Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16"

Transkript

1 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16 FOM-B Helikopter 16 Juni September 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16, FOM-B HKP16 Juni September 2015 Härmed fastställes att den på emilia publicerade flygoperationella manualen (FOM-B) för Försvarsmakten skall från användas som styrande dokument för flygtjänsten i Försvarsmakten. Ändringar av innehållet i FOM-B får införas av Flygchef (CF), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Torbjörn Eriksson (CF). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Torbjörn Eriksson Flygchef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik FOM-B HKP Inledning Gränsvärden Typcertifieringsstatus Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Flygning Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer Prestanda Prestandaunderlag Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet FOM-B Helikopter 16 3

4 Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas Nödevakueringsprocedurer Allmänt Nödevakuering Systembeskrivning luftfartyg Övergripande planläggning Flygning grunder Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Utrustning Genomförande Uppträdande på marken Start och utflygning Flygning Inflygning och landning Rapportering Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Nöd- och felfunktionsprocedurer Kommunikation mellan BFH/STM och kabinbesättning Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/Kyla Trånga platser Övrigt Flygsäkerhet/råd Restriktioner Allmänt EW-system Formationsflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Formationskategorier Formationstyper Start och landning Samling Separation Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Callouts/kommandon Kommunikation Miljöpåverkan FOM-B Helikopter 16

5 3.4.1 Mörker NVD Snö/stoft Flygsäkerhet/Råd Allmänna råd Restriktioner Allmänt Lågflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Konturflygning Terrängflygning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Mörker NVD Flygsäkerhet/råd Allmänna råd Restriktioner Flygträning och simulatorflygning Flygträning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Simulatorflygning Planläggning Genomförande Uppvisnings- och förevisningsflygning Deltagande i uppvisningar och förevisningar Allmänt Samordningsansvar Arrangemang inom Försvarsmakten Deltagande i annat arrangemang Information och PR, allmän policy Uppvisning Planläggning Genomförande Förevisning Planläggning Genomförande Kontrollflygning Planläggning Allmänt Metoder generellt Genomförande Besättningssamarbete FOM-B Helikopter 16 5

6 7.4 Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Insats och incident Insats Incidentflygning (IKFN-uppdrag) SAR Planläggning Fällning av livflotte Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Transportflygning Allmänt Transport av passagerare Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Invändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Utvändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Sjuktransport Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner IFR flygning Allmän flygning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd FOM-B Helikopter 16

7 Restriktioner Nedgång över vattenyta Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Start och landning från tillfällig plats Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Allmänt Start Landning Övriga förberedelser Besättningssamarbete Checklistor Callouts Kommunikation Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Flygsäkerhet/råd Restriktioner Landning på is Vinschning Planläggning Allmänt Metoder generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Åtgärder före vinschning Vinschning Åtgärder efter vinschning Joystickflygning Checklistor Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Sjöhävning FOM-B Helikopter 16 7

8 12.4 Flygsäkerhet/råd Allmänt Restriktioner EW-system Skjutning Strid från helikopter Allmänt Allmänna råd/restriktioner Skjutning Övning i skarpskjutning Övning i lösskjutning Besättningssamarbete Helikopterskarpskytte Helikopterprickskytte Dörrskytte Planläggning av flygning Fartygsprocedurer Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner EW-system Ubåtsjakt Firning Helicast Fällning av fallskärmshoppare Flygning i bergområde Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Allmänt flygning i bergområde Bergspass Bergskrön Dalgångar Toppar Hyllor Grytor Stöttning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Övrigt FOM-B Helikopter 16

9 20.1 Flygning i närheten av främmande territorium Flygning över hav och ödemark Höghöjdsflygning Tankning under flygning eller med rotorer igång Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Nedgång över vattenyta VFR Framtagning av nya flygoperationella procedurer Utlandsflygning Övervakning Fackelfällning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Förkortningar och definitioner Checklistor, Briefings och System-inställningar/ konfigurationer Checklistor Checklista - Flygning Checklista - Utvändig last Checklista - Trupptransport Briefings System-inställningar/konfigurationer PFT-protokoll HKP VFR Dag VFR Mörker NVD Bilagor 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP FOM-B Helikopter 16 9

10

11 Ändringshistorik FOM-B HKP16 Förklaring av uttryck se Tabell B1:1 (sida 147). Tabell 1 Sammanställning av ändringar. Version Avsnitt/Paragraf Ändring Datum 2.28 FOM-B Helikopter 16 Titelsida 12 Vinschning (sida 101) Nytt fastställelsedatum och ny version Uppdateringar. Nya underavsnitt. Tidigare ändringar finns i Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP16 (sida 147). FOM-B Helikopter 16 11

12

13 0 Inledning 0.1 Gränsvärden Typcertifieringsstatus Typunderlag Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Tillåtna konfigurationer Kombinationer av integrerade system Uppgiftsberoende installerade system Uppgiftsberoende hängda avskjutningsbara produkter Typrelaterad personbunden flygsäkerhetsutrustning FOM-B Helikopter 16 13

14 0 Inledning Programvaruprodukter för grunddata och uppgiftsdata med lagringsmedier Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan 14 FOM-B Helikopter

15 0 Inledning Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar 0.2 Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar 0.3 Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Landning och kupéring på is 0.4 Flygning FOM-B Helikopter 16 15

16 0 Inledning 0.5 Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer 0.6 Prestanda Prestandaunderlag Flygning i isbildningsförhållanden 0.7 Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser 16 FOM-B Helikopter

17 0 Inledning 0.8 Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans 0.9 Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last 0.10 Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser FOM-B Helikopter 16 17

18 0 Inledning 0.11 Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) 0.12 Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Fjällterräng Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas 0.13 Nödevakueringsprocedurer 18 FOM-B Helikopter

19 0 Inledning Allmänt Nödöppning av dörrarna Nödevakuering Nödläge/Emergency Innebörd Order Åtgärder Nödlandning på land/forced landing, på vatten/ Ditching Innebörd Order Åtgärder Hovrande evakuering/hover evacuation Innebörd FOM-B Helikopter 16 19

20 0 Inledning Order Åtgärder Åtgärder efter evakuering 0.14 Systembeskrivning luftfartyg 20 FOM-B Helikopter

21 1 Övergripande planläggning 1 1 FOM-B Helikopter 16 21

22

23 2 Flygning grunder Innehållet i detta kapitel ligger till grund för samtliga kapitel i FOM-B HKP16 i tillämpliga delar. 2.1 Planläggning Allmänt Metod generellt Rutiner för nyttjandet av AMPS för planering utges senare, detta innefattar även rutiner för ansvarsroller Navigeringsunderlag Allmänt Det åligger befälhavaren att tillse och säkerställa att det planeringsunderlag - kartdata, hinderdata, frekvenser, m m som laddas in i helikopterns FMS via DTU är uppdaterade och senast gällande. Rutiner för uppdatering av AMPS applikationer och kartdata i helikoptern avseende gällande flygoperationellt underlag utges senare VFR IFR Väderinformation Bestämning av bränslemängd Destination och alternativflygplats FOM-B Helikopter 16 23

24 2 Flygning grunder Planeringsminima Färdplan Vid flygning på civil färdplan upprättas färdplanen enligt ANS drifthandbok, del 3, Sektion 14 Färdplaner Fält 7 Aircraft Identification Divisionsvis C/S med treställigt nummer. Ex. BH Fält 9 Antal och typ av luftfartyg, turbulenskategori Type of aircraft: Wake turbulence cat: HK16 L Fält 10 Utrustning (COM, NAV, SSR, ADS) Utrustning: a) Utrustning för radiokommunikation (COM) och navigation (NAV) samt inflygningshjälpmedel. HKP16 har följande utrustning: D F G I L O T U V Z DME ADF GPS Inertial Navigation System INS ILS VOR TACAN UHF RTF VHF RTF SAT COM (Skrivs in under pkt 18 COM/SAT COM) b) Övervakningsutrustning HKP16 har följande utrustning: Mod A (4 siffror 4096 koder) och mod C I ruta 10 skrivs därför S, D, G, I, T, U, Z/C Driftfärdplan Allmänt 24 FOM-B Helikopter

25 2 Flygning grunder VFR IFR Prestanda, vikt och balans Allmänt Innan varje flygning ansvarar befälhavare för att en prestandaberäkning genomförs i tillämpliga delar. Strävan ska vara att genomföra prestandaberäkningar med hjälp av I-PAC. Resultatet av genomförd prestandaberäkning (Performance Planning Card- PPC) ska analyseras före och i tillämpliga delar dokumenteras för att medföras under flygningens genomförande. Analysen ska utgå från uppdragets art och den prestanda som krävs inom varje delmoment. Exempel på detta kan vara LDP och TDP, CG-beräkningar, max stigfart, effektuttag OGE och IGE manövrer, TGT/NG begränsningar och bränsleberäkningar. Instruktioner för upprättande av PPC återfinns i UtbHandbok HKP16, Task Vid förändringar under flygningens genomförande som påverkar beräknad prestanda ska BFH säkerställa att aktuell prestandaberäkning uppdateras. Detta kan ske med stöd av FMS eller checklista TM CL. Innan flygningens genomförande och om så krävs för uppdragets art, ska BFH säkerställa att aktuella parametrar för aktuell prestandaberäkning är indaterade i FMS (FFK-INI page 3/3) Flygräddning, FRÄD Start- och landningsplats Besättning Konfiguration FOM-B Helikopter 16 25

26 2 Flygning grunder Krav på utbildning Befälhavare Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning och uppfylla övriga krav för BFH Styrman Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning Övriga Övriga besättningskategorier skall ha genomfört GFU/B med godkänt resultat eller motsvarande samt erforderlig rollutbildning enligt FOM D Byte med rotor igång Då byte av LP och/eller RP sker med rotor igång ska båda motorerna vara på tomgång (Idle). LP/RP ska ha övertagit flygkontrollerna och ha kontroll över dessa intill dess byte är genomfört och ny pilot är redo att agera LP/RP. Byte av övriga besättningsmedlemmar sker enligt befälhavares bestämmande. Byte mellan LP och RP inom besättning genomförs normalt inte Övriga förberedelser Utrustning Utrustning i luftfartyg Dokument Utöver vad som anges i FOM-AHKP skall checklista TM CL medföras under flygning samt erforderligt godkänt flygoperationellt underlag för flygningens genomförande Information som skall medföras under flygning Minimiutrustning 26 FOM-B Helikopter

27 2 Flygning grunder Checklistor För VFR flygning utnyttjas checklista enligt checklista TM CL. Procedurchecklistor återfinns under respektive FOM-B Överlevnads, nöd- och specialutrustning Allmänt Förstärkningspackning Nödutrustning 2.2 Genomförande Uppträdande på marken Uppträdande på parkeringsområde för luftfartyg För att minimera risken för att personal, i direkt anslutning till helikopterns hjul vid parkeringsplats motsvarande, inte ska skadas av rullande helikopter ska besättning meddela då parkeringsbroms frigörs. Detta görs genom call-out CLEAR GEAR. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out GEAR-CLEAR Påfyllning av drivmedel Restriktioner i samband med påfyllning av drivmedel Ilastning Personal som i- och urlastar helikoptern med rotorn igång skall lämna eller närma sig helikoptern 90 grader i förhållande till helikopterns nosriktning. Detta med anledning av huvudrotorns låga höjd över marken framför nosen. All rörelse under huvudrotordisken sker efter samverkan/klartecken/tillstånd av helikopterns besättning FOM-B Helikopter 16 27

28 2 Flygning grunder Vid ilastning kan besättning med fördel använda rotorbroms ansatt vid uppstart. Övrigt enligt 9 Transportflygning (sida 71) Mottagande av luftfartyg Kontroll före flygning Minimiutrustning (MEL) Enligt aktuell revision av AWR 1726, Enclosure 2, REQUIRED EQUIPMENT LIST UH/HH-60M Helicopters 12 NOV Till denna lista enligt ref. ovan tillförs; Miscellaneous Equipment Day Night IMC NVD Free Air Temp (FAT) / Outside Air Temperature (OAT) X X X Användning av säkerhetsbälten för besättning Förvaring av utrustning och last Motorstart/ Rotorstart Vid halt underlag då risk föreligger för att helikoptern kan rotera får ej start ske med rotorbroms ansatt. Vid start av APU ska BFH säkerställa att området kring APU utblås är fri från personal samt påkalla uppmärksamheten för start. Detta görs genom call-out CLEAR APU. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out APU-CLEAR Vid tillslag av APU GEN alternativt EXTERNAL POWER kommer stabilisatorn att inta sitt nedre läge. BFH säkerställer att ingen personal finns i anslutning till stabilisatorn. Detta görs genom call-out CLEAR STAB. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out STAB-CLEAR Start med en pilot Normalt sker start av motorer och rotor med två piloter i enlighet med OM. Vid uppstart av rotor när Droopstop släpper kan oönskade slag i rotorsystemet uppstå om fel styrspaksläge intagits. Detta åtgärdas med små justeringar av styrspaksläget under uppstartsfasen. Med ansatt rotorbroms kan båda motorerna startas innan rotorn kopplas in. 28 FOM-B Helikopter

29 2 Flygning grunder Då pilot uppnått sådan färdighet att uppstart av motorer/rotor kan ske parallellt med kontrollerande av styrspak kan DC besluta om tillstånd att starta helikoptern med endast en pilot Taxning/Hovring Vid taxning skall besättning säkerställa att helikopterns stjärt bom går fri från hinder vid svängar. Hovring sker normalt på lägst 10 ft. Vid lägre höjd föreligger risk för att TAIL WHEEL kommer i konflikt med marken. Vid hovring med kopplad autopilot (FD) samt vid hovring sidledes och bakåt bör hovringshöjden ökas till > 15ft Parkering Stoppande av motor Vid stoppande av motor sker en dumpning av flygbränsle. Detta spillbränsle skall normalt omhändertas. För att uppmärksamma besättningsman utanför helikoptern före kupé av respektive motor utnyttjas call-out KUPÈ MOTOR 1/2". Besättningsman utanför helikoptern anger MO- TOR 1/2-KLAR då spillbränsle kan omhändertas Start och utflygning Allmänt Vid start skall onödigt hög nos-ner attityd undvikas. Rekommenderad nosner attityd är 5 grader. Nos-ned attityd över 10 grader bör undvikas. PF eller PNF anmäler att stabilatorn påbörjar programmera vid genomgång av fartregistret KIAS Klarering Höjdmätarinställning/Höjdvarningssystem I mjukvara HKP16 (Build 2.0) presenteras barometrisk höjd i tum kvicksilver (inches Hg) på PFD. Omräkningstabell skall medföras av PF och PNF. 1 PNF ställer om höjdmätarreferens i FMS (FFK-PPS, SK10-ADC DATA, SK5-INHG/MBAR) och ställer in aktuellt värde i hpa. 2 PNF anmäler höjdmätarreferens i inches Hg (PFD) och aktuell höjd efter justering. 3 PF justerar höjdmätarreferens på sin PFD och anmäler inställt värde samt aktuell höjd efter justering FOM-B Helikopter 16 29

30 2 Flygning grunder 4 PNF och PF kontrollerar att samma höjdmätarreferens är inställd på FMS/PPS/ADC DATA CHECKED X CHECKED 5 PNF säkerställ att ESIS höjdmätarreferens är inställd på hpa och ställer in rätt höjdmätarreferens. Godkänd differens efter att höjdmätarna ställts in med rätt höjdmätarreferens är? 60ft. Radarhöjdmätarens höjdvarningar sätts enligt BFH bestämmande. Tabell 2:1 Omräkningstabell hpa till Inches Hg. hpa InHG hpa InHG hpa InHG , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 30 FOM-B Helikopter

31 2 Flygning grunder Flygning Allmänt Skolvärden HKP16 Framgår av UtbH HKP16 vilket utges senare Inflygning och landning Rapportering Väderrapportering I luften (QBC) Efter flygning Efter flygning ska loggbok rutinmässigt ifyllas enligt gällande bestämmelser. Flygtid, APU tid, APU startcykler samt erhållna HIT-CHECK värden ska loggas. Flygtid HKP16 mäts från det att WoW switch urkopplas första gången för flygningen till dess att båda motorernas NG < 50 % (PCL's OFF). Tiden som registreras i IVHMS stödjer detta Avlämning Allmänt TR Skrivs på engelska DA FOM-B Helikopter 16 31

32 2 Flygning grunder Landningsrapport Debriefing och utvärdering Vid OFFG bör tid och plats anges för genomgång efter flygning. Genomgång efter flygning genomförs med hela besättningen. Flygpasset gås igenom där erfarenheter och utvärdering tas tillvara samt om möjligt dokumenteras. 2.3 Besättningssamarbete Allmänt Nedanstående besättningssamarbete beskriver grunderna för HKP16. Detaljerad beskrivning av besättningssamarbetet för varje procedur återfinns i respektive kapitel Rollfördelning och ansvarsfördelning PNF PNF skall förutom angivna uppgifter i FOM-A HKP vara beredd att överta manövreringen om säkerheten är hotad och PF är förhindrad att ta hand om denna. En god PNF ligger alltid på framkant och föreslår åtgärder till PF för flygningens genomförande Hantering av system i cockpit HKP16 har en mycket hög grad automatisering. Risken är stor att båda piloterna samtidigt ägnar sig åt inställningar, programmering och hantering av systemen. Det är alltid av största vikt att minst en av besättningsmedlemmarna i cockpit har uppsikt ut under VFR. När pilot övergår från att titta ut till att hantera system eller annat arbete i cockpit ska detta anmälas genom att pilot meddelar höger/vänster fram - ÄR INNE. När pilot återgår till att titta ut meddelar pilot höger/vänster fram - ÄR UTE. Det är likaledes viktigt att övervaka flygningen avseende flygläget och navigeringsinstrument under IFR. HKP16 kan till del beskrivas som ett s.k. Closed Workspace, d.v.s. det är inte alltid som den ene piloten ser vilka inställningar den andre gör. Detta 32 FOM-B Helikopter

33 2 Flygning grunder är särskilt påtagligt under mörker, NVD och vid situationer som kräver hög grad av koncentration av PF. Det är därför viktigt med kontinuerlig kommunikation och att aktivt meddela förändringar som påverkar flygningen. Då PF flyger Hands-On hanterar PNF normalt inmatning i FMS samt gör erforderliga inställningar för system. Vid flygning Hands-Off hanterar PF normalt de inställningar som har direkt koppling till flygningen, antingen genom att själv utföra dessa eller genom att beordra PNF att utföra dessa Inställning av MFD BFH beslutar om hur MFD's skall vara konfigurerade. Dock skall; PF alltid ha en MFD inställd som PFD under flygning, En MFD alltid vara konfigurerad som EICAS under uppstart och kupé, Vid flygning IMC eller vid dåliga referenser alltid både PF och PNF ha en MFD inställd som PFD Kommunikationsutrustning PNF sköter normalt radiokommunikation. PNF ställer utan anmodan in de för flygningen aktuella frekvenserna. Inställningar delges PF vid COM CHECK samt vid behov och om avvikelser från rutiner sker. PNF övervakar att PF ICS är inställd så att erforderlig radiotrafik för klarering kan avlyssnas Navigationsutrustning Allmänt Den som ställer in en ny frekvens kontrollerar normalt direkt att signalen är korrekt. PNF kan föreslå nya inställningar men gör inga förändringar utan att meddela PF. Strävan ska vara att alltid ligga steget före avseende inställningar av nav utrustning. Vid start IFR skall navigationsunderlag för startflygplats vara lätt tillgängligt. Dessutom skall NAV SETUP för första brytpunkt (om sådan finns valbar) vara genomförd Radionavigering Normalt vid radionavigering sköter PF NAV och FD (kopplad FD, Hands- Off) inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP dock utan att dessa moder engageras. All COM NAV inställningar sker normalt av PNF. PF meddelar hur han/hon ställt in bearingpointers, OBS och Nav source. Om PNF skall ha avvikande inställning på sin PFD meddelas detta FOM-B Helikopter 16 33

34 2 Flygning grunder FMS navigering Normalt vid FMS navigering sköter PNF navigeringsinställningar via sin FMS eller TAC-MAP. Vid flygning med FD kopplad sköter PF FD inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP utan att dessa moder engageras Automatic Flight Control System (AFCS) Grad av automatisering Graden av automatisering bestäms av hur mycket auktoritet som ges till AFCS avseende kontroll av helikopterns flygväg och fart. Den sträcker sig mellan den lägsta nivån, manuell flygning, till den högsta, kopplad flygning styrd av AFCS. Båda piloterna ska vara medvetna om vilken grad av automatisering som avses användas. Under kopplad inflygning/approach samt vid flygning på lägre höjder ska PF vara beredd att omedelbart kunna överta flygningen manuellt. Förfarandet kan beskrivas som Hands-close Förfarande vid aktivering eller byte av FD moder En aktivering eller ett byte av mod ska alltid ske så att: Båda piloterna är medvetna om den aktuella ändringen. Kontroll utförs avseende att rätt mod har valts. Kontroll utförs att rätt mod har kopplat Terminologi vid aktivering eller byte av moder En aktivering av en ny mod initieras och genomförs normalt av PF. För att säkerställa att rätt inställningar genomförs och att rätta moder engageras är det viktigt att PNF och PF kontrollerar att rätt inställning gjorts. Detta sker enligt följande exempel på terminologi och kan tillämpas oavsett val av mode eller inställningar. PF avsikt PNF PF Koppla hover modes Kontrollerar PF FD/DCP att hover är kopplad. HOVER XXX a) COUPLED PF kopplar hover mode via FD/DCP eller TRIM BEEPER HOVER SELECTED a) XXX=POSITION (PSN) eller DECELERATION (DECL) eller VELOCITY HOLD (VHLD) För ytterligare exempel se FOM-B HKP Byte av PF Vid byte av PF skall detta anmälas genom call out Du flyger - Du har Flight Director 34 FOM-B Helikopter

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning i Försvarsmakten FOM-D Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygtjänstutbildning

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Måttenheter Inom Sverige används följade måttenheter för militära luftfartyg. Tilläggen består av meter

Läs mer

Helikoptercertifikat 2000

Helikoptercertifikat 2000 2000-05-01 Helikoptercertifikat 2000 1 Certifikatregler för radiostyrda helikoptrar Allmän del Läs igenom SMFF:s säkerhetsbestämmelser för radiostyrda modellflygplan. All flygning skall alltid ske med

Läs mer

Rapport RL 2007:14. Olycka med helikopter SE-HMO i Rappestad, väster Linköping, E län, den 28 augusti 2006

Rapport RL 2007:14. Olycka med helikopter SE-HMO i Rappestad, väster Linköping, E län, den 28 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2007:14 Olycka med helikopter SE-HMO i Rappestad, väster Linköping, E län, den 28 augusti 2006 Dnr L-22/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET BYGGHANDBOK BYGGANVISNINGAR GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET Sida 1 av 1 2011-06-01 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET 1.1 För att få delta i flygutprovning måste ALLA piloter genomföra det

Läs mer

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P 1. I flyghandboken anges att max tillåten flygmassa vid begränsad avancerad flygning är 1000 kg. Detta innnebär att: A B C D Grundtommassa + bränsle + last

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 Dnr L-25/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke. Beskrivning av IMC-kurs. Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget

Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke. Beskrivning av IMC-kurs. Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke Beskrivning av IMC-kurs Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget Visuell flygning (öppen flygning) Under visuell flygning bestäms flygläget genom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2005:28 Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 Dnr L-29/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

FOM-B Transportflygplan 84

FOM-B Transportflygplan 84 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Transportflygplan 84 FOM-B Transportflygplan 84 Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Transportflygplan

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Ejection system, Konceptuell design

Ejection system, Konceptuell design Ejection system, Konceptuell design Huvsprängning Frontruta Ansiktsskydd Canopybreakers Låssprint Vridomkopplare i kabinen Säkrad Osäkrad Fallskärm Höjdmätare Syrgas Utskjutningshandtag Säkerhetsbälte

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao.

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Välkommen Välkommen till svenska divisionen av IVAO. Förutom reglerna i detta dokument rekommenderas du att läsa

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal 2015-12-15 Dokument framtaget i samarbete mellan: Scandinavian Medicopter Svensk Luftambulans Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Innehållsförteckning 0 Revisionsinformation...

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Grundläggande aerodynamik, del 2

Grundläggande aerodynamik, del 2 Grundläggande aerodynamik, del 2 Mer om vingprofiler Kort om flygplanets anatomi Lyftkraft/lyftkraftskoefficienten, C L Alternativa metoder för lyftkraftsalstring Vingar 1 Vingprofiler Välvd/tjock profil

Läs mer

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam FOM-A Gemensam Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam, FOM-A Gemensam Oktober

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg FOM-A Stridsflyg Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg, FOM-A Stridsflyg

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Private Pilot (PP) exam

Private Pilot (PP) exam Private Pilot (PP) exam Briefingguide samt information om flygövningar Svensk version 1.0 av Mikael Gerner Det här dokumentet är en direkt översättning av English version 1.41 (24 sep 2009) och är en referens.

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

SLM Serverversion. RC-Certprov. Bengt Lindgren

SLM Serverversion. RC-Certprov. Bengt Lindgren SLM Serverversion RC-Certprov Bengt Lindgren Innehållsförteckning Enkel handledning för radiocertifikatprov 1 Vad du bör kunna och veta när du ska ta Ditt flygcertifikat... 1 Följande delmoment ingår

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Mer information om laserscanner

Mer information om laserscanner Säkerhet Säkerhetslaserscanner Mer information om laserscanner Allmän information Vad är en laserscanner? En laserscanner är en optisk sensor som skannar omgivningen i två dimensioner med hjälp av infraröda

Läs mer

Generella luftrumskrav

Generella luftrumskrav Generella luftrumskrav Alla luftfartyg som flyger i ett luftrum ska uppfylla de krav som finns inom den luftrumsklassen. Luftrumsklass C; kontrollerad luft, flygkontrolltjänst utövas, transponderkrav,

Läs mer

MANUAL LADDSTOLPE LS3

MANUAL LADDSTOLPE LS3 Sida 1 A Väggmonterad B Nergrävd med plastfundament C Med bottenplatta bultad i betong D Nergrävd med jordankare Se sid 5 Se sid 8 Se sid 8 Se sid 11 665/965/1095 1300 1316 1300 Golv/ marknivå Sida 2 204

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

1. Skapa User Waypoints Vrid stora FMS-knappen till meny WPT Vrid lilla FMS-knappen längst till höger, User Waypoints Tryck på softkey NEW

1. Skapa User Waypoints Vrid stora FMS-knappen till meny WPT Vrid lilla FMS-knappen längst till höger, User Waypoints Tryck på softkey NEW Växjö Flygklubb 2012-11-14 Sida 1 av 5 Lathund Garmin 1000 User Waypoints 1. Skapa User Waypoints Vrid stora FMS-knappen till meny Vrid lilla FMS-knappen längst till Tryck på softkey NEW 2. Lägga in User

Läs mer

Trafikledning på svenska för piloter A

Trafikledning på svenska för piloter A Trafikledning på svenska för piloter A En grundkurs i radioterminologi på svenska för nya piloter. Utgivet av Den Virtuella Flygskolan 2010 Författare och ansvarig utgivare Tobias Hofvander Innehållsförteckning

Läs mer

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Slutrapport RL 2013:17

Slutrapport RL 2013:17 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:17 Tillbud den 15 mars 2013 med flygplanet D-ENGM i Jönköpings län. Diarienr L-25/13 2013-09-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Instruktion sjo bevakning

Instruktion sjo bevakning Instruktion sjo bevakning Kontaktuppgifter Sjöledningscentralen, 031-69 28 38 Sjöledning frekvens 134.30 (reserv 132.40), anropssignal Vråken Militär meteorolog, 0171-15 75 65 Avsluta ATS-färdplan, 08-58

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Rapport RL 2000:38. Tillbud vid landning med flygplanet LN-RLF den 23 juni 1999 på Växjö/ Kronoberg flygplats, G län

Rapport RL 2000:38. Tillbud vid landning med flygplanet LN-RLF den 23 juni 1999 på Växjö/ Kronoberg flygplats, G län ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:38 Tillbud vid landning med flygplanet LN-RLF den 23 juni 1999 på Växjö/ Kronoberg flygplats, G län L- 54/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Prestanda JAR-FCL PPL

Prestanda JAR-FCL PPL Prestanda JAR-FCL PPL En himla massa vikt! Massa vs Vikt (Mass vs Weight) W = mg F = mg Massa och balans (M&B) Massa och balans Tyngdpunkt (masscentrum) En tänkt punkt, i vilken man kan tänka sig att

Läs mer

FOM-A Transport & Specialflyg

FOM-A Transport & Specialflyg Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Transport & Specialflyg FOM-A Transport & Specialflyg Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten

Läs mer

Rapport RL 2001:19. Olycka med helikoptern SE-JFY på Stockholm/Skavsta flygplats, D län, den 28 augusti 2000. Dnr L-089/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2001:19. Olycka med helikoptern SE-JFY på Stockholm/Skavsta flygplats, D län, den 28 augusti 2000. Dnr L-089/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2001:19 Olycka med helikoptern SE-JFY på Stockholm/Skavsta flygplats, D län, den 28 augusti 2000 Dnr L-089/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre.

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre. Manual Banhasning 1 Manual Banhasning Att vara banhasare är en mycket viktig uppgift för att skapa fina förhållanden för de tävlande. En väl fungerande haspatrull kan innebära att startnummer 70 har lika

Läs mer

Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS. Del-NCO IR

Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS. Del-NCO IR Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS Del-NCO IR R.F010-02 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, 2012. Alla rättigheter förbehålls.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok Trima ELC TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 1/9 ELC 375 104, 105 Monteringsanvisning Ventilerna ersätter standardventilen

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Rapport RL 2007:22. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2007:22. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Olycka med helikoptern SE-JEH vid Fetsjön i Kittelfjäll, AC län, den 4 september 2007 Dnr L-25/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2006:05. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2006:05. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:05 Separationsunderskridande mellan flygplanen SK480 och AUA311P på 4500 fot i luftrummet 11 Nm norr om Stockholm/Arlanda flygplats den 27 augusti 2004 Dnr L-35/04 SHK undersöker

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Simulerat motorstopp blev verkligt Sammanfattning Bakgrund Planering

Simulerat motorstopp blev verkligt Sammanfattning Bakgrund Planering Simulerat motorstopp blev verkligt En incident, som hade kunnat leda till en allvarlig olycka ledde till att jag skrev en händelserapport. Jag är inte säker på att den medföljande flygläraren riktigt hann

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

ISSN Rapport RL 2003:16. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2003:16. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:16 Olycka med helikoptern SE-HNB på Östersund/Optand flygplats, Z län, den 29 maj 2002 Dnr L-034/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 Sid 1/6 Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygfält ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda trafikvarv och rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer