SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM"

Transkript

1 FORUM05 SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM 2005

2

3 VÄLKOMMEN TILL DRAMATEN OCH SAS FORUM 2005! Välkommen till ett spännande SAS Forum här på Kungliga Dramatiska Teatern. På plats finns partners och talare som alla är mycket intresserade av att få bekanta sig närmare med er. Ett varmt tack till Anders Kraftling, Statistiska Centralbyrån, Walter Levy, Andra AP-fonden, Daniel Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Frederik Nilsson, Eniro och alla andra talare som är med och delar med sig av sina erfarenheter. Det är extra roligt att få välkomna Gordon Graylish från Intel som kommer att ge er sin syn på trenderna inom Business Intelligence. Vi har en fullspäckad dag att se fram emot och inte minst i pauserna finns mycket att göra. Våra partners bjuder in er till Marmorfoajén för att berätta mer om på vilket sätt de kan skapa värde i ditt arbete och i din organisation. Representanter för SAS användarförening SWEDUS finns också på plats och även de vill gärna knyta kontakt med er och finns till hands för att svara på frågor. SWEDUS är en viktig källa till förbättringar för SAS Institute. I samband med lunchen har SWE- DUS sitt årsmöte som ni är mycket välkomna till. Under dagen pågår SAS Forum Quiz. I SAS-väskan finner du vår frågesport som vi hoppas du vill vara med i. Senast kl behöver vi dina svar inlämnade vid SAS-disken på entréplanet. Vinnarna presenteras i samband med avslutningen på dagen och fina priser väntar. Då vi är närmare 350 personer som deltar under dagen är det viktigt att vi alla respekterar programmets hålltider. Allt för att ni ska hinna få med er så mycket inspiration och kunskap som bara möjligt. Dokumentation, foton och videoupptagning kommer att presenteras på vår webb efter konferensen. Slutligen vill vi passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att utforma årets SAS Forum. Med vänliga hälsningar Anders Schyllert VD, SAS Institute 3

4 PRAKTISK INFORMATION Konferenslokaler Tornrummet, Spår 1 Målarsalen, Spår 2 Stora Scenen, Spår 3 Föreläsningar Antalet platser är begränsade i vissa av lokalerna. Har du förbokat föreläsningarna och erhållit en personlig agenda, har du förtur. Partners I Marmorfoajén träffar du våra sponsorer: Intel Deva Management Consulting Ementor Infotrek KnowIT Steam Consulting Tre60 Analys Lunch serveras lunch i Marmorfoajén samt i restaurang Pauli. Swedus Den svenska användarföreningen har sitt årsmöte kl i Målarsalen. Alla är välkomna. Middag Partnerdrink på Golden Hits, Kungsgatan Middag och underhållning på Golden Hits. Ta med din namnbricka, som är din inträdesbiljett till Golden Hits! Namnskyltar Deltagare Blå Talare Röd Partners Grön SWEDUS Orange Personal Lila Birger Jarlsgatan Golden Hits, Kungsgatan 29 Kungsgatan Stureplan Lästmakargatan Jakobsbergsgatan T T-bana Stureplan Dramaten 4

5 INNEHÅLL Praktisk information 4 Gästtalare 6 Förmiddagsprogram 7 Konferensspår Konferensspår Konferensspår Kvällsprogram 15 Deltagare Om SWEDUS 27 5

6 GÄSTTALARE Gordon Graylish Director of Marketing, Products & Solutions, EMEA, Intel Corporation Gordon Graylish är ansvarig för Intels marknadsfrågor och tekniska resurser i EMEA. Han började på Intel i Kanada 1982 och har sedan dess haft en rad olika roller inom försäljning och marknadsföring flyttade han till Storbritannien och har varit ansvarig för utveckling och genomförande av strategiska marknadsplaner. Sedan 2004 är Gordon Graylish den drivande kraften bakom försäljning och marknadsföring av communications silicon products and solutions to wireless handset, network infrastructure and embedded computing customers. Gordon Graylish är utbildad i östeuropeisk historia på universitetet i Toronto. Han bor i England med sin fru och tre barn. Gail Kramer Senior Research and Development Director, SAS Institute Inc. Gail Kramer arbetar med klientapplikationer såsom Web Report Studio, Information Map Studio, SAS Enterprise Guide, SAS Add-in for Microsoft Office och AppDev Studio. Hon har en bakgrund som utvecklare av grafiska användargränssnitt baserade på SAS-lösningar och är specialiserad på business intelligence. Gail Kramer har en magisterexamen i data- och systemvetenskap från North Carolina State University i Raleigh. Nils Simonsson Läkare, föreläsare och författare Nils Simonsson är en person man inte glömmer så lätt. Med stor sakkunskap parad med en enorm portion humor uppfyller han mer än väl kraven för att kvala in på tio-i-topp-listan över positiva händelser som man alltid kommer att minnas. Det är nämligen hjärnan, inlärning och minne som är hans domäner. Men i grunden är Nils läkare och har arbetat som det i 26 år med specialinriktning inom kärlkirurgi. Han redogör i snabbt tempo för hur det knastrar bakom pannplåten. Varför glömmer vi det vi vill komma ihåg och lägger på minnet sånt vi vill glömma? En hisnande resa från The Big Bang till 2000-talets Century of The Mind. Frederik Nilsson BI Manager, Eniro Frederik Nilsson tillhör, med sina fem år inom Business Intelligence, den nya generationen som har fokus på affärsnytta och som förstår den utmaningen som verksamheten står inför när beslut ska börja fattas utifrån fakta. Frederik har bl.a. byggt upp Telias mobila portalers BI- plattform och är sedan årsskiftet ansvarig för uppbyggnaden av Eniros data warehouse och BI infrastruktur, där han för tillfället bl.a. driver ett migreringsprojekt till SAS BI Server. SWEDUS Walter Levy Kvantitativ Analytiker, Andra AP-fonden Walter Levy arbetar som kvantitativ analytiker på Andra AP-fonden i Göteborg. Fonden som helhet förvaltar ca 170 miljarder SEK och de portföljer som Walter Levy arbetar med uppgår till ca 20 miljarder. Kvantitativ aktieförvaltning kan kort beskrivas som aktieförvaltning där man genom en rigorös analys och process söker uppnå en avkastning som överstiger marknadsavkastningen. Det är således matematiska modeller som ligger till grund för investeringsbesluten, det vill säga hur många aktier man skall äga respektive köpa och sälja. Walter Levy har en magisterexamen i matematik och en i nationalekonomi från Göteborgs Universitet och Handelshögskolan i Göteborg. Daniel Andersson Områdesansvarig Beskrivande System, Karolinska Universitetssjukhuset Daniel Andersson arbetar som områdesansvarig inom beskrivande system och leder gruppen för systemintegration och systemutvecklingsenheten på avdelningen för Innovation och Medicinsk Informatik (IMI) på IT-Forum Karolinska Universitetssjukhuset. Beskrivande system omfattar etablerandet av IT-stöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets kärnprocesser, det vill säga sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser som avtal, budget, planering och budgetering etc. Idag är Daniel huvudprojektledare för det sjukhusövergripande projektet Nya datalagret på Karolinska som bland annat omfattar införandet av en sjukhusövergripande integrationsplattform samt den nya SAS V9-plattformen. Anders Kraftling SAS-ansvarig, Statistiska Centralbyrån Anders Kraftling är SAS-ansvarig och har arbetat som systemutredare på Statistiska Centralbyrån sedan 15 år tillbaka. Han utvecklar statistiksystem med SAS främst uttagssystem för Miljö- och regional-statistik för bland annat jordbruksekonomi, inkomststatistik, hotell- och turiststatistik, resvanor, lastbilstransporter, hamnstatistik och tidsanvändning. Ett flertal SASsystem integrerade i Microsoft Office eller interaktiva applikationer för webben. Anders arbetar även som internkonsult för SAS-relaterade frågor och bistår med användarstöd för SCB:s 350 SAS-användare. SWEDUS är en helt fristående ideell användarförening för alla användare av SAS Institutes produkter och lösningar. Medlemskap i föreningen är öppet för alla användare av programvara och lösningar från SAS Institute. Medlemskapet är avgiftsfritt och vill du ansluta dig gör du det genom att maila dina kontaktuppgifter till: Välkommen till SWEDUS årsmöte på SAS Forum klockan

7 FÖRMIDDAGS- PROGRAM Öppningsanföranden Frukost och registrering Anders Schyllert, VD, SAS Institute Sverige Transforming the customer experience: the SAS & Intel Collaboration Gordon Graylish kommer i detta anförande att ge er en helhetsbild av vad Intel erbjuder marknaden vilket är mer än processorer. Föredraget kommer att handla om vad som driver kundernas förändrade behov av infrastruktur till IT-system. Presentationen kommer också att handla om hur SAS Institute och Intel tillsammans hjälper sina kunder att nå bra resultat med Business Intelligence. Gordon Graylish, Director of Marketing, Intel Corporation EMEA Perspective on SAS Application Development Nästa år firar SAS Instiute 30-årsjubileum.Under dessa år har mycket hänt inom applikationsutvecklingen. Presentationen kommer att ge en historisk tillbakablick och en översikt av dagens utbud av utvecklingsverktyg och standardapplikationer. Sist men inte minst kommer du bjudas på en inblick i hur SAS Institute ser på applikationsutveckling i framtiden. Gail Kramer, Senior Research and Development Director, SAS Institute Inc Förmiddagskaffe 7

8 KONFERENS- SPÅR 1 TORNRUMMET SAS Analytical Intelligence Moderator Catharina Svenningstorp, SAS Institute Sverige SAS Forecast Server automatisk generering av högkvalitativa prognoser som du kan lita på! SAS Forecast Server utsågs tidigare i höst till the most trend setting product of the year av tidningen KMWorld. Och det är verkligen hett med forecasting eller prognostisering som den svenska termen lyder. SAS Forecast Server kan automatiskt producera prognoser grundade på mycket stora datamängder inklusive avancerad data mining för att upptäcka tidsrelaterade mönster och trender. Föredraget kommer att visa på flera spännande användningsområden och case. Björn Ahlgren, SAS Institute Kort bensträckare Användning av information från rutinsjukvården för forskning kring uppkomst av och behandling av reumatiska sjukdomar Karolinska sjukhuset har beskrivande system som omfattar IT-stöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets kärnprocesser, det vill säga sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser som avtal, budgetering och planering. Ledningsinformationssystemet bygger på ett sjukhusövergripande SAS-datalager och är en viktig källa för information som rör sjukhusets produktion. Nu pågår det det nya sjukhusövergripande projektet Nya Datalagret för att modernisera informationsplattformen med SAS9. Presentationen kommer främst att handla om delprojektet MIR, där man tar fram medicinsk information på reumatologen. Daniel Andersson, Områdesansvarig Beskrivande System, Karolinska Universitetssjukhuset Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) 8

9 FORTS. KONFERENSSPÅR Andra AP-fondens användning av SAS för aktieförvaltning Andra AP-fonden förvaltar 160 miljarder kronor och har världens mest krävande kunder de framtida svenska pensionärerna. Med grundlig analys, modellering, simulering och optimering ger SAS fondens strateger och förvaltare det beslutsunderlag de behöver för att förränta pensionspengarna optimalt. Genom att analysera signaler som kan prediktera framtida avkastning försöker fonden få ett informationsövertag gentemot marknaden. Lyssna mer på hur SAS BI Server utgör grunden för detta arbete. Walter Levy, Kvantitativ Analytiker, Andra AP-fonden Kort bensträckare Kundanalys så drar du nytta av Enterprise Guide I denna presentation får du se hur du kan komma igång och använda SAS Enterprise Guide för kundanalys. Genom beskrivande statistik och klusteranalys utnyttjas kundrelaterat data för att beskriva lönsamma kunder och segmentera dem utifrån potential och möjlighet till korsförsäljning. Passa på att få en praktisk genomgång av hur du kan förändra och effektivisera dina försäljningstrategier med hjälp av några enkla analystekniker i Enterprise Guide. Catharina Svenningstorp, SAS Institute Eftermiddagskaffe Vad gör européer på dagarna? Som en del av Eurostat-samarbetet har jämförbar statistik mellan länder över hur människor spenderar sin vardag tagits fram. SCB har för ändamålet byggt en dynamisk, tabelldriven webbapplikation. I denna presentation får du höra mera om hur denna applikation används, fungerar och hur den byggdes. Du får värdefulla tips kring tabelldriven programmering och goda råd vid utveckling av webbapplikationer med SAS. Anders Kraftling, SAS-ansvarig, Statistiska Centralbyrån Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram 9

10 KONFERENS- SPÅR 2 MÅLARSALEN SAS 9 Intelligence Platform: Utveckling av informationsplattformar och business intelligence. Moderator Annika af Winklerfelt, SAS Institute Sverige SAS Intelligence Architecture SAS9-plattformen är en öppen plattform som lätt kan integreras med existerande applikationer och system. Arkitekturen är unik genom att den möjliggör ett enhetligt plattformstänkande kring informationsförsörjning för hela organisationen. För er som ännu inte lärt känna SAS9 Architecture så ges här möjlighet. Patrick Eckemo, SAS Institute Kort bensträckare Hur samla organisationen runt en business intelligence-plattform erfarenheter från implementering av SAS BI Server Eniro är det ledande företaget på den nordiska mediemarknaden. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Användarvänlighet, minskad administrativ börda och att all rapportering skall kunna länkas till MS Office var några saker som Eniro hade som krav på sitt analysverktyg. Här presenteras hur SAS BI Server lever upp till kraven. Frederik Nilsson, BI Manager, Eniro Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) Nya releaser och möjligheter för SAS Add-in for Microsoft Office och SAS Enterprise Guide 4.1 SAS Add-In for MS Office upphör aldrig att förvåna publiken. Senast på SAS Forum International i Lissabon var föreläsningen sprängfylld. Kombinationen är oslagbar: att kunna nå och arbeta med SAS analys och rapportering via en vanlig Officemiljö. Föredraget toppas med mycket spännande nyheter i Enterprise Guide 4.1. Daniel Ringquist, SAS Institute 10

11 FORTS. KONFERENSSPÅR Kort bensträckare SAS Information Delivery Portal Föredraget handlar om hur SAS Institutes informationsportal utgör en central punkt för SAS BI. Denna portal går helt i linje med SAS Institutes övriga intelligenta lösningar och utgör en effektiv utgångspunkt för att från översiktlig rapportering gå vidare in i mera detaljerade analysapplikationer. Portalens funktion blir allt mera central i takt med att en organisation tar ett plattformsangrepp på BI. Carl-Olow Magnusson, SAS Institute Eftermiddagskaffe Migrering från SAS 8.2 till SAS9 Föredraget handlar om våra samlade erfarenheter på SAS Institute om kunders migrering till SAS9-plattformen. En plattform som erbjuder en integrerad, öppen och omfattande arkitektur och som skapar förutsättningar för att ta fram och leverera korrekt information. Andreas Windh och Lena Norberg, SAS Institute Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram. 11

12 KONFERENS- SPÅR 3 STORA SCENEN SAS Application Development Moderator Staffan Lindqvist, SAS Institute Sverige Q&A session with SAS R&D Gail Kramer Med SAS9 och SAS BI Sever intar SAS Institute en ny postition på marknaden för Business Intelligence system. Ett antal nya webbaserade BI-klienter har blivit ett alternativ till egenutveckling. Klienterna är SAS Web Report Studio, SAS OLAP Viewer, SAS Add-in for Microsoft Office, SAS Enterprise Guide och SAS Information Delivery Portal. Dessa klienter använder sig av SAS9 gemensamma arkitektur för applikations- och metadataservrar. Du som arbetar med att utveckla och underhålla SAS-applikationer har här en möjlighet att framföra dina frågor rörande SAS BI-klienter direkt till Gail Kramer som är ansvarig för SAS Institutes produktutveckling inom området. Presentationen kommer att vara uppbyggd kring ett antal ämnen som du som deltagare har haft möjlighet att påverka. Gail Kramer, SAS Institute Kort bensträckare SAS Metadata Services Med SAS9 kommer nya möjligheter att integrera både egenutvecklade applikationer och standardlösningar genom SAS Metadata Services. Det gemensamma metadatat blir hjärtat i arkitekturen. I denna presentation får du en översikt över SAS Institutes Metadata-modell hur denna hanteras genom SAS Management Console. Du har som utvecklare möjlighet att använda dig av metadata genom en mängd olika API:er såsom DATA-steg-funktioner, kommandon, procedurer och Javaklasser. Här får du möjlighet att skaffa dig en överblick och bli effektiv i användningen av SAS9 applikationsutvecklingsmöjligheter. Gunnar Ahlqvist, SAS Institute Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) 12

13 FORTS. KONFERENSSPÅR Tips & Trix för utvecklare På årets konferens prövar vi ett nytt grepp för att du skall få möjlighet att ta del av praktiska erfarenheter som du kan ha nytta av i ditt arbete med SAS. I en och samma session kommer SAS Alliance Partners att i ett högt tempo dela med sig av sina kunskaper om att arbeta smart med SAS-lösningar. Våra SAS Alliance Partners har mycket mera erfarenheter att dela med sig av än vad som ryms under denna kompakta session. Därför skall du även passa på att besöka Marmorfoajén där alla SAS Alliance Partners finns representerade med sina montrar redo att diskutera och demonstrera SAS. Deva Management Consulting, Ementor, Infotrek, KnowIT, Steam Consulting och Tre60 Analys Eftermiddagskaffe Metoder och möjligheter vid sammanslagning av SAS-tabeller Oavsett om du använder SAS för ett större Data Warehouse eller för att sammanställa resultaten av en mindre enkät har du säkert erfarenheter av att rätt metod för sammanslagning av data har stor betydelse för hur snabbt databehandlingen går. SAS-tabeller kan sammanslås på många olika sätt och säkerligen har du någon gång funderat på vilka metoder du kan välja mellan och när dessa ger bäst resultat. I denna presentation får du svar på dina frågor, du får en överblick över olika metoder, när de är effektiva och hur elegant sammanslagningen av SAS-tabeller kan göras! Johan Elfman & Fredrik Bernström, SAS Institute Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram. 13

14

15 KVÄLLS- PROGRAM Avslutningsanförande Hjärnan, inlärning och minne en odyssé i hjärnans vinklingar Nils Simonson är en person man inte glömmer så lätt. Med stor sakkunskap parad med en enorm portion humor uppfyller han mer än väl kraven för att kvala in på tio-i-topp-listan över positiva händelser som man alltid kommer att minnas. Det är nämligen hjärnan, inlärning och minne som är hans domäner. Men i grunden är Nils läkare och har arbetat som det i 26 år med specialinriktning inom kärlkirurgi. Han redogör i snabbt tempo för hur det knastrar bakom pannplåten. Varför glömmer vi det vi vill komma ihåg och lägger på minnet sånt vi vill glömma? En hisnande resa från The Big Bang till 2000-talets Century of The Mind. Nils Simonsson, läkare, föreläsare och författare Partnerdrink på Golden Hits Middag och underhållning på Golden Hits 15

16

17 DELTAGARE A Walter Levy 2-a AP Fonden Pierre Schuster Accenture Anders Johansson ADB-kontoret Ewa Lantz ADB-kontoret Daniel Auby AFA Helena Bertilsson AFA Filip Cederquist AFA Mikael Forsblom AFA Micael Gustafson AFA Anders Holm AFA Klas Jerrå AFA Bosse Larson AFA Bo Larsson AFA Maria Larsson AFA Joakim Lindberg AFA Leif Petersson AFA Jan Westin AFA Michael Abrahamsson AFA Försäkring Niklas Magnusson AFA Försäkring Paolo Araneda Arbetsmiljöverket Robert Linder Arbetsmiljöverket Lotta Lundholm Arbetsmiljöverket Helena Ouchterlony Arbetsmiljöverket Agneta Berglund AstraZeneca Bosse Ericson AstraZeneca Rikard Eriksson AstraZeneca Martin Gunnäs AstraZeneca Claes Hallström AstraZeneca Thomas Kedvik AstraZeneca Monica Larsson AstraZeneca Maria Lidsell AstraZeneca Jan Lindeborg AstraZeneca Katarina Lindeborg AstraZeneca Bodil Novik AstraZeneca Kerstin Rönström AstraZeneca Zoltan Thinsz AstraZeneca Johannes Ulander AstraZeneca Kerstin Wennberg AstraZeneca Jonathan Wiktorsson AstraZeneca Jens Öberg AstraZeneca Bill Österlund AstraZeneca B Gunnar Ståhl Biolab Lars Carlberg Bonnierförlagen AB Martin Eidensten Bonnierförlagen AB Einar Hestmann Bonnierförlagen AB Cecilia Bagge Botkyrka Kommun C Håkan Eriksson Carmona Anders Walander Centrum för Folkhälsa Ulf Holmström Citibank Linda Simonssson Clinical Data Care Kjell Stömlid Consultus AB Mats Lindgren Contineu AB Lotta Peeker Contineu AB D Anneli Lidmar DeLaval International AB E Lars Sundberg EDB Drift AB Henrik Bengtsson Eniro Sverige Försäljning Roger Bertilsson Eniro Sverige Försäljning Jacob Hillberg Eniro Sverige Försäljning Joachim Holmner Eniro Sverige Försäljning Charlotte Lundin Eniro Sverige Försäljning Frederik Nilsson Eniro Sverige Försäljning Kent Wikström Eniro Sverige Försäljning Bernhard Ödin Eniro Sverige Försäljning F Haraldur Bjarnason Finansdepartementet Anders Eliasson Finansdepartementet Rolf Johansson Finansdepartementet Lars Johnsson Datakonsult Lars Johnsson Robert Andrén Folksam Ileana Ballester Föreningssparbanken IT Christer Heinonen Föreningssparbanken IT Roland Rosborg Föreningssparbanken IT Ana Maria Sanches Torres Föreningssparbanken IT Johan Sundin Föreningssparbanken IT Remy Kamali Försäkringskassan Björn Nordin Försäkringskassan H Lotta Avander H&M Rowells Annika Telléus H&M Rowells Kim Santala Helikopter Systemutveckling Ann-Charlotte Arrhenius HP Bo Eliasson HP 17

18 I Thomas Bergström ICA AB Leif Bergström ICA AB Håkan Filipssson ICA AB Azeb Gebreselassie ICA AB Maria Lindberg ICA AB Catalina Mesa-Moreno ICA AB Mats Wicander ICA AB Ylva Andersson Infotrek Fredrik Englund Infotrek Edward Koser Infotrek Jon Laurent Infotrek Erik Liljeblad Infotrek Peter Lindqvist Infotrek Marina Malinova Infotrek Mattias Moliis Infotrek Benjamin Printz Infotrek Jenny Söderberg Infotrek Lars Tynelius Infotrek Christian Wallmark Infotrek Richard Vereby Infotrek Mattias Westin Infotrek Martin Wiesgickl Infotrek Mats Åberg Infotrek J Göran Hallman Jämtlands Läns Landsting K Göran Elinder Karolinska Institutet Sara Fritzell Karolinska Institutet Ida Möller Karolinska Institutet Gunnar Petersson Karolinska Institutet Daniel Andersson Karolinska Univ sjukhuset Lena Mattsson Karolinska Univ sjukhuset Robert Arvkvist KnowIT Per-Ola Bergström KnowIT Henrik Bäckesjö KnowIT Christer Carlsson KnowIT Sofie Eidensten KnowIT Per Engström KnowIT Per Grosskopf KnowIT Anders Hansson KnowIT Per-Eric Hedin KnowIT Britt-Marie Hägg KnowIT Jenny Höglund KnowIT Johan Jerresand KnowIT Jenny Johansson KnowIT Tor Kamsvåg KnowIT Thomas Karlsson KnowIT Urban Karlström KnowIT Daniel Langer KnowIT Johan Langren Canestrini KnowIT Björn Liliequist KnowIT Lisa Lind KnowIT Rasmus Lindén KnowIT Karin Lindskog KnowIT Eva Lundquist KnowIT Markus Malm KnowIT Henrik Mattsson KnowIT Petra Nerman KnowIT Monika Nygren KnowIT Fredrik Popovic KnowIT Anders Rasmusson KnowIT Bosse Sjöberg KnowIT Daniel Svensson KnowIT Mats Westin KnowIT Anders Åberg KnowIT Åsa Lundström KnowT Kerstin Danielsson Kriminalvårdsstyrelsen Jenny Elmby Kriminalvårdsstyrelsen Anna Eriksson Kriminalvårdsstyrelsen Camila Rehme Kriminalvårdsstyrelsen Eva Svennberg-Eriksson Kriminalvårdsstyrelsen L Henrik Lundin Landshypotek Lars Sandström Länförsäkringar Sak Eva Manhage Länsförsäkringar AB Eva Ahlbom Länsförsäkringar IT Center Erik Bengtsson Länsförsäkringar IT Center Solveig Falk Länsförsäkringar IT Center Jonas Jakobsson Länsförsäkringar IT Center Andreas Hulusjö Länsförsäkringar Liv Fredrik Johansson Länsförsäkringar Liv Ira Eidensten Lärarnas Riksförbund Maria Thörnberg Löneanalyser M Magnus Jansson Magnus Jansson Data konsult N Mats Lind Nexus Paola Alfiero Nordea Bank AB Ulf Andersson Nordea Bank AB Marino Büström Nordea Bank AB Christer Corwi Nordea Bank AB Adina Danciu Nordea Bank AB Niklas Edmarker Nordea Bank AB Irene Ekman Nordea Bank AB Margareta Frank-Östergren Nordea Bank AB Patric Gröndahl Nordea Bank AB Agneta Holmstedt Nordea Bank AB Patrik Jäger Nordea Bank AB Ann-Cecilia Karlsson Nordea Bank AB Ove Karlsson Nordea Bank AB Marvin Khattar Nordea Bank AB Kristina Lindebark Nordea Bank AB Bengt Lindgren Nordea Bank AB Pernilla Lundström Nordea Bank AB Bengt Lärnestad Nordea Bank AB Agneta Modée Nordea Bank AB Eva Nilsson Nordea Bank AB Niklas Nilsson Nordea Bank AB Katarina Nyström Nordea Bank AB Per-Arne Olsson Nordea Bank AB Jan Pettersson Nordea Bank AB Madeleine Rittner Chami Nordea Bank AB Kristina Roszek Nordea Bank AB 18

19

20 Freddy Simberg Nordea Bank AB Andreas Sjöblom Nordea Bank AB Thomas Sjöbom Nordea Bank AB Elisabeth Stenmark Nordea Bank AB Håkan Stolpe Nordea Bank AB Ylva Svenberg Nordea Bank AB Björn Ternström Nordea Bank AB Cecilia Täveby Nordea Bank AB O Niklas Dennerås Ongame Jenny Furuby Ongame Ulf Nilsson Ongame P Henrik Blombergsson Pharma Consulting Group Peter Katzin PK Datakonsult Peter Olausson PO Datasupport Anders Annwall Posten AB Roland Egnestam Posten AB Lennart Sjölund Posten AB Marcela Cohen Birman Premiepensionsmyndigheten Johan Eriksson Premiepensionsmyndigheten Anders Gilbertsson Premiepensionsmyndigheten Johan Holtsjö Premiepensionsmyndigheten Camilla Östberg Sjöö Premiepensionsmyndigheten Andreas Säflund Prognus Consultants S Evy Berglund SACO Annakarin Bergström SACO Bengt Sandin Scandinavian Airlines Dan Andersen Scandinavian Airlines Mattias Karlsson Scandinavian Airlines Bert-Ove Stardh Scandinavian Airlines Rolf Adolfsson SCB Gunnar Davidsson SCB Catarina Elffors SCB Berndt Gilbertsson SCB Anders Kraftling SCB Maria Krigsman SCB Bengt Larsson SCB Ingrid Lyberg SCB Pär Millsten SCB Niclas Nordenberg SCB Martin Odencrants SCB Camilla Palm SCB Gustaf Strandell SCB Kjell Tambour SCB Frank Weideskog SCB Michael Franzén SCB Anders Jäder SCB Göran Nordström SCB Adina Sjölin SCB Petter Wikström SCB Anders Nordin SEB Mikael Stahre SEB Helena Bergvall SEB IT AB Ove Bexell SEB IT AB Jonas Burman SEB IT AB Henning Danielson SEB IT AB Göran Degerman SEB IT AB Lennart Jarnhed SEB IT AB Mats Nygren SEB IT AB Maria Samuelsson SEB IT AB Ann-Christin Sundberg SEB IT AB Mia Öfverbäck SEB IT AB Roland Sannicolo Sigma AB Lind Blomgren Sigma nbit Marie Saether Sigma nbit Jens Svahn Sigma nbit Erik Nilsson Sigma Procom Anders Sköllermo Skaite Datakonsult Annika Gustavsson SLL Inga Viberg SLL, Beställare Vård Majvor Asplund SLU Tom Nilstierna Socialdepartementet Anne Reimers Socialmedicin Charlotte Björkenstam Socialstyrelsen Carl-Lennart Carlsson Socialstyrelsen Helen Flink Socialstyrelsen Andrejs Leimanis Socialstyrelsen Michael Lundberg Socialstyrelsen Frida Lundgren Socialstyrelsen Tomas Karlsson Soliditet Joakim Ringh Soliditet Lisbeth Karlsson Springquest AB Bert Sandström SSAB Oxelösund AB Leif Thor SSAB Oxelösund AB Kerstin Göransson Dahne Statisticon Urban Olsson Statisticon Mats Rudholm Statistikkonsulterna Annika Berneby STEAM Consulting Cecilia Brattsell STEAM Consulting Anders Hallgren STEAM Consulting Roger Hedqvist STEAM Consulting Magnus Helander STEAM Consulting Richard Lindberg STEAM Consulting Dan Marttinen STEAM Consulting Marc Rune STEAM Consulting Tommy Rådström STEAM Consulting Margareta Bloom Eriksson Stockholms Läns Landsting Göran Lord Stockholms Läns Landsting Torsten Siegel Stockholms Läns Landsting Annika Skarle Stockholms Läns Landsting Tomas Essén Swedish Match North Europe Bertil Runström Swedus Magnus Elinder Svenska Volkswagen Per Gideonsson Svenska Volkswagen Leif Andersson Sveriges Kommuner o Landsting Håkan Nilsson Sveriges Kommuner o Landsting Tomas Darselius Sveriges Riksbank Lars Hermansson Symbios AB T Lena Orpana TCO Adriana Ionescu Tele2 Sverige AB Pål Lindberg Tele2 Sverige AB Håkan Borg TeliaSonera AB 20

21

22 Roger Vikström TeliaSonera AB Truls Månsson Temo AB Gunilla Hallenberg TietoEnator Kerstin Jansson TietoEnator Thomas Peiper TietoEnator Birgitta Wallin TietoEnator Kiflezghi Aradom Tre60 Analys Camilla Arenhäll Tre60 Analys Dario Bezzina Tre60 Analys Conny Dagland Tre60 Analys Malin Dreyer Tre60 Analys Thomas Hodell Tre60 Analys Elisabeth Jarneving Tre60 Analys Fredric Johansson Tre60 Analys Aleksandra Karin Tre60 Analys Stefan Lindh Tre60 Analys Fredrik Molén Tre60 Analys Ulf Nordström Tre60 Analys Elinor Spong Tre60 Analys Jonas Tillström Tre60 Analys Ola Asteman Trygg-Hansa Eva Sandberg Trygg-Hansa U Niclas Eriksson UCR Karin Jensevik UCR Sören Gustafsson Uppsala Kliniska Forskn.centrum Madeleine Kennbäck Uppsala Kliniska Forskn.centrum Swanthe Lindgren Uppsala Kliniska Forskn.centrum Kalle Spångberg Uppsala Kliniska Forskn.centrum Manuela Zamfir Uppsala Kliniska Forskn.centrum Staffan Josefsson Uppsala Universitet, Itstöd Ulla-Brith Krusemo Uppsala Universitet, Itstöd V Carolyn Glynn Vetenskapsrådet Staffan Karlsson Vetenskapsrådet Daniel Wadskog Vetenskapsrådet Daniel Erikols Visual Wireless Jan Svensson Visual Wireless Lars-Olof Thellenberg Visual Wireless Sune Andersson Volvo IT AB Jan-Erik Olsson Volvo IT AB 22

23 UTBILDNINGS- ERBJUDANDE MED START PÅ SAS FORUM Lär dig mer om SAS! Boka nu och du erhåller en MP3-spelare med radio! Boka och gå fyra kursdagar mellan den 1 november 2005 och 1 april 2006 och du erhåller en MP3-spelare*. Ta kontakt med Marie Lienzén i utställningsmontern! SAS EDUCATION CENTER KURSSCHEMA HÖSTEN Q Nov Dec Jan Feb Mar Ant. dag Introduktionskurs för alla Introduktion till SAS9-plattformen Personer som skapar rapporter Enterprise Guide Använda SAS Web Report Studio 7 1 SAS data och Microsoft applikationer 8 1 Infomationsproducenter Använda SAS Information Map Studio Skapa, distrubera, använda SAS Stored Processes Analytiker Enterprise Guide Stat Analys Ring för datum 2 Enterprise Miner Ring för datum 3 Grundkurs i STAT Analys SAS Base programmerare Grundkurs i SAS med programmering /3 3 Fortsättning programmering Nyheter i Base SAS 9 Ring för datum 1 Output Delivery System (ODS) SAS Avancerade programmerare Macrospråket Macro fortsättning 13 1 SQL Effektiv programmering Ring för datum 2 SAS/Graph ETL-utvecklare ETL Studio Implementering DW design Administratörer och arkitekter Administration och användning av SAS Management Consolen 2 Designa, bygga kuber med OLAP Schemaläggs inom kort 2 Schemalagda kurspriser: 1 dag 4.500:- 2 dagar 8.500:- 3 dagar :- * Erbjudandet gäller per person och schemalagda kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Detta erbjudande gäller också vid bokning av företagsanpassade kurser. SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2005, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Nya BI-klienter i SP4. Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute

Nya BI-klienter i SP4. Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute Nya BI-klienter i SP4 Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute Nya BI-klienter i Service Pack 4 SAS Intelligence Platform SAS Web Report Studio 3.1 SAS Web OLAP

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Agenda. Infotools beslutsstödskonferens. 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö

Agenda. Infotools beslutsstödskonferens. 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö Agenda Infotools beslutsstödskonferens 12 13 september 2012 Skogshem & Wijk Lidingö Välkomna till årets beslutsstödskonferens! Den omfattar två dagar, en kursdag och en seminariedag. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens!

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! P R O G R A M Easits Användarkonferens Ärenden för allt Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! 16-17 september 2 0 1 5 Under dessa två dagar kommer vi visa dig hur ni kan arbeta med våra produkter

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer