HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 F En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varje droppe Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Hälsingekusten Trädgårdsgatan Tel Trädgårdsgatan Tel Götgatan SÖDERHAMN Tel Fax Nordanstig Jordgubbsvägen 1 B Bergsjö Tel:

2 Inledning var ett år där mycket handlade om att få igång verksamheten igen. För att uppnå en start i detta så tog styrelsen ett beslut om att det skulle skrivas samarbetsavtal med alla vi genomför verksamhet med. Detta för att ha kontakt med så många av våra samverkansparter som möjligt under året och det gör vi för att öka och utveckla verksamheten tillsammans med våra samverkansparter. Antalet anställda under året har varit stabilt och den stora förändringen var att en ny ombudsman anställdes och att ungefär halva styrelsen är ny för året. Många av de som sitter i styrelsen i dag är nya i ABF verksamheten men det finns gott om kunskap i den nya styrelsen och många nya idéer. Anpassningen av lokalytor är ett pågående arbete och det är inte avklarat när året är slut. På grund av den ekonomi som avdelningen har så är det tyvärr så att vi har fått säga upp lokalen i Sandarne och i Marma under Lokalen i Sandarne kommer att upphöra i januari Sedan har styrelsen beslutat att försöka sälja lokalerna i och börja leta lokaler som är mer anpassad till de behov vi har. Även i pågår arbetet med att se över lokalerna. Vi arbetar ständigt med att hitta lokaler som passar vår verksamhet. Ekonomiskt är det fortfarande så att ekonomin är ansträngd men det går åt rätt håll. En negativ överraskning som avdelningen fick under hösten 2014 var att det tagits ut ett förskott i ett projekt under 2014 som vi inte visste om och det fanns skulder som skulle betalas med dessa pengar (förskottet) under Det gjorde att vi fick ta ett lån hos ABF distriktet för att kunna betala den andra skulden. Hans Svedberg Ombudsman

3 Vi vill stärka folkrörelserna Styrelsens sammanssättning Ordförande Hans Svedberg (Fram till ) Vice ordförande Ulrika Wiklund (Fram till ) Ordförande Ulrika Wiklund (från och med ) Ledamöter Carin Walldin Ulf Byhlén Maria Hammarberg Bent Olof Hedman Jon-Erik Flodin Anne-Christine Nilsson Monica Flöjt Rolf Orre Nordanstig Nordanstig Suppleanter Håkan Pettersson Leif Rogell Barbro Andersson Revisorer Barry Gustavsson Alexandra Gard Revisorssuppleant Berit Brussel Valberedning Helena Gehlin Sven Winkler Per Svensson Tommy Berglöf Dick Lindkvist Nordanstig Personalrepresentant Pia Tillemar Personal 31/ Brittmari Engman medarbetare 100% Pia Tillemar medarbetare 100% Monica Siggstedt medarbetare 100% Annelie Ström medarbetare 50% Anette Ström medarbetare 75% Rickard Vivallius medarbetare 50% Inga Kotikangas vaktmästare 50% Lena Jonsson lokalvårdare 20% Hans Svedberg (fr o m ) Ombudsman 100%

4 För dig som är medlem. Visste du att: ABF kan bistå vid planering av studiecirklar, kurser och kulturprogram samt organiserar och administrerar densamma. ABF har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse-, funktions- och ledarskapsutbildningar. ABF har utbildningar i flera steg för medlemmar som vill bli cirkelledare. ABF inbjuder studieorganisatörer i våra medlemsorganisationer till informations- och inspirationsträffar. ABF har en kulturbank där kulturarbetare bokas och administreras. ABF har ett stort kontaktnät och finns i alla kommuner i Gävleborg. Allmänt om organisations- och verksamhetsutvecklingen Verksamheten under slutet av 2014 har utvecklats i positiv riktning. Ett flertal av våra medlemsorganisationer och samarbetsparter har fått besök och det har lett till ökad verksamhet hos dessa. Styrelsen har en att göra lista där allt som måste göras nu och några månader framöver finns med ansvariga och när aktiviteten ska ske. Det har lett till att fler saker sker och att det blir lättare att utvärdera. Inriktningen har varit att utveckla verksamheter med unga, bostadsorganisationer och invandrarverksamheten. Det betyder inte att den andra verksamheten inte är viktig. Det finns verksamhet som fungerar bra på många sätt som tillexempel PRO och andra och andra som rullar på, men vi måste prioritera viss verksamhet för att orka stärka dessa områden Vi har kommit ett några steg framåt när det gäller vissa områden men är bara i startgroparna på andra. Mycket av årets tid har gått åt till att rensa upp bland saker som legat kvar sedan förut. Men det känns som om det mesta av det är avklarat nu och vi kan fokusera mer på det som ska komma och samtalen med våra organisationer och fria grupper. Vi har under året minskat något i antalet cirkeltimmar till från 18386, kulturen har minskat från 397 till i år 381. Den övriga folkbildningen har ökat från 420 till i år 686 timmar. Det gör tillsammans att vi ökar lite under året. Men det känns som att antalet timmar kommer att öka under 2015.

5 Samarbetsavtal ABF Hälsingekustens styrelse utarbetade ett samarbetsavtal under våren. Detta avtal innehåller de vanliga statsbidragsreglerna samt andra praktiska gränser och möjligheter i sammandrag. Här meddelar man också nivå kostnadsersättningen. Personal och ombudsman har kontaktat och skrivit avtal med de flersta vi brukar samarbeta med, både medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Detta har mottagits väl och de flersta har skrivit på och argerat enligt det under hösten. Surfplattor Under våren inköptes sammanlagt 16 surfplattor, 8 till och 8 till /Nordanstig. ABF- och PRO-distriken arbetade tillsammans för att minska den digitala klyftan många deltagare har utnyttjat den möjligheten under 2014, faktiskt hela 207 st i hela avdelningen! Ledar frågan har varit besvärligt och i många fall har ABF-personalen fått rycka in för att verksamheten ska kunna fortsätta. Surfcirkel i 2014

6 Funktionshinderrörelsen I har verksamhetsrådet träffats 5 gånger och arbetat med den gemensamma foldern inför våren 2015 men även en föreläsning om NPF sjukdomar, Koll på läkemedel samt förberedelser till föreläsning om diabetes under våren Koll på läkemedel gav stort intresse och det var mellan st som deltog i Iggesund. Verksamhetsrådet fortsätter också aktivt att förnya och utveckla den gemensamma studiefolder med olika föreläsningar och cirklar. I foldern 2014 har vi haft bla hjärt/ lungräddning, återbruk, smycken, släktforskning, teckenspråk, surfplattecirkel och kort om läkemedel. Under våra populära Sagostunder för vuxna där Elsie Bäcklund Sandberg läser högt har det vuxit fram ett stort intresse inte bara för böckerna utan samhällsdiskussioner och prat kring författarna. Gruppen med intresserade fortsätter öka. HALS har pågått även under 2014 och vi har träffats 2 ggr. Till dom träffarna kallar vi ordförande och studieorganisatörer i varje förening för information, kulturinslag, regler och annat föreningarna önskar. ABF var aktivt delaktig i Hjärt/Lungföreningens jubileum. Musikunderhållning, historia om föreningen, god mat och mycket deltagande var det denna kväll i Iggesund Under hösten träffade jag styrelserna i alla HLS föreningar och skrev nytt samarbetsavtal vilket har gett god respons inte bara i timmar utan i bättre samarbete. I är HSO under uppbyggnad och vi hoppas att ABF kommer bli en naturlig samarbetspartner och kunna vara delaktiga i att skapa ett aktivt och levande HSO. Under Hösten 2014 har vi besökt alla styrelser i för att skriva nytt samarbetsavtal som gett gott resultat både i timmar och i gott samarbete. ABF fortsätter i övrigt med att aktivt delta i cirklar, uppstart, medlemsmöten, kultur samt att träffa alla cirkelledarna i alla 3 kommunerna. På centralnivå medverkar ABF Hälsingekusten i ett projekt rörande handikapp som ska stärka folkrörelsen, utveckla medlemsskapets värde och förstärka samarbetet med funktionshinderrörelsens organisationer samt att tillgänglighetsmärka alla våra lokaler. Jag har påbörjat det stora arbetet med att tillgänglighetsmärka våra egna lokaler samt de lokaler vi hyr, vistas i ofta. HLS lokalen i är en av dom. Jag har också deltagit i flera utbildningar för att ABF Hälsingekusten skall bli ännu bättre i sitt arbete med tillgänglighet, inte bara med lokaler utan även i bemötande, information mm. ABF Hälsingekusten deltar också i handikappkommitén i Gävleborg (2 st under 2014) där vi jobbar fram gemensamma studier för Hälsingland/Gästrikland. Tyvärr har intresset dalat för dessa utbildningar men vi hoppas på ny fart under Pia Tillemar Ansvarig för Funktionshinderrörelsens verksamhet

7 Fackliga verksamheten Under 2014 har de fackliga studierna inte ökat något utan ett fåtal kurser har blivit av. Cirklar har sällan de fackliga organisationerna. Det som dock ökade under 2014 var våra BAM kurser med Bo Engström som ledare. Vi har också försökt få liv i ett sk LFS där facken träffas lokalt och tar fram studier. Detta las på is och istället jobbades det fram en folder för hela Gävleborg med gemensamma studier genom ett DFS. Fackförbunden har ofta medlemmar över hela Gävleborg och de olika utbuden spreds ut på olika orter. Foldern är ett samarbete med ABF, LO facken, LO. Under 2014 har en del tvärfackliga kurser genomförts; 3 Medlemsutbildning, 4 BAM (Bättre ArbetsMiljö), 4 Vald på jobbet, 2 Alla kan göra något (mot främlingsfientlighet)samt viss kultur (musik och föreläsningar) Även i de egna fackförbunden har det genomförts kurser och kultur

8 Pensionärsverksamheten Som ett led i samarbetet mellan ABF Gävleborg och PRO Distriktet har avdelningen köpt in 16 surfplattor. Överenskommelsen var att PRO skulle hålla med ledare och ABF med plattor. Intresset har varit mycket stort bland deltagare i hela avdelningen men tyvärr har det varit lite skralt med ledare från PRO. Under 2014 har Verksamhetsrådet för Pensionärsorganisationer i legat lite lågt. Man har träffats 6 gånger under året men har inte arrangerat någon kommungemensam aktivitet detta år. Rådets ordförande steg av sitt uppdrag tidigt på våren och under hösten fanns ingen som tog över. Pensionärverksamheten i har fortskridit och flera föreningar fortsätter sitt sammarbete över gränserna, mest märks det vid arrangerandet av resor. Vad gäller cirkelverksamheten är det mestadels Läs och res, dans, kör och liknande verksamheter som gäller Det flera föreningar jobbar för är att få in den yngre pensionären. Några gemensamma träffar för studieorganisatörerna har det blivit vid några tillfällen. Ett flertal tillfällen har funnits där ev. bildande av verksamhetsråd för pensionärer har diskutertas. Några av föreningarna har med hjälp av ABF bjudit in sina Cirkelledare samt potentiella cirkelledare till träffar för att diskutera cirkelledarens roll och regelverk. Bostad Samarbetsgruppen Bostad består av Hyresgästföreningar och Bostadsrättsföreningar. Målet är att aktivera de boende och kan detta främja granngemenskapen är det alltid ett plus. När det gäller HSB i kan man se en något större aktivitet än tidigare troligen mest som en effekt av Samarbetaravtalet som vi jobbar med under hösten. Kontakt har knutits med en ny förening i och förfrågningar har kommit från fler. Både föreningskunskap, miljö, friskvård, surfplattor och hantverks såsom vävning har startats. För HSB i går verksamheten vidare som förr. Några samtal med enskilda cirklar och föreningar har gjorts. Ingen nysatsning eller flera träffar har ägt rum som planerat.

9 Politiska organisationer. De politiska organisationer som har haft verksamhet hos oss är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dom har haft allt från valcirklar, cirklar om EU och om politiska ideologier samt cirklar om frågor rörande arbetslöshet och cirklar om utvekling av Ljusne.Det har också genomförts en del kulturarrangemang med sång och musik som tema. Invandrarorganisationer Finska Föreningen i Under året som gått har Finska föreningen bedrivit studieverksamhet i sina lokaler i Ljusne och Vallvik. Olika grupper har genomfört ett flertal studiecirklar i ämnen som Körsång, Musikteori,Finsk-litteratur, Hemspråk samt olika Handarbetscirklar och Vävning. Föreningen har även haft Kulturarrangemang i form av Sångkörens uppträdande på Folkets Hus i Ljusne. Samt att under temat Hälsa och välmående har två Hälsocoacher föreläst vid 3 olika tillfällen. Sammanlagt har Finska föreningen haft 339 studietimmar. Finska Föreningen i Under 2014 har man kontinuerligt studerat det svenska och finska samhället, politik, ekonomi mm. Även en livfull sångkör tränar och uppträder på föreningens olika möten och arrangemang. Under hösten börjar men söka sig lite nya marker och under kommande år ska man försöka med lite andra ämnen som t ex surfplattor. Övriga invandrarorganisationer Verksamheten med nysvenskar är livligast i. Global Network, Somaliska folkets Förening och s Somaliska Tjejoch kvinnojour är de stora grupperna vi jobbar med. De använder studiecirkeln som verktyg för att lära sig mer om svenska samhället, svenska språket och sitt eget språk. De ser en tydlig vinst i att lära sig bättre svenska för att kunna hjälpa barnen med läxor och andra skoluppgifter. Barnuppfostran skiljer sig en hel del i Sverige och Somalien så detta har varit ett av ämnena man läst. För att inspirera sina landsmän att lära sig mer om detta bjöd de in författaren till den bok på somaliska de läste och denna höll en uppskattad föreläsning. Tjejkvällar med Samhälle och Mänskliga rättigheter är ett annat inslag i verksamheten. Det är mycket kultur i de här grupperna och man ha haft flera stora kulturarrangemang, bl a en musiker från Nederländerna, dansuppvigning från Somalia och matlagning från hemlandet. I och Nordanstig så har vi varit med och bildat en Afghansk kulturförening under 2014, som kommer påbörja sina aktiviteter under 2015

10 Hälsa för nyanlända En nyanländ kvinna från Syrien bosatt i Ljusne höll för andra nyanlända 3 föreläsningar i Vikten av att vårda sin kropp. Det blev tyvärr inte flera då hon fördes tillbaka till det land hon först hade kommit till i europa. Författarafton I samarbetar vi med biblioteket, bokahandeln och NBV om författaraftnarna. De olika sammarbetsparterna har olika författare och står för sin författare. Ett evenemang som lockar en varierad publik och oftast är det ett femtiotal som kommer. Miljö och Fairtrade Eftersom detta är ämnen som efterfrågas i skov beroende på influenser utifrån, bl a media, är det mycket olika verksamhet olika år har varit en stillsamt år och det har mest varit frågor och funderingar under Öppet Hus och andra offentliga arrangemang och utställningar. Hagaskolans intresseförening På Hagaskolan i Ljusne har vi haft cirklar i Musik med fem olika Rockgrupper som tillsammans har genomfört 2100 Studietimmar under De olika grupperna har bedrivit verksamhet med studier inom ämnena: Ljudteknik, Scenteknik, Rock & Beat, Inspelningsteknik och Gehörsteknik. Under samma tid har Hagaskolans Vävcirkel genomfört 114 Studietimmar. Cirkeln har utifrån studier av bl.a. Stora Vävboken av Laila Lundell; utforskat nya mönster och tekniker ur gamla material. Kulturens dag En dag fylld av kultur i alla former. Vi deltog med tre bord för utställningar av vad våra cirklar kan åstadkomma, allt från Läse-cirklar till Moraklockor. Tillsammans med oss stod KULT och visade b.la Cykeltrampet och tillhörande kartan. Vidare står PRO och visar upp vad de gör, några av deras körer och dansare deltar på scenerna. Somaliska folkets förening i visar vid ett bord upp lite kläder, föremål samt bilder från hemlandet. En grupp unga Somalier visar danser och spelar musik.

11 Är du studieorganisatör eller studieansvarig i din förening? Vi har under några år sett att studieorganisatörens roll har försvagats i föreningarna och vill ge denna grupp ett extra stöd för att utvecklas i rollen som studieansvarig. Hans Svedberg - vår ombudsman Hans har varit ordförande för LO - Distriktet i Dalarna och Gävleborg och IF Metall Södra Norrland innan han började hos oss. Även hos oss började han som ordförande och tillsammans med de övriga i styrelsen och distriktsombudsman Åke Söderman har han rensat, rätat upp och skalat av ABF Hälsingekustens verksamhet och ekonomi så att vi nu kan se en ljusning. Och sedan 1 augusti har han jobbat som ombudsman i vår avdelning. Eftersom hans hjärta och yrke funnits i arbetarrörelsen sedan tidigare ha han snabbt och smidigt glidit in i arbetet. Han har genom åren deltagit i olika internationella projekt. Inom Europa har han deltagit i aktiviteter med länder så som Moldavien, Tyskland, England, Italien, Rumäninen. Det har varit allt från uppbyggnad av politiska organisationer till projekt om hur man utvecklar industrin och andra arbetaryrken inom Europa. Hans har också varit projektledare för ett projekt i Namibia där det handlade om att stärka Mine Workers Union of Namibia och framförallt kvinnors och ungas situation i landet. I mars kommer han att åka ner till Namibia för att förbereda ett nytt projekt för ABF s räkning. Detta projekt kommer att handla om att bygga upp en organisation som liknar ABF och Folkets Hus i Namibia. Vi vill att studieorganisatören skall få verktyg för att utveckla studieverksamheten i föreningen och att den studieansvarige känner sig trygg i sitt uppdrag. Planen är att varje studieorganisatör ska få ett erbjudande att gå en studieorganisatörsutbildning i vår avdelning. Målet är att deltagarna ska lära sig planera studieverksamheten och utveckla ett arbetssätt för den verksamhet de ansvarar för så att föreningen ska kunna bedriva informations- och studieverksamhet. Det vill säga att man hela tiden ska informera om föreningens verksamhet utåt och samtidigt också se till att föreningens medlemmar skaffar sig nya kunskaper kring föreningens verksamhetsområde. Några av de uppgifter som utbildningen innehåller: Utreda och dokumentera behov av utbildning i föreningen. Göra förslag till kort- och långsiktiga planer för studieverksamheten. Efter det att planerna fastställts svara för detaljplanering. Svara för rekrytering av medlemmar till planerade studiecirklar och kurser.

12 Slutord ABF Hälsingekusten har under flera år kämpat mot dålig ekonomi. Vi har därför under de två senaste åren satsat mycket hårt arbete med att sanera och skapat ordning och reda i ekonomin. En rörig ekonomi skapar även en orolig situation och därmed en orolig arbetsmiljö för både anställda och förtroendevalda i avdelningen. Det är vårt absoluta ansvar som styrelse att skapa lugn och arbetsro och en trygg förening/arbetsplats för alla. Vårt mål är att flera ska känna att ABF Hälsingekusten finns till för alla som önskar att samarabeta med oss. Ett led i det arbetet är att vi åker ut och träffar alla både nuvarande organisationer och potentiella personer och föreningar för att skriva avtal om samarbete. Vi tror på idén om att träffas öga mot öga och prata, resonera, reflektera och diskutera oss fram till hur vi gemensamt når ett bra samarbete. Ett led i att skapa ett öppet och inbjudande ABF är att vi säljer befintliga lokaler och satsar på att hitta nya mer anpassade lokaler både i och i. Det är oerhört viktigt att vi lägger våra pengar på verksamhet och inte i dyra och reparationskrävande lokaler. Vi är inget fastighetsbolag utan ett studieförbund öppet för alla. För att lyckas med våra framtidsplaner måste vi alla hjälpas åt. Alla behövs i arbetet med att skapa ett blomstrande ABF som sjuder av verksamhet. En verksamhet som med självklarhet rymmer alla människor, föreningar och organisationer som själva vill samarbeta. Alla ska och är välkomna och alla kan bidra med sitt kunnande och sina erfarenheter. Det är med gemensamma krafter vi återtar scenen med allas vårt ABF Hälsingekusten. Styrelsen ser fram emot att vi med enade krafter jobbar målmedvetet med att bygga ett starkt ABF Hälsingekusten, vi startar nu! Ulrika Wiklund Carin Walldin Ulf Byléhn Maria Hammarberg Jon-Erik Flodin Bengt-Olov Hedman Anne-Chrisstin Nilsson Rolf Orre Monica Flöjt

2017 Verksamhetsplan. Hälsingekusten. Framtiden intresserar mig jag ska leva resten av mitt liv i den Mark Twain ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

2017 Verksamhetsplan. Hälsingekusten. Framtiden intresserar mig jag ska leva resten av mitt liv i den Mark Twain ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Hälsingekusten 2017 Verksamhetsplan Framtiden intresserar mig jag ska leva resten av mitt liv i den Mark Twain Inledning Under 2017 kommer vi satsa vidare mot målet på 30000

Läs mer

Folkbildning över gränserna

Folkbildning över gränserna HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna VÅREN 2015 1 Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet för att skapa gemensamma studier

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Folkbildning över gränserna Våren 2014

Folkbildning över gränserna Våren 2014 HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna Våren 2014 1 www.abf.se/gavleborg/halsingelusten Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Hälsingekusten. Vägen till kunskap. Studieprogram våren 2014 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. 1 ABF Avdelningens namn www.abf.se

Hälsingekusten. Vägen till kunskap. Studieprogram våren 2014 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. 1 ABF Avdelningens namn www.abf.se Vägen till kunskap Hälsingekusten Studieprogram våren 2014 1 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF HÄLSINGEKUSTEN ABF HÄLSINGEKUSTEN sträcker

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Enköping. Sida 1 av 6

Enköping. Sida 1 av 6 Enköping Sida 1 av 6 Styrelsen för PRO-Enköping lämnar här sin berättelse för verksamheten 2015-01-01 2015-12-31. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Medlemsansvarig Reseansvarig

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Folkbildning över gränserna Hösten HÄLSINGEKUSTEN

Folkbildning över gränserna Hösten HÄLSINGEKUSTEN HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna Hösten 2016 1 Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet för att skapa gemensamma studier

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Studiecirklar som ger

Studiecirklar som ger Dags för studier PROgram Hösten 2017 Studiecirklar som ger trivsam samvaro berikande diskussioner ökad kunskap PRO-BYGGETTAN STUDIEVERKSAMHETEN Datacirklar Lokal: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Du som är

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

Studiecirklar som ger. trivsam samvaro berikande diskussioner ökad kunskap PRO-BYGGETTAN

Studiecirklar som ger. trivsam samvaro berikande diskussioner ökad kunskap PRO-BYGGETTAN Dags för studier PROgram Hösten 2016 Studiecirklar som ger trivsam samvaro berikande diskussioner ökad kunskap PRO-BYGGETTAN STUDIEVERKSAMHETEN Datacirklar Lokal: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Du som är

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Husie. Verksamhetsberättelse för Inledning

Husie. Verksamhetsberättelse för Inledning Husie Verksamhetsberättelse för 2015 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning PRO Husie Verksamhetsberättelse för 2013 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Teater SAT

Verksamhetsberättelse. Teater SAT Verksamhetsberättelse 2015 Sida 1 av 7 Ordförandens ord. Föreningen 26:e verksamhetsår har gått till ända. Vi har fått se många bra produktioner under året, både egna,. Samarbeten och en inköpt föreställning

Läs mer

Hej. Gör din egen film - i Nora. OBS! max 8 deltagare Filma och redigera din egen film

Hej. Gör din egen film - i Nora. OBS! max 8 deltagare Filma och redigera din egen film Utbud hösten 2017 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra igenom

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Hej. Elin Sörman tf samordnare Folkbildningens Kulturskola i Nora Nora kommun ,

Hej. Elin Sörman tf samordnare Folkbildningens Kulturskola i Nora Nora kommun , Utbud hösten 2016 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster.

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster. Ordföranden har ordet Ett stort TACK till Er alla för våra fina möten vi har tillsammans. Ett extra tack till styrelsen som villigt hjälper till vid våra evenemang, och vi ska inte glömma våra cirkelledare

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF JÖNKÖPINGS LÄN Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud våren 2017 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄN. Studieprogram. Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se

JÖNKÖPINGS LÄN. Studieprogram. Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se JÖNKÖPINGS LÄN Studieprogram Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG JÖNKÖPING 2015 1 WWW.ABF.SE/JONKOPINGSLAN Bra att veta! Anmäl dig per telefon,

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer