De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program"

Transkript

1 De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Program

2 De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Fredag 3 oktober Invigning i Renströmmen Välkomstord av Historiedagarnas ordförande. Christer Knuthammar, historiker och f.v. universitetsråd och tidigt engagerad i Linköpings universitets utvidgning, berättar om Campus Norrköpings tillkomst och om historien bakom dess huvudbyggnad Kåkenhus. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel Adress: Drottninggatan Plenarföreläsning Livets egen runsten Moa Martinson i det litterära 30-talet Professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, inleder Historiedagarna med en föreläsning om Norrköpings mest kända dotter. Moa Martinson föddes som oäkta barn, blev piga, kallskänka, flerbarnsmor, politisk aktivist och en av Sveriges stora proletärförfattare. Som den enda kvinnan bland dessa tillförde hon nya perspektiv och blev vida läst, men hamnade senare i skymundan och hör fortfarande till de minst studerade författarna. Ebba Witt-Brattström lyfter fram henne som en nydanande modernist. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel och kultur- och medieforskare med gemensamt fokus på kulturens roll i samhällsutvecklingen. I detta seminarium får vi möta tre av institutionens lektorer i historia, fil.dr Björn Ivarsson Lilieblad, som berättar om kvinnliga nöjesentreprenörer under perioden , docent Peter Ullgren som talar om herrgårdsspöken som kulturhistoria, och fil.dr Sofia Gustafsson som håller föredraget Tecken i skyn om Joen Petri Klints järteckenkrönika Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet 3 F 3 Den nya världen och Sverige Redan under 1600-talet var Sverige, tillsammans med England, Nederländerna och Frankrike, en europeisk kolonialmakt som gjorde anspråk på territorium i Nordamerika. Senare, på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, utvandrade mer än en miljon svenskar till Amerika i vad som var världshistoriens största folkförflyttning. Emigrationen var en av de avgörande händelserna i Sveriges historia. Utvandrarna var med och formade Amerika och Amerika förändrade invandrarna. Föreläsare är journalisten Lennart Pehrson, som i många år skrivit om amerikansk politik och ekonomi för svenska tidningar, och som arbetar med en trilogi om utvandringen. Moderator: Peter Luthersson F 4 När teori ska bli verklighet hur anpassa historieundervisningen till villkoren? Historieundervisningen ska leva upp till höga ambitioner men undervisningstiden är knapp. Vad blir det i praktiken av antiken och medeltiden? Hur belyser man orsak och verkan kring historisk förändring? Vad ska vi prioritera? I seminariet diskuterar gymnasielärarna Frida Hammarbäck och Leif Carmhagen, Norrköping, och Ina Nyfelt, Uddevalla, hur man kan försöka lösa dilemmat och leva upp till kursplanens krav. Moderatorer: Hans Almgren och Hans Albin Larsson F 5 Norrköpings gatunamn Peter Kristensson, journalist och redaktör för Nättidningen Svensk Historia, berättar här om sin kommande bok om gatunamnen i Norrköpings kommun. Staden fick officiella gatunamn inför riksdagen 1769 och var den tredje i Sverige som införde gatuskyltar på husen. I namnen bevaras historien kring många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia. Moderator: Lena Milton Lunch i Pingstkyrkans lokaler Adress: Drottninggatan 1 Därefter förflyttning till Campus Norrköping, Kåkenhus. Adress: Kungsgatan 40, Skvallertorget Parallella seminarier F 1 Det medeltida och tidigmoderna Norrköping ett arkeologiskt perspektiv Norrköpings äldsta historia har arkeologiskt sett varit svårfångad men de senaste årens forskning har bidragit till helt ny kunskap om såväl den lilla medeltida staden, som den tidigmoderna storstaden. Genom ett nytt forskningsläge för den äldsta urbaniseringen och med nya metoder och analyser, kan stadens historia berättas på ett nytt sätt. Karin Lindeblad, fil.lic. i medeltidsarkeologi och arkeolog vid Riksantikvarieämbetet i Linköping, kommer bland annat att berätta om stadsbornas tidigare okända, och mycket omfattande, trädgårdsodlingar. Moderator: Kartarkivarie Mats Höglund, Riksarkivet F 2 Spöken, varietéstjärnor och järtecken Linköpings universitet presenterar forskning OBS! Ny tid Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet bedrivs bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare Parallella seminarier F 6 Var De Geer industrialiseringens fader i Sverige? I början av 1600-talet inledde den holländske affärsmannen Louis De Geer samarbete med den svenska kronan, vilket var första steget i en utveckling som ledde till att han i historieskrivningen tilldelats epitetet den svenska industrins fader. I Norrköping, där han också bosatte sig, lade De Geer grunden till en lång rad verksamheter som inbegrep vapentillverkning, mässingsbruk, skeppsbygge med mera. Som dominerande aktör inom svensk järnhantering blev De Geer oerhört betydelsefull för det stormaktstida Sverige och för Norrköpings tidiga industriverksamhet var hans insatser grundläggande. Men det fanns fler än De Geer som hade betydelse för utvecklingen. Föreläsare är Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och författare till en rad böcker inom ämnet. Moderator: Torbjörn Nilsson F 7 Mörk och ljus historia om att värdera det förflutna Under senare år har svensk 1900-talshistoria omvärderats på flera punkter. Alliansfriheten betecknas numera ofta som dubbelmoralisk, agerandet under andra världskriget ifrågasätts och folkhemsepokens mörka sidor lyfts fram i debattböcker och populärhistoria. Fenomenet känns igen från en rad länder där politiskt tillsatta kommissioner fått i uppgift att utreda övergrepp och missförhållanden i det nära förflutna. Är den kritiska hållningen till svenskt 1900-tal en rimlig nyansering av historieskrivningen, eller lurar här nya förenklingar? Mattias Tydén, docent i historia De Svenska Historiedagarna 2 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 3 Norrköping 3 5 oktober 2014

3 vid Stockholms universitet, har bland annat forskat om svensk rashygien och steriliseringspolitik och Sveriges agerande under andra världskriget. Moderator: Arkivråd Jan Dahlström, Riksarkivet F 8 Rysslands ekonomi i historiskt perspektiv Dagens Ryssland kan enbart förstås med hänsyn till landets historia. Det kan förvisso sägas om alla länder, men gör det inte mindre sant. Vad som i ett europeiskt eller globalt perspektiv gör Ryssland unikt är landets erfarenhet, som format dess institutioner, samhälle och kultur. Fil.dr Martin Kragh, forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, ger en vision av Rysslands ekonomiska utveckling sedan kejsar Alexander II till idag. Fokus i presentationen ligger på dessa 150 år en tid då Rysslands invånare genomlevde revolutioner och krig, men också industrialisering, urbanisering och stora reformer. F 9 Vad är antiziganism? Om romer och resande i den svenska historien Bland romer är arbetslöshets- och ohälsotalen höga, bostadsstandarden ofta låg och få studenter på universitet och högskola har romsk bakgrund. Romska barn är överrepresenterade bland de elever som inte fullföljer grundskoleutbildningen. Dagens situation är en förlängning av en historia, där lagstiftning och majoritetssamhällets attityder lett till diskriminering och utanförskap. Under århundraden har negativa och exotiserande stereotyper befästs. Vilken roll har forskare, politiker, präster och tjänstemän spelat? Vilka har konsekvenserna varit för svenska romer och resande? Skånepolisens uppmärksammade registrering av romer understryker den utsatta situation som många romer lever med redan från födseln. Föreläsare är fil.dr Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centret, Uppsala universitet, och författare till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Arrangör: Forum för levande historia Moderator: Stefan Andersson, projektledare vid Forum för levande historia F 10 Forskningsfronten flyttas fram (1) OBS! Ny tid Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt.. Moderator: Hans Albin Larsson 3 F 13 Levande lektion Årets historielärare i Malmö 2013 var Martin Martinez y Rique, som mottog utmärkelsen för att han genom entusiasm och engagerande undervisning bidragit till att öka intresset för historia bland både elever och kolleger på det yrkesgymnasium som är hans arbetsplats. Hur gör en lärare som lyckas väcka såväl nyfikenhet som förmåga till reflektion och källkritiskt tänkande, till och med hos elever som inte valt program på grund av utan snarare trots historieämnet? Martin Martinez kommer att utforma seminariet som en riktig lektion, med en grupp elever från en gymnasieskola i Norrköping som agerar skolklass. Moderator: Hans Almgren F 14 Den allmänna näringsfriheten 150 år Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. F 15 Vad pågår i Campus Norrköpings forskarvärld? Tema Kultur och samhälle (Tema Q) intresserar sig för kulturens roll, funktion och betydelse i det moderna samhället, i samtiden såväl som i det förflutna. Här bedrivs en problemorienterad och tvärvetenskaplig forskning av forskare från en rad skilda kulturvetenskapliga fält. Vi får här lyssna till fyra av institutionens forskare: professorerna Martin Kylhammar och Sylvain Briens som talar om Svensk kultur i Frankrike: om ett svensk-franskt kulturforskningsprojekt, fil.dr Martin Fredriksson, som berättar om hur man kan studera Upphovsrättshistoria som kulturhistoria och fil.dr Magdalena Hillström, som fäster uppmärksamheten på en betydelsefull rörelse under 1800-talet skandinavismen. Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet Historielärare i Östergötland inbjuds till möte angående förslag till en kretsförening i Östergötland Kaffe Parallella seminarier F 11 Fattigvård och filantropi i fabriksstaden Norrköping Norrköping var under 1800-talet en viktig textilarbetarstad med en stor andel kvinnlig arbetskraft. Detta präglade stadens fattigvårdande inrättningar. Föreläsningen kommer att handla om hur borgerligheten i Norrköping såg på, och hur den genom fattigvård och filantropi hanterade de sociala problem som fanns inom staden under senare delen av seklet. Föreläsare är Birgitta Plymoth, fil.dr i historia och lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Moderator: Gymnasielärare Nils Hedberg, Danderyds gymnasium F 12 Skuld och bearbetning i efterkrigstidens Tyskland Nazismen och andra världskriget präglade efterkrigstidens tyska stater i grunden. Debatten om förövarnas skuld, historiens börda och nationens identitet tog sig emellertid olika uttryck och speglade samhällets förvandling. I denna föreläsning ger Johan Östling, docent i historia vid Lunds universitet och ordförande i Clioprisets jury, en exposé över den tyska efterkrigstidens bearbetning, från krigsslutet till det tidiga 2000-talet. Moderator: Torbjörn Nilsson Mottagning med mingel och lättare förtäring på Arbetets museum Arbetets museum, inrymt i Strykjärnet (enligt Carl Milles Sveriges vackraste industribyggnad) visar utställningar om arbetsliv och vardag. Museet samlar och bevarar minnen och berättelser från olika yrken och arbetsplatser. Sedan i maj pågår utställningen Framtidsland, museets största satsning någonsin, som beskriver Sverige från 1980 och framåt. I utställningen möter vi visioner om en hållbar framtid. Dagens forskning, ungdomars idéer och konstnärers gestaltning presenterar den värld vi måste forma för att det ska finnas en framtid för nästa generation. Adress: Laxholmen Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen Lördag 4 oktober Plenarföreläsning The Kremlin: Russia s theatre of history and illusion Under 800 år har Kreml varit den främsta symbolen för makt och rikedom i Ryssland. Bakom de mäktiga, röda murarna har topphemliga beslut fattats och osannolika händelser fått ett avslut. Catherine Merridale, professor i historia vid Londons universitet, prisbelönt författare, skribent och medarbetare vid brittiska BBC, skildrar detta Rysslands hjärta den fysiska platsen, palatsets De Svenska Historiedagarna 4 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 5 Norrköping 3 5 oktober 2014

4 Kaffe funktion och mångfalden av härskare som haft Kreml som sin hemvist. Byggnaderna kan berätta om Ivan den förskräckliges härjningar, den stora oredans tid, Katarina den storas eskapader, Napoleons besök, tyskarnas belägring under andra världskriget och även om Vladimir Putins slutna välde. Föreläsningen hålls på engelska. Moderator: Sten Westerberg Observera Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen Därefter förflyttning till Campus Norrköping. ADRESS: Kungsgatan 40, Skvallertorget L 6 Dirigent, kompositör, administratör och nazist? Richard Strauss utan släktskap med familjen i Wien var sin tids store dirigent tillsammans med Mahler och Toscanini. Som operakompositör var han uppseendeväckande och nyskapande (Salome och Elektra), som tonsättare av tondikter epokgörande. I egenskap av riksmusikkansler hamnade han på kollisionskurs både med musikvärlden och med nazisterna. Han ställdes 1948, vid 84 års ålder, inför krigsrätt av de allierade. Men var han verkligen nazist? Den frågan och andra diskuterar Sixten Nordström, pianist, dirigent och konferencier, men också lärare vid Malmö musikhögskola och välkänd för TV-publiken från musikfrågeprogrammet Kontrapunkt. Moderator: Hans Almgren Parallella seminarier L 1 Spår av judiskt liv och leverne i Norrköping En av Sveriges fyra synagogor finns i Norrköping. Den byggdes på 1850-talet men redan under Gustaf III:s regering på 1780-talet kom de första judarna till Norrköping. De ägnade sig oftast åt handel av olika slag och flera av dem blev så småningom framstående fabriksägare inom textilnäringen. Trots att judarna endast utgjort någon procent av stadsbefolkningen har de lämnat spår efter sig i form av byggnader och vackra parker och på olika sätt bidragit till stadens ekonomiska tillväxt. Om detta berättar Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie i Norrköping. Moderator: Fil.dr Carl Henrik Carlsson, Riksarkivet L 2 Forskningsfronten flyttas fram (2) Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt. Moderator: Hans Albin Larsson L 3 DNA-ledtrådar till historien OBS! Ersätter tidigare seminarium Spred sig jordbruket över Europa huvudsakligen genom idéspridning eller genom att jordbrukare tog nya områden i besittning? Var Anna Anderson tsarens dotter? DNA-analys kan numera bidra med ledtrådar till svaren på en mångfald frågor. Fil.kand. Magnus Bäckmark är uppdragssläktforskare och har skrivit en handbok riktad i första hand till släktforskningsintresserade om hur DNA-jämförelse kan klarlägga samband mellan både mellan nu levande och sedan länge avlidna människor. Moderator: Tord Karlsson, redaktör för tidskriften Släkthistoria L 4 Slaget om 17 maj norsk-svenska konflikter från 1814 Den svensk-norska unionen från 1814 föregicks av norska försök att efter skilsmässan från Danmark nå självständighet. En dansk prins valdes till kung och en grundlag fastslogs den 17 maj, men efter ett kort krig mot Sverige tvingades man in i unionen. Att fira 17 maj blev ett sätt för oppositionen i Norge att skapa en egen identitet. För Karl XIV Johan betydde datumet däremot uppror och trots mot kungamakten. Resultatet blev bland annat torgslaget i Kristiania (Oslo) Föreläsare är Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, som medverkat i svensk-norska projekt om unionsupplösningen 1905 och om den norska grundlagen. Moderator: Peter Luthersson Parallella seminarier L 5 Arbetarstaden Norrköping Norrköping genomlevde en mycket snabb expansion som industristad under slutet av 1800-talet och kom att kallas yllestaden. Med den nya maskinteknikens intåg skapades flera farliga arbetsplatser med långa och inrutade arbetsdagar. De sociala förhållandena och arbetarfrågan kom alltmer i fokus för debatten, och skapade nya förutsättningar för den fackliga kampen. Jörn Svensson, politiker och författare, tecknar här ett porträtt av arbetarstaden Norrköping Lunch L 7 Drömmen om det goda livet Författaren Lasse Berg har i sina tidigare två Kalahariböcker undersökt människans evolution och djupa historia. Nu har han avslutat serien med Ut ur Kalahari drömmen om det goda livet där han tar pulsen på utvecklingen i världen det senaste halvseklet. När han återvänder till människor, byar och industrier runt om i Asien och Afrika där tre fjärdedelar av mänskligheten bor som han rapporterat om sedan 60-talet, finner han en revolution inte bara i levnadsförhållanden utan också i drömmar och tänkesätt. Moderator: Annika Törnquist L 8 Bland horkarlar och tjuvar, mördare och självmördare Hur var livet för en enskild person i Sverige på 1590-talet? Det är den huvudsakliga utgångspunkten för boken Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring Här framträder personer som begick hemska brott, som drack för mycket, som blev kära, som utnyttjade maktpositioner eller som mest oroade sig för barnen. Genom deras livsöden kan en historia berättas om ett vardagsliv och ett Sverige som inte alls liknade dagens. Men Annika Sandén, fil.dr och författare till flera böcker, kan även berätta om en evig historia, en där människor närde drömmar och önskningar men fick ändra sina planer efter förfärande omständigheter. Moderator: Erland Sellberg Lunchen delas upp i två grupper. En grupp stannar kvar i Kåkenhus och den andra gruppen tar en kort promenad till Restaurang Enoteket. Din biljett visar vart du ska gå. Adress till Enoteket: Laxholmstorget Parallella seminarier L 9 Det bruna Norrköping Hur utbredd var nazismen i arbetarstaden Norrköping under och 1940-talen? Vilka var sympatisörer och vilka valde att försvara de demokratiska värdena? Journalisten och historikern Johan Perwe skildrar i sin kommande bok Norrköping i nazismens skugga hur nationalsocialistiska strömningar och åsikter tar plats och influerar lokalsamhället. En berättelse om opportunism och civilkurage, om förebilder och förlorare, speglat genom enskilda Norrköpingsbors livsöden. Moderator: Dag Klackenberg L 10 Romarriket Den romerska republiken inleddes med kungamaktens störtande 509 f. Kr och skulle komma att bestå i mer än 500 år. Det är en tid som i minst lika hög grad som den efterföljande kejsartiden kommit att prägla Europas historia. Länge ansågs kunskap om republiken höra till det historiska allmängodset. Den som ansåg sig vara bildad förutsattes känna till den, texter lästes på gymnasier och vid universitet, konstnärer och författare använde sig i sina verk av motiv från republiken. Det är kanske inte lika tydligt längre, men mycket av arvet från den romerska republiken lever fortfarande kvar i dagens värld. Om detta berättar fil.dr Eva Queckfeldt, tidigare lärare vid Lunds universitets historiska institution. Moderator: Erland Sellberg De Svenska Historiedagarna 6 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 7 Norrköping 3 5 oktober 2014

5 L 11 Romer känner jag men jag har aldrig sett samer Interkulturell kompetens kan vara ett mål för historieundervisning, men vilken strategi väljer en lärare utifrån kursplan och skolvardag för att lyckas med det? Erfarenheter presenteras från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i ett interkulturellt historiskt lärande på grundskolan. Anette Petersson, lärare i historia vid Lindängeskolan i Malmö berättar om sitt arbete kring nationella minoriteters historia, och Lars Santelius, lärare i historia vid Kungsholmens grundskola i Stockholm, om sin undervisning kring den transatlantiska slavhandeln där en enda bild fungerade som utgångspunkt för sex lektioner av interkulturellt historiskt lärande. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola Kaffe ofta intressanta och fängslande i sig men de kan också användas för att belysa den socialhistoriska utvecklingen och göra den mer begriplig, inte minst för skolelever. I detta seminarium diskuterar Kristina Lundgren, docent i journalistik, och gymnasielektor Hans Almgren hur personhistoria kan vara ett redskap i undervisningen. Arrangör: Personhistoriska samfundet Moderator: Lena Milton L 12 Gamla Uppsala mycket mer än sina kungshögar De senaste årens utgrävningar i ett av landets märkligaste fornlämningsområden har gett uppseendeväckande resultat. Bara några hundra meter från högarna har spåren efter ett kilometerlångt stolpmonument upptäckts, daterat till 400- och 500-talen e. Kr. Arkeologerna har även undersökt ett hundratal hus, ett gravfält och platser där man ägnat sig åt forntida kult. Fynd av glasbägare, amulettringar, mynt och runbleck målar upp en ny bild av vad som egentligen ägde rum i skuggan av högarna. Kristina Ekero Eriksson, som är arkeologernas informatör i Gamla Uppsala, rapporterar om utgrävningen. Moderator: Sten Westerberg Parallella seminarier L 13 Sveriges Manchester Norrköping var länge en av landets mest betydelsefulla industristäder, med Motala ström som en viktig energikälla. Här inrättade Louis De Geer ett industriellt centrum på 1600-talet. Under 1700-talet blev detta en av de städer där judar fick bosätta sig, vilket fick stor betydelse för den industriella utvecklingen. Under 1800-talet inleddes en utveckling som gjorde Norrköping till en ledande textilindustristad. Anders Johnson, författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, berättar här om Norrköpings industrihistoria och belyser även bruksorterna Finspångs och Åtvidabergs historia. L 14 Urkatastrofen 1914 första världskrigets plats i den moderna historien Andra världskriget har länge varit den gränssättande händelsen i den moderna historien. När det i år är hundra år sedan första världskriget utbröt ges ett osökt tillfälle att lyfta fram det ur skuggan. Kanske var andra världskriget rentav första världskrigets sista slag. De stora öppna såren i vår nutida historia, i Nordirland, Mellanöstern, det kaukasiska området och Balkan, går alla tillbaka på händelser under första världskriget. Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, analyserar huvuddrag i 1900-talets historia med utgångspunkt i urkatastrofen, däribland imperiernas problematiska övergång i nationalstater, och det totala krigets övergång i totalitära samhällen. Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet L 15 Farlig blandning bland drakar, mantikoror och andra medeltida monster Med utgångspunkt i monster på medeltiden berättar Bo Eriksson, fil.dr i historia vid Stockholms universitet, om ett nytt spännande forskningsområde. Idag utgör drakar, freaks och vampyrer en väg in i kulturen vare sig den är att räkna som medeltida eller postmodern. Just genom att monster räknades som något perifert, avlägset, främmande och normbrytande inom en kultur har de så mycket att berätta om vad som definierade det normala i tiden. Moderator: Sten Westerberg L 16 Att levandegöra det förflutna Efter kungar och makthavare kom opersonliga strukturer, men idag ges i historiesynen mer plats för aktörer och individer med olika bakgrund. Människors öden och handlingar i det förflutna är Parallella seminarier L 17 I skuggan av Borås. Norrköpings textilindustri och textilhandel Klas Nyberg, professor vid Stockholms universitet, har i sin forskning om industrialismens rötter jämfört förhållandena i de två viktigaste dåtida fabriksstäderna Norrköping och Stockholm sedan 1700-talets början. Särskilt fokus har legat på mekanismerna bakom Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad under perioden Här redogör han för den fortsatta utvecklingen in i modern tid, med särskild vikt lagd vid Norrköpings relativa tillbakagång som textilstad efter 1800-talets mitt ända fram till 1970-talet, och gör också internationella jämförelser. Moderator: Dag Klackenberg L 18 Modellbyggaren Polhem När uppfinnaren Christopher Polhem tänkte för mycket kände han hur hans hjärna blev öm och värkande. Kroppen blev matt och orkeslös av alla tankar han aldrig tidigare hade haft. Men ständigt sökte han efter nya kunskaper om världen och konstruerade den ena fantastiska maskinen efter den andra gruvmaskiner, klockor, stekvändare, hänglås, mekaniska alfabet Ofta använde han sig av modeller för att pröva tekniska idéer och förmedla kunskaper om mekanik. David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, berättar om modellbyggaren och mekanikern Polhem och hans uppfinningar och tänkande. Moderator: Erland Sellberg L 19 Första världskriget och historiebruk i praktiken Den nya kursplanen i historia lyfter fram historiebruk, eller historieanvändning som det uttrycks i kursplanen. Hur planerar man som lärare sin undervisning för att medvetandegöra eleverna om hur historia används i exempelvis text, bild och monument? Högstadielärarna Anna Bergendorf Pihlblad, Mari Hultgren, Jessica Jarhall och Jessica Wågh från Folkungaskolan i Linköping, berättar här om hur de undervisade om första världskriget utifrån historiebruk av krigets händelser. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola L 20 Förbindelser om konsten att skriva mikrohistoria Anna Götlind, professor vid Stockholms universitet, kommer i sin föreläsning att berätta om boken Förbindelser fem Leksandskvinnor i Gamla stan. Plats, arbete och resande under tvåhundra år. Genom tre nedslag i historien 1830-tal, tidigt 1900-tal och nutid och med utgångspunkt i fem kvinnors livsberättelser ges i boken ett mikrohistoriskt perspektiv på tvåhundra år av samhällsförändringar. Boken visar också på olika typer av källmaterial, såväl texter som bilder, som kan användas av den som vill skriva mikrohistoria. Moderator: Annika Törnquist Avslutningsmiddag på Louis De Geer konsert & kongress Här avslutar vi konferensen med en tvårättersmiddag inklusive vin och kaffe. Adress: Dalsgatan 15. Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen De Svenska Historiedagarna 8 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 9 Norrköping 3 5 oktober 2014

6 Söndag 5 oktober Egna anteckningar S 1 En historisk promenad genom Norrköpings identiteter Bilden av Norrköping som industristad är fortfarande stark och andra berättelser om det förflutna kommer därför ofta i skymundan. Men här finns många platser hus, parker och gator som berättar om en stad som både är unik i sitt slag och samtidigt en tydlig spegel av den allmänna stadsutvecklingen under den moderna eran. Norrköping är en storstad, en invandrarstad, en fotbollsstad, en skolstad och mycket annat som också satt avtryck i stadsrummet. Under denna promenad kommer vi att under ledning av Mats Brusman, historiker och lektor vid Linköpings universitets campus i Norrköping, röra oss i innerstaden, få tillfälle att reflektera kring parkernas och torgens historia och betrakta stadens epoker genom dess arkitektoniska årsringar. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 2 Vandring i industrilandskapet Norrköping kallades förr i tiden Sveriges Manchester på grund av den omfattande textiltillverkningen vid Motala ström inne i själva stadskärnan. Här tillverkades karolinernas blå uniformstyg och Tuppens lakansväv. Efter andra världskriget blev den utländska konkurrensen för stark och det ena företaget efter det andra lades ner. Slutligen återstod bara ylleföretaget YFA som upphörde Men vad skulle sedan hända med de stora och kulturhistoriskt intressanta fabriksbyggnaderna mitt i centrum? Norrköping hade fått ett verkligt stadsmiljöproblem att knäcka. Men här lyckades staden skapa en ny attraktion genom att bevara sitt gamla industrilandskap. Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie och chef för Norrköpings stadsmuseum, har aktivt deltagit i denna process. Under vandringen berättar hon om hur ett tidigare tillslutet fabriksområde blev en öppen och uppskattad kulturmiljö med varierad verksamhet. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska torget S 3 Bland slottsfruar och herremän Färden går först till Löfstad slott, strax utanför Norrköping, vars historia går tillbaka till 1600-talet även om dagens slott är yngre. Dess sista ägare, grevinnan Emilie Piper, donerade slottet till Östergötlands museum och Riddarhuset och allt ser än idag ut som då hon lämnade det. Vi får en inblick i forna tiders slottsliv, och som en förrätt till lunchen på värdshuset strax intill serverar Birgitta Meurling, professor i etnologi vid Uppsala universitet, ett kort föredrag om Emilie Piper och hennes svunna värld. Efter lunch går färden vidare till Stegeborgs slottsruin vid Slätbaken, vars äldsta del uppfördes på 1200-talet. Här uppehöll sig flera av medeltidens kungar och stormän och här föddes Johan III som också byggde om borgen till ett renässansslott. Under 1600-talet började borgen förfalla. Innan turen går mot Norrköping passerar vi också lämningarna efter Skällviks borg, nära förbunden med Stegeborg, men vars betydelse upphörde redan på medeltiden. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 4 Söderköping Söderköping, vars historia går tillbaka minst till 1200-talet, är en av Sveriges bäst bevarade medeltidsstäder med ett gatunät som i stort sett ännu är detsamma. Nära knuten till Hansan var Söderköping en viktig hamnstad, och kvar sedan medeltiden är S:t Laurentii och Drothems kyrkor samt det så kallade Johan III:s hus. Under sakkunnig ledning av gymnasielärarna Erik Nilsson och Carl-Johan Ivarsson vandrar vi runt i staden, beser spåren av medeltiden men också av det som på 1800-talet återgav Söderköping en viss betydelse: anläggningarna kring Göta kanal och bad- och kuranstalten. Efter lunch avslutas utflykten med en musikalisk föreläsning i Drothems kyrka, där Lars Jonsson från Linköpings universitet berättar om den medeltida musiken och själv spelar på en rad tidstypiska instrument. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 5 Hantverksresa i Östergötland Utgår p.g.a. för få anmälningar DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA Är en ideell förening med syfte att skapa årligen återkommande tillfällen för kontakter mellan historielärare, fack- och populärhistoriker, företrädare för arkiv, bibliotek och museer och för den allmänhet som intresserar sig för den historiska forskningen vid universitet, högskolor och akademier. Motsvarande företrädare för de nordiska länderna finns även bland föreningens samarbetspartners. De första historiedagarna ägde rum på Örebro slott den oktober 1994 efter en upptaktskonferens i stora Börssalen i Stockholm MEDLEMMAR 2014 Arkiv Digital AD AB, Athena Film, Bokförlaget Atlantis, Bokförlaget Natur & Kultur, Carlssons Bokförlag, Centrum för näringslivshistoria, CLIO - den historiska bokklubben, Dialogos Förlag, Forum för levande historia, Föreningen Norden, Gleerups Utbildning AB, Historielärarnas Förening, Historiska Media, Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB, Karolinska förbundet, Klackenbergs Böcker & Papper, Liber AB, Nordiska Museet, Norstedts Förlag, Personhistoriska Samfundet, Populär Historia, Pro Memoria, Sanoma Utbildning, Santérus Förlag, Statens Historiska Museer, Stiftelsen Fritt Näringsliv, Studentlitteratur, Svensk Presshistorisk Förening, Svenska Historiska Föreningen, Svenska Humanistiska Förbundet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Sveriges Hembygdsförbund samt TAM Arkiv. STÖDJANDE INSTITUTIONER 2014 Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Svenska Akademien, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse samt Åke Wibergs Stiftelse. STYRELSE 2014 Jur.kand. och civilekonom Dag Klackenberg (ordförande), fil.pol.mag. Sten Westerberg (vice ordförande), lektor Hans Almgren, fil.dr Lars Erik Hansen, fil.dr och huvudredaktör Åsa Karlsson, professor Hans Albin Larsson, docent Peter Luthersson, fil.dr Lena Milton, professor Torbjörn Nilsson, professor Erland Sellberg, bokklubbschef Annika Törnquist och förlagschef Torgny Wadensjö. DSH KANSLI Elisabeth Ahlberg Box 5243, Stockholm Telefon: Hemsida: De Svenska Historiedagarna 10 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 11 Norrköping 3 5 oktober 2014

7 Praktiska upplysningar LOKALER OCH KOMMUNIKATIONER Invigningen och lördagens plenarföreläsning äger rum i Pingstkyrkans lokal Renströmmen, adress: Drottninggatan 1. Renströmmen ligger ca 3 minuters promenad från Norrköping Central och är granne med Scandic Hotel. Alla övriga seminarier äger rum på Campus Norrköping, adress: Kungsgatan 40, Skvallertorget. Huset benämns Kåkenhus. REGISTRERING OCH KANSLI Registrering till DSH sker i Pingstkyrkans lokal Renströmmen, med start fredag den 3 oktober kl Efter invigningen flyttar registrerings-/informationsdisken till Campus Norrköping och finns bemannad under konferensen. UTSTÄLLNING Äger rum på Campus Norrköping. MÅLTIDER Lunch, kaffe och mottagning den 3 oktober, samt kaffe, lunch och middag den 4 oktober ingår i konferensavgiften och serveras mot uppvisande av namnbrickan. Din namnbricka är ett kvitto på din betalning. HOTELL Elite Grand Hotel, Tyska Torget 2, tel Scandic Norrköping City, Slottsgatan 99, tel Hotel President, Vattengränden 11, tel Pingstkyrkan/Renströmmen, Drottninggatan 1 2 Centralstationen 9 3 Louis De Geer konsert & kongress Entré Dalsgatan Arbetets museum Laxholmen 5 Campus Norrköping Entré från Kungsgatan 40, Skvallertorget 5 6 Restaurang Enoteket Laxholmstorget Elite Grand Hotel Tyska Torget 2 8 Hotel Scandic City Slottsgatan Hotel President Vattengränden 11 Norrköping 3 5 oktober 2014

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Preliminärt program

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Preliminärt program De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Preliminärt program De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Tid Fredag 3 oktober

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen prövning historia grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Historia, grundläggande kurs Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Historia Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (A), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter)

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) Prövningsanvisningar i Hi 1b 2016/2017 Prövning i Kurskod Historia 1 b HISHIS01b Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) träff 2 träff 3 träff 4 träff 5 Muntligt

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Dr Wera Grahn, Senior researcher, NIKU, Oslo

Dr Wera Grahn, Senior researcher, NIKU, Oslo Intersektionalitet och konstruktionen av norskhet i samtida kulturminnesförvaltning Situering Etnolog, journalist Fil. Dr. i Genusvetenskap, Linköpings universitet Nordiska museet, Sjöhistoriska museet,

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Historia A History A

Historia A History A 1 Historia A History A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1HI000 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Historia Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det

Läs mer

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson,

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson, Program våren 2017 25 januari kl. 1800 Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Föreläsare: Gary Svensson, bitr professor och docent i Konstvetenskap och visuell

Läs mer

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015 Stadsbiblioteket PROGRAM Hösten 2015 ةيبرعلاب تاياكح Sagor på arabiska Välkomna till en mysig sagostund på Mariestads Stadsbibliotek! Tid: Lördagar hela hösten kl.11.00-11.45 Magasinsvisningar Vill du

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen Program KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET KUNGLIGA PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UU INNOVATION 13 14 november 2014 WWW.KONSTVET.UU.SE Vi vill ta

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

DEMOKRATI & MÄNNISKOVÄRDEDAGAR JANUARI 2017

DEMOKRATI & MÄNNISKOVÄRDEDAGAR JANUARI 2017 Foto: Ann Olofsson DEMOKRATI & MÄNNISKOVÄRDEDAGAR 25-29 JANUARI 2017 norrkoping.se/mangfald norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun PROGRAM Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Historia GR (A), 30 hp

Historia GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (A), 30 hp History BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression HI001G Historia Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever.

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever. SPPF KONGRESS 2005 Välkomna till årets kongress i Söderhamn. Ni kommer kanske ihåg våra kongresser i Piteå och Malmö? Vår idé är att likt våra nordiska grannar arrangera kongresser förlagda till olika

Läs mer

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 43916 Ämnen: Samhällskunskap, historia Målgrupp: Grundskola 7-9 Speltid: 15 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm Programblad Konsten att mötas En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier 11-12 februari 2017 i Stockholm Arrangeras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Riksutställningar Program

Läs mer

30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Utbildningsområden: Humanistiska området, 50% Samhällsvetenskapliga området, 50%

30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Utbildningsområden: Humanistiska området, 50% Samhällsvetenskapliga området, 50% Sida 1 av 5 Historia l 30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Dnr: U2014-242-1129 Kursplan Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Historia (HI2) Ämne/områdeskod: Historia (HIA) Utbildningsområden: Humanistiska området,

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Grattis till platsen i SM-lag semifinal!

Grattis till platsen i SM-lag semifinal! Sid 1 (6) Grattis till platsen i SM-lag semifinal! Östra Mellansvenska Bridgeförbundet och Filbyter Bridge hälsar Dig och Ditt lag varmt välkomna till Linköping helgen 12-13 april. Biläggs information

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

2. Innehåll I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap

2. Innehåll I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap Historia A för humanistiskt samhällsprogram History A Högskolepoäng: 30 hp Kurskod: 1HI026 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Ämne: Historia Nivå: Grundnivå Fördjupning i

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Ämnet historia behandlar hur samhället och individens villkor har förändrats över tid. I ämnet ingår kunskaper om hur våra möjligheter och val inför framtiden påverkas av handlingar och händelser

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 INBJUDAN TILL NÄTVERKSKONFERENS I TILLGÄNGLIGHETSFRÅGOR 27-28 OKTOBER 2011 I SAMARBETE MED HANDISAM OCH SKL TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 De som erbjuds att anmäla

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen?

Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen? AXEL OCH MARGARET AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen? Avesta herrgård, Dalarna 15-16 september 2011 Kalla kriget ledde aldrig till något öppet krig i Europa men har

Läs mer

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, Historia åk 8 vt-13 Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet. Revolutionernas tid Fram till sportlovet, och eventuellt lite längre, kommer

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016

Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016 Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016 Kursinnehåll, upplägg och redovisningar Under kursen kommer vi att studera historieämnet i waldorfskolan från tre olika

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Romarriket en resa i tiden

Romarriket en resa i tiden Romarriket en resa i tiden Namn: Klass: För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Reflektion kring prevention 2008 samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete

Reflektion kring prevention 2008 samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete Reflektion kring prevention 2008 samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete - Vad är kärnan i alkohol- och drogförebyggande arbete? - Vilken roll spelar ideella organisationer i arbetet?

Läs mer

Med objektet i centrum. Ett ABMseminarium om olika perspektiv på bild. Varför betraktar museimannen fotografiet som ett unikt föremål, en artefakt, me

Med objektet i centrum. Ett ABMseminarium om olika perspektiv på bild. Varför betraktar museimannen fotografiet som ett unikt föremål, en artefakt, me Med objektet i centrum. Ett ABM-seminarium om olika perspektiv på bild. 15 februari 2001 Inbjudan Med objektet i centrum. Ett ABMseminarium om olika perspektiv på bild. Varför betraktar museimannen fotografiet

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 50 år 2016 KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 Onsdag 25 maj 09:00 10:15 Registrering och fika 10:15 10:45 Invigning 10:45 12:00 Kamp eller kreativ dialog.

Läs mer

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Christer Bergström, som arrangerar och medföljer på resan, är utbildad gymnasie- och grundskolelärare med 30 års erfarenhet och har undervisat i

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: 2016/2680 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1HI100 Historia, allmän kurs, grundkurs, 30 högskolepoäng History, general course, 30 credits Huvudområde

Läs mer

FÖR VEM OCH HUR BYGGS FRAMTIDENS SAMHÄLLEN? OM ATT FLYTTA EN STAD OCH BYGGA NYTT FRÅN GRUNDEN Av: ArkDes

FÖR VEM OCH HUR BYGGS FRAMTIDENS SAMHÄLLEN? OM ATT FLYTTA EN STAD OCH BYGGA NYTT FRÅN GRUNDEN Av: ArkDes FÖR VEM OCH HUR BYGGS FRAMTIDENS SAMHÄLLEN? OM ATT FLYTTA EN STAD OCH BYGGA NYTT FRÅN GRUNDEN 2016-06-17 Av: ArkDes Kiruna förbereder just nu en 2,5 kilometer lång flytt österut. En extrem situation på

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet Varvsforum 2016 Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet 2016-03-09 / Dnr: 3.2.3-2016-238 Välkommen till Göteborg den 23 24 april.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Mångbruk, sambruk och nybruk

Mångbruk, sambruk och nybruk Mångbruk, sambruk och nybruk s:t johannes kyrka foto: göteborgs stadsmuseum Konferens om det kyrkliga kulturarvet Göteborg 10-11 maj 2010 Program måndag 10 maj 10.30 Kaffe och registrering i Gustavi domkyrka

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer