STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser"

Transkript

1 STADS BYGGNADSNYTT sep 20 4 innehåll TVÅ MÅNADER MED ATTEFALLHUS... 3 SYDÖSTRA BOO: FRÅN SOMMARHUS TILL ÅRETRUNTBOENDE... 4 KLIMAT- OCH MILJÖMÅL FÖR NACKA... 6 NYHETER I KORTHET... 8 uppdrag: Bygg tunnelbana! Förvaltning för utbyggd tunnelbana står det diskret i porten på Norra Stationsgatan, intill namnen på andra som håller till i kontorshuset. Inne i landskapet sitter folk vid sina datorer i kala och ljusa lokaler. Det märks att man är nyinfl yttade. Riggert Anderson pekar ut den nya tunnelbanedragningen till Nacka. Bredvid honom Martin Hellgren, nyutnämnd projektchef för utbyggnaden mot Nacka. Riggert Anderson har fått uppgiften att leda den nya organisationen. Cirka 35 personer är redan på plats. Efter de senaste rekryteringarna blir de omkring 50. Senare, när byggarbetena börjat, tror han att man kommer att vara omkring 100 på kontoret. Han framhåller att förvaltningens uppdrag kräver en samling människor med bred kompetens. Nu i början krävs det mycket folk med erfarenhet av detaljplanering och att jobba med järnvägsplaner. Men också personer med hög teknisk kompetens, eftersom vi måste veta hur planeringen påverkar kommande skeden. Och vi behöver särskild kompetens om bland annat bergborrning, att utforma stationer, för kommunikation, ekonomi och administration. Själv har Riggert Anderson en lång meritlista när det gäller att leda riktigt stora projekt. Bland de senaste finns nya Årstabron, Citybanan och Förbifart Stock forts. nästa sida KoLiBRi formar uteplatser Boende på Kvarnholmen har bjudits in för att utveckla offentliga platser i sitt närområde. Under hösten genomförs en rad workshoppar där deltagarna får ta fram konkreta förslag på hur några platser kan utvecklas, tillsammans med konstnärer och medarbetare från parkenheten. Satsningen kallas KOLIBRI kollaborativ gestaltning. Till den första workshoppen, som hölls i början av september, kom drygt tjugo Kvarnholmsbor för att arbeta med idéer för landfästet till den f.d. övre bron och en liten parkering öster om funkisradhusen. Engagemanget var stort. Vatten var ett återkommande tema. Utegym, fjärilsrestaurang, dansbana, grillplatser, solterrass, meditationsplats och lekplats med historiska referenser var andra idéer. Flera deltagare ville skapa platser som samtidigt kan attrahera olika åldersgrupper från 3-åringar till 75-åringar. Arbetsmetoden är ett sätt för Nacka kommun att utmana sitt traditionella sätt att tänka och göra i stadsbyggandet. Man arbetar medvetet med konst och konstnärlig kompetens som verktyg i syfte att skapa en levande stad. Satsningen har fått stöd av statliga Vinnova. stadsbyggnadsnytt ges ut av Nacka kommun på uppdrag av stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz och näringslivsdirektör Anders Börjesson redaktör: Jan Johansson, PrODUKTION: Kommunikationsenheten

2 holm. Han är osäker på om det beror på personlig läggning eller att han råkat befinna sig på rätt plats vid rätt tid. Jag tycker i varje fall att det är hemskt roligt med de stora projekten! Där samlas människor med olika kunskap och får chans att jobba tillsammans under ganska lång tid. Medarbetarna blir väldigt engagerade, och det tycker jag är stimulerande. Och så är det förstås spännande att projekten påverkar samhället och får stor betydelse för regionen. StadsbyggnadsNytt sep 2014 Riggert Anderson (ovan) och Martin Hellgren (till höger) i förvaltningens nya lokaler. Båda har lång erfarenhet av stora trafikprojekt. tionen att förstå vilka risker man står inför. Genom att vara öppen och ta in riskerna vare sig det gäller tekniska utmaningar, samhällsrisker eller ekonomi i projektet och analysera dem kan man mota Olle i grind. Recept för framgång Citybanan och Norra Länken är två stora projekt som rullar på bra. De ligger före tidplanerna och ser dessutom ut att bli mindre kostsamma än budgeterat. Hur ser receptet för framgång av det slaget ut? Det finns inget enkelt recept, eller någon gordisk knut, svarar Riggert Anderson. Men några saker tror jag är viktiga att ha med sig: Man ska vara väldigt noggrann med det man gör. Man ska hela tiden komma ihåg ändamålet, och hålla sig till det. Det är också väldigt viktigt att man jobbar på ett öppet sätt. Man måste lyssna på omvärlden och ha en bra dialog med den för att projektet ska kunna ta de hänsyn som man bör till omgivningen. Rekrytering är också mycket viktigt. Att arbeta systematiskt med riskhantering är ytterligare en ingrediens i receptet. Det gäller att få hela organisasättning är att klara det, säger Riggert Anderson. När vi pratar mer konkret om risker för utbyggnaden av den nya tunnelbanan tar han upp att ett par avsnitt av Nackagrenen är särskilt svåra tekniskt. Det gäller passagen under Strömmen, där tunneln ska dyka ner till cirka 90 meter under havsytan, och sträckan mellan Södermalm och Gullmarsplan, som inte är detaljstuderad än. Vi behöver djupdyka för att få fram mer kunskaper om hur lösningarna för de avsnitten ska se ut. En risk av annat slag är resurssituationen när det blir dags för upphandling. Det måste vi ha ögonen på redan nu för att få bra entreprenörer att intressera sig. Snart samråd om stationerna Nackaborna kommer att få höra mycket om tunnelbaneplanerna i februari mars Då är det dags för nästa samråd, med stationerna och deras entréer i fokus. Vi tänker börja med att ha ett väldigt öppet samråd om områden kring alla tänkta stationslägen, för att tidigt få in synpunkter från de som är berörda. Den kunskapen vill vi få med oss, och senare gå vidare med samråd om mer detaljerade förslag. En särskilt viktig plats är stationen vid Nacka centrum och utformningen av den. Entréernas lägen i förhållande till tunnelbana, ny bussterminal och bebyggelse är ett paket som vi måste prata om. Ett annat stort paket är området vid Sickla, med kommande bebyggelse och Sickla köpcentrum. Tvärbanan förlängs ju dit också, och Saltsjöbanan går förbi. Riggert Anderson framhåller att det pågår mycket arbete parallellt som behöver samordnas när det gäller de här platserna. Tunnelbaneplaneringen måste framför allt matcha kommunens planering för ny bebyggelse och offentliga platser. Martin Hellgren, som också är med i samtalet, kan få illustrera den nya förvaltningens start. När jag hälsar på den 1 september gör han sin första arbetsdag på kontoret. Han kommer närmast från Trafikverket, där han Nackagrenen färdig 2025 Den nya förvaltningen ska syssla med allt som ingår i tunnelbaneutbyggnaden: planering, samråd, projektering av tunnlar, stationer och annat, upphandling av entreprenörer, arbetsledning av byggprojekt; hela kedjan, tills en färdig anläggning kan lämnas över till beställaren. För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, som ligger sist i planeringen, är siktet inställt på att trafiken ska vara igång och stationen vid Nacka centrum invigas år 2025, dvs. om drygt tio år. Vi kan inte överblicka allt på vägen dit än, men vår självklara målforts. nästa sida 2

3 varit projektledare för arbeten med Södra och Norra Länken. Nu har han blivit projektchef för tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. Det känns kul att få arbeta med kollektivtrafik efter två vägprojekt, säger han. En satsning på tunnelbana ligger rätt i tiden. Ännu kan han inte säga så mycket om sitt nya jobb, men han jämför med vad han gjort senast. I arbetet med Norra Länken hade jag mycket kontakter med fastighetsägare, med staden och med boende. Nu ser jag framför mig att jag kommer att möta många Nackabor, liksom politiker och tekniker i kommunen. Min erfarenhet är att projekt av det här slaget engagerar väldigt många, och det känns naturligt. Cykel populärt på kontoret Hur människor som planerar och bygger nya trafiklösningar själva reser är en närmast ofrånkomlig fråga. Jag använder kollektivtrafiknätet mycket. Bil ibland också, förstås. Men framför allt cyklar jag, svarar Riggert Anderson. Till jobbet cyklar jag året om, i ur och skur. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att ta sig fram i trafiken. Det är smidigt. Man undviker köer, och jag tycker att både Stockholm och Nacka har blivit bättre på att ordna för cyklister. Hans hem ligger i Storängen, Nacka. Avståndet till jobbet är cirka 14 km. Det är svårt att vara så inbiten cyklist som Riggert, kontrar Martin. Jag har haft ambitionen att cykla två dagar i veckan den senaste tiden, med projektkontor i Värtan. Det är drygt två mil från Hässelby. Det blir ofta två dagar med tunnelbana och bil någon dag i veckan, framför allt om jag ska iväg på möte på annat håll. Som trafiksituationen är i Stockholm är det inte särskilt roligt att sitta i bil. Med tunnelbana kan det ta lite längre tid, men då utnyttjar jag tiden till något mer än att resa. Vi konstaterar att det råder en stark allmän cykeltrend idag och att politiker från alla läger säger sig vilja satsa mer på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Men ändå ökar även det privata bilåkandet. Regionen är ju lite speciell, kommenterar Riggert Anderson. Den växer med omkring personer per år, så bara därför ökar transportbehovet. Dessutom har regionen varit hämmad av tudelningen genom Saltsjön-Mälaren. I norr har vi tonvikt på arbetsplatser och i söder på bostäder. Det genererar också mycket resande. Så det finns faktorer som gör att det behövs en god infrastruktur för olika slags resande. Vi enas om att bara framtiden kan utvisa ifall vi går mot en tid när cykel och tunnelbana står för en större del av trafiken än idag. Två månader med Attefallhus Efter knappt två månader med de nya byggregler som fått namn efter bostadsminister Stefan Attefall hade bygg lovenheten i Nacka fått in 62 anmälningar. För 18 av dem har man fattat beslut 17 positiva startbesked och ett avslag. De flesta av de övriga ärendena har gått tillbaka till byggherrarna, eftersom underlaget varit ofullständigt eller för dåligt. De nya reglerna innebär att det inte längre krävs bygglov för vissa typer av byggprojekt på enskilda fastigheter. Det gäller det så kallade Attefallhuset ett komplementhus på upp till 25 kvadratmeter som även får lov att användas som fristående bostad men även en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, upp till två takkupor på ett hus som saknat det, samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Av de 62 anmälningarna gällde två ytterligare en bostad i huset, 30 tillbyggnader och 30 komplementbyggnader. Av de senare är tanken att åtta hus ska kunna fungera som bostäder. Anmälan med dokumentation Även om kommunen inte ska göra någon bygglovsprövning måste byggherren lämna in en utförlig dokumentation om det som ska byggas. Man Illustration: Boverket ska kunna visa att bygget uppfyller normala tekniska krav på ett bygge, normer för brandsäkerhet med mera. Många som skickat in en anmälan har inte förstått hur komplext det här ändå är, säger Marina Arnshav, biträdande bygglovchef i kommunen. Det ska t.ex. alltid finnas en kontrollplan för bygget. Efter att ha granskat en anmälan avgör kommunens handläggare ifall det går att bevilja projektet startbesked. Annars kan handlingarna skickas tillbaka för kompletteringar. Av de första ärendena i Nacka ledde ett också till avslag. Det ska bli jätteintressant att följa det ärendet, säger Marina Arnshav. Lagen är nämligen så konstig att inte ens byggherren egentligen har rätt att överklaga. Juridiskt sett tycker jag det är helt vidrigt. Nu gör byggherren i det StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 3

4 här fallet ändå ett försök, och det ska bli spännande att se hur länsstyrelsen kommer att hantera det. Kulturskydd = bygglovsplikt Kulturmiljöskydd är en viktig fråga i samband med kommunernas ställningstagande. I Nacka har bygglovenheten gått igenom vilka fastigheter som har särskilda skyddsbestämmelser i detaljplanen eller som ligger i områden där bebyggelsen ska utvecklas med särskild hänsyn till kulturvärden utifrån riksintressen eller kommunens kulturmiljöprogram. Områdena finns nu markerade på kommunens webbkarta, som en hjälp för dem som funderar på att bygga. Bygglovenhetens tolkning av lagändringarna innebär att bygglov fortfarande behövs i de här områdena. Kan man säga att Nacka är på väg att få en policy om hur de nya reglerna bör tolkas? Nej, det är alldeles för tidigt. Det tar alltid tid innan en ny lag sätter sig, säger Marina Arnshav. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också gett bygglovenheten i uppdrag att bereda ett beslutsärende om attefallsåtgärderna. Hon tycker att olika kommuner borde handlägga den här nya typen av byggande på i princip samma sätt. Men förhållanderna kan variera. Vissa kommuner har ju i princip inga kulturmiljöskyddade områden, medan vi har ganska mycket. www Kommunens information om de nya reglerna Sydöstra Boo: Från sommarhus till åretruntboende Inom de närmaste åren kommer allt fler fritidshus att kunna byggas om till permanentbostäder och även nya hus kunna byggas i sydöstra Boo. Såväl vägar som vatten- och avloppsledningar måste klara den ökade belastningen och vägarna måste vara trafiksäkra. Nacka kommun tar därför successivt över som huvudman för vatten, avlopp, gator, vägar, parker och natur områden, berättar Sara Lindholm, projektledare för det övergripande samordningsarbetet i sydöstra Boo. När kommunen ska ta över ansvaret så gör man allt bygg- och anläggningsarbete samtidigt. Kulvertar och ledningar grävs och dras samtidigt som vägarna anläggs, förstärks och breddas, fortsätter Sara Lindholm. All slags trafik ökar förstås, ju fler som bor här permanent. Idag finns ingen kollektivtrafik i området, eftersom flera av de gamla grusvägarna är smala och inte håller för bussar. När fler familjer flyttar in behövs också nya Boo gårds skola-galärvägen Inom planområdet Boo gårds skola-galärvägen finns redan kommunalt vatten och avlopp och Boo gårds vägförening har be gärt att kommunen även ska ta över ansvaret för vägarna i området. En förstudie av de befintliga vägarna i området är på och större skolor, förskolor och lekplatser. Samtidigt är det jätteviktigt att områdets natur och speciella kulturmiljö kan skyddas och vara tillgängliga för både boende och besökare. Vi ger här en inblick i läget för de delprojekt som startat. gång och under hösten/vintern kommer in mätningar att göras av befintliga anlägg ningar. Senare kommer man även att behöva provborra. I samarbete med Boo gårds vägförening ska vi informera mer om provborrningarna när det blir dags, säger Sara Lindholm. Planområdet innehåller även området kring Boo gårds skola, Boovallen och den så kallade Booladan-tomten. Här tittar vi på hur man skulle kunna utveckla idrotts- och skolverksamheten och förbättra trafik- och parkeringssituationen runt skolan och Boovallen. Så småningom kommer Boo gårds skola att behöva byggas ut. StadsbyggnadsNytt sep forts. nästa sida

5 Dalkarlsängen med trafikplats Värmdöleden går genom den norra delen av sydöstra Boo, men där finns ingen på- eller avfart. I området Dalkarlsängen, där Boovägen går under Värmdöleden, planeras en ny trafikplats för att förbättra tillgängligheten och för att kollektivtrafiken ska kunna trafikera södra Boo. Nu utreds frågan om trafikplatsen av Trafik verket. Det är den första etappen av projektet Dalkarlsängen med trafikplats, säger Anna Dolk, projektledare. En ny, tillfällig återvinningscentral plane ras i området och den beräknas öppna under Samtidigt arbetar man inom kommunen med hur marken under den gamla Bootippen ska saneras. Saneringsarbetet kommer att innebära att förorenade massor körs bort för deponi. Sedan måste området fyllas upp med schaktmassor för att skapa ytor för det blivande verksamhetsområdet. Det här arbetet beräknas starta i slutet av Vi ska också undersöka möjligheterna för olika företagsetableringar i området norr och söder om Värmdöleden. I det södra området planerar vi också för en ny skola och förskola, säger Anna Dolk. Mjölkudden-Gustavsviks gård Området Mjölkudden-Gustavsviks gård var från början ett fritidshusområde, där successivt fler och fler har valt att bosätta sig permanent. Fler bostadshus kan komma att tillåtas i planerna talas det om en försiktig förtätning men inte lika många som kring Dalvägen. Inledningsvis gör kommunen en fastighetsinventering. Natur- och kulturvärden inventeras Dalvägen-Gustavsviksvägen I området Dalvägen-Gustavsviksvägen är det tänkt att området ska ges en möjlighet att successivt kompletteras med cirka nya bostäder. Såväl avstyckningar som förtätning av grupper av småhus eller små flerbostadshus kan vara aktuella. Nacka kommun för en dialog med Gustavsviks Fastighetsägarförening (GFF) om antalet byggrätter inom några områden där före ningen äger mark. Samråd om detaljplanen beräknas kunna ske under första kvartalet Hur man tar hand om dagvatten är också en del av arbetet. Den långa Dalvägen sträcker sig, som namnet antyder, genom en dalgång. Det gör att det kan bli stora vattenflöden här, exempelvis när snön smälter eller när det regnar kraftigt, säger Johan Berggren, projektledare. Det ställer extra höga krav på effektiv dagvattenhantering just här, något vi arbetar med att lösa. Längs Baggensfjärden och i Gustavsvik går två kvinnor med stora kartor. Det är landskapsarkitekten Anna Ek och kommunantikvarien Maria Legars som inventerar natur- och kulturvärden i området. Inventeringen och utvecklingsidéerna, med genomförandeförslag och kostnadsuppskattningar, kommer att ingå i planhandlingarna i samrådet om MjölkuddenGustavsviks gård. Ett av målen är att skydda den biologiska mångfalden och det som är vackert. De fantastiska ekbackarna och vassarna är speciella för området, säger Anna Ek. Även om inte SL-bussar kommer att köra här, så behöver vägarna undersökas och upprustas i samband med att kommunen blir huvudman i området. Vi utreder också hur en promenadväg längs den långa strandsträckan skulle kunna utformas, berättar David Arvidsson, projektledare. Förutom den vackra naturen finns stora kulturvärden i Gustavsvik. Natur och kultur ska både bevaras och utvecklas, och vi planerar i nära samarbete med Gustavsviks fastighetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening. I oktober inleds en serie kvartersdia loger med boende i området. Kommunen samarbetar även med Gustavsviks fastig hetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening, som ansvarar för vägar och naturmark idag. Möjligheterna till rekreation ska också utvecklas. En förlängd och förbättrad strandpromenad till exempel, från Kilsviken i nordost och ner till Boo gård i sydväst och med fortsättning in i Tollare, skulle knyta ihop hela Södra Boo-kusten. Med spänger genom vassarna och bryggor och sittmöbler vid strandkanten kan man komma väldigt nära naturen. När man letar kulturhistoriska spår är, förutom byggnader, också exempelvis gamla parker, vägar, bryggor och industri lokaler intressanta. En gammal tegelugn som grävdes ut för ett par år sedan berättar om platsens medeltida anor, säger Maria Legars. Och Fiskartorpet har ett symboliskt värde, som minne av en annan viktig näring längs den här kuststräckan. Förutom Gustavsviks gård, och trä villorna från 1800-talet, så karaktäriseras området av de så kallade egnahemmen och sportstugorna. avslutar Maria Legars. www StadsbyggnadsNytt sep

6 Klimat- och miljömål för Nacka Strax före sommaren antog Nacka ett antal lokala miljömål. Under hösten går arbetet vidare för att göra det hela mer konkret, med handlingsprogram och etappmål. Miljömål, symboler Ann-Christin Rudström Jessica Röök Ann-Christin Rudström och Jessica Röök, båda utredare på samordnings- och utvecklingsenheten har arbetat med klimatmålet som är ett av de lokala miljömålen. Nu under hösten ska vi ta fram ett samlat handlingsprogram för alla målen, inklusive klimat, säger Ann-Christin Rudström. Under våren tog miljöenheten tillsammans med konsultföretaget WSP fram en rapport som ger ett gediget underlag för hur Nacka kommun, som geografiskt område, påverkar klimatet. För de andra miljömålen har politikerna bett att få en bättre bild av nuläge samt vad som är rimligt att uppnå på 20 års sikt. Sammanställningen kommer att tas fram samtidigt som arbetet med förslag till ett konkret handlingsprogram pågår. Vi vet inte än hur förslaget ska läggas upp, men en intressant modell vi tittar på är den som används i Stockholm att fram en lång lista på bra genomförbara förslag, med beräknad kostnad och tid. Sedan överlämnar man den till politikerna, som får välja. Kommer ni att hinna bli klara under hösten? Ja, svarar Ann-Christin, det ska gå. Vi har i uppdrag att lämna ifrån oss ett förslag till årsskiftet. Vi tänker oss också att handlingsprogrammet ska bli början på ett arbete som ska leva vidare och utvecklas länge. Resurser för olika åtgärder som kan ingå i programmet måste sättas av i kommunens årliga arbete med mål och budget, via olika nämnder, säger de. En av utmaningarna kommer att vara att lägga en grund till miljömålsarbete i de konkurrensutsatta verksamheterna, som skolor, förskolor och omsorgsverksamhet. Koldioxidmål till 2020 och 2030 Mer konkret har tre områden pekats ut i arbetet med klimatet: minskade utsläpp av växthusgaser från resor och transporter, energieffektivisering och omställning till förnybart, klimatmedveten konsumtion. Målet är att koldioxidutsläppen per invånare ska minska med 15% till år 2020 och med 30% till 2030, med 2011 som startår. En stor fråga är hur vi ska åstadkomma det samtidigt som det ska byggas så oerhört mycket i kommunen, säger Ann-Christin. Det handlar både om logistik under byggtiden och om vad vi ska bygga. Att bygga en ny stad klimatsmart är den stora utmaningen. Samtidigt är det också den stora möjligheten, inflikar Jessica, för det finns otroliga möjligheter att bygga rätt från början. Vi måste våga föra dialoger med byggherrar och andra inblandade. Även om vi enligt dagens regelverk inte får ställa direkta krav så måste vi prata mycket om miljöfrågorna i projekten, så det inte kommer att handla bara om att bygga snabbt och billigt. Målområdet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa, djur, växter eller kulturvärden. Genom data och modellberäkningar för länet har kommunen bra grepp om läget och möjlighet att följa utvecklingen. Trenderna för de flesta lokala luftföroreningar pekar också i rätt riktning. Målområdet Levande sjöar, vattendrag och hav i balans tar bland annat upp skydd av naturliga lekmiljöer för fisk, att det omfattande båtlivet inte ska ge negativa effekter på växt- och djurlivet och fortsatt arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Fram till 2030 beräknas cirka 2200 fastigheter ha anslutits. Bara några få hundra hushåll, främst på öarna, ska då ha kvar enskilt avlopp. En snabbt ökande befolkning lär medföra flera utmaningar: större avloppsvolymer, ökad biltrafik, större konsumtion och fler fritidsbåtar. Väntade klimatförändringar i form av skyfall och översvämningar riskerar att förvärra situationen. Det är uppenbart att det behövs väl valda åtgärder för att vattnens miljöstatus ändå ska kunna förbättras. God bebyggd miljö är det målområde som mest självklart är kopplat till planering och byggande. Delmålet Miljöanpassad bebyggelsestruktur anger att bebyggelse, StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 6

7 grönområden, offentliga platser och transporter ska samverka till att skapa en ekologisk- och resurseffektiv stadsstruktur. Infrastrukturen ska främja miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel och det ska finnas attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. Andra delmål handlar om minskade avfallsmängder, minskad energianvändning och god ljudmiljö Konsumtion Sverige www Klimatanalys Produktion Nacka Målet Ett rikt växt- och djurliv handlar både om naturen i sig biologisk mångfald och att invånare i hela kommunen ska ha god tillgång till natur på nära håll. En övergripande planering som knyter ihop grönområden bättre och stärker svaga länkar ska vara en väg dit. Mot det står dock en långsam trend i hela länet mot förlust av biologisk mångfald, till följd av hög exploateringstakt. Arbetsmaskiner Avfallshantering Resa Boende Äta tillverkning mat Shoppa tillverkning av varor I klimatanalysen har utsläppen av klimatgaser per invånare i Nacka beräknats utifrån två perspektiv. Resultaten skiljer sig kraftigt. De utsläpp som sker inom Nacka blir cirka kg per år, och minskar. En uppskattning av utsläpp som ligger inbakade i invånarnas konsumtion av varor och tjänster (för hela Sverige) hamnar på över kg per år. Nacka ska arbeta med sex strategiska målområden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Giftfri miljö www Lokala miljömål för Nacka 4. Levande sjöar, vattendrag och hav i balans 5. God bebyggd miljö 6. Ett rikt växt- och djurliv Nyheter i korthet Bebyggelse planeras vid Klinten i Sickla Nu startar arbetet med en detaljplan för området kring den gamla färgfabriken kallad Klinten. Projektet ingår i Nackas vision för västra Sicklaön, Nacka bygger stad. Därför är det viktigt att knyta samman den nya bebyggelsen med visionen och med de kringliggande fastigheterna till en sammanhängande stadsbild. Innan man beslutar om vilken typ av bebyggelse som kan planeras måste bland annat bullerfrågor, marksanering och förbättringen av de gröna värdena undersökas närmare. Utbyggnaden planeras till Fastigheten ligger i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. Området förändras i snabb takt. Flera olika planarbeten pågår i närområdet, bland annat ska Tvärbanan förlängas via Uddvägen till Sickla station. Tunnelbanan kommer också på sikt att få en station i närområdet. Färgfabriken fick sin nuvarande karaktärsfulla färgsättning i början av 50-talet. Den rutmönstrade färgfältsindelningen anknyter till 1950-talets vurm för geometriserande fasaddekor, men var samtidigt en tydlig reklampelare för verksamheten. För många är byggnaden en välbekant profil, då den syns både från motorvägen till Nacka/ Värmdö och från Värmdövägen som utgör entrén till Sickla. Bilder från mitten av augusti. Ny påfartsramp öppnar snart Allt pekar på att den nya påfartsrampen vid Björknäs upp på Skurubron kan öppna för trafik i månadsskiftet oktober/november. Bygget har löpt på bra och Skanska som är Trafikverkets entreprenör, håller tidplanen. Det har dock varit ganska långa köer förbi vägarbetet, särskilt på måndagsoch tisdagsmorgnar. Den nya påfartsrampen blir en del av trafiklösningen kring nya Skurubron. Planerad byggstart för nya Skurubron är www Påfartsramp i Björknäs StadsbyggnadsNytt sep

8 Nyheter i korthet Premiär för elfärja på Sjövägen Solen sken över Strömmen och ledande landstingspolitiker log när SLs första eldrivna färja för båtpendel nyligen visades upp. Det nybyggda fartyget döptes, med symboliskt champangekrossande, efter linjens namn Sjövägen. Vi vet att belastningen på kollektivtrafiken är hög, sade Grönytefaktor för Nacka stad Verktyget grönytefaktor (GYF) ska snart GYF eko effektiv yta hela kvarterats yta börja användas i stadsutvecklingen på västra Sicklaön, i en modell som anpassats till Nackas behov. Det är innebörden av ett beslut från miljöoch stadsbyggnadsnämnden. GYF är ett mått som beräknas för ett begränsat markområde, t.ex. en tomt eller ett kvarter. Det ska ange hur stor del av ytan som är eko-effektiv dvs. planeras så att det lokala ekosystemet får goda kvaliteter och att grönska och vatten på platsen skapar höga sociala värden. Grönska som samtidigt uppfyller flera funktioner premieras. Ett högt tal blir också ett mått på högt samhällsekonomiskt värde. Brist på grönska kan å andra sidan ge ekonomiska kostnader i form av översvämningar, ökad ohälsa av fler värmeböljor och genom att stadsträden utsätts för stress dvs. väntade effekter av ett förändrat klimat. StadsbyggnadsNytt sep 2014 trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (M). Därför behövs nya tvärförbindelser. Vi har tittat mer och mer på att använda vattnen, och det är Sjövägen, som nu är på väg att bli en dundersuccé, ett exempel på. Vi har stora förhoppningar om att det här fartyget ska bli det första i raden av en lång rad eldrivna fartyg. Stella Fare (FP), vice ordförande i SL, knöt an till sitt engagemang för ökat cyklande. Cyklisterna är en grupp som särskilt har tagit båttrafiken till sitt hjärta. Därför blir jag extra glad när jag ser den underbara fören på den här båten. Där kommer det att finnas plats för väldigt många cyklar, barnvagnar och rullstolar. Kalle Henriksson (KD) poängterade att hans parti drivit på inom Alliansen för att inlemma båtar i SLs ordinarie Förslaget till politikerna innebär att Nacka kommun ska använda ett flexibelt poäng- och åtgärdssystem, där byggherrarna kan välja vilka åtgärder de vill vidta så länge de uppnår en viss poäng. Arbetet med att utveckla verktyget, som ska vara färdigt till slutet av 2015, ska samordnas med det intensiva planarbetet för västra Sicklaön och med tunnelbaneprojektet. En grupp tjänstemän från park- och natur-, plan- samt mark- och exploateringsenheterna ska arbeta tillsammans med en konsult med bred erfarenhet av ämnet. Även andra kommuner som använder en liknande modell samt byggherrar och forskare ska få bidra. FAKTA GYF utvecklades i Tyskland på 90-talet. I Sverige introducerades modellen på bomässan Bo01 i Malmö. Idag har verktyget börjat användas som grönt styrinstrument i stora projekt i Mälardalen, bland annat för planeringen av Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. trafik. Han framhöll också att den nya båten visar att det går att komma till rätta med två stötestenar att göra färdmedlet tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar och att få till stånd en miljövänlig drift. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) fortsatte: Landstingets miljömål kräver att 75% av all kollektivtrafik ska vara fossilfri till 2016, och till 2022 siktar vi på att 100% ska vara fossilfritt. Teknologin för båtar har varit en flaskhals, men med den här sortens elbåt är vi på väg mot en lösning. Det nya fartyget har plats för 150 personer, varav 90 sittande, samt 25 cyklar fem rullstolar och fem barnvagnar. Det kommer till en början att gå sträckan Saltsjöqvarn Allmänna Gränd (Djurgården) Nybroplan tre pass per dag: under morgonrusningen, vid lunchtid och under eftermiddagsrusningen. Mellan turerna ska Sjövägen ligga still och ladda upp de stora batterierna. Elfärjans tillkomst medför att Sjövägens tidtabell kompletteras med fler avgångar. De ansvariga för trafiken hoppas att en del kollektivåkande kommer att promenera från hållplatsen Henriksdal (Nacka-Värmdöbussar eller Salt sjöbanan) ner till Saltsjöqvarns brygga för att väja båtpendel. Den utökade möjligheten till båtpendling är ett sätt att möta problemen när Slussen ska byggas om. www Sjövägen Om StadsbyggnadsNytt Du kan prenumerera. Anmäl dig här för att få kommande nummer via e-post. Du kan hämta tidigare nummer. Gå till den här sidan på kommunens webb. Välkommen med synpunkter till näringslivsdirektör Anders Börjesson, tfn , stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz, tfn , Nacka kommun Nacka Tfn FAX Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer beräknas utkomma i december

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen 2 STOCK- HOLMS STAD NACKA KOMMUN 3 Stockholms stad Nacka kommun 4 Varför förlängs Tvärbanan

Läs mer

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-16 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria

Läs mer

PROJEKTPLAN. Grönytefaktor för Nacka stad. 2014-09-03 Liselott Eriksson Park- och naturenheten

PROJEKTPLAN. Grönytefaktor för Nacka stad. 2014-09-03 Liselott Eriksson Park- och naturenheten PROJEKTPLAN för Nacka stad 2014-09-03 Liselott Eriksson Park- och naturenheten Innehållsförteckning 1 Förutsättningar/bakgrund... 3 2 Mål och delmål... 5 3 Förväntat resultat... 5 4 Avgränsningar... 5

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Hållbar framtid i Nacka

Hållbar framtid i Nacka Hållbar framtid i Nacka Förslag till ny översiktsplan Kortversion Ny översiktsplan för ett hållbart Nacka Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11.

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11. 2013-09-23 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/57-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun 2014-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KFKS 2012/491-214 Projekt 9221 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Hästholmsvägen 32, vån 3

Hästholmsvägen 32, vån 3 318 kvm Kontor Danvikstull, Nacka Snabbfakta Fin ledig kontorslokal i hörnläge i DanvikCenter med ljusinsläpp från tre väderstreck Typ: Kontor Storlek: 318 kvm Tillträde: Omgående Denna lediga lokal är

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Sollentuna Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Vi har här samlat de vanligaste frågorna vi mött om Väsjöplaneringen den senaste tiden och försöker ge svar på dem. Övergripande frågor Fråga: Varför

Läs mer

Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida

Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida Program för Sydöstra Boo Information Presentation av medverkande Programområde Syftet med programmet Programförslag Vad innebär samråd, synpunkter/påverkan Tidplaner och framtida delområden Upplägg för

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger. 2013-11-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2013/543-214 Projekt 9429 Stadsbyggnadsprojekt för nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats, Del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i kommundelen

Läs mer

Information om pågående planarbete

Information om pågående planarbete 2017-01-10 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2014/381-214 Projekt Bergs gård Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Information om pågående planarbete Detaljplan för Bergs gård på västra Sicklaön

Läs mer

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april 2014 Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen 070-2240346 Västra Götalands län 49 kommuner 1,5 miljoner invånare 17

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Välkomna till kvartersdialog. Detaljplan för Solbrinken-Grundet

Välkomna till kvartersdialog. Detaljplan för Solbrinken-Grundet Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Solbrinken-Grundet Varför är vi här idag? Informera om projektet Få kunskap från er om kvarteren Dagordning Presentation, närvarolista, minnesanteckningar Förnyelseplanering

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 245 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad

Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad 2014-02-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/104-510 Kommunstyrelsen Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Emma Gren Planarkitekt Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Örebro i ett sammanhang STRATEGISKT LÄGE Avståndstabell i tidszoner från centrala Örebro: Demografiskt omfång inom 300 km i antal miljoner invånare:

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse Lägesbeskrivning Östlig förbindelse 2015-03-12 Österbron 1948 2 2015-03-12 Österleden i Dennisöverenskommelsen 1992 3 2015-03-12 Östlig förbindelse - alternativ i förstudien 2006 4 2015-03-12 Åtgärdsvalsstudien

Läs mer

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen Dnr Dnr E E 2014-02890 Sida 1 (5) 2015-01-08 Handläggare Elisabeth Tornberg 08-508 264 07 Till Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning 2014-07-04 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr. 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET. Bilaga

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET. Bilaga MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET Bilaga 2016-10-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål-

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Hästholmsvägen kvm Kontor Danvikstull, Nacka

Hästholmsvägen kvm Kontor Danvikstull, Nacka 590 kvm Kontor Danvikstull, Nacka Fin, ljus lokal med många möjliga användningsområden i DanvikCenter vid Danvikstull i Nacka Nu är det hög tid att passa på för att inte missa tillfället att hyra den sista

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM Bilaga 4 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål- förutsättningar för markanvisning.

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun 2016-01-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2002/301-214 Projekt 9319 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer