Fax: Leif Lindberg Studieledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fax: 033-35 79 20. Leif Lindberg Studieledare 033-35 79 08 0705-477908"

Transkript

1 Bodaskolan Personalens A-Ö A Adress och telefonlista Bodaskolan Milstensgatan Borås E-post Telefon: Fax: Namn Befattning Telefon Mobiltelefon Helene Ottersgård Rektor Jerry Andersson Rektor Leif Lindberg Studieledare Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Petra Harju Kurator Bente Nielsen Kurator Anna Offerlind Skolsköterska Pia Götvall Skolsköterska Amin Beik Bibliotekarie Rolf Carlsson Fritidsledare Marijana Kokora Fritidsledare Cecilia Tingåker SYO-konsulent Sten-Owe Elofsson IT-samordnare Tommy Syversen Lokalförvaltare

2 E-postadresser och telefonnummer till all personal finns på hemsida. Arbetslag Årskurs 1-6 Namn Telefon Signatur Klass Karin Einarsson EO 1A Katarina Eilind ED 1A, 2A resurs Anne Sandberg SA 2A Anne Töllborn TL 3A Ulla Åslund ÅS 3A Eva Ekholtz EZ 4A Marie Borg BG 4A Ingela Ahnvik Hagberg AH 5A Berit Hjalmarsson HJ 5A Maria Isacsson IN 6A Agneta Olausson ON Elevassistent 5A,6A Tomislav Popovic PC Elevassistent 4A Hanna Nyström NM Pedagog, ledig Lotta Håkansson LH Elevassistent 3A Arbetslag 7 Namn Telefon Signatur Klass Boel Ulenius UL 7A Renato Guerra-Parada GA 7A Jim Thuresson TU 7B Lenah Jönsson JÖ 7B Emir Ribic ER 7B Annika Larsson FR 7C Viktor Svenkvist SV 7C Ann-Marie Gevert GT 7D Esa Kyyrönen KY 7D Cordula Kaufholz CK 7E Dennis Ljung LJU 7E Johanna Spathas-Persson SS 7F Nils Hjalmarsson HJ 7F Lars Odelskog OG Intern. kl. Carola Svenkvist Tjl Arbetslag 8 Namn Telefon Signatur Klass Pernilla Vädel VÄ 8A Peder Wiik WK 8A Lena Karlsson KA 8B Malin Lindstrand LI 8B Esad Baktirovic BA 8B Bo Dahlberg DG 8C Inga-Lill Gustavsson GU 8C Josefine Eidering JE 8C Per Gustafson GS 8D Katarina Wilhelmsson WI 8D

3 Lisa Andersson AS 8E Magnus Ljunghager LJ 8E Elisabeth Tornberg TG 8F Marcus Svensson SN 8F Iréne Fredriksson Pålsson FK 8F Anne Aalto AO Internat. kl. Lars-Göran Lidén LD Resurs Amin Beik BI Bibliotekarie Helena Snygg HS Resurs Arbetslag 9 Namn Telefon Signatur Klass Marja-Leena Andersson AN 9A Stefan Ramsner SR 9A Kjell Andersson AK 9B Jane Larsson JL 9B Titti Häggström HG 9C Arja Kartunen KU 9C, elevassistent Sara Andersson ANS 9D Johan Henriksson JH 9D Paula Werme 9E Amira Ribic Ramic RR 9E Lars-Åke Emanuelsson EM 9E Elisabeth Falk FA 9F Anja Ahlvik AV 9F Stojka Matic MC 9G Pernilla Carlander Martin CM 9G Susanne Hernqvist HT Tjl Maria Malmström AM Resurs Linnea Börjesson BÖ Tjl HT Hans Kennevik KN Tjl Elevassistenter 1-9 och fritidsledare Namn Telefon Signatur Befattning Rolf Carlsson CN Fritidsledare Marijana Kokora KR Fritidsledare Afan Bilic AB Elevassistent Catharina Olsjung OL Elevassistent Michaela Karlsson KS Elevassistent Arja Kartunen KU Elevassistent Mustapha Ourahamane MQ Elevassistent Agneta Olausson ON Elevassistent Tomislav Popovic PC Elevassistent Henrik Båth HB Elevassistent Lotta Håkansson LH Elevassistent Elevhälsoteamet Namn Telefon Signatur Befattning Britta Eriksson EN Specialped. Caisa Andersson AR Speciallärare Anna Offerlind LE Skolsköterska Pia Götvall GV Skolsköterska Petra Harju PH Kurator, ledig Bente Nielsen BN Kurator Cecilia Tingåker TR SYV Mette Berntsson MB Kurator Antette Persson Carlsson AP Ped. Camp.N Servicegruppen

4 Namn Telefon Signatur Befattning Tommy Syversen TYS Lokalförsörjning Mika Tarkiainen TN Vaktmästare Mikel Borgedahl BL Vaktmästare Stefan Jansson SJ Vaktmästare, IT Raza Biser RZ Lokalvårdare Emrize Berisha EA Lokalvårdare Kyllikki Haataja KH Lokalvårdare Aijsa Hrustic HC Lokalvårdare Marina Larsson ML Lokalvårdare Barbro Sigfridsson BS Lokalvårdare Administration Namn Telefon Signatur Befattning Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Leif Lindberg EA Studieledare B Betyg Betygssättning Svar på en del frågeställningar rörande betygssättning ger skolverkets Frågor och svar om betygsättning och Likvärdig bedömning och betygsättning. (Styrdokument) Inskrivning av betyg sker i Dexter. Dexter nås via länk på hemsidan. Samma användarnamn och lösenord som för det pedagogiska nätet. Se kalendariet för sista inskrivningsdag. För information kontakta Sten-Owe Elofsson. De här riktlinjerna gäller vid betygsättning: Ge terminsbetyg för kunskaper i ämnet här och nu. Hela betygsskalan ska användas i all betygsättning. Betyg ska inte baseras på enstaka prov eller inlämningsuppgifter Förmågor och kunskapskvalitéer ska vara i centrum vid bedömning. (Gemensamt tagna av rektorer och verksamhetschefer för kommunens 7-9-skolor.) Betyg i svenska som andraspråk Elever som kommit till Sverige under sin skoltid, ska få betyg i svenska som andraspråk. När de når G-nivån för vanlig svenska, ska de inte längre ha SVA-betyg. Läraren ska alltså endast bedöma, när eleven inte längre ska ha SVA-betyg.

5 De elever, som nu går i åk 9 och har betyg i SVA ska omfattas av samma regler. Om de alltså når minst G för vanlig svenska, ska de inte ha SVA-betyg. Undervisande lärare sätter betyg i SVA. Definitionerna enligt utredningen "Flerspråkiga elevers undervisning" av Gülsen Özdenkos. När började man skolan? åk åk åk åk åk åk åk åk åk Betygsvarningar Om en elev riskerar att inte nå betygsmålen för G, framgår det i det skriftliga omdömet. För dessa elever ska skolans åtgärder för att eleven ska klara målen anges i omdömet. Omdömena skrivs i Dexter. Om det av olika orsaker visar sig sent på terminen att kunskapsluckor finns, måste elever och föräldrar informeras innan en betygsvarning ges. Betygskriterier Se läroplan samt lokala betygskriterier. Bodaskolans bibliotek Vi har ett fint bibliotek som vi skall vara rädda om. För allas trivsel och för att det skall gå att utnyttja biblioteket på rätt sätt, gäller följande regler: När biblioteket är stängt får elever inte vistas ensamma där. Öppettider finnas vid sidan om entrédörren. För elever som lånar böcker när biblioteket är stängt och/eller datorn är avstängd, ligger det en pärm på disken, där man skriva in sin lån. Släpp inte större grupper av elever för att ensamma arbeta i biblioteket. Undervisande lärare är ansvarig för tillsynen. Bibliotekarien hjälper gärna till att ta fram lämplig litteratur för klassens arbeten. Med god framförhållning har ni möjlighet att ta böckerna till klassrummet. Registrera alla lån. När en elev slutar på skolan, är det viktigt att klassföreståndarna i god tid kontrollerar om eleven har lånat böcker, som ska återlämnas. Försvunna böcker måste ersättas. Om en person fått upprepade krav på en bok som ändå inte återlämnats, kommer ett ersättningskrav att skickas ut.

6 Jour på biblioteket När du gör upp schemat för jouren, gäller för biblioteket: Två elever måndag och tisdag. Två elever onsdag och torsdag. Alltså totalt fyra elever. Blanketter Skolans aktuella blanketter finns på hemsidan, blanketter för elever respektive personal på olika ställen. Andra personalblanketter finns på intranätet eller på Brand Vid brand i skolans lokaler ska larmning ske via brandlarmsknappar. Ni ska också ringa 112. I byggnaden: Kontrollera elevtal i klassen/gruppen. Stäng fönster och dörrar. Utrym lokalerna lugnt med klassen/gruppen enligt utrymningsplanen. Om korridoren är rökfylld, ta om möjligt alternativ väg via annat klassrum. Hopp får inte ske från tredje våningen. Gå i samlad trupp med läraren sist. Samling: Eleverna samlas klassvis/gruppvis på fotbollsplanen. Läraren kontrollräknar klassen/gruppen och meddelar avprickaren för respektive årskurs. Håll klassen/gruppen samlad tills annat meddelas. Elever som inte har lektion samlas på basketplanen. Skiss över utrymningsvägar och samlingsplats finns i klassrummen. Gå igenom rutinerna med klassen första skoldagen. Brandskyddsutbildning sker årligen. Busskort och bussresor Busskort delas ut i klassföreståndarnas fack till berörda elever på första skoldagen. Busskort för resa med klass under terminen får ni av Leif Lindberg. För resor med Borås lokaltrafik gäller: Alla beställningar av bussar skall ske via mail Det finns inga möjligheter att ta emot telefon/faxbeställningar, då samtalen hindrar trafikledningen att leda trafiken. Glöm inte att ange kontaktperson.

7 När klass/grupp skall åka med ordinarie tur efter kl skall detta meddelas Borås Lokaltrafik via mail Bekräftelse av alla beställningar får ni via via mail. Elever i åk 7-9 med mer än tre kilometer till skolan kan få skolskjuts. För åk 1-6 gäller två kilometer. C Camp Neptun Borås Stad, har sedan ett antal år ett samarbete med Camp Neptun, vilket innebär att några av våra elever under en tid kan vara placerade hos dem. Information om inriktningen på deras arbete och vilka elever som kan vara aktuella finns på Camp Neptuns hemsida. Annette Persson är anställd som pedagogresurs för Camp Neptuns elever och har sin anställning på Bodaskolan. Hon samverkar gärna med berörda lärare. Cykel för personalen Skolan har en cykel till personalens förfogande. Boka på expeditionen. D Datahantering Inloggningsuppgifter Gemensamt användarnamn och lösenord gäller för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Det pedagogiska nätet Dexter, skriftliga omdömen,betyg och klasslistor. Groupwise, e-post. Portalen, för NE mm. Heroma egenrapportering (Lösenord av respektive chef) Kom och gå för dem som stämplar. Separat lösenord för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Skola24, frånvarorapportering Bokning av datasal Gemensamt löseord för: (Via mail. Vid frågor kontaktajerry Andersson) Google Documents Skolhantering, tidigare skriftliga omdömen Samtliga dessa sidor nås via skolans hemsida.

8 Bodaskolans hemsida: Ansvarig för uppdatering är Jerry Andersson. Support mm. Sten-Owe Elofsson, systemansvarig Stefan Jansson datasupport, byte av lösenord mm ADK-data : ansvariga för hårdvara, support, reparation mm IT-plan Kommundelens IT-plan framtagen VT 2010 finns på hemsidan. Datasalar Skolan har tre datasalar, 311, 319 och 323. Sal 323 kan bokas för lektioner. Bokningar göra via hemsidan. 311 och 319 är schemalagda och kan inte bokas. Passerkort för läraren behövs för salarna på högstadiet. Dessa erhålles från systemansvarige Sten-Owe Elofsson. Eleverna får inte lämnas ensamma i datasalen. För att bibehålla en hög standard på de här salarna är det viktigt att all personal som använder salarna följer vissa rutiner: Innan lektion: Läraren kontrollerar först att alla arbetsplatser är i gott skick. Titta snabbt över bord, skärmar, tangentbord och kablar. Notera om något är fel och vid vilken arbetsplats. Först därefter släpper ni in eleverna. Det kan vara bra att ha någorlunda fasta platser. Efter lektion: Läraren går runt och kontrollerar alla arbetsplatser. Korrigera om möjligt. Se till att stolarna ställs i ordning. Rapportera eventuell åverkan till Sten-Owe Elofsson. E Elevinformation Information om elever publiceras inte digitalt, utan läggs ut i skåpen. Elevhälsoplan Elevhälsoplan för Borås stad togs fram VT2010. Den anger riktlinjer för hur elevhälsoarbetet ska hanteras. En lokal anpassning för Brämhults kommundel och vår skola fastställd under HT Planerna finns på hemsidan.

9 Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet är skolans samlade specialkompetensen för elevhälsa. Teamet ska vara ett stöd för elever, pedagoger och föräldrar. Uppdragen finns beskrivna i elevhälsoplanen. Elevkonferens/klasskonferens och elevvårdskonferenser Om behov finns att reflektera över och föra en dialog kring en elevsituation, så är det klassföreståndare som har ansvaret för detta. Rektor, undervisande lärare, någon från elevhälsoteamet, föräldrar eller elev kan påkalla behovet av en sådan konferens. Dialog sker efter fastslagen rutin. Se hemsidan. Elevråd Alla klasser utser två elevrådsrepresemtanter. Namnen lämnas till Marijana Kokora eller Mette Berntsson, som har i uppdrag att stötta elevrådet. Elevrådets sammanträdestider och protokoll ska finnas på skolans hemsida. Elevtid F Flytt En elevs adressändring anmäls omedelbart till expeditionen. Fotografering Fotografering sker vid terminsstart. Se senare schema. År 1, 4 och 7 tar förutom klassfoto även porträttbilder. År 9 tar klassfoto även vid slutet av vårterminen. Fritidsledare Bodaskolan har ett samarbete Brämhultsgårdens fritidsgård och Hässlehus fritidsgård. Två till tre dagar i veckan arbetar fritidsledare från respektive fritidsgård i uppehållsrummet på Bodaskolan. Ansvar: Brämhultsgården: Morgan Gustafsson Brämhultsgården Dammkullevägen Hässlehus frtidsgård: Lena Moritz Våglängdsgatan 5

10 Frånvaro Grundskoleförordningen (1994:1194) 6 kap. Frånvaro 8 a Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet, skall rektorn se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare. (SFS 2006:205) Ogiltig frånvaro Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att sjukanmäla sig, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Enligt skolformsförordningarnas nya bestämmelser om frånvaro ska vårdnadshavare informeras om en elev under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Det är rektorns ansvar att se till att vårdnadshavare kontaktas och skolan måste ha rutiner för hur det ska ske. Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för sitt barns uppfostran och beteende och ska tillsammans med skolan försöka att komma till rätta med frånvaron. Undervisande lärare rapporterar elevers frånvaro eller sena ankomst i skolhanteringssystemet Skola24. Gör om möjligt rapporteringen direkt i klassrummets dator snabb rapportering är viktig. Det är viktigt att alla elever finns med i grupperna i Skola24. Om inte, prata med Ann-Christin Larsson. Föräldrar som fått inloggningsuppgifter för skola 24 kan hemifrån följa noteringarna för sin son eller dotter. Och man kan också sjukanmäla den vägen. Uppgifter för att komma in på Skola24 lämnas på utvecklingssamtalen. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Försäkring för eleverna Kommunens försäkringsskydd omfattar även elevernas fritid. Försäkringen är tecknad gemensamt för Borås kommun i Chartis Europe S.A. Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE Stockholm Tel Fax Föräldrasamverkan Föräldramöten Klassföreståndare skall hålla föräldramöte minst en gång i k 1, åk 4 och åk 7. Därutöver efter behov.

11 Inför åk 7 sker en särskild introduktion för föräldrar, dels i maj, dels i augusti. Klassföreståndarna svarar för organisation och innehåll. Utöver den här träffen kommer tre cirkelkvällar för utlandsfödda föräldrar att ordnas i samarbete med kommundelens folkhälsosamordnare. H Hemuppgifter Hemuppgifter får inte ges till dag efter söndag-helgdag eller hel lovdag. Studiedag är inte lovdag. Hissar Bodaskolans hiss i högstadiebyggnaden och hissen i idrottshallen, får inte användas för varutransport samtidigt som persontransport. Heroma Personalen lägger själva in sin frånvaro och söker ledighet i Heroma. I IT-plan Den lokala IT-planen finns på hemsidan. J Jourverksamhet intern prao Den obligatoriska jourverksamheten för högstadiets elever påbörjas vecka 34 enl. fastställt schema. Se kalendariet. K Kalendariet Kalendariet finns på skolans hemsida. Även om vill ha så få ändringar som möjligt, inträffar saker som gör korrigeringar nödvändiga. Kontrollera alltid på hemsidan vad som gäller.

12 Kamerainspelning På flera ställen i skolan har vi kamerainspelning exempelvis i korridorer, centralkapprum och vid mopedparkeringen. Bakomliggande orsak är att vi vill förebygga vandalisering och mobbning. Klassföreståndare Klassföreståndare har ett särkilt ansvar att säkerställa att alla elever i klassen (=elever på klasslistan) har kännedom om sitt ansvar att verka för trivsel och trygghet i sin klass att samverka med vårdnadshavare och genomföra utvecklingssamtal minst en gång per termin. att vara uppmärksam på frånvaron hos alla klassens elever att följa sina elevers kunskapsutveckling att vid behov av samråd kalla vårdnadshavare för att stödja eleven och diskutera ev. åtgärd att samråda med specialpedagog om behov av särskilt åtgärdsprogram uppstår att vid behov kalla berörda kollegor till elev/klasskonferens och diskutera åtgärder att omgående rapportera till föräldrar och meddela rektor då någon form av incident har inträffat.( se handlingsplan Hot och kränkning när något hänt) att på rektors uppdrag kalla till elevvårdskonferens /EVK med vårdnadshavare och elevhälsoteam då vidtagna åtgärder inte haft önskad effekt. att ha uppsikt över klassens elevskåp och området runt dessa och vid behov organisera rengöring och städning. Elever har rätt till ett fungerande vuxenstöd med återkommande kontakt och personlig dialog. Klasslistor - grupplistor Under första skoldagen utlämnas en klasslista till klassföreståndarna för kontroll och eventuell komplettering. Denna inlämnas till expeditionen samma dag. Elev som är bosatt i annan kommundel än Brämhult-Hulta skall snarast skriva avtal. Blanketter finns på expeditionen. Aktuella klasslistor finns alltid att hämta i Dexter. Grupplistorna måste fortlöpande kontrolleras i skola24. Om ni behöver korrigera era grupper pratar ni med Ann- Christin Larsson. Klassråd

13 Organisation av klassråd skall ske i samtliga klasser. I varje klass väljs omgående två representanter till elevrådet. Kommunikationsklass I kommunikationsklasserna går elever med grav språkstörning. Eleverna följer grundskolans läroplan. Konferenser Arbetslagskonferens, ämneslagskonferens, klasskonferens och APT finns inlagda i kalendriet. Före arbetslagskonferenserna träffas en representant för varje arbetslag och rektor under 15 minuter. Arbetsplatsträff för pedagogisk personal 1-9, ersätter tidigare Mini-APT. Elevassistenterna deltar i arbetsplatsträff för pedagogisk personal. Protokoll ska skrivas och de läggs in i Google. I protokollen anges vem som eventuellt inte var närvarande. Krishantering - krisgrupp Kulturskolans elever Kulturskolan erbjuder gratis undervisning för elever skrivna i kommundelen. Kulturskolan kommer också att ta hand om en kör/evenemangsgrupp på elevtid. Elever som undervisas vid kulturskolan ska själva, på intern-tv:n eller anslagstavlan ute i centralkapprummet, på speldagen, se efter att deras musiklärare inte är sjukanmäld Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisningen anger skolans resultat från förra läsåret och finns att läsa på hemsidan. L Ledighet Klassföreståndare får ge elev ledigt högst tre dagar per läsår. Rektor kan godkänna upp till 10 dagars ledighet per läsår. Ledighet mer än tio dagar beslutas av kommundelsnämnden och ansökan måste därför lämnas in i mycket god tid. Blankett finns på hemsidan. Ledningsstrategi

14 Vår ledningsstrategi I vårt gemensamma och enskilda ledarskap kommer vi på Bodaskolan att arbeta utifrån följande tre huvudbegrepp. Tydlighet Vi vill skapa en organisation med tydlighet kring beslut, beslutsvägar, spelregler och förutsättningar. Den här tydligheten ska framgå för såväl medarbetare som elever och föräldrar. Vi vill utåt genom information, marknadsföring och profilering skapa en bild kring vad Bodaskolan är, vad vi står för och vad vi kan ge. Vi vill inom skolan arbeta för en bra kommunikation mellan chef och medarbetare. Vi ser det som en grundläggande förutsättning för skolans utveckling att vi ömsesidigt och direkt kan kommunicera både det som fungerar bra och det som fungera mindre bra. Delaktighet Vi vill skapa förutsättningar för att såväl medarbetare som elever och föräldrar skall känna sig delaktiga i skolans inre arbete och utveckling. Vi vill ta vara på idéer och bjuda in till samarbete och öppna diskussioner oavsett hur lika eller olika vi tänker. Vi tror att grunden till en bra utveckling och bra beslut är att olika perspektiv möts i en professionell miljö. Vi strävar efter att skapa demokratiska processer kring beslut och vi förväntar oss lojalitet mot alla fattade beslut.. Inspiration Vi vill skapa en inspirerande skolmiljö för såväl elever som medarbetare. Vi vill i vårt ledarskap och i vardagen stimulera till pedagogisk och metodisk utveckling. Vi vill utveckla och lyfta fram den kompetens som finns bland våra medarbetare. Vi vill skapa en god arbetsmiljö, det ska kännas roligt att gå till sin arbetsplats. Vår ambition i vårt ledarskap är beroende av att ni framöver era synpunkter till oss på hur ni tycker vi lever upp till ledardeklarationen och hur den eventuellt skulle kunna utvecklas. Vi kommer att ger er denna respons. Helene och Jerry Lektionstid Lektionstiden måste respekteras. Inga klasser eller grupper ska tillåtas sluta för tidigt. Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett grundläggande styrdokument för att säkerställa att vi ständigt arbetar för en trygg och trivsam skola. Planen finns på hemsidan. Lån av lokal

15 När ni skall låna lokal för föräldramöten, utvecklingssamtal etc. måste blankett Låna lokal alltid ifyllas och inlämnas till vaktmästeriet för bokning i god tid. Läroböcker Ämnesansvariga organiserar och ansvarar för utdelning av läroböcker. Se till att begagnade böcker utdelas först. Numrera böckerna och märk dem med din lärarsignatur. Låt sedan eleverna kvittera boken på en lista. Då blir det enklare att se att rätt böcker kommer tillbaka. Låt alla elever klä om böckerna! Poängtera för eleverna, vilka böcker som endast är låneböcker. Läsårstider/arbetsår 20010/2011 Höstterminen 2010 Elever 20 augusti-22 december Lovdagar 4 och 5 november Studiedagar (eleverna lediga) 1,2 och 3 november Lärare 12 aug-22 december Kompetensutvecklingsdagar augusti 1, 2 och 3 november Vårterninen 2011 Elever 10 januari-10 juni Lovdagar februari april 3 juni Lärare 7 januari - 16 juni Lovdagar februari april 3 juni Kompetensutvecklingsdagar 7 januari 14 mars 8 april juni

16 M Matematikutvecklingsgruppen Skolans representanter i den centrala matematikutvecklingsgruppen är Per Gustavsson år 1-7 och Berit Hjalmarsson år 1-6. Material Ovanför klassföreståndarnas fack kommer första skoldagen på höstterminen att finnas följande: Blyertspennor och radergummin som ska skall räcka terminen ut. Register 1 per elev (10-flik). År 7 Ringpärm 1 per elev. År 7 Förbrukningsmateriel kan hämtas hos vaktmästaren alla läsdagar kl Var sparsamma med förbrukningsmaterielen. Lämna aldrig ut ett skriv - eller räknehäfte under terminen utan att förvissa dig om att tidigare häfte är fullskrivet. När elev glömmer penna, kan läraren låna ut en penna mot pant. Matsal Skolmåltider serveras fr.o.m Alla elever äter på sin anvisade lunchtid. Matsalen är indelad i sektioner för respektive åk 7,8 och 9. Åk 1-6 äter på scenen. N Nationalencyklopedin Personal och elever har på Internet gratis tillgång till NE:s uppslagsverk och ordbok såväl i skolan som hemma. Hemma ni når tjänsten genom att logga in i portalen. I skolan går ni via startmenyn. Nationella prov Redovisning av resultat på nationella prov Alla resultat förs in i Dexter Resultaten för nyanlända elever ska inte redovisas. Med nyanlända avses elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren.

17 I år gäller det de elever som kommit 2007 eller senare. Om någon, trots kort tid i Sverige, klarar proven, ska de förstår redovisas. Beslut taget med VC och rektorer i kommundelen. Klassföreståndare och undervisande lärare hjälps åt att ta fram uppgifterna. Redovisning till Jerry A. Ny elev Rutiner när ny elev kommer under pågående läsår. Mål: Skolgång så fort som möjligt. Förebyggande elevvård: Skolledningen informerar specialpedagogerna om att elev skall börja på skolan. Specialpedagog tar telefonkontakt med förälder och får upplysningar om tidigare skolgång och frågar förälder om kontakt kan tas med tidigare skola. Specialpedagogerna gör klassplacering och meddelar expeditionen. Elev och förälder kallas av specialpedagog till en introduktionsdag, där eleven och föräldrar får möta klassföreståndare och om möjligt skolledning, skolsköterska, kurator, syokonsulent, studieledare och fritidsledare. Dag och tid bestäms för skolstart. Klassföreståndare informerar övriga undervisande lärare om att eleven börjar i klassen och klarar ut olika grupptillhörigheter. Grupptillhörighet på blankett till expeditionen. Specialpedagog träffar den nya eleven i enskilt samtal. Vid behov görs kunskapstest i svenska och matematik. Om eleven skall börja i år 7 görs alltid kunskapstest i svenska och matematik. (Screeningtester som alla 7:or gör) Beslutet om klassplaceringen görs på EHT-konferensen. Nycklar Lärare: Nyckel får ni av Tommy Syversen. Extranyckel kan tillfälligt lånas på expeditionen. Elever: De nya sjuorna får nyckel av fritidsledare Rolf Carlsson och nyckeln återlämnas till honom i slutet av år 9. Om nyckeln tappas bort, anmäler eleven detta till Rolf Carlsson. Ny nyckel betalas med 50 kronor. O Omdömesskrivning Följande riktlinjer gäller: 1. Skriv i tredje person. Han, hon är...texten ska vara riktad till föräldrarna, inte direkt till eleven.

18 2. Med anledning av vad som sagts under första punkten - inga tillrop till eleven som "Lycka till!" eller "Kämpa på!". 3. Gör inga bedömningar av elevernas personligheter. Uttryck som "G är en väldigt trevlig elev". är kanske inte så bra. Eleverna läser varandras omdömen. Den elev som ser ett sånadt omdöme och inte själv fått samma formulering, tar kanske illa vid sig. Åt andra hållet verkar "S. är lat och...". Inte heller bra. 4. Tänk igenom era formuleringar, så ni inte har uttryckt något som kan uppfattas som kränkande. 5. Åtgärderna som föreslås ska i första koncentreras till sådant, som skolan kan göra för att hjälpa eleven. Även sådant som eleven kan göra bör finnas med. Att eleven ska läsa läxor, komma i tid och ha med sig materiel är inga åtgärder. 6. Tänk på att faktorer som närvaro, uppförande eller flit inte i sig är betygsgrundande. Undvik därför att tala om närvaro, uppförande eller flit som motivering för en betygsvarning eller ett sänkt betyg. 7. Det är elevens kunskaper som ska bedömas. Det kan vara värt att beakta att de kunskaperna inte nödvändigtvis behöver vara inhämtade i skolan. 8. Begränsa antalet betygsvarningar till de elever som verkligen riskerar att inte få betyg. Varningarna får inte ha syftet att läraren ska ha ryggen fri. Varningarna ska kunna tjäna som underlag för insatser från skolans sida. 9. Ni ska markera ett av kryssen vid varje omdöme och skriva en motivering till varför vi markerat ett visst kryss. Längden på texten avgör ni själva, men förklaringarna ska ta stöd i målen. Omdömena ska vara individuellt utformade. Att kopiera in samma text för för hela sin grupp duger inte. 10. Använd varandra som hjälp. Titta på andras omdömen, för att få ideér till åtgärder. Omval av tillvalsspråk Eventuellt omval av språktillval kan endast ske vid synnerliga skäl efter samråd med föräldrar, klassföreståndare och berörda lärare men beviljas av rektor. Elev och föräldrar informeras om eventuella konsekvenser för senare utbildning. Omvalsblankett finns på hemsidan. P Parkering Parkeringskort, som gäller för personalparkeringen, hämtas på expeditionen och debiteras på lönen med 60 kronor samtliga tolv månader. Placeringslistor Salsansvariga lärare ser till att det finns placeringslistor i salen. Varje lärare fyller i placeringslistor för sin grupp. Prao år 8-9

19 Årskurs 8 har PRAO veckorna 10 och 11 på vårterminen Årskurs 9 har PRAO veckorna 47 och 48 på höstterminen Klassföreståndare och studievägledare besöker eleverna under praotiden. Protokoll Protokoll från arbetslag, ämneslag, APT och andra möten läggs i Google. Prov Provtillfällen skrivs in i skrivschemat på Google. Eleverna får ha högst två prov per vecka. Två prov får inte ligga samma dag. Dag efter helgdag är läxfri. Prov får endast undantagsvis ligga på sådana dagar. Rättighet till omprov beslutas av respektive arbetslag/lärare. Lärare är skyldig att ge eleverna olika möjligheter att visa att målen uppnåtts. Observera att lektionstiden ska hållas även vid provtillfällen. Elever får alltså inte lämna lektionen i förtid. R RH-klass I RH-klassen går elever med grava rörelsehinder. Eleverna följer grundskolans läroplan. Rökning Rökning är inte tillåten på skolans område. För personalen gäller att skolan är en rökfri arbetsplats. Rökning är tillåten endast under lunchrasten. S Salsansvar Salsansvariga 217 SN 306b GU 322 AV 220 LJ 307 OG 323 EO 221 UL 308 OG 325 SS 223 GA 309 AR 326 Int. kl 225 MC 310 VÄ 327Intkl 227 AS 311 KY 328 AK 229 GS 313 JÖ 329 Lju 230 TG 314 WE 340 FR

20 232 HG 316 GT 341 CK 239 KA 317 WI 240 WK 319 AM 245 ER 320 FA 306 GU 321 AN Salsansvarig Varje salsansvarig lärare ser till att följande anslag finns uppsatta i varje klassrum: 1. Trivselregler. 2. Åtgärder vid brandlarm (OBS! Utrymningsplaner i centralkapprum och korridorer.) 3. Salsschema Salsansvariga lärare ser till att det finns en ringpärm med plastfickor och placeringslistor i salen. Listor hämtas i arbetsrummet i expeditionsbyggnaden. Varje lärare fyller sedan i placeringslistor för sin grupp och sätter in i pärmen. Fyll på förråd av papper, skrivhäften etc. Salsansvar undervisande lärare: Se till att det är god ordning i salen efter avslutad lektion Se till att klotter tas bort. Inga stolar intill fönster eller väggar. Hjälpa till att fylla på förråd av papper, skrivhäften etc. Ställa upp stolar vid sista lektion Anmäla fel och brister på inventarier till vaktmästare Samlingar Inför sammankomster i Bodakyrkan (avslutningar och annat), samlas klasserna i klassrummet och går gemensamt till kyrkan. Betona vid varje tillfälle hur vi förväntar oss att eleverna ska uppträda. Klassen ska sedan sitta samlad. Klassföreståndarna, eller i förekommande fall undervisande lärare, ska sitta bland sina elever. Inga lärare tillsammans och inga lärare längst bak. Schema Åk 1-6 Du har fått ett schema med Id, Sl, Tv och ev. Mu inlagt. Komplettera och inlämna ditt klasschemaförslag senast Lämna också ditt eget schema med lektioner, raster och arbetstid inlagda.

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över ordningsreglerna vid Ahlafors Fria Skola Vad kännetecknar goda ordningsregler? Utdrag ur skollagen (2010: 800) 5 kap. Trygghet och

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2016 2017 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innehåll Syftet med planen... 1 Vision

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

En ny lärplattform på Vibyskolan

En ny lärplattform på Vibyskolan En ny lärplattform på Vibyskolan Agenda Tidsplan Konkreta förändringar Familjewebb Utveckling och Lärande Support Utvärdering Tidsplan information till föräldrar Information 1 För kontaktföräldrarna 2/2-2012,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer