I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11"

Transkript

1 I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11

2 KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET I samverkan med Folkuniversitetet i Kalmar Lokaler Folkuniversitetets lokaler, Kaggensgatan 42, Kalmar Expeditionstid Tisdagar 24 aug. 14 dec. kl Telefontid Tisdagar och torsdagar 17 aug. 30 sept. kl Telefon E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Orgnr STYRELSE Ordförande Ann-Mari Lennartsson V. ordförande Örjan Österbo Sekreterare Barbro Karlsson Kassör Jan Sävje Agneta Brunzell Jeansson Birger Klingström Inger Löwstedt Leif Åkesson Suppleanter Sune Jonzén Eva Lindh VALBEREDNING Harald Stenhag (sammankallande) Gerda Stenström Tore Holmdahl Program för våren 2011 utsändes i slutet av november. Med programmet följer faktura för inbetalning av medlemsavgift för 2011 samt medlemskort att användas när avgiften är betald.

3 INNEHÅLL Kalmar Pensionärsuniversitet Expedition, styrelse Grundidéer, verksamhet 2 Medlemskap 2 Anmälan och antagning 3 Program 1. MÅNADSMÖTEN 4 2. STUDIECIRKLAR Språk 5-6 Svenska 7 Kultur 8 Natur 9 Bridge 10 Schack 11 Datakunskap FÖRELÄSNINGSSERIER Linnéuniversitetet i fokus 12 Historia 13 Hälsa livsstil - miljö 14 Den digitala revolutionen 15 I konstens värld 16 Några favoriter i den klassiska musiken 17 Lyssna på jazz EXKURSIONER, STUDIEBESÖK OCH RESOR Exkursioner och studiebesök 18 Endagsresor 19 Resor med övernattning Europarådets nivåskala för språkstudier 22 Kalendarium föreläsningar Omslagets insida 1

4 KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET Kalmar Pensionärsuniversitet (PU) är en ideell förening för seniorer som fyllt 55 år och lämnat yrkeslivet helt eller delvis. Föreningen har varit verksam i mer än 10 år. Pensionärsuniversitet/Senioruniversitet finns i Sverige på mer än 25 orter samt utomlands där de ofta kallas tredje ålderns universitet. Under senare år har allt fler föreningar bytt namn till Senioruniversitet. Föreningarna samverkar med Folkuniversitetet. Grundidéer Politiskt, fackligt och religiöst obunden Låga års- och kursavgifter Egna medlemmar engageras i hög grad som kursledare Föredragshållare anlitas från hela landet Aktiviteterna sker i regel på dagtid Medlemskap, men inga formella meriter, krävs för att delta. Verksamhet Månadsmöten med föredrag inom varierande ämnesområden. Studiecirklar bl.a. i svenska, främmande språk, litteratur, datakunskap, bridge och schack. Föreläsningar inom kultur-, natur- och samhällsvetenskapliga områden. Exkursioner och studiebesök under sakkunnig ledning. Resor av varierande längd till historiskt och kulturellt intressanta platser såväl inom som utom landet. Verksamheten presenteras i vår- respektive höstprogram. Har du frågor? Ring eller besök vår expedition under expeditionstid! Medlemskap Medlemskap erhålles när årsavgiften har betalats. Betald avgift är en förutsättning för att få delta i de olika aktiviteterna. Medlemsavgift: 150 kr Nya medlemmar betalar, efter kontakt med PU:s expedition, medlemsavgiften mot faktura. Medlemskort som medföljer fakturan blir giltigt först när fakturan har betalats. Kortet skall kunna uppvisas vid deltagande i PU:s aktiviteter. Medlemsförmåner: Som medlem har du bl.a. möjlighet att delta i fria månadsmöten ( 9/år), delta i studiecirklar, exkursioner, studiebesök och resor till låg kostnad, lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen och mot uppvisande av medlemskortet få rabatt i Akademibokhandeln 10% vid köp av all litteratur (även prissänkt) och skrivmaterial. Dillbergska Bokhandeln 15% vid köp av ej prissänkt litteratur och 10% på skrivmaterial. 2

5 Anmälan och antagning Anmälan görs antingen via Internet eller genom att skicka anmälningsblanketten till Kalmar Pensionärsuniversitet och skall vara expeditionen tillhanda senast 15 augusti För att kunna bli antagen till sökta kurser skall medlemsavgiften för 2010 vara betald. Anmälan via Internet gå in på klicka på KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET klicka på PU:s kurser klicka på de kurser/arrangemang som du vill anmäla dig till följ därefter instruktionerna på blankett fyll i samtliga uppgifter på blanketten kom ihåg namnunderskrift och personnummer skicka/lämna den till Kalmar Pensionärsuniversitet, Kaggensgatan 42, Kalmar Anmälan inkommen t o m 10 juni dateras detta datum. Vid överteckning lottas deltagande bland dessa. Anmälningar fr o m 11 juni dateras efter ankomstdatum. Vid eventuell överteckning antas de sökande i den ordning ansökningarna kommit in. Anmälan är bindande. Vid eventuell avanmälan senare än en vecka före kursstart tas en expeditionsavgift ut. Vid utebliven avanmälan eller avanmälan efter kursstart betalas inte kursavgiften tillbaka. För resor gäller speciella regler. Antagningsbesked samt faktura skickas ut tidigast under vecka 33 (16/8). Har du inte antagits, placeras du på reservlista. Om du placerats på reservlista och senare blir antagen får du meddelande av respektive kursansvarig. en omfattar inte eventuell kurslitteratur, kompendier eller material. Frågor angående anmälan och antagning besvaras tisdagar under expeditionstid samt tisdagar och torsdagar 17 augusti - 30 september kl på tel eller via e-post: 3

6 1. MÅNADSMÖTEN sept 6 MORD BLAND PENSIONÄRER en kriminalförfattares/psykiaters bekännelser Ulf Durling Ulf Durling, psykiater, författare, sekreterare i Svenska Deckarakademin, vars syfte är att verka för och informera om den goda och uppbyggliga kriminallitteraturen. Han har skrivit flera psykologiska kriminalromaner med originella intriger och talar om nyttan och nöjet med att läsa deckare, om spänningens mekanismer och om ondskans ansikte. okt 4 SYNPUNKTER PÅ SYNEN ett kåseri Lennart Åberg Lennart Åberg, med. lic., har arbetat som läkare sedan först i Lund och sedan 1970 på ögonkliniken i Kalmar blev han ögonspecialist. Han har även vikarierat som ögonläkare i Nordjemen, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Norge. Kåseriet blir en sammanfattning av hans 40 år på ögonkliniken. nov 1 ÄR DET ALDRIG RÄTT PERSON SOM FÅR NOBELS FREDSPRIS? Rebecka Lettevall Rebecka Lettevall, fil.dr., är docent i idéhistoria vid Södertörns Högskola och förste intendent vid Nobelmuseets forskningsavdelning med ansvar för forskning och forskningsförmedling inom fredsprisets område. Hon disputerade 2001 i Lund på en idéhistorisk avhandling om Immanuel Kants Zum ewigen Frieden. Hennes huvudsakliga forskningsområden är fred och kosmopolis ur ett idéhistoriskt perspektiv. dec 6 LINNÉUNIVERSITETET - ETT MODERNT, INTERNATIONELLT UNIVERSITET I SMÅLAND Stephen Hwang Stephen Hwang, professor i fysik och från 1 jan Linnéuniversitetets förste rektor. Stephen Hwang blev civilingenjör vid Chalmers i Göteborg och disputerade där i teoretisk fysik Han har varit forskare vid University of Texas och bl.a. ingått i en forskningsgrupp hos nobelpristagaren Steven Weinberg och sedan även varit forskare vid Cern i Genève. Närmast kommer Stephen Hwang från Karlstads Universitet där han varit professor i fysik. Föreläsningen kommer bl.a. att utveckla de fyra ledorden för Linnéuniversitetet: Nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. dec 13 LUCIAFIRANDE MED JULTALLRIK Ytterligare information vid månadsmöten. Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl till c:a i Västerportkyrkans lokaler, Strömgatan 4, Kalmar. Efter föreläsningarna ges möjlighet till gemensamt kaffe för 20 kr. Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Gäst till medlem betalar 80 kr. 4

7 2. STUDIECIRKLAR Lokal är Folkuniversitetets lokaler, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas. Språk Nivåskala Språk. för språkkurser PU markerar samtliga språkkurser med stöd av Europarådets nivåskala. Var och en kan då själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs. Detta medför förhoppningsvis att deltagarna i en språkgrupp har ungefär samma färdighetsnivå, med en bättre undervisningssituation som följd. Nivåskalan presenteras sist i programmet. Engelska. Konversation. Kursnr Nivå B2. Vi läser tidningsartiklar och samtalar kring dessa. Kursledare Jean Gustafsson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl ojämna veckor med start 14 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Inger Löwstedt. Tel Franska. Kursnr Nivå A1. Kursledare Birgit Rütting. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Onsdagar kl jämna veckor med start 8 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Franska. On lit et on parle. Kursnr Nivå B1. Kursledare Birgit Rütting. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl ojämna veckor med start 14 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Italienska. Kursnr Nivå A1. Fortsättning från våren Kursledare Inger Adriansson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 7 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel

8 Italienska. Kursnr Nivå A2. En fortsättningskurs byggd kring det pedagogiska hjälpmedlet Tutto italiano. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 7 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Tyska. Kursnr Nivå A1. Kursledare Gudrun Ronold. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Onsdagar kl ojämna veckor med start 15 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Spanska. Nybörjare. Kursnr Kursledare Gunilla Carlsson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Måndagar kl jämna veckor med start 6 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Eva Lindh. Tel Vårt levande latin. Kursnr Vi tar fasta på det latin som möter oss inom olika centrala vetenskaper, främst medicin och biologi och studerar uppbyggnaden av deras termer för att förstå hur latinet en gång fungerade. Nog vore det trevligt att begripa sig på placebo och angina pectoris, trifolium repens och primula veris? Kursmaterial tillhandahålles av kursledaren. Inga förkunskaper krävs. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Torsdagar kl ojämna veckor med start 16 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel

9 Svenska Svenska språket - som vi vill se det. Kursnr Denna kurs vill se språket som njutningsmedel och debattämne - lika lätt att älska som att racka ner på! Alla har vi synpunkter på vårt språk och hur det används låt oss jämföra och försöka förstå det vi kanske inte gillar. Inga förkunskaper förväntas, bara intresse. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr Torsdagar kl jämna veckor med start 9 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Skrivarkurs. Kursnr Fortsättning från våren Kursledare Christina Dicander. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 5 oktober. Sex tillfällen. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Nobelpriset i litteratur Kursnr I början av oktober beslutar Svenska Akademien om vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Ett bra val, en överraskning eller något förväntat? Vem det än blir i år, skall vi försöka lära känna författaren och hans/hennes författarskap genom att läsa, analysera och diskutera pristagarens författarskap samt sätta in den i sitt litterära, kulturella och historiska sammanhang. Som avslutning skall vi behandla den föreläsning som pristagaren ger före prisutdelningen. Kursledare Björn Ahlberg. Tel Kurslitteratur Uppgift lämnas genom kursledaren via e-post eller telefon när pristagaren blivit känd. Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Kursen startar första tisdagen efter offentliggörandet av pristagaren och ges därefter vid ytterligare fem tillfällen, Tisdagar kl Kursansvarig Leif Åkesson. Tel

10 Kultur Bibeln böckernas bok. Kursnr Vi bildar en samtalscirkel där inga frågor är främmande och där alla inlägg och tankar tas till vara. Kursledare Lars Rye-Danjelsen. Tel Deltagarantal kr. Måndagar kl ojämna veckor med start 13 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Släktforskning. Fortsättning på PU:s nybörjarkurs. Kursnr Kursledare Birgitta Berkemar. Tel Deltagarantal 8 (2 grupper med 4 deltagare per grupp). 300 kr. Fredagar kl Grupp 1: Jämna veckor med start 10 september. Grupp 2: Ojämna veckor med start 17 september. Sex tillfällen per grupp. Lokal Forskarstugan, Ståthållargatan 52 A, Kalmar. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Astronomisk navigering. Kursnr Hur fann Leif Eriksson vägen till Vinland? Visste Columbus egentligen var han befann sig efter sin resa över Atlanten? Kursen handlar om hur sjöfarare använt sig av himlakropparnas lägen och olika metoder för att bestämma sin position, alltifrån vikingatid till in i våra dagar. Praktiska övningar ger deltagarna möjlighet att förstå svårigheterna. Kursledare Hans Rosengren. Tel Deltagarantal kr. Onsdagar kl ojämna veckor med start 15 september. Sex tillfällen. Kursansvarig: Leif Åkesson. Tel Matlagning för herrar. Kursnr Enklare matlagning där fullständiga måltider lagas. Förtur för tidigare ej antagna. Kursledare Mari-Anne Gustafson. Tel eller Deltagarantal kr. Kostnad för råvaror tillkommer, c:a 300 kr. Tisdagar kl Jämna veckor med start 21 september. Sju tillfällen. Lokal Waldorfskolan, Ståthållargatan 50 A, Kalmar. Kursansvarig Inger Löwstedt. Tel

11 Natur Svampkännedom. Kursnr Ur innehållet: Ätliga och giftiga svampar samt svampekologi. Kursledare Börje Pehrsson. Tel Deltagarantal kr. Tisdagar kl varje vecka med start 31 augusti. Fem tillfällen, därav fyra exkursioner. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Höst i markerna. Kursnr Varför blir bladen gula? När anläggs vinterknopparna? Hur vet växterna att det snart är vinter? Vad menas med vinterståndare? Vilken nytta gör mossor och lavar i naturen? Denna kurs ger svar på dessa frågor, samt chans att upptäcka att även hösten är en härlig årstid med många fina naturupplevelser. Kursledare Gerda Stenström. Tel Deltagarantal kr. Tisdagar, tid och plats enligt nedan. 21/ Introduktion. Naturens förberedelse inför den kommande vintern. FU:s lokaler. 5/ Vandring runt slottet och i stads- parken för att titta på olika lövträd och beundra höstfärgerna. 12/ Mossor och lavar och deras betydelse i naturen. Höstutflykt till Svartbäcksmåla utanför Nybro. 2/ Vinterknoppar och vinterståndare. Höstvandring på Värsnäs. 9/ Höst och vinter i naturen. Bildvisning till tonerna av Vivaldi. Avslutning i FU:s lokaler. Kursansvarig Eva Lindh. Tel Bitr. kursledare Kaj Norderyd. 9

12 Bridge I PU:s bridgekurser får du dina grundläggande kunskaper genom Förbundet Svensk Bridges kursböcker. Höstens kurs Spelträning är avsedd för dig som just genomgått grundkurserna och ytterligare önskar befästa grundläggande kunskaper och färdigheter. Bridge. Nybörjare. Kursnr Kursledare Karin och Leif Åkesson. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper Inga. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Den rätta vägen (Beställes genom PU). 350 kr Torsdagar kl varje vecka med start 16 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Bridge. Termin 3. Kursnr Kursledare Bernt Olsson. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper Den rätta vägen. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Den praktiska vägen (fortsättning). 350 kr Onsdagar kl varje vecka med start 15 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Bridge. Termin 5. Spelträning. Kursnr Kursledare Inger Löwstedt. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper igare grundkurser. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Från tidigare grundkurser. 350 kr Onsdagar kl varje vecka med start 22 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

13 Schack Schack. Kursnr Kursen vänder sig till främst nybörjare men också till schackspelare som vill öva upp sina schackkunskaper. Kursen innehåller både teori och praktik. Kursledare Boo Malm. Tel Deltagarantal kr. Torsdagar kl ojämna veckor med start 14 oktober t.o.m. 9 december samt 16 december. Sex tillfällen. Kursansvarig Sune Jonzén. Tel Datakunskap Datakunskap nybörjarkurs. Kursnr Gemensamma genomgångar och individuellt arbete. Deltagarna förutsättes ha tillgång till dator mellan kurstillfällena. Kursledare Lars Björk. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för material tillkommer. Onsdagar kl varje vecka med start 6 oktober t o m 17 november. Obs! Den 3 november är inställd. Sex tillfällen. Kursansvarig Birger Klingström. Tel

14 3. FÖRELÄSNINGSSERIER Linnéuniversitetet i fokus. Kursnr Om utbildning och forskning vid det nya universitetet i Kalmar/Växjö. sept 27 MILJÖEFFEKTER AV MILITÄRA KONFLIKTER OCH KATASTROFER Olof Lindén Olof Lindén är professor i kustzonsförvaltning vid Linnéuniversitetet. Han innehar också en professur i marin miljövård vid World Maritime University (WMU) som tillhör FN. Miljön påverkas av globala konflikter och naturkatastrofer, men kanske inte alltid på det sätt som vi förväntar oss. Föreläsningen visar exempel från Nigerdeltat, Mellanöstern och Sri Lanka med flera länder och regioner. okt 25 STARK, SVAG, MÖR, SEG SKELETTMUSKEL I OLIKA SKEPNADER Sven Tågerud Sven Tågerud är professor i farmakologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar på kommunikation mellan motoriska nerver och skelettmuskler samt på tillväxtreglering i muskel. Föreläsningen handlar om skelettmusklers funktion och användning, hur deras aktivitet styrs och hur deras tillväxt reglerar förhållanden som kan leda till såväl tillväxt som förtvining. nov 22 SVARTA HÅL OCH ANDRA DÖDA STJÄRNOR Arvid Pohl Arvid Pohl är universitetslektor i fysik och undervisar inom lärarutbildningen och i astronomi. Han har bedrivit forskning med AMANDA/Ice Cube-detektorn vid Sydpolen och letat efter exotiska partiklar som ingen vet om de finns. Resten av en stjärna som dött blir i extremfallet ett svart hål. Föreläsningen kommer att belysa observationer av supermassiva svarta hål och olika sorters döda stjärnor samt solens kommande död men även hur Linnéuniversitetet bidragit till forskningen inom detta område. 100 kr för hela serien. Måndagar kl c:a Lokal Linnéuniversitetet, Nisbethska Husets aula, E 212, Linnégatan 5, Kalmar. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger 50 kr per föreläsning. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

15 Historia. Kursnr sept 22 KONSTEN ATT SKRIVA HISTORISKA ROMANER Cecilia Trenter Cecilia Trenter, fil.dr. och universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö. Hennes forskning handlar bl.a. om hur kunskaper om historia kommuniceras i samhället. Historieämnets roll i filmen och litteraturen är ett av Cecilia Trenters främsta intresseområden och det är också om det senare, som hennes föreläsning handlar. okt 13 NILS DACKE REBELLEN? Bo Alvemo. Bo Alvemo, fil. mag. i historia var under trettio år verksam vid utbildningsradion och har, tillsammans med andra historiker, sänt åtskilliga radioprogram om vår lokalhistoria. Hans specialintresse är vår småländske bondehövding Nils Dacke, som han skrivit både fakta och fiktionsböcker om. Dessutom är det troligt att vi i år kan fira 500-årsminnet av Dackes födelse. nov 10 I TAKT MED TIDEN. SVERIGE UNDER OLOF PALME Kjell Östberg Kjell Östberg, fil.dr. professor i modern historia och dessutom vår främste forskare om Olof Palme och hans tid. Östberg presenterades i vårprogrammet 2010 men eftersom han på grund av snökaos, inte kom längre än till Nässjö återkommer han här med samma föreläsning. dec 1 HUR HISTORIA HAR ANVÄNTS OCH ANVÄNDS I SKOLAN Niklas Ammert Niklas Ammert, fil.dr., är universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet. Han är även prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper. Niklas Ammerts forskning berör främst didaktiska frågor. För närvarande undersöker han t.ex. hur lärare undervisar om folkmord. 250 kr för hela serien. Onsdagar kl Föreläsning c:a 1 timma följd av frågestund. Lokal Linnéuniversitetet, Nisbethska Huset aula, E 212, Linnégatan 5, Kalmar. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger entréavgift 100 kr. per föreläsning. Kursansvarig Leif Åkesson, Tel Programansvarig: Rolf Stern. 13

16 Hälsa livsstil miljö. Kursnr I denna serie vill vi försöka spegla hur vår livsstil och våra val har konsekvenser inte bara för hälsan utan också för makrofrågor som klimat och miljö. Höstens föreläsningar har en tyngdpunkt mot vad vi äter. sept 20 KLIMATSMART MAT Anna Blücher Anna Blücher är universitetslektor i livsmedelvetenskap vid institutionen för naturvetenskap. Anna Blücher är teknologie lic. och programansvarig för utbildningsprogrammet Nutrition och livsmedelsvetenskap. Hon är redaktör för boken Functional foods medicin, nutrition och livsmedelsvetenskap. Vad vi äter har betydelse inte bara för hälsan utan också för klimatet. Rätt val i butiken kan medföra minskade risker för utsläpp av klimatgaser. Föreläsningen knyter an till de senaste forskningsrönen. okt 11 MATFÖRGIFTNING ORSAK OCH KONSEKVENS Hans Lindmark Hans Lindmark är chef för mikrobiologiska enheten på Livsmedelsverket och docent vid mikrobiologiska institutionen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Varje år drabbas svenskar av matförgiftning. Vad är orsaken och vilka är de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna av detta? Om detta handlar föreläsningen. nov 8 HUR KAN JAG SJÄLV PÅVERKA MIN HÄLSA? Livsstilens betydelse för några vanliga sjukdomar Anna Asplund Persson Anna Asplund Persson är universitetslektor i fysiologi vid Linnéuniversitetet. Hon är biolog och har bl.a. forskat om hur olika signalvägar i blodet och blodkärlen påverkas för att minska risken för högt blodtryck och blodpropp. Hon undervisar om människokroppen och hur den fungerar, både normalt och vid sjukdom. I detta innefattas även läkemedel. Hon kommer i sin föreläsning särskilt att beröra osteoporos - benskörhet, bukfetma, högt blodtryck, förändrade blodfetter, förhöjt blodsocker m.m. Finns det entydiga forskningsresultat som visar hur vi själva kan påverka vår hälsa och på så sätt minska risken för att drabbas av sjukdom? 200 kr för hela serien. Måndagar kl c:a Lokal Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten. Deltagarantal Max. 40 deltagare Övrigt Ej anmälda till serien erlägger i mån av plats 100 kr per föreläsning. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

17 Den digitala revolutionen - om hot och möjligheter. Kursnr Denna serie tar sikte på oss som seniorer och försöker spegla angelägna samhällsfrågor och förändringar av betydelse för vardagslivet. okt 7 FACEBOOK OM RISKEN ATT TAPPA ANSIKTET Ulf Wickbom Ulf Wickbom är journalist och författare. Han har gett ut boken God morgon, Digistan! Där beskriver han IT-samhällets för- och nackdelar. Från maj 2010 är Ulf Wickbom politisk redaktör på Barometern. Sociala medier som Facebook och Twitter innebär stora möjligheter att hålla kontakt med sina närmaste och få nya vänner var de än befinner sig. Sociala medier är en revolution. Gamla begrepp som privatliv, integritet och intimitet får en ny innebörd, när vi lämnar ut oss på nätet till allmän beskådan. Vilka är riskerna med de sociala medierna? okt 21 DEN SOCIALA WEBBEN OCH DESS MÖJLIGHETER Alastair Creelman Alistair Creelman kommer från Dundee i Skottland och arbetar med bl.a. omvärldsbevakning inom områdena nätbaserat lärande och distansutbildning vid Linnéuniversitetet. Hans blogg Flexspan följer utvecklingen både i Sverige och internationellt. Nya sociala webbtjänster som Facebook, Twitter, YouTube och Wikipedia ger enorma möjligheter till utveckling av lärande. Hundratals universitet lägger i dag ut föreläsningar och kursmaterial gratis på nätet. Hur ser morgondagens skolor och universitet ut och hur kan vi använda webbens möjligheter för att förbättra våra kunskaper och vårt lärande? nov 4 HUR KAN JAG ANVÄNDA NYA SOCIALA MEDIER Anneli Cloodt Anneli Cloodt är universitetsadjunkt i medieproduktion vid Linnéuniversitetet. och har sedan 1997 undervisat om webben. Är du nyfiken på att börja använda Facebook, Twitter, bloggar eller andra tjänster på webben för att hålla kontakten med barn och barnbarn eller dina vänner? Eller vill du berätta för hela världen om dig och dina intressen och få en inblick i och förståelse för ungdomars vardag och upplevelser på den digitala arenan? Föreläsningen ger en introduktion till hur man kan utnyttja den så kallade sociala webben. 200 kr för hela serien. Torsdagar kl c:a Lokal OBS! 7 okt. Västerportkyrkan. 21 okt. och 4 nov. Stadsbiblioteket, Tullslätten. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger 100 kr per föreläsning. På Stadsbiblioteket är antalet platser begränsat. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Stadsbiblioteket erbjuder under hösten kostnadsfritt vissa praktiska övningar på datorn. Information ges i samband med första föreläsningen. 15

18 I konstens värld. Kursnr sept 15 KONKRET KONST- SÄRSKILT OM 1947 ÅRS MÄN OCH DESS KVINNLIGA INSLAG, RANDI FISHER Linda Fagerström Linda Fagerström, Lund, är filosofie doktor i konsthistoria på en avhandling om Randi Fisher svensk modernist (2005). I år är hon medredaktör för en bok som heter Samtida konst i det offentliga rummet. okt 20 HALMSTADGRUPPEN LIV OCH KONST Viveka Bosson Viveka Bosson, Halmstad, byggde upp Mjellby Konstmuseum och var dess chef i många år. Hon har skrivit flera böcker om Halmstadgruppen, senast Halmstadgruppen ett kraftfält i svensk 1900-talskonst (2009). Hon är dotter till Erik Olson ( ) i Halmstadgruppen och blev filosofie hedersdoktor i Lund våren 2010 för sina insatser för Skissernas museum. nov 17 ORIGINAL, KOPIOR OCH MITTEMELLAN Om attributionsproblem i konsten, särskilt teckningar Börje Magnusson Börje Magnusson, Åfors, är filosofie doktor och tidigare bitr. chef för Svenska institutet i Rom. Dessförinnan var han knuten till Nationalmuseum och framför allt dess stora avdelning för teckningar. dec 8 OM KONSTEN ATT KRITISERA KONSTEN Gunilla Petri Gunilla Petri, Kalmar, är välkänd journalist och konstkritiker i Barometern. 250 kr. för hela serien. Onsdagar kl c:a Lokal Kalmar Konstmuseum, Slottsvägen 1D. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger entréavgift 100 kr per föreläsning. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Programansvarig: Bengt Runemo. Tel

19 Några favoriter i den klassiska musiken. Kursnr Lage Olsson, utvecklingskonsult. Kantors- och dirigentutbildning, musikvetenskap, undervisat i musikhistoria. Körledare och körsångare. Även verksam som musikrecensent, kulturskribent och konsertpresentatör. Fortsätter nu med presentation av favoriter i den klassiska musiken. sept 22 okt 6 okt 20 nov 17 dec 1 Musiklyssning I Musiklyssning II Musiklyssning III Musiklyssning IV Musiklyssning V Kursledare Lage Olsson. Tel Deltagarantal kr. för serien. Onsdagar enligt ovan kl Lokal Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6, Kalmar. Kursansvarig Tore Holmdahl. Tel Lyssna till jazz. Kursnr Lennart Nilsson, Jan Enochsson, Arnold Samuelsson och Tore Holmdahl återkommer med en bred exposé över jazzens utveckling från New Orleans via swing och bop till dagens fusionsjazz. sept 15 sept 29 okt 13 nov 10 nov 24 Musiklyssning I Musiklyssning II Musiklyssning III Musiklyssning IV Musiklyssning V Kursledare Lennart Nilsson. Tel Deltagarantal kr. för serien. Onsdagar enligt ovan kl Lokal Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen. Skeppsbrogatan 6, Kalmar. Kursansvarig Tore Holmdahl. Tel

20 4. EXKURSIONER OCH STUDIEBESÖK Kalmar runt. Kursnr Följ med på en busstur i Kalmar och dess ytterområden. Vår guide är f d stadsarkitekten och hembygdskännaren Gunnar Magnusson, som berättar om de stadsdelar, med såväl gammal som ny byggnation, som vi besöker. Pris 150 kr. Måndagen den 30 augusti. Avresa kl från Turistbyrån, Ölandskajen 9. Hemkomst kl c:a. Deltagarantal 40 Anmälan (bindande) senast den 28 juni. OBS! tidigt anmälningsdatum. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Katedral i ny skrud. Kursnr Vi gör, tillsammans med prästen Anders Johansson och byggnadsantikvarie Richard Edlund, Kalmar Läns Museum, en rundvandring i Domkyrkan. Vi får lyssna till dess historia och dess framtida användning samt ta del av gjorda fynd i samband med restaureringen. Pris 50 kr. Torsdagen den 11 november kl c:a Deltagarantal 30 Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET

PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET PROGRAM HÖSTEN 2015 Du är hjärtligt välkommen till våra cirklar, föreläsningar och resor! CIRKLAR Anmälan Din medlemsanmälan tas emot via VPUs hemsida www.vpu.se eller

Läs mer

Kunskap och samvaro P r o g r a m

Kunskap och samvaro P r o g r a m Kunskap och samvaro P r o g r a m Våren 2014 Postadress: Telefon: 0470 295 20 I samarbete med Lineborgsplan 11 E-post: info@puv.se 352 33 VÄXJÖ Hemsida: www.puv.se Innehållsförteckning Ordföranden har

Läs mer

SeniorUniversitetets Höstprogram 2015

SeniorUniversitetets Höstprogram 2015 SeniorUniversitetets Höstprogram 2015 SeniorUniversitetet Norrköping 1 SeniorUniversitetet i Norrköping Telefontid: Måndag torsdag kl 10.00 12. 00 Kontorist: Carina Nagel Adress: Kvarngatan 34, 602 40

Läs mer

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se Innehåll Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer höstprogrammet

Läs mer

Foto:Lillemor Frejd. Foto:Lillemor Frejd MOTALA-VADSTENA. i samarbete med

Foto:Lillemor Frejd. Foto:Lillemor Frejd MOTALA-VADSTENA. i samarbete med Foto:Lillemor Frejd Foto:Lillemor Frejd MOTALA-VADSTENA i samarbete med Välkommen till vårens aktiviteter på Senioruniversitetet! Senioruniversitetet Motala Vadstena erbjuder föreläsningar, kurser och

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer vårprogrammet 2015 - vår

Läs mer

Program Vårterminen 2013

Program Vårterminen 2013 Uppsala Senioruniversitet Portalgatan 2 A, Postadress: Box 386, 751 06 Uppsala Telefon 018-24 35 01, www.usu.se Vårterminen 2013 Föreläsningar Studiecirklar Kursverksamheten vid Uppsala universitet Uppsala

Läs mer

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet. Program Hösten 2013

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet. Program Hösten 2013 Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2013 www.nssu.se Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Du håller just nu i din hand den

Läs mer

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se Foto: Torbjörn Bergkvist Bulletinen Hösten 2014 i samverkan med Nr 10 - augusti 2014 Senioruniversitetet Sundsvall Kyrkogatan 24 852 32 Sundsvall www.sus.org.se Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015

SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015 SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015 1 Välkommen till SPF Syd Ystad Sveriges Pensionärsförbund seniorerna (SPF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. SPF,

Läs mer

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna RTP-S Nr 1 2011 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering? Under 2010 har

Läs mer

Medlemstidning 2009:3

Medlemstidning 2009:3 Luren Medlemstidning 2009:3 Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Styrelsen, redaktion Ordföranden har ordet Seniorträffar Hantverkarna på Uppsala Stadsteater 9 oktober Studiecirklar

Läs mer

SPF Syd Ystad PROGRAM HÖSTEN 2013 Vid Ystad Kloster Foto Louise Christensen

SPF Syd Ystad PROGRAM HÖSTEN 2013 Vid Ystad Kloster Foto Louise Christensen SPF Syd Ystad PROGRAM HÖSTEN 2013 Vid Ystad Kloster 1 Foto Louise Christensen Min bank vet vad vi behöver. Vad vet din? I mer än 170 år har vi skapat en trygg ekonomisk tillvaro för privatpersoner och

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB Nr 1-2002 1 Välj din egen vård! Du väljer själv vem som får komma hem till dig. Behöver du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att

Läs mer

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar!

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar! Läs om våra samarbetspartners! Besök våra populära lunchföreläsningar! The spirit of Jordbro demokratidagar! Vad gör du i höst? här hittar du våra cirklar och kurser! HÖSTEN 2015 ABF SÖDERTÖRN PÅ GÅNG

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Hela Skånes sparbank Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Aktiva Seniorer Uppsala

Aktiva Seniorer Uppsala Aktiva Seniorer Uppsala Program augusti 2015 - januari 2016 Foto: Ulla Englund Allmän information, föredrag, studiebesök, teater, musik, resor, kurser, fortlöpande aktiviteter. Mer information på vår hemsida

Läs mer

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013 18/2013 Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 Upphovsrätt Flera lärosäten bryter mot lagen sid 4 Krafttag mot

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer