STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADS BYGGNADSNYTT. uppdrag: Bygg tunnelbana! innehåll. KoLiBRi formar uteplatser"

Transkript

1 STADS BYGGNADSNYTT sep 20 4 innehåll TVÅ MÅNADER MED ATTEFALLHUS... 3 SYDÖSTRA BOO: FRÅN SOMMARHUS TILL ÅRETRUNTBOENDE... 4 KLIMAT- OCH MILJÖMÅL FÖR NACKA... 6 NYHETER I KORTHET... 8 uppdrag: Bygg tunnelbana! Förvaltning för utbyggd tunnelbana står det diskret i porten på Norra Stationsgatan, intill namnen på andra som håller till i kontorshuset. Inne i landskapet sitter folk vid sina datorer i kala och ljusa lokaler. Det märks att man är nyinfl yttade. Riggert Anderson pekar ut den nya tunnelbanedragningen till Nacka. Bredvid honom Martin Hellgren, nyutnämnd projektchef för utbyggnaden mot Nacka. Riggert Anderson har fått uppgiften att leda den nya organisationen. Cirka 35 personer är redan på plats. Efter de senaste rekryteringarna blir de omkring 50. Senare, när byggarbetena börjat, tror han att man kommer att vara omkring 100 på kontoret. Han framhåller att förvaltningens uppdrag kräver en samling människor med bred kompetens. Nu i början krävs det mycket folk med erfarenhet av detaljplanering och att jobba med järnvägsplaner. Men också personer med hög teknisk kompetens, eftersom vi måste veta hur planeringen påverkar kommande skeden. Och vi behöver särskild kompetens om bland annat bergborrning, att utforma stationer, för kommunikation, ekonomi och administration. Själv har Riggert Anderson en lång meritlista när det gäller att leda riktigt stora projekt. Bland de senaste finns nya Årstabron, Citybanan och Förbifart Stock forts. nästa sida KoLiBRi formar uteplatser Boende på Kvarnholmen har bjudits in för att utveckla offentliga platser i sitt närområde. Under hösten genomförs en rad workshoppar där deltagarna får ta fram konkreta förslag på hur några platser kan utvecklas, tillsammans med konstnärer och medarbetare från parkenheten. Satsningen kallas KOLIBRI kollaborativ gestaltning. Till den första workshoppen, som hölls i början av september, kom drygt tjugo Kvarnholmsbor för att arbeta med idéer för landfästet till den f.d. övre bron och en liten parkering öster om funkisradhusen. Engagemanget var stort. Vatten var ett återkommande tema. Utegym, fjärilsrestaurang, dansbana, grillplatser, solterrass, meditationsplats och lekplats med historiska referenser var andra idéer. Flera deltagare ville skapa platser som samtidigt kan attrahera olika åldersgrupper från 3-åringar till 75-åringar. Arbetsmetoden är ett sätt för Nacka kommun att utmana sitt traditionella sätt att tänka och göra i stadsbyggandet. Man arbetar medvetet med konst och konstnärlig kompetens som verktyg i syfte att skapa en levande stad. Satsningen har fått stöd av statliga Vinnova. stadsbyggnadsnytt ges ut av Nacka kommun på uppdrag av stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz och näringslivsdirektör Anders Börjesson redaktör: Jan Johansson, PrODUKTION: Kommunikationsenheten

2 holm. Han är osäker på om det beror på personlig läggning eller att han råkat befinna sig på rätt plats vid rätt tid. Jag tycker i varje fall att det är hemskt roligt med de stora projekten! Där samlas människor med olika kunskap och får chans att jobba tillsammans under ganska lång tid. Medarbetarna blir väldigt engagerade, och det tycker jag är stimulerande. Och så är det förstås spännande att projekten påverkar samhället och får stor betydelse för regionen. StadsbyggnadsNytt sep 2014 Riggert Anderson (ovan) och Martin Hellgren (till höger) i förvaltningens nya lokaler. Båda har lång erfarenhet av stora trafikprojekt. tionen att förstå vilka risker man står inför. Genom att vara öppen och ta in riskerna vare sig det gäller tekniska utmaningar, samhällsrisker eller ekonomi i projektet och analysera dem kan man mota Olle i grind. Recept för framgång Citybanan och Norra Länken är två stora projekt som rullar på bra. De ligger före tidplanerna och ser dessutom ut att bli mindre kostsamma än budgeterat. Hur ser receptet för framgång av det slaget ut? Det finns inget enkelt recept, eller någon gordisk knut, svarar Riggert Anderson. Men några saker tror jag är viktiga att ha med sig: Man ska vara väldigt noggrann med det man gör. Man ska hela tiden komma ihåg ändamålet, och hålla sig till det. Det är också väldigt viktigt att man jobbar på ett öppet sätt. Man måste lyssna på omvärlden och ha en bra dialog med den för att projektet ska kunna ta de hänsyn som man bör till omgivningen. Rekrytering är också mycket viktigt. Att arbeta systematiskt med riskhantering är ytterligare en ingrediens i receptet. Det gäller att få hela organisasättning är att klara det, säger Riggert Anderson. När vi pratar mer konkret om risker för utbyggnaden av den nya tunnelbanan tar han upp att ett par avsnitt av Nackagrenen är särskilt svåra tekniskt. Det gäller passagen under Strömmen, där tunneln ska dyka ner till cirka 90 meter under havsytan, och sträckan mellan Södermalm och Gullmarsplan, som inte är detaljstuderad än. Vi behöver djupdyka för att få fram mer kunskaper om hur lösningarna för de avsnitten ska se ut. En risk av annat slag är resurssituationen när det blir dags för upphandling. Det måste vi ha ögonen på redan nu för att få bra entreprenörer att intressera sig. Snart samråd om stationerna Nackaborna kommer att få höra mycket om tunnelbaneplanerna i februari mars Då är det dags för nästa samråd, med stationerna och deras entréer i fokus. Vi tänker börja med att ha ett väldigt öppet samråd om områden kring alla tänkta stationslägen, för att tidigt få in synpunkter från de som är berörda. Den kunskapen vill vi få med oss, och senare gå vidare med samråd om mer detaljerade förslag. En särskilt viktig plats är stationen vid Nacka centrum och utformningen av den. Entréernas lägen i förhållande till tunnelbana, ny bussterminal och bebyggelse är ett paket som vi måste prata om. Ett annat stort paket är området vid Sickla, med kommande bebyggelse och Sickla köpcentrum. Tvärbanan förlängs ju dit också, och Saltsjöbanan går förbi. Riggert Anderson framhåller att det pågår mycket arbete parallellt som behöver samordnas när det gäller de här platserna. Tunnelbaneplaneringen måste framför allt matcha kommunens planering för ny bebyggelse och offentliga platser. Martin Hellgren, som också är med i samtalet, kan få illustrera den nya förvaltningens start. När jag hälsar på den 1 september gör han sin första arbetsdag på kontoret. Han kommer närmast från Trafikverket, där han Nackagrenen färdig 2025 Den nya förvaltningen ska syssla med allt som ingår i tunnelbaneutbyggnaden: planering, samråd, projektering av tunnlar, stationer och annat, upphandling av entreprenörer, arbetsledning av byggprojekt; hela kedjan, tills en färdig anläggning kan lämnas över till beställaren. För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, som ligger sist i planeringen, är siktet inställt på att trafiken ska vara igång och stationen vid Nacka centrum invigas år 2025, dvs. om drygt tio år. Vi kan inte överblicka allt på vägen dit än, men vår självklara målforts. nästa sida 2

3 varit projektledare för arbeten med Södra och Norra Länken. Nu har han blivit projektchef för tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. Det känns kul att få arbeta med kollektivtrafik efter två vägprojekt, säger han. En satsning på tunnelbana ligger rätt i tiden. Ännu kan han inte säga så mycket om sitt nya jobb, men han jämför med vad han gjort senast. I arbetet med Norra Länken hade jag mycket kontakter med fastighetsägare, med staden och med boende. Nu ser jag framför mig att jag kommer att möta många Nackabor, liksom politiker och tekniker i kommunen. Min erfarenhet är att projekt av det här slaget engagerar väldigt många, och det känns naturligt. Cykel populärt på kontoret Hur människor som planerar och bygger nya trafiklösningar själva reser är en närmast ofrånkomlig fråga. Jag använder kollektivtrafiknätet mycket. Bil ibland också, förstås. Men framför allt cyklar jag, svarar Riggert Anderson. Till jobbet cyklar jag året om, i ur och skur. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att ta sig fram i trafiken. Det är smidigt. Man undviker köer, och jag tycker att både Stockholm och Nacka har blivit bättre på att ordna för cyklister. Hans hem ligger i Storängen, Nacka. Avståndet till jobbet är cirka 14 km. Det är svårt att vara så inbiten cyklist som Riggert, kontrar Martin. Jag har haft ambitionen att cykla två dagar i veckan den senaste tiden, med projektkontor i Värtan. Det är drygt två mil från Hässelby. Det blir ofta två dagar med tunnelbana och bil någon dag i veckan, framför allt om jag ska iväg på möte på annat håll. Som trafiksituationen är i Stockholm är det inte särskilt roligt att sitta i bil. Med tunnelbana kan det ta lite längre tid, men då utnyttjar jag tiden till något mer än att resa. Vi konstaterar att det råder en stark allmän cykeltrend idag och att politiker från alla läger säger sig vilja satsa mer på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Men ändå ökar även det privata bilåkandet. Regionen är ju lite speciell, kommenterar Riggert Anderson. Den växer med omkring personer per år, så bara därför ökar transportbehovet. Dessutom har regionen varit hämmad av tudelningen genom Saltsjön-Mälaren. I norr har vi tonvikt på arbetsplatser och i söder på bostäder. Det genererar också mycket resande. Så det finns faktorer som gör att det behövs en god infrastruktur för olika slags resande. Vi enas om att bara framtiden kan utvisa ifall vi går mot en tid när cykel och tunnelbana står för en större del av trafiken än idag. Två månader med Attefallhus Efter knappt två månader med de nya byggregler som fått namn efter bostadsminister Stefan Attefall hade bygg lovenheten i Nacka fått in 62 anmälningar. För 18 av dem har man fattat beslut 17 positiva startbesked och ett avslag. De flesta av de övriga ärendena har gått tillbaka till byggherrarna, eftersom underlaget varit ofullständigt eller för dåligt. De nya reglerna innebär att det inte längre krävs bygglov för vissa typer av byggprojekt på enskilda fastigheter. Det gäller det så kallade Attefallhuset ett komplementhus på upp till 25 kvadratmeter som även får lov att användas som fristående bostad men även en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, upp till två takkupor på ett hus som saknat det, samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Av de 62 anmälningarna gällde två ytterligare en bostad i huset, 30 tillbyggnader och 30 komplementbyggnader. Av de senare är tanken att åtta hus ska kunna fungera som bostäder. Anmälan med dokumentation Även om kommunen inte ska göra någon bygglovsprövning måste byggherren lämna in en utförlig dokumentation om det som ska byggas. Man Illustration: Boverket ska kunna visa att bygget uppfyller normala tekniska krav på ett bygge, normer för brandsäkerhet med mera. Många som skickat in en anmälan har inte förstått hur komplext det här ändå är, säger Marina Arnshav, biträdande bygglovchef i kommunen. Det ska t.ex. alltid finnas en kontrollplan för bygget. Efter att ha granskat en anmälan avgör kommunens handläggare ifall det går att bevilja projektet startbesked. Annars kan handlingarna skickas tillbaka för kompletteringar. Av de första ärendena i Nacka ledde ett också till avslag. Det ska bli jätteintressant att följa det ärendet, säger Marina Arnshav. Lagen är nämligen så konstig att inte ens byggherren egentligen har rätt att överklaga. Juridiskt sett tycker jag det är helt vidrigt. Nu gör byggherren i det StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 3

4 här fallet ändå ett försök, och det ska bli spännande att se hur länsstyrelsen kommer att hantera det. Kulturskydd = bygglovsplikt Kulturmiljöskydd är en viktig fråga i samband med kommunernas ställningstagande. I Nacka har bygglovenheten gått igenom vilka fastigheter som har särskilda skyddsbestämmelser i detaljplanen eller som ligger i områden där bebyggelsen ska utvecklas med särskild hänsyn till kulturvärden utifrån riksintressen eller kommunens kulturmiljöprogram. Områdena finns nu markerade på kommunens webbkarta, som en hjälp för dem som funderar på att bygga. Bygglovenhetens tolkning av lagändringarna innebär att bygglov fortfarande behövs i de här områdena. Kan man säga att Nacka är på väg att få en policy om hur de nya reglerna bör tolkas? Nej, det är alldeles för tidigt. Det tar alltid tid innan en ny lag sätter sig, säger Marina Arnshav. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också gett bygglovenheten i uppdrag att bereda ett beslutsärende om attefallsåtgärderna. Hon tycker att olika kommuner borde handlägga den här nya typen av byggande på i princip samma sätt. Men förhållanderna kan variera. Vissa kommuner har ju i princip inga kulturmiljöskyddade områden, medan vi har ganska mycket. www Kommunens information om de nya reglerna Sydöstra Boo: Från sommarhus till åretruntboende Inom de närmaste åren kommer allt fler fritidshus att kunna byggas om till permanentbostäder och även nya hus kunna byggas i sydöstra Boo. Såväl vägar som vatten- och avloppsledningar måste klara den ökade belastningen och vägarna måste vara trafiksäkra. Nacka kommun tar därför successivt över som huvudman för vatten, avlopp, gator, vägar, parker och natur områden, berättar Sara Lindholm, projektledare för det övergripande samordningsarbetet i sydöstra Boo. När kommunen ska ta över ansvaret så gör man allt bygg- och anläggningsarbete samtidigt. Kulvertar och ledningar grävs och dras samtidigt som vägarna anläggs, förstärks och breddas, fortsätter Sara Lindholm. All slags trafik ökar förstås, ju fler som bor här permanent. Idag finns ingen kollektivtrafik i området, eftersom flera av de gamla grusvägarna är smala och inte håller för bussar. När fler familjer flyttar in behövs också nya Boo gårds skola-galärvägen Inom planområdet Boo gårds skola-galärvägen finns redan kommunalt vatten och avlopp och Boo gårds vägförening har be gärt att kommunen även ska ta över ansvaret för vägarna i området. En förstudie av de befintliga vägarna i området är på och större skolor, förskolor och lekplatser. Samtidigt är det jätteviktigt att områdets natur och speciella kulturmiljö kan skyddas och vara tillgängliga för både boende och besökare. Vi ger här en inblick i läget för de delprojekt som startat. gång och under hösten/vintern kommer in mätningar att göras av befintliga anlägg ningar. Senare kommer man även att behöva provborra. I samarbete med Boo gårds vägförening ska vi informera mer om provborrningarna när det blir dags, säger Sara Lindholm. Planområdet innehåller även området kring Boo gårds skola, Boovallen och den så kallade Booladan-tomten. Här tittar vi på hur man skulle kunna utveckla idrotts- och skolverksamheten och förbättra trafik- och parkeringssituationen runt skolan och Boovallen. Så småningom kommer Boo gårds skola att behöva byggas ut. StadsbyggnadsNytt sep forts. nästa sida

5 Dalkarlsängen med trafikplats Värmdöleden går genom den norra delen av sydöstra Boo, men där finns ingen på- eller avfart. I området Dalkarlsängen, där Boovägen går under Värmdöleden, planeras en ny trafikplats för att förbättra tillgängligheten och för att kollektivtrafiken ska kunna trafikera södra Boo. Nu utreds frågan om trafikplatsen av Trafik verket. Det är den första etappen av projektet Dalkarlsängen med trafikplats, säger Anna Dolk, projektledare. En ny, tillfällig återvinningscentral plane ras i området och den beräknas öppna under Samtidigt arbetar man inom kommunen med hur marken under den gamla Bootippen ska saneras. Saneringsarbetet kommer att innebära att förorenade massor körs bort för deponi. Sedan måste området fyllas upp med schaktmassor för att skapa ytor för det blivande verksamhetsområdet. Det här arbetet beräknas starta i slutet av Vi ska också undersöka möjligheterna för olika företagsetableringar i området norr och söder om Värmdöleden. I det södra området planerar vi också för en ny skola och förskola, säger Anna Dolk. Mjölkudden-Gustavsviks gård Området Mjölkudden-Gustavsviks gård var från början ett fritidshusområde, där successivt fler och fler har valt att bosätta sig permanent. Fler bostadshus kan komma att tillåtas i planerna talas det om en försiktig förtätning men inte lika många som kring Dalvägen. Inledningsvis gör kommunen en fastighetsinventering. Natur- och kulturvärden inventeras Dalvägen-Gustavsviksvägen I området Dalvägen-Gustavsviksvägen är det tänkt att området ska ges en möjlighet att successivt kompletteras med cirka nya bostäder. Såväl avstyckningar som förtätning av grupper av småhus eller små flerbostadshus kan vara aktuella. Nacka kommun för en dialog med Gustavsviks Fastighetsägarförening (GFF) om antalet byggrätter inom några områden där före ningen äger mark. Samråd om detaljplanen beräknas kunna ske under första kvartalet Hur man tar hand om dagvatten är också en del av arbetet. Den långa Dalvägen sträcker sig, som namnet antyder, genom en dalgång. Det gör att det kan bli stora vattenflöden här, exempelvis när snön smälter eller när det regnar kraftigt, säger Johan Berggren, projektledare. Det ställer extra höga krav på effektiv dagvattenhantering just här, något vi arbetar med att lösa. Längs Baggensfjärden och i Gustavsvik går två kvinnor med stora kartor. Det är landskapsarkitekten Anna Ek och kommunantikvarien Maria Legars som inventerar natur- och kulturvärden i området. Inventeringen och utvecklingsidéerna, med genomförandeförslag och kostnadsuppskattningar, kommer att ingå i planhandlingarna i samrådet om MjölkuddenGustavsviks gård. Ett av målen är att skydda den biologiska mångfalden och det som är vackert. De fantastiska ekbackarna och vassarna är speciella för området, säger Anna Ek. Även om inte SL-bussar kommer att köra här, så behöver vägarna undersökas och upprustas i samband med att kommunen blir huvudman i området. Vi utreder också hur en promenadväg längs den långa strandsträckan skulle kunna utformas, berättar David Arvidsson, projektledare. Förutom den vackra naturen finns stora kulturvärden i Gustavsvik. Natur och kultur ska både bevaras och utvecklas, och vi planerar i nära samarbete med Gustavsviks fastighetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening. I oktober inleds en serie kvartersdia loger med boende i området. Kommunen samarbetar även med Gustavsviks fastig hetsägarförening (GFF) och Boo gårds vägförening, som ansvarar för vägar och naturmark idag. Möjligheterna till rekreation ska också utvecklas. En förlängd och förbättrad strandpromenad till exempel, från Kilsviken i nordost och ner till Boo gård i sydväst och med fortsättning in i Tollare, skulle knyta ihop hela Södra Boo-kusten. Med spänger genom vassarna och bryggor och sittmöbler vid strandkanten kan man komma väldigt nära naturen. När man letar kulturhistoriska spår är, förutom byggnader, också exempelvis gamla parker, vägar, bryggor och industri lokaler intressanta. En gammal tegelugn som grävdes ut för ett par år sedan berättar om platsens medeltida anor, säger Maria Legars. Och Fiskartorpet har ett symboliskt värde, som minne av en annan viktig näring längs den här kuststräckan. Förutom Gustavsviks gård, och trä villorna från 1800-talet, så karaktäriseras området av de så kallade egnahemmen och sportstugorna. avslutar Maria Legars. www StadsbyggnadsNytt sep

6 Klimat- och miljömål för Nacka Strax före sommaren antog Nacka ett antal lokala miljömål. Under hösten går arbetet vidare för att göra det hela mer konkret, med handlingsprogram och etappmål. Miljömål, symboler Ann-Christin Rudström Jessica Röök Ann-Christin Rudström och Jessica Röök, båda utredare på samordnings- och utvecklingsenheten har arbetat med klimatmålet som är ett av de lokala miljömålen. Nu under hösten ska vi ta fram ett samlat handlingsprogram för alla målen, inklusive klimat, säger Ann-Christin Rudström. Under våren tog miljöenheten tillsammans med konsultföretaget WSP fram en rapport som ger ett gediget underlag för hur Nacka kommun, som geografiskt område, påverkar klimatet. För de andra miljömålen har politikerna bett att få en bättre bild av nuläge samt vad som är rimligt att uppnå på 20 års sikt. Sammanställningen kommer att tas fram samtidigt som arbetet med förslag till ett konkret handlingsprogram pågår. Vi vet inte än hur förslaget ska läggas upp, men en intressant modell vi tittar på är den som används i Stockholm att fram en lång lista på bra genomförbara förslag, med beräknad kostnad och tid. Sedan överlämnar man den till politikerna, som får välja. Kommer ni att hinna bli klara under hösten? Ja, svarar Ann-Christin, det ska gå. Vi har i uppdrag att lämna ifrån oss ett förslag till årsskiftet. Vi tänker oss också att handlingsprogrammet ska bli början på ett arbete som ska leva vidare och utvecklas länge. Resurser för olika åtgärder som kan ingå i programmet måste sättas av i kommunens årliga arbete med mål och budget, via olika nämnder, säger de. En av utmaningarna kommer att vara att lägga en grund till miljömålsarbete i de konkurrensutsatta verksamheterna, som skolor, förskolor och omsorgsverksamhet. Koldioxidmål till 2020 och 2030 Mer konkret har tre områden pekats ut i arbetet med klimatet: minskade utsläpp av växthusgaser från resor och transporter, energieffektivisering och omställning till förnybart, klimatmedveten konsumtion. Målet är att koldioxidutsläppen per invånare ska minska med 15% till år 2020 och med 30% till 2030, med 2011 som startår. En stor fråga är hur vi ska åstadkomma det samtidigt som det ska byggas så oerhört mycket i kommunen, säger Ann-Christin. Det handlar både om logistik under byggtiden och om vad vi ska bygga. Att bygga en ny stad klimatsmart är den stora utmaningen. Samtidigt är det också den stora möjligheten, inflikar Jessica, för det finns otroliga möjligheter att bygga rätt från början. Vi måste våga föra dialoger med byggherrar och andra inblandade. Även om vi enligt dagens regelverk inte får ställa direkta krav så måste vi prata mycket om miljöfrågorna i projekten, så det inte kommer att handla bara om att bygga snabbt och billigt. Målområdet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa, djur, växter eller kulturvärden. Genom data och modellberäkningar för länet har kommunen bra grepp om läget och möjlighet att följa utvecklingen. Trenderna för de flesta lokala luftföroreningar pekar också i rätt riktning. Målområdet Levande sjöar, vattendrag och hav i balans tar bland annat upp skydd av naturliga lekmiljöer för fisk, att det omfattande båtlivet inte ska ge negativa effekter på växt- och djurlivet och fortsatt arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Fram till 2030 beräknas cirka 2200 fastigheter ha anslutits. Bara några få hundra hushåll, främst på öarna, ska då ha kvar enskilt avlopp. En snabbt ökande befolkning lär medföra flera utmaningar: större avloppsvolymer, ökad biltrafik, större konsumtion och fler fritidsbåtar. Väntade klimatförändringar i form av skyfall och översvämningar riskerar att förvärra situationen. Det är uppenbart att det behövs väl valda åtgärder för att vattnens miljöstatus ändå ska kunna förbättras. God bebyggd miljö är det målområde som mest självklart är kopplat till planering och byggande. Delmålet Miljöanpassad bebyggelsestruktur anger att bebyggelse, StadsbyggnadsNytt sep 2014 forts. nästa sida 6

7 grönområden, offentliga platser och transporter ska samverka till att skapa en ekologisk- och resurseffektiv stadsstruktur. Infrastrukturen ska främja miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel och det ska finnas attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. Andra delmål handlar om minskade avfallsmängder, minskad energianvändning och god ljudmiljö Konsumtion Sverige www Klimatanalys Produktion Nacka Målet Ett rikt växt- och djurliv handlar både om naturen i sig biologisk mångfald och att invånare i hela kommunen ska ha god tillgång till natur på nära håll. En övergripande planering som knyter ihop grönområden bättre och stärker svaga länkar ska vara en väg dit. Mot det står dock en långsam trend i hela länet mot förlust av biologisk mångfald, till följd av hög exploateringstakt. Arbetsmaskiner Avfallshantering Resa Boende Äta tillverkning mat Shoppa tillverkning av varor I klimatanalysen har utsläppen av klimatgaser per invånare i Nacka beräknats utifrån två perspektiv. Resultaten skiljer sig kraftigt. De utsläpp som sker inom Nacka blir cirka kg per år, och minskar. En uppskattning av utsläpp som ligger inbakade i invånarnas konsumtion av varor och tjänster (för hela Sverige) hamnar på över kg per år. Nacka ska arbeta med sex strategiska målområden: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Giftfri miljö www Lokala miljömål för Nacka 4. Levande sjöar, vattendrag och hav i balans 5. God bebyggd miljö 6. Ett rikt växt- och djurliv Nyheter i korthet Bebyggelse planeras vid Klinten i Sickla Nu startar arbetet med en detaljplan för området kring den gamla färgfabriken kallad Klinten. Projektet ingår i Nackas vision för västra Sicklaön, Nacka bygger stad. Därför är det viktigt att knyta samman den nya bebyggelsen med visionen och med de kringliggande fastigheterna till en sammanhängande stadsbild. Innan man beslutar om vilken typ av bebyggelse som kan planeras måste bland annat bullerfrågor, marksanering och förbättringen av de gröna värdena undersökas närmare. Utbyggnaden planeras till Fastigheten ligger i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. Området förändras i snabb takt. Flera olika planarbeten pågår i närområdet, bland annat ska Tvärbanan förlängas via Uddvägen till Sickla station. Tunnelbanan kommer också på sikt att få en station i närområdet. Färgfabriken fick sin nuvarande karaktärsfulla färgsättning i början av 50-talet. Den rutmönstrade färgfältsindelningen anknyter till 1950-talets vurm för geometriserande fasaddekor, men var samtidigt en tydlig reklampelare för verksamheten. För många är byggnaden en välbekant profil, då den syns både från motorvägen till Nacka/ Värmdö och från Värmdövägen som utgör entrén till Sickla. Bilder från mitten av augusti. Ny påfartsramp öppnar snart Allt pekar på att den nya påfartsrampen vid Björknäs upp på Skurubron kan öppna för trafik i månadsskiftet oktober/november. Bygget har löpt på bra och Skanska som är Trafikverkets entreprenör, håller tidplanen. Det har dock varit ganska långa köer förbi vägarbetet, särskilt på måndagsoch tisdagsmorgnar. Den nya påfartsrampen blir en del av trafiklösningen kring nya Skurubron. Planerad byggstart för nya Skurubron är www Påfartsramp i Björknäs StadsbyggnadsNytt sep

8 Nyheter i korthet Premiär för elfärja på Sjövägen Solen sken över Strömmen och ledande landstingspolitiker log när SLs första eldrivna färja för båtpendel nyligen visades upp. Det nybyggda fartyget döptes, med symboliskt champangekrossande, efter linjens namn Sjövägen. Vi vet att belastningen på kollektivtrafiken är hög, sade Grönytefaktor för Nacka stad Verktyget grönytefaktor (GYF) ska snart GYF eko effektiv yta hela kvarterats yta börja användas i stadsutvecklingen på västra Sicklaön, i en modell som anpassats till Nackas behov. Det är innebörden av ett beslut från miljöoch stadsbyggnadsnämnden. GYF är ett mått som beräknas för ett begränsat markområde, t.ex. en tomt eller ett kvarter. Det ska ange hur stor del av ytan som är eko-effektiv dvs. planeras så att det lokala ekosystemet får goda kvaliteter och att grönska och vatten på platsen skapar höga sociala värden. Grönska som samtidigt uppfyller flera funktioner premieras. Ett högt tal blir också ett mått på högt samhällsekonomiskt värde. Brist på grönska kan å andra sidan ge ekonomiska kostnader i form av översvämningar, ökad ohälsa av fler värmeböljor och genom att stadsträden utsätts för stress dvs. väntade effekter av ett förändrat klimat. StadsbyggnadsNytt sep 2014 trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (M). Därför behövs nya tvärförbindelser. Vi har tittat mer och mer på att använda vattnen, och det är Sjövägen, som nu är på väg att bli en dundersuccé, ett exempel på. Vi har stora förhoppningar om att det här fartyget ska bli det första i raden av en lång rad eldrivna fartyg. Stella Fare (FP), vice ordförande i SL, knöt an till sitt engagemang för ökat cyklande. Cyklisterna är en grupp som särskilt har tagit båttrafiken till sitt hjärta. Därför blir jag extra glad när jag ser den underbara fören på den här båten. Där kommer det att finnas plats för väldigt många cyklar, barnvagnar och rullstolar. Kalle Henriksson (KD) poängterade att hans parti drivit på inom Alliansen för att inlemma båtar i SLs ordinarie Förslaget till politikerna innebär att Nacka kommun ska använda ett flexibelt poäng- och åtgärdssystem, där byggherrarna kan välja vilka åtgärder de vill vidta så länge de uppnår en viss poäng. Arbetet med att utveckla verktyget, som ska vara färdigt till slutet av 2015, ska samordnas med det intensiva planarbetet för västra Sicklaön och med tunnelbaneprojektet. En grupp tjänstemän från park- och natur-, plan- samt mark- och exploateringsenheterna ska arbeta tillsammans med en konsult med bred erfarenhet av ämnet. Även andra kommuner som använder en liknande modell samt byggherrar och forskare ska få bidra. FAKTA GYF utvecklades i Tyskland på 90-talet. I Sverige introducerades modellen på bomässan Bo01 i Malmö. Idag har verktyget börjat användas som grönt styrinstrument i stora projekt i Mälardalen, bland annat för planeringen av Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. trafik. Han framhöll också att den nya båten visar att det går att komma till rätta med två stötestenar att göra färdmedlet tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar och att få till stånd en miljövänlig drift. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) fortsatte: Landstingets miljömål kräver att 75% av all kollektivtrafik ska vara fossilfri till 2016, och till 2022 siktar vi på att 100% ska vara fossilfritt. Teknologin för båtar har varit en flaskhals, men med den här sortens elbåt är vi på väg mot en lösning. Det nya fartyget har plats för 150 personer, varav 90 sittande, samt 25 cyklar fem rullstolar och fem barnvagnar. Det kommer till en början att gå sträckan Saltsjöqvarn Allmänna Gränd (Djurgården) Nybroplan tre pass per dag: under morgonrusningen, vid lunchtid och under eftermiddagsrusningen. Mellan turerna ska Sjövägen ligga still och ladda upp de stora batterierna. Elfärjans tillkomst medför att Sjövägens tidtabell kompletteras med fler avgångar. De ansvariga för trafiken hoppas att en del kollektivåkande kommer att promenera från hållplatsen Henriksdal (Nacka-Värmdöbussar eller Salt sjöbanan) ner till Saltsjöqvarns brygga för att väja båtpendel. Den utökade möjligheten till båtpendling är ett sätt att möta problemen när Slussen ska byggas om. www Sjövägen Om StadsbyggnadsNytt Du kan prenumerera. Anmäl dig här för att få kommande nummer via e-post. Du kan hämta tidigare nummer. Gå till den här sidan på kommunens webb. Välkommen med synpunkter till näringslivsdirektör Anders Börjesson, tfn , stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz, tfn , Nacka kommun Nacka Tfn FAX Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer beräknas utkomma i december

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben 2013-04-23 1 (5) BILAGA TILL SVARSBREV KFKS 2013/185-214 Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben Denna

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer