VHC UTELUFTSINTAG I MARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK"

Transkript

1 VHC UTELUFTSINTAG I MARK VVS Systemvalsutredning Sollentuna Företag: Helenius ingenjörsbyrå AB Adress: Box 453 Postnr och ort: SOLLENTUNA Tel: Fax: Upprättad av: Per Hindersson Granskad av: Per Hindersson

2 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 2 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Sammanfattning Denna utredning avser i första hand att belysa för- och nackdelar samt skillnad i kostnader för de olika systemvals alternativen. Bakgrund AHU har önskat utreda för- och nackdelar samt skillnad i kostnad för olika lösningar på uteluftsintag för tilluftsaggregat placerade under mark i plan 1. Alternativa systemval I denna utredning har följande alternativ studerats: Markförlagda kanaler av plast enligt Uponors system. Markförlagda kanaler av varmförzinkad stålplåt av typ vägtrummor enligt system ViaCon. Platsgjuten betong konstruktion. Kanaler av plast Fördelar Systemet är en komplett lösning. Beprövad metod i Norge, ca 15 års erfarenhet finns. Systemet ger en vattentät installation. Systemet har använts i Radonhaltig mark utan problem. Testad för 100 års livslängd. Följer Norsk standard. Enkelt att anpassa då det är en termoplast, PE, som används. Nackdelar Plast är inte ett obrännbart material. Dimensionen är begränsad till en maximal diameter på Detta medför b la att hus 5 inte klaras med en kanal. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 3 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Vägtrummor Fördelar Hög hållfasthet, godstjocklek anpassas efter applikation. Kan fås i körbart utförande för tung trafik. Detaljer tillverkas efter behov. Raka rör kan fås i långa längder, upp till ~20m. Detta ger få skarvar. Vid större längder skarvas rör med flänsförband. Röret har en dubbelfalstätning, kan förstärkas med gummilist i fals för ökad täthet. Röret kan fås med ytbeläggning av PE laminat s k Trenchcoat, vilket ger en livslängd på +120 år. Röret kan beläggas utvändigt med gummi för att få en vatten- och radontät konstruktion. Diametrar finns upp till mm. Obrännbart material. Godtas av banverket för förläggning under spår. Nackdelar Röret är inte vattentät i grund utförande. Vid förläggning i grundvatten kommer vatten att tränga in i kanalen. Röret är inte radontätt i grundutförande. Tillverkaren har inte så lång erfarenhet av lösningen, ~5 år. Kostnad Kostnad för rak kanal i dimension och betongplatta är kr/m, varje böj kostar kr/st. Kostnad är med standardutförande på rör. Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 Titel /Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr VHC 4 (4) AKADEMISKA HUS UPPSALA Handläggare Projektnamn Projektnr Per Hindersson Uteluftsintag i mark Datum Status Rev. datum Systemvalsutredning - Kod Text Mängd Enhet Rev Platsgjuten betong Fördelar Detta är en beprövad metod. Utförandet ger en lång livslängd. Dimensioner väljs efter behov, mer flexibelt. Obrännbart material. Minskad gränsdragningsproblematik. Nackdelar Tidskrävande gjutningsarbeten. Läge för kulvert anpassas till vägg / pelarlägen i husen för att inte komplicera grundläggningen. Kostnad Kostnad för rak kulvert i dimension 3000x3000 är kr/m. Bilagor: 1 Ritningar tvärsnitt luftintag (2 st) 2 Broschyrer (3 st) HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB Dokumentidentifikation K:\AKADEM\VH\ \VH-projektet\V\Dokument\05Utredning\Intags i mark\ _05_luftintag_systemval.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5

6

7 Ventilation i mark

8 Ventilation i mark V id nybyggnation av hus för olika ändamål placeras vanligen ventilationssystemets huvudkanaler i källarplanet eller på vindsvåningen. Under senare år har dock intresset ökat för att placera dessa utrymmeskrävande kanaler i marken under byggnaden. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd. I vissa fall kan man även få plats med ytterligare ett våningsplan inom tillåten byggnadshöjd. Rör till ventilationssystem som placeras i mark behöver ha en större styrka än vanliga ventilationsrör då dessa utsätts för belastning från byggnaden och i vissa fall även av biltrafik. Gävle Vägtrummor tillverkar såväl FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av varmförzinkad plåt som PECOR Optima trummor av PEH-plast. Dessa trumtyper används som vägtrummor och ledningar vid byggnation av vägar och järnvägar och är dimensionerade för att klara belastningar från trafik och byggnader.

9 Dimensioner och tekniska lösningar FALSRÖR FALSRÖR, spiralkorrugerade trummor av plåt tillverkas i dimensioner från 150 mm upp till mm. Trummorna är som standard varmförzinkade med en zinktjocklek på 43 µm, men kan även levereras med ett skikt av HDPE-plast, typ TrenchCoat, eller målade med epoxifärg. Rören levereras i hela längder från 2 till 12 m, anpassade till transport och hanteringsmöjligheter på arbetsplatsen. Från ritning till färdig detalj Exempel på en övergång från FALSRÖR med diameter mm till 2 st fyrkantskanaler. PECOR Optima PECOR Optima tillverkas av PEHplast. Trummorna är dubbelväggiga med en utvändig korrugering och en slät insida. PECOR Optima tillverkas i dimensionerna mm och levereras i längder upp till 8 m. Kvalitet och styrka Kvaliteten och styrkan hos såväl FALSRÖR som PECOR Optima kan enklast beskrivas med att de är samma typ av trummor som används i våra vägar och järn-vägar. I den miljön utsätts trummorna för stora belastningar från både trafik och höga överfyllnader och såväl FALSRÖR som PECOR Optima klarar dessa belastningar med mycket god marginal.

10 Tillverkning Vid våra tillverkningsenheter för FALSRÖR och PECOR Optima tillverkar vi även de detaljer som behövs för en ventilationsanläggning. Krökar, påstick, övergångar etc. tillverkas enligt de ritningar som gäller för projektet. Kunskapen, erfarenheten och flexibiliteten är mycket stor och vi står gärna till tjänst med idéer och förslag till tekniska lösningar.

11 Hantering och Installation Genom att tillverkningen sker enligt ritning för varje objekt kan antalet enheter reduceras för ventilationssystemet. Exempelvis kan vinkeländringar placeras i rörände och påstick för anslutande kanal kan svetsas direkt på rörsektionen. Detta förenklar såväl hantering som installation samtidigt som antalet skarvar blir färre. Rörsektionerna skarvas på plats med utvändiga kopplingsband eller skarvmuffar med gummitätningar. Bifogat leveransen finns en installationsritning och alla rörsektioner och detaljer är märkta enligt denna ritning för att förenkla installationsarbetet. Gävle Vägtrummor har också egen personal som kan leda eller helt ansvara för installationen av levererade ventilationsledningar.

12 Produkter för väg och anläggning Rörbroar Gång- och Trafiktunnlar Vägtrummor i korrugerat stål GVAB MP150 och MP200 finns med profilerna cirkulär, 5% ellips, lågbyggd och valvbåge. Dimensioner 1,9-12 m. Vägtrummor och Dagvattenledningar i plast GVAB MP150 och MP200 gång- och trafiktunnlar finns med flera olika profiltyper. Dimensioner: 1,9-12 m. Dräneringsrör för bygg och anläggning GVAB Falsrör spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i hela längder. Trumtyp D1 och D2 enligt ATB Väg. Dimensioner 0,15-3,4 m. TrenchCoat PECOR OPTIMA korrugerade plasttrummor av HDPE-plast med slät insida. Finns även med täta skarvar och ett komplett system av brunnar. Dim mm. Grundvattenskydd Dubbelväggiga dräneringsrör av polyeten i raka, styva längder för väg, bygg och anläggning samt enkelväggiga dräneringsrör för lantbruk. Dim mm. Geotextilier och Geonät TrenchCoat är ett korrosionsskydd till våra vägtrummor av stål och består av ett skikt av HDPE-plast som är laminerat till det varmförzinkade stålet. Ett högklassigt korrosionsskydd som är resistent mot surt vatten, saltvatten och nötning. Gabioner Geomembran av polyeten och polypropylen. Tillverkas i tjocklekar från 0,5-5,0 mm. Bentofix lermembran finns i ett flertal olika utföranden, anpassade för olika användningsområden. Termisk och nålfiltad geotextil, klass I - IV. Vävd geotextil av polypropylen och polyester med draghållfasthet upp till 1000 kn/m. Geonät av polyester och polyeten för användning som jordarmering. Nätkorgar tillverkade av varmförzinkad ståltråd. Korgarna fylls med sten och används som erosionsskydd, stödmurar etc. Gävle: Box Gävle Tel Fax Lycksele: Box Lycksele Tel Fax MarknadsAssistans

13 UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION PRODUKTFAKTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden

14 Innehåll Uponor markförlagd ventilation Den smarta ventilationslösningen för nybyggnation och renovering Teknisk information Läggning och montering Referensobjekt Angivna data och uppgifter i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. 2 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

15 Den smarta ventilationslösningen vid nybyggnation och renovering av större byggnader. Industribyggnader och hallar Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader med krav på stora luftmängder. Det lämpar sig utmärkt för exempelvis fabriker, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, parkeringshus och olika former av arenor. Med traditionella ventilationssystem måste det tekniska rummet placeras någonstans i byggnaden. Värdefulla ytor används som skulle kunna utnyttjas till något bättre. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Denna lösning frigör yta men ger också en säker och optimal drift. Ett vanligt problem med traditionella ventilationslösningar är att de behöver stort utrymme i innertaket och rördragningar skall samsas om utrymmet med traverskranar och annan utrustning. Stora ytor används ofta för kanaldragningar och schakt. Valet av ventilation blir en kompromiss mellan behov och möjligheter. Systemen kan bli dyra och ger en svår och komplicerad installation. Med Uponors markförlagda ventilation läggs kanalerna för uteluft och avluft under byggnaden och sedan dras luftkanalerna rakt upp genom vertikala schakt. Lösningen ger enkel byggnadsgeometri med större valfrihet för design och luftiga takytor. In- och utförsel av luft placeras utanför byggnaden och viktiga bruksytor frigörs. I exempelvis garage kan sugpunkterna placeras i golvet. När kanaler avlägsnas från innertaket kan man i många fall reducera hela bygghöjden. En säker och platsbesparande lösning som blir ekonomiskt intressant för hela byggprojektet. Renovering av byggnader Kraven på effektiv ventilation har ökat kraftigt under senare tid. Äldre kontorsbyggnader, förskolor eller skolor som ska renoveras har inte plats för tekniska rum eller nödvändiga rördragningar. Att installera ventilation blir då en komplicerad process som innebär stora och kostbara ingrepp i existerande byggnader. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Installationen av de stora ventilationskanalerna kan också läggas på utsidan av byggnaden. Systemet används fram till markplan och därifrån används vanliga plåtkanaler. Dessa placeras i kanaler utvändigt eller invändigt och isoleras efter behov. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 3

16 Uponors markförlagda ventilationssystem är flexibelt, tätt och ekonomiskt. Material Uponors markförlagda ventilationssystem tillverkas av Polypropen (PP) och Polyeten (PE). Plaster som är kemikaliebeständiga, inte korroderar och som har lång livslängd i nordiskt klimat. Materialet är svetsbart och tål normala sättningar i marken över tiden. Dessa egenskaper gör det möjligt att installera Uponors ventilationsrör i marken och få ett vattentätt system. PP- och PE-materialet har använts för VA- ändamål i många år. Huvudsakligen till avlopp, spillvatten, ytvatten och brunnar. Sedan 1980 har materialet även använts till markförlagd ventilation. Materialet visar extremt goda bruksegenskaper och ger stort nyttovärde för användaren. Uponors markförlagda ventilationssystem av PP och PE ger en tät och driftsäker anläggning med lång livslängd. Drift och underhåll Genom att använda sig av Uponors lösning får byggherren ett ventilationssystem som tar vara på montörens arbetsmiljö samtidigt som den förbättrar projektekonomin. Delar av anläggningen kan faktiskt läggas i marken. Det är enkelt och underhållskostnaderna blir låga. Nya kopplingar kan svetsas på och brunnar kan installeras och anpassas för framtida behov. Fördelarna med Uponor markförlagd ventilation sammanfattning Flexibel och slagfast konstruktion. Sparar utrymme och kan minska bygghöjden. Större frihet för artitekt God värme och ljudisoleringsförmåga Tät lösning - kan ligga i områden med grundvatten. Ett stort urval av standarddelar Slät insida med lågt friktionsmotstånd. Bra kemikaliebeständighet. Specialdelar levereras i enlighet med beställarens specifikationer. Uppfyller kraven i NS H för kanaler i mark. 4 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

17 Uponors markförlagda ventilationssystemet lämpar sig mycket bra för exempelvis: Fabriker Skolor, förskolor, sjukhus Sporthallar, arenor Kontorsbyggnader Parkeringshus Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 5

18 Teknisk information Miljövänlig Rören och delarna är tillverkade i miljövänliga materialet PP och PE. Materialet är återvinningsbart. Värmeförlust PP och PE leder värme dåligt vilket gör att det normalt inte finns behov av att isolera ledningar i marken under bygget. I öppna områden utanför bygget kan en 50 mm isolerande platta läggas över röret för att tillvarata jordvärmen. Brandteknisk information Uponors markförlagda ventilationssystem i PP och PE är brännbara. Vid sektionering installeras brandspjäll enligt traditionella lösningar. PP- och PE-material består bara av kol- och väteatomer. När PP och PE förbränns bildas vatten och koldioxid genom reaktion med syret. Kemikaliebeständighet Systemet är kemikaliebeständigt och materialet lämpar sig utmärkt för att ligga i aggressiva miljöer som exempelvis under grundvattennivå. Problemet undviks genom att välja Uponors ventilationssystem. Statisk elektricitet PP och PE materialet fungerar som en isolator och leder inte ström. Vid lufthastighet > 15 m/s och när det är mycket partiklar i luftströmmen, kan det under ogynsamma förhållanden, skapas en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. Vid öppen montering leds spänningar bort med en kopparledning som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord. Användningstemperaturer Ventilationssystemet kan användas för lufttemperaturer från -40 o C till +40 o C. För PP-materialen kan maxtemperaturen ökas till +60 o C. Materialet blir styvare och mindre slagtåligt vid låga temperaturer, och mjukare vid höga. Tekniska värden Egenskaper Enhet PP materialet PE materialet Värden Värden Densitet kg/m^ Längdutvidgning mm/m*k 0,1-0,15 1,18-0,20 Värmekonduktivitet W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^ Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

19 Teknisk information Sortiment Uponors ventilationsrör är konstruerat i PP, PE med spets och muff. Alla rörlängder är 6 m som standard, men kortare längder kan levereras efter avtal. Delarna produceras med massiva rörväggar. För dimensionerna Ø200 - Ø500 mm monteras en packning på den spetsiga ändan vid installationen. Dessa produkter är i PP. Dimensioner från Ø600 till Ø2500 mm har en fastgjuten packning i muffen som säkrar tätheten efter montering. Dessa delarna är i PE. Bilden visar en färdig montering mellan två rör i dimensionerna Ø600-Ø2500 mm. Uponor har ett komplett sortiment av böjar, t-rör och reduktioner. Produkterna lagerförs i de mest förekommande dimensionerna. Delar kan anpassas efter kundens behov och levereras efter avtal. Täthet I motsats till andra rörsystem släpper inte Uponors ventilationsrör in vatten i kanalsystemet på grund av den täta packningen. Packningen utgör tätningen, och tätheten i skarven säkras genom ett högt packningstryck under och efter monteringen. Uponors ventilationsrör är absolut täta och skall täthetsprovas enligt NS 3420-H innan röret täcks över. Det är speciellt viktigt i områden där grundvattnet står högt. NS 3420-H för ventilation i mark NS 3420-H är den standard för markförlagd ventilation som man följer i Norge. Standarden har funnits sedan aug I Sverige finns det ingen standard och därför har vi valt att följa den norska. Det är hårt ställda krav på produkten, inspektion/kontroll, rengöring och läggningsföreskrifter. Ljud och ljuddämpare Rör och rördelarna leder luften genom en kraftig packning som sitter i ljuddämparen. Packningen hindrar effektivt fortplantning av ljud längs rören. Materialet hindrar också ljuden från att tränga igenom rörväggen. I ventilationsnätet används ljudfällor, antingen nedgrävda i marken, eller över plattan för att hindra ljud till kanalnätet. Ljudfällor dimensioneras för varje enskild anläggning - se tabell i sortiments broschyren på sidan 8. Emballering/rengöring Uponor markförlagd ventilationssystem levereras till byggplatsen med ändlock så att rören hålls rena och klara för installation. Ändlocken skall inte tas bort innan installationen börjar. Rör och delar ska hanteras och lagras skonsamt. Där ändlocken tagits av under förvaring, måste hela ventilationsnätet rengöras innan det körs igång. Ventilationsrörena kan rengöras med alla typer av rengöringsmedel utan att rörsystemet blir skadat. Transport till byggplatsen Uponors ventilationssystem fraktas direkt till byggplatsen från fabriken. Rör och delar levereras i färdigan- passade längder och former för snabb montering och installation på byggplatsen. Alla rör och delar är tätade i ändarna för att säkra rena rör. Våra leveranser lossas på mottagarplatsen, kunden är på plats för kontroll och tar hand om lossning med godkänd utrustning. Montering/läggning De stora dimensionerna av ventilation läggs i marken som en vanlig VA-produkt. Efter installation och kringfyllning kan arbetet i byggropen fortsätta som vanligt. Packningen av rören skall ha en standard proctor på >93%. Rörsystemet tål normala sättningar i marken. Uponors ventilationsrör ska följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 7

20 Läggning och montering Läggning av ventilationsrör Uponor markförlagd ventilationssystem skall följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Ledningsbädden skall vara 15 cm och minst 10 cm vid muffen. Kring röret ska man ha en stödpackning på 0,2 x D. Materialet ska ha största kornstorlek 32 mm för rördimensionerna Ø200-Ø600 mm. För dimensioner från Ø800-Ø1000 mm kan man använda 60 mm kornstorlek och 100 mm för dimensionerna från Ø1200. Men max kornstorlek i stödpackningenzonen 60 mm. Kringfyllningen läggs lagervis och komprimeras. Graderade kringfyllningsmassor ska användas till 300 mm över rörtoppen. Riktningslagret under röret och massorna i ett lager 300 mm rakt över röret ska inte komprimeras. Omfyllning och komprimering Rördimension Max kornstorlek i omfyllningsmaterialet (mm) Maximal lagertjocklek vid tillfyllning Komprimering vid sidan av > 93% St. Proctor upp till 90% av röret rörets höjd. Rekommenderat minsta skyddslager över rörtopp (mm) Resterande fyllning Skyddslager Inte komprimerad Lagervis tillfyllning Stödpackning Ledningsbädd Uponors flexibla rörs samverkan med marken Figuren till höger visar principen för rör som läggs i bra och komprimerade massor. Det är viktigt att massorna har en storlek och fördelning som är proportionell mot rördiametern. På små rör används 0-32 mm och större för stora dimensioner Ø800. Rören läggs enligt skissen till höger i massor proportionerligt mot diametern. Allt eftersom tiden går kommer röret överlag pressas samman och bli spänningslöst. Stenarna runt röret skapar en brokonstruktion. När denna situation uppstår kan röret teoretiskt tas bort. Denna mekanism betyder att det principiellt inte finns begränsningar på läggningsdjup. Det viktigaste är en korrekt läggning och användning av bra dränerade massor. 8 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

21 Läggning och montering Använd godkända monteringsverktyg Talja, kedjor och godkända stroppar används för montering av rör och delar. Riktningsändring Riktningsändringar på < 2 o kan tas upp av skarven för Ø < 800 och ändrade vinklar på < 1 o tillåts för större dimensioner. För större avvikelser i riktning används prefabricerade böjar. Fall mot dräneringspunkter Generellt ska alla ventilationsrör i marken läggas med fall mot kontrollpunkter eller brunnar så att inspektion eller dränering är möjlig om läckage uppstår. Detta är mycket viktigt där grundvatten står högt. Kontroll av packningar Ø200 - Ø500 Löst levererade packningar monteras på den spetsiga ändans andra spår. Godkänt smörjmedel från Uponor används vid montering. Kontroll av packningar Ø600 - Ø2500 Se till att fastmonterade packningar är rena och hela. Använd rikligt med smörjmedel för enklast möjliga sammanföring. Monteringsöra Monteringsöron finns påsvetsade på spikändan för att förenkla montering. Två stycken svetsas på varje rördelsände för dimensioner 600 mm. Sammanföring av rör med moment taljor Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 9

22 Läggning och montering Montering av stora ventilationsrör 1) Rörgraven ordnas med en ledningsbädd på ca 15 cm. Rörets dimension bestämmer max kornstorleken på materialet. 2) Rörena lyfts ned i rörgraven med godkända lyftstroppar. De får inte skadas under hanteringen, och ändlocken behålls på. Stroppar för monteringen av rören placeras och ändlocken tas bort. 3) Rörändarna rengörs så sand och annan förorening avlägsnas från kopplingsytorna. Godkända smörjmedel från Uponor appliceras på den spetsiga änden av röret och packningen så att monteringen blir enkel. Kontrollera att packningen ligger rätt samt att den inte är skadad. 4) Uponors ventilationsrör monteras normalt med hjälp av två stycken lyfttaljor som fästs vid kedjor runt röret. Packningstrycket är högt och det kan vara nödvändigt att flytta fästpunktena vid monteringen. Där grävmaskin används skall man nyttja mellanlägg mellan rör och skopa. Monteringen ska ske med stor försiktighet och kontrollerat. 5) Skarven kontrolleras visuellt för att säkerställa att packningen inte vrängt sig. Det fylls och komprimeras runt röret enligt föreskrifterna. Rörmottagning och mottagningskontroll. Kontroll och smörjning av packning. Kontroll och smörjning av spikändan. Kontrollerad montering med grävmaskin. Fyllning, kontroll av skarvar och trycktest. Läggning i grundvatten Vid läggning av kanaler i grundvatten ska Uponor kontaktas för att säkra att förhållandena följer NS 3420-H:s bestämmelser. I grundvattenområden med finkorniga massor bör ventilationskanalerna belastas med betongvikter så att inte uppflytning sker. Vid grova massor och ett läggningsdjup större än rördiametern är det oftast tillräckligt med vikten från överfyllnaden. Detta skall kontrolleras av beställaren vid varje anläggning. Di Max belastning i kg per rörmeter. Det är mycket viktigt att röret läggs med dräneringsmöjlighet för att kunna ta bort eventuell kondens. grundvattennivå OBS viktigt! Kontakta alltid Uponor innan läggning i grundvatten påbörjas. betongvikt 10 Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION

23 Referensobjekt Operahuset i Oslo år 2005 Uponor har levererat ca 1400 meter ventilationsrör till Oslos nya operahus. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø400. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Kolbotn kultur och aktivitetscenter år 2004 Uponor har levererat ca 1130 meter ventilationsrör till projektet. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø500. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi. Ekornes fabrik år 1999 Uponor har levererat ventilationsrör till Ekornes projektet. Dimensionerna som användes var från Ø800 - Ø1600. Genom att använda Uponors markförlagda ventilationssystem kunde bygghöjden sänkas med 1,5 meter. Uponor MARKFÖRLAGD VENTILATION 11

24 Uponor AB Uponor Infrastruktur Fristad T F W E

25 U P O N O R I N F R A S T R U K T U R R E F E R E N S E R V E N T I L AT I O N Referenser Ventilation

26 Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Snøhetta Konsult: Erichsen og Horgen Entreprenör: Veidekke Operahuset i Oslo I juli 1999 fick Statsbygg i uppdrag att anlägga ett nytt operahus i Oslo. Det första spadtaget togs 2003 och projektbudgeten var satt till 4,136 miljarder norska kronor. Bygget ligger delvis ute i fjorden och den är fundamenterad på 780 pelare. Byggnaden är 110 meter bred, 207 meter lång och bruttohöjden på scenen är 54 meter. Den speciella arkitekturen gjorde att man behövde tänka om hur man skulle kunna lösa ventilationen. Leverans av 1400 meter rör i Ø Lösningen blev Uponors ventilationssystem. Den gjorde det möjligt att framhäva byggnadens unika arkitektur och ha fria och luftiga takytor. Tillufts- och frånluftskanalerna lades under byggnaden och man använde sig av flera ventilationsaggregat. Till Operahuset valde man att förlägga kanalerna i lecakulor. Anledningen till att man valde lekakulor är för att materialet var lätt att arbeta med och har en god isolerande effekt. Lekakulorna som användes var inkapslade i silikon för att de inte skulle ta upp någon fuktighet och de kunde blåsas in i byggnaden till skillnad från att använda singel. Operahuset var ett komplicerat bygge med en krävande byggprocess vilket inte är så konstigt, när man ser det fantastiska resultatet. Kanalsträckan som förser delar av byggnaden med frisk luft Under byggnaden ligger 1400 meter utav Uponors ventilationskanaler i Ø Specialgjorda böjar med andra gradtal än standard tillverkades för att kunna lösa detta komplicerade projekt. Bland annat tillverkades 11,5, 17, 22 och korta S böjar.

27 Byggherre: Ekornes ASA Konsult: Riksheim Consulting AS Entreprenör: Hole Maskin AS, Kjell Nordang AS Ekornes fabrik Den Norska möbeltillverkaren Ekornes startade utbyggnaden av en ny Stressless fabrik Fabriken skulle ligga vid den norska fjorden och fick därför begränsningar på utformning ifrån norska byggnadsmyndigheten, men även från den omliggande bebyggelsen. På grund av behov för areal och kapacitet hade Ekornes själva även krav på fabrikens storlek och utformning. Luftmängderna som behövde ventileras var från till m 3 per timme, vilket krävde stora dimensioner på ventilationssystemet och de tekniska komponenterna. Huvudkanalen på Ø 1200 gjorde att bygghöjden på fabriken med traditionell placering av kanalerna i takkonstruktionen blev 1,5 meter för högt i förhållandet till kraven som ställdes. Lösningen blev att placera kanalsystemet i marken under fabriken, och valet blev Uponors ventilationssystem. Fabriken ligger på en utbyggnad i fjorden och delar av ventilationssystemet ligger under grundvattennivån. Uponors ventilationssystem var det enda system som tillfredställde kraven. Den totala besparingen för byggherren var att man kunde sänka bygghöjden med 1,5 meter i förhållande till traditionella lösningar. Man fick samtidigt en lösning utan skrymmande kanaler som tog plats och förhindrade optimal användning av produktionsarea. Kombitorn Ø 2000 Uponor levererade rör och delar i Ø 800 till I tillägg levererades 6 stycken Ø 2000 kombitorn i grå PE. Översikt på arbetsplats

28 Byggherre: Stadsfastigheter Malmö Konsult: Grontmij AB Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Entreprenör: Markbyggnadsgruppen Sofielundsskolan Uponor var med och levererade till ombyggnationen av Sofielundsskolan i Malmö. Skolan som byggdes 1949 var i dåligt skick samt var från början byggd för 1300 elever. När skolan än gång byggdes var den en av Nordens största skolor. Skolan har sedan den byggdes minskat i antal elever och idag har man ca 500. Det nya fläktrummet lades som en separat byggnad och Uponors system transporterar luften från fläktrummet och in till skolan. Även uteluften tas in och avluften förs bort i Uponors kanaler. På grund av rädsla för vandalism valde man att endast utnyttja Uponors system för intag av uteluften och utförsel av avluften till marknivå. Uponor levererade rör och delar i Ø 600 till 1000.

29 Byggherre: AB Stockholmslokaltrafik Konsult: Projekt engagemang Ventilationsentreprenör: YIT Sverige AB SL tunnelbanestation Östermalmstorg Norra SL har startat ett projekt som de kallar för Mötesplats SL. Inom ramen för detta projekt skall ett antal tunnelbaneuppgångar moderniseras med trevligare miljöer, fler butiker och utökad information till resenärer. Först ut att byggas om blev Östermalmstorgs station. Senare kommer bl.a. stationerna vid Hornstull, Gullmarsplan och Tekniska högskolan att byggas om. Uponor har varit med och levererat markförlagd ventilation till Östermalmstorg station. Anledningen till att man valde att lägga ventilationskanalerna i marken var för att det inte fanns utrymme att placera dem på traditionellt vis i takkonstruktionen. På vissa delar har man varit tvungna till att spränga bort berg för att göra plats åt kanalerna. Till projektet har rör och delar i Ø använts.

Uponor markförlagd Ventilation

Uponor markförlagd Ventilation Uponor markförlagd Ventilation 1 2013 41003 11.0 Uponor markförlagd ventilation Objektbeskrivningsnamn: Uponor UVS Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader som är

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Uponor markförlagd ventilation

Uponor markförlagd ventilation Uponor markförlagd ventilation Innehållsförteckning Uponor UVS....................................................... 4 Förslag på föreskrivande text......................................... 5 Teknisk

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual AEG CENTRALDAMMSUGARE Installationsmanual AEG OXYGEN Central vacuum system Installation manual 2 2 AEG installationsmanual Innehåll Installtion av centraldammsugare Placering av centralenhet... 3 systemets

Läs mer

Uponor kabelskyddsrörssystem

Uponor kabelskyddsrörssystem Uponor kabelskyddsrörssystem 1 2013 34002 10.1 Uponor kabelskyddsrörssystem PE-kabelskyddsrörssystem för skydd av el, kounikation och dataöverföring Uponor kabelskyddsrörssystem används oftast nedgrävda

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

GABION STANDARD. ger frihet till estetiska utformningar. Även efter montering och uppfyllning tillåter nätkonstruktionerna sättningar utan att tappa

GABION STANDARD. ger frihet till estetiska utformningar. Även efter montering och uppfyllning tillåter nätkonstruktionerna sättningar utan att tappa GABIONER KATALOG GABION STANDARD STENKORGAR Standard Gabioner är de mest sålda gabioner i Demex utbud, tillverkade av ett stark svetsat stålnät med 3mm ståltråd som går igenom en avancerad ytbehandling

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

När du har något att dölja.

När du har något att dölja. När du har något att dölja. Gör det snyggt. Protected by pattern ny lösning som enkelt döljer alla sladdar och kablar www.kanallisten.com Välkommen till det rena hemmet! Dölj allt inuti listen Finns det

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Rätt montering = Ditt ansvar

Rätt montering = Ditt ansvar FDV - KANALSYSTEM/TILLBEHÖR Monteringsanvisning Ventilationsanläggning med värmeåtervinning 94007S-13 2015-02 Kännedom om korrekt montering är viktig för att: undvika fel och reklamationer få en nöjd slutkund

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer