Anklagelser i talkshow fällde programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anklagelser i talkshow fällde programmet"

Transkript

1 SVT Programetiks infobrev Anklagelser i talkshow fällde programmet Det blev tre frianden och två fällningar för SVT vid Granskningsnämndens senaste möte. Friandena gällde ett inköpt program om förändringar i världshaven som sändes i Vetenskapens Värld, ett avsnitt av Uppdrag Granskning som handlade om upplopp i Husby samt ett inslag i Kulturnyheterna som tog upp att familjen Marley skulle lansera en cannabissort. En av fällningarna fick Värmlandsnytt för ett bildsatt telegram från en olyckplats som bröt mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Den andra fick Valet med Janne & Belinda, ett program inför valet 2014 som ansågs strida mot kravet på opartiskhet. Den framförda kritiken i valprogram balanserades inte tillräckligt FÄLLT: SVT1, , Val 2014: Valet med Janne & Belinda, program om riksdagsvalet; fråga om opartiskhet. Dnr: 14/ Programmet var en 45 minuter lång talkshow i en serie som sändes på sen kvällstid tisdagar och torsdagar under tre veckor före valet till riksdag, kommun och landsting. En av programledarna fanns i studion och den andra mitt bland folk någonstans i Sverige. I studiosoffan samsades statsvetare och artister med soffliggare och politiskt engagerade. Ute i landet mötte den andra programledaren människor på den kvällsöppna macken, vid barnakuten eller på krogen. I ett bandat inslag intervjuades en sverigedemokrat i Filipstad som skulle starta en privat flyktingförläggning. Han förklarade att han gjorde det enbart för att tjäna pengar och det trots att han var emot själva flyktingmottagandet. Efter inslaget sade en medverkande i det direktsända studiosamtalet bland annat: Man kan väl lugnt konstatera när man ser den här att det är ju inte Sveriges intelligensreserv som står på listan. Programledaren replikerade genast Nu är han inte här och kan försvara sig. Senare i programmet sade en annan medverkande i studiosamtalet bland annat följande om samma sverigedemokrat: Han var ju totalt hållningslös, människan hade ju lika bra kunnat jobba som koncentrationslägervakt. Faktiskt. Om han hade fått betalt, jag går till jobbet, jag får betalt. Och det är ju en människa som inte har någon moral överhuvudtaget skulle jag vilja påstå. Också här bröt programledaren in och sade Han är ju inte heller här och kan försvara sig ska jag säga. Den kritiserade sverigedemokraten skulle ha varit med i direktsändningen, men hade i sista stund lämnat återbud. Programledaren kunde därför inte låta honom besvara kritiken, men konstaterade alltså vid ett par tillfällen att han inte var med och kunde försvara sig. Granskningsnämnden konstaterade att det i programmet riktades långgående anklagelser mot den intervjuade mannen. Nämnden ansåg att kritiken knappast kunde ha varit oförutsedd, även om den framfördes i direktsändning, och att programledaren inte gjorde tillräckligt för att balansera kritiken.

2 Att mannen i sista stund avböjt att vara med i direktsändning ändrade inte bedömningen att programmet stred mot bestämmelsen om opartiskhet. Telegram om cannabis friat i Kulturnyheterna trots brister FRIAT: Kulturnyheterna, SVT1, , kl , inslag om en cannabissort; fråga om mediets särskilda genomslagskraft. Dnr: I inslaget, som var ett kort telegram, sa presentatören följande: Den numera avlidna legendariska reggaeartisten Bob Marley har gett namn åt en cannabissort som kommer börja säljas internationellt nästa år. Marley Natural ska produkten heta och den har utvecklats tillsammans med Marleys familj. Bob Marley pratade ofta om det som han uppfattade som positiva egenskaperna hos cannabis och Marley Natural kommer att säljas på de ställen där drogen är laglig. Anmälarna ifrågasatte bl. a. nyhetens relevans i ett program som Kulturnyheterna och ansåg vidare att det var olämpligt att informera om nya cannabissorter och Bob Marleys syn på positiva egenskaper hos cannabis. SVT framhöll i sitt yttrande att telegrammet om familjen Marelys lansering av en cannabissort var en nyhet med flera bottnar. En av historiens mest kända artister skulle få sitt namn på en hos oss narkotikaklassad produkt, som skulle säljas i länder där drogen är legaliserad. Detta hade aldrig tidigare skett och får anses vara av nyhetsvärde. Bland andra TT rapporterade: Reggaeikonen Bob Marley ser ut att kunna bli laglig marijuanas första stora affischnamn. Uppgiften bedömdes också vara av nyhetsvärde av större delen av svensk och internationell media. Tidningen Forbes placerade förra året Bob Marley på femte plats i sin lista över de avlidna kändisar som genererade mest pengar, före namn som John Lennon och Marilyn Monroe. I takt med legaliseringsvågen i USA har försäljningen av cannabis samtidigt blivit en miljardindustri. SVT framhöll vidare bl. a. att Kulturnyheterna dagligen rapporterar om olika företeelser och händelser i den kulturella samtiden som ligger i moraliska gränsland som exempelvis konst som riskerar att vara olaglig, piratkopiering och annat som kan anses rymmas inom ramen av programmets nyhetsuppdrag och att telegrammet ska ses i detta sammanhang. Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att SVT måste ha stor frihet att självt bedöma värdet av olika nyheter och bestämma vilka nyheter som ska presenteras. Det förhållandet att SVT valde att uppmärksamma nyheten om att Bob Marleys familj skulle lansera en cannabissort strider därför inte i sig mot någon bestämmelse. Nämnden bedömer dock att inslaget brister i förhållande till bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft genom att upplysa om försäljningen och i det sammanhanget redogöra för att Bob Marley ofta pratade om det som han uppfattade som positiva egenskaper hos cannabis. Nämnden anser därför att SVT inte visat en sådan varsamhet som krävs vid speglingen av bruket av droger. Eftersom det inte skett något direkt förhärligande av drogbruk anser nämnden dock att bristen inte var så allvarlig att inslaget strider mot sändningstillståndet. Bilder från olycksplats var privatlivsintrång FÄLLT: Värmlandsnytt, SVT1, , kl , och 21.45, inslag om en trafikolycka; fråga om respekt för privatlivet. Dnr: 14/03110

3 I ett bildsatt telegram berättades om en trafikolycka där en cyklist krockat med en bil och skadats så allvarligt att han senare avled. Bilder från olycksplatsen visades där räddningspersonal arbetade vid den inblandade bilen. I en kort närbild syntes hur en man i reflexkläder plockar med föremål i bilens framsäte. Inslaget anmäldes av den person som kört olycksbilen. Han kritiserade att han syntes i bild, med ansiktet i närbild och ansåg att detta var ett intrång i privatlivet. SVT anförde att det var ett misstag att föraren av olycksbilen syntes i inslaget. Redaktionen uppfattade att alla personer som filmades hörde till räddningstjänsten, då de hade liknande reflexkläder på sig. När redaktionen blev medvetna om omständigheterna så avpublicerades inslagen och sändningarna från svt.se och SVT play så fort det var tekniskt möjligt. Granskningsnämnden ansåg att de bilder som visades i sändningarna av anmälaren i samband med trafikolyckan innebar ett intrång i anmälarens privatliv. Något oavvisligt allmänt intresse som motiverade bildpubliceringen fanns inte. Inslagen strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Ifrågasatta uppgifter hade saklig grund FRIAT: Vetenskapens värld, SVT2, , program om förändringar i världshaven; fråga om opartiskhet och saklighet. Dnr: 14/ I programmet sändes dokumentärfilmen Havet surnar till som handlade om hur en ökad koldioxidhalt i haven påverkade havens ph-värde och vilken effekt det kunde ha på havens ekosystem. Programmet var en repris från hösten Filmen fokuserade i huvudsak på ett internationellt forskarlag som undersökte ett korallrev i Sydostasien. Vid platsen bubblade koldioxid naturligt upp från havsbotten. Forskarna undersökte vattenmiljön och kunde studera hur koldioxiden påverkade ekosystemet i området. Det framgick att artrikedomen vid koldioxidläckorna var i dåligt skick men att korallen bara 50 meter från de bubblande utflödena av koldioxid var i bättre skick och att korallreven runt 100 meter bort var mycket artrika. Senare i programmet redogjordes för forskarlagets observationer från området om hur koldioxidhalten i vattnet påverkade beteendet hos fiskar och korallrevens fortplantningsförmåga. Filmen innehöll även avsnitt från andra områden i världen där det bedrevs forskning på hur en ökad koldioxidhalt och lägre ph-värde påverkade det marina livet. Filmen innehöll även ett avsnitt som visade hur vissa arter lyckats anpassa sig till förändringarna av ph-värdet i vattnet. Två anmälare ansåg bl. a. att filmen var osaklig och att den gav en alarmistisk bild av situationen i världshaven. De ansåg att det var missvisande att tala om försurning av haven eftersom det som verkligen sker är att havens ph-värde blir obetydligt mindre basiskt (alkaliskt) och att koldioxiden egentligen har gynnsamma effekter på livet i haven. Anmälarna anförde vidare att en text i programpresentationen på webben; ett hot mot allt liv i havet var felaktig. SVT framförde bl. a. i sitt yttrande att det finns en vetenskaplig konsensus kring frågan om att havet blir allt surare och att detta är ett hot mot ekosystemen, biodiversiteten och de värden för människors försörjning som dessa representerar. När koldioxidhalten i atmosfären ökar på grund av förbränning av fossila bränslen så kommer mer och mer koldioxid att lösa sig i havet och bidra till att havets ph sjunker. Detta beskrivs av ledande forskare, akademier och miljömyndigheter som ett

4 miljöhot eftersom en försurning hotar att ändra förutsättningarna för många av havets ekosystem. Det etablerade fackordet för fenomenet är havsförsurning (på engelska ocean acidification) och det är också detta ord som används i nyheter och populärvetenskap. Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att programmet handlade om hur en ökad koldioxidhalt i haven påverkar ph-värdet och ekosystemet i haven och att ph-värdet i haven sjönk. Vidare att det användes uttryck om detta som försurning och att haven blev allt surare och att en del arter kunde anpassa sig medan andra arter tog skada. Enligt nämnden har SVT i sitt yttrande visat grund för uppgifterna som presenterades i programmet. Nämnden kan inte finna att det anmälarna anfört om den bild som presenterades i programmet av ph-värdet i haven och dess påverkan på det marina livet strider mot kravet på saklighet. Nämnden bedömer att flera av de uttalanden som anmälarna kritiserat gjordes av forskare som är så kallade tillfälligt medverkande för vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre. Nämnden kan inte finna att deras uttalanden eller att programmets utformning eller innehåll i övrigt strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Nämnden konstaterar att det inte ingår i nämndens uppdrag att övervaka innehållet i tidningar eller på programföretagens webbplatser. Därför lämnas kritiken mot presentationen av programmet i tablåtexten utan åtgärd. Granskning av kravallerna i Husby var inte partisk FRIAT: Uppdrag granskning, SVT1, , program om upplopp i Husby; fråga om opartiskhet och respekt för privatlivet. Dnr: 14/01236 Uppdrag granskning berättade i ett program om händelserna i Husby i maj En stor del av programmet ägnades åt polisens agerande. Både poliser och boende i Husby intervjuades. Det sades bland annat att polisen ansåg att organisationen Megafonen haft en negativ påverkan på händelserna. Programmet anmäldes av flera personer som ansåg att det gavs en felaktig, osaklig och partisk bild av händelserna och att endast polisen använts som källa. En person som var representant för organisationen Megafonen ansåg även att det var ett intrång i hans privatliv att arkivmaterial med honom användes när det talades om att medlemmar i Megafonen haft en roll i oroligheterna. SVT redovisade i yttrande för de olika källor som använts och visade att Megafonen fått möjlighet att ta del av delar av inslaget som rörde organisationen. Granskningsnämnden ansåg att de av anmälarna kritiserade påståendena, om att Megafonen och dess medlemmar utpekades som delansvariga för oroligheterna, framfördes av tillfälliga medverkande eller bestod av redogörelser för polisens uppfattning. Nämnden ansåg därför att programmet inte stred mot kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd. Av SVT yttrande framgick att företrädare för Megafonen fick möjlighet att medverka i programmet men avstod. Det framgick vidare i programmet att Megafonen tillbakavisat anklagelserna.

5 Programmet stred därför inte mot kravet på opartiskhet i detta avseende. Nämnden ansåg att programmet inte heller i övrigt kunde anses strida mot kravet på opartiskhet. Informationsbrev från SVT Programetik, Sveriges Television, Stockholm E-post: Tel: Om du fått detta infobrev står du även på e-postlistan för nästa. Nya SVT-prenumeranter kan anmäla sig till

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bilden av funktionshinder

Bilden av funktionshinder Arbetsrapport nr. 43 Bilden av funktionshinder En studie av nyheter i Sveriges Television Marina Ghersetti Arbetsrapport nr. 43 Bilden av funktionshinder En studie av nyheter i Sveriges Television Marina

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande.

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande. 1/9 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02869, 2962, 3012 och 15/00104, 151, 372 SAKEN Blå ögon, SVT1, 2014-11-30, kl. 21.00, 12-07, 12-14 och 12-21 samt 2015-01-04, kl. 21.00, 01-11, 01-18, 01-25, 02-01 och 02-08,

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Om Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Den här skriften ges ut av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Kampen för att bli Någon

Kampen för att bli Någon Kampen för att bli Någon Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg Torbjörn Forkby Susanne Liljeholm Hansson Rapport 1:2011 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En

Läs mer

När du tiger - samtycker du då?

När du tiger - samtycker du då? Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Socialpsykologi C BO0200 HT-06 När du tiger - samtycker du då? Den utsattes upplevelser av de passiva deltagarna i en mobbningssituation

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer