Innehåll Sida. Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Sida. Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet"

Transkript

1 Verksamheten 2014

2 Innehåll Sida Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet

3 Organisation Organisation Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt informerar och ger vägledning till konsumenter inom det finansiella området. Byrån fångar även upp och vidarebefordrar konsumentsynpunkter till huvudmännen: Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Kansli Kicki Westerståhl, chef (20 procent från o med 12 maj till och med 30 november) Cecilia Blomqvist (fr.o.m. 11 augusti) Elisabeth Gustafsson (till och med 2 maj) Susanne Johansson Eva Lindström Fredrik Nordquist Angela Olsson (50 procent) Fredrik Pettersson Ulf Rydstedt Eva Solum (50 procent) Stiftelsens medel Stiftelsen finansieras via serviceavgifter från Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Kostnaderna har under verksamhetsperioden uppgått till 10,8 Mkr. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent av anskaffningsvärdet. Personalkostnaderna uppgick under året till 6,8 Mkr. Ledamöter utsedda av Svenska Bankföreningen: Boel-Marie Bergquist Johan Hansing Ledamot utsedd av Svenska Fondhandlareföreningen: Kerstin Hermansson Ledamot utsedd av Fondbolagens förening: Lena Falk Styrelsesuppleanter utsedda av Finansinspektionen: Johan Nylund Annika Zervens Styrelsesuppleanter utsedda av Konsumentverket: Ulrika Edlund (till och med 31 mars) Gabriella Fenger-Krogh (från och med 1 april) Anna Hult Styrelsesuppleanter utsedda av Svenska Bankföreningen: Marie-Louise Ulfward (till och med 15 juni) Anders Dölling (från och med 16 juni) Monica Thurell (till och med 15 juni) Lena Larsson (från och med 16 juni) Styrelsesuppleant utsedd av Svenska Fondhandlareföreningen: Sara Mitelman Styrelsesuppleant utsedd av Fondbolagens förening: Åsa Drakenberg Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex möten. Styrelse Ledamöter utsedda av Finansinspektionen: Lars Malmström, ordförande Per-Arne Ström Ledamöter utsedda av Konsumentverket: Joachim Allard Ivar Rönnbäck 3

4 Allmänt om verksamheten Stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå startade sin verksamhet den 1 februari Ändamålet är att driva en självständig rådgivningsbyrå som genom information och vägledning skall hjälpa konsumenter i frågor som rör banker eller andra kreditinstitut samt fond- och värdepappersbolag. Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. En viktig uppgift för Konsumenternas Bank- och finansbyrå är att fånga upp och vidarebefordra konsumentsynpunkter till huvudmännen och de finansiellt verksamma företagen. Byrån har sju anställda och hyr in personal motsvarande en heltidstjänst. Finansiering Stiftelsen finaniseras via serviceavgifter från tre finansiärer: Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Verksamheten under året Stiftelsen har under året bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålen för stiftelsen. Byrån ger vägledning till konsumenter som söker information eller vill framföra klagomål med anledning av hur ett företag har agerat i det enskilda fallet. Vägledningen är kostnadsfri för konsumenten. Konsumenter kontaktar byrån med mycket varierande frågor såväl vad gäller klagomål som information. Drygt hälften av ärendena avser klagomål medan resten är information. Under verksamhetsåret har närmare kontakter registrerats vilket är en 4 minskning med 300 ärenden jämfört med föregående år. I huvudsak sker kontakterna via telefon. Övriga kontaktvägar är brev, fax eller e-post. Även enstaka personliga besök har förekommit. Via den med Konsumenternas Försäkringsbyrån gemensamma webbplatsen lämnas fakta och information till allmänheten om bank- och värdepappersrelaterade frågor. Under året har närmare besök registrerats på webbplatsen vilket är en ökning med besök jämfört med föregående år. Under 2014 har byrån fortsatt att tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå vidareutveckla den gemensamma webbplatsen. Webbplatsens teknikplattform EPIServer har uppgraderats till version 7.5. Under hösten tog byråerna även fram en ny responsiv design för webbplatsen som kommer att implementeras under Det innebär att webbplatsen, när den lanseras, kommer att bli anpassad även för mobiltelefon och läsplatta. Även byråns kalkyler uppgraderades tekniskt så att de kan användas i mobiltelefon och läsplatta. Under året utvecklades byråns kalkyl för beräkning av ränteskillnadsersättning enligt nya föreskrifter från Finansinspektionen. Lansering kommer att ske i början av Byrån har även samverkat med Konsumentverket i arbetet med att ta fram den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument, vilken kommer att lanseras våren 2015.

5 År 2014 Verksamhetsåret på byrån har varit spännande. Vi upplever att konsumentfrågorna har fått vind i seglen. Frågor som rör vårt område, bank- och finans, engagerar många politiker, myndigheter och media. Vi upplever även att företagen och branschorganisationerna har ett ökat fokus på konsumentfrågor. En del av de frågor som konsumenterna ringt och skrivit till oss om har uppmärksammats och lett till förändringar. Flera statliga utredningar har haft konsumentskyddet i fokus och nya regler har kommit på plats som syftar till att förbättra konsumenternas ställning på marknaden. Ett exempel är krav på tillstånd vid all kreditgivning eller förmedling av krediter till konsumenter. Ett annat exempel är ändrade regler för hur beräkningen av kostnaden vid förtidslösen av ett bundet bolån ska gå till. Konsumentverket har under året arbetat med att bygga upp den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument som ska vara till hjälp för landets konsumenter. Byråns medarbetare har engagerat sig i olika arbetsgrupper som rört allt från att ta fram underlag för den överenskommelse byrån kommer ha med Konsumentverket till att hitta rutiner som ska fungera för oss alla när tjänsten väl är på plats våren Vår förhoppning är ännu fler hittar vår webbplats och till vår vägledning när Hallå konsument blir känd hos allmänheten. Fler och fler konsumenter hittar till vår webbplats. När vi lanserade den gemensamma webbplatsen 2010 hade vi besök under ett år. Sedan dess har besöken bara ökat. Under verksamhetsåret ökade antalet besök på webbplatsen från till , vilket är mycket glädjande. I dag är det fler och fler konsumenter som använder sin mobiltelefon när de söker information. Styrelsen för byrån har därför beslutat att prioritera medel för att kunna genomföra nödvändiga anpassningar av webbplatsen. Tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå har byrån lagt ner stora resurser, både i tid och pengar för att tekniskt anpassa den gemensamma webbplatsen för att den ska bli lättare att använda i läsplattor och mobiler. Vi fräschar även upp utseendet på webbplatsen. Resultatet kommer att synas under första halvåret Vi hoppas att de som gillar vår webbplats kommer att uppskatta de förändringar vi gör och att vi får ännu fler besökare i framtiden. Byrån har sedan några år tillbaka en unik och uppskattad kalkyl för att beräkna hur mycket pengar en konsument kan få betala för ett lösa sitt bolån i förtid. Under året tog Finansinspektionen fram nya regler för hur ränteskillnadsersättning ska beräknas. Syftet är att ränteskillnadsersättningen ska bli mer rimlig och bättre svara mot kreditgivarens förlust vid förtidslösen av ett bundet bolån genom att koppla beräkningen till bostadsobligationer i stället för statsobligationer eller statsskuldväxlar. Byrån har därför utvecklat kalkylen så att den 5

6 kan beräkna ränteskillnadsersättningen även enligt de nya föreskrifterna. Den nya kalkylen lanseras i början av I vägledningen har följande frågor varit vanligt förekommande: - kortfrågor kring obehöriga uttag i samband med förlust av kort eller köp på Internet - klagomål som uppstår när en person nekas att öppna konto - klagomål kopplade till kraven på kundkännedom, som är relaterade till penningtvättsregler - frågor kring amortering av bolån och hur de nya reglerna kommer att utformas - klagomål och frågor kring seniorlån. Produkterna är dyra och svåra att förstå - klagomål på finansiell rådgivning och försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring - frågor om alternativa sparformer med anledning av minskad avdragsrätt för pensionssparande Kicki Westerståhl, chef Konsumenternas Bank- och finansbyrå 6

7 Ärendestatistik Under 2014 registrerade Bank- och finansbyrån ärenden vilket är en minskning jämfört med året innan. Andelen klagomålsärenden, som i de flesta fall kräver mer tid att besvara än informationsärendena, låg under 2014 på cirka 51 procent av det totala antalet informationsoch klagomålsärenden. De registrerade ärendena analyseras och utgör underlag för återkoppling av konsumentproblem till huvudmännen Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening samt till företagen. Övrigt 6% Spara (i värdepapper) 10% Betala 30% Spara (ej i värdepapper) 19% Låna 35% Fördelning av ärenden på huvudgrupper. 7

8 Betala Låna Spara (ej i värdepapper) Spara (i värdepapper) Övrigt Fördelning av ärenden Klagomål Information Betala Låna Spara Klagomåls- och informationsärenden

9 Betala Under 2014 tog byrån emot drygt ärenden som rörde betalningar. Det var en minskning med cirka 11 procent från föregående år. Drygt 70 procent av ärendena kategoriserades som klagomålsärenden och resterande som informationsärenden. Jämfört med förra året så har klagomål som rör obehöriga uttag på kontokort minskat men är fortfarande omfattande. Även klagomål som rör problem vid automatuttag och kontanthantering har minskat. Däremot har sådana klagomål som har samband med att man öppnar konton ökat kraftigt. Trots den allmänna nedgången av klagomål har även andra områden ökat, som problem relaterade till penningtvättslagstiftningen. Överföring 7% Övrigt utbud/service 2% Övrigt 8% E-faktura 1% Valuta 2% Autogiro 3% Transaktionskonto 21% Utlandsbetalning 3% Check/postväxel 1% Giro 3% Kontanthantering 3% Kort 46% 9

10 Analys och synpunkter: Obehöriga uttag Den främsta anledningen till den totala minskningen av klagomål som rör betalningar är att ärenden som avser obehöriga uttag på kontokort gått ner. Det var ungefär en tredjedel färre ärenden 2014 än året innan. Möjliga förklaringar till att klagomålen minskat skulle kunna vara en ökad teknisk säkerhet och förbättrad klagomålshantering hos kortutgivarna tillsammans med det faktum att ARN utvecklat en tydlig praxis när det gäller tvister som rör lagen om obehöriga transaktioner. De bedrägerier som nämndes i förra årets verksamhetsberättelse, där bedragaren hade kommit över konsumentens Verified by Visa- lösenord, har minskat kraftigt. Förhoppningsvis betyder det att många konsumenter inte längre går på bedragarnas tricks, dvs inte lämnar ut sina lösenord. Men även om minskningen är stor så är det samtidigt viktigt att poängtera att obehöriga uttag på kontokort fortfarande är den största enskilda anledningen till klagomål inom betala-området. Byrån kommer därför att fortsätta ha fokus på området. Klagomål på kontanthantering och automatuttag har minskat Förra året rapporterade byrån att klagomålen om problem med uttag av sedlar i uttagsautomater fördubblats. Under 2014 gick antalet klagomål ner till nästan samma nivå som 2012 men vi får fortfarande klagomål som visar att problemen kvarstår. Konsumenterna beskriver till exempel att de gjort ett eller flera uttagsförsök men inte fått ut några pengar, ibland med besked om att uttaget inte medgavs eller så har de fått uppgift om tekniskt fel. Uttaget blir ändå registrerat på kontot och konsumenten har svårt att bevisa sin version eftersom den tekniska bevisningen säger något annat. Klagomål på att bli nekad att öppna konto och problem relaterade till penningstvättsregler Klagomål som är relaterade till bankernas rutiner när de följer penningtvättsreglerna har mer än fördubblats och klagomål som rör att öppna konto har ökat med cirka 58 procent. Byråns bedömning är att dessa klagomål är relaterade och tillsammans utgör de det tredje vanligaste klagomålet inom betala-området, efter obehöriga uttag på kontokort samt klagomål relaterade till avtalsinnehåll och avtalstolkningar. Majoriteten av de penningtvättsrelaterade klagomålen rör transaktionskonton och då ofta att konsumenten nekats öppna ett sådant. Den förklaring konsumenten ofta fått i de fallen är att banken inte kaneller får - öppna konton till konsumenter utan svensk ID-handling och/eller svenskt personnummer. Vissa av dem uppger att de har fått vaga hänvisningar till att det är något som Finansinspektionen eller EU bestämt. I vissa fall hänvisar bankerna till penningtvättsreglerna. Men ofta meddelar konsumenten oss att banken omedelbart avslagit önskan om att öppna konto med förklaringen att det krävs svensk ID-handling och/eller svenskt personnummer. I de fall konsumenten, eller dess företrädare som t ex en arbetsgivare, Arbetsförmedling eller Länsstyrelsen, stått på sig har bankerna ibland meddelat att problemen beror på att konsumenten inte kunnat legitimera sig tillräckligt väl, inte medverkat till att banken kan skaffa sig den kundkännedom som krävs eller kunnat presentera tillräckligt underlag för att visa att en transaktion är legitim. Det har även förekommit klagomål från socialarbetare som meddelat att hemlösa blivit nekade konton med motivet att Finansinspektionen sagt att de inte får ge konton till konsumenter utan fast adress. Byrån ställde därför en fråga till Finansin- 10

11 spektionen som svarade att det inte ställs krav på en fast adress för att öppna konto. Rätten att öppna konto ställs mot de krav som penningtvättsreglerna ställer på verksamhetsutövarna. Det är en svår och viktig uppgift för de som träffas av reglerna att hantera sina risker på ett korrekt sätt och därmed inte utesluta konsumentgrupper från bank-/betalsystemet. Byrån har återkopplat dessa problem till både myndigheter och branschen och kommer att fortsätta följa utvecklingen där vissa grupper av konsumenter i praktiken stängs ute från bank-/betalsystemet på grund av att olika verksamhetsutövare tolkar reglerna på olika sätt. Andra penningtvättsrelaterade klagomål rör utlandstransaktioner och valutahandel. Ytterligare andra klagomål och informationsärenden som rör penningtvättsregler handlar om att konsumenten känner sig kränkt eller orolig över de frågor som ställs vid en kundkännedomskontroll. Banken har en skyldighet att ställa frågor för att kunna göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Utöver kundkännedom måste de också förstå syftet med affärsförhållandet och konsumentens transaktioner. Många konsumenter anser att frågorna som ställs inte är relevanta för de produkter och tjänster de försöker använda/köpa. Fullmakter Vi har noterat en viss ökning av klagomål och förfrågningar som handlar om fullmakter och behörigheter. En vanlig fråga är hur en fullmakt ska vara utformad och varför banken inte accepterar egenhändigt skrivna fullmakter. En del klagomål kommer från anhöriga som har problem med fullmakter för sina gamla föräldrar. Om föräldrarna inte tänkt på att skriva en fullmakt innan de blivit fysiskt sjuka eller får demenssjukdomar uppstår svårigheter med att sköta föräldrarnas bankaffärer när sjukdomen redan inträffat. De konsumenter som kontaktar byrån uppfattar att det finns en bristande vilja från bankernas sida att lösa problemet. Låna Under året registrerades drygt ärenden inom området. Det var en ökning med cirka 10 procent jämfört med Det var främst antalet informationsärenden som ökade medan antalet klagomål låg kvar på ungefär samma nivå som Framförallt ökade frågor om bolån - där var ökningen drygt 17 procent. Området dominerades av frågor om bolån. Frågorna rörde framförallt förtidslösen av bolån (ränteskillnadsersättning) och nya amorteringskrav. Nya regler för hur ränteskillnadsersättning ska beräknas trädde i kraft den 1 juli Enligt de nya reglerna ska ersättningen beräknas med utgångspunkt från bostadsobligationsräntan istället för, som tidigare, räntan på statsobligationer eller statsskuldväxlar. De gamla reglerna gäller dock för lån där räntan bundits före den 1 juli Många konsumenter ville veta hur reglerna var utformade och hur de nya reglerna 11

12 skulle påverka deras situation. De hade läst i media att den nya beräkningen skulle göra det billigare att förtidslösa lånen. Ordet ränteskillnadsersättning är ett av de vanligaste sökorden på vår webbplats och vår kalkyl för beräkning av ersättningens storlek är välbesökt både av konsumenter och bankanställda. Kalkylen kommer att kompletteras med den nya beräkningsmodellen under början av Amorteringskrav debatterades flitigt i media under året, vilket resulterade i ett ökat antal frågor till byrån. I slutet av mars gick Bankföreningen ut med en rekommendation om att bolån med över 70 procents belåningsgrad skulle amorteras. Rekommendationen upphävdes under hösten. Finansinspektionen aviserade i slutet av året att bindande regler om amortering kommer under Seniorlån 11% SMS-lån 4% Övrigt 3% Blancolån 18% Låneskydd 1% Lån med säkerhet 4% Företagslån 3% Kortkredit/Butikskredit 6% Hypotekslån 50% 12

13 Analys och synpunkter: Bolån Ränta Under flera år har byrån kontaktats av konsumenter som uppger att de saknar erfarenhet av att förhandla och efterfrågar råd om hur man bäst ska förhandla med banken om sin bolåneränta. De uppger att de saknar kunskap och stöd när de ska jämföra olika banker och bolån. Finansinspektionen föreslog under året att bankerna framöver ska vara tvungna att redovisa sina snitträntor, alltså ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. I dagsläget har bankerna ingen sådan skyldighet. Alla banker utom en väljer att visa sina listräntor istället. Listräntor är de räntor bankerna marknadsför för olika räntebindningstider. Förslaget innebär även att bankerna också ska informera kunderna om vad man kan göra för att påverka sin ränta. Finansinspektionens förslag skickades på remiss under hösten Förslaget ger konsumenterna möjlighet att jämföra bankernas olika snitträntor och de får därmed ett bättre underlag inför en förhandling om ett bolån. En viss ledning kan man få redan nu med hjälp av Svenska Dagbladets Räntekarta. Kartan har funnits sedan 2009 och bygger på verkliga uppgifter från låntagare i Sverige som redovisat vilken räntesats de faktiskt betalar till banken. Krav på amortering Byrån fick under året också många frågor om amorteringskrav från oroliga konsumenter. Frågan om amorteringskrav fick stort utrymme i media och kulminerade i ett förslag från Finansinspektionen om att bolån ska amorteras ned till 50 procents belåningsgrad. Bakgrunden till förslaget var Finansinspektionens oro över att många bolåntagare väljer att inte amortera. Förändringar i räntenivåerna skulle 13 kunna påverka köpkraften i stort hos dessa hushåll och det skulle i längden kunna ha en negativ inverkan på Sveriges ekonomi. Det fanns redan tidigare en rekommendation från Bankföreningen om att medlemsbankerna skulle ta fram en individuell amorteringsplan för varje bolåntagare i samband med att de beviljades ett nytt bolån. I planen ska olika amorteringsalternativ redovisas för kunden. Enligt Finansinspektionens förslag ska nya lån först amorteras ner till 70 procents belåningsgrad med minst två procent varje år, därefter ska lånen amorteras ned till 50 procents belåningsgrad genom minst en procents amortering per år. Tidigast under våren 2015 kommer de nya kraven på amortering att börja gälla. Många konsumenter som kontaktade byrån ville ha svar på frågor som vi inte kunde besvara, exempelvis vid vilket datum de nya reglerna skulle börja gälla och vad som skulle räknas som ett nytt lån. Det är viktigt att de kommande reglerna är tydliga, förutsebara och lätta att förstå så att låntagarna kan förstå vad som förväntas av dem och under vilka förutsättningar de nya reglerna ska tillämpas. Det är också viktigt att långivarna kan tillämpa reglerna på ett tydligt och rättvist sätt. Seniorlån Många äldre personer har kontaktat byrån med frågor och funderingar om så kallade seniorlån. De uppger att de vill förstärka sin pension och efterfrågar information. Kontakten med byrån sker ofta efter att man redan har varit i kontakt med en rådgivare eller tagit emot marknadsföring av seniorlåneprodukter. Av de frågor vi får till byrån kan vi konstatera att konsumenterna upplever seniorlåneprodukterna som komplexa och att det är svårt att förstå konsekvenserna av de

14 olika varianterna av lån. Vanliga frågor kan vara: Vad händer när lånet löper ut? Vad händer om säkerheten minskar i värde? Vad händer med mitt bostadstillägg? Efter sommaren publicerade Pensionsmyndigheten en konsumentgranskning som visade att ett vanligt banklån, eller ett lån via barnen där man använder den egna bostaden som säkerhet, kan vara bättre alternativ än seniorlån. Myndigheten betonade att seniorlån generellt sett är dyra lån jämfört med banklån och att lånet kan minska ett eventuellt bostadstillägg, Det medförde ett medialt intresse vilket ökade antalet frågor till byrån. Byrån har framförallt under hösten fått frågor från konsumenter om en typ av investering som vänt sig till seniorer med betydande värden i sina bostäder och som inte direkt behövt förstärka sina pensioner. De har fått rådet att placera ett belopp i en fond i en kapitalförsäkring som under ett visst antal år ska ge hög avkastning även efter att räntor, skatter och avgifter är betalda. Flera personer som byrån talat med har inte förstått att det rört sig om ett lån med bostaden som säkerhet. Byrån har även fått ett ökat antal klagomål från anhöriga och dödsbon som i efterhand ifrågasatt att ett seniorlån beviljats. De har även framfört klagomål mot höga lånebelopp och att lånet använts för att placera i en försäkringslösning. Vi ser att vår jämförelse över seniorlån på webbplatsen har fått ett ökat antal besök. Syftet med jämförelsen är att underlätta för konsumenter att förstå hur de olika seniorlånen fungerar. Kontokrediter och snabblån Byrån får in klagomål som gäller kontokrediter, snabblån eller så kallade SMS-lån från konsumenter. Under ett antal år har vi återkopplat klagomålen till våra huvudmän. Från och med den 1 juli 2014 har 14 Finansinspektionen tillsyn över alla företag som ger eller förmedlar lån till konsumenter. Konsumentverket har sedan tidigare tillsyn över att företagen sköter kreditprövningen och har också - sedan den 1 april möjlighet att agera mot de företag som inte sköter sin kreditprövning på rätt sätt. De bolag som brustit i detta avseende har kunnat meddelas en varning och vid särskilt allvarliga överträdelser har företaget kunnat föreläggas att upphöra med att lämna krediter. Sedan den 1 april 2014 ska en varning som huvudregel förenas med en sanktionsavgift. Under 2014 har Konsumentverket för första gången förelagt ett par bolag att upphöra med att lämna krediter till konsumenter på grund av särskilt allvarliga och systematiska brister i kreditprövningarna. Varningarna har även förenats med en sanktionsavgift. Ett av de företag som varnades förändrade sin kreditprövningsprocess i samband med Konsumentverket granskning. Det gjorde att verket stannade vid att utfärda en varning i förening med en sanktionsavgift på kronor. Kundkännedom Byrån har under det senaste året mottagit många samtal från bankkunder som fått vad de uppfattat som personliga och ingående frågor från sin bank. Bankerna är skyldiga att ta reda på varifrån deras kunders pengar kommer ifrån i syfte att stoppa penningtvätt och terrorismfinansiering. Reglerna har funnits i flera år men under det senaste året har de övergångsbestämmelser som funnits upphört och bankerna har därmed intensifierat sin kundkännedomsverksamhet. De innebär att de ställt frågor inte bara till nya utan även befintliga kunder. Många kunder som kontaktat byrån har uppfattat frågorna som integritetskränkande.

15 Kreditförmedling av lån mellan privatpersoner Att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner i utbyte mot relativt hög ränta, peer-to-peer lending (eller så kallad lånebaserad crowdfunding), har uppmärksammats en del i media under året som gått. Det finns aktörer som har som företagsidé att matcha låntagare och privata långivare med varandra via internetbaserade plattformar. I och med den nya lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter där tillstånd krävs för kreditförmedling är sådana plattformar som bedriver lånebaserad crowdfunding numera tillståndspliktiga. Än så länge har vi på byrån bara fått enstaka frågor om crowdfunding i stort men det kan säkert uppkomma intressanta frågeställningar om eller när fenomenet blir större. Spara Under 2014 registrerades cirka ärenden inom området SPARA, vilket var en liten minskning jämfört med Det är framförallt klagomålen på finansiell rådgivning som har minskat i antal. Informationsfrågorna på området ökade däremot och under året var det just frågor inom området SPARA som var de vanligaste hos byrån. Även frågor om olika sparprodukter var mycket vanliga. Under senare delen av året ökade antalet frågor om Investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Detta beroende på att avdragsrätten för privat pensionssparande försämras 2015, vilket ledde till att konsumenterna sökte information om alternativa sparformer. Konsumenternas frågor rörde exempelvis om en viss finansiell aktör är seriös, var de kan hitta bästa sparräntan och frågor kring den statliga insättningsgarantin. 15

16 Sparprodukter 22% Aktieindexobligation 1% Aktier 8% Fonder 8% Investeringssparkonto 3% IPS 5% Kapitalförsäkring 7% Obligationer 1% Pensionssparande 2% Sparkonto 43% Analys och synpunkter: Privatekonomisk rådgivning - olika sparformer Konsumenternas Bank- och finansbyrå lämnar fakta och information men har ingen privatekonomisk rådgivning. Under 2014 hörde konsumenter av sig och efterfrågade just privatekonomisk rådgivning från en oberoende aktör utan egna vinstintressen. Konsumenter kontaktade oss också efter att ha fått förslag på olika placeringar av finansiella rådgivare. I dessa lägen undrade konsumenterna om placeringsförslagen de hade fått var bra. Många konsumenter gav uttryck för att de inte förstått råden de fått och framförallt att de inte förstod de produkter/placeringar de fått råd om att köpa. 16 I slutet av året ökade antalet frågor kring specifikt Investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Anledningen var att konsumenterna sökte alternativa sparprodukter till Individuellt pensionssparande och privata pensionsförsäkringar. Detta i sin tur berodde på att avdragsrätten för dessa produkter kommer att försämras kraftigt från och med Det Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan hjälpa till med i de här situationerna är att ge fakta och information om de olika sparformerna. På så sätt kan vi ge konsumenterna viss hjälp till självhjälp inför deras val av produkt eller placering. Sparkontojämförelse Byråns jämförelse av sparkonton var fortsatt efterfrågad under året. Jämförelsen uppdateras kontinuerligt med nya aktörer, konton och villkor.

17 Finansiell rådgivning Klagomål på finansiella rådgivare har under många år varit ett av de vanligaste klagomålen som framförs till byrån. Under 2013 bröts den uppåtgående trenden och klagomålen började sjunka i antal. Även under 2014 har antalet klagomål på finansiell rådgivning minskat men det är fortfarande det vanligaste klagomålet på sparområdet. Anledningen till den sjunkande trenden beror troligen på att ett mindre antal försäkringsförmedlare, vilka tidigare genererat ett stort antal ärenden till byrån, av olika skäl nu har upprört med sin verksamhet. En ytterligare förklaring till att problemen på området inte längre verkar vara lika stora kan vara att myndigheter, politiker, branschorganisationer och även Konsumenternas Bank- och finansbyrå har riktat stor uppmärksamhet mot området. prövat en hel del ärenden angående just ansvarsförsäkringar. Nämndens beslut i dessa ärenden varierar. I vissa ärenden har nämnden rekommenderat försäkringsbolaget att lämna ersättning till konsumenten, men bolaget har valt att inte följa nämndens rekommendation. Bolagen hänvisar här till att man först vill avvakta en prövning av frågan i allmän domstol. För närvarande pågår ett antal processer i domstol, men rättsläget är tyvärr fortfarande oklart när det gäller försäkringsförmedlarnas ansvarsförsäkring. Försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring I likhet med tidigare år var frågan om försäkringsförmedlares ansvarsförsäkringar aktuell även under Ett vanligt problem för konsumenter är att den försäkringsförmedlare som lämnat den ursprungliga rådgivningen har gått i konkurs eller upphört med sin verksamhet. Om konsumenten då av olika anledningar vill reklamera rådgivningen/placeringen återstår bara möjligheten att vända sig direkt till det försäkringsbolag där försäkringsförmedlaren hade tecknat sin ansvarsförsäkring. De konsumenter som hört av sig med klagomål till byrån har haft svårt att få ersättning från bolagen. En vanlig invändning från bolagens sida är att den reklamerade skadan av olika anledningar inte omfattas av ansvarförsäkringen. En del konsumenter har, vid avslag från bolagen, då valt att gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden har också 17

18 Informationsverksamhet Återföring av konsumenters problem En viktig uppgift för Konsumenternas Bank- och finansbyrå är att identifiera och analysera konsumenternas problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer. På så sätt skapar vi långsiktigt bättre förutsättningar för konsumenterna på den finansiella marknaden. Under året har byrån haft regelbundna kontakter med Finansinspektionen och Konsumentverket. Vi har då tagit upp aktuella frågor och ärenden som kan vara av intresse för myndigheternas tillsyn. Vi har också haft möten med Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening, där vi bland annat diskuterat aktuella konsumentproblem, effekterna av ny lagstiftning och nya branschregler. Konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare Konsumenternas Bank- och finansbyrå utgör ett stöd för kommunernas konsumentvägledare i bank- och värdepappersfrågor. Kontakterna sker i huvudsak via telefon och e-post. Byrån deltar också regelbundet i Konsumentverkets utbildningar av konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare. Under året genomfördes en särskild introduktionsutbildning för nya konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare, då de på plats i konsumentbyråernas lokaler fick en presentation av byråernas verksamheter. Projekt Vi deltog i folkbildningsprojektet Gilla Din Ekonomi som initierats av ett nätverk av myndigheter och företag där bland annat Finansinspektionen ingår. Fokus har under året legat på utbildningar i ekonomi för seniorer. 18 Byrån samverkar även med Freebook i Din Ekonomi och Framtid, som är ett gratis läromedel i ekonomi för gymnasieskolan. I utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning, som leddes av Thomas Norling, medverkade en av byråns anställda som expert. Utredningen lämnade sitt betänkande i februari Nyhetsbrev Nyhetsbrevet Byrålådan produceras gemensamt av de fyra konsumentbyråerna och skickas till alla konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Där informerar respektive byrå om aktuella konsumentproblem på sitt område. Nyhetsbrevet ges ut två till tre gånger per år. Webbplatsen I våra externa kontakter hänvisar vi till den ingångssida vi har gemensam med alla fyra konsumentbyråerna: På sidan länkas till webbplatsen bankforsakring.konsumenternas.se, som är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Besökarantalet på den gemensamma webbplatsen ökar stadigt och hade under året närmare besök vilket är en ökning med cirka besök jämfört med föregående år. Konsumentproblem som vi identifierat i vägledningen Webbplatsen uppdateras och utvecklas löpande. Den är en viktig del av verksamheten eftersom det där finns fakta, information och funktioner som möter de konsumentbehov som vi identifierat i vägledningen. Webbplatsens jämförelser och kalkyler är de mest välbesökta sidorna. Kalkylen Beräkna ränteskillnadsersättning är dessutom den enda i sitt slag i branschen.

19 Den uppdaterades under året enligt de nya föreskrifter som kommit från Finansinspektionen och kommer att lanseras i början av Under 2014 har byrån fortsatt att tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå vidareutveckla webbplatsen. Bland annat har webbplatsens publiceringsverktyg EPIServer uppgraderats till version 7.5. Uppgraderingen är en viktig förberedelse för att vi ska kunna implementera den nya, responsiva design som vi tagit fram under hösten Den nya designen kommer att implementeras under Det innebär att webbplatsen kommer att vara anpassad även för mobiltelefoner och läsplattor. Även byråns kalkyler har uppgraderats tekniskt så att de kan användas i mobiltelefoner och läsplattor. Blogg 2013 startades en blogg tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå. Där skriver olika medarbetare om sina intresseområden i syfte att informera om, analysera och diskutera aktuella bank- och försäkringsfrågor. Bloggen blir alltmer välbesökt. Närmare personer läste och kommenterade inlägg under Vi tror att bloggen når delvis andra målgrupper än de som besöker webbplatsen och det är positivt att vi kan ha en dialog med besökarna. Hallå konsument Byrån har under året medverkat i Konsumentverkets arbetsgrupper för att förbereda den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument som kommer att lanseras under våren Byrån kommer att medverka i tjänsten bland annat genom att svara på frågor inom bank- och finansområdet. Tidningar, radio och TV Konsumenternas Bank- och finansbyrå har regelbundna kontakter med journalister. Många vill ha information om vilka regler som gäller och om vilka konsumentproblem vi uppmärksammat i vägledningen. Frågor kring bolån, kort och sparprodukter är ständigt aktuella. Under rubriken Aktuellt på webbplatsen tar vi upp aktuella konsumentfrågor. Dessa frågor uppmärksammas ofta av medierna. Även jämförelserna, där vi jämför bolagens produkter, används i medierna. Vi har under året medverkat i olika konsument- och nyhetsprogram, i tidningar, radio och tv. Twitter Fler medarbetare har under året använt det Twitterkonto vi har tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå. Där marknadsför vi nya inlägg på bloggen, nya händelser på webbplatsen och dessutom kommenterar vi händelser i branschen som ligger inom vårt arbetsområde. Målgruppen är framför allt branschen och medierna. 19

20 Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en stiftelse som ger privatpersoner kostnadsfri och opartisk vägledning i frågor som rör bank och värdepapper. Huvudmän är Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareförening och Fondbolagens förening. Bank- och finansbyrån har telefontid vardagar mellan kl och på telefonnummer Vi besvarar även frågor via ett formulär på vår webbplats. Adress: Konsumenternas Bank- och finansbyrå Box 24215, STOCKHOLM Besöksadress: Karlavägen 108

Innehåll. Organisation Verksamhetsåret 2015 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet

Innehåll. Organisation Verksamhetsåret 2015 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet Verksamheten 2015 Innehåll Organisation Verksamhetsåret 2015 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet 3 4 6 8 11 15 19 Organisation Organisation Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Gratis och oberoende information och vägledning Kontakt via telefon, e-post och brev 5 400 ärenden (2015) Återkopplar

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

Byrån startades Den drivs som en stiftelse.

Byrån startades Den drivs som en stiftelse. 1 Byrån startades 1994. Den drivs som en stiftelse. Våra jurister svarar på konsumenternas frågor i vår telefonvägledning. Vi lämnar gratis information och vägledning till konsumenter, inom området bank

Läs mer

Innehåll: Organisation.. År Ärendestatistik.. Betala... Låna.. Extern kommunikation. Sida

Innehåll: Organisation.. År Ärendestatistik.. Betala... Låna.. Extern kommunikation. Sida Verksamhetsberättelse 2016 1 Innehåll: Organisation.. År 2016. Ärendestatistik.. Betala... Låna.. Spara Extern kommunikation Sida 3 5 7 9 13 16 19 2 Organisation Konsumenternas Bank- och finansbyrå är

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som 1 Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som ombud för konsumenter i tvister. Vi kan heller inte

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Krediter & betaltjänster

Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Vad har hänt sedan BUS-dagarna 2015? Arbetsområde: Krediter & betaltjänster Anna Hult Erik Fröcklin Martin Ekelöf Sara Wahlberg Kontakt: förnamn.efternamn@konsumentverket.se

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Finns i flera kommuner i olika omfattning www.hallakonsument.se/sok-din-kommunskonsumentverksamhet Sid. 2 En helt unik situation Asylsökande, de 15

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension för placering. Monica Zettervall, pensionsexpert Erik Ferm, analytiker

Tidigt uttag av allmän pension för placering. Monica Zettervall, pensionsexpert Erik Ferm, analytiker Tidigt uttag av allmän pension för placering Monica Zettervall, pensionsexpert Erik Ferm, analytiker 1 Rådgivning konceptet tidigt uttag 2 Tidigt uttag av allmän pension för placering Rådet är att ta ut

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Civilutskottets betänkande 2013/14:CU15 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning

Läs mer

Stärkta konsumenter på finansmarknaden

Stärkta konsumenter på finansmarknaden Stärkta konsumenter på finansmarknaden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 4 september 2012 Konsumenten i underläge Komplicerade finansiella tjänster och produkter Konsumenten har i dag ett allt större

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2014:11 Utkom från trycket

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1 AVSNITT 4 Spara och låna Koll på cashen 1 Ordlista Aktie en andel i ett aktiebolag. Äger du en aktie innebär det också att du är delägare i bolaget. Aktiens värde är det pris som någon är villig att betala

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren Örnsköldsvik LATHUND REDOVISNINGAR Förteckning, års- och sluträkning Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Från 2015-01-30 KORT Banken erbjuder flera olika typer av kort. Det finns två huvudtyper av kort bankkort och kreditkort.

Läs mer

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för Klagomålshantering Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för klagomålshantering Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Erbjudande till dig som är anställd på Capio. danskebank.se

Erbjudande till dig som är anställd på Capio. danskebank.se Erbjudande till dig som är anställd på Capio danskebank.se Erbjudande till dig som är anställd på Capio Vi ger dig tillgång till rådgivning där det passar dig på kontoret, telefon eller hemifrån, via din

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Erbjudande till boende i Brf Lutan

Erbjudande till boende i Brf Lutan Erbjudande till boende i Brf Lutan Rådgivning Rådgivning Tillsammans med rådgivaren går ni igenom just er finansiering av ert boende. Ni går även igenom sparande, juridiska frågor och framtida planer.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer