Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)"

Transkript

1 Klockan 7.3 Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35, MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 1,6% (9,1) Rörelseresultat EBIT är 22,2 MSEK (24,6) Rörelsemarginal EBIT är 6,8% (6,6) Resultat per aktie uppgår till,56 SEK (,32) Januari september Omsättningen uppgår till 1 126,2 MSEK (1 35,3) Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8) Rörelsemarginal EBITDA är 6,7% (7,3) Rörelseresultat EBIT är 37,1 MSEK (-216,4) Rörelsemarginal EBIT är 3,3% (-16,6) Resultat per aktie uppgår till,54 SEK (-7,57) Antalet anställda uppgår till (1 863)

2 Stärkt lönsamhet på en stabilare marknad För årets tredje kvartal uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7) med ett rörelseresultat EBITDA på 35, MSEK (34,1), vilket ger en marginal på 1,6% (9,1). Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. Utvecklingen i tredje kvartalet har präglats av samma aktivitet och positiva anda som vi märkte under årets första månader. Den nedgång och osäkerhet som rådde under april och maj månad, både på marknaden generellt och för Cybercom specifikt, har vi inte sett på motsvarande sätt under tredje kvartalet. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt. Affärsläget har förbättrats i alla våra dotterbolag. Det glädjer mig att notera att vår verksamhet i Singapore åter visar en stark lönsamhet. Vidare har vi även lyckats hantera ett svårt marknadsläge i Skåneregionen, där vi nu ser en positiv utveckling med nya kunder och förbättrad lönsamhet. Vi har en utmaning i tillväxten. Vi har påbörjat rekryteringssatsningar i alla storstadsregioner och vi närmar oss åter en nettotillväxt. Under kvartalet har vi arbetat med att skapa en gemensam och stark organisation i Sverige. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt Cybercom med en geografisk struktur för en långsiktig, lönsam och hållbar affär. Stockholm den 2 oktober 21 Patrik Boman VD och koncernchef Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt Patrik Boman För mer information, vänligen kontakta: Patrik Boman, VD och koncernchef Odd Bolin, Finansdirektör Kristina Cato, Informationsdirektör Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 26 egna kontor i 1 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic. 2 (14)

3 MARKNAD & AFFÄRSLÄGE Cybercom har en stark bas i Norden och verkar internationellt genom att följa sina kunder ut i världen. Utöver Norden har bolaget idag verksamhet i Polen, Rumänien, Singapore, Indien och Kina samt etablerade säljkontor i Dubai och USA. Närvaron i Asien är viktig på en global marknad, där Indien och Kina är tillväxtmarknader för en stor del av Cybercoms kunder. Verksamheterna i Rumänien, Polen, Indien och Kina stärker koncernen genom att resursförsörja och bidra till systerbolagens affärer. Totalt är 24% av Cybercoms konsulter verksamma utanför Norden och 46% utanför Sverige. Norden Under tredje kvartalet har marknaden för IT-tjänster i Norden varit mer positiv än under första halvåret. Kunderna är ännu något försiktiga men visar åter en större investeringsvilja. Förfrågningar och affärsaktiviteter ökar och ramavtalsförhandlingar slutförs. Marknaden är fortsatt något svårbedömd men Cybercoms uppfattning är att det finns ett uppdämt behov av IT-investeringar som kommer att realiseras i takt med att konjunkturen blir allt bättre. Inom offentlig sektor är efterfrågan generellt fortsatt hög i synnerhet i Stockholmsregionen men även i Öresundsregionen. Många upphandlingar har genomförts, men det är dock fortfarande begränsade affärsvolymer, exkluderat de största outsourcing affärerna. Kunder inom telekom driver utvecklingen, men pressar även prisbilden. Det är därför viktigt att få större åtaganden med egen resurstillsättning och att minska den rena resursförsäljningen. Detta har Cybercom lyckats bra med under kvartalet mot telekomleverantörssidan. Till exempel utökas ett global sourcing-uppdrag kring utveckling och förvaltning inom basbandsutveckling. Även ett utvecklingsprojekt för portering inom växelsystem, där Cybercom är erkänd för sin kompetens, har utökats. Överhuvudtaget märks en starkare marknad kring huvudstadsregionerna i Norden, där Cybercom åter satsar mycket på att rekrytera. Övriga Europa Verksamheten i östra Europa är förhållandevis liten, men strategiskt viktig. Bolagen i Rumänien och Polen är framförallt leveransresurser till systerbolagen i Norden och bidrar till lönsamheten i dessa bolag. Många nordiska kunder föredrar outsourcingsamarbete med länder som ligger nära den lokala verksamheten. Verksamheten i Rumänien fortsätter att växa och sysselsätter nu 61 personer (46). Cybercoms uppdrag kring en nordisk telekomaktörs musikportal har utökats. Det finns en potential i den polska lokala marknaden där Cybercom fortsätter att försöka positionera sig som en lokal aktör, och under kvartalet var nästan hälften av den polska verksamheten lokala affärer. Asien Det generella marknadsläget för telekom management tjänster i Asien, Mellanöstern och Afrika präglas av en fortsatt bra efterfrågan. Många operatörer i regionerna planerar expansion av framförallt mobila nät. För Cybercoms del visar Singaporeverksamheten åter stark lönsamhet och under kvartalet har flera uppdrag åter förlängts och nya påbörjats. Två större projekt finns i Rwanda och Tanzania där Cybercom under några år har optimerat och byggt ut mobila nät. Verksamheten i Kina fortsätter att växa med nya outsourcing-uppdrag kring utveckling och test, både i Chengdu och Beijing. Fjord är ett exempel på en ny kund från Sverige. Cybercom har även börjat göra affärer lokalt med nordiska kunder, vilket understryker den strategiska betydelsen av närvaron i Kina. Vidare har Cybercom vunnit ett nytt global sourcing-uppdrag från Timesys genom säljaktiviteter i USA. Uppdraget förläggs i Chengdu. Säljaktiviteterna i USA har intensifierats under hösten. Tre av Cybercoms viktigaste telekomkunder betraktar USA som strategiskt oerhört viktigt och Cybercom ser det därför viktigt med lokal närvaro. Verksamheten i Indien är stabil, och några nya mindre uppdrag har tillkommit under kvartalet. Projektet som Cybercom genomför i Bangalore har utökats till att innefatta uppdrag kring Android och MeeGo. 3 (14)

4 Omsättning Q3 per segment Omsättning Q3 per bransch Omsättning Q3 per åtagande 11% 3% 86% 6% 4% 3% 5% 51% 46% 54% 14% 17% Norden 86% Övriga Europa 3% Asien 11% Telekom 51% Industri 17% Offentlig sektor 14% Media 5% Bank & finans 3% Handel 4% Övrigt 6% Helhetsåtaganden projekt och SM 54% Konsulttjänster 46% Affärsläge Cybercom har en stark position hos internationella telekombolag telekom utgör 51 % (6) av de totala intäkterna. De stora konsultköparna inom telekom fortsätter att pressa priser, vilket ställer krav på utveckling av affärsmodellerna. Detta är en potential för outsourcing-uppdrag och global sourcing-leverans, vilket Cybercom erbjuder. Under kvartalet har Cybercom lyckats utöka andelen projektåtaganden hos telekomleverantörerna. Andelen helhetsåtaganden, såsom outsourcing och service management (SM) har ökat till 54% (52) av den totala omsättningen. De nordiska operatörerna efterfrågar konsulttjänster runt 4G-utbyggnaden. Cybercom diskuterar även funktionslösningar med operatörerna kring design, optimering och projektering av näten. Vidare har Cybercom fördjupat samarbetet med en ledande telekomleverantör genom att arbeta med systemintegration och försäljning av leverantörens produkter inom multimedia. Offentlig sektor står för 14 % (12) av omsättningen under tredje kvartalet och Cybercom har vunnit viktiga ramavtal för kommande år. Nya är till exempel Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Tillväxtverket. Dock tar det tid innan ramavtalen resulterar i större volymer men det är en tydlig uppåtgående trend för Cybercoms nordiska verksamheter. Genom sin expertis inom internet och mobila tjänster, säkerhet och inbyggda system, vilka samtliga är branschöverskridande, kan Cybercom agera katalysator mellan telekom och andra branscher och tillföra lösningar och återanvända kunskap. Infotainmentlösningar till fordonsindustrin är ett sådant exempel, där Cybercom har exklusiva samarbeten med ledande biltillverkare. Återhämtningen är relativt snabb inom fordonssegmentet där Cybercom nu åter utökat sina åtaganden. Detta avspeglar sig i att en stor andel av omsättningen, 17% (11), återfinns inom industrisegmentet. I Finland märks större kunder inom industrisegmentet som Kone, Sandvik och ABB, vilka har börjat öka antalet förfrågningar igen. Ensto är en ny kund där Cybercoms uppdrag gäller tjänster för laddningsstolpar för elbilar. Verksamheten i Skåneregionen visar återigen en positiv utveckling, med god beläggning och förbättrad lönsamhet. Ett starkt fokus på säljaktiviteter har genererat många uppdrag hos nya kunder. Det gäller framförallt inom mobila tjänster där Cybercom till exempel fått uppdrag från Mobill gällande en mobil biljett-applikation, Small Green Men, där Cybercom utvecklat My Security App för Android och från en nordisk bank där Cybercom utvecklar nya mobila funktionaliteter. Cybercom har för kunds räkning utvecklat ett nästa generationens Bluetoothtillbehör för smart phones. Cybercom har även vunnit ett ramavtal med IKANO-banken. 4 (14)

5 Marknadsaktiviteter För att stärka Cybercom varumärke fortsätter bolaget att investera i marknadsaktiviteter såsom mässor, konferenser och seminarier inom bolagets fokusområden. Under kvartalet har Cybercom: Varit föredragare på Mobile Monday i Malmö Vunnit pris på Catwalk, arrangerat av Telecom City i Karlskrona, för Handelsbankens mobiltjänst samt för Telenors, Telias, Swedbank och Finansiell ID-tekniks tjänst BankID i mobilen Varit delaktig i Webbdagarna i Malmö Ställt ut på en mässa i Detroit gällande Connected Cars och Bluetooth Varit talare på SEC-T i Stockholm gällande IT-säkerhet Värd för Säkerhet ochoutsourcing i Stockholm Arrangerat Digital Landscape tillsammans med större internationella partners. Konferensen hölls i Stockholm för över 1 besökare Lanserat en nyhetssajt med integrerade sociala medier, se Corporate Social Responsibility (CSR) Som en del av Cybercoms CSR-arbete har bolaget under tredje kvartalet utsett tre så kallade CSR-ambassadörer bland bolagets 18 anställda. Under det kommande året ska de vid sidan av sitt arbete som konsulter belysa CSR-frågor inom bolaget och när så är relevant även i kundsammanhang. Nyligen var de tre CSR-ambassadörerna tillsammans med Cybercoms VD och kommunikationschef i Rwanda. Här besökte de SOS Barnbyars verksamhet och den skola som Cybercom stödjer. I Rwanda arbetar Cybercom med utrullningen av landets tredje nationella mobilnät. Detta är en intressant affär för Cybercom samtidigt som nätutbyggnaden har bidragit till att många fler har möjlighet att ringa. Cybercom har ett långsiktigt partneravtal med SOS Barnbyar och finansierar en del av verksamheten för en grundskola med 2 barn i Gikongoro, Rwanda. Grundskolan har sedan starten fördubblat sin kapacitet. Datorer har köpts in till skolan för att underlätta undervisningen och för att barnen ska få lära sig hur de kan använda en dator. Cybercoms CSR-engagemang i Rwanda är ett exempel på bolagets strävan att uppträda ansvarsfullt i alla länder och i alla sammanhang där koncernen verkar. KUNDER De 1 största kunderna står för 51% (59) av bolagets totala omsättning. Den enskilt största kunden står för 16,7% (19) av den totala omsättningen. 62% (62) av Cybercoms omsättning kommer från ramavtalskunder. I tredje kvartalet har det tillkommit flest nya kunder under hela 21. Exempel är Animex i Polen, Repab, Nanofactory instruments, TerraNet, TimeLox, SF Bio, Bayer Health Care, Speedbook, SPP, Statens Institutions Styrelse och Domstolsverket i Sverige samt Danska Posten. Listan över Cybercoms större kunder inkluderar AMS i Danmark, ASSA ABLOY, Ericsson, Millicom, Nokia, Nokia Siemens Networks, Sony Ericsson, ST-Ericsson, TeliaSonera och Volvo. 5 (14)

6 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 Cybercom Group, MSEK RTM Omsättning 1 126,2 1 35,3 328,8 372, , ,5 Rörelseresultat EBITDA 75,3 94,8 35, 34,1 144,1 124,6 EBITDA underliggande verksamhet 93,3 128,8 35, 39,7 177,9 142,4 EBITDA marginal, % 6,7 7,3 1,6 9,1 8,2 7,9 EBITDA marginal underliggande verksamhet, % 8,3 9,9 1,6 1,7 1,2 9,1 Rörelseresultat EBIT 37,1-216,4 22,2 24,6-177,7 75,8 EBIT underliggande verksamhet 55,1 97,6 22,2 3,2 136,1 93,6 EBIT marginal % 3,3-16,6 6,8 6,6-1,1 4,8 EBIT marginal underliggande verksamhet % 4,9 7,5 6,8 8,1 7,8 6, Antal anställda vid periodens slut Underliggande verksamhet exkluderar engångsposter och eventuella nedskrivningar av goodwill. Januari september Omsättningen uppgick till 1 126,2 MSEK (1 35,3). Jämfört med föregående år har Cybercom cirka 115 färre anställda, vilket till största del är resultatet av de neddragningar som gjorts under 29 och 21. Även andelen underkonsulter är fortsatt något lägre än föregående år. Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8) vilket ger en marginal på 6,7% (7,3). Från och med Q1 21 tillkommer avskrivningar om 2,5 MSEK per kvartal på varumärket Plenware och,7 MSEK på kundrelationer avseende Teleste, avskrivningstiden är tre år respektive 15 månader. Rörelseresultatet EBIT uppgår till 37,1 MSEK (-216,4). Det motsvarar en rörelsemarginal på 3,3% (-16,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen med -34,2 MSEK och EBITDA med -3,8 MSEK. Resultatet belastas med 18 MSEK för det åtgärdsprogram som genomförts i södra Sverige, där ett varsel som berörde 8 medarbetare lades i januari. Kostnaden togs i sin helhet i första kvartalet och täcker uppsägning av 59 medarbetare. Finansnettot uppgår till -18,3 MSEK (-24,2). Här ingår räntekostnad för lån upptagna i samband med förvärvet av ausystems (27) och Plenware (28) med -7,3 MSEK (-14,2). Resultatet före skatt uppgår till 18,8 MSEK (-24,6), vilket innebär en nettomarginal på 1,7% (-18,4). Omsättning och resultat rullande tolv månader, rensat från omstruktureringskostnader och nedskrivningar Omsättning (SEKm) Q47 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Rörelseresultat EBITDA (SEKm) Omsättning (SEKm) Q47 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Rörelseresultat EBIT (SEKm) Omsättning EBITDA underliggande verksamheten Omsättning EBIT underliggande verksamheten 6 (14)

7 Juli september Under tredje kvartalet uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7). EBITDA uppgår till 35, MSEK (34,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 1,6% (9,1). EBIT uppgår till 22,2 MSEK (24,6). Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,8% (6,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen för kvartalet med -8,8 MSEK och EBITDA med -1,3 MSEK. Omsättning per kvartal Rörelseresultat EBIT per kvartal* Rörelseresultat EBITDA per kvartal SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEKm Q1 Q1 Q1 Q Q2 Q2 Q2 Q Q3 Q3 Q3 Q Q4 Q4 Q *Nedskrivning goodwill om 28 MSEK i Q1 29 MEDARBETARE Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) i koncernen var under januari september personer (1 778). Vid periodens utgång är antalet anställda i koncernen (1 863), varav 19% (18) är kvinnor. De personalneddragningar om 59 personer som genomförts i den skånska verksamheten har fått genomslag i antal anställda under året. Nedläggningen av Estland berörde cirka 3 anställda. Ambitionen är att återfå en positiv nettorekrytering under fjärde kvartalet. INVESTERINGAR Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till 15,2 MSEK (7,5). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Under året är kassaflödet före förändring av rörelsekapital 36, MSEK (67,8). Rörelsekapitalet har under året förändrats med 11,6 MSEK (9,8). Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten 47,6 MSEK (77,6). Koncernens likvida medel uppgår per 3 september 21 till 82,3 MSEK (167,6). 29 avsåg cirka 5 MSEK av de likvida medlen kontanter tillförda genom den nyemission som genomfördes under andra kvartalet 29. Sedan dess har Cybercom gjort extra amorteringar om cirka 5 MSEK utöver de ordinarie amorteringarna om cirka 1 MSEK. De räntebärande skulderna uppgår till 237,5 MSEK (395,1). Det egna kapitalet per den 3 september 21 är 92, MSEK (875,4) vilket motsvarar en stärkt soliditet på 6,5% (51,2). Eget kapital per aktie uppgår till 25, SEK (24,26). SKATTER Under perioden uppgår koncernens effektiva skattesats till 1,2% (2,%). Den låga skattesatsen beror på en justering av skatt från föregående år och exklusive justeringen uppgår skattesatsen till 21,6%. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag. 7 (14)

8 Kassaflöde från löpande verksamheten ackumulerat Resultat per aktie per kvartal* Resultat per aktie ackumulerat* SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEK 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, -12, Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEK 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, -12, Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 *Nedskrivning goodwillom 28 MSEK i Q1 29 RISKBEDÖMNING Som beskrivs i avsnittet Marknad & affärsläge i denna rapport har en väsentlig konjunkturavmattning skett under de senaste åren och de flesta större konsultköpare har infört sparprogram eller lagt varsel. Även om orderflödet har varit relativt stabilt så har kundernas beslutsprocesser förlängts. En försämring av konjunkturen kan påverka Cybercom negativt vad avser orderingång och intjäning. Värderingen av Cybercoms tillgångar är bland annat beroende av antaganden om framtida kassaflöden vilka kan påverkas negativt vid en ytterligare konjunkturförsämring. Den finansiella risksituationen, det vill säga valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisk, kan också påverkas negativt av en ytterligare konjunkturavmattning. De åtgärder bolaget vidtagit under 29 och 21 (omstrukturering, nyemissioner,goodwillnedskrivning samt omlagd bankfinansiering) har dock bidragit till att både den operativa och den finansiella risksituationen måste anses vara lägre idag än den var för ett år sedan. FRAMTIDSUTSIKTER Cybercom har en stark plattform i Norden, där bolaget är en ledande aktör. Genom etableringar i östra Europa, Indien, Singapore och Kina är bolaget väl positionerat för att vara en attraktiv samarbetspartner till befintliga och blivande kunder. Inom vissa regioner och branscher syns en begynnande återhämtning i efterfrågan efter den djupa internationella lågkonjunkturen under 28 29, medan andra kundsegment ännu inte visat sådana tecken. Det är därför sannolikt för tidigt att betrakta lågkonjunkturen som överstånden. 21 karakteriseras av en utmanande marknadssituation men Cybercom ser kontinuerligt över och anpassar sin kostnadsbas, för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet. Nya typer av affärsmodeller med fokus på kostnadseffektivitet efterfrågas allt oftare. Cybercoms strategi att erbjuda sina kunder leverans från flera olika geografiska regioner, med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, uppfattas mycket positivt av kunderna och bidrar väsentligt till bolagets konkurrensförmåga. Denna trend förväntas fortsätta under 21 och bolaget har för avsikt att fortsätta stärka sin offshorekapacitet. Bolaget agerar också löpande för att även lokalt anpassa verksamheten efter rådande marknadsförutsättningar, avseende kompetensmix, erbjudande och leveranskapacitet. Cybercom lämnar inga prognoser. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Peter Keller-Andreasen utses till VD för den nya svenska organisationen med drygt 9 anställda och 7% av Cybercoms omsättning. 8 (14)

9 ÖVRIG INFORMATION Viktiga datum Kapitalmarknadsdag november 21 kl Bokslutskommuniké 21 8 februari 211 kl 7.3 Delårsrapport jan-mar april 211 kl 7.3 Årsstämma april 211 kl 15. Notera Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl Stockholm den 2 oktober 21 Wigon Thuresson Styrelseordförande Margareta Alestig Johnson Styrelseledamot Roger Bergqvist Styrelseledamot Hampus Ericsson Styrelseledamot Ulf Körner Styrelseledamot Thomas Landberg Styrelseledamot Robin Hammarstedt Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Henrik P. Larsson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Patrik Boman Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Cybercom Group AB (publ) per 3 september 21 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av bolagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 2 oktober 21 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor 9 (14)

10 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 Not RTM Omsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1 126,2-318,1 1 35,3-44,8 328,8-89,2 372,7-118, ,6-528, ,5-441,5 Personalkostnader -732,8-85,7-24,6-219,9-1 79,3-1 6,4 Avskrivningar -38,2-31,2-12,8-9,5-41,8-48,8 Nedskrivning av goodw ill - -28, , - Rörelseresultat, EBIT 37,1-216,4 22,2 24,6-177,7 75,8 Finansiella intäkter 7,1 5,2 2,5 2,7 7, 8,9 Finansiella kostnader -25,4-29,4-5,8-8,6-34,3-3,3 Resultat före skatt 18,8-24,6 18,9 18,7-25, 54,4 Aktuell skatt -1,5-11,2 1,9-7,2-18,5-8,8 Uppskjuten skatt 1,3 15,9 -,8, 14,4 -,2 Resultat kvarvarande verksamhet 18,6-235,9 2, 11,5-29,1 45,4 Avvecklad verksamhet 2,9 -, ,4,9 Periodens resultat 19,5-236,3 2, 11,5-29,5 46,3 RESULTAT PER AKTIE Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 SEK RTM Hela verksamheten Resultat per aktie före utspädning,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Resultat per aktie efter utspädning,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie före utspädning,52-7,55,56,32-6,22 1,26 Resultat per aktie efter utspädning,52-7,55,56,32-6,22 1,26 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 MSEK RTM Periodens resultat 19,5-236,3 2, 11,5-29,5 46,3 Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -36, -17,4-17,2-15,2-11,2-29,8 Säkring valutarisk utländska verksamheter 15,9 11,7 4, 7,2 9,9 14,1 Skatteeffekt poster i övrigt totalresultat -4,2-3,1-1,1-2, -2,6-3,7 Periodens övriga totalresultat -24,3-8,8-14,3-1, -3,9-19,4 Periodens totalresultat -4,8-245,1 5,7 1,5-213,4 26,9 1 (14)

11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Om räkningsreserv Balanse rat resultat Sum ma eget kapital Ingående eget kapital 1 januari 29 24,6 744,8 4,7 188, 998,1 Periodens totalresultat ,8-236,3-245,1 Nyemission 11,5 11, ,4 Utgående eget kapital 3 september 29 36,1 855,7 31,9-48,3 875,4 Ingående eget kapital 1 januari 21 36,1 855,6 36,7-21,5 96,9 Periodens totalresultat ,3 19,5-4,8 Nyemission - -, ,1 Utgående eget kapital 3 september 21 36,1 855,5 12,4-2, 92, BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Not Tillgångar Goodw ill 92,6 949,5 95,7 Kundrelationer 76,4 85,6 86,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 32,5 43,5 44,9 Materiella anläggningstillgångar 41,5 48,6 48,3 Finansiella anläggningstillgångar 1,1 1,,9 Uppskjutna skattefordringar 53,5 64,5 61,4 Summa anläggningstillgångar 1 125, , ,1 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 282,8 347,9 358,9 Likvida medel 82,3 167,6 183,5 Summa omsättningstillgångar 365,1 515,5 542,4 Summa tillgångar 1 49,7 1 78, ,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 92, 875,4 96,9 Långfristiga skulder, räntebärande 117,1 285,3 251,7 Långfristiga skulder, ej räntebärande 58, 87,1 76,1 Summa långfristiga skulder 175,1 372,4 327,8 Kortfristiga skulder, räntebärande 12,4 19,8 121,2 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 293,2 35,6 379,6 Summa kortfristiga skulder 413,6 46,4 5,8 Summa eget kapital och skulder 1 49,7 1 78, ,5 Ställda panter 3 Se not Se not Se not Eventualförpliktelser 3 Se not Inga Inga 11 (14)

12 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MSEK Not Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Q3 21 Q RTM Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 36, 67,8 15,6 18,4 117,4 85,6 Förändring av rörelsekapital 11,6 9,8 7,4 9,5 11, 12,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,6 77,6 23, 27,9 128,4 98,4 Investering i materiella och immateriella anl.tillgångar -15,2-7,5-4,4-2, -15,2-22,9 Förvärv av dotterföretag/inkråm 4-13,9-11,4-13,6-1,2-11,3-13,8 Övriga poster -,1 -,1,4 -,1 - -,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,2-19, -17,6-3,3-26,5-36,8 Nyemission -,2 92,8 - -4,4 92,5 -,5 Upptagna lån 2, - 2, - - 2, Amortering av finansiella skulder -133,9-149,2-26,6-79,5-178,1-162,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114,1-56,4-6,6-83,9-85,6-143,3 Kassaflöde från kvarvarande verksamhet -95,7 2,2-1,2-59,3 16,3-81,7 Kassaflöde från avvecklad verksamhet,9 -, ,5,9 Årets kassaflöde -94,8 1,7-1,2-59,3 15,8-8,8 Likvida medel vid periodens början 183,5 169,7 87,3 23,2 169,7 167,6 Valutakursdifferens i likvida medel -6,4-3,8-3,8-3,3-2, -4,6 Likvida medel vid periodens slut 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3 ÖVRIG INFORMATION MSEK Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Q3 21 Q RTM Aktieinformation Resultat/aktie före utspädning, SEK,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Resultat/aktie efter utspädning, SEK*,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Antal aktier vid periodens slut, före utspädning Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning* Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning* Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut** Finansiell ställning Eget kapital 92, 875,4 92, 875,4 96,9 92, Soliditet, % 6,5 51,2 6,5 51,2 52,3 6,5 Eget kapital/aktie, SEK 25, 24,26 25, 24,26 25,13 25, Nettoinvesteringar imm. & mat. anläggningstillgångar 15,2 7,5 4,4 2, 15,2 22,9 Likvida medel 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3 Medarbetarinformation Antal anställda vid periodens slut Andel kvinnor vid periodens slut, % Medeltal antal anställda Omsättning per anställd, ksek Nyck eltal Rörelsemarginal (EBIT), % 3,3-16,6 6,8 6,6-1,1 4,8 Rörelsemarginal (EBITDA), % 6,7 7,3 1,6 9,1 8,2 7,9 Nettomarginal, % 1,7-18,4 5,7 5, -11,7 3,5 * Utspädningseffekt beräknas ej om teckningskursen är högre än stamaktiens verkliga värde. Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultat per aktie eller eget kapital per aktie försämras. ** Under året har det utestående optionsprogrammet förfallit, ingen av optionerna nyttjades. 12 (14)

13 RÖRELSESEGMENT Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets verkställande direktörför att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Jan - Sep 21 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 1 36, 778,9 213,9 44,3 7,3 82,9-1, ,2 Intäkter från andra segment 8,7 9,8 1,3 5, 21,3 25,3-62,7 - Segmentens EBITDA 76,7 51,1 18,1 7,5-2,4 1,5-9,5 75,3 Av- och nedskrivningar -38,2 Finansiella poster -18,3 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,8 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -6,9 MSEK. Jan - Sep 29 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 1 25,9 897, 274,9 33,9 8,2 91,1,2 1 35,3 Intäkter från andra segment 7,7 7,1 1,7 8,9 22,6 17,7-58, - Segmentens EBITDA 112,7 76,3 27,7 8,7-3,3 8,9-23,5 94,8 Av- och nedskrivningar -311,2 Finansiella poster -24,2 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter -24,6 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -19,7 MSEK. Q3 21 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 297,6 22,4 64,1 14,2 2,6 28,9-1,4 328,8 Intäkter från andra segment 4,1 4,7,2 1,1 6,3 9,5-21,8 - Segmentens EBITDA 28,3 2,4 5,4 2,5,2 8,6-2,1 35, Av- och nedskrivningar -12,8 Finansiella poster -3,3 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,9 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -1,3 MSEK. Q3 29 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 339,7 253,1 76,1 1,5 1,8 31,3,9 373,7 Intäkter från andra segment 2,4 2,,5 2,4 7,5 7,4-19,8 - Segmentens EBITDA 45,5 31,9 11,4 2,2-1,2 2,3-12,5 34,1 Av- och nedskrivningar -9,5 Finansiella poster -5,9 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,7 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -11,2 MSEK. 13 (14)

14 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel Delårsrapport. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas från och med januari 21. Omarbetningen medför ändringar avseende redovisning av förvärv och transaktionsutgifter samt att effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar redovisas i årets resultat. Ändringarna har endast effekter vid förvärv gjorda efter 1 januari 21. Redovisnings- och värderingsmetoderna är utöver detta oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen för 29. Not 2 Avvecklad verksamhet Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 MSEK RTM Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Aktuell skatt Resultat från verksamheten Realisationsresultat,9 -, ,4,9 Resultat från avvecklad verksamhet,9 -, ,4,9 Not 3 Ställda panter och eventualförpliktelser I samband med upptagande av lån för förvärv av ausystems och Plenware pantsattes aktierna i de förvärvade bolagen. Koncernmässigt värde av pantsättningen per 3 september 21 uppgår till 793,5 MSEK. Därutöver har uttagna företagshypoteksbrev om 83,3 MSEK (39,3) pantsatts för samma ändamål. I oktober 21 har moderbolaget ingått ett borgensåtagande motsvarande 1,4 MEUR. Åtagandet ersätter en tidigare pantsättning inom den finska verksamheten. Krav har framställts gentemot Cybercom Sweden West AB uppgående till ca 7 MSEK. Till stöd för kraven anförs bl a väsentligt avtalsbrott. Det föreligger dock inget avtal. Kraven är oprecisa och bedömningen är, såsom kraven nu har framställts, att dessa är grundlösa. Not 4 Inkråmsförvärv Cybercom Sweden East AB har under första kvartalet förvärvat inkråm från SunGard, vilket inkluderar två anställda. Avtalet innebär även att Cybercom övertar förvaltningsansvaret för några av SunGards kunder. Köpeskillingen uppgår till,5 MSEK, av vilken,5 MSEK har bedömts utgöra kundrelationer. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration och interna system. Vid periodens slut är 18 (15) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet antal anställda under perioden är 16 (14). Efter omförhandling av bankfinansiering är moderbolaget ensam låntagare, tidigare låg del av bankfinansieringen även på dotterbolagsnivå, därav moderbolagets ökning av kortfristiga skulder. Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Jan - Dec 29 Rörelsens intäkter 23,6 24,8 33,4 Rörelsens kostnader -44,1-49,9-63,1 Rörelseresultat -2,5-25,1-29,7 Resultat från finansiella poster 9,1 19,7-35,6 Resultat efter finansiella poster -11,4-5,4-65,3 Bokslutsdispositioner ,3 Skatt på årets resultat 1,8 2,5 5, Årets resultat -9,6-2,9-63,6 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar 724,6 576,4 673,5 Omsättningstillgångar 63,8 587, 425,6 Summa tillgångar 1 328, ,4 1 99,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 875,3 912,1 885,1 Obeskattade reserver 17,7 14,3 17,7 Långfristiga skulder 111, 123,3 114,3 Kortfristiga skulder 324,4 113,7 82, Summa eget kapital och skulder 1 328, ,4 1 99,1 Ställda säkerheter 615,4 452,6 55,1 Eventualförpliktelser (14)

Kontoret i Estland stängt

Kontoret i Estland stängt 21-7-16 Klockan 7.3 Omsättningen uppgår till 797,4 MSEK (932,6) Rörelsemarginal EBITDA exklusive engångskostnad om 18 MSEK är 7,3% (9,5) Rörelsemarginal EBITDA är 5,1% (6,5) Rörelsemarginal EBIT är 1,9%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Juli september. Januari september

Juli september. Januari september 29-1-2 Klockan 7.3 Juli september Omsättningen uppgår till 372,7 MSEK (388,7) Rörelsemarginal EBITDA är 9,1% (1,6) Rörelsemarginal EBIT är 6,6% (8,5) Resultat per aktie uppgår till,32 SEK (,67) Januari

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Omsättningen uppgår till 455,0 MSEK (463,8) Rörelsemarginal EBITDA är 9,5% (11,1) Resultat per aktie uppgår till 0,61 SEK (0,91) Januari juni

Omsättningen uppgår till 455,0 MSEK (463,8) Rörelsemarginal EBITDA är 9,5% (11,1) Resultat per aktie uppgår till 0,61 SEK (0,91) Januari juni 2009-07-17 Klockan 07.30 Omsättningen uppgår till 455,0 (463,8) Rörelsemarginal EBITDA är 9,5% (11,1) Resultat per aktie uppgår till 0,61 SEK (0,91) Januari juni Omsättningen ökar med 3% till 932,6 (908,2)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Januari september. Omsättning +31% till 388,7 MSEK (296,4) EBIT +33% till 33,0 MSEK (24,8) Resultat +40% till 18,3 MSEK (13,1)

Januari september. Omsättning +31% till 388,7 MSEK (296,4) EBIT +33% till 33,0 MSEK (24,8) Resultat +40% till 18,3 MSEK (13,1) 2008-10-21 Klockan 07.30 Omsättning +31% till 388,7 MSEK (296,4) EBIT +33% till 33,0 MSEK (24,8) Resultat +40% till 18,3 MSEK (13,1) Vinst per aktie 0,72 SEK (0,99) 8,5% rörelsemarginal EBIT (8,4%) 10,6%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Cybercom vann ett helhetsåtagande med multisiteleverans inom test och simulering för en stor telekomkund

Cybercom vann ett helhetsåtagande med multisiteleverans inom test och simulering för en stor telekomkund Pressmeddelande publicerat 29 april 2015 kl 07.30 Delårsrapport Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 333,9 MSEK (309,1) Rörelseresultat EBIT var 14,8 MSEK (15,8) Rörelsemarginal EBIT var 4,4% (5,1)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING

FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER FÖR CYBERCOM GROUP FORTSATT TILLVÄXT MED STARK RESULTATUTVECKLING Delårsrapport januari september Omsättningen ökar med 18%, till 342,7 MSEK (291,4) Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8)

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) 2825 Klockan 7.3 Cybercom Group Bokslutskommuniké Januari december 27 Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) EBIT +123% till 113,7 MSEK (5,9) Resultat +9% till 67, MSEK (35,3) Vinst per aktie 4,46 SEK

Läs mer

RESURS BEMANNING CNC AB (publ)

RESURS BEMANNING CNC AB (publ) RESURS BEMANNING CNC AB (publ) Resurs Bemanning är ett av Sveriges ledande kompetensförsörjningsföretag och är noterat på OMX First North. Vi har verksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning,

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Cybercom Group Delårsrapport Januari september 2007

Cybercom Group Delårsrapport Januari september 2007 27125 Klockan 8. Cybercom Group Delårsrapport Januari september 27 Omsättning +11% till 775, (386,3) EBIT +118% till 72,1 (33,) Resultat +54% till 38,2 (24,8) Vinst per aktie 3,4 SEK (2,1) 9,3% rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer