1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE KÅRSTYRELSEN ARVODERADE STUDENTER FULLMÄKTIGE INSPEKTOR OCH PROINSPEKTOR 6 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN VERKSAMHETSLEDNING ALLMÄNT KÅRFULLMÄKTIGE KÅRSTYRELSEN REPRESENTATION 11 Universitetsstyrelsen 11 Budgetkommittén 11 universitetsledningen 11 Stiftelsen universitetshallen 12 Akademibokhandeln 12 Bildmuseet 12 Biblioteksnämnden 12 Folkuniversitetet AU PERSONAL UTBILDNINGSBEVAKNING ALLMÄNT STUDENTFALL PRAKTIKPROBLEM SEKTIONSUTBILDNINGSBEVAKARNA STUDENTINFLYTANDE STUDENTREPRESENTANTUTBILDNING PEDAGOGISKA PRISET PRISET FÖR BÄSTA STUDIEVÄGLEDARE AKADEMIBOKHANDELSPRISET STUDIESOCIALT ALLMÄNT AKUTLÅN BOSTÄDER ARBETSMILJÖ/LOKALFRÅGOR UTBILDNING STRAFFBART! KOMMUNICERA STUDENTERS EKONOMI/STUDIEMEDELSSYSTEMET SPRÅKVERKSTADEN 21 1

2 3.3.9 NATIONERNA JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING ALLMÄNT LIKABEHANDLINGSRÅDET AKUTRUMSFÖRMEDLINGEN ALLMÄNT INFORMATION FRÅN TOALETTER TILL E-KÅRRAR EN WEBBPLATS ÄR INGEN HEMSIDA EN VITBOK FRÅN KÅREN KLASSRUMSINFORMATION KÅRSIDAN I VERTEX E-KÅRREN ALLA DESSA TAVLOR PÅ TOALETTERNA EXTERNA RELATIONER ALLMÄNT FÖRENINGSSTÖD ARBETSMARKNAD SAMARBETSPARTNERS SYSTEMANSVAR VERKSAMHETSGRENAR MICK KÅRMEDIA I UMEÅ HB KÅRVALET STIFTELSER KÅRHUSSTIFTELSEN ALLMÄNT CORONA FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET I FASTIGHETEN STIFTELSEN JC KEMPES MINNESSTIPENDIEFOND ALLMÄNT STIFTELSEN STUDENTHÄLSAN ALLMÄNT NY ORGANISATION FÖR STUDENTHÄLSOVERKSAMHETEN VID UMU SEKTIONER OCH LOKALORGANISATIONER SEKTIONSRÅDET BETEENDEVETARSEKTIONEN DOKTORANDSEKTIONEN HHUS HANDELSHÖGSKOLANS I UMEÅ STUDENTFÖRENING HUMANISTISKA SEKTIONEN SAMSEKTIONEN 33 2

3 7.7 UMPE UMEÅPEDAGOGERNA UMEÅSTUDENTER I ÖRNSKÖLDSVIK USÖ SAMARBETEN SFS UMEÅ-KÅRERNA STUDENTKOMMUN STYRGRUPPEN STUDENTSTAD ARBETA I UMEÅ STUDENTKOMMUNS BOSTADSGRUPP STUDENTKOMMUNS DROG- OCH NARKOTIKAFÖREBYGGANDE GRUPP 40 3

4 1. FÖRORD Att arbeta studentfackligt innebär för det mesta att man arbetar i det fördolda. Kåren jobbar med att göra allt för att studenter skall ha en dräglig bostad, att studenter slipper vänta i månader på att få sin tenta rättad, att studenter inte ska riskera att bli trakasserade och att studenter ska ha tillgång till bra studieplatser. När studenter har någonstans att bo, när de får sin tenta inom föreskriven tid, inte blir trakasserade och dessutom får sitta och plugga i lugn och ro kan det verka som att kåren inte gör någonting. I själva verket har kåren redan gjort massor och det är många gånger därför som saker fungerar på universitetet. Kåren verkar i det fördolda. Att arbeta för en studentkår kan stundtals vara ett mycket krävande uppdrag. Jag tror att de allra flesta som varit med om detta kan hålla med om att man vissa gånger är lovligt byte för både universitet, media och andra studenter. För att inte tala om alla de gånger då man slits mellan en mängd olika uppdrag, vilka alla ska vara utförda ungefär samtidigt. Prioritera är ett ord som man tidigt får lära sig innebörden av. Jag tror dock att alla som suttit som arvoderade för någon kår kan hålla med om att det är en tid i deras liv då de verkligen får känna på hur det är att leva, i positiv bemärkelse. Detta år har inte varit något undantag. Både sorger och glädjeämnen har avlöpt varandra och alla de personer som är engagerade i Umeå studentkår har på sitt sätt bidragit till att göra året levande. Året har präglats av en del inåtvänd, intern verksamhet men kåren har även drivit stora politiska frågor både på ett lokalt och på ett nationellt plan. Vi har under året försett inte mindre än två kårhus med nya entreprenörer, vi har givit ut en rapport om studenten i Trygghetssverige och delat ut den till riksdagsledamöter, vi har ökat antalet röstande i kårvalet, fått tre nya fullmäktigepartier, sett till så att studenternas kursutvärderingar följs upp, vi har fått igenom att universitetets doktorandrådgivartjänst permanentas samt fortsatt arbetet med att få Sektionsrådets verksamhet att fungera bättre. Resan har på inget sätt påbörjats i år, men vi har fortsatt driva den framåt. Var Umeå studentkår tar vägen i framtiden är upp till nästkommande fullmäktige och styrelse att avgöra, och styrelsen och fullmäktige efter det, och efter det. Vi fortsätter bära studenternas fana som vi har gjort sedan studentkårens grundande. Oavsett finansieringslösning, obligatorium eller ej, så måste studenternas röst alltid höras och vi är stolta över att ha fått skrika i år års kårstyrelse genom ordförande Britta Asp 4

5 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 2.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året bestått av en koalition mellan Samhällsvetarna och Socialdemokraterna. Följande personer har ingått i styrelsen under året: Britta Asp (Shv), ordförande. Jonas Fjellström (s), 1:e vice ordförande Henrik Stenwall (s), 2:e vice ordförande Emeli Hellström (Shv), ordinarie ledamot Linnea Odebäck (Shv), ordinarie ledamot Rikard Åkerson (Shv), ordinarie ledamot Jörgen Boström (s), ordinarie ledamot Anna-Karin Eriksson (s), suppleant Joakim Lilja (Shv), suppleant Dennis Andersson (Shv), suppleant Fredrik Lundmark (s), suppleant Tariq Bacchus (Shv), suppleant under tiden Daniel Sävenstedt (Shv), suppleant under tiden Arvoderade studenter Britta Asp, ordförande. Verksamhetsledning. 100% arvodering Jonas Fjellström, 1: e vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor och jämställdhet. 100% arvodering Henrik Stenwall, 2: e vice ordförande med ansvar för information och externa relationer. 100% arvodering Emeli Hellström, utbildningsbevakningsfrågor. 100% arvodering Ronny Dogra, systemansvarig, 40% arvodering Johan Tjerneng, stationschef på Mick 102, 10% arvodering 2.3 Fullmäktige I kårfullmäktige har under året fyra partier ingått: Samhällsvetarna, Socialdemokraterna, Fria studenter och Helmut. Följande personer har under året har ingått som ordinarie ledamöter: Samhällsvetarna (14 mandat) Britta Asp Daniel Sävenstedt Emeli Hellström Ida Johansson Tobias Olsson 5

6 Anchela Signell Björn Grafström Stina Nilsson (Lindholm) Magnus Darell Dennis Andersson Christian Jerrestål Fredrik Andersson Rikard Åkerson Termeh Shafie Socialdemokraterna (6 mandat) Jonas Fjellström Anna Svedjevik Henrik Stenwall Fredrik Lundmark Karim Zendegani Anna Sjödin Fria studenter (7 mandat) Ina Berggård Fredrik Öhrner Frida Berglund Jonas Häll Ylva Ledin Jonas Ångström Tomas Nilsson Helmut (4 mandat) Petrus Jansson Madelene Brodin Andreas Danielsson Erik Augustin 2.4 Inspektor och proinspektor Umeå studentkårs inspektor under året har varit Kerstin Asplund, Juridiska institutionen. Kerstin har varit inspektor för US sedan september 2002 och var således inne på sitt andra år under verksamhetsåret I september 2003 valdes Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, till proinspektor. Samarbetet mellan dessa två och presidiet har under året fungerat bra och inspektor och pro har varit kåren behjälpliga med ett antal frågor, bland annat uthyrningen av våra kårhus och avtalsskrivning. Deras arbete har varit mycket uppskattat. 6

7 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 3.1 Verksamhetsledning Allmänt Året har präglats av arbete med tunga, interna frågor men kåren har också synliggjort sig gentemot medlemmarna, vilket har avspeglats bland annat i ett ökat valdeltagande och ökat engagemang från studenterna i Sektionsrådet. Fortfarande är det dock tyvärr lång väg kvar att gå innan man har en organisation som framstår som tydlig och nära för medlemmarna. Under året har fyra stora remisser behandlats inom kåren, vilket har gjort att vi på ett konkret sätt har kunnat arbeta aktivt med att förbättra för våra medlemmar. Den studiesociala utredningen besvarades i början av året och på den spann vi sedan vidare genom vårt samarbete med SACO studentråd och Uppsalas och Stockholms universitets studentkårer kring Utbildning straffbart! en rapport om studenten i trygghetssverige. Under våren arbetade kåren aktivt med de så kallade FET-remisserna, dvs. forskarutredningen, examensöversynen och tillträdesutredningen och remissvar inlämnades både till universitetet, SFS och utbildningsdepartementet. Styrelsen har, utöver dessa fyra, besvarat ytterligare 19 remisser från Umeå universitet, SFS och Högskoleverket. Vi har även samarbetat med andra kårer på andra sätt än genom Utbildning straffbart! Umeå studentkår deltog under året i Projektet, ett samarbete mellan ett antal kårer kring bostadsfrågan och ECTS. Även på hemmaplan har vi samarbetat med våra grannar NTK och Corpus, även om relationerna kårerna emellan knakade i fogarna under den senare delen av året. Personalen har fått sin del av uppmärksamhet under året och vi har påbörjat arbetet med att strama upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personalen har även erbjudits möjligheter till kompetensutveckling. De största förändringarna under året har dock berört förvaltningen av våra två kårhus, Corona och Scharinska villan. Corona har tyvärr hållit stängt under en stor del av året, men kör igång för fullt till hösten med ny entreprenör och renoverade lokaler. Även på Scharinska villan står vi i begrepp att förändra verksamheten med ny entreprenör sedan NTK som drivit villan sedan 1999 i december 2003 fattade beslutet att avveckla deras verksamhet där. Under året aktualiserades frågan om kårobligatoriets vara eller icke av en motion som lagts av Miljöpartiet till riksdagens utbildningsutskott. Under våren behandlades Miljöpartiets motion av riksdagen och med en mycket knapp majoritet bibehölls obligatorieskrivningen i Högskolelagen. Händelsen gav dock kåren en hel del att göra under tiden Kårfullmäktige Engagemanget i kårfullmäktige har under året dessvärre varit fortsatt sviktande. Närvaron från partierna har i mångt och mycket lämnat en del övrigt att önska. Många gånger har sammanträdet inte kunnat öppnas på utsatt tid utan öppnandet har tvingats vänta till dess att tillräckligt många ledamöter har inställt sig. Trots detta har fullmäktige inte behövt ställas in någon gång under året. För att undersöka vari problemet med engagemanget i fullmäktige låg hölls en diskussionsdag på detta ämne med hjälp av psykologkonsult John Jansson. Denna diskussion var välbesökt och resultatet av den blev att vi skulle satsa på att ta fram en plan för hur nästa års KFintroduktion ska se ut. Fullmäktige sammanträdde 9 gånger under verksamhetsåret (konstituerande ej inräknat). 7

8 Nedan följer ett referat av ett antal diskussioner som fullmäktige fört under året. Alla diskussioner kan inte tas upp här på grund av platsbrist och därför hänvisas den nyfikna till verksamhetsårets protokoll för utförligare information. Rabattkort åt våra medlemmar: Då vår tidigare samarbetspartner kring rabattkort för våra medlemmar, på grund av interna, ekonomiska svårigheter inte lyckades leverera de utlovade rabattkorten under hela höstterminen 2003 kände vi oss nödgade att säga upp avtalet med denna leverantör. Orsakerna var många, men de tyngst vägande handlar om att deras misslyckande kostat kåren enormt många arbetstimmar samt en misstro mot att företaget skulle lyckas hålla vad de utlovade inför nästa termin. Under våren slöts så avtal med en annan leverantör med påföljd att alla Umeå studentkårs medlemmar till höstterminen 2004 kommer att få sitt rabattkort gratis, och förhoppningsvis i tid. Stadgeändringar: Ett direktiv från föregående verksamhetsårs kårfullmäktige var att se över och revidera Umeå studentkårs stadgar. Under hösten tillsattes också en stadgerevisionskommitté i vilken kårstyrelsen beslutade att arvodera dess ordförande. Denna kommitté lyckades dessvärre inte påbörja sitt arbete under året och det är med tunga hjärtan vi lämnar över denna uppgift till nästkommande års kårstyrelse att slutföra. Man har dock i fullmäktige fastslagit reviderade stadgar för UmPe och för Humanistiska sektionen. Riktlinjer och reglementen: För att ytterligare förbättra den demokratiska processen i fullmäktige och i enlighet med direktiv från föregående års styrelse har fullmäktige fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Utöver detta har man fastställt riktlinjer och hanteringsordning för det Pedagogiska priset, Priset för bästa studievägledare och AK-stipendiet (se nedan under rubrik Utbildningsbevakning ) Kårhus, kära kårhus: I de många förvaltningsfrågor som har varit aktuella under året har fullmäktige, för att lösa den situation som uppstått när föregående entreprenör lämnade lokalerna, valt ny entreprenör till Corona (se nedan under rubrik Kårhusstiftelsen ). Scharinska villan har under året varit en källa till många upprörda känslor, av både den ena och den andra anledningen. Processen kring förnyandet av samarbetsavtalet och hyresavtalet rörande Scharinska villan har pågått under en lång tid. I början av hösten sades hyreskontraktet på Scharinska villan upp för omförhandling. I det läget var tanken att samarbeta med de andra kårerna kring Scharinska villan på så vis att alla kårer skulle vara representerade i dess samrådsgrupp. När det under vintern framkom att de andra kårerna var öppna för en försäljning av huset fattade US beslut om att inte längre kräva att kommunen såg över samarbetsavtalet kring Scharinska villan. Anledningen till detta var att man ville säkerställa att samarbetsgruppen inte kommer att arbeta för en försäljning. Denna vändning mottogs, helt förståeligt, inte med blida ögon av de andra kårerna och under en period var relationerna mellan US å ena sidan och NTK och Corpus å andra sidan tämligen ansträngda. Umeå studentkårs fullmäktige gick vidare med att besluta att omförhandla förstahandskontraktet på Scharinska villan samt att uppdra till styrelsen att lösa frågan om inventarierna i huset och i skrivande stund håller detta på att genomföras. Vid det sista fullmäktigemötet för verksamhetsåret beslutade fullmäktige att utse ny entreprenör till Scharinska villan i form av föreningen Kamenski, som annars riskerade att bli utan lokaler eftersom de kommer att bli avhysta från deras nuvarande lokaler. Förhoppningen är att 8

9 Kamenski ska lyckas få igång verksamheten vid Scharinska så att det återigen kan bli en av studenternas högborgar i Umeå. Utbildningspolitiskt program: Det var i år fyra år sedan kåren reviderade sina ståndpunkter inom det utbildningspolitiska området, detta trots att kåren i mångt och mycket är en politiskt pådrivande kraft inom dessa frågor. I syfte att öka demokratiseringen av studentkåren och göra kårens åsikter mer tydliga och lättillgängliga fastställde fullmäktige under våren ett utbildningspolitiskt åsiktsprogram för Umeå studentkår. Man gav dessutom förslag på att det skall införas i Umeå studentkårs stadgar att programmet ska revideras en gång per år för att hålla åsikterna aktuella. Förhoppningen är att stadgerevisionen tar med detta i sitt arbete under nästa år. Kårobligatoriet: Under året aktualiserades frågan om kårobligatoriets vara eller icke av en motion som lagts av Miljöpartiet till riksdagens utbildningsutskott. Till skillnad från tidigare hade man nu helt plötsligt en förväntad majoritet för obligatoriets avskaffande. Detta föranledde aktivitet från både politikernas och kårernas sida. SFS styrelse fattade beslutet att tolka fullmäktiges beslut som att man kunde uttala sig om att man var emot att kårobligatoriet avskaffades utan att det fanns ett reellt alternativ till det system vi idag har för studentinflytande. Umeå studentkår behandlade frågan vid ett fullmäktigemöte och kom fram till att man ansåg att SFS styrelse, rent principiellt, hade handlat felaktigt, men förståeligt. Under hösten behandlades även en motion från Helmut och Fria studenter rörande kårobligatoriet. Denna motion avslogs men styrelsen lade fram en proposition om att ta ställning i kårobligatoriefrågan. Fullmäktige kom så fram till slutsatsen att man principiellt är emot tvångsanslutning av individer till föreningar, men att man vill se en utredning om hur studentinflytandet ska kunna bevaras innan obligatoriet tas bort. Under våren behandlades Miljöpartiets motion av riksdagen och med en mycket knapp majoritet bibehölls obligatorieskrivningen i Högskolelagen. Händelsen gav dock kårerna en hel del att göra under tiden. Motioner: Utöver motionen om kårobligatoriet har man även behandlat frågan om boendeersättning vid praktik och två motioner från Helmut och Fria studenter: Förbättra demokratin rädda oppositionen! samt bifallit en motion från Helmut om att kräva att universitetet uppmärksammar bristfälliga skrivsalar Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året sammanträtt 16 gånger samt haft två arbetshelger. Arbetet i styrelsen har fungerat mycket väl med engagerade ledamöter och ett bra och produktivt mötesklimat. Nyheter från föregående år var en tidigareläggning av sammanträdestiderna till klockan 15.00, något som varit uppskattat. En annan och desto större nyhet var sammanslutningen mellan Samhällsvetarna och Socialdemokraterna som bildade styrelse tillsammans. Detta var en kombination som visade sig fungera väl och styrelsen har haft en gemensam syn på de allra flesta frågor som avhandlats under året. En problematik som återfanns inom styrelsen var, liksom under tidigare år, den höga arbetsbelastningen på presidiet. 40 timmars arbetsvecka var inte att tänka under den absoluta lejonparten av verksamhetsåret. Det tycks vara en grannlaga uppgift att se till att de fyra arvoderade har en normal arbetsbelastning. Nyckelorden är förstås, som alltid, prioritering av kärnverksamheten och även om det inte alltid är glasklart vad som är att betrakta som kärnverksamhet är det en viktig diskussion att kontinuerligt föra. 9

10 En nyhet som infördes från föregående år var en stopptid för styrelsesammanträdena. Denna tid sattes till fyra timmar per möte och styrelsen lyckades alltid hålla denna gräns utan att behöva varken stressa igenom ärendena eller bordlägga frågor till nästa möte. Följande är ett urval av de diskussioner styrelsen har fört under året. I likhet med avsnittet ovan om fullmäktige finns ytterligare information att få för den nyfikne i protokoll från verksamhetsåret. Kårstyrelsen har även arbetat med andra frågor, vilka återfinns under respektive arbetsområde i verksamhetsberättelsen. Kontakter med medlemmarna: Då kåren är en organisation som ansluter medlemmar till sig via lagtext medför detta ett stort intresse från kårens sida att ha en god och demokratisk relation till sina studenter. Ett sätt att tillgodose detta är att hålla demokratiska val varje år. Förra årets uppåtgående trend gällande valdeltagande fortsatte glädjande nog även i år. Styrelsen har därutöver utsett kontaktpersoner från kårstyrelsen för alla sektioner. Detta för att man ville ge sektionerna en direktkontakt till kårens centrala verksamhet och möjlighet att öga mot öga med en representant för de beslutande organen inom kåren få framföra sina åsikter. Man beslutade dessutom att styrelsen skulle ha informationsbord runt om på campus vid vissa givna tillfällen, och detta genomfördes ett par gånger med varierande studenttillströmning. Extern representation: Styrelsen har under året nominerat personer till SFS referensgrupp för utvärdering av ITstödda utbildningar, HSV s referensgrupp om språk och bildning, HSV s grupp för utvärdering av Tandläkarutbildningarna, HSV s bedömargrupp för nationell utvärdering av internationalisering, CSN s försäkringsråd, SFS Doktorandkommitté och HSV s tillträdesråd. Därutöver har man utsett Christine Hudson och Anna-Lena Lundmark till ledamöter av Stiftelsen JC Kempe s Minnesstipendiefond, Theo Reingoldt till Stiftelsen Universitetshallens styrelse och Johan Tjerneng till stationschef för Mick 102. Umeå universitets utvecklingsprogram: Projektet Utvecklingsprogram 2006 syftar till att ta fram ett nytt visions-, mål- och strategidokument för Umeå universitet. Utvecklingsprogrammet skall ange hur universitetet skall välja väg för att aktivt hantera den ökade konkurrensen kring studenter, personal, forskningsmedel, pengar etc. Tanken är att det nya Utvecklingsprogrammet ska ha betydelse för alla medarbetare på alla nivåer i organisationen. Ett mycket viktigt syfte med Utvecklingsprogram 2006 är, enligt universitetet, att alla medarbetare och studenter vid Umeå universitet skall ha möjlighet att påverka och ge sitt bidrag i utformandet av det nya Utvecklingsprogrammet. Umeå studentkår har också varit delaktiga i arbetet med Utvecklingsprogrammet. Yttranden har skickats in på alla remisser som inkommit till kåren och ordförande Britta Asp har dessutom suttit med i styrgruppen för projektet. Viktiga perspektiv i detta arbete för kåren har, förutom studentinflytandet, varit mångfald, likabehandling och jämställdhet. Värt att notera kan vara att det endast på grund av kårerna finns med skrivelser om mångfald och likabehandling i programmet då dessa perspektiv hade rationaliserats bort i det slutliga förslag som presenterades för universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma introduktionskurser: En punkt i styrelsens verksamhetsplan var att arbeta för att införa universitetsgemensamma introduktionskurser. För att kunna ha en rimlig chans att genomföra detta ansökte styrelsen om medel från regeringens Rekryteringsdelegation för detta projekt. Rekryteringsdelegationen beviljade ansökan och styrelsen kunde sålunda arvodera en student Stina Lindholm för att ta fram en modell för hur universitetet ska kunna arbeta med detta samt att påverka 10

11 universitetet så att man skulle införa den här typen av kurser. Detta arbete är mycket omfattande och pågår fortfarande. Stina kommer att avlägga rapport om projektet under nästa verksamhetsår Representation Universitetsstyrelsen Representanter i universitetsstyrelsen har för verksamhetsåret varit Britta Asp, ordinarie ledamot, samt Jonas Fjellström, gruppsuppleant för studentkårsledamöterna. Under året har i styrelsen bland annat behandlats frågan om universitetets utvecklingsprogram, Idrottshögskolans fortsatta finansiering, frågan om avstängning av studenter som inte har betalat sin kåravgift och antagningsordningen för grundutbildningen vid universitetet. Man har även behandlat frågan om särskilt stöd till de moderna språken, universitetsbibliotekets ombyggnad samt Medicinska Biobanken. Utöver detta har ett antal nya utbildningsprogram inrättats. Budgetkommittén Umeå studentkårs ordförande Britta Asp har under verksamhetsåret varit studenternas representant i universitetsstyrelsens budgetkommitté. Under hösten präglades frågorna där av universitetets dåliga ekonomi som man efter hårda åtstramningar lyckades komma till rätta med. under våren har ett relativt stort antal äskanden ur styrelsens pott inkommit. Bland annat har frågan om Idrottshögskolan och Språkcentrum behandlats där. universitetsledningen De tre studentkårernas ordförande träffar kontinuerligt universitetsledningen för Umeå universitet. Med på dessa möten sitter alltså, förutom ordförandena, rektor, universitetsdirektören och chefen för StudentCentrum. Denna grupp är för kårens verksamhet mycket viktig. Här har vi en direkt möjlighet att få kontakt med och påverka ledningen för universitetet. Frågor som har varit uppe i denna grupp under året har varit bland annat frågan om kåravgiftskontroll. Detta är en långdragen fråga där kårerna och universitetet under året slutligen kunde nå en kompromiss där universitetet tar bort sina kontroller av kåravgifterna för att ersätta detta med ett avstängande av studenter som inte betalar sin kåravgift till kåren. En annan fråga som tagits upp i detta forum är Kommunicera och deras regler för erhållandet av studentrabatter där man av någon anledning har utestängt forskarstudenterna från möjligheten att erhålla denna rabatt. Till kårernas glädje stod universitetet på studenternas sida i denna fråga och universitetsdirektören fick i uppdrag att höra av sig till Kommuniceras ledning och förklara för dem att forskarstudenter är också studenter. Dessvärre vägrade Kommunicera av tydliga ekonomiska skäl hårdnackat att acceptera detta. Tyvärr lyckades kårerna alltså inte driva igenom sina krav på att även forskarstudenter ska få ta del av de rabatterade priserna på internetuppkoppling (se nedan under rubrik Studiesocialt ). Andra frågor som avhandlats är Språkverkstadens fortsatta verksamhet, Akutrumsförmedlingens organisatoriska placering och kårernas möjlighet till att få utdrag ur Ladok-systemet för att verifiera doktoranders och äldre studenters rätt till studentrabatter. Denna sistnämnda fråga löstes under detta verksamhetsår så att rektor har fattat ett beslut som gäller fortsättningsvis. Dessa studenter kan alltså numera känna sig lugna över att få tillgång till studentrabatter, förutsatt att de betalar in sin kåravgift och studerar mer än 75%. 11

12 Stiftelsen universitetshallen Endast mindre om- och tillbyggnad av Universitetshallen har genomförts under året. Beachhallen har byggts om så att det numera ryms 3 planer i stället för 2. I övrigt har enbart mindre anpassningar för verksamheten genomförts. Vidare har förslag lagts på olika förbättrande åtgärder inom områdena belysning, konditionsmaskiner, badanläggningen m.fl. Vidare har beslut tagits om ombyggnad av entrén sam omklädningsrummen då dessa är underdimensionerade. Denna ombyggnad sker nu under sommaren och kommer att vara klar till hösten. En påbyggnad av kontorslokalerna är även planerad men datum för denna är inte satt. Firandet av 20 års jubileumet var såklart en stor punkt och under denna presenterades förslag och visioner hur hallen ska expandera och öka i framtiden. I dagsläget är dock inget av detta beslutat. Akademibokhandeln Under året har ordförande Britta Asp suttit i samrådsgruppen för Akademibokhandelsgruppen AB (ABG). Samarbetsavtalet mellan kårerna och ABG har under året omförhandlats och i januari skrev vi under det nya avtalet. Som tidigare nämnts så är nytt för i år det stipendium på 3000 kronor som ABG ska dela ut till någon, av kåren utvald, engagerad student. Bildmuseet Museet har fortfarande en hel del problem med sin ekonomi samt deltagande från landstingets representant. På utbildningssidan är man involverad i en dokumentärfotografi utbildning som startar i höst, vissa föreläsningar för museologerna samt diverse samarbeten med konstvetenskapen och konsthögskolan. I år har även designhögskolans studenter haft sin examensutställning på museet. Biblioteksnämnden Under läsåret har Biblioteksnämnden sammanträtt fem gånger. De fyra viktigaste punkterna har varit den framtida ombyggnationen, remissvaret angående Kungliga bibliotekets framtid, UB: s framtida budget samt en diskussion av möjligheterna till alternativ publicering av vetenskapliga rapporter. I samband med att frågan angående ombyggnationen behandlats har Umeå studentkår krävt att så många studieplatser och grupprum som möjligt ska komma till stånd. Samtidigt påpekades från vår sida att användarvänligheten måste beaktas, speciellt i fråga om studenter med olika former av funktionshinder. Frågan om ett utökande av antalet kursböcker i Röda rummet och UB i helhet har även diskuterats. Flera studenter anser dessutom att Röda rummet är alldeles för litet och fylls för fort, vilket har påpekats av oss i biblioteksnämnden. Under våren har remissvaret rörande SOU 2003:129 Kungliga Biblioteket Ett nav i kunskapssamhället upptagit en del tid. Utredningen lyfter fram frågorna om infrastrukturen för informationsförsörjning för studier och forskning. Biblioteksnämnden tillstyrker utredningens slutsats att staten bör ta ett ansvar för utvecklingen både genom lagstiftning och genom ekonomiskt stöd till detta nav i kunskapssamhället. UB: s budget kommer enligt prognoserna att avsevärt försämras under 2005 och Myndighetskapitalet på dryga 11 miljoner kronor kommer förmodligen vara helt förbrukat Det står utom alla tvivel att verksamheten kommer att förändras som en följd av detta. Det är emellertid svårt att förutse exakt vilka konsekvenser detta kan få. Dock kommer förmodligen personalstyrkan att minskas. 12

13 Det har blivit allt dyrare för forskare att publicera sig och därav söker forskarvärlden alternativa publiceringsmöjligheter. Under de senaste åren har flera nya aktörer etablerat sig inom området e-publicering (elektronisk publ.) såsom BioMed Central, SPARC och PloS. UB har tecknat medlemskap i de två förstnämnda och överväger medlemskap även i PloS. Folkuniversitetet Folkuniversitetet i Umeå är en stiftelse bildad av Umeå studentkår, Umeå universitet och föreningen Folkuniversitet. Folkuniversitet i Umeå har under några år brottats med svåra ekonomiska problem. På grund av den ekonomiska situationen i stiftelsen har US roll framförallt varit att arbeta för att tydliga rutiner gällande ekonomistyrningen upprättas och i övrigt verka för att ekonomin ska komma i ordning. Kåren har även under året verkat för att minimera antalet onödiga utgifter genom att bland annat motsätta sig utlandsförlagda konferenser för styrelsen AU Åtta stycken arbetsutskottsmöten har hållits under året. Vid dessa tillfällen har följande frågor behandlats: insändande av remissvar (Föreskrifter om studiemedel och rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, Revidering av universitetets informationspolicy samt SOU 2004:27 En ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt), undertecknande av kårgemensamma avtal (Instruktioner för studentrepresentanter, Avtal mellan Umeå universitets kårer avseende fördelning och hantering av medlemskap för studerande vid universitetet och Avtal mellan Umeå universitets kårer avseende fördelning av mandat i styrelser, råd och nämnder vid universitetet). Därutöver beslutades att nominera Fredrik Andersson till SFS Doktorandkommitté, Nils Blixt till HSV: s referensgrupp om språk och bildning och Jessica Bergström till CSN:s försäkringsråd. AU beslutade även att senarelägga sista inbetalningsdag för kåravgifter, att arvodera ny stationschef för Mick 102 samt att akut extraanställa datasupport. Man behandlade även en föreningsbidragsansökan från Utrikespolitiska föreningen. Alla beslut har konfirmerats av kårstyrelsen Personal Under verksamhetsåret valde tre medarbetare tyvärr att sluta sitt arbete på kårkansliet och man tvingades göra nyrekryteringar. Dessa tillsattes dock med mycket kompetenta personer som på ett utmärkt sätt har bidragit till kårens centrala verksamhet tillsammans med den övriga personalstyrkan. Under året har personalen bestått av en administrativ chef, en personal-/informationsansvarig, en kamrer, två kanslister/expeditionspersonal, en fastighetsskötare, en utbildningshandläggare och en kontorsvaktmästare. Denna styrka av människor har stått för en del av de kontinuitetsbevarande krafterna inom kåren. Mycket energi har under året lagts ner på personalens arbetsmiljö. Varandes en organisation som inte kan locka med överdådiga löner så bör vi se till att kunna vara attraktiva på andra sätt. Ett led i denna ansträngning är att se till att personalen har tillbörligt inflytande över sin arbetsmiljö. Personalkonferensen under året hölls sålunda på temat arbetsmiljö och resulterade rent konkret i en handlingsplan för det långsiktiga, systematiska arbetet med arbetsmiljöfrågor där vissa åtgärder redan har gjorts. Till exempel har vi gjort en översyn av och köpt in bättre kontorsstolar och datorer till dem som behövde det, vi har ställt i ordning ett vilrum för personalen vilket vi enligt lag är ålagda att ha, vi har planerat in en genomgång av vad IKSU har att erbjuda i syfte att kunna erbjuda bättre friskvårdsmöjligheter, vi har ordnat en uteplats och skrivit avtal om en ny, billigare och mer välfungerande skrivare. Vi har dessutom uppmuntrat användandet av de träningskort vi har på IKSU samt planerat in en brandgenomgång. 13

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-09-13 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Andhämtning # 3 VI KRÄVER JÄMSTÄLLDA LÖNER«JURISTSTUDENTER LÄMNAS I STICKET« 04 06/DEBATT. Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924.

Andhämtning # 3 VI KRÄVER JÄMSTÄLLDA LÖNER«JURISTSTUDENTER LÄMNAS I STICKET« 04 06/DEBATT. Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. Foto: Christin Lenthamre Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. # 3 12/3 1/4 2010 15/ Mitt problem med vuxenfester beror enbart på en stor brist i min sociala förmåga. 16/ In winter, Swedes flock to

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 NYMBLE, 03-11-09 SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum 2003-11-13 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer