Holmen s paper#3 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper#3 2012"

Transkript

1 Holmen s paper# Nya Holmen VIEW Google tror på papper Framtidens kataloger Skogsskolan från återväxt till slutavverkning

2 TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Tony Yoh Jansson (3, 4 7), Peder Sundström (3, 8 11), Ola Kjelbye (13), Lasse Modin (14 15), Christel Lind (3, 16 19), Rainer Sennewald (3, 21 23), Magnus Wahman (24 27) GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings Tryckeri PAPPER: Omslag Invercote G 180 g/m 2, inlaga Holmen TRND 80 g/m 2, bulk 2.0 ANSVARIG UTGIVARE: Nils Ringborg Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. Printed on paper #3 Säg hej till nya Holmen VIEW Framtidens kunder ställer högre krav på sitt papper. Därför är vårt nya VIEW-papper framtaget i tät dialog med våra kunder. Papperet har nu mer bulk, mer ljushet och känslan är ännu mera silk! Med VIEW sätter vi också en helt ny branschstandard och vi kommer att bli en riktig utmanare! Så det är med både glädje och stolthet som vi på Holmen Paper presenterar nya VIEW. Kvalitetsmässigt lämpar sig pappret mycket bra till magasin, broschyrer och resemagasin eftersom bildoch färgåtergivningen är så bra. Bulken är hög och du får bra stabilitet i papperet. Ljusheten har vi jobbat fram under en lång tid och där är hela VIEW-temet otroligt nöjda. Känslan är också något som vi finslipat. Nu är vi nära silkier than silk. Nu tänker säkert många av er men VIEW finns ju redan, och det är helt rätt, VIEW finns sedan tidigare. Men nya VIEW håller både högre ljushet och andra egenskaper i det närmaste en helt ny produkt alltså. We love VIEW. And you will love the new VIEW too. Krister Nygård

3 Även Google använder gammal hederlig direktreklam 8 Digital teknik revolutionerar naturvårdsplaneringen 12 Mamma-porren lockar miljontals läsare 14 VIEW 2.0 är här 16 Tryckare hjälper kunderna med sitt digitala liv 21 Pappersteater i Preetz 24 Ett liv utan papper? Inte om du tillhör dem som är People committed to paper Omslaget En bild säger mer än tusen ord. Eller vad sägs om VIEW och silke, kunskap i skogsskolan, natur och naturvårdsplanering, boken Fifty Shades of Grey och pappersteater, för att nämna några. 3

4 OOGLE

5 Google tror på integrerade kampanjer Den optimala lösningen är ofta en kombination En miljard Googlesökningar per dag talar för sig själv. Ingen annonsör kan vara oberörd av en sådan siffra. Särskilt inte när den hela tiden ökar. Google s framgångar både fascinerar och skrämmer. Internetekonomin öppnar affärsmöjligheter, men de nya aktörerna blir samtidigt allt svårare utmanare till traditionella medier. Holmen s paper har besökt Googles Sverigekontor för att ta pulsen på den utmanare som växer allra snabbast. Hur ser de på traditionella reklamkanaler som tidningar och direktreklam? Ett uppkopplat land Visserligen är kontoret i Stockholm bara ett av ett 70-tal Googlekontor, men Sverige är en marknad där nästan alla är uppkopplade och andelen smartphoneanvändare hör till de högsta i världen. Det som händer i Sverige kan alltså vara en indikator på vad som är på gång globalt. Trots att det är nästan 900 mil till huvudkontoret i Kalifornien har Sverigekontoret också en speciell ställning i Googleimperiet. Av våra cirka 90 anställda är ungefär hälften specialister som är med och driver viktiga delar av Googles globala produktutveckling. Sverige har hög teknisk kompetens på det här området och internetekonomin betyder mycket för landet, säger Stina Honkamaa Sverigechef för Google. Sök växer snabbast Globalt omsatte Google 2011 ca 38 miljarder US-dollar, varav det allra mesta kom från annonsförsäljning på företagets 180 sajter. På den svenska söksajten görs dagligen mellan 25 och 30 miljoner sökningar, vilket annonsörerna är väl medvetna om. Än så länge svarar sökmarknadsföringen bara för 8,6 procent av den svenska reklamkakan, men sök är tillsammans med mobilannonsering den reklamkanal som växer allra snabbast. Prognoserna pekar på en årlig tillväxt på minst 25 procent. I föregångslandet Storbritannien har sökmarknadsföringen redan mer än 20 procent av de totala reklaminvesteringarna. Kombinera mera Google blir alltså en allt tuffare konkurrent på annonsmarknaden, men Stina Honkamaa framhåller att det finns synergier mellan nya och traditionella medier och att de har möjligheter att utvecklas tillsammans. Vår erfarenhet är att integrerade kampanjer, till exempel satsningar där TV, print och internet kombineras, får starkast genomslag, säger hon. Jeanna Rutherhill, som är försäljningschef för affärsområdet media och underhållning, kan ge många exempel på att printreklam drar trafik till nätet. Till exempel märks det direkt i Googles sökstatistik när stora detaljhandelskedjor som Media Markt eller H&M kör printkampanjer. Reklamutskicken väcker köplust och konsumenterna söker sig därför vidare till annonsörernas 5

6 hemsidor, ofta via Google. Om annonsörerna då har förstärkt sin kampanj med till exempel Google AdWords, se nedan, blir genomslaget ofta ännu starkare. Intäkter till tidningarna Även på tidningsmarknaden ser Google ökande samverkansmöjligheter, men då gäller det förstås nätupplagorna. Den tjänst som Google främst pushar för är AdSense, se nedan. Enligt Google genererar AdSense redan nu intäkter hos förlag och andra publicister på ca sex miljarder USdollar per år, globalt räknat. Den siffran bedöms öka rejält framöver. Vi ser många möjligheter för tidnings- och tidskriftsförlag att med hjälp av internet utveckla sina affärsmodeller tillsammans med oss, säger Jeanna Rutherhill. DR till småföretag Storföretagen som gått i bräschen för sökmarknadsföringen tillsammans med Google Sverige arbetar målmedvetet med att marknadsföra sina tjänster till de mindre företagen. En kanal man då använder är gammal hederlig direkt-reklam. Till exempel gör Google på papper reklam för sin internettjänst Ditt företag on line och för AdWords. Det är inget konstig med det. Vi ser direktreklam som ett bra sätt att nå ut till företag som inte är digitala. Varje reklamkanal har sina speciella styrkor, säger Jeanna Rutherhill. Visuellt och fysiskt Naturligtvis är man nyfiken på vad en försäljningschef på Google, ser som papperets främsta styrka. Jeanna Rutherhill pekar på flera aspekter. Det visuella och det fysiska. Bra bilder och den fysiska känslan av att hålla i en välgjord trycksak betyder väldigt mycket. Själv är jag storkonsument av magasin och uppskattar en väl utformad produkt, säger hon. Optimal lösning Alla som jobbar med reklam vet att de olika kanalerna har sina speciella för- och nackdelar. Utmaningen är att i varje enskilt fall hitta det optimala sättet att kommunicera med sin målgrupp. Traditionella och nya reklammedier har helt olika egenskaper som det gäller att ta tillvara. Och som sagt, den optimala lösningen är ofta en kombination, säger Jeanna Rutherhill. Google AdSense Google AdSense är ett kostnadsfritt program som on-linepublicister använder för att visa Googleannonser på sina webbsidor. Annonserna är relaterade till innehållet på sidorna och publicisterna får del av de annonsintäkter som genereras. Google AdWords Google AdWords är textannonser på Google som listas högst upp ovanför och till höger om det organiska sökresultatet. Annonsören betalar endast när någon klickar på annonsen. Denna typ av annonsering kallas ibland också för sponsrade länkar eller sökordsannonsering. 6

7 Samarbetar med Posten Google Sveriges samarbete med svenska Posten AB är ett exempel på hur nya och traditionella reklamkanaler samarbetar. Som DR-kund hos Posten AB erbjuds man bland annat möjlighet att köpa Googles sökordstjänst AdWords, se nedan, för att förstärka sin kampanj. Båda parter säger sig vara mycket nöjda med det här samarbetet och vill gå vidare med fler kombinationstjänster. Vår erfarenhet är att integrerade kampanjer, till exempel satsningar där TV, print och internet kombineras, får starkast genomslag, säger Stina Honkamaa Sverigechef för Google. Vi ser många möjligheter för tidnings- och tidskriftsförlag att med hjälp av internet utveckla sina affärsmodeller tillsammans med oss, säger Jeanna Rutherhill Googles försäljningschef för affärsområdet media och underhållning i Sverige. Direktreklam är en viktig kanal för Google när de presenterar sina tjänster för små- och medelstora företag.

8 Välkomna till Skogsskolan! Skogsbruk är en spännande och mångfacetterad verksamhet. Rätt utförd ger det mycket tillbaka: god tillväxt, hög kvalitet, stora miljö- och rekreationsvärden samt långsiktigt tryggad råvara till industrin. Som en av Sveriges största skogsägare har Holmen byggt upp en hög kompetens genom hela kedjan, från återväxt till slutavverkning. I en serie artiklar tänker vi presentera olika medarbetare som var för sig bidrar till skötseln av Holmens nära 1,3 miljoner hektar skog. De blir lärarna och inspiratörerna i serien Skogsskolan. Först ut är produktionsledare Lars-Göran Nyström som kan överblicka nära 40 års arbete med Holmens skogar.

9

10 Utvecklingen går åt rätt håll Lars-Göran Nyström Skogens alla värden ska utvecklas. Det är en utgångspunkt för Holmens skogsbruk. Ökad tillväxt skapar ekonomiska värden, men biologisk mångfald och andra naturvärden är lika viktigt. teras. Resultaten kan leda till att ökat fokus sätts på vissa åtgärder. Till exempel jobbar man nu extra mycket för att skydda värdefulla vattendrag. Utmaningen är att i praktiken förverkliga ett sådant hållbart skogsbruk. Vackra målsättningar måste resultera i konkreta åtgärder och det ska ske överallt i ett skogsinnehav som omfattar 1,3 miljoner hektar. Samtidigt ska skogsbruket samsas med andra intressen som jakt, rennäring och friluftsliv. Mycket mer skog Inom Holmen Skog är mer än anställda och entreprenörer sysselsatta med sina respektive bitar av den här helheten. För att få en glimt av hur produktion och naturvård förenas har vi hälsat på Lars-Göran Nyström, en av fem produktionsledare i Holmen Skogs Lyckseledistrikt i norra Sverige. Lars-Göran arbetar inte specifikt med naturvårdsplanering utan med skogsskötsel, men naturvårdshänsynen genomsyrar all verksamhet. Under sina 37 år i skogsbruket har han sett viktiga förbättringar genomföras. Det mest positiva är att vi idag har mycket mer skog än tidigare. Att inte avverka mer än tillväxten är grunden och så har vi lyckats skapa livskraftiga ungskogar med hög tillväxt, säger Lars-Göran Nyström. Ständiga förbättringar Lars-Göran Nyström understryker att naturvårdshänsynen i skogen är en process, något som man aldrig blir klar med. Nya problem dyker upp och skogsbruket måste hela tiden vara redo att ta till sig ny kunskap. Naturvårdsplaneringen är vida överlägsen vad den var förr. Visst sker det misstag ibland, men jag tror inte att någon medvetet åsidosätter våra riktlinjer. Ny teknik Den digitala tekniken har revolutionerat naturvårdsplaneringen. Skogsmarken inventeras och registreras med modern teknik och utifrån databaserna gör Holmens experter planer för avverkningar och skogsskötselåtgärder. För dem som praktiskt arbetar i skogen finns en rad nya hjälpmedel, till exempel Holmens digitaliserade traktplaneringspaket där all aktuell information finns sammanställd på detaljerade kartor. Med hjälp av GPS-tekniken kan maskinförarna då exakt se vilka naturoch kulturvärden som ska sparas. Det är en fantastisk hjälp, särskilt då avverkningarna måste ske i mörker och i djup snö, säger Lars-Göran Nyström. Lämnar över något bättre För medarbetarna inom Holmen Skog är det alltså ett omfattande pussel av små och stora åtgärder som tillsammans ska bidra till ett hållbart skogsbruk. Att till nästa generation lämna över en skog som är i bättre skick är en hederssak för alla skogsbrukare. Lars-Göran, som själv har några år kvar till pensionen, tycker att man lyckats tämligen väl med det. Den skog vi nu ser växa upp får både högre tillväxt och större naturvärden än den som anlades för år sedan, säger Lars-Göran Nyström. 10 Användningen av förädlat plantmaterial och effektivare skogsskötselmetoder ligger bakom tillväxtökningarna. I landets skogar finns idag dubbelt så mycket virke som för 100 år sedan. Holmen gör årliga utvärderingar av slutavverkningar samt av återväxt, röjning och gallring. Det sker genom stickprovsundersökningar där procent av de aktuella arealerna inven-

11 Kort om Distrikt Lycksele Lycksele är det näst nordligaste av Holmen Skogs 18 distrikt. Arealen produktiv skogsmark uppgår till hektar och skogen utgörs av 54 procent tall, 31 procent gran och 15 procent lövträd. Lycksele distrikt är långsträckt, nästan 20 mil långt. Rennäring bedrivs i hela distriktet, vilket gör att samverkan med samebyarna är omfattande.

12 Nya försäljningsrekord när mamma-porr sopar mattan med både trollkarlar och kluriga koder Den erotiska trilogin Fifty Shades of Grey, skriven av hittills okända E L James, har slagit knockout på den litterära världen. Den har snabbt tagit sig in på förstaplatsen på topplistor i en rad länder och konkurrerar ut både Dan Browns Da Vinci-koden och J K Rowlings storsäljande böcker om Harry Potter på olika typer av försäljningslistor. 12 S edan lanseringen i mars i år har Fifty Shades of Grey även hunnit bli den mest sålda boken någonsin på nätsajten amazon.com i början av augusti hade boken sålt i mer än fyra miljoner exemplar, både tryckta böcker och e-böcker, och petade därmed ner Harry Potter och dödsrelikerna från förstaplatsen. Sett till total försäljning i hela världen har E L James böcker, med drygt 30 miljoner sålda exemplar, dock fortfarande en bit kvar jämfört med Harry Potter-serien som totalt har sålts i ca 400 miljoner exemplar. Å andra sidan har Fifty Shades of Grey bara funnits på marknaden i ett halvår och i ett fåtal länder än så länge Ny genre lockar läsare Men hur kommer det sig då att en medelålders tvåbarnsmamma som började skriva korta erotiska noveller på nätet, bland annat med de välkända karaktärerna från Twilight-serien, Bella och Edward, som huvudpersoner, lyckas skriva en bok som berör och lockar miljontals läsare? Experterna och tyckarna är som vanligt många. Och de flesta verkar överens om att det inte handlar om något litterärt storverk. Nej, att Fifty Shades of Grey, som anses ha banat väg för en helt ny genre mummy porn säljer i miljontals exemplar på rekordtid beror naturligtvis först och främst på erotiken. Att den dessutom har blivit en snackis som diskuteras vid fikabord och i tv-soffor, på bloggar och i alla tänkbara, både sociala och traditionella, medier bidrar förstås också till intresset och köplusten. Räkna med mer James framgångssaga har alltså banat väg för en ny genre, vilket bokförlagen såklart har snappat upp. Just nu letar förläggare världen över med ljus och lykta efter erotiska romaner, nya såväl som gamla som kan fräschas upp. Att läsas tillsammans med en kopp te, och i tryckt version likaväl som på läsplatta. Det ena verkar uppenbarligen inte utesluta det andra. Visst känns det bra. Fakta att briljera med Trilogin är såld till 37 länder. Filmrättigheterna är sålda till Universal Pictures och Focus Features. 12 miljoner sålda exemplar i Storbritannien och över 20 miljoner i USA. Snabbaste boken någonsin att nå en miljon sålda tryckta exemplar 11 veckor. Da Vinci-koden hade det tidigare rekordet 36 veckor. Handlingen Fifty Shades of Grey handlar om den unga litteraturstudenten Anastasia Steel som dras in i ett passionerat förhållande med den några år äldre framgångsrike, och betydligt mera erfarne, företagaren Christian Grey. Grey visar sig snart inte vara någon vanlig man stormrik, passionerad och kontrollerande, med mörka hemligheter som döljs under den perfekta ytan.

13 Henrik Lindvall Norstedts hoppas på succé även i Sverige Den svenska utgåvan av Fifty Shades of Grey släpptes i september och med tanke på försäljningssuccén världen över är det inte svårt att förstå att många svenska förlag gärna hade lagt vantarna på den utgivningen. Vi var helt enkelt snabbast och hann köpa böckerna innan alla andra, berättar Henrik Lindvall, nöjd förläggare på Norstedts. Norstedts är Sveriges äldsta förlag, grundat 1823, och här har man förstås väldigt höga förväntningar på höstens försäljningssiffror. I steg 1 trycktes exemplar av boken, vilket är en hel del med svenska mått mätt: Det händer väldigt sällan för översatta böcker nu för tiden, säger Henrik Lindvall. I anslutning till att boken släpptes trycktes två omgångar till, med exemplar i varje. Det innebär att Norstedts redan innan utgivningsmånaden var slut hade tryckt böcker. Och naturligtvis har förlaget ständig bevakning på hur mycket som säljs dag för dag. Det hör till de normala rutinerna, men visst håller vi extra koll på just den här boken, bekräftar Peder Hägerström, som är produktions- och ITdirektör på Norstedts, och fortsätter: Vi försöker alltid få så korta trycktider som möjligt, och i det här fallet, när det handlar om en så pass stor och viktig titel, har vi jobbat lite mer än vanligt med det. Så om försäljningen rusar iväg är både Norstedts och tryckeriet beredda. Vill läsarna ha fler böcker så får de fler böcker. Självklart.

14 Holmen VIEW För närmare två år sedan lanserades Holmen VIEW. Ett obestruket papper med silkkänsla, där ytan ger hög tryckglans och bra läsbarhet. Papperet har också en utmärkt återgivning av bilder och färger och hög volym. Egenskaper som tillsammans innebär att du som kund kan gå ner i ytvikt och ändå behålla trycksakens image och papperskänsla. Första upplagan av Holmen VIEW hade bra egenskaper, men som det är med alla produkter, utvecklingen måste gå framåt. Det gäller ju även Holmen VIEW, säger Tommy Wiksand, sälj- och utvecklingschef på Holmen Paper. Flera förbättrade egenskaper Nu när nya Holmen VIEW lanseras öppnar vi upp för helt nya möjligheter att producera magasin, produktkataloger och direktreklam på ett attraktivt sätt både utseendemässigt och ekonomiskt. Vi har arbetat igenom konceptet och förbättrat papperet ytterligare. I nya Holmen VIEW går vi ett steg längre och ökar ljusheten och silk-

15 känslan. Papperet behåller sin känsla av ett MF-papper men med tryckegenskaper som kan jämföras med ett SC-papper. Holmen VIEW är utvecklat tillsammans med kunderna och i dialogen har det framkommit att, nyanser (shade) och papperets volym är det viktigaste. Papperet kommer att bli en riktig utmanare till LWC-papper, fortsätter Tommy Wiksand. Vi brukar jämföra Holmen VIEW 54 gramspapper med ett 60 grams LWC-papper. Det innebär att du behåller trycksakens tjocklek efter som Holmen VIEW har högre bulk än ett LWC papper. Tryckbarhet, färg- och bildåtergivningen är densamma för din trycksak. När du börjar räkna på Holmen VIEW blir fördelarna tydligare. Förutom att du sparar pengar på inköpet finns det även fördelar när det kommer till frakt, distribution och porto, avslutar Tommy Wiksand. Som tidigare är Holmen VIEW anpassat för djuptryck och heatset, något som ger bra kör- och tryckbarhetsegenskaper. Använd Aurasma Lite-appen på uppslaget och kolla in filmen direkt i magasinet.

16 Med sikte på framtidens kataloger Framtidens kataloger blir mer segmenterade och individualiserade för att träffa exakt rätt målgrupp. Tryckindustrin ska inte bara anpassa sig till den trenden utan måste vara med och driva teknikutvecklingen, menar Sven Plundrich vd för Willmy PrintMedia GmbH. 16 I nnovation är ett framgångsrecept för Willmy PrintMedia i Nürnberg. Det familjeägda företaget grundades redan 1894 och växte snabbt till ett kvalitetstryckeri med brett sortiment. High Volume Printing Idag ligger Willmys fokus helt på vad man kallar High Volume Printing, det vill säga kataloger med stort omfång och höga upplagor. Telefonkataloger utgör hälften av produktionsvolymen, men det som växer snabbast är produktkataloger om allt från sportutrustning, verktyg, kontorsutrustning och bildelar till specialkataloger för resor och camping. Glad att jag hade fel Företagets vd har all anledning att vara nöjd med den utvecklingen. Willmy har med god lönsamhet lyckats fylla sina pressar trots konkurrensen från de digitala alternativen till katalogproduktion. Sven Plundrich medger att den positiva utvecklingen av tryckverksamheten dessbättre gått stick i stäv med hans egna förutsägelser. Då jag kom till Willmy för 19 år sedan, direkt efter min studietid, deklarerade jag att framtiden ligger i digitala medier. Mitt budskap var att om tio år skulle Willmy inte arbeta med papper. Jag är väldigt glad att jag hade fel. Idag är vår tryckvolym mer än fem gånger så stor som då, säger Sven Plundrich. Att han, liksom många andra i branschen, missbedömde trycksakernas konkurrenskraft berodde främst på att man underskattade deras betydelse som push-media, menar Sven Plundrich, se rutan nedan. Nya verksamheter Den unge vd:ns starka intresse för de digitala medierna satte emellertid bollen i rörelse på ett mycket positivt sätt. Som komplement till tryckeriverksamheten byggdes på kort tid flera framgångsrika företag upp. De inriktade sig på mjukvaruutveckling, uppbyggnad av nätplattformar, digitala konsulttjänster och att erbjuda tjänster åt förlagsbranschen med mera. Affärsidén var att hjälpa både befintliga och nya kunder att ta steget in i den digitala världen. Idag är alla dessa företag förenade i Willmy MediaGroup, se sid 20. I det avseendet hade jag lyckligtvis rätt. Det finns en mycket stor potential i kombinationen av tryckmedia, internetmedia, mobilmedia och sociala medier hos oss, säger Sven Plundrich. Sju miljoner i timmen När Holmen s paper besöker Willmy är det tryckeriverksamheten som är i fokus. Hjärtat i Willmys tryckeri är två 72-sidors rulloffsetpressar, som tillsammans kan producera sju miljoner A4-sidor i timmen. De båda systermaskinerna spottar ut denna ström av sidor 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Lägre ytvikter Volym och kostnadseffektivitet är alltså A och O för Willmy och valet av papper är då en av de viktigaste faktorerna. I all tryckproduktion är god körbarhet och hög tryckkvalitet de grundläggande kraven. Då det gäller katalogproduktion måste kunderna dessutom analysera alla möjligheter att välja papper som har låg ytvikt för att minimera katalogernas vikt. Distributionskostnaderna är ju en så stor

17

18 del av totalkostnaderna, säger Thomas Rupprecht inköpschef på Willmy Print- Media. Från Holmen Paper köper Willmy främst Holmen VIEW, som med sin höga volym, tryckglans och silkkänsla är ett populärt alternativ till bestrukna katalogpapper. Fortsatt tillväxt Ledningen för Willmy Print- Media är övertygad om att tryckta produktkataloger kommer att vara en viktig marknadsföringskanal även i framtiden. En förutsättning är emellertid att tryckerierna inte bara anpassar sig till marknadstrenderna utan utvecklar nya lösningar som hjälper kunderna att genomföra sina marknadsstrategier. Det gäller till exempel produktionen av segmenterade kataloger, där innehållet kan varieras utifrån olika målgruppers intressen och behov. Upplagorna blir mindre, utskicken blir fler och framförhållningen blir kortare. Den trenden ställer högre krav på flexibilitet hos oss som tryckare men också på våra pappersleverantörer. Snabbhet, tillförlitlighet och service blir ännu viktigare, vilket gör att vi måste ha nära relationer med leverantörer som vi verkligen kan lita på, säger Thomas Rupprecht. Individualisering blir nästa steg Willmyledningen anser att segmenteringstrenden bara är början på en mer genomgripande förändring. I nästa steg handlar det om individualiserade kataloger. Istället för att som idag trycka likadana kataloger åt en kund kommer kunden att vilja ha kanske varianter av samma katalog helt enkelt en egen individualiserad version för varje slutkund. Innehåll och utformning av dessa individualiserade versioner styrs av detaljerad information om konsumenternas köpvanor och intressen. För katalogproducenten gäller det att utveckla system för att hantera sådana data så att innehållet i de olika katalogvarianterna kan skräddarsys. Willmy MediaGroup har satsat stora resurser på att utveckla ett system som gör sådan katalogproduktion kostnadseffektiv. Vi är på mycket god väg, konstaterar Sven Plundrich. Specialutvecklad teknik Willmys tryckeri är byggt med tanke på expansion och frågan är inte om utan när företaget ska investera i en ny produktionslinje för den Thomas Rupprecht 18

19 här typen av framtidskataloger. Flera olika alternativ utreds. Själva tryckfunktionen är faktiskt en ganska liten del av den helhetslösning vi ska ta fram. Den stora utmaningen är att utveckla de nya mjukvarusystemen som behövs för att förbereda individualiserade trycksidor i samma hastighet som tryckpressen trycker sidorna. Klart är emellertid att vi måste satsa på en ny industriell form av digital tryckteknik, säger Sven Plundrich. Glöm inte push-effekten! Internet och mobilmedia är fantastiska pull-media. Men print är helt överlägset när det gäller push-marknadsföring. Den skillnaden borde fler marknadsdirektörer ta hänsyn till, säger Sven Plundrich. Push-marknadsföring brukar beskrivas som att man tar produkten till konsumenten. Genom direktreklam, kataloger eller dylikt försöker man få konsumenten att vilja köpa en vara utan att hon eller han egentligen söker efter den, eller ens är medveten om att den finns. Pull-marknadsföring handlar om att konsumenten köper en produkt som hon eller han redan hade bestämt sig för att köpa. Den som redan bestämt sig för att köpa en kamera letar på nätet, jämför olika företags hemsidor eller kanske går in på en blogg. Idag, när så mycket kretsar kring internet, mobilmedia och sociala medier är det alltför många som underskattar push-marknadsföringen. Tryckerier och pappersproducenter borde gemensamt lyfta fram printmediernas styrka, speciellt till den yngre generationen av marknadsförare. Det är ju de som blir morgondagens beslutsfattare, säger Sven Plundrich. Nürnberg

20 Willmy MediaGroup har 250 anställda varav 120 arbetar inom tryckeriverksamheten Willmy PrintMedia. Gruppen omsätter cirka 40 miljoner euro. Willmy MediaGroup både print och digitalt Willmys uppgift är att hjälpa kunderna att producera deras media. Då talar vi inte bara trycksaker utan hela mediamixen med e-handel, webshops, mobilmedia, sociala medier med mera, säger Sven Plundrich vd för Willmy PrintMedia och delägare i Willmy MediaGroup. Som komplement till Willmy PrintMedia finns idag Geneon media solutions Gmbh, som är specialiserat på utveckling av mjukvara såväl inom print som e-handel och andra digitala mediakanaler. Där utvecklas bland annat B2B-portaler som organiserar hela beställningsprocessen från kunden vid datorskärmen via beställningen fram till varuhanteringen och lagerhållningen. IRS, Integrated Realization Services GmbH erbjuder PreMedia-system, med specialisering inte bara på web-to-print utan också på web-to-media. Kunderna kan utifrån samma plattform, och i ett integrerat system, producera samma material i olika mediekanaler. Förlaget WillmyCC magasin, publicerar på uppdrag rådgivningsböcker, andra böcker och elektroniska medier. Web-to-print för adidas Willmys uppdrag för adidas är ett exempel på hur de olika delarna av Willmy MediaGroup samverkar. I sin globala marknadsföring använder adidas ett Web-toprint-system från IRS som producerar katalogerna till fler än 25 länder. Genom en skräddarsydd databas och det egenutvecklade mjukvarusystemet GeNERA anpassas katalogernas språk, innehåll, utformning, omfång med mera exakt till den specifika marknaden. 20

21 Stor teater i liten skala Sjutton scener, sjuttio utsålda föreställningar från åtta länder och en internationell publik som upplever årets höjdpunkt. Nej, det är inte Broadway eller West End utan den årliga pappersteater-träffen i den nordtyska staden Preetz.

22 Inramningen är kanske inte så spektakulär. Hela evenemanget går av stapeln i en skola där klass rummen under tre dagar förvandlas till teatersalonger, med scener som bara är några meter breda. Publiken sitter sammanpackad så nära scenen som möjligt för att följa de halvtimmeslånga föreställningarna. Ögonblicket då dörrarna stängs och ljuset släcks är magiskt. Du dras in en miniatyrvärld och glömmer allt annat, säger Marlis Sennewald, ledare för Preetzer Papiertheatertreffen. Trots det lilla formatet är det stor teater, som spelas. I år stod till exempel Chekhov på programmet tillsammans med operetten Läderlappen av Johan Strauss och femton andra föreställningar. Allt är nytt, ingen pjäs har tidigare uppförts i Tyskland, som pappersteater. Det största dragplåstret den här gången var microscope Toy Theater från San Fransisco, som satte upp A Real Elephant inspirerad av en barnbok av Alexander Kuprin. Som vanligt var biljetterna slutsålda. Marlis Sennewald förklarar det stora intresset med att det är ett intensivt och intimt evenemang. Allt utspelas på en och samma plats och publiken och de som gör föreställningarna får lätt kontakt. Folk möts, diskuterar och skrattar tillsammans. Har man en gång varit med så är man fast. Väldigt många kommer tillbaka år efter år, säger Marlis Sennewald. 22

23 23

24

25 Vad vore livet utan papper? Det började med ett sommarjobb på Domsjöfabriken under 1970-talet. Sedan dess har Dan Buskhe blivit pappersbranschen trogen och tillhör utan tvekan kretsen av People committed to paper. Att han hamnat där förklarar Dan, som arbetat huvudsakligen med utvecklingsfrågor, så här: Massa och papper är ett öppet och spännande arbetsfält. Här är förloppen efter en förändring mindre förutsägbara än inom till exempel den petrokemiska industrin. Det har alltid fascinerat mig, liksom att få jobba med större projekt och processlösningar som kräver en hel del tankeverksamhet. Det här fick Dan att välja kemisk apparatteknik när han under 1980-talet studerade och tog sin civilingenjörsexamen på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Idag arbetar han med strategisk produktutveckling åt både Hallsta och Braviken. Uppgiften och utmaningen är att ge Holmen Paper ett ännu bättre grepp om hur förändringar av tillverkningsprocesserna påverkar papperets kvalitet och produktivitet. Kan mäta oss fram Frågorna som behöver svar är många och ofta komplexa. Vad det handlar om är enkelt uttryckt att fokusera utvecklingsarbetet på de insatser som är mest kostnadseffektiva och ger bäst effekt. Vad betyder till exempel ett byte av fyllmedel? Hur påverkas produktkvaliteten om man förändrar sammansättningen av massan? Kan man ta vara på pappersmaskinens egenskaper på ett bättre sätt? För att hamna rätt måste man kunna mäta effekterna av genomförda förändringar. Här har Holmen Paper kommit en bra bit på väg. Vi har utvecklat en modell som gör att vi kan mäta oss fram, så att vi säkrar de steg vi tar i utvecklingsarbetet, säger Dan som just nu jobbar med ett spännande och strategiskt viktigt projekt i djuptryck. Singapore nästa Utvecklingsfrågor har Dan arbetat med sedan 1994, då han och hustrun Eva 25

Holmen s paper#2 2014

Holmen s paper#2 2014 Holmen s paper#2 2014 Serietidningsförlaget bekämpar sjunkande upplagor med nya hjältar Europa Apotheek sparar både pengar och miljö med Holmen VIEW Ny studie: Det finns ett stort behov av papper Trevlig

Läs mer

Holmen s paper#1 2015

Holmen s paper#1 2015 Holmen s paper#1 2015 Modesajt bjuder på exklusiv inspiration på papper förstås Årets nyhet! Holmen UNIQ utmanar SC-segmentet Print Power Deutschland kämpar mot missuppfattningar om papper Forskaranalys:

Läs mer

Holmen s paper#3 2011

Holmen s paper#3 2011 Holmen s paper#3 2011 Visst går det att skapa Haute Couture av papper! Vem är tre millimeter lång blond, slank och vacker? Tryckta media och UpCode ökar papperets slagkraft Excellent säger Sture om XLNT

Läs mer

Holmen s paper#2 2011

Holmen s paper#2 2011 Holmen s paper#2 2011 What a wonderful VIEW Tidningar måste tänka om Raffinerade nyheter Chi Chi inspirerade TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Ulla-Carin Ekblom (sidan 3, 5, 8 11, 19),

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Torsten Stjernschantz Managing Director, Holmen Paper Ltd UK

Torsten Stjernschantz Managing Director, Holmen Paper Ltd UK #2 2010 Vi är många som tycker om den känsla och överblick som papperstidningen förmedlar. Med ett smart pappersval kan man dessutom få tidningen att sticka ut ytterligare och kommunicera en modern image.

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation

magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation Missa inte dm.postnord.se Sveriges nya DM-sajt DM magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation Com Hem tittar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer