HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 F En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varje droppe Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson HÄLSINGEKUSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Hälsingekusten Trädgårdsgatan Tel Trädgårdsgatan Tel Götgatan SÖDERHAMN Tel Fax Nordanstig Jordgubbsvägen 1 B Bergsjö Tel:

2 Inledning var ett år där mycket handlade om att få igång verksamheten igen. För att uppnå en start i detta så tog styrelsen ett beslut om att det skulle skrivas samarbetsavtal med alla vi genomför verksamhet med. Detta för att ha kontakt med så många av våra samverkansparter som möjligt under året och det gör vi för att öka och utveckla verksamheten tillsammans med våra samverkansparter. Antalet anställda under året har varit stabilt och den stora förändringen var att en ny ombudsman anställdes och att ungefär halva styrelsen är ny för året. Många av de som sitter i styrelsen i dag är nya i ABF verksamheten men det finns gott om kunskap i den nya styrelsen och många nya idéer. Anpassningen av lokalytor är ett pågående arbete och det är inte avklarat när året är slut. På grund av den ekonomi som avdelningen har så är det tyvärr så att vi har fått säga upp lokalen i Sandarne och i Marma under Lokalen i Sandarne kommer att upphöra i januari Sedan har styrelsen beslutat att försöka sälja lokalerna i och börja leta lokaler som är mer anpassad till de behov vi har. Även i pågår arbetet med att se över lokalerna. Vi arbetar ständigt med att hitta lokaler som passar vår verksamhet. Ekonomiskt är det fortfarande så att ekonomin är ansträngd men det går åt rätt håll. En negativ överraskning som avdelningen fick under hösten 2014 var att det tagits ut ett förskott i ett projekt under 2014 som vi inte visste om och det fanns skulder som skulle betalas med dessa pengar (förskottet) under Det gjorde att vi fick ta ett lån hos ABF distriktet för att kunna betala den andra skulden. Hans Svedberg Ombudsman

3 Vi vill stärka folkrörelserna Styrelsens sammanssättning Ordförande Hans Svedberg (Fram till ) Vice ordförande Ulrika Wiklund (Fram till ) Ordförande Ulrika Wiklund (från och med ) Ledamöter Carin Walldin Ulf Byhlén Maria Hammarberg Bent Olof Hedman Jon-Erik Flodin Anne-Christine Nilsson Monica Flöjt Rolf Orre Nordanstig Nordanstig Suppleanter Håkan Pettersson Leif Rogell Barbro Andersson Revisorer Barry Gustavsson Alexandra Gard Revisorssuppleant Berit Brussel Valberedning Helena Gehlin Sven Winkler Per Svensson Tommy Berglöf Dick Lindkvist Nordanstig Personalrepresentant Pia Tillemar Personal 31/ Brittmari Engman medarbetare 100% Pia Tillemar medarbetare 100% Monica Siggstedt medarbetare 100% Annelie Ström medarbetare 50% Anette Ström medarbetare 75% Rickard Vivallius medarbetare 50% Inga Kotikangas vaktmästare 50% Lena Jonsson lokalvårdare 20% Hans Svedberg (fr o m ) Ombudsman 100%

4 För dig som är medlem. Visste du att: ABF kan bistå vid planering av studiecirklar, kurser och kulturprogram samt organiserar och administrerar densamma. ABF har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse-, funktions- och ledarskapsutbildningar. ABF har utbildningar i flera steg för medlemmar som vill bli cirkelledare. ABF inbjuder studieorganisatörer i våra medlemsorganisationer till informations- och inspirationsträffar. ABF har en kulturbank där kulturarbetare bokas och administreras. ABF har ett stort kontaktnät och finns i alla kommuner i Gävleborg. Allmänt om organisations- och verksamhetsutvecklingen Verksamheten under slutet av 2014 har utvecklats i positiv riktning. Ett flertal av våra medlemsorganisationer och samarbetsparter har fått besök och det har lett till ökad verksamhet hos dessa. Styrelsen har en att göra lista där allt som måste göras nu och några månader framöver finns med ansvariga och när aktiviteten ska ske. Det har lett till att fler saker sker och att det blir lättare att utvärdera. Inriktningen har varit att utveckla verksamheter med unga, bostadsorganisationer och invandrarverksamheten. Det betyder inte att den andra verksamheten inte är viktig. Det finns verksamhet som fungerar bra på många sätt som tillexempel PRO och andra och andra som rullar på, men vi måste prioritera viss verksamhet för att orka stärka dessa områden Vi har kommit ett några steg framåt när det gäller vissa områden men är bara i startgroparna på andra. Mycket av årets tid har gått åt till att rensa upp bland saker som legat kvar sedan förut. Men det känns som om det mesta av det är avklarat nu och vi kan fokusera mer på det som ska komma och samtalen med våra organisationer och fria grupper. Vi har under året minskat något i antalet cirkeltimmar till från 18386, kulturen har minskat från 397 till i år 381. Den övriga folkbildningen har ökat från 420 till i år 686 timmar. Det gör tillsammans att vi ökar lite under året. Men det känns som att antalet timmar kommer att öka under 2015.

5 Samarbetsavtal ABF Hälsingekustens styrelse utarbetade ett samarbetsavtal under våren. Detta avtal innehåller de vanliga statsbidragsreglerna samt andra praktiska gränser och möjligheter i sammandrag. Här meddelar man också nivå kostnadsersättningen. Personal och ombudsman har kontaktat och skrivit avtal med de flersta vi brukar samarbeta med, både medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Detta har mottagits väl och de flersta har skrivit på och argerat enligt det under hösten. Surfplattor Under våren inköptes sammanlagt 16 surfplattor, 8 till och 8 till /Nordanstig. ABF- och PRO-distriken arbetade tillsammans för att minska den digitala klyftan många deltagare har utnyttjat den möjligheten under 2014, faktiskt hela 207 st i hela avdelningen! Ledar frågan har varit besvärligt och i många fall har ABF-personalen fått rycka in för att verksamheten ska kunna fortsätta. Surfcirkel i 2014

6 Funktionshinderrörelsen I har verksamhetsrådet träffats 5 gånger och arbetat med den gemensamma foldern inför våren 2015 men även en föreläsning om NPF sjukdomar, Koll på läkemedel samt förberedelser till föreläsning om diabetes under våren Koll på läkemedel gav stort intresse och det var mellan st som deltog i Iggesund. Verksamhetsrådet fortsätter också aktivt att förnya och utveckla den gemensamma studiefolder med olika föreläsningar och cirklar. I foldern 2014 har vi haft bla hjärt/ lungräddning, återbruk, smycken, släktforskning, teckenspråk, surfplattecirkel och kort om läkemedel. Under våra populära Sagostunder för vuxna där Elsie Bäcklund Sandberg läser högt har det vuxit fram ett stort intresse inte bara för böckerna utan samhällsdiskussioner och prat kring författarna. Gruppen med intresserade fortsätter öka. HALS har pågått även under 2014 och vi har träffats 2 ggr. Till dom träffarna kallar vi ordförande och studieorganisatörer i varje förening för information, kulturinslag, regler och annat föreningarna önskar. ABF var aktivt delaktig i Hjärt/Lungföreningens jubileum. Musikunderhållning, historia om föreningen, god mat och mycket deltagande var det denna kväll i Iggesund Under hösten träffade jag styrelserna i alla HLS föreningar och skrev nytt samarbetsavtal vilket har gett god respons inte bara i timmar utan i bättre samarbete. I är HSO under uppbyggnad och vi hoppas att ABF kommer bli en naturlig samarbetspartner och kunna vara delaktiga i att skapa ett aktivt och levande HSO. Under Hösten 2014 har vi besökt alla styrelser i för att skriva nytt samarbetsavtal som gett gott resultat både i timmar och i gott samarbete. ABF fortsätter i övrigt med att aktivt delta i cirklar, uppstart, medlemsmöten, kultur samt att träffa alla cirkelledarna i alla 3 kommunerna. På centralnivå medverkar ABF Hälsingekusten i ett projekt rörande handikapp som ska stärka folkrörelsen, utveckla medlemsskapets värde och förstärka samarbetet med funktionshinderrörelsens organisationer samt att tillgänglighetsmärka alla våra lokaler. Jag har påbörjat det stora arbetet med att tillgänglighetsmärka våra egna lokaler samt de lokaler vi hyr, vistas i ofta. HLS lokalen i är en av dom. Jag har också deltagit i flera utbildningar för att ABF Hälsingekusten skall bli ännu bättre i sitt arbete med tillgänglighet, inte bara med lokaler utan även i bemötande, information mm. ABF Hälsingekusten deltar också i handikappkommitén i Gävleborg (2 st under 2014) där vi jobbar fram gemensamma studier för Hälsingland/Gästrikland. Tyvärr har intresset dalat för dessa utbildningar men vi hoppas på ny fart under Pia Tillemar Ansvarig för Funktionshinderrörelsens verksamhet

7 Fackliga verksamheten Under 2014 har de fackliga studierna inte ökat något utan ett fåtal kurser har blivit av. Cirklar har sällan de fackliga organisationerna. Det som dock ökade under 2014 var våra BAM kurser med Bo Engström som ledare. Vi har också försökt få liv i ett sk LFS där facken träffas lokalt och tar fram studier. Detta las på is och istället jobbades det fram en folder för hela Gävleborg med gemensamma studier genom ett DFS. Fackförbunden har ofta medlemmar över hela Gävleborg och de olika utbuden spreds ut på olika orter. Foldern är ett samarbete med ABF, LO facken, LO. Under 2014 har en del tvärfackliga kurser genomförts; 3 Medlemsutbildning, 4 BAM (Bättre ArbetsMiljö), 4 Vald på jobbet, 2 Alla kan göra något (mot främlingsfientlighet)samt viss kultur (musik och föreläsningar) Även i de egna fackförbunden har det genomförts kurser och kultur

8 Pensionärsverksamheten Som ett led i samarbetet mellan ABF Gävleborg och PRO Distriktet har avdelningen köpt in 16 surfplattor. Överenskommelsen var att PRO skulle hålla med ledare och ABF med plattor. Intresset har varit mycket stort bland deltagare i hela avdelningen men tyvärr har det varit lite skralt med ledare från PRO. Under 2014 har Verksamhetsrådet för Pensionärsorganisationer i legat lite lågt. Man har träffats 6 gånger under året men har inte arrangerat någon kommungemensam aktivitet detta år. Rådets ordförande steg av sitt uppdrag tidigt på våren och under hösten fanns ingen som tog över. Pensionärverksamheten i har fortskridit och flera föreningar fortsätter sitt sammarbete över gränserna, mest märks det vid arrangerandet av resor. Vad gäller cirkelverksamheten är det mestadels Läs och res, dans, kör och liknande verksamheter som gäller Det flera föreningar jobbar för är att få in den yngre pensionären. Några gemensamma träffar för studieorganisatörerna har det blivit vid några tillfällen. Ett flertal tillfällen har funnits där ev. bildande av verksamhetsråd för pensionärer har diskutertas. Några av föreningarna har med hjälp av ABF bjudit in sina Cirkelledare samt potentiella cirkelledare till träffar för att diskutera cirkelledarens roll och regelverk. Bostad Samarbetsgruppen Bostad består av Hyresgästföreningar och Bostadsrättsföreningar. Målet är att aktivera de boende och kan detta främja granngemenskapen är det alltid ett plus. När det gäller HSB i kan man se en något större aktivitet än tidigare troligen mest som en effekt av Samarbetaravtalet som vi jobbar med under hösten. Kontakt har knutits med en ny förening i och förfrågningar har kommit från fler. Både föreningskunskap, miljö, friskvård, surfplattor och hantverks såsom vävning har startats. För HSB i går verksamheten vidare som förr. Några samtal med enskilda cirklar och föreningar har gjorts. Ingen nysatsning eller flera träffar har ägt rum som planerat.

9 Politiska organisationer. De politiska organisationer som har haft verksamhet hos oss är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dom har haft allt från valcirklar, cirklar om EU och om politiska ideologier samt cirklar om frågor rörande arbetslöshet och cirklar om utvekling av Ljusne.Det har också genomförts en del kulturarrangemang med sång och musik som tema. Invandrarorganisationer Finska Föreningen i Under året som gått har Finska föreningen bedrivit studieverksamhet i sina lokaler i Ljusne och Vallvik. Olika grupper har genomfört ett flertal studiecirklar i ämnen som Körsång, Musikteori,Finsk-litteratur, Hemspråk samt olika Handarbetscirklar och Vävning. Föreningen har även haft Kulturarrangemang i form av Sångkörens uppträdande på Folkets Hus i Ljusne. Samt att under temat Hälsa och välmående har två Hälsocoacher föreläst vid 3 olika tillfällen. Sammanlagt har Finska föreningen haft 339 studietimmar. Finska Föreningen i Under 2014 har man kontinuerligt studerat det svenska och finska samhället, politik, ekonomi mm. Även en livfull sångkör tränar och uppträder på föreningens olika möten och arrangemang. Under hösten börjar men söka sig lite nya marker och under kommande år ska man försöka med lite andra ämnen som t ex surfplattor. Övriga invandrarorganisationer Verksamheten med nysvenskar är livligast i. Global Network, Somaliska folkets Förening och s Somaliska Tjejoch kvinnojour är de stora grupperna vi jobbar med. De använder studiecirkeln som verktyg för att lära sig mer om svenska samhället, svenska språket och sitt eget språk. De ser en tydlig vinst i att lära sig bättre svenska för att kunna hjälpa barnen med läxor och andra skoluppgifter. Barnuppfostran skiljer sig en hel del i Sverige och Somalien så detta har varit ett av ämnena man läst. För att inspirera sina landsmän att lära sig mer om detta bjöd de in författaren till den bok på somaliska de läste och denna höll en uppskattad föreläsning. Tjejkvällar med Samhälle och Mänskliga rättigheter är ett annat inslag i verksamheten. Det är mycket kultur i de här grupperna och man ha haft flera stora kulturarrangemang, bl a en musiker från Nederländerna, dansuppvigning från Somalia och matlagning från hemlandet. I och Nordanstig så har vi varit med och bildat en Afghansk kulturförening under 2014, som kommer påbörja sina aktiviteter under 2015

10 Hälsa för nyanlända En nyanländ kvinna från Syrien bosatt i Ljusne höll för andra nyanlända 3 föreläsningar i Vikten av att vårda sin kropp. Det blev tyvärr inte flera då hon fördes tillbaka till det land hon först hade kommit till i europa. Författarafton I samarbetar vi med biblioteket, bokahandeln och NBV om författaraftnarna. De olika sammarbetsparterna har olika författare och står för sin författare. Ett evenemang som lockar en varierad publik och oftast är det ett femtiotal som kommer. Miljö och Fairtrade Eftersom detta är ämnen som efterfrågas i skov beroende på influenser utifrån, bl a media, är det mycket olika verksamhet olika år har varit en stillsamt år och det har mest varit frågor och funderingar under Öppet Hus och andra offentliga arrangemang och utställningar. Hagaskolans intresseförening På Hagaskolan i Ljusne har vi haft cirklar i Musik med fem olika Rockgrupper som tillsammans har genomfört 2100 Studietimmar under De olika grupperna har bedrivit verksamhet med studier inom ämnena: Ljudteknik, Scenteknik, Rock & Beat, Inspelningsteknik och Gehörsteknik. Under samma tid har Hagaskolans Vävcirkel genomfört 114 Studietimmar. Cirkeln har utifrån studier av bl.a. Stora Vävboken av Laila Lundell; utforskat nya mönster och tekniker ur gamla material. Kulturens dag En dag fylld av kultur i alla former. Vi deltog med tre bord för utställningar av vad våra cirklar kan åstadkomma, allt från Läse-cirklar till Moraklockor. Tillsammans med oss stod KULT och visade b.la Cykeltrampet och tillhörande kartan. Vidare står PRO och visar upp vad de gör, några av deras körer och dansare deltar på scenerna. Somaliska folkets förening i visar vid ett bord upp lite kläder, föremål samt bilder från hemlandet. En grupp unga Somalier visar danser och spelar musik.

11 Är du studieorganisatör eller studieansvarig i din förening? Vi har under några år sett att studieorganisatörens roll har försvagats i föreningarna och vill ge denna grupp ett extra stöd för att utvecklas i rollen som studieansvarig. Hans Svedberg - vår ombudsman Hans har varit ordförande för LO - Distriktet i Dalarna och Gävleborg och IF Metall Södra Norrland innan han började hos oss. Även hos oss började han som ordförande och tillsammans med de övriga i styrelsen och distriktsombudsman Åke Söderman har han rensat, rätat upp och skalat av ABF Hälsingekustens verksamhet och ekonomi så att vi nu kan se en ljusning. Och sedan 1 augusti har han jobbat som ombudsman i vår avdelning. Eftersom hans hjärta och yrke funnits i arbetarrörelsen sedan tidigare ha han snabbt och smidigt glidit in i arbetet. Han har genom åren deltagit i olika internationella projekt. Inom Europa har han deltagit i aktiviteter med länder så som Moldavien, Tyskland, England, Italien, Rumäninen. Det har varit allt från uppbyggnad av politiska organisationer till projekt om hur man utvecklar industrin och andra arbetaryrken inom Europa. Hans har också varit projektledare för ett projekt i Namibia där det handlade om att stärka Mine Workers Union of Namibia och framförallt kvinnors och ungas situation i landet. I mars kommer han att åka ner till Namibia för att förbereda ett nytt projekt för ABF s räkning. Detta projekt kommer att handla om att bygga upp en organisation som liknar ABF och Folkets Hus i Namibia. Vi vill att studieorganisatören skall få verktyg för att utveckla studieverksamheten i föreningen och att den studieansvarige känner sig trygg i sitt uppdrag. Planen är att varje studieorganisatör ska få ett erbjudande att gå en studieorganisatörsutbildning i vår avdelning. Målet är att deltagarna ska lära sig planera studieverksamheten och utveckla ett arbetssätt för den verksamhet de ansvarar för så att föreningen ska kunna bedriva informations- och studieverksamhet. Det vill säga att man hela tiden ska informera om föreningens verksamhet utåt och samtidigt också se till att föreningens medlemmar skaffar sig nya kunskaper kring föreningens verksamhetsområde. Några av de uppgifter som utbildningen innehåller: Utreda och dokumentera behov av utbildning i föreningen. Göra förslag till kort- och långsiktiga planer för studieverksamheten. Efter det att planerna fastställts svara för detaljplanering. Svara för rekrytering av medlemmar till planerade studiecirklar och kurser.

12 Slutord ABF Hälsingekusten har under flera år kämpat mot dålig ekonomi. Vi har därför under de två senaste åren satsat mycket hårt arbete med att sanera och skapat ordning och reda i ekonomin. En rörig ekonomi skapar även en orolig situation och därmed en orolig arbetsmiljö för både anställda och förtroendevalda i avdelningen. Det är vårt absoluta ansvar som styrelse att skapa lugn och arbetsro och en trygg förening/arbetsplats för alla. Vårt mål är att flera ska känna att ABF Hälsingekusten finns till för alla som önskar att samarabeta med oss. Ett led i det arbetet är att vi åker ut och träffar alla både nuvarande organisationer och potentiella personer och föreningar för att skriva avtal om samarbete. Vi tror på idén om att träffas öga mot öga och prata, resonera, reflektera och diskutera oss fram till hur vi gemensamt når ett bra samarbete. Ett led i att skapa ett öppet och inbjudande ABF är att vi säljer befintliga lokaler och satsar på att hitta nya mer anpassade lokaler både i och i. Det är oerhört viktigt att vi lägger våra pengar på verksamhet och inte i dyra och reparationskrävande lokaler. Vi är inget fastighetsbolag utan ett studieförbund öppet för alla. För att lyckas med våra framtidsplaner måste vi alla hjälpas åt. Alla behövs i arbetet med att skapa ett blomstrande ABF som sjuder av verksamhet. En verksamhet som med självklarhet rymmer alla människor, föreningar och organisationer som själva vill samarbeta. Alla ska och är välkomna och alla kan bidra med sitt kunnande och sina erfarenheter. Det är med gemensamma krafter vi återtar scenen med allas vårt ABF Hälsingekusten. Styrelsen ser fram emot att vi med enade krafter jobbar målmedvetet med att bygga ett starkt ABF Hälsingekusten, vi startar nu! Ulrika Wiklund Carin Walldin Ulf Byléhn Maria Hammarberg Jon-Erik Flodin Bengt-Olov Hedman Anne-Chrisstin Nilsson Rolf Orre Monica Flöjt

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 4 SID 7 SID 13 Mer plats åt konsten och nytt galleri Hantverksfestivalen fortsätter att förnyas Martin förverkligar sin vision för Folkparken Innehåll

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Folkbildning över gränserna

Folkbildning över gränserna HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna VÅREN 2015 1 Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet för att skapa gemensamma studier

Läs mer

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012 Ögonblicksbild i språnget NBVs årsskrift 2012 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström. Övriga skribenter: Åke Marcusson, Ulla Lingesjö, Fadila Jasarevic och

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället.

kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället. kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället. Text: Jonas Knutell Grafisk form: Magnus Jonsson-Szatek Omslagsfoto: Dan Lepp / Johnér Personerna

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer