Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16"

Transkript

1 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16 FOM-B Helikopter 16 Juni September 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16, FOM-B HKP16 Juni September 2015 Härmed fastställes att den på emilia publicerade flygoperationella manualen (FOM-B) för Försvarsmakten skall från användas som styrande dokument för flygtjänsten i Försvarsmakten. Ändringar av innehållet i FOM-B får införas av Flygchef (CF), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Torbjörn Eriksson (CF). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Torbjörn Eriksson Flygchef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik FOM-B HKP Inledning Gränsvärden Typcertifieringsstatus Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Flygning Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer Prestanda Prestandaunderlag Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet FOM-B Helikopter 16 3

4 Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas Nödevakueringsprocedurer Allmänt Nödevakuering Systembeskrivning luftfartyg Övergripande planläggning Flygning grunder Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Utrustning Genomförande Uppträdande på marken Start och utflygning Flygning Inflygning och landning Rapportering Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Nöd- och felfunktionsprocedurer Kommunikation mellan BFH/STM och kabinbesättning Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/Kyla Trånga platser Övrigt Flygsäkerhet/råd Restriktioner Allmänt EW-system Formationsflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Formationskategorier Formationstyper Start och landning Samling Separation Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Callouts/kommandon Kommunikation Miljöpåverkan FOM-B Helikopter 16

5 3.4.1 Mörker NVD Snö/stoft Flygsäkerhet/Råd Allmänna råd Restriktioner Allmänt Lågflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Konturflygning Terrängflygning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Mörker NVD Flygsäkerhet/råd Allmänna råd Restriktioner Flygträning och simulatorflygning Flygträning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Simulatorflygning Planläggning Genomförande Uppvisnings- och förevisningsflygning Deltagande i uppvisningar och förevisningar Allmänt Samordningsansvar Arrangemang inom Försvarsmakten Deltagande i annat arrangemang Information och PR, allmän policy Uppvisning Planläggning Genomförande Förevisning Planläggning Genomförande Kontrollflygning Planläggning Allmänt Metoder generellt Genomförande Besättningssamarbete FOM-B Helikopter 16 5

6 7.4 Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Insats och incident Insats Incidentflygning (IKFN-uppdrag) SAR Planläggning Fällning av livflotte Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Transportflygning Allmänt Transport av passagerare Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Invändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Utvändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Sjuktransport Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner IFR flygning Allmän flygning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd FOM-B Helikopter 16

7 Restriktioner Nedgång över vattenyta Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Start och landning från tillfällig plats Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Allmänt Start Landning Övriga förberedelser Besättningssamarbete Checklistor Callouts Kommunikation Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Flygsäkerhet/råd Restriktioner Landning på is Vinschning Planläggning Allmänt Metoder generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Åtgärder före vinschning Vinschning Åtgärder efter vinschning Joystickflygning Checklistor Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Sjöhävning FOM-B Helikopter 16 7

8 12.4 Flygsäkerhet/råd Allmänt Restriktioner EW-system Skjutning Strid från helikopter Allmänt Allmänna råd/restriktioner Skjutning Övning i skarpskjutning Övning i lösskjutning Besättningssamarbete Helikopterskarpskytte Helikopterprickskytte Dörrskytte Planläggning av flygning Fartygsprocedurer Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner EW-system Ubåtsjakt Firning Helicast Fällning av fallskärmshoppare Flygning i bergområde Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Allmänt flygning i bergområde Bergspass Bergskrön Dalgångar Toppar Hyllor Grytor Stöttning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Övrigt FOM-B Helikopter 16

9 20.1 Flygning i närheten av främmande territorium Flygning över hav och ödemark Höghöjdsflygning Tankning under flygning eller med rotorer igång Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Nedgång över vattenyta VFR Framtagning av nya flygoperationella procedurer Utlandsflygning Övervakning Fackelfällning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Förkortningar och definitioner Checklistor, Briefings och System-inställningar/ konfigurationer Checklistor Checklista - Flygning Checklista - Utvändig last Checklista - Trupptransport Briefings System-inställningar/konfigurationer PFT-protokoll HKP VFR Dag VFR Mörker NVD Bilagor 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP FOM-B Helikopter 16 9

10

11 Ändringshistorik FOM-B HKP16 Förklaring av uttryck se Tabell B1:1 (sida 147). Tabell 1 Sammanställning av ändringar. Version Avsnitt/Paragraf Ändring Datum 2.28 FOM-B Helikopter 16 Titelsida 12 Vinschning (sida 101) Nytt fastställelsedatum och ny version Uppdateringar. Nya underavsnitt. Tidigare ändringar finns i Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP16 (sida 147). FOM-B Helikopter 16 11

12

13 0 Inledning 0.1 Gränsvärden Typcertifieringsstatus Typunderlag Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Tillåtna konfigurationer Kombinationer av integrerade system Uppgiftsberoende installerade system Uppgiftsberoende hängda avskjutningsbara produkter Typrelaterad personbunden flygsäkerhetsutrustning FOM-B Helikopter 16 13

14 0 Inledning Programvaruprodukter för grunddata och uppgiftsdata med lagringsmedier Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan 14 FOM-B Helikopter

15 0 Inledning Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar 0.2 Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar 0.3 Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Landning och kupéring på is 0.4 Flygning FOM-B Helikopter 16 15

16 0 Inledning 0.5 Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer 0.6 Prestanda Prestandaunderlag Flygning i isbildningsförhållanden 0.7 Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser 16 FOM-B Helikopter

17 0 Inledning 0.8 Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans 0.9 Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last 0.10 Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser FOM-B Helikopter 16 17

18 0 Inledning 0.11 Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) 0.12 Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Fjällterräng Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas 0.13 Nödevakueringsprocedurer 18 FOM-B Helikopter

19 0 Inledning Allmänt Nödöppning av dörrarna Nödevakuering Nödläge/Emergency Innebörd Order Åtgärder Nödlandning på land/forced landing, på vatten/ Ditching Innebörd Order Åtgärder Hovrande evakuering/hover evacuation Innebörd FOM-B Helikopter 16 19

20 0 Inledning Order Åtgärder Åtgärder efter evakuering 0.14 Systembeskrivning luftfartyg 20 FOM-B Helikopter

21 1 Övergripande planläggning 1 1 FOM-B Helikopter 16 21

22

23 2 Flygning grunder Innehållet i detta kapitel ligger till grund för samtliga kapitel i FOM-B HKP16 i tillämpliga delar. 2.1 Planläggning Allmänt Metod generellt Rutiner för nyttjandet av AMPS för planering utges senare, detta innefattar även rutiner för ansvarsroller Navigeringsunderlag Allmänt Det åligger befälhavaren att tillse och säkerställa att det planeringsunderlag - kartdata, hinderdata, frekvenser, m m som laddas in i helikopterns FMS via DTU är uppdaterade och senast gällande. Rutiner för uppdatering av AMPS applikationer och kartdata i helikoptern avseende gällande flygoperationellt underlag utges senare VFR IFR Väderinformation Bestämning av bränslemängd Destination och alternativflygplats FOM-B Helikopter 16 23

24 2 Flygning grunder Planeringsminima Färdplan Vid flygning på civil färdplan upprättas färdplanen enligt ANS drifthandbok, del 3, Sektion 14 Färdplaner Fält 7 Aircraft Identification Divisionsvis C/S med treställigt nummer. Ex. BH Fält 9 Antal och typ av luftfartyg, turbulenskategori Type of aircraft: Wake turbulence cat: HK16 L Fält 10 Utrustning (COM, NAV, SSR, ADS) Utrustning: a) Utrustning för radiokommunikation (COM) och navigation (NAV) samt inflygningshjälpmedel. HKP16 har följande utrustning: D F G I L O T U V Z DME ADF GPS Inertial Navigation System INS ILS VOR TACAN UHF RTF VHF RTF SAT COM (Skrivs in under pkt 18 COM/SAT COM) b) Övervakningsutrustning HKP16 har följande utrustning: Mod A (4 siffror 4096 koder) och mod C I ruta 10 skrivs därför S, D, G, I, T, U, Z/C Driftfärdplan Allmänt 24 FOM-B Helikopter

25 2 Flygning grunder VFR IFR Prestanda, vikt och balans Allmänt Innan varje flygning ansvarar befälhavare för att en prestandaberäkning genomförs i tillämpliga delar. Strävan ska vara att genomföra prestandaberäkningar med hjälp av I-PAC. Resultatet av genomförd prestandaberäkning (Performance Planning Card- PPC) ska analyseras före och i tillämpliga delar dokumenteras för att medföras under flygningens genomförande. Analysen ska utgå från uppdragets art och den prestanda som krävs inom varje delmoment. Exempel på detta kan vara LDP och TDP, CG-beräkningar, max stigfart, effektuttag OGE och IGE manövrer, TGT/NG begränsningar och bränsleberäkningar. Instruktioner för upprättande av PPC återfinns i UtbHandbok HKP16, Task Vid förändringar under flygningens genomförande som påverkar beräknad prestanda ska BFH säkerställa att aktuell prestandaberäkning uppdateras. Detta kan ske med stöd av FMS eller checklista TM CL. Innan flygningens genomförande och om så krävs för uppdragets art, ska BFH säkerställa att aktuella parametrar för aktuell prestandaberäkning är indaterade i FMS (FFK-INI page 3/3) Flygräddning, FRÄD Start- och landningsplats Besättning Konfiguration FOM-B Helikopter 16 25

26 2 Flygning grunder Krav på utbildning Befälhavare Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning och uppfylla övriga krav för BFH Styrman Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning Övriga Övriga besättningskategorier skall ha genomfört GFU/B med godkänt resultat eller motsvarande samt erforderlig rollutbildning enligt FOM D Byte med rotor igång Då byte av LP och/eller RP sker med rotor igång ska båda motorerna vara på tomgång (Idle). LP/RP ska ha övertagit flygkontrollerna och ha kontroll över dessa intill dess byte är genomfört och ny pilot är redo att agera LP/RP. Byte av övriga besättningsmedlemmar sker enligt befälhavares bestämmande. Byte mellan LP och RP inom besättning genomförs normalt inte Övriga förberedelser Utrustning Utrustning i luftfartyg Dokument Utöver vad som anges i FOM-AHKP skall checklista TM CL medföras under flygning samt erforderligt godkänt flygoperationellt underlag för flygningens genomförande Information som skall medföras under flygning Minimiutrustning 26 FOM-B Helikopter

27 2 Flygning grunder Checklistor För VFR flygning utnyttjas checklista enligt checklista TM CL. Procedurchecklistor återfinns under respektive FOM-B Överlevnads, nöd- och specialutrustning Allmänt Förstärkningspackning Nödutrustning 2.2 Genomförande Uppträdande på marken Uppträdande på parkeringsområde för luftfartyg För att minimera risken för att personal, i direkt anslutning till helikopterns hjul vid parkeringsplats motsvarande, inte ska skadas av rullande helikopter ska besättning meddela då parkeringsbroms frigörs. Detta görs genom call-out CLEAR GEAR. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out GEAR-CLEAR Påfyllning av drivmedel Restriktioner i samband med påfyllning av drivmedel Ilastning Personal som i- och urlastar helikoptern med rotorn igång skall lämna eller närma sig helikoptern 90 grader i förhållande till helikopterns nosriktning. Detta med anledning av huvudrotorns låga höjd över marken framför nosen. All rörelse under huvudrotordisken sker efter samverkan/klartecken/tillstånd av helikopterns besättning FOM-B Helikopter 16 27

28 2 Flygning grunder Vid ilastning kan besättning med fördel använda rotorbroms ansatt vid uppstart. Övrigt enligt 9 Transportflygning (sida 71) Mottagande av luftfartyg Kontroll före flygning Minimiutrustning (MEL) Enligt aktuell revision av AWR 1726, Enclosure 2, REQUIRED EQUIPMENT LIST UH/HH-60M Helicopters 12 NOV Till denna lista enligt ref. ovan tillförs; Miscellaneous Equipment Day Night IMC NVD Free Air Temp (FAT) / Outside Air Temperature (OAT) X X X Användning av säkerhetsbälten för besättning Förvaring av utrustning och last Motorstart/ Rotorstart Vid halt underlag då risk föreligger för att helikoptern kan rotera får ej start ske med rotorbroms ansatt. Vid start av APU ska BFH säkerställa att området kring APU utblås är fri från personal samt påkalla uppmärksamheten för start. Detta görs genom call-out CLEAR APU. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out APU-CLEAR Vid tillslag av APU GEN alternativt EXTERNAL POWER kommer stabilisatorn att inta sitt nedre läge. BFH säkerställer att ingen personal finns i anslutning till stabilisatorn. Detta görs genom call-out CLEAR STAB. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out STAB-CLEAR Start med en pilot Normalt sker start av motorer och rotor med två piloter i enlighet med OM. Vid uppstart av rotor när Droopstop släpper kan oönskade slag i rotorsystemet uppstå om fel styrspaksläge intagits. Detta åtgärdas med små justeringar av styrspaksläget under uppstartsfasen. Med ansatt rotorbroms kan båda motorerna startas innan rotorn kopplas in. 28 FOM-B Helikopter

29 2 Flygning grunder Då pilot uppnått sådan färdighet att uppstart av motorer/rotor kan ske parallellt med kontrollerande av styrspak kan DC besluta om tillstånd att starta helikoptern med endast en pilot Taxning/Hovring Vid taxning skall besättning säkerställa att helikopterns stjärt bom går fri från hinder vid svängar. Hovring sker normalt på lägst 10 ft. Vid lägre höjd föreligger risk för att TAIL WHEEL kommer i konflikt med marken. Vid hovring med kopplad autopilot (FD) samt vid hovring sidledes och bakåt bör hovringshöjden ökas till > 15ft Parkering Stoppande av motor Vid stoppande av motor sker en dumpning av flygbränsle. Detta spillbränsle skall normalt omhändertas. För att uppmärksamma besättningsman utanför helikoptern före kupé av respektive motor utnyttjas call-out KUPÈ MOTOR 1/2". Besättningsman utanför helikoptern anger MO- TOR 1/2-KLAR då spillbränsle kan omhändertas Start och utflygning Allmänt Vid start skall onödigt hög nos-ner attityd undvikas. Rekommenderad nosner attityd är 5 grader. Nos-ned attityd över 10 grader bör undvikas. PF eller PNF anmäler att stabilatorn påbörjar programmera vid genomgång av fartregistret KIAS Klarering Höjdmätarinställning/Höjdvarningssystem I mjukvara HKP16 (Build 2.0) presenteras barometrisk höjd i tum kvicksilver (inches Hg) på PFD. Omräkningstabell skall medföras av PF och PNF. 1 PNF ställer om höjdmätarreferens i FMS (FFK-PPS, SK10-ADC DATA, SK5-INHG/MBAR) och ställer in aktuellt värde i hpa. 2 PNF anmäler höjdmätarreferens i inches Hg (PFD) och aktuell höjd efter justering. 3 PF justerar höjdmätarreferens på sin PFD och anmäler inställt värde samt aktuell höjd efter justering FOM-B Helikopter 16 29

30 2 Flygning grunder 4 PNF och PF kontrollerar att samma höjdmätarreferens är inställd på FMS/PPS/ADC DATA CHECKED X CHECKED 5 PNF säkerställ att ESIS höjdmätarreferens är inställd på hpa och ställer in rätt höjdmätarreferens. Godkänd differens efter att höjdmätarna ställts in med rätt höjdmätarreferens är? 60ft. Radarhöjdmätarens höjdvarningar sätts enligt BFH bestämmande. Tabell 2:1 Omräkningstabell hpa till Inches Hg. hpa InHG hpa InHG hpa InHG , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 30 FOM-B Helikopter

31 2 Flygning grunder Flygning Allmänt Skolvärden HKP16 Framgår av UtbH HKP16 vilket utges senare Inflygning och landning Rapportering Väderrapportering I luften (QBC) Efter flygning Efter flygning ska loggbok rutinmässigt ifyllas enligt gällande bestämmelser. Flygtid, APU tid, APU startcykler samt erhållna HIT-CHECK värden ska loggas. Flygtid HKP16 mäts från det att WoW switch urkopplas första gången för flygningen till dess att båda motorernas NG < 50 % (PCL's OFF). Tiden som registreras i IVHMS stödjer detta Avlämning Allmänt TR Skrivs på engelska DA FOM-B Helikopter 16 31

32 2 Flygning grunder Landningsrapport Debriefing och utvärdering Vid OFFG bör tid och plats anges för genomgång efter flygning. Genomgång efter flygning genomförs med hela besättningen. Flygpasset gås igenom där erfarenheter och utvärdering tas tillvara samt om möjligt dokumenteras. 2.3 Besättningssamarbete Allmänt Nedanstående besättningssamarbete beskriver grunderna för HKP16. Detaljerad beskrivning av besättningssamarbetet för varje procedur återfinns i respektive kapitel Rollfördelning och ansvarsfördelning PNF PNF skall förutom angivna uppgifter i FOM-A HKP vara beredd att överta manövreringen om säkerheten är hotad och PF är förhindrad att ta hand om denna. En god PNF ligger alltid på framkant och föreslår åtgärder till PF för flygningens genomförande Hantering av system i cockpit HKP16 har en mycket hög grad automatisering. Risken är stor att båda piloterna samtidigt ägnar sig åt inställningar, programmering och hantering av systemen. Det är alltid av största vikt att minst en av besättningsmedlemmarna i cockpit har uppsikt ut under VFR. När pilot övergår från att titta ut till att hantera system eller annat arbete i cockpit ska detta anmälas genom att pilot meddelar höger/vänster fram - ÄR INNE. När pilot återgår till att titta ut meddelar pilot höger/vänster fram - ÄR UTE. Det är likaledes viktigt att övervaka flygningen avseende flygläget och navigeringsinstrument under IFR. HKP16 kan till del beskrivas som ett s.k. Closed Workspace, d.v.s. det är inte alltid som den ene piloten ser vilka inställningar den andre gör. Detta 32 FOM-B Helikopter

33 2 Flygning grunder är särskilt påtagligt under mörker, NVD och vid situationer som kräver hög grad av koncentration av PF. Det är därför viktigt med kontinuerlig kommunikation och att aktivt meddela förändringar som påverkar flygningen. Då PF flyger Hands-On hanterar PNF normalt inmatning i FMS samt gör erforderliga inställningar för system. Vid flygning Hands-Off hanterar PF normalt de inställningar som har direkt koppling till flygningen, antingen genom att själv utföra dessa eller genom att beordra PNF att utföra dessa Inställning av MFD BFH beslutar om hur MFD's skall vara konfigurerade. Dock skall; PF alltid ha en MFD inställd som PFD under flygning, En MFD alltid vara konfigurerad som EICAS under uppstart och kupé, Vid flygning IMC eller vid dåliga referenser alltid både PF och PNF ha en MFD inställd som PFD Kommunikationsutrustning PNF sköter normalt radiokommunikation. PNF ställer utan anmodan in de för flygningen aktuella frekvenserna. Inställningar delges PF vid COM CHECK samt vid behov och om avvikelser från rutiner sker. PNF övervakar att PF ICS är inställd så att erforderlig radiotrafik för klarering kan avlyssnas Navigationsutrustning Allmänt Den som ställer in en ny frekvens kontrollerar normalt direkt att signalen är korrekt. PNF kan föreslå nya inställningar men gör inga förändringar utan att meddela PF. Strävan ska vara att alltid ligga steget före avseende inställningar av nav utrustning. Vid start IFR skall navigationsunderlag för startflygplats vara lätt tillgängligt. Dessutom skall NAV SETUP för första brytpunkt (om sådan finns valbar) vara genomförd Radionavigering Normalt vid radionavigering sköter PF NAV och FD (kopplad FD, Hands- Off) inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP dock utan att dessa moder engageras. All COM NAV inställningar sker normalt av PNF. PF meddelar hur han/hon ställt in bearingpointers, OBS och Nav source. Om PNF skall ha avvikande inställning på sin PFD meddelas detta FOM-B Helikopter 16 33

34 2 Flygning grunder FMS navigering Normalt vid FMS navigering sköter PNF navigeringsinställningar via sin FMS eller TAC-MAP. Vid flygning med FD kopplad sköter PF FD inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP utan att dessa moder engageras Automatic Flight Control System (AFCS) Grad av automatisering Graden av automatisering bestäms av hur mycket auktoritet som ges till AFCS avseende kontroll av helikopterns flygväg och fart. Den sträcker sig mellan den lägsta nivån, manuell flygning, till den högsta, kopplad flygning styrd av AFCS. Båda piloterna ska vara medvetna om vilken grad av automatisering som avses användas. Under kopplad inflygning/approach samt vid flygning på lägre höjder ska PF vara beredd att omedelbart kunna överta flygningen manuellt. Förfarandet kan beskrivas som Hands-close Förfarande vid aktivering eller byte av FD moder En aktivering eller ett byte av mod ska alltid ske så att: Båda piloterna är medvetna om den aktuella ändringen. Kontroll utförs avseende att rätt mod har valts. Kontroll utförs att rätt mod har kopplat Terminologi vid aktivering eller byte av moder En aktivering av en ny mod initieras och genomförs normalt av PF. För att säkerställa att rätt inställningar genomförs och att rätta moder engageras är det viktigt att PNF och PF kontrollerar att rätt inställning gjorts. Detta sker enligt följande exempel på terminologi och kan tillämpas oavsett val av mode eller inställningar. PF avsikt PNF PF Koppla hover modes Kontrollerar PF FD/DCP att hover är kopplad. HOVER XXX a) COUPLED PF kopplar hover mode via FD/DCP eller TRIM BEEPER HOVER SELECTED a) XXX=POSITION (PSN) eller DECELERATION (DECL) eller VELOCITY HOLD (VHLD) För ytterligare exempel se FOM-B HKP Byte av PF Vid byte av PF skall detta anmälas genom call out Du flyger - Du har Flight Director 34 FOM-B Helikopter

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Måttenheter Inom Sverige används följade måttenheter för militära luftfartyg. Tilläggen består av meter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

FOM-B Transportflygplan 84

FOM-B Transportflygplan 84 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Transportflygplan 84 FOM-B Transportflygplan 84 Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Transportflygplan

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg FOM-A Stridsflyg Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg, FOM-A Stridsflyg

Läs mer

Trafikledning på svenska för piloter A

Trafikledning på svenska för piloter A Trafikledning på svenska för piloter A En grundkurs i radioterminologi på svenska för nya piloter. Utgivet av Den Virtuella Flygskolan 2010 Författare och ansvarig utgivare Tobias Hofvander Innehållsförteckning

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb 1 Lite repetition om GPS-NAV 2 Varför navigator / flygdator vid ban- eller sträckflygning? Vore väl bra om du vet säkert: Hur du lätt hittar till nästa delmål och hur långt det är kvar Hur du egentligen

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se UAS Obemannad flygfotografering Agenda UAS Fördelar Tekniken Hur det går till Användningsområden Lagar Tillstånd Regler Kamera Egenskaper Noggrannhet

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Helikopter Grundskolning

Helikopter Grundskolning Välkommen till Flygskolan! Det här en kurs som vänder sig till dig som vill lära dig grunderna för RC helikopter och för att få tillräcklig kunskap för att träna vidare på egen hand. Detta utbildningsmaterial

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:20 Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission (SHK) Board of Accident

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND M 3166/14 LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE 12.11.2014 PB 320, 00101 Helsingfors, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Åtgärd

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

HKP 10A i 1/72. Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se

HKP 10A i 1/72. Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se HKP 10A i 1/72 Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Val av byggsats 3. Delar från respektive byggsats 4. Kabininredning 5. Cockpitinredning 6.

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) SV 16/03/2006 Gemensam ståndpunkt Rådets gemensamma ståndpunkt antagen den 9 mars 2006 av rådet inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2007:05. Tillbud med flygplanet SE-LIP på Stockholm / Arlanda flygplats, AB län, den 1 juni 2006

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2007:05. Tillbud med flygplanet SE-LIP på Stockholm / Arlanda flygplats, AB län, den 1 juni 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2007:05 Tillbud med flygplanet SE-LIP på Stockholm / Arlanda flygplats, AB län, den 1 juni 2006 Dnr L-11/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90.

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. Manual för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. 1 Efter uppackning är maskinen klar för start och provkörning. OBSERVERA att PUCCO som är avsedd

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer