HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 F En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varje droppe Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Hälsingekusten Trädgårdsgatan Tel Trädgårdsgatan Tel Götgatan SÖDERHAMN Tel Fax Nordanstig Jordgubbsvägen 1 B Bergsjö Tel:

2 Inledning var ett år där mycket handlade om att få igång verksamheten igen. För att uppnå en start i detta så tog styrelsen ett beslut om att det skulle skrivas samarbetsavtal med alla vi genomför verksamhet med. Detta för att ha kontakt med så många av våra samverkansparter som möjligt under året och det gör vi för att öka och utveckla verksamheten tillsammans med våra samverkansparter. Antalet anställda under året har varit stabilt och den stora förändringen var att en ny ombudsman anställdes och att ungefär halva styrelsen är ny för året. Många av de som sitter i styrelsen i dag är nya i ABF verksamheten men det finns gott om kunskap i den nya styrelsen och många nya idéer. Anpassningen av lokalytor är ett pågående arbete och det är inte avklarat när året är slut. På grund av den ekonomi som avdelningen har så är det tyvärr så att vi har fått säga upp lokalen i Sandarne och i Marma under Lokalen i Sandarne kommer att upphöra i januari Sedan har styrelsen beslutat att försöka sälja lokalerna i och börja leta lokaler som är mer anpassad till de behov vi har. Även i pågår arbetet med att se över lokalerna. Vi arbetar ständigt med att hitta lokaler som passar vår verksamhet. Ekonomiskt är det fortfarande så att ekonomin är ansträngd men det går åt rätt håll. En negativ överraskning som avdelningen fick under hösten 2014 var att det tagits ut ett förskott i ett projekt under 2014 som vi inte visste om och det fanns skulder som skulle betalas med dessa pengar (förskottet) under Det gjorde att vi fick ta ett lån hos ABF distriktet för att kunna betala den andra skulden. Hans Svedberg Ombudsman

3 Vi vill stärka folkrörelserna Styrelsens sammanssättning Ordförande Hans Svedberg (Fram till ) Vice ordförande Ulrika Wiklund (Fram till ) Ordförande Ulrika Wiklund (från och med ) Ledamöter Carin Walldin Ulf Byhlén Maria Hammarberg Bent Olof Hedman Jon-Erik Flodin Anne-Christine Nilsson Monica Flöjt Rolf Orre Nordanstig Nordanstig Suppleanter Håkan Pettersson Leif Rogell Barbro Andersson Revisorer Barry Gustavsson Alexandra Gard Revisorssuppleant Berit Brussel Valberedning Helena Gehlin Sven Winkler Per Svensson Tommy Berglöf Dick Lindkvist Nordanstig Personalrepresentant Pia Tillemar Personal 31/ Brittmari Engman medarbetare 100% Pia Tillemar medarbetare 100% Monica Siggstedt medarbetare 100% Annelie Ström medarbetare 50% Anette Ström medarbetare 75% Rickard Vivallius medarbetare 50% Inga Kotikangas vaktmästare 50% Lena Jonsson lokalvårdare 20% Hans Svedberg (fr o m ) Ombudsman 100%

4 För dig som är medlem. Visste du att: ABF kan bistå vid planering av studiecirklar, kurser och kulturprogram samt organiserar och administrerar densamma. ABF har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse-, funktions- och ledarskapsutbildningar. ABF har utbildningar i flera steg för medlemmar som vill bli cirkelledare. ABF inbjuder studieorganisatörer i våra medlemsorganisationer till informations- och inspirationsträffar. ABF har en kulturbank där kulturarbetare bokas och administreras. ABF har ett stort kontaktnät och finns i alla kommuner i Gävleborg. Allmänt om organisations- och verksamhetsutvecklingen Verksamheten under slutet av 2014 har utvecklats i positiv riktning. Ett flertal av våra medlemsorganisationer och samarbetsparter har fått besök och det har lett till ökad verksamhet hos dessa. Styrelsen har en att göra lista där allt som måste göras nu och några månader framöver finns med ansvariga och när aktiviteten ska ske. Det har lett till att fler saker sker och att det blir lättare att utvärdera. Inriktningen har varit att utveckla verksamheter med unga, bostadsorganisationer och invandrarverksamheten. Det betyder inte att den andra verksamheten inte är viktig. Det finns verksamhet som fungerar bra på många sätt som tillexempel PRO och andra och andra som rullar på, men vi måste prioritera viss verksamhet för att orka stärka dessa områden Vi har kommit ett några steg framåt när det gäller vissa områden men är bara i startgroparna på andra. Mycket av årets tid har gått åt till att rensa upp bland saker som legat kvar sedan förut. Men det känns som om det mesta av det är avklarat nu och vi kan fokusera mer på det som ska komma och samtalen med våra organisationer och fria grupper. Vi har under året minskat något i antalet cirkeltimmar till från 18386, kulturen har minskat från 397 till i år 381. Den övriga folkbildningen har ökat från 420 till i år 686 timmar. Det gör tillsammans att vi ökar lite under året. Men det känns som att antalet timmar kommer att öka under 2015.

5 Samarbetsavtal ABF Hälsingekustens styrelse utarbetade ett samarbetsavtal under våren. Detta avtal innehåller de vanliga statsbidragsreglerna samt andra praktiska gränser och möjligheter i sammandrag. Här meddelar man också nivå kostnadsersättningen. Personal och ombudsman har kontaktat och skrivit avtal med de flersta vi brukar samarbeta med, både medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Detta har mottagits väl och de flersta har skrivit på och argerat enligt det under hösten. Surfplattor Under våren inköptes sammanlagt 16 surfplattor, 8 till och 8 till /Nordanstig. ABF- och PRO-distriken arbetade tillsammans för att minska den digitala klyftan många deltagare har utnyttjat den möjligheten under 2014, faktiskt hela 207 st i hela avdelningen! Ledar frågan har varit besvärligt och i många fall har ABF-personalen fått rycka in för att verksamheten ska kunna fortsätta. Surfcirkel i 2014

6 Funktionshinderrörelsen I har verksamhetsrådet träffats 5 gånger och arbetat med den gemensamma foldern inför våren 2015 men även en föreläsning om NPF sjukdomar, Koll på läkemedel samt förberedelser till föreläsning om diabetes under våren Koll på läkemedel gav stort intresse och det var mellan st som deltog i Iggesund. Verksamhetsrådet fortsätter också aktivt att förnya och utveckla den gemensamma studiefolder med olika föreläsningar och cirklar. I foldern 2014 har vi haft bla hjärt/ lungräddning, återbruk, smycken, släktforskning, teckenspråk, surfplattecirkel och kort om läkemedel. Under våra populära Sagostunder för vuxna där Elsie Bäcklund Sandberg läser högt har det vuxit fram ett stort intresse inte bara för böckerna utan samhällsdiskussioner och prat kring författarna. Gruppen med intresserade fortsätter öka. HALS har pågått även under 2014 och vi har träffats 2 ggr. Till dom träffarna kallar vi ordförande och studieorganisatörer i varje förening för information, kulturinslag, regler och annat föreningarna önskar. ABF var aktivt delaktig i Hjärt/Lungföreningens jubileum. Musikunderhållning, historia om föreningen, god mat och mycket deltagande var det denna kväll i Iggesund Under hösten träffade jag styrelserna i alla HLS föreningar och skrev nytt samarbetsavtal vilket har gett god respons inte bara i timmar utan i bättre samarbete. I är HSO under uppbyggnad och vi hoppas att ABF kommer bli en naturlig samarbetspartner och kunna vara delaktiga i att skapa ett aktivt och levande HSO. Under Hösten 2014 har vi besökt alla styrelser i för att skriva nytt samarbetsavtal som gett gott resultat både i timmar och i gott samarbete. ABF fortsätter i övrigt med att aktivt delta i cirklar, uppstart, medlemsmöten, kultur samt att träffa alla cirkelledarna i alla 3 kommunerna. På centralnivå medverkar ABF Hälsingekusten i ett projekt rörande handikapp som ska stärka folkrörelsen, utveckla medlemsskapets värde och förstärka samarbetet med funktionshinderrörelsens organisationer samt att tillgänglighetsmärka alla våra lokaler. Jag har påbörjat det stora arbetet med att tillgänglighetsmärka våra egna lokaler samt de lokaler vi hyr, vistas i ofta. HLS lokalen i är en av dom. Jag har också deltagit i flera utbildningar för att ABF Hälsingekusten skall bli ännu bättre i sitt arbete med tillgänglighet, inte bara med lokaler utan även i bemötande, information mm. ABF Hälsingekusten deltar också i handikappkommitén i Gävleborg (2 st under 2014) där vi jobbar fram gemensamma studier för Hälsingland/Gästrikland. Tyvärr har intresset dalat för dessa utbildningar men vi hoppas på ny fart under Pia Tillemar Ansvarig för Funktionshinderrörelsens verksamhet

7 Fackliga verksamheten Under 2014 har de fackliga studierna inte ökat något utan ett fåtal kurser har blivit av. Cirklar har sällan de fackliga organisationerna. Det som dock ökade under 2014 var våra BAM kurser med Bo Engström som ledare. Vi har också försökt få liv i ett sk LFS där facken träffas lokalt och tar fram studier. Detta las på is och istället jobbades det fram en folder för hela Gävleborg med gemensamma studier genom ett DFS. Fackförbunden har ofta medlemmar över hela Gävleborg och de olika utbuden spreds ut på olika orter. Foldern är ett samarbete med ABF, LO facken, LO. Under 2014 har en del tvärfackliga kurser genomförts; 3 Medlemsutbildning, 4 BAM (Bättre ArbetsMiljö), 4 Vald på jobbet, 2 Alla kan göra något (mot främlingsfientlighet)samt viss kultur (musik och föreläsningar) Även i de egna fackförbunden har det genomförts kurser och kultur

8 Pensionärsverksamheten Som ett led i samarbetet mellan ABF Gävleborg och PRO Distriktet har avdelningen köpt in 16 surfplattor. Överenskommelsen var att PRO skulle hålla med ledare och ABF med plattor. Intresset har varit mycket stort bland deltagare i hela avdelningen men tyvärr har det varit lite skralt med ledare från PRO. Under 2014 har Verksamhetsrådet för Pensionärsorganisationer i legat lite lågt. Man har träffats 6 gånger under året men har inte arrangerat någon kommungemensam aktivitet detta år. Rådets ordförande steg av sitt uppdrag tidigt på våren och under hösten fanns ingen som tog över. Pensionärverksamheten i har fortskridit och flera föreningar fortsätter sitt sammarbete över gränserna, mest märks det vid arrangerandet av resor. Vad gäller cirkelverksamheten är det mestadels Läs och res, dans, kör och liknande verksamheter som gäller Det flera föreningar jobbar för är att få in den yngre pensionären. Några gemensamma träffar för studieorganisatörerna har det blivit vid några tillfällen. Ett flertal tillfällen har funnits där ev. bildande av verksamhetsråd för pensionärer har diskutertas. Några av föreningarna har med hjälp av ABF bjudit in sina Cirkelledare samt potentiella cirkelledare till träffar för att diskutera cirkelledarens roll och regelverk. Bostad Samarbetsgruppen Bostad består av Hyresgästföreningar och Bostadsrättsföreningar. Målet är att aktivera de boende och kan detta främja granngemenskapen är det alltid ett plus. När det gäller HSB i kan man se en något större aktivitet än tidigare troligen mest som en effekt av Samarbetaravtalet som vi jobbar med under hösten. Kontakt har knutits med en ny förening i och förfrågningar har kommit från fler. Både föreningskunskap, miljö, friskvård, surfplattor och hantverks såsom vävning har startats. För HSB i går verksamheten vidare som förr. Några samtal med enskilda cirklar och föreningar har gjorts. Ingen nysatsning eller flera träffar har ägt rum som planerat.

9 Politiska organisationer. De politiska organisationer som har haft verksamhet hos oss är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dom har haft allt från valcirklar, cirklar om EU och om politiska ideologier samt cirklar om frågor rörande arbetslöshet och cirklar om utvekling av Ljusne.Det har också genomförts en del kulturarrangemang med sång och musik som tema. Invandrarorganisationer Finska Föreningen i Under året som gått har Finska föreningen bedrivit studieverksamhet i sina lokaler i Ljusne och Vallvik. Olika grupper har genomfört ett flertal studiecirklar i ämnen som Körsång, Musikteori,Finsk-litteratur, Hemspråk samt olika Handarbetscirklar och Vävning. Föreningen har även haft Kulturarrangemang i form av Sångkörens uppträdande på Folkets Hus i Ljusne. Samt att under temat Hälsa och välmående har två Hälsocoacher föreläst vid 3 olika tillfällen. Sammanlagt har Finska föreningen haft 339 studietimmar. Finska Föreningen i Under 2014 har man kontinuerligt studerat det svenska och finska samhället, politik, ekonomi mm. Även en livfull sångkör tränar och uppträder på föreningens olika möten och arrangemang. Under hösten börjar men söka sig lite nya marker och under kommande år ska man försöka med lite andra ämnen som t ex surfplattor. Övriga invandrarorganisationer Verksamheten med nysvenskar är livligast i. Global Network, Somaliska folkets Förening och s Somaliska Tjejoch kvinnojour är de stora grupperna vi jobbar med. De använder studiecirkeln som verktyg för att lära sig mer om svenska samhället, svenska språket och sitt eget språk. De ser en tydlig vinst i att lära sig bättre svenska för att kunna hjälpa barnen med läxor och andra skoluppgifter. Barnuppfostran skiljer sig en hel del i Sverige och Somalien så detta har varit ett av ämnena man läst. För att inspirera sina landsmän att lära sig mer om detta bjöd de in författaren till den bok på somaliska de läste och denna höll en uppskattad föreläsning. Tjejkvällar med Samhälle och Mänskliga rättigheter är ett annat inslag i verksamheten. Det är mycket kultur i de här grupperna och man ha haft flera stora kulturarrangemang, bl a en musiker från Nederländerna, dansuppvigning från Somalia och matlagning från hemlandet. I och Nordanstig så har vi varit med och bildat en Afghansk kulturförening under 2014, som kommer påbörja sina aktiviteter under 2015

10 Hälsa för nyanlända En nyanländ kvinna från Syrien bosatt i Ljusne höll för andra nyanlända 3 föreläsningar i Vikten av att vårda sin kropp. Det blev tyvärr inte flera då hon fördes tillbaka till det land hon först hade kommit till i europa. Författarafton I samarbetar vi med biblioteket, bokahandeln och NBV om författaraftnarna. De olika sammarbetsparterna har olika författare och står för sin författare. Ett evenemang som lockar en varierad publik och oftast är det ett femtiotal som kommer. Miljö och Fairtrade Eftersom detta är ämnen som efterfrågas i skov beroende på influenser utifrån, bl a media, är det mycket olika verksamhet olika år har varit en stillsamt år och det har mest varit frågor och funderingar under Öppet Hus och andra offentliga arrangemang och utställningar. Hagaskolans intresseförening På Hagaskolan i Ljusne har vi haft cirklar i Musik med fem olika Rockgrupper som tillsammans har genomfört 2100 Studietimmar under De olika grupperna har bedrivit verksamhet med studier inom ämnena: Ljudteknik, Scenteknik, Rock & Beat, Inspelningsteknik och Gehörsteknik. Under samma tid har Hagaskolans Vävcirkel genomfört 114 Studietimmar. Cirkeln har utifrån studier av bl.a. Stora Vävboken av Laila Lundell; utforskat nya mönster och tekniker ur gamla material. Kulturens dag En dag fylld av kultur i alla former. Vi deltog med tre bord för utställningar av vad våra cirklar kan åstadkomma, allt från Läse-cirklar till Moraklockor. Tillsammans med oss stod KULT och visade b.la Cykeltrampet och tillhörande kartan. Vidare står PRO och visar upp vad de gör, några av deras körer och dansare deltar på scenerna. Somaliska folkets förening i visar vid ett bord upp lite kläder, föremål samt bilder från hemlandet. En grupp unga Somalier visar danser och spelar musik.

11 Är du studieorganisatör eller studieansvarig i din förening? Vi har under några år sett att studieorganisatörens roll har försvagats i föreningarna och vill ge denna grupp ett extra stöd för att utvecklas i rollen som studieansvarig. Hans Svedberg - vår ombudsman Hans har varit ordförande för LO - Distriktet i Dalarna och Gävleborg och IF Metall Södra Norrland innan han började hos oss. Även hos oss började han som ordförande och tillsammans med de övriga i styrelsen och distriktsombudsman Åke Söderman har han rensat, rätat upp och skalat av ABF Hälsingekustens verksamhet och ekonomi så att vi nu kan se en ljusning. Och sedan 1 augusti har han jobbat som ombudsman i vår avdelning. Eftersom hans hjärta och yrke funnits i arbetarrörelsen sedan tidigare ha han snabbt och smidigt glidit in i arbetet. Han har genom åren deltagit i olika internationella projekt. Inom Europa har han deltagit i aktiviteter med länder så som Moldavien, Tyskland, England, Italien, Rumäninen. Det har varit allt från uppbyggnad av politiska organisationer till projekt om hur man utvecklar industrin och andra arbetaryrken inom Europa. Hans har också varit projektledare för ett projekt i Namibia där det handlade om att stärka Mine Workers Union of Namibia och framförallt kvinnors och ungas situation i landet. I mars kommer han att åka ner till Namibia för att förbereda ett nytt projekt för ABF s räkning. Detta projekt kommer att handla om att bygga upp en organisation som liknar ABF och Folkets Hus i Namibia. Vi vill att studieorganisatören skall få verktyg för att utveckla studieverksamheten i föreningen och att den studieansvarige känner sig trygg i sitt uppdrag. Planen är att varje studieorganisatör ska få ett erbjudande att gå en studieorganisatörsutbildning i vår avdelning. Målet är att deltagarna ska lära sig planera studieverksamheten och utveckla ett arbetssätt för den verksamhet de ansvarar för så att föreningen ska kunna bedriva informations- och studieverksamhet. Det vill säga att man hela tiden ska informera om föreningens verksamhet utåt och samtidigt också se till att föreningens medlemmar skaffar sig nya kunskaper kring föreningens verksamhetsområde. Några av de uppgifter som utbildningen innehåller: Utreda och dokumentera behov av utbildning i föreningen. Göra förslag till kort- och långsiktiga planer för studieverksamheten. Efter det att planerna fastställts svara för detaljplanering. Svara för rekrytering av medlemmar till planerade studiecirklar och kurser.

12 Slutord ABF Hälsingekusten har under flera år kämpat mot dålig ekonomi. Vi har därför under de två senaste åren satsat mycket hårt arbete med att sanera och skapat ordning och reda i ekonomin. En rörig ekonomi skapar även en orolig situation och därmed en orolig arbetsmiljö för både anställda och förtroendevalda i avdelningen. Det är vårt absoluta ansvar som styrelse att skapa lugn och arbetsro och en trygg förening/arbetsplats för alla. Vårt mål är att flera ska känna att ABF Hälsingekusten finns till för alla som önskar att samarabeta med oss. Ett led i det arbetet är att vi åker ut och träffar alla både nuvarande organisationer och potentiella personer och föreningar för att skriva avtal om samarbete. Vi tror på idén om att träffas öga mot öga och prata, resonera, reflektera och diskutera oss fram till hur vi gemensamt når ett bra samarbete. Ett led i att skapa ett öppet och inbjudande ABF är att vi säljer befintliga lokaler och satsar på att hitta nya mer anpassade lokaler både i och i. Det är oerhört viktigt att vi lägger våra pengar på verksamhet och inte i dyra och reparationskrävande lokaler. Vi är inget fastighetsbolag utan ett studieförbund öppet för alla. För att lyckas med våra framtidsplaner måste vi alla hjälpas åt. Alla behövs i arbetet med att skapa ett blomstrande ABF som sjuder av verksamhet. En verksamhet som med självklarhet rymmer alla människor, föreningar och organisationer som själva vill samarbeta. Alla ska och är välkomna och alla kan bidra med sitt kunnande och sina erfarenheter. Det är med gemensamma krafter vi återtar scenen med allas vårt ABF Hälsingekusten. Styrelsen ser fram emot att vi med enade krafter jobbar målmedvetet med att bygga ett starkt ABF Hälsingekusten, vi startar nu! Ulrika Wiklund Carin Walldin Ulf Byléhn Maria Hammarberg Jon-Erik Flodin Bengt-Olov Hedman Anne-Chrisstin Nilsson Rolf Orre Monica Flöjt

Folkbildning över gränserna

Folkbildning över gränserna HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna VÅREN 2015 1 Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet för att skapa gemensamma studier

Läs mer

Folkbildning över gränserna Våren 2014

Folkbildning över gränserna Våren 2014 HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna Våren 2014 1 www.abf.se/gavleborg/halsingelusten Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Hälsingekusten. Vägen till kunskap. Studieprogram våren 2014 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. 1 ABF Avdelningens namn www.abf.se

Hälsingekusten. Vägen till kunskap. Studieprogram våren 2014 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. 1 ABF Avdelningens namn www.abf.se Vägen till kunskap Hälsingekusten Studieprogram våren 2014 1 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF HÄLSINGEKUSTEN ABF HÄLSINGEKUSTEN sträcker

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF JÖNKÖPINGS LÄN Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vinn en inspirerande studiecirkel i höst Ryggsäck, Väska och Bok inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vävning Kl.13.15 14.00, 15.15 16.00, 18.00 18.45 Freja Våra gamla hantverk lever vidare

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 1.Mötets öppnande 2.Fastställande av dagordning 3.Parentation 4.Nya medlemmar 5.Val av 2 justerare för dagens protokoll 6.Val av 2

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer