Fax: Leif Lindberg Studieledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fax: 033-35 79 20. Leif Lindberg Studieledare 033-35 79 08 0705-477908"

Transkript

1 Bodaskolan Personalens A-Ö A Adress och telefonlista Bodaskolan Milstensgatan Borås E-post Telefon: Fax: Namn Befattning Telefon Mobiltelefon Helene Ottersgård Rektor Jerry Andersson Rektor Leif Lindberg Studieledare Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Petra Harju Kurator Bente Nielsen Kurator Anna Offerlind Skolsköterska Pia Götvall Skolsköterska Amin Beik Bibliotekarie Rolf Carlsson Fritidsledare Marijana Kokora Fritidsledare Cecilia Tingåker SYO-konsulent Sten-Owe Elofsson IT-samordnare Tommy Syversen Lokalförvaltare

2 E-postadresser och telefonnummer till all personal finns på hemsida. Arbetslag Årskurs 1-6 Namn Telefon Signatur Klass Karin Einarsson EO 1A Katarina Eilind ED 1A, 2A resurs Anne Sandberg SA 2A Anne Töllborn TL 3A Ulla Åslund ÅS 3A Eva Ekholtz EZ 4A Marie Borg BG 4A Ingela Ahnvik Hagberg AH 5A Berit Hjalmarsson HJ 5A Maria Isacsson IN 6A Agneta Olausson ON Elevassistent 5A,6A Tomislav Popovic PC Elevassistent 4A Hanna Nyström NM Pedagog, ledig Lotta Håkansson LH Elevassistent 3A Arbetslag 7 Namn Telefon Signatur Klass Boel Ulenius UL 7A Renato Guerra-Parada GA 7A Jim Thuresson TU 7B Lenah Jönsson JÖ 7B Emir Ribic ER 7B Annika Larsson FR 7C Viktor Svenkvist SV 7C Ann-Marie Gevert GT 7D Esa Kyyrönen KY 7D Cordula Kaufholz CK 7E Dennis Ljung LJU 7E Johanna Spathas-Persson SS 7F Nils Hjalmarsson HJ 7F Lars Odelskog OG Intern. kl. Carola Svenkvist Tjl Arbetslag 8 Namn Telefon Signatur Klass Pernilla Vädel VÄ 8A Peder Wiik WK 8A Lena Karlsson KA 8B Malin Lindstrand LI 8B Esad Baktirovic BA 8B Bo Dahlberg DG 8C Inga-Lill Gustavsson GU 8C Josefine Eidering JE 8C Per Gustafson GS 8D Katarina Wilhelmsson WI 8D

3 Lisa Andersson AS 8E Magnus Ljunghager LJ 8E Elisabeth Tornberg TG 8F Marcus Svensson SN 8F Iréne Fredriksson Pålsson FK 8F Anne Aalto AO Internat. kl. Lars-Göran Lidén LD Resurs Amin Beik BI Bibliotekarie Helena Snygg HS Resurs Arbetslag 9 Namn Telefon Signatur Klass Marja-Leena Andersson AN 9A Stefan Ramsner SR 9A Kjell Andersson AK 9B Jane Larsson JL 9B Titti Häggström HG 9C Arja Kartunen KU 9C, elevassistent Sara Andersson ANS 9D Johan Henriksson JH 9D Paula Werme 9E Amira Ribic Ramic RR 9E Lars-Åke Emanuelsson EM 9E Elisabeth Falk FA 9F Anja Ahlvik AV 9F Stojka Matic MC 9G Pernilla Carlander Martin CM 9G Susanne Hernqvist HT Tjl Maria Malmström AM Resurs Linnea Börjesson BÖ Tjl HT Hans Kennevik KN Tjl Elevassistenter 1-9 och fritidsledare Namn Telefon Signatur Befattning Rolf Carlsson CN Fritidsledare Marijana Kokora KR Fritidsledare Afan Bilic AB Elevassistent Catharina Olsjung OL Elevassistent Michaela Karlsson KS Elevassistent Arja Kartunen KU Elevassistent Mustapha Ourahamane MQ Elevassistent Agneta Olausson ON Elevassistent Tomislav Popovic PC Elevassistent Henrik Båth HB Elevassistent Lotta Håkansson LH Elevassistent Elevhälsoteamet Namn Telefon Signatur Befattning Britta Eriksson EN Specialped. Caisa Andersson AR Speciallärare Anna Offerlind LE Skolsköterska Pia Götvall GV Skolsköterska Petra Harju PH Kurator, ledig Bente Nielsen BN Kurator Cecilia Tingåker TR SYV Mette Berntsson MB Kurator Antette Persson Carlsson AP Ped. Camp.N Servicegruppen

4 Namn Telefon Signatur Befattning Tommy Syversen TYS Lokalförsörjning Mika Tarkiainen TN Vaktmästare Mikel Borgedahl BL Vaktmästare Stefan Jansson SJ Vaktmästare, IT Raza Biser RZ Lokalvårdare Emrize Berisha EA Lokalvårdare Kyllikki Haataja KH Lokalvårdare Aijsa Hrustic HC Lokalvårdare Marina Larsson ML Lokalvårdare Barbro Sigfridsson BS Lokalvårdare Administration Namn Telefon Signatur Befattning Ann-Christin Larsson Skolassistent Ann-Margret Knapasjö Skolassistent Leif Lindberg EA Studieledare B Betyg Betygssättning Svar på en del frågeställningar rörande betygssättning ger skolverkets Frågor och svar om betygsättning och Likvärdig bedömning och betygsättning. (Styrdokument) Inskrivning av betyg sker i Dexter. Dexter nås via länk på hemsidan. Samma användarnamn och lösenord som för det pedagogiska nätet. Se kalendariet för sista inskrivningsdag. För information kontakta Sten-Owe Elofsson. De här riktlinjerna gäller vid betygsättning: Ge terminsbetyg för kunskaper i ämnet här och nu. Hela betygsskalan ska användas i all betygsättning. Betyg ska inte baseras på enstaka prov eller inlämningsuppgifter Förmågor och kunskapskvalitéer ska vara i centrum vid bedömning. (Gemensamt tagna av rektorer och verksamhetschefer för kommunens 7-9-skolor.) Betyg i svenska som andraspråk Elever som kommit till Sverige under sin skoltid, ska få betyg i svenska som andraspråk. När de når G-nivån för vanlig svenska, ska de inte längre ha SVA-betyg. Läraren ska alltså endast bedöma, när eleven inte längre ska ha SVA-betyg.

5 De elever, som nu går i åk 9 och har betyg i SVA ska omfattas av samma regler. Om de alltså når minst G för vanlig svenska, ska de inte ha SVA-betyg. Undervisande lärare sätter betyg i SVA. Definitionerna enligt utredningen "Flerspråkiga elevers undervisning" av Gülsen Özdenkos. När började man skolan? åk åk åk åk åk åk åk åk åk Betygsvarningar Om en elev riskerar att inte nå betygsmålen för G, framgår det i det skriftliga omdömet. För dessa elever ska skolans åtgärder för att eleven ska klara målen anges i omdömet. Omdömena skrivs i Dexter. Om det av olika orsaker visar sig sent på terminen att kunskapsluckor finns, måste elever och föräldrar informeras innan en betygsvarning ges. Betygskriterier Se läroplan samt lokala betygskriterier. Bodaskolans bibliotek Vi har ett fint bibliotek som vi skall vara rädda om. För allas trivsel och för att det skall gå att utnyttja biblioteket på rätt sätt, gäller följande regler: När biblioteket är stängt får elever inte vistas ensamma där. Öppettider finnas vid sidan om entrédörren. För elever som lånar böcker när biblioteket är stängt och/eller datorn är avstängd, ligger det en pärm på disken, där man skriva in sin lån. Släpp inte större grupper av elever för att ensamma arbeta i biblioteket. Undervisande lärare är ansvarig för tillsynen. Bibliotekarien hjälper gärna till att ta fram lämplig litteratur för klassens arbeten. Med god framförhållning har ni möjlighet att ta böckerna till klassrummet. Registrera alla lån. När en elev slutar på skolan, är det viktigt att klassföreståndarna i god tid kontrollerar om eleven har lånat böcker, som ska återlämnas. Försvunna böcker måste ersättas. Om en person fått upprepade krav på en bok som ändå inte återlämnats, kommer ett ersättningskrav att skickas ut.

6 Jour på biblioteket När du gör upp schemat för jouren, gäller för biblioteket: Två elever måndag och tisdag. Två elever onsdag och torsdag. Alltså totalt fyra elever. Blanketter Skolans aktuella blanketter finns på hemsidan, blanketter för elever respektive personal på olika ställen. Andra personalblanketter finns på intranätet eller på Brand Vid brand i skolans lokaler ska larmning ske via brandlarmsknappar. Ni ska också ringa 112. I byggnaden: Kontrollera elevtal i klassen/gruppen. Stäng fönster och dörrar. Utrym lokalerna lugnt med klassen/gruppen enligt utrymningsplanen. Om korridoren är rökfylld, ta om möjligt alternativ väg via annat klassrum. Hopp får inte ske från tredje våningen. Gå i samlad trupp med läraren sist. Samling: Eleverna samlas klassvis/gruppvis på fotbollsplanen. Läraren kontrollräknar klassen/gruppen och meddelar avprickaren för respektive årskurs. Håll klassen/gruppen samlad tills annat meddelas. Elever som inte har lektion samlas på basketplanen. Skiss över utrymningsvägar och samlingsplats finns i klassrummen. Gå igenom rutinerna med klassen första skoldagen. Brandskyddsutbildning sker årligen. Busskort och bussresor Busskort delas ut i klassföreståndarnas fack till berörda elever på första skoldagen. Busskort för resa med klass under terminen får ni av Leif Lindberg. För resor med Borås lokaltrafik gäller: Alla beställningar av bussar skall ske via mail Det finns inga möjligheter att ta emot telefon/faxbeställningar, då samtalen hindrar trafikledningen att leda trafiken. Glöm inte att ange kontaktperson.

7 När klass/grupp skall åka med ordinarie tur efter kl skall detta meddelas Borås Lokaltrafik via mail Bekräftelse av alla beställningar får ni via via mail. Elever i åk 7-9 med mer än tre kilometer till skolan kan få skolskjuts. För åk 1-6 gäller två kilometer. C Camp Neptun Borås Stad, har sedan ett antal år ett samarbete med Camp Neptun, vilket innebär att några av våra elever under en tid kan vara placerade hos dem. Information om inriktningen på deras arbete och vilka elever som kan vara aktuella finns på Camp Neptuns hemsida. Annette Persson är anställd som pedagogresurs för Camp Neptuns elever och har sin anställning på Bodaskolan. Hon samverkar gärna med berörda lärare. Cykel för personalen Skolan har en cykel till personalens förfogande. Boka på expeditionen. D Datahantering Inloggningsuppgifter Gemensamt användarnamn och lösenord gäller för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Det pedagogiska nätet Dexter, skriftliga omdömen,betyg och klasslistor. Groupwise, e-post. Portalen, för NE mm. Heroma egenrapportering (Lösenord av respektive chef) Kom och gå för dem som stämplar. Separat lösenord för: (Lösenord av Sten-Owe Elofsson) Skola24, frånvarorapportering Bokning av datasal Gemensamt löseord för: (Via mail. Vid frågor kontaktajerry Andersson) Google Documents Skolhantering, tidigare skriftliga omdömen Samtliga dessa sidor nås via skolans hemsida.

8 Bodaskolans hemsida: Ansvarig för uppdatering är Jerry Andersson. Support mm. Sten-Owe Elofsson, systemansvarig Stefan Jansson datasupport, byte av lösenord mm ADK-data : ansvariga för hårdvara, support, reparation mm IT-plan Kommundelens IT-plan framtagen VT 2010 finns på hemsidan. Datasalar Skolan har tre datasalar, 311, 319 och 323. Sal 323 kan bokas för lektioner. Bokningar göra via hemsidan. 311 och 319 är schemalagda och kan inte bokas. Passerkort för läraren behövs för salarna på högstadiet. Dessa erhålles från systemansvarige Sten-Owe Elofsson. Eleverna får inte lämnas ensamma i datasalen. För att bibehålla en hög standard på de här salarna är det viktigt att all personal som använder salarna följer vissa rutiner: Innan lektion: Läraren kontrollerar först att alla arbetsplatser är i gott skick. Titta snabbt över bord, skärmar, tangentbord och kablar. Notera om något är fel och vid vilken arbetsplats. Först därefter släpper ni in eleverna. Det kan vara bra att ha någorlunda fasta platser. Efter lektion: Läraren går runt och kontrollerar alla arbetsplatser. Korrigera om möjligt. Se till att stolarna ställs i ordning. Rapportera eventuell åverkan till Sten-Owe Elofsson. E Elevinformation Information om elever publiceras inte digitalt, utan läggs ut i skåpen. Elevhälsoplan Elevhälsoplan för Borås stad togs fram VT2010. Den anger riktlinjer för hur elevhälsoarbetet ska hanteras. En lokal anpassning för Brämhults kommundel och vår skola fastställd under HT Planerna finns på hemsidan.

9 Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet är skolans samlade specialkompetensen för elevhälsa. Teamet ska vara ett stöd för elever, pedagoger och föräldrar. Uppdragen finns beskrivna i elevhälsoplanen. Elevkonferens/klasskonferens och elevvårdskonferenser Om behov finns att reflektera över och föra en dialog kring en elevsituation, så är det klassföreståndare som har ansvaret för detta. Rektor, undervisande lärare, någon från elevhälsoteamet, föräldrar eller elev kan påkalla behovet av en sådan konferens. Dialog sker efter fastslagen rutin. Se hemsidan. Elevråd Alla klasser utser två elevrådsrepresemtanter. Namnen lämnas till Marijana Kokora eller Mette Berntsson, som har i uppdrag att stötta elevrådet. Elevrådets sammanträdestider och protokoll ska finnas på skolans hemsida. Elevtid F Flytt En elevs adressändring anmäls omedelbart till expeditionen. Fotografering Fotografering sker vid terminsstart. Se senare schema. År 1, 4 och 7 tar förutom klassfoto även porträttbilder. År 9 tar klassfoto även vid slutet av vårterminen. Fritidsledare Bodaskolan har ett samarbete Brämhultsgårdens fritidsgård och Hässlehus fritidsgård. Två till tre dagar i veckan arbetar fritidsledare från respektive fritidsgård i uppehållsrummet på Bodaskolan. Ansvar: Brämhultsgården: Morgan Gustafsson Brämhultsgården Dammkullevägen Hässlehus frtidsgård: Lena Moritz Våglängdsgatan 5

10 Frånvaro Grundskoleförordningen (1994:1194) 6 kap. Frånvaro 8 a Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet, skall rektorn se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare. (SFS 2006:205) Ogiltig frånvaro Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att sjukanmäla sig, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Enligt skolformsförordningarnas nya bestämmelser om frånvaro ska vårdnadshavare informeras om en elev under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Det är rektorns ansvar att se till att vårdnadshavare kontaktas och skolan måste ha rutiner för hur det ska ske. Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för sitt barns uppfostran och beteende och ska tillsammans med skolan försöka att komma till rätta med frånvaron. Undervisande lärare rapporterar elevers frånvaro eller sena ankomst i skolhanteringssystemet Skola24. Gör om möjligt rapporteringen direkt i klassrummets dator snabb rapportering är viktig. Det är viktigt att alla elever finns med i grupperna i Skola24. Om inte, prata med Ann-Christin Larsson. Föräldrar som fått inloggningsuppgifter för skola 24 kan hemifrån följa noteringarna för sin son eller dotter. Och man kan också sjukanmäla den vägen. Uppgifter för att komma in på Skola24 lämnas på utvecklingssamtalen. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Elev som förlorat undervisningstid på grund av sena ankomster eller skolk kan få ta igen förlorad tid på annan av läraren anvisad tid. Försäkring för eleverna Kommunens försäkringsskydd omfattar även elevernas fritid. Försäkringen är tecknad gemensamt för Borås kommun i Chartis Europe S.A. Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE Stockholm Tel Fax Föräldrasamverkan Föräldramöten Klassföreståndare skall hålla föräldramöte minst en gång i k 1, åk 4 och åk 7. Därutöver efter behov.

11 Inför åk 7 sker en särskild introduktion för föräldrar, dels i maj, dels i augusti. Klassföreståndarna svarar för organisation och innehåll. Utöver den här träffen kommer tre cirkelkvällar för utlandsfödda föräldrar att ordnas i samarbete med kommundelens folkhälsosamordnare. H Hemuppgifter Hemuppgifter får inte ges till dag efter söndag-helgdag eller hel lovdag. Studiedag är inte lovdag. Hissar Bodaskolans hiss i högstadiebyggnaden och hissen i idrottshallen, får inte användas för varutransport samtidigt som persontransport. Heroma Personalen lägger själva in sin frånvaro och söker ledighet i Heroma. I IT-plan Den lokala IT-planen finns på hemsidan. J Jourverksamhet intern prao Den obligatoriska jourverksamheten för högstadiets elever påbörjas vecka 34 enl. fastställt schema. Se kalendariet. K Kalendariet Kalendariet finns på skolans hemsida. Även om vill ha så få ändringar som möjligt, inträffar saker som gör korrigeringar nödvändiga. Kontrollera alltid på hemsidan vad som gäller.

12 Kamerainspelning På flera ställen i skolan har vi kamerainspelning exempelvis i korridorer, centralkapprum och vid mopedparkeringen. Bakomliggande orsak är att vi vill förebygga vandalisering och mobbning. Klassföreståndare Klassföreståndare har ett särkilt ansvar att säkerställa att alla elever i klassen (=elever på klasslistan) har kännedom om sitt ansvar att verka för trivsel och trygghet i sin klass att samverka med vårdnadshavare och genomföra utvecklingssamtal minst en gång per termin. att vara uppmärksam på frånvaron hos alla klassens elever att följa sina elevers kunskapsutveckling att vid behov av samråd kalla vårdnadshavare för att stödja eleven och diskutera ev. åtgärd att samråda med specialpedagog om behov av särskilt åtgärdsprogram uppstår att vid behov kalla berörda kollegor till elev/klasskonferens och diskutera åtgärder att omgående rapportera till föräldrar och meddela rektor då någon form av incident har inträffat.( se handlingsplan Hot och kränkning när något hänt) att på rektors uppdrag kalla till elevvårdskonferens /EVK med vårdnadshavare och elevhälsoteam då vidtagna åtgärder inte haft önskad effekt. att ha uppsikt över klassens elevskåp och området runt dessa och vid behov organisera rengöring och städning. Elever har rätt till ett fungerande vuxenstöd med återkommande kontakt och personlig dialog. Klasslistor - grupplistor Under första skoldagen utlämnas en klasslista till klassföreståndarna för kontroll och eventuell komplettering. Denna inlämnas till expeditionen samma dag. Elev som är bosatt i annan kommundel än Brämhult-Hulta skall snarast skriva avtal. Blanketter finns på expeditionen. Aktuella klasslistor finns alltid att hämta i Dexter. Grupplistorna måste fortlöpande kontrolleras i skola24. Om ni behöver korrigera era grupper pratar ni med Ann- Christin Larsson. Klassråd

13 Organisation av klassråd skall ske i samtliga klasser. I varje klass väljs omgående två representanter till elevrådet. Kommunikationsklass I kommunikationsklasserna går elever med grav språkstörning. Eleverna följer grundskolans läroplan. Konferenser Arbetslagskonferens, ämneslagskonferens, klasskonferens och APT finns inlagda i kalendriet. Före arbetslagskonferenserna träffas en representant för varje arbetslag och rektor under 15 minuter. Arbetsplatsträff för pedagogisk personal 1-9, ersätter tidigare Mini-APT. Elevassistenterna deltar i arbetsplatsträff för pedagogisk personal. Protokoll ska skrivas och de läggs in i Google. I protokollen anges vem som eventuellt inte var närvarande. Krishantering - krisgrupp Kulturskolans elever Kulturskolan erbjuder gratis undervisning för elever skrivna i kommundelen. Kulturskolan kommer också att ta hand om en kör/evenemangsgrupp på elevtid. Elever som undervisas vid kulturskolan ska själva, på intern-tv:n eller anslagstavlan ute i centralkapprummet, på speldagen, se efter att deras musiklärare inte är sjukanmäld Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisningen anger skolans resultat från förra läsåret och finns att läsa på hemsidan. L Ledighet Klassföreståndare får ge elev ledigt högst tre dagar per läsår. Rektor kan godkänna upp till 10 dagars ledighet per läsår. Ledighet mer än tio dagar beslutas av kommundelsnämnden och ansökan måste därför lämnas in i mycket god tid. Blankett finns på hemsidan. Ledningsstrategi

14 Vår ledningsstrategi I vårt gemensamma och enskilda ledarskap kommer vi på Bodaskolan att arbeta utifrån följande tre huvudbegrepp. Tydlighet Vi vill skapa en organisation med tydlighet kring beslut, beslutsvägar, spelregler och förutsättningar. Den här tydligheten ska framgå för såväl medarbetare som elever och föräldrar. Vi vill utåt genom information, marknadsföring och profilering skapa en bild kring vad Bodaskolan är, vad vi står för och vad vi kan ge. Vi vill inom skolan arbeta för en bra kommunikation mellan chef och medarbetare. Vi ser det som en grundläggande förutsättning för skolans utveckling att vi ömsesidigt och direkt kan kommunicera både det som fungerar bra och det som fungera mindre bra. Delaktighet Vi vill skapa förutsättningar för att såväl medarbetare som elever och föräldrar skall känna sig delaktiga i skolans inre arbete och utveckling. Vi vill ta vara på idéer och bjuda in till samarbete och öppna diskussioner oavsett hur lika eller olika vi tänker. Vi tror att grunden till en bra utveckling och bra beslut är att olika perspektiv möts i en professionell miljö. Vi strävar efter att skapa demokratiska processer kring beslut och vi förväntar oss lojalitet mot alla fattade beslut.. Inspiration Vi vill skapa en inspirerande skolmiljö för såväl elever som medarbetare. Vi vill i vårt ledarskap och i vardagen stimulera till pedagogisk och metodisk utveckling. Vi vill utveckla och lyfta fram den kompetens som finns bland våra medarbetare. Vi vill skapa en god arbetsmiljö, det ska kännas roligt att gå till sin arbetsplats. Vår ambition i vårt ledarskap är beroende av att ni framöver era synpunkter till oss på hur ni tycker vi lever upp till ledardeklarationen och hur den eventuellt skulle kunna utvecklas. Vi kommer att ger er denna respons. Helene och Jerry Lektionstid Lektionstiden måste respekteras. Inga klasser eller grupper ska tillåtas sluta för tidigt. Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett grundläggande styrdokument för att säkerställa att vi ständigt arbetar för en trygg och trivsam skola. Planen finns på hemsidan. Lån av lokal

15 När ni skall låna lokal för föräldramöten, utvecklingssamtal etc. måste blankett Låna lokal alltid ifyllas och inlämnas till vaktmästeriet för bokning i god tid. Läroböcker Ämnesansvariga organiserar och ansvarar för utdelning av läroböcker. Se till att begagnade böcker utdelas först. Numrera böckerna och märk dem med din lärarsignatur. Låt sedan eleverna kvittera boken på en lista. Då blir det enklare att se att rätt böcker kommer tillbaka. Låt alla elever klä om böckerna! Poängtera för eleverna, vilka böcker som endast är låneböcker. Läsårstider/arbetsår 20010/2011 Höstterminen 2010 Elever 20 augusti-22 december Lovdagar 4 och 5 november Studiedagar (eleverna lediga) 1,2 och 3 november Lärare 12 aug-22 december Kompetensutvecklingsdagar augusti 1, 2 och 3 november Vårterninen 2011 Elever 10 januari-10 juni Lovdagar februari april 3 juni Lärare 7 januari - 16 juni Lovdagar februari april 3 juni Kompetensutvecklingsdagar 7 januari 14 mars 8 april juni

16 M Matematikutvecklingsgruppen Skolans representanter i den centrala matematikutvecklingsgruppen är Per Gustavsson år 1-7 och Berit Hjalmarsson år 1-6. Material Ovanför klassföreståndarnas fack kommer första skoldagen på höstterminen att finnas följande: Blyertspennor och radergummin som ska skall räcka terminen ut. Register 1 per elev (10-flik). År 7 Ringpärm 1 per elev. År 7 Förbrukningsmateriel kan hämtas hos vaktmästaren alla läsdagar kl Var sparsamma med förbrukningsmaterielen. Lämna aldrig ut ett skriv - eller räknehäfte under terminen utan att förvissa dig om att tidigare häfte är fullskrivet. När elev glömmer penna, kan läraren låna ut en penna mot pant. Matsal Skolmåltider serveras fr.o.m Alla elever äter på sin anvisade lunchtid. Matsalen är indelad i sektioner för respektive åk 7,8 och 9. Åk 1-6 äter på scenen. N Nationalencyklopedin Personal och elever har på Internet gratis tillgång till NE:s uppslagsverk och ordbok såväl i skolan som hemma. Hemma ni når tjänsten genom att logga in i portalen. I skolan går ni via startmenyn. Nationella prov Redovisning av resultat på nationella prov Alla resultat förs in i Dexter Resultaten för nyanlända elever ska inte redovisas. Med nyanlända avses elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren.

17 I år gäller det de elever som kommit 2007 eller senare. Om någon, trots kort tid i Sverige, klarar proven, ska de förstår redovisas. Beslut taget med VC och rektorer i kommundelen. Klassföreståndare och undervisande lärare hjälps åt att ta fram uppgifterna. Redovisning till Jerry A. Ny elev Rutiner när ny elev kommer under pågående läsår. Mål: Skolgång så fort som möjligt. Förebyggande elevvård: Skolledningen informerar specialpedagogerna om att elev skall börja på skolan. Specialpedagog tar telefonkontakt med förälder och får upplysningar om tidigare skolgång och frågar förälder om kontakt kan tas med tidigare skola. Specialpedagogerna gör klassplacering och meddelar expeditionen. Elev och förälder kallas av specialpedagog till en introduktionsdag, där eleven och föräldrar får möta klassföreståndare och om möjligt skolledning, skolsköterska, kurator, syokonsulent, studieledare och fritidsledare. Dag och tid bestäms för skolstart. Klassföreståndare informerar övriga undervisande lärare om att eleven börjar i klassen och klarar ut olika grupptillhörigheter. Grupptillhörighet på blankett till expeditionen. Specialpedagog träffar den nya eleven i enskilt samtal. Vid behov görs kunskapstest i svenska och matematik. Om eleven skall börja i år 7 görs alltid kunskapstest i svenska och matematik. (Screeningtester som alla 7:or gör) Beslutet om klassplaceringen görs på EHT-konferensen. Nycklar Lärare: Nyckel får ni av Tommy Syversen. Extranyckel kan tillfälligt lånas på expeditionen. Elever: De nya sjuorna får nyckel av fritidsledare Rolf Carlsson och nyckeln återlämnas till honom i slutet av år 9. Om nyckeln tappas bort, anmäler eleven detta till Rolf Carlsson. Ny nyckel betalas med 50 kronor. O Omdömesskrivning Följande riktlinjer gäller: 1. Skriv i tredje person. Han, hon är...texten ska vara riktad till föräldrarna, inte direkt till eleven.

18 2. Med anledning av vad som sagts under första punkten - inga tillrop till eleven som "Lycka till!" eller "Kämpa på!". 3. Gör inga bedömningar av elevernas personligheter. Uttryck som "G är en väldigt trevlig elev". är kanske inte så bra. Eleverna läser varandras omdömen. Den elev som ser ett sånadt omdöme och inte själv fått samma formulering, tar kanske illa vid sig. Åt andra hållet verkar "S. är lat och...". Inte heller bra. 4. Tänk igenom era formuleringar, så ni inte har uttryckt något som kan uppfattas som kränkande. 5. Åtgärderna som föreslås ska i första koncentreras till sådant, som skolan kan göra för att hjälpa eleven. Även sådant som eleven kan göra bör finnas med. Att eleven ska läsa läxor, komma i tid och ha med sig materiel är inga åtgärder. 6. Tänk på att faktorer som närvaro, uppförande eller flit inte i sig är betygsgrundande. Undvik därför att tala om närvaro, uppförande eller flit som motivering för en betygsvarning eller ett sänkt betyg. 7. Det är elevens kunskaper som ska bedömas. Det kan vara värt att beakta att de kunskaperna inte nödvändigtvis behöver vara inhämtade i skolan. 8. Begränsa antalet betygsvarningar till de elever som verkligen riskerar att inte få betyg. Varningarna får inte ha syftet att läraren ska ha ryggen fri. Varningarna ska kunna tjäna som underlag för insatser från skolans sida. 9. Ni ska markera ett av kryssen vid varje omdöme och skriva en motivering till varför vi markerat ett visst kryss. Längden på texten avgör ni själva, men förklaringarna ska ta stöd i målen. Omdömena ska vara individuellt utformade. Att kopiera in samma text för för hela sin grupp duger inte. 10. Använd varandra som hjälp. Titta på andras omdömen, för att få ideér till åtgärder. Omval av tillvalsspråk Eventuellt omval av språktillval kan endast ske vid synnerliga skäl efter samråd med föräldrar, klassföreståndare och berörda lärare men beviljas av rektor. Elev och föräldrar informeras om eventuella konsekvenser för senare utbildning. Omvalsblankett finns på hemsidan. P Parkering Parkeringskort, som gäller för personalparkeringen, hämtas på expeditionen och debiteras på lönen med 60 kronor samtliga tolv månader. Placeringslistor Salsansvariga lärare ser till att det finns placeringslistor i salen. Varje lärare fyller i placeringslistor för sin grupp. Prao år 8-9

19 Årskurs 8 har PRAO veckorna 10 och 11 på vårterminen Årskurs 9 har PRAO veckorna 47 och 48 på höstterminen Klassföreståndare och studievägledare besöker eleverna under praotiden. Protokoll Protokoll från arbetslag, ämneslag, APT och andra möten läggs i Google. Prov Provtillfällen skrivs in i skrivschemat på Google. Eleverna får ha högst två prov per vecka. Två prov får inte ligga samma dag. Dag efter helgdag är läxfri. Prov får endast undantagsvis ligga på sådana dagar. Rättighet till omprov beslutas av respektive arbetslag/lärare. Lärare är skyldig att ge eleverna olika möjligheter att visa att målen uppnåtts. Observera att lektionstiden ska hållas även vid provtillfällen. Elever får alltså inte lämna lektionen i förtid. R RH-klass I RH-klassen går elever med grava rörelsehinder. Eleverna följer grundskolans läroplan. Rökning Rökning är inte tillåten på skolans område. För personalen gäller att skolan är en rökfri arbetsplats. Rökning är tillåten endast under lunchrasten. S Salsansvar Salsansvariga 217 SN 306b GU 322 AV 220 LJ 307 OG 323 EO 221 UL 308 OG 325 SS 223 GA 309 AR 326 Int. kl 225 MC 310 VÄ 327Intkl 227 AS 311 KY 328 AK 229 GS 313 JÖ 329 Lju 230 TG 314 WE 340 FR

20 232 HG 316 GT 341 CK 239 KA 317 WI 240 WK 319 AM 245 ER 320 FA 306 GU 321 AN Salsansvarig Varje salsansvarig lärare ser till att följande anslag finns uppsatta i varje klassrum: 1. Trivselregler. 2. Åtgärder vid brandlarm (OBS! Utrymningsplaner i centralkapprum och korridorer.) 3. Salsschema Salsansvariga lärare ser till att det finns en ringpärm med plastfickor och placeringslistor i salen. Listor hämtas i arbetsrummet i expeditionsbyggnaden. Varje lärare fyller sedan i placeringslistor för sin grupp och sätter in i pärmen. Fyll på förråd av papper, skrivhäften etc. Salsansvar undervisande lärare: Se till att det är god ordning i salen efter avslutad lektion Se till att klotter tas bort. Inga stolar intill fönster eller väggar. Hjälpa till att fylla på förråd av papper, skrivhäften etc. Ställa upp stolar vid sista lektion Anmäla fel och brister på inventarier till vaktmästare Samlingar Inför sammankomster i Bodakyrkan (avslutningar och annat), samlas klasserna i klassrummet och går gemensamt till kyrkan. Betona vid varje tillfälle hur vi förväntar oss att eleverna ska uppträda. Klassen ska sedan sitta samlad. Klassföreståndarna, eller i förekommande fall undervisande lärare, ska sitta bland sina elever. Inga lärare tillsammans och inga lärare längst bak. Schema Åk 1-6 Du har fått ett schema med Id, Sl, Tv och ev. Mu inlagt. Komplettera och inlämna ditt klasschemaförslag senast Lämna också ditt eget schema med lektioner, raster och arbetstid inlagda.

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer