Rapport statistik biblioteket KFN/2016:54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport statistik biblioteket KFN/2016:54"

Transkript

1 Rapport statistik biblioteket KFN/2016:54 Sammanfattning och analys Bibliotekets har gjort ett stort arbete med att titta på hur besökarna använder biblioteket och vad som lånas. De utmärkande anledningarna till den minskade utlåningen är: - För hög ljudnivå/för stökigt - Färre bussavgångar - Förändrat användande av biblioteket - Sämre möjligheter att exponera media - Livspusslet - Förändrat medielandskap - Tydligare prioriteringar för prioriterade grupper Medborgarna i stort är nöjda med biblioteket men upplever att det är svårt att ta sig hit och att hitta tid att ta sig hit. När de väl tar sig hit upplever de att stöket har ökat och att lokalerna är för små. Mediebeståndet ökar utan att lokalerna ökar, vilket leder till att det är svårare att hitta både det man söker och att hitta till de spontana lånen. Den totala utlåningen ser ut att öka något under 2016 men långt ifrån 2014 år nivåer och långt ifrån kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål. På kortsikt måste det bli ordning och reda i Messingen och på lång sikt kommer det behövas utökade eller nya lokaler för biblioteket. Boken kommer KFN/2015:48 som kultur-och fritidsnämnden beslutade om skulle kunna öka tillgången till bibliotek för delar av den befolkningen som upplever det svåre att ta sig till Messingen och som uttrycker en stor önskan att låna på biblioteket. Bakgrund Med anledning av de kraftigt minskade utlåningssiffrorna 2015 uppdrog Kultur- och fritidsnämnden åt bibliotek att göra en analys av utlåningsstatistiken och rapportera tillbaka till KFN. I kommunens biblioteksplan KS/2015:61 står det att biblioteket ska ta fram en ny Medieplan. Medieplanen är ett komplement till biblioteksplanen och beskriver hur biblioteket ska jobba med medier (Böcker, tidskrifter, ljudböcker, film, mm). Medieplanen är ett stort projekt, som pågår under 2015, och involverar samtliga anställda på biblioteket. Arbetet med statistikanalysen och medieplanen har pågått parallellt. För att förstå varför utlåningen minskar mer än snittet i både länet och landet har vi tittat på framför allt frisvaren från vårens kundundersökning NKI, Fritidsvaneundersökningen och synpunkter som kommit in till biblioteket under 2015.

2 Statistiken Per enhet och totalt Förändring 2 år (prognos) Huvudbiblioteket, vuxen ,12 Huvudbiblioteket, barn o ungdom ,00 Bokbussen ,14 E-böcker ,16 Legimus ,86 Total ,06 Siffrorna för 2016 är en prognos som bygger på utfallet fram till sista oktober 2016, och resultatet november och december under tidigare år. Här syns att det är vuxenavdelningen som står för den anmärkningsvärda minskningen. Per åldersklassning media Förändring 2 år (prognos) Barnmedia ,04 Vuxenmedia ,11 Tittar vi på utlåningen utifrån hur medierna är åldersklassade ser det ungefär likadant ut. Trots bokbussens stora minskning så står barnböcker för den största delen av utlåningen. Per litterär kategori och åldersklassning media Förändring 2 år (prognos) Barnmedia skönlitteratur ,02 Barnmedia facklitteratur ,14 Vuxenmedia skönlitteratur ,10 Vuxenmedia facklitteratur ,12 Det procentuellt största tappet är faktaböcker för barn. Den största enskilda anledningen till det är att biblioteket skärpte reglerna för lärarkort, det vill säga de regler som gäller när lärare lånar böcker till skolan. Det har länge inte varit tillåtet för lärare att låna faktaböcker till skolan (Då det är skolans/skolbibliotekets ansvar). Naturligtvis är det tillåtet för eleverna själva att låna fakta böcker till skolarbeten eller av annat intresse. Anledningen till att vi stramade upp reglerna var att biblioteket hade väldigt svårt att få tillbaka böcker från flera skolor och när man tittade på vem som hade lånat var det i flera fall lärare som inte hade arbetat på skolan på flera år, man hade helt enkelt använt ett personligt lärarkort som klassens eller lärarlagets gemmensamma. Per låntagares kön Förändring 2 år (prognos) Kvinna ,10 Man ,10

3 Odefinierat ,05 Förändringen är jämnt fördelad mellan könen. Odefinierat i det här fallet handlar oftast om olika typer av institutionskort. Per låntagarkategori (urval) Förändring 2 år (prognos) Förskola ,13 Lärarkort ,37 Privatperson, ej personal , ,07 Bibliotek ,18 Här syns vidare att skolan inte lånar färre böcker utan väger upp den minskade inlåningen av faktaböcker med en ökad inlåning av skönlitteratur. Per låntagares ålder Förändring 2 år (prognos) , , , , , , , , , , , ,05 Okänd ålder ,02 Glädjande utveckling i åldrarna som beror på särskilda satsningar vi kunnat göra för den målgruppen med stöd av kulturrådet. Över de flesta åldersgrupper ser 2016 ut att bli en ökning med några tydliga undantag. I åldrarna fortsätter minskningen, en del av den minskningen kan förklarars med att det nu finns funktionella kommersiella lösningar för strömmande ljudböcker, e- böcker, film och musik. Detta finns ju tillgängligt för alla åldersgrupper men åringar är generellt teknikpositiva och föredrar bekväma tillgängliga lösningar i en stressig vardag. En annan stor grupp där utlåningen fortsätter minska enligt prognoserna är och Det är också dessa grupper som oftast nämner en otrygg miljö i Messingen samt indragen kollektiv trafik som anledningar till att de lånar mindre. Biblioteket har också styrt om resurser till prioriterade målgrupper, vilket lämnar mindre resurser kvar till alla andra. Per objektkod Förändring 2 år (prognos)

4 Musik-CD ,39 CD-ROM, DVD-ROM ,13 Kombinerat material ,06 Ljudböcker ,26 Noter ,34 Talböcker ,27 Böcker och tidskrifter ,04 DVD-film ,05 Per språk Förändring 2 år (prognos) Afrikaans 6 Albanska ,99 Arabiska ,78 Armeniska 14 Bengali 7 2-0,67 Bosniska 1 1 Bulgariska ,33 Danska ,61 Engelska ,11 Esperanto 2 Estniska 2-1,00 Etiopiska språk ,64 Finska ,21 Franska ,35 Georgiska 9 Grekiska ,26 Hebreiska 4 Isländska 1 Italienska ,16 Japanska 7 Kinesiska ,17 Koreanska 31 Kroatiska 1 Kurdiska ,20 Latin 1 Lettiska 1 3 2,49 Litauiska ,52 Mongoliska språk ,87 Nederländska 2 37 Norska ,42 Panjabi 2 Pashto 6 15 Persiska ,41 Polska ,35 Portugisiska ,67

5 Romani 1 Rumänska ,32 Ryska ,91 Serbokroatiska ,54 Singalesiska 1 2-1,00 Slovenska 3 Somali ,39 Spanska ,19 Svenska ,05 Swahili 2 Syriska ,85 Tagalog ,65 Thailändska ,46 Tigrinja ,63 Tornedalsfinska 1 Turkiska ,26 Tyska ,15 Ukrainska 8 9 Ungerska 7 1-1,00 Urdu ,70 Vietnamesiska 16 2 Per språk, grupperat Förändring 2 år (prognos) Svenska ,05 Engelska ,11 Övriga språk ,05

6 Medieplan Bibliotekets medier är skattefinansierade och till för alla som bor i kommunen. Mediebeståndet ska motsvara kommuninvånarnas behov och fungera i enlighet med kommunala och statliga mål för verksamheten. Medieplanen är ett instrument för att åstadkomma detta. Den ska ligga till grund för ett medvetet och kontinuerligt arbete med mediebeståndet både med beaktande av dagsläget och på sikt. I medieplansarbetet undersöks och analyserars bibliotekets bestånd ner minsta avdelningsnivå. Hela medieplanen kommer bli över hundra sidor men för att förmedla en bild följer här ansnittet om mångspråk. Medieplan för mångspråk Beståndet av mångspråk riktar sig till de som talar andra språk än svenska, hit inkluderas grupperna invandrare och nationella minoriteter, både barn och vuxna. Mångspråk sammanställning (alla språk förutom svenska och engelska) Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom 1,4 54% 16% 5% Vuxna 0,8 31% 8% 12% Total 1,1 43% 12% 9% Depositioner 2,2 144% - - Prioriterade språkgrupper Biblioteket följer kontinuerligt upp statistik kring vilka länder kommunens invånare är födda i. De största grupperna är invånare födda i Finland (3198 personer 2015), följt av invånare födda i Iran. Antalet invånare födda i Finland har minskat de senaste tre åren med cirka 130 personer, däremot har antalet iranskfödda ökat med ett hundratal personer.

7 Medier på finska och persiska har högre utlåningsgrad än det andra sammanställda för mångspråk. Vi strävar efter att erbjuda ett mångsidigt och aktuellt bestånd på finska och persiska. Inköp på dessa språk prioriteras. Inköp och omvärldsbevakning Bibliotekspersonalen har språkkompetens på finska och persiska. Vi bevakar utgivningen på finska via finska medier och beställer medierna på AdLibris. Författare som skriver på finska prioriteras framför översatt litteratur. Litteratur på persiska köper vi främst på plats hos bokhandlarna Ferdosi och Kitab-i-Arzan, vilket förkortar i vissa fall leveranstiden samt ökar utbudet. Bevakningen görs via BTJ. Författare som skriver på persiska prioriteras framför översatt litteratur. På barnavdelningen köps de mest populära böckerna i finsk och persisk översättning, exempelvis böcker av Jeff Kinney och Martin Widmark, samt barnboksklassiker av Astrid Lindgren. Barnböcker översatta från svenska används som språkträning och köps därför in till barnavdelningen. De 15 största nationaliteterna i kommunen framgår av tabellen nedan Asylsökande I kommunen bor vid årsskiftet 2015/ personer som är asylsökande. Detta är en ökning från årsskiftet 2014/2015 när det bodde 168 asylsökande i kommunen. I tabellen nedan kan du se de 15 nationaliteter som ökat mest i antalet personer från 2014 till I denna tabell syns dock inte de som inte har svenskt personnummer. En hel del nyanlända som rör sig i kommunen syns inte i statistiken. Ökningen märks i biblioteket i och med att medier efterfrågas på de aktuella flyktingspråken arabiska, dari, persiska, somali, tigrinska och urdu. Medier på avdelningen F lånas märkbart mer än resten av mångspråksbeståndet. Därför köper vi in fler exemplar av samma titel till avdelningen F på de största flyktingspråken.

8 Tabellen läses så att nationaliteten längst till vänster har ökat mest. Mål på kort sikt När det gäller finska efterfrågas nyutkomna medier av låntagarna medan böcker i magasinet förblir nästan orörda. Bibliotekets mål är att öka aktivitetsgraden genom gallring. Biblioteket har haft 96% aktivitetsgrad på depositioner på mongoliska och fortsätter att bygga upp ett eget bestånd. Övriga språk som ska förstärkas inom ett halvår är dari, polska, spanska och urdu för barn och dari, polska och spanska för vuxna. Detta följer låntagarnas önskemål som kom fram i undersökningen Nöjd kund index (NKI) I den framfördes enstaka önskemål om fler inköp på finska (4 personer), franska (1 person), polska (1 person), spanska (1 person) och urdu (1 person). Mål på lång sikt På lång sikt planerar vi på vuxenavdelningen att flytta mångspråk ihop med språkkurser och lexikon på avdelningen F med förhoppningen att utlåningsgraden per språk ökar. Mångspråk behöver också en synligare plats i rummet eftersom målgruppen inte alltid frågar personalen på grund av språkbarriären. Önskvärt vore även att placera tidskrifterna på mångspråk i böckernas omedelbara närhet. På barnavdelningen finns det en långsiktig plan att genom ökad verksamhet öka utlåningen. Språk med särställning Inom mångspråksbeståndet har vi språk med särställning. Dessa språk har fler än 50 olika medier sammanlagt på både barn- och vuxenavdelningen. Språken det gäller är arabiska, finska, franska, kurdiska, persiska, polska, ryska, serbokroatiska (bosniska, kroatiska och serbiska), somaliska, spanska, thailändska, tigrinska, turkiska, tyska och urdu. Av dessa språk anses 11 stycken (arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och turkiska) av Internationella biblioteket vara så pass stora och etablerade på den svenska marknaden att Internationella biblioteket endast kompletterar med enstaka lån och ämnesbeställningar. Här nedan kommer kommentarer om det som är specifikt för språken. De lång- och kortsiktiga målen som nämns tidigare i dokumentet är våra huvudmål. Arabiska *Hsg

9 Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom 1,7 66% 19% 6% Vuxna 0,7 28% 11% 15% Total 1,3 49% 15% 10% Depositioner Den arabisktalande gruppen i kommunen är stor men inte särskilt frekventa låntagare. Det som främst köps in på barnavdelningen är parallellspråkiga bilderböcker och roligare enklare kapitelböcker. De ungdomsböcker som köpts in rör inte alls på sig och detta kan bero på deras stora omfång samt en kulturell skillnad. Det vi har köpt in är flera populära västerländska ungdomsböcker medan det har uppdagats att det i de arabisktalande länderna är vanligare med poesi som nöjesläsning. De poesiböckerna vi har på vuxenavdelningen rör dock inte alls på sig. Finska *Hub Barn och ungdom Bilderböcker ufhub kapitelböcker Barn-CD och CD-bok ughub uhub Fakta barn Vuxna Vuxna magasin Vuxna skönlitt. tryckt Vuxna facklitt. tryckt

10 Vuxna facklitt. F Vuxna ljudböcker Total Fjärrlån Barn och ungdom Bilderböcker ufhub kapitelböcker Barn-CD & Cd-bok ughub uhub Fakta - barn Vuxna Vuxna magasin Vuxna skönlitt.tryckt Vuxna facklitt. tryckt Vuxna facklitt. F Vuxna ljudböcker Total Fjärrlån Barn och ungdom 2,0 63% 5% 10% Bilderböcker 3,3 87% 3% 9% ufhub kapitelböcker 1,7 66% 2% 13% Barn-CD & CD-bok 1,2 66% 4% 2% ughub 1,3 48% 18% 12% uhub 0,7 31% 2% 14% Fakta - barn 0,5 19% 3% 1% Vuxna 0,6 30% 6% 8% Vuxna magasin 0,0 3% 1% 1% Vuxna skönlitt. tryckt 0,7 31% 4% 9% Vuxna facklitt. tryckt 0,5 16% 13% 7% Vuxna facklitt. F 1,4 38% 21% 17% Vuxna ljudböcker 0,7 44% 22% 0% Total 1,4 49% 5% 18%

11 Depositioner Finska är det absolut största språket vi har inom mångspråk. Som tidigare går att läsa är det vår största grupp invandrare och vi har även flera som aktivt nyttjar beståndet som är andra och tredje generationens finsktalande. Även den finskspråkiga skolan och förskolan hjälper till med att få upp siffrorna i statistiken. På barnavdelningen har vi tack vare ett stort bidrag uppdaterat och förnyat beståndet avsevärt 2014 till Framöver håller vi utkik efter nya böcker av populära författare och ämnen, och kompletterar med enstaka titlar på inköpsförslag. Franska *Hj Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom 0,9 45% 39% 1% Vuxna 0,6 26% 3% 17% Total 0,8 36% 21% 9% Depositioner Barnavdelningen satsade sommaren 2015 på enklare kapitelböcker, en satsning som gått hem. Under våren 2016 fick vi en stor gåva med bilderböcker på franska som även de uppskattas av låntagarna. Ett stort problem för de franska bilderböckerna är att de är hopträngda med tyska och engelska och därmed försvinner in i en viss oreda som är svåröverskådlig. Mer plats har inte kunnat skapas genom gallring i och med att alla bilderböcker har nyttjats de senaste två åren alternativt är nytt i beståndet. Kurdiska *Hqcc

12 Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom 1,2 49% 13% 2% Vuxna 0,3 14% 4% 1% Total 0,8 35% 9% 2% Depositioner Den kurdiskspråkiga befolkningen är svår att kartlägga och få grepp om. Detta beroende på att befolkningen kommer från flera olika länder där även andra språk talas. Samt för att vårt bestånd består av flera olika skriftspråk som vi i statistiken inte kan särskilja. Det som oftast frågas efter är barnböcker på sorani medan den som kommer ut på marknaden oftast är på kurmandji. En idé som kanske blir verklighet i ett långt perspektiv är att dela upp kurdiska med olika signum som finns på avdelning F. Persiska *Hqca Barn och ungdom Vuxna inkl F F Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna inkl F F Total

13 Fjärrlån Barn och ungdom 1,6 64% 13% 3% Vuxna inkl F 1,1 43% 13% 33% F 5,2 81% 25% 19% Total 1,6 54% 14% 19% Depositioner Persiska är som tidigare nämnts ett av våra större språk. På barnavdelningen är det framförallt bilderböckerna som lånas mycket. Bilderböckernas aktivitetsgrad är 82 % och nyttjandegraden är 2,2 detta beror till stor del på de många nyanlända som lånar våra parallellspråkiga böcker samt tvillingpaketen. Polska *Hmc Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom 1,3 62% 13% 3% Vuxna 0,8 36% 9% 2% Total 1,2 53% 11% 3% Depositioner Den polska befolkningen är stor i förhållande till vad vi har i medier. Här behövs det både långsiktigt och kortsiktigt köpas in böcker för att fylla behoven.

14 Ryska *Hma Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Barn och ungdom 2,0 63% 14% 1% Vuxna 1,4 49% 7% 18% Total 1,6 55% 10% 11% Depositioner Det ryska beståndet behöver fyllas på långsiktigt, beståndet nyttjas väl av idoga låntagare. Serbokroatiska *Hmf Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom Vuxna Total

15 Barn och ungdom 0,8 42% 20% 4% Vuxna 0,2 15% 8% 10% Total 0,6 32% 16% 6% Depositioner De serbokroatiska böckerna är sedan sommaren 2016 uppdelade på bosniska, kroatiska och serbiska på både barn- och vuxenavdelningen. Uppdelningen är gjort i hopp om att det ska bli enklare för låntagarna framöver. På vuxenavdelningen står böckerna i signumordning medan de på barn står i alfabetiskordning och därmed vitt skilda från varandra. Uppdelningen har gjort att vi kan få en överblick över vad vi har på vilka språk. På barnavdelningen har vi främst böcker på kroatiska medan befolkningen främst är bosnisktalande. Långsiktigt behöver detta bestånd anpassas till låntagarna. Somali *Htca Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom 0,3 19% 30% 5% Vuxna 1,2 48% 16% 0% Total 0,7 31% 24% 3% Depositioner Det somaliska beståndet sticker ut genom att ha fler medier och utlån på vuxenavdelningen jämfört med barnavdelningen. Detta beror troligtvis på att den somaliska befolkningen ökat de senaste åren och då framförallt med ungdomar och unga vuxna. Spanska *Hk

16 Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom 1,5 57% 11% 1% Vuxna 0,8 40% 4% 11% Total 1,1 49% 7% 6% Depositioner Den spansktalande befolkningen i Upplands Väsby är främst från Syd- och Latinamerika, något som inte syns i vårt bestånd. Både lång- och kortsiktigt behövs en bredd på våra inköpskanaler för att täcka detta behov. Flera olika låntagare har kommenterat behovet av spansklitteratur som inte är europeisk. Thai *Hvba Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner

17 Barn och ungdom 1,2 51% 23% 1% Vuxna 2,5 50% 33% 0% Total 1,3 51% 25% 1% Depositioner Den thailändska språkgruppen i kommunen består till stor del av kvinnor i åldrarna år. Utökad kontakt med thailändska kulturföreningen skulle kunna öka kännedom om målgruppens biblioteksbehov. Tigrinja/Tigrinska *Hsic Barn och ungdom Vuxna Vuxna avd. F Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Vuxna avd. F Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom 0,2 16% 37% 0% Vuxna 2,2 68% 74% 0% Vuxna avd. F 4,1 111% 56% 0% Total 0,8 32% 48% 0% Depositioner 1,7 133% 0% - Den tigrinsktalande gruppen består främst av ungdomar och unga vuxna. Det finns därmed inte stort utvecklingsbehov på barnavdelningen men desto större på vuxenavdelningen. Turkiska *Hutt

18 Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom 1,0 48% 14% 5% Vuxna 0,2 15% 4% 24% Total 0,7 36% 11% 12% Depositioner 0,0 0% 0% 0% På barnavdelningen är det främst bilderböcker och enklare kapitelböcker som lånas. På vuxenavdelningen fjärrlånar vi in speciella önskemål till låntagare. Tyska *Hf Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Fjärrlån Barn och ungdom 1,2 57% 14% 3%

19 Vuxna 0,3 13% 0% 4% Total 0,7 35% 7% 4% Depositioner Det som har frågats efter på tyska är småbarnsböcker, något vi inte har mycket av. Det är svårt att få plats med fler böcker i bilderbokstrågen. Urdu *Hpdb Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom 0,5 32% 11% 0% Vuxna 0,0 0% 100% 0% Total 0,4 30% 16% 0% Depositioner 2,9 257% - - Den urdutalande befolkningen består mest av småbarnsfamiljer. De nationella minoritetsspråken Barn och ungdom Vuxna Total

20 Barn och ungdom Vuxna Total Barn och ungdom 0,0 0% 2% 0% Vuxna 0,1 13% 7% 0% Total 0,0 3% 3% 0% Depositioner Av de nationella minoritetsspråken har finskan lyfts ur denna sammanställning för att få en tydligare bild på vad vi har på de andra minoritetsspråken. De språk som inkluderas i denna sammanställning är jiddisch, meänkieli, romani samt samiska. Ytterst lite lånas på den fyra minoritetsspråken. Nya böcker kommer nästintill endast via Kulturrådets distributionsstöd, enstaka inköp har gjorts tidigare år. En kartläggning av intresseorganisationer skulle behövas för eventuellt vidare samarbete. Mindre språk På de mindre språken har vi ett bestånd på färre än 50 böcker per språk. De mindre språken är albanska, amhariska/amarinja, armeniska, bengali, danska, dari, estniska, kinesiska, italienska, lettiska, litauiska, mongoliska, norska, panjabi, pashto, rumänska, singalesiska, slovenska, syriska språk, tagalog, tjeckiska, ungerska. En del av dessa språk, främst på barnavdelningen, har tillkommit genom gåvor. Dessa språk ses framförallt som marknadsföring. Lån från Internationella biblioteket har ökat tack vare dessa gåvor. Under 2015 och 2016 har vi lånat in böcker från Internationella biblioteket på följande språk som vi inte har i vårt bestånd: azerbadjanska, baluchi, bulgariska, georgiska, koreanska, lao, nederländska, portugisiska, twi, ukrainska och vietnamesiska. På grund av den stora efterfrågan har vi valt att börja på eget bestånd på grekiska (barnavd.) samt mongoliska (både barn- och vuxenavd.) Barn och ungdom Vuxna Total

21 Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom Vuxna Total Depositioner Fjärrlån Barn och ungdom 0,8 31% 37% 2% Vuxna 0,8 33% 12% 2% Total 0,8 32% 28% 2% Depositioner 2,3 140% - - Antalet böcker på de mindre språken framgår av tabellen nedan. Hit inkluderas även avdelning F som höjer det totala antalet. Språk Barnavdelningen Vuxenavdelningen Totalt Depositioner/Fjärrlån Albanska Amhariska Armeniska Bengali Danska Dari Estniska Italienska Kinesiska Lettiska Litauiska Mongoliska Norska

22 Panjabi Pashto Rumänska Singalesiska Slovenska Syriska språk Tagalog Tjeckiska Ungerska

23 Nöjd kundindex Biblioteket gör årligen en kundundersökning NKI där utvecklingen går att följa i flera frågor som berör utlåningen. Fråga 4: Vad är ditt ärende på biblioteket idag?

24 2015 var ett historiskt dåligt år för ärendet låna skönlitteratur. Träffa vänner som 2014 var noll procents ärende till biblioteket är i 2015 och % respektive 4 % ärende. Kopiera (där utskrifter och skanning också ingår) har dubblats från 2014 till Studera/arbeta har gått från 10% 2014 till 21% och 20% de följande åren. När det gäller Annat så fortsätter lämna tillbaka vara det största svaret men har gått från att stå för cirka 25% av Annat till 9% av annat. Plats 2 (föredrag/evenemang) och 3 (Fördriva tiden) inom Annat ser också lika ut genom åren, men ökar båda på bekostnad av lämna tillbaka. Besökarnas ärende håller på och ändras. Personalens upplevelse av vilka frågor de får i informationsdisken bekräftar denna ändring. Det är fler frågor av medborgarkontorskaraktär och fler personer som besöker biblioteket utan att låna något. Detta kan delvis förklaras med den satsning som gjort på bland annat evenemang för att göra biblioteket till en attraktiv mötesplats. Det största klagomålen har alltid varit För litet bibliotek/för litet utbud och För hög ljudnivå/för stökigt. Den sistnämnda har ökat från 5 för två år sen till 14 i fjol för att i år visa topp (eller kanske skulle man säga botten) noteringen i år med 23. Det är tydligt att vi har en stor utmaning tillsammans med övriga verksamheter i Messingen att arbeta med här. Det är också tydligt att besökarna har fortsatt nöjda med biblioteket och framförallt personalen: NKI total 2016: 80,3 NKI total 2015: 83,3 NKI total 2014: 84,0 NKI total 2013: 81,7 NKI total 2012: 77,1

25 Fritidsvaneundersökningen Vintern 2016 genomfördes en kultur- och fritidsvaneundersökning i Upplands Väsby kommun via enkäter till ett representativt urval av invånare i åldern år. Kultur- och fritidsvaneundersökningen ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument och ingå som en del i de strategiska uppföljnings- och utvärderingsverktyg som kontinuerligt används. Inom kultur- och fritidssektorn är alla innevånare tänkbara kunder, medan endast en del är det. Den intressantaste frågan för biblioteket framåt är vad de svarande inte gjort men själva uppger att de har ett mycket stort intresse för. Här svarar 18% av alla Låna på biblioteket. I det åldersspann där vi ser de största minskningar av utlån är siffran 17% för åldern och i åldersspannet uppger 25% att de inte lånat på biblioteket trots mycket stort intresse.

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor?

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Svenska barnboksinstitutet Bokprovning Årgång 2005 Statistik Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Sök i databasen ELSA www.sbi.kb.se Behöver du hjälp att söka i ELSA? Gå till

Läs mer

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 1 Bakgrund I Skärholmens kommunala förskolor strävar vi efter att tillsammans med föräldrarna ge varje barn

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkscentrum Team Introduktion Team Modersmål Övergripande mål Luleå kommun säkerställer den röda tråden så att barn och elever med annat modersmål/minoritetsspråk,

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1 MTM:s vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 2 1 MTM ger personer tillgång

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT

KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING 2010-11-05 BARN, UNGA OCH FRITID Yvette Engström Telefon: 08 508 24 479 KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT ANTAL SPRÅK/DIALEKTER

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Breddutbildning el. "Mötet med de flerspråkiga barnen" eller motsvarande kurs (ej högskoleutbildnin g)

Breddutbildning el. Mötet med de flerspråkiga barnen eller motsvarande kurs (ej högskoleutbildnin g) ... STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNING KARTLÄGGNING AV BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA I FÖRSKOLA OCH ANTAL FLERSPRÅKIGA PEDAGOGER Förskolans namn och adress : Datum: Uppgiftlämnare: PEDAGOGER I FÖRSKOLAN

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

MantraLinguaböcker till SVENSKA-träning för nyanlända Resurser på Bibliotek Sundbyberg

MantraLinguaböcker till SVENSKA-träning för nyanlända Resurser på Bibliotek Sundbyberg MantraLinguaböcker till SVENSKA-träning för nyanlända Resurser på Bibliotek Sundbyberg De talande sagoböckerna från Mantra Lingua kan användas på många olika sätt, som t ex: Låta barn med olika språkbakgrund

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Love Peace and Understandning

Love Peace and Understandning Love Peace and Understandning Små ämnen: samarbete, arbetsfördelning och koncentration vad kan vi göra i Norden? Vad menar vi med ett småämne? Definitionen kan variera tex < 50 studenter -2 lärare på professors/lektorsnivå

Läs mer

Nationalbibliografin i siffror

Nationalbibliografin i siffror Utgivningspuls 2015 Nationalbibliografin i siffror 1 Utgivningspuls 2015 Nationalbibliografin i siffror För mer information: Kungliga biblioteket, Enheten för nationalbibliografin www.kb.se/samlingarna/bibliografier/nationalbibliografin

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped Lena Åberg, leg logoped Talkliniken, Danderyds sjukhus AB 20 mars 2013 Introduktion Presentation Flerspråkighet Språkstörning

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk What shall we do with the Boo Hoo Baby? Hur ska vi trösta den ledsna bebin? En älskad småbarnsberättelse

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Delrapport. Tolk- och översättningstjänster

Delrapport. Tolk- och översättningstjänster Delrapport Tolk- och översättningstjänster 2007-01-10 Samordnare: Dokument id: Per-Erik Petersson Delrapport nuläge Rev A Delrapport Datum: 2007-01-10 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER Fr.o.m. 1 december 2015 finns nya avtal för Översättningstjänster. Följande kommuner och bolag ingår i avtalet: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker,

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 1 Sammanfattning Andelen barn med annat modersmål har ökat något från 87 % år 2011 till 90 % i år. 86 olika språk talas av

Läs mer

Eurotalk språkkurser Fakta, information och isbn-nummer

Eurotalk språkkurser Fakta, information och isbn-nummer Eurotalk språkkurser Fakta, information och isbn-nummer Det här är ett hjälpmedel för dig som säljer Eurotalks språkkurser, så att du kan hjälpa dina kunder på ett enkelt och bra sätt! Eurotalks välkända

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2012

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2012 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2012 1 Sammanfattning Andelen barn med annat modersmål har ökat något från 87 % år 2011 till 90 % i år. 90 olika

Läs mer

Mångspråkskatalogisering 2017 enkätsvar

Mångspråkskatalogisering 2017 enkätsvar Mångspråkskatalogisering 2017 enkätsvar Det här är en sammanställning av de svar som inkommit till samtliga frågor i enkäten. Kommentarer till de olika frågorna redovisas inte här, utom för de frågor där

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Finlands invandrarspråk Pirkko Nuolijärvi Sprog i Norden, 2003, s. 41-50 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språkråd Betingelser

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

PRISLISTA/ BESTÄLLNING Alla priser exklusive moms

PRISLISTA/ BESTÄLLNING Alla priser exklusive moms PRISLISTA/ BESTÄLLNING Alla priser exklusive moms PENpal - RecorderPEN PENpal den nya talande pennan som ersätter RecorderPEN och TalkingPEN. 700:- Etiketter för inspelning, barn 120:- Etiketter för lärare

Läs mer

Språkutveckling. - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor

Språkutveckling. - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor Språkutveckling - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor 1 Innehåll 1. Inledning sid 2 2. Vad säger styrdokumenten? sid 2 3. Förhållningssätt sid 3 4.

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Världens största och bäst säljande språkkurser

Världens största och bäst säljande språkkurser Världens största och bäst säljande språkkurser på CD-ROM Innehåll Alla världens språk Mina första ord/vocab Builder - Att lära sig nya ord är rena barnleken med denna serietidnings-cd. Nybörjare nivå 1/Talk

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen?

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad för höstterminen 2013 Syfte med sammanställningen Detta är en sammanställning

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 2015-03-10 / Jakob Nylin Nilsson Utlån Den sammanlagda utlåningen under 2014 uppgick till 103 004 antal lån. Tabell 1. Antal lån 2014 per biblioteksenhet Antal

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas Fira Internationella modersmålsdagen Den 21 februari 2013! ฉลองว นภาษาแม นานาชาต ๒๑ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ Celebrate International Mother Language Day, 21 February 2013 Utbildningsenheten för Flerspråkighet Svenska/Thailändska

Läs mer

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad vårterminen 2013

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad vårterminen 2013 Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad vårterminen 2013 Syfte med sammanställningen Detta är en sammanställning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Vi gör informa,on,llgänglig för människor, oavse4 språk, kultur, utbildning eller andra förkunskaper.

Vi gör informa,on,llgänglig för människor, oavse4 språk, kultur, utbildning eller andra förkunskaper. Vi gör informa,on,llgänglig för människor, oavse4 språk, kultur, utbildning eller andra förkunskaper. Tjänster Strategisk och tak.sk rådgivning, exempel målgruppsanalyser, kanal- och språkval. Undersökningar

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Som ytterligare stöd för minnet kan vi överlämna skriftligt informationsmaterial till föräldrar. När man använder

Läs mer

Äldreguiden 2014 jämför vård och omsorg om äldre

Äldreguiden 2014 jämför vård och omsorg om äldre Äldreguiden 214 jämför vård och omsorg om äldre Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelseverktyg för äldreomsorgen i landets kommuner. Den riktar sig framför allt till äldre och deras anhöriga och här

Läs mer

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Förberedande frågeformulär Lärare En mängd olika språk talas och förstås i de nordiska och baltiska länderna. Projektet DELA NOBA Developing

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Förstudie/Upphandling

Förstudie/Upphandling Nya ramavtal för översättningstjänster 2012 Förstudie/Upphandling Informationssamling Behovsanalys Marknadsanalys Bearbetning och sammanställning Förstudierapport Påbörjar upphandlingsarbetet Förfrågningsunderlag

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

EWS2016 utbildningar i Lund

EWS2016 utbildningar i Lund EWS2016 utbildningar i Lund Nedan är svaren från EWS-enkäten som fylldes i, i samband med uppropet och svarsfrekvensen ligger på 89%. 1. Jag ser mig som: Antal svarande: 1039 2. Hemorten ligger i: Antal

Läs mer

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003 Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H23 A.Arstam/L. Nord november 24 1 Kommentarer till statistiken 341 enkäter har besvarats av våra studenter vid medicinska fakulteten fördelade enligt nedan.

Läs mer