SANDSTRAND ÅRET RUNT - EN FÖRSTUDIE AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN SKÅNES VOLLEYBOLLFÖRBUND BEACHVOLLEYHALL I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANDSTRAND ÅRET RUNT - EN FÖRSTUDIE AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN SKÅNES VOLLEYBOLLFÖRBUND BEACHVOLLEYHALL I SKÅNE"

Transkript

1 SANDSTRAND ÅRET RUNT - EN FÖRSTUDIE AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN BEACHVOLLEYHALL I SKÅNE SKÅNES VOLLEYBOLLFÖRBUND APRIL 2002

2 SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN Beachvolleyboll är en relativt ny sport som snabbt vuxit till en etablerad tävlingsidrott men framför allt blivit ett populärt nöje på stranden. har märkt en markant ökning av beachvolleybollintresset under de senaste åren, inte bara i Skåne utan i hela landet och även internationellt. Göteborg öppnade Europas första beachvolleybollhall 1993 och idag finns det ytterliga tre hallar i Sverige. De fyra nu etablerade beachvolleybollhallarna i Sverige har alla visat en positiv ekonomisk balans, vilket visar att verksamheten klarar samhällets ekonomiska krav. Eftersom den närmsta inomhushallen för beachvolleyboll finns i Göteborg, samtidigt som det finns ett stort antal licensierade spelare i Skåne, och ännu fler potentiella utövare, är det uppenbart att det är av största intresse att etablera en eller flera hallar också i Skåne. Även om huvudsyftet är att öppna en beachvolleybollhall finns det många synergieffekter genom att samverka med andra. De sporter och verksamheter som skulle kunna utövas i hallen är; beachfotboll, beachvolleyboll, beachhandboll, beachbadminton, beachbasket (utan studs), beachtennis, salsa, boule, beachaerobic eller motionsgympa samt beachrugby. Även klättervägg är en bra verksamhet där man kan nyttja takhöjden och det totala utrymmet i hallen på ett optimalt sätt. För att ha alla dessa möjligheter i en hall bör ytan vara minst en handbollsplan det vill säga 20 x 40 meter och takhöjden minst 8 meter. Denna förstudie skisserar alternativa lösningar; geografiska lokalisation, ekonomi etc. Skåne Volleybollförbund bör snarast ta ställning till de framlagda förslagen med målet att ha en inomhushall för beachvolleyboll i samverkan med andra sporter redan efter sommaren

3 INNEHÅLL Sida Abstrakt 1 Innehållsförteckning 2 Bidragande personer 3 1. Inledning Syfte Bakgrund till studien Rapportredovisning 4 2. Nulägesanalys 4 3. Volleybollens olika spelformer Volleyboll Volley Beachvolleyboll 6 4. Svenska Volleybollförbundet 7 5. Befintliga beachvolleybollanläggningar i Sverige (och närliggande) Göteborg Stockholm Umeå Västerås Nerlagd: Köpenhamn Nerlagd: Habo (utanför Jönköping) Jämförelser mellan hallarna Priser Öppettider Beläggning Beachvolleybollklubbar och aktiviteter Jämförelser anläggningarna övergripande Jämförelse ekonomiskt Inomhusbeachvolleybollhallar internationellt Enkätstudie Enkätresultat Skånes verksamhet och position idag Förslag till verksamhet i Skåne Övergripande tankegångar Praktiska exempel Generella fördelar och möjligheter Ekonomiska beräkningar Inkomstberäknig Kostnadsberäkning Slutsummering 35 Bilagor 2

4 RAPPORTEN HAR UTARBETATS AV SKÅNES VOLLEYBOLLFÖRBUND, PROJEKTLEDARE: Karin Andrén-Sandberg SAMRÅD OM RAPPORTARBETET HAR ÄGT RUM MED: Carl Jonsson, beachvolleybollansvarig Sveriges Volleybollförbund Ulf Norman, hallchef, Göteborgs beachhall Billy Ljung, IKSU, beachvolleybollansvarig, Umeå beachhall Tom Englén, IKSU, ordförande, Umeå beachklubb Kristina Olsson, IKSU, ordförande, IKSU beachklubb Jörgen Stormgaard, hallchef, Karbin.com, Stockholms beachhall Michael Andersson, hallchef, Njoy, Västerås beachhall Ivar Scotte, ordförande, Skånes volleybollförbund Marcus Andreasson, KFUM Malmö Charlotta Stridh, KFUM Malmö SAMRÅD I LOKALFRÅGAN/ÖVRIGA FRÅGOR HAR DESSUTOM ÄGT RUM MED: Claes Hjortronsteen, marknadsutveckling, AF bostäder Lund Nicklas Lundquist, affärsutvecklare, JM Lund Eero Rinne, hallchef, Victoriastadion Lund Petra Perchun, fd hallchef, Bellevuestadion i Malmö Berne Nilsson, idrottschef, Lunds kommun Lennart Jönsson, Malmö Fritidsförvaltning Mikaela Carlsson, fastighetsanalytiker, NewSec AB i Malmö Anna Ekberg, Ekolog, Lunds Universitet TEXTER OCH FAKTA I RAPPORTEN ÄR OCKSÅ HÄMTADE FRÅN: Svenska Volleybollförbundets hemsida s hemsida Stockholmsidrottens hemsida: En osignerad rapport rörande beachvolleybollens framtid från början av 90-talet som skrivits av en beachvolleybollentusiast och som distribuerats av Malmö kommun. Rapport: Bellevuestadion, program och upprustning och utveckling av Fritid Malmö Rapport: Beachhall, en ny möjlighet för universitetshallen, IKSU, Tom Englén 97. Samtliga aktuella sporthallars hemsidor: Illustration utsida: Lena Andrén-Sandberg Foto sidan 6, 28 och 32 från respektive spelare, övriga foton Karin Andrén-Sandberg Rapporten kan rekvireras via Skånevolleybollförbunds hemsida: 3

5 1. INLEDNING Beachvolleyboll är en relativt ny sport som snabbt vuxit till en etablerad tävlingsidrott men framför allt blivit ett populärt nöje på stranden. Beachvolleyboll spelas dock huvudsakligen under de tre sommarmånaderna i Sverige eftersom det är för kallt att spela ute resten av året. När nu beachvolleybollen och även andra beachrelaterade sporter har ökat markant de senaste åren inte minst genom tillkomst av privata inomhusbeachhallar har frågan uppkommit varför det inte finns kommunala inomhusbeachhallar i Skåne. 1.1 SYFTE Avsikten var att göra en förstudie för att undersöka intresset samt de praktiska och ekonomiska möjligheterna för en beachvolleybollhall i Skåne. 1.2 BAKGRUND TILL STUDIEN har under de senaste åren sett hur intresset för beachvolleyboll har ökat kraftigt. I samband med påtryckningar från medlemmar om att få en kommunal beachvolleybollhall i Skåne för att kunna utöva sporten även vintertid sökte förbundet sommaren 2001 pengar för att göra en förstudie. ESF-rådet, Europeiska socialfonden, beviljade i oktober 2001 medel för att genomföra en förstudie om förutsättningarna för en beachvolleybollhall i Skåneregionen. Studien avsågs vara färdig under våren PAPPORTREDOVISNING I denna rapport presenteras förutom syfte och bakgrund till studien en nulägesanalys. Det ges också en kort redovisning om volleybollens olika spelformer och historia för att ge en bakgrund till utvecklingen. Svenska Volleybollförbundet redogör för sin verksamhet och därefter presenteras de befintliga beachvolleybollhallar som Sverige har idag, samt en översikt över den internationella utvecklingen. Därefter görs en jämförelse mellan de olika hallarna i tabellform men korta kommentarer. För att få en bra uppfattning om intresset i Skåne har en enkätundersökning gjorts bland volleybollklubbar i Skånes och resultatet presenteras i därpå följande kapitel. Slutligen ges ett förslag på hur verksamheten i Skåne skulle kunna utvecklas. 2. NULÄGESANALYS Globalt är beachvolleyboll vida utbredd. Ett skäl till detta kan vara att det är roligt och enkelt men inte ställer så höga krav på utrustning samt att spelet är så flexibelt. Utrustningen består av ett nät och en boll och spelarnas antal kan variera från 2 till 6 personer per sida beroende på tävlingsform. Främst i beachvolleybollutvecklingen är USA, där beachvolleyboll även har börjat etablera sig som collegesport i vissa delstater. Vidare utövas sporten mycket ibland annat Grekland, Italien, Spanien (inklusive Kanarieöarna), Frankrike, Japan, Australien och Sydamerika (främst Brasilien). Beachvolleyboll är sedan OS 1996 i Atlanta en officiell OS-gren. Att sporten fått en betydande status visas av att prissumman till vinnarna i en av världens mest prestigefyllda tävlingar, Brazil Open2001, var $ (dam och herr). Utomhusbeachvolleybollen har vuxit kraftigt de senaste åren, både i antal licensierade spelare och i antal tävlingar. Våren 1994 skickades för första gången ut en beachkalender till alla aktiva svenska spelare. Kalendern ges sedan dess varje vår ut av Svenska Volleybollförbundet (SVBF) och innehåller bland annat information om samtliga SM-kvaltävlingar. Idag finns det fyra beachvolleybollhallar i Sverige: Göteborg, Stockholm, Umeå och Västerås. Göteborg var först i Europa 1993 med att anlägga en inomhusbeachvolleybollhall. I Berlin öppnade 1994 Europas andra hall. Desto fler hallar som upprättas, ju lättare är det för sporten att utvecklas och då kan det också gå att upprätta ett nationellt seriesystem för inomhusbeachvolleyboll, enligt Svenska Volleybollförbundet. 4

6 Idag är Göteborg den närmaste beachhallen för skåningar. Det har funnits en beachvolleybollhall i Köpenhamn, men klubben där hade rivningskontrakt på lokalen och idag finns inte hallens verksamhet kvar. Lugi Motionsförening i Lund har ett flertal gånger anordnat beachturneringar vilka då varit förlagda till Göteborgs beachvolleyhall. 3. VOLLEYBOLLENS OLIKA SPELFORMER Det finns idag flera spelformer inom volleyboll, vilka kort presenteras här nedan. 3.1 VOLLEYBOLL (INOMHUS) Volleyboll är en av världens största lagidrotter. De främsta fördelarna med spelet är att det är lättillgängligt, går att spela på de flesta underlag och inte ställer stora krav på utrustning. Samtidigt är det på toppnivå en av de mest krävande idrotterna, där bollkänsla, samarbetsförmåga, koordination och spänst är de viktigaste egenskaperna hos utövarna. Spelets idé Volleyboll är ett lagspel, där lagen skiljs åt av ett nät. Spelet går ut på att slå ner bollen på motståndarens planhalva. Det lag som lyckas med det vinner poäng. Spelets sätts igång genom att det lag som vann den senaste poängen servar. Lagen har sedan tre slag på sig för att slå bollen över nätet. Volleyboll spelas med händerna, men bollen får tas med alla delar av kroppen. Spelplanen är uppdelad i två planhalvor, var och en 9x9 meter. Det lag som först vinner 25 poäng vinner setet (tidigare har andra poängräkningssystem tillämpats). En match spelas tills ett lag vunnit tre set. Regler i korthet Varje lag består av sex spelare, (kan variera beroende på spelform). Nätets höjd är 2,43 m för herrar och 2,24 för damer. Ungdomar spelar med 2,00-2,35 meter höjd på nätet, beroende på ålder. Bollen skall slås med ett kort tillslag. De vanligaste slagen är: Serve: tillslag bakom baslinjen för att sätta igång spelet Bagger: för servemottagning och räddning av bollen Finger: pass för att förbereda anfall Smash: för att slå ner bollen på motståndarens planhalva Block: för att hindra smashen att gå över nätet 3.2 VOLLEY2000 (FÖR UNGDOM OCH NYBÖRJARE) Volley2000 har kommit till i första hand för att ge nybörjare möjligheten att komma till spel direkt utan att behöva mycket träning först. Det som gör volleyboll mer tekniskt krävande än många andra lagbollsporter är att spelet sker på just volley, utan studs. För spelaren innebär det att det finns litet eller inte något utrymme alls för en misslyckad bollbehandling. Det som då egentligen är unikt med Volley2000 är att det tillåter laget att använda en studs. Studsen ger möjlighet att rädda bollar som tidigare skulle ha varit förlorade på grund av att man inte kunnat täcka upp eller springa tillräckligt snabbt efter bollen. Ett lag som behärskar volleyboll kan utnyttja möjligheten att låta bollen studsa vid block eller dropp, vilket ger längre spelsekvenser och lagen kan få större spelglädje. Spelet bygger på att man är 4 spelare på plan. Planen är något mindre än en ordinarie volleybollplan (14 x 9 meter istället för 18 x 9 meter) och det är alltså tillåtet att låta bollen studsa en gång förutom de tre slagen. Näthöjden är vanligen oförändrad men det går bra att sänka nätet. Huvudsaken det är så högt att spelarna måste hoppa för att smasha. Volley2000 spelas med en boll med lägre tryck vilket gör spelet långsammare och bollen mindre hård. 5

7 3.3 BEACHVOLLEYBOLLENS UTBREDDHET OCH HISTORIA Beachvolleyboll spelas precis som inomhusvolleyboll på en spelplan uppdelad i två planhalvor, men där var spelhalva är något mindre än inomhus: 8x8 m. Spelarantalet kan variera från 2 till 6 stycken per lag beroende på spelform, vanligast är dock två spelare. Störst är beachvolleyintresset i Brasilien och USA. I Brasilien ingår också strandkulturen och lattjandet med fot- och volleybollar vid havet som en naturlig ingrediens som hjälper till att få fram bra beachspelare. Brasilien blev världsmästare 1995, 1996, 1997 och 1999 i både dam- och herrklasserna. FIVB (det internationella volleybollförbundet) har 213 medlemsländer och beachvolleyboll spelas i organiserade former i över 100 länder. Beachvolleyboll debuterade som OS-sport i Atlanta Sverige lyckades trots att vi är en hittills liten nation i beachvolleyvärlden att få med ett herrpar till såväl sportens första olympiska spel 1996 i Atlanta, USA; Tom Englén/Fredrik Peterson, som OS 2000 i Sydney, Australien; Björn Berg/Simon Dahl. I Sverige har man spelat beachvolleyboll sedan mitten av 70-talet på stränderna i Halland och Skåne. Det var ungefär femtio år efter det att sporten föddes i Santa Monica, Kalifornien, USA. År 1978 arrangerades det första inofficiella SMet och sedan dess har det skett en gradvis utveckling. Drygt 20 år senare har Sverige fått renodlade beachvolleyföreningar, en egen årlig elittour - Sverige Touren - och fyra inomhushallar för beachvolley. Till vänster Tom Englén, svensk OS-deltagare 1996 i Atlanta Idag finns det cirka 1000 licensierade beachvolleybollspelare i Sverige som åker runt mellan maj och augusti och tävlar på de tävlingar som finns, från Helsingborg i söder till Luleå i norr. Licens köpes genom förbundet. För alla som köpt en licens finns det Open-tävlingar i både dam, herr och mixed (tvåmanna) där alla är välkomna. Från Open tävlingarna kan man kvalificera sig till Challenger-tävlingarna (dam och herr), och i sin tur till svensk beachvolleys elitserie, Sverige Touren. Där deltar normalt de 16 högst rankade herr- respektive damparen vid varje tävlingstillfälle. Förutom de licensierade spelarna finns det en mängd mindre och större beachvolleybollturneringar för motionsspelare under sommarhalvåret. I Skåne till exempel arrangerar Sydsvenskan en för varje år växande turnering i 3-mannamixed beach. Sommaren 2001 deltog 107 lag, ett nytt rekord. Inne i städerna och på ständerna arrangeras fler och fler jippon och till exempel hade RedBull turnering mitt på Lilla Torg i Malmö sommaren 2001 för tredje gången. Beachvolleyboll har växt från en trendsysselsättning till en etablerad motions- och tävlingsverksamhet där också en särpräglad och positiv livsstil har vuxit fram. Till höger Simon Dahl och Björn Berg, svenska deltagare i OS 2000 Sydney. 6

8 4. SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET Svenska volleybollförbundet har lokaler i huset Stockholms Idrotten strax utanför Stockholms city, i Solna. Där huserar också över 23 andra förbund (innebandy- och simförbunden med flera). De cirka 8 anställda på volleybollsektionen har uppdelande ansvarsområden som ungdom, tävling, ekonomi, sponsring generalsekretariatet, beachvolleyboll, utveckling, utbildning med mera, men arbetar också över ansvarsgränserna vid behov, exempelvis vid olika evenemang. Dessutom har förbundet fem anställda som arbetar vid Falköpings volleybollgymnasium. Beachvolleybollansvarig Carl Jonsson (tfn: ) arbetar med volleybollens marknadsföring och sponsringsfrågor på riksnivå. Han har även hand om beachvolleybollfrågor och evenemang under sommarhalvåret vid behov med hjälp av kollegor. Förbundet arbetar generellt med volleybollens utveckling och för att fler skall få kännedom om sporten samt chans att prova på den, till exempel via den nya ungdomssatsningen Volley2000. Förbundet håller kontakten med distriktsförbunden och hjälper till med att förmedla kontakter eller vara bollplank, samt genomför vissa riktade informations- eller evenemangsinsatser. Förutom detta är det förbundet som håller i Sveriges serieverksamhet i volleybolls övre divisioner och slutspel etc. Svenska Volleybollförbundet har ingen specifik satsning på att få fler beachvolleybollhallar i Sverige, men uttrycker stort intresse för att det skall bli fler hallar så att en inomhusbeachserie kan starta. Det är dock ute i de lokala förbunden som insatser mot en kommun eller aktör bör göras för att etablera en beachvolleybollhall. Inne i städerna och på ständerna runt om i Sverige arrangeras fler och fler beachvolleybolljippon. Dessa arrangeras utan Svenska Volleybollförbundets hjälp, men distriktsförbunden bör alltid ha kännedom om dem, inte minst för att kunna sprida information om dem. Carl Jonssons har under det senaste året fått in många förfrågningar om var det finns beachvolleybollföreningar och hallar. Även de som tänker eventuellt starta nya beachhallar hör av sig, senast var det Nyköping. 7

9 5. PRESENTATION SVERIGES BEACHVOLLEYBOLLHALLAR Nedan presenteras de fyra beachvolleybollhallarna i Sverige samt, för att visa på svårigheter, även de två nedlagda hallarna; Habo beachhall utanför Jönköping och Köpenhamns beachhall i Danmark. Varje hall presenteras med samma rubriker; historia, nuvarande verksamhet, framtidsplaner etc. för att en jämförelse skall bli lättare. För varje hall tas också problem och problemlösningar upp. I sammanfattningen efter varje beachhall ges en kort bedömning av hallen och dess verksamhet samt en sammanfattning av vilka råd hallchefen har gett inför en eventuellt ny beachhall. 8

10 5.1 GÖTEBORGS BEACHVOLLEYBOLLHALL Hemsida: Kontakt: hallchef Ulf Norman Läge: Anläggningen ligger utanför Västra Frölunda mitt i ett industriområde, cirka en mil från universitetet och ett par km från närmaste bostadsområde. Läget bedöms som mindre bra. Skyltningen till hallen är bristfällig. Öppnad: 1993 Drivs och ägs av: Göteborgs beachklubb driver verksamheten och hyr lokalen av privat företag. Anläggning: En stor ombyggd industrilokal mitt i ett industriområde. Anläggningen är på 2140 kvm och sandytan är 1640 kvm vilket rymmer 7 beachvolleybollplaner. Förutom sandplanerna finns det förrådsutrymmen, kontorslokaler, omklädningsrum med solarier, café, klubbhörna, låsbara skåp för värdesaker och en reception. I den stora beachhallen är en balkong byggd så att man kan överblicka hela hallen. Här finns även sittplatser med bord för cirka 50 personer. Nere vid en av planerna finns en bar med kylare och discoljus som används mest vid företagsturneringar. Under trappan som leder ner till beachbanorna från balkongen och receptionen finns ett minigym med vikter. Väggarna i beachhallen är målade med strandmotiv och i lokalen finns två stora palmer samt bord och stolar med parasoll som bidrar till sommarstämningen. I hallen finns även en bra musikanläggning. Eftersom sandbanorna vattnas varje morgon dammar inte hallen, dessutom får hela hallen en hög luftfuktighet då vattnet avdunstar när det blir uppvärmt av varmvattenslingorna i sanden. Hallen upplevs därför som att ha ett tropiskt klimat. Historia: Det var i november 1993 som eldsjälen Lars-Erik Tauson öppnade hallen. Samtidigt startades också Göteborgs Beachvolley Club (GBC). Till en början bestod klubben bara av ett fåtal pionjärer, där så gott som alla ingick i klubbens styrelse. Redan i maj 1994 arrangerade klubben sina första turneringar med bland annat SM-kval. Sommaren 1998 byggdes dessutom två utomhusplaner mitt i centrala Göteborg vilka klubben har ansvarat för. Hallen gick i december 1998 i konkurs men detta påverkade inte klubben då klubben och hallen var helt skilda åt. Beachklubben tog över hallen från och med 1 september 1999 och bytte i samband med detta ut alla sand vilken inte hade varit av önskvärd kvalité. Klubben kunde ta över hallen med stor hjälp av Göteborgs Kultur och Fritid som backade upp dem med ett lån på kronor. Nuvarande verksamhet: Förutom beachvolleyboll har klubben utbildningar i till exempel mental träning, idrottsskador och domarkurser. Klubben driver också olika projekt såsom arrangemang, tävlingar träningsresor eller större projektet; just nu ett projekt som eventuellt skall leda till en helt ny hall (se nedan). Tillkommande verksamhet/framtidsplaner: Hallen har under många år haft hög beläggning och är nu något sliten. Befintliga tider och beachplaner räcker idag inte till för alla som vill träna och spela på eftermiddagar och kvällar. Klubben har därför planer på att bygga en helt nya hall med sammanlagt 14 9

11 beachbanor. Projekteringsarbete pågår och hallen är planerad att öppna I planerna funderar klubben på att samverka med andra aktiviteter såsom beachfotboll, beachhandboll och klättervägg. I sommar (2002) öppnar dessutom klubben sex nya utomhusbanor vid Åby simhall. Beachhallen är formellt stängd under de tre sommarmånaderna men om det skulle bli dåligt väder flyttas automatiskt bokningarna av utomhusbanorna till inomhushallen. På detta vis är träning alltid garanterad för spelarna och därmed också intäkter för klubben. Klubben sponsrar idag fem elitspelare genom att de får spela fritt vardagar innan 17.00, före på helgerna samt spela gratis på en träningstid torsdag kväll och gratis i seriespelet. Dessutom betalar klubben alla anmälningsavgifter till sommarens tävlingar samt licens. En ständig diskussion om vem klubben skall satsa på (junior, bredd eller elit) pågår dock och diskussionen är bra menar hallchefen då detta inte bör vara helt självklart. Beläggning av beachbanorna: Beläggningsgrad för beachhallen är 95 % mellan vardagar och dagtid drygt 40 %. På helgerna är det mycket hög beläggning hela dagen (lör 9-21, sön 10-22). Bokning sker online via Internet eller genom att ringa till receptionen. Det går endast att boka två veckor i förväg och max 2 timmar. Vill man boka mer måste man lägga in en förfrågan till hallchefen. Avbokning måste ske senast dagen innan. Abonnemang har idag beachklubben som har träning och tävlingsverksamhet samt några företag. Konkurrens/samarbetspartners: Finns ingen annan beachhall i Göteborg. Närmsta hall är Stockholm vilket gör att upptagningsområde är hela södra Sverige. Marknadsföring: Eftersom det idag är så fullbokat görs inga stora marknadsföringsinsatser för närvarande. Närliggande skolor och företag får dock ibland utskick eller kontaktas via telefon. De erbjuds tid dagtid för till exempel företagsdagar eller friluftsdagar vilket utnyttjas flitigt. Hemsidan är en viktig del i marknadsföringen. En satsning har just gjorts för att utveckla hemsidan så att det går att boka banor online. Vid öppnandet av hallen 1999 annonserade klubben i Göteborgsposten, hade radioreklam och gjorde utskick till företagen. Klubben har även en annons i telefonkatalogen Gula sidorna, vilken bedöms vara är av stor vikt. Hemsidan: Informativ och uppdaterad hemsida där bokningar kan göras online. Ranking, nyheter och resultat från alla turneringar läggs in här. Beachklubb: NRJ beachvolley club är sponsrad av radiostationen Energy och därav namnet. Klubben driver idag anläggningen och verksamheten helt själv och har två heltidsanställda samt några timanställda. Klubben har cirka 500 medlemmar (verksamhetsåret ) och det kostar 200 kr/år att vara medlem. Organiserad beachvolleyboll tränings och tävlingsverksamhet? Klubben har idag nybörjargrupper, juniorgrupper, träningsgrupper, satsningsgrupper och elitgrupper samt seriespel. Seriespelet kostar 1000 kr för ht och 1200 kr för vt (ht 15 veckor och vt 20 veckor). Det är en timmas träning och en timmes spel 10

12 varje gång. För att vara med i träningsgruppen måste man även vara med i seriespelet. Seriespelet är finurligt upplagt eftersom man efter var femte vecka kan komma att flyttas upp eller ner i divisionerna beroende på om man vunnit eller förlorat serien. Varje division består av sex stycken par (tvåmannalag). Upplägget är mycket uppskattat av spelarna. Banan/sand/nätupphängning: De sju banorna har måtten 8 x 16 meter vilket är den nya standarden. Därtill kommer friområden runt planerna. Sanddjupet är 35 cm vilket är i minsta laget. Sanden är utbytt för 3 år sedan till mjuk tvättad sjösand vilket höjde kvalitén avsevärt. Sanden är inte avgränsad någonstans utan är lagd ända intill väggarna. För att få bästa underlag består sanden av många lager: golvet i hela lokalen är betong och ovanpå det ligger ett isolerande frigolitlager. Härpå kommer vattenslingor och cirka 5 cm sand där varmvatten cirkulerar för att värma upp sanden. Ovanpå varmvattenslingorna ligger en tjock fiberduk och därpå cirka 30 cm sand. Näten är uppsatta som på en strand det vill säga med rep och stora nedgrävda plattor. Det finns även höga domarstolar. När man hyr banor ingår även boll om kunden inte har egen. Takhöjden är cirka 8 meter i hela hallen. Ventilation: I lokalen är det en vanlig ventilationinstallation som är bra men skulle kunna var mer effektiv. Låg lufttemperatur i hallen upplevs ändå som varm då det är varmt i sanden samt hög luftfuktighet. Armatur: Vanliga lampor (lysrör) som ger bra ljus men ibland bländar spelarna. Personal: Det finns två heltidsanställda och några timanställda i receptionen. De spelare som vill kan arbeta minimum sex timmar i receptionen per månad och får då spela gratis den månaden. Andra poster som till exempel styrelsemedlem eller webbmaster är på ideell basis. Ekonomi: Hallen går, två år efter klubbens öppnade, med vinst. Omsättningen från 1 september 2000 till siste augusti 2001 var 1,9 miljoner, rörelseresultatet var kronor. Klubben har en hyra på kr/år +moms där värme ingår. Utdrag från klubbens uthyrningsintäkter (verksamhetsberättelse 1 september 1 april 2001). Uthyrning till skolor inbringade ca kronor, till allmänheten kronor, arrangemang kronor, till beachklubben kronor, till medlem strötid kronor. I hallen finns det reklamskyltar (Europolitan, Partyservice, S.A.T.S, Pripps Energy med flera) som betalar 3000 kronor per år. Eftersom avgifterna för klubbens medlemmar är låga skulle beachklubben inte gå ihop ekonomiskt om man bara hade klubbaktiviteter. Uthyrning till icke-medlemmar och till företag är en nödvändighet för att få tillräckliga intäkter. Uthyrning till skolor ger inga stora inkomster men ger bra synergieffekter för klubben. Även uthyrningar till företag brukar generera mer spel på lång sikt då många återkommer med kompisgäng. Priser: Medlemmar betalar vardagar före kl kr tim/per person oavsett antal. Övrig tid 45 kr/ tim per person oavsett antal. Icke medlemmar betalar vardagar före kl kr tim/per person oavsett antal. Minimum belopp per bana dock 140 kr och maximum belopp 420 kr. Övrig tid betalar icke medlemmar 60 kr tim/per person för fyra stycken, 50 kr tim/person för 5-8 st och 45 kr tim/person för 9-12 st. Minimum belopp per bana är dock 240 kr och maximum belopp 540 kr. Öppettider för beachhallen: Vardagar 10-23, lördag 9-21 och söndag

13 Samarbete med kommunen: Mölndal kommun visar ett intresse men Göteborgs kommun ett starkare intresse för beachvolleyboll. Klubben har ett gott samarbete med till exempel Kultur och Fritid och känner sig uppbackade av kommunen. En punkt som dock ofta kommer upp är att beachhallen idag betalar en marknadsmässig hyra (på 360 kr/kvm) vilket inte några andra idrottsföreningar gör i kommunen och som inte heller är brukligt för rena idrottsföreningar. Hallchefen menar att om kommunen kan driva kommunala fotbollsplaner och badmintonhallar borde även beachvolleyboll kunna ingå. Kommunen har dock blivit mycket intresserad då klubben har visat att de går med ekonomisk vinst och att det finns ett stort intresse för beachvolleyboll. Sammanfattning: Göteborg har Sveriges största och mest aktiva beachvolleybollförening och den kvalitetsmässigt bästa hallen för beachvolleyboll. Klubben fungerar bra och funderar på att bygga en helt nya hall med 14 beachbanor. Även utomhusverksamheten har expanderat kraftigt de senaste åren. Till sommaren öppnas sex nya utomhusbanor. Idag har klubben två heltidsanställda vilket är en nödvändighet för att hålla ihop och utveckla verksamheten. Klubben har vid minst två tillfällen gått ut och gjort utförlig enkätundersökning om vad som medlemmarna vill ha och vad som är prioriterat. Detta betonar hallchefen är viktigt då det är medlemmarna som avgör verksamheten. Enkäten visade till exempel på att utveckling av gym och tillgång till bastu inte var så prioriterat men att bra träningsverksamhet och sandkvalité var av avgörande betydelse för fortsatt träning och engagemang. Hallchefen menar att om man skall lyckas med en ny hall är det enormt viktigt att man innan tänker igenom hur klubben bör drivas organisatoriskt och att man redan från början agerar utåt på ett professionellt sätt för att till exempel kunna attrahera företag och skolor. Inte bara vid utskick utan särskilt vid bemötande av kunden. Det som bör planeras innan är till exempel om hallen skall ha anställd personal. Andra tips inför en eventuell ny hall är att eftersom sandplanerna måste vattnas varje dag är ett sprinkler system en bra investering då det underlättar arbetet att vattna banorna. Klubbverksamheten och sammanhållningen är mycket viktigt. Göteborgs beachvolleybollklubb har en rolig sak i receptionsdelen där en stor glasmonter är placerad med en världskarta ovanför. I glasmontern finns det idag över 40 glasburkar med sand från alla världens stränder samlat. När en medlem har varit ute och spelat beachvolleyboll i till exempel Australien tar de med sig cirka en deciliter hem och skriver ner plats och strandens namn på glasburken samt markerar på världskartan. Det är kul att se hur mycket sand kan skilja sig från mörkröd grovkorning sand till den allra vitaste supermjuka sanden. Här får man också en känsla för att sporten är internationell och att man själv kan utöva den över hela världen. 12

14 5.2 BEACHVOLLEY OCH KLÄTTERHALL, STOCKHOLM Hemsida: Kontakt: Jörgen Stormgaard, tel: Läge: Stockholm cirka 15 minuter med bil sydväst från centralstationen. Bra kommunala kommunikationsmöjligheter men svår att hitta på grund av bristfällig skyltning. Öppnad: januari Drivs av och ägs av: Tre privatpersoner som hyr anläggningen. Anläggning: Hallen är inhyst i en större hall, bättre lagerlokalsbyggnad. Granne med beachhallen finns det banor för go-cart och inomhusgolf. Beachhallen är en rektangulär lokal av måtten cirka 32 x 23 meter takhöjd 13 meter. I den rymmes 430 kvm klättervägg (27 permanenta topprep, svårighetsgrader från lätt till svårt med överhäng) samt en beachvolleybollbana 22 x 14 meter. I lokalen finns också en cirka 50 kvm stor reception vid entrén i kombination med kontor och café, 18 sittplatser. En shophörna av cafét säljer även klätterutrustning. Det finns herr- och damomklädningsrum med 3 duschar och 1 toalett i vardera. Golvet i hela lokalen är klinkerbelagt, men vid väggarna (där klätterväggar finns) är det tjocka gummimattor. De väggar som inte är klätterväggar är täckta av tegel och puts. Stora fönster är belägna högst upp vid taket. Lokalen är fräsch och har en positiv atmosfär där alla är välkomna. På fotot syns till höger beachvolleybollbanan med skyddsnät runt. Till vänster är det klättervägg. Rakt fram på bilden är det receptions/cafédel samt ingång. Det finns motionscyklar att värma upp med i lokalen vilka används både av beachspelare och klättrare. I lokalen finns också en bra musikanläggning, vilket bidrar till sommarstämningen. Historia: Tre privatpersoner, Pete, Jörgen och Jacob, började under 1999 titta på lokaler i Stockholmstrakten då de ville öppna en klätterhall med klubblokalsmöjligheter. I sina efterforskningar fick de tipset av en beachvolleybollspelare att kombinera det med beachvolleyboll och tyckte idén var bra. De gjorde en mindre marknadsundersökning innan de startade. Hallen öppnade i januari 2000 och hade då en beachvolleybollplan och några meter klättervägg. Idag har hallen förutom en beachbana över 30 meter klättervägg och mer håller på att byggas. Nuvarande verksamhet: Beachvolleyboll och klättring. Hallen erbjuder kunderna: prova-på-klätterkurs, familjeklättringskurs, teknikkurs, barnkalas, möhippa/svensexa, företagsdagar med mera. De tre sistnämnda görs bland annat som en kombination av beachvolleyboll och klättring. Tillkommande verksamhet/framtidsplaner: Klätterväggen byggs ut hela tiden. Det finns vision om två beachvolleybollbanor till men då måste större lokal hyras 13

15 och grannlokalen idag är redan uthyrd. Gym, solarium och liknande är inte aktuellt. Planer finns däremot på att bygga ut café och klubblokal genom att utnyttja höjden i lokalen, det vill säga att man funderar på att bygga till två etager ovanpå den nuvarande receptionen. Beläggning på hallens totala verksamhet respektive beachvolleybollen: Beläggning idag är hög på de olika delarna. Klätterväggen är fullbokad varje kväll (vid besöket en fredag eftermiddag var där cirka 40 personer, majoriteten unga från 11 år) och har även mycket hög beläggning på dagtid. Beachvolleybollbanan har även den hög beläggning, på veckodagar mellan kl är det en % beläggning och på lördagar och söndagar är det en beläggning på 80 %. Beachplanen har cirka 16 stycken abonnemang per vecka (90 min). På tisdagar går det inte att boka abonnemang utan tider kan endast bokas via receptionen, detta för att få in nytt folk i hallen. På dagtid är det många företag och skolor som kommer och både klättrar och spelar beachvolley. Kombinationen har visat sig mycket bra. Det är lätt att göra grupper som turas om och den fysiska kombinationen av sporterna är mycket lyckad. Konkurrens/samarbetspartners: Ingen annan beach- eller klätterhall i Stockholmsområdet. Marknadsföring: Vid öppnandet hade karbinhallen mindre annonser i tidningarna Metro, DN och Vildmark och äventyr. Nu när det är en så hög beläggningsgrad görs inga kampanjer eller annonseringar. Hemsidan är dock en viktig del i marknadsföringen. En enklare broschyr har gjorts för utskick vid förfrågningar. Hemsidan: Informativ och uppdaterad hemsida. Hemsidan lockar till Stockholms enda inomhusstrand. Beachklubb: Finns idag ingen beachklubb. Jörgen berättar att rundfrågning visat att spelarna inte känner behov av att organisera sig. De vill endast spela och träna själva. Under sommaren är det många som är licensierade och tävlar runt om i Sverige. Några spelare som har abonnemang har tidvis gjort egna miniserier. Man behöver alltså inte vara medlem hos Karbinhallen för att få spela eller beställa abonnemang på beachvolleybollen, därav finns heller inget medlemsregister eller uppgifter om hur många som spelar i hallen regelbundet. Klättringen har dock en välorganiserad klätterklubb, där man som medlem får rabatt på all klättringsverksamhet (behöver inte vara medlem för att få klättra i hallen). Klubben har även organiserat en klätterresa utomlands. Organiserad beachvolleyboll tävlingsverksamhet? Inga organiserade tävlingar görs på grund av det endast finns en plan och den är oftast fullbokad. Banan/sand/nätupphängning: Banan har måtten 14 x 22 meter och planen har måtten 8 x16 meter. Sanddjupet är 30 cm och sanden är tvättad sjösand från Brogårdssand utanför Jönköping. Tvättad sand är nödvändigt för annars dammar den för mycket, planen måste ändå vattnas för att hålla dammhalten nere. Sanden är uppvärmd via vattenburen värmeslingor vilka ligger på 30 cm djup. Sanden avgränsas med hjälp av slipers runt banan samt en 70 cm hög sarg för att hålla sanden på banan. Upphängningsanordningen för nätet är på ena sidan fastskruvad i väggen och i andra sidan en vanlig stolpe som är fastmonterad i golvet. Detta gör att även underdelen av nätet blir spänt vilket uppskattas av spelarna då bollen kan studsa i nätet för att sedan spelas upp igen. Ett skyddsnät finns runt hela planen för att dämpa bollarna och skydda klättrarna. Ventilation: Krävs bra ventilation på grund av dammhalten i sanden och hallen har detta. Armatur: På grund av stor lokal behövs starka och rejäla lampor. Svårt att hitta en lösning som inte bländar antingen klättrings- eller beachvolleybollspelarna. 14

16 Personal: Tre heltid- och två deltidsanställda i hallen. Till detta kommer ett antal timanställda instruktörer till klättringen samt inhyrd städpersonal. Ekonomi: Hallen är kommersiell och går idag, 18 månader efter start, med vinst. Omsättningen från september 2000 till augusti 2001 var ca 2 miljoner kronor. Priser: Det går utmärkt att hyra beachbana eller klättertid per gång. För en timmes beachvolleyboll kostar det en vardag kl 18 för fyra personer 280 kr. Öppettider: måndag till fredag 12-22, helger På sommaren är det öppet Samarbete med kommunen: Kommunen har inte hjälpt till någonting vid öppnandet av hallen eller senare men personalen har heller inte frågat efter hjälp. Personalen var dock i kontakt med stadsdelsnämden vid uppstart men fick ingen större feedback. Sammanfattning: Detta är en väl fungerande hall som skulle kunna driva en dubbelt så stor verksamhet (både beachvolleyboll och klättring) om utrymmet fanns. Eftersom hallen idag är fullbelagd läggs inte några större resurser på marknadsföring. Hallen går idag med ekonomisk vinst. Det blir sand i hela hallen men det är acceptabelt genom att dels håller sargen runt beachplanen mycket sand på rätt plats dels hjälper alla till att försöka hålla sanden innanför. Hallens övriga ytor dammsuges varje dag. De tips Jörgen vill ge för en eventuellt ny hall är att det måste var bra kvalitets sand och minst 10 meter i takhöjd. Klättring och beachvolleyboll är en mycket lyckad kombination, överhänget som klättringsväggen har kräver dock utrymme. 15

17 5.3 IKSU IDROTTSHALL, UMEÅ Hemsida: Kontakt: Ansvarig för bollsporterna/arrangemang i anläggningen: Micael "Billy" Ljung Ordförande för Umeåbeachklubb: Tom Englén, Ordförande för IKSUbeachklubb: Kristina Olson, Läge: Anläggningen ligger strax utanför Umeå centrum men mitt emellan sjukhuset, universitetsområdet med forskningsparken och ett studentbostadområde. Läget är ypperligt enligt många. Öppnad: Första halldelen öppnades år Våren 1998 byggdes en av tennisbanorna om till beachvolleybollhall. Drivs av och ägs av: Anläggningen ägs av stiftelsen och drivs av IKSU. Anläggning: En jättelik anläggning på kvm som har byggts till i flera etapper, framför allt under 90-talet. Till höger: översiktsplan på markplanet, IKSU hallen. I anläggningen rymmes: en simhall med 25 meters motionsbassäng och en 12.5 meters vattenträningsbassäng. En relaxavdelning innehållande bubbelpool, ångbastu, vanliga bastur, relaxrum med middagsmöjligheter. En tävlingsarena för bollsport med publikkapacitet på 1000 platser, en till fullstor idrottshall för motionsidrott (bollsport, badminton och gympa), som dock med vikväggar kan göras till tre mindre hallar. En stor klättervägg, en specialbyggd sal för gympa, massaerobic och PUMP, två aerobicstudior, två styrketräningssalar på sammanlagt 500 kvadratmeter. Vidare finns ett konditionsträningsrum utrustat med bland annat; 10 st elektroniska cyklar, 2 st recumbent cyklar, 3 st roddmaskiner, 4 st stepmaskiner, 7 st löpband, 3 st eliptiska stepmaskiner (alla maskiner utom roddmaskinerna är utrustade med pulsmätare). I träningsrummet hänger det fem TV apparater med olika kanaler för underhållning under träningen. Vidare finns det fyra squashbanor, en tennisbana, en beachvolleybollhall och en teamcyklingssal (används även för Body Balance). Det finns en hälsoprofilavdelning där massage, kostrådgivning och personlig träningsrådgivning ges. Det finns utrymmen för bordtennis, basket och biljard. I anläggningen huserar även idrottslärarutbildningen, polisutbildningen, idrottspedagogutbildningen samt Idrottsmedicinska enheten. Det finns vidare konferenslokaler, föreläsningssalar och en större restaurang. Hela anläggningen hålls ihop av en stor ljus reception och entré del där även ett café finns. Till detta kommer alla förrådsutrymmen, kontorsutrymmen, omklädningsrum. Till vänster: del av entrén och receptionen. Utanför hallen finns det ett 3 km långt elljusspår för löpare när det är snöfritt och för längdskidåkning när snön har lagt sig. Beachvolleybollhallen är en ombyggd del av tennishallen. I dag finns det två banor; det har gjorts försök att ha tre banor men det blev för trångt. 16

18 Historia: IKSU bildades Anläggningens byggdes 1983 och har sedan dess byggts till och byggts om varje år. IKSU är idag en av Sveriges största idrottsföreningar med ca fasta medlemmar. Under högsäsong har anläggningen ca besök per vecka. En betydande del av medlemmarna, cirka 65 %, är universitetsstudenter. Nuvarande verksamhet: Förutom alla de sporter som nämns under anläggning se ovan, driver även IKSU många utbildningar till exempel instruktörsutbildning (aerobic, gympa och vattenträning). IKSU har massagterapeutiskbehandlingkurs, klätterkurser och ger många specialpass sina kunder till exempel vattengympa och gympa för gravida. Till vänster ses klätterväggen med överhäng. Tillkommande verksamhet/framtidsplaner: Hallen byggs ut hela tiden och det finns för närvarande visioner om att bygga en helt ny hall bredvid den befintliga. Den nya hallen skulle vara en beachhall med läktare och värmeslingor i sanden, där både beachvolleyboll, beachhandboll, beachfotboll med flera sporter kan samsas om utrymmet. IKSU har sökt pengar från bland annat Wallenbergsfonden för den nya beachhallen. I den befintliga hallen flyttas aktiviteterna hela tiden runt beroende på att de växer och ständiga ombyggnationer är en del av vardagen. Även en ny kampsportslokal kommer att byggas med anledning av polisutbildningen. Beläggning på hallens totala verksamhet respektive beachvolleybollen: Trots den stora anläggningen känns lokalerna nästan för små på grund av mycket folk i anläggningen. Varje gympapass och aktivitet är i stort sett fullt. Aktivitetspassen avlöser varandra och det händer att alla inte får plats. Styrketräningslokalen är i störst behov av mer utrymme då det är mycket folk och många får stå och vänta vid de olika maskinerna. Beachvolleybollhallen har officiellt en beläggning på 100 % (!). Banorna bokas via Internet en vecka i förväg och tiderna till den 8:e dagen släpps vid midnatt. Ofta är den 8: e dagen fullbokad 10 minuter över midnatt. Klagomål har framförts att man måste sitta upp till midnatt och boka för att kunna få en tid. Hallen håller öppet från Det är alltså fullbokat från morgon till kväll. Alla medlemmar har ett nummer för att boka och man måste vara fyra stycken (fyra nummer) för att få nyttja banorna. Problemet är att man får avboka upp till en timme innan och det händer varje dag att kunder gör detta. Banorna står alltså tomma någon timme varje dag på grund av sena avbokningar. Beläggningen på banorna får ändå sägas vara näst intill hundraprocentig. Till höger: IKSU beachhall Konkurrens/samarbetspartners: Ingen annan beachhall i Umeåområdet. Upptagningsområdet till hallen och beachvolleybollhallen är Umeå med omnejd men även så långt bort som Luleå och Härnösand. Marknadsföring: Hemsidan är dock en viktig del i marknadsföringen. Vid varje terminsstart görs kampanjer för de nya studenterna och en ny broschyr trycks upp varje termin. IKSU beachklubb visar sig mest genom att anordna mindre och större turneringar både sommar- och vintertid. Beachklubben skulle vilja anordna flera aktiviteter i marknadsföringssyfte men det är inte möjligt då klubben inte kan få fler tider i hallen. 17

19 Hemsidan: Informativ och uppdaterad hemsida för hela IKSU. Beachvolleybollen har sina egna sidor där bokningar kan göras online. Nyheter läggs upp varje vecka och bland annat beachklubben lägger ut all sin information om till exempel turneringar där. Beachklubb: Beachsektorn är idag en egen fristående sektor från inomhusvolleybollsektonen (IKSU volleybollförening). Idag finns två beachklubbar i Umeå: IKSU beach (ca 110 medlemmar) och Umeå beachklubb (ca 10 medlemmar). Båda säger sig inte vara konkurrerande utan kompletterande, där den ena är mer motionsinriktad och den andra mer elit inriktad. IKSU beachklubbs vision är att skapa träningsmöjligheter för alla året runt. Umeå beachklubb har i många år verkat för en inomhushall i Umeå och hade långt framskridna planer på att bygga en egen hall utanför Umeå men fann att lösningen 1998 med IKSU anläggningen blev bättre. Organiserad beachvolleyboll tränings- och tävlingsverksamhet? IKSU beachklubb har 11 timmar i veckan sammanlagt för klubbverksamhet. Då turas medlemmarna om att träna och spela. Det finns även en beachskola (kurs) en gång i veckan i sex veckor för nybörjare där teori och praktik blandas. Tävlingsverksamhet på motionsnivå (seriespel) förekommer men det är svårt även för klubben att få tider då det är så fulltecknat i hallen. Denna termin är det elva damlag, elva mixed och 36 herrlag som är anmälda och har fått plats i seriespelet. Klubbturneringar hålls under vintern en helg i månaden och under sommarmånaderna på utomhusplanerna (9 nät). Under sommaren ordnar de två Open och tre stycken Challenger tävlingar för licensierade spelare. Umeå beachklubb har ordnat stora internationella tävlingar, (King of the Beach), med spelare i världsklass i flera år och utnyttjar sina tider i huvudsak för träning. Banan/sand/nätupphängning: Det två banorna har måtten 8 x 18 meter med friutrymme runt banorna. Sanddjupet är cirka 40 cm och sanden är tvättad sjösand men dammar ändå lite för mycket, kanske på grund av slitaget efter många års användande. Sanden avgränsas med hjälp av sliprars runt banorna. Näten är uppsatta som på en strand det vill säga med rep och nedgrävda plattor. Inget skyddsnät behövs runt planerna då beachhallen är helt avgränsad från andra sporter. Takhöjden i hallen är 8 meter. I lokalen finns också en bra musikanläggning som bidrar till sommarstämningen. Ventilation: Vanlig ventilationinstallation (byggd för tennishallen). Skulle behövas bättre installation då luften är lite för dammig och upplevs som stillastående. På grund av dålig isolering i lokalen är temperaturen runt 18 grader vilket ändå gör att luften känns relativt fräsch. På sommaren kan det dock bli väldigt dammigt och hett i lokalen. Armatur: Vanliga lampor (lysrör) som ger bra ljus men ibland bländar spelarna. Personal: Det finns över 30 anställda (hel och deltid) för hela anläggningen, därtill kommer inhyrd städfirma. Ingen särskild är avsatt för beachverksamheten. Bollsportsansvarig i IKSU hallen har dock kontinuerlig kontakt med ordförandena i båda beachföreningarna. Det är beachföreningarna som ansvarar för skötsel av banorna. Ekonomi: Hallen går bra ekonomiskt sett med en omsättning på 30 miljoner per år. Någon enskild rapport om beachvolleybollhallen kan inte ges då det ingår i den övriga anläggningen se mer nedan. Priser: För att få boka banor måste man ha ett guldkort (finns även silverkort) och får då tillgång till många olika sporter och aktiviteter. Det finns alltså inget pris för en enskild timme. Undantag görs dock ibland till privatpersoner och då hyrs en beachvolleybollbanan ut för ca 160 kr/h för fyra personer. Det är dock mycket svårt att få tid till om man inte är IKSU medlem eftersom så gott som alla tider är i förväg bokade av medlemmarna. Öppettider för beachhallen: Vardagar , lördag och söndag (anläggningen har samma tider men öppnar vissa dagar kl för framförallt simmare). 18

20 Samarbete med kommunen: Kommunen och IKSU arbetar ihop efter klara riktlinjer i första hand vad det gäller simhallen men arbetar även ihop med övrig verksamhet. Sammanfattning: En jättelik anläggning med många sporter och möjligheter. Välorganiserad verksamhet som är på ett ständigt utvecklings- och expansionsstadium. IKSU-hallen går med ekonomisk vinst. Beachhallen är under hård press då tiderna inte räcker till för alla. Företag och särskilt skolor vill gärna boka tider men det finns ingen tider att boka för dem. Beläggningen är nästintill hundraprocentig vilket får anses som mycket bra då öppettiderna är Beachvolleybollhallen är helt avskiljd från övrig verksamhet och därför är inte sanden ett problem i resten av anläggningen. Tips för öppnandet av en eventuellt nya hall är att ha minst tre banor och läktare för eventuellt samutnyttjande med andra sporter samt för att kunna anordna tävlingar. Redan från början bör bra icke dammande sand införskaffas samt värmeslingor bör finnas i sanden (temperaturen i luften kan då också sänkas). Det bör vara minst 9 meter i takhöjd. Bra spadar och rakor bör finnas lättillgängliga så att alla kan hjälpas åt att hålla sanden på plats. Att lägga ner tid på en marknadsföringsplan och genomförandet av den så att många känner till hallen och dess möjligheter redan från början är av största vikt menar de aktiva i Umeå. Hallen bör skötas professionellt från början där bemötandet av kunden är avgörande. Redan vid start ha ett väl fungerande bokningssystem av halltider. Även om priserna bör vara konkurrenskraftiga skall man inte vara rädd för att ta betalt om man har en bra produkt att sälja. 19

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Träningsupplägg Vecka 40

Träningsupplägg Vecka 40 Träningsupplägg Vecka 40 Då var det dags att börja träningen för säsongen 2012/2013 Jag, Sven-Pär Olsson välkomnar dig/er alla som under en försäsong vill följa mitt upplägg. När sommaren 2013 startar

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport Bad och friskvård 2014 Standardrapport Procent Antal Man 42 108 Kvinna 58 149 Svarande 257 Inget svar 17 Procent Antal 15-19 5,6 15 20-29 8,6 23 30-39 7,1 19 40-49 11,6 31 50-59 15,4 41 60-65 10,5 28 över

Läs mer

Playitas erbjuder tre typer av boenden;

Playitas erbjuder tre typer av boenden; Att åka på träningsresor blir mer och populärt. Springtime Travel har länge arrangerat resor med löparinriktning men nu dyker fler alternativ upp med bland annat Endurance Sports Travel och senast, resejätten

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

BEACHVOLLEY EN NY MÖJLIGHET FÖRORD

BEACHVOLLEY EN NY MÖJLIGHET FÖRORD FÖRORD För de som spelat volleyboll utomhus under de senaste årtiondena både på elitoch motionsnivå, kom det som ett glädjebesked när det bestämdes att det i olympiska sommarspelen i Atlanta 1996 skulle

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet -

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet - Röda Tråden Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet - En klubb för hela livet - 2 Innehåll 1. Inledning 2. Vision 3. Verksamhetsidé 4. Värdegrund 5. Policys 6. Målsättning med verksamheten 7. Ungdom 8.

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, Vardagsspel kvällar OBS v49-v51 start kl 20.00

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX. VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent.

GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX. VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent. GOKART, LAZERGAME & 5-KAMP MED KONFERENS & RELAX VI finns på Göteborgsvägen 35 i Borås Telefon: 033-10 55 02 www.actionochevent.se VÄLKOMMEN TILL ACTION&EVENT! På vår anläggning på Göteborgsvägen 35 i

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010

Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010 Hur skapa vikänsla i Göteborg? Man kan alltid komma längre med samarbete än man gör ensam. Det är också roligare att glädjas med någon annans framgång om man själv känner att man har varit en del i det.

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

NYHETSBREV NR. 2 2010

NYHETSBREV NR. 2 2010 NYHETSBREV NR. 2 2010 Hej alla medlemmar i Spårvägens Tennisklubb! Julen närmar sig med stormsteg och tennishösten här i Kärrtorps Tennishall är snart slut. Alla vi som jobbar i Spårvägens Tennisklubb

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

21-22/7 23-24/7 25/7 27-28/7

21-22/7 23-24/7 25/7 27-28/7 17 P17, F15, F 2012, r 6 a 1 g P a ), n ld e e p rp S rnering (ko 21-22/7 23-24/7 25/7 27-28/7 Blåtu 3 14, P15, F1 P12, P13, P hindrade, Funktions s s la k s g ta Före g herr, dam Gulturnerin Om Sommarbandyfestivalen

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB.

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. OBJEKTBESKRIVNING POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. Ett stenkast från både Kyrkvikens strand och Arvika centrum ligger Rajjens bowling. Här får du en unik chans att överta en populär

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild. Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen

Läs mer

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Inledning Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are som alla har relativt lång tennisbakgrund,

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+.

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. Arrangör: Skövde PK, Skövde kommun och Svenska Bordtennisförbundet får härmed hälsa alla spelare och ledare välkomna till

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Lathund för IF SO Tour 2013 Mini, Midi, Maxi

Lathund för IF SO Tour 2013 Mini, Midi, Maxi Lathund för IF SO Tour 2013 Mini, Midi, Maxi Tennis Stockholm, Anders Heimklo äger rätten till detta material Får ej kopieras eller lämnas till annan utan medgivande från Tennis Stockholm, Anders Heimklo

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Since you can t beat us, Join us MEDLEMSPROSPEKT

Since you can t beat us, Join us MEDLEMSPROSPEKT Since you can t beat us, Join us MEDLEMSPROSPEKT Vad är Padel Crew: Padel Crew är mer än en klubb. Padel Crew är ett koncept som innefattar ett samarbete mellan Adidas, Bullpadel och oss. Som agenter för

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

HOTELLGUIDEN 2010. Weekendpriser för skånska förbund och föreningar

HOTELLGUIDEN 2010. Weekendpriser för skånska förbund och föreningar HOTELLGUIDEN 2010 Weekendpriser för skånska förbund och föreningar Foto: Bildbyrån SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. Swedbank Stadion

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer