Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... s.? Guider. turisthandböcker... 9.2. Facklitteratur...e... 8.3. 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s."

Transkript

1

2 Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e Skönlitteratur...e... s.12 Fdrfattarr~gister... s016 'Titelregister...,...e...e... s018

3 INLEDNING Denna kommenterade litteraturförteckning, är avsedd att användas av lantagare som ar intresserade av att läsa om Wien men aven i upplysningsarbetet, för bibliotekarier. De böcker som tagits med ska behandla Wien ur n%gon aspekt, teex. historia och företeelser eller personer knutna till Wien p& nagot satt. Beträffande skönlitteraturen utspelas handlingen till största delen i Wien. Miljöskildringen ar i dessa rarnaner tydligt angiven till iilien. Listan tar upp bade fack- och skönlitteratur. For facklitteraturen galler att f% böcker som är äldre an 1960 har medtagits. Skönlitteraturen ar subjektivt vald efter miljöskildringen och inte efter utgivnings%ret. Guidcr och resehandböcker ar presenterade i en separat avdelning. De ar inte kommenterade utan har endast stallts upp i alfabetisk ordning, efter att ha fått en översiktlig presentation. Listan ar endast ett urval och ar inte p& nagot satt fullständig. Arbetsmetodik: Urvalet bygger p& Utländska nyförvärv (UN) , Svensk bokförteckning (SVB) och bibliografier i de annoterade böckerna. För skönlitteraturen har sambindningslistor, recensioner i Bokrevy utnyttjats samt besök p& tre kommunbibliotek i landet. Urvalet har p& s& vis blivit ett genomsnitt för folkbiblioteken. Facklitteraturen har till största delen tagits fram med hjälp av fjärrlan fran olika bibliotek i landet. De bibiografiska referenserna ar gjorda enligt de rekommendationer BHS har givit ut. Tekniskt ar listan uppställd i t re avdelningar, en för guider och turisthandböcker, fackböcker och skönlitteratur, Varje avdelning ar alfabetiskt uppställd. I slutet finns ett författar- och titelregister, som ger hänvisningar till sidorna i huvudförteckningen, För vidare läsning kan jag rekommendera ett annat specialarbete, ttösterrikisk litteratur, En introduktiontt 1979~43 av P. Ekelund och I. Svensson.

4 GUIDER, TURISTHANDBOCKER För den som turistar i Wien finns en rad guider och turisthandböcker, som innehaller olika sorters information, b1.a. om kommunikationer, historia, restauranger, nöjen, sevärdheter, valuta, dricks, af'farer m.m. som kan vara av allmänt intresse. Den har förteckningen visar bara p4 ett urval Wienguider som finns p& biblioteken och i bokhandeln. Brunnthaler, Aloist Turen gar till Wien. - Z., holm, s, : ille - (Turen g&-serian) rev. uppl. - Stock- sterhaty, Christao Vienna, - London, s. t ill. - ( ~ities of the world ; 5) - Held, Heinz: Wien kennen und lieben : Portrait einer schönen Stadt, - 2. uppl. - Ltibeck, s. : ill. - (LN-~ouristikfutirer; 28) Hultman, Harald: Första gangen i Wien rev. uppl. - Stockholm, s. : ill. - (sesam reseguide) - Sailer, Gerhard: Wien. - Munchen, s. grosse Polyglott) t illo - i er Schreiber, Hermann: Wien : ein Portrat in Text und Bildern / von Hermann Schreiber und Chris Nowotny. - Bern, ( ~ie kom- binierten Hallwag Fuhrer : Stadte, Länder, tandschaften) Praktische Reiseinf ~ormationene s. Stradal, Ottor Wien r Stadt vieler Traume : ein Fiihrer fur WFener und solche, die es werden wollen. - Nunchen, cop s. t ill. - Wien und Umgebung. - [Ny omarb. upp3 - Flunchen, s. : ill. - (~rieben Reisefuhrer ; 68)

5 FACKLITTERATUR - Barea, Ilsa: Uienna t legend and reality. - London, 1967, s, : i lla En lättsamt skriven skildring om Wien. Barea beskriver förvandlingen fr&n centrum i ett stort kejsardöme till huvudstaden i ett litet land och den skada staden tog av att införlivas i det tredje riket, Början ar en beskrivning av dat wienska landskapet och visar dess historiska roll. En inflätning av författarens och poetens upplevelser, minnen och framatblickar mot personer som senare funnits i Wien, Författaren har fatt med det mestia om Wien, historia och annat i s in bok och sma infällda citat berikar skildringen. Berlinq, Lars Ake: Wien i tid och otid / teckningar av Hasse Erik-. sson. - Helsingborg, s. t' illo Lars Ake Berling, som själv varit bosatt i Wien en tid väver in gammalt och nytt i sin fina skildring om Wien, Historiska handelser b1,a. berömda fältslag blandas med olika seder och bruk, Stort utrymme agnas at beskrivningen av mat och dryck och författaren ger oss kunskap om wiensk matlagning, Den nutida staden jamförs med Wien förr, Plan kan känna den wienska miljön och dess staminingar. Boken är illustrerad med fina teckningar, B~iörkman-Goldschmidt, Elsa: Det var i Wien. -[Ny 1964, S. utgj - Stockholm, Elsa Eljörkman-Goldschmidt, tillbringade mellankrigstiden i Wien och beskriver i den har boken sina upplevelser dar fran , Genom sin make som var läkare kom hon in i mgnga olika kretsar, B1,a. hade hon tillträde till de litterära salongerna dar hon träffade manga intressanta och berömda människor. En ghng fann hon sig t.ex, sitta bredvid författaren Thomas Nann. Boken ger läsaren intryck av att författarinnan levt ett spännande och rikt liv under sin Wientid, Biörkman-Goldschmidt, Elsa: Följ med till Wien. - hy utgg - Stockholm, s., 2 p1,-bl, : i11, Baken ar en blandning av resehandledning och n8gon form av kulturhistorisk presentation av staden. Den som besökt Wien kommer att kanna igen sig i hennes sakkunniga skildring av Wien och för er soim funderat p& att resa dit, kommer boken ocksa att vara till nytta och glad je,

6 Björknran-Goldschmidt, S. Elsa: Wien vaknar. - 2, uppl. - Stockholm, Wien vaknar, skildrar Wien efter krigets slut. Den tar främst fasta p& människorna och deras öden. En inledning till varje kapitel med beskrivning av det allmänna läget i Wien. Detta följs av olika avsnitt som i novellform tar upp de olika händelserna i människornas liv under de d& radande förhallandena. Blaukopf, Kurt: flusikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik / Kurt Blaukopf, Herta Singer. - Teufen, Il0 s. : ill, Här har vi en liten vägledning till Wiens musikaliska liv. A l l t som rör musik i Wien, tas upp från olika sorters musikutövande och musikarter till olika kompositörer och de mlnnesmarken de lämnat efter sig i musikens huvudstad, Ett sak- och namnregister finns i slutet samt en förteckning över viktiga a&resser och andra hanvisningar. Brion, Marcel: Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid. - Stockholm, 1962, s. 0rig:s titel: La vie quotidienne & l'gpoque de Mozart et de Schubert. Den franske musikkannaren, historikern och konsthistorikern kommer har med sin hyllning till Wien fran början av kejsarinnan Maria Theresias regering fram till revolutionen 1848, Brion börjar med en beskrivning av Wien historiskt och politiskt. Stort utrymme ägnas at att presentera den wienske medborgaren och hans lynne. Hans tillit till överhet och hans tro på sitt öde. Men ocksa hans stora förtjusning för spektakel av allehanda slag. Man far veta att menagerier, marionetteatrar och fyrverkerier m.m. var populärt i datidens Wien. Flera kända storheter figurerar Överallt i skildringen och gör den lättfattlig och intressant. Wienkongressen med sina skadespel och danser behandlas i ett särskilt kapitel. Slutligen stadens förandring efter revolutionen. Crankshaw, Edward: Vienna : the image of a culture in decline. - London, s. Författaren försöker har beskriva sitt Wien genom att fanga dess mariga berömda byggnader, levande konst, stämningar m.m. Den allmänna introduktionen följs av olika kapitel om t,ex. Pratern Stefansdomen och Schönbrunn.

7 Czeike, Felix: Wien und Umgebung : Kunst, Kultur und Geschichte der Donaumetropole / Felix Czeike, Walter Brauneis. - Köln, cop s. : ill. - (DU Mont Kunstreisef~hrer) Den har boken handlar till största delen om Wien med tonvikten lagd p& kulturen och historien. Även dess närmaste omgivning skildras har. Det ar en grundlig skildring, som vägledning för den kulturintresserade, I slutet finns förutom en litteraturförteckning och ett stort register dessutom 18 sidor med praktiska hanvisningar för lite av varje. Den ar fint illustrerad med b&de teckningar och fotografier. Donat, Robertt Vienna. - karni, s. : il1 8 karta Verket ar till största delen uppbyggd kring det praktfulla bildmaterialet, Vackra färgfotografier med texttillagg som ar ovanligt informativt. - Field, Frank: The last days of mankind : Karl Kraus and his Vienna. - London, s. : ill. Karl Kraus var en berömd polemiker och satiriker och som slidan mycket betydelsefull för samhället. Han utgav tidskriften die Fackel fran 1899 till sin död Kraus skrev bl,a, pjäsen the lost days of mankind," som ocksli givit namn &t den har boken om Kraus liv och verk. Hans arbete formades av kaféhuslivet i Wien berömt för sin kvickhet, sitt skvaller och alla intriger. Han skildrade denna lite sofistikerade milj6 lika val som de dgtida sociala och politiska problemen. Arbetade en tid för den ledande tidningen neue freie Presse. En trevligt presenterad biografi. z. Finale und Auftakt Wien : Literatur : Bildende Kunst : Musik s. : ill. von Otto Bre.icha und Gerhard Fritsch. - Salzburg, Den har boken ar ett lyckat försök att förena de olika konsterna litteratur, musik och bildkonst. Den klargör Wiens betydelse som centrum för olika riktningar inom konsten. Flera författare bidrar med sin syn p& konst och musik bl,a. Rilke, Nusil och Kafka. Kompositören Alban Berg skriver ocksa om Schönberg som sin lärare. Alltihop fint illustrerat med datida konstnärers verk. Flieder, Viktor: Stephansdom : Zerstörung und Wiederaufbau : Chronik und Dokumentation / Viktor Flieder, Franz Loidl. - Wien, s., [6gpl.-bl. : ill. Stephansdomen i Wien är inte bara kand som en "BischofskircheW utan ocks& som en symbol i Osterrikes historia och kultur. Katedralen har r&kat ut för mhga olika katastrofer b1.a. flera bränder. Den har blivit symbol för det enade och &teruppst&ndna fäderneslandet. Bildsviten i slutet av boken visar dess olika öden.

8 Gartenberq, Egon: Wienna its musical.heritage, - Univ. Park, Pa, s. : ill. s, Di7-253: bib&iogma-fi Wien sedd ur det musikaliska perspektivet. Wien älskade musiken och ingenstans har en stad betytt s& mycket för musiken och dessutom haft ett &dant inflytande över den som i Wien. Olika musikformer fick sin slutgiltiga utformning dar. Gartenberg ger i sin bok en grundlig genornghg om detta. Som avslutning finns en fyllig biografi och ett index. Grimschitz, Bruno: Die altwiener Maler. - Wien, cop. 1961, s,, L ', : iii. Tf11 största delen ett bildverk. Det inleds med en beskrivning av "altwiener flalerel" och de olika konstnärerna, Eledermeierkonsten, den borgerliga konsten representerad av enkel naturidyll, För den som är intresserad av wiensk konst och särskilt d& Biedermeier, ar detta en utmärkt bok eftiersom den dels beskriver utvecklingen inom Biedermeierstilen med dess olika motiv och dels innehaller manga konstreproduktioner, Hagen, Ernst: Hotel Cacher : i n deinen Betten schlief Osterreich, - Wien, cop s, : ill. Ostfca ar historien nm det berömda hotell Sacher i Wien och dess tillkomst, Sacher ar inte bara ett luxuöst hotell i Wien utan har blivit ett wienskt begrepp,, Det fungerar som en medelpunkt och mötesplats för det Wien som rör sig, Familjen Sachers öden beskrivs har p& ett roligt och intressant satt, V i fzir bl,a, läsa om hur Franz Sacher skapade den lackra Sachertartan och den fina bordduk dar dstidens prominenta gäster skrev sin autograf som senare broderades in i duken. Handler,, Hans: The Spanish riding school in Vienna : and the training of the lippizaner horse / text by: Hans Handler, photographs bys Erich Lessing. - London, q s. r illm Origts titel: Die panische Hofreitschule zu Wien. Ett praktverk om den berömda spanska ridskolan som grundades 1580 av ärkehertig Karl, Ridskolan bestod till en början av de hastar man tagit fran Spanien till ett stuteri i Lippizza frän vilket hästarna. senars fick namnet lippitanerhingstar. S& sm&ningom byggdes vinterridskolan i det kejserliga palatset Hofburg i Wien. Överste Hans Handler som en tid var chef för ridskolan fram till sin död 1974, tar i denna innehallsrika bok upp manga olika aspekter p& ridning och hastar. B1.a. ridkonstens historia, hästarnas uppfödning vid det nuvarande stueriet Piber i Steiermark, V i far ocksa läsa om träningen av hastar och ryttare, de olika skolorna och de mariga s.k. stadierna. Boken innehaller mycket vackra fotografier bade i färg och svartvitt och teckningaro

9 Hurlimann, flartin: Uien : Biographie eirjer Stadt, - Zurich, 1968, s. : ill, Hurlimann lagger i den har boken fram sin syn p& Wien, Wiens betydelse ur olika aspekter b1.a. dess roll som teaterstad, musik-' stad m.m. flen aven en del historia. Boken avslutas med en bilddel, en förteckning aver uruppföranden och händelser ur teater- och musikhistorien, nbgra data ur Wiens historia samt ett utförligt register, Kobald, Karl: Beethoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, : illa Geseilschaft und Landschaft, - Wien, s. Kompositören Ludvig van Beethoven behöver va1 knappast nbgon närmare presentation. Den har boken berättar om hans förhallande till kulturlivet och samhället i Wien samt landskapet. Det börjar mod en presentation av hans person och utveckling vidare hans kontakt med olika personer b1.a. hans lärare i Wien, Haydn mofl. Arbetet avslutas med ett person- och ortsregister samt en litteratur- och bildförteckning, Kuhnel, Harry: Die Hofburg zu Wien. - Graz, s., : ill. C1iJpl.-bi. Det kejserliga residenset Hofburg i Wien är ett byggnadsverk som konsthistoriskt har haft stor betydelse p& mariga omraden. Man har därför ocksb insett att den är viktig för vetenskaplig forskning. flanga verksamheter har sina lokaler dar b1.a. den berömda spanska hovridskolan, Hofburg var lika mycket avgörande sktideplats för bestämda händelser i Europas historia som förem%l för srna familjära uppgörelser. Framställningen behandlar den historiska utvecklingen ay Hofburg och de olika byggnadernas tillkomst. De tre planritningarna som bifogats boken ger en klar uppfattning om hur Hofburg s&g ut, Ladberq, Bo Teddy: På promenad i Wien / med teckningar av Gösta Kriland och Yngve Svalander. - Stockholm, s. : ill, Den har boken handlar om en resa till Wien som författaren Bo Teddy Ladberg:och en tecknare gjort, De beskriver lättsamt sina intryck fran resan. flöten med kända platser som Lex. vinbyn Grinzing och nöjesfältet Pratern förmedlar lite av WienatmosParen. De m&nga kompositörer som vistats i Wien ges acksa plats i boken, som bestar av sma episoder i kbserande stil, Leitich, Ann Tizia: Vienna GAoriosa : We1tstad.t des &arock. 1963, s. : ill. - Wien, Författarinnan berättar kunnigt om barocken inom alla kulturomraden, konst, teater och musik, B&de kulturhistoriskt och ur andra aspekter. Barockens insteg i Wien, nadde en ny senare höjdpunkt i början av det 18:e %rhundradet, Det var en ny självmedvetenhet i arkitektur och rnaleri bredvid varldsmanniskans elegans. Men inom operan och dess sangkonst fanns ännu denna längtan efter de stora yttre effekterna som utmärkte barocken,

10 Piauthe, JBrg: Wien : Spariergang durch eina Stadt. - &alzburg, cop a. : illa Till största delen ett bildverk med vackra färgbilder. Författaren föraöker att karakterisera Wien och wienaren. En stad man enligt författamm antingen hatar eller älskar men inte ä.r likgiltig inför, flissong, Alfred: Heiliges Wien : ein Filhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen neu. bearh, Aufl, - Wien, i., L691 p1.- bl, S ULm Som den tyska titeln pa boken antyder ar det en vägledning till Wiens kyrkor och kapell, Varje kyrka och kapell har fatt ett eget kapitel och i slutet följer en förteckning böcker om dessa samt en bilddel. Betoningen ligger lika mycket p& kulturen som p& da andliga sammanhangen. Rusulin, Stella: Vienna in the age of fletternich from Napoleon to revolution , - London, s. r ill. En intressant bok om Wien och dess historia. V i far stifta bekantskap med den store furst Matternich som bidrog till händelsernas gbng. Man har tvistat om hans inflytande och betydelse för det politiska hdndelse~irl~ppet, Klart ar dock att det ansags vara en bard och sträng regim, Neuwirth, Waltraudr Wiener Keramik : Historismus : Jugendstil : Art DQco.I3raunschweig, cop s. : ill. En fin bok med en fullständig sammanfattning över alla data om wiensk keramik. Historiska utvecklingen med de olika konstnärernas motiv. Det ar en utförlig redogörelse över signaturer, marken, fabrikat, firmor och konstnärer, Den kompletteras med fina fotografier i bade farg- och svartvitt. Pryce-Jones, David: Vienna / by David Pryce-Jones and the editors of Time-Life books. - Amstsrdam, cop. 1978, s. : illm - ( ~he great cities) Pryce-Jones, själv wienare har i den har boken om Wien närmat sig, staden p& ett lite annorlunda satt, I sin skildring av Wien har han lyckats f& med det mesta. Han uppträder inte som en hängiven beundrare utan kan kosta p& sig en smula kritik av den wienske medborgaren och aven av staden, vilket inte ar vanligt i denna typ av böcker. Hans skildring innehilller ocksa en god portion humor som gör den särskilt lasvärd. I slutet finns en litteraturförteckning och ett index. Den ar dessutom Illustrerad med fina svartvita- och färgfotografier,, Reimers, Gerd: Elhethovens flyttlass och andra essäer kring musiker och deras boningar i Österrike. - Stockholm, s. : ill. Vem vill inte följa ds. berömda kompositörerna i spilren och har i

11 Gerd Reimers bok har vi chansen, De flesta stora kompositörer har varit bosatta kortare eller längre tid i Wien. Överallt ser man rödvita vimplar p4 husen som visar att har har en berömd kompositör eller musiker bott. Beethoven teex. ar en utav de många och hans flyttmani ar nog allom bekant, Han flyttade runt i Wien till olika ställen, Gerd Reimers vandringar i Wien och dess utkanter har har resulterat i en rolig och lättläst bok, Den ar mycket rikt illustrerad och försedd med en omfattande adressförteckning för varje kompositör, Reimers, Gerd: Wienervalsen och familjen Strauss / Gerd och Lennart Reimers. - Stockholm, s, : ill. ~eimers'har vistats i Wien för att skriva denna intressanta bok om wienervalsen och familjen Strauss, Den tar främst upp valsens historia och den därtill hörande musikens. Valsens betydelse inte bara far valskompositörerna Lanner och Strauss utan även för övriga kompositörer som Schubert, Brahms och Wagner. Boken ar indelad som en vals med en introduktion, fem valsavsnitt med vardera två repriser och en avslutande coda. De olika valsmotiven presenteras i anslukning till de kända valserna. Fina illustrationer i form av teckningar och fotografier. Framställningen avslutas med bilagor b1.a. en förteckning över valskompositionerna och de olika kompositörerna, litteraturlista samt en förteckning Över noter och skivor. - Riha, Fritz: Das alte Wiener Caféhaus. - Salzburg, 1967, s. : illm Har får vi en inblick i en mycket wiensk företeelse, nämligen de s.k. cafqhusen. De har haft stor betydelse under alla &r bade som rekreationsplats och som centrum för viktiga diskussioner och avgöranden. Alla människor besöker dem. H i t gar man för att koppla av fran vardagen, ta en kopp kaffe, läsa en tidning, träffas och se p& folk. Boken berättar om, ursprunget till caf8husen och vilken betydelse de haft under arens lopp. Ett stycke av det förgangna Wien som förhoppningsvis kommer att bevaras. Illustrationerna anknyter fint till skildringen. Schaffran, Emerich: Wien die Stadt der Musik. - Olten, s, : il1 & grammofonskiva. Här far vi läsa nagot om det andliga och konstnärliga i Wien fran omkring 1650 till Schaffran börjar med en allman~beskrivning om Wien, dess geografiska förutsättningar, landskapet och folkkaraktären. Han fortsätter med en beskrivning av de olika musiktyperna och stilarna med b1.a. wienklassicismen och en kort redogörelse av nagra kompositörer b1.a. Beethoven, Gluck och Schubert samt nagra författare. I slutet finns en liten förteckning över litteratur samt en bildförteckning.

12 Taylor, A,J,P.: The Habsburg'monarchy : a history of the austrian empire and Austria-Hungary, - Harmondsworth, 1964, s, : ill. Den stora Habsburgska monarkin behandlas har fran slutet av det heliga romerska riket 1806 till upplösningen 1918, Det var den största dynastin i modern historia, med stor betydelse för det centrala Europa, Skildringen kompletteras med en bibliografi och ett utförligt index. e- Uchi aki, Keichi: Vienna. - Tokyo, cop, 1970, s, : ill, - This bautiful world ; 13) Med den har boken far man en introduktion till Wiens historiska bakgrund, Den ar rattfattligt skriven. Det Pina bildmaterialet kompletteras med infirmativa bildtexter. Waissenberqer, Robert: Wien und dia Kunst in unserem Jahrhundert. - Wien, Il9 s. t ill. Det har verket tar upp den moderna konstens utveckling i Wien, Främst da secessionisterna och den wienska expressionismen m- resenterad av b1.a. Oskar Kokoschka, Författaren tar inte bara upp malerz och skulptur utan.later oss ocksa f% kunskap om den moderna arkftekliuren d& främst genom Adolf Loos. Wechsberq, Joseph: The walttemperors t the life and times and music of the Strauss family, - London, 1973, s., t i11, Denna trevliga bok av Wechsberg, innehaller en grundlig berättelse am familjen Strauss ach deras liv och leverne samt om wienervalsen, författaren lyckas p& ett kunnigt satt som fangar intresset, förklara den makt som Strauss och deras musik utövade under deras livstid och senare. Baken ar försedd med manga och vackra illustrationer och avslutas med ett index. Weiqel, Hans: Wienervalsen. - Salzburg, 1968, - 87 s, : ill. Orig:s titel: Das kleane Walzerbuch, Skildringen börjar med en beskrivning av valsens ursprung som lantlig dans, Vi far kortfattat stifta bekantskap med herrarna Strauss och 3oseph Lanner och Carl Maria von Weber som författaren betraktar som valsens förfader, Boken ar fint illustrerad med teckningar, noter och porträtt av de olika kompositörerna, Weyr, Siegfried: Wfen : Magie der inneren Stadt, s, t ill, - (Eine Stadt erzahlt : grosse Reuie ; I ) We.yr indaar sin berättelse i olika företeelser som han knyter till specialla gator och grander i Wien, Han väver dar fint in den historiska bakgrunden och lagger särskilt stor vikt vid de berömda personer som 1. I,...

13 bott vid de.0lika gatorna, V i far toex, veta hur Beethoven flyttade runt i Wien dar han uinder en periodrbodde vfd den stora berömda affärsgatan Kärtnerstrasse, Weys, Rudolf: Wien bleibt Wien und das geschieht ihm ganz recht. - Wbn, 1974, s. : ill, - (Cabaret Album ) Författaren Dr, Rudolf Weys tillhör en grupp av Cabarets Literatur am Naschmarkt, Han ar författare till ett stort antal teaterpjäser och ar teaterkritiker. I den har boken finner vi utdrag ur flera cabareter, dikter och sketcher, Weys beskriver övertygande de speciella svarigheter man hade under nazitiden att fritt uttrycka sig i La1 och skrift och hur satiren och humorn nästan förkvävdes, Illustrationerna utgors av tecknigar, - Wien : Weztstadt der Geschichte / photos: Franz Hubmann. - Zurich, cop, sk : ill. Ett bildverk.sorn med lite text och vackra bilder skildrar Wiens his historia, Fotografierna ar försedda med nagot kaserande och informativ bildtext, Störst betydelse i boken har arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen fatt, Man. finner ockss smh citat insprängda här och varo - Wfen : 128 Kunstdruckbilder / ausgewählt und mit Texten begleitet von Anton Nacku. - Wien, cop. 1956, - 95 s, z ill. De vackra svart-vita Potografierna i boken dominerar nästan helt, Nagra avsnitt med historia dar speciella sevärdheter som Stephansdomen, Schönbrunn och Hofburg rn.71. har f&tt egna avsnitt. Bl,a, beskrivs tillkomsten av slottet Schonbrunn, dess olika flyglar men aven de personer som var inblandade i byggnadsprocessen. - Wuh, Fritz: Wfen : en arkitekturpolitisk studie au en stad i Pöränd- ring , - Stockholm, o. t ill. Wulz bok ar en historisk analys av hur Wien förändrades under perioden Sambandet mellan miljön, byggnaderna och de politiska händelserna, hur växelspelet arkitektur och politik paverkar manniskans levnadsvillkor, Boendets och byggandets utveckling, vi kan bl,a. läsa om olika hustyper och byggnadsstilar under aren, Kan sagas ha ett allmänhistoriskt intresse. Boken ar försedd med register och en mycket omfattande litteraturförteckning.

14 Facwas, Maria: Djävulens löjtnant, - Höganäs, cop s, 0rig:s titels The devil's lieutnant. Romanen utspelar sig n höga militarkretsar i Wien i början av blet, Ett giftmord sprider skräck bland de militärer som blivit befordrade och fatt förflyttning till Wien. Oväntads händelser, leder s& smaningom till brottets uppklarande. En stark och spännande skildring av den psykiska kampen mellan brottslingen och undersökningsdomaren, Berättelsen bygger delvis p& verklighetsbakgrund, Gainham, Sarah: Hemma i W,ien. - Stockholm, 1972, s, 0rig:s titel: Private worlds, I den har romanen som ar sista delen i Gainhams telogi om Wien har skf4despelerskan~3ulia Homburg just atervant till Wien for att fortsätta sin skadespelarkarriär. Hon ax nu gift med Georg Kerenyi. Här skildras hur människor och miljöer aterhämtar sig efter nazistockupationen. Livet atergar s& srniiningom till det normala efter diverse dramatiska händelser, Personer från det förflutna dyker upp och lugnet avtar tillfalligt, Gainham, Sarah: Huset vid gränsen, - Stockholm, 1969, s. Origts titel: A place in the country, I huset vid gränsen sam ar fortsättningen p& skymning över Wien, forflyttar sig huvudpersonen Julia Homburg fran Wiens teater- och militarkretsar ut till sitt föräldrahem i närheten av ryska zonen och den jugoslaviska gränsen, Här sammanträffar flera personer som har betydelse för berättelsens fortsättning men aven rent historiskt för Wien. Hit kommer bl,a, Georg Kerenyi, en gammal van till 3ulia, Han ar journalist och författare. Ekrättelsen antar i det här skedet formen av en spännando thriller, Gainham, Sarah: Skymning över Wien, - Stockholm, s, 0rig:s titel: Night falls on the city, Det här ar den första delen i Sarah Gainhams trilogi om Wien, Vi far stifta bekantskap med dem framstaende skadespelerskan Julia Homburg och hennes umgänge i teater- och dlplomatkretsar, Tidsperioden är fr&n Anschluss fmm till den ryska inmarschen i Wien. Temat i romanen är ftämst den svara konsten att överleva och beh%lla sin värdighet, trots att nazismens ondska tenderar att förstöra förhallandet mellan människorna, Gainham, Sarah: T;o the opera ball, - London, s, Aret är och den stora, arliga, traditionsrika operabalen äger rum. Den unga, vackra Leona träffar Rolf och de förälskar sig i...< -

15 varandra. De sammanförs där av en slump, Rolf har nämligen tagit sin gode van Karis plats som teonas kavaljer, Leonas förmögna föräldrar accepterar inte deras förbindelse efcersom de har haft andra planer för sin dotter, B'oksns andra del g&r tillbaka till 1945 till det krigsskadade Palen. Den unga, sköterskan Anna Forstmann och en annan kvinna, Ronni, färdas genom det förstörda och stympade Polen till Osterrike, Anna har tagit hand om dan föraldralöse Rolf, De lidanden och svarigheter de upplever beskrivs ingaende. Sarah Gainham lämnar inget Bt slumpen, Golowan.~uk, Jascha: Jag minns min bzaa Donau, - Stockholm, s. V i far har följa en rysk yngling och hans upplevelser i Wien, dit han flytt.under det första världskrigets sista ar, Han möter olika kategorier människor som han maste anpassa eig till utan att för deni skull helt ge upp sim drömmar. Greene, Graham: Den tredje mannen. - Stockholm, l51 s. Origts titel: The third man. Den klassiskt, spännande spionhistorien, som filmats med Qrson Welles i huvudrollen, Handelserna utspelar sig i Wien efter andra världskriget, Rollo Martins kommer till Wien för att träffa sin gode van Harry Lime. Han far d& reda p& att vännen ar inblandad i diverse skumraskaffärer och dessutom förklaras vara död. Overallt spelas melodin som förknippas med Lime. Senare visar det sig att Lime och historien far efter en jakt i Wiens kloaker en oväntad upplösning, Gunther, John: The li~st city : a novel. - New York, 1964, s, Handlingen i denna roman utspelar sig i tidningskretsar i Wien under trettiotalet, Amerikanska och brittiska tidningsman, träffas under kvällstid p& sina favoritkafder och dryftar allehanda fragor. Da dras snart in i politiska intriger och händelser, genom sina besök d6r. Till synes oskyldigt skvaller bliises upp till oanade proportioner, Lothar, Ernst: 'Ängel med basun. - Stockholm, 1950, s. 0rig:s titel: Der Engel m i t der Posaune. Berättelsen handlar: om hörnhuset vid Seilerstatte 10, dess invanare och skiftande öden och äventyr de rakar ut för. Händelserna börjar under senare delen av 1800-talet och far sin upplösning under mitten av 1900=talet, vid nazisternas intag i Wien. Ängeln med basun ar ett stenvapen som fanns ovan huvudingzingen. NacInnes, Helen: Uppdrag i Wien. - Stockholm, s. 0rig:s titel: The snare of the hunter. En spännande, fantasifull politisk thriller som till viss del utspelar sig i Wien. En ung tjeckisk flicka, Irina, far hjälp att rymma till

16 väst. B1.a. en amerikansk musikkritiker bistar henne vid flykten, som g&r igenom hela osterrike med dess bergsvagar och alpbyar, Biljakten börjar i Wien. flusil, Robert: Mannen utan egenskaper, - Stockholm, '(371, 431, 433 s. ) origts titel: er Mann ohne Eigenschaf ten. - 3 val. En roman i tre delar som ej ar fullbordad. Utspelas i det gamla Österrike-Ungern. Huvudpersonen ar den unge charmerande f.d. kavalleriofficeren, Ulrich. Han lever som en förmögen privatlärd och han anser sig vara en man utan eganskaper. Hans intelligens passar överallt och han behöver inte engagera sig närmare i nagot, Hans kärleksaffärer behandlas p& ett nonchalank, elegant satt. P% grund av sin ställning kommer han lätt in i de högre social kretsarna, man han far aven konfronterqs med de lägre samhällsskikten. Roth Joseph: Radetzkymarschen. - utga - Stockholm, s. '~~lfinböeker ; 221 ) Miljön i den har romanen är till största delen Wien under Osterrike- Ungern tiden och den glansfulla Habsburgska regimen. V i far möta tre generationer av ätten Trotta berömd genom den förste medlemmen av ätten som räddade kejsar Frans Josef fran döden vid slaget i Solferino. Den siste ar den unge Carl Josef,-som spelar stor roll i berättelsen. l3l.a. hans kärlekshistoria med den vackra fru von Traussig. Tiden förändras dock under händelsernas gang,revolutionen närmar sig och det gamla riket knakar i fogarna. Simmel, Johannes Mario: Sexton dagar i Wien. - Stockholm, s, 0rig:s titels Und Jimmy ging zum R-genbogen. Simmels mman ar en spionroman som äger rum under nagra januaridagar 1969 i Wien. Problemen.harstammar dock redan fr6n mellankrigstiden och de% tredje riket. D& rör sig om en hektisk jakt efter ett dokument biologiskt stridsmedel. Diverse.mer eller mindre: skumma och obehagliga människor uppträder under berättelsens g%ng, Enligt förordet lär boken bygga p& verklighetsunderlag. Stewa&., flary: figurer ihögre skopan. - Stockholm, s, Origts titel: Airs abve the ground., Spanska hovridskalan i Wien, spelar en stor roll i den har thrillern. Figurer i högre skolan associerar i första hand till de hopp ovan marken som de skickliga lippizanerhingstarna tranas att utföra. For övri* ar det en spännande smuggelhistoria dar nbgra unga engelsman ar huvudpersonerna.

17 Wheatley, Dennist Andra Inseglet, - Stockholm, s, Origss titel: The second seal, V i far här stifta belkantskap med hertig de Richleau under en dal av hans ungdomstid Han besöker flera storstader, b1.a. Wien och London, Berättelsen skildrar hans inblandning i det hemliga serbiska sällskapet "Svarta handent1. Hhns person och stallning gör honom lämpad föir dmna typ av hemlig verksamhet. P4 Wiens manga baler ach mottagningar kommer han b1.a. i kontakt med medlemmar ur kejsarfamiljen och far p& a& vis upplysningar om de händelser som ledda till kriget Wlsaman, Thomas: Levande och doda.: an roman fran Wien, - Stockholm, Origts titels The quick and the dead. Bisrattelsen tilldrar sig huvudsakligen i Wien under kiden 7934 till andra världskrigets slut, Huvudpersonen, Stefan Kazakh, medicine studerande som ar av judisk börd, far själv se hur hans far dödas nar han deltar i e tt misslyckat försök fr%n socialistsidan att störta Dolfussregeringen. S'tefan har en god van, Konrad Wirthof, som han skiljs ifran men senare träffar genom badas engagemang i SS. Stefan kommer s6 sm&ningom a tt agna sig at en omänsklig människohandel nar han p% samma g%ng räddar manga av sina meningsfränder undan nazismens terror. Zenker Helmutr Kassbach eller det allmänna intresset för marsvin, - -9 Stockholm, s. - o ost rum) Origrs tite3.t Kassbach oder das allgemeine Interesse an Neerschweinchen, Den rnede1uder.s Karl Kassbach ar grönsakshandlare i Wien, Han har.. genom brutala metoder lyckats ruinera de Övriga grönsakshandlarna p& samma g.ab för att själv bestamma priserna. Han ar ocksa medlem i en högerextrimistisk organisation INITIATIVET med vilka han planerar och deltar i vissa attentat och aktioner mot speciellt vänsterkretsar 9 Wien, men de ger sig aven pa helt oskyldiga invandrare för att demonstrera sitt rashat, Det ar ett realistiskt tecknat porträtt av en man som genom sin grymheh förpestar livet för sin~omgivning. I danna finns ocksa de marsvin han själv fött upp f ö att ~ sedan plaga p& allehanda satt.

18 Barea, Ilsa Berling, Lars Ake BjÖrkman-Coldschrnidt, Elsa Blaukopf, Kurt Bkion, Marcel Ehwnnthaler, Alois Crankshaw, Edward Czeike, Felix Donat, Robert Esterhgzy, Christa Fagyas, Maria Field, Frank Flieder, Viktor Gainham, Sarah Gartenberg, Egon Golowanjuk, Jascha Greene, Graham Grirnschitz, Bruno Gunther, John Hagen, Ernst Handler, Hans iield, Heinz Hultman, Harald Hurlimann, Martin Kobald, Karl Kuhnel, Harry Ladberg, Bu Teddy Leitich, Ann Tizia Lo thar, Ernst MacInnes, Helen Mauthe, Jörg Miseong, Alf red Nusil, Robert Musulin, Stella Neuwirth, Waltraud Pryce-Jones, David Reimers, Gerd Riha, Fritz Roth, Joseph Sailer, Gerhard Schaffran, Ernerich Schreiber, Hermann Sirnmel, Johannes Mario Stewart, Mary Stradal, Otto Taylor, A.3.P. Uchigaki, Keicfii Waissenberger, Robert Wechsberg, Joseph Weigel, Hans Weyr, Siegfried Weys, Rudolf

19 Wheat.ley, Dennis Wisernan, Thomas Wulz, Fritz Zenker, Helmut

20 TITELREGISTER Das alte Wiener Caf'dhaus s.9 Die altwiener Maler 6 Andra inseglet 15 Besthoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst, Kultur, Gesellschaft und Landschaft 7 bethovens flyttlass och andra essäer kring musikar och deras baningar i Osterrike 8 Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid 4 Det var i Wien 3 Dgavulens löjtnan* 12 Figurer i högre skolan 14 Finale und Auftakt 5 Följ med till Wien 3 Första gangen f Wien 2 The Habsburg monarchy : a history of the austrian mpire and Austria-Hungary 10 Heiliges Wien : ein Fuhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen 8 Mma i Wien 12 D e Hofburg zu Wien 7 Hotel Sacher : in deinen Betten schlief Österreich 6 Hoset vid gränsen 12 Jag minns min blaa Donau 13 Kassbach aller det allmänna intresset för marsvin 15 The Xast days of mankind 5 Levande och döda 15 The lost city s a novel 13 Mannen utan egenskaper 14. Musikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik 4 PrakUsche Reiseinformationen 2 P% promenad i Wien 7 Radetzkymarsctien 14 Sexiton dagar i Wien 14 Skymning över Wien 12 The Spanish riding School in Vfenna : and the training of the lippizaneri horse 6 Skephansdom t Zerstörung und Wiedbraufbau : Chronik und Dokumentation 5 To the opera ball 12 Den tredje mannen 13 Turen g&r till Wien 2 Uppdmg i Wien 13 The waitz emperors :.the life and times and music of the Strauss family 10 Wien 2 Wien : 65ographie einen Stadt 7 Wien bleibtt Wien und daa gemzhieht ihm ganz recht 11 Wien die Stadt der Musik 9 Wien : en arkitekturpolitisk studie av en stad i förändring 11 Wien s sin Portrat in Text und 8*ildern 2

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall

En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall Om boken Såhär presenterar förlaget boken: Edward Tulane är en mycket vacker porslinskanin med handsydda

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist Fråga Konst Ett konstverk finns på Kullaberg i Skåne, det är uppfört sedan 980 av Lars Vilks av drivved och fallvirke. Verket är beläget i ett naturreservat och har blivit föremål för legala ingripanden

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Bokhandelns Vårprogram 2015 Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Onsdag 25 februari Bokrea! Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för att kunna

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr 100009tv1-4 sas Om serien Ramp svenska som andraspråk Porträtt Handledning av Pia Minati Ramp svenska som andraspråk Porträtt är fyra program som kommer från tv-serien Sve-à-long och som har bearbetats

Läs mer

Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken

Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken Fredag 2 oktober Ankomst till Dublins flygplats. Den svensktalande guiden och chauffören möter gruppen i ankomsthallen med en välkomstskylt.

Läs mer

Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg

Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg Liljaskolan Vännäs Gymnasium Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg Namn på eleven, SV Uppsats i svenska september 2004 Lärare: André Odeblom 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

I... Ett urval ur verkligheten... 2

I... Ett urval ur verkligheten... 2 . Utstallningar i bibliotek...*...*..**. I... r 1 Ett urval ur verkligheten... 2 Utstlllningens syfte... 3 Bildurval... 3 Tekniska och praktiska upplysningar... 4 Böcker om Thailand och Sydostasien...

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Clas Svahn är produktiv. Så snart en bok kommit ut i

Clas Svahn är produktiv. Så snart en bok kommit ut i RECENSION Välpresenterade anekdoter Clas Svahn är produktiv. Så snart en bok kommit ut i handeln befinner sig nästa under tryckning, verkar det som. Två av hans nyaste böcker är Sekter & hemliga sällskap

Läs mer

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Läsnyckel till Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2003 Skriven av Ulf Boëthius (publicerad januari 2012) LITTERATURPRISET TILL ASTRID

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare.

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare. NACH WIEN TILL WIEN Duetten An Wien Till Wien kommer ur sista akten av operetten Der Zigeunerbaron - Zigenarbaronen i tre akter. Den hade premiär på Theater an der Wien 1885. TEXT: Mór (Maurus/Moritz)

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

KAFFETÅREN DEN BÄSTA ÄR

KAFFETÅREN DEN BÄSTA ÄR KAFFETÅREN DEN BÄSTA ÄR Om att rosta, mala, koka och brygga. Om att dricka på fat, från termos eller kanna, på bit och med grädde eller som kaffegök. Om kaffe vid köksbordet, i finrummet, på arbetsplatsen

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer