Fax: Leif Lindberg Studieledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fax: 033-35 79 20. Leif Lindberg Studieledare 033-35 79 08 0705-477908"

Transkript

1 Bodaskolan Personalens A-Ö A Adress och telefonlista Bodaskolan Milstensgatan Borås E-post Telefon: Fax: Namn Befattning Telefon Mobiltelefon Helene Ottersgård Rektor Jerry Andersson Rektor Leif Lindberg Studieledare Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Petra Harju Kurator Bente Nielsen Kurator Anna Offerlind Skolsköterska Pia Götvall Skolsköterska Amin Beik Bibliotekarie Rolf Carlsson Fritidsledare Marijana Kokora Fritidsledare Cecilia Tingåker SYO-konsulent Sten-Owe Elofsson IT-samordnare Tommy Syversen Lokalförvaltare

2 E-postadresser och telefonnummer till all personal finns på hemsida. Arbetslag Årskurs 1-6 Namn Telefon Signatur Klass Karin Einarsson EO 1A Katarina Eilind ED 1A, 2A resurs Anne Sandberg SA 2A Anne Töllborn TL 3A Ulla Åslund ÅS 3A Eva Ekholtz EZ 4A Marie Borg BG 4A Ingela Ahnvik Hagberg AH 5A Berit Hjalmarsson HJ 5A Maria Isacsson IN 6A Agneta Olausson ON Elevassistent 5A,6A Tomislav Popovic PC Elevassistent 4A Hanna Nyström NM Pedagog, ledig Lotta Håkansson LH Elevassistent 3A Arbetslag 7 Namn Telefon Signatur Klass Boel Ulenius UL 7A Renato Guerra-Parada GA 7A Jim Thuresson TU 7B Lenah Jönsson JÖ 7B Emir Ribic ER 7B Annika Larsson FR 7C Viktor Svenkvist SV 7C Ann-Marie Gevert GT 7D Esa Kyyrönen KY 7D Cordula Kaufholz CK 7E Dennis Ljung LJU 7E Johanna Spathas-Persson SS 7F Nils Hjalmarsson HJ 7F Lars Odelskog OG Intern. kl. Carola Svenkvist Tjl Arbetslag 8 Namn Telefon Signatur Klass Pernilla Vädel VÄ 8A Peder Wiik WK 8A Lena Karlsson KA 8B Malin Lindstrand LI 8B Esad Baktirovic BA 8B Bo Dahlberg DG 8C Inga-Lill Gustavsson GU 8C Josefine Eidering JE 8C Per Gustafson GS 8D Katarina Wilhelmsson WI 8D

3 Lisa Andersson AS 8E Magnus Ljunghager LJ 8E Elisabeth Tornberg TG 8F Marcus Svensson SN 8F Iréne Fredriksson Pålsson FK 8F Anne Aalto AO Internat. kl. Lars-Göran Lidén LD Resurs Amin Beik BI Bibliotekarie Helena Snygg HS Resurs Arbetslag 9 Namn Telefon Signatur Klass Marja-Leena Andersson AN 9A Stefan Ramsner SR 9A Kjell Andersson AK 9B Jane Larsson JL 9B Titti Häggström HG 9C Arja Kartunen KU 9C, elevassistent Sara Andersson ANS 9D Johan Henriksson JH 9D Paula Werme 9E Amira Ribic Ramic RR 9E Lars-Åke Emanuelsson EM 9E Elisabeth Falk FA 9F Anja Ahlvik AV 9F Stojka Matic MC 9G Pernilla Carlander Martin CM 9G Susanne Hernqvist HT Tjl Maria Malmström AM Resurs Linnea Börjesson BÖ Tjl HT Hans Kennevik KN Tjl Elevassistenter 1-9 och fritidsledare Namn Telefon Signatur Befattning Rolf Carlsson CN Fritidsledare Marijana Kokora KR Fritidsledare Afan Bilic AB Elevassistent Catharina Olsjung OL Elevassistent Michaela Karlsson KS Elevassistent Arja Kartunen KU Elevassistent Mustapha Ourahamane MQ Elevassistent Agneta Olausson ON Elevassistent Tomislav Popovic PC Elevassistent Henrik Båth HB Elevassistent Lotta Håkansson LH Elevassistent Elevhälsoteamet Namn Telefon Signatur Befattning Britta Eriksson EN Specialped. Caisa Andersson AR Speciallärare Anna Offerlind LE Skolsköterska Pia Götvall GV Skolsköterska Petra Harju PH Kurator, ledig Bente Nielsen BN Kurator Cecilia Tingåker TR SYV Mette Berntsson MB Kurator Antette Persson Carlsson AP Ped. Camp.N Servicegruppen

4 Namn Telefon Signatur Befattning Tommy Syversen TYS Lokalförsörjning Mika Tarkiainen TN Vaktmästare Mikel Borgedahl BL Vaktmästare Stefan Jansson SJ Vaktmästare, IT Raza Biser RZ Lokalvårdare Emrize Berisha EA Lokalvårdare Kyllikki Haataja KH Lokalvårdare Aijsa Hrustic HC Lokalvårdare Marina Larsson ML Lokalvårdare Barbro Sigfridsson BS Lokalvårdare Administration Namn Telefon Signatur Befattning Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Leif Lindberg EA Studieledare B Betyg Betygssättning Svar på en del frågeställningar rörande betygssättning ger skolverkets Frågor och svar om betygsättning och Likvärdig bedömning och betygsättning. (Styrdokument) Inskrivning av betyg sker i Dexter. Dexter nås via länk på hemsidan. Samma användarnamn och lösenord som för det pedagogiska nätet. Se kalendariet för sista inskrivningsdag. För information kontakta Sten-Owe Elofsson. De här riktlinjerna gäller vid betygsättning: Ge terminsbetyg för kunskaper i ämnet här och nu. Hela betygsskalan ska användas i all betygsättning. Betyg ska inte baseras på enstaka prov eller inlämningsuppgifter Förmågor och kunskapskvalitéer ska vara i centrum vid bedömning. (Gemensamt tagna av rektorer och verksamhetschefer för kommunens 7-9-skolor.) Betyg i svenska som andraspråk Elever som kommit till Sverige under sin skoltid, ska få betyg i svenska som andraspråk. När de når G-nivån för vanlig svenska, ska de inte längre ha SVA-betyg. Läraren ska alltså endast bedöma, när eleven inte längre ska ha SVA-betyg.

5 De elever, som nu går i åk 9 och har betyg i SVA ska omfattas av samma regler. Om de alltså når minst G för vanlig svenska, ska de inte ha SVA-betyg. Undervisande lärare sätter betyg i SVA. Definitionerna enligt utredningen "Flerspråkiga elevers undervisning" av Gülsen Özdenkos. När började man skolan? åk åk åk åk åk åk åk åk åk Betygsvarningar Om en elev riskerar att inte nå betygsmålen för G, framgår det i det skriftliga omdömet. För dessa elever ska skolans åtgärder för att eleven ska klara målen anges i omdömet. Omdömena skrivs i Dexter. Om det av olika orsaker visar sig sent på terminen att kunskapsluckor finns, måste elever och föräldrar informeras innan en betygsvarning ges. Betygskriterier Se läroplan samt lokala betygskriterier. Bodaskolans bibliotek Vi har ett fint bibliotek som vi skall vara rädda om. För allas trivsel och för att det skall gå att utnyttja biblioteket på rätt sätt, gäller följande regler: När biblioteket är stängt får elever inte vistas ensamma där. Öppettider finnas vid sidan om entrédörren. För elever som lånar böcker när biblioteket är stängt och/eller datorn är avstängd, ligger det en pärm på disken, där man skriva in sin lån. Släpp inte större grupper av elever för att ensamma arbeta i biblioteket. Undervisande lärare är ansvarig för tillsynen. Bibliotekarien hjälper gärna till att ta fram lämplig litteratur för klassens arbeten. Med god framförhållning har ni möjlighet att ta böckerna till klassrummet. Registrera alla lån. När en elev slutar på skolan, är det viktigt att klassföreståndarna i god tid kontrollerar om eleven har lånat böcker, som ska återlämnas. Försvunna böcker måste ersättas. Om en person fått upprepade krav på en bok som ändå inte återlämnats, kommer ett ersättningskrav att skickas ut.

6 Jour på biblioteket När du gör upp schemat för jouren, gäller för biblioteket: Två elever måndag och tisdag. Två elever onsdag och torsdag. Alltså totalt fyra elever. Blanketter Skolans aktuella blanketter finns på hemsidan, blanketter för elever respektive personal på olika ställen. Andra personalblanketter finns på intranätet eller på Brand Vid brand i skolans lokaler ska larmning ske via brandlarmsknappar. Ni ska också ringa 112. I byggnaden: Kontrollera elevtal i klassen/gruppen. Stäng fönster och dörrar. Utrym lokalerna lugnt med klassen/gruppen enligt utrymningsplanen. Om korridoren är rökfylld, ta om möjligt alternativ väg via annat klassrum. Hopp får inte ske från tredje våningen. Gå i samlad trupp med läraren sist. Samling: Eleverna samlas klassvis/gruppvis på fotbollsplanen. Läraren kontrollräknar klassen/gruppen och meddelar avprickaren för respektive årskurs. Håll klassen/gruppen samlad tills annat meddelas. Elever som inte har lektion samlas på basketplanen. Skiss över utrymningsvägar och samlingsplats finns i klassrummen. Gå igenom rutinerna med klassen första skoldagen. Brandskyddsutbildning sker årligen. Busskort och bussresor Busskort delas ut i klassföreståndarnas fack till berörda elever på första skoldagen. Busskort för resa med klass under terminen får ni av Leif Lindberg. För resor med Borås lokaltrafik gäller: Alla beställningar av bussar skall ske via mail Det finns inga möjligheter att ta emot telefon/faxbeställningar, då samtalen hindrar trafikledningen att leda trafiken. Glöm inte att ange kontaktperson.

7 När klass/grupp skall åka med ordinarie tur efter kl skall detta meddelas Borås Lokaltrafik via mail Bekräftelse av alla beställningar får ni via via mail. Elever i åk 7-9 med mer än tre kilometer till skolan kan få skolskjuts. För åk 1-6 gäller två kilometer. C Camp Neptun Borås Stad, har sedan ett antal år ett samarbete med Camp Neptun, vilket innebär att några av våra elever under en tid kan vara placerade hos dem. Information om inriktningen på deras arbete och vilka elever som kan vara aktuella finns på Camp Neptuns hemsida. Annette Persson är anställd som pedagogresurs för Camp Neptuns elever och har sin anställning på Bodaskolan. Hon samverkar gärna med berörda lärare. Cykel för personalen Skolan har en cykel till personalens förfogande. Boka på expeditionen. D Datahantering Inloggningsuppgifter Gemensamt användarnamn och lösenord gäller för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Det pedagogiska nätet Dexter, skriftliga omdömen,betyg och klasslistor. Groupwise, e-post. Portalen, för NE mm. Heroma egenrapportering (Lösenord av respektive chef) Kom och gå för dem som stämplar. Separat lösenord för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Skola24, frånvarorapportering Bokning av datasal Gemensamt löseord för: (Via mail. Vid frågor kontaktajerry Andersson) Google Documents Skolhantering, tidigare skriftliga omdömen Samtliga dessa sidor nås via skolans hemsida.

8 Bodaskolans hemsida: Ansvarig för uppdatering är Jerry Andersson. Support mm. Sten-Owe Elofsson, systemansvarig Stefan Jansson datasupport, byte av lösenord mm ADK-data : ansvariga för hårdvara, support, reparation mm IT-plan Kommundelens IT-plan framtagen VT 2010 finns på hemsidan. Datasalar Skolan har tre datasalar, 311, 319 och 323. Sal 323 kan bokas för lektioner. Bokningar göra via hemsidan. 311 och 319 är schemalagda och kan inte bokas. Passerkort för läraren behövs för salarna på högstadiet. Dessa erhålles från systemansvarige Sten-Owe Elofsson. Eleverna får inte lämnas ensamma i datasalen. För att bibehålla en hög standard på de här salarna är det viktigt att all personal som använder salarna följer vissa rutiner: Innan lektion: Läraren kontrollerar först att alla arbetsplatser är i gott skick. Titta snabbt över bord, skärmar, tangentbord och kablar. Notera om något är fel och vid vilken arbetsplats. Först därefter släpper ni in eleverna. Det kan vara bra att ha någorlunda fasta platser. Efter lektion: Läraren går runt och kontrollerar alla arbetsplatser. Korrigera om möjligt. Se till att stolarna ställs i ordning. Rapportera eventuell åverkan till Sten-Owe Elofsson. E Elevinformation Information om elever publiceras inte digitalt, utan läggs ut i skåpen. Elevhälsoplan Elevhälsoplan för Borås stad togs fram VT2010. Den anger riktlinjer för hur elevhälsoarbetet ska hanteras. En lokal anpassning för Brämhults kommundel och vår skola fastställd under HT Planerna finns på hemsidan.

9 Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet är skolans samlade specialkompetensen för elevhälsa. Teamet ska vara ett stöd för elever, pedagoger och föräldrar. Uppdragen finns beskrivna i elevhälsoplanen. Elevkonferens/klasskonferens och elevvårdskonferenser Om behov finns att reflektera över och föra en dialog kring en elevsituation, så är det klassföreståndare som har ansvaret för detta. Rektor, undervisande lärare, någon från elevhälsoteamet, föräldrar eller elev kan påkalla behovet av en sådan konferens. Dialog sker efter fastslagen rutin. Se hemsidan. Elevråd Alla klasser utser två elevrådsrepresemtanter. Namnen lämnas till Marijana Kokora eller Mette Berntsson, som har i uppdrag att stötta elevrådet. Elevrådets sammanträdestider och protokoll ska finnas på skolans hemsida. Elevtid F Flytt En elevs adressändring anmäls omedelbart till expeditionen. Fotografering Fotografering sker vid terminsstart. Se senare schema. År 1, 4 och 7 tar förutom klassfoto även porträttbilder. År 9 tar klassfoto även vid slutet av vårterminen. Fritidsledare Bodaskolan har ett samarbete Brämhultsgårdens fritidsgård och Hässlehus fritidsgård. Två till tre dagar i veckan arbetar fritidsledare från respektive fritidsgård i uppehållsrummet på Bodaskolan. Ansvar: Brämhultsgården: Morgan Gustafsson Brämhultsgården Dammkullevägen Hässlehus frtidsgård: Lena Moritz Våglängdsgatan 5

10 Frånvaro Grundskoleförordningen (1994:1194) 6 kap. Frånvaro 8 a Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet, skall rektorn se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare. (SFS 2006:205) Ogiltig frånvaro Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att sjukanmäla sig, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Enligt skolformsförordningarnas nya bestämmelser om frånvaro ska vårdnadshavare informeras om en elev under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Det är rektorns ansvar att se till att vårdnadshavare kontaktas och skolan måste ha rutiner för hur det ska ske. Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för sitt barns uppfostran och beteende och ska tillsammans med skolan försöka att komma till rätta med frånvaron. Undervisande lärare rapporterar elevers frånvaro eller sena ankomst i skolhanteringssystemet Skola24. Gör om möjligt rapporteringen direkt i klassrummets dator snabb rapportering är viktig. Det är viktigt att alla elever finns med i grupperna i Skola24. Om inte, prata med Ann-Christin Larsson. Föräldrar som fått inloggningsuppgifter för skola 24 kan hemifrån följa noteringarna för sin son eller dotter. Och man kan också sjukanmäla den vägen. Uppgifter för att komma in på Skola24 lämnas på utvecklingssamtalen. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Försäkring för eleverna Kommunens försäkringsskydd omfattar även elevernas fritid. Försäkringen är tecknad gemensamt för Borås kommun i Chartis Europe S.A. Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE Stockholm Tel Fax Föräldrasamverkan Föräldramöten Klassföreståndare skall hålla föräldramöte minst en gång i k 1, åk 4 och åk 7. Därutöver efter behov.

11 Inför åk 7 sker en särskild introduktion för föräldrar, dels i maj, dels i augusti. Klassföreståndarna svarar för organisation och innehåll. Utöver den här träffen kommer tre cirkelkvällar för utlandsfödda föräldrar att ordnas i samarbete med kommundelens folkhälsosamordnare. H Hemuppgifter Hemuppgifter får inte ges till dag efter söndag-helgdag eller hel lovdag. Studiedag är inte lovdag. Hissar Bodaskolans hiss i högstadiebyggnaden och hissen i idrottshallen, får inte användas för varutransport samtidigt som persontransport. Heroma Personalen lägger själva in sin frånvaro och söker ledighet i Heroma. I IT-plan Den lokala IT-planen finns på hemsidan. J Jourverksamhet intern prao Den obligatoriska jourverksamheten för högstadiets elever påbörjas vecka 34 enl. fastställt schema. Se kalendariet. K Kalendariet Kalendariet finns på skolans hemsida. Även om vill ha så få ändringar som möjligt, inträffar saker som gör korrigeringar nödvändiga. Kontrollera alltid på hemsidan vad som gäller.

12 Kamerainspelning På flera ställen i skolan har vi kamerainspelning exempelvis i korridorer, centralkapprum och vid mopedparkeringen. Bakomliggande orsak är att vi vill förebygga vandalisering och mobbning. Klassföreståndare Klassföreståndare har ett särkilt ansvar att säkerställa att alla elever i klassen (=elever på klasslistan) har kännedom om sitt ansvar att verka för trivsel och trygghet i sin klass att samverka med vårdnadshavare och genomföra utvecklingssamtal minst en gång per termin. att vara uppmärksam på frånvaron hos alla klassens elever att följa sina elevers kunskapsutveckling att vid behov av samråd kalla vårdnadshavare för att stödja eleven och diskutera ev. åtgärd att samråda med specialpedagog om behov av särskilt åtgärdsprogram uppstår att vid behov kalla berörda kollegor till elev/klasskonferens och diskutera åtgärder att omgående rapportera till föräldrar och meddela rektor då någon form av incident har inträffat.( se handlingsplan Hot och kränkning när något hänt) att på rektors uppdrag kalla till elevvårdskonferens /EVK med vårdnadshavare och elevhälsoteam då vidtagna åtgärder inte haft önskad effekt. att ha uppsikt över klassens elevskåp och området runt dessa och vid behov organisera rengöring och städning. Elever har rätt till ett fungerande vuxenstöd med återkommande kontakt och personlig dialog. Klasslistor - grupplistor Under första skoldagen utlämnas en klasslista till klassföreståndarna för kontroll och eventuell komplettering. Denna inlämnas till expeditionen samma dag. Elev som är bosatt i annan kommundel än Brämhult-Hulta skall snarast skriva avtal. Blanketter finns på expeditionen. Aktuella klasslistor finns alltid att hämta i Dexter. Grupplistorna måste fortlöpande kontrolleras i skola24. Om ni behöver korrigera era grupper pratar ni med Ann- Christin Larsson. Klassråd

13 Organisation av klassråd skall ske i samtliga klasser. I varje klass väljs omgående två representanter till elevrådet. Kommunikationsklass I kommunikationsklasserna går elever med grav språkstörning. Eleverna följer grundskolans läroplan. Konferenser Arbetslagskonferens, ämneslagskonferens, klasskonferens och APT finns inlagda i kalendriet. Före arbetslagskonferenserna träffas en representant för varje arbetslag och rektor under 15 minuter. Arbetsplatsträff för pedagogisk personal 1-9, ersätter tidigare Mini-APT. Elevassistenterna deltar i arbetsplatsträff för pedagogisk personal. Protokoll ska skrivas och de läggs in i Google. I protokollen anges vem som eventuellt inte var närvarande. Krishantering - krisgrupp Kulturskolans elever Kulturskolan erbjuder gratis undervisning för elever skrivna i kommundelen. Kulturskolan kommer också att ta hand om en kör/evenemangsgrupp på elevtid. Elever som undervisas vid kulturskolan ska själva, på intern-tv:n eller anslagstavlan ute i centralkapprummet, på speldagen, se efter att deras musiklärare inte är sjukanmäld Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisningen anger skolans resultat från förra läsåret och finns att läsa på hemsidan. L Ledighet Klassföreståndare får ge elev ledigt högst tre dagar per läsår. Rektor kan godkänna upp till 10 dagars ledighet per läsår. Ledighet mer än tio dagar beslutas av kommundelsnämnden och ansökan måste därför lämnas in i mycket god tid. Blankett finns på hemsidan. Ledningsstrategi

14 Vår ledningsstrategi I vårt gemensamma och enskilda ledarskap kommer vi på Bodaskolan att arbeta utifrån följande tre huvudbegrepp. Tydlighet Vi vill skapa en organisation med tydlighet kring beslut, beslutsvägar, spelregler och förutsättningar. Den här tydligheten ska framgå för såväl medarbetare som elever och föräldrar. Vi vill utåt genom information, marknadsföring och profilering skapa en bild kring vad Bodaskolan är, vad vi står för och vad vi kan ge. Vi vill inom skolan arbeta för en bra kommunikation mellan chef och medarbetare. Vi ser det som en grundläggande förutsättning för skolans utveckling att vi ömsesidigt och direkt kan kommunicera både det som fungerar bra och det som fungera mindre bra. Delaktighet Vi vill skapa förutsättningar för att såväl medarbetare som elever och föräldrar skall känna sig delaktiga i skolans inre arbete och utveckling. Vi vill ta vara på idéer och bjuda in till samarbete och öppna diskussioner oavsett hur lika eller olika vi tänker. Vi tror att grunden till en bra utveckling och bra beslut är att olika perspektiv möts i en professionell miljö. Vi strävar efter att skapa demokratiska processer kring beslut och vi förväntar oss lojalitet mot alla fattade beslut.. Inspiration Vi vill skapa en inspirerande skolmiljö för såväl elever som medarbetare. Vi vill i vårt ledarskap och i vardagen stimulera till pedagogisk och metodisk utveckling. Vi vill utveckla och lyfta fram den kompetens som finns bland våra medarbetare. Vi vill skapa en god arbetsmiljö, det ska kännas roligt att gå till sin arbetsplats. Vår ambition i vårt ledarskap är beroende av att ni framöver era synpunkter till oss på hur ni tycker vi lever upp till ledardeklarationen och hur den eventuellt skulle kunna utvecklas. Vi kommer att ger er denna respons. Helene och Jerry Lektionstid Lektionstiden måste respekteras. Inga klasser eller grupper ska tillåtas sluta för tidigt. Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett grundläggande styrdokument för att säkerställa att vi ständigt arbetar för en trygg och trivsam skola. Planen finns på hemsidan. Lån av lokal

15 När ni skall låna lokal för föräldramöten, utvecklingssamtal etc. måste blankett Låna lokal alltid ifyllas och inlämnas till vaktmästeriet för bokning i god tid. Läroböcker Ämnesansvariga organiserar och ansvarar för utdelning av läroböcker. Se till att begagnade böcker utdelas först. Numrera böckerna och märk dem med din lärarsignatur. Låt sedan eleverna kvittera boken på en lista. Då blir det enklare att se att rätt böcker kommer tillbaka. Låt alla elever klä om böckerna! Poängtera för eleverna, vilka böcker som endast är låneböcker. Läsårstider/arbetsår 20010/2011 Höstterminen 2010 Elever 20 augusti-22 december Lovdagar 4 och 5 november Studiedagar (eleverna lediga) 1,2 och 3 november Lärare 12 aug-22 december Kompetensutvecklingsdagar augusti 1, 2 och 3 november Vårterninen 2011 Elever 10 januari-10 juni Lovdagar februari april 3 juni Lärare 7 januari - 16 juni Lovdagar februari april 3 juni Kompetensutvecklingsdagar 7 januari 14 mars 8 april juni

16 M Matematikutvecklingsgruppen Skolans representanter i den centrala matematikutvecklingsgruppen är Per Gustavsson år 1-7 och Berit Hjalmarsson år 1-6. Material Ovanför klassföreståndarnas fack kommer första skoldagen på höstterminen att finnas följande: Blyertspennor och radergummin som ska skall räcka terminen ut. Register 1 per elev (10-flik). År 7 Ringpärm 1 per elev. År 7 Förbrukningsmateriel kan hämtas hos vaktmästaren alla läsdagar kl Var sparsamma med förbrukningsmaterielen. Lämna aldrig ut ett skriv - eller räknehäfte under terminen utan att förvissa dig om att tidigare häfte är fullskrivet. När elev glömmer penna, kan läraren låna ut en penna mot pant. Matsal Skolmåltider serveras fr.o.m Alla elever äter på sin anvisade lunchtid. Matsalen är indelad i sektioner för respektive åk 7,8 och 9. Åk 1-6 äter på scenen. N Nationalencyklopedin Personal och elever har på Internet gratis tillgång till NE:s uppslagsverk och ordbok såväl i skolan som hemma. Hemma ni når tjänsten genom att logga in i portalen. I skolan går ni via startmenyn. Nationella prov Redovisning av resultat på nationella prov Alla resultat förs in i Dexter Resultaten för nyanlända elever ska inte redovisas. Med nyanlända avses elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren.

17 I år gäller det de elever som kommit 2007 eller senare. Om någon, trots kort tid i Sverige, klarar proven, ska de förstår redovisas. Beslut taget med VC och rektorer i kommundelen. Klassföreståndare och undervisande lärare hjälps åt att ta fram uppgifterna. Redovisning till Jerry A. Ny elev Rutiner när ny elev kommer under pågående läsår. Mål: Skolgång så fort som möjligt. Förebyggande elevvård: Skolledningen informerar specialpedagogerna om att elev skall börja på skolan. Specialpedagog tar telefonkontakt med förälder och får upplysningar om tidigare skolgång och frågar förälder om kontakt kan tas med tidigare skola. Specialpedagogerna gör klassplacering och meddelar expeditionen. Elev och förälder kallas av specialpedagog till en introduktionsdag, där eleven och föräldrar får möta klassföreståndare och om möjligt skolledning, skolsköterska, kurator, syokonsulent, studieledare och fritidsledare. Dag och tid bestäms för skolstart. Klassföreståndare informerar övriga undervisande lärare om att eleven börjar i klassen och klarar ut olika grupptillhörigheter. Grupptillhörighet på blankett till expeditionen. Specialpedagog träffar den nya eleven i enskilt samtal. Vid behov görs kunskapstest i svenska och matematik. Om eleven skall börja i år 7 görs alltid kunskapstest i svenska och matematik. (Screeningtester som alla 7:or gör) Beslutet om klassplaceringen görs på EHT-konferensen. Nycklar Lärare: Nyckel får ni av Tommy Syversen. Extranyckel kan tillfälligt lånas på expeditionen. Elever: De nya sjuorna får nyckel av fritidsledare Rolf Carlsson och nyckeln återlämnas till honom i slutet av år 9. Om nyckeln tappas bort, anmäler eleven detta till Rolf Carlsson. Ny nyckel betalas med 50 kronor. O Omdömesskrivning Följande riktlinjer gäller: 1. Skriv i tredje person. Han, hon är...texten ska vara riktad till föräldrarna, inte direkt till eleven.

18 2. Med anledning av vad som sagts under första punkten - inga tillrop till eleven som "Lycka till!" eller "Kämpa på!". 3. Gör inga bedömningar av elevernas personligheter. Uttryck som "G är en väldigt trevlig elev". är kanske inte så bra. Eleverna läser varandras omdömen. Den elev som ser ett sånadt omdöme och inte själv fått samma formulering, tar kanske illa vid sig. Åt andra hållet verkar "S. är lat och...". Inte heller bra. 4. Tänk igenom era formuleringar, så ni inte har uttryckt något som kan uppfattas som kränkande. 5. Åtgärderna som föreslås ska i första koncentreras till sådant, som skolan kan göra för att hjälpa eleven. Även sådant som eleven kan göra bör finnas med. Att eleven ska läsa läxor, komma i tid och ha med sig materiel är inga åtgärder. 6. Tänk på att faktorer som närvaro, uppförande eller flit inte i sig är betygsgrundande. Undvik därför att tala om närvaro, uppförande eller flit som motivering för en betygsvarning eller ett sänkt betyg. 7. Det är elevens kunskaper som ska bedömas. Det kan vara värt att beakta att de kunskaperna inte nödvändigtvis behöver vara inhämtade i skolan. 8. Begränsa antalet betygsvarningar till de elever som verkligen riskerar att inte få betyg. Varningarna får inte ha syftet att läraren ska ha ryggen fri. Varningarna ska kunna tjäna som underlag för insatser från skolans sida. 9. Ni ska markera ett av kryssen vid varje omdöme och skriva en motivering till varför vi markerat ett visst kryss. Längden på texten avgör ni själva, men förklaringarna ska ta stöd i målen. Omdömena ska vara individuellt utformade. Att kopiera in samma text för för hela sin grupp duger inte. 10. Använd varandra som hjälp. Titta på andras omdömen, för att få ideér till åtgärder. Omval av tillvalsspråk Eventuellt omval av språktillval kan endast ske vid synnerliga skäl efter samråd med föräldrar, klassföreståndare och berörda lärare men beviljas av rektor. Elev och föräldrar informeras om eventuella konsekvenser för senare utbildning. Omvalsblankett finns på hemsidan. P Parkering Parkeringskort, som gäller för personalparkeringen, hämtas på expeditionen och debiteras på lönen med 60 kronor samtliga tolv månader. Placeringslistor Salsansvariga lärare ser till att det finns placeringslistor i salen. Varje lärare fyller i placeringslistor för sin grupp. Prao år 8-9

19 Årskurs 8 har PRAO veckorna 10 och 11 på vårterminen Årskurs 9 har PRAO veckorna 47 och 48 på höstterminen Klassföreståndare och studievägledare besöker eleverna under praotiden. Protokoll Protokoll från arbetslag, ämneslag, APT och andra möten läggs i Google. Prov Provtillfällen skrivs in i skrivschemat på Google. Eleverna får ha högst två prov per vecka. Två prov får inte ligga samma dag. Dag efter helgdag är läxfri. Prov får endast undantagsvis ligga på sådana dagar. Rättighet till omprov beslutas av respektive arbetslag/lärare. Lärare är skyldig att ge eleverna olika möjligheter att visa att målen uppnåtts. Observera att lektionstiden ska hållas även vid provtillfällen. Elever får alltså inte lämna lektionen i förtid. R RH-klass I RH-klassen går elever med grava rörelsehinder. Eleverna följer grundskolans läroplan. Rökning Rökning är inte tillåten på skolans område. För personalen gäller att skolan är en rökfri arbetsplats. Rökning är tillåten endast under lunchrasten. S Salsansvar Salsansvariga 217 SN 306b GU 322 AV 220 LJ 307 OG 323 EO 221 UL 308 OG 325 SS 223 GA 309 AR 326 Int. kl 225 MC 310 VÄ 327Intkl 227 AS 311 KY 328 AK 229 GS 313 JÖ 329 Lju 230 TG 314 WE 340 FR

20 232 HG 316 GT 341 CK 239 KA 317 WI 240 WK 319 AM 245 ER 320 FA 306 GU 321 AN Salsansvarig Varje salsansvarig lärare ser till att följande anslag finns uppsatta i varje klassrum: 1. Trivselregler. 2. Åtgärder vid brandlarm (OBS! Utrymningsplaner i centralkapprum och korridorer.) 3. Salsschema Salsansvariga lärare ser till att det finns en ringpärm med plastfickor och placeringslistor i salen. Listor hämtas i arbetsrummet i expeditionsbyggnaden. Varje lärare fyller sedan i placeringslistor för sin grupp och sätter in i pärmen. Fyll på förråd av papper, skrivhäften etc. Salsansvar undervisande lärare: Se till att det är god ordning i salen efter avslutad lektion Se till att klotter tas bort. Inga stolar intill fönster eller väggar. Hjälpa till att fylla på förråd av papper, skrivhäften etc. Ställa upp stolar vid sista lektion Anmäla fel och brister på inventarier till vaktmästare Samlingar Inför sammankomster i Bodakyrkan (avslutningar och annat), samlas klasserna i klassrummet och går gemensamt till kyrkan. Betona vid varje tillfälle hur vi förväntar oss att eleverna ska uppträda. Klassen ska sedan sitta samlad. Klassföreståndarna, eller i förekommande fall undervisande lärare, ska sitta bland sina elever. Inga lärare tillsammans och inga lärare längst bak. Schema Åk 1-6 Du har fått ett schema med Id, Sl, Tv och ev. Mu inlagt. Komplettera och inlämna ditt klasschemaförslag senast Lämna också ditt eget schema med lektioner, raster och arbetstid inlagda.

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9 skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går ca 740 elever i åldrarna

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24

Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24 Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24 Vecka 21 Tis 21 maj KM -terrängstafett år 7-9 Ons 22 maj Uppsamlingsheat Nationella Prov Ons 22 maj Arbetslagskonferens kl.14.30 Vecka 22 On 29 maj Personal + arbetslagskonferens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 7 Hur är vi mot varandra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer