STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser"

Transkript

1 STADS BYGGNADSNYTT sep 20 4 innehåll TVÅ MÅNADER MED ATTEFALLHUS... 3 SYDÖSTRA BOO: FRÅN SOMMARHUS TILL ÅRETRUNTBOENDE... 4 KLIMAT- OCH MILJÖMÅL FÖR NACKA... 6 NYHETER I KORTHET... 8 uppdrag: Bygg tunnelbana! Förvaltning för utbyggd tunnelbana står det diskret i porten på Norra Stationsgatan, intill namnen på andra som håller till i kontorshuset. Inne i landskapet sitter folk vid sina datorer i kala och ljusa lokaler. Det märks att man är nyinfl yttade. Riggert Anderson pekar ut den nya tunnelbanedragningen till Nacka. Bredvid honom Martin Hellgren, nyutnämnd projektchef för utbyggnaden mot Nacka. Riggert Anderson har fått uppgiften att leda den nya organisationen. Cirka 35 personer är redan på plats. Efter de senaste rekryteringarna blir de omkring 50. Senare, när byggarbetena börjat, tror han att man kommer att vara omkring 100 på kontoret. Han framhåller att förvaltningens uppdrag kräver en samling människor med bred kompetens. Nu i början krävs det mycket folk med erfarenhet av detaljplanering och att jobba med järnvägsplaner. Men också personer med hög teknisk kompetens, eftersom vi måste veta hur planeringen påverkar kommande skeden. Och vi behöver särskild kompetens om bland annat bergborrning, att utforma stationer, för kommunikation, ekonomi och administration. Själv har Riggert Anderson en lång meritlista när det gäller att leda riktigt stora projekt. Bland de senaste finns nya Årstabron, Citybanan och Förbifart Stock forts. nästa sida KoLiBRi formar uteplatser Boende på Kvarnholmen har bjudits in för att utveckla offentliga platser i sitt närområde. Under hösten genomförs en rad workshoppar där deltagarna får ta fram konkreta förslag på hur några platser kan utvecklas, tillsammans med konstnärer och medarbetare från parkenheten. Satsningen kallas KOLIBRI kollaborativ gestaltning. Till den första workshoppen, som hölls i början av september, kom drygt tjugo Kvarnholmsbor för att arbeta med idéer för landfästet till den f.d. övre bron och en liten parkering öster om funkisradhusen. Engagemanget var stort. Vatten var ett återkommande tema. Utegym, fjärilsrestaurang, dansbana, grillplatser, solterrass, meditationsplats och lekplats med historiska referenser var andra idéer. Flera deltagare ville skapa platser som samtidigt kan attrahera olika åldersgrupper från 3-åringar till 75-åringar. Arbetsmetoden är ett sätt för Nacka kommun att utmana sitt traditionella sätt att tänka och göra i stadsbyggandet. Man arbetar medvetet med konst och konstnärlig kompetens som verktyg i syfte att skapa en levande stad. Satsningen har fått stöd av statliga Vinnova. stadsbyggnadsnytt ges ut av Nacka kommun på uppdrag av stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz och näringslivsdirektör Anders Börjesson redaktör: Jan Johansson, PrODUKTION: Kommunikationsenheten

2 holm. Han är osäker på om det beror på personlig läggning eller att han råkat befinna sig på rätt plats vid rätt tid. Jag tycker i varje fall att det är hemskt roligt med de stora projekten! Där samlas människor med olika kunskap och får chans att jobba tillsammans under ganska lång tid. Medarbetarna blir väldigt engagerade, och det tycker jag är stimulerande. Och så är det förstås spännande att projekten påverkar samhället och får stor betydelse för regionen. StadsbyggnadsNytt sep 2014 Riggert Anderson (ovan) och Martin Hellgren (till höger) i förvaltningens nya lokaler. Båda har lång erfarenhet av stora trafikprojekt. tionen att förstå vilka risker man står inför. Genom att vara öppen och ta in riskerna vare sig det gäller tekniska utmaningar, samhällsrisker eller ekonomi i projektet och analysera dem kan man mota Olle i grind. Recept för framgång Citybanan och Norra Länken är två stora projekt som rullar på bra. De ligger före tidplanerna och ser dessutom ut att bli mindre kostsamma än budgeterat. Hur ser receptet för framgång av det slaget ut? Det finns inget enkelt recept, eller någon gordisk knut, svarar Riggert Anderson. Men några saker tror jag är viktiga att ha med sig: Man ska vara väldigt noggrann med det man gör. Man ska hela tiden komma ihåg ändamålet, och hålla sig till det. Det är också väldigt viktigt att man jobbar på ett öppet sätt. Man måste lyssna på omvärlden och ha en bra dialog med den för att projektet ska kunna ta de hänsyn som man bör till omgivningen. Rekrytering är också mycket viktigt. Att arbeta systematiskt med riskhantering är ytterligare en ingrediens i receptet. Det gäller att få hela organisasättning är att klara det, säger Riggert Anderson. När vi pratar mer konkret om risker för utbyggnaden av den nya tunnelbanan tar han upp att ett par avsnitt av Nackagrenen är särskilt svåra tekniskt. Det gäller passagen under Strömmen, där tunneln ska dyka ner till cirka 90 meter under havsytan, och sträckan mellan Södermalm och Gullmarsplan, som inte är detaljstuderad än. Vi behöver djupdyka för att få fram mer kunskaper om hur lösningarna för de avsnitten ska se ut. En risk av annat slag är resurssituationen när det blir dags för upphandling. Det måste vi ha ögonen på redan nu för att få bra entreprenörer att intressera sig. Snart samråd om stationerna Nackaborna kommer att få höra mycket om tunnelbaneplanerna i februari mars Då är det dags för nästa samråd, med stationerna och deras entréer i fokus. Vi tänker börja med att ha ett väldigt öppet samråd om områden kring alla tänkta stationslägen, för att tidigt få in synpunkter från de som är berörda. Den kunskapen vill vi få med oss, och senare gå vidare med samråd om mer detaljerade förslag. En särskilt viktig plats är stationen vid Nacka centrum och utformningen av den. Entréernas lägen i förhållande till tunnelbana, ny bussterminal och bebyggelse är ett paket som vi måste prata om. Ett annat stort paket är området vid Sickla, med kommande bebyggelse och Sickla köpcentrum. Tvärbanan förlängs ju dit också, och Saltsjöbanan går förbi. Riggert Anderson framhåller att det pågår mycket arbete parallellt som behöver samordnas när det gäller de här platserna. Tunnelbaneplaneringen måste framför allt matcha kommunens planering för ny bebyggelse och offentliga platser. Martin Hellgren, som också är med i samtalet, kan få illustrera den nya förvaltningens start. När jag hälsar på den 1 september gör han sin första arbetsdag på kontoret. Han kommer närmast från Trafikverket, där han Nackagrenen färdig 2025 Den nya förvaltningen ska syssla med allt som ingår i tunnelbaneutbyggnaden: planering, samråd, projektering av tunnlar, stationer och annat, upphandling av entreprenörer, arbetsledning av byggprojekt; hela kedjan, tills en färdig anläggning kan lämnas över till beställaren. För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, som ligger sist i planeringen, är siktet inställt på att trafiken ska vara igång och stationen vid Nacka centrum invigas år 2025, dvs. om drygt tio år. Vi kan inte överblicka allt på vägen dit än, men vår självklara målforts. nästa sida 2

3 varit projektledare för arbeten med Södra och Norra Länken. Nu har han blivit projektchef för tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. Det känns kul att få arbeta med kollektivtrafik efter två vägprojekt, säger han. En satsning på tunnelbana ligger rätt i tiden. Ännu kan han inte säga så mycket om sitt nya jobb, men han jämför med vad han gjort senast. I arbetet med Norra Länken hade jag mycket kontakter med fastighetsägare, med staden och med boende. Nu ser jag framför mig att jag kommer att möta många Nackabor, liksom politiker och tekniker i kommunen. Min erfarenhet är att projekt av det här slaget engagerar väldigt många, och det känns naturligt. Cykel populärt på kontoret Hur människor som planerar och bygger nya trafiklösningar själva reser är en närmast ofrånkomlig fråga. Jag använder kollektivtrafiknätet mycket. Bil ibland också, förstås. Men framför allt cyklar jag, svarar Riggert Anderson. Till jobbet cyklar jag året om, i ur och skur. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att ta sig fram i trafiken. Det är smidigt. Man undviker köer, och jag tycker att både Stockholm och Nacka har blivit bättre på att ordna för cyklister. Hans hem ligger i Storängen, Nacka. Avståndet till jobbet är cirka 14 km. Det är svårt att vara så inbiten cyklist som Riggert, kontrar Martin. Jag har haft ambitionen att cykla två dagar i veckan den senaste tiden, med projektkontor i Värtan. Det är drygt två mil från Hässelby. Det blir ofta två dagar med tunnelbana och bil någon dag i veckan, framför allt om jag ska iväg på möte på annat håll. Som trafiksituationen är i Stockholm är det inte särskilt roligt att sitta i bil. Med tunnelbana kan det ta lite längre tid, men då utnyttjar jag tiden till något mer än att resa. Vi konstaterar att det råder en stark allmän cykeltrend idag och att politiker från alla läger säger sig vilja satsa mer på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Men ändå ökar även det privata bilåkandet. Regionen är ju lite speciell, kommenterar Riggert Anderson. Den växer med omkring personer per år, så bara därför ökar transportbehovet. Dessutom har regionen varit hämmad av tudelningen genom Saltsjön-Mälaren. I norr har vi tonvikt på arbetsplatser och i söder på bostäder. Det genererar också mycket resande. Så det finns faktorer som gör att det behövs en god infrastruktur för olika slags resande. Vi enas om att bara framtiden kan utvisa ifall vi går mot en tid när cykel och tunnelbana står för en större del av trafiken än idag. Två månader med Attefallhus Efter knappt två månader med de nya byggregler som fått namn efter bostadsminister Stefan Attefall hade bygg lovenheten i Nacka fått in 62 anmälningar. För 18 av dem har man fattat beslut 17 positiva startbesked och ett avslag. De flesta av de övriga ärendena har gått tillbaka till byggherrarna, eftersom underlaget varit ofullständigt eller för dåligt. De nya reglerna innebär att det inte längre krävs bygglov för vissa typer av byggprojekt på enskilda fastigheter. Det gäller det så kallade Attefallhuset ett komplementhus på upp till 25 kvadratmeter som även får lov att användas som fristående bostad men även en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, upp till två takkupor på ett hus som saknat det, samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Av de 62 anmälningarna gällde två ytterligare en bostad i huset, 30 tillbyggnader och 30 komplementbyggnader. Av de senare är tanken att åtta hus ska kunna fungera som bostäder. Anmälan med dokumentation Även om kommunen inte ska göra någon bygglovsprövning måste byggherren lämna in en utförlig dokumentation om det som ska byggas. Man Illustration: Boverket ska kunna visa att bygget uppfyller normala tekniska krav på ett bygge, normer för brandsäkerhet med mera. Många som skickat in en anmälan har inte förstått hur komplext det här ändå är, säger Marina Arnshav, biträdande bygglovchef i kommunen. Det ska t.ex. alltid finnas en kontrollplan för bygget. Efter att ha granskat en anmälan avgör kommunens handläggare ifall det går att bevilja projektet startbesked. Annars kan handlingarna skickas tillbaka för kompletteringar. Av de första ärendena i Nacka ledde ett också till avslag. Det ska bli jätteintressant att följa det ärendet, säger Marina Arnshav. Lagen är nämligen så konstig att inte ens byggherren egentligen har rätt att överklaga. Juridiskt sett tycker jag det är helt vidrigt. Nu gör byggherren i det StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 3

4 här fallet ändå ett försök, och det ska bli spännande att se hur länsstyrelsen kommer att hantera det. Kulturskydd = bygglovsplikt Kulturmiljöskydd är en viktig fråga i samband med kommunernas ställningstagande. I Nacka har bygglovenheten gått igenom vilka fastigheter som har särskilda skyddsbestämmelser i detaljplanen eller som ligger i områden där bebyggelsen ska utvecklas med särskild hänsyn till kulturvärden utifrån riksintressen eller kommunens kulturmiljöprogram. Områdena finns nu markerade på kommunens webbkarta, som en hjälp för dem som funderar på att bygga. Bygglovenhetens tolkning av lagändringarna innebär att bygglov fortfarande behövs i de här områdena. Kan man säga att Nacka är på väg att få en policy om hur de nya reglerna bör tolkas? Nej, det är alldeles för tidigt. Det tar alltid tid innan en ny lag sätter sig, säger Marina Arnshav. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också gett bygglovenheten i uppdrag att bereda ett beslutsärende om attefallsåtgärderna. Hon tycker att olika kommuner borde handlägga den här nya typen av byggande på i princip samma sätt. Men förhållanderna kan variera. Vissa kommuner har ju i princip inga kulturmiljöskyddade områden, medan vi har ganska mycket. www Kommunens information om de nya reglerna Sydöstra Boo: Från sommarhus till åretruntboende Inom de närmaste åren kommer allt fler fritidshus att kunna byggas om till permanentbostäder och även nya hus kunna byggas i sydöstra Boo. Såväl vägar som vatten- och avloppsledningar måste klara den ökade belastningen och vägarna måste vara trafiksäkra. Nacka kommun tar därför successivt över som huvudman för vatten, avlopp, gator, vägar, parker och natur områden, berättar Sara Lindholm, projektledare för det övergripande samordningsarbetet i sydöstra Boo. När kommunen ska ta över ansvaret så gör man allt bygg- och anläggningsarbete samtidigt. Kulvertar och ledningar grävs och dras samtidigt som vägarna anläggs, förstärks och breddas, fortsätter Sara Lindholm. All slags trafik ökar förstås, ju fler som bor här permanent. Idag finns ingen kollektivtrafik i området, eftersom flera av de gamla grusvägarna är smala och inte håller för bussar. När fler familjer flyttar in behövs också nya Boo gårds skola-galärvägen Inom planområdet Boo gårds skola-galärvägen finns redan kommunalt vatten och avlopp och Boo gårds vägförening har be gärt att kommunen även ska ta över ansvaret för vägarna i området. En förstudie av de befintliga vägarna i området är på och större skolor, förskolor och lekplatser. Samtidigt är det jätteviktigt att områdets natur och speciella kulturmiljö kan skyddas och vara tillgängliga för både boende och besökare. Vi ger här en inblick i läget för de delprojekt som startat. gång och under hösten/vintern kommer in mätningar att göras av befintliga anlägg ningar. Senare kommer man även att behöva provborra. I samarbete med Boo gårds vägförening ska vi informera mer om provborrningarna när det blir dags, säger Sara Lindholm. Planområdet innehåller även området kring Boo gårds skola, Boovallen och den så kallade Booladan-tomten. Här tittar vi på hur man skulle kunna utveckla idrotts- och skolverksamheten och förbättra trafik- och parkeringssituationen runt skolan och Boovallen. Så småningom kommer Boo gårds skola att behöva byggas ut. StadsbyggnadsNytt sep forts. nästa sida

5 Dalkarlsängen med trafikplats Värmdöleden går genom den norra delen av sydöstra Boo, men där finns ingen på- eller avfart. I området Dalkarlsängen, där Boovägen går under Värmdöleden, planeras en ny trafikplats för att förbättra tillgängligheten och för att kollektivtrafiken ska kunna trafikera södra Boo. Nu utreds frågan om trafikplatsen av Trafik verket. Det är den första etappen av projektet Dalkarlsängen med trafikplats, säger Anna Dolk, projektledare. En ny, tillfällig återvinningscentral plane ras i området och den beräknas öppna under Samtidigt arbetar man inom kommunen med hur marken under den gamla Bootippen ska saneras. Saneringsarbetet kommer att innebära att förorenade massor körs bort för deponi. Sedan måste området fyllas upp med schaktmassor för att skapa ytor för det blivande verksamhetsområdet. Det här arbetet beräknas starta i slutet av Vi ska också undersöka möjligheterna för olika företagsetableringar i området norr och söder om Värmdöleden. I det södra området planerar vi också för en ny skola och förskola, säger Anna Dolk. Mjölkudden-Gustavsviks gård Området Mjölkudden-Gustavsviks gård var från början ett fritidshusområde, där successivt fler och fler har valt att bosätta sig permanent. Fler bostadshus kan komma att tillåtas i planerna talas det om en försiktig förtätning men inte lika många som kring Dalvägen. Inledningsvis gör kommunen en fastighetsinventering. Natur- och kulturvärden inventeras Dalvägen-Gustavsviksvägen I området Dalvägen-Gustavsviksvägen är det tänkt att området ska ges en möjlighet att successivt kompletteras med cirka nya bostäder. Såväl avstyckningar som förtätning av grupper av småhus eller små flerbostadshus kan vara aktuella. Nacka kommun för en dialog med Gustavsviks Fastighetsägarförening (GFF) om antalet byggrätter inom några områden där före ningen äger mark. Samråd om detaljplanen beräknas kunna ske under första kvartalet Hur man tar hand om dagvatten är också en del av arbetet. Den långa Dalvägen sträcker sig, som namnet antyder, genom en dalgång. Det gör att det kan bli stora vattenflöden här, exempelvis när snön smälter eller när det regnar kraftigt, säger Johan Berggren, projektledare. Det ställer extra höga krav på effektiv dagvattenhantering just här, något vi arbetar med att lösa. Längs Baggensfjärden och i Gustavsvik går två kvinnor med stora kartor. Det är landskapsarkitekten Anna Ek och kommunantikvarien Maria Legars som inventerar natur- och kulturvärden i området. Inventeringen och utvecklingsidéerna, med genomförandeförslag och kostnadsuppskattningar, kommer att ingå i planhandlingarna i samrådet om MjölkuddenGustavsviks gård. Ett av målen är att skydda den biologiska mångfalden och det som är vackert. De fantastiska ekbackarna och vassarna är speciella för området, säger Anna Ek. Även om inte SL-bussar kommer att köra här, så behöver vägarna undersökas och upprustas i samband med att kommunen blir huvudman i området. Vi utreder också hur en promenadväg längs den långa strandsträckan skulle kunna utformas, berättar David Arvidsson, projektledare. Förutom den vackra naturen finns stora kulturvärden i Gustavsvik. Natur och kultur ska både bevaras och utvecklas, och vi planerar i nära samarbete med Gustavsviks fastighetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening. I oktober inleds en serie kvartersdia loger med boende i området. Kommunen samarbetar även med Gustavsviks fastig hetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening, som ansvarar för vägar och naturmark idag. Möjligheterna till rekreation ska också utvecklas. En förlängd och förbättrad strandpromenad till exempel, från Kilsviken i nordost och ner till Boo gård i sydväst och med fortsättning in i Tollare, skulle knyta ihop hela Södra Boo-kusten. Med spänger genom vassarna och bryggor och sittmöbler vid strandkanten kan man komma väldigt nära naturen. När man letar kulturhistoriska spår är, förutom byggnader, också exempelvis gamla parker, vägar, bryggor och industri lokaler intressanta. En gammal tegelugn som grävdes ut för ett par år sedan berättar om platsens medeltida anor, säger Maria Legars. Och Fiskartorpet har ett symboliskt värde, som minne av en annan viktig näring längs den här kuststräckan. Förutom Gustavsviks gård, och trä villorna från 1800-talet, så karaktäriseras området av de så kallade egnahemmen och sportstugorna. avslutar Maria Legars. www StadsbyggnadsNytt sep

6 Klimat- och miljömål för Nacka Strax före sommaren antog Nacka ett antal lokala miljömål. Under hösten går arbetet vidare för att göra det hela mer konkret, med handlingsprogram och etappmål. Miljömål, symboler Ann-Christin Rudström Jessica Röök Ann-Christin Rudström och Jessica Röök, båda utredare på samordnings- och utvecklingsenheten har arbetat med klimatmålet som är ett av de lokala miljömålen. Nu under hösten ska vi ta fram ett samlat handlingsprogram för alla målen, inklusive klimat, säger Ann-Christin Rudström. Under våren tog miljöenheten tillsammans med konsultföretaget WSP fram en rapport som ger ett gediget underlag för hur Nacka kommun, som geografiskt område, påverkar klimatet. För de andra miljömålen har politikerna bett att få en bättre bild av nuläge samt vad som är rimligt att uppnå på 20 års sikt. Sammanställningen kommer att tas fram samtidigt som arbetet med förslag till ett konkret handlingsprogram pågår. Vi vet inte än hur förslaget ska läggas upp, men en intressant modell vi tittar på är den som används i Stockholm att fram en lång lista på bra genomförbara förslag, med beräknad kostnad och tid. Sedan överlämnar man den till politikerna, som får välja. Kommer ni att hinna bli klara under hösten? Ja, svarar Ann-Christin, det ska gå. Vi har i uppdrag att lämna ifrån oss ett förslag till årsskiftet. Vi tänker oss också att handlingsprogrammet ska bli början på ett arbete som ska leva vidare och utvecklas länge. Resurser för olika åtgärder som kan ingå i programmet måste sättas av i kommunens årliga arbete med mål och budget, via olika nämnder, säger de. En av utmaningarna kommer att vara att lägga en grund till miljömålsarbete i de konkurrensutsatta verksamheterna, som skolor, förskolor och omsorgsverksamhet. Koldioxidmål till 2020 och 2030 Mer konkret har tre områden pekats ut i arbetet med klimatet: minskade utsläpp av växthusgaser från resor och transporter, energieffektivisering och omställning till förnybart, klimatmedveten konsumtion. Målet är att koldioxidutsläppen per invånare ska minska med 15% till år 2020 och med 30% till 2030, med 2011 som startår. En stor fråga är hur vi ska åstadkomma det samtidigt som det ska byggas så oerhört mycket i kommunen, säger Ann-Christin. Det handlar både om logistik under byggtiden och om vad vi ska bygga. Att bygga en ny stad klimatsmart är den stora utmaningen. Samtidigt är det också den stora möjligheten, inflikar Jessica, för det finns otroliga möjligheter att bygga rätt från början. Vi måste våga föra dialoger med byggherrar och andra inblandade. Även om vi enligt dagens regelverk inte får ställa direkta krav så måste vi prata mycket om miljöfrågorna i projekten, så det inte kommer att handla bara om att bygga snabbt och billigt. Målområdet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa, djur, växter eller kulturvärden. Genom data och modellberäkningar för länet har kommunen bra grepp om läget och möjlighet att följa utvecklingen. Trenderna för de flesta lokala luftföroreningar pekar också i rätt riktning. Målområdet Levande sjöar, vattendrag och hav i balans tar bland annat upp skydd av naturliga lekmiljöer för fisk, att det omfattande båtlivet inte ska ge negativa effekter på växt- och djurlivet och fortsatt arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Fram till 2030 beräknas cirka 2200 fastigheter ha anslutits. Bara några få hundra hushåll, främst på öarna, ska då ha kvar enskilt avlopp. En snabbt ökande befolkning lär medföra flera utmaningar: större avloppsvolymer, ökad biltrafik, större konsumtion och fler fritidsbåtar. Väntade klimatförändringar i form av skyfall och översvämningar riskerar att förvärra situationen. Det är uppenbart att det behövs väl valda åtgärder för att vattnens miljöstatus ändå ska kunna förbättras. God bebyggd miljö är det målområde som mest självklart är kopplat till planering och byggande. Delmålet Miljöanpassad bebyggelsestruktur anger att bebyggelse, StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 6

7 grönområden, offentliga platser och transporter ska samverka till att skapa en ekologisk- och resurseffektiv stadsstruktur. Infrastrukturen ska främja miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel och det ska finnas attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. Andra delmål handlar om minskade avfallsmängder, minskad energianvändning och god ljudmiljö Konsumtion Sverige www Klimatanalys Produktion Nacka Målet Ett rikt växt- och djurliv handlar både om naturen i sig biologisk mångfald och att invånare i hela kommunen ska ha god tillgång till natur på nära håll. En övergripande planering som knyter ihop grönområden bättre och stärker svaga länkar ska vara en väg dit. Mot det står dock en långsam trend i hela länet mot förlust av biologisk mångfald, till följd av hög exploateringstakt. Arbetsmaskiner Avfallshantering Resa Boende Äta tillverkning mat Shoppa tillverkning av varor I klimatanalysen har utsläppen av klimatgaser per invånare i Nacka beräknats utifrån två perspektiv. Resultaten skiljer sig kraftigt. De utsläpp som sker inom Nacka blir cirka kg per år, och minskar. En uppskattning av utsläpp som ligger inbakade i invånarnas konsumtion av varor och tjänster (för hela Sverige) hamnar på över kg per år. Nacka ska arbeta med sex strategiska målområden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Giftfri miljö www Lokala miljömål för Nacka 4. Levande sjöar, vattendrag och hav i balans 5. God bebyggd miljö 6. Ett rikt växt- och djurliv Nyheter i korthet Bebyggelse planeras vid Klinten i Sickla Nu startar arbetet med en detaljplan för området kring den gamla färgfabriken kallad Klinten. Projektet ingår i Nackas vision för västra Sicklaön, Nacka bygger stad. Därför är det viktigt att knyta samman den nya bebyggelsen med visionen och med de kringliggande fastigheterna till en sammanhängande stadsbild. Innan man beslutar om vilken typ av bebyggelse som kan planeras måste bland annat bullerfrågor, marksanering och förbättringen av de gröna värdena undersökas närmare. Utbyggnaden planeras till Fastigheten ligger i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. Området förändras i snabb takt. Flera olika planarbeten pågår i närområdet, bland annat ska Tvärbanan förlängas via Uddvägen till Sickla station. Tunnelbanan kommer också på sikt att få en station i närområdet. Färgfabriken fick sin nuvarande karaktärsfulla färgsättning i början av 50-talet. Den rutmönstrade färgfältsindelningen anknyter till 1950-talets vurm för geometriserande fasaddekor, men var samtidigt en tydlig reklampelare för verksamheten. För många är byggnaden en välbekant profil, då den syns både från motorvägen till Nacka/ Värmdö och från Värmdövägen som utgör entrén till Sickla. Bilder från mitten av augusti. Ny påfartsramp öppnar snart Allt pekar på att den nya påfartsrampen vid Björknäs upp på Skurubron kan öppna för trafik i månadsskiftet oktober/november. Bygget har löpt på bra och Skanska som är Trafikverkets entreprenör, håller tidplanen. Det har dock varit ganska långa köer förbi vägarbetet, särskilt på måndagsoch tisdagsmorgnar. Den nya påfartsrampen blir en del av trafiklösningen kring nya Skurubron. Planerad byggstart för nya Skurubron är www Påfartsramp i Björknäs StadsbyggnadsNytt sep

8 Nyheter i korthet Premiär för elfärja på Sjövägen Solen sken över Strömmen och ledande landstingspolitiker log när SLs första eldrivna färja för båtpendel nyligen visades upp. Det nybyggda fartyget döptes, med symboliskt champangekrossande, efter linjens namn Sjövägen. Vi vet att belastningen på kollektivtrafiken är hög, sade Grönytefaktor för Nacka stad Verktyget grönytefaktor (GYF) ska snart GYF eko effektiv yta hela kvarterats yta börja användas i stadsutvecklingen på västra Sicklaön, i en modell som anpassats till Nackas behov. Det är innebörden av ett beslut från miljöoch stadsbyggnadsnämnden. GYF är ett mått som beräknas för ett begränsat markområde, t.ex. en tomt eller ett kvarter. Det ska ange hur stor del av ytan som är eko-effektiv dvs. planeras så att det lokala ekosystemet får goda kvaliteter och att grönska och vatten på platsen skapar höga sociala värden. Grönska som samtidigt uppfyller flera funktioner premieras. Ett högt tal blir också ett mått på högt samhällsekonomiskt värde. Brist på grönska kan å andra sidan ge ekonomiska kostnader i form av översvämningar, ökad ohälsa av fler värmeböljor och genom att stadsträden utsätts för stress dvs. väntade effekter av ett förändrat klimat. StadsbyggnadsNytt sep 2014 trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (M). Därför behövs nya tvärförbindelser. Vi har tittat mer och mer på att använda vattnen, och det är Sjövägen, som nu är på väg att bli en dundersuccé, ett exempel på. Vi har stora förhoppningar om att det här fartyget ska bli det första i raden av en lång rad eldrivna fartyg. Stella Fare (FP), vice ordförande i SL, knöt an till sitt engagemang för ökat cyklande. Cyklisterna är en grupp som särskilt har tagit båttrafiken till sitt hjärta. Därför blir jag extra glad när jag ser den underbara fören på den här båten. Där kommer det att finnas plats för väldigt många cyklar, barnvagnar och rullstolar. Kalle Henriksson (KD) poängterade att hans parti drivit på inom Alliansen för att inlemma båtar i SLs ordinarie Förslaget till politikerna innebär att Nacka kommun ska använda ett flexibelt poäng- och åtgärdssystem, där byggherrarna kan välja vilka åtgärder de vill vidta så länge de uppnår en viss poäng. Arbetet med att utveckla verktyget, som ska vara färdigt till slutet av 2015, ska samordnas med det intensiva planarbetet för västra Sicklaön och med tunnelbaneprojektet. En grupp tjänstemän från park- och natur-, plan- samt mark- och exploateringsenheterna ska arbeta tillsammans med en konsult med bred erfarenhet av ämnet. Även andra kommuner som använder en liknande modell samt byggherrar och forskare ska få bidra. FAKTA GYF utvecklades i Tyskland på 90-talet. I Sverige introducerades modellen på bomässan Bo01 i Malmö. Idag har verktyget börjat användas som grönt styrinstrument i stora projekt i Mälardalen, bland annat för planeringen av Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. trafik. Han framhöll också att den nya båten visar att det går att komma till rätta med två stötestenar att göra färdmedlet tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar och att få till stånd en miljövänlig drift. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) fortsatte: Landstingets miljömål kräver att 75% av all kollektivtrafik ska vara fossilfri till 2016, och till 2022 siktar vi på att 100% ska vara fossilfritt. Teknologin för båtar har varit en flaskhals, men med den här sortens elbåt är vi på väg mot en lösning. Det nya fartyget har plats för 150 personer, varav 90 sittande, samt 25 cyklar fem rullstolar och fem barnvagnar. Det kommer till en början att gå sträckan Saltsjöqvarn Allmänna Gränd (Djurgården) Nybroplan tre pass per dag: under morgonrusningen, vid lunchtid och under eftermiddagsrusningen. Mellan turerna ska Sjövägen ligga still och ladda upp de stora batterierna. Elfärjans tillkomst medför att Sjövägens tidtabell kompletteras med fler avgångar. De ansvariga för trafiken hoppas att en del kollektivåkande kommer att promenera från hållplatsen Henriksdal (Nacka-Värmdöbussar eller Salt sjöbanan) ner till Saltsjöqvarns brygga för att väja båtpendel. Den utökade möjligheten till båtpendling är ett sätt att möta problemen när Slussen ska byggas om. www Sjövägen Om StadsbyggnadsNytt Du kan prenumerera. Anmäl dig här för att få kommande nummer via e-post. Du kan hämta tidigare nummer. Gå till den här sidan på kommunens webb. Välkommen med synpunkter till näringslivsdirektör Anders Börjesson, tfn , stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz, tfn , Nacka kommun Nacka Tfn FAX Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer beräknas utkomma i december

STADSKVALITETER SOM LOCKAR

STADSKVALITETER SOM LOCKAR nr 3 2011 en tidning från stockholms läns landsting STADSKVALITETER SOM LOCKAR TUNNELBANA AVGÖRANDE Nacka kommun behöver tunnelbana för att kunna växa som man önskar. Många vill bo i kommunen. sid 8 NY

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Toppnamn ger svar i fem stora frågor 8-9 MED HAMMARBY SJÖSTAD. NVP.se. Nyckelfrågorna för Sjöstaden. Kattungar slängda bland soporna

Toppnamn ger svar i fem stora frågor 8-9 MED HAMMARBY SJÖSTAD. NVP.se. Nyckelfrågorna för Sjöstaden. Kattungar slängda bland soporna 9 SEPTEMBER 2014 ÅRG 25, NR 37 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NACKA 34 Man våldtog sovande gäst HÄLSA & SKÖNHET 37-40

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

nr 4 2014 en tidning från stockholms läns landsting DE NYA INVÅNARNA Infödda och inflyttade

nr 4 2014 en tidning från stockholms läns landsting DE NYA INVÅNARNA Infödda och inflyttade nr 4 2014 en tidning från stockholms läns landsting DE NYA INVÅNARNA Infödda och inflyttade Innehåll Nummer 4 2014 TEMA: Ny i Stockholmsregionen 4 100 nya stockholmare varje dag Två bussar nya stockholmare

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Bygglov. en verksamhet under ständig utveckling

Bygglov. en verksamhet under ständig utveckling Bygglov en verksamhet under ständig utveckling Inledning Förväntningarna på bygglovshanteringen är stora, det ska gå smidigt, vara billigt och rättssäkert. För att möta både omvärldens och den egna verksamhetens

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten handelskammartidningen STHLM 04 2012 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIonen stockholm-uppsala hoten BOSTadsbrist 1 2 kompetensbrist 3 byråkrati Befolkningstakten kräver att det byggs lika många bostäder som

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15 Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som är trenden Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda skäl att sänka flyttskatterna stegvis och

Läs mer