Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)"

Transkript

1 Klockan 7.3 Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7) Rörelseresultat EBITDA är 35, MSEK (34,1) Rörelsemarginal EBITDA är 1,6% (9,1) Rörelseresultat EBIT är 22,2 MSEK (24,6) Rörelsemarginal EBIT är 6,8% (6,6) Resultat per aktie uppgår till,56 SEK (,32) Januari september Omsättningen uppgår till 1 126,2 MSEK (1 35,3) Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8) Rörelsemarginal EBITDA är 6,7% (7,3) Rörelseresultat EBIT är 37,1 MSEK (-216,4) Rörelsemarginal EBIT är 3,3% (-16,6) Resultat per aktie uppgår till,54 SEK (-7,57) Antalet anställda uppgår till (1 863)

2 Stärkt lönsamhet på en stabilare marknad För årets tredje kvartal uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7) med ett rörelseresultat EBITDA på 35, MSEK (34,1), vilket ger en marginal på 1,6% (9,1). Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. Utvecklingen i tredje kvartalet har präglats av samma aktivitet och positiva anda som vi märkte under årets första månader. Den nedgång och osäkerhet som rådde under april och maj månad, både på marknaden generellt och för Cybercom specifikt, har vi inte sett på motsvarande sätt under tredje kvartalet. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt. Affärsläget har förbättrats i alla våra dotterbolag. Det glädjer mig att notera att vår verksamhet i Singapore åter visar en stark lönsamhet. Vidare har vi även lyckats hantera ett svårt marknadsläge i Skåneregionen, där vi nu ser en positiv utveckling med nya kunder och förbättrad lönsamhet. Vi har en utmaning i tillväxten. Vi har påbörjat rekryteringssatsningar i alla storstadsregioner och vi närmar oss åter en nettotillväxt. Under kvartalet har vi arbetat med att skapa en gemensam och stark organisation i Sverige. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt Cybercom med en geografisk struktur för en långsiktig, lönsam och hållbar affär. Stockholm den 2 oktober 21 Patrik Boman VD och koncernchef Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt Patrik Boman För mer information, vänligen kontakta: Patrik Boman, VD och koncernchef Odd Bolin, Finansdirektör Kristina Cato, Informationsdirektör Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 26 egna kontor i 1 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic. 2 (14)

3 MARKNAD & AFFÄRSLÄGE Cybercom har en stark bas i Norden och verkar internationellt genom att följa sina kunder ut i världen. Utöver Norden har bolaget idag verksamhet i Polen, Rumänien, Singapore, Indien och Kina samt etablerade säljkontor i Dubai och USA. Närvaron i Asien är viktig på en global marknad, där Indien och Kina är tillväxtmarknader för en stor del av Cybercoms kunder. Verksamheterna i Rumänien, Polen, Indien och Kina stärker koncernen genom att resursförsörja och bidra till systerbolagens affärer. Totalt är 24% av Cybercoms konsulter verksamma utanför Norden och 46% utanför Sverige. Norden Under tredje kvartalet har marknaden för IT-tjänster i Norden varit mer positiv än under första halvåret. Kunderna är ännu något försiktiga men visar åter en större investeringsvilja. Förfrågningar och affärsaktiviteter ökar och ramavtalsförhandlingar slutförs. Marknaden är fortsatt något svårbedömd men Cybercoms uppfattning är att det finns ett uppdämt behov av IT-investeringar som kommer att realiseras i takt med att konjunkturen blir allt bättre. Inom offentlig sektor är efterfrågan generellt fortsatt hög i synnerhet i Stockholmsregionen men även i Öresundsregionen. Många upphandlingar har genomförts, men det är dock fortfarande begränsade affärsvolymer, exkluderat de största outsourcing affärerna. Kunder inom telekom driver utvecklingen, men pressar även prisbilden. Det är därför viktigt att få större åtaganden med egen resurstillsättning och att minska den rena resursförsäljningen. Detta har Cybercom lyckats bra med under kvartalet mot telekomleverantörssidan. Till exempel utökas ett global sourcing-uppdrag kring utveckling och förvaltning inom basbandsutveckling. Även ett utvecklingsprojekt för portering inom växelsystem, där Cybercom är erkänd för sin kompetens, har utökats. Överhuvudtaget märks en starkare marknad kring huvudstadsregionerna i Norden, där Cybercom åter satsar mycket på att rekrytera. Övriga Europa Verksamheten i östra Europa är förhållandevis liten, men strategiskt viktig. Bolagen i Rumänien och Polen är framförallt leveransresurser till systerbolagen i Norden och bidrar till lönsamheten i dessa bolag. Många nordiska kunder föredrar outsourcingsamarbete med länder som ligger nära den lokala verksamheten. Verksamheten i Rumänien fortsätter att växa och sysselsätter nu 61 personer (46). Cybercoms uppdrag kring en nordisk telekomaktörs musikportal har utökats. Det finns en potential i den polska lokala marknaden där Cybercom fortsätter att försöka positionera sig som en lokal aktör, och under kvartalet var nästan hälften av den polska verksamheten lokala affärer. Asien Det generella marknadsläget för telekom management tjänster i Asien, Mellanöstern och Afrika präglas av en fortsatt bra efterfrågan. Många operatörer i regionerna planerar expansion av framförallt mobila nät. För Cybercoms del visar Singaporeverksamheten åter stark lönsamhet och under kvartalet har flera uppdrag åter förlängts och nya påbörjats. Två större projekt finns i Rwanda och Tanzania där Cybercom under några år har optimerat och byggt ut mobila nät. Verksamheten i Kina fortsätter att växa med nya outsourcing-uppdrag kring utveckling och test, både i Chengdu och Beijing. Fjord är ett exempel på en ny kund från Sverige. Cybercom har även börjat göra affärer lokalt med nordiska kunder, vilket understryker den strategiska betydelsen av närvaron i Kina. Vidare har Cybercom vunnit ett nytt global sourcing-uppdrag från Timesys genom säljaktiviteter i USA. Uppdraget förläggs i Chengdu. Säljaktiviteterna i USA har intensifierats under hösten. Tre av Cybercoms viktigaste telekomkunder betraktar USA som strategiskt oerhört viktigt och Cybercom ser det därför viktigt med lokal närvaro. Verksamheten i Indien är stabil, och några nya mindre uppdrag har tillkommit under kvartalet. Projektet som Cybercom genomför i Bangalore har utökats till att innefatta uppdrag kring Android och MeeGo. 3 (14)

4 Omsättning Q3 per segment Omsättning Q3 per bransch Omsättning Q3 per åtagande 11% 3% 86% 6% 4% 3% 5% 51% 46% 54% 14% 17% Norden 86% Övriga Europa 3% Asien 11% Telekom 51% Industri 17% Offentlig sektor 14% Media 5% Bank & finans 3% Handel 4% Övrigt 6% Helhetsåtaganden projekt och SM 54% Konsulttjänster 46% Affärsläge Cybercom har en stark position hos internationella telekombolag telekom utgör 51 % (6) av de totala intäkterna. De stora konsultköparna inom telekom fortsätter att pressa priser, vilket ställer krav på utveckling av affärsmodellerna. Detta är en potential för outsourcing-uppdrag och global sourcing-leverans, vilket Cybercom erbjuder. Under kvartalet har Cybercom lyckats utöka andelen projektåtaganden hos telekomleverantörerna. Andelen helhetsåtaganden, såsom outsourcing och service management (SM) har ökat till 54% (52) av den totala omsättningen. De nordiska operatörerna efterfrågar konsulttjänster runt 4G-utbyggnaden. Cybercom diskuterar även funktionslösningar med operatörerna kring design, optimering och projektering av näten. Vidare har Cybercom fördjupat samarbetet med en ledande telekomleverantör genom att arbeta med systemintegration och försäljning av leverantörens produkter inom multimedia. Offentlig sektor står för 14 % (12) av omsättningen under tredje kvartalet och Cybercom har vunnit viktiga ramavtal för kommande år. Nya är till exempel Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Tillväxtverket. Dock tar det tid innan ramavtalen resulterar i större volymer men det är en tydlig uppåtgående trend för Cybercoms nordiska verksamheter. Genom sin expertis inom internet och mobila tjänster, säkerhet och inbyggda system, vilka samtliga är branschöverskridande, kan Cybercom agera katalysator mellan telekom och andra branscher och tillföra lösningar och återanvända kunskap. Infotainmentlösningar till fordonsindustrin är ett sådant exempel, där Cybercom har exklusiva samarbeten med ledande biltillverkare. Återhämtningen är relativt snabb inom fordonssegmentet där Cybercom nu åter utökat sina åtaganden. Detta avspeglar sig i att en stor andel av omsättningen, 17% (11), återfinns inom industrisegmentet. I Finland märks större kunder inom industrisegmentet som Kone, Sandvik och ABB, vilka har börjat öka antalet förfrågningar igen. Ensto är en ny kund där Cybercoms uppdrag gäller tjänster för laddningsstolpar för elbilar. Verksamheten i Skåneregionen visar återigen en positiv utveckling, med god beläggning och förbättrad lönsamhet. Ett starkt fokus på säljaktiviteter har genererat många uppdrag hos nya kunder. Det gäller framförallt inom mobila tjänster där Cybercom till exempel fått uppdrag från Mobill gällande en mobil biljett-applikation, Small Green Men, där Cybercom utvecklat My Security App för Android och från en nordisk bank där Cybercom utvecklar nya mobila funktionaliteter. Cybercom har för kunds räkning utvecklat ett nästa generationens Bluetoothtillbehör för smart phones. Cybercom har även vunnit ett ramavtal med IKANO-banken. 4 (14)

5 Marknadsaktiviteter För att stärka Cybercom varumärke fortsätter bolaget att investera i marknadsaktiviteter såsom mässor, konferenser och seminarier inom bolagets fokusområden. Under kvartalet har Cybercom: Varit föredragare på Mobile Monday i Malmö Vunnit pris på Catwalk, arrangerat av Telecom City i Karlskrona, för Handelsbankens mobiltjänst samt för Telenors, Telias, Swedbank och Finansiell ID-tekniks tjänst BankID i mobilen Varit delaktig i Webbdagarna i Malmö Ställt ut på en mässa i Detroit gällande Connected Cars och Bluetooth Varit talare på SEC-T i Stockholm gällande IT-säkerhet Värd för Säkerhet ochoutsourcing i Stockholm Arrangerat Digital Landscape tillsammans med större internationella partners. Konferensen hölls i Stockholm för över 1 besökare Lanserat en nyhetssajt med integrerade sociala medier, se Corporate Social Responsibility (CSR) Som en del av Cybercoms CSR-arbete har bolaget under tredje kvartalet utsett tre så kallade CSR-ambassadörer bland bolagets 18 anställda. Under det kommande året ska de vid sidan av sitt arbete som konsulter belysa CSR-frågor inom bolaget och när så är relevant även i kundsammanhang. Nyligen var de tre CSR-ambassadörerna tillsammans med Cybercoms VD och kommunikationschef i Rwanda. Här besökte de SOS Barnbyars verksamhet och den skola som Cybercom stödjer. I Rwanda arbetar Cybercom med utrullningen av landets tredje nationella mobilnät. Detta är en intressant affär för Cybercom samtidigt som nätutbyggnaden har bidragit till att många fler har möjlighet att ringa. Cybercom har ett långsiktigt partneravtal med SOS Barnbyar och finansierar en del av verksamheten för en grundskola med 2 barn i Gikongoro, Rwanda. Grundskolan har sedan starten fördubblat sin kapacitet. Datorer har köpts in till skolan för att underlätta undervisningen och för att barnen ska få lära sig hur de kan använda en dator. Cybercoms CSR-engagemang i Rwanda är ett exempel på bolagets strävan att uppträda ansvarsfullt i alla länder och i alla sammanhang där koncernen verkar. KUNDER De 1 största kunderna står för 51% (59) av bolagets totala omsättning. Den enskilt största kunden står för 16,7% (19) av den totala omsättningen. 62% (62) av Cybercoms omsättning kommer från ramavtalskunder. I tredje kvartalet har det tillkommit flest nya kunder under hela 21. Exempel är Animex i Polen, Repab, Nanofactory instruments, TerraNet, TimeLox, SF Bio, Bayer Health Care, Speedbook, SPP, Statens Institutions Styrelse och Domstolsverket i Sverige samt Danska Posten. Listan över Cybercoms större kunder inkluderar AMS i Danmark, ASSA ABLOY, Ericsson, Millicom, Nokia, Nokia Siemens Networks, Sony Ericsson, ST-Ericsson, TeliaSonera och Volvo. 5 (14)

6 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 Cybercom Group, MSEK RTM Omsättning 1 126,2 1 35,3 328,8 372, , ,5 Rörelseresultat EBITDA 75,3 94,8 35, 34,1 144,1 124,6 EBITDA underliggande verksamhet 93,3 128,8 35, 39,7 177,9 142,4 EBITDA marginal, % 6,7 7,3 1,6 9,1 8,2 7,9 EBITDA marginal underliggande verksamhet, % 8,3 9,9 1,6 1,7 1,2 9,1 Rörelseresultat EBIT 37,1-216,4 22,2 24,6-177,7 75,8 EBIT underliggande verksamhet 55,1 97,6 22,2 3,2 136,1 93,6 EBIT marginal % 3,3-16,6 6,8 6,6-1,1 4,8 EBIT marginal underliggande verksamhet % 4,9 7,5 6,8 8,1 7,8 6, Antal anställda vid periodens slut Underliggande verksamhet exkluderar engångsposter och eventuella nedskrivningar av goodwill. Januari september Omsättningen uppgick till 1 126,2 MSEK (1 35,3). Jämfört med föregående år har Cybercom cirka 115 färre anställda, vilket till största del är resultatet av de neddragningar som gjorts under 29 och 21. Även andelen underkonsulter är fortsatt något lägre än föregående år. Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8) vilket ger en marginal på 6,7% (7,3). Från och med Q1 21 tillkommer avskrivningar om 2,5 MSEK per kvartal på varumärket Plenware och,7 MSEK på kundrelationer avseende Teleste, avskrivningstiden är tre år respektive 15 månader. Rörelseresultatet EBIT uppgår till 37,1 MSEK (-216,4). Det motsvarar en rörelsemarginal på 3,3% (-16,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen med -34,2 MSEK och EBITDA med -3,8 MSEK. Resultatet belastas med 18 MSEK för det åtgärdsprogram som genomförts i södra Sverige, där ett varsel som berörde 8 medarbetare lades i januari. Kostnaden togs i sin helhet i första kvartalet och täcker uppsägning av 59 medarbetare. Finansnettot uppgår till -18,3 MSEK (-24,2). Här ingår räntekostnad för lån upptagna i samband med förvärvet av ausystems (27) och Plenware (28) med -7,3 MSEK (-14,2). Resultatet före skatt uppgår till 18,8 MSEK (-24,6), vilket innebär en nettomarginal på 1,7% (-18,4). Omsättning och resultat rullande tolv månader, rensat från omstruktureringskostnader och nedskrivningar Omsättning (SEKm) Q47 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Rörelseresultat EBITDA (SEKm) Omsättning (SEKm) Q47 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Rörelseresultat EBIT (SEKm) Omsättning EBITDA underliggande verksamheten Omsättning EBIT underliggande verksamheten 6 (14)

7 Juli september Under tredje kvartalet uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7). EBITDA uppgår till 35, MSEK (34,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 1,6% (9,1). EBIT uppgår till 22,2 MSEK (24,6). Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,8% (6,6). Negativa valutaeffekter främst hänförliga till försvagningen av EUR mot SEK påverkar omsättningen för kvartalet med -8,8 MSEK och EBITDA med -1,3 MSEK. Omsättning per kvartal Rörelseresultat EBIT per kvartal* Rörelseresultat EBITDA per kvartal SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEKm Q1 Q1 Q1 Q Q2 Q2 Q2 Q Q3 Q3 Q3 Q Q4 Q4 Q *Nedskrivning goodwill om 28 MSEK i Q1 29 MEDARBETARE Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) i koncernen var under januari september personer (1 778). Vid periodens utgång är antalet anställda i koncernen (1 863), varav 19% (18) är kvinnor. De personalneddragningar om 59 personer som genomförts i den skånska verksamheten har fått genomslag i antal anställda under året. Nedläggningen av Estland berörde cirka 3 anställda. Ambitionen är att återfå en positiv nettorekrytering under fjärde kvartalet. INVESTERINGAR Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till 15,2 MSEK (7,5). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Under året är kassaflödet före förändring av rörelsekapital 36, MSEK (67,8). Rörelsekapitalet har under året förändrats med 11,6 MSEK (9,8). Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten 47,6 MSEK (77,6). Koncernens likvida medel uppgår per 3 september 21 till 82,3 MSEK (167,6). 29 avsåg cirka 5 MSEK av de likvida medlen kontanter tillförda genom den nyemission som genomfördes under andra kvartalet 29. Sedan dess har Cybercom gjort extra amorteringar om cirka 5 MSEK utöver de ordinarie amorteringarna om cirka 1 MSEK. De räntebärande skulderna uppgår till 237,5 MSEK (395,1). Det egna kapitalet per den 3 september 21 är 92, MSEK (875,4) vilket motsvarar en stärkt soliditet på 6,5% (51,2). Eget kapital per aktie uppgår till 25, SEK (24,26). SKATTER Under perioden uppgår koncernens effektiva skattesats till 1,2% (2,%). Den låga skattesatsen beror på en justering av skatt från föregående år och exklusive justeringen uppgår skattesatsen till 21,6%. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag. 7 (14)

8 Kassaflöde från löpande verksamheten ackumulerat Resultat per aktie per kvartal* Resultat per aktie ackumulerat* SEKm Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEK 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, -12, Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 SEK 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, -12, Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 789 *Nedskrivning goodwillom 28 MSEK i Q1 29 RISKBEDÖMNING Som beskrivs i avsnittet Marknad & affärsläge i denna rapport har en väsentlig konjunkturavmattning skett under de senaste åren och de flesta större konsultköpare har infört sparprogram eller lagt varsel. Även om orderflödet har varit relativt stabilt så har kundernas beslutsprocesser förlängts. En försämring av konjunkturen kan påverka Cybercom negativt vad avser orderingång och intjäning. Värderingen av Cybercoms tillgångar är bland annat beroende av antaganden om framtida kassaflöden vilka kan påverkas negativt vid en ytterligare konjunkturförsämring. Den finansiella risksituationen, det vill säga valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisk, kan också påverkas negativt av en ytterligare konjunkturavmattning. De åtgärder bolaget vidtagit under 29 och 21 (omstrukturering, nyemissioner,goodwillnedskrivning samt omlagd bankfinansiering) har dock bidragit till att både den operativa och den finansiella risksituationen måste anses vara lägre idag än den var för ett år sedan. FRAMTIDSUTSIKTER Cybercom har en stark plattform i Norden, där bolaget är en ledande aktör. Genom etableringar i östra Europa, Indien, Singapore och Kina är bolaget väl positionerat för att vara en attraktiv samarbetspartner till befintliga och blivande kunder. Inom vissa regioner och branscher syns en begynnande återhämtning i efterfrågan efter den djupa internationella lågkonjunkturen under 28 29, medan andra kundsegment ännu inte visat sådana tecken. Det är därför sannolikt för tidigt att betrakta lågkonjunkturen som överstånden. 21 karakteriseras av en utmanande marknadssituation men Cybercom ser kontinuerligt över och anpassar sin kostnadsbas, för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet. Nya typer av affärsmodeller med fokus på kostnadseffektivitet efterfrågas allt oftare. Cybercoms strategi att erbjuda sina kunder leverans från flera olika geografiska regioner, med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, uppfattas mycket positivt av kunderna och bidrar väsentligt till bolagets konkurrensförmåga. Denna trend förväntas fortsätta under 21 och bolaget har för avsikt att fortsätta stärka sin offshorekapacitet. Bolaget agerar också löpande för att även lokalt anpassa verksamheten efter rådande marknadsförutsättningar, avseende kompetensmix, erbjudande och leveranskapacitet. Cybercom lämnar inga prognoser. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Peter Keller-Andreasen utses till VD för den nya svenska organisationen med drygt 9 anställda och 7% av Cybercoms omsättning. 8 (14)

9 ÖVRIG INFORMATION Viktiga datum Kapitalmarknadsdag november 21 kl Bokslutskommuniké 21 8 februari 211 kl 7.3 Delårsrapport jan-mar april 211 kl 7.3 Årsstämma april 211 kl 15. Notera Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl Stockholm den 2 oktober 21 Wigon Thuresson Styrelseordförande Margareta Alestig Johnson Styrelseledamot Roger Bergqvist Styrelseledamot Hampus Ericsson Styrelseledamot Ulf Körner Styrelseledamot Thomas Landberg Styrelseledamot Robin Hammarstedt Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Henrik P. Larsson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Patrik Boman Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Cybercom Group AB (publ) per 3 september 21 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av bolagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 2 oktober 21 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor 9 (14)

10 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 Not RTM Omsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1 126,2-318,1 1 35,3-44,8 328,8-89,2 372,7-118, ,6-528, ,5-441,5 Personalkostnader -732,8-85,7-24,6-219,9-1 79,3-1 6,4 Avskrivningar -38,2-31,2-12,8-9,5-41,8-48,8 Nedskrivning av goodw ill - -28, , - Rörelseresultat, EBIT 37,1-216,4 22,2 24,6-177,7 75,8 Finansiella intäkter 7,1 5,2 2,5 2,7 7, 8,9 Finansiella kostnader -25,4-29,4-5,8-8,6-34,3-3,3 Resultat före skatt 18,8-24,6 18,9 18,7-25, 54,4 Aktuell skatt -1,5-11,2 1,9-7,2-18,5-8,8 Uppskjuten skatt 1,3 15,9 -,8, 14,4 -,2 Resultat kvarvarande verksamhet 18,6-235,9 2, 11,5-29,1 45,4 Avvecklad verksamhet 2,9 -, ,4,9 Periodens resultat 19,5-236,3 2, 11,5-29,5 46,3 RESULTAT PER AKTIE Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 SEK RTM Hela verksamheten Resultat per aktie före utspädning,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Resultat per aktie efter utspädning,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie före utspädning,52-7,55,56,32-6,22 1,26 Resultat per aktie efter utspädning,52-7,55,56,32-6,22 1,26 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 MSEK RTM Periodens resultat 19,5-236,3 2, 11,5-29,5 46,3 Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -36, -17,4-17,2-15,2-11,2-29,8 Säkring valutarisk utländska verksamheter 15,9 11,7 4, 7,2 9,9 14,1 Skatteeffekt poster i övrigt totalresultat -4,2-3,1-1,1-2, -2,6-3,7 Periodens övriga totalresultat -24,3-8,8-14,3-1, -3,9-19,4 Periodens totalresultat -4,8-245,1 5,7 1,5-213,4 26,9 1 (14)

11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Om räkningsreserv Balanse rat resultat Sum ma eget kapital Ingående eget kapital 1 januari 29 24,6 744,8 4,7 188, 998,1 Periodens totalresultat ,8-236,3-245,1 Nyemission 11,5 11, ,4 Utgående eget kapital 3 september 29 36,1 855,7 31,9-48,3 875,4 Ingående eget kapital 1 januari 21 36,1 855,6 36,7-21,5 96,9 Periodens totalresultat ,3 19,5-4,8 Nyemission - -, ,1 Utgående eget kapital 3 september 21 36,1 855,5 12,4-2, 92, BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Not Tillgångar Goodw ill 92,6 949,5 95,7 Kundrelationer 76,4 85,6 86,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 32,5 43,5 44,9 Materiella anläggningstillgångar 41,5 48,6 48,3 Finansiella anläggningstillgångar 1,1 1,,9 Uppskjutna skattefordringar 53,5 64,5 61,4 Summa anläggningstillgångar 1 125, , ,1 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 282,8 347,9 358,9 Likvida medel 82,3 167,6 183,5 Summa omsättningstillgångar 365,1 515,5 542,4 Summa tillgångar 1 49,7 1 78, ,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 92, 875,4 96,9 Långfristiga skulder, räntebärande 117,1 285,3 251,7 Långfristiga skulder, ej räntebärande 58, 87,1 76,1 Summa långfristiga skulder 175,1 372,4 327,8 Kortfristiga skulder, räntebärande 12,4 19,8 121,2 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 293,2 35,6 379,6 Summa kortfristiga skulder 413,6 46,4 5,8 Summa eget kapital och skulder 1 49,7 1 78, ,5 Ställda panter 3 Se not Se not Se not Eventualförpliktelser 3 Se not Inga Inga 11 (14)

12 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MSEK Not Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Q3 21 Q RTM Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 36, 67,8 15,6 18,4 117,4 85,6 Förändring av rörelsekapital 11,6 9,8 7,4 9,5 11, 12,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,6 77,6 23, 27,9 128,4 98,4 Investering i materiella och immateriella anl.tillgångar -15,2-7,5-4,4-2, -15,2-22,9 Förvärv av dotterföretag/inkråm 4-13,9-11,4-13,6-1,2-11,3-13,8 Övriga poster -,1 -,1,4 -,1 - -,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,2-19, -17,6-3,3-26,5-36,8 Nyemission -,2 92,8 - -4,4 92,5 -,5 Upptagna lån 2, - 2, - - 2, Amortering av finansiella skulder -133,9-149,2-26,6-79,5-178,1-162,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114,1-56,4-6,6-83,9-85,6-143,3 Kassaflöde från kvarvarande verksamhet -95,7 2,2-1,2-59,3 16,3-81,7 Kassaflöde från avvecklad verksamhet,9 -, ,5,9 Årets kassaflöde -94,8 1,7-1,2-59,3 15,8-8,8 Likvida medel vid periodens början 183,5 169,7 87,3 23,2 169,7 167,6 Valutakursdifferens i likvida medel -6,4-3,8-3,8-3,3-2, -4,6 Likvida medel vid periodens slut 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3 ÖVRIG INFORMATION MSEK Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Q3 21 Q RTM Aktieinformation Resultat/aktie före utspädning, SEK,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Resultat/aktie efter utspädning, SEK*,54-7,57,56,32-6,23 1,28 Antal aktier vid periodens slut, före utspädning Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning* Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning* Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut** Finansiell ställning Eget kapital 92, 875,4 92, 875,4 96,9 92, Soliditet, % 6,5 51,2 6,5 51,2 52,3 6,5 Eget kapital/aktie, SEK 25, 24,26 25, 24,26 25,13 25, Nettoinvesteringar imm. & mat. anläggningstillgångar 15,2 7,5 4,4 2, 15,2 22,9 Likvida medel 82,3 167,6 82,3 167,6 183,5 82,3 Medarbetarinformation Antal anställda vid periodens slut Andel kvinnor vid periodens slut, % Medeltal antal anställda Omsättning per anställd, ksek Nyck eltal Rörelsemarginal (EBIT), % 3,3-16,6 6,8 6,6-1,1 4,8 Rörelsemarginal (EBITDA), % 6,7 7,3 1,6 9,1 8,2 7,9 Nettomarginal, % 1,7-18,4 5,7 5, -11,7 3,5 * Utspädningseffekt beräknas ej om teckningskursen är högre än stamaktiens verkliga värde. Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultat per aktie eller eget kapital per aktie försämras. ** Under året har det utestående optionsprogrammet förfallit, ingen av optionerna nyttjades. 12 (14)

13 RÖRELSESEGMENT Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets verkställande direktörför att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Jan - Sep 21 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 1 36, 778,9 213,9 44,3 7,3 82,9-1, ,2 Intäkter från andra segment 8,7 9,8 1,3 5, 21,3 25,3-62,7 - Segmentens EBITDA 76,7 51,1 18,1 7,5-2,4 1,5-9,5 75,3 Av- och nedskrivningar -38,2 Finansiella poster -18,3 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,8 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -6,9 MSEK. Jan - Sep 29 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 1 25,9 897, 274,9 33,9 8,2 91,1,2 1 35,3 Intäkter från andra segment 7,7 7,1 1,7 8,9 22,6 17,7-58, - Segmentens EBITDA 112,7 76,3 27,7 8,7-3,3 8,9-23,5 94,8 Av- och nedskrivningar -311,2 Finansiella poster -24,2 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter -24,6 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -19,7 MSEK. Q3 21 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 297,6 22,4 64,1 14,2 2,6 28,9-1,4 328,8 Intäkter från andra segment 4,1 4,7,2 1,1 6,3 9,5-21,8 - Segmentens EBITDA 28,3 2,4 5,4 2,5,2 8,6-2,1 35, Av- och nedskrivningar -12,8 Finansiella poster -3,3 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,9 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -1,3 MSEK. Q3 29 MSEK Norden Sverige Finland Danmark Övriga Europa Asien Koncerngemensamt & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 339,7 253,1 76,1 1,5 1,8 31,3,9 373,7 Intäkter från andra segment 2,4 2,,5 2,4 7,5 7,4-19,8 - Segmentens EBITDA 45,5 31,9 11,4 2,2-1,2 2,3-12,5 34,1 Av- och nedskrivningar -9,5 Finansiella poster -5,9 Resultat före skatt och avvecklade verksamheter 18,7 Antal anställda I koncerngemensamt ingår kostnader för moderbolaget med -11,2 MSEK. 13 (14)

14 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel Delårsrapport. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas från och med januari 21. Omarbetningen medför ändringar avseende redovisning av förvärv och transaktionsutgifter samt att effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar redovisas i årets resultat. Ändringarna har endast effekter vid förvärv gjorda efter 1 januari 21. Redovisnings- och värderingsmetoderna är utöver detta oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen för 29. Not 2 Avvecklad verksamhet Jan - Sep Jan - Sep Q3 Q3 MSEK RTM Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Aktuell skatt Resultat från verksamheten Realisationsresultat,9 -, ,4,9 Resultat från avvecklad verksamhet,9 -, ,4,9 Not 3 Ställda panter och eventualförpliktelser I samband med upptagande av lån för förvärv av ausystems och Plenware pantsattes aktierna i de förvärvade bolagen. Koncernmässigt värde av pantsättningen per 3 september 21 uppgår till 793,5 MSEK. Därutöver har uttagna företagshypoteksbrev om 83,3 MSEK (39,3) pantsatts för samma ändamål. I oktober 21 har moderbolaget ingått ett borgensåtagande motsvarande 1,4 MEUR. Åtagandet ersätter en tidigare pantsättning inom den finska verksamheten. Krav har framställts gentemot Cybercom Sweden West AB uppgående till ca 7 MSEK. Till stöd för kraven anförs bl a väsentligt avtalsbrott. Det föreligger dock inget avtal. Kraven är oprecisa och bedömningen är, såsom kraven nu har framställts, att dessa är grundlösa. Not 4 Inkråmsförvärv Cybercom Sweden East AB har under första kvartalet förvärvat inkråm från SunGard, vilket inkluderar två anställda. Avtalet innebär även att Cybercom övertar förvaltningsansvaret för några av SunGards kunder. Köpeskillingen uppgår till,5 MSEK, av vilken,5 MSEK har bedömts utgöra kundrelationer. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration och interna system. Vid periodens slut är 18 (15) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet antal anställda under perioden är 16 (14). Efter omförhandling av bankfinansiering är moderbolaget ensam låntagare, tidigare låg del av bankfinansieringen även på dotterbolagsnivå, därav moderbolagets ökning av kortfristiga skulder. Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Jan - Sep 21 Jan - Sep 29 Jan - Dec 29 Rörelsens intäkter 23,6 24,8 33,4 Rörelsens kostnader -44,1-49,9-63,1 Rörelseresultat -2,5-25,1-29,7 Resultat från finansiella poster 9,1 19,7-35,6 Resultat efter finansiella poster -11,4-5,4-65,3 Bokslutsdispositioner ,3 Skatt på årets resultat 1,8 2,5 5, Årets resultat -9,6-2,9-63,6 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar 724,6 576,4 673,5 Omsättningstillgångar 63,8 587, 425,6 Summa tillgångar 1 328, ,4 1 99,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 875,3 912,1 885,1 Obeskattade reserver 17,7 14,3 17,7 Långfristiga skulder 111, 123,3 114,3 Kortfristiga skulder 324,4 113,7 82, Summa eget kapital och skulder 1 328, ,4 1 99,1 Ställda säkerheter 615,4 452,6 55,1 Eventualförpliktelser (14)

Juli september. Januari september

Juli september. Januari september 29-1-2 Klockan 7.3 Juli september Omsättningen uppgår till 372,7 MSEK (388,7) Rörelsemarginal EBITDA är 9,1% (1,6) Rörelsemarginal EBIT är 6,6% (8,5) Resultat per aktie uppgår till,32 SEK (,67) Januari

Läs mer

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8)

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) 2825 Klockan 7.3 Cybercom Group Bokslutskommuniké Januari december 27 Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) EBIT +123% till 113,7 MSEK (5,9) Resultat +9% till 67, MSEK (35,3) Vinst per aktie 4,46 SEK

Läs mer

Årsredovisning 2010 Cybercom Group

Årsredovisning 2010 Cybercom Group CYBERCOM GROUP ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Cybercom Group Cybercom i korthet 2 VD-ord 2010 3 Mål och strategier 5 Förvaltningsberättelse 7 Sammanfattning 2010 7 Verksamhet och organisation

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET

STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET JANUARI -- JUNI 2015 Omsättningen ökar och uppgår till 782,4 (694,8) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 89,6 (66,3) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012

Tredje kvartalet 2012. Januari-september 2012 Tredje kvartalet 2012 Försäljningsintäkterna minskade med 6 procent till 1 773 MSEK (1 891), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 190

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2).

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2). Bokslutskommuniké 1 april 2011 31 mars 2012 (12 månader) Nettoomsättningen för 2011/12 ökade med 12 procent till 2 265 MSEK (2 029), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter.

Läs mer

Lantmännens Delårsrapport Januari-september

Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännen tar ansvar från jord till bord En ny spannmålsmottagning, i form av en sk spannmålsplatta, öppnade i Laholm lagom till skörden. Mottagningen har varit

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2015

Delårsrapport andra kvartalet 2015 Delårsrapport andra kvartalet Fortsatt starkt momentum inom mobila tjänster HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen Nettoomsättningen under andra

Läs mer