De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Program"

Transkript

1 De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Program

2 De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Fredag 3 oktober Invigning i Renströmmen Välkomstord av Historiedagarnas ordförande. Christer Knuthammar, historiker och f.v. universitetsråd och tidigt engagerad i Linköpings universitets utvidgning, berättar om Campus Norrköpings tillkomst och om historien bakom dess huvudbyggnad Kåkenhus. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel Adress: Drottninggatan Plenarföreläsning Livets egen runsten Moa Martinson i det litterära 30-talet Professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, inleder Historiedagarna med en föreläsning om Norrköpings mest kända dotter. Moa Martinson föddes som oäkta barn, blev piga, kallskänka, flerbarnsmor, politisk aktivist och en av Sveriges stora proletärförfattare. Som den enda kvinnan bland dessa tillförde hon nya perspektiv och blev vida läst, men hamnade senare i skymundan och hör fortfarande till de minst studerade författarna. Ebba Witt-Brattström lyfter fram henne som en nydanande modernist. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel och kultur- och medieforskare med gemensamt fokus på kulturens roll i samhällsutvecklingen. I detta seminarium får vi möta tre av institutionens lektorer i historia, fil.dr Björn Ivarsson Lilieblad, som berättar om kvinnliga nöjesentreprenörer under perioden , docent Peter Ullgren som talar om herrgårdsspöken som kulturhistoria, och fil.dr Sofia Gustafsson som håller föredraget Tecken i skyn om Joen Petri Klints järteckenkrönika Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet 3 F 3 Den nya världen och Sverige Redan under 1600-talet var Sverige, tillsammans med England, Nederländerna och Frankrike, en europeisk kolonialmakt som gjorde anspråk på territorium i Nordamerika. Senare, på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, utvandrade mer än en miljon svenskar till Amerika i vad som var världshistoriens största folkförflyttning. Emigrationen var en av de avgörande händelserna i Sveriges historia. Utvandrarna var med och formade Amerika och Amerika förändrade invandrarna. Föreläsare är journalisten Lennart Pehrson, som i många år skrivit om amerikansk politik och ekonomi för svenska tidningar, och som arbetar med en trilogi om utvandringen. Moderator: Peter Luthersson F 4 När teori ska bli verklighet hur anpassa historieundervisningen till villkoren? Historieundervisningen ska leva upp till höga ambitioner men undervisningstiden är knapp. Vad blir det i praktiken av antiken och medeltiden? Hur belyser man orsak och verkan kring historisk förändring? Vad ska vi prioritera? I seminariet diskuterar gymnasielärarna Frida Hammarbäck och Leif Carmhagen, Norrköping, och Ina Nyfelt, Uddevalla, hur man kan försöka lösa dilemmat och leva upp till kursplanens krav. Moderatorer: Hans Almgren och Hans Albin Larsson F 5 Norrköpings gatunamn Peter Kristensson, journalist och redaktör för Nättidningen Svensk Historia, berättar här om sin kommande bok om gatunamnen i Norrköpings kommun. Staden fick officiella gatunamn inför riksdagen 1769 och var den tredje i Sverige som införde gatuskyltar på husen. I namnen bevaras historien kring många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia. Moderator: Lena Milton Lunch i Pingstkyrkans lokaler Adress: Drottninggatan 1 Därefter förflyttning till Campus Norrköping, Kåkenhus. Adress: Kungsgatan 40, Skvallertorget Parallella seminarier F 1 Det medeltida och tidigmoderna Norrköping ett arkeologiskt perspektiv Norrköpings äldsta historia har arkeologiskt sett varit svårfångad men de senaste årens forskning har bidragit till helt ny kunskap om såväl den lilla medeltida staden, som den tidigmoderna storstaden. Genom ett nytt forskningsläge för den äldsta urbaniseringen och med nya metoder och analyser, kan stadens historia berättas på ett nytt sätt. Karin Lindeblad, fil.lic. i medeltidsarkeologi och arkeolog vid Riksantikvarieämbetet i Linköping, kommer bland annat att berätta om stadsbornas tidigare okända, och mycket omfattande, trädgårdsodlingar. Moderator: Kartarkivarie Mats Höglund, Riksarkivet F 2 Spöken, varietéstjärnor och järtecken Linköpings universitet presenterar forskning OBS! Ny tid Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet bedrivs bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare Parallella seminarier F 6 Var De Geer industrialiseringens fader i Sverige? I början av 1600-talet inledde den holländske affärsmannen Louis De Geer samarbete med den svenska kronan, vilket var första steget i en utveckling som ledde till att han i historieskrivningen tilldelats epitetet den svenska industrins fader. I Norrköping, där han också bosatte sig, lade De Geer grunden till en lång rad verksamheter som inbegrep vapentillverkning, mässingsbruk, skeppsbygge med mera. Som dominerande aktör inom svensk järnhantering blev De Geer oerhört betydelsefull för det stormaktstida Sverige och för Norrköpings tidiga industriverksamhet var hans insatser grundläggande. Men det fanns fler än De Geer som hade betydelse för utvecklingen. Föreläsare är Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och författare till en rad böcker inom ämnet. Moderator: Torbjörn Nilsson F 7 Mörk och ljus historia om att värdera det förflutna Under senare år har svensk 1900-talshistoria omvärderats på flera punkter. Alliansfriheten betecknas numera ofta som dubbelmoralisk, agerandet under andra världskriget ifrågasätts och folkhemsepokens mörka sidor lyfts fram i debattböcker och populärhistoria. Fenomenet känns igen från en rad länder där politiskt tillsatta kommissioner fått i uppgift att utreda övergrepp och missförhållanden i det nära förflutna. Är den kritiska hållningen till svenskt 1900-tal en rimlig nyansering av historieskrivningen, eller lurar här nya förenklingar? Mattias Tydén, docent i historia De Svenska Historiedagarna 2 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 3 Norrköping 3 5 oktober 2014

3 vid Stockholms universitet, har bland annat forskat om svensk rashygien och steriliseringspolitik och Sveriges agerande under andra världskriget. Moderator: Arkivråd Jan Dahlström, Riksarkivet F 8 Rysslands ekonomi i historiskt perspektiv Dagens Ryssland kan enbart förstås med hänsyn till landets historia. Det kan förvisso sägas om alla länder, men gör det inte mindre sant. Vad som i ett europeiskt eller globalt perspektiv gör Ryssland unikt är landets erfarenhet, som format dess institutioner, samhälle och kultur. Fil.dr Martin Kragh, forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, ger en vision av Rysslands ekonomiska utveckling sedan kejsar Alexander II till idag. Fokus i presentationen ligger på dessa 150 år en tid då Rysslands invånare genomlevde revolutioner och krig, men också industrialisering, urbanisering och stora reformer. F 9 Vad är antiziganism? Om romer och resande i den svenska historien Bland romer är arbetslöshets- och ohälsotalen höga, bostadsstandarden ofta låg och få studenter på universitet och högskola har romsk bakgrund. Romska barn är överrepresenterade bland de elever som inte fullföljer grundskoleutbildningen. Dagens situation är en förlängning av en historia, där lagstiftning och majoritetssamhällets attityder lett till diskriminering och utanförskap. Under århundraden har negativa och exotiserande stereotyper befästs. Vilken roll har forskare, politiker, präster och tjänstemän spelat? Vilka har konsekvenserna varit för svenska romer och resande? Skånepolisens uppmärksammade registrering av romer understryker den utsatta situation som många romer lever med redan från födseln. Föreläsare är fil.dr Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centret, Uppsala universitet, och författare till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Arrangör: Forum för levande historia Moderator: Stefan Andersson, projektledare vid Forum för levande historia F 10 Forskningsfronten flyttas fram (1) OBS! Ny tid Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt.. Moderator: Hans Albin Larsson 3 F 13 Levande lektion Årets historielärare i Malmö 2013 var Martin Martinez y Rique, som mottog utmärkelsen för att han genom entusiasm och engagerande undervisning bidragit till att öka intresset för historia bland både elever och kolleger på det yrkesgymnasium som är hans arbetsplats. Hur gör en lärare som lyckas väcka såväl nyfikenhet som förmåga till reflektion och källkritiskt tänkande, till och med hos elever som inte valt program på grund av utan snarare trots historieämnet? Martin Martinez kommer att utforma seminariet som en riktig lektion, med en grupp elever från en gymnasieskola i Norrköping som agerar skolklass. Moderator: Hans Almgren F 14 Den allmänna näringsfriheten 150 år Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. F 15 Vad pågår i Campus Norrköpings forskarvärld? Tema Kultur och samhälle (Tema Q) intresserar sig för kulturens roll, funktion och betydelse i det moderna samhället, i samtiden såväl som i det förflutna. Här bedrivs en problemorienterad och tvärvetenskaplig forskning av forskare från en rad skilda kulturvetenskapliga fält. Vi får här lyssna till fyra av institutionens forskare: professorerna Martin Kylhammar och Sylvain Briens som talar om Svensk kultur i Frankrike: om ett svensk-franskt kulturforskningsprojekt, fil.dr Martin Fredriksson, som berättar om hur man kan studera Upphovsrättshistoria som kulturhistoria och fil.dr Magdalena Hillström, som fäster uppmärksamheten på en betydelsefull rörelse under 1800-talet skandinavismen. Moderator: Docent David Ludvigsson, Linköpings universitet Historielärare i Östergötland inbjuds till möte angående förslag till en kretsförening i Östergötland Kaffe Parallella seminarier F 11 Fattigvård och filantropi i fabriksstaden Norrköping Norrköping var under 1800-talet en viktig textilarbetarstad med en stor andel kvinnlig arbetskraft. Detta präglade stadens fattigvårdande inrättningar. Föreläsningen kommer att handla om hur borgerligheten i Norrköping såg på, och hur den genom fattigvård och filantropi hanterade de sociala problem som fanns inom staden under senare delen av seklet. Föreläsare är Birgitta Plymoth, fil.dr i historia och lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Moderator: Gymnasielärare Nils Hedberg, Danderyds gymnasium F 12 Skuld och bearbetning i efterkrigstidens Tyskland Nazismen och andra världskriget präglade efterkrigstidens tyska stater i grunden. Debatten om förövarnas skuld, historiens börda och nationens identitet tog sig emellertid olika uttryck och speglade samhällets förvandling. I denna föreläsning ger Johan Östling, docent i historia vid Lunds universitet och ordförande i Clioprisets jury, en exposé över den tyska efterkrigstidens bearbetning, från krigsslutet till det tidiga 2000-talet. Moderator: Torbjörn Nilsson Mottagning med mingel och lättare förtäring på Arbetets museum Arbetets museum, inrymt i Strykjärnet (enligt Carl Milles Sveriges vackraste industribyggnad) visar utställningar om arbetsliv och vardag. Museet samlar och bevarar minnen och berättelser från olika yrken och arbetsplatser. Sedan i maj pågår utställningen Framtidsland, museets största satsning någonsin, som beskriver Sverige från 1980 och framåt. I utställningen möter vi visioner om en hållbar framtid. Dagens forskning, ungdomars idéer och konstnärers gestaltning presenterar den värld vi måste forma för att det ska finnas en framtid för nästa generation. Adress: Laxholmen Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen Lördag 4 oktober Plenarföreläsning The Kremlin: Russia s theatre of history and illusion Under 800 år har Kreml varit den främsta symbolen för makt och rikedom i Ryssland. Bakom de mäktiga, röda murarna har topphemliga beslut fattats och osannolika händelser fått ett avslut. Catherine Merridale, professor i historia vid Londons universitet, prisbelönt författare, skribent och medarbetare vid brittiska BBC, skildrar detta Rysslands hjärta den fysiska platsen, palatsets De Svenska Historiedagarna 4 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 5 Norrköping 3 5 oktober 2014

4 Kaffe funktion och mångfalden av härskare som haft Kreml som sin hemvist. Byggnaderna kan berätta om Ivan den förskräckliges härjningar, den stora oredans tid, Katarina den storas eskapader, Napoleons besök, tyskarnas belägring under andra världskriget och även om Vladimir Putins slutna välde. Föreläsningen hålls på engelska. Moderator: Sten Westerberg Observera Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen Därefter förflyttning till Campus Norrköping. ADRESS: Kungsgatan 40, Skvallertorget L 6 Dirigent, kompositör, administratör och nazist? Richard Strauss utan släktskap med familjen i Wien var sin tids store dirigent tillsammans med Mahler och Toscanini. Som operakompositör var han uppseendeväckande och nyskapande (Salome och Elektra), som tonsättare av tondikter epokgörande. I egenskap av riksmusikkansler hamnade han på kollisionskurs både med musikvärlden och med nazisterna. Han ställdes 1948, vid 84 års ålder, inför krigsrätt av de allierade. Men var han verkligen nazist? Den frågan och andra diskuterar Sixten Nordström, pianist, dirigent och konferencier, men också lärare vid Malmö musikhögskola och välkänd för TV-publiken från musikfrågeprogrammet Kontrapunkt. Moderator: Hans Almgren Parallella seminarier L 1 Spår av judiskt liv och leverne i Norrköping En av Sveriges fyra synagogor finns i Norrköping. Den byggdes på 1850-talet men redan under Gustaf III:s regering på 1780-talet kom de första judarna till Norrköping. De ägnade sig oftast åt handel av olika slag och flera av dem blev så småningom framstående fabriksägare inom textilnäringen. Trots att judarna endast utgjort någon procent av stadsbefolkningen har de lämnat spår efter sig i form av byggnader och vackra parker och på olika sätt bidragit till stadens ekonomiska tillväxt. Om detta berättar Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie i Norrköping. Moderator: Fil.dr Carl Henrik Carlsson, Riksarkivet L 2 Forskningsfronten flyttas fram (2) Beijer-stipendiaterna, doktorander från historiska institutioner vid olika universitet och högskolor, presenterar sina pågående avhandlingsprojekt. Moderator: Hans Albin Larsson L 3 DNA-ledtrådar till historien OBS! Ersätter tidigare seminarium Spred sig jordbruket över Europa huvudsakligen genom idéspridning eller genom att jordbrukare tog nya områden i besittning? Var Anna Anderson tsarens dotter? DNA-analys kan numera bidra med ledtrådar till svaren på en mångfald frågor. Fil.kand. Magnus Bäckmark är uppdragssläktforskare och har skrivit en handbok riktad i första hand till släktforskningsintresserade om hur DNA-jämförelse kan klarlägga samband mellan både mellan nu levande och sedan länge avlidna människor. Moderator: Tord Karlsson, redaktör för tidskriften Släkthistoria L 4 Slaget om 17 maj norsk-svenska konflikter från 1814 Den svensk-norska unionen från 1814 föregicks av norska försök att efter skilsmässan från Danmark nå självständighet. En dansk prins valdes till kung och en grundlag fastslogs den 17 maj, men efter ett kort krig mot Sverige tvingades man in i unionen. Att fira 17 maj blev ett sätt för oppositionen i Norge att skapa en egen identitet. För Karl XIV Johan betydde datumet däremot uppror och trots mot kungamakten. Resultatet blev bland annat torgslaget i Kristiania (Oslo) Föreläsare är Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, som medverkat i svensk-norska projekt om unionsupplösningen 1905 och om den norska grundlagen. Moderator: Peter Luthersson Parallella seminarier L 5 Arbetarstaden Norrköping Norrköping genomlevde en mycket snabb expansion som industristad under slutet av 1800-talet och kom att kallas yllestaden. Med den nya maskinteknikens intåg skapades flera farliga arbetsplatser med långa och inrutade arbetsdagar. De sociala förhållandena och arbetarfrågan kom alltmer i fokus för debatten, och skapade nya förutsättningar för den fackliga kampen. Jörn Svensson, politiker och författare, tecknar här ett porträtt av arbetarstaden Norrköping Lunch L 7 Drömmen om det goda livet Författaren Lasse Berg har i sina tidigare två Kalahariböcker undersökt människans evolution och djupa historia. Nu har han avslutat serien med Ut ur Kalahari drömmen om det goda livet där han tar pulsen på utvecklingen i världen det senaste halvseklet. När han återvänder till människor, byar och industrier runt om i Asien och Afrika där tre fjärdedelar av mänskligheten bor som han rapporterat om sedan 60-talet, finner han en revolution inte bara i levnadsförhållanden utan också i drömmar och tänkesätt. Moderator: Annika Törnquist L 8 Bland horkarlar och tjuvar, mördare och självmördare Hur var livet för en enskild person i Sverige på 1590-talet? Det är den huvudsakliga utgångspunkten för boken Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring Här framträder personer som begick hemska brott, som drack för mycket, som blev kära, som utnyttjade maktpositioner eller som mest oroade sig för barnen. Genom deras livsöden kan en historia berättas om ett vardagsliv och ett Sverige som inte alls liknade dagens. Men Annika Sandén, fil.dr och författare till flera böcker, kan även berätta om en evig historia, en där människor närde drömmar och önskningar men fick ändra sina planer efter förfärande omständigheter. Moderator: Erland Sellberg Lunchen delas upp i två grupper. En grupp stannar kvar i Kåkenhus och den andra gruppen tar en kort promenad till Restaurang Enoteket. Din biljett visar vart du ska gå. Adress till Enoteket: Laxholmstorget Parallella seminarier L 9 Det bruna Norrköping Hur utbredd var nazismen i arbetarstaden Norrköping under och 1940-talen? Vilka var sympatisörer och vilka valde att försvara de demokratiska värdena? Journalisten och historikern Johan Perwe skildrar i sin kommande bok Norrköping i nazismens skugga hur nationalsocialistiska strömningar och åsikter tar plats och influerar lokalsamhället. En berättelse om opportunism och civilkurage, om förebilder och förlorare, speglat genom enskilda Norrköpingsbors livsöden. Moderator: Dag Klackenberg L 10 Romarriket Den romerska republiken inleddes med kungamaktens störtande 509 f. Kr och skulle komma att bestå i mer än 500 år. Det är en tid som i minst lika hög grad som den efterföljande kejsartiden kommit att prägla Europas historia. Länge ansågs kunskap om republiken höra till det historiska allmängodset. Den som ansåg sig vara bildad förutsattes känna till den, texter lästes på gymnasier och vid universitet, konstnärer och författare använde sig i sina verk av motiv från republiken. Det är kanske inte lika tydligt längre, men mycket av arvet från den romerska republiken lever fortfarande kvar i dagens värld. Om detta berättar fil.dr Eva Queckfeldt, tidigare lärare vid Lunds universitets historiska institution. Moderator: Erland Sellberg De Svenska Historiedagarna 6 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 7 Norrköping 3 5 oktober 2014

5 L 11 Romer känner jag men jag har aldrig sett samer Interkulturell kompetens kan vara ett mål för historieundervisning, men vilken strategi väljer en lärare utifrån kursplan och skolvardag för att lyckas med det? Erfarenheter presenteras från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i ett interkulturellt historiskt lärande på grundskolan. Anette Petersson, lärare i historia vid Lindängeskolan i Malmö berättar om sitt arbete kring nationella minoriteters historia, och Lars Santelius, lärare i historia vid Kungsholmens grundskola i Stockholm, om sin undervisning kring den transatlantiska slavhandeln där en enda bild fungerade som utgångspunkt för sex lektioner av interkulturellt historiskt lärande. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola Kaffe ofta intressanta och fängslande i sig men de kan också användas för att belysa den socialhistoriska utvecklingen och göra den mer begriplig, inte minst för skolelever. I detta seminarium diskuterar Kristina Lundgren, docent i journalistik, och gymnasielektor Hans Almgren hur personhistoria kan vara ett redskap i undervisningen. Arrangör: Personhistoriska samfundet Moderator: Lena Milton L 12 Gamla Uppsala mycket mer än sina kungshögar De senaste årens utgrävningar i ett av landets märkligaste fornlämningsområden har gett uppseendeväckande resultat. Bara några hundra meter från högarna har spåren efter ett kilometerlångt stolpmonument upptäckts, daterat till 400- och 500-talen e. Kr. Arkeologerna har även undersökt ett hundratal hus, ett gravfält och platser där man ägnat sig åt forntida kult. Fynd av glasbägare, amulettringar, mynt och runbleck målar upp en ny bild av vad som egentligen ägde rum i skuggan av högarna. Kristina Ekero Eriksson, som är arkeologernas informatör i Gamla Uppsala, rapporterar om utgrävningen. Moderator: Sten Westerberg Parallella seminarier L 13 Sveriges Manchester Norrköping var länge en av landets mest betydelsefulla industristäder, med Motala ström som en viktig energikälla. Här inrättade Louis De Geer ett industriellt centrum på 1600-talet. Under 1700-talet blev detta en av de städer där judar fick bosätta sig, vilket fick stor betydelse för den industriella utvecklingen. Under 1800-talet inleddes en utveckling som gjorde Norrköping till en ledande textilindustristad. Anders Johnson, författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, berättar här om Norrköpings industrihistoria och belyser även bruksorterna Finspångs och Åtvidabergs historia. L 14 Urkatastrofen 1914 första världskrigets plats i den moderna historien Andra världskriget har länge varit den gränssättande händelsen i den moderna historien. När det i år är hundra år sedan första världskriget utbröt ges ett osökt tillfälle att lyfta fram det ur skuggan. Kanske var andra världskriget rentav första världskrigets sista slag. De stora öppna såren i vår nutida historia, i Nordirland, Mellanöstern, det kaukasiska området och Balkan, går alla tillbaka på händelser under första världskriget. Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, analyserar huvuddrag i 1900-talets historia med utgångspunkt i urkatastrofen, däribland imperiernas problematiska övergång i nationalstater, och det totala krigets övergång i totalitära samhällen. Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet L 15 Farlig blandning bland drakar, mantikoror och andra medeltida monster Med utgångspunkt i monster på medeltiden berättar Bo Eriksson, fil.dr i historia vid Stockholms universitet, om ett nytt spännande forskningsområde. Idag utgör drakar, freaks och vampyrer en väg in i kulturen vare sig den är att räkna som medeltida eller postmodern. Just genom att monster räknades som något perifert, avlägset, främmande och normbrytande inom en kultur har de så mycket att berätta om vad som definierade det normala i tiden. Moderator: Sten Westerberg L 16 Att levandegöra det förflutna Efter kungar och makthavare kom opersonliga strukturer, men idag ges i historiesynen mer plats för aktörer och individer med olika bakgrund. Människors öden och handlingar i det förflutna är Parallella seminarier L 17 I skuggan av Borås. Norrköpings textilindustri och textilhandel Klas Nyberg, professor vid Stockholms universitet, har i sin forskning om industrialismens rötter jämfört förhållandena i de två viktigaste dåtida fabriksstäderna Norrköping och Stockholm sedan 1700-talets början. Särskilt fokus har legat på mekanismerna bakom Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad under perioden Här redogör han för den fortsatta utvecklingen in i modern tid, med särskild vikt lagd vid Norrköpings relativa tillbakagång som textilstad efter 1800-talets mitt ända fram till 1970-talet, och gör också internationella jämförelser. Moderator: Dag Klackenberg L 18 Modellbyggaren Polhem När uppfinnaren Christopher Polhem tänkte för mycket kände han hur hans hjärna blev öm och värkande. Kroppen blev matt och orkeslös av alla tankar han aldrig tidigare hade haft. Men ständigt sökte han efter nya kunskaper om världen och konstruerade den ena fantastiska maskinen efter den andra gruvmaskiner, klockor, stekvändare, hänglås, mekaniska alfabet Ofta använde han sig av modeller för att pröva tekniska idéer och förmedla kunskaper om mekanik. David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, berättar om modellbyggaren och mekanikern Polhem och hans uppfinningar och tänkande. Moderator: Erland Sellberg L 19 Första världskriget och historiebruk i praktiken Den nya kursplanen i historia lyfter fram historiebruk, eller historieanvändning som det uttrycks i kursplanen. Hur planerar man som lärare sin undervisning för att medvetandegöra eleverna om hur historia används i exempelvis text, bild och monument? Högstadielärarna Anna Bergendorf Pihlblad, Mari Hultgren, Jessica Jarhall och Jessica Wågh från Folkungaskolan i Linköping, berättar här om hur de undervisade om första världskriget utifrån historiebruk av krigets händelser. Moderator: Professor Per Eliasson, Malmö Högskola L 20 Förbindelser om konsten att skriva mikrohistoria Anna Götlind, professor vid Stockholms universitet, kommer i sin föreläsning att berätta om boken Förbindelser fem Leksandskvinnor i Gamla stan. Plats, arbete och resande under tvåhundra år. Genom tre nedslag i historien 1830-tal, tidigt 1900-tal och nutid och med utgångspunkt i fem kvinnors livsberättelser ges i boken ett mikrohistoriskt perspektiv på tvåhundra år av samhällsförändringar. Boken visar också på olika typer av källmaterial, såväl texter som bilder, som kan användas av den som vill skriva mikrohistoria. Moderator: Annika Törnquist Avslutningsmiddag på Louis De Geer konsert & kongress Här avslutar vi konferensen med en tvårättersmiddag inklusive vin och kaffe. Adress: Dalsgatan 15. Transport sker på egen hand, ca 10 minuters promenad från hotellen De Svenska Historiedagarna 8 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 9 Norrköping 3 5 oktober 2014

6 Söndag 5 oktober Egna anteckningar S 1 En historisk promenad genom Norrköpings identiteter Bilden av Norrköping som industristad är fortfarande stark och andra berättelser om det förflutna kommer därför ofta i skymundan. Men här finns många platser hus, parker och gator som berättar om en stad som både är unik i sitt slag och samtidigt en tydlig spegel av den allmänna stadsutvecklingen under den moderna eran. Norrköping är en storstad, en invandrarstad, en fotbollsstad, en skolstad och mycket annat som också satt avtryck i stadsrummet. Under denna promenad kommer vi att under ledning av Mats Brusman, historiker och lektor vid Linköpings universitets campus i Norrköping, röra oss i innerstaden, få tillfälle att reflektera kring parkernas och torgens historia och betrakta stadens epoker genom dess arkitektoniska årsringar. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 2 Vandring i industrilandskapet Norrköping kallades förr i tiden Sveriges Manchester på grund av den omfattande textiltillverkningen vid Motala ström inne i själva stadskärnan. Här tillverkades karolinernas blå uniformstyg och Tuppens lakansväv. Efter andra världskriget blev den utländska konkurrensen för stark och det ena företaget efter det andra lades ner. Slutligen återstod bara ylleföretaget YFA som upphörde Men vad skulle sedan hända med de stora och kulturhistoriskt intressanta fabriksbyggnaderna mitt i centrum? Norrköping hade fått ett verkligt stadsmiljöproblem att knäcka. Men här lyckades staden skapa en ny attraktion genom att bevara sitt gamla industrilandskap. Ann-Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie och chef för Norrköpings stadsmuseum, har aktivt deltagit i denna process. Under vandringen berättar hon om hur ett tidigare tillslutet fabriksområde blev en öppen och uppskattad kulturmiljö med varierad verksamhet. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska torget S 3 Bland slottsfruar och herremän Färden går först till Löfstad slott, strax utanför Norrköping, vars historia går tillbaka till 1600-talet även om dagens slott är yngre. Dess sista ägare, grevinnan Emilie Piper, donerade slottet till Östergötlands museum och Riddarhuset och allt ser än idag ut som då hon lämnade det. Vi får en inblick i forna tiders slottsliv, och som en förrätt till lunchen på värdshuset strax intill serverar Birgitta Meurling, professor i etnologi vid Uppsala universitet, ett kort föredrag om Emilie Piper och hennes svunna värld. Efter lunch går färden vidare till Stegeborgs slottsruin vid Slätbaken, vars äldsta del uppfördes på 1200-talet. Här uppehöll sig flera av medeltidens kungar och stormän och här föddes Johan III som också byggde om borgen till ett renässansslott. Under 1600-talet började borgen förfalla. Innan turen går mot Norrköping passerar vi också lämningarna efter Skällviks borg, nära förbunden med Stegeborg, men vars betydelse upphörde redan på medeltiden. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 4 Söderköping Söderköping, vars historia går tillbaka minst till 1200-talet, är en av Sveriges bäst bevarade medeltidsstäder med ett gatunät som i stort sett ännu är detsamma. Nära knuten till Hansan var Söderköping en viktig hamnstad, och kvar sedan medeltiden är S:t Laurentii och Drothems kyrkor samt det så kallade Johan III:s hus. Under sakkunnig ledning av gymnasielärarna Erik Nilsson och Carl-Johan Ivarsson vandrar vi runt i staden, beser spåren av medeltiden men också av det som på 1800-talet återgav Söderköping en viss betydelse: anläggningarna kring Göta kanal och bad- och kuranstalten. Efter lunch avslutas utflykten med en musikalisk föreläsning i Drothems kyrka, där Lars Jonsson från Linköpings universitet berättar om den medeltida musiken och själv spelar på en rad tidstypiska instrument. Samling: Elite Grand Hotel, Tyska Torget S 5 Hantverksresa i Östergötland Utgår p.g.a. för få anmälningar DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA Är en ideell förening med syfte att skapa årligen återkommande tillfällen för kontakter mellan historielärare, fack- och populärhistoriker, företrädare för arkiv, bibliotek och museer och för den allmänhet som intresserar sig för den historiska forskningen vid universitet, högskolor och akademier. Motsvarande företrädare för de nordiska länderna finns även bland föreningens samarbetspartners. De första historiedagarna ägde rum på Örebro slott den oktober 1994 efter en upptaktskonferens i stora Börssalen i Stockholm MEDLEMMAR 2014 Arkiv Digital AD AB, Athena Film, Bokförlaget Atlantis, Bokförlaget Natur & Kultur, Carlssons Bokförlag, Centrum för näringslivshistoria, CLIO - den historiska bokklubben, Dialogos Förlag, Forum för levande historia, Föreningen Norden, Gleerups Utbildning AB, Historielärarnas Förening, Historiska Media, Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB, Karolinska förbundet, Klackenbergs Böcker & Papper, Liber AB, Nordiska Museet, Norstedts Förlag, Personhistoriska Samfundet, Populär Historia, Pro Memoria, Sanoma Utbildning, Santérus Förlag, Statens Historiska Museer, Stiftelsen Fritt Näringsliv, Studentlitteratur, Svensk Presshistorisk Förening, Svenska Historiska Föreningen, Svenska Humanistiska Förbundet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Sveriges Hembygdsförbund samt TAM Arkiv. STÖDJANDE INSTITUTIONER 2014 Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Svenska Akademien, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse samt Åke Wibergs Stiftelse. STYRELSE 2014 Jur.kand. och civilekonom Dag Klackenberg (ordförande), fil.pol.mag. Sten Westerberg (vice ordförande), lektor Hans Almgren, fil.dr Lars Erik Hansen, fil.dr och huvudredaktör Åsa Karlsson, professor Hans Albin Larsson, docent Peter Luthersson, fil.dr Lena Milton, professor Torbjörn Nilsson, professor Erland Sellberg, bokklubbschef Annika Törnquist och förlagschef Torgny Wadensjö. DSH KANSLI Elisabeth Ahlberg Box 5243, Stockholm Telefon: Hemsida: De Svenska Historiedagarna 10 Norrköping 3 5 oktober 2014 De Svenska Historiedagarna 11 Norrköping 3 5 oktober 2014

7 Praktiska upplysningar LOKALER OCH KOMMUNIKATIONER Invigningen och lördagens plenarföreläsning äger rum i Pingstkyrkans lokal Renströmmen, adress: Drottninggatan 1. Renströmmen ligger ca 3 minuters promenad från Norrköping Central och är granne med Scandic Hotel. Alla övriga seminarier äger rum på Campus Norrköping, adress: Kungsgatan 40, Skvallertorget. Huset benämns Kåkenhus. REGISTRERING OCH KANSLI Registrering till DSH sker i Pingstkyrkans lokal Renströmmen, med start fredag den 3 oktober kl Efter invigningen flyttar registrerings-/informationsdisken till Campus Norrköping och finns bemannad under konferensen. UTSTÄLLNING Äger rum på Campus Norrköping. MÅLTIDER Lunch, kaffe och mottagning den 3 oktober, samt kaffe, lunch och middag den 4 oktober ingår i konferensavgiften och serveras mot uppvisande av namnbrickan. Din namnbricka är ett kvitto på din betalning. HOTELL Elite Grand Hotel, Tyska Torget 2, tel Scandic Norrköping City, Slottsgatan 99, tel Hotel President, Vattengränden 11, tel Pingstkyrkan/Renströmmen, Drottninggatan 1 2 Centralstationen 9 3 Louis De Geer konsert & kongress Entré Dalsgatan Arbetets museum Laxholmen 5 Campus Norrköping Entré från Kungsgatan 40, Skvallertorget 5 6 Restaurang Enoteket Laxholmstorget Elite Grand Hotel Tyska Torget 2 8 Hotel Scandic City Slottsgatan Hotel President Vattengränden 11 Norrköping 3 5 oktober 2014

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Preliminärt program

De Svenska Historiedagarna. Norrköping 3 5 oktober 2014. Sveriges Manchester. Historia vid Strömmen. Preliminärt program De Svenska Historiedagarna Norrköping 3 5 oktober 2014 Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Preliminärt program De Svenska Historiedagarna Sveriges Manchester Historia vid Strömmen Tid Fredag 3 oktober

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo?

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? ETNISKA MINORITETER FRÅN KOSOVO Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? Välkommen att lära mer på Immigrantinstitutet i Borås

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever.

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever. SPPF KONGRESS 2005 Välkomna till årets kongress i Söderhamn. Ni kommer kanske ihåg våra kongresser i Piteå och Malmö? Vår idé är att likt våra nordiska grannar arrangera kongresser förlagda till olika

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället

Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället Per Eliasson Malmö högskola Maria Johansson Globala gymnasiet Kenneth Nordgren Karlstads universitet Nationalstats projekt Mångkulturellt

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera!

FN-dagen. mot rasism och diskriminering 2014. Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! FN-dagen mot rasism och diskriminering 2014 Antirasism och antirasister våga tala, agera och diskutera! Malmö högskola, 21 mars kl 8 16. Citadellsvägen 7 Varför är FN-dagen mot rasism så viktig? För att

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Konferens om arkeologiska metoder...metodkonferens? Metodkonferenser en flashback 1976: Arkeologisk undersökning målsättning och planering (Göteborg) 1977: Boplatsundersökningar

Läs mer

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum Varmt välkommen till Industrihistoriskt forum 2009. För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till denna nationella konferens som vänder

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

INBJUDAN. Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens. Plats och datum: Teman: MOTIVATION! Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november.

INBJUDAN. Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens. Plats och datum: Teman: MOTIVATION! Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november. INBJUDAN Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Plats och datum: Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november. Teman: MOTIVATION! Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? Möten som förändrar. Till eftertanke

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

KALENDARIUM. www.brask2013.se 2013-09-08 sid 1

KALENDARIUM. www.brask2013.se 2013-09-08 sid 1 KALENDARIUM Hos Brask i Söderköping Utställning i trädgården till det hus som enligt lokal tradition inhyste biskopens tryckeri. Utställningen berättar om biskopen som också gjorde sig känd som en driven

Läs mer

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck!

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck! Varmt välkommen till Sedan 1980-talet har Håkan Andersson, Bengt-Erik (Benke) Blomkvist, Ulf Karlsson och Kenth Olsson utvecklat och påverkat svensk sprint/häck. Deras arbete har renderat framgångar och

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Hyresvärdar med bostadslägenheter

Hyresvärdar med bostadslägenheter Hyresvärdar med bostadslägenheter i Norrköping Senast uppdaterad 2015-06-26 Sida 1 av 6 Listan är sammanställd efter uppgifter från respektive hyresvärd. Är du hyresvärd och vill ändra dina uppgifter här

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien UNIK Utmaning - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 SHR SÖDRA Managementprogrammet 2010 SEMINARIE 1 Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 Måndag 11 oktober 10.00 Introduktion till programmet Gösta Fernström - genomgång av programinnehåll Kjell

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 Arkiv som läromedel Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 En till en satsning startade år 2007 - Lärardatorer PIM - Elevdatorer Fronter, Smartboard Ca. 2 000 elever http://publicdomainreview.org/2012/06/30/france-in-the-year-2000-1899-1910/

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer