VHC UTELUFTSINTAG I MARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK"

Transkript

1 VHC UTELUFTSINTAG I MARK VVS Systemvalsutredning Sollentuna Företag: Helenius ingenjörsbyrå AB Adress: Box 453 Postnr och ort: SOLLENTUNA Tel: Fax: Upprättad av: Per Hindersson Granskad av: Per Hindersson

2 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 2 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Sammanfattning Denna utredning avser i första hand att belysa för- och nackdelar samt skillnad i kostnader för de olika systemvals alternativen. Bakgrund AHU har önskat utreda för- och nackdelar samt skillnad i kostnad för olika lösningar på uteluftsintag för tilluftsaggregat placerade under mark i plan 1. Alternativa systemval I denna utredning har följande alternativ studerats: Markförlagda kanaler av plast enligt Uponors system. Markförlagda kanaler av varmförzinkad stålplåt av typ vägtrummor enligt system ViaCon. Platsgjuten betong konstruktion. Kanaler av plast Fördelar Systemet är en komplett lösning. Beprövad metod i Norge, ca 15 års erfarenhet finns. Systemet ger en vattentät installation. Systemet har använts i Radonhaltig mark utan problem. Testad för 100 års livslängd. Följer Norsk standard. Enkelt att anpassa då det är en termoplast, PE, som används. Nackdelar Plast är inte ett obrännbart material. Dimensionen är begränsad till en maximal diameter på Detta medför b la att hus 5 inte klaras med en kanal. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 3 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Vägtrummor Fördelar Hög hållfasthet, godstjocklek anpassas efter applikation. Kan fås i körbart utförande för tung trafik. Detaljer tillverkas efter behov. Raka rör kan fås i långa längder, upp till ~20m. Detta ger få skarvar. Vid större längder skarvas rör med flänsförband. Röret har en dubbelfalstätning, kan förstärkas med gummilist i fals för ökad täthet. Röret kan fås med ytbeläggning av PE laminat s k Trenchcoat, vilket ger en livslängd på +120 år. Röret kan beläggas utvändigt med gummi för att få en vatten- och radontät konstruktion. Diametrar finns upp till mm. Obrännbart material. Godtas av banverket för förläggning under spår. Nackdelar Röret är inte vattentät i grund utförande. Vid förläggning i grundvatten kommer vatten att tränga in i kanalen. Röret är inte radontätt i grundutförande. Tillverkaren har inte så lång erfarenhet av lösningen, ~5 år. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Kostnad är med standardutförande på rör. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 4 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Platsgjuten betong Fördelar Detta är en beprövad metod. Utförandet ger en lång livslängd. Dimensioner väljs efter behov, mer flexibelt. Obrännbart material. Minskad gränsdragningsproblematik. Nackdelar Tidskrävande gjutningsarbeten. Läge för kulvert anpassas till vägg / pelarlägen i husen för att inte komplicera grundläggningen. Kostnad Kostnad för rak kulvert i dimension 3000x3000 är kr/m. Bilagor: 1 Ritningar tvärsnitt luftintag (2 st) 2 Broschyrer (3 st) HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5

6

7 Ventilation i mark

8 Ventilation i mark V id nybyggnation av hus för olika ändamål placeras vanligen ventilationssystemets huvudkanaler i källarplanet eller på vindsvåningen. Under senare år har dock intresset ökat för att placera dessa utrymmeskrävande kanaler i marken under byggnaden. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd. I vissa fall kan man även få plats med ytterligare ett våningsplan inom tillåten byggnadshöjd. Rör till ventilationssystem som placeras i mark behöver ha en större styrka än vanliga ventilationsrör då dessa utsätts för belastning från byggnaden och i vissa fall även av biltrafik. Gävle Vägtrummor tillverkar såväl FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av varmförzinkad plåt som PECOR Optima trummor av PEH-plast. Dessa trumtyper används som vägtrummor och ledningar vid byggnation av vägar och järnvägar och är dimensionerade för att klara belastningar från trafik och byggnader.

9 Dimensioner och tekniska lösningar FALSRÖR FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av plåt tillverkas i dimensioner från 150 mm upp till mm. Trummorna är som standard varmförzinkade med en zinktjocklek på 43 µm, men kan även levereras med ett skikt av HDPE-plast, typ TrenchCoat, eller målade med epoxifärg. Rören levereras i hela längder från 2 till 12 m, anpassade till transport och hanteringsmöjligheter på arbetsplatsen. Från ritning till färdig detalj Exempel på en övergång från FALSRÖR med diameter mm till 2 st fyrkantskanaler. PECOR Optima PECOR Optima tillverkas av PEHplast. Trummorna är dubbelväggiga med en utvändig korrugering och en slät insida. PECOR Optima tillverkas i dimensionerna mm och levereras i längder upp till 8 m. Kvalitet och styrka Kvaliteten och styrkan hos såväl FALSRÖR som PECOR Optima kan enklast beskrivas med att de är samma typ av trummor som används i våra vägar och järn-vägar. I den miljön utsätts trummorna för stora belastningar från både trafik och höga överfyllnader och såväl FALSRÖR som PECOR Optima klarar dessa belastningar med mycket god marginal.

10 Tillverkning Vid våra tillverkningsenheter för FALSRÖR och PECOR Optima tillverkar vi även de detaljer som behövs för en ventilationsanläggning. Krökar, påstick, övergångar etc. tillverkas enligt de ritningar som gäller för projektet. Kunskapen, erfarenheten och flexibiliteten är mycket stor och vi står gärna till tjänst med idéer och förslag till tekniska lösningar.

11 Hantering och Installation Genom att tillverkningen sker enligt ritning för varje objekt kan antalet enheter reduceras för ventilationssystemet. Exempelvis kan vinkeländringar placeras i rörände och påstick för anslutande kanal kan svetsas direkt på rörsektionen. Detta förenklar såväl hantering som installation samtidigt som antalet skarvar blir färre. Rörsektionerna skarvas på plats med utvändiga kopplingsband eller skarvmuffar med gummitätningar. Bifogat leveransen finns en installationsritning och alla rörsektioner och detaljer är märkta enligt denna ritning för att förenkla installationsarbetet. Gävle Vägtrummor har också egen personal som kan leda eller helt ansvara för installationen av levererade ventilationsledningar.

12 Produkter för väg och anläggning Rörbroar Gång- och Trafiktunnlar Vägtrummor i korrugerat stål GVAB MP150 och MP200 finns med profilerna cirkulär, 5% ellips, lågbyggd och valvbåge. Dimensioner 1,9-12 m. Vägtrummor och Dagvattenledningar i plast GVAB MP150 och MP200 gång- och trafiktunnlar finns med flera olika profiltyper. Dimensioner: 1,9-12 m. Dräneringsrör för bygg och anläggning GVAB Falsrör spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i hela längder. Trumtyp D1 och D2 enligt ATB Väg. Dimensioner 0,15-3,4 m. TrenchCoat PECOR OPTIMA korrugerade plasttrummor av HDPE-plast med slät insida. Finns även med täta skarvar och ett komplett system av brunnar. Dim mm. Grundvattenskydd Dubbelväggiga dräneringsrör av polyeten i raka, styva längder för väg, bygg och anläggning samt enkelväggiga dräneringsrör för lantbruk. Dim mm. Geotextilier och Geonät TrenchCoat är ett korrosionsskydd till våra vägtrummor av stål och består av ett skikt av HDPE-plast som är laminerat till det varmförzinkade stålet. Ett högklassigt korrosionsskydd som är resistent mot surt vatten, saltvatten och nötning. Gabioner Geomembran av polyeten och polypropylen. Tillverkas i tjocklekar från 0,5-5,0 mm. Bentofix lermembran finns i ett flertal olika utföranden, anpassade för olika användningsområden. Termisk och nålfiltad geotextil, klass I - IV. Vävd geotextil av polypropylen och polyester med draghållfasthet upp till 1000 kn/m. Geonät av polyester och polyeten för användning som jordarmering. Nätkorgar tillverkade av varmförzinkad ståltråd. Korgarna fylls med sten och används som erosionsskydd, stödmurar etc. Gävle: Box Gävle Tel Fax Lycksele: Box Lycksele Tel Fax MarknadsAssistans

13 UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden

14 Innehåll Uponor markförlagd ventilation Den smarta ventilationslösningen för nybyggnation och renovering Teknisk information Läggning och montering Referensobjekt Angivna data och uppgifter i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. 2 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

15 Den smarta ventilationslösningen vid nybyggnation och renovering av större byggnader. Industribyggnader och hallar Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader med krav på stora luftmängder. Det lämpar sig utmärkt för exempelvis fabriker, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, parkeringshus och olika former av arenor. Med traditionella ventilationssystem måste det tekniska rummet placeras någonstans i byggnaden. Värdefulla ytor används som skulle kunna utnyttjas till något bättre. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Denna lösning frigör yta men ger också en säker och optimal drift. Ett vanligt problem med traditionella ventilationslösningar är att de behöver stort utrymme i innertaket och rördragningar skall samsas om utrymmet med traverskranar och annan utrustning. Stora ytor används ofta för kanaldragningar och schakt. Valet av ventilation blir en kompromiss mellan behov och möjligheter. Systemen kan bli dyra och ger en svår och komplicerad installation. Med Uponors markförlagda ventilation läggs kanalerna för uteluft och avluft under byggnaden och sedan dras luftkanalerna rakt upp genom vertikala schakt. Lösningen ger enkel byggnadsgeometri med större valfrihet för design och luftiga takytor. In- och utförsel av luft placeras utanför byggnaden och viktiga bruksytor frigörs. I exempelvis garage kan sugpunkterna placeras i golvet. När kanaler avlägsnas från innertaket kan man i många fall reducera hela bygghöjden. En säker och platsbesparande lösning som blir ekonomiskt intressant för hela byggprojektet. Renovering av byggnader Kraven på effektiv ventilation har ökat kraftigt under senare tid. Äldre kontorsbyggnader, förskolor eller skolor som ska renoveras har inte plats för tekniska rum eller nödvändiga rördragningar. Att installera ventilation blir då en komplicerad process som innebär stora och kostbara ingrepp i existerande byggnader. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Installationen av de stora ventilationskanalerna kan också läggas på utsidan av byggnaden. Systemet används fram till markplan och därifrån används vanliga plåtkanaler. Dessa placeras i kanaler utvändigt eller invändigt och isoleras efter behov. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 3

16 Uponors markförlagda ventilationssystem är flexibelt, tätt och ekonomiskt. Material Uponors markförlagda ventilationssystem tillverkas av Polypropen (PP) och Polyeten (PE). Plaster som är kemikaliebeständiga, inte korroderar och som har lång livslängd i nordiskt klimat. Materialet är svetsbart och tål normala sättningar i marken över tiden. Dessa egenskaper gör det möjligt att installera Uponors ventilationsrör i marken och få ett vattentätt system. PP- och PE-materialet har använts för VA- ändamål i många år. Huvudsakligen till avlopp, spillvatten, ytvatten och brunnar. Sedan 1980 har materialet även använts till markförlagd ventilation. Materialet visar extremt goda bruksegenskaper och ger stort nyttovärde för användaren. Uponors markförlagda ventilationssystem av PP och PE ger en tät och driftsäker anläggning med lång livslängd. Drift och underhåll Genom att använda sig av Uponors lösning får byggherren ett ventilationssystem som tar vara på montörens arbetsmiljö samtidigt som den förbättrar projektekonomin. Delar av anläggningen kan faktiskt läggas i marken. Det är enkelt och underhållskostnaderna blir låga. Nya kopplingar kan svetsas på och brunnar kan installeras och anpassas för framtida behov. Fördelarna med Uponor markförlagd ventilation sammanfattning Flexibel och slagfast konstruktion. Sparar utrymme och kan minska bygghöjden. Större frihet för artitekt God värme och ljudisoleringsförmåga Tät lösning - kan ligga i områden med grundvatten. Ett stort urval av standarddelar Slät insida med lågt friktionsmotstånd. Bra kemikaliebeständighet. Specialdelar levereras i enlighet med beställarens specifikationer. Uppfyller kraven i NS H för kanaler i mark. 4 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

17 Uponors markförlagda ventilationssystemet lämpar sig mycket bra för exempelvis: Fabriker Skolor, förskolor, sjukhus Sporthallar, arenor Kontorsbyggnader Parkeringshus Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 5

18 Teknisk information Miljövänlig Rören och delarna är tillverkade i miljövänliga materialet PP och PE. Materialet är återvinningsbart. Värmeförlust PP och PE leder värme dåligt vilket gör att det normalt inte finns behov av att isolera ledningar i marken under bygget. I öppna områden utanför bygget kan en 50 mm isolerande platta läggas över röret för att tillvarata jordvärmen. Brandteknisk information Uponors markförlagda ventilationssystem i PP och PE är brännbara. Vid sektionering installeras brandspjäll enligt traditionella lösningar. PP- och PE-material består bara av kol- och väteatomer. När PP och PE förbränns bildas vatten och koldioxid genom reaktion med syret. Kemikaliebeständighet Systemet är kemikaliebeständigt och materialet lämpar sig utmärkt för att ligga i aggressiva miljöer som exempelvis under grundvattennivå. Problemet undviks genom att välja Uponors ventilationssystem. Statisk elektricitet PP och PE materialet fungerar som en isolator och leder inte ström. Vid lufthastighet > 15 m/s och när det är mycket partiklar i luftströmmen, kan det under ogynsamma förhållanden, skapas en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. Vid öppen montering leds spänningar bort med en kopparledning som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord. Användningstemperaturer Ventilationssystemet kan användas för lufttemperaturer från -40 o C till +40 o C. För PP-materialen kan maxtemperaturen ökas till +60 o C. Materialet blir styvare och mindre slagtåligt vid låga temperaturer, och mjukare vid höga. Tekniska värden Egenskaper Enhet PP materialet PE materialet Värden Värden Densitet kg/m^ Längdutvidgning mm/m*k 0,1-0,15 1,18-0,20 Värmekonduktivitet W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^ Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

19 Teknisk information Sortiment Uponors ventilationsrör är konstruerat i PP, PE med spets och muff. Alla rörlängder är 6 m som standard, men kortare längder kan levereras efter avtal. Delarna produceras med massiva rörväggar. För dimensionerna Ø200 - Ø500 mm monteras en packning på den spetsiga ändan vid installationen. Dessa produkter är i PP. Dimensioner från Ø600 till Ø2500 mm har en fastgjuten packning i muffen som säkrar tätheten efter montering. Dessa delarna är i PE. Bilden visar en färdig montering mellan två rör i dimensionerna Ø600-Ø2500 mm. Uponor har ett komplett sortiment av böjar, t-rör och reduktioner. Produkterna lagerförs i de mest förekommande dimensionerna. Delar kan anpassas efter kundens behov och levereras efter avtal. Täthet I motsats till andra rörsystem släpper inte Uponors ventilationsrör in vatten i kanalsystemet på grund av den täta packningen. Packningen utgör tätningen, och tätheten i skarven säkras genom ett högt packningstryck under och efter monteringen. Uponors ventilationsrör är absolut täta och skall täthetsprovas enligt NS 3420-H innan röret täcks över. Det är speciellt viktigt i områden där grundvattnet står högt. NS 3420-H för ventilation i mark NS 3420-H är den standard för markförlagd ventilation som man följer i Norge. Standarden har funnits sedan aug I Sverige finns det ingen standard och därför har vi valt att följa den norska. Det är hårt ställda krav på produkten, inspektion/kontroll, rengöring och läggningsföreskrifter. Ljud och ljuddämpare Rör och rördelarna leder luften genom en kraftig packning som sitter i ljuddämparen. Packningen hindrar effektivt fortplantning av ljud längs rören. Materialet hindrar också ljuden från att tränga igenom rörväggen. I ventilationsnätet används ljudfällor, antingen nedgrävda i marken, eller över plattan för att hindra ljud till kanalnätet. Ljudfällor dimensioneras för varje enskild anläggning - se tabell i sortiments broschyren på sidan 8. Emballering/rengöring Uponor markförlagd ventilationssystem levereras till byggplatsen med ändlock så att rören hålls rena och klara för installation. Ändlocken skall inte tas bort innan installationen börjar. Rör och delar ska hanteras och lagras skonsamt. Där ändlocken tagits av under förvaring, måste hela ventilationsnätet rengöras innan det körs igång. Ventilationsrörena kan rengöras med alla typer av rengöringsmedel utan att rörsystemet blir skadat. Transport till byggplatsen Uponors ventilationssystem fraktas direkt till byggplatsen från fabriken. Rör och delar levereras i färdigan- passade längder och former för snabb montering och installation på byggplatsen. Alla rör och delar är tätade i ändarna för att säkra rena rör. Våra leveranser lossas på mottagarplatsen, kunden är på plats för kontroll och tar hand om lossning med godkänd utrustning. Montering/läggning De stora dimensionerna av ventilation läggs i marken som en vanlig VA-produkt. Efter installation och kringfyllning kan arbetet i byggropen fortsätta som vanligt. Packningen av rören skall ha en standard proctor på >93%. Rörsystemet tål normala sättningar i marken. Uponors ventilationsrör ska följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 7

20 Läggning och montering Läggning av ventilationsrör Uponor markförlagd ventilationssystem skall följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Ledningsbädden skall vara 15 cm och minst 10 cm vid muffen. Kring röret ska man ha en stödpackning på 0,2 x D. Materialet ska ha största kornstorlek 32 mm för rördimensionerna Ø200-Ø600 mm. För dimensioner från Ø800-Ø1000 mm kan man använda 60 mm kornstorlek och 100 mm för dimensionerna från Ø1200. Men max kornstorlek i stödpackningenzonen 60 mm. Kringfyllningen läggs lagervis och komprimeras. Graderade kringfyllningsmassor ska användas till 300 mm över rörtoppen. Riktningslagret under röret och massorna i ett lager 300 mm rakt över röret ska inte komprimeras. Omfyllning och komprimering Rördimension Max kornstorlek i omfyllningsmaterialet (mm) Maximal lagertjocklek vid tillfyllning Komprimering vid sidan av > 93% St. Proctor upp till 90% av röret rörets höjd. Rekommenderat minsta skyddslager över rörtopp (mm) Resterande fyllning Skyddslager Inte komprimerad Lagervis tillfyllning Stödpackning Ledningsbädd Uponors flexibla rörs samverkan med marken Figuren till höger visar principen för rör som läggs i bra och komprimerade massor. Det är viktigt att massorna har en storlek och fördelning som är proportionell mot rördiametern. På små rör används 0-32 mm och större för stora dimensioner Ø800. Rören läggs enligt skissen till höger i massor proportionerligt mot diametern. Allt eftersom tiden går kommer röret överlag pressas samman och bli spänningslöst. Stenarna runt röret skapar en brokonstruktion. När denna situation uppstår kan röret teoretiskt tas bort. Denna mekanism betyder att det principiellt inte finns begränsningar på läggningsdjup. Det viktigaste är en korrekt läggning och användning av bra dränerade massor. 8 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

21 Läggning och montering Använd godkända monteringsverktyg Talja, kedjor och godkända stroppar används för montering av rör och delar. Riktningsändring Riktningsändringar på < 2 o kan tas upp av skarven för Ø < 800 och ändrade vinklar på < 1 o tillåts för större dimensioner. För större avvikelser i riktning används prefabricerade böjar. Fall mot dräneringspunkter Generellt ska alla ventilationsrör i marken läggas med fall mot kontrollpunkter eller brunnar så att inspektion eller dränering är möjlig om läckage uppstår. Detta är mycket viktigt där grundvatten står högt. Kontroll av packningar Ø200 - Ø500 Löst levererade packningar monteras på den spetsiga ändans andra spår. Godkänt smörjmedel från Uponor används vid montering. Kontroll av packningar Ø600 - Ø2500 Se till att fastmonterade packningar är rena och hela. Använd rikligt med smörjmedel för enklast möjliga sammanföring. Monteringsöra Monteringsöron finns påsvetsade på spikändan för att förenkla montering. Två stycken svetsas på varje rördelsände för dimensioner 600 mm. Sammanföring av rör med moment taljor Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 9

22 Läggning och montering Montering av stora ventilationsrör 1) Rörgraven ordnas med en ledningsbädd på ca 15 cm. Rörets dimension bestämmer max kornstorleken på materialet. 2) Rörena lyfts ned i rörgraven med godkända lyftstroppar. De får inte skadas under hanteringen, och ändlocken behålls på. Stroppar för monteringen av rören placeras och ändlocken tas bort. 3) Rörändarna rengörs så sand och annan förorening avlägsnas från kopplingsytorna. Godkända smörjmedel från Uponor appliceras på den spetsiga änden av röret och packningen så att monteringen blir enkel. Kontrollera att packningen ligger rätt samt att den inte är skadad. 4) Uponors ventilationsrör monteras normalt med hjälp av två stycken lyfttaljor som fästs vid kedjor runt röret. Packningstrycket är högt och det kan vara nödvändigt att flytta fästpunktena vid monteringen. Där grävmaskin används skall man nyttja mellanlägg mellan rör och skopa. Monteringen ska ske med stor försiktighet och kontrollerat. 5) Skarven kontrolleras visuellt för att säkerställa att packningen inte vrängt sig. Det fylls och komprimeras runt röret enligt föreskrifterna. Rörmottagning och mottagningskontroll. Kontroll och smörjning av packning. Kontroll och smörjning av spikändan. Kontrollerad montering med grävmaskin. Fyllning, kontroll av skarvar och trycktest. Läggning i grundvatten Vid läggning av kanaler i grundvatten ska Uponor kontaktas för att säkra att förhållandena följer NS 3420-H:s bestämmelser. I grundvattenområden med finkorniga massor bör ventilationskanalerna belastas med betongvikter så att inte uppflytning sker. Vid grova massor och ett läggningsdjup större än rördiametern är det oftast tillräckligt med vikten från överfyllnaden. Detta skall kontrolleras av beställaren vid varje anläggning. Di Max belastning i kg per rörmeter. Det är mycket viktigt att röret läggs med dräneringsmöjlighet för att kunna ta bort eventuell kondens. grundvattennivå OBS viktigt! Kontakta alltid Uponor innan läggning i grundvatten påbörjas. betongvikt 10 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

23 Referensobjekt Operahuset i Oslo år 2005 Uponor har levererat ca 1400 meter ventilationsrör till Oslos nya operahus. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø400. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Kolbotn kultur och aktivitetscenter år 2004 Uponor har levererat ca 1130 meter ventilationsrör till projektet. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø500. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Ekornes fabrik år 1999 Uponor har levererat ventilationsrör till Ekornes projektet. Dimensionerna som användes var från Ø800 - Ø1600. Genom att använda Uponors markförlagda ventilationssystem kunde bygghöjden sänkas med 1,5 meter. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 11

24 Uponor AB Uponor Infrastruktur Fristad T F W E

25 U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N Referenser Ventilation

26 Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Snøhetta Konsult: Erichsen og Horgen Entreprenör: Veidekke Operahuset i Oslo I juli 1999 fick Statsbygg i uppdrag att anlägga ett nytt operahus i Oslo. Det första spadtaget togs 2003 och projektbudgeten var satt till 4,136 miljarder norska kronor. Bygget ligger delvis ute i fjorden och den är fundamenterad på 780 pelare. Byggnaden är 110 meter bred, 207 meter lång och bruttohöjden på scenen är 54 meter. Den speciella arkitekturen gjorde att man behövde tänka om hur man skulle kunna lösa ventilationen. Leverans av 1400 meter rör i Ø Lösningen blev Uponors ventilationssystem. Den gjorde det möjligt att framhäva byggnadens unika arkitektur och ha fria och luftiga takytor. Tillufts- och frånluftskanalerna lades under byggnaden och man använde sig av flera ventilationsaggregat. Till Operahuset valde man att förlägga kanalerna i lecakulor. Anledningen till att man valde lekakulor är för att materialet var lätt att arbeta med och har en god isolerande effekt. Lekakulorna som användes var inkapslade i silikon för att de inte skulle ta upp någon fuktighet och de kunde blåsas in i byggnaden till skillnad från att använda singel. Operahuset var ett komplicerat bygge med en krävande byggprocess vilket inte är så konstigt, när man ser det fantastiska resultatet. Kanalsträckan som förser delar av byggnaden med frisk luft Under byggnaden ligger 1400 meter utav Uponors ventilationskanaler i Ø Specialgjorda böjar med andra gradtal än standard tillverkades för att kunna lösa detta komplicerade projekt. Bland annat tillverkades 11,5, 17, 22 och korta S böjar.

27 Byggherre: Ekornes ASA Konsult: Riksheim Consulting AS Entreprenör: Hole Maskin AS, Kjell Nordang AS Ekornes fabrik Den Norska möbeltillverkaren Ekornes startade utbyggnaden av en ny Stressless fabrik Fabriken skulle ligga vid den norska fjorden och fick därför begränsningar på utformning ifrån norska byggnadsmyndigheten, men även från den omliggande bebyggelsen. På grund av behov för areal och kapacitet hade Ekornes själva även krav på fabrikens storlek och utformning. Luftmängderna som behövde ventileras var från till m 3 per timme, vilket krävde stora dimensioner på ventilationssystemet och de tekniska komponenterna. Huvudkanalen på Ø 1200 gjorde att bygghöjden på fabriken med traditionell placering av kanalerna i takkonstruktionen blev 1,5 meter för högt i förhållandet till kraven som ställdes. Lösningen blev att placera kanalsystemet i marken under fabriken, och valet blev Uponors ventilationssystem. Fabriken ligger på en utbyggnad i fjorden och delar av ventilationssystemet ligger under grundvattennivån. Uponors ventilationssystem var det enda system som tillfredställde kraven. Den totala besparingen för byggherren var att man kunde sänka bygghöjden med 1,5 meter i förhållande till traditionella lösningar. Man fick samtidigt en lösning utan skrymmande kanaler som tog plats och förhindrade optimal användning av produktionsarea. Kombitorn Ø 2000 Uponor levererade rör och delar i Ø 800 till I tillägg levererades 6 stycken Ø 2000 kombitorn i grå PE. Översikt på arbetsplats

28 Byggherre: Stadsfastigheter Malmö Konsult: Grontmij AB Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Entreprenör: Markbyggnadsgruppen Sofielundsskolan Uponor var med och levererade till ombyggnationen av Sofielundsskolan i Malmö. Skolan som byggdes 1949 var i dåligt skick samt var från början byggd för 1300 elever. När skolan än gång byggdes var den en av Nordens största skolor. Skolan har sedan den byggdes minskat i antal elever och idag har man ca 500. Det nya fläktrummet lades som en separat byggnad och Uponors system transporterar luften från fläktrummet och in till skolan. Även uteluften tas in och avluften förs bort i Uponors kanaler. På grund av rädsla för vandalism valde man att endast utnyttja Uponors system för intag av uteluften och utförsel av avluften till marknivå. Uponor levererade rör och delar i Ø 600 till 1000.

29 Byggherre: AB Stockholmslokaltrafik Konsult: Projekt engagemang Ventilationsentreprenör: YIT Sverige AB SL tunnelbanestation Östermalmstorg Norra SL har startat ett projekt som de kallar för Mötesplats SL. Inom ramen för detta projekt skall ett antal tunnelbaneuppgångar moderniseras med trevligare miljöer, fler butiker och utökad information till resenärer. Först ut att byggas om blev Östermalmstorgs station. Senare kommer bl.a. stationerna vid Hornstull, Gullmarsplan och Tekniska högskolan att byggas om. Uponor har varit med och levererat markförlagd ventilation till Östermalmstorg station. Anledningen till att man valde att lägga ventilationskanalerna i marken var för att det inte fanns utrymme att placera dem på traditionellt vis i takkonstruktionen. På vissa delar har man varit tvungna till att spränga bort berg för att göra plats åt kanalerna. Till projektet har rör och delar i Ø använts.

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Rörsystem teknisk information

Rörsystem teknisk information Rörsystem teknisk information Innehåll Presentation... 3 Markavlopp...4 Truor...6 Renovering...7 Dagvattensystem...8 Kulvertering av dike...9 Industri... 10 Ventilation... 11 Intags- och utloppsledningar,

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus

Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus Jenny Sandgren Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2008 Rapport TVBK - 5167 Avdelningen

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Teknisk instruktion System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Innehållsförteckning KRAH lättviktsrör 4 1. Tekniska parametrar 1.1. Specifi k vikt av rör 6 1.2. Flexibilitet 6 1.3. Slitstyrka 6 1.4.

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

DAHL INFRAKONCEPT NÄR DU BYGGER VÄG

DAHL INFRAKONCEPT NÄR DU BYGGER VÄG 2011 DAHL INFRAKONCEPT NÄR DU BYGGER VÄG Alltid nära till Dahl Arvika (26) Snickaregatan 6 671 33 Arvika Tel 0570-851 70 Fax 0570-851 74 Hässleholm (55) Industrigatan 4 241 81 Hässleholm Tel 0451-423 80

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

En pool för dygnets stunder!

En pool för dygnets stunder! [ POOLGUIDEN 2013-1 ] En pool för dygnets stunder! Svensktillverkade pooler sedan 1967, inspirerade av amerikansk östkust. Magasinet för pooldrömmaren, poolbyggaren och poolägaren. En investering i njutning.

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer