Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16. FOM-B Helikopter 16"

Transkript

1 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16 FOM-B Helikopter 16 Juni September 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Helikopter 16, FOM-B HKP16 Juni September 2015 Härmed fastställes att den på emilia publicerade flygoperationella manualen (FOM-B) för Försvarsmakten skall från användas som styrande dokument för flygtjänsten i Försvarsmakten. Ändringar av innehållet i FOM-B får införas av Flygchef (CF), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Torbjörn Eriksson (CF). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Torbjörn Eriksson Flygchef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik FOM-B HKP Inledning Gränsvärden Typcertifieringsstatus Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Flygning Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer Prestanda Prestandaunderlag Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet FOM-B Helikopter 16 3

4 Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas Nödevakueringsprocedurer Allmänt Nödevakuering Systembeskrivning luftfartyg Övergripande planläggning Flygning grunder Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Utrustning Genomförande Uppträdande på marken Start och utflygning Flygning Inflygning och landning Rapportering Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Nöd- och felfunktionsprocedurer Kommunikation mellan BFH/STM och kabinbesättning Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/Kyla Trånga platser Övrigt Flygsäkerhet/råd Restriktioner Allmänt EW-system Formationsflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Formationskategorier Formationstyper Start och landning Samling Separation Besättningssamarbete Allmänt Checklistor Callouts/kommandon Kommunikation Miljöpåverkan FOM-B Helikopter 16

5 3.4.1 Mörker NVD Snö/stoft Flygsäkerhet/Råd Allmänna råd Restriktioner Allmänt Lågflygning Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Konturflygning Terrängflygning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Mörker NVD Flygsäkerhet/råd Allmänna råd Restriktioner Flygträning och simulatorflygning Flygträning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Simulatorflygning Planläggning Genomförande Uppvisnings- och förevisningsflygning Deltagande i uppvisningar och förevisningar Allmänt Samordningsansvar Arrangemang inom Försvarsmakten Deltagande i annat arrangemang Information och PR, allmän policy Uppvisning Planläggning Genomförande Förevisning Planläggning Genomförande Kontrollflygning Planläggning Allmänt Metoder generellt Genomförande Besättningssamarbete FOM-B Helikopter 16 5

6 7.4 Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Insats och incident Insats Incidentflygning (IKFN-uppdrag) SAR Planläggning Fällning av livflotte Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Transportflygning Allmänt Transport av passagerare Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/Råd Restriktioner Invändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Utvändig last Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Sjuktransport Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner IFR flygning Allmän flygning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd FOM-B Helikopter 16

7 Restriktioner Nedgång över vattenyta Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Start och landning från tillfällig plats Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Allmänt Start Landning Övriga förberedelser Besättningssamarbete Checklistor Callouts Kommunikation Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Flygsäkerhet/råd Restriktioner Landning på is Vinschning Planläggning Allmänt Metoder generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Åtgärder före vinschning Vinschning Åtgärder efter vinschning Joystickflygning Checklistor Miljöpåverkan Mörker NVD Snö/stoft Värme/kyla Trånga platser Väderförsämring Sjöhävning FOM-B Helikopter 16 7

8 12.4 Flygsäkerhet/råd Allmänt Restriktioner EW-system Skjutning Strid från helikopter Allmänt Allmänna råd/restriktioner Skjutning Övning i skarpskjutning Övning i lösskjutning Besättningssamarbete Helikopterskarpskytte Helikopterprickskytte Dörrskytte Planläggning av flygning Fartygsprocedurer Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner EW-system Ubåtsjakt Firning Helicast Fällning av fallskärmshoppare Flygning i bergområde Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Allmänt flygning i bergområde Bergspass Bergskrön Dalgångar Toppar Hyllor Grytor Stöttning Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Övrigt FOM-B Helikopter 16

9 20.1 Flygning i närheten av främmande territorium Flygning över hav och ödemark Höghöjdsflygning Tankning under flygning eller med rotorer igång Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Nedgång över vattenyta VFR Framtagning av nya flygoperationella procedurer Utlandsflygning Övervakning Fackelfällning Planläggning Genomförande Besättningssamarbete Miljöpåverkan Flygsäkerhet/råd Restriktioner Förkortningar och definitioner Checklistor, Briefings och System-inställningar/ konfigurationer Checklistor Checklista - Flygning Checklista - Utvändig last Checklista - Trupptransport Briefings System-inställningar/konfigurationer PFT-protokoll HKP VFR Dag VFR Mörker NVD Bilagor 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP FOM-B Helikopter 16 9

10

11 Ändringshistorik FOM-B HKP16 Förklaring av uttryck se Tabell B1:1 (sida 147). Tabell 1 Sammanställning av ändringar. Version Avsnitt/Paragraf Ändring Datum 2.28 FOM-B Helikopter 16 Titelsida 12 Vinschning (sida 101) Nytt fastställelsedatum och ny version Uppdateringar. Nya underavsnitt. Tidigare ändringar finns i Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik FOM-B HKP16 (sida 147). FOM-B Helikopter 16 11

12

13 0 Inledning 0.1 Gränsvärden Typcertifieringsstatus Typunderlag Konfiguration(er) för passagerarsäten och visuell kabinlayout Konfigurationer Tillåtna konfigurationer Kombinationer av integrerade system Uppgiftsberoende installerade system Uppgiftsberoende hängda avskjutningsbara produkter Typrelaterad personbunden flygsäkerhetsutrustning FOM-B Helikopter 16 13

14 0 Inledning Programvaruprodukter för grunddata och uppgiftsdata med lagringsmedier Godkända operationer Besättningssammansättning Massa och tyngdpunkt Fartbegränsningar Flygenvelop(er) Vindbegränsningar, inklusive flygning på rullbanor med beläggning Prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer Lutning på rullbanan 14 FOM-B Helikopter

15 0 Inledning Gränsvärden på rullbanor med beläggning av vatten, slask, snö eller is Beläggning på luftfartygets skrov Systembegränsningar 0.2 Tekniska restriktioner Temporära (tekniska) begränsningar 0.3 Operationella begränsningar Temporära operationella begränsningar Landning och kupéring på is 0.4 Flygning FOM-B Helikopter 16 15

16 0 Inledning 0.5 Felhantering och nödinstruktion Litteraturhänvisning Samordningsprocedurer 0.6 Prestanda Prestandaunderlag Flygning i isbildningsförhållanden 0.7 Planering före flygning Erforderliga data och instruktioner för planering före- och under flygning Hjälpmedel för att beräkna bränslebehov för olika flygfaser 16 FOM-B Helikopter

17 0 Inledning 0.8 Massa och balans Instruktioner och data för att beräkna massa och balans 0.9 Lastning Instruktioner och anordningar för lastning och säkring av last Flygning med bagagedörrar borttagna Flygning med utvändig last 0.10 Lista över konfigurationsavvikelser Listan över tillåtna konfigurationsavvikelser FOM-B Helikopter 16 17

18 0 Inledning 0.11 Minimiutrustningslista MEL Minimiutrustningslista (Minimum equipment list) 0.12 Nöd- och överlevnadsutrustning inklusive syrgas Överlevnadsutrustning Fjällterräng Instruktioner för kontroll av utrustningens funktionella tillgänglighet Instruktion för att fastställa behovet av erforderlig syrgas 0.13 Nödevakueringsprocedurer 18 FOM-B Helikopter

19 0 Inledning Allmänt Nödöppning av dörrarna Nödevakuering Nödläge/Emergency Innebörd Order Åtgärder Nödlandning på land/forced landing, på vatten/ Ditching Innebörd Order Åtgärder Hovrande evakuering/hover evacuation Innebörd FOM-B Helikopter 16 19

20 0 Inledning Order Åtgärder Åtgärder efter evakuering 0.14 Systembeskrivning luftfartyg 20 FOM-B Helikopter

21 1 Övergripande planläggning 1 1 FOM-B Helikopter 16 21

22

23 2 Flygning grunder Innehållet i detta kapitel ligger till grund för samtliga kapitel i FOM-B HKP16 i tillämpliga delar. 2.1 Planläggning Allmänt Metod generellt Rutiner för nyttjandet av AMPS för planering utges senare, detta innefattar även rutiner för ansvarsroller Navigeringsunderlag Allmänt Det åligger befälhavaren att tillse och säkerställa att det planeringsunderlag - kartdata, hinderdata, frekvenser, m m som laddas in i helikopterns FMS via DTU är uppdaterade och senast gällande. Rutiner för uppdatering av AMPS applikationer och kartdata i helikoptern avseende gällande flygoperationellt underlag utges senare VFR IFR Väderinformation Bestämning av bränslemängd Destination och alternativflygplats FOM-B Helikopter 16 23

24 2 Flygning grunder Planeringsminima Färdplan Vid flygning på civil färdplan upprättas färdplanen enligt ANS drifthandbok, del 3, Sektion 14 Färdplaner Fält 7 Aircraft Identification Divisionsvis C/S med treställigt nummer. Ex. BH Fält 9 Antal och typ av luftfartyg, turbulenskategori Type of aircraft: Wake turbulence cat: HK16 L Fält 10 Utrustning (COM, NAV, SSR, ADS) Utrustning: a) Utrustning för radiokommunikation (COM) och navigation (NAV) samt inflygningshjälpmedel. HKP16 har följande utrustning: D F G I L O T U V Z DME ADF GPS Inertial Navigation System INS ILS VOR TACAN UHF RTF VHF RTF SAT COM (Skrivs in under pkt 18 COM/SAT COM) b) Övervakningsutrustning HKP16 har följande utrustning: Mod A (4 siffror 4096 koder) och mod C I ruta 10 skrivs därför S, D, G, I, T, U, Z/C Driftfärdplan Allmänt 24 FOM-B Helikopter

25 2 Flygning grunder VFR IFR Prestanda, vikt och balans Allmänt Innan varje flygning ansvarar befälhavare för att en prestandaberäkning genomförs i tillämpliga delar. Strävan ska vara att genomföra prestandaberäkningar med hjälp av I-PAC. Resultatet av genomförd prestandaberäkning (Performance Planning Card- PPC) ska analyseras före och i tillämpliga delar dokumenteras för att medföras under flygningens genomförande. Analysen ska utgå från uppdragets art och den prestanda som krävs inom varje delmoment. Exempel på detta kan vara LDP och TDP, CG-beräkningar, max stigfart, effektuttag OGE och IGE manövrer, TGT/NG begränsningar och bränsleberäkningar. Instruktioner för upprättande av PPC återfinns i UtbHandbok HKP16, Task Vid förändringar under flygningens genomförande som påverkar beräknad prestanda ska BFH säkerställa att aktuell prestandaberäkning uppdateras. Detta kan ske med stöd av FMS eller checklista TM CL. Innan flygningens genomförande och om så krävs för uppdragets art, ska BFH säkerställa att aktuella parametrar för aktuell prestandaberäkning är indaterade i FMS (FFK-INI page 3/3) Flygräddning, FRÄD Start- och landningsplats Besättning Konfiguration FOM-B Helikopter 16 25

26 2 Flygning grunder Krav på utbildning Befälhavare Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning och uppfylla övriga krav för BFH Styrman Skall ha genomfört AQC UH-60M med godkänt resultat eller motsvarande utbildning Övriga Övriga besättningskategorier skall ha genomfört GFU/B med godkänt resultat eller motsvarande samt erforderlig rollutbildning enligt FOM D Byte med rotor igång Då byte av LP och/eller RP sker med rotor igång ska båda motorerna vara på tomgång (Idle). LP/RP ska ha övertagit flygkontrollerna och ha kontroll över dessa intill dess byte är genomfört och ny pilot är redo att agera LP/RP. Byte av övriga besättningsmedlemmar sker enligt befälhavares bestämmande. Byte mellan LP och RP inom besättning genomförs normalt inte Övriga förberedelser Utrustning Utrustning i luftfartyg Dokument Utöver vad som anges i FOM-AHKP skall checklista TM CL medföras under flygning samt erforderligt godkänt flygoperationellt underlag för flygningens genomförande Information som skall medföras under flygning Minimiutrustning 26 FOM-B Helikopter

27 2 Flygning grunder Checklistor För VFR flygning utnyttjas checklista enligt checklista TM CL. Procedurchecklistor återfinns under respektive FOM-B Överlevnads, nöd- och specialutrustning Allmänt Förstärkningspackning Nödutrustning 2.2 Genomförande Uppträdande på marken Uppträdande på parkeringsområde för luftfartyg För att minimera risken för att personal, i direkt anslutning till helikopterns hjul vid parkeringsplats motsvarande, inte ska skadas av rullande helikopter ska besättning meddela då parkeringsbroms frigörs. Detta görs genom call-out CLEAR GEAR. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out GEAR-CLEAR Påfyllning av drivmedel Restriktioner i samband med påfyllning av drivmedel Ilastning Personal som i- och urlastar helikoptern med rotorn igång skall lämna eller närma sig helikoptern 90 grader i förhållande till helikopterns nosriktning. Detta med anledning av huvudrotorns låga höjd över marken framför nosen. All rörelse under huvudrotordisken sker efter samverkan/klartecken/tillstånd av helikopterns besättning FOM-B Helikopter 16 27

28 2 Flygning grunder Vid ilastning kan besättning med fördel använda rotorbroms ansatt vid uppstart. Övrigt enligt 9 Transportflygning (sida 71) Mottagande av luftfartyg Kontroll före flygning Minimiutrustning (MEL) Enligt aktuell revision av AWR 1726, Enclosure 2, REQUIRED EQUIPMENT LIST UH/HH-60M Helicopters 12 NOV Till denna lista enligt ref. ovan tillförs; Miscellaneous Equipment Day Night IMC NVD Free Air Temp (FAT) / Outside Air Temperature (OAT) X X X Användning av säkerhetsbälten för besättning Förvaring av utrustning och last Motorstart/ Rotorstart Vid halt underlag då risk föreligger för att helikoptern kan rotera får ej start ske med rotorbroms ansatt. Vid start av APU ska BFH säkerställa att området kring APU utblås är fri från personal samt påkalla uppmärksamheten för start. Detta görs genom call-out CLEAR APU. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out APU-CLEAR Vid tillslag av APU GEN alternativt EXTERNAL POWER kommer stabilisatorn att inta sitt nedre läge. BFH säkerställer att ingen personal finns i anslutning till stabilisatorn. Detta görs genom call-out CLEAR STAB. Besättningsman utanför helikoptern kontrollerar området och ger klartecken genom call-out STAB-CLEAR Start med en pilot Normalt sker start av motorer och rotor med två piloter i enlighet med OM. Vid uppstart av rotor när Droopstop släpper kan oönskade slag i rotorsystemet uppstå om fel styrspaksläge intagits. Detta åtgärdas med små justeringar av styrspaksläget under uppstartsfasen. Med ansatt rotorbroms kan båda motorerna startas innan rotorn kopplas in. 28 FOM-B Helikopter

29 2 Flygning grunder Då pilot uppnått sådan färdighet att uppstart av motorer/rotor kan ske parallellt med kontrollerande av styrspak kan DC besluta om tillstånd att starta helikoptern med endast en pilot Taxning/Hovring Vid taxning skall besättning säkerställa att helikopterns stjärt bom går fri från hinder vid svängar. Hovring sker normalt på lägst 10 ft. Vid lägre höjd föreligger risk för att TAIL WHEEL kommer i konflikt med marken. Vid hovring med kopplad autopilot (FD) samt vid hovring sidledes och bakåt bör hovringshöjden ökas till > 15ft Parkering Stoppande av motor Vid stoppande av motor sker en dumpning av flygbränsle. Detta spillbränsle skall normalt omhändertas. För att uppmärksamma besättningsman utanför helikoptern före kupé av respektive motor utnyttjas call-out KUPÈ MOTOR 1/2". Besättningsman utanför helikoptern anger MO- TOR 1/2-KLAR då spillbränsle kan omhändertas Start och utflygning Allmänt Vid start skall onödigt hög nos-ner attityd undvikas. Rekommenderad nosner attityd är 5 grader. Nos-ned attityd över 10 grader bör undvikas. PF eller PNF anmäler att stabilatorn påbörjar programmera vid genomgång av fartregistret KIAS Klarering Höjdmätarinställning/Höjdvarningssystem I mjukvara HKP16 (Build 2.0) presenteras barometrisk höjd i tum kvicksilver (inches Hg) på PFD. Omräkningstabell skall medföras av PF och PNF. 1 PNF ställer om höjdmätarreferens i FMS (FFK-PPS, SK10-ADC DATA, SK5-INHG/MBAR) och ställer in aktuellt värde i hpa. 2 PNF anmäler höjdmätarreferens i inches Hg (PFD) och aktuell höjd efter justering. 3 PF justerar höjdmätarreferens på sin PFD och anmäler inställt värde samt aktuell höjd efter justering FOM-B Helikopter 16 29

30 2 Flygning grunder 4 PNF och PF kontrollerar att samma höjdmätarreferens är inställd på FMS/PPS/ADC DATA CHECKED X CHECKED 5 PNF säkerställ att ESIS höjdmätarreferens är inställd på hpa och ställer in rätt höjdmätarreferens. Godkänd differens efter att höjdmätarna ställts in med rätt höjdmätarreferens är? 60ft. Radarhöjdmätarens höjdvarningar sätts enligt BFH bestämmande. Tabell 2:1 Omräkningstabell hpa till Inches Hg. hpa InHG hpa InHG hpa InHG , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 30 FOM-B Helikopter

31 2 Flygning grunder Flygning Allmänt Skolvärden HKP16 Framgår av UtbH HKP16 vilket utges senare Inflygning och landning Rapportering Väderrapportering I luften (QBC) Efter flygning Efter flygning ska loggbok rutinmässigt ifyllas enligt gällande bestämmelser. Flygtid, APU tid, APU startcykler samt erhållna HIT-CHECK värden ska loggas. Flygtid HKP16 mäts från det att WoW switch urkopplas första gången för flygningen till dess att båda motorernas NG < 50 % (PCL's OFF). Tiden som registreras i IVHMS stödjer detta Avlämning Allmänt TR Skrivs på engelska DA FOM-B Helikopter 16 31

32 2 Flygning grunder Landningsrapport Debriefing och utvärdering Vid OFFG bör tid och plats anges för genomgång efter flygning. Genomgång efter flygning genomförs med hela besättningen. Flygpasset gås igenom där erfarenheter och utvärdering tas tillvara samt om möjligt dokumenteras. 2.3 Besättningssamarbete Allmänt Nedanstående besättningssamarbete beskriver grunderna för HKP16. Detaljerad beskrivning av besättningssamarbetet för varje procedur återfinns i respektive kapitel Rollfördelning och ansvarsfördelning PNF PNF skall förutom angivna uppgifter i FOM-A HKP vara beredd att överta manövreringen om säkerheten är hotad och PF är förhindrad att ta hand om denna. En god PNF ligger alltid på framkant och föreslår åtgärder till PF för flygningens genomförande Hantering av system i cockpit HKP16 har en mycket hög grad automatisering. Risken är stor att båda piloterna samtidigt ägnar sig åt inställningar, programmering och hantering av systemen. Det är alltid av största vikt att minst en av besättningsmedlemmarna i cockpit har uppsikt ut under VFR. När pilot övergår från att titta ut till att hantera system eller annat arbete i cockpit ska detta anmälas genom att pilot meddelar höger/vänster fram - ÄR INNE. När pilot återgår till att titta ut meddelar pilot höger/vänster fram - ÄR UTE. Det är likaledes viktigt att övervaka flygningen avseende flygläget och navigeringsinstrument under IFR. HKP16 kan till del beskrivas som ett s.k. Closed Workspace, d.v.s. det är inte alltid som den ene piloten ser vilka inställningar den andre gör. Detta 32 FOM-B Helikopter

33 2 Flygning grunder är särskilt påtagligt under mörker, NVD och vid situationer som kräver hög grad av koncentration av PF. Det är därför viktigt med kontinuerlig kommunikation och att aktivt meddela förändringar som påverkar flygningen. Då PF flyger Hands-On hanterar PNF normalt inmatning i FMS samt gör erforderliga inställningar för system. Vid flygning Hands-Off hanterar PF normalt de inställningar som har direkt koppling till flygningen, antingen genom att själv utföra dessa eller genom att beordra PNF att utföra dessa Inställning av MFD BFH beslutar om hur MFD's skall vara konfigurerade. Dock skall; PF alltid ha en MFD inställd som PFD under flygning, En MFD alltid vara konfigurerad som EICAS under uppstart och kupé, Vid flygning IMC eller vid dåliga referenser alltid både PF och PNF ha en MFD inställd som PFD Kommunikationsutrustning PNF sköter normalt radiokommunikation. PNF ställer utan anmodan in de för flygningen aktuella frekvenserna. Inställningar delges PF vid COM CHECK samt vid behov och om avvikelser från rutiner sker. PNF övervakar att PF ICS är inställd så att erforderlig radiotrafik för klarering kan avlyssnas Navigationsutrustning Allmänt Den som ställer in en ny frekvens kontrollerar normalt direkt att signalen är korrekt. PNF kan föreslå nya inställningar men gör inga förändringar utan att meddela PF. Strävan ska vara att alltid ligga steget före avseende inställningar av nav utrustning. Vid start IFR skall navigationsunderlag för startflygplats vara lätt tillgängligt. Dessutom skall NAV SETUP för första brytpunkt (om sådan finns valbar) vara genomförd Radionavigering Normalt vid radionavigering sköter PF NAV och FD (kopplad FD, Hands- Off) inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP dock utan att dessa moder engageras. All COM NAV inställningar sker normalt av PNF. PF meddelar hur han/hon ställt in bearingpointers, OBS och Nav source. Om PNF skall ha avvikande inställning på sin PFD meddelas detta FOM-B Helikopter 16 33

34 2 Flygning grunder FMS navigering Normalt vid FMS navigering sköter PNF navigeringsinställningar via sin FMS eller TAC-MAP. Vid flygning med FD kopplad sköter PF FD inställningar via sin FD/DCP. PF kan dock begära att PNF genomför FD inställningar på PNF FD/DCP utan att dessa moder engageras Automatic Flight Control System (AFCS) Grad av automatisering Graden av automatisering bestäms av hur mycket auktoritet som ges till AFCS avseende kontroll av helikopterns flygväg och fart. Den sträcker sig mellan den lägsta nivån, manuell flygning, till den högsta, kopplad flygning styrd av AFCS. Båda piloterna ska vara medvetna om vilken grad av automatisering som avses användas. Under kopplad inflygning/approach samt vid flygning på lägre höjder ska PF vara beredd att omedelbart kunna överta flygningen manuellt. Förfarandet kan beskrivas som Hands-close Förfarande vid aktivering eller byte av FD moder En aktivering eller ett byte av mod ska alltid ske så att: Båda piloterna är medvetna om den aktuella ändringen. Kontroll utförs avseende att rätt mod har valts. Kontroll utförs att rätt mod har kopplat Terminologi vid aktivering eller byte av moder En aktivering av en ny mod initieras och genomförs normalt av PF. För att säkerställa att rätt inställningar genomförs och att rätta moder engageras är det viktigt att PNF och PF kontrollerar att rätt inställning gjorts. Detta sker enligt följande exempel på terminologi och kan tillämpas oavsett val av mode eller inställningar. PF avsikt PNF PF Koppla hover modes Kontrollerar PF FD/DCP att hover är kopplad. HOVER XXX a) COUPLED PF kopplar hover mode via FD/DCP eller TRIM BEEPER HOVER SELECTED a) XXX=POSITION (PSN) eller DECELERATION (DECL) eller VELOCITY HOLD (VHLD) För ytterligare exempel se FOM-B HKP Byte av PF Vid byte av PF skall detta anmälas genom call out Du flyger - Du har Flight Director 34 FOM-B Helikopter

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera.

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera. Flik 3 Koll på läget - det har du väl? H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen, EAA, FFK, SPAF med flera. Repetera i tidigare utgivna H50Pkompendier!

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44) Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Nödmeddelande över fartygets PA-system. Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB

Nödmeddelande över fartygets PA-system. Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB Nödmeddelande över fartygets PA-system Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB Tack till: Personal på Destination Gotland Personal på TT-line Lars-Göran Hansson, TT-line Rolf Karlsson,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24 Författare: Tomas Lackman Forskning 2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Rapportnummer: 2011:24

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget ATT FATTA BESLUT H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen,

Läs mer

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING Sjöfartshögskolan Bilaga 3 EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING 1 INTRODUKTION En övning av den karaktär som beskrivs i de två scenarierna nedan måste noggrant diskuteras och planeras i detalj

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21 FLYGTEST pilatus pc-21 Suverän schweizare På lägsta höjd med 300 knop i en schweizisk dalgång. Kan det bli bättre? Bjällerbehängda kor på gräsbevuxna sluttningar flimrar förbi. Alpväggarna reser sig brant

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand FoU rapport Tid för utrymning vid brand Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer