TU Marknadsinsikt Mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TU Marknadsinsikt Mars 2013"

Transkript

1 TU Marknadsinsikt Mars 2013 Under årets första månader har mediebevakningen av dagspressen varit intensiv med lansering av ytterligare betalväggar, årets räckviddssiffror, vikande upplagor samt en TS-upplaga som är under lupp. Men trots att upplagorna minskat under flera år är hushållstäckningen på landsort fortsatt hög med 64 procent av befolkningen. En ny undersökning visar att mobilsurfandet ökar kraftigt i TV-reklampauser, vilket borde leda till minskad reklameffekt i TV och ökad annonseffekt i mobilen. Samtidigt är reklamkraften bevisat fortsatt hög hos print, enligt en studie från RAM. Annonsmarknaden fortsätter att förskjutas mot det digitala. Sammantaget minskade printannonseringen i dagspress med 12 procent under Trots det uppgår de trycka annonsintäkterna till nästan 6,9 miljarder. Ovanpå det kan man lägga att dagstidningssajterna sålde annonsutrymme för mer än en miljard. Således har tidningshusen återigen uppemot 8 miljarder i annonsintäkter, oavsett kanal. Volymerna på annonseringen minskade med 9 procent, inte lika mycket som annonsintäkterna, vilket indikerar en rabattering av spaltmeterpriserna. I det sammanhanget är det dock intressant att textsidesannonseringen höll emot bättre än rubrikannonseringen. Detta, och annat dagspressorienterat om branschtrender, affärslösningar, mediekonsumtion och annonsmarknad kan ni uppdatera er om i TU Marknadsinsikt Mars 2013 nedan. BRANSCHTRENDER UPPLAGAN UNDER LUPP: Bonniertidningarna DI och DN har lämnat TS. Sydsvenskan kommer dock att fortsätta redovisa TS-upplagan ett tag till. Det skriver Resume och citerar DI:s vd Henrik Stangel som menar att sättet som TS mäter tidningarnas upplagor på fungerar inte längre. Henrik menar att det inte är en valuta som deras annonsörer längre efterfrågar. Annonsörerna är mer intresserade av räckvidd. Sydsvenskans publisher Lars Dahmén uppger till Medievärlden att det är jätteviktigt att TS moderniserar sitt sätt att redovisa och TS nytillträdda VD Maria Rosengren kontrar till Resume med att åtgärder på både kort och lång sikt ska leda till en bättre anpassning till vad tidningar och annonsörer vill ha. De kortsiktiga åtgärderna handlar dels om att hitta olika sätt att mäta tidningarnas digitala tjänster. På något längre sikt tittar TS på att hantera hela medieföretagens utbud. SJF TROR PÅ CROWDFUNDING: Svenska Journalistförbundet skriver i en ny rapport att Crowdfunding blir allt vanligare internationellt och att det kan vara en alternativ väg att finansiera journalistik när tidningarnas affärsmodeller är i kris. Det handlar då om att (1) garantera full redaktionell integritet, att (2) efterleva spelreglerna om press- och yrkesetik och upprätthålla en instans där allmänheten kan komma med klagomål, att (3) utgivare finns i redaktionell ställning samt att (4) finansieringen är så transparent som möjligt.

2 DAGSPRESSEN PÅVERKAS NEGATIVT AV NYA MOBILLAGEN: Den nya betaltjänstlagen kommer från ett direktiv EU drev igenom för tre år sedan. Syftet är att skaffa bättre kontroll över penningflöden samt verka för att konkurrensen för mobilhandel mellan EU:s medlemsländer ökar. I Sverige har de fyra stora mobiloperatörerna Tre, Telenor, Telia och Tele2:s egna system döpts till WyWallet. En tjänst som kräver registrering. Det skriver Dagens Media och uppger att Johan Åsén på Schibsted Sales anser att betaltjänstlagen slagit hårt mot bland andra Aftonbladet som förutom Plus har flera mobiltjänster som tidigare betalades via sms. Johan säger att utmaningen är att det finns så många olika lösningar innan marknaden satt sig och att de måste få in andra betalalternativ, som exempelvis kreditkort, men att det kommer otroligt många betallösningar och att det gäller att se vilka som flyger och vilka som inte gör det. Även för Eskilstuna-Kuriren, som har flera mobiltjänster, har Betaltjänstlagen blivit ett rejält gissel. Eskilstuna-Kurirens publisher PeO Wärring uppger till Dagens Media att han också är mycket kritisk till just WyWallet och att det känns som ett överdrivet system. AUTOMATISERAD JOURNALISTIK: Medievärlden skriver att datorer inom 15 år kan komma att sköta 90 procent av nyhetsarbetet, enligt amerikanska spådomar. Raimo Möysä som är chefredaktör för Reader's Digests upplagor utanför USA påminner om att i småföretag utvecklar skribenter, grafiker, webb-experter, videoproducenter, fotografer och översättare gemensamt ett nytt och bättre innehåll till olika medier och det kommer gå mycket fortare än 15 år. MARKNADSFÖRARE ETT ANALYTIKERYRKE? Digitaliseringen gör marknadsföring alltmer analyskrävande och automatisk. Det skriver Göran Swahn i Indikat och menar att det riskerar att skapa en klyfta mellan krav på kreativa och nyskapande grepp och verktygen som drar fördel av mätbarheten. Mätbarheten gör att de flesta annonsörer kan följa konsumenterna i realtid, hålla koll på vilka tjänster de använder och märka varifrån de kommer, vilket självklart gör displayannonseringen effektivare. Som en konsekvens av möjligheterna bygger nu reklamköpare och mediebyråer organisationer som enbart arbetar med att optimera utfallet av befintlig annonsering. Göran menar att de annonsörer som istället för att hitta nya nyttigheter väljer att hänga framför datorskärmen kan få det svårt framöver. Mer troligt att den som blir framgångsrik klarar av både och. AFFÄRSLÖSNINGAR NORSK NYHETSSAJT TAR BETALT FÖR ALLT: Medievärlden uppger att den norska tidningen Sandefjord Blad lägger hela sin sajt bakom en betalvägg med en ny betallösning som innebär att all läsning kommer att kosta. Tidningen ger en möjlighet att bara prenumerera på nättidningen eller ha en hellösning som också infattar papperstidningen och e-tidningen. Medievärlden uppger att det kostar norska kronor per år om man vill ha allt. Vill man bara läsa sajten kostar en prenumeration norska per år. HN/HP:s FÖRSTA DAG MED BETALVÄGG: Hallandsposten och Hallands Nyheters lansering av sin betallösning gick enligt Medievärlden över förväntan. På tre timmar hade fler än 2000 personer aktiverat sig. SYDSVENSKANS BETALVÄGG LANSERAD: Sydsvenskan har valt den så kallade frekvensmodellen och Lars Dahmen uppger att sajten då är öppen för alla, men att man måste betala om vill ha tillgång till fler än 20 artiklar per månad. Det skriver Medievärlden ocjh sammanfattar att Sydsvenskans betalvägg har ett litet paket för 28 kr i månaden med tillgång till allt material på hemsidan förutom e-tidningen. Priset för det Mellanstora paketet är 149 kronor i månaden och där ingår allt webbmaterial. För det största paketet betalar läsaren 265 kronor i månaden och då får man tillgång till allt material på webben och helgprenumeration på papperstidningen. TU POSITIVT TILL GEMENSAM BETALMODELL: TU:s VD Per Hultengård säger till Medievärlden att TU kan jobba med ett gemensamt betalsystem, fast först efter att det kommit signaler från medlemsföretagen. Per Hultengård säger att TU inte kommer driva frågan på eget initiativ.

3 HYRESKOLLEN EFTER RÄNTEKARTAN: Svenska Dagbladet vann Stora Journalistpriset med sin tjänst Räntekartan. Nu uppger Dagens Media att SvD.se startar granskningen Hyreskollen som ska ge en bild av hyresmarknaden i landet. Kristian Lindquist på SvD uppger till Resume att räntekartan visar en bild av boendeproblematiken och Hyreskollen visar den andra bilden, med svart bostadsuthyrning, höga hyror och en marknad som inte är öppen eller logisk. Läsarna kan rapportera in sin hyra och bilda sig en uppfattning om vad som är rimligt att betala för en lägenhet där man bor. GRAPH SERACHES ÄR EN KRAFTFULL SÖKTJÄNST: Stampen Omvärldsnyheter skriver att Facebooks betatest av den nya söktjänsten Graph Searches satt i gång en intensiv våg av spekulationer om potentialen och om de risker som Facebook utsätter sina användare för. Gunnar Springfeldt menar att det självklart handlar om en kraftfull tjänst. Facebook vet inte bara vad du heter, bor och hur gammal du är, utan även vet vilka vänner du har, vad du gillar och hur du svarar på reklam. GP TESTAR NYTT WEBB-TV-VERKTYG: Som första tidning testar Göteborgs-Posten ett webb-tv-verktyg som ska öka trafiken och annonsintäkterna. Det skriver Dagens Media och uppger att verktyget läser igenom samtliga artiklar som GP skrivit och matchar dem mot befintliga webb-klipp. Magnus Hultman, VD och grundare av Sprinkle, som verktyget heter säger att de har en databas med ett stort antal klipp från bland annat Nyhetsbolaget och att nya klipp ständigt läggs till. Så fort en artikel matchar ett klipp läggs det ut automatiskt. Under de två veckor som studien hittills pågått har trafiken till GP:s webb-tv-sajt ökat och GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein är enligt Dagens Media nöjd med resultatet. MEDIEKONSUMTION 64 PROCENTS HUSHÅLLSTÄCKNING PÅ LANDSORT, TROTS MINSKANDE UPPLAGOR: Den totala TS-reviderade upplagan uppgick till exemplar för helåret Det innebär en minskning av jämförbara titlar med 4,6 procent. Och en minskning av upplagan är väntad. Upplagan har minskat varje år under det senaste decenniet. Sedan 2009 har upplagan minskat med 3,5 procent per år. När dagspressens upplaga minskar finns anledning att påminna om att landsortstidningarna har en sammanlagd hushållstäckning på hela 64 procent. En majoritet av de svenska hushållen väljer alltså fortfarande att prenumerera på sin tryckta morgontidning. POSITIVA LÄSARE OCH HÖG REKLAMERINRAN I DAGSPRESS: En analys som RAM gjort återges av Resume. Analysen visar att reklamerinran och den positiva attityden till helsidan fortsatt är hög hos läsarna. RAM hävdar i studien att printannonser fortfarande har en mycket hög reklamerinran jämfört med andra medieslag. Hågkomsten för en genomsnittlig helsida är exempelvis 53 procent. Dessutom visar undersökningen att printannonsering placerar sig högt vad gäller mottagarnas attityder till reklamen. 37 procent av dagstidningsläsarna ställer sig positiva till helsidor år 2012, och så har det sett ut under de senaste sju åren. RAM ställer detta i relation till den generella reklamtröttheten som råder i de flesta mediekanaler, och konstaterar att dagspressen trots minskande räckvidd är ett effektivt medieval. RAM:s grundare Staffan Hultén uppger till Resume att det finns en snedvriden bild bland annonsörer att räckvidd och effektivitet på något sätt går hand i hand, vilket inte stämmer. Han menar att även om läsarantalet sjunker når annonsörerna ut lika effektivt till varje enskild läsare när det gäller just tidningar i pappersformat I TV-REKLAMPAUSEN ÖKAR MOBILSURFANDET: Johnny Lindqvist på MEC Interaction berättar för Resume att när reklamfilmen börjar rulla vänder folk bort uppmärksamheten. Om det är TV eller mobilen som har first screenstatus beror alltså på plats och situation. Johnny menar att det ur ett rent affärsmässigt perspektiv minskar värdet av TV-reklam, medan värdet av mobilannonsering ökar. Enligt en mätning av Widespace annonsnätverk, som mobilinriktade Widespace gjort tillsammans med MEC, gick mobiltrafiken upp med tio procent under reklampauserna i en av Sveriges mest populära fredagsshower.

4 ANTALET WEBB-TV-ABONNEMANG FÖRDUBBLAT PÅ ETT HALVÅR: Antalet hushåll som betalar för webb-tv har fördubblats på ett halvår enligt Mediavision. Vid årsskiftet hade omkring hushåll någon form av betald webb-tv-tjänst. Natalia Borelius på Mediavision uppger att en förklaring är att såväl lokala som internationella aktörer engagerat sig på marknaden under hösten. Hon påminner om att vissa av dessa dock har prova-påtjänster som kunderna ännu inte betalar för och att det verkliga testet kommer när gratistiden övergår i verkligt betal-abonnemang. SVENSKAR ANVÄNDER SMARTPHONES FLITIGAST: Enligt en undersökning gjord av Zenith Optimedia använder hälften av Sveriges befolkning sociala medier. De senaste fyra åren har antalet personer som använder sociala enheter ökat med tio procentenheter per år. Det skriver Dagens Media och uppger att 73 procent av Sveriges befolkning använder smartphones, vilket är högst andel av alla de 19 länder som undersökts. Om tre år förväntas nio av tio använda smartphones i landet. Enligt Zenith Optimedia ligger Sverige totalt fyra i listan över de länder som i störst utsträckning använder nya medier. Norge ligger i topp. LANSERING AV PLATTFORM FÖR LÅNGA REPORTAGE: I Finland lanseras plattformen Long Play som gör det möjligt för skribenter att tjäna pengar på gedigna reportage. Det skriver Medievärlden och uppger att affärsmodellen och konceptet är väldigt enkelt: (1) gör ett genomarbetat reportage, (2) publicera det i digital form och (3) låt läsarna köpa det för några tior. Det här är affärsmodellen som finländska Long Play nu lanserar. En löst sammansatt redaktion med åtta frilansare har planerat projektet och Medievärlden uppger att de vill göra reportage som är längre än tidningstexter, men kortare än böcker och att det ämnesmässigt ska det kunna handla om allt möjligt. Long Play hakar på en tydlig amerikansk trend med förebilderna som Matter och Atavist. ANNONSMARKNADEN DN ORGANISERAR OM ANNONSAVDELNINGEN: Dagens Nyheter organiserar om sin annonsavdelning och förstärker säljarkåren. Det skriver Dagens Media och uppger att syftet är att kunna arbeta mera riktat mot mediebyråer. Sedan 2005 har tidningens intäkter från mediebyråer ökat med 46 procent. Från och med april kommer DN annons att arbeta mediebyråindelat och inte som idag då säljarna har en kundlista indelat efter bransch. DAGSPRESSENS NÄTINTÄKTER EN MILJARD: Från och med i år redovisar TU Internetbarometer även annonsintäkter från kvällspressens sajter. Morgontidningarnas annonsintäkter uppgick till 500 Mkr. Annonsintäkterna för storstadssajterna uppgick till 294 Mkr och landsortssajterna till 206 Mkr. Både landsortpress och storstadpress ökade. Morgontidningarna på nätet ökade med över 6 procent under Landsortstidningssajterna ökade med nästan 10 procent och storstadsmorgontidningarnas sajter med nästan 4 procent. Dessutom ökade kvällstidningarnas annonsintäkter på nätet kraftigt och uppgick till minst en halv miljard. Det innebär att dagspressen sammantaget sprängt miljardvallen för annonsintäterna på nätet. DAGSPRESSENS ANNONSINTÄKTER MINSKADE TOTALT MED 12 PROCENT: TU Annonsbarometer, som bygger på kvartalsvis rapportering från 100 titlar, visar att dagspressens annonsintäkter minskade med ca 12 procent under helåret Under fjärde kvartalet minskade annonsintäkterna med hela 16 procent. PLATSANNONSERINGEN FORTSÄTTER MINSKA: Minskningen av platsannonsering i morgonpressen inleddes under sista kvartalet 2011 och fortsatte under hela Under fjärde kvartalet 2012 minskade platsannonsvolymen i morgonpressen med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Platsannonsvolymen i storstad minskade med 34 procent och på landsort med 22 procent. TU Platsannonsindex bygger på faktisk rapporterad annonsvolym från hela 70 morgontidningar. Platsannonseringen är historiskt sett den största rubrikannonskategorin för morgonpressen och även den mest konjunkturkänsliga.

5 TEXTSIDESANNONSERINGENS VOLYMER HÅLLER EMOT: I rapporteringen till TU:s Annonsbarometer särredovisar tidningarna annonsvolymer för textsidesannonsering, platsannonsering respektive övrig rubrikannonsering. Den senare innehåller volymerna för både bostad, motor, resor och nöje, varför kategoriseringen är relativt trubbig. Sammantaget minskade annonsvolymerna med 9 procent under 2012, att relatera nedgången i annonsintäkter på 12 procent som redovisats ovan. Nedan graf visar annonsvolymernas årsvisa förändring relativt föregående år och det är uppenbart att volymerna enskilt för platsannonsering fluktuerat mycket kraftigare än volymerna för just textsidesannonsering och övrig rubrikannonsering. 40% 30% 20% 10% 0% -10% Textsidesannonsering Platsannonsering Övriga rubrikannonser % -30% -40% -50% MORGONTIDNINGARNAS FÖRLORADE MILJARDMARKNAD: Medievärlden har granskat utvecklingen av rubrikannonsmarknaden under de tio senaste åren med hjälp av TU Rubrikannonsrapport. De har identifierat att morgontidningarna förlorat nästan 850 miljoner i intäkter mellan och skriver att dagspressens historiska tapp mot internet ligger på rubrikannonserna. Det är på plats, motor, nöjen, resor och fastigheter som dagspressen har fått storstryk av internet. BUZZWORD OF THE MONTH: Zero Moment of truth = Google menar att det alltid finns någon som söker efter din produkt på nätet och att en kampanj därmed alltid är aktiv via digitala medier. FAKTASAMLINGEN SVENSK DAGSPRESS 2012 kan hämtas som pdf via följande länk: SVENSK DAGSPRESS 2012 kan beställas som fysisk broschyr via följande länk: TU MARKNADSINSIKT är ett nyhetsbrev som ges ut av Tidningsutgivarna, en branschorganisation för företag i mediesektorn. Läs mer på samt Ansvarig utgivare: Per Hultengård, vd TU. Texter: Fredrik Rogberg, analyschef TU.

TU Marknadsinsikt september 2012

TU Marknadsinsikt september 2012 TU Marknadsinsikt september 2012 Innan sommaren visade SIFO Orvesto att den tryckta dagspressen fortsätter att tappa läsare. Och reaktionen på detta syns i Mediebyråbarometern som visar att det förmedlade

Läs mer

TU Marknadsinsikt oktober 2012

TU Marknadsinsikt oktober 2012 TU Marknadsinsikt oktober 2012 Det fluktuerar kraftigt på annonsmarknaden. Mediekonsumtionen förflyttas mot mobila enheter i snabb takt och nya affärslösningar lanseras och testas ideligen. I TU Marknadsinsikt

Läs mer

TU Marknadsinsikt Almedalen 2013

TU Marknadsinsikt Almedalen 2013 TU Marknadsinsikt Almedalen 2013 Det finns som vanligt mycket att rapportera med fokus kring mediehusen och medieutvecklingen. Och för er som är i Almedalen nästa vecka kan det finnas anledning att uppdatera

Läs mer

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 ANDERS SJÖSTEN: Vi måste göra saker annorlunda för att utvecklas! Sid 2 MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 Affärsutveckling Ole Nielsen, vd på Winefinder, noterar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Lilla boken om reklam & media

Lilla boken om reklam & media Lilla boken om reklam & media Innehåll Varför finns reklam? Vad har reklamen för betydelse för samhälle, konsumenter och för dig som individ? Den här handboken ger dig en inblick i vårt reklam- och mediesamhälle.

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR. En litteraturöversikt

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR. En litteraturöversikt INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 48 NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR En litteraturöversikt Oscar Westlund 2003 FÖRORD Som magisteruppsats

Läs mer

LANDSBYGD I MEDIESKUGGA

LANDSBYGD I MEDIESKUGGA JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 7 Gunnar Nygren Kajsa Althén LANDSBYGD I MEDIESKUGGA nedmonteringen av den lokala journalistiken och bilden av landsbygden i Dagens Nyheter Journalistikstudier

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 24 SEPTEMBER TV SID 4 Kanal 5 ökar som enda kanal under förhösten Det varma vädret

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam DR-monitorn 2008/2009 företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 Förord DR-monitorn 2008/2009 vänder

Läs mer

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ E n t i d n i n g o m d a g s p r e s s f r å n R i k s m e d i a Riksmedia Nr 1 Maj 2007 www.riksmedia.se nytt Tidningens framtid finns på nätet Johan Drakenberg: KREATIVITET I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ för

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln visar starka tillväxttal kvartal efter kvartal, men vilka faktorer bidrar till ökningarna och vad kommer att hända härnäst? Ökad digitalisering, ökad andel tekniskt

Läs mer

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS SVENSK E-HANDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Daniel

Läs mer

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen.

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen. Årsberättelse 2011 Långsiktigt fokus För Bonnier var 2011 ett år av investeringar i omstruktureringar och anpassning till en digital miljö. Vidareutvecklingen av ett gemensamt webbsäljbolag i Sverige (Bink),

Läs mer