Marknadsföring av e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring av e-tjänster"

Transkript

1 Agenda Marknadsföring av e-tjänster Marknadsföringens grunder Marknadsföring av och med e-tjänster Offentlig privat samverkan och öppna myndighetsdata Kanalstrategier Systemvetenskapliga programmet åk 2 Karin Axelsson IEI/LiU Marknadsföring i korthet Köpbeteende Philip Kotler: Principles of Marketing Företaget måste först identifiera och lokalisera användares behov och efterfrågan Översätta dessa behov i produkter och tjänster med hänsyn till tillgängliga resurser och andra förutsättningar Göra produkterna och tjänsterna tillgängliga för användarna genom olika aktiviteter Behov uppstår -> Informationssökning -> Jämförelse av alternativ -> Beslut om köp -> Genomförande av köp Lära känna kunden (segment, målgrupp) och kundens behov Påverkansfaktorer Kulturella ll faktorer språk, symboler, religion, i internationell ti MF Sociala faktorer roller, klass, status, trender, yrke, etc. Personliga egenskaper ålder, utbildning, yrke, livsstil, personlighet, etc. Psykologiska egenskaper motivation, uppfattningar, attityder, etc. Kundgrupper Kotlers 4 P Marknadsföringsmix Att kartlägga kundgrupper Kotlers 6 O Occupants Vilka är det som köper? Objects Vad köper man? Occasions När görs inköpen? Organizations Vem gör inköpen? Objectives Varför görs inköpen? Operations Hur går inköpen till? Outlets Var görs de olika inköpen? Olika kundsegment behöver olika stimuli och olika budskap för att köpa Produkt, pris, plats och påverkan/promotion för att få kunden att köpa Produkten Motsvarar kundens behov, skapa mervärde, utförande, paketering, varumärke, etc. Pi Pris Prisstrategi, faktiska kostnader, efterfrågan, konkurrens Plats Hur göra produkten tillgänglig för kunden? Logistik Promotion Kommunikation för att påverka: Reklam/annonsering, Personlig försäljning, Public relations, Sales promotion/sp (säljfrämjande åtgärder), Sponsring, Direkt marknadsföring, PR 1

2 Customer relationship management (CRM) Bygga upp och underhålla långsiktiga relationer med kunder Synsätt/strategi och mjukvara CRM i tre faser Anskaffning skapa relation till nya kunder för att åstadkomma försäljning Bibehållande handlingar för att behålla befintliga kunder Utvidgning öka kundens livslängd genom att öka räckvidd på erbjudna produkter eller tjänster One-to-one marketing Individualiserad marknadsföring Internet möjliggör insamling och analys av kundkaraktäristik (kundprofiler) Lösenord Lagra a information o om kunden på kundens dator (cookies) Köpmönster Kundenkäter Ett sätt att minska anonymiteten i affärsrelationen men också ökad mängd spam, oönskad reklam och motsatta resultat Traditionell marknadsföring vs. e-tjänster Känna målgruppernas behov är viktigt! Delvis borttappat för offentliga e-tjänster Är e-tjänsten produkten eller kanalen? Marknadsföring AV e-tjänster Marknadsföring MED e-tjänster Att styra (vissa) målgrupper och ärendetyper till en viss kanal, t.ex. e-tjänsten Vem tar något till marknaden? Vem är tjänsteleverantör? Offentliga vs. privata e-tjänster Vad blir skillnaderna? Wallström et al. (2009), Public e-services from the citizens perspective Adopting a market orientation, IJPIS Vad är viktigt om du ska marknadsföra en e-tjänst för att sälja konsertbiljetter? en e-tjänst för att ansöka om plats i barnomsorgen? en e-tjänst för att jämföra mobiloperatörer? Vem tar något till marknaden? Produkt, pris, plats, promotion 2

3 Vad är offentlig verksamhet? Några viktiga spänningslinjer Stor bredd av olika verksamheter Inom det offentliga råder vitt skilda förutsättningar för e- tjänsteutveckling Konsumentverkets informationstjänster Anmälan om barnomsorgsbehov Bilprovning Bygglovshantering Körkortstillstånd Socialtjänsten Badplatser Olika rättslig status för verksamheten medger olika förutsättningar för e-tjänsteutveckling Myndighetsutövning Service Transparens one-stop government Effektiva processer Integritet i myndighetsutövningen Responsivitet/klientanpassning Likabehandling/standardisering g Komplexitet Generaliserbarhet När ärenden blir för komplexa (unika) behövs specialistkompetens Naivt att tro på e-tjänster och generalistroller i dessa fall Identifiering, diarieföring, underrättelser om beslut etc. Offentlig Privat Samverkan (OPS) OPS i tjänstesektorn och förutsättningar för tjänsteinnovation Normalt menas infrastrukturprojekt som broar och tunnlar när man diskuterar OPS Nya Karolinska, Arlandabanan, motorväg Helsingfors-Lahti Modellen bygger på ett uppdrag att bygga, finansiera, driftsätta och underhålla en investering under ett antal år Positiva effekter Ingen skuldeffekt Omgående start Gynnar innovation och kreativitet i industrin Negativa effekter Effekter nu - kostnader sedan OPS i tjänstsektorn blir allt vanligare Nya Karolinska lägger det mesta utom sjukvården på externa aktörer Olika typer av facilities management (drift- och underhåll) Olika typer av samlokaliseringar mellan privat och offentligt T ex Kommunala näringslivscentrum Digitala affärsmodeller Informationsförmedling Communities Länkning/match-making Hinder för digital tjänsteinnovation Svårt att etablera en omsättning Små betalningsströmmar Viktigt att granska små betalströmmar och skattesystemet Viktigt att minska kostnaderna för offentliga data Challenges.gov Söka kreativa lösningar på den offentliga sektorns problem/behov utanför den egna sektorn I den privata sektorn I den ideella sektorn Hos medborgare Crowdsourcing inom det offentliga Lägga ut utvecklingsbehov för att få lösningsförslag E-förvaltningsutveckling 1. Myndighetsorientering 2. Medborgarorientering 3. Tjänsteinnovationsorientering 3

4 PSI-direktivet (EU) Syften med direktivet 2003/98/EG Reglera för friare tillgång till offentliga data och handlingar för vidareutnyttjande genom tjänsteinnovation Skall säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor Skapa en miniminivå för öppenhet och tillgång till offentliga data Handlingar = pappershandlingar och elektroniska handlingar Skapa en europeisk marknad baserad på förädling av myndighetsdata Marknaden för Sverige uppskattas till ungefär 10 mdr SEK I USA produceras information för 19 mdr EUR medan tjänstemarknaden som baseras på denna information beräknas till 750 mdr EUR Öka transparensen i offentlig förvaltning Förenkla insyn Förenkla granskning Regler och krav i PSI-direktivet Tillgänglig information ska levereras med rimlig skyndsamhet Skäliga avgifter för tillgång Skall ej överstiga produktionskostnaderna Tillgänglig information skall vara tydligt kommunicerad Överprövning och besvärshantering kring tillgänglighet Hög grad av digitalisering it i för att underlätta tjänsteinnovationt ti Licenser och avtal bör vara standardiserade i hög grad Konkurrensreglerna skall följas Undvika exklusiva kontrakt med enskilda parter Vidareutnyttjande av handlingar Viktig kärna i direktivet är vidareutnyttjande av handlingar Utnyttjandet av handlingar och information för andra syften än den de ursprungligen är tänkta för I vissa fall kan myndigheter reglera användningen av information men huvudregeln är att den är fri för Förädling Bearbetning Vidareföring Möjliggöra att kombinera flera myndigheters data för nya tjänster Möjliggöra att kombinera offentliga och privata datamängder för nya tjänster Vilka data finns det som kan vara underlag i e-tjänsteutveckling? Lagar och förordningar Kartdata Trafikdata (luft, väg och spår) Information om offentlig service Riksdagstryck Meterologiska data Offentlig statistik Verksamhetsberättelser Ekonomiska data Utvärderingar av verksamheter 4

5 Öppen offentlig data att utveckla e-tjänster kring Öppen = fritt tillgänglig Föreläsning 1: E-tjänster i företag och samhälle Krav från tjänsteproducenter på Öppen Digital Offentlig Information (1) Komplett obegränsad information Information utan personuppgifter eller under sekretess tillgängliggjord i så stor utsträckning som möjligt Primärdataformat Information tillhandahållen i sitt ursprungsformat Bild- och ljud bör vara högupplöst Aktualitet Informationen som tillgängliggörs skall vara uppdaterad och så aktuell som möjligt Tillgänglighet Tillgänglighet för så många som möjligt för så många syften som möjligt Krav från tjänsteproducenter på Öppen Digital Offentlig Information (2) Maskintolkningsbar Informationsstruktur som möjliggör maskinell bearbetning Beskrivningar av strukturmodeller och definitioner Så låg teknisk komplexitet som möjligt Fi Fri Fri från betalningskrav Fri från licensieringsvillkor Fri från registreringsförfaranden I ett öppet format Information tillgänglig enligt en öppen standard Information är tillgänglig i ett öppet format fritt från patentlicensvillkor Föreläsning 1: E-tjänster i företag och samhälle 5

6 Musikföretaget Kanalstrategier Säljer musik på nordiska marknaden 30 anställda Klubbmedlemmar får månadserbjudande 6

7 Kommunikationskanaler Musikföretaget Telefon Fax Brev Medlemskupongegränssnitt Talsvar Webb- Lägga order x x x x x x x Avbeställa x x x x x x x Ställa frågor x x x x FAQ Fotoföretaget Framkalla digitala foton för den nordiska marknaden 130 anställda Kunden skickar fil med bilder på minneskort, CD eller laddar upp den på företagets webbsida Fotohanteringsapplikation måste beställas för att hantera och ladda upp bilderna Klaga x x x x Kommunikationskanaler Fotoföretaget Telefon Fax Brev Fotokuvert Webbgränssnitt x x Beställa (minneskort) Beställa (CD) x x Beställa (ladda upp fil) Ställa frågor x x x x FAQ Klaga x x x x (x) x Typiska kundfrågor Musikföretaget När kommer min leverans?, Hur returnerar jag varan?, Hur lång är leveranstiden för den här produkten? Säljer ni det här albumet?, På vilket album finns den här låten? Vem sjunger den här sången som jag hörde på radio? Vad heter den här låten? Fotoföretaget Jag behöver hjälp med mina datorinställningar, fotoediteringsapplikationen och hhur jag laddar upp filen på er webbsida. Varför blev inte mina kort så bra som jag förväntade mig? Varför har inte mina foton kommit än? Diskussion Diskussion Musikföretaget Föredrar att kunder använder talsvar för att beställa och e-post för att ställa frågor Fotoföretaget Föredrar att hanterar komplicerade kundfrågor via telefon Materiell standardiserad produkt Materiell eller digital produkt orderprocessen kan ske via (foto på papper eller CD) många media men leveransen Komplex orderprocess som måste vara fysisk involverar leverans från kunden Kunden upplever produkten som Kunden påverkar aktivt en passiv lyssnare produktkvaliteten Varierande komplexitet i kundfrågor påverkar vilka medier som är lämpliga Musikföretaget: standardiserade och automatiserade media Fotoföretaget: behöver personlig kontakt med sina kunder, liten nytta av talsvar när kund måste bidra med sin tillhörighet vid beställning Enkelt att hantera missnöjda kunder Känsligt att diskutera kundens misstag som fotograf 7

8 Slutsatser Kanalstrategier bör beakta Kundens/användarens behov Tekniska förutsättningar Tjänstens syfte och utformning Betydelse för den som arbetar med kanalen 8

Marknadsföring av e-tjänster

Marknadsföring av e-tjänster Agenda Marknadsföring av e-tjänster Marknadsföringens grunder Marknadsföring av och med e-tjänster Offentlig privat samverkan och öppna myndighetsdata Kanalstrategier Systemvetenskapliga programmet åk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/2003-1- Vad är marknadsföring?

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Vägledning för återanvändning av information

Vägledning för återanvändning av information Vägledning för återanvändning av information 7 Innehåll 1 Inledning... 11 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter... 11 1.2 Avgränsningar... 12 1.3 Målgrupper... 12 1.4 Översikt av innehåll...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix. 1 + 1 = 3? Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata Decemeber 2012 Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.se Jan Hylén, ivar h konsult AB, jan@janhylen.se Johan Groth, Groth & Groth

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Senaste revision: 2007/03/27 Joachim Strömbergson 1 & Stefan Görling 2 Sammanfattning Dokument inom offentlig verksamhet skapas och utbyts i

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Intresse för e handel bland. svenska lantbrukare

Intresse för e handel bland. svenska lantbrukare Intresse för e handel bland svenska lantbrukare Olof Oscarsson SLU, Department of Economics Thesis No 482 Degree Thesis in Economics Uppsala, 2007 D level, 30 ECTS credits ISSN 1401 4084 ISRN SLU EKON

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer