar i Kungsbacka och Uppsala samt från länsmuseet i Halmstad. 18 med sjömän I hamn // oktober 2009 Foto: Küllike Montgomery

19 hjärtrött. Oskuldsvitt. nattsvart. Eldarevakt gå över däck i storm, Utställningen är ett samarbete mellan Bror Hjorts Hus i Uppsala, Eskilstuna konstmuseum, Länsmuseet i Halmstad och Kungsbacka konsthall. Länsmuseet i Halmstad har utställningen från den 6 september till den 1 november. Kungsbacka konsthall visar Billman från den 14 november till den 19 december. Med sjömän I hamn // oktober

20 Pilgrimsvandring Längs världens trendigaste pilgrimsled Det tog ovanligt lång tid innan jag kände mig mogen att skriva ner denna reseberättelse från min och min systers tolv dagar långa pilgrimsvandring längs Camino de Santiago i Spanien. Ännu svårare har det varit att sortera alla de känslor och sinnesintryck som dagligen bytte skepnad, såväl i det vackra landskapet som inom mig. Text och foto ullamaija nordström Under förberedelserna tänkte jag ofta på verserna i Karin Boyes dikt I rörelse. Flera av de korta verserna ska få mening under färden. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Vårt äventyr börjar en solig och vacker morgon i slutet av maj. Vi skall mötas på flygplatsen i Madrid för att ta oss till hotellet för en natt inför morgondagens tågresa till Pamplona och vidare till Roncesvalles, där vår vandring startar. Vi hade valt den franska vägen men utelämnat etappen mellan St Jean Pied de Port av olika praktiska skäl. Av andra vandrare, som sover över i det fridfulla Roncesvalles, får vi veta att vi har uteslutit den kanske mest krävande och svåraste etappen. I byns vackra kyrka avslutas dagen med en pilgrimsmässa och en välsignelse som skall följa och bära oss under vandringens dagar och nätter. Vårt äventyr börjar på allvar i gryningen. I sällskap med ett antal morgonpigga medvandrare ger vi oss av för vår första etapp. Färden går genom en tät lövträdsallé och bara efter någon kilometer ser vi det första stenkorset, ett av många som kallas Cruz de Pelegrinos och som kantar leden ända till Santiago de Compostela. Vi lämnar den lilla byn Linzoain bakom oss och fortsätter genom en friskt doftande tallskog, med inslag av gamla ekar. Vi tar oss över den första bergstoppen som erbjuder hänförande utsikt och en behaglig vandring nedför mot byn Zubiri, med över tusen åriga anor. Här får vi nattvila. Vi säger knappt ett ord till varandra min syster och jag under de sex timmar som vandringen tar. I tystnaden njuter vi av vad ögat ser och sinnena tar in. Orden kommer långt senare på kvällen. Det står klart hur olika, och ändå lika, våra intryck är. Precis som under vår föregående vandring i Abisko, sommaren Det finns dock en markant skillnad. Denna vandring handlar om tre saker: att hinna i tid till härbärgen för sovplats i stora salar tillsammans med medvandrare, att äta i farten och att gå, gå och gå. 20 med sjömän I hamn // oktober 2009

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Vandra i Spanien. Roncesvalles. Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar

Vandra i Spanien. Roncesvalles. Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar Den franska vägen, Saint Jean Pied de Port Logroño, 8 nätter 1(5) Vandra i Spanien Roncesvalles Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar En naturlig

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer