VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström

2 Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT Inledning Internationalisering Forskningsanknuten utbildning Samhällskontakter Strategier och visioner FORSKARE VID JURIDICUM Seniora forskare Doktorander PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG HANDLEDNING PÅ FORSKARNIVÅ UPPDRAG SOM OPPONENT ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG OCH REFEREEUPPDRAG GÄSTFORSKARE ELLER HEDERSDOKTOR TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA... 36

3 1 ÅRET SOM GÅTT 1.1 Inledning Juridicum har fått tre nya professorer, Catharina Calleman med inriktning mot arbetsrätt, Göran Lind med inriktning mot familjerätt samt Leif Edvardsson med inriktning mot skatterätt. Vi har även anställt en ny lektor, Christina Trenta i skatterätt. Ytterligare anställningar kommer att ske inom kort i civilrätt, folkrätt och förvaltningsrätt. Mona Samadi disputerade på en avhandling med titeln Defamation of religion: the right to freedom of expression in international and islamic law den 29 oktober Filippo Valguarnera blev antagen till oavlönad docent. Vladimir Bastidas befordrades från adjunkt till lektor. Marieanne Alsne pensionerades efter en lång karriär. 1.2 Internationalisering Under året har Juridicum haft ett oerhört intensivt utbyte med sina kollegor i andra länder. Professor Laura Ervo har varit gästprofessor i cirka fem månader i Valencia, Spanien, där hon har deltagit i flera seminarier och konferenser om bl.a. grupptalan, Protection order samt s.k. medling. Laura Ervo har också deltagit i flera internationella konferenser och projektmöten inom sitt ämne på flera orter i Norden, på flera orter i Europa, samt Moskva, Hong Kong och Buenos Aires. Juridicum var dessutom huvudarrangörer för en konferens i Rust i Österrike med titeln "Secrecy and transparency in the tax administration" med nationalrapportörer från ca 40 olika länder. Flera av forskarna, nämligen professor Eleonor Kristoffersson, professor Joakim Nergelius, professor Annina H Persson samt docent Filippo Valguarnera bidrog på olika sätt till konferensen. Doktorand Anna-Maria Hambre var i Wien (Wirtschaftsuniversität, Wien) under perioden 13 juni till 14 juli. Doktoranderna Karin Lundström, Karin Blad samt professor Annina H Persson representerade Juridicum vid 2012 års internationella konferens på Hawaii om Law and Society; Comparative perspectives on household debt and insolvency. Professor Eleonor Kristoffersson undervisade på och doktoranderna Karin Blad och Isak Bergdal deltog i Salzburgs universitets sommarkurs i civilrätt tre veckor i juni-juli. Professor Eleonor Kristoffersson var på en forskningsvistelse om 3,5 veckor i Salzburg i oktober. Professor Joakim Nergelius representerade Örebro universitet inom ramen för Nordiska nätverket för europarättslig forskning i Köpenhamn. Joakim Nergelius har också undervisat inom Erasmusprogrammet vid University of Reykjavik, Island samt hållit anföranden på ett flertal orter i Europa såsom t.ex. Wien och Regensburg. Joakim Nergelius deltar också i flera forskningsnätverk inom sitt ämnesområde, t.ex. International Association of Constitutional Law samt medverkar i projekten Member States 2

4 Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg, som finansieras av EU-kommissionen. Professor Josef Zila har deltagit i det internationella forskningsprojektet EuroNEEDs, som koordineras av Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg. Josef Zila deltar också i ett forskningsprojekt om grundläggande principer i internationell straffrätt med University of Birmingham. Samarbete sker även med Central European University i Budapest. Professor Annina H Persson har deltagit i ett forskningsprojekt med University of Grooningen om s.k. immoral contracts. Annina H Persson har också skrivit en rapport till EUkommissionen om de svenska hushållens skulder. LL.M. (Masters of Laws) Professor Kerstin Nordlöf deltog i en workshop i straffrätt i Århus, Danmark. Kerstin Nordlöf har även deltagit i en internationell konferens i London anordnad av British Instititute of International and Comparative Law, i en nordisk processrättslig konferens, i en nordisk konferens för kvinnliga straffrättare samt en internationell konferens vid Bocconi University, Milano, Italien. Carolina Saf har varit på forskningsvistelse vid Max Planck i Hamburg, Tyskland. Professor Göran Lind har föreläst på en nordisk konferens i familjerätt i Köpenhamn och på norska justitiedepartementets konferens i arvsrätt i Oslo. Han har vidare deltagit i ett samnordiskt forskningsprojekt om sambojuridik med möten i Oslo och Köpenhamn. Juridicum har haft flera utländska forskare på besök. Professor Yolanda Bergel från University of Carlos III, Madrid, Spanien, professorerna Elena Martinez Garcia, Beatriz Belando och Gonzalo Montiel, Valencia universitet, Spanien, samt Yanan Zhang, Universitetet för Östra Finland. Professorerna Tomas Berkmanas och Edita Gruodyte, Vytautas Magnus universitet, Litauen besökte också Juridicum i september 2012 och ett nytt samarbete har startat med dem. Professorerna Akiko Toyoshima, professor of administrative law, Nanzan University, och Kiyoe Takata, professor of Social Security Law, Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus, Japan, besökte också Juridicum i september. 1.3 Forskningsanknuten utbildning Ämnet blev föremål för granskning av högskoleverket under året. Juristprogrammet ansågs hålla hög kvalitet. Det rättsvetenskapliga programmet på masternivå ansågs hålla mycket god kvalitet. Ämnet har fått en ny inre organisation i form av ett utbildningskollegium och ett handledarkollegium. Utbildningskollegiet leds av professor Laura Ervo och handledarkollegiet leds av professor Annina H. Persson. Inom forskarutbildningen i rättsvetenskap genomfördes i samarbete med Linköping och Karlstad universitet två kurser; Vetenskapsteori för jurister, 7,5 hp och Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp. Ämnet har haft stor efterfrågan på uppdrag från det omgivande samhället. Ett antal uppdragsutbildningar har genomförts under året såsom, Socialrätt för Örebro Kommun, Skatterätt och handelsrätt för Föreningen Auktoriserade Revisorer, Skoljuridik och myndighetsutövning inom ramen för ett uppdrag från Skolverket. 3

5 1.4 Samhällskontakter Juridicum har medverkat i ett juridiskt nätverk för samtliga jurister i Örebro kommun. Nätverket har under året haft flera träffar som arrangerats av Juridicum. Bland annat har temat om rättegångarna mot Sture Bergwall (Thomas Quick) avhandlats med medverkande från forskare och företrädare för rättsväsendet i Örebro. Juridicum har under året utarbetat rutiner och tagit kontakt med juristarbetsplatser i Örebro för att göra det möjligt för studenter på juristprogrammet att erhålla praktik. Med hjälp av myndigheterna och kommunen i Örebro har Juridicum också arrangerat studiebesök för studenter på juristprogrammet. Juridicums ämnesråd har haft regelbundna träffar under året. Ämnesrådet har diskuterat en mängd frågor som t.ex. hur ämnet ska kunna dra in mer externa medel. Ämnet har vid ett flertal tillfällen synts i media; bl.a. har professor Joakim Nergelius gjort ett flertal uttalanden om den konstitutionella situationen i Ungern, utifrån forskningsrapporten SIEPS 2012:3. Detta har inkluderat föredragningar för personal vid Sieps, Ungerns ambassad samt EU-minister Birgitta Ohlsson, 27 april, medverkan vid paneldebatt om situationen i Ungern, i serien Hotade ord, arrangerad av Svenska Pen-klubben, Kulturhuset, Stockholm 18 september samt ett anförande för Stiftelsen Folk och försvar, Stockholm, 18 oktober. Annina H Persson har arbetat med ett lagförslag vid Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet under hösten. 1.5 Strategier och visioner Ämnet har som ambition att publicera fler artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Med tanke på ämnets nationella karaktär och den rådanden uppfattningen i landet hur juridisk forskning publiceras kommer dock huvuddelen av forskningen att publiceras på svenska i svenska och nordiska tidskrifter och antologier. Det senaste året har dock antalet publicerade alster ökat. Under 2011 publicerade vi 10 böcker, 7 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 20 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 4 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Under 2012 publicerade vi 23 böcker, 5 artiklar i internationella tidskrifter, 11 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 27 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 7 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Det internationella samarbetet har som ovan nämnts ökat betydligt. Vidare har antalet ansökningar om externa medel ökat med 39 %. Vi beviljades 11 ansökningar. 7 st. ansökningar blev inte beviljade eller där väntar vi fortfarande på besked. 4

6 2 FORSKARE VID JURIDICUM 2.1 Seniora forskare Alsne, Marieanne, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Bastidas, Vladimir, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt och marknadsrätt Calleman, Catharina, professor, arbetsrätt Edvardsson, Leif, adjungerad professor, skatterätt Ekroth, Jesper, docent, universitetslektor, offentlig rätt Ervo, Laura, professor, processrätt Johansson Radwan, Märta C., politices doktor, lektor i rättsvetenskap Johnsson, Jessica, jur.dr. universitetslektor, folkrätt Kelemen, Katalin, jur.dr., universitetslektor, komparativ rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt, LL.M. (Göteborg), LL.M. (Mannheim) Lind, Göran, adjungerad professor, familjerätt Lyles, Max, docent, lektor, rättshistoria och rättsteori Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, professor, straff- och processrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt. Sandén, Ulrika, jur.dr., rättsvetenskap, medicinsk rätt, förvaltningsrätt Samadi, Mona, jur.dr., folkrätt Sitte Durling, Catarina, jur.dr. universitetslektor, straffrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor, arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, docent, lektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt 5

7 2.2 Doktorander Anderberg, Andreas, straffrätt Bergdahl, Isak, civilrätt/processrätt Blad, Karin, civilrätt Forssén, Björn, skatterätt Hambre, Anna-Maria, skatterätt Hoffmann, Jeanna, förvaltningsrätt, socialrätt Kulin-Olsson, Karin, civilrätt Lundström, Karin, civilrätt Ohlsson, Per-Ola, finansrätt Zetterqvist, Jenny, folkrätt 3 PUBLIKATIONER Bastidas, Vladimir. Bokrecension, Sund-Norrgård, Petra, Lojalitet i licensavtal (akademisk avhandling), JT , nr 3, s Bastidas, Vladimir. Premier League-målet ytterligare konvergens inom EU:s inremarknadsregler? Ny Juridik 1:12, s. 29. Bastidas, Vladimir. Kommissionen mot Gibraltar ett hot mot medlemsstaternas suveränitet gällande direktbeskattning av bolag?, Juridisk publikation, nr 1/2012, s Bastidas, Vladimir. Fra.bo ett steg närmare horisontell effekt av artikel 34?, Ny juridik 4:12, s. 7. Calleman, Catharina. Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Utblick och Inblick, vänbok till Claes Sandgren, Iustus förlag AB, Uppsala Calleman, Catharina. Ett marginellt problem? Om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt, ("prekärt"), arbete i privata hem, i Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg (red.) Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber AB, Malmö

8 Calleman, Catharina. Rapport om sexuella trakasserier, Sverige, XX World Congress of Labour and Social Security Law, Santiago de Chile, september Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, Norstedts Juridik 2 upplagan Edvardsson, Leif, Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson), Studentlitteratur 36 upplagan Edvardsson, Leif, Lösningar till Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson, Studentlitteratur 32 upplagan Ekroth, Jesper, Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten?, Gothia förlag, Stockholm Ervo, Laura. Human Rights Perspectives on Debtor`s Obligations to provide information in Finland and Sweden. In Rätten i den ekonomiska krisen. Ed. by Catharina Calleman. Iustus 2012, s Ervo, Laura. The Dimension of Fair Trial within Children Vision. Tillsammans med Hannele Tolonen. I Children in law ed. By Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholars Publishing 2012, s Ervo, Laura. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. I Mediation and Out-of-Court Mediation - comparative studies. Ed. by Carlos Esplugues, José- Luis Iglesias, Guillermo Palao. Intersentia 2012, s Ervo, Laura. Legal bilingualisation and factual multilingualisation: the protection of linguistic minorities in civil proceedings Comparative studies between Finland and Italy. Tillsammans med Carlo Rasia. Forthcoming in IJLLD 2(4), Dec Ervo, Laura. Tie totuuteen. Professori Pekka Viljasen juhlakirja. Toim. Tatu Hyttinen. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2012, s Ervo, Laura. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin uudet haasteet. Oikeus 4/2012, s Ervo, Laura. Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsingin hovioikeuden julkaisuja 2012, 296 s. Ervo, Laura. Class action a solution to access to justice problems in consumer cases? Nordic comparisons. Ervo, Laura. Õiglase kohtupidamise väljavaated kriminaalasjades tulevikuvisioonid ja praegune olukord Skandinaavias ja Euroopas. Juridica 1/

9 Forssén, Björn. Introduktionsbok om produktansvar. Jure Förlag AB. Stockholm 2012 (56 sidor, ISBN ) Johansson, Märta. Att göra ett ansvarigt sexköp: uppsåts- och oaktsamhetsbedömningar vid underårighet i fall av människohandel, koppleri och sexköp, 3 SvJT 2012, sid Kelemen, Katalin Två kapitel i boken G.F. Ferrari (ed.), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN (på italienska) rubriker på svenska: Ungerns konstitutionella historia (p. 1-12), Författningsdomstolen (p ) Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Övningar i skatterätt: exempel och lösningar 2013 års taxering: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken: exempel och lösningar: 2013 års taxering Uppsala Iustus Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Moms i praktisk tillämpning: Eu-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar. Malmö, Lieber 2012 Kristoffersson, Eleonor & Kleerup, Jan, & Melz, Peter, & Öberg, Jesper. 2012, Norstedts Juridik AB Mervärdesskatt i teori och praktik Kristoffersson, Eleonor. Head office: branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective Kristoffersson, Eleonor. Tax Crime and Sanctions Kristoffersson, Eleonor. The supply of warranties provided in relation to a supply of goods is not VAT exempt, according to the Swedish Supreme Administrative Court. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor. Mervärdesskatt och omstruktureringar. Artikel i tidskrift Kristoffersson, Eleonor. The scale of the Swedish tax system concerning children. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor. EU-rätten och dubbelbeskattningar på mervärdesskatteområdet. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Steuern in Europa, Amerika und Asien. NWB Verlag

10 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Schweden. NWB Verlag Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor & Persson, Annina. H., Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Kristoffersson, Eleonor & Westberg, Björn, Deductions in EU VAT law. Wolters Kluwer. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kulin, Karin. Det allmänna rättsmedvetandet - en historisk ryggsäck eller modern picknickkorg? i Utblick och inblick, Vänbok till Claes Sandgren. Lind, Göran, Ärvdabalken, i Beckman mfl., Svensk familjerättspraxis, ny rättspraxis 2012 (Zeteo) Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.). Arv och testamente, 6 uppl. 2008, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del II (18-25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., 5 uppl ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lyles, Max. Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse, i Rätten i den ekonomiska krisen, Iustus förlag, Uppsala 2012, s Nergelius, Joakim. De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, 135 sidor Nergelius, Joakim. Komparativ statsrätt, 8:e uppl., Lund (Juristförlaget) 2012, 61 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. EU:s konstitution, 7:e uppl. av boken med samma namn tidigare utgiven av M. Melin/G. Schäder, nu av M. Melin/J. Nergelius, Norstedts Juridik 2012, 205 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. Korruption och svensk mutlagstiftning några tankar om regleringen på högsta nivå, i Utblick och inblick Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala 2012 s Nergelius, Joakim. Review av A. Rosas/L. Amati, EU Constitutional Law An Introduction, i Nordic Journal of International Law 2012 s Nergelius, Joakim. The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights, Stockholm, Sieps (European Policy Analysis (epa)) 2012:3 9

11 Nergelius, Joakim. Judicial Independence in Sweden (med Dominik Zimmermann), i A. Seibert- Fohr (ed.), Judicial Independence in Transition, Heidelberg/New York/Dordrecht/London (Max- Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Springer) s Nergelius, Joakim. EU- på glid mot Bundesstaat eller tvärtom?, i M. Derlén/J. Lindholm (utg.), Festskrift till Pär Hallström, Uppsala 2012 p Nergelius, Joakim. Om Oxenstiernas ständiga aktualitet, i T. Bull/L. Halje/M. Bergström/J. Reichel/J. Nergelius, Arvet från Oxenstierna reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU, Stockholm (Sieps 2012:2 op), s Nergelius, Joakim. Konferensrapport om Access to taxpayers' data by the public, till projektet Secrecy and Transparency in the Tax Administration, konferens i Rust, Österrike, 4-7 juli Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad, Confessing the International Rights of Children, The Basic Documents with Analysis, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad (red). The Sovereignity of Children in Law, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children in Law, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red.farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children s Rights within the Legislation of the Nordic Countries, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red. Farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Persson Annina H. & Walin, Gösta & Millqvist, Göran, Panträtt, 3 uppl., 2012, Norstedts Juridik. Persson, Annina. H. & Kristoffersson, Eleonor, Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Persson, Annina. H. (red. Kristoffersson, Eleonor) Banksecrecy - konferensbidrag, Persson, Annina. H. & Henriksson, Ann- Sofie & Lundström, Karin, Household Credit, indebtedness and Insolvency, Konferensbidrag 2012, Bidraget accepterat för publicering av ERPL, Persson, Annina H, Study on the over- indebtedness of the European households: updated mapping of the situation, nature and casuses, effects and initiatives for alleviating impact, Rapport, DG Sanco,

12 Persson, Annina. H, Bona fide acquisition of cars and other motor vehicles, Scandinavian Studies of Law, volym 57, 2012, s Persson, Annina, H. & Karlsson Tuula, Marie, national report for Sweden, del 2. Ingår i Contracts: red. Faber, D. & Vermunt, N. & Kilborn, J. & Richter, T, Oxford press, Under utgivning. Persson, Annina. H., Seniorlån - en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? Omtryck. JT 2011/12 s. 841 ff. Persson, Annina. H. & Karlsson Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, 2 uppl. Norstedts, Samadi, Mona, Defamation of religion, the right to freedom of expression in international and islamic law, 2012, akademisk avhandling, Örebro. Sandén, Ulrika, Sekretess i offentlig och privat hälso- och sjukvård ett skydd för patientens personliga integritet, akademisk avhandling Iustus 2012 Steinberg, Maria. Är arbetsmiljölagen sexistisk? Ur antologin Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, red, Helene Sandmark, Studentlitteratur (2012) Steinberg, Maria. La prevenzione dei rischi psico-sociale sul luogo sul luogo di lavoro: la normativa svedese (The prevention of psychosocial risks in the work place; Swedish law). Un'analisi comparata, Lavoro e Diritio, 2/2010, il Mulino, Italien, Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Occupational Health and Safety: Swedish legislation. Steinberg, Maria. Bidrag till Occupational Health and Safety:a European and Comparative Perspective, kommer att ges ut av Kluwer under Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Skyddsombuds-och arbetsmiljöombudsrätt, bok, ca. 300 sidor. Norstedts Juridik, kommer ut i februari Zetterqvist, Jenny. Zila, Josef, Prosecutorial Powers and Policymaking in Sweden and the Other Nordic Countries, Ingår i The Prosecutor in Transnational Perspective, Edited by Erik Luna and Marianne Wade, Oxford University Press, 2012 Zila, Josef, Kommentar till brottsbalken, kap. 13, 14, 15, 23 och 24, Lexino, Karnov. 11

13 4 PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Anderberg, Andreas Straffbar oaktsamhet (doktorandprojekt). Straffrätt (särskilt allmänna delen), rättspolitik, kriminologi Bastidas, Vladimir Market Failure and EU Competition law (pågående sedan juli 2012). Bergdahl, Isak Doktorandprojektet Godtagbar risk i bank- och finansrörelse Calleman, Catharina Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring: FAS : Edvardsson, Leif Incitamentsprogram i svenska bolag noterade på Large Cap Ekroth, Jesper PUL och dess påverkan på den offentlighetsprincipen ÖB och försvarssekretessen Ervo, Laura The outlooks of the Nordic dispute resolution - The future of civil litigation, financierad av NOS- HS. Europaprocessrättslig seminarieserie, finansierad av Johan och Jacob Söderbergs stiftelse. Multilinguism in civil litigation - The linguistic minorities in the European Union and their rights in civil litigation, finansierad av Svenska kulturfonden. La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. I samarbetet med Valencia universitet, Spain. Civil and commercial mediation in Europe. I samarbetet med universiteten av Valencia, Spanien och Genoa, Italien. Menu for Justice - Toward a European Curriculum Studiorum on Judicial Studies. I samarbetet med Bologna universitetet, Italien. 12

14 The Outlooks of Fair Trial in Criminal Cases - the Future Visions and the Current State in the Scandinavia and Europe Multiculturalism and multilingualism in proceedings. Delvis tillsammans med Carlo Rasia. Ne bis in idem. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. The procedural and the material truth in the proceedings. Jurisdictio voluntaria in Finland and in Sweden. The Scandinavian court culture. Liability and social control of Scandinavian judges. Class actions. Tillsammans med Annina Persson och Elena Martinez. The fruits of the poisonous tree. Tillsammans med Elena Martinez. The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Kerstin Nordlöf. Delays in civil proceedings - comparative studies between Finland and Sweden. Tillsammans med Amie Dahlqvist. Coming from and going to? The procedural progress from the historical and futuristic points of view. Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy? Hambre, Anna-Maria Skattesekretess. Jeanna Hoffmann Tvångsvård av gravida missbrukare. En rättsvetenskaplig komparativ studie. Johansson Radwan, Märta C. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet ( ) Kelemen, Katalin Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet Financial entity: Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten 13

15 Scientific coordinator: Märta C. Johansson, Örebro universitet Kristoffersson, Eleonor Double taxation and double non-taxation in VAT (Bok; finansierad av Institutet för rättsvetenskaplig forskning) Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen (Finansierat av Riksbankens jubileumsfond) Lind, Göran Sambolagen m.m. En kommentar. Publicering planerad VT Samnordiskt projekt ang. nordisk sambojuridik. Publicering planerad Lundström, Karin Pantsättning av ägarlägenheter - doktorandprojekt Lyles, Max Rättsvetenskapens och rättskällelärans historia. Nergelius, Joakim Medverkar i forskningsprojekten Member States Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg (finansierat av EU-kommissionen) samt Secrecy and Transparency in the Tax Administration, Örebro universitet/handelshögskolan i Wien. Deltar också i forskningsnätverk om European Constitutional Law, europeisk sektion av IACL, International Association of Constitutional Law, under ledning av professor Rainer Arnold, Regensburg. Har medverkat i projektet EU och den svenska förvaltningsmodellen (Vetenskapsrådet), vilket avslutats med den ovan nämnda rapporten Sieps 2012:2 op. Nordlöf, Kerstin Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk omfattning, trender och mänskliga rättigheter Oaktsamhetens nedre gräns vid straffrättsligt ansvar. Tvångsvård av gravida missbrukare Female refugees as rights holders in protection of human rights in protracted refugee situations and implications of a plural legal context Antologi av kvinnliga straffrättare i Norden 14

16 Uppsåtsprövning vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare, The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Laura Ervo. Ohlsson, Per-Ola Redovisning i kommunal sektor (doktorandprojekt) Persson, Annina H Immoral contracts Överskuldsättning (Household credits m.m.) Collective redress 5 ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL Anderberg, Andreas Litteraturstipendium (500 ) Eugen Schaumans fond (beviljat) Bastidas, Vladimir Konkurrensverket, 3 års projekt, beviljad, ca. 1,9 miljoner SEK Calleman, Catharina FAS, Tryckbidrag, beviljad SEK Ervo, Laura Europaprocessrättslig seminarieserie, beviljat SEK Johan och Jacob Söderbergs stiftelse La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. Beviljat EUR Ministerio de Economia y Competividad, Spanien. I samarbete med Valencia universitetet. Class actions, 2900 EUR Emil Aaltonens stiftelse, beviljat. Besöksförbud tillsammans med Kerstin Nordlöf, Brottsoffermyndigheten; Väntar på besked. Ansökningar, ej beviljade. Maintenance Obligations. I samarbete med Genoa universitetet. EU-projekt. 15

17 FURIEQO Fundamental Rights Ensuring Equal Opportunities. I samarbete med Pécs universitetet. EU-projekt. Towards a European Code of Mediation and Special Conciliation Proceedings Mediation, conciliation proceedings and access to justice: a proposal for a European codification. I samarbetet med Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro. EU-projekt. Class Actions, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Varsinais- Suomen maakuntarahasto och Riksbankens jubileumsfond. Current Eruopean Trends in Pre-Trial Procedures - Comparative studies in Nordic and Former East European countries, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond. Hambre, Anna-Maria Beviljats medel från Skattenytt/TOR för språkgranskning av paper samt för deltagande i EATLP Poster Program, Rotterdam Kristoffersson, Eleonor Tryckningsbidrag för Double taxation and double non-taxation in VAT; kr, Institutet för rättsvetenskaplig forskning Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Lind, Göran Medel beviljade från Institutet för Rättsvetenskaplig forskning Medel beviljade från Institutet för juridiska studier Lyles, Max Ansökt om medel för resor från Institutet stiftelsen för rättshistorisk forskning; ansökt om medel från Pro Futura VIII Scientia VIII. Kerstin Nordlöf Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Söderbergska stiftelsen - avslag 16

18 Brottsoffermyndigheten, Brottsutsattas skydd och begränsningar vid kontaktförbud, tillsammans med Laura Ervo, avslag Annina H Persson Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Vinnova, i samarbete med KTH, Stockholm ( ), cirka kr/ år. 6 ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Anderberg, Andreas Medlem av Svenska kriminalistföreningen. Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD). Bastidas, Vladimir Medlem i redaktionsrådet, Juridisk publikation. Medlem i redaktionsrådet, Ny juridik, sedan oktober Bergdahl, Isak Mikroseminariekretsen för processrätt vid Uppsala universitet, Nätverket för juris doktorander (NJD), Nätverket för jurister i Örebro Calleman, Catharina FAS arbetsrättsliga nätverk Hushållstjänster, migration och globalisering (Ingen särskild position) IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot Ervo, Laura Styrelsemedlem International association for procedural law. Styrelsemedlem Nordisk förening för processrätt. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Forssén, Björn Advokatsamfundet, advokat 17

19 Kelemen, Katalin Member of the Editorial Staff of the blog Diritti Comparati (website: Member of the Italian Association of Comparative Law Kristoffersson, Eleonor Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet (styrelseordförande) Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter (styrelseordförande) Stiftelsen TOR/Skattenytt (styrelseledamot) Svenska nätverket för Europarättsforskning (styrelseledamot) International fiscal association, Ifa (medlem) Skatterättsliga klubben i Stockholm (medlem) Lind, Göran International Society of Family Law Svenska samfundet för jämförande rättsforskning Nätverket för jurister i Örebro Lundström, Karin Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD) Lyles, Max Medlem av IVF. Nergelius, Joakim Svenska avdelningen av International Association of Constitutional Law, ordförande Svenska samfundet för jämförande rättsforskning, styrelseledamot Nätverket för Europarättsforskning, styrgruppsledamot Ratios vetenskapliga råd, ledamot Fondation Jean Monnet pour l Europe, Lausanne, arbetande medlem 18

20 Medlem i redaktionskommittén för Sveriges Lag, ny lagbok som utkommer för första gången i januari 2013, Studentlitteratur Ledamot av styrgruppen för Nätverket för Europarättsforskning. Ordförande i Svenska sektionen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt och styrelseledamot i Svenska samfundet för jämförande rätt. Nordlöf, Kerstin Nordiska kriminalistföreningen 1985 Peace History Society 2007 British Institute of International and Comparative Law 2008 Viktimologiskt nätverk 2008 Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie Nätverket för kvinnliga straffrättare Nätverket för Nordiska straffrättare Nätverket för Nordiska processrättare IAPL International Association of Procedural Law Persson, Annina H SCCL, The Stockholm Centre of Commercial Law, medlem Cefin, Centrum för Bank och Finans, KTH, medlem Credit, Debt and Insolvency Network, medlem Svenskt samerättsligt nätverk för Jurister SanN, medlem Zerp - Centrum för Europeisk rättspolitik, Universitetet i Bremen, Tyskland, medlem Turn- around Management Association, Sweden, medlem Nätverket för jurister i Örebro Saf, Carolina Svensk Avdelning för International Law Association - styrelseledamot och biträdande sekreterare 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Curriculum Vitae PROFESSIONAL EXPERIENCE

Curriculum Vitae PROFESSIONAL EXPERIENCE Professor Dr of Laws Kerstin Nordlöf Department of Law School of Law, Psychology and Social Work Örebro University SE-701 82 Örebro Sweden 0046 (0)19-30 31 80 0046 (0)738 733 103 E-mail: Kerstin.Nordlof@oru.se

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 22-23 augusti 2016 Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro Europarättsdagarna Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Juristprogrammet 2017/2018

Juristprogrammet 2017/2018 Juristprogrammet 2017/2018 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Vill du utbilda dig till jurist? I Uppsala bygger juristutbildningen på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella

Läs mer

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grundnivå SKGCXX Kursens hp 30 Nivåklassificering

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Komparativrätt Laura Carlson 2016 Varför komparativ rätt? 1. Den gör studenter bekanta med utländska regler, begrepp och ansatsar och möjliggör därmed kommunikation

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Basic Law and Labour

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2010 JURIDICUM Sammanställt av Monika Fröjdö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÅRET SOM GÅTT... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 INTERNATIONALISERING... 3 1.3 FORSKNINGSANKNUTEN

Läs mer

Barn i rättsprocessen, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Childrens Rights in Legal Processes, Second Level, 15 Credits

Barn i rättsprocessen, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Childrens Rights in Legal Processes, Second Level, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Barn i rättsprocessen, avancerad

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (6) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen Högskolepoäng: Forskarutbildningen för doktorsexamen motsvarar

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten.

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten. Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten 26 28 april 2017 Hesselby slott Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Stiftelsen

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Professor in Law, expert regarding

Läs mer

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 Innehåll Förord 1 jan fridthjof bernt Velferdsstatens nødvendighet 3 eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 per cramér Använt kärnbränsle och skyldigheten att förhindra spridningen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2014 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 3 1.3 Samhällskontakter...

Läs mer

Land Ämnesområde Kommentar

Land Ämnesområde Kommentar Restplatser läsåret 2012/2013 Ansökningstid 20 mars-1 april Land Ämnesområde Kommentar Belgien Universiteit Antwerpen Antwerpen nationalekonomi Université Libre de Bruxelles Bryssel företagsekonomi, nationalekonomi

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

svensk kongressrapport

svensk kongressrapport swedish network of convention bureaus swedish network of convention bureaus 20 16 svensk kongressrapport svensk kongressrapport ordförande har ordet Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden.

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden. UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Johan Lindholm Jur kand, doktorand EG-RÄTTSLIG DOKUMENTATION Datum 2006-12-15 SVENSKA ENGELSKA BESKRIVNING PUBLIKATION CITERING (EX) 1. Primärrätt Primary Law Fördrag

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs Labour law, Intermediate Course Kurskod RV3022 Beslutsdatum 2008-01-16 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits

KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits Konstnärliga fakultetsnämnden KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits Avancerad nivå/second level 1. Fastställande Konstnärliga

Läs mer

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors.

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. 1 = = = = = = = OMMVJMRJON= Protokoll för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. Närvarande: Anders Lundgren, Tove Kristin Karlsen,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt Dnr HS 2014/97 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt Programkod: Beslut om fastställande: JGRVP

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE 2013-09-20 CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE UTBILDNING Filosofie doktorsexamen, Uppsala Universitet 971203 Filosofie licentiatexamen, Uppsala Universitet 951010 Civilekonomexamen, Högskolan i Örebro 920612

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE Kära medlemmar! NCCS årsmöte 2013 RUNDBREV februari 2013 Årmötet hålls i samband med konferensen: Rörelsen mellan teori och praxis den 20-22 mars 2013 i

Läs mer

JJU2Y, Juristprogrammet, 270 hp

JJU2Y, Juristprogrammet, 270 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 JJU2Y, Juristprogrammet, 270 hp JJU2Y, Law Programme, 270 hp Anmälningskod: P2800 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal Studietid:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2016 JURIDICUM Sammanställt av Maria V Holmström INLEDNING Nedan följer årsberättelsen för ämnet juridik vid Örebro universitet under 2016. Vetenskapliga

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits Kurskod: RV4000

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten Fastställande JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag Europarättens genomslag NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förord 5 Förkortningar och akronymer 15 1. Inledning 17 1. En presentation av bokens innehåll 17 2. Några grundläggande reflektioner kring genomslaget

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet. Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder Social Work 2: Welfare perspectives and legal bases 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB2 Gäller

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPK Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-04-23 Ändrad: 2012-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer