Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... s.? Guider. turisthandböcker... 9.2. Facklitteratur...e... 8.3. 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s."

Transkript

1

2 Inledning... s.? Guider. turisthandböcker Facklitteratur...e Skönlitteratur...e... s.12 Fdrfattarr~gister... s016 'Titelregister...,...e...e... s018

3 INLEDNING Denna kommenterade litteraturförteckning, är avsedd att användas av lantagare som ar intresserade av att läsa om Wien men aven i upplysningsarbetet, för bibliotekarier. De böcker som tagits med ska behandla Wien ur n%gon aspekt, teex. historia och företeelser eller personer knutna till Wien p& nagot satt. Beträffande skönlitteraturen utspelas handlingen till största delen i Wien. Miljöskildringen ar i dessa rarnaner tydligt angiven till iilien. Listan tar upp bade fack- och skönlitteratur. For facklitteraturen galler att f% böcker som är äldre an 1960 har medtagits. Skönlitteraturen ar subjektivt vald efter miljöskildringen och inte efter utgivnings%ret. Guidcr och resehandböcker ar presenterade i en separat avdelning. De ar inte kommenterade utan har endast stallts upp i alfabetisk ordning, efter att ha fått en översiktlig presentation. Listan ar endast ett urval och ar inte p& nagot satt fullständig. Arbetsmetodik: Urvalet bygger p& Utländska nyförvärv (UN) , Svensk bokförteckning (SVB) och bibliografier i de annoterade böckerna. För skönlitteraturen har sambindningslistor, recensioner i Bokrevy utnyttjats samt besök p& tre kommunbibliotek i landet. Urvalet har p& s& vis blivit ett genomsnitt för folkbiblioteken. Facklitteraturen har till största delen tagits fram med hjälp av fjärrlan fran olika bibliotek i landet. De bibiografiska referenserna ar gjorda enligt de rekommendationer BHS har givit ut. Tekniskt ar listan uppställd i t re avdelningar, en för guider och turisthandböcker, fackböcker och skönlitteratur, Varje avdelning ar alfabetiskt uppställd. I slutet finns ett författar- och titelregister, som ger hänvisningar till sidorna i huvudförteckningen, För vidare läsning kan jag rekommendera ett annat specialarbete, ttösterrikisk litteratur, En introduktiontt 1979~43 av P. Ekelund och I. Svensson.

4 GUIDER, TURISTHANDBOCKER För den som turistar i Wien finns en rad guider och turisthandböcker, som innehaller olika sorters information, b1.a. om kommunikationer, historia, restauranger, nöjen, sevärdheter, valuta, dricks, af'farer m.m. som kan vara av allmänt intresse. Den har förteckningen visar bara p4 ett urval Wienguider som finns p& biblioteken och i bokhandeln. Brunnthaler, Aloist Turen gar till Wien. - Z., holm, s, : ille - (Turen g&-serian) rev. uppl. - Stock- sterhaty, Christao Vienna, - London, s. t ill. - ( ~ities of the world ; 5) - Held, Heinz: Wien kennen und lieben : Portrait einer schönen Stadt, - 2. uppl. - Ltibeck, s. : ill. - (LN-~ouristikfutirer; 28) Hultman, Harald: Första gangen i Wien rev. uppl. - Stockholm, s. : ill. - (sesam reseguide) - Sailer, Gerhard: Wien. - Munchen, s. grosse Polyglott) t illo - i er Schreiber, Hermann: Wien : ein Portrat in Text und Bildern / von Hermann Schreiber und Chris Nowotny. - Bern, ( ~ie kom- binierten Hallwag Fuhrer : Stadte, Länder, tandschaften) Praktische Reiseinf ~ormationene s. Stradal, Ottor Wien r Stadt vieler Traume : ein Fiihrer fur WFener und solche, die es werden wollen. - Nunchen, cop s. t ill. - Wien und Umgebung. - [Ny omarb. upp3 - Flunchen, s. : ill. - (~rieben Reisefuhrer ; 68)

5 FACKLITTERATUR - Barea, Ilsa: Uienna t legend and reality. - London, 1967, s, : i lla En lättsamt skriven skildring om Wien. Barea beskriver förvandlingen fr&n centrum i ett stort kejsardöme till huvudstaden i ett litet land och den skada staden tog av att införlivas i det tredje riket, Början ar en beskrivning av dat wienska landskapet och visar dess historiska roll. En inflätning av författarens och poetens upplevelser, minnen och framatblickar mot personer som senare funnits i Wien, Författaren har fatt med det mestia om Wien, historia och annat i s in bok och sma infällda citat berikar skildringen. Berlinq, Lars Ake: Wien i tid och otid / teckningar av Hasse Erik-. sson. - Helsingborg, s. t' illo Lars Ake Berling, som själv varit bosatt i Wien en tid väver in gammalt och nytt i sin fina skildring om Wien, Historiska handelser b1,a. berömda fältslag blandas med olika seder och bruk, Stort utrymme agnas at beskrivningen av mat och dryck och författaren ger oss kunskap om wiensk matlagning, Den nutida staden jamförs med Wien förr, Plan kan känna den wienska miljön och dess staminingar. Boken är illustrerad med fina teckningar, B~iörkman-Goldschmidt, Elsa: Det var i Wien. -[Ny 1964, S. utgj - Stockholm, Elsa Eljörkman-Goldschmidt, tillbringade mellankrigstiden i Wien och beskriver i den har boken sina upplevelser dar fran , Genom sin make som var läkare kom hon in i mgnga olika kretsar, B1,a. hade hon tillträde till de litterära salongerna dar hon träffade manga intressanta och berömda människor. En ghng fann hon sig t.ex, sitta bredvid författaren Thomas Nann. Boken ger läsaren intryck av att författarinnan levt ett spännande och rikt liv under sin Wientid, Biörkman-Goldschmidt, Elsa: Följ med till Wien. - hy utgg - Stockholm, s., 2 p1,-bl, : i11, Baken ar en blandning av resehandledning och n8gon form av kulturhistorisk presentation av staden. Den som besökt Wien kommer att kanna igen sig i hennes sakkunniga skildring av Wien och för er soim funderat p& att resa dit, kommer boken ocksa att vara till nytta och glad je,

6 Björknran-Goldschmidt, S. Elsa: Wien vaknar. - 2, uppl. - Stockholm, Wien vaknar, skildrar Wien efter krigets slut. Den tar främst fasta p& människorna och deras öden. En inledning till varje kapitel med beskrivning av det allmänna läget i Wien. Detta följs av olika avsnitt som i novellform tar upp de olika händelserna i människornas liv under de d& radande förhallandena. Blaukopf, Kurt: flusikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik / Kurt Blaukopf, Herta Singer. - Teufen, Il0 s. : ill, Här har vi en liten vägledning till Wiens musikaliska liv. A l l t som rör musik i Wien, tas upp från olika sorters musikutövande och musikarter till olika kompositörer och de mlnnesmarken de lämnat efter sig i musikens huvudstad, Ett sak- och namnregister finns i slutet samt en förteckning över viktiga a&resser och andra hanvisningar. Brion, Marcel: Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid. - Stockholm, 1962, s. 0rig:s titel: La vie quotidienne & l'gpoque de Mozart et de Schubert. Den franske musikkannaren, historikern och konsthistorikern kommer har med sin hyllning till Wien fran början av kejsarinnan Maria Theresias regering fram till revolutionen 1848, Brion börjar med en beskrivning av Wien historiskt och politiskt. Stort utrymme ägnas at att presentera den wienske medborgaren och hans lynne. Hans tillit till överhet och hans tro på sitt öde. Men ocksa hans stora förtjusning för spektakel av allehanda slag. Man far veta att menagerier, marionetteatrar och fyrverkerier m.m. var populärt i datidens Wien. Flera kända storheter figurerar Överallt i skildringen och gör den lättfattlig och intressant. Wienkongressen med sina skadespel och danser behandlas i ett särskilt kapitel. Slutligen stadens förandring efter revolutionen. Crankshaw, Edward: Vienna : the image of a culture in decline. - London, s. Författaren försöker har beskriva sitt Wien genom att fanga dess mariga berömda byggnader, levande konst, stämningar m.m. Den allmänna introduktionen följs av olika kapitel om t,ex. Pratern Stefansdomen och Schönbrunn.

7 Czeike, Felix: Wien und Umgebung : Kunst, Kultur und Geschichte der Donaumetropole / Felix Czeike, Walter Brauneis. - Köln, cop s. : ill. - (DU Mont Kunstreisef~hrer) Den har boken handlar till största delen om Wien med tonvikten lagd p& kulturen och historien. Även dess närmaste omgivning skildras har. Det ar en grundlig skildring, som vägledning för den kulturintresserade, I slutet finns förutom en litteraturförteckning och ett stort register dessutom 18 sidor med praktiska hanvisningar för lite av varje. Den ar fint illustrerad med b&de teckningar och fotografier. Donat, Robertt Vienna. - karni, s. : il1 8 karta Verket ar till största delen uppbyggd kring det praktfulla bildmaterialet, Vackra färgfotografier med texttillagg som ar ovanligt informativt. - Field, Frank: The last days of mankind : Karl Kraus and his Vienna. - London, s. : ill. Karl Kraus var en berömd polemiker och satiriker och som slidan mycket betydelsefull för samhället. Han utgav tidskriften die Fackel fran 1899 till sin död Kraus skrev bl,a, pjäsen the lost days of mankind," som ocksli givit namn &t den har boken om Kraus liv och verk. Hans arbete formades av kaféhuslivet i Wien berömt för sin kvickhet, sitt skvaller och alla intriger. Han skildrade denna lite sofistikerade milj6 lika val som de dgtida sociala och politiska problemen. Arbetade en tid för den ledande tidningen neue freie Presse. En trevligt presenterad biografi. z. Finale und Auftakt Wien : Literatur : Bildende Kunst : Musik s. : ill. von Otto Bre.icha und Gerhard Fritsch. - Salzburg, Den har boken ar ett lyckat försök att förena de olika konsterna litteratur, musik och bildkonst. Den klargör Wiens betydelse som centrum för olika riktningar inom konsten. Flera författare bidrar med sin syn p& konst och musik bl,a. Rilke, Nusil och Kafka. Kompositören Alban Berg skriver ocksa om Schönberg som sin lärare. Alltihop fint illustrerat med datida konstnärers verk. Flieder, Viktor: Stephansdom : Zerstörung und Wiederaufbau : Chronik und Dokumentation / Viktor Flieder, Franz Loidl. - Wien, s., [6gpl.-bl. : ill. Stephansdomen i Wien är inte bara kand som en "BischofskircheW utan ocks& som en symbol i Osterrikes historia och kultur. Katedralen har r&kat ut för mhga olika katastrofer b1.a. flera bränder. Den har blivit symbol för det enade och &teruppst&ndna fäderneslandet. Bildsviten i slutet av boken visar dess olika öden.

8 Gartenberq, Egon: Wienna its musical.heritage, - Univ. Park, Pa, s. : ill. s, Di7-253: bib&iogma-fi Wien sedd ur det musikaliska perspektivet. Wien älskade musiken och ingenstans har en stad betytt s& mycket för musiken och dessutom haft ett &dant inflytande över den som i Wien. Olika musikformer fick sin slutgiltiga utformning dar. Gartenberg ger i sin bok en grundlig genornghg om detta. Som avslutning finns en fyllig biografi och ett index. Grimschitz, Bruno: Die altwiener Maler. - Wien, cop. 1961, s,, L ', : iii. Tf11 största delen ett bildverk. Det inleds med en beskrivning av "altwiener flalerel" och de olika konstnärerna, Eledermeierkonsten, den borgerliga konsten representerad av enkel naturidyll, För den som är intresserad av wiensk konst och särskilt d& Biedermeier, ar detta en utmärkt bok eftiersom den dels beskriver utvecklingen inom Biedermeierstilen med dess olika motiv och dels innehaller manga konstreproduktioner, Hagen, Ernst: Hotel Cacher : i n deinen Betten schlief Osterreich, - Wien, cop s, : ill. Ostfca ar historien nm det berömda hotell Sacher i Wien och dess tillkomst, Sacher ar inte bara ett luxuöst hotell i Wien utan har blivit ett wienskt begrepp,, Det fungerar som en medelpunkt och mötesplats för det Wien som rör sig, Familjen Sachers öden beskrivs har p& ett roligt och intressant satt, V i fzir bl,a, läsa om hur Franz Sacher skapade den lackra Sachertartan och den fina bordduk dar dstidens prominenta gäster skrev sin autograf som senare broderades in i duken. Handler,, Hans: The Spanish riding school in Vienna : and the training of the lippizaner horse / text by: Hans Handler, photographs bys Erich Lessing. - London, q s. r illm Origts titel: Die panische Hofreitschule zu Wien. Ett praktverk om den berömda spanska ridskolan som grundades 1580 av ärkehertig Karl, Ridskolan bestod till en början av de hastar man tagit fran Spanien till ett stuteri i Lippizza frän vilket hästarna. senars fick namnet lippitanerhingstar. S& sm&ningom byggdes vinterridskolan i det kejserliga palatset Hofburg i Wien. Överste Hans Handler som en tid var chef för ridskolan fram till sin död 1974, tar i denna innehallsrika bok upp manga olika aspekter p& ridning och hastar. B1.a. ridkonstens historia, hästarnas uppfödning vid det nuvarande stueriet Piber i Steiermark, V i far ocksa läsa om träningen av hastar och ryttare, de olika skolorna och de mariga s.k. stadierna. Boken innehaller mycket vackra fotografier bade i färg och svartvitt och teckningaro

9 Hurlimann, flartin: Uien : Biographie eirjer Stadt, - Zurich, 1968, s. : ill, Hurlimann lagger i den har boken fram sin syn p& Wien, Wiens betydelse ur olika aspekter b1.a. dess roll som teaterstad, musik-' stad m.m. flen aven en del historia. Boken avslutas med en bilddel, en förteckning aver uruppföranden och händelser ur teater- och musikhistorien, nbgra data ur Wiens historia samt ett utförligt register, Kobald, Karl: Beethoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, : illa Geseilschaft und Landschaft, - Wien, s. Kompositören Ludvig van Beethoven behöver va1 knappast nbgon närmare presentation. Den har boken berättar om hans förhallande till kulturlivet och samhället i Wien samt landskapet. Det börjar mod en presentation av hans person och utveckling vidare hans kontakt med olika personer b1.a. hans lärare i Wien, Haydn mofl. Arbetet avslutas med ett person- och ortsregister samt en litteratur- och bildförteckning, Kuhnel, Harry: Die Hofburg zu Wien. - Graz, s., : ill. C1iJpl.-bi. Det kejserliga residenset Hofburg i Wien är ett byggnadsverk som konsthistoriskt har haft stor betydelse p& mariga omraden. Man har därför ocksb insett att den är viktig för vetenskaplig forskning. flanga verksamheter har sina lokaler dar b1.a. den berömda spanska hovridskolan, Hofburg var lika mycket avgörande sktideplats för bestämda händelser i Europas historia som förem%l för srna familjära uppgörelser. Framställningen behandlar den historiska utvecklingen ay Hofburg och de olika byggnadernas tillkomst. De tre planritningarna som bifogats boken ger en klar uppfattning om hur Hofburg s&g ut, Ladberq, Bo Teddy: På promenad i Wien / med teckningar av Gösta Kriland och Yngve Svalander. - Stockholm, s. : ill, Den har boken handlar om en resa till Wien som författaren Bo Teddy Ladberg:och en tecknare gjort, De beskriver lättsamt sina intryck fran resan. flöten med kända platser som Lex. vinbyn Grinzing och nöjesfältet Pratern förmedlar lite av WienatmosParen. De m&nga kompositörer som vistats i Wien ges acksa plats i boken, som bestar av sma episoder i kbserande stil, Leitich, Ann Tizia: Vienna GAoriosa : We1tstad.t des &arock. 1963, s. : ill. - Wien, Författarinnan berättar kunnigt om barocken inom alla kulturomraden, konst, teater och musik, B&de kulturhistoriskt och ur andra aspekter. Barockens insteg i Wien, nadde en ny senare höjdpunkt i början av det 18:e %rhundradet, Det var en ny självmedvetenhet i arkitektur och rnaleri bredvid varldsmanniskans elegans. Men inom operan och dess sangkonst fanns ännu denna längtan efter de stora yttre effekterna som utmärkte barocken,

10 Piauthe, JBrg: Wien : Spariergang durch eina Stadt. - &alzburg, cop a. : illa Till största delen ett bildverk med vackra färgbilder. Författaren föraöker att karakterisera Wien och wienaren. En stad man enligt författamm antingen hatar eller älskar men inte ä.r likgiltig inför, flissong, Alfred: Heiliges Wien : ein Filhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen neu. bearh, Aufl, - Wien, i., L691 p1.- bl, S ULm Som den tyska titeln pa boken antyder ar det en vägledning till Wiens kyrkor och kapell, Varje kyrka och kapell har fatt ett eget kapitel och i slutet följer en förteckning böcker om dessa samt en bilddel. Betoningen ligger lika mycket p& kulturen som p& da andliga sammanhangen. Rusulin, Stella: Vienna in the age of fletternich from Napoleon to revolution , - London, s. r ill. En intressant bok om Wien och dess historia. V i far stifta bekantskap med den store furst Matternich som bidrog till händelsernas gbng. Man har tvistat om hans inflytande och betydelse för det politiska hdndelse~irl~ppet, Klart ar dock att det ansags vara en bard och sträng regim, Neuwirth, Waltraudr Wiener Keramik : Historismus : Jugendstil : Art DQco.I3raunschweig, cop s. : ill. En fin bok med en fullständig sammanfattning över alla data om wiensk keramik. Historiska utvecklingen med de olika konstnärernas motiv. Det ar en utförlig redogörelse över signaturer, marken, fabrikat, firmor och konstnärer, Den kompletteras med fina fotografier i bade farg- och svartvitt. Pryce-Jones, David: Vienna / by David Pryce-Jones and the editors of Time-Life books. - Amstsrdam, cop. 1978, s. : illm - ( ~he great cities) Pryce-Jones, själv wienare har i den har boken om Wien närmat sig, staden p& ett lite annorlunda satt, I sin skildring av Wien har han lyckats f& med det mesta. Han uppträder inte som en hängiven beundrare utan kan kosta p& sig en smula kritik av den wienske medborgaren och aven av staden, vilket inte ar vanligt i denna typ av böcker. Hans skildring innehilller ocksa en god portion humor som gör den särskilt lasvärd. I slutet finns en litteraturförteckning och ett index. Den ar dessutom Illustrerad med fina svartvita- och färgfotografier,, Reimers, Gerd: Elhethovens flyttlass och andra essäer kring musiker och deras boningar i Österrike. - Stockholm, s. : ill. Vem vill inte följa ds. berömda kompositörerna i spilren och har i

11 Gerd Reimers bok har vi chansen, De flesta stora kompositörer har varit bosatta kortare eller längre tid i Wien. Överallt ser man rödvita vimplar p4 husen som visar att har har en berömd kompositör eller musiker bott. Beethoven teex. ar en utav de många och hans flyttmani ar nog allom bekant, Han flyttade runt i Wien till olika ställen, Gerd Reimers vandringar i Wien och dess utkanter har har resulterat i en rolig och lättläst bok, Den ar mycket rikt illustrerad och försedd med en omfattande adressförteckning för varje kompositör, Reimers, Gerd: Wienervalsen och familjen Strauss / Gerd och Lennart Reimers. - Stockholm, s, : ill. ~eimers'har vistats i Wien för att skriva denna intressanta bok om wienervalsen och familjen Strauss, Den tar främst upp valsens historia och den därtill hörande musikens. Valsens betydelse inte bara far valskompositörerna Lanner och Strauss utan även för övriga kompositörer som Schubert, Brahms och Wagner. Boken ar indelad som en vals med en introduktion, fem valsavsnitt med vardera två repriser och en avslutande coda. De olika valsmotiven presenteras i anslukning till de kända valserna. Fina illustrationer i form av teckningar och fotografier. Framställningen avslutas med bilagor b1.a. en förteckning över valskompositionerna och de olika kompositörerna, litteraturlista samt en förteckning Över noter och skivor. - Riha, Fritz: Das alte Wiener Caféhaus. - Salzburg, 1967, s. : illm Har får vi en inblick i en mycket wiensk företeelse, nämligen de s.k. cafqhusen. De har haft stor betydelse under alla &r bade som rekreationsplats och som centrum för viktiga diskussioner och avgöranden. Alla människor besöker dem. H i t gar man för att koppla av fran vardagen, ta en kopp kaffe, läsa en tidning, träffas och se p& folk. Boken berättar om, ursprunget till caf8husen och vilken betydelse de haft under arens lopp. Ett stycke av det förgangna Wien som förhoppningsvis kommer att bevaras. Illustrationerna anknyter fint till skildringen. Schaffran, Emerich: Wien die Stadt der Musik. - Olten, s, : il1 & grammofonskiva. Här far vi läsa nagot om det andliga och konstnärliga i Wien fran omkring 1650 till Schaffran börjar med en allman~beskrivning om Wien, dess geografiska förutsättningar, landskapet och folkkaraktären. Han fortsätter med en beskrivning av de olika musiktyperna och stilarna med b1.a. wienklassicismen och en kort redogörelse av nagra kompositörer b1.a. Beethoven, Gluck och Schubert samt nagra författare. I slutet finns en liten förteckning över litteratur samt en bildförteckning.

12 Taylor, A,J,P.: The Habsburg'monarchy : a history of the austrian empire and Austria-Hungary, - Harmondsworth, 1964, s, : ill. Den stora Habsburgska monarkin behandlas har fran slutet av det heliga romerska riket 1806 till upplösningen 1918, Det var den största dynastin i modern historia, med stor betydelse för det centrala Europa, Skildringen kompletteras med en bibliografi och ett utförligt index. e- Uchi aki, Keichi: Vienna. - Tokyo, cop, 1970, s, : ill, - This bautiful world ; 13) Med den har boken far man en introduktion till Wiens historiska bakgrund, Den ar rattfattligt skriven. Det Pina bildmaterialet kompletteras med infirmativa bildtexter. Waissenberqer, Robert: Wien und dia Kunst in unserem Jahrhundert. - Wien, Il9 s. t ill. Det har verket tar upp den moderna konstens utveckling i Wien, Främst da secessionisterna och den wienska expressionismen m- resenterad av b1.a. Oskar Kokoschka, Författaren tar inte bara upp malerz och skulptur utan.later oss ocksa f% kunskap om den moderna arkftekliuren d& främst genom Adolf Loos. Wechsberq, Joseph: The walttemperors t the life and times and music of the Strauss family, - London, 1973, s., t i11, Denna trevliga bok av Wechsberg, innehaller en grundlig berättelse am familjen Strauss ach deras liv och leverne samt om wienervalsen, författaren lyckas p& ett kunnigt satt som fangar intresset, förklara den makt som Strauss och deras musik utövade under deras livstid och senare. Baken ar försedd med manga och vackra illustrationer och avslutas med ett index. Weiqel, Hans: Wienervalsen. - Salzburg, 1968, - 87 s, : ill. Orig:s titel: Das kleane Walzerbuch, Skildringen börjar med en beskrivning av valsens ursprung som lantlig dans, Vi far kortfattat stifta bekantskap med herrarna Strauss och 3oseph Lanner och Carl Maria von Weber som författaren betraktar som valsens förfader, Boken ar fint illustrerad med teckningar, noter och porträtt av de olika kompositörerna, Weyr, Siegfried: Wfen : Magie der inneren Stadt, s, t ill, - (Eine Stadt erzahlt : grosse Reuie ; I ) We.yr indaar sin berättelse i olika företeelser som han knyter till specialla gator och grander i Wien, Han väver dar fint in den historiska bakgrunden och lagger särskilt stor vikt vid de berömda personer som 1. I,...

13 bott vid de.0lika gatorna, V i far toex, veta hur Beethoven flyttade runt i Wien dar han uinder en periodrbodde vfd den stora berömda affärsgatan Kärtnerstrasse, Weys, Rudolf: Wien bleibt Wien und das geschieht ihm ganz recht. - Wbn, 1974, s. : ill, - (Cabaret Album ) Författaren Dr, Rudolf Weys tillhör en grupp av Cabarets Literatur am Naschmarkt, Han ar författare till ett stort antal teaterpjäser och ar teaterkritiker. I den har boken finner vi utdrag ur flera cabareter, dikter och sketcher, Weys beskriver övertygande de speciella svarigheter man hade under nazitiden att fritt uttrycka sig i La1 och skrift och hur satiren och humorn nästan förkvävdes, Illustrationerna utgors av tecknigar, - Wien : Weztstadt der Geschichte / photos: Franz Hubmann. - Zurich, cop, sk : ill. Ett bildverk.sorn med lite text och vackra bilder skildrar Wiens his historia, Fotografierna ar försedda med nagot kaserande och informativ bildtext, Störst betydelse i boken har arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen fatt, Man. finner ockss smh citat insprängda här och varo - Wfen : 128 Kunstdruckbilder / ausgewählt und mit Texten begleitet von Anton Nacku. - Wien, cop. 1956, - 95 s, z ill. De vackra svart-vita Potografierna i boken dominerar nästan helt, Nagra avsnitt med historia dar speciella sevärdheter som Stephansdomen, Schönbrunn och Hofburg rn.71. har f&tt egna avsnitt. Bl,a, beskrivs tillkomsten av slottet Schonbrunn, dess olika flyglar men aven de personer som var inblandade i byggnadsprocessen. - Wuh, Fritz: Wfen : en arkitekturpolitisk studie au en stad i Pöränd- ring , - Stockholm, o. t ill. Wulz bok ar en historisk analys av hur Wien förändrades under perioden Sambandet mellan miljön, byggnaderna och de politiska händelserna, hur växelspelet arkitektur och politik paverkar manniskans levnadsvillkor, Boendets och byggandets utveckling, vi kan bl,a. läsa om olika hustyper och byggnadsstilar under aren, Kan sagas ha ett allmänhistoriskt intresse. Boken ar försedd med register och en mycket omfattande litteraturförteckning.

14 Facwas, Maria: Djävulens löjtnant, - Höganäs, cop s, 0rig:s titels The devil's lieutnant. Romanen utspelar sig n höga militarkretsar i Wien i början av blet, Ett giftmord sprider skräck bland de militärer som blivit befordrade och fatt förflyttning till Wien. Oväntads händelser, leder s& smaningom till brottets uppklarande. En stark och spännande skildring av den psykiska kampen mellan brottslingen och undersökningsdomaren, Berättelsen bygger delvis p& verklighetsbakgrund, Gainham, Sarah: Hemma i W,ien. - Stockholm, 1972, s, 0rig:s titel: Private worlds, I den har romanen som ar sista delen i Gainhams telogi om Wien har skf4despelerskan~3ulia Homburg just atervant till Wien for att fortsätta sin skadespelarkarriär. Hon ax nu gift med Georg Kerenyi. Här skildras hur människor och miljöer aterhämtar sig efter nazistockupationen. Livet atergar s& srniiningom till det normala efter diverse dramatiska händelser, Personer från det förflutna dyker upp och lugnet avtar tillfalligt, Gainham, Sarah: Huset vid gränsen, - Stockholm, 1969, s. Origts titel: A place in the country, I huset vid gränsen sam ar fortsättningen p& skymning över Wien, forflyttar sig huvudpersonen Julia Homburg fran Wiens teater- och militarkretsar ut till sitt föräldrahem i närheten av ryska zonen och den jugoslaviska gränsen, Här sammanträffar flera personer som har betydelse för berättelsens fortsättning men aven rent historiskt för Wien. Hit kommer bl,a, Georg Kerenyi, en gammal van till 3ulia, Han ar journalist och författare. Ekrättelsen antar i det här skedet formen av en spännando thriller, Gainham, Sarah: Skymning över Wien, - Stockholm, s, 0rig:s titel: Night falls on the city, Det här ar den första delen i Sarah Gainhams trilogi om Wien, Vi far stifta bekantskap med dem framstaende skadespelerskan Julia Homburg och hennes umgänge i teater- och dlplomatkretsar, Tidsperioden är fr&n Anschluss fmm till den ryska inmarschen i Wien. Temat i romanen är ftämst den svara konsten att överleva och beh%lla sin värdighet, trots att nazismens ondska tenderar att förstöra förhallandet mellan människorna, Gainham, Sarah: T;o the opera ball, - London, s, Aret är och den stora, arliga, traditionsrika operabalen äger rum. Den unga, vackra Leona träffar Rolf och de förälskar sig i...< -

15 varandra. De sammanförs där av en slump, Rolf har nämligen tagit sin gode van Karis plats som teonas kavaljer, Leonas förmögna föräldrar accepterar inte deras förbindelse efcersom de har haft andra planer för sin dotter, B'oksns andra del g&r tillbaka till 1945 till det krigsskadade Palen. Den unga, sköterskan Anna Forstmann och en annan kvinna, Ronni, färdas genom det förstörda och stympade Polen till Osterrike, Anna har tagit hand om dan föraldralöse Rolf, De lidanden och svarigheter de upplever beskrivs ingaende. Sarah Gainham lämnar inget Bt slumpen, Golowan.~uk, Jascha: Jag minns min bzaa Donau, - Stockholm, s. V i far har följa en rysk yngling och hans upplevelser i Wien, dit han flytt.under det första världskrigets sista ar, Han möter olika kategorier människor som han maste anpassa eig till utan att för deni skull helt ge upp sim drömmar. Greene, Graham: Den tredje mannen. - Stockholm, l51 s. Origts titel: The third man. Den klassiskt, spännande spionhistorien, som filmats med Qrson Welles i huvudrollen, Handelserna utspelar sig i Wien efter andra världskriget, Rollo Martins kommer till Wien för att träffa sin gode van Harry Lime. Han far d& reda p& att vännen ar inblandad i diverse skumraskaffärer och dessutom förklaras vara död. Overallt spelas melodin som förknippas med Lime. Senare visar det sig att Lime och historien far efter en jakt i Wiens kloaker en oväntad upplösning, Gunther, John: The li~st city : a novel. - New York, 1964, s, Handlingen i denna roman utspelar sig i tidningskretsar i Wien under trettiotalet, Amerikanska och brittiska tidningsman, träffas under kvällstid p& sina favoritkafder och dryftar allehanda fragor. Da dras snart in i politiska intriger och händelser, genom sina besök d6r. Till synes oskyldigt skvaller bliises upp till oanade proportioner, Lothar, Ernst: 'Ängel med basun. - Stockholm, 1950, s. 0rig:s titel: Der Engel m i t der Posaune. Berättelsen handlar: om hörnhuset vid Seilerstatte 10, dess invanare och skiftande öden och äventyr de rakar ut för. Händelserna börjar under senare delen av 1800-talet och far sin upplösning under mitten av 1900=talet, vid nazisternas intag i Wien. Ängeln med basun ar ett stenvapen som fanns ovan huvudingzingen. NacInnes, Helen: Uppdrag i Wien. - Stockholm, s. 0rig:s titel: The snare of the hunter. En spännande, fantasifull politisk thriller som till viss del utspelar sig i Wien. En ung tjeckisk flicka, Irina, far hjälp att rymma till

16 väst. B1.a. en amerikansk musikkritiker bistar henne vid flykten, som g&r igenom hela osterrike med dess bergsvagar och alpbyar, Biljakten börjar i Wien. flusil, Robert: Mannen utan egenskaper, - Stockholm, '(371, 431, 433 s. ) origts titel: er Mann ohne Eigenschaf ten. - 3 val. En roman i tre delar som ej ar fullbordad. Utspelas i det gamla Österrike-Ungern. Huvudpersonen ar den unge charmerande f.d. kavalleriofficeren, Ulrich. Han lever som en förmögen privatlärd och han anser sig vara en man utan eganskaper. Hans intelligens passar överallt och han behöver inte engagera sig närmare i nagot, Hans kärleksaffärer behandlas p& ett nonchalank, elegant satt. P% grund av sin ställning kommer han lätt in i de högre social kretsarna, man han far aven konfronterqs med de lägre samhällsskikten. Roth Joseph: Radetzkymarschen. - utga - Stockholm, s. '~~lfinböeker ; 221 ) Miljön i den har romanen är till största delen Wien under Osterrike- Ungern tiden och den glansfulla Habsburgska regimen. V i far möta tre generationer av ätten Trotta berömd genom den förste medlemmen av ätten som räddade kejsar Frans Josef fran döden vid slaget i Solferino. Den siste ar den unge Carl Josef,-som spelar stor roll i berättelsen. l3l.a. hans kärlekshistoria med den vackra fru von Traussig. Tiden förändras dock under händelsernas gang,revolutionen närmar sig och det gamla riket knakar i fogarna. Simmel, Johannes Mario: Sexton dagar i Wien. - Stockholm, s, 0rig:s titels Und Jimmy ging zum R-genbogen. Simmels mman ar en spionroman som äger rum under nagra januaridagar 1969 i Wien. Problemen.harstammar dock redan fr6n mellankrigstiden och de% tredje riket. D& rör sig om en hektisk jakt efter ett dokument biologiskt stridsmedel. Diverse.mer eller mindre: skumma och obehagliga människor uppträder under berättelsens g%ng, Enligt förordet lär boken bygga p& verklighetsunderlag. Stewa&., flary: figurer ihögre skopan. - Stockholm, s, Origts titel: Airs abve the ground., Spanska hovridskalan i Wien, spelar en stor roll i den har thrillern. Figurer i högre skolan associerar i första hand till de hopp ovan marken som de skickliga lippizanerhingstarna tranas att utföra. For övri* ar det en spännande smuggelhistoria dar nbgra unga engelsman ar huvudpersonerna.

17 Wheatley, Dennist Andra Inseglet, - Stockholm, s, Origss titel: The second seal, V i far här stifta belkantskap med hertig de Richleau under en dal av hans ungdomstid Han besöker flera storstader, b1.a. Wien och London, Berättelsen skildrar hans inblandning i det hemliga serbiska sällskapet "Svarta handent1. Hhns person och stallning gör honom lämpad föir dmna typ av hemlig verksamhet. P4 Wiens manga baler ach mottagningar kommer han b1.a. i kontakt med medlemmar ur kejsarfamiljen och far p& a& vis upplysningar om de händelser som ledda till kriget Wlsaman, Thomas: Levande och doda.: an roman fran Wien, - Stockholm, Origts titels The quick and the dead. Bisrattelsen tilldrar sig huvudsakligen i Wien under kiden 7934 till andra världskrigets slut, Huvudpersonen, Stefan Kazakh, medicine studerande som ar av judisk börd, far själv se hur hans far dödas nar han deltar i e tt misslyckat försök fr%n socialistsidan att störta Dolfussregeringen. S'tefan har en god van, Konrad Wirthof, som han skiljs ifran men senare träffar genom badas engagemang i SS. Stefan kommer s6 sm&ningom a tt agna sig at en omänsklig människohandel nar han p% samma g%ng räddar manga av sina meningsfränder undan nazismens terror. Zenker Helmutr Kassbach eller det allmänna intresset för marsvin, - -9 Stockholm, s. - o ost rum) Origrs tite3.t Kassbach oder das allgemeine Interesse an Neerschweinchen, Den rnede1uder.s Karl Kassbach ar grönsakshandlare i Wien, Han har.. genom brutala metoder lyckats ruinera de Övriga grönsakshandlarna p& samma g.ab för att själv bestamma priserna. Han ar ocksa medlem i en högerextrimistisk organisation INITIATIVET med vilka han planerar och deltar i vissa attentat och aktioner mot speciellt vänsterkretsar 9 Wien, men de ger sig aven pa helt oskyldiga invandrare för att demonstrera sitt rashat, Det ar ett realistiskt tecknat porträtt av en man som genom sin grymheh förpestar livet för sin~omgivning. I danna finns ocksa de marsvin han själv fött upp f ö att ~ sedan plaga p& allehanda satt.

18 Barea, Ilsa Berling, Lars Ake BjÖrkman-Coldschrnidt, Elsa Blaukopf, Kurt Bkion, Marcel Ehwnnthaler, Alois Crankshaw, Edward Czeike, Felix Donat, Robert Esterhgzy, Christa Fagyas, Maria Field, Frank Flieder, Viktor Gainham, Sarah Gartenberg, Egon Golowanjuk, Jascha Greene, Graham Grirnschitz, Bruno Gunther, John Hagen, Ernst Handler, Hans iield, Heinz Hultman, Harald Hurlimann, Martin Kobald, Karl Kuhnel, Harry Ladberg, Bu Teddy Leitich, Ann Tizia Lo thar, Ernst MacInnes, Helen Mauthe, Jörg Miseong, Alf red Nusil, Robert Musulin, Stella Neuwirth, Waltraud Pryce-Jones, David Reimers, Gerd Riha, Fritz Roth, Joseph Sailer, Gerhard Schaffran, Ernerich Schreiber, Hermann Sirnmel, Johannes Mario Stewart, Mary Stradal, Otto Taylor, A.3.P. Uchigaki, Keicfii Waissenberger, Robert Wechsberg, Joseph Weigel, Hans Weyr, Siegfried Weys, Rudolf

19 Wheat.ley, Dennis Wisernan, Thomas Wulz, Fritz Zenker, Helmut

20 TITELREGISTER Das alte Wiener Caf'dhaus s.9 Die altwiener Maler 6 Andra inseglet 15 Besthoven : seine Beziehungen zu Wiens Kunst, Kultur, Gesellschaft und Landschaft 7 bethovens flyttlass och andra essäer kring musikar och deras baningar i Osterrike 8 Dagligt liv i Wien p& Mozarts och Schuberts tid 4 Det var i Wien 3 Dgavulens löjtnan* 12 Figurer i högre skolan 14 Finale und Auftakt 5 Följ med till Wien 3 Första gangen f Wien 2 The Habsburg monarchy : a history of the austrian mpire and Austria-Hungary 10 Heiliges Wien : ein Fuhrer durch Wiens Kirchen und Kapellen 8 Mma i Wien 12 D e Hofburg zu Wien 7 Hotel Sacher : in deinen Betten schlief Österreich 6 Hoset vid gränsen 12 Jag minns min blaa Donau 13 Kassbach aller det allmänna intresset för marsvin 15 The Xast days of mankind 5 Levande och döda 15 The lost city s a novel 13 Mannen utan egenskaper 14. Musikfuhrer Wien : Entdeckungsreise in die Hauptstadt der Musik 4 PrakUsche Reiseinformationen 2 P% promenad i Wien 7 Radetzkymarsctien 14 Sexiton dagar i Wien 14 Skymning över Wien 12 The Spanish riding School in Vfenna : and the training of the lippizaneri horse 6 Skephansdom t Zerstörung und Wiedbraufbau : Chronik und Dokumentation 5 To the opera ball 12 Den tredje mannen 13 Turen g&r till Wien 2 Uppdmg i Wien 13 The waitz emperors :.the life and times and music of the Strauss family 10 Wien 2 Wien : 65ographie einen Stadt 7 Wien bleibtt Wien und daa gemzhieht ihm ganz recht 11 Wien die Stadt der Musik 9 Wien : en arkitekturpolitisk studie av en stad i förändring 11 Wien s sin Portrat in Text und 8*ildern 2

., d, l, "l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s-

., d, l, l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s- ;g*: -.. - l, I., -., d, l, "l.. l - 4,fli&, h; --s-, t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _..g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,.,fa,... -. INNEHALLSFORTECKNING Inledning... 2 Hur och varför

Läs mer

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268 Vår tids ungdom Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET Medlemsblad nr 27. Årgång 14 Våren 2014 ISSN 1653-0268 Innehåll Om detta nummer av medlemsbladet 2 Ordföranden

Läs mer

Svensk jazzbibliografi

Svensk jazzbibliografi Svensk jazzbibliografi Syftet med Svensk jazzbibliografi är att redovisa alla böcker om jazz och jazzmusiker som utgivits på svenska samt böcker om svensk jazz som utgivits på andra språk dock ej noter/notsamlingar

Läs mer

HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I Lnle dning Föreliggande specialarbete 2 ett försök att göra en översikt av den litteratur som numera vanligtvis kallas rapp~~tböcker. bersikten består zv ett inledande

Läs mer

Anders Ferm Den tredje mannen

Anders Ferm Den tredje mannen Anders Ferm Den tredje mannen Det mesta stämmer nog. I varje fall det viktigaste. Men allt bör kontrolleras. Det är inte svårt, bara obekvämt. Harry Schein, Schein Harry Schein kom på tal, jag satt på

Läs mer

Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman

Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman Författare:Elisabeth Noregran Handledare: Lars Elleström Examinator: Peter Forsgren Termin: HT 2013 Ämne: Litteraturvetenskap

Läs mer

Astronomı. intervjuer 2002-2012 POPULÄR

Astronomı. intervjuer 2002-2012 POPULÄR 17 kvinnor med ögon på rymden intervjuer 2002-2012 Maria Sundin / Alexandra Coelho Ahndoril / Kerstin Fredga Cathy Horellou / Marie Rådbo / Greta Andersson / Kim Nilsson Anja C Andersen / Anna Lipniacka

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Historieundervisningens byggstenar

Historieundervisningens byggstenar Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik Historieundervisningens byggstenar Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 1 Historieundervisning som ett resande

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:55 En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL STÅL. Fakta/Biografi. Roman RONNY AMBJÖRNSSON SILVIA AVALLONE

ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL STÅL. Fakta/Biografi. Roman RONNY AMBJÖRNSSON SILVIA AVALLONE ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL RONNY AMBJÖRNSSON Fakta/Biografi VID SEKELSKIFTET 1900 var Ellen Key på allas läppar, hon stod mitt i den feministiska och pedagogiska debatten. Hon var en stridbar

Läs mer

Sverige vid Rio de la Plata

Sverige vid Rio de la Plata En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2015 Årsmöte på Åland Nyord Sverige vid Rio de la Plata SVERIGEKONTAKT 1 FRÅN DICKSONSGATAN Det mesta är sig likt i Sverige men inte allt. Den politiska

Läs mer

Schweiz. SWEA-bladet. Vinter 2011. En kväll att minnas. I Wien med SWEA Genève Sissi. Jussi Björlings 100-årsjubileum

Schweiz. SWEA-bladet. Vinter 2011. En kväll att minnas. I Wien med SWEA Genève Sissi. Jussi Björlings 100-årsjubileum Vinter 2011 SWEA-bladet Schweiz En kväll att minnas Jussi Björlings 100-årsjubileum I Wien med SWEA Genève Sissi Kejsarinna av Österrike och Drottning av Ungern www.swea.org/zurich www.swea.org/geneve

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003 Kortare recensioner Pat Hudson, History by Numbers. An Introduction to Quantitative Approaches. Arnold, London 2000. 278 s. Intresset för användandet av kvantitativa

Läs mer

Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum

Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum MUSEIBLADET Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening 4/2007 Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum Pontus Fürstenberg

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Lärarhandledning. Bitte Bamberg-Thalén

Lärarhandledning. Bitte Bamberg-Thalén Bitte Bamberg-Thalén På spaning efter godhet är en nordisk vandringsutställning producerad av Bitte Bamberg-Thalén och Olof Collin i samarbete med Ålands museum. Utställningen har fått ekonomiskt stöd

Läs mer

C-UPPSATS. Från uttalande till inslag

C-UPPSATS. Från uttalande till inslag C-UPPSATS 2010:275 Från uttalande till inslag - hur arbetar en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio Fredrik Karoly Bogar Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion

Läs mer

Recensioner. sektion, De enskilda instrumentens och instrumentgruppernas

Recensioner. sektion, De enskilda instrumentens och instrumentgruppernas Owe Ander: Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-egendomligheter. Aspekter på instrumentations-, orkestrerings- och satstekniken i Berwalds, Lindblads och Normans symfonier. Diss., Stockholms

Läs mer

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor,

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, tore jansson Germanerna vildar eller hjältar? Föredrag på Historiedagarna, Malmö, 5 oktober 2013 Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, men det är faktiskt inte als

Läs mer

December: Thomas Kjellgren

December: Thomas Kjellgren Månadens medlem 2007 Här framträder några av fackförfattarsektionens medlemmar med en kort personlig text. December: Thomas Kjellgren Foto: Evelyn Thomasson Hej, månadens medlem, skulle du kunna presentera

Läs mer

Vems Möllevången? Whose Möllevången?

Vems Möllevången? Whose Möllevången? Vems Möllevången? En studie av gentrifieringen Whose Möllevången? A study of gentrification Tamara Sekaric Fastighetsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT 2014 Handledare: Christian Abrahamsson Sammanfattning

Läs mer

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema Ett magasin från länsbibliotek Uppsala nummer01-022013 KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! Stereotyper, typ MOOC och TED vad är det? Makerspaces på bibliotek tema medarbetare ledare

Läs mer

Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand. Böcker översatta till svenska

Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand. Böcker översatta till svenska Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand Böcker översatta till svenska Karel Čapek: Ett år med min trädgård (med teckningar av Josef Čapek) Gidlunds 1982 Översättning:

Läs mer

Studieresa till forna Jugoslavien våren 2008

Studieresa till forna Jugoslavien våren 2008 Studieresa till forna Jugoslavien våren 2008 Reserapporter av elever på Europaprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammetets samhällsvetenskapliga inriktning år 2 och 3 på Carlforsska gymnasiet i Västerås

Läs mer

H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET

H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET l. INLEDNING Herrgards romaner tillhör den lxttare underhallning slitteraturen. Debatten om denna s k triviallitteratur eller liittare underhållningslitteratur contra den

Läs mer