VHC UTELUFTSINTAG I MARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK"

Transkript

1 VHC UTELUFTSINTAG I MARK VVS Systemvalsutredning Sollentuna Företag: Helenius ingenjörsbyrå AB Adress: Box 453 Postnr och ort: SOLLENTUNA Tel: Fax: Upprättad av: Per Hindersson Granskad av: Per Hindersson

2 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 2 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Sammanfattning Denna utredning avser i första hand att belysa för- och nackdelar samt skillnad i kostnader för de olika systemvals alternativen. Bakgrund AHU har önskat utreda för- och nackdelar samt skillnad i kostnad för olika lösningar på uteluftsintag för tilluftsaggregat placerade under mark i plan 1. Alternativa systemval I denna utredning har följande alternativ studerats: Markförlagda kanaler av plast enligt Uponors system. Markförlagda kanaler av varmförzinkad stålplåt av typ vägtrummor enligt system ViaCon. Platsgjuten betong konstruktion. Kanaler av plast Fördelar Systemet är en komplett lösning. Beprövad metod i Norge, ca 15 års erfarenhet finns. Systemet ger en vattentät installation. Systemet har använts i Radonhaltig mark utan problem. Testad för 100 års livslängd. Följer Norsk standard. Enkelt att anpassa då det är en termoplast, PE, som används. Nackdelar Plast är inte ett obrännbart material. Dimensionen är begränsad till en maximal diameter på Detta medför b la att hus 5 inte klaras med en kanal. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 3 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Vägtrummor Fördelar Hög hållfasthet, godstjocklek anpassas efter applikation. Kan fås i körbart utförande för tung trafik. Detaljer tillverkas efter behov. Raka rör kan fås i långa längder, upp till ~20m. Detta ger få skarvar. Vid större längder skarvas rör med flänsförband. Röret har en dubbelfalstätning, kan förstärkas med gummilist i fals för ökad täthet. Röret kan fås med ytbeläggning av PE laminat s k Trenchcoat, vilket ger en livslängd på +120 år. Röret kan beläggas utvändigt med gummi för att få en vatten- och radontät konstruktion. Diametrar finns upp till mm. Obrännbart material. Godtas av banverket för förläggning under spår. Nackdelar Röret är inte vattentät i grund utförande. Vid förläggning i grundvatten kommer vatten att tränga in i kanalen. Röret är inte radontätt i grundutförande. Tillverkaren har inte så lång erfarenhet av lösningen, ~5 år. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Kostnad är med standardutförande på rör. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 4 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Platsgjuten betong Fördelar Detta är en beprövad metod. Utförandet ger en lång livslängd. Dimensioner väljs efter behov, mer flexibelt. Obrännbart material. Minskad gränsdragningsproblematik. Nackdelar Tidskrävande gjutningsarbeten. Läge för kulvert anpassas till vägg / pelarlägen i husen för att inte komplicera grundläggningen. Kostnad Kostnad för rak kulvert i dimension 3000x3000 är kr/m. Bilagor: 1 Ritningar tvärsnitt luftintag (2 st) 2 Broschyrer (3 st) HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5

6

7 Ventilation i mark

8 Ventilation i mark V id nybyggnation av hus för olika ändamål placeras vanligen ventilationssystemets huvudkanaler i källarplanet eller på vindsvåningen. Under senare år har dock intresset ökat för att placera dessa utrymmeskrävande kanaler i marken under byggnaden. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd. I vissa fall kan man även få plats med ytterligare ett våningsplan inom tillåten byggnadshöjd. Rör till ventilationssystem som placeras i mark behöver ha en större styrka än vanliga ventilationsrör då dessa utsätts för belastning från byggnaden och i vissa fall även av biltrafik. Gävle Vägtrummor tillverkar såväl FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av varmförzinkad plåt som PECOR Optima trummor av PEH-plast. Dessa trumtyper används som vägtrummor och ledningar vid byggnation av vägar och järnvägar och är dimensionerade för att klara belastningar från trafik och byggnader.

9 Dimensioner och tekniska lösningar FALSRÖR FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av plåt tillverkas i dimensioner från 150 mm upp till mm. Trummorna är som standard varmförzinkade med en zinktjocklek på 43 µm, men kan även levereras med ett skikt av HDPE-plast, typ TrenchCoat, eller målade med epoxifärg. Rören levereras i hela längder från 2 till 12 m, anpassade till transport och hanteringsmöjligheter på arbetsplatsen. Från ritning till färdig detalj Exempel på en övergång från FALSRÖR med diameter mm till 2 st fyrkantskanaler. PECOR Optima PECOR Optima tillverkas av PEHplast. Trummorna är dubbelväggiga med en utvändig korrugering och en slät insida. PECOR Optima tillverkas i dimensionerna mm och levereras i längder upp till 8 m. Kvalitet och styrka Kvaliteten och styrkan hos såväl FALSRÖR som PECOR Optima kan enklast beskrivas med att de är samma typ av trummor som används i våra vägar och järn-vägar. I den miljön utsätts trummorna för stora belastningar från både trafik och höga överfyllnader och såväl FALSRÖR som PECOR Optima klarar dessa belastningar med mycket god marginal.

10 Tillverkning Vid våra tillverkningsenheter för FALSRÖR och PECOR Optima tillverkar vi även de detaljer som behövs för en ventilationsanläggning. Krökar, påstick, övergångar etc. tillverkas enligt de ritningar som gäller för projektet. Kunskapen, erfarenheten och flexibiliteten är mycket stor och vi står gärna till tjänst med idéer och förslag till tekniska lösningar.

11 Hantering och Installation Genom att tillverkningen sker enligt ritning för varje objekt kan antalet enheter reduceras för ventilationssystemet. Exempelvis kan vinkeländringar placeras i rörände och påstick för anslutande kanal kan svetsas direkt på rörsektionen. Detta förenklar såväl hantering som installation samtidigt som antalet skarvar blir färre. Rörsektionerna skarvas på plats med utvändiga kopplingsband eller skarvmuffar med gummitätningar. Bifogat leveransen finns en installationsritning och alla rörsektioner och detaljer är märkta enligt denna ritning för att förenkla installationsarbetet. Gävle Vägtrummor har också egen personal som kan leda eller helt ansvara för installationen av levererade ventilationsledningar.

12 Produkter för väg och anläggning Rörbroar Gång- och Trafiktunnlar Vägtrummor i korrugerat stål GVAB MP150 och MP200 finns med profilerna cirkulär, 5% ellips, lågbyggd och valvbåge. Dimensioner 1,9-12 m. Vägtrummor och Dagvattenledningar i plast GVAB MP150 och MP200 gång- och trafiktunnlar finns med flera olika profiltyper. Dimensioner: 1,9-12 m. Dräneringsrör för bygg och anläggning GVAB Falsrör spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i hela längder. Trumtyp D1 och D2 enligt ATB Väg. Dimensioner 0,15-3,4 m. TrenchCoat PECOR OPTIMA korrugerade plasttrummor av HDPE-plast med slät insida. Finns även med täta skarvar och ett komplett system av brunnar. Dim mm. Grundvattenskydd Dubbelväggiga dräneringsrör av polyeten i raka, styva längder för väg, bygg och anläggning samt enkelväggiga dräneringsrör för lantbruk. Dim mm. Geotextilier och Geonät TrenchCoat är ett korrosionsskydd till våra vägtrummor av stål och består av ett skikt av HDPE-plast som är laminerat till det varmförzinkade stålet. Ett högklassigt korrosionsskydd som är resistent mot surt vatten, saltvatten och nötning. Gabioner Geomembran av polyeten och polypropylen. Tillverkas i tjocklekar från 0,5-5,0 mm. Bentofix lermembran finns i ett flertal olika utföranden, anpassade för olika användningsområden. Termisk och nålfiltad geotextil, klass I - IV. Vävd geotextil av polypropylen och polyester med draghållfasthet upp till 1000 kn/m. Geonät av polyester och polyeten för användning som jordarmering. Nätkorgar tillverkade av varmförzinkad ståltråd. Korgarna fylls med sten och används som erosionsskydd, stödmurar etc. Gävle: Box Gävle Tel Fax Lycksele: Box Lycksele Tel Fax MarknadsAssistans

13 UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden

14 Innehåll Uponor markförlagd ventilation Den smarta ventilationslösningen för nybyggnation och renovering Teknisk information Läggning och montering Referensobjekt Angivna data och uppgifter i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. 2 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

15 Den smarta ventilationslösningen vid nybyggnation och renovering av större byggnader. Industribyggnader och hallar Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader med krav på stora luftmängder. Det lämpar sig utmärkt för exempelvis fabriker, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, parkeringshus och olika former av arenor. Med traditionella ventilationssystem måste det tekniska rummet placeras någonstans i byggnaden. Värdefulla ytor används som skulle kunna utnyttjas till något bättre. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Denna lösning frigör yta men ger också en säker och optimal drift. Ett vanligt problem med traditionella ventilationslösningar är att de behöver stort utrymme i innertaket och rördragningar skall samsas om utrymmet med traverskranar och annan utrustning. Stora ytor används ofta för kanaldragningar och schakt. Valet av ventilation blir en kompromiss mellan behov och möjligheter. Systemen kan bli dyra och ger en svår och komplicerad installation. Med Uponors markförlagda ventilation läggs kanalerna för uteluft och avluft under byggnaden och sedan dras luftkanalerna rakt upp genom vertikala schakt. Lösningen ger enkel byggnadsgeometri med större valfrihet för design och luftiga takytor. In- och utförsel av luft placeras utanför byggnaden och viktiga bruksytor frigörs. I exempelvis garage kan sugpunkterna placeras i golvet. När kanaler avlägsnas från innertaket kan man i många fall reducera hela bygghöjden. En säker och platsbesparande lösning som blir ekonomiskt intressant för hela byggprojektet. Renovering av byggnader Kraven på effektiv ventilation har ökat kraftigt under senare tid. Äldre kontorsbyggnader, förskolor eller skolor som ska renoveras har inte plats för tekniska rum eller nödvändiga rördragningar. Att installera ventilation blir då en komplicerad process som innebär stora och kostbara ingrepp i existerande byggnader. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Installationen av de stora ventilationskanalerna kan också läggas på utsidan av byggnaden. Systemet används fram till markplan och därifrån används vanliga plåtkanaler. Dessa placeras i kanaler utvändigt eller invändigt och isoleras efter behov. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 3

16 Uponors markförlagda ventilationssystem är flexibelt, tätt och ekonomiskt. Material Uponors markförlagda ventilationssystem tillverkas av Polypropen (PP) och Polyeten (PE). Plaster som är kemikaliebeständiga, inte korroderar och som har lång livslängd i nordiskt klimat. Materialet är svetsbart och tål normala sättningar i marken över tiden. Dessa egenskaper gör det möjligt att installera Uponors ventilationsrör i marken och få ett vattentätt system. PP- och PE-materialet har använts för VA- ändamål i många år. Huvudsakligen till avlopp, spillvatten, ytvatten och brunnar. Sedan 1980 har materialet även använts till markförlagd ventilation. Materialet visar extremt goda bruksegenskaper och ger stort nyttovärde för användaren. Uponors markförlagda ventilationssystem av PP och PE ger en tät och driftsäker anläggning med lång livslängd. Drift och underhåll Genom att använda sig av Uponors lösning får byggherren ett ventilationssystem som tar vara på montörens arbetsmiljö samtidigt som den förbättrar projektekonomin. Delar av anläggningen kan faktiskt läggas i marken. Det är enkelt och underhållskostnaderna blir låga. Nya kopplingar kan svetsas på och brunnar kan installeras och anpassas för framtida behov. Fördelarna med Uponor markförlagd ventilation sammanfattning Flexibel och slagfast konstruktion. Sparar utrymme och kan minska bygghöjden. Större frihet för artitekt God värme och ljudisoleringsförmåga Tät lösning - kan ligga i områden med grundvatten. Ett stort urval av standarddelar Slät insida med lågt friktionsmotstånd. Bra kemikaliebeständighet. Specialdelar levereras i enlighet med beställarens specifikationer. Uppfyller kraven i NS H för kanaler i mark. 4 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

17 Uponors markförlagda ventilationssystemet lämpar sig mycket bra för exempelvis: Fabriker Skolor, förskolor, sjukhus Sporthallar, arenor Kontorsbyggnader Parkeringshus Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 5

18 Teknisk information Miljövänlig Rören och delarna är tillverkade i miljövänliga materialet PP och PE. Materialet är återvinningsbart. Värmeförlust PP och PE leder värme dåligt vilket gör att det normalt inte finns behov av att isolera ledningar i marken under bygget. I öppna områden utanför bygget kan en 50 mm isolerande platta läggas över röret för att tillvarata jordvärmen. Brandteknisk information Uponors markförlagda ventilationssystem i PP och PE är brännbara. Vid sektionering installeras brandspjäll enligt traditionella lösningar. PP- och PE-material består bara av kol- och väteatomer. När PP och PE förbränns bildas vatten och koldioxid genom reaktion med syret. Kemikaliebeständighet Systemet är kemikaliebeständigt och materialet lämpar sig utmärkt för att ligga i aggressiva miljöer som exempelvis under grundvattennivå. Problemet undviks genom att välja Uponors ventilationssystem. Statisk elektricitet PP och PE materialet fungerar som en isolator och leder inte ström. Vid lufthastighet > 15 m/s och när det är mycket partiklar i luftströmmen, kan det under ogynsamma förhållanden, skapas en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. Vid öppen montering leds spänningar bort med en kopparledning som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord. Användningstemperaturer Ventilationssystemet kan användas för lufttemperaturer från -40 o C till +40 o C. För PP-materialen kan maxtemperaturen ökas till +60 o C. Materialet blir styvare och mindre slagtåligt vid låga temperaturer, och mjukare vid höga. Tekniska värden Egenskaper Enhet PP materialet PE materialet Värden Värden Densitet kg/m^ Längdutvidgning mm/m*k 0,1-0,15 1,18-0,20 Värmekonduktivitet W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^ Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

19 Teknisk information Sortiment Uponors ventilationsrör är konstruerat i PP, PE med spets och muff. Alla rörlängder är 6 m som standard, men kortare längder kan levereras efter avtal. Delarna produceras med massiva rörväggar. För dimensionerna Ø200 - Ø500 mm monteras en packning på den spetsiga ändan vid installationen. Dessa produkter är i PP. Dimensioner från Ø600 till Ø2500 mm har en fastgjuten packning i muffen som säkrar tätheten efter montering. Dessa delarna är i PE. Bilden visar en färdig montering mellan två rör i dimensionerna Ø600-Ø2500 mm. Uponor har ett komplett sortiment av böjar, t-rör och reduktioner. Produkterna lagerförs i de mest förekommande dimensionerna. Delar kan anpassas efter kundens behov och levereras efter avtal. Täthet I motsats till andra rörsystem släpper inte Uponors ventilationsrör in vatten i kanalsystemet på grund av den täta packningen. Packningen utgör tätningen, och tätheten i skarven säkras genom ett högt packningstryck under och efter monteringen. Uponors ventilationsrör är absolut täta och skall täthetsprovas enligt NS 3420-H innan röret täcks över. Det är speciellt viktigt i områden där grundvattnet står högt. NS 3420-H för ventilation i mark NS 3420-H är den standard för markförlagd ventilation som man följer i Norge. Standarden har funnits sedan aug I Sverige finns det ingen standard och därför har vi valt att följa den norska. Det är hårt ställda krav på produkten, inspektion/kontroll, rengöring och läggningsföreskrifter. Ljud och ljuddämpare Rör och rördelarna leder luften genom en kraftig packning som sitter i ljuddämparen. Packningen hindrar effektivt fortplantning av ljud längs rören. Materialet hindrar också ljuden från att tränga igenom rörväggen. I ventilationsnätet används ljudfällor, antingen nedgrävda i marken, eller över plattan för att hindra ljud till kanalnätet. Ljudfällor dimensioneras för varje enskild anläggning - se tabell i sortiments broschyren på sidan 8. Emballering/rengöring Uponor markförlagd ventilationssystem levereras till byggplatsen med ändlock så att rören hålls rena och klara för installation. Ändlocken skall inte tas bort innan installationen börjar. Rör och delar ska hanteras och lagras skonsamt. Där ändlocken tagits av under förvaring, måste hela ventilationsnätet rengöras innan det körs igång. Ventilationsrörena kan rengöras med alla typer av rengöringsmedel utan att rörsystemet blir skadat. Transport till byggplatsen Uponors ventilationssystem fraktas direkt till byggplatsen från fabriken. Rör och delar levereras i färdigan- passade längder och former för snabb montering och installation på byggplatsen. Alla rör och delar är tätade i ändarna för att säkra rena rör. Våra leveranser lossas på mottagarplatsen, kunden är på plats för kontroll och tar hand om lossning med godkänd utrustning. Montering/läggning De stora dimensionerna av ventilation läggs i marken som en vanlig VA-produkt. Efter installation och kringfyllning kan arbetet i byggropen fortsätta som vanligt. Packningen av rören skall ha en standard proctor på >93%. Rörsystemet tål normala sättningar i marken. Uponors ventilationsrör ska följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 7

20 Läggning och montering Läggning av ventilationsrör Uponor markförlagd ventilationssystem skall följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Ledningsbädden skall vara 15 cm och minst 10 cm vid muffen. Kring röret ska man ha en stödpackning på 0,2 x D. Materialet ska ha största kornstorlek 32 mm för rördimensionerna Ø200-Ø600 mm. För dimensioner från Ø800-Ø1000 mm kan man använda 60 mm kornstorlek och 100 mm för dimensionerna från Ø1200. Men max kornstorlek i stödpackningenzonen 60 mm. Kringfyllningen läggs lagervis och komprimeras. Graderade kringfyllningsmassor ska användas till 300 mm över rörtoppen. Riktningslagret under röret och massorna i ett lager 300 mm rakt över röret ska inte komprimeras. Omfyllning och komprimering Rördimension Max kornstorlek i omfyllningsmaterialet (mm) Maximal lagertjocklek vid tillfyllning Komprimering vid sidan av > 93% St. Proctor upp till 90% av röret rörets höjd. Rekommenderat minsta skyddslager över rörtopp (mm) Resterande fyllning Skyddslager Inte komprimerad Lagervis tillfyllning Stödpackning Ledningsbädd Uponors flexibla rörs samverkan med marken Figuren till höger visar principen för rör som läggs i bra och komprimerade massor. Det är viktigt att massorna har en storlek och fördelning som är proportionell mot rördiametern. På små rör används 0-32 mm och större för stora dimensioner Ø800. Rören läggs enligt skissen till höger i massor proportionerligt mot diametern. Allt eftersom tiden går kommer röret överlag pressas samman och bli spänningslöst. Stenarna runt röret skapar en brokonstruktion. När denna situation uppstår kan röret teoretiskt tas bort. Denna mekanism betyder att det principiellt inte finns begränsningar på läggningsdjup. Det viktigaste är en korrekt läggning och användning av bra dränerade massor. 8 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

21 Läggning och montering Använd godkända monteringsverktyg Talja, kedjor och godkända stroppar används för montering av rör och delar. Riktningsändring Riktningsändringar på < 2 o kan tas upp av skarven för Ø < 800 och ändrade vinklar på < 1 o tillåts för större dimensioner. För större avvikelser i riktning används prefabricerade böjar. Fall mot dräneringspunkter Generellt ska alla ventilationsrör i marken läggas med fall mot kontrollpunkter eller brunnar så att inspektion eller dränering är möjlig om läckage uppstår. Detta är mycket viktigt där grundvatten står högt. Kontroll av packningar Ø200 - Ø500 Löst levererade packningar monteras på den spetsiga ändans andra spår. Godkänt smörjmedel från Uponor används vid montering. Kontroll av packningar Ø600 - Ø2500 Se till att fastmonterade packningar är rena och hela. Använd rikligt med smörjmedel för enklast möjliga sammanföring. Monteringsöra Monteringsöron finns påsvetsade på spikändan för att förenkla montering. Två stycken svetsas på varje rördelsände för dimensioner 600 mm. Sammanföring av rör med moment taljor Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 9

22 Läggning och montering Montering av stora ventilationsrör 1) Rörgraven ordnas med en ledningsbädd på ca 15 cm. Rörets dimension bestämmer max kornstorleken på materialet. 2) Rörena lyfts ned i rörgraven med godkända lyftstroppar. De får inte skadas under hanteringen, och ändlocken behålls på. Stroppar för monteringen av rören placeras och ändlocken tas bort. 3) Rörändarna rengörs så sand och annan förorening avlägsnas från kopplingsytorna. Godkända smörjmedel från Uponor appliceras på den spetsiga änden av röret och packningen så att monteringen blir enkel. Kontrollera att packningen ligger rätt samt att den inte är skadad. 4) Uponors ventilationsrör monteras normalt med hjälp av två stycken lyfttaljor som fästs vid kedjor runt röret. Packningstrycket är högt och det kan vara nödvändigt att flytta fästpunktena vid monteringen. Där grävmaskin används skall man nyttja mellanlägg mellan rör och skopa. Monteringen ska ske med stor försiktighet och kontrollerat. 5) Skarven kontrolleras visuellt för att säkerställa att packningen inte vrängt sig. Det fylls och komprimeras runt röret enligt föreskrifterna. Rörmottagning och mottagningskontroll. Kontroll och smörjning av packning. Kontroll och smörjning av spikändan. Kontrollerad montering med grävmaskin. Fyllning, kontroll av skarvar och trycktest. Läggning i grundvatten Vid läggning av kanaler i grundvatten ska Uponor kontaktas för att säkra att förhållandena följer NS 3420-H:s bestämmelser. I grundvattenområden med finkorniga massor bör ventilationskanalerna belastas med betongvikter så att inte uppflytning sker. Vid grova massor och ett läggningsdjup större än rördiametern är det oftast tillräckligt med vikten från överfyllnaden. Detta skall kontrolleras av beställaren vid varje anläggning. Di Max belastning i kg per rörmeter. Det är mycket viktigt att röret läggs med dräneringsmöjlighet för att kunna ta bort eventuell kondens. grundvattennivå OBS viktigt! Kontakta alltid Uponor innan läggning i grundvatten påbörjas. betongvikt 10 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

23 Referensobjekt Operahuset i Oslo år 2005 Uponor har levererat ca 1400 meter ventilationsrör till Oslos nya operahus. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø400. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Kolbotn kultur och aktivitetscenter år 2004 Uponor har levererat ca 1130 meter ventilationsrör till projektet. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø500. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Ekornes fabrik år 1999 Uponor har levererat ventilationsrör till Ekornes projektet. Dimensionerna som användes var från Ø800 - Ø1600. Genom att använda Uponors markförlagda ventilationssystem kunde bygghöjden sänkas med 1,5 meter. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 11

24 Uponor AB Uponor Infrastruktur Fristad T F W E

25 U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N Referenser Ventilation

26 Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Snøhetta Konsult: Erichsen og Horgen Entreprenör: Veidekke Operahuset i Oslo I juli 1999 fick Statsbygg i uppdrag att anlägga ett nytt operahus i Oslo. Det första spadtaget togs 2003 och projektbudgeten var satt till 4,136 miljarder norska kronor. Bygget ligger delvis ute i fjorden och den är fundamenterad på 780 pelare. Byggnaden är 110 meter bred, 207 meter lång och bruttohöjden på scenen är 54 meter. Den speciella arkitekturen gjorde att man behövde tänka om hur man skulle kunna lösa ventilationen. Leverans av 1400 meter rör i Ø Lösningen blev Uponors ventilationssystem. Den gjorde det möjligt att framhäva byggnadens unika arkitektur och ha fria och luftiga takytor. Tillufts- och frånluftskanalerna lades under byggnaden och man använde sig av flera ventilationsaggregat. Till Operahuset valde man att förlägga kanalerna i lecakulor. Anledningen till att man valde lekakulor är för att materialet var lätt att arbeta med och har en god isolerande effekt. Lekakulorna som användes var inkapslade i silikon för att de inte skulle ta upp någon fuktighet och de kunde blåsas in i byggnaden till skillnad från att använda singel. Operahuset var ett komplicerat bygge med en krävande byggprocess vilket inte är så konstigt, när man ser det fantastiska resultatet. Kanalsträckan som förser delar av byggnaden med frisk luft Under byggnaden ligger 1400 meter utav Uponors ventilationskanaler i Ø Specialgjorda böjar med andra gradtal än standard tillverkades för att kunna lösa detta komplicerade projekt. Bland annat tillverkades 11,5, 17, 22 och korta S böjar.

27 Byggherre: Ekornes ASA Konsult: Riksheim Consulting AS Entreprenör: Hole Maskin AS, Kjell Nordang AS Ekornes fabrik Den Norska möbeltillverkaren Ekornes startade utbyggnaden av en ny Stressless fabrik Fabriken skulle ligga vid den norska fjorden och fick därför begränsningar på utformning ifrån norska byggnadsmyndigheten, men även från den omliggande bebyggelsen. På grund av behov för areal och kapacitet hade Ekornes själva även krav på fabrikens storlek och utformning. Luftmängderna som behövde ventileras var från till m 3 per timme, vilket krävde stora dimensioner på ventilationssystemet och de tekniska komponenterna. Huvudkanalen på Ø 1200 gjorde att bygghöjden på fabriken med traditionell placering av kanalerna i takkonstruktionen blev 1,5 meter för högt i förhållandet till kraven som ställdes. Lösningen blev att placera kanalsystemet i marken under fabriken, och valet blev Uponors ventilationssystem. Fabriken ligger på en utbyggnad i fjorden och delar av ventilationssystemet ligger under grundvattennivån. Uponors ventilationssystem var det enda system som tillfredställde kraven. Den totala besparingen för byggherren var att man kunde sänka bygghöjden med 1,5 meter i förhållande till traditionella lösningar. Man fick samtidigt en lösning utan skrymmande kanaler som tog plats och förhindrade optimal användning av produktionsarea. Kombitorn Ø 2000 Uponor levererade rör och delar i Ø 800 till I tillägg levererades 6 stycken Ø 2000 kombitorn i grå PE. Översikt på arbetsplats

28 Byggherre: Stadsfastigheter Malmö Konsult: Grontmij AB Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Entreprenör: Markbyggnadsgruppen Sofielundsskolan Uponor var med och levererade till ombyggnationen av Sofielundsskolan i Malmö. Skolan som byggdes 1949 var i dåligt skick samt var från början byggd för 1300 elever. När skolan än gång byggdes var den en av Nordens största skolor. Skolan har sedan den byggdes minskat i antal elever och idag har man ca 500. Det nya fläktrummet lades som en separat byggnad och Uponors system transporterar luften från fläktrummet och in till skolan. Även uteluften tas in och avluften förs bort i Uponors kanaler. På grund av rädsla för vandalism valde man att endast utnyttja Uponors system för intag av uteluften och utförsel av avluften till marknivå. Uponor levererade rör och delar i Ø 600 till 1000.

29 Byggherre: AB Stockholmslokaltrafik Konsult: Projekt engagemang Ventilationsentreprenör: YIT Sverige AB SL tunnelbanestation Östermalmstorg Norra SL har startat ett projekt som de kallar för Mötesplats SL. Inom ramen för detta projekt skall ett antal tunnelbaneuppgångar moderniseras med trevligare miljöer, fler butiker och utökad information till resenärer. Först ut att byggas om blev Östermalmstorgs station. Senare kommer bl.a. stationerna vid Hornstull, Gullmarsplan och Tekniska högskolan att byggas om. Uponor har varit med och levererat markförlagd ventilation till Östermalmstorg station. Anledningen till att man valde att lägga ventilationskanalerna i marken var för att det inte fanns utrymme att placera dem på traditionellt vis i takkonstruktionen. På vissa delar har man varit tvungna till att spränga bort berg för att göra plats åt kanalerna. Till projektet har rör och delar i Ø använts.

U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N. Referenser Ventilation

U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N. Referenser Ventilation U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N Referenser Ventilation 10 2009 Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Snøhetta Konsult: Erichsen og Horgen Entreprenör: Veidekke Operahuset

Läs mer

Ventilation i mark. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd.

Ventilation i mark. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd. Ventilation i mark Ventilation i mark V id nybyggnation av hus för olika ändamål placeras vanligen ventilationssystemets huvudkanaler i källarplanet eller på vindsvåningen. Under senare år har dock intresset

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41001 Innehåll Uponor markförlagd ventilation 3-5 6-7

Läs mer

Vägtrummor och Rörbroar. som bevarar den biologiska mångfalden

Vägtrummor och Rörbroar. som bevarar den biologiska mångfalden Vägtrummor och Rörbroar som bevarar den biologiska mångfalden Vägtrummor och Rörbroar bevarar faunan Vi som arbetar med produkter och produktutveckling inom väg- och anläggningssektorn har ett stort miljöansvar

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41002 Uponors ventilationskanaler - UVS Ventilationssystem/rör

Läs mer

Uponor markförlagd Ventilation

Uponor markförlagd Ventilation Uponor markförlagd Ventilation 1 2013 41003 11.0 Uponor markförlagd ventilation Objektbeskrivningsnamn: Uponor UVS Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader som är

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKFÖRLAGD VENTILATION. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKFÖRLAGD VENTILATION. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKFÖRLAGD VENTILATION Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden 11 2010 41003 Ventilation 2 UPONOR MARKFÖRLAGD VENTILATION 11.1 Uponor

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten.

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ Utjämningsmagasin Genom att använda Uponor IQ-rör

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Uponor markförlagd ventilation

Uponor markförlagd ventilation Uponor markförlagd ventilation Innehållsförteckning Uponor UVS....................................................... 4 Förslag på föreskrivande text......................................... 5 Teknisk

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

HelCor och TrenchCoat

HelCor och TrenchCoat HelCor och TrenchCoat Korrugerade plåttrummor HelCor och TrenchCoat är spiralfalsade, korrugerade vägtrummor, framtagna för en mängd olika tillämpningar. Den självlåsande falsen gör att trummorna klarar

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

HelCor. - spiralkorrugerad vägtrumma av stål

HelCor. - spiralkorrugerad vägtrumma av stål HelCor - spiralkorrugerad vägtrumma av stål HelCor spiralkorrugerad vägtrumma HelCor cirkulära spiralkorrugerade vägtrummor har sedan många år använts vid vägbyggnation i hela Skandinavien. Materialet

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten 05 2009 75001 Är Ni klara för att hantera framtidens regnmängder? I framtiden blir

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR DAGVATTENKASSETTER OCH TUNNLAR Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster 05 2011 32007 5.10 Uponor

Läs mer

Markförlagd ventilation

Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation UVS Rör Standardlängd på rör är 6 meter och rören är med muff. Andra rörlängder går att få på dimension 600-2500. Komplettera med 1 st. tätningsring för

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 arkavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet Uponor Ultra Rib 2 Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Ett ventilationssystem, där delar av ventilationskanalerna läggs i mark under eller utanför byggnaden.

Ett ventilationssystem, där delar av ventilationskanalerna läggs i mark under eller utanför byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKFÖRLAGD VENTILATION Ett ventilationssystem, där delar av ventilationskanalerna läggs i mark under eller utanför byggnaden. Innehållsförteckning Uponor markförlagd ventilation........................................

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT. Kompositrör av plast och metall

UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT. Kompositrör av plast och metall UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT Mar 2006 Ett smart rörsystem för smarta installationer Unipipe är en ny typ av rör lika lämpliga för både tappvatten och värme installationer. Hemligheten

Läs mer

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser uponor INFRASTRUKTUR Uponor kabelbrunn 1200 x 450 nyhet! Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser Kabelbrunnar för alla behov Har du kabeln så har

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Abetong en komplett leverantör till det moderna lantbruket

Abetong en komplett leverantör till det moderna lantbruket Lantbruk Abetong en komplett leverantör till det moderna lantbruket Det ställs stora krav på dagens moderna lantbruksanläggningar. De ska vara rationella, underhållsfria och dessutom miljövänliga. Detta

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK BELASTNINGSKLASS D 400 TILL F 900 Ränna för tung trafik med kant och galler i gjutjärn SF-100, SF-150, SF-200, SF-300 2 Udveckling igenom 30 år ANRIN grundades 1971 som

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Skräddarsydda garagetak Gör-det-själv

Skräddarsydda garagetak Gör-det-själv Skräddarsydda garagetak Gör-det-själv Garagetaket du lägger själv Komplett system med tillbehör och enkla steg-för-steg anvisningar Det skräddarsydda garagetaket från SealEco är en EPDM-gummiduk som kan

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett

WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL. Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett WAVIN Q-BIC PLUS INSTALLATIONSMANUAL Wavin Q-Bic Plus Dagvattenkassett Innehåll 1. Q-Bic Plus dagvattenkassett...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Produktöversikt...4 1.3. Kassettens dimensioner...6 1.4. Hållfasthet...6

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Marmoroc är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i mer än 40 år. Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit marmor.

Läs mer

Det finns vissa saker du inte vill höra. Uponor Decibel ett tyst inomhusavlopp

Det finns vissa saker du inte vill höra. Uponor Decibel ett tyst inomhusavlopp Det finns vissa saker du inte vill höra Uponor Decibel ett tyst inomhusavlopp Tyst och förtroendeingivande Som projektledare för ett bygge är du ensam ansvarig för att projektet blir klart i tid, enligt

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT

Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT 01 2014 4001 Uponor Ytvärmesystem - den säkra, funktionella och ekonomiska lösningen Uponor Ytvärmesystem är den säkra, funktionella och ekonomiska

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Jarl Magnusson AB Dokumentbeteckning Sida KONSULTERANDE INGENJÖRER VVS

Jarl Magnusson AB Dokumentbeteckning Sida KONSULTERANDE INGENJÖRER VVS Dokumentbeteckning Sida V50FU.doc 1 (5) Rolf Spångberg Arb nr Beställare Objekt KV RESOLUTIONEN NR 3 BADRUMSOMBYGGNAD FRÅN BADKAR TILL DUSCH BESKRIVNING - RÖRSYSTEM PM nr Datum Status BYGGHANDLING 2003-10-29

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Januari 2002 Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Tekniska data Innehåll Ultra Rib 2 3 4-7 8-12 13 14-17 18 18-19 Uponor - en presentation Ultra Rib 2 En helt ny generation avloppsrör Livslängd Ekonomi

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice Uponor Infra 360 Projektservice 011 Vi ser det omöjliga som en utmaning Låt oss berätta om hur vi löser de omöjliga uppdragen som skyddar och transporterar

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

Vreta Konsult 2013-05-24

Vreta Konsult 2013-05-24 Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet Lars Karlsson Ejgde 1 457 93 Tanumshede Utredning broalternativ Uppdraget omfattar: Inspektion av befintlig konstruktion Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation

Läs mer