De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program"

Transkript

1 De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Program

2 De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Fredag 3 oktober Invigning i Renströmmen Välkomstord av Historiedagarnas ordförande. Christer Knuthammar, historiker och f.v. universitetsråd och tidigt engagerad i Linköpings universitets utvidgning, berättar om Campus Norrköpings tillkomst och om historien bakom dess huvudbyggnad Kåkenhus. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel Adress: Drottninggatan Plenarföreläsning Livets egen runsten Moa Martinson i det litterära 30-talet Professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, inleder Historiedagarna med en föreläsning om Norrköpings mest kända dotter. Moa Martinson föddes som oäkta barn, blev piga, kallskänka, flerbarnsmor, politisk aktivist och en av Sveriges stora proletärförfattare. Som den enda kvinnan bland dessa tillförde hon nya perspektiv och blev vida läst, men hamnade senare i skymundan och hör fortfarande till de minst studerade författarna. Ebba Witt-Brattström lyfter fram henne som en nydanande modernist. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel och kultur- och medieforskare med gemensamt fokus på kulturens roll i samhällsutvecklingen. I detta seminarium får vi möta tre av institutionens lektorer i historia, fil.dr Björn Ivarsson Lilieblad, som berättar om kvinnliga nöjesentreprenörer under perioden , docent Peter Ullgren som talar om herrgårdsspöken som kulturhistoria, och fil.dr Sofia Gustafsson som håller föredraget Tecken i skyn om Joen Petri Klints järteckenkrönika Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet 3 F 3 Den nya världen och Sverige Redan under 1600-talet var Sverige, tillsammans med England, Nederländerna och Frankrike, en europeisk kolonialmakt som gjorde anspråk på territorium i Nordamerika. Senare, på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, utvandrade mer än en miljon svenskar till Amerika i vad som var världshistoriens största folkförflyttning. Emigrationen var en av de avgörande händelserna i Sveriges historia. Utvandrarna var med och formade Amerika och Amerika förändrade invandrarna. Föreläsare är journalisten Lennart Pehrson, som i många år skrivit om amerikansk politik och ekonomi för svenska tidningar, och som arbetar med en trilogi om utvandringen. Moderator: Peter Luthersson F 4 När teori ska bli verklighet hur anpassa historieundervisningen till villkoren? Historieundervisningen ska leva upp till höga ambitioner men undervisningstiden är knapp. Vad blir det i praktiken av antiken och medeltiden? Hur belyser man orsak och verkan kring historisk förändring? Vad ska vi prioritera? I seminariet diskuterar gymnasielärarna Frida Hammarbäck och Leif Carmhagen, Norrköping, och Ina Nyfelt, Uddevalla, hur man kan försöka lösa dilemmat och leva upp till kursplanens krav. Moderatorer: Hans Almgren och Hans Albin Larsson F 5 Norrköpings gatunamn Peter Kristensson, journalist och redaktör för Nättidningen Svensk Historia, berättar här om sin kommande bok om gatunamnen i Norrköpings kommun. Staden fick officiella gatunamn inför riksdagen 1769 och var den tredje i Sverige som införde gatuskyltar på husen. I namnen bevaras historien kring många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia. Moderator: Lena Milton Lunch i Pingstkyrkans lokaler Adress: Drottninggatan 1 Därefter förflyttning till Campus Norrköping, Kåkenhus. Adress: Kungsgatan 40, Skvallertorget Parallella seminarier F 1 Det medeltida och tidigmoderna Norrköping ett arkeologiskt perspektiv Norrköpings äldsta historia har arkeologiskt sett varit svårfångad men de senaste årens forskning har bidragit till helt ny kunskap om såväl den lilla medeltida staden, som den tidigmoderna storstaden. Genom ett nytt forskningsläge för den äldsta urbaniseringen och med nya metoder och analyser, kan stadens historia berättas på ett nytt sätt. Karin Lindeblad, fil.lic. i medeltidsarkeologi och arkeolog vid Riksantikvarieämbetet i Linköping, kommer bland annat att berätta om stadsbornas tidigare okända, och mycket omfattande, trädgårdsodlingar. Moderator: Kartarkivarie Mats Höglund, Riksarkivet F 2 Spöken, varietéstjärnor och järtecken Linköpings universitet presenterar forskning OBS! Ny tid Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet bedrivs bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare Parallella seminarier F 6 Var De Geer industrialiseringens fader i Sverige? I början av 1600-talet inledde den holländske affärsmannen Louis De Geer samarbete med den svenska kronan, vilket var första steget i en utveckling som ledde till att han i historieskrivningen tilldelats epitetet den svenska industrins fader. I Norrköping, där han också bosatte sig, lade De Geer grunden till en lång rad verksamheter som inbegrep vapentillverkning, mässingsbruk, skeppsbygge med mera. Som dominerande aktör inom svensk järnhantering blev De Geer oerhört betydelsefull för det stormaktstida Sverige och för Norrköpings tidiga industriverksamhet var hans insatser grundläggande. Men det fanns fler än De Geer som hade betydelse för utvecklingen. Föreläsare är Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och författare till en rad böcker inom ämnet. Moderator: Torbjörn Nilsson F 7 Mörk och ljus historia om att värdera det förflutna Under senare år har svensk 1900-talshistoria omvärderats på flera punkter. Alliansfriheten betecknas numera ofta som dubbelmoralisk, agerandet under andra världskriget ifrågasätts och folkhemsepokens mörka sidor lyfts fram i debattböcker och populärhistoria. Fenomenet känns igen från en rad länder där politiskt tillsatta kommissioner fått i uppgift att utreda övergrepp och missförhållanden i det nära förflutna. Är den kritiska hållningen till svenskt 1900-tal en rimlig nyansering av historieskrivningen, eller lurar här nya förenklingar? Mattias Tydén, docent i historia De Svenska Historiedagarna 2 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 3 Norrköping 3 5 oktober 2014

3 vid Stockholms universitet, har bland annat forskat om svensk rashygien och steriliseringspolitik och Sveriges agerande under andra världskriget. Moderator: Arkivråd Jan Dahlström, Riksarkivet F 8 Rysslands ekonomi i historiskt perspektiv Dagens Ryssland kan enbart förstås med hänsyn till landets historia. Det kan förvisso sägas om alla länder, men gör det inte mindre sant. Vad som i ett europeiskt eller globalt perspektiv gör Ryssland unikt är landets erfarenhet, som format dess institutioner, samhälle och kultur. Fil.dr Martin Kragh, forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, ger en vision av Rysslands ekonomiska utveckling sedan kejsar Alexander II till idag. Fokus i presentationen ligger på dessa 150 år en tid då Rysslands invånare genomlevde revolutioner och krig, men också industrialisering, urbanisering och stora reformer. F 9 Vad är antiziganism? Om romer och resande i den svenska historien Bland romer är arbetslöshets- och ohälsotalen höga, bostadsstandarden ofta låg och få studenter på universitet och högskola har romsk bakgrund. Romska barn är överrepresenterade bland de elever som inte fullföljer grundskoleutbildningen. Dagens situation är en förlängning av en historia, där lagstiftning och majoritetssamhällets attityder lett till diskriminering och utanförskap. Under århundraden har negativa och exotiserande stereotyper befästs. Vilken roll har forskare, politiker, präster och tjänstemän spelat? Vilka har konsekvenserna varit för svenska romer och resande? Skånepolisens uppmärksammade registrering av romer understryker den utsatta situation som många romer lever med redan från födseln. Föreläsare är fil.dr Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centret, Uppsala universitet, och författare till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Arrangör: Forum för levande historia Moderator: Stefan Andersson, projektledare vid Forum för levande historia F 10 Forskningsfronten flyttas fram (1) OBS! Ny tid Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt.. Moderator: Hans Albin Larsson 3 F 13 Levande lektion Årets historielärare i Malmö 2013 var Martin Martinez y Rique, som mottog utmärkelsen för att han genom entusiasm och engagerande undervisning bidragit till att öka intresset för historia bland både elever och kolleger på det yrkesgymnasium som är hans arbetsplats. Hur gör en lärare som lyckas väcka såväl nyfikenhet som förmåga till reflektion och källkritiskt tänkande, till och med hos elever som inte valt program på grund av utan snarare trots historieämnet? Martin Martinez kommer att utforma seminariet som en riktig lektion, med en grupp elever från en gymnasieskola i Norrköping som agerar skolklass. Moderator: Hans Almgren F 14 Den allmänna näringsfriheten 150 år Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. F 15 Vad pågår i Campus Norrköpings forskarvärld? Tema Kultur och samhälle (Tema Q) intresserar sig för kulturens roll, funktion och betydelse i det moderna samhället, i samtiden såväl som i det förflutna. Här bedrivs en problemorienterad och tvärvetenskaplig forskning av forskare från en rad skilda kulturvetenskapliga fält. Vi får här lyssna till fyra av institutionens forskare: professorerna Martin Kylhammar och Sylvain Briens som talar om Svensk kultur i Frankrike: om ett svensk-franskt kulturforskningsprojekt, fil.dr Martin Fredriksson, som berättar om hur man kan studera Upphovsrättshistoria som kulturhistoria och fil.dr Magdalena Hillström, som fäster uppmärksamheten på en betydelsefull rörelse under 1800-talet skandinavismen. Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet Historielärare i Östergötland inbjuds till möte angående förslag till en kretsförening i Östergötland Kaffe Parallella seminarier F 11 Fattigvård och filantropi i fabriksstaden Norrköping Norrköping var under 1800-talet en viktig textilarbetarstad med en stor andel kvinnlig arbetskraft. Detta präglade stadens fattigvårdande inrättningar. Föreläsningen kommer att handla om hur borgerligheten i Norrköping såg på, och hur den genom fattigvård och filantropi hanterade de sociala problem som fanns inom staden under senare delen av seklet. Föreläsare är Birgitta Plymoth, fil.dr i historia och lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Moderator: Gymnasielärare Nils Hedberg, Danderyds gymnasium F 12 Skuld och bearbetning i efterkrigstidens Tyskland Nazismen och andra världskriget präglade efterkrigstidens tyska stater i grunden. Debatten om förövarnas skuld, historiens börda och nationens identitet tog sig emellertid olika uttryck och speglade samhällets förvandling. I denna föreläsning ger Johan Östling, docent i historia vid Lunds universitet och ordförande i Clioprisets jury, en exposé över den tyska efterkrigstidens bearbetning, från krigsslutet till det tidiga 2000-talet. Moderator: Torbjörn Nilsson Mottagning med mingel och lättare förtäring på Arbetets museum Arbetets museum, inrymt i Strykjärnet (enligt Carl Milles Sveriges vackraste industribyggnad) visar utställningar om arbetsliv och vardag. Museet samlar och bevarar minnen och berättelser från olika yrken och arbetsplatser. Sedan i maj pågår utställningen Framtidsland, museets största satsning någonsin, som beskriver Sverige från 1980 och framåt. I utställningen möter vi visioner om en hållbar framtid. Dagens forskning, ungdomars idéer och konstnärers gestaltning presenterar den värld vi måste forma för att det ska finnas en framtid för nästa generation. Adress: Laxholmen Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen Lördag 4 oktober Plenarföreläsning The Kremlin: Russia s theatre of history and illusion Under 800 år har Kreml varit den främsta symbolen för makt och rikedom i Ryssland. Bakom de mäktiga, röda murarna har topphemliga beslut fattats och osannolika händelser fått ett avslut. Catherine Merridale, professor i historia vid Londons universitet, prisbelönt författare, skribent och medarbetare vid brittiska BBC, skildrar detta Rysslands hjärta den fysiska platsen, palatsets De Svenska Historiedagarna 4 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 5 Norrköping 3 5 oktober 2014

4 Kaffe funktion och mångfalden av härskare som haft Kreml som sin hemvist. Byggnaderna kan berätta om Ivan den förskräckliges härjningar, den stora oredans tid, Katarina den storas eskapader, Napoleons besök, tyskarnas belägring under andra världskriget och även om Vladimir Putins slutna välde. Föreläsningen hålls på engelska. Moderator: Sten Westerberg Observera Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen Därefter förflyttning till Campus Norrköping. ADRESS: Kungsgatan 40, Skvallertorget L 6 Dirigent, kompositör, administratör och nazist? Richard Strauss utan släktskap med familjen i Wien var sin tids store dirigent tillsammans med Mahler och Toscanini. Som operakompositör var han uppseendeväckande och nyskapande (Salome och Elektra), som tonsättare av tondikter epokgörande. I egenskap av riksmusikkansler hamnade han på kollisionskurs både med musikvärlden och med nazisterna. Han ställdes 1948, vid 84 års ålder, inför krigsrätt av de allierade. Men var han verkligen nazist? Den frågan och andra diskuterar Sixten Nordström, pianist, dirigent och konferencier, men också lärare vid Malmö musikhögskola och välkänd för TV-publiken från musikfrågeprogrammet Kontrapunkt. Moderator: Hans Almgren Parallella seminarier L 1 Spår av judiskt liv och leverne i Norrköping En av Sveriges fyra synagogor finns i Norrköping. Den byggdes på 1850-talet men redan under Gustaf III:s regering på 1780-talet kom de första judarna till Norrköping. De ägnade sig oftast åt handel av olika slag och flera av dem blev så småningom framstående fabriksägare inom textilnäringen. Trots att judarna endast utgjort någon procent av stadsbefolkningen har de lämnat spår efter sig i form av byggnader och vackra parker och på olika sätt bidragit till stadens ekonomiska tillväxt. Om detta berättar Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie i Norrköping. Moderator: Fil.dr Carl Henrik Carlsson, Riksarkivet L 2 Forskningsfronten flyttas fram (2) Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt. Moderator: Hans Albin Larsson L 3 DNA-ledtrådar till historien OBS! Ersätter tidigare seminarium Spred sig jordbruket över Europa huvudsakligen genom idéspridning eller genom att jordbrukare tog nya områden i besittning? Var Anna Anderson tsarens dotter? DNA-analys kan numera bidra med ledtrådar till svaren på en mångfald frågor. Fil.kand. Magnus Bäckmark är uppdragssläktforskare och har skrivit en handbok riktad i första hand till släktforskningsintresserade om hur DNA-jämförelse kan klarlägga samband mellan både mellan nu levande och sedan länge avlidna människor. Moderator: Tord Karlsson, redaktör för tidskriften Släkthistoria L 4 Slaget om 17 maj norsk-svenska konflikter från 1814 Den svensk-norska unionen från 1814 föregicks av norska försök att efter skilsmässan från Danmark nå självständighet. En dansk prins valdes till kung och en grundlag fastslogs den 17 maj, men efter ett kort krig mot Sverige tvingades man in i unionen. Att fira 17 maj blev ett sätt för oppositionen i Norge att skapa en egen identitet. För Karl XIV Johan betydde datumet däremot uppror och trots mot kungamakten. Resultatet blev bland annat torgslaget i Kristiania (Oslo) Föreläsare är Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, som medverkat i svensk-norska projekt om unionsupplösningen 1905 och om den norska grundlagen. Moderator: Peter Luthersson Parallella seminarier L 5 Arbetarstaden Norrköping Norrköping genomlevde en mycket snabb expansion som industristad under slutet av 1800-talet och kom att kallas yllestaden. Med den nya maskinteknikens intåg skapades flera farliga arbetsplatser med långa och inrutade arbetsdagar. De sociala förhållandena och arbetarfrågan kom alltmer i fokus för debatten, och skapade nya förutsättningar för den fackliga kampen. Jörn Svensson, politiker och författare, tecknar här ett porträtt av arbetarstaden Norrköping Lunch L 7 Drömmen om det goda livet Författaren Lasse Berg har i sina tidigare två Kalahariböcker undersökt människans evolution och djupa historia. Nu har han avslutat serien med Ut ur Kalahari drömmen om det goda livet där han tar pulsen på utvecklingen i världen det senaste halvseklet. När han återvänder till människor, byar och industrier runt om i Asien och Afrika där tre fjärdedelar av mänskligheten bor som han rapporterat om sedan 60-talet, finner han en revolution inte bara i levnadsförhållanden utan också i drömmar och tänkesätt. Moderator: Annika Törnquist L 8 Bland horkarlar och tjuvar, mördare och självmördare Hur var livet för en enskild person i Sverige på 1590-talet? Det är den huvudsakliga utgångspunkten för boken Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring Här framträder personer som begick hemska brott, som drack för mycket, som blev kära, som utnyttjade maktpositioner eller som mest oroade sig för barnen. Genom deras livsöden kan en historia berättas om ett vardagsliv och ett Sverige som inte alls liknade dagens. Men Annika Sandén, fil.dr och författare till flera böcker, kan även berätta om en evig historia, en där människor närde drömmar och önskningar men fick ändra sina planer efter förfärande omständigheter. Moderator: Erland Sellberg Lunchen delas upp i två grupper. En grupp stannar kvar i Kåkenhus och den andra gruppen tar en kort promenad till Restaurang Enoteket. Din biljett visar vart du ska gå. Adress till Enoteket: Laxholmstorget Parallella seminarier L 9 Det bruna Norrköping Hur utbredd var nazismen i arbetarstaden Norrköping under och 1940-talen? Vilka var sympatisörer och vilka valde att försvara de demokratiska värdena? Journalisten och historikern Johan Perwe skildrar i sin kommande bok Norrköping i nazismens skugga hur nationalsocialistiska strömningar och åsikter tar plats och influerar lokalsamhället. En berättelse om opportunism och civilkurage, om förebilder och förlorare, speglat genom enskilda Norrköpingsbors livsöden. Moderator: Dag Klackenberg L 10 Romarriket Den romerska republiken inleddes med kungamaktens störtande 509 f. Kr och skulle komma att bestå i mer än 500 år. Det är en tid som i minst lika hög grad som den efterföljande kejsartiden kommit att prägla Europas historia. Länge ansågs kunskap om republiken höra till det historiska allmängodset. Den som ansåg sig vara bildad förutsattes känna till den, texter lästes på gymnasier och vid universitet, konstnärer och författare använde sig i sina verk av motiv från republiken. Det är kanske inte lika tydligt längre, men mycket av arvet från den romerska republiken lever fortfarande kvar i dagens värld. Om detta berättar fil.dr Eva Queckfeldt, tidigare lärare vid Lunds universitets historiska institution. Moderator: Erland Sellberg De Svenska Historiedagarna 6 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 7 Norrköping 3 5 oktober 2014

5 L 11 Romer känner jag men jag har aldrig sett samer Interkulturell kompetens kan vara ett mål för historieundervisning, men vilken strategi väljer en lärare utifrån kursplan och skolvardag för att lyckas med det? Erfarenheter presenteras från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i ett interkulturellt historiskt lärande på grundskolan. Anette Petersson, lärare i historia vid Lindängeskolan i Malmö berättar om sitt arbete kring nationella minoriteters historia, och Lars Santelius, lärare i historia vid Kungsholmens grundskola i Stockholm, om sin undervisning kring den transatlantiska slavhandeln där en enda bild fungerade som utgångspunkt för sex lektioner av interkulturellt historiskt lärande. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola Kaffe ofta intressanta och fängslande i sig men de kan också användas för att belysa den socialhistoriska utvecklingen och göra den mer begriplig, inte minst för skolelever. I detta seminarium diskuterar Kristina Lundgren, docent i journalistik, och gymnasielektor Hans Almgren hur personhistoria kan vara ett redskap i undervisningen. Arrangör: Personhistoriska samfundet Moderator: Lena Milton L 12 Gamla Uppsala mycket mer än sina kungshögar De senaste årens utgrävningar i ett av landets märkligaste fornlämningsområden har gett uppseendeväckande resultat. Bara några hundra meter från högarna har spåren efter ett kilometerlångt stolpmonument upptäckts, daterat till 400- och 500-talen e. Kr. Arkeologerna har även undersökt ett hundratal hus, ett gravfält och platser där man ägnat sig åt forntida kult. Fynd av glasbägare, amulettringar, mynt och runbleck målar upp en ny bild av vad som egentligen ägde rum i skuggan av högarna. Kristina Ekero Eriksson, som är arkeologernas informatör i Gamla Uppsala, rapporterar om utgrävningen. Moderator: Sten Westerberg Parallella seminarier L 13 Sveriges Manchester Norrköping var länge en av landets mest betydelsefulla industristäder, med Motala ström som en viktig energikälla. Här inrättade Louis De Geer ett industriellt centrum på 1600-talet. Under 1700-talet blev detta en av de städer där judar fick bosätta sig, vilket fick stor betydelse för den industriella utvecklingen. Under 1800-talet inleddes en utveckling som gjorde Norrköping till en ledande textilindustristad. Anders Johnson, författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, berättar här om Norrköpings industrihistoria och belyser även bruksorterna Finspångs och Åtvidabergs historia. L 14 Urkatastrofen 1914 första världskrigets plats i den moderna historien Andra världskriget har länge varit den gränssättande händelsen i den moderna historien. När det i år är hundra år sedan första världskriget utbröt ges ett osökt tillfälle att lyfta fram det ur skuggan. Kanske var andra världskriget rentav första världskrigets sista slag. De stora öppna såren i vår nutida historia, i Nordirland, Mellanöstern, det kaukasiska området och Balkan, går alla tillbaka på händelser under första världskriget. Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, analyserar huvuddrag i 1900-talets historia med utgångspunkt i urkatastrofen, däribland imperiernas problematiska övergång i nationalstater, och det totala krigets övergång i totalitära samhällen. Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet L 15 Farlig blandning bland drakar, mantikoror och andra medeltida monster Med utgångspunkt i monster på medeltiden berättar Bo Eriksson, fil.dr i historia vid Stockholms universitet, om ett nytt spännande forskningsområde. Idag utgör drakar, freaks och vampyrer en väg in i kulturen vare sig den är att räkna som medeltida eller postmodern. Just genom att monster räknades som något perifert, avlägset, främmande och normbrytande inom en kultur har de så mycket att berätta om vad som definierade det normala i tiden. Moderator: Sten Westerberg L 16 Att levandegöra det förflutna Efter kungar och makthavare kom opersonliga strukturer, men idag ges i historiesynen mer plats för aktörer och individer med olika bakgrund. Människors öden och handlingar i det förflutna är Parallella seminarier L 17 I skuggan av Borås. Norrköpings textilindustri och textilhandel Klas Nyberg, professor vid Stockholms universitet, har i sin forskning om industrialismens rötter jämfört förhållandena i de två viktigaste dåtida fabriksstäderna Norrköping och Stockholm sedan 1700-talets början. Särskilt fokus har legat på mekanismerna bakom Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad under perioden Här redogör han för den fortsatta utvecklingen in i modern tid, med särskild vikt lagd vid Norrköpings relativa tillbakagång som textilstad efter 1800-talets mitt ända fram till 1970-talet, och gör också internationella jämförelser. Moderator: Dag Klackenberg L 18 Modellbyggaren Polhem När uppfinnaren Christopher Polhem tänkte för mycket kände han hur hans hjärna blev öm och värkande. Kroppen blev matt och orkeslös av alla tankar han aldrig tidigare hade haft. Men ständigt sökte han efter nya kunskaper om världen och konstruerade den ena fantastiska maskinen efter den andra gruvmaskiner, klockor, stekvändare, hänglås, mekaniska alfabet Ofta använde han sig av modeller för att pröva tekniska idéer och förmedla kunskaper om mekanik. David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, berättar om modellbyggaren och mekanikern Polhem och hans uppfinningar och tänkande. Moderator: Erland Sellberg L 19 Första världskriget och historiebruk i praktiken Den nya kursplanen i historia lyfter fram historiebruk, eller historieanvändning som det uttrycks i kursplanen. Hur planerar man som lärare sin undervisning för att medvetandegöra eleverna om hur historia används i exempelvis text, bild och monument? Högstadielärarna Anna Bergendorf Pihlblad, Mari Hultgren, Jessica Jarhall och Jessica Wågh från Folkungaskolan i Linköping, berättar här om hur de undervisade om första världskriget utifrån historiebruk av krigets händelser. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola L 20 Förbindelser om konsten att skriva mikrohistoria Anna Götlind, professor vid Stockholms universitet, kommer i sin föreläsning att berätta om boken Förbindelser fem Leksandskvinnor i Gamla stan. Plats, arbete och resande under tvåhundra år. Genom tre nedslag i historien 1830-tal, tidigt 1900-tal och nutid och med utgångspunkt i fem kvinnors livsberättelser ges i boken ett mikrohistoriskt perspektiv på tvåhundra år av samhällsförändringar. Boken visar också på olika typer av källmaterial, såväl texter som bilder, som kan användas av den som vill skriva mikrohistoria. Moderator: Annika Törnquist Avslutningsmiddag på Louis De Geer konsert & kongress Här avslutar vi konferensen med en tvårättersmiddag inklusive vin och kaffe. Adress: Dalsgatan 15. Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen De Svenska Historiedagarna 8 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 9 Norrköping 3 5 oktober 2014

6 Söndag 5 oktober Egna anteckningar S 1 En historisk promenad genom Norrköpings identiteter Bilden av Norrköping som industristad är fortfarande stark och andra berättelser om det förflutna kommer därför ofta i skymundan. Men här finns många platser hus, parker och gator som berättar om en stad som både är unik i sitt slag och samtidigt en tydlig spegel av den allmänna stadsutvecklingen under den moderna eran. Norrköping är en storstad, en invandrarstad, en fotbollsstad, en skolstad och mycket annat som också satt avtryck i stadsrummet. Under denna promenad kommer vi att under ledning av Mats Brusman, historiker och lektor vid Linköpings universitets campus i Norrköping, röra oss i innerstaden, få tillfälle att reflektera kring parkernas och torgens historia och betrakta stadens epoker genom dess arkitektoniska årsringar. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 2 Vandring i industrilandskapet Norrköping kallades förr i tiden Sveriges Manchester på grund av den omfattande textiltillverkningen vid Motala ström inne i själva stadskärnan. Här tillverkades karolinernas blå uniformstyg och Tuppens lakansväv. Efter andra världskriget blev den utländska konkurrensen för stark och det ena företaget efter det andra lades ner. Slutligen återstod bara ylleföretaget YFA som upphörde Men vad skulle sedan hända med de stora och kulturhistoriskt intressanta fabriksbyggnaderna mitt i centrum? Norrköping hade fått ett verkligt stadsmiljöproblem att knäcka. Men här lyckades staden skapa en ny attraktion genom att bevara sitt gamla industrilandskap. Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie och chef för Norrköpings stadsmuseum, har aktivt deltagit i denna process. Under vandringen berättar hon om hur ett tidigare tillslutet fabriksområde blev en öppen och uppskattad kulturmiljö med varierad verksamhet. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska torget S 3 Bland slottsfruar och herremän Färden går först till Löfstad slott, strax utanför Norrköping, vars historia går tillbaka till 1600-talet även om dagens slott är yngre. Dess sista ägare, grevinnan Emilie Piper, donerade slottet till Östergötlands museum och Riddarhuset och allt ser än idag ut som då hon lämnade det. Vi får en inblick i forna tiders slottsliv, och som en förrätt till lunchen på värdshuset strax intill serverar Birgitta Meurling, professor i etnologi vid Uppsala universitet, ett kort föredrag om Emilie Piper och hennes svunna värld. Efter lunch går färden vidare till Stegeborgs slottsruin vid Slätbaken, vars äldsta del uppfördes på 1200-talet. Här uppehöll sig flera av medeltidens kungar och stormän och här föddes Johan III som också byggde om borgen till ett renässansslott. Under 1600-talet började borgen förfalla. Innan turen går mot Norrköping passerar vi också lämningarna efter Skällviks borg, nära förbunden med Stegeborg, men vars betydelse upphörde redan på medeltiden. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 4 Söderköping Söderköping, vars historia går tillbaka minst till 1200-talet, är en av Sveriges bäst bevarade medeltidsstäder med ett gatunät som i stort sett ännu är detsamma. Nära knuten till Hansan var Söderköping en viktig hamnstad, och kvar sedan medeltiden är S:t Laurentii och Drothems kyrkor samt det så kallade Johan III:s hus. Under sakkunnig ledning av gymnasielärarna Erik Nilsson och Carl-Johan Ivarsson vandrar vi runt i staden, beser spåren av medeltiden men också av det som på 1800-talet återgav Söderköping en viss betydelse: anläggningarna kring Göta kanal och bad- och kuranstalten. Efter lunch avslutas utflykten med en musikalisk föreläsning i Drothems kyrka, där Lars Jonsson från Linköpings universitet berättar om den medeltida musiken och själv spelar på en rad tidstypiska instrument. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 5 Hantverksresa i Östergötland Utgår p.g.a. för få anmälningar DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA Är en ideell förening med syfte att skapa årligen återkommande tillfällen för kontakter mellan historielärare, fack- och populärhistoriker, företrädare för arkiv, bibliotek och museer och för den allmänhet som intresserar sig för den historiska forskningen vid universitet, högskolor och akademier. Motsvarande företrädare för de nordiska länderna finns även bland föreningens samarbetspartners. De första historiedagarna ägde rum på Örebro slott den oktober 1994 efter en upptaktskonferens i stora Börssalen i Stockholm MEDLEMMAR 2014 Arkiv Digital AD AB, Athena Film, Bokförlaget Atlantis, Bokförlaget Natur & Kultur, Carlssons Bokförlag, Centrum för näringslivshistoria, CLIO - den historiska bokklubben, Dialogos Förlag, Forum för levande historia, Föreningen Norden, Gleerups Utbildning AB, Historielärarnas Förening, Historiska Media, Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB, Karolinska förbundet, Klackenbergs Böcker & Papper, Liber AB, Nordiska Museet, Norstedts Förlag, Personhistoriska Samfundet, Populär Historia, Pro Memoria, Sanoma Utbildning, Santérus Förlag, Statens Historiska Museer, Stiftelsen Fritt Näringsliv, Studentlitteratur, Svensk Presshistorisk Förening, Svenska Historiska Föreningen, Svenska Humanistiska Förbundet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Sveriges Hembygdsförbund samt TAM Arkiv. STÖDJANDE INSTITUTIONER 2014 Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Svenska Akademien, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse samt Åke Wibergs Stiftelse. STYRELSE 2014 Jur.kand. och civilekonom Dag Klackenberg (ordförande), fil.pol.mag. Sten Westerberg (vice ordförande), lektor Hans Almgren, fil.dr Lars Erik Hansen, fil.dr och huvudredaktör Åsa Karlsson, professor Hans Albin Larsson, docent Peter Luthersson, fil.dr Lena Milton, professor Torbjörn Nilsson, professor Erland Sellberg, bokklubbschef Annika Törnquist och förlagschef Torgny Wadensjö. DSH KANSLI Elisabeth Ahlberg Box 5243, Stockholm Telefon: Hemsida: De Svenska Historiedagarna 10 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 11 Norrköping 3 5 oktober 2014

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen.

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Red. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks Rapport 2005:1 Centrum för kommunstrategiska

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2007:018 Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet Annette Johansen Eva Maria Nilsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 63 2012 dag avango & per lagerås (red.) Bebyggelsehistorisk tidskrift redaktionens adress Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, slu Box 7013 750 07

Läs mer

Gun Oker-Blom och Jannika Stenius (red.) VÄRDEGRUND 2004

Gun Oker-Blom och Jannika Stenius (red.) VÄRDEGRUND 2004 Gun Oker-Blom och Jannika Stenius (red.) VÄRDEGRUND 2004 ETT SEMINARIUM KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Karis 9 10.9.2004 Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Foto:

Läs mer

30 år. TAM-Arkiv NR 2 2014

30 år. TAM-Arkiv NR 2 2014 NR 2 2014 TAM-Arkiv 30 år TAM-ARKIV FYLLER 30 ÅR! / INTERVJU MED DIAKON KARIN LÖFGREN / ALF AHLBERG OCH BRUNNSVIK / SYSTEMATISK BOTANIK / KÄNSLOR HÖR ARBETET TILL Nio Fem Nr 2 2014 1 Nr 2 2014 Innehåll

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Likhetens gränser. En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge. Johanna Frank. Masteroppgave. Våren 2012

Likhetens gränser. En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge. Johanna Frank. Masteroppgave. Våren 2012 Likhetens gränser En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge Johanna Frank Masteroppgave Våren 2012 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 1 Sammandrag Titel: Likhetens gränser en kvalitativ

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Arbetsterapeuter en välfärdsstatsprofession s. 8

Arbetsterapeuter en välfärdsstatsprofession s. 8 Meddelanden från TAM-Arkiv. Nr 2/2012 1/2010 Arbetsterapeuter en välfärdsstatsprofession s. 8 Intervju med TCO:s Inger Ohlsson s. 4 Ingenjörer rationella eller irrationella? s. 14 Musiken i tjänstemannarörelsen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Högskolan på Gotland 1998 2013

Högskolan på Gotland 1998 2013 Högskolan på Gotland 1998 2013 Innehåll 3 Förord 5 Agneta Lundström: Nya lärdomar från ett nytt lärosäte 9 Gunhild Beckman: Högskolan på Gotland en spännande utmaning 21 Leif Borgert: Högskola söker sin

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter

Läs mer

10TESER. OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten.

10TESER. OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten. 10TESER OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten.se Svenskt Näringsliv Projektledare: Mia Liljestrand Författare:

Läs mer

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m.

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m. TILLVÄ X T VÄGEN TILL FORTSATT VÄLSTÅND & UTVECKLING Uppslaget DET SVERIGE VI LÄMNADE I MITTEN PÅ 1800-TALET VAR SVERIGE ETT AV EUROPAS FATTIGASTE LÄNDER, MEN RUNT 1870 INLEDDES DEN SVENSKA TILLVÄXTEPOKEN.

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats konstnären nr. 04/2013 75 kronor Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Kultur känner inga gränser. Kultur i alla dess former hjälper

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID &museer Nummer 1 2009. Årgång 33. lokalt regionalt globalt LEDARE Vad händer med Samdok? Av Christina Mattsson»Enligt

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer