Holmen s paper#3 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper#3 2012"

Transkript

1 Holmen s paper# Nya Holmen VIEW Google tror på papper Framtidens kataloger Skogsskolan från återväxt till slutavverkning

2 TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Tony Yoh Jansson (3, 4 7), Peder Sundström (3, 8 11), Ola Kjelbye (13), Lasse Modin (14 15), Christel Lind (3, 16 19), Rainer Sennewald (3, 21 23), Magnus Wahman (24 27) GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings Tryckeri PAPPER: Omslag Invercote G 180 g/m 2, inlaga Holmen TRND 80 g/m 2, bulk 2.0 ANSVARIG UTGIVARE: Nils Ringborg Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. Printed on paper #3 Säg hej till nya Holmen VIEW Framtidens kunder ställer högre krav på sitt papper. Därför är vårt nya VIEW-papper framtaget i tät dialog med våra kunder. Papperet har nu mer bulk, mer ljushet och känslan är ännu mera silk! Med VIEW sätter vi också en helt ny branschstandard och vi kommer att bli en riktig utmanare! Så det är med både glädje och stolthet som vi på Holmen Paper presenterar nya VIEW. Kvalitetsmässigt lämpar sig pappret mycket bra till magasin, broschyrer och resemagasin eftersom bildoch färgåtergivningen är så bra. Bulken är hög och du får bra stabilitet i papperet. Ljusheten har vi jobbat fram under en lång tid och där är hela VIEW-temet otroligt nöjda. Känslan är också något som vi finslipat. Nu är vi nära silkier than silk. Nu tänker säkert många av er men VIEW finns ju redan, och det är helt rätt, VIEW finns sedan tidigare. Men nya VIEW håller både högre ljushet och andra egenskaper i det närmaste en helt ny produkt alltså. We love VIEW. And you will love the new VIEW too. Krister Nygård

3 Även Google använder gammal hederlig direktreklam 8 Digital teknik revolutionerar naturvårdsplaneringen 12 Mamma-porren lockar miljontals läsare 14 VIEW 2.0 är här 16 Tryckare hjälper kunderna med sitt digitala liv 21 Pappersteater i Preetz 24 Ett liv utan papper? Inte om du tillhör dem som är People committed to paper Omslaget En bild säger mer än tusen ord. Eller vad sägs om VIEW och silke, kunskap i skogsskolan, natur och naturvårdsplanering, boken Fifty Shades of Grey och pappersteater, för att nämna några. 3

4 OOGLE

5 Google tror på integrerade kampanjer Den optimala lösningen är ofta en kombination En miljard Googlesökningar per dag talar för sig själv. Ingen annonsör kan vara oberörd av en sådan siffra. Särskilt inte när den hela tiden ökar. Google s framgångar både fascinerar och skrämmer. Internetekonomin öppnar affärsmöjligheter, men de nya aktörerna blir samtidigt allt svårare utmanare till traditionella medier. Holmen s paper har besökt Googles Sverigekontor för att ta pulsen på den utmanare som växer allra snabbast. Hur ser de på traditionella reklamkanaler som tidningar och direktreklam? Ett uppkopplat land Visserligen är kontoret i Stockholm bara ett av ett 70-tal Googlekontor, men Sverige är en marknad där nästan alla är uppkopplade och andelen smartphoneanvändare hör till de högsta i världen. Det som händer i Sverige kan alltså vara en indikator på vad som är på gång globalt. Trots att det är nästan 900 mil till huvudkontoret i Kalifornien har Sverigekontoret också en speciell ställning i Googleimperiet. Av våra cirka 90 anställda är ungefär hälften specialister som är med och driver viktiga delar av Googles globala produktutveckling. Sverige har hög teknisk kompetens på det här området och internetekonomin betyder mycket för landet, säger Stina Honkamaa Sverigechef för Google. Sök växer snabbast Globalt omsatte Google 2011 ca 38 miljarder US-dollar, varav det allra mesta kom från annonsförsäljning på företagets 180 sajter. På den svenska söksajten görs dagligen mellan 25 och 30 miljoner sökningar, vilket annonsörerna är väl medvetna om. Än så länge svarar sökmarknadsföringen bara för 8,6 procent av den svenska reklamkakan, men sök är tillsammans med mobilannonsering den reklamkanal som växer allra snabbast. Prognoserna pekar på en årlig tillväxt på minst 25 procent. I föregångslandet Storbritannien har sökmarknadsföringen redan mer än 20 procent av de totala reklaminvesteringarna. Kombinera mera Google blir alltså en allt tuffare konkurrent på annonsmarknaden, men Stina Honkamaa framhåller att det finns synergier mellan nya och traditionella medier och att de har möjligheter att utvecklas tillsammans. Vår erfarenhet är att integrerade kampanjer, till exempel satsningar där TV, print och internet kombineras, får starkast genomslag, säger hon. Jeanna Rutherhill, som är försäljningschef för affärsområdet media och underhållning, kan ge många exempel på att printreklam drar trafik till nätet. Till exempel märks det direkt i Googles sökstatistik när stora detaljhandelskedjor som Media Markt eller H&M kör printkampanjer. Reklamutskicken väcker köplust och konsumenterna söker sig därför vidare till annonsörernas 5

6 hemsidor, ofta via Google. Om annonsörerna då har förstärkt sin kampanj med till exempel Google AdWords, se nedan, blir genomslaget ofta ännu starkare. Intäkter till tidningarna Även på tidningsmarknaden ser Google ökande samverkansmöjligheter, men då gäller det förstås nätupplagorna. Den tjänst som Google främst pushar för är AdSense, se nedan. Enligt Google genererar AdSense redan nu intäkter hos förlag och andra publicister på ca sex miljarder USdollar per år, globalt räknat. Den siffran bedöms öka rejält framöver. Vi ser många möjligheter för tidnings- och tidskriftsförlag att med hjälp av internet utveckla sina affärsmodeller tillsammans med oss, säger Jeanna Rutherhill. DR till småföretag Storföretagen som gått i bräschen för sökmarknadsföringen tillsammans med Google Sverige arbetar målmedvetet med att marknadsföra sina tjänster till de mindre företagen. En kanal man då använder är gammal hederlig direkt-reklam. Till exempel gör Google på papper reklam för sin internettjänst Ditt företag on line och för AdWords. Det är inget konstig med det. Vi ser direktreklam som ett bra sätt att nå ut till företag som inte är digitala. Varje reklamkanal har sina speciella styrkor, säger Jeanna Rutherhill. Visuellt och fysiskt Naturligtvis är man nyfiken på vad en försäljningschef på Google, ser som papperets främsta styrka. Jeanna Rutherhill pekar på flera aspekter. Det visuella och det fysiska. Bra bilder och den fysiska känslan av att hålla i en välgjord trycksak betyder väldigt mycket. Själv är jag storkonsument av magasin och uppskattar en väl utformad produkt, säger hon. Optimal lösning Alla som jobbar med reklam vet att de olika kanalerna har sina speciella för- och nackdelar. Utmaningen är att i varje enskilt fall hitta det optimala sättet att kommunicera med sin målgrupp. Traditionella och nya reklammedier har helt olika egenskaper som det gäller att ta tillvara. Och som sagt, den optimala lösningen är ofta en kombination, säger Jeanna Rutherhill. Google AdSense Google AdSense är ett kostnadsfritt program som on-linepublicister använder för att visa Googleannonser på sina webbsidor. Annonserna är relaterade till innehållet på sidorna och publicisterna får del av de annonsintäkter som genereras. Google AdWords Google AdWords är textannonser på Google som listas högst upp ovanför och till höger om det organiska sökresultatet. Annonsören betalar endast när någon klickar på annonsen. Denna typ av annonsering kallas ibland också för sponsrade länkar eller sökordsannonsering. 6

7 Samarbetar med Posten Google Sveriges samarbete med svenska Posten AB är ett exempel på hur nya och traditionella reklamkanaler samarbetar. Som DR-kund hos Posten AB erbjuds man bland annat möjlighet att köpa Googles sökordstjänst AdWords, se nedan, för att förstärka sin kampanj. Båda parter säger sig vara mycket nöjda med det här samarbetet och vill gå vidare med fler kombinationstjänster. Vår erfarenhet är att integrerade kampanjer, till exempel satsningar där TV, print och internet kombineras, får starkast genomslag, säger Stina Honkamaa Sverigechef för Google. Vi ser många möjligheter för tidnings- och tidskriftsförlag att med hjälp av internet utveckla sina affärsmodeller tillsammans med oss, säger Jeanna Rutherhill Googles försäljningschef för affärsområdet media och underhållning i Sverige. Direktreklam är en viktig kanal för Google när de presenterar sina tjänster för små- och medelstora företag.

8 Välkomna till Skogsskolan! Skogsbruk är en spännande och mångfacetterad verksamhet. Rätt utförd ger det mycket tillbaka: god tillväxt, hög kvalitet, stora miljö- och rekreationsvärden samt långsiktigt tryggad råvara till industrin. Som en av Sveriges största skogsägare har Holmen byggt upp en hög kompetens genom hela kedjan, från återväxt till slutavverkning. I en serie artiklar tänker vi presentera olika medarbetare som var för sig bidrar till skötseln av Holmens nära 1,3 miljoner hektar skog. De blir lärarna och inspiratörerna i serien Skogsskolan. Först ut är produktionsledare Lars-Göran Nyström som kan överblicka nära 40 års arbete med Holmens skogar.

9

10 Utvecklingen går åt rätt håll Lars-Göran Nyström Skogens alla värden ska utvecklas. Det är en utgångspunkt för Holmens skogsbruk. Ökad tillväxt skapar ekonomiska värden, men biologisk mångfald och andra naturvärden är lika viktigt. teras. Resultaten kan leda till att ökat fokus sätts på vissa åtgärder. Till exempel jobbar man nu extra mycket för att skydda värdefulla vattendrag. Utmaningen är att i praktiken förverkliga ett sådant hållbart skogsbruk. Vackra målsättningar måste resultera i konkreta åtgärder och det ska ske överallt i ett skogsinnehav som omfattar 1,3 miljoner hektar. Samtidigt ska skogsbruket samsas med andra intressen som jakt, rennäring och friluftsliv. Mycket mer skog Inom Holmen Skog är mer än anställda och entreprenörer sysselsatta med sina respektive bitar av den här helheten. För att få en glimt av hur produktion och naturvård förenas har vi hälsat på Lars-Göran Nyström, en av fem produktionsledare i Holmen Skogs Lyckseledistrikt i norra Sverige. Lars-Göran arbetar inte specifikt med naturvårdsplanering utan med skogsskötsel, men naturvårdshänsynen genomsyrar all verksamhet. Under sina 37 år i skogsbruket har han sett viktiga förbättringar genomföras. Det mest positiva är att vi idag har mycket mer skog än tidigare. Att inte avverka mer än tillväxten är grunden och så har vi lyckats skapa livskraftiga ungskogar med hög tillväxt, säger Lars-Göran Nyström. Ständiga förbättringar Lars-Göran Nyström understryker att naturvårdshänsynen i skogen är en process, något som man aldrig blir klar med. Nya problem dyker upp och skogsbruket måste hela tiden vara redo att ta till sig ny kunskap. Naturvårdsplaneringen är vida överlägsen vad den var förr. Visst sker det misstag ibland, men jag tror inte att någon medvetet åsidosätter våra riktlinjer. Ny teknik Den digitala tekniken har revolutionerat naturvårdsplaneringen. Skogsmarken inventeras och registreras med modern teknik och utifrån databaserna gör Holmens experter planer för avverkningar och skogsskötselåtgärder. För dem som praktiskt arbetar i skogen finns en rad nya hjälpmedel, till exempel Holmens digitaliserade traktplaneringspaket där all aktuell information finns sammanställd på detaljerade kartor. Med hjälp av GPS-tekniken kan maskinförarna då exakt se vilka naturoch kulturvärden som ska sparas. Det är en fantastisk hjälp, särskilt då avverkningarna måste ske i mörker och i djup snö, säger Lars-Göran Nyström. Lämnar över något bättre För medarbetarna inom Holmen Skog är det alltså ett omfattande pussel av små och stora åtgärder som tillsammans ska bidra till ett hållbart skogsbruk. Att till nästa generation lämna över en skog som är i bättre skick är en hederssak för alla skogsbrukare. Lars-Göran, som själv har några år kvar till pensionen, tycker att man lyckats tämligen väl med det. Den skog vi nu ser växa upp får både högre tillväxt och större naturvärden än den som anlades för år sedan, säger Lars-Göran Nyström. 10 Användningen av förädlat plantmaterial och effektivare skogsskötselmetoder ligger bakom tillväxtökningarna. I landets skogar finns idag dubbelt så mycket virke som för 100 år sedan. Holmen gör årliga utvärderingar av slutavverkningar samt av återväxt, röjning och gallring. Det sker genom stickprovsundersökningar där procent av de aktuella arealerna inven-

11 Kort om Distrikt Lycksele Lycksele är det näst nordligaste av Holmen Skogs 18 distrikt. Arealen produktiv skogsmark uppgår till hektar och skogen utgörs av 54 procent tall, 31 procent gran och 15 procent lövträd. Lycksele distrikt är långsträckt, nästan 20 mil långt. Rennäring bedrivs i hela distriktet, vilket gör att samverkan med samebyarna är omfattande.

12 Nya försäljningsrekord när mamma-porr sopar mattan med både trollkarlar och kluriga koder Den erotiska trilogin Fifty Shades of Grey, skriven av hittills okända E L James, har slagit knockout på den litterära världen. Den har snabbt tagit sig in på förstaplatsen på topplistor i en rad länder och konkurrerar ut både Dan Browns Da Vinci-koden och J K Rowlings storsäljande böcker om Harry Potter på olika typer av försäljningslistor. 12 S edan lanseringen i mars i år har Fifty Shades of Grey även hunnit bli den mest sålda boken någonsin på nätsajten amazon.com i början av augusti hade boken sålt i mer än fyra miljoner exemplar, både tryckta böcker och e-böcker, och petade därmed ner Harry Potter och dödsrelikerna från förstaplatsen. Sett till total försäljning i hela världen har E L James böcker, med drygt 30 miljoner sålda exemplar, dock fortfarande en bit kvar jämfört med Harry Potter-serien som totalt har sålts i ca 400 miljoner exemplar. Å andra sidan har Fifty Shades of Grey bara funnits på marknaden i ett halvår och i ett fåtal länder än så länge Ny genre lockar läsare Men hur kommer det sig då att en medelålders tvåbarnsmamma som började skriva korta erotiska noveller på nätet, bland annat med de välkända karaktärerna från Twilight-serien, Bella och Edward, som huvudpersoner, lyckas skriva en bok som berör och lockar miljontals läsare? Experterna och tyckarna är som vanligt många. Och de flesta verkar överens om att det inte handlar om något litterärt storverk. Nej, att Fifty Shades of Grey, som anses ha banat väg för en helt ny genre mummy porn säljer i miljontals exemplar på rekordtid beror naturligtvis först och främst på erotiken. Att den dessutom har blivit en snackis som diskuteras vid fikabord och i tv-soffor, på bloggar och i alla tänkbara, både sociala och traditionella, medier bidrar förstås också till intresset och köplusten. Räkna med mer James framgångssaga har alltså banat väg för en ny genre, vilket bokförlagen såklart har snappat upp. Just nu letar förläggare världen över med ljus och lykta efter erotiska romaner, nya såväl som gamla som kan fräschas upp. Att läsas tillsammans med en kopp te, och i tryckt version likaväl som på läsplatta. Det ena verkar uppenbarligen inte utesluta det andra. Visst känns det bra. Fakta att briljera med Trilogin är såld till 37 länder. Filmrättigheterna är sålda till Universal Pictures och Focus Features. 12 miljoner sålda exemplar i Storbritannien och över 20 miljoner i USA. Snabbaste boken någonsin att nå en miljon sålda tryckta exemplar 11 veckor. Da Vinci-koden hade det tidigare rekordet 36 veckor. Handlingen Fifty Shades of Grey handlar om den unga litteraturstudenten Anastasia Steel som dras in i ett passionerat förhållande med den några år äldre framgångsrike, och betydligt mera erfarne, företagaren Christian Grey. Grey visar sig snart inte vara någon vanlig man stormrik, passionerad och kontrollerande, med mörka hemligheter som döljs under den perfekta ytan.

13 Henrik Lindvall Norstedts hoppas på succé även i Sverige Den svenska utgåvan av Fifty Shades of Grey släpptes i september och med tanke på försäljningssuccén världen över är det inte svårt att förstå att många svenska förlag gärna hade lagt vantarna på den utgivningen. Vi var helt enkelt snabbast och hann köpa böckerna innan alla andra, berättar Henrik Lindvall, nöjd förläggare på Norstedts. Norstedts är Sveriges äldsta förlag, grundat 1823, och här har man förstås väldigt höga förväntningar på höstens försäljningssiffror. I steg 1 trycktes exemplar av boken, vilket är en hel del med svenska mått mätt: Det händer väldigt sällan för översatta böcker nu för tiden, säger Henrik Lindvall. I anslutning till att boken släpptes trycktes två omgångar till, med exemplar i varje. Det innebär att Norstedts redan innan utgivningsmånaden var slut hade tryckt böcker. Och naturligtvis har förlaget ständig bevakning på hur mycket som säljs dag för dag. Det hör till de normala rutinerna, men visst håller vi extra koll på just den här boken, bekräftar Peder Hägerström, som är produktions- och ITdirektör på Norstedts, och fortsätter: Vi försöker alltid få så korta trycktider som möjligt, och i det här fallet, när det handlar om en så pass stor och viktig titel, har vi jobbat lite mer än vanligt med det. Så om försäljningen rusar iväg är både Norstedts och tryckeriet beredda. Vill läsarna ha fler böcker så får de fler böcker. Självklart.

14 Holmen VIEW För närmare två år sedan lanserades Holmen VIEW. Ett obestruket papper med silkkänsla, där ytan ger hög tryckglans och bra läsbarhet. Papperet har också en utmärkt återgivning av bilder och färger och hög volym. Egenskaper som tillsammans innebär att du som kund kan gå ner i ytvikt och ändå behålla trycksakens image och papperskänsla. Första upplagan av Holmen VIEW hade bra egenskaper, men som det är med alla produkter, utvecklingen måste gå framåt. Det gäller ju även Holmen VIEW, säger Tommy Wiksand, sälj- och utvecklingschef på Holmen Paper. Flera förbättrade egenskaper Nu när nya Holmen VIEW lanseras öppnar vi upp för helt nya möjligheter att producera magasin, produktkataloger och direktreklam på ett attraktivt sätt både utseendemässigt och ekonomiskt. Vi har arbetat igenom konceptet och förbättrat papperet ytterligare. I nya Holmen VIEW går vi ett steg längre och ökar ljusheten och silk-

15 känslan. Papperet behåller sin känsla av ett MF-papper men med tryckegenskaper som kan jämföras med ett SC-papper. Holmen VIEW är utvecklat tillsammans med kunderna och i dialogen har det framkommit att, nyanser (shade) och papperets volym är det viktigaste. Papperet kommer att bli en riktig utmanare till LWC-papper, fortsätter Tommy Wiksand. Vi brukar jämföra Holmen VIEW 54 gramspapper med ett 60 grams LWC-papper. Det innebär att du behåller trycksakens tjocklek efter som Holmen VIEW har högre bulk än ett LWC papper. Tryckbarhet, färg- och bildåtergivningen är densamma för din trycksak. När du börjar räkna på Holmen VIEW blir fördelarna tydligare. Förutom att du sparar pengar på inköpet finns det även fördelar när det kommer till frakt, distribution och porto, avslutar Tommy Wiksand. Som tidigare är Holmen VIEW anpassat för djuptryck och heatset, något som ger bra kör- och tryckbarhetsegenskaper. Använd Aurasma Lite-appen på uppslaget och kolla in filmen direkt i magasinet.

16 Med sikte på framtidens kataloger Framtidens kataloger blir mer segmenterade och individualiserade för att träffa exakt rätt målgrupp. Tryckindustrin ska inte bara anpassa sig till den trenden utan måste vara med och driva teknikutvecklingen, menar Sven Plundrich vd för Willmy PrintMedia GmbH. 16 I nnovation är ett framgångsrecept för Willmy PrintMedia i Nürnberg. Det familjeägda företaget grundades redan 1894 och växte snabbt till ett kvalitetstryckeri med brett sortiment. High Volume Printing Idag ligger Willmys fokus helt på vad man kallar High Volume Printing, det vill säga kataloger med stort omfång och höga upplagor. Telefonkataloger utgör hälften av produktionsvolymen, men det som växer snabbast är produktkataloger om allt från sportutrustning, verktyg, kontorsutrustning och bildelar till specialkataloger för resor och camping. Glad att jag hade fel Företagets vd har all anledning att vara nöjd med den utvecklingen. Willmy har med god lönsamhet lyckats fylla sina pressar trots konkurrensen från de digitala alternativen till katalogproduktion. Sven Plundrich medger att den positiva utvecklingen av tryckverksamheten dessbättre gått stick i stäv med hans egna förutsägelser. Då jag kom till Willmy för 19 år sedan, direkt efter min studietid, deklarerade jag att framtiden ligger i digitala medier. Mitt budskap var att om tio år skulle Willmy inte arbeta med papper. Jag är väldigt glad att jag hade fel. Idag är vår tryckvolym mer än fem gånger så stor som då, säger Sven Plundrich. Att han, liksom många andra i branschen, missbedömde trycksakernas konkurrenskraft berodde främst på att man underskattade deras betydelse som push-media, menar Sven Plundrich, se rutan nedan. Nya verksamheter Den unge vd:ns starka intresse för de digitala medierna satte emellertid bollen i rörelse på ett mycket positivt sätt. Som komplement till tryckeriverksamheten byggdes på kort tid flera framgångsrika företag upp. De inriktade sig på mjukvaruutveckling, uppbyggnad av nätplattformar, digitala konsulttjänster och att erbjuda tjänster åt förlagsbranschen med mera. Affärsidén var att hjälpa både befintliga och nya kunder att ta steget in i den digitala världen. Idag är alla dessa företag förenade i Willmy MediaGroup, se sid 20. I det avseendet hade jag lyckligtvis rätt. Det finns en mycket stor potential i kombinationen av tryckmedia, internetmedia, mobilmedia och sociala medier hos oss, säger Sven Plundrich. Sju miljoner i timmen När Holmen s paper besöker Willmy är det tryckeriverksamheten som är i fokus. Hjärtat i Willmys tryckeri är två 72-sidors rulloffsetpressar, som tillsammans kan producera sju miljoner A4-sidor i timmen. De båda systermaskinerna spottar ut denna ström av sidor 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Lägre ytvikter Volym och kostnadseffektivitet är alltså A och O för Willmy och valet av papper är då en av de viktigaste faktorerna. I all tryckproduktion är god körbarhet och hög tryckkvalitet de grundläggande kraven. Då det gäller katalogproduktion måste kunderna dessutom analysera alla möjligheter att välja papper som har låg ytvikt för att minimera katalogernas vikt. Distributionskostnaderna är ju en så stor

17

18 del av totalkostnaderna, säger Thomas Rupprecht inköpschef på Willmy Print- Media. Från Holmen Paper köper Willmy främst Holmen VIEW, som med sin höga volym, tryckglans och silkkänsla är ett populärt alternativ till bestrukna katalogpapper. Fortsatt tillväxt Ledningen för Willmy Print- Media är övertygad om att tryckta produktkataloger kommer att vara en viktig marknadsföringskanal även i framtiden. En förutsättning är emellertid att tryckerierna inte bara anpassar sig till marknadstrenderna utan utvecklar nya lösningar som hjälper kunderna att genomföra sina marknadsstrategier. Det gäller till exempel produktionen av segmenterade kataloger, där innehållet kan varieras utifrån olika målgruppers intressen och behov. Upplagorna blir mindre, utskicken blir fler och framförhållningen blir kortare. Den trenden ställer högre krav på flexibilitet hos oss som tryckare men också på våra pappersleverantörer. Snabbhet, tillförlitlighet och service blir ännu viktigare, vilket gör att vi måste ha nära relationer med leverantörer som vi verkligen kan lita på, säger Thomas Rupprecht. Individualisering blir nästa steg Willmyledningen anser att segmenteringstrenden bara är början på en mer genomgripande förändring. I nästa steg handlar det om individualiserade kataloger. Istället för att som idag trycka likadana kataloger åt en kund kommer kunden att vilja ha kanske varianter av samma katalog helt enkelt en egen individualiserad version för varje slutkund. Innehåll och utformning av dessa individualiserade versioner styrs av detaljerad information om konsumenternas köpvanor och intressen. För katalogproducenten gäller det att utveckla system för att hantera sådana data så att innehållet i de olika katalogvarianterna kan skräddarsys. Willmy MediaGroup har satsat stora resurser på att utveckla ett system som gör sådan katalogproduktion kostnadseffektiv. Vi är på mycket god väg, konstaterar Sven Plundrich. Specialutvecklad teknik Willmys tryckeri är byggt med tanke på expansion och frågan är inte om utan när företaget ska investera i en ny produktionslinje för den Thomas Rupprecht 18

19 här typen av framtidskataloger. Flera olika alternativ utreds. Själva tryckfunktionen är faktiskt en ganska liten del av den helhetslösning vi ska ta fram. Den stora utmaningen är att utveckla de nya mjukvarusystemen som behövs för att förbereda individualiserade trycksidor i samma hastighet som tryckpressen trycker sidorna. Klart är emellertid att vi måste satsa på en ny industriell form av digital tryckteknik, säger Sven Plundrich. Glöm inte push-effekten! Internet och mobilmedia är fantastiska pull-media. Men print är helt överlägset när det gäller push-marknadsföring. Den skillnaden borde fler marknadsdirektörer ta hänsyn till, säger Sven Plundrich. Push-marknadsföring brukar beskrivas som att man tar produkten till konsumenten. Genom direktreklam, kataloger eller dylikt försöker man få konsumenten att vilja köpa en vara utan att hon eller han egentligen söker efter den, eller ens är medveten om att den finns. Pull-marknadsföring handlar om att konsumenten köper en produkt som hon eller han redan hade bestämt sig för att köpa. Den som redan bestämt sig för att köpa en kamera letar på nätet, jämför olika företags hemsidor eller kanske går in på en blogg. Idag, när så mycket kretsar kring internet, mobilmedia och sociala medier är det alltför många som underskattar push-marknadsföringen. Tryckerier och pappersproducenter borde gemensamt lyfta fram printmediernas styrka, speciellt till den yngre generationen av marknadsförare. Det är ju de som blir morgondagens beslutsfattare, säger Sven Plundrich. Nürnberg

20 Willmy MediaGroup har 250 anställda varav 120 arbetar inom tryckeriverksamheten Willmy PrintMedia. Gruppen omsätter cirka 40 miljoner euro. Willmy MediaGroup både print och digitalt Willmys uppgift är att hjälpa kunderna att producera deras media. Då talar vi inte bara trycksaker utan hela mediamixen med e-handel, webshops, mobilmedia, sociala medier med mera, säger Sven Plundrich vd för Willmy PrintMedia och delägare i Willmy MediaGroup. Som komplement till Willmy PrintMedia finns idag Geneon media solutions Gmbh, som är specialiserat på utveckling av mjukvara såväl inom print som e-handel och andra digitala mediakanaler. Där utvecklas bland annat B2B-portaler som organiserar hela beställningsprocessen från kunden vid datorskärmen via beställningen fram till varuhanteringen och lagerhållningen. IRS, Integrated Realization Services GmbH erbjuder PreMedia-system, med specialisering inte bara på web-to-print utan också på web-to-media. Kunderna kan utifrån samma plattform, och i ett integrerat system, producera samma material i olika mediekanaler. Förlaget WillmyCC magasin, publicerar på uppdrag rådgivningsböcker, andra böcker och elektroniska medier. Web-to-print för adidas Willmys uppdrag för adidas är ett exempel på hur de olika delarna av Willmy MediaGroup samverkar. I sin globala marknadsföring använder adidas ett Web-toprint-system från IRS som producerar katalogerna till fler än 25 länder. Genom en skräddarsydd databas och det egenutvecklade mjukvarusystemet GeNERA anpassas katalogernas språk, innehåll, utformning, omfång med mera exakt till den specifika marknaden. 20

21 Stor teater i liten skala Sjutton scener, sjuttio utsålda föreställningar från åtta länder och en internationell publik som upplever årets höjdpunkt. Nej, det är inte Broadway eller West End utan den årliga pappersteater-träffen i den nordtyska staden Preetz.

22 Inramningen är kanske inte så spektakulär. Hela evenemanget går av stapeln i en skola där klass rummen under tre dagar förvandlas till teatersalonger, med scener som bara är några meter breda. Publiken sitter sammanpackad så nära scenen som möjligt för att följa de halvtimmeslånga föreställningarna. Ögonblicket då dörrarna stängs och ljuset släcks är magiskt. Du dras in en miniatyrvärld och glömmer allt annat, säger Marlis Sennewald, ledare för Preetzer Papiertheatertreffen. Trots det lilla formatet är det stor teater, som spelas. I år stod till exempel Chekhov på programmet tillsammans med operetten Läderlappen av Johan Strauss och femton andra föreställningar. Allt är nytt, ingen pjäs har tidigare uppförts i Tyskland, som pappersteater. Det största dragplåstret den här gången var microscope Toy Theater från San Fransisco, som satte upp A Real Elephant inspirerad av en barnbok av Alexander Kuprin. Som vanligt var biljetterna slutsålda. Marlis Sennewald förklarar det stora intresset med att det är ett intensivt och intimt evenemang. Allt utspelas på en och samma plats och publiken och de som gör föreställningarna får lätt kontakt. Folk möts, diskuterar och skrattar tillsammans. Har man en gång varit med så är man fast. Väldigt många kommer tillbaka år efter år, säger Marlis Sennewald. 22

23 23

24

25 Vad vore livet utan papper? Det började med ett sommarjobb på Domsjöfabriken under 1970-talet. Sedan dess har Dan Buskhe blivit pappersbranschen trogen och tillhör utan tvekan kretsen av People committed to paper. Att han hamnat där förklarar Dan, som arbetat huvudsakligen med utvecklingsfrågor, så här: Massa och papper är ett öppet och spännande arbetsfält. Här är förloppen efter en förändring mindre förutsägbara än inom till exempel den petrokemiska industrin. Det har alltid fascinerat mig, liksom att få jobba med större projekt och processlösningar som kräver en hel del tankeverksamhet. Det här fick Dan att välja kemisk apparatteknik när han under 1980-talet studerade och tog sin civilingenjörsexamen på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Idag arbetar han med strategisk produktutveckling åt både Hallsta och Braviken. Uppgiften och utmaningen är att ge Holmen Paper ett ännu bättre grepp om hur förändringar av tillverkningsprocesserna påverkar papperets kvalitet och produktivitet. Kan mäta oss fram Frågorna som behöver svar är många och ofta komplexa. Vad det handlar om är enkelt uttryckt att fokusera utvecklingsarbetet på de insatser som är mest kostnadseffektiva och ger bäst effekt. Vad betyder till exempel ett byte av fyllmedel? Hur påverkas produktkvaliteten om man förändrar sammansättningen av massan? Kan man ta vara på pappersmaskinens egenskaper på ett bättre sätt? För att hamna rätt måste man kunna mäta effekterna av genomförda förändringar. Här har Holmen Paper kommit en bra bit på väg. Vi har utvecklat en modell som gör att vi kan mäta oss fram, så att vi säkrar de steg vi tar i utvecklingsarbetet, säger Dan som just nu jobbar med ett spännande och strategiskt viktigt projekt i djuptryck. Singapore nästa Utvecklingsfrågor har Dan arbetat med sedan 1994, då han och hustrun Eva 25

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017

Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017 Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017 Stiftelsen Skogssällskapet: Verkar för en hållbar utveckling av skog och mark Allmännyttig stiftelse Grundades 1912 Det här gör vi: Sköter skog åt privata

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer