Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... s.? Guider. turisthandböcker... 9.2. Facklitteratur...e... 8.3. 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s."

Transkript

1

2 Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e Skönlitteratur...e... s.12 Fdrfattarr~gister... s016 'Titelregister...,...e...e... s018

3 INLEDNING Denna kommenterade litteraturförteckning, är avsedd att användas av lantagare som ar intresserade av att läsa om Wien men aven i upplysningsarbetet, för bibliotekarier. De böcker som tagits med ska behandla Wien ur n%gon aspekt, teex. historia och företeelser eller personer knutna till Wien p& nagot satt. Beträffande skönlitteraturen utspelas handlingen till största delen i Wien. Miljöskildringen ar i dessa rarnaner tydligt angiven till iilien. Listan tar upp bade fack- och skönlitteratur. For facklitteraturen galler att f% böcker som är äldre an 1960 har medtagits. Skönlitteraturen ar subjektivt vald efter miljöskildringen och inte efter utgivnings%ret. Guidcr och resehandböcker ar presenterade i en separat avdelning. De ar inte kommenterade utan har endast stallts upp i alfabetisk ordning, efter att ha fått en översiktlig presentation. Listan ar endast ett urval och ar inte p& nagot satt fullständig. Arbetsmetodik: Urvalet bygger p& Utländska nyförvärv (UN) , Svensk bokförteckning (SVB) och bibliografier i de annoterade böckerna. För skönlitteraturen har sambindningslistor, recensioner i Bokrevy utnyttjats samt besök p& tre kommunbibliotek i landet. Urvalet har p& s& vis blivit ett genomsnitt för folkbiblioteken. Facklitteraturen har till största delen tagits fram med hjälp av fjärrlan fran olika bibliotek i landet. De bibiografiska referenserna ar gjorda enligt de rekommendationer BHS har givit ut. Tekniskt ar listan uppställd i t re avdelningar, en för guider och turisthandböcker, fackböcker och skönlitteratur, Varje avdelning ar alfabetiskt uppställd. I slutet finns ett författar- och titelregister, som ger hänvisningar till sidorna i huvudförteckningen, För vidare läsning kan jag rekommendera ett annat specialarbete, ttösterrikisk litteratur, En introduktiontt 1979~43 av P. Ekelund och I. Svensson.

4 GUIDER, TURISTHANDBOCKER För den som turistar i Wien finns en rad guider och turisthandböcker, som innehaller olika sorters information, b1.a. om kommunikationer, historia, restauranger, nöjen, sevärdheter, valuta, dricks, af'farer m.m. som kan vara av allmänt intresse. Den har förteckningen visar bara p4 ett urval Wienguider som finns p& biblioteken och i bokhandeln. Brunnthaler, Aloist Turen gar till Wien. - Z., holm, s, : ille - (Turen g&-serian) rev. uppl. - Stock- sterhaty, Christao Vienna, - London, s. t ill. - ( ~ities of the world ; 5) - Held, Heinz: Wien kennen und lieben : Portrait einer schönen Stadt, - 2. uppl. - Ltibeck, s. : ill. - (LN-~ouristikfutirer; 28) Hultman, Harald: Första gangen i Wien rev. uppl. - Stockholm, s. : ill. - (sesam reseguide) - Sailer, Gerhard: Wien. - Munchen, s. grosse Polyglott) t illo - i er Schreiber, Hermann: Wien : ein Portrat in Text und Bildern / von Hermann Schreiber und Chris Nowotny. - Bern, ( ~ie kom- binierten Hallwag Fuhrer : Stadte, Länder, tandschaften) Praktische Reiseinf ~ormationene s. Stradal, Ottor Wien r Stadt vieler Traume : ein Fiihrer fur WFener und solche, die es werden wollen. - Nunchen, cop s. t ill. - Wien und Umgebung. - [Ny omarb. upp3 - Flunchen, s. : ill. - (~rieben Reisefuhrer ; 68)

5 FACKLITTERATUR - Barea, Ilsa: Uienna t legend and reality. - London, 1967, s, : i lla En lättsamt skriven skildring om Wien. Barea beskriver förvandlingen fr&n centrum i ett stort kejsardöme till huvudstaden i ett litet land och den skada staden tog av att införlivas i det tredje riket, Början ar en beskrivning av dat wienska landskapet och visar dess historiska roll. En inflätning av författarens och poetens upplevelser, minnen och framatblickar mot personer som senare funnits i Wien, Författaren har fatt med det mestia om Wien, historia och annat i s in bok och sma infällda citat berikar skildringen. Berlinq, Lars Ake: Wien i tid och otid / teckningar av Hasse Erik-. sson. - Helsingborg, s. t' illo Lars Ake Berling, som själv varit bosatt i Wien en tid väver in gammalt och nytt i sin fina skildring om Wien, Historiska handelser b1,a. berömda fältslag blandas med olika seder och bruk, Stort utrymme agnas at beskrivningen av mat och dryck och författaren ger oss kunskap om wiensk matlagning, Den nutida staden jamförs med Wien förr, Plan kan känna den wienska miljön och dess staminingar. Boken är illustrerad med fina teckningar, B~iörkman-Goldschmidt, Elsa: Det var i Wien. -[Ny 1964, S. utgj - Stockholm, Elsa Eljörkman-Goldschmidt, tillbringade mellankrigstiden i Wien och beskriver i den har boken sina upplevelser dar fran , Genom sin make som var läkare kom hon in i mgnga olika kretsar, B1,a. hade hon tillträde till de litterära salongerna dar hon träffade manga intressanta och berömda människor. En ghng fann hon sig t.ex, sitta bredvid författaren Thomas Nann. Boken ger läsaren intryck av att författarinnan levt ett spännande och rikt liv under sin Wientid, Biörkman-Goldschmidt, Elsa: Följ med till Wien. - hy utgg - Stockholm, s., 2 p1,-bl, : i11, Baken ar en blandning av resehandledning och n8gon form av kulturhistorisk presentation av staden. Den som besökt Wien kommer att kanna igen sig i hennes sakkunniga skildring av Wien och för er soim funderat p& att resa dit, kommer boken ocksa att vara till nytta och glad je,

6 Björknran-Goldschmidt, S. Elsa: Wien vaknar. - 2, uppl. - Stockholm, Wien vaknar, skildrar Wien efter krigets slut. Den tar främst fasta p& människorna och deras öden. En inledning till varje kapitel med beskrivning av det allmänna läget i Wien. Detta följs av olika avsnitt som i novellform tar upp de olika händelserna i människornas liv under de d& radande förhallandena. Blaukopf, Kurt: flusikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik / Kurt Blaukopf, Herta Singer. - Teufen, Il0 s. : ill, Här har vi en liten vägledning till Wiens musikaliska liv. A l l t som rör musik i Wien, tas upp från olika sorters musikutövande och musikarter till olika kompositörer och de mlnnesmarken de lämnat efter sig i musikens huvudstad, Ett sak- och namnregister finns i slutet samt en förteckning över viktiga a&resser och andra hanvisningar. Brion, Marcel: Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid. - Stockholm, 1962, s. 0rig:s titel: La vie quotidienne & l'gpoque de Mozart et de Schubert. Den franske musikkannaren, historikern och konsthistorikern kommer har med sin hyllning till Wien fran början av kejsarinnan Maria Theresias regering fram till revolutionen 1848, Brion börjar med en beskrivning av Wien historiskt och politiskt. Stort utrymme ägnas at att presentera den wienske medborgaren och hans lynne. Hans tillit till överhet och hans tro på sitt öde. Men ocksa hans stora förtjusning för spektakel av allehanda slag. Man far veta att menagerier, marionetteatrar och fyrverkerier m.m. var populärt i datidens Wien. Flera kända storheter figurerar Överallt i skildringen och gör den lättfattlig och intressant. Wienkongressen med sina skadespel och danser behandlas i ett särskilt kapitel. Slutligen stadens förandring efter revolutionen. Crankshaw, Edward: Vienna : the image of a culture in decline. - London, s. Författaren försöker har beskriva sitt Wien genom att fanga dess mariga berömda byggnader, levande konst, stämningar m.m. Den allmänna introduktionen följs av olika kapitel om t,ex. Pratern Stefansdomen och Schönbrunn.

7 Czeike, Felix: Wien und Umgebung : Kunst, Kultur und Geschichte der Donaumetropole / Felix Czeike, Walter Brauneis. - Köln, cop s. : ill. - (DU Mont Kunstreisef~hrer) Den har boken handlar till största delen om Wien med tonvikten lagd p& kulturen och historien. Även dess närmaste omgivning skildras har. Det ar en grundlig skildring, som vägledning för den kulturintresserade, I slutet finns förutom en litteraturförteckning och ett stort register dessutom 18 sidor med praktiska hanvisningar för lite av varje. Den ar fint illustrerad med b&de teckningar och fotografier. Donat, Robertt Vienna. - karni, s. : il1 8 karta Verket ar till största delen uppbyggd kring det praktfulla bildmaterialet, Vackra färgfotografier med texttillagg som ar ovanligt informativt. - Field, Frank: The last days of mankind : Karl Kraus and his Vienna. - London, s. : ill. Karl Kraus var en berömd polemiker och satiriker och som slidan mycket betydelsefull för samhället. Han utgav tidskriften die Fackel fran 1899 till sin död Kraus skrev bl,a, pjäsen the lost days of mankind," som ocksli givit namn &t den har boken om Kraus liv och verk. Hans arbete formades av kaféhuslivet i Wien berömt för sin kvickhet, sitt skvaller och alla intriger. Han skildrade denna lite sofistikerade milj6 lika val som de dgtida sociala och politiska problemen. Arbetade en tid för den ledande tidningen neue freie Presse. En trevligt presenterad biografi. z. Finale und Auftakt Wien : Literatur : Bildende Kunst : Musik s. : ill. von Otto Bre.icha und Gerhard Fritsch. - Salzburg, Den har boken ar ett lyckat försök att förena de olika konsterna litteratur, musik och bildkonst. Den klargör Wiens betydelse som centrum för olika riktningar inom konsten. Flera författare bidrar med sin syn p& konst och musik bl,a. Rilke, Nusil och Kafka. Kompositören Alban Berg skriver ocksa om Schönberg som sin lärare. Alltihop fint illustrerat med datida konstnärers verk. Flieder, Viktor: Stephansdom : Zerstörung und Wiederaufbau : Chronik und Dokumentation / Viktor Flieder, Franz Loidl. - Wien, s., [6gpl.-bl. : ill. Stephansdomen i Wien är inte bara kand som en "BischofskircheW utan ocks& som en symbol i Osterrikes historia och kultur. Katedralen har r&kat ut för mhga olika katastrofer b1.a. flera bränder. Den har blivit symbol för det enade och &teruppst&ndna fäderneslandet. Bildsviten i slutet av boken visar dess olika öden.

8 Gartenberq, Egon: Wienna its musical.heritage, - Univ. Park, Pa, s. : ill. s, Di7-253: bib&iogma-fi Wien sedd ur det musikaliska perspektivet. Wien älskade musiken och ingenstans har en stad betytt s& mycket för musiken och dessutom haft ett &dant inflytande över den som i Wien. Olika musikformer fick sin slutgiltiga utformning dar. Gartenberg ger i sin bok en grundlig genornghg om detta. Som avslutning finns en fyllig biografi och ett index. Grimschitz, Bruno: Die altwiener Maler. - Wien, cop. 1961, s,, L ', : iii. Tf11 största delen ett bildverk. Det inleds med en beskrivning av "altwiener flalerel" och de olika konstnärerna, Eledermeierkonsten, den borgerliga konsten representerad av enkel naturidyll, För den som är intresserad av wiensk konst och särskilt d& Biedermeier, ar detta en utmärkt bok eftiersom den dels beskriver utvecklingen inom Biedermeierstilen med dess olika motiv och dels innehaller manga konstreproduktioner, Hagen, Ernst: Hotel Cacher : i n deinen Betten schlief Osterreich, - Wien, cop s, : ill. Ostfca ar historien nm det berömda hotell Sacher i Wien och dess tillkomst, Sacher ar inte bara ett luxuöst hotell i Wien utan har blivit ett wienskt begrepp,, Det fungerar som en medelpunkt och mötesplats för det Wien som rör sig, Familjen Sachers öden beskrivs har p& ett roligt och intressant satt, V i fzir bl,a, läsa om hur Franz Sacher skapade den lackra Sachertartan och den fina bordduk dar dstidens prominenta gäster skrev sin autograf som senare broderades in i duken. Handler,, Hans: The Spanish riding school in Vienna : and the training of the lippizaner horse / text by: Hans Handler, photographs bys Erich Lessing. - London, q s. r illm Origts titel: Die panische Hofreitschule zu Wien. Ett praktverk om den berömda spanska ridskolan som grundades 1580 av ärkehertig Karl, Ridskolan bestod till en början av de hastar man tagit fran Spanien till ett stuteri i Lippizza frän vilket hästarna. senars fick namnet lippitanerhingstar. S& sm&ningom byggdes vinterridskolan i det kejserliga palatset Hofburg i Wien. Överste Hans Handler som en tid var chef för ridskolan fram till sin död 1974, tar i denna innehallsrika bok upp manga olika aspekter p& ridning och hastar. B1.a. ridkonstens historia, hästarnas uppfödning vid det nuvarande stueriet Piber i Steiermark, V i far ocksa läsa om träningen av hastar och ryttare, de olika skolorna och de mariga s.k. stadierna. Boken innehaller mycket vackra fotografier bade i färg och svartvitt och teckningaro

9 Hurlimann, flartin: Uien : Biographie eirjer Stadt, - Zurich, 1968, s. : ill, Hurlimann lagger i den har boken fram sin syn p& Wien, Wiens betydelse ur olika aspekter b1.a. dess roll som teaterstad, musik-' stad m.m. flen aven en del historia. Boken avslutas med en bilddel, en förteckning aver uruppföranden och händelser ur teater- och musikhistorien, nbgra data ur Wiens historia samt ett utförligt register, Kobald, Karl: Beethoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, : illa Geseilschaft und Landschaft, - Wien, s. Kompositören Ludvig van Beethoven behöver va1 knappast nbgon närmare presentation. Den har boken berättar om hans förhallande till kulturlivet och samhället i Wien samt landskapet. Det börjar mod en presentation av hans person och utveckling vidare hans kontakt med olika personer b1.a. hans lärare i Wien, Haydn mofl. Arbetet avslutas med ett person- och ortsregister samt en litteratur- och bildförteckning, Kuhnel, Harry: Die Hofburg zu Wien. - Graz, s., : ill. C1iJpl.-bi. Det kejserliga residenset Hofburg i Wien är ett byggnadsverk som konsthistoriskt har haft stor betydelse p& mariga omraden. Man har därför ocksb insett att den är viktig för vetenskaplig forskning. flanga verksamheter har sina lokaler dar b1.a. den berömda spanska hovridskolan, Hofburg var lika mycket avgörande sktideplats för bestämda händelser i Europas historia som förem%l för srna familjära uppgörelser. Framställningen behandlar den historiska utvecklingen ay Hofburg och de olika byggnadernas tillkomst. De tre planritningarna som bifogats boken ger en klar uppfattning om hur Hofburg s&g ut, Ladberq, Bo Teddy: På promenad i Wien / med teckningar av Gösta Kriland och Yngve Svalander. - Stockholm, s. : ill, Den har boken handlar om en resa till Wien som författaren Bo Teddy Ladberg:och en tecknare gjort, De beskriver lättsamt sina intryck fran resan. flöten med kända platser som Lex. vinbyn Grinzing och nöjesfältet Pratern förmedlar lite av WienatmosParen. De m&nga kompositörer som vistats i Wien ges acksa plats i boken, som bestar av sma episoder i kbserande stil, Leitich, Ann Tizia: Vienna GAoriosa : We1tstad.t des &arock. 1963, s. : ill. - Wien, Författarinnan berättar kunnigt om barocken inom alla kulturomraden, konst, teater och musik, B&de kulturhistoriskt och ur andra aspekter. Barockens insteg i Wien, nadde en ny senare höjdpunkt i början av det 18:e %rhundradet, Det var en ny självmedvetenhet i arkitektur och rnaleri bredvid varldsmanniskans elegans. Men inom operan och dess sangkonst fanns ännu denna längtan efter de stora yttre effekterna som utmärkte barocken,

10 Piauthe, JBrg: Wien : Spariergang durch eina Stadt. - &alzburg, cop a. : illa Till största delen ett bildverk med vackra färgbilder. Författaren föraöker att karakterisera Wien och wienaren. En stad man enligt författamm antingen hatar eller älskar men inte ä.r likgiltig inför, flissong, Alfred: Heiliges Wien : ein Filhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen neu. bearh, Aufl, - Wien, i., L691 p1.- bl, S ULm Som den tyska titeln pa boken antyder ar det en vägledning till Wiens kyrkor och kapell, Varje kyrka och kapell har fatt ett eget kapitel och i slutet följer en förteckning böcker om dessa samt en bilddel. Betoningen ligger lika mycket p& kulturen som p& da andliga sammanhangen. Rusulin, Stella: Vienna in the age of fletternich from Napoleon to revolution , - London, s. r ill. En intressant bok om Wien och dess historia. V i far stifta bekantskap med den store furst Matternich som bidrog till händelsernas gbng. Man har tvistat om hans inflytande och betydelse för det politiska hdndelse~irl~ppet, Klart ar dock att det ansags vara en bard och sträng regim, Neuwirth, Waltraudr Wiener Keramik : Historismus : Jugendstil : Art DQco.I3raunschweig, cop s. : ill. En fin bok med en fullständig sammanfattning över alla data om wiensk keramik. Historiska utvecklingen med de olika konstnärernas motiv. Det ar en utförlig redogörelse över signaturer, marken, fabrikat, firmor och konstnärer, Den kompletteras med fina fotografier i bade farg- och svartvitt. Pryce-Jones, David: Vienna / by David Pryce-Jones and the editors of Time-Life books. - Amstsrdam, cop. 1978, s. : illm - ( ~he great cities) Pryce-Jones, själv wienare har i den har boken om Wien närmat sig, staden p& ett lite annorlunda satt, I sin skildring av Wien har han lyckats f& med det mesta. Han uppträder inte som en hängiven beundrare utan kan kosta p& sig en smula kritik av den wienske medborgaren och aven av staden, vilket inte ar vanligt i denna typ av böcker. Hans skildring innehilller ocksa en god portion humor som gör den särskilt lasvärd. I slutet finns en litteraturförteckning och ett index. Den ar dessutom Illustrerad med fina svartvita- och färgfotografier,, Reimers, Gerd: Elhethovens flyttlass och andra essäer kring musiker och deras boningar i Österrike. - Stockholm, s. : ill. Vem vill inte följa ds. berömda kompositörerna i spilren och har i

11 Gerd Reimers bok har vi chansen, De flesta stora kompositörer har varit bosatta kortare eller längre tid i Wien. Överallt ser man rödvita vimplar p4 husen som visar att har har en berömd kompositör eller musiker bott. Beethoven teex. ar en utav de många och hans flyttmani ar nog allom bekant, Han flyttade runt i Wien till olika ställen, Gerd Reimers vandringar i Wien och dess utkanter har har resulterat i en rolig och lättläst bok, Den ar mycket rikt illustrerad och försedd med en omfattande adressförteckning för varje kompositör, Reimers, Gerd: Wienervalsen och familjen Strauss / Gerd och Lennart Reimers. - Stockholm, s, : ill. ~eimers'har vistats i Wien för att skriva denna intressanta bok om wienervalsen och familjen Strauss, Den tar främst upp valsens historia och den därtill hörande musikens. Valsens betydelse inte bara far valskompositörerna Lanner och Strauss utan även för övriga kompositörer som Schubert, Brahms och Wagner. Boken ar indelad som en vals med en introduktion, fem valsavsnitt med vardera två repriser och en avslutande coda. De olika valsmotiven presenteras i anslukning till de kända valserna. Fina illustrationer i form av teckningar och fotografier. Framställningen avslutas med bilagor b1.a. en förteckning över valskompositionerna och de olika kompositörerna, litteraturlista samt en förteckning Över noter och skivor. - Riha, Fritz: Das alte Wiener Caféhaus. - Salzburg, 1967, s. : illm Har får vi en inblick i en mycket wiensk företeelse, nämligen de s.k. cafqhusen. De har haft stor betydelse under alla &r bade som rekreationsplats och som centrum för viktiga diskussioner och avgöranden. Alla människor besöker dem. H i t gar man för att koppla av fran vardagen, ta en kopp kaffe, läsa en tidning, träffas och se p& folk. Boken berättar om, ursprunget till caf8husen och vilken betydelse de haft under arens lopp. Ett stycke av det förgangna Wien som förhoppningsvis kommer att bevaras. Illustrationerna anknyter fint till skildringen. Schaffran, Emerich: Wien die Stadt der Musik. - Olten, s, : il1 & grammofonskiva. Här far vi läsa nagot om det andliga och konstnärliga i Wien fran omkring 1650 till Schaffran börjar med en allman~beskrivning om Wien, dess geografiska förutsättningar, landskapet och folkkaraktären. Han fortsätter med en beskrivning av de olika musiktyperna och stilarna med b1.a. wienklassicismen och en kort redogörelse av nagra kompositörer b1.a. Beethoven, Gluck och Schubert samt nagra författare. I slutet finns en liten förteckning över litteratur samt en bildförteckning.

12 Taylor, A,J,P.: The Habsburg'monarchy : a history of the austrian empire and Austria-Hungary, - Harmondsworth, 1964, s, : ill. Den stora Habsburgska monarkin behandlas har fran slutet av det heliga romerska riket 1806 till upplösningen 1918, Det var den största dynastin i modern historia, med stor betydelse för det centrala Europa, Skildringen kompletteras med en bibliografi och ett utförligt index. e- Uchi aki, Keichi: Vienna. - Tokyo, cop, 1970, s, : ill, - This bautiful world ; 13) Med den har boken far man en introduktion till Wiens historiska bakgrund, Den ar rattfattligt skriven. Det Pina bildmaterialet kompletteras med infirmativa bildtexter. Waissenberqer, Robert: Wien und dia Kunst in unserem Jahrhundert. - Wien, Il9 s. t ill. Det har verket tar upp den moderna konstens utveckling i Wien, Främst da secessionisterna och den wienska expressionismen m- resenterad av b1.a. Oskar Kokoschka, Författaren tar inte bara upp malerz och skulptur utan.later oss ocksa f% kunskap om den moderna arkftekliuren d& främst genom Adolf Loos. Wechsberq, Joseph: The walttemperors t the life and times and music of the Strauss family, - London, 1973, s., t i11, Denna trevliga bok av Wechsberg, innehaller en grundlig berättelse am familjen Strauss ach deras liv och leverne samt om wienervalsen, författaren lyckas p& ett kunnigt satt som fangar intresset, förklara den makt som Strauss och deras musik utövade under deras livstid och senare. Baken ar försedd med manga och vackra illustrationer och avslutas med ett index. Weiqel, Hans: Wienervalsen. - Salzburg, 1968, - 87 s, : ill. Orig:s titel: Das kleane Walzerbuch, Skildringen börjar med en beskrivning av valsens ursprung som lantlig dans, Vi far kortfattat stifta bekantskap med herrarna Strauss och 3oseph Lanner och Carl Maria von Weber som författaren betraktar som valsens förfader, Boken ar fint illustrerad med teckningar, noter och porträtt av de olika kompositörerna, Weyr, Siegfried: Wfen : Magie der inneren Stadt, s, t ill, - (Eine Stadt erzahlt : grosse Reuie ; I ) We.yr indaar sin berättelse i olika företeelser som han knyter till specialla gator och grander i Wien, Han väver dar fint in den historiska bakgrunden och lagger särskilt stor vikt vid de berömda personer som 1. I,...

13 bott vid de.0lika gatorna, V i far toex, veta hur Beethoven flyttade runt i Wien dar han uinder en periodrbodde vfd den stora berömda affärsgatan Kärtnerstrasse, Weys, Rudolf: Wien bleibt Wien und das geschieht ihm ganz recht. - Wbn, 1974, s. : ill, - (Cabaret Album ) Författaren Dr, Rudolf Weys tillhör en grupp av Cabarets Literatur am Naschmarkt, Han ar författare till ett stort antal teaterpjäser och ar teaterkritiker. I den har boken finner vi utdrag ur flera cabareter, dikter och sketcher, Weys beskriver övertygande de speciella svarigheter man hade under nazitiden att fritt uttrycka sig i La1 och skrift och hur satiren och humorn nästan förkvävdes, Illustrationerna utgors av tecknigar, - Wien : Weztstadt der Geschichte / photos: Franz Hubmann. - Zurich, cop, sk : ill. Ett bildverk.sorn med lite text och vackra bilder skildrar Wiens his historia, Fotografierna ar försedda med nagot kaserande och informativ bildtext, Störst betydelse i boken har arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen fatt, Man. finner ockss smh citat insprängda här och varo - Wfen : 128 Kunstdruckbilder / ausgewählt und mit Texten begleitet von Anton Nacku. - Wien, cop. 1956, - 95 s, z ill. De vackra svart-vita Potografierna i boken dominerar nästan helt, Nagra avsnitt med historia dar speciella sevärdheter som Stephansdomen, Schönbrunn och Hofburg rn.71. har f&tt egna avsnitt. Bl,a, beskrivs tillkomsten av slottet Schonbrunn, dess olika flyglar men aven de personer som var inblandade i byggnadsprocessen. - Wuh, Fritz: Wfen : en arkitekturpolitisk studie au en stad i Pöränd- ring , - Stockholm, o. t ill. Wulz bok ar en historisk analys av hur Wien förändrades under perioden Sambandet mellan miljön, byggnaderna och de politiska händelserna, hur växelspelet arkitektur och politik paverkar manniskans levnadsvillkor, Boendets och byggandets utveckling, vi kan bl,a. läsa om olika hustyper och byggnadsstilar under aren, Kan sagas ha ett allmänhistoriskt intresse. Boken ar försedd med register och en mycket omfattande litteraturförteckning.

14 Facwas, Maria: Djävulens löjtnant, - Höganäs, cop s, 0rig:s titels The devil's lieutnant. Romanen utspelar sig n höga militarkretsar i Wien i början av blet, Ett giftmord sprider skräck bland de militärer som blivit befordrade och fatt förflyttning till Wien. Oväntads händelser, leder s& smaningom till brottets uppklarande. En stark och spännande skildring av den psykiska kampen mellan brottslingen och undersökningsdomaren, Berättelsen bygger delvis p& verklighetsbakgrund, Gainham, Sarah: Hemma i W,ien. - Stockholm, 1972, s, 0rig:s titel: Private worlds, I den har romanen som ar sista delen i Gainhams telogi om Wien har skf4despelerskan~3ulia Homburg just atervant till Wien for att fortsätta sin skadespelarkarriär. Hon ax nu gift med Georg Kerenyi. Här skildras hur människor och miljöer aterhämtar sig efter nazistockupationen. Livet atergar s& srniiningom till det normala efter diverse dramatiska händelser, Personer från det förflutna dyker upp och lugnet avtar tillfalligt, Gainham, Sarah: Huset vid gränsen, - Stockholm, 1969, s. Origts titel: A place in the country, I huset vid gränsen sam ar fortsättningen p& skymning över Wien, forflyttar sig huvudpersonen Julia Homburg fran Wiens teater- och militarkretsar ut till sitt föräldrahem i närheten av ryska zonen och den jugoslaviska gränsen, Här sammanträffar flera personer som har betydelse för berättelsens fortsättning men aven rent historiskt för Wien. Hit kommer bl,a, Georg Kerenyi, en gammal van till 3ulia, Han ar journalist och författare. Ekrättelsen antar i det här skedet formen av en spännando thriller, Gainham, Sarah: Skymning över Wien, - Stockholm, s, 0rig:s titel: Night falls on the city, Det här ar den första delen i Sarah Gainhams trilogi om Wien, Vi far stifta bekantskap med dem framstaende skadespelerskan Julia Homburg och hennes umgänge i teater- och dlplomatkretsar, Tidsperioden är fr&n Anschluss fmm till den ryska inmarschen i Wien. Temat i romanen är ftämst den svara konsten att överleva och beh%lla sin värdighet, trots att nazismens ondska tenderar att förstöra förhallandet mellan människorna, Gainham, Sarah: T;o the opera ball, - London, s, Aret är och den stora, arliga, traditionsrika operabalen äger rum. Den unga, vackra Leona träffar Rolf och de förälskar sig i...< -

15 varandra. De sammanförs där av en slump, Rolf har nämligen tagit sin gode van Karis plats som teonas kavaljer, Leonas förmögna föräldrar accepterar inte deras förbindelse efcersom de har haft andra planer för sin dotter, B'oksns andra del g&r tillbaka till 1945 till det krigsskadade Palen. Den unga, sköterskan Anna Forstmann och en annan kvinna, Ronni, färdas genom det förstörda och stympade Polen till Osterrike, Anna har tagit hand om dan föraldralöse Rolf, De lidanden och svarigheter de upplever beskrivs ingaende. Sarah Gainham lämnar inget Bt slumpen, Golowan.~uk, Jascha: Jag minns min bzaa Donau, - Stockholm, s. V i far har följa en rysk yngling och hans upplevelser i Wien, dit han flytt.under det första världskrigets sista ar, Han möter olika kategorier människor som han maste anpassa eig till utan att för deni skull helt ge upp sim drömmar. Greene, Graham: Den tredje mannen. - Stockholm, l51 s. Origts titel: The third man. Den klassiskt, spännande spionhistorien, som filmats med Qrson Welles i huvudrollen, Handelserna utspelar sig i Wien efter andra världskriget, Rollo Martins kommer till Wien för att träffa sin gode van Harry Lime. Han far d& reda p& att vännen ar inblandad i diverse skumraskaffärer och dessutom förklaras vara död. Overallt spelas melodin som förknippas med Lime. Senare visar det sig att Lime och historien far efter en jakt i Wiens kloaker en oväntad upplösning, Gunther, John: The li~st city : a novel. - New York, 1964, s, Handlingen i denna roman utspelar sig i tidningskretsar i Wien under trettiotalet, Amerikanska och brittiska tidningsman, träffas under kvällstid p& sina favoritkafder och dryftar allehanda fragor. Da dras snart in i politiska intriger och händelser, genom sina besök d6r. Till synes oskyldigt skvaller bliises upp till oanade proportioner, Lothar, Ernst: 'Ängel med basun. - Stockholm, 1950, s. 0rig:s titel: Der Engel m i t der Posaune. Berättelsen handlar: om hörnhuset vid Seilerstatte 10, dess invanare och skiftande öden och äventyr de rakar ut för. Händelserna börjar under senare delen av 1800-talet och far sin upplösning under mitten av 1900=talet, vid nazisternas intag i Wien. Ängeln med basun ar ett stenvapen som fanns ovan huvudingzingen. NacInnes, Helen: Uppdrag i Wien. - Stockholm, s. 0rig:s titel: The snare of the hunter. En spännande, fantasifull politisk thriller som till viss del utspelar sig i Wien. En ung tjeckisk flicka, Irina, far hjälp att rymma till

16 väst. B1.a. en amerikansk musikkritiker bistar henne vid flykten, som g&r igenom hela osterrike med dess bergsvagar och alpbyar, Biljakten börjar i Wien. flusil, Robert: Mannen utan egenskaper, - Stockholm, '(371, 431, 433 s. ) origts titel: er Mann ohne Eigenschaf ten. - 3 val. En roman i tre delar som ej ar fullbordad. Utspelas i det gamla Österrike-Ungern. Huvudpersonen ar den unge charmerande f.d. kavalleriofficeren, Ulrich. Han lever som en förmögen privatlärd och han anser sig vara en man utan eganskaper. Hans intelligens passar överallt och han behöver inte engagera sig närmare i nagot, Hans kärleksaffärer behandlas p& ett nonchalank, elegant satt. P% grund av sin ställning kommer han lätt in i de högre social kretsarna, man han far aven konfronterqs med de lägre samhällsskikten. Roth Joseph: Radetzkymarschen. - utga - Stockholm, s. '~~lfinböeker ; 221 ) Miljön i den har romanen är till största delen Wien under Osterrike- Ungern tiden och den glansfulla Habsburgska regimen. V i far möta tre generationer av ätten Trotta berömd genom den förste medlemmen av ätten som räddade kejsar Frans Josef fran döden vid slaget i Solferino. Den siste ar den unge Carl Josef,-som spelar stor roll i berättelsen. l3l.a. hans kärlekshistoria med den vackra fru von Traussig. Tiden förändras dock under händelsernas gang,revolutionen närmar sig och det gamla riket knakar i fogarna. Simmel, Johannes Mario: Sexton dagar i Wien. - Stockholm, s, 0rig:s titels Und Jimmy ging zum R-genbogen. Simmels mman ar en spionroman som äger rum under nagra januaridagar 1969 i Wien. Problemen.harstammar dock redan fr6n mellankrigstiden och de% tredje riket. D& rör sig om en hektisk jakt efter ett dokument biologiskt stridsmedel. Diverse.mer eller mindre: skumma och obehagliga människor uppträder under berättelsens g%ng, Enligt förordet lär boken bygga p& verklighetsunderlag. Stewa&., flary: figurer ihögre skopan. - Stockholm, s, Origts titel: Airs abve the ground., Spanska hovridskalan i Wien, spelar en stor roll i den har thrillern. Figurer i högre skolan associerar i första hand till de hopp ovan marken som de skickliga lippizanerhingstarna tranas att utföra. For övri* ar det en spännande smuggelhistoria dar nbgra unga engelsman ar huvudpersonerna.

17 Wheatley, Dennist Andra Inseglet, - Stockholm, s, Origss titel: The second seal, V i far här stifta belkantskap med hertig de Richleau under en dal av hans ungdomstid Han besöker flera storstader, b1.a. Wien och London, Berättelsen skildrar hans inblandning i det hemliga serbiska sällskapet "Svarta handent1. Hhns person och stallning gör honom lämpad föir dmna typ av hemlig verksamhet. P4 Wiens manga baler ach mottagningar kommer han b1.a. i kontakt med medlemmar ur kejsarfamiljen och far p& a& vis upplysningar om de händelser som ledda till kriget Wlsaman, Thomas: Levande och doda.: an roman fran Wien, - Stockholm, Origts titels The quick and the dead. Bisrattelsen tilldrar sig huvudsakligen i Wien under kiden 7934 till andra världskrigets slut, Huvudpersonen, Stefan Kazakh, medicine studerande som ar av judisk börd, far själv se hur hans far dödas nar han deltar i e tt misslyckat försök fr%n socialistsidan att störta Dolfussregeringen. S'tefan har en god van, Konrad Wirthof, som han skiljs ifran men senare träffar genom badas engagemang i SS. Stefan kommer s6 sm&ningom a tt agna sig at en omänsklig människohandel nar han p% samma g%ng räddar manga av sina meningsfränder undan nazismens terror. Zenker Helmutr Kassbach eller det allmänna intresset för marsvin, - -9 Stockholm, s. - o ost rum) Origrs tite3.t Kassbach oder das allgemeine Interesse an Neerschweinchen, Den rnede1uder.s Karl Kassbach ar grönsakshandlare i Wien, Han har.. genom brutala metoder lyckats ruinera de Övriga grönsakshandlarna p& samma g.ab för att själv bestamma priserna. Han ar ocksa medlem i en högerextrimistisk organisation INITIATIVET med vilka han planerar och deltar i vissa attentat och aktioner mot speciellt vänsterkretsar 9 Wien, men de ger sig aven pa helt oskyldiga invandrare för att demonstrera sitt rashat, Det ar ett realistiskt tecknat porträtt av en man som genom sin grymheh förpestar livet för sin~omgivning. I danna finns ocksa de marsvin han själv fött upp f ö att ~ sedan plaga p& allehanda satt.

18 Barea, Ilsa Berling, Lars Ake BjÖrkman-Coldschrnidt, Elsa Blaukopf, Kurt Bkion, Marcel Ehwnnthaler, Alois Crankshaw, Edward Czeike, Felix Donat, Robert Esterhgzy, Christa Fagyas, Maria Field, Frank Flieder, Viktor Gainham, Sarah Gartenberg, Egon Golowanjuk, Jascha Greene, Graham Grirnschitz, Bruno Gunther, John Hagen, Ernst Handler, Hans iield, Heinz Hultman, Harald Hurlimann, Martin Kobald, Karl Kuhnel, Harry Ladberg, Bu Teddy Leitich, Ann Tizia Lo thar, Ernst MacInnes, Helen Mauthe, Jörg Miseong, Alf red Nusil, Robert Musulin, Stella Neuwirth, Waltraud Pryce-Jones, David Reimers, Gerd Riha, Fritz Roth, Joseph Sailer, Gerhard Schaffran, Ernerich Schreiber, Hermann Sirnmel, Johannes Mario Stewart, Mary Stradal, Otto Taylor, A.3.P. Uchigaki, Keicfii Waissenberger, Robert Wechsberg, Joseph Weigel, Hans Weyr, Siegfried Weys, Rudolf

19 Wheat.ley, Dennis Wisernan, Thomas Wulz, Fritz Zenker, Helmut

20 TITELREGISTER Das alte Wiener Caf'dhaus s.9 Die altwiener Maler 6 Andra inseglet 15 Besthoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst, Kultur, Gesellschaft und Landschaft 7 bethovens flyttlass och andra essäer kring musikar och deras baningar i Osterrike 8 Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid 4 Det var i Wien 3 Dgavulens löjtnan* 12 Figurer i högre skolan 14 Finale und Auftakt 5 Följ med till Wien 3 Första gangen f Wien 2 The Habsburg monarchy : a history of the austrian mpire and Austria-Hungary 10 Heiliges Wien : ein Fuhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen 8 Mma i Wien 12 D e Hofburg zu Wien 7 Hotel Sacher : in deinen Betten schlief Österreich 6 Hoset vid gränsen 12 Jag minns min blaa Donau 13 Kassbach aller det allmänna intresset för marsvin 15 The Xast days of mankind 5 Levande och döda 15 The lost city s a novel 13 Mannen utan egenskaper 14. Musikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik 4 PrakUsche Reiseinformationen 2 P% promenad i Wien 7 Radetzkymarsctien 14 Sexiton dagar i Wien 14 Skymning över Wien 12 The Spanish riding School in Vfenna : and the training of the lippizaneri horse 6 Skephansdom t Zerstörung und Wiedbraufbau : Chronik und Dokumentation 5 To the opera ball 12 Den tredje mannen 13 Turen g&r till Wien 2 Uppdmg i Wien 13 The waitz emperors :.the life and times and music of the Strauss family 10 Wien 2 Wien : 65ographie einen Stadt 7 Wien bleibtt Wien und daa gemzhieht ihm ganz recht 11 Wien die Stadt der Musik 9 Wien : en arkitekturpolitisk studie av en stad i förändring 11 Wien s sin Portrat in Text und 8*ildern 2

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

WIEN MUSIK & KULTUR. Upplev våren med oss i musikens huvudstad!

WIEN MUSIK & KULTUR. Upplev våren med oss i musikens huvudstad! WIEN MUSIK & KULTUR Vackra Wien är en raffinerad pärla med mycket att se och göra. Klassisk musik, imponerande arkitektur och den charmiga kafékulturen är bara lite av vad vi får uppleva. Donau delar staden

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Klassisk Musikhistoria

Klassisk Musikhistoria Klassisk Musikhistoria Med klassisk musik menar vi lite förenklat den nedskrivna musiken från Europa. Från 1000-talet och framåt fanns den nedskrivna musiken framför allt i kyrkan, som då hade mycket makt.

Läs mer

Habsburgarnas imperium Wien Bratislava Budapest med Andreas Danielsen den 2 6 juni 2016

Habsburgarnas imperium Wien Bratislava Budapest med Andreas Danielsen den 2 6 juni 2016 Habsburgarnas imperium Wien Bratislava Budapest med Andreas Danielsen den 2 6 juni 2016 I sällskap med vår ciceron Andreas Danielsen, författare till Hederskriget Hur Österrike-Ungern startade det första

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Hufvudstadsbladet den 17 april om Anna från Österbotten som vågade

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 1. Mellan åren 1719-1866 skedde stora förändringar i människornas liv. De olika bilderna nedanför visar olika personer eller händelser som har betytt mycket för

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

LÄSDIPLOM- UPPGIFTER Idéer till lärare

LÄSDIPLOM- UPPGIFTER Idéer till lärare LÄSDIPLOM- UPPGIFTER Idéer till lärare Uppgifter som gäller huvudpersonen 1. Rita en bild av bokens huvudperson. Skriv en beskrivning av personens karaktärsdrag. 2. Gör och skriv ett postkort till någon

Läs mer

Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet

Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet Bild 1 Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet Bild 2 Föreläsningar läs i boken parallellt. Egen instudering på lektionstid. Prov den 14 maj. Bild 3 Historisk kontext Pågick ca 1770-1850

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Kapitel/scen ur en deckare

Kapitel/scen ur en deckare Kapitel/scen ur en deckare Skriv ett kort kapitel ur en deckare som du själv kommer på. Du bestämmer ifall det ska handla om då själva brottet begås eller jakten på gärningsmannen/gärningsmännen eller

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER

ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER Duetten Det skymmer kommer från scen nr 2 i första akten av Pikovaja dama - Spader dam (op 68), en opera i 3 akter och sju scener. Den uruppfördes 1890 på Mariinskijteatern

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap 01-03-23 Bidrag till konferensen

Läs mer

Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel

Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

av delar av bokbeôt8ndet.vid

av delar av bokbeôt8ndet.vid av delar av bokbeôt8ndet.vid HOGSKOLAN I RORAS Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE 1981:21 KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV DELAR AV BOKBESTANDET VID BORRS MUSEUM (RAMNAMUSEET) Göran Claesson

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Nyår i Wien 28.12.2016 01.01.2017

Nyår i Wien 28.12.2016 01.01.2017 Ett oförglömligt nyårsfirande Nyår i Wien 28.12.2016 01.01.2017 med Axtours.ax Följ med oss på en oförglömlig resa och fira nyår i Wien! På Nyårsaftonen upplever vi den traditionella nyårskonserten med

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL DE BLÅ SILKESSTRUMPORNA AV ELIN WÄGNER CARL-JOHAN MARKSTEDT

LÄRARHAND LEDNING TILL DE BLÅ SILKESSTRUMPORNA AV ELIN WÄGNER CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHAND LEDNING TILL DE BLÅ SILKESSTRUMPORNA AV ELIN WÄGNER CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till De blå silkesstrumporna av Elin Wägner Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan Markstedt

Läs mer

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I..

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I.. * I. SVENSK -. 'BIBLIOGRAFI b I... /' li9:79. a I N L E D N I N G --- -- -- Detta specialarbete är en fortsättning på följande arbeten med. samma titsl: Perioden 1959-1973 av Miguel Benito, uppdelade sam

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Sveriges Teaterkung. En kung fick inte mördas

Sveriges Teaterkung. En kung fick inte mördas Sveriges Teaterkung Gustav III föddes 1746 och kröntes till Sveriges kung 1772. Med en politisk kupp gjorde han sig själv enväldig. Samtidigt var han starkt influerad av upplysningens idéer om tolerans

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES VON KRUSENSTJERNA CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till Snigeln och flickan av Agnes von Krusenstjerna Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram 3 sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram Den 31 augusti 1916 invigdes Jönköpings stadsbibliotek och den 1 september öppnades dörrarna

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016 LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016 FILM Mervi Junkkonen Mervi Junkkonen har skapat film i över femton år. Hon har en omfattande filmografi och har regisserat flera internationellt uppmärksammade dokumentärer.

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

P i j a L i n d e n b a u m

P i j a L i n d e n b a u m Pija Lindenbaum Ett litterärt geni som satt färg på bilderboken under 20 år Med dessa ord presenterades Pija Lindenbaum i Babel i våras. Pija Lindenbaum är en av vår tids största svenska bilderboksskapare

Läs mer

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det« >>VERKLIGHETENS FOLK >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«på en teater har man på uppdrag av regeringen dragit igång ett

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar 2016 Österrike Wien Salzburg - 9 dagar Schönbrunn Palace Wien Wien Välkommen med på vår sommarresa 2016. Vi väljer att resa till Österrike och till huvudstaden Wien. Vi hinner även med ett besök i Mozarts

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Kulturstipendier 2009 med juryns motiveringar

Kulturstipendier 2009 med juryns motiveringar Kulturstipendier 2009 med juryns motiveringar Solna stads kulturstipendium Som ett led i stadens vilja att stödja kulturarbetare utlyser Solna stad vartannat år ett kulturstipendium, som kan sökas av den

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 VÄLKOMMEN TILL BROR HJORTHS HUS Bror Hjorths (1894-1968) röda trähus i Kåbo är ett litet men innehållsrikt konstnärsmuseum. Här hade konstnären sitt hem och

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland.

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. Vårens första resa gick till Småland där vi först besökte Vandalorums museum för samtida konst och design. Museet, som ligger vid in/utfarten till

Läs mer

Skräck i film och litteratur

Skräck i film och litteratur Skräck i film och litteratur Denna fördjupning går ut på att ni ska genomföra följande: Bekanta er med någon/några kända litterära klassiker inom temat skräck Lära er vad som kännetecknar en novell och

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Fakta om Astrid Lindgren

Fakta om Astrid Lindgren SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken presenterar en av världens mest berömda barnboksförfattare. Vi får följa Astrids liv från barn till vuxen och får lära oss om hur historier och böcker

Läs mer

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia 2009 startsidan för Ienecopia 2009 finns här Utställare i alfabetisk ordning - längre ned finns mer utförlig information och då i nummerordning

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com

förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com förslag till en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson molkom2014.wordpress.com INNEHÅLL 2 3 6 11 15 16 inledning Träden talar fröken Onödig Molkom 2014 genomförande kontakt 1 INLEDNING

Läs mer

Bibliografen på Lomma bibliotek

Bibliografen på Lomma bibliotek Bibliografen på Lomma bibliotek Kommande program på Bibliografen: LIVESÄNDNING FRÅN METROPOLITAN I NEW YORK - TRUBADUREN AV VERDI Lördag 3 oktober kl. 19.00, Anna Netrebko gör den mycket emotsedda Met-rolldebuten

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary

2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary 2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary 4708 1 1/2 4,837 13 7,372,556 125 12345 1618 alls inte 12,72 22 22,578,653 1-5 1-6 2433 1 juli 8,872 12 4,739,463

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

En historisk beskrivning av Nämndemansgården

En historisk beskrivning av Nämndemansgården En historisk beskrivning av Nämndemansgården Nämndemansgården eller Karhojagården som den tidigare kallades har anor från sent 1700-tal. Gården har vårdats och utvecklats under fem generationer och var

Läs mer

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA TEXT: Karin Boye (1900-1941). Svensk författare och lärare. Fadern var civilingenjör med tyska anor. Modern var religiöst inriktad och särskilt intresserad av indisk

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer