I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11"

Transkript

1 I SAMVERKAN MED FOLKUNIVERSITETET I KALMAR HÖSTPROGRAM 2010 ÅRGÅNG 11

2 KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET I samverkan med Folkuniversitetet i Kalmar Lokaler Folkuniversitetets lokaler, Kaggensgatan 42, Kalmar Expeditionstid Tisdagar 24 aug. 14 dec. kl Telefontid Tisdagar och torsdagar 17 aug. 30 sept. kl Telefon E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Orgnr STYRELSE Ordförande Ann-Mari Lennartsson V. ordförande Örjan Österbo Sekreterare Barbro Karlsson Kassör Jan Sävje Agneta Brunzell Jeansson Birger Klingström Inger Löwstedt Leif Åkesson Suppleanter Sune Jonzén Eva Lindh VALBEREDNING Harald Stenhag (sammankallande) Gerda Stenström Tore Holmdahl Program för våren 2011 utsändes i slutet av november. Med programmet följer faktura för inbetalning av medlemsavgift för 2011 samt medlemskort att användas när avgiften är betald.

3 INNEHÅLL Kalmar Pensionärsuniversitet Expedition, styrelse Grundidéer, verksamhet 2 Medlemskap 2 Anmälan och antagning 3 Program 1. MÅNADSMÖTEN 4 2. STUDIECIRKLAR Språk 5-6 Svenska 7 Kultur 8 Natur 9 Bridge 10 Schack 11 Datakunskap FÖRELÄSNINGSSERIER Linnéuniversitetet i fokus 12 Historia 13 Hälsa livsstil - miljö 14 Den digitala revolutionen 15 I konstens värld 16 Några favoriter i den klassiska musiken 17 Lyssna på jazz EXKURSIONER, STUDIEBESÖK OCH RESOR Exkursioner och studiebesök 18 Endagsresor 19 Resor med övernattning Europarådets nivåskala för språkstudier 22 Kalendarium föreläsningar Omslagets insida 1

4 KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET Kalmar Pensionärsuniversitet (PU) är en ideell förening för seniorer som fyllt 55 år och lämnat yrkeslivet helt eller delvis. Föreningen har varit verksam i mer än 10 år. Pensionärsuniversitet/Senioruniversitet finns i Sverige på mer än 25 orter samt utomlands där de ofta kallas tredje ålderns universitet. Under senare år har allt fler föreningar bytt namn till Senioruniversitet. Föreningarna samverkar med Folkuniversitetet. Grundidéer Politiskt, fackligt och religiöst obunden Låga års- och kursavgifter Egna medlemmar engageras i hög grad som kursledare Föredragshållare anlitas från hela landet Aktiviteterna sker i regel på dagtid Medlemskap, men inga formella meriter, krävs för att delta. Verksamhet Månadsmöten med föredrag inom varierande ämnesområden. Studiecirklar bl.a. i svenska, främmande språk, litteratur, datakunskap, bridge och schack. Föreläsningar inom kultur-, natur- och samhällsvetenskapliga områden. Exkursioner och studiebesök under sakkunnig ledning. Resor av varierande längd till historiskt och kulturellt intressanta platser såväl inom som utom landet. Verksamheten presenteras i vår- respektive höstprogram. Har du frågor? Ring eller besök vår expedition under expeditionstid! Medlemskap Medlemskap erhålles när årsavgiften har betalats. Betald avgift är en förutsättning för att få delta i de olika aktiviteterna. Medlemsavgift: 150 kr Nya medlemmar betalar, efter kontakt med PU:s expedition, medlemsavgiften mot faktura. Medlemskort som medföljer fakturan blir giltigt först när fakturan har betalats. Kortet skall kunna uppvisas vid deltagande i PU:s aktiviteter. Medlemsförmåner: Som medlem har du bl.a. möjlighet att delta i fria månadsmöten ( 9/år), delta i studiecirklar, exkursioner, studiebesök och resor till låg kostnad, lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen och mot uppvisande av medlemskortet få rabatt i Akademibokhandeln 10% vid köp av all litteratur (även prissänkt) och skrivmaterial. Dillbergska Bokhandeln 15% vid köp av ej prissänkt litteratur och 10% på skrivmaterial. 2

5 Anmälan och antagning Anmälan görs antingen via Internet eller genom att skicka anmälningsblanketten till Kalmar Pensionärsuniversitet och skall vara expeditionen tillhanda senast 15 augusti För att kunna bli antagen till sökta kurser skall medlemsavgiften för 2010 vara betald. Anmälan via Internet gå in på klicka på KALMAR PENSIONÄRSUNIVERSITET klicka på PU:s kurser klicka på de kurser/arrangemang som du vill anmäla dig till följ därefter instruktionerna på blankett fyll i samtliga uppgifter på blanketten kom ihåg namnunderskrift och personnummer skicka/lämna den till Kalmar Pensionärsuniversitet, Kaggensgatan 42, Kalmar Anmälan inkommen t o m 10 juni dateras detta datum. Vid överteckning lottas deltagande bland dessa. Anmälningar fr o m 11 juni dateras efter ankomstdatum. Vid eventuell överteckning antas de sökande i den ordning ansökningarna kommit in. Anmälan är bindande. Vid eventuell avanmälan senare än en vecka före kursstart tas en expeditionsavgift ut. Vid utebliven avanmälan eller avanmälan efter kursstart betalas inte kursavgiften tillbaka. För resor gäller speciella regler. Antagningsbesked samt faktura skickas ut tidigast under vecka 33 (16/8). Har du inte antagits, placeras du på reservlista. Om du placerats på reservlista och senare blir antagen får du meddelande av respektive kursansvarig. en omfattar inte eventuell kurslitteratur, kompendier eller material. Frågor angående anmälan och antagning besvaras tisdagar under expeditionstid samt tisdagar och torsdagar 17 augusti - 30 september kl på tel eller via e-post: 3

6 1. MÅNADSMÖTEN sept 6 MORD BLAND PENSIONÄRER en kriminalförfattares/psykiaters bekännelser Ulf Durling Ulf Durling, psykiater, författare, sekreterare i Svenska Deckarakademin, vars syfte är att verka för och informera om den goda och uppbyggliga kriminallitteraturen. Han har skrivit flera psykologiska kriminalromaner med originella intriger och talar om nyttan och nöjet med att läsa deckare, om spänningens mekanismer och om ondskans ansikte. okt 4 SYNPUNKTER PÅ SYNEN ett kåseri Lennart Åberg Lennart Åberg, med. lic., har arbetat som läkare sedan först i Lund och sedan 1970 på ögonkliniken i Kalmar blev han ögonspecialist. Han har även vikarierat som ögonläkare i Nordjemen, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Norge. Kåseriet blir en sammanfattning av hans 40 år på ögonkliniken. nov 1 ÄR DET ALDRIG RÄTT PERSON SOM FÅR NOBELS FREDSPRIS? Rebecka Lettevall Rebecka Lettevall, fil.dr., är docent i idéhistoria vid Södertörns Högskola och förste intendent vid Nobelmuseets forskningsavdelning med ansvar för forskning och forskningsförmedling inom fredsprisets område. Hon disputerade 2001 i Lund på en idéhistorisk avhandling om Immanuel Kants Zum ewigen Frieden. Hennes huvudsakliga forskningsområden är fred och kosmopolis ur ett idéhistoriskt perspektiv. dec 6 LINNÉUNIVERSITETET - ETT MODERNT, INTERNATIONELLT UNIVERSITET I SMÅLAND Stephen Hwang Stephen Hwang, professor i fysik och från 1 jan Linnéuniversitetets förste rektor. Stephen Hwang blev civilingenjör vid Chalmers i Göteborg och disputerade där i teoretisk fysik Han har varit forskare vid University of Texas och bl.a. ingått i en forskningsgrupp hos nobelpristagaren Steven Weinberg och sedan även varit forskare vid Cern i Genève. Närmast kommer Stephen Hwang från Karlstads Universitet där han varit professor i fysik. Föreläsningen kommer bl.a. att utveckla de fyra ledorden för Linnéuniversitetet: Nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. dec 13 LUCIAFIRANDE MED JULTALLRIK Ytterligare information vid månadsmöten. Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl till c:a i Västerportkyrkans lokaler, Strömgatan 4, Kalmar. Efter föreläsningarna ges möjlighet till gemensamt kaffe för 20 kr. Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Gäst till medlem betalar 80 kr. 4

7 2. STUDIECIRKLAR Lokal är Folkuniversitetets lokaler, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas. Språk Nivåskala Språk. för språkkurser PU markerar samtliga språkkurser med stöd av Europarådets nivåskala. Var och en kan då själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs. Detta medför förhoppningsvis att deltagarna i en språkgrupp har ungefär samma färdighetsnivå, med en bättre undervisningssituation som följd. Nivåskalan presenteras sist i programmet. Engelska. Konversation. Kursnr Nivå B2. Vi läser tidningsartiklar och samtalar kring dessa. Kursledare Jean Gustafsson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl ojämna veckor med start 14 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Inger Löwstedt. Tel Franska. Kursnr Nivå A1. Kursledare Birgit Rütting. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Onsdagar kl jämna veckor med start 8 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Franska. On lit et on parle. Kursnr Nivå B1. Kursledare Birgit Rütting. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl ojämna veckor med start 14 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Italienska. Kursnr Nivå A1. Fortsättning från våren Kursledare Inger Adriansson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 7 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel

8 Italienska. Kursnr Nivå A2. En fortsättningskurs byggd kring det pedagogiska hjälpmedlet Tutto italiano. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 7 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Tyska. Kursnr Nivå A1. Kursledare Gudrun Ronold. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Onsdagar kl ojämna veckor med start 15 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Spanska. Nybörjare. Kursnr Kursledare Gunilla Carlsson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Måndagar kl jämna veckor med start 6 september. Sju tillfällen. Kursansvarig Eva Lindh. Tel Vårt levande latin. Kursnr Vi tar fasta på det latin som möter oss inom olika centrala vetenskaper, främst medicin och biologi och studerar uppbyggnaden av deras termer för att förstå hur latinet en gång fungerade. Nog vore det trevligt att begripa sig på placebo och angina pectoris, trifolium repens och primula veris? Kursmaterial tillhandahålles av kursledaren. Inga förkunskaper krävs. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Torsdagar kl ojämna veckor med start 16 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel

9 Svenska Svenska språket - som vi vill se det. Kursnr Denna kurs vill se språket som njutningsmedel och debattämne - lika lätt att älska som att racka ner på! Alla har vi synpunkter på vårt språk och hur det används låt oss jämföra och försöka förstå det vi kanske inte gillar. Inga förkunskaper förväntas, bara intresse. Kursledare Rune Persson. Tel Deltagarantal kr Torsdagar kl jämna veckor med start 9 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Skrivarkurs. Kursnr Fortsättning från våren Kursledare Christina Dicander. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för material tillkommer. Tisdagar kl jämna veckor med start 5 oktober. Sex tillfällen. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Nobelpriset i litteratur Kursnr I början av oktober beslutar Svenska Akademien om vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Ett bra val, en överraskning eller något förväntat? Vem det än blir i år, skall vi försöka lära känna författaren och hans/hennes författarskap genom att läsa, analysera och diskutera pristagarens författarskap samt sätta in den i sitt litterära, kulturella och historiska sammanhang. Som avslutning skall vi behandla den föreläsning som pristagaren ger före prisutdelningen. Kursledare Björn Ahlberg. Tel Kurslitteratur Uppgift lämnas genom kursledaren via e-post eller telefon när pristagaren blivit känd. Deltagarantal kr. Kostnad för kurslitteratur och material tillkommer. Kursen startar första tisdagen efter offentliggörandet av pristagaren och ges därefter vid ytterligare fem tillfällen, Tisdagar kl Kursansvarig Leif Åkesson. Tel

10 Kultur Bibeln böckernas bok. Kursnr Vi bildar en samtalscirkel där inga frågor är främmande och där alla inlägg och tankar tas till vara. Kursledare Lars Rye-Danjelsen. Tel Deltagarantal kr. Måndagar kl ojämna veckor med start 13 september. Sex tillfällen. Kursansvarig Örjan Österbo. Tel Släktforskning. Fortsättning på PU:s nybörjarkurs. Kursnr Kursledare Birgitta Berkemar. Tel Deltagarantal 8 (2 grupper med 4 deltagare per grupp). 300 kr. Fredagar kl Grupp 1: Jämna veckor med start 10 september. Grupp 2: Ojämna veckor med start 17 september. Sex tillfällen per grupp. Lokal Forskarstugan, Ståthållargatan 52 A, Kalmar. Kursansvarig Barbro Karlsson. Tel Astronomisk navigering. Kursnr Hur fann Leif Eriksson vägen till Vinland? Visste Columbus egentligen var han befann sig efter sin resa över Atlanten? Kursen handlar om hur sjöfarare använt sig av himlakropparnas lägen och olika metoder för att bestämma sin position, alltifrån vikingatid till in i våra dagar. Praktiska övningar ger deltagarna möjlighet att förstå svårigheterna. Kursledare Hans Rosengren. Tel Deltagarantal kr. Onsdagar kl ojämna veckor med start 15 september. Sex tillfällen. Kursansvarig: Leif Åkesson. Tel Matlagning för herrar. Kursnr Enklare matlagning där fullständiga måltider lagas. Förtur för tidigare ej antagna. Kursledare Mari-Anne Gustafson. Tel eller Deltagarantal kr. Kostnad för råvaror tillkommer, c:a 300 kr. Tisdagar kl Jämna veckor med start 21 september. Sju tillfällen. Lokal Waldorfskolan, Ståthållargatan 50 A, Kalmar. Kursansvarig Inger Löwstedt. Tel

11 Natur Svampkännedom. Kursnr Ur innehållet: Ätliga och giftiga svampar samt svampekologi. Kursledare Börje Pehrsson. Tel Deltagarantal kr. Tisdagar kl varje vecka med start 31 augusti. Fem tillfällen, därav fyra exkursioner. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Höst i markerna. Kursnr Varför blir bladen gula? När anläggs vinterknopparna? Hur vet växterna att det snart är vinter? Vad menas med vinterståndare? Vilken nytta gör mossor och lavar i naturen? Denna kurs ger svar på dessa frågor, samt chans att upptäcka att även hösten är en härlig årstid med många fina naturupplevelser. Kursledare Gerda Stenström. Tel Deltagarantal kr. Tisdagar, tid och plats enligt nedan. 21/ Introduktion. Naturens förberedelse inför den kommande vintern. FU:s lokaler. 5/ Vandring runt slottet och i stads- parken för att titta på olika lövträd och beundra höstfärgerna. 12/ Mossor och lavar och deras betydelse i naturen. Höstutflykt till Svartbäcksmåla utanför Nybro. 2/ Vinterknoppar och vinterståndare. Höstvandring på Värsnäs. 9/ Höst och vinter i naturen. Bildvisning till tonerna av Vivaldi. Avslutning i FU:s lokaler. Kursansvarig Eva Lindh. Tel Bitr. kursledare Kaj Norderyd. 9

12 Bridge I PU:s bridgekurser får du dina grundläggande kunskaper genom Förbundet Svensk Bridges kursböcker. Höstens kurs Spelträning är avsedd för dig som just genomgått grundkurserna och ytterligare önskar befästa grundläggande kunskaper och färdigheter. Bridge. Nybörjare. Kursnr Kursledare Karin och Leif Åkesson. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper Inga. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Den rätta vägen (Beställes genom PU). 350 kr Torsdagar kl varje vecka med start 16 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Bridge. Termin 3. Kursnr Kursledare Bernt Olsson. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper Den rätta vägen. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Den praktiska vägen (fortsättning). 350 kr Onsdagar kl varje vecka med start 15 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Bridge. Termin 5. Spelträning. Kursnr Kursledare Inger Löwstedt. Tel Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar. Förkunskaper igare grundkurser. Deltagarantal 16 Kurslitteratur Från tidigare grundkurser. 350 kr Onsdagar kl varje vecka med start 22 sept. Åtta tillfällen. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

13 Schack Schack. Kursnr Kursen vänder sig till främst nybörjare men också till schackspelare som vill öva upp sina schackkunskaper. Kursen innehåller både teori och praktik. Kursledare Boo Malm. Tel Deltagarantal kr. Torsdagar kl ojämna veckor med start 14 oktober t.o.m. 9 december samt 16 december. Sex tillfällen. Kursansvarig Sune Jonzén. Tel Datakunskap Datakunskap nybörjarkurs. Kursnr Gemensamma genomgångar och individuellt arbete. Deltagarna förutsättes ha tillgång till dator mellan kurstillfällena. Kursledare Lars Björk. Tel Deltagarantal kr. Kostnad för material tillkommer. Onsdagar kl varje vecka med start 6 oktober t o m 17 november. Obs! Den 3 november är inställd. Sex tillfällen. Kursansvarig Birger Klingström. Tel

14 3. FÖRELÄSNINGSSERIER Linnéuniversitetet i fokus. Kursnr Om utbildning och forskning vid det nya universitetet i Kalmar/Växjö. sept 27 MILJÖEFFEKTER AV MILITÄRA KONFLIKTER OCH KATASTROFER Olof Lindén Olof Lindén är professor i kustzonsförvaltning vid Linnéuniversitetet. Han innehar också en professur i marin miljövård vid World Maritime University (WMU) som tillhör FN. Miljön påverkas av globala konflikter och naturkatastrofer, men kanske inte alltid på det sätt som vi förväntar oss. Föreläsningen visar exempel från Nigerdeltat, Mellanöstern och Sri Lanka med flera länder och regioner. okt 25 STARK, SVAG, MÖR, SEG SKELETTMUSKEL I OLIKA SKEPNADER Sven Tågerud Sven Tågerud är professor i farmakologi vid Linnéuniversitetet. Han forskar på kommunikation mellan motoriska nerver och skelettmuskler samt på tillväxtreglering i muskel. Föreläsningen handlar om skelettmusklers funktion och användning, hur deras aktivitet styrs och hur deras tillväxt reglerar förhållanden som kan leda till såväl tillväxt som förtvining. nov 22 SVARTA HÅL OCH ANDRA DÖDA STJÄRNOR Arvid Pohl Arvid Pohl är universitetslektor i fysik och undervisar inom lärarutbildningen och i astronomi. Han har bedrivit forskning med AMANDA/Ice Cube-detektorn vid Sydpolen och letat efter exotiska partiklar som ingen vet om de finns. Resten av en stjärna som dött blir i extremfallet ett svart hål. Föreläsningen kommer att belysa observationer av supermassiva svarta hål och olika sorters döda stjärnor samt solens kommande död men även hur Linnéuniversitetet bidragit till forskningen inom detta område. 100 kr för hela serien. Måndagar kl c:a Lokal Linnéuniversitetet, Nisbethska Husets aula, E 212, Linnégatan 5, Kalmar. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger 50 kr per föreläsning. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

15 Historia. Kursnr sept 22 KONSTEN ATT SKRIVA HISTORISKA ROMANER Cecilia Trenter Cecilia Trenter, fil.dr. och universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö. Hennes forskning handlar bl.a. om hur kunskaper om historia kommuniceras i samhället. Historieämnets roll i filmen och litteraturen är ett av Cecilia Trenters främsta intresseområden och det är också om det senare, som hennes föreläsning handlar. okt 13 NILS DACKE REBELLEN? Bo Alvemo. Bo Alvemo, fil. mag. i historia var under trettio år verksam vid utbildningsradion och har, tillsammans med andra historiker, sänt åtskilliga radioprogram om vår lokalhistoria. Hans specialintresse är vår småländske bondehövding Nils Dacke, som han skrivit både fakta och fiktionsböcker om. Dessutom är det troligt att vi i år kan fira 500-årsminnet av Dackes födelse. nov 10 I TAKT MED TIDEN. SVERIGE UNDER OLOF PALME Kjell Östberg Kjell Östberg, fil.dr. professor i modern historia och dessutom vår främste forskare om Olof Palme och hans tid. Östberg presenterades i vårprogrammet 2010 men eftersom han på grund av snökaos, inte kom längre än till Nässjö återkommer han här med samma föreläsning. dec 1 HUR HISTORIA HAR ANVÄNTS OCH ANVÄNDS I SKOLAN Niklas Ammert Niklas Ammert, fil.dr., är universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet. Han är även prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper. Niklas Ammerts forskning berör främst didaktiska frågor. För närvarande undersöker han t.ex. hur lärare undervisar om folkmord. 250 kr för hela serien. Onsdagar kl Föreläsning c:a 1 timma följd av frågestund. Lokal Linnéuniversitetet, Nisbethska Huset aula, E 212, Linnégatan 5, Kalmar. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger entréavgift 100 kr. per föreläsning. Kursansvarig Leif Åkesson, Tel Programansvarig: Rolf Stern. 13

16 Hälsa livsstil miljö. Kursnr I denna serie vill vi försöka spegla hur vår livsstil och våra val har konsekvenser inte bara för hälsan utan också för makrofrågor som klimat och miljö. Höstens föreläsningar har en tyngdpunkt mot vad vi äter. sept 20 KLIMATSMART MAT Anna Blücher Anna Blücher är universitetslektor i livsmedelvetenskap vid institutionen för naturvetenskap. Anna Blücher är teknologie lic. och programansvarig för utbildningsprogrammet Nutrition och livsmedelsvetenskap. Hon är redaktör för boken Functional foods medicin, nutrition och livsmedelsvetenskap. Vad vi äter har betydelse inte bara för hälsan utan också för klimatet. Rätt val i butiken kan medföra minskade risker för utsläpp av klimatgaser. Föreläsningen knyter an till de senaste forskningsrönen. okt 11 MATFÖRGIFTNING ORSAK OCH KONSEKVENS Hans Lindmark Hans Lindmark är chef för mikrobiologiska enheten på Livsmedelsverket och docent vid mikrobiologiska institutionen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Varje år drabbas svenskar av matförgiftning. Vad är orsaken och vilka är de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna av detta? Om detta handlar föreläsningen. nov 8 HUR KAN JAG SJÄLV PÅVERKA MIN HÄLSA? Livsstilens betydelse för några vanliga sjukdomar Anna Asplund Persson Anna Asplund Persson är universitetslektor i fysiologi vid Linnéuniversitetet. Hon är biolog och har bl.a. forskat om hur olika signalvägar i blodet och blodkärlen påverkas för att minska risken för högt blodtryck och blodpropp. Hon undervisar om människokroppen och hur den fungerar, både normalt och vid sjukdom. I detta innefattas även läkemedel. Hon kommer i sin föreläsning särskilt att beröra osteoporos - benskörhet, bukfetma, högt blodtryck, förändrade blodfetter, förhöjt blodsocker m.m. Finns det entydiga forskningsresultat som visar hur vi själva kan påverka vår hälsa och på så sätt minska risken för att drabbas av sjukdom? 200 kr för hela serien. Måndagar kl c:a Lokal Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten. Deltagarantal Max. 40 deltagare Övrigt Ej anmälda till serien erlägger i mån av plats 100 kr per föreläsning. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

17 Den digitala revolutionen - om hot och möjligheter. Kursnr Denna serie tar sikte på oss som seniorer och försöker spegla angelägna samhällsfrågor och förändringar av betydelse för vardagslivet. okt 7 FACEBOOK OM RISKEN ATT TAPPA ANSIKTET Ulf Wickbom Ulf Wickbom är journalist och författare. Han har gett ut boken God morgon, Digistan! Där beskriver han IT-samhällets för- och nackdelar. Från maj 2010 är Ulf Wickbom politisk redaktör på Barometern. Sociala medier som Facebook och Twitter innebär stora möjligheter att hålla kontakt med sina närmaste och få nya vänner var de än befinner sig. Sociala medier är en revolution. Gamla begrepp som privatliv, integritet och intimitet får en ny innebörd, när vi lämnar ut oss på nätet till allmän beskådan. Vilka är riskerna med de sociala medierna? okt 21 DEN SOCIALA WEBBEN OCH DESS MÖJLIGHETER Alastair Creelman Alistair Creelman kommer från Dundee i Skottland och arbetar med bl.a. omvärldsbevakning inom områdena nätbaserat lärande och distansutbildning vid Linnéuniversitetet. Hans blogg Flexspan följer utvecklingen både i Sverige och internationellt. Nya sociala webbtjänster som Facebook, Twitter, YouTube och Wikipedia ger enorma möjligheter till utveckling av lärande. Hundratals universitet lägger i dag ut föreläsningar och kursmaterial gratis på nätet. Hur ser morgondagens skolor och universitet ut och hur kan vi använda webbens möjligheter för att förbättra våra kunskaper och vårt lärande? nov 4 HUR KAN JAG ANVÄNDA NYA SOCIALA MEDIER Anneli Cloodt Anneli Cloodt är universitetsadjunkt i medieproduktion vid Linnéuniversitetet. och har sedan 1997 undervisat om webben. Är du nyfiken på att börja använda Facebook, Twitter, bloggar eller andra tjänster på webben för att hålla kontakten med barn och barnbarn eller dina vänner? Eller vill du berätta för hela världen om dig och dina intressen och få en inblick i och förståelse för ungdomars vardag och upplevelser på den digitala arenan? Föreläsningen ger en introduktion till hur man kan utnyttja den så kallade sociala webben. 200 kr för hela serien. Torsdagar kl c:a Lokal OBS! 7 okt. Västerportkyrkan. 21 okt. och 4 nov. Stadsbiblioteket, Tullslätten. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger 100 kr per föreläsning. På Stadsbiblioteket är antalet platser begränsat. Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel Stadsbiblioteket erbjuder under hösten kostnadsfritt vissa praktiska övningar på datorn. Information ges i samband med första föreläsningen. 15

18 I konstens värld. Kursnr sept 15 KONKRET KONST- SÄRSKILT OM 1947 ÅRS MÄN OCH DESS KVINNLIGA INSLAG, RANDI FISHER Linda Fagerström Linda Fagerström, Lund, är filosofie doktor i konsthistoria på en avhandling om Randi Fisher svensk modernist (2005). I år är hon medredaktör för en bok som heter Samtida konst i det offentliga rummet. okt 20 HALMSTADGRUPPEN LIV OCH KONST Viveka Bosson Viveka Bosson, Halmstad, byggde upp Mjellby Konstmuseum och var dess chef i många år. Hon har skrivit flera böcker om Halmstadgruppen, senast Halmstadgruppen ett kraftfält i svensk 1900-talskonst (2009). Hon är dotter till Erik Olson ( ) i Halmstadgruppen och blev filosofie hedersdoktor i Lund våren 2010 för sina insatser för Skissernas museum. nov 17 ORIGINAL, KOPIOR OCH MITTEMELLAN Om attributionsproblem i konsten, särskilt teckningar Börje Magnusson Börje Magnusson, Åfors, är filosofie doktor och tidigare bitr. chef för Svenska institutet i Rom. Dessförinnan var han knuten till Nationalmuseum och framför allt dess stora avdelning för teckningar. dec 8 OM KONSTEN ATT KRITISERA KONSTEN Gunilla Petri Gunilla Petri, Kalmar, är välkänd journalist och konstkritiker i Barometern. 250 kr. för hela serien. Onsdagar kl c:a Lokal Kalmar Konstmuseum, Slottsvägen 1D. Övrigt Ej anmälda till serien erlägger entréavgift 100 kr per föreläsning. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Programansvarig: Bengt Runemo. Tel

19 Några favoriter i den klassiska musiken. Kursnr Lage Olsson, utvecklingskonsult. Kantors- och dirigentutbildning, musikvetenskap, undervisat i musikhistoria. Körledare och körsångare. Även verksam som musikrecensent, kulturskribent och konsertpresentatör. Fortsätter nu med presentation av favoriter i den klassiska musiken. sept 22 okt 6 okt 20 nov 17 dec 1 Musiklyssning I Musiklyssning II Musiklyssning III Musiklyssning IV Musiklyssning V Kursledare Lage Olsson. Tel Deltagarantal kr. för serien. Onsdagar enligt ovan kl Lokal Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6, Kalmar. Kursansvarig Tore Holmdahl. Tel Lyssna till jazz. Kursnr Lennart Nilsson, Jan Enochsson, Arnold Samuelsson och Tore Holmdahl återkommer med en bred exposé över jazzens utveckling från New Orleans via swing och bop till dagens fusionsjazz. sept 15 sept 29 okt 13 nov 10 nov 24 Musiklyssning I Musiklyssning II Musiklyssning III Musiklyssning IV Musiklyssning V Kursledare Lennart Nilsson. Tel Deltagarantal kr. för serien. Onsdagar enligt ovan kl Lokal Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen. Skeppsbrogatan 6, Kalmar. Kursansvarig Tore Holmdahl. Tel

20 4. EXKURSIONER OCH STUDIEBESÖK Kalmar runt. Kursnr Följ med på en busstur i Kalmar och dess ytterområden. Vår guide är f d stadsarkitekten och hembygdskännaren Gunnar Magnusson, som berättar om de stadsdelar, med såväl gammal som ny byggnation, som vi besöker. Pris 150 kr. Måndagen den 30 augusti. Avresa kl från Turistbyrån, Ölandskajen 9. Hemkomst kl c:a. Deltagarantal 40 Anmälan (bindande) senast den 28 juni. OBS! tidigt anmälningsdatum. Kursansvarig Ann-Mari Lennartsson. Tel Katedral i ny skrud. Kursnr Vi gör, tillsammans med prästen Anders Johansson och byggnadsantikvarie Richard Edlund, Kalmar Läns Museum, en rundvandring i Domkyrkan. Vi får lyssna till dess historia och dess framtida användning samt ta del av gjorda fynd i samband med restaureringen. Pris 50 kr. Torsdagen den 11 november kl c:a Deltagarantal 30 Kursansvarig Agneta Brunzell Jeansson. Tel

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Våren 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka Informationsoch utbildningsträffar

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Polen September 2015

Polen September 2015 Polen September 2015 Avresa från Nynäshamn 14:e september tillbaka I Nynäshamn 23:e Pris 8920:- enkelhytt/rum Tillkommer 2500:- Dag 1 Gdansk Dag 2 Halvön Hel Dag 3 Bydgoszcz, Torun Dag 4 Nida, Wojnowo

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Mitt namn är Jocum Wigerup, Dooleys Whiskysällskap & Lugnets Whiskyklubb. Tillsammans med Robert van Hal, Whisky Society Skåne, organiserar jag en resa på temat

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Hösten 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka.se Datum Informations-

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910.

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. Cinderella den 3-4 mars 2014 Avresa på em från Oxelösund

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

STPL PROGRAM FÖR 2012-2013

STPL PROGRAM FÖR 2012-2013 STPL PROGRAM FÖR 2012-2013 Observera att det är möjligt att anmäla sig till Vikingbuss aktiviteter även om pris och/eller datum ej har fastställts. 2012 RESA TILL GLASBRUK/HANTVERK I Augusti 20 SMÅLAND.

Läs mer

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 Välkommen till akvarellens fantastiska värld! Allt handlar om att njuta i sällskap med härliga färger och lockande motiv, att inte bli slav under dominanta pigment eller

Läs mer

Sommarens resor 2014

Sommarens resor 2014 Sommarens resor 2014 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer