Rethink LEDARSKAP. Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rethink LEDARSKAP. Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP"

Transkript

1 Rethink LEDARSKAP Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP Bortom fantasins gränser Den här papperskonsten bär man på huvudet. En framtid byggd i trä Trä har en avgörande roll i nya stadsmiljöer där människor bestämmer själva. Mikrofibrillär cellulosa för nybörjare Tror du att du kan allt om massaproduktion? Bilaga Stora Enso Fakta & siffror 2011

2 Rethink VolYm 2 innovation & ledarskap Certifierad excellens. Den här årsrapporten är tryckt på LumiArt och LumiSilk konstpapper. Lumi-serien är avsedd för trycksaker där kraven på text- och bildåtergivning är extra höga. Eller med andra ord: ett konstpapper för dig som sätter excellens i fokus. Lumi-serien är certifierad enligt kraven från EU Ecolabel EU:s officiella miljömärkning och det främsta miljömärket i Europa. Lumi är sedan tidigare miljöcertifierade enligt FSC (Forest Stewardship CounciI) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme). Lumis produkter är banbrytande både vad gäller hållbarhet och kvalitet. Ledare Ett språng in i framtiden 4 Företeelser Återvinning i staden 6 Nyheter Innovation och inspiration 8 Tillbakablick Hälsningar från Langerbrugge Bruk 11 Från juicekartong till bildelar 12 Dags att vakna upp 18 Flexibilitet och fokus på framtiden 22 Intervju Bortom fantasins gränser 24 Mikrofibrillär cellulosa för nybörjare 26 Tillbakablick Arbetet med bombröjning fortsätter 29 ledarskap Ledarskap Nya vägar in i framtiden 33 Ledarskap på en stabil grund 34 Vägen framåt 36 Kolumn Mer än bara ord 37 DAniel loewe Från juicekartong till bildelar Spanska dryckeskartonger får nytt liv efter att de har kastats i återvinningen. 12 Mjölk ger kraft! 38 Enkät Hur tänkte du i nya banor under 2011? 41 En framtid byggd i trä 42 Med passion för säkerhet 48 Säkerheten först Mot noll olyckor 51 Ett unikt recept 52 Smarta hem år Företeelser Havets vandrare 58 Färska perspektiv 66 En ny början 68 En dagbok från Uruguay 72 Betraktelser Fem tankar om kreativa förpackningar 74 lasse ARViDson ett unikt recept PrimaPress är det första verkliga alternativet till bestruket journalpapper. 52 Bilaga Stora Enso Fakta & siffror 2011 Omslag: LumiArt 170 g/m 2 Stora Enso, Oulu Bruk (ISO certifierat) Inlaga: LumiArt 115 g/m 2 och LumiSilk 100 g/m 2 Stora Enso, Oulu Bruk (ISO certifierat) Bild LUMI PHOTOGRAPHIC ART AWARDS Fotograf: Hedersomnämnda Wawi Navarroza Ur serien Dominion Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom Stora Enso Rethink 2011 United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket Chefredaktör Lauri Peltola Koncept kan & medföra design Miltton att det Oy faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom instituto baleia JubARte Tryck fortsatt Libris Oy framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och Omslagsfoto tjänster Med från benäget nyckelkundgrupper, tillstånd av Paper-Cut-Project framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som Stora Enso Oyj Box 309, FI Helsingfors, Finland koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga havets villkor, såsom vandrare efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, Besöksadress Kanalkajen 1, tel nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtillhörande press på prissättning, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och Stora Enso AB Box 70395, SE Stockholm, Sverige Fartyg med massatransporter väjer för knölvalar som Besöksaddress konkurrenter, World konkurrenters Trade Center, Klarabergsviadukten införande av potentiella 70, tel alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på storaenso.com, koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor. varje år vandrar till Brasiliens kust för att föda. 58 Stora Enso 3

3 Ledare Ett språng in i framtiden Jag är övertygad om att Asien inte kommer att följa länderna i väst utan har redan tagit språnget in i framtiden! Jenni-Justiina Niemi CEO Jouko Karvinen utmanar oss alla att tänka i nya banor. Bästa läsare av Rethink 2011, tack för att du tar dig tid att läsa den här tidningen. Ännu ett spännande och utmanande år är till ända. För oss på Stora Enso innebar det först och främst ett år av nya insikter! Men vad har vi då lärt oss? För det första fick vi en påminnelse om att varje dag är en ny dag, även om vi tror att vi har förändrat och åstadkommit så mycket inom Stora Enso de senaste åren. Det som har varit saknar betydelse. Oavsett om det handlar om problemen i de uppenbart och allvarligt försvagade ekonomierna i flera europeiska länder, vilket kommer att påverka oss under en överskådlig framtid, eller den digitala omställning som redan har förändrat och inte bara kommer att förändra våra marknader och framför allt de konsumentmarknader som vi idag betjänar tillsammans med våra kunder, finns det ingen tid att slå sig till ro. Rapporten för förra året är tvetydig. Operativt kunde vi reagera redan när vi fick de första signalerna på att våra marknader var på väg att försämras, vilket Fine Paper visade i maj med sitt strukturella kostnadsförbättringsprogram för finpapper. Detta följdes av produktionsbegränsningar, insatser för att reglera kostnader och lagernivåer i andra delar av verksamheten. Om jag ska vara ärlig är jag inte heller nöjd med rörelsekapitalutvecklingen under Vi kan bättre. Varje dag är en ny dag, och vi måste ständigt tänka i nya banor för att förbättra våra kostnader, vår flexibilitet och vår efterfrågekedja. Vi har inte nått målet ännu, utan det här är bara början på vår resa. I början av 2012 ändrade vi strukturen för våra affärsområden och gav dem även nya namn. Den underliggande tanken var och är att förenkla, fokusera, klargöra ansvarsområden och få alla att koncentrera sig på de externa kunderna och inte fastna i den interna leveranskedjan. Vi har nu ett nytt globalt affärsområde som heter Biomaterials, en verksamhet som de flesta som varit med länge i branschen kallar för massaproduktion, men som för oss innebär ett löfte om många nya idéer bortom de traditionella marknaderna för pappers- och kartongråvara. Flera tusen människor jobbar i detta nu oerhört hårt vid anläggningen i Punta Pereira i Uruguay för att se till att vårt samriskföretag Montes del Plata blir klart i tid till Att bygga upp någonting som vi, vår partner Arauco och det lokala samhället kan vara stolta över står givetvis högst upp på dagordningen. Och i framtiden kommer det att hända ännu mer. Jag har bett mitt team leverera något extraordinärt, oavsett om det gäller nya nanoteknikinnovationer utöver dem som vi redan har inom mikrofibrillär cellulosa (MFC) eller någonting annat riktigt nyskapande. Förpackningsverksamheten inom affärsområdet Packaging, eller numera Renewable Packaging, är det område som brukar vara enklast att förklara, men kanske också det mest utmanande området i vår verksamhet. Vissa förpackningssegment ökar med 25 % per år på de marknader vi kallar tillväxtmarknader inte att förväxla med utvecklingsmarknader. Till exempel kommer 1,5 miljarder fler kunder år 2020 vilja ha kostnadseffektivt förpackade livsmedel och drycker i förnybara förpackningar. Det är ett race som vi vill vinna. När en tredjedel, i vissa länder till och med hälften, av den mat som produceras kastas i soporna varje dag är jag säker på att ni också tycker att någonting måste ändras. Det finns goda argument för det. Vi måste alla, inte bara vi på Stora Enso utan även du som läser detta, börja fundera över de hundra miljoner ton plast som hamnar på soptippen eller i havet varje år. Vi kanske inte oroar oss över det, men det gör våra barn med rätta. Idag finns det en ny ö av flytande avfall i norra Stilla havet som kallas för Plastkontinenten. Vill vi verkligen lämna den efter oss till våra barn? Affärsområdet Building and Living, före detta Wood Products, bygger på samma logiska grund: gör det som är bra för konsumenten och det gynnar alla intressenter. Eller är det bara önsketänkande? Absolut inte. Det första beviset, och flera andra efter det runtom i Europa, är det åttavåningshus i korslimmat trä (CLT) som uppförts i Hackney i London. Du kanske inte tycker att det är så märkvärdigt att kostnaderna för betong matchas eller att tidsåtgången är mindre än när man bygger ett hus i betong. Men vad säger du om att kunna bygga dubbelt så många våningar tack vare att vikten reduceras med närmare hälften? Och räcker inte det för att övertyga dig: enligt beräkningar av Centre of Sustainable Development vid Cambridge University kan byggnaden förses med värme och ljus i 29 år tack vare den positiva kolsänkeeffekten från Stora Ensos CLT. Häftigt, säger jag. Och vad säger du? Eller dina barn? Vår pappersverksamhet heter nu Printing and Reading för att signalera att vi fokuserar på slutmarknaden, alltså konsumenten. När det gäller konsumtion av nyheter, mobila e-medier, demografi och sociala medier har flera andra förändringar i konsumenternas beteende påverkat de nordamerikanska och europeiska marknaderna redan i tio års tid. Jag är övertygad om att Asien inte kommer att följa länderna i väst utan har redan tagit språnget in i framtiden! Ändå är det många som tvistar om det kommer att ske en förändring eller inte. Det kommer det inte, eftersom den redan har ägt rum. Och vi är redo för att anta utmaningen att vara vinnare även med ett sådant scenario. Det kommer att bli annorlunda, stordriftsfördelar och storlek kommer att vara mindre viktigt medan det kommer att vara så mycket mer betydelsefullt att vinna kundernas lojalitet och behålla den vilket Rethink och vårt kvalitetsmätningssystem Net Promoter Score redan har visat. Vi har vid upprepade tillfällen kritiserats för att lokala samhällen upplever vår verksamhet som någontig negativt. Intressant nog har den mesta kritiken framförts i Norden. Jag tycker verkligen att det är tråkigt, särskilt som jag själv har haft äran att besöka, prata med och lyssna på lokalbefolkningen. Jag hoppas att en del av artiklarna i den här tidningen kan fungera som en ögonöppnare för vilka positiva effekter vårt arbete har. Och det är genom handling och inte ord, lokalt och regionalt, som vi gör fortsatta förbättringar och visar alla intressenter att vi är här för att stanna. Vi finns där för att dela med av det mervärde som vår verksamhet innebär även för lokalsamhällen. Vi är inte perfekta, men vi är på väg mot rätt riktning. Avslutningsvis vill jag ta upp en fråga som är oerhört viktig för såväl oss alla på Stora Enso som för mig personligen. Många av våra kollegor jobbar med stora maskiner, tunga produkter och i svåra miljöer. Trots säkerhetsutbildning och säkerhetsutrustning har vi i flera år haft allt för många olyckor, till och med dödsolyckor. Det måste vi ändra på. Och det kan vi. Läs bara artikeln om en av våra kollegor som på sitt bruk har visat hur 347 medarbetare har kunnat jobba i mer än fyra år utan en enda olycka. Det är det målet vi måste ha nu, noll olyckor, inte bara en minskning med en viss procent. Jag är övertygad om att vi alla, både vi själva och våra kollegor, vill komma hem till våra familjer oskadda. Varje dag, året runt. Bästa läsare, välkommen att ta ett språng in i framtiden med oss! 4 Rethink Stora Enso 5

4 Företeelser Återvinning i staden Varje timme flyttar omkring kineser permanent från landsbygden in till städerna. Av alla tillväxtekonomier är det Kina som urbaniseras snabbast. Fram till år 2020 beräknas antalet invånare i Kinas städer ha ökat till 800 miljoner. Vid den tidpunkten väntas Kina också ha vuxit till världens största ekonomi. Urbaniseringen tvingar Kina att utveckla sin infrastruktur på ett helt nytt sätt. Det nya livet i städerna tillsammans med den starka ekonomiska tillväxten innebär en modern livsstil, ökad konsumtion och större mängder avfall. Varje dag bärs mat hem i miljarder förpackningar. Som tur är finns det allt fler helt återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara alternativ till livsmedelsförpackningar. Sådana alternativ är till nytta för både kineser och hela vår planet. Corbis 6 Rethink Stora Enso 7

5 nyheter nyheter Text Niina Streng Mätning av vattenfotavtrycket 80 miljoner euro spenderade Stora Enso på forskning och utveckling under stora enso Upptäck InnoMould Föreställ dig en yoghurt- eller dessertburk. Precis som många liknande produkter är den för det mesta gjord av polypropylen. Syftet med burken är att den ska skydda innehållet och vara attraktiv. Bägare tillverkade av Stora Ensos InnoMould-papper gör allt det och mer därtill, samtidigt som mängden icke förnybart material som används minskar. InnoMould är en ny produktinnovation som gör plastbehållare lättare och mer miljövänliga genom att en pappersetikett ersätter plastfilmsetiketten, berättar Eckhard Kallies, ansvarig för försäljningen av Stora Ensos specialpapper. InnoMould-papper har en enorm potential eftersom det lämpar sig för alla polypropylenförpackningar som tillverkas genom formsprutning, det vill säga miljontals förpackningar varje dag. Genom att plastfilmsetiketter med information om varumärket och produkten byts ut mot InnoMould minskar man användningen av fossilbaserade material och får även stadigare förpackningar. Tack vare att produkten blir starkare kan bägarens väggar tillverkas med upp till 50 % mindre material. Utmärkta tryckegenskaper är en annan stor fördel som gör att InnoMould passar perfekt till att skapa ett realistiskt intryck som fångar konsumenternas uppmärksamhet. stora enso Säg nej till giftigt trä Visste du att fram till nu har det vanligaste träslaget med lång livslängd som används i produkter för utomhusbruk varit skadligt för naturen? Stora Enso Building and Living har tagit fram en ny metod för behandling av trä som ger lång livslängd vid utomhusbruk men är säker, giftfri och miljövänlig. Den nya behandlingen som har fått namnet Q-Treat gör träet hårt, brandsäkert och väderbeständigt samt får det att hålla länge. Det behandlade träet gör Q-Treat-produkter idealiska för trädgårds- och utomhusbruk, till exempel fasader, terrasser, bryggor och kajer, lekplatser, lyktstolpar, staket, elstolpar och till och med för att läggas under järnvägsspår. Det behandlade träet kan också användas till vackra och stadiga trägolv, paneler och brandsäkra trappor i fastigheter och bostäder. Försäljningen av Q-Treat-produkter börjar under våren storaenso.com/buildingandliving papper bara tre klick bort Från och med sommaren 2012 blir det enklare att få svar på frågor om företagets säljrepresentanter, hållbarhet och certifikat inom finpapper via Stora Ensos webbplats. storaenso.com/printingandreading Brist på vatten börjar konkurrera med klimatförändringarna som ett av de viktigaste globala problemen. Tanken att mäta en produkts vattenfotavtryck utvecklades från början åt jordbruket för att se hur mycket vatten som förbrukas i olika faser av livsmedelsproduktionen. Men konsumenterna blir allt mer intresserade av hur förpackningsmaterial inverkar på vattenfotavtrycket. Stora Ensos Skoghall Bruk i Sverige har börjat mäta vattenfotavtrycket för sin vätskekartong med hjälp av en metod som tagits fram av Water Footprint Network. Den första studien av vattenfotavtrycket som utfördes i samarbete med Alliance for Beverage Cartons och Världsnaturfonden WWF publicerades år Läs mer om studien av vattenfotavtrycket i Stora Ensos Global Responsibility Stakeholder Magazine 2011 på storaenso.com (på engelska). shutterstock lasse ARViDson är det totala antalet godkända patent inom Stora Enso. Kommandot över leveranskedjan Stora Enso stärker sin ledande position inom wellpappförpackningar på tillväxtmarknader i centrala och östra Europa genom att modernisera kapaciteten för wellråvara (containerboard) vid Ostrołęka Bruk i Polen. Wellråvara håller hög kvalitet och tillverkas av returfiber. Produktionen vid den nya maskinen ska inledas i början av Företaget tar en mer aktiv roll i hela leveranskedjan för wellpappförpackningar, hela vägen från insamlingen av returfiber. I dagsläget samlas endast 40 % in i Polen, så det finns stor potential att öka insamlingen. Med den här investeringen kan vi säkra ett konkurrenskraftigt inflöde av råvara till Stora Ensos andra enheter för wellpappförpackningar, förklarar Anna-Maria Tuominen-Reini som ansvarar för leveranskedjan och affärsutveckling inom Corrugated Packaging. För Stora Enso ger wellråvara med hög prestanda effektiva förpackningar med tanke på väl fungerande leveranskedja, tryckbarhet och hållbarhetsfördelar. Efterfrågan på wellpappförpackningar av hög kvalitet ökar snabbt. Kunder som lagerhåller varor till exempel i kylrum uppskattar särskilt förpackningarnas styrka och kostnadseffektivitet. 8 Rethink Stora Enso 9

6 nyheter Tillbakablick Vad har hänt sedan Rethink 2010? 30 är det totala antalet patent och patentansökningar som Stora Enso lämnade in och fick godkända under taisto saari Problemfri drift Varkaus och Veitsiluoto Bruk har de senaste åren genomfört lyckade tester med en metod där operatörerna själva övervakar maskinernas skick. Operator Driven Reliability handlar om att operatörerna inte bara förlitar sig på sina sinnesintryck utan regelbundet läser av data från olika mätpunkter i produktionen och registrerar sina observationer med hjälp av behändiga handdatorer. Operatörerna som känner till processen väl är de första som upptäcker förändringar i maskinerna genom regelbunden övervakning och kan ingripa för att förhindra oplanerade driftstopp. Att förebygga driftstopp leder till stora kostnadsbesparingar och gör samtidigt operatörernas arbete mer mångsidigt. stora enso Odla en biljett till Brasilien Stora Enso i Sverige har lanserat en odlingstävling för universitetsstudenter. Den som har fått sin granplanta att växa högst på tre månader vinner en resa till Brasilien med besök till Stora Ensos anläggningar där. facebook.com/storaensosverige Diamanter sparar energi Det går åt mycket energi för att tillverka mekanisk massa genom malning. I augusti 2011 började Stora Ensos Maxau Bruk använda en ny malningsprocess där det går åt 25 % mindre energi för att producera samma mängd massa. Den betydande energibesparingen åstadkoms genom att man ersätter den traditionella keramiska slipstenen med en stålcylinder med industridiamanter noga fästa vid ytan i ett homogent mönster. Efter ombyggnationen är kontrollen av malningsprocessen bättre, eftersom det inte längre finns några individuella skillnader mellan maskinerna och användningen kan optimeras. Maskinernas högre produktionskapacitet har på motsvarande sätt ökat energieffektiviteten. Slutprodukten håller dessutom en jämnare kvalitet eftersom diamanterna slipar veden exakt och utan att bli slöa. Stora Enso har utvecklat den nya malningsprocessen tillsammans med fyra andra företag inom branschen. stora enso Bättre förpackningsmaterial för choklad Stora Enso Renewable Packaging har nyligen lanserat förbättrade versioner av Performa-kartong. Tack vare ett flertal tekniska nyheter vid Fors Bruk under 2011 har produkterna som används i choklad- och konfektyrförpackningar nu utmärkt släthet samt förbättrad styrka och visuella egenskaper. Efter att ha lyssnat på tryckerier och varumärkesägare har vi fokuserat utvecklingsarbetet på de viktigaste egenskaperna, det vill säga styrka och tryckbarhet. Kundernas synpunkter har kombinerats med de möjligheter som den ombyggda kartongmaskinen erbjuder, säger Eva Lundqvist, produktchef vid Fors Bruk. Hälsningar från Langerbrugge Bruk langerbrugge Bruk i Belgien och de två tyska bruken Maxau och Sachsen satsar stort på att öka insamlingen av återvunnet papper. Under 2011 inledde Stora Enso ett projekt för att påminna de boende i området om att återvinning innebär mer än bara sopsortering. I den bästa av världar används lokalt insamlat returpapper som råvara vid tillverkning av nya pappersvaror vid det närmaste pappersbruket. Det är helt klart det bästa sättet att använda returpapper på. Men idag transporteras returpapper rutinmässigt över hela Europa, alldeles för långa avstånd, även till och från Langerbrugge. Det som oroar mig mest är att 20 % av allt returpapper som samlas in i Europa hamnar långt härifrån, till exempel i Kina. Det äventyrar verkligen framtiden för de lokala bruken, säger brukschef Chris De Hollander. Projektet omfattar lobbyarbete och kommunikationsinsatser från annonskampanjer till sociala medier. Syftet är att sprida kunskap om hur viktigt och hållbart det är att lokalt samla in returpapper samt att övertyga de boende om att lokal återvinning verkligen har en effekt. Människor som slänger sitt returpapper i lokala återvinningscontainrar förtjänar att veta att de inte bara återvinner utan att de faktiskt gör skillnad, konstaterar Chris. storaenso.com/rethink youtube.com/storaenso teemu kuusimurto Smak för avfall I förra årets Rethinktidning fanns en artikel om Stora Ensos Langerbrugge Bruk, ett av de främsta bruken i världen när det gäller användning av returpapper. 10 Rethink Stora Enso 11

7 Det är en sen fredagsförmiddag i Barcelona. Olga Roger sitter på sin balkong som vetter mot en gård i den eleganta stadsdelen Eixample. Olga är drygt 40 år och urtypen för den energiska, moderna kvinnan som alltid har mycket på gång. Hon arbetar med kommunikation och har två jobb, ett i Barcelona och ett i Madrid. Dessutom har hon nyligen lagt fram sin doktorsavhandling och föreläser nu regelbundet på universitetet. Vi har stämt träff med Olga för att tala om hennes vanor när det gäller konsumtion och återvinning. På grund av sitt späckade schema konsumerar hon mängder av färdigförpackad mat och drycker. Men samtidigt representerar hon den miljömedvetna konsumenten som vet vad hon köper och varför. Till frukost äter jag rostat bröd, ost och marmelad och dricker apelsinjuice, säger hon. Hon plockar upp ett juicepaket från bordet och sticker ned ett sugrör. Den här juicen i enportionsförpackning är min favorit. När jag har bråttom tar jag bara med mig en. Att Olga vill leva praktiskt betyder inte att hon alltid gör rationella val. Marknadsundersökningar visar att vi påverkas av mängder av känslor, begär och vanor när vi handlar, och många av dem är vi inte ens medvetna om. Jag vill ha min apelsinjuice och min grönsakssoppa i kartong och min Coca-Cola i en aluminiumburk. Jag köper dem alltid så, säger hon. Hon tittar på juicepaketet i sin hand och kramar försiktigt ihop det. Jag tror att många människor har tydliga preferenser när det gäller förpackningar, även om de aldrig tänker på det. Man köper det som känns rätt. Jag gör det i alla fall. En personlig fråga För allt fler konsumenter känns det som kan återvinnas också som det rätta. För Olga är det en avgörande faktor. Jag återvinner alltid de förpackningar jag köper. Det finns en återvinningsstation precis utanför mitt hus så det är lätt att lämna förpackningarna där när jag går ut med hunden, säger hon. Men det som låter som en enkel personlig vana är ingen liten fråga när man ser det i ett större sammanhang. Europas konsumenter förbrukar totalt över en miljon ton dryckeskartonger per år. Ifall kartongen återvinns har en stor betydelse för miljön och klimatet. Även om Olga själv är noga med att återvinna ser hon inte det direkt ur den synvinkeln. Det är klart att jag bryr mig om klimatförändringen. Men uppriktigt sagt så känns det diffust och avlägset för mig. Det jag verkligen bryr mig om är det som ligger nära mig, säger hon. Den äkta Enligt ett modernt ordspråk är det bästa sättet att lära känna en kvinna att shoppa tillsammans med henne. Tyvärr har Olga Roger precis hunnit komma hem från mataffären. Text Eeva Taimisto Foto Daniel Loewe Från juicekartong till bildelar Inför en hektisk dag För Olga Roger innebär frukosten en stunds avkoppling. 12 Rethink Stora Enso 13

8 Barcelonabon Olga tittar oroligt ut över gården. Många kanske tänker att Barcelona är en trevlig stad, och visst är den det, men den är också förorenad. Det är väldigt bullrigt och skräpigt på många ställen. När jag kliver ut på gatan märker jag det. Det handlar om mitt liv och min stad. Återvinning är en personlig fråga, säger hon. Många konsumenter som bor i storstäder har i likhet med Olga insett problemet. Skräp i städerna och växande avfallsberg på återvinningsstationer utanför städerna är ingen vacker syn. I Spanien samlas för närvarande 55 % av de använda dryckeskartongerna in en siffra som ständigt ökar. Det globala avfallsproblemet handlar ändå om mycket mer än så. Enligt Europeiska kommissionen och OECD är den viktigaste frågan idag hur vi använder våra naturresurser när naturen inte kan hålla jämna steg med den ökande konsumtionen. Politikerna vill att resurserna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det som är viktigt för konsumenter är vilka slags förpackningsmaterial de väljer att köpa, om de är förnybara och hur effektivt de kan återvinnas. Skräpiga hemligheter För Olgas kartonger börjar ett nytt liv efter att hon har kastat dem i återvinningen. Avfallet hämtas och körs till en kommunal sorteringsanläggning. Efter sorteringen säljs och transporteras de använda dryckeskartongerna till Stora Ensos Barcelona Bruk. Transportsträckan är kort eftersom bruket ligger endast 20 kilometer från stadens centrum. Vi närmar oss bruket sida vid sida med en annan lastbil. Båda verkar ha bråttom att lossa sin last. När vi kommer närmare området börjar vi förstå betydelsen av återvinnare som Olga. Mängden av avfall som vi ser får oss att tappa hakan. Vi tar emot cirka två miljarder begagnade dryckeskartonger per år inom en radie av kilometer, berättar brukschefen Juan Vila. Han står ute på gårdsplanet och ser nöjd ut när han ser lastbilar komma och gå. Balarna med kartong de lämnar vid bruket ser smutsiga ut. Vissa av dem inhyser en hel armé av flugor. Det här är vår råvara, förklarar han med ett leende. Juan har all anledning att vara nöjd. Återvinningen av begagnade dryckeskartonger i Barcelona är något unikt i hela världen. Med hjälp av specialteknik kan alla delar av kartongen återanvändas vid anläggningen. Utan att något går till spillo får kartongen nytt liv i form av energi eller råvara. Jag ska ge er några basfakta till att börja med, säger Juan medan vi går över planen. Kartongen består av fibrer, plast och aluminium. Cirka 75 % är fibrer, 20 % plast och 5 % aluminium. Han plockar upp en kartong från marken och river upp den. Här på juicekartongens insida finns plast och aluminium. Att återvinna allt detta, fibrer, plast och aluminium kräver speciella knep. Juan går fram till ett transportband som forslar förpackningar och annat pappersavfall till en stor massaupplösare. Det är här allt börjar, förklarar han. Här skiljs fibrerna i dryckeskartongen från plast och aluminium. Fibrerna tvättas och vi tillverkar ny kartong av dem. Kartongen används i livsmedelsförpackningar, till exempel i paket för frukostflingor. Det används aldrig i förpackningar som har direktkontakt med matvaror, exempelvis juice- eller mjölkpaket. Juan pekar på en smutsig hög med plast- och aluminiumavfall bredvid massabehållaren. Men det revolutionerande är faktiskt vad som händer med den här högen av aluminium och plast när fibrerna avlägsnats, berättar han och fortsätter, Förut slängdes allt på tippen men idag kan vi återanvända allt. Av plasten genererar vi energi. Aluminiumet gjuter vi till block och säljer till aluminiumföretag. Värme och aluminium När Juan förklarar hur de olika lagren i dryckeskartongen återvinns låter det hur enkelt som helst. tero pajukallio tero pajukallio Innovativt koncept Juan Vila, brukschef vid Barcelona Bruk, är stolt över brukets unika återvinningsprocess. Högar med råmaterial Barcelona Bruk samlar in sitt råmaterial från en radie av km. Från skräp till råvara Använda dryckesförpackningar blir till nytt kartongmaterial, värme och aluminiumblock. Men historien visar att vägen har kantats av en del svårigheter. Stora Enso experimenterade med processen i flera år vid Varkaus Bruk i Finland, men trots mycket forskning lyckades man inte återvinna aluminiumet utan att det oxiderade. Det kanske inte hade fungerat i Barcelona heller om man inte börjat använda den innovativa tekniken som kallas för pyrolys. Tekniken belönades av Europeiska unionen förra året för att den innebär stora miljöfördelar. Bruket i Barcelona är det första i världen som använder pyrolystekniken i stor skala. Pyrolys fungerar så att man hettar upp plasten och aluminiumet till 500 C, men utan något syre. Då brinner inte plasten. I stället omvandlas den till gas och olja som ger energi till bruket, förklarar Juan. Han promenerar till en hög av perfekt formade aluminiumblock som glittrar i solen. Och det här är vad det blir av dryckeskartongens aluminium när det behandlats med värme i en pyrolysprocess. Det återuppstår så gott som på nytt. Han plockar upp ett block och räcker fram det. De här säljer vi vidare till aluminiumföretag som tillverkar nya aluminiumprodukter av dem, exempelvis stötfångare till bilar. Vi stannar upp ett tag för att fundera över juicekartongens livscykel. En gång var den ett träd som växte någonstans i Sverige eller Finland. Sedan blev den till en juiceförpackning i din kyl. Efter återvinning blev den en annan förpackning, kanske en kartong för frukostflingor eller en parfymflaska. Men den blev också till energi för ett bruk och aluminium för nya produkter. Vi tycker det här är fantastiskt. Juan ler brett och håller med, Ja, juiceförpackningen du köpte igår kan inom några veckor vara en del i en bil. Tänk på det nästa gång du dricker juice! Nya spelregler Med tanke på all den kartong som bruket bearbetar har det en verklig och avgörande positiv inverkan på miljön. Vi går in på Juans kontor och han visar oss siffrorna. Genom att återvinna plast och aluminium sparar vi cirka ton avfall per år. Utan pyrolys skulle allt hamna på soptippen. Det låter som ett lysande resultat, men vi ifrågasätter att bruket satsar så här mycket enbart för att rädda miljön. Det stämmer. Vi tjänar också pengar på det, medger Juan. Han plockar fram papper och penna för att visa. För det första slipper vi tippavgifter. För det andra producerar vi aluminium och kan sälja det. För det tredje producerar vi gas och olja som kan omvandlas till energi i form av ånga eller till och med elektricitet. Han visar ett diagram. För 14 Rethink Stora Enso 15

Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE. Stora Enso 2012

Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE. Stora Enso 2012 Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE Stora Enso 2012 Bilaga Stora Enso Fakta & siffror 2012 Stora Enso 2012 Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE Certifierad excellens. Den här årsrapporten är tryckt på LumiArt

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Holmen s paper#2 2014

Holmen s paper#2 2014 Holmen s paper#2 2014 Serietidningsförlaget bekämpar sjunkande upplagor med nya hjältar Europa Apotheek sparar både pengar och miljö med Holmen VIEW Ny studie: Det finns ett stort behov av papper Trevlig

Läs mer

INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte.

INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte. MOSTPHOTOS 45 51 52 INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte. 53 54 55 56 57 58 59 60 55 52 Smart design Finurlig formgivning med rent samvete. 48 49

Läs mer

Holmen s paper#1 2015

Holmen s paper#1 2015 Holmen s paper#1 2015 Modesajt bjuder på exklusiv inspiration på papper förstås Årets nyhet! Holmen UNIQ utmanar SC-segmentet Print Power Deutschland kämpar mot missuppfattningar om papper Forskaranalys:

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

En titt på varumärket INEOS

En titt på varumärket INEOS Vem är INEOS? En titt på varumärket INEOS Q4 ISSUE 2011 ineos capital Jim Ratcliffe pratar öppet om sina prioriteringar för INEOS och hur han ser på framtiden Utom räckhåll James Cracknell, OS- och VM-mästare

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE Nummer 4/2012 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE BERÖMT FÖRFLUTET, LYSANDE FRAMTID VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 10 ÅR I KINA Inblick i Kina: Anläggningsbranschen och vad folk egentligen tycker om Volvo

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Holmen s paper#3 2011

Holmen s paper#3 2011 Holmen s paper#3 2011 Visst går det att skapa Haute Couture av papper! Vem är tre millimeter lång blond, slank och vacker? Tryckta media och UpCode ökar papperets slagkraft Excellent säger Sture om XLNT

Läs mer

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd ett magasin från sca om trender, marknader och affärer nº 2 2009 shape colombia älskar sina kvartersbutiker 3 analytiker om scas strategi Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd småförpackningar

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial BiLLerudkorsnäs årsredovisning 2012 Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial årsredovisning 2012 MaTerial och TjäNSTer

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer