neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "neptuni brud i djurgårdskyrkan och på kaknäs på väg mot Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 3 2009"

Transkript

1 I hamn En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr Med sjömän Lovisa och havsguden så blev hon årets neptuni brud krigsseglardagen Krigsseglardagen i djurgårdskyrkan och på kaknäs Kicki en tjej i farten på väg mot santiago de compostela Med sjömän I hamn // oktober

2 Ledaren Med sjöfolkets bästa för ögonen HUnder mina 18 år som chef för HKF, Handelsflottans kultur och fritidsråd, mellan åren , hade jag omfattande kontakt och samarbete med olika sjömanskyrkor, såväl inom Sverige som utomlands. Man kan faktiskt säga att sjömanskyrkan var HKF:s främsta samarbetspartner, utan vars hjälp det skulle ha varit svårt att erbjuda en så god sjömansservice som skedde. Detta samarbete fortsätter i dag inom ramen för Sjöfartsverkets Sjömansservice, som efterträtt HKF vad gäller att erbjuda välfärdsverksamhet för sjöfolk. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. e n p r i m ä r svensk a k t ö r på området är utomlands Svenska Kyrkan i Utlandet, SKUT, som erbjuder sjöfolket sina tjänster på alla platser där så är möjligt. Svenska kyrkan finns i 25 länder runt om i världen. Uppdraget är att finnas till för utlandssvenskar, turister, studenter, sjöfolk och andra. Men verkligheten har förändrats över åren så att sjöfolk idag utgör endast en mindre del av SKUT:s målgrupp. Annat var det förr, under den skandinaviska sjöfartens glansdagar, då det fanns svenska och övriga nordiska sjömanskyrkor etablerade i stort sett i alla världshamnar. Inom landet har vi idag nio sjömanskyrkor av varierande storlek och omfattning. De bedriver alla en för sjöfolket viktig verksamhet. Verksamheten sker i nära samarbete med andra aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk, liksom med lokala församlingar, hamnmyndigheter etcetera. På sina håll brottas man tyvärr med svårigheter att få till stånd en tillräcklig, och över tiden hållbar, finansiering av verksamheten. Man skulle önska ett mer uttalat ekonomiskt stöd från inte bara kommun och kyrka, men också från näringslivshåll. d e n o r d i s k a s j ö m a n s k y r k o r n a bedriver, tillsammans med de statliga nordiska aktörerna på välfärdsområdet för sjöfolk, ett omfattande samarbete sinsemellan. Detta samarbete har nödvändiggjorts av de olika parternas var för sig begränsade resurser, liksom av en sann vilja att tillgodose sjömännens behov. Härvidlag har det sällan varit någon som upplevt att man konkurrerar om en och samma målgrupp. Tvärtom har det varit sjömannens bästa som kommit i första rummet. Detta goda samarbete kommer till uttryck även på det globala planet. För kyrkans del främst inom ramen för International Christian Maritime Association, ICMA, som i 40 års tid varit ett samarbetsorgan för de olika sjömanskyrkornas verksamhet. De flesta av världens närmare tusen sjömansklubbar och hotell drivs av kyrkor katolska, anglikanska, lutheranska och frikyrkliga. i c m a ä r i sin t u r medlem av den världsvida samarbetsorganisationen International Committee on Seafarers Welfare, ICSW, som samlar alla aktörer inom välfärdsområdet för sjöfolk. Jag var under hela min tid i HKF Sveriges representant i denna organisation och lärde då känna en mångfald av företrädare för sjömanskyrkor världen över. Tidigt förstod jag att sjömanskyrkan är den utan konkurrens viktigaste aktören på området. De svenska sjömanskyrkorna är viktiga kuggar i detta stora sammanhang. Något som kommer svenskt och utländskt sjöfolk till nytta och glädje varje dag i de hamnar där vi är representerade. Reportaget i detta nummer om alla de sjömän, som under sommarens kryssningssäsong besökt Sjömanskyrkan i Stockholm under den gångna sommaren, utgör ett synnerligen konkret bevis på detta! Torbjörn Cruth Ordförande, Sjömanskyrkan i Stockholm 2 med sjömän I hamn // oktober 2009

3 Tidskriften Med sjömän i hamn ges ut av Stiftelsen Sjömans kyrkan i Stockholm-Sjömansinstitutet. Innehåll Nummer Årgång 67 I hamn 4 12 Med sjömän Ansvarig utgivare Ullamaija Nordström, kyrkan.nu Adress Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm, HUS N, Frihamnen Box Stockholm. Telefon Fax E-post Hemsida Plusgiro bankgiro Redaktör Sten Windén, , Form OcH layout Jesper Möller, Omslagsfoto Anna Rehnberg Repro Turbin Tryck AB Danagårds grafiska, Ödeshög Tidskriften är Svanencertifierad, nr Nästa nummer kommer i december. Lovisa Johansson i sällskap med Poseidon. Svenska sjömän på luffen mot Santos. STIFTELSEN SJÖMANS - KYRKAN I STOCKHOLMsjömansinstitutet Styrelse Torbjörn Cruth, ordförande Nils Göran Wetterberg, Inga-Lena Arvidsson, Chang Strömberg, Lennart Jonsson, Arne Wikström, Roger Lindgren Personal Ullamaija Nordström, direktor Gunilla Sävström, kamrer Kicki Wetterberg, fartygs assistent Roderica Perez, receptionist SjömanS institutet Gudstjänsliv Gudstjänst firas i Djurgårdskyrkan. Fartygsbesök Sjömanskyrkans personal besöker ankommande fartyg i Stockholms hamnar. Diakoni Sjömanskyrkans diakonala arbete består av socialkurativa och själavårdande insatser, bland annat genom hem- och sjukbesök. Läsrum Vårt läsrum är en öppen verksamhet för sjöfolk. Vi har servering, tidningar och tidskrifter, biljard och tillgång till telefon och internet. Grupper och föreningar På Sjömanskyrkan samlas ett flertal grupper såsom pensionärs - och syföreningen. Sjöfolkets hjälpande hand. Kicki Wetterberg, Sjömanskyrkans fartygsassistent Karlskronatjejen Lovisa Johansson, årets Neptuni brud 8 Hänt i Sjömanskyrkan 9 Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan 10 MÖTET: Biskop Krook lägger ner staven 12 Nyskriven berättelse av Ove Allansson 15 Profilen: Kicki Wetterberg, fartygsassistent 18 Torsten Billman aktuell med utställning 20 Sjömanskyrkans direktor på populär pilgrimsled 25 Sjöfolkspensionärer nyfikna på ljuset i Skagen 26 Kustkonst Vinga båk 27 K-märkt skandalbåt 28 HÖKARNS HÖRNA 30 NOTERAT 32 Hösthälsning FOTO: anna rehnberg (neptuni brud) maja modén (illustration) ulf lodin (kicki) Med sjömän I hamn // oktober

4 neptuni brud i säker hamn 4 med sjömän I hamn // oktober 2009

5 Fram till den 22 augusti hette hon Lovisa Johansson. Sen dess är efternamnet Pärmelöv. Ett är dock beständigt. Kaptenens dotter från Karlskrona kommer för alltid att vara en Neptuni brud. Text sten windén Foto anna rehnberg Hon föddes i örlogsstaden Karlskrona för tjugosju år sedan. Här, i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia döptes hon. Och här står hon brud, en underbart solig och varm lördag i augusti. Lovisa bär Neptuniordens vackra brudkrona, som många Neptunibrudar före henne. Lovisa är den 103:e i ordningen. Klockan är två när Lovisa och Johan Pärmelöv skrider in till tonerna av Mendelsohn. 80 bröllopsgäster följer deras väg fram mot prästen och altaret. Längst fram, spända och rörda föräldrar. Kustjägaren och kaptenen vid Marinbasen, Göran Johansson med hustrun Marie-Louise Bescher och brudgummens föräldrar, kaptenen i Marinen, Bo Pärmelöv och hustrun Annica. Tärna är Lovisas syster, Sophia Bescher, bestman, Andreas Johansson. Tre kamrater till brudparet spelar under ceremonin, en Kent-låt och en av Ted Gärdestad. Och så blir det musik av Johan Sebastian Bach Johans favoritstycke Jesus bleibt meine Freunde. Ceremonin är över och nu ska det bli fest. Fröet till denna strålande högtidsdag såddes när Lovisas svärmor, som jobbar inom Marinen, fick se stipendieutskicket om Neptuniordens brudgåva, och tyckte att Lovisa och Johan var som klippta och skurna för ansökan. Lovisa hade aldrig hört talas om Neptuniorden. Men vilken spännande grej! En orden som funnits hur länge som helst, säger Lovisa. Och hon berättar om hur det var att komma till Stockholm för att ta emot penninggåvan. Vi bilade upp från Göteborg. Mina svärföräldrar var med, men inte mamma och pappa. Med sjömän I hamn // oktober

6 Dagen för stipendieutdelningen är väl vald. Det är den 21 mars och Neptuniorden högtidlighåller sin 197:e årshögtidsdag. För dagen har man hyrt Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan. h i t in k l i ve r e n n e r vö s men samlad Lovisa med sitt sällskap. De får vänta utanför stora salen, innan överstemarskalk Lars Mohlin dyker upp för att ledsaga Lovisa. Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. Efter ett tag upptäckte jag raderna av strama allvarliga män i stolar längs väggarna, berättar Lovisa. Längst fram i salen, på ett podium, sitter Neptuniordens styrande chef, kommendörkapten Sten Gattberg. Lovisa niger djupt, först mot ordföranden, därefter mot manskören, Vi steg in i en mycket vacker sal. Det var nästan mörkt och en väldig värme från en massa levande ljus. som sjunger Neptuniordens brudsång. Hon får ta emot brudgåvan, kronor, och får sitt diplom. Det var en mycket högtidlig och minnesvärd ceremoni. Den tog högst tio minuter. Mina anhöriga fick följa den på håll, längst nere i salen. Sen bar det iväg till Sjöfartshuset på Skeppsbron där en festmiddag väntade i Skeppsbrorummen. När vigselceremonin är slut i Amiralitetskyrkan har det gått ganska exakt ett år sedan Lovisa och Johan bestämde sig för att gifta sig. Redan då hade de planerat var de ville ha sin bröllopsfest, på Kungsholms fort, i Karlskronas skärgård. En ö och militärt skyddsområde, där Lovisas pappa spenderat mycket tid. Om ni någon gång vill gifta er och ha festen därute så får ni skynda på för snart kommer försvaret att sälja ut och då blir väl ön privat, sa kapten Johansson. r e s a n t i l l k u n g s h o l m s f o r t företas med Södern, en träbåt och omtyckt profil i Karlskrona. I folkmun inget annat än Båten, som förr gick mellan Karlskrona och Aspö, och nu hyrts in för att frakta brudpar och bröllopsgäster till fest och dans på den skyddade ön. Kapten Pärmelöv sköter guidningen. Några bland gästerna ler igenkännande. Här har de gjort lumpen. 6 med sjömän I hamn // oktober 2009

7 neptuni-bruden Neptuni-Ordens hjälpkommittén föreslår ordens styrelse en Neptuni-brud. Denna ska vara född av aktningsvärda föräldrar av vilka fadern tjänar eller har tjänat den svenska örlogsflottan. Dottern ska enligt statuterna vidare vara frisk, dygdig och intelligent, samt vara mellan 18 och 30 år. Brudgåvefonden skänktes av majoren vid Väg- och vattenbyggnadskåren Claës Adelsköld till minne av dennes son, löjtnanten vid Flottan, Axel KristianAdelsköld, som just stod i begrepp att gifta sig, när han hastigt avled. Hans fader inrättade då den donation som nu är Neptuni Ordens brudgåva. Donationen gjordes Den första brudgåvan delades ut 1907 och var på 250 kronor (cirka kronor i 2008 års penningvärde). Bruden hette Sigrid Elisabet Stafsudd, född den 15 september 1885 på Svartsö i Vämdö, och dotter till en båtsman. Årets Neptuni Brud, Lovisa Johansson, är den 103:e i ordningen. Sedan 1999 är brudgåvan kronor, vartill kommer rese- och beklädnadsbidrag på kronor, beroende på mottagarens bostadsort. En kyss i Poseidons hägn. Lovisa och Johan i kärleks full omfamning på Götaplatsen. Solens strålar reflekterade i Neptuniordens brudkrona på bröllopsdagen i Karlskrona. Neptuniordens styrande chef, Sten Gattberg, tillsammans med Lovisa. Vi minglade i den fantastiska trädgården, där det växer mängder av exotiska träd, buskar och växter, som planterats av besättningar på marinens långfärdsfartyg Karlskrona, berättar Lovisa. Minglet fortsatte i den vackra mässen, med fina gamla tavlor på väggarna, kungen och drottningen, officerare och fartyg. Middagen åt vi i den stora matsalen. Förrätten gravad lax gravad på toast med ingefära och färskost, och buffé, som vi själva komponerat. När det blev dags för bröllopstårta, kaffe och avec, var man tillbaka i mässen, där också bröllopsvalsen träddes. Det var en alldeles egen bröllopsdans med olika låtar. Inte så mycket vals kanske. Men det var omtyckt och vi fick ta om flera gånger. Lovisa och Johan är nu man och hustru. De neptuni-orden Neptuni-Orden bildades den 22 mars 1812 av ett antal svenska sjöofficerare och kofferdikaptener som träffats och umgåtts i London, där de varit strandsatta under Napoleonkrigen. Orden är således 197 år gammal. Syftet med Neptuni-Orden, som för närvarande har cirka medlemmar, är: att genom olika fonder lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn; att utöva hjälpverksamhet bland ordens medlemmar, havets män och deras efterlevande; att befrämja sällskaplig samvaro mellan medlemmarna. Inom Neptuni-Orden finns en båda Karlskronaungdomarna som sommarjobbat på samma ICA hemma och återförenats i Göteborg, gör en snabbresa till Danmark, över Själland till Jylland och Skagen. Sen bär det hem till Göteborg igen med en kopia av Anckers Hipp, hipp hurra! i bagaget. För Lovisa väntar jobbet, som apotekare vid Sjukhusapoteket i Lörenskog utanför Oslo. För Johan banken där han är företagsrådgivare. Smekmånadsresa på riktigt blir det först efter nyår. Vart har de ännu inte bestämt. Sydafrika, Tanzania med Zanzibar, vi letar resmål. Lite båt ska vi allt åka. Och vi ska tänka på Neptunus, lovar Lovisa. hjälpkommitté som består av tretton medlemmar med ansvar för varsitt geografiskt distrikt. I fjol delade Neptuni- Orden ut understöd och gåvor till behövande för cirka kronor. FOTO: Christian Holmedal (Bröllopsbild) hasse fredriksson (stipendieutdelning) Med sjömän I hamn // oktober

8 Hänt i Sjömanskyrkan Kryssningstrafiken slog rekord igen! Med vädret var det si och så. Men kryssningssäsongen! Den slog alla tidigare rekord sommaren För Sjömanskyrkan innebar det rena invasionen, vissa dagar med över 150 besökare, besättningsmän, från de gästande fartygen. Från det att de första kryssningsresenärerna anlände i maj, till det att Norwegian Jewel lämnade Frihamnen i oktober, hade kyrkan haft besökare som trängdes vid telefoner, datorer, biljardbord och på gräsmattan utanför med kaffekoppar. Att jämföra med året innan, som också då innebar rekord, när besökar fann Sjömanskyrkan lokaler i Frihamnen. Antalet anlöp till Frihamnen var dryga 140. Som väl var hade Sjömanskyrkan förstärkt med sommarjobbande Linda Ström. Hon bistod Roderica Perez Alm, som under normala förhållanden ensam står för bemanningen i receptionen. Rica har varit i Sverige några år. Hon är filippinska och talar tagalog, en oerhörd tillgång, då av besättningsmännen på kryssningsfartygen är filippinare. Det har varit en helt fantastisk sommar och vi har haft jättekul tillsammans, säger de båda. I Sjömanskyrkan ser man redan framåt mot nästa säsong. Och man hoppas att Linda vill vara med och sköta ruljangsen. Tror jag säkert. För det har varit jättetrevligt att sommarjobba här, försäkrar Linda. Några av kyrkans besökare hamnar på väggarna besättningsmän har besökt Sjömanskyrkans lokaler under den gångna säsongen. Linda Ström och Roderica Perez Alm har stått för bemanningen i receptionen under sommaren. Midsommarfirande på fagra Österlen Midsommarfirande på Backåkra. Pensionärsföreningens traditionella midsommarresa i år gick till det vackra Österlen. Under några underbara sommardagar fick vi uppleva den lilla pittoreska staden Simrishamn, där vi bodde kungligt på anrika Hotell Svea. Själva midsommarfirandet ägde rum på dag Hammarskjölds Backåkra, som numera är ett museum. De egna Stämningsvy över Simrishamns hamn. strövtågen i staden, i dess gemytliga gränder och den vackra hamnen varvades med korta bussturer bland annat via fiskebyar till historiska Ales stenar, till Ottsjökockens Lönnkrog och till Automuseet. På hemresan njöt vi av en delikat lunch på Hooks Herrgård som en perfekt avslutning på vår midsommarsamvaro. u l l a m a i j a n o r d s t r ö m Ystads lilla vackra teater. 8 med sjömän I hamn // oktober 2009 Foto: ulf lodin (besökare) kicki wetterberg (porträtt) ullamaija nordström (midsommar)

9 Krigsseglardagen 1. Högtidens betraktelse hölls av Roger Gärtner, präst i Stora Sköndals Kyrka. 2. Djurgårdskyrkans vackra kyrksal var nästintill fullsatt denna höstsöndag. 3 och 4. Kyrkkaffet serverades i år på Kaknäs-fritidsanläggning till tonerna av Väddö Hafsband våren 1941 Stilla afton, solnedgång vid havet. Tyngd av sorg och saknad vilar jag hos strandens stenar. Ragnarök över jorden! Krigets hydra sina gifter tömmer. Vem är som stillar våra rop i natten? Tidningssidans eldskrift: Torpederad! Saknad saknad saknad. Vem är, som stillar våra sorgers tåreflöden? Liv att offra! Till en krigsguds altargropar blev ditt öde. Älskad broder i ett havsskumstänk beseglat. Våg vid stranden! Lyss, stilla hör jag: Syster syster syster! Ifrån vilka longituder bär du fram till mig din hälsning? Dikten är skriven av Sara Gustafsson, 1941, till minne av sin bror Anders Johansson som omkom då SS Mangen torpederades och förliste utanför Lissabon skäl att minnas I nationalstadsparken, på Skeppsholmen och Kastellholmen, pågick den marina kulturfestivalen. Mittemot, i Djurgårdskyrkan, var stämningen mer högtidligt sordinerad denna dag, söndagen den 13 september, då Krigsseglardagen högtidlighölls. Det var 13:e året i rad som minnet av de cirka svenska sjömän som offrade livet under ofärdsåren högtidlighölls. Krigsseglarnas insatser för Sverige var under många år skamligt nedtystade. Den okänsliga behandling de bestods efter kriget är ett lika sorgligt som skamligt kapitel i vår historia. De betraktades som fanflyktingar och skattesmitare av samhällets institutioner. Tills dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman bjöd in krigsseglare och 300 anhöriga och efterlevande till krigsseglare till en högtid som blev början till en upprättelse för krigsseglarna och en minneskulptur över krigsseglarna avtäcktes i september 1997 på Stenpiren i Göteborg. Krigsseglardagen högtidlighålls nu första söndagen i september i Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Karlstad och Stockholm och under Allhelgonahelgen i Malmö. Årets ceremoni i Djurgårdskyrkan innebar med andra ord ett undantag. Men inramningen var precis som vanligt, högtidlig och värdig. Väddö Hafsband välkomnade de drygt 50 kyrkobesökarna med Vem kan segla förutan vind i jazzton. I sitt hälsningstal erinrade direktor Ullamaija Nordström om att det i år, den 1 september, var 70 år sedan andra världskriget bröt ut. Ett krig som innebar så mycket lidande och sorg för så många miljoner människor, däribland de svenska krigsseglarna och deras anhöriga. Per-Olof Jörnmark högtidstalade. Han 4. är medlem i Värmlands sjöfartsgille som sammanställt boken De seglade för oss, om sjömän från Värmland och Dalsland, som miste livet på haven under krigsåren. I Karlstad har man också rest en minnessten över de dödade. Aina Jörnmark läste en dikt, skriven av en ung kvinna till sin älskade bror som omkom då hans fartyg torpederades. På diktläsningen följde musik, Monika Dominiques Tillägnan, framförd på orgel av Jörgen Toresson och Nils-Göran Holstein på trumpet. Roger Gärtner höll betraktelsen på temat den barmhärtige samariten följd av psalmen Oändlig nåd. Väddö Hafsband rundade av med Dots and moonbeams, med Christer Persson som solist. Sen blev det avresa till Sjömansservice på Kaknäs, för mer musik av Väddö Hafsband och kaffe med dopp i den behagliga septembersolen. sten windén FOTO: torbjörn dalnäs (Kyrkan) Kicki wetterberg (Kaknäs) Med sjömän I hamn // oktober

10 Alla välkomna när biskopen 10 med sjömän I hamn // oktober 2009

11 Mötet slutar Den 29 oktober lägger biskop Caroline Krook ner staven i Storkyrkan. Efter 40 år i Svenska kyrkans tjänst, blir hon pensionär. Text sten windén Foto ulf lodin Caroline Krooks sista dag på jobbet på Klara Södra Kyrkogata. Bilden på pärl - plattan är framtagen med hjälp av ett dataprogram och är en gåva från en konfirmandgrupp. Helt sant är det dock inte. För formellt är hon biskop i Stockholms stift tills den åttonde november, då hennes efterträdare på posten, Eva Brunne, tillträder. Och hon upphör heller inte att vara biskop. Ty säger Caroline Krook: Biskop är man för livet! Det är viktigt för henne att stavnedläggningen sker på en torsdag. Det är den veckodag jag har brukat hålla mina predikningar i Storkyrkan, säger hon. Kräklan får hon lämna ifrån sig. Liksom korset som hon har burit kring halsen under sin biskopsutövning. Men hon får en replik, som ser precis likadan ut som originalet. Caroline Krook prästvigdes Tjugo år tillbringade hon i Lund. Var fängelsepräst i elva år, på riksanstalten i Malmö och den öppna anstalten i lilla Stångby, utanför Lund. Hon är, förutom präst, utbildad psykoterapeut. Hennes bana inom Svenska kyrkan är kantad av framgångar. Caroline Krook blev landets första kvinnliga domprost vid utnämningen i Storkyrkan Hon minns predikningarna i Storkyrkan efter fartygskatastrofen och tragedin vid Estonias förlisning. Kyrkans roll och betydelse som samlande punkt blev riktigt tydlig för kanske första gången. Min predikning i Storkyrkan efter tragedin talar man fortfarande om blev caroline krook Sveriges andra kvinnliga biskop. Jag kunde ha blivit den första. Men då hade jag fått återvända till Lund. Och jag ville inte börja om där. Den yttre övertygelsen stämde inte med den inre, förklarar hon. På liknande sätt, fast omvänt, förhöll de sig när hon, trots ihärdiga uppmaningar, lät bli att kandidera i valet av ny ärkebiskop. Som biskop i Stockholms stift har hon vigt 204 präster och 90 diakoner. Innan hon blev biskop, hann hon med att konfirmera över ungdomar. Det händer ofta att man kommer fram och hälsar, Hej, du konfirmerade mig. Hon har bilder på allesammans, gruppbilder med sig själv mitt i hopen av unga flickor och pojkar i början på livet. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Dialogen talar hon varmt för, och hon är en svuren motståndare till färdiga svar och lösningar. Följaktligen välkomnar hon varmt det interreligiösa dialogcentret som tillkommit i Stockholm och där man kan reflektera över teologiska frågor. Samhällets snabba förvandling, bland annat i mötena med andra religioner än kristendomen, måste påverka kyrkans och andra institutioners integrationsarbete, menar hon. När Caroline Krook invigningstalade på Stockholm Pride 2004 väckte det en del uppståndelse. Hon har medverkat till könsneutrala äktenskap. Men, säger hon: Jag har inte varit speciellt engagerad i homosexuellas utsatta situation. Jag är och kommer också i fortsättningen att vara engagerad i utsatta människor överhuvudtaget, homosexuella, flyktingar som gömmer sig och andra som har det svårt. Jag trivs i sällskap med ungdomar. Uppskattar mötena i skolor och på andra arenor, där man kan diskutera och föra dialog kring andlighet. Om Sjömanskyrkan roll i dag och i framtiden vill hon ogärna prata. Jag kan den för lite för att ha en bestämd uppfattning om dess verksamhet. Dock kan jag säga att den diakonala verksamheten alltid är viktig. Den andliga dimensionen måste ges stort utrymme så att den märks tydligt, menar Caroline Krook. Så att man inte ges uppfattningen att Sjömanskyrkan bara fungerar som fritidsgård, utan verkligen också erbjuder rum för andakt, andligt samtal och dialog. Hoppas att samarbetet med Oscars församling blir fruktbart, nu när Djurgårdskyrkan också är Sjömanskyrkans kyrka. Det är en underbar liten, idyllisk kyrka med känsla av landsort och skärgård. Hur det känns att bli pensionär? Jag kommer absolut inte att sakna alla sammanträden och tänker inte heller fylla min tid med olika styrelseuppdrag. Men självklart kommer jag att på olika sätt deltaga i den andliga dialogen. Sitt valspråk kommer hon inte att rucka på: Var brinnande i Anden tjäna Herren (ur Romarbrevet 12:11). Ceremonin i samband stavnedläggningen i Storkyrkan den 29:e oktober inleds klockan Alla är välkomna, säger Caroline Krook. Med sjömän I hamn // oktober

12 Ove Allansson är född Han har ett förflutet som mekaniker, industriarbetare och sjöman. Hans litterära produktion är omfattande, liksom hans engagemang i antologiböcker och olika tidningar och tidskrifter. Han har fått en rad prestigeladdade utmärkelser, bland annat Ivar Lo-Johanssons personliga pris och i fjol tilldelades han Stig Sjödin-priset. I denna berättelse, skriven exklusivt för Med sjömän i hamn, låter Ove Allansson oss möta de två svenska sjömännen Ludvig och Ragnar på luffen under Sydamerikas brännheta sol, i sällskap med brasilianske yrkesvagabonden Roberto. illustration maja modén På luffen från Paranaguá Några veckor efter det de hade mönstrat av en norsk styckegodsare i Paranaguá var de panka två svenska sjömän, Ludvig och Ragnar, kallad Södra Korset. Det fanns inte ett ledigt jobb i något skandinaviskt fartyg i oceanhamnen. De två vännerna hade inte lust att gå på bommen i Paranaguá, att fastna i området kring Itiberiflodens gamla hamn, att bli sittande på balustraden ovan Rua General Carneiro och glo över floden mot den grönskande mangroven, vars rötter var tusenfotingar utklivna i det bruna vattnet. De tänkte inte hamna bland bomsen utanför gamla Mercado Municipals massiva och svartnande stenbyggnad, där sockerrörsbrännvinets apostlar brukade sitta om morgnarna, skakande och i ruelse, i förhoppning om en morgonsup, Matabicho, att döda odjuret, bakfyllan. Ludvig och Södra Korset kunde inte räkna på ytterligare hjälp från Jänke-Polacken, före detta sjökock och ägare av ett mathak. Han hade under andra världskriget varit akterskytt, Svans-Charlie, i jänkarnas flygande fästningar. Etablissemangets frilansare var en svensk motorman, kallad Korv-Kuriren. För tillfället var denne på tjänsteresa med tåg upp till delstaten Paranás huvudstad Curitiba de goda korvarnas huvudstad. I Curitiba fanns det gott om mästerliga korvmakare, utvandrade från Lodz, Krakow, Frankfurt och andra korvmetropoler i Tyrolen och norra Italien. Korv-Kuriren agerade livvakt vid läckra korvtransporter uppifrån högslättens Curitiba och nedför bergsjärnvägen till Paranaguá, där korvsituationen annars ansågs dålig av Jänke-Polacken. Vissa korvpaket och kyllådor hade tidigare försvunnit från tåget uppe i bergen, vid någon hungrig småstation. Livvakt var nödvändig och Korv-Kuriren skötte jobbet mot fri kost hos Jänke-Polacken. Den alltid sanne Korv-Kuriren kunde berätta att bergsjärnvägen, med sina många serpentinkurvor, stup och broar utan räcken, var världens enda järnväg som delade ut fallskärmar till turister. Himla fjäsk givetvis! Ludvig och Södra Korset kunde inte längre påräkna lån och fri kost hos den forne sjökocken och akterskytten. Efter några tillfälliga påhugg hade de tappat lusten att söka jobb iland. De beslöt att ta sig till Santos som hade många fler skandinaviska fartygsanlöp. Hur komma dit utan cruzeiros? Stuva sig som fripassagerare i en kustkrypare till Santos var svårt. Båda svenskarna talade någorlunda portugisiska och av en tillfällighet kom de i samspråk med en brasiliansk 12 med sjömän I hamn // oktober 2009

13 till Santos yrkesluffare, Roberto, som just skull dra till Santos. Inget märkligt att trava dit, sa Roberto, det är ju inte mer än fyrtio mil. Nej, inte engelska miles. Fyrtio mil, eller fyrahundra kilometer. Det låter inte klokt, sa Ludvig. Södra Korset tyckte att de skulle chansa, se det som en utmaning. Alright, de sålde en del av sina få tillhörigheter. Med Robertos hjälp skaffades två underliga ränslar att ha på ryggen med det allra nödvändigaste. Till sådant räknade både Ludvig och Södra Korset några böcker. De drog iväg vid gott mod. I de tidiga morgnarna, när fågelkakofonin exploderade i grönskan, hojtade Roberto: Nu sätter vi igång och går så sakteliga. Det dröjde inte länge förrän Roberto satte upp en mördande fart. Muttrande om fartminskning försökte Ludvig och Södra Korset att få sina värkande fötter att hinna med. Fötterna hade inte hunnit hämta sig från gårdagens strapatser, skulle aldrig hinna hämta sig. De led av skoskav, blåsor och sår. Vi borde ha en maskintelegraf kopplad till Robertos fötter, sa Södra Korset, så att vi kunde slå halv fart på spänstfenomenet. Roberto hade svårt att förstå medluffarnas jämmer. Måste ni alltid sitta med fötterna i bäckar och floder? Har ni inte gått med fötterna förrän nu? Med kortare raster vandrade de tolv, fjorton timmar tills solen gick ned. Roberto kunde ta vara på allt som gick att äta i skog och snårskog och bland kaktusar, kände alla ätliga bär och frukter. Ludvigs mage hade svårt för viss föda, orsakade därför i början en del stopp. n ä r d e p a s s e r a d e b e b y g g e l s e var Roberto en mästare på att bomma matrester, om det nu fanns några. Han var inte religiös, men när han bommade käk, eller när det kärvade till sig med lantegendomarnas uppsyningsmän eller vakter med hundar, tog han från ryggsäcken fram ett stort krucifix och viftade med, rabblade något som kunde vara fromma ramsor. Sällan förfelade detta sin verkan. De fick ofta något att äta, om inte annat så bröd. e f t e r h å r d a v a n d r i n g s d a g a r somnade Ludvig som en stock, så även Södra Korset. Emellanåt sov de under broar. De låg längst upp under brokrypinet med fötterna mot floden, efter att väl ha blötlagt och skött om dem, så gott de kunde, oftast med Robertos hjälp. Efter en särskilt svår dag under brännande sol förband Med sjömän I hamn // oktober

14 Roberto deras fötter med bladremsor från en läkande växt. Och visst blev fötterna bättre. Roberto grinade stolt när de kallade honom doktor. Ligga under broar tycktes på något sätt framkalla filosofiska samtal över det liv de hade att leva med. Men inte alltid räckte medluffarnas portugisiska till för att hänga med i Robertos långa utläggningar. Och oartigt nog somnade amatörluffarna ofta ifrån yrkesmannens funderingar. Under långluffen mot Santos berättade Södra Korset, som var äldre och erfarnare än Ludvig, om vandringsmän bland sjöfolk. Gustav Regn var en av dem som hade luffat i Sydamerika och upplevt mycket. Gustav kunde säga: När vi drog fram ute på Pampas och kläderna blev alltför skitiga och trasiga bytte vi dem mot de regntvättade trasorna på fågelskrämmorna. Strutsen var en annan vandringsman Ludvig kunde berätta om. Akterseglad i Casablanca, Marocko, gick han till Oran i Algeriet. Eftersom han under kalla nätter öste varm ökensand över hela kroppen fick han heta Strutsen, trots att han så att säga inte tog sig sand över huvudet. Krucifixet hade som sagt god verkan. Roberto svängde flitigt med detta matöppnande instrument. De griniga veknade, antingen de var fattiga peoner eller välbeställda jordägare. Ludvig misstrodde från början de ovänliga eller argsinta som slog om så fort de såg krucifixet. Den hastigt påkomna vänligheten tycktes lika falsk som Robertos krusifixviftande och ramsor. Sista etappen till Santos blev svår de gick åtta mil längs den långa sandstranden söder om Santos, Praia Grande. Färskvattnet tog slut i de nya flaskorna av plast, för sin lätthet hyllade av Roberto. De drack inte saltvatten, men fuktade munnarna. Efter något mer än tio dygn kom de till Santos. Där försvann Roberto, efter ett vemodigt avsked, åtminstone från amatörluffarnas sida. Eller kunde de räknas som halvproffs nu när de hade vandrat fyrtio mil? Hur som helst lyckades Ludvig låna cruzeiros av en känning. s ö d r a k o r s e t var inte längre pigg på att snart mönstra ut. Med hjälp av den mindre summa han fick av Ludvigs lånade pengar hyrde han in sig i ett halvfärdigt hus, inte långt från hamnen och den berömda Kröken, flodkröken, där de överbefolkade spårvagnarna brukade spåra ur och där kackerlackorna var stora som avlånga snusdosor. Häpnadsväckande nog nobbade Södra Korset både vin och öl, drack bara vatten. Kanske hade något hänt inombords under den långa vandringen. Innan Ludvig mönstrade ut med en brodinare tittade han till Södra Korset som trots sin magra kropp påstod sig fasta för att bättre kunna filosofera. Detta, liggande i en hängmatta uppriggad i den urgamla och nästan igenvuxna pation. Fasta njaa, Södra Korset erkände fastefusk att han ätit banar, persimoner och papaya. Ludvig kom ändå med varnande ord: Du blir så mager att du knappt syns, du kan ju dö av undernäring! d e k o m a l d r i g m e r att mötas. Det sista Ludvig såg av vännen var när denne låg filosoferande i hängmattan. Med sig hade Södra Korset en trebent kattunge. Denna låg på hans mage och trots handikappet gjorde den lille ryckiga utflykter nedåt fotändan och höll efter kackerlackorna. 14 med sjömän I hamn // oktober 2009

15 Profilen En dag med Kicki Fartygsassistenten trivs bäst i knökfull hamn 17 augusti. Tidig morgon i Frihamnen. I Sjömanskyrkan dricker Kicki Wetterberg en kopp kaffe. Fartygsassistenten gör sig redo att möta dagens kryssningsbesättningar. Det ska bli en jäktig dag. Text sten windén Foto ulf lodin Fyra kryssningsfartyg är anmälda för anlöp. Holland Amerikalinjens Prinsendam, Delphin Voyager, Celebrity Cruises Century och Ocean Majesty som lägger till i Värtan. Fyra fartyg, det är vad Frihamnen klarar av att ta emot på en och samma gång med nuvarande kapacitet. Kicki är förtjust. Precis så här det ska det vara. Full fart. Sjömansprästens dotter trivs som fisken i vattnet. Hon vet hur värdefullt det är för sjöfolket att få ett varmt bemötande och välkomnande när de kommer till hamn. Kryssningssäsongen är ångande het i Frihamnen. I år anlöpte det första kryssningsfartyget den 7 maj, det sista den 23 september. Stockholm är den populäraste kryssningshamnen jämte Sankt Petersburg i Ryssland. Tallinn och Visby är andra populära mål. I år tvingades Stockholm säga nej till 50 kryssningsfartyg. Det saknades lotshjälp. likväl slog årets kryssningssäsong alla tidigare rekord. Och det har märkts på besöken i Sjömanskyrkan. Det är helt enormt. Vi har haft dubbelt så många besökare jämfört med i fjol, som i sig var ett rekordår, då vi hade besökare. Vi talar alltså om bra mycket över besökare. Och betydligt fler anlöp. Rica och Linda har gjort ett jättejobb i receptionen för att klara av anstormningen. Vi har haft fantastiskt roligt och börjar redan längta till nästa sommar och kryssningssäsong. Det finns egentligen bara ett smolk i glädjebägaren, säger Kicki. Med sjömän I hamn // oktober

16 Kicki laddar med en kopp kaffe innan hon checkar av dagens fartygsanlöp på datorn via Stockholms Hamnar. Det är lugnet före anstormningen i Sjömanskyrkans reception där Linda, Kicki och Rica ser till att steamen är på topp. På väg till Kaknäs och fotboll på världens vackraste fotbollsplan. Det är det absolut bästa jobb man kan ha. Jag träffar så många olika människor, lär känna dem och deras levnadshistorier. Jag har inte hunnit med handelsflottan i den utsträckning jag skulle ha velat. Kicki har jobbat för Sjömanskyrkan i Stockholm sen Hon började som husmor på Katarinavägen. När man slutade med luncherna fortsatte hon som fartygsassistent. Nu gör hon besök på fartygen, handelsflottans och kryssningsfartygen i Frihamnen, Värtan med flera hamnar, informerar om och välkomnar till Sjömanskyrkan. Sjömanskyrkan har Kicki med sig från vaggan. h o n f ö d d e s i l o n d o n där pappa Nils Göran Wetterberg välkänd för denna tidnings läsare jobbade i sjömanskyrkan. Det blev uppbrott till Sverige och Sjömanskyrkan på Katarinavägen, innan det var dags för nästa språng med adress sjömanskyrkan i Gdynia. Hela familjen var samlad, mamma, pappa och de tre barnen, utöver Kicki, lillebror och en äldre syster. Vistelsen i Polen varade i sju år. Familjen åkte hem till Sverige, stannade i tre år innan et blev flytt till Hamburg och sjömanskyrkan där. Kicki utbildade sig till kock, jobbade i i London ett slag på Svenska kyrkan. Hon gick till sjöss, jobbade på olika yachts. Gick på hamnarna i Medelhavet och längs Afrikas kuster. Tröttnade och åkte hem till Sverige. Packade dock väskan igen efter bara några månader för att bli husmor i Hamburg. Efter åtta månader i sjömanskyrkan fick hon erbjudande om ett hotelljobb i Norge, nappade men trivdes inget vidare. Tillbaka till Hamburg och jobb på ett telefonbolag; hem till Stockholm igen och jobb på ett äldrebonde för att driva restaurang. Inget för Kicki ska det visa sig. Hon är på väg utomlands igen då pappa Nils Göran tipsar om ett ledigt jobb på Sjömanskyrkan på Katarinavägen. Kicki söker och får tjänsten som husmor. Det är den 1 mars Kyrkan serverar luncher fem dagar i veckan. Något som kommer att upphöra några år senare. Allt färre kom och åt. Då tar Kicki istället över rollen som fartygsassistent. Först nu är hon riktigt hemma. Fartygsbesöken hade lockat mig hela tiden. Under hela min uppväxt och med mina erfarenheter från Sjömanskyrkan vet jag hur uppskattade de är av sjöfolket. Hur tacksamma de är för att få hjälp och ett varmt välkomnande när de kommer i hamn, säger Kicki. Hon har koll på fartygsanlöpen via Stockholm hamnar och möter fartygen och berättar om Sjömanskyrkan och vilka tjänster man kan erbjuda. Fartygsassistent är det absolut bästa jobb man kan ha. Jag träffar så mycket olika människor, lär känna dem och deras levnadshistorier. Vi hjälper dem med allt. Med kontakterna hem, med inköp, åker och växlar pengar och jag kör dem till butikerna. Vi hjälper dem med ambassad- och konsulatbesök och med kontakterna med Internationella transportarbetarförbundet, ITF, om det är problem ombord, oklarheter kring kontrakt, arbetstider och betalning, eller om någon känner sig mobbad. I synnerhet kryssningsbesättningarna återkommer gång på gång. Det känns som en gammal god vän dyker upp. Man har kontakt med så många under året. När det inte är kryssningssäsong lägger Kicki allt krut på sjöfolket i handelsflottan. Hon gör i runda slängar besök ombord på fartyg i olika hamnar. Under kryssningssäsongen hinner jag inte med. Det känns mycket frustrerande. Nu lackar det snart mot jul och julklappsinköpen förbereds. Vi vill gärna ge sjöfolket julklappar som vi köper för kyrkans pengar. Det är nyttoprylar, verktyg, mössor och vantar, hygienartiklar, t-shirts. Och så julgodis, pepparkakor och blodapelsiner. Vill allmänheten ge en gåva ser vi till att den hamnar hos folket ombord. s j ö m a n s k y r k a n h a r s t o r a p l a n e r på att göra den till en än mer attraktiv mötesplats för sjöfolket. Man vill ge sina besökare än mer utöver det man erbjuder idag, telefoni, datorer, biljard, kaffe, souvenirer och skjutsningen till Sjöfartsverkets Kaknäs där sjöfolket kan idrotta. Vi ska göra det riktigt trivsamt utvändigt runt huset så att kryssningsbesättningarna kan sitta där och knattra på sina laptops hela natten om de har lust. Vi har ju nätteckning runt hela huset. En mer engagerad ambassadör för Sjömanskyrkan är svår att uppbringa. Hon är så otroligt ambitiös. Man får nästan tvinga henne att ta ledigt, säger Kickis chef, diakonen och direktor Ullamaija Nordström. Nej, långa lata semestrar är inget för henne. Jag skulle helst vilja slippa ha semester. Men jag tar två veckor. Inte mer. Då klättrar jag på väggarna. Hon tog semester en gång bara för att jobba i Norge på valsafari. I år vänder hon nosen åt motsatt håll. Jag vill till Sydafrika och hoppas få dyka med vithajar. Säger prästens dotter frankt och hoppar in i bilen för nästa fartygsbesök. 16 med sjömän I hamn // oktober 2009

17 Med sjömän I hamn // oktober

18 torsten billman hyllas med utställning Gösta Werner och Torsten Billman, sjöfolkets främsta konstnärer, födda samma år, avlidna samma år. Båda skulle fyllt 100 i år, men båda avled I förra numret av Med sjömän i hamn skrev vi om Gösta Werner. Här presenterar vi Torsten Billman, aktuell med en vandringsutställning. Text börje graf Nu visas utställningen Hjärtrött. Oskuldsvitt. Nattsvart ute i landet. Ingen som sett Torsten Billmans träsnitt lämnas oberörd. Utställningen inleddes i Bror Hjorts Hus i Uppsala där tre sjömän ser och känner med Billman. En Walleniusbåtsman, en pensionerad Johnsonbås och en ilandfluten sjökock betraktar ett av Billmans första träsnitt, Händer, som han skar i träet från en margarinlåda. Det är händer som sträcks upp då båtarna ropas ut på en sjömansförmedling i Masthugget i Göteborg. Kolla, det är ropet, säger båtsmannen från Wallenius. Man hör nästan hur de ropar en Johnsare på Sydamerika, säger kocken. Det var nog allvarligare än så. I 30-talets arbetslöshet sträcktes sjöfolkets händer mot alla jobb de kunde få. torsten billman gick till sjöss 17 år gammal. Minnen från åren som kollämpare och eldare inspirerade honom att skära träsnitt med motiv från sjön. Här möter oss De ny- Tårgas i Paris, mönstrade från 1936, där de nyanlända står på kajen medan fartyget tornar upp sig. Man kan föreställa sig gubbarnas tankar. Hur är hon, kanske är det en fyllebåt? Är det ett bra gäng ombord, är det en skitskeppare? I träsnitten från , Genom Röda havet Vaktombyte i eldrummet, ser vi hettan som slår emot kollämpare och eldare framför kolfyren, samt Eldarevakt gå över däck i storm, där sjöfolkets utsatthet visas. Genom hela sin produktion visar Billman stor empati med dem som har det sämst ställt. I ansiktsuttryck, som är skickligt utskurna, finns en kuslig påminnelse om människans bräcklighet, men också styrka. På utställningen finns träsnittet Öldrickare i Masthugget, gjord 1945, där sjöfolket har samlats i köket hos eldaren Otto Tjäders mor. Här möts vi av Billmans empati, likadant i Eldare gå till frivakt från Torsten Billman läste mycket till sjöss. Med tiden kom han att illustrera många författares verk, som Harry Martinsons Nomad, Nils Ferlins Goggles och Dostojevskijs Brott och straff. Till en utgåva av B. Travens Dödsskeppet gjorde Billman lysande tuschillustrationer och laveringar visande bland annat eldarnas slit framför fyrarna. Han gjorde omslag och illustrationer för fackförbundstidningarna Eldaren och Sjömannen. I Sjömannen medverkade han fram till sin död. Billman deltog också i solidariteten för Spanien under inbördeskriget , bland annat med träsnittet Förbannelse över fascismen Samtliga illustrationer till Brott och straff visas på utställningen. Förutom sjömotiv, finns verk med politisk udd. Våldtäkt på Torsten Billman. demokratin, med Hitlers övergrepp på Europa i en kvinnas gestalt, och Nazismen på marsch,var tidsbilder som inte någon tidning under 1940-talet vågade publicera. b i l l m a n kan vara skrämmande aktuell. När studentrevolten pågick i Paris 1968 tog Billman flyget dit. Hans träsnitt Tårgas i Paris skulle kunna vara i dag när protester pågår mot G-20 mötet i London eller mot Nato i Strasbourg. Träsnittet med marscherande nazister som efter gatan flankeras av hängda människor, från 1938, talar direkt till oss i dag gav Torsten Billman ut en egen diktsamling, Oregelbundet i bilder och ord, ur vilken utställningens titel är hämtad. Utställningen är till större delen från Janne Svenssons omfattande samling. Han är kulturansvarig i verkstadsklubben Volvo c.e. i Eskilstuna och har under många år samlat grafik, teckningar och illustrerade böcker av Torsten Billman. Några av verken är ur privata samlingar i Kungsbacka och Uppsala samt från länsmuseet i Halmstad. 18 med sjömän I hamn // oktober 2009 Foto: Küllike Montgomery

19 hjärtrött. Oskuldsvitt. nattsvart. Eldarevakt gå över däck i storm, Utställningen är ett samarbete mellan Bror Hjorts Hus i Uppsala, Eskilstuna konstmuseum, Länsmuseet i Halmstad och Kungsbacka konsthall. Länsmuseet i Halmstad har utställningen från den 6 september till den 1 november. Kungsbacka konsthall visar Billman från den 14 november till den 19 december. Med sjömän I hamn // oktober

20 Pilgrimsvandring Längs världens trendigaste pilgrimsled Det tog ovanligt lång tid innan jag kände mig mogen att skriva ner denna reseberättelse från min och min systers tolv dagar långa pilgrimsvandring längs Camino de Santiago i Spanien. Ännu svårare har det varit att sortera alla de känslor och sinnesintryck som dagligen bytte skepnad, såväl i det vackra landskapet som inom mig. Text och foto ullamaija nordström Under förberedelserna tänkte jag ofta på verserna i Karin Boyes dikt I rörelse. Flera av de korta verserna ska få mening under färden. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Vårt äventyr börjar en solig och vacker morgon i slutet av maj. Vi skall mötas på flygplatsen i Madrid för att ta oss till hotellet för en natt inför morgondagens tågresa till Pamplona och vidare till Roncesvalles, där vår vandring startar. Vi hade valt den franska vägen men utelämnat etappen mellan St Jean Pied de Port av olika praktiska skäl. Av andra vandrare, som sover över i det fridfulla Roncesvalles, får vi veta att vi har uteslutit den kanske mest krävande och svåraste etappen. I byns vackra kyrka avslutas dagen med en pilgrimsmässa och en välsignelse som skall följa och bära oss under vandringens dagar och nätter. Vårt äventyr börjar på allvar i gryningen. I sällskap med ett antal morgonpigga medvandrare ger vi oss av för vår första etapp. Färden går genom en tät lövträdsallé och bara efter någon kilometer ser vi det första stenkorset, ett av många som kallas Cruz de Pelegrinos och som kantar leden ända till Santiago de Compostela. Vi lämnar den lilla byn Linzoain bakom oss och fortsätter genom en friskt doftande tallskog, med inslag av gamla ekar. Vi tar oss över den första bergstoppen som erbjuder hänförande utsikt och en behaglig vandring nedför mot byn Zubiri, med över tusen åriga anor. Här får vi nattvila. Vi säger knappt ett ord till varandra min syster och jag under de sex timmar som vandringen tar. I tystnaden njuter vi av vad ögat ser och sinnena tar in. Orden kommer långt senare på kvällen. Det står klart hur olika, och ändå lika, våra intryck är. Precis som under vår föregående vandring i Abisko, sommaren Det finns dock en markant skillnad. Denna vandring handlar om tre saker: att hinna i tid till härbärgen för sovplats i stora salar tillsammans med medvandrare, att äta i farten och att gå, gå och gå. 20 med sjömän I hamn // oktober 2009

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Vandra i Portugal. Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar

Vandra i Portugal. Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar Den portugisiska vägen/camino Portugués, Porto Tui, 7 nätter 1(5) Vandra i Portugal Bro bygd av Romare i Ponte da Lima Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar Efter Den franska pilgrimsvägen

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten.

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten. Värdparet in Nästa julkort är från Romeo och Julia. Men det var innan Julia gjorde slut. Nu förstår vi att Julia kom på andra tankar. Men hur det egentligen gick till den gången, det får vi klarhet i nu.

Läs mer

Vandra i Spanien. Roncesvalles. Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar

Vandra i Spanien. Roncesvalles. Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar Den franska vägen, Saint Jean Pied de Port Logroño, 8 nätter 1(5) Vandra i Spanien Roncesvalles Den franska vägen/camino Francés, 8 nätter Saint Jean Pied de Port Logroño, 7 vandringsdagar En naturlig

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken.

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Manusförslag för Eddaskolan årskurs 1 a. Scen 1 En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Alla människor reser

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/ ett bildkollage

Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/ ett bildkollage Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/7-2016 ett bildkollage Då var det dags igen. Det finns ingen hejd på promenaderna. Men det kan inte hjälpas för som jag tidigare nämnt har det blivit ett beroende. Angenämt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med.

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med. Bumbibjörnssången Snälla och rara, helt underbara. Och deras saga berättats igen. Först deras sånger för många gånger, Djupt inne i skogen lever dem än Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Den stora Byfesten i Ockelbo

Den stora Byfesten i Ockelbo Den stora Byfesten i Ockelbo Det finns anledning att fira Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling vill Ockelbo fira. Ett firande som på ett värdigt sätt bidrar

Läs mer