SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM"

Transkript

1 FORUM05 SAS INSTITUTE VÄLKOMNAR DIG TILL SAS FORUM 2005

2

3 VÄLKOMMEN TILL DRAMATEN OCH SAS FORUM 2005! Välkommen till ett spännande SAS Forum här på Kungliga Dramatiska Teatern. På plats finns partners och talare som alla är mycket intresserade av att få bekanta sig närmare med er. Ett varmt tack till Anders Kraftling, Statistiska Centralbyrån, Walter Levy, Andra AP-fonden, Daniel Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Frederik Nilsson, Eniro och alla andra talare som är med och delar med sig av sina erfarenheter. Det är extra roligt att få välkomna Gordon Graylish från Intel som kommer att ge er sin syn på trenderna inom Business Intelligence. Vi har en fullspäckad dag att se fram emot och inte minst i pauserna finns mycket att göra. Våra partners bjuder in er till Marmorfoajén för att berätta mer om på vilket sätt de kan skapa värde i ditt arbete och i din organisation. Representanter för SAS användarförening SWEDUS finns också på plats och även de vill gärna knyta kontakt med er och finns till hands för att svara på frågor. SWEDUS är en viktig källa till förbättringar för SAS Institute. I samband med lunchen har SWE- DUS sitt årsmöte som ni är mycket välkomna till. Under dagen pågår SAS Forum Quiz. I SAS-väskan finner du vår frågesport som vi hoppas du vill vara med i. Senast kl behöver vi dina svar inlämnade vid SAS-disken på entréplanet. Vinnarna presenteras i samband med avslutningen på dagen och fina priser väntar. Då vi är närmare 350 personer som deltar under dagen är det viktigt att vi alla respekterar programmets hålltider. Allt för att ni ska hinna få med er så mycket inspiration och kunskap som bara möjligt. Dokumentation, foton och videoupptagning kommer att presenteras på vår webb efter konferensen. Slutligen vill vi passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att utforma årets SAS Forum. Med vänliga hälsningar Anders Schyllert VD, SAS Institute 3

4 PRAKTISK INFORMATION Konferenslokaler Tornrummet, Spår 1 Målarsalen, Spår 2 Stora Scenen, Spår 3 Föreläsningar Antalet platser är begränsade i vissa av lokalerna. Har du förbokat föreläsningarna och erhållit en personlig agenda, har du förtur. Partners I Marmorfoajén träffar du våra sponsorer: Intel Deva Management Consulting Ementor Infotrek KnowIT Steam Consulting Tre60 Analys Lunch serveras lunch i Marmorfoajén samt i restaurang Pauli. Swedus Den svenska användarföreningen har sitt årsmöte kl i Målarsalen. Alla är välkomna. Middag Partnerdrink på Golden Hits, Kungsgatan Middag och underhållning på Golden Hits. Ta med din namnbricka, som är din inträdesbiljett till Golden Hits! Namnskyltar Deltagare Blå Talare Röd Partners Grön SWEDUS Orange Personal Lila Birger Jarlsgatan Golden Hits, Kungsgatan 29 Kungsgatan Stureplan Lästmakargatan Jakobsbergsgatan T T-bana Stureplan Dramaten 4

5 INNEHÅLL Praktisk information 4 Gästtalare 6 Förmiddagsprogram 7 Konferensspår Konferensspår Konferensspår Kvällsprogram 15 Deltagare Om SWEDUS 27 5

6 GÄSTTALARE Gordon Graylish Director of Marketing, Products & Solutions, EMEA, Intel Corporation Gordon Graylish är ansvarig för Intels marknadsfrågor och tekniska resurser i EMEA. Han började på Intel i Kanada 1982 och har sedan dess haft en rad olika roller inom försäljning och marknadsföring flyttade han till Storbritannien och har varit ansvarig för utveckling och genomförande av strategiska marknadsplaner. Sedan 2004 är Gordon Graylish den drivande kraften bakom försäljning och marknadsföring av communications silicon products and solutions to wireless handset, network infrastructure and embedded computing customers. Gordon Graylish är utbildad i östeuropeisk historia på universitetet i Toronto. Han bor i England med sin fru och tre barn. Gail Kramer Senior Research and Development Director, SAS Institute Inc. Gail Kramer arbetar med klientapplikationer såsom Web Report Studio, Information Map Studio, SAS Enterprise Guide, SAS Add-in for Microsoft Office och AppDev Studio. Hon har en bakgrund som utvecklare av grafiska användargränssnitt baserade på SAS-lösningar och är specialiserad på business intelligence. Gail Kramer har en magisterexamen i data- och systemvetenskap från North Carolina State University i Raleigh. Nils Simonsson Läkare, föreläsare och författare Nils Simonsson är en person man inte glömmer så lätt. Med stor sakkunskap parad med en enorm portion humor uppfyller han mer än väl kraven för att kvala in på tio-i-topp-listan över positiva händelser som man alltid kommer att minnas. Det är nämligen hjärnan, inlärning och minne som är hans domäner. Men i grunden är Nils läkare och har arbetat som det i 26 år med specialinriktning inom kärlkirurgi. Han redogör i snabbt tempo för hur det knastrar bakom pannplåten. Varför glömmer vi det vi vill komma ihåg och lägger på minnet sånt vi vill glömma? En hisnande resa från The Big Bang till 2000-talets Century of The Mind. Frederik Nilsson BI Manager, Eniro Frederik Nilsson tillhör, med sina fem år inom Business Intelligence, den nya generationen som har fokus på affärsnytta och som förstår den utmaningen som verksamheten står inför när beslut ska börja fattas utifrån fakta. Frederik har bl.a. byggt upp Telias mobila portalers BI- plattform och är sedan årsskiftet ansvarig för uppbyggnaden av Eniros data warehouse och BI infrastruktur, där han för tillfället bl.a. driver ett migreringsprojekt till SAS BI Server. SWEDUS Walter Levy Kvantitativ Analytiker, Andra AP-fonden Walter Levy arbetar som kvantitativ analytiker på Andra AP-fonden i Göteborg. Fonden som helhet förvaltar ca 170 miljarder SEK och de portföljer som Walter Levy arbetar med uppgår till ca 20 miljarder. Kvantitativ aktieförvaltning kan kort beskrivas som aktieförvaltning där man genom en rigorös analys och process söker uppnå en avkastning som överstiger marknadsavkastningen. Det är således matematiska modeller som ligger till grund för investeringsbesluten, det vill säga hur många aktier man skall äga respektive köpa och sälja. Walter Levy har en magisterexamen i matematik och en i nationalekonomi från Göteborgs Universitet och Handelshögskolan i Göteborg. Daniel Andersson Områdesansvarig Beskrivande System, Karolinska Universitetssjukhuset Daniel Andersson arbetar som områdesansvarig inom beskrivande system och leder gruppen för systemintegration och systemutvecklingsenheten på avdelningen för Innovation och Medicinsk Informatik (IMI) på IT-Forum Karolinska Universitetssjukhuset. Beskrivande system omfattar etablerandet av IT-stöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets kärnprocesser, det vill säga sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser som avtal, budget, planering och budgetering etc. Idag är Daniel huvudprojektledare för det sjukhusövergripande projektet Nya datalagret på Karolinska som bland annat omfattar införandet av en sjukhusövergripande integrationsplattform samt den nya SAS V9-plattformen. Anders Kraftling SAS-ansvarig, Statistiska Centralbyrån Anders Kraftling är SAS-ansvarig och har arbetat som systemutredare på Statistiska Centralbyrån sedan 15 år tillbaka. Han utvecklar statistiksystem med SAS främst uttagssystem för Miljö- och regional-statistik för bland annat jordbruksekonomi, inkomststatistik, hotell- och turiststatistik, resvanor, lastbilstransporter, hamnstatistik och tidsanvändning. Ett flertal SASsystem integrerade i Microsoft Office eller interaktiva applikationer för webben. Anders arbetar även som internkonsult för SAS-relaterade frågor och bistår med användarstöd för SCB:s 350 SAS-användare. SWEDUS är en helt fristående ideell användarförening för alla användare av SAS Institutes produkter och lösningar. Medlemskap i föreningen är öppet för alla användare av programvara och lösningar från SAS Institute. Medlemskapet är avgiftsfritt och vill du ansluta dig gör du det genom att maila dina kontaktuppgifter till: Välkommen till SWEDUS årsmöte på SAS Forum klockan

7 FÖRMIDDAGS- PROGRAM Öppningsanföranden Frukost och registrering Anders Schyllert, VD, SAS Institute Sverige Transforming the customer experience: the SAS & Intel Collaboration Gordon Graylish kommer i detta anförande att ge er en helhetsbild av vad Intel erbjuder marknaden vilket är mer än processorer. Föredraget kommer att handla om vad som driver kundernas förändrade behov av infrastruktur till IT-system. Presentationen kommer också att handla om hur SAS Institute och Intel tillsammans hjälper sina kunder att nå bra resultat med Business Intelligence. Gordon Graylish, Director of Marketing, Intel Corporation EMEA Perspective on SAS Application Development Nästa år firar SAS Instiute 30-årsjubileum.Under dessa år har mycket hänt inom applikationsutvecklingen. Presentationen kommer att ge en historisk tillbakablick och en översikt av dagens utbud av utvecklingsverktyg och standardapplikationer. Sist men inte minst kommer du bjudas på en inblick i hur SAS Institute ser på applikationsutveckling i framtiden. Gail Kramer, Senior Research and Development Director, SAS Institute Inc Förmiddagskaffe 7

8 KONFERENS- SPÅR 1 TORNRUMMET SAS Analytical Intelligence Moderator Catharina Svenningstorp, SAS Institute Sverige SAS Forecast Server automatisk generering av högkvalitativa prognoser som du kan lita på! SAS Forecast Server utsågs tidigare i höst till the most trend setting product of the year av tidningen KMWorld. Och det är verkligen hett med forecasting eller prognostisering som den svenska termen lyder. SAS Forecast Server kan automatiskt producera prognoser grundade på mycket stora datamängder inklusive avancerad data mining för att upptäcka tidsrelaterade mönster och trender. Föredraget kommer att visa på flera spännande användningsområden och case. Björn Ahlgren, SAS Institute Kort bensträckare Användning av information från rutinsjukvården för forskning kring uppkomst av och behandling av reumatiska sjukdomar Karolinska sjukhuset har beskrivande system som omfattar IT-stöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets kärnprocesser, det vill säga sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser som avtal, budgetering och planering. Ledningsinformationssystemet bygger på ett sjukhusövergripande SAS-datalager och är en viktig källa för information som rör sjukhusets produktion. Nu pågår det det nya sjukhusövergripande projektet Nya Datalagret för att modernisera informationsplattformen med SAS9. Presentationen kommer främst att handla om delprojektet MIR, där man tar fram medicinsk information på reumatologen. Daniel Andersson, Områdesansvarig Beskrivande System, Karolinska Universitetssjukhuset Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) 8

9 FORTS. KONFERENSSPÅR Andra AP-fondens användning av SAS för aktieförvaltning Andra AP-fonden förvaltar 160 miljarder kronor och har världens mest krävande kunder de framtida svenska pensionärerna. Med grundlig analys, modellering, simulering och optimering ger SAS fondens strateger och förvaltare det beslutsunderlag de behöver för att förränta pensionspengarna optimalt. Genom att analysera signaler som kan prediktera framtida avkastning försöker fonden få ett informationsövertag gentemot marknaden. Lyssna mer på hur SAS BI Server utgör grunden för detta arbete. Walter Levy, Kvantitativ Analytiker, Andra AP-fonden Kort bensträckare Kundanalys så drar du nytta av Enterprise Guide I denna presentation får du se hur du kan komma igång och använda SAS Enterprise Guide för kundanalys. Genom beskrivande statistik och klusteranalys utnyttjas kundrelaterat data för att beskriva lönsamma kunder och segmentera dem utifrån potential och möjlighet till korsförsäljning. Passa på att få en praktisk genomgång av hur du kan förändra och effektivisera dina försäljningstrategier med hjälp av några enkla analystekniker i Enterprise Guide. Catharina Svenningstorp, SAS Institute Eftermiddagskaffe Vad gör européer på dagarna? Som en del av Eurostat-samarbetet har jämförbar statistik mellan länder över hur människor spenderar sin vardag tagits fram. SCB har för ändamålet byggt en dynamisk, tabelldriven webbapplikation. I denna presentation får du höra mera om hur denna applikation används, fungerar och hur den byggdes. Du får värdefulla tips kring tabelldriven programmering och goda råd vid utveckling av webbapplikationer med SAS. Anders Kraftling, SAS-ansvarig, Statistiska Centralbyrån Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram 9

10 KONFERENS- SPÅR 2 MÅLARSALEN SAS 9 Intelligence Platform: Utveckling av informationsplattformar och business intelligence. Moderator Annika af Winklerfelt, SAS Institute Sverige SAS Intelligence Architecture SAS9-plattformen är en öppen plattform som lätt kan integreras med existerande applikationer och system. Arkitekturen är unik genom att den möjliggör ett enhetligt plattformstänkande kring informationsförsörjning för hela organisationen. För er som ännu inte lärt känna SAS9 Architecture så ges här möjlighet. Patrick Eckemo, SAS Institute Kort bensträckare Hur samla organisationen runt en business intelligence-plattform erfarenheter från implementering av SAS BI Server Eniro är det ledande företaget på den nordiska mediemarknaden. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Användarvänlighet, minskad administrativ börda och att all rapportering skall kunna länkas till MS Office var några saker som Eniro hade som krav på sitt analysverktyg. Här presenteras hur SAS BI Server lever upp till kraven. Frederik Nilsson, BI Manager, Eniro Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) Nya releaser och möjligheter för SAS Add-in for Microsoft Office och SAS Enterprise Guide 4.1 SAS Add-In for MS Office upphör aldrig att förvåna publiken. Senast på SAS Forum International i Lissabon var föreläsningen sprängfylld. Kombinationen är oslagbar: att kunna nå och arbeta med SAS analys och rapportering via en vanlig Officemiljö. Föredraget toppas med mycket spännande nyheter i Enterprise Guide 4.1. Daniel Ringquist, SAS Institute 10

11 FORTS. KONFERENSSPÅR Kort bensträckare SAS Information Delivery Portal Föredraget handlar om hur SAS Institutes informationsportal utgör en central punkt för SAS BI. Denna portal går helt i linje med SAS Institutes övriga intelligenta lösningar och utgör en effektiv utgångspunkt för att från översiktlig rapportering gå vidare in i mera detaljerade analysapplikationer. Portalens funktion blir allt mera central i takt med att en organisation tar ett plattformsangrepp på BI. Carl-Olow Magnusson, SAS Institute Eftermiddagskaffe Migrering från SAS 8.2 till SAS9 Föredraget handlar om våra samlade erfarenheter på SAS Institute om kunders migrering till SAS9-plattformen. En plattform som erbjuder en integrerad, öppen och omfattande arkitektur och som skapar förutsättningar för att ta fram och leverera korrekt information. Andreas Windh och Lena Norberg, SAS Institute Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram. 11

12 KONFERENS- SPÅR 3 STORA SCENEN SAS Application Development Moderator Staffan Lindqvist, SAS Institute Sverige Q&A session with SAS R&D Gail Kramer Med SAS9 och SAS BI Sever intar SAS Institute en ny postition på marknaden för Business Intelligence system. Ett antal nya webbaserade BI-klienter har blivit ett alternativ till egenutveckling. Klienterna är SAS Web Report Studio, SAS OLAP Viewer, SAS Add-in for Microsoft Office, SAS Enterprise Guide och SAS Information Delivery Portal. Dessa klienter använder sig av SAS9 gemensamma arkitektur för applikations- och metadataservrar. Du som arbetar med att utveckla och underhålla SAS-applikationer har här en möjlighet att framföra dina frågor rörande SAS BI-klienter direkt till Gail Kramer som är ansvarig för SAS Institutes produktutveckling inom området. Presentationen kommer att vara uppbyggd kring ett antal ämnen som du som deltagare har haft möjlighet att påverka. Gail Kramer, SAS Institute Kort bensträckare SAS Metadata Services Med SAS9 kommer nya möjligheter att integrera både egenutvecklade applikationer och standardlösningar genom SAS Metadata Services. Det gemensamma metadatat blir hjärtat i arkitekturen. I denna presentation får du en översikt över SAS Institutes Metadata-modell hur denna hanteras genom SAS Management Console. Du har som utvecklare möjlighet att använda dig av metadata genom en mängd olika API:er såsom DATA-steg-funktioner, kommandon, procedurer och Javaklasser. Här får du möjlighet att skaffa dig en överblick och bli effektiv i användningen av SAS9 applikationsutvecklingsmöjligheter. Gunnar Ahlqvist, SAS Institute Lunch och SWEDUS årsmöte ( ) 12

13 FORTS. KONFERENSSPÅR Tips & Trix för utvecklare På årets konferens prövar vi ett nytt grepp för att du skall få möjlighet att ta del av praktiska erfarenheter som du kan ha nytta av i ditt arbete med SAS. I en och samma session kommer SAS Alliance Partners att i ett högt tempo dela med sig av sina kunskaper om att arbeta smart med SAS-lösningar. Våra SAS Alliance Partners har mycket mera erfarenheter att dela med sig av än vad som ryms under denna kompakta session. Därför skall du även passa på att besöka Marmorfoajén där alla SAS Alliance Partners finns representerade med sina montrar redo att diskutera och demonstrera SAS. Deva Management Consulting, Ementor, Infotrek, KnowIT, Steam Consulting och Tre60 Analys Eftermiddagskaffe Metoder och möjligheter vid sammanslagning av SAS-tabeller Oavsett om du använder SAS för ett större Data Warehouse eller för att sammanställa resultaten av en mindre enkät har du säkert erfarenheter av att rätt metod för sammanslagning av data har stor betydelse för hur snabbt databehandlingen går. SAS-tabeller kan sammanslås på många olika sätt och säkerligen har du någon gång funderat på vilka metoder du kan välja mellan och när dessa ger bäst resultat. I denna presentation får du svar på dina frågor, du får en överblick över olika metoder, när de är effektiva och hur elegant sammanslagningen av SAS-tabeller kan göras! Johan Elfman & Fredrik Bernström, SAS Institute Kort bensträckare Se sid 15 för kvällsprogram. 13

14

15 KVÄLLS- PROGRAM Avslutningsanförande Hjärnan, inlärning och minne en odyssé i hjärnans vinklingar Nils Simonson är en person man inte glömmer så lätt. Med stor sakkunskap parad med en enorm portion humor uppfyller han mer än väl kraven för att kvala in på tio-i-topp-listan över positiva händelser som man alltid kommer att minnas. Det är nämligen hjärnan, inlärning och minne som är hans domäner. Men i grunden är Nils läkare och har arbetat som det i 26 år med specialinriktning inom kärlkirurgi. Han redogör i snabbt tempo för hur det knastrar bakom pannplåten. Varför glömmer vi det vi vill komma ihåg och lägger på minnet sånt vi vill glömma? En hisnande resa från The Big Bang till 2000-talets Century of The Mind. Nils Simonsson, läkare, föreläsare och författare Partnerdrink på Golden Hits Middag och underhållning på Golden Hits 15

16

17 DELTAGARE A Walter Levy 2-a AP Fonden Pierre Schuster Accenture Anders Johansson ADB-kontoret Ewa Lantz ADB-kontoret Daniel Auby AFA Helena Bertilsson AFA Filip Cederquist AFA Mikael Forsblom AFA Micael Gustafson AFA Anders Holm AFA Klas Jerrå AFA Bosse Larson AFA Bo Larsson AFA Maria Larsson AFA Joakim Lindberg AFA Leif Petersson AFA Jan Westin AFA Michael Abrahamsson AFA Försäkring Niklas Magnusson AFA Försäkring Paolo Araneda Arbetsmiljöverket Robert Linder Arbetsmiljöverket Lotta Lundholm Arbetsmiljöverket Helena Ouchterlony Arbetsmiljöverket Agneta Berglund AstraZeneca Bosse Ericson AstraZeneca Rikard Eriksson AstraZeneca Martin Gunnäs AstraZeneca Claes Hallström AstraZeneca Thomas Kedvik AstraZeneca Monica Larsson AstraZeneca Maria Lidsell AstraZeneca Jan Lindeborg AstraZeneca Katarina Lindeborg AstraZeneca Bodil Novik AstraZeneca Kerstin Rönström AstraZeneca Zoltan Thinsz AstraZeneca Johannes Ulander AstraZeneca Kerstin Wennberg AstraZeneca Jonathan Wiktorsson AstraZeneca Jens Öberg AstraZeneca Bill Österlund AstraZeneca B Gunnar Ståhl Biolab Lars Carlberg Bonnierförlagen AB Martin Eidensten Bonnierförlagen AB Einar Hestmann Bonnierförlagen AB Cecilia Bagge Botkyrka Kommun C Håkan Eriksson Carmona Anders Walander Centrum för Folkhälsa Ulf Holmström Citibank Linda Simonssson Clinical Data Care Kjell Stömlid Consultus AB Mats Lindgren Contineu AB Lotta Peeker Contineu AB D Anneli Lidmar DeLaval International AB E Lars Sundberg EDB Drift AB Henrik Bengtsson Eniro Sverige Försäljning Roger Bertilsson Eniro Sverige Försäljning Jacob Hillberg Eniro Sverige Försäljning Joachim Holmner Eniro Sverige Försäljning Charlotte Lundin Eniro Sverige Försäljning Frederik Nilsson Eniro Sverige Försäljning Kent Wikström Eniro Sverige Försäljning Bernhard Ödin Eniro Sverige Försäljning F Haraldur Bjarnason Finansdepartementet Anders Eliasson Finansdepartementet Rolf Johansson Finansdepartementet Lars Johnsson Datakonsult Lars Johnsson Robert Andrén Folksam Ileana Ballester Föreningssparbanken IT Christer Heinonen Föreningssparbanken IT Roland Rosborg Föreningssparbanken IT Ana Maria Sanches Torres Föreningssparbanken IT Johan Sundin Föreningssparbanken IT Remy Kamali Försäkringskassan Björn Nordin Försäkringskassan H Lotta Avander H&M Rowells Annika Telléus H&M Rowells Kim Santala Helikopter Systemutveckling Ann-Charlotte Arrhenius HP Bo Eliasson HP 17

18 I Thomas Bergström ICA AB Leif Bergström ICA AB Håkan Filipssson ICA AB Azeb Gebreselassie ICA AB Maria Lindberg ICA AB Catalina Mesa-Moreno ICA AB Mats Wicander ICA AB Ylva Andersson Infotrek Fredrik Englund Infotrek Edward Koser Infotrek Jon Laurent Infotrek Erik Liljeblad Infotrek Peter Lindqvist Infotrek Marina Malinova Infotrek Mattias Moliis Infotrek Benjamin Printz Infotrek Jenny Söderberg Infotrek Lars Tynelius Infotrek Christian Wallmark Infotrek Richard Vereby Infotrek Mattias Westin Infotrek Martin Wiesgickl Infotrek Mats Åberg Infotrek J Göran Hallman Jämtlands Läns Landsting K Göran Elinder Karolinska Institutet Sara Fritzell Karolinska Institutet Ida Möller Karolinska Institutet Gunnar Petersson Karolinska Institutet Daniel Andersson Karolinska Univ sjukhuset Lena Mattsson Karolinska Univ sjukhuset Robert Arvkvist KnowIT Per-Ola Bergström KnowIT Henrik Bäckesjö KnowIT Christer Carlsson KnowIT Sofie Eidensten KnowIT Per Engström KnowIT Per Grosskopf KnowIT Anders Hansson KnowIT Per-Eric Hedin KnowIT Britt-Marie Hägg KnowIT Jenny Höglund KnowIT Johan Jerresand KnowIT Jenny Johansson KnowIT Tor Kamsvåg KnowIT Thomas Karlsson KnowIT Urban Karlström KnowIT Daniel Langer KnowIT Johan Langren Canestrini KnowIT Björn Liliequist KnowIT Lisa Lind KnowIT Rasmus Lindén KnowIT Karin Lindskog KnowIT Eva Lundquist KnowIT Markus Malm KnowIT Henrik Mattsson KnowIT Petra Nerman KnowIT Monika Nygren KnowIT Fredrik Popovic KnowIT Anders Rasmusson KnowIT Bosse Sjöberg KnowIT Daniel Svensson KnowIT Mats Westin KnowIT Anders Åberg KnowIT Åsa Lundström KnowT Kerstin Danielsson Kriminalvårdsstyrelsen Jenny Elmby Kriminalvårdsstyrelsen Anna Eriksson Kriminalvårdsstyrelsen Camila Rehme Kriminalvårdsstyrelsen Eva Svennberg-Eriksson Kriminalvårdsstyrelsen L Henrik Lundin Landshypotek Lars Sandström Länförsäkringar Sak Eva Manhage Länsförsäkringar AB Eva Ahlbom Länsförsäkringar IT Center Erik Bengtsson Länsförsäkringar IT Center Solveig Falk Länsförsäkringar IT Center Jonas Jakobsson Länsförsäkringar IT Center Andreas Hulusjö Länsförsäkringar Liv Fredrik Johansson Länsförsäkringar Liv Ira Eidensten Lärarnas Riksförbund Maria Thörnberg Löneanalyser M Magnus Jansson Magnus Jansson Data konsult N Mats Lind Nexus Paola Alfiero Nordea Bank AB Ulf Andersson Nordea Bank AB Marino Büström Nordea Bank AB Christer Corwi Nordea Bank AB Adina Danciu Nordea Bank AB Niklas Edmarker Nordea Bank AB Irene Ekman Nordea Bank AB Margareta Frank-Östergren Nordea Bank AB Patric Gröndahl Nordea Bank AB Agneta Holmstedt Nordea Bank AB Patrik Jäger Nordea Bank AB Ann-Cecilia Karlsson Nordea Bank AB Ove Karlsson Nordea Bank AB Marvin Khattar Nordea Bank AB Kristina Lindebark Nordea Bank AB Bengt Lindgren Nordea Bank AB Pernilla Lundström Nordea Bank AB Bengt Lärnestad Nordea Bank AB Agneta Modée Nordea Bank AB Eva Nilsson Nordea Bank AB Niklas Nilsson Nordea Bank AB Katarina Nyström Nordea Bank AB Per-Arne Olsson Nordea Bank AB Jan Pettersson Nordea Bank AB Madeleine Rittner Chami Nordea Bank AB Kristina Roszek Nordea Bank AB 18

19

20 Freddy Simberg Nordea Bank AB Andreas Sjöblom Nordea Bank AB Thomas Sjöbom Nordea Bank AB Elisabeth Stenmark Nordea Bank AB Håkan Stolpe Nordea Bank AB Ylva Svenberg Nordea Bank AB Björn Ternström Nordea Bank AB Cecilia Täveby Nordea Bank AB O Niklas Dennerås Ongame Jenny Furuby Ongame Ulf Nilsson Ongame P Henrik Blombergsson Pharma Consulting Group Peter Katzin PK Datakonsult Peter Olausson PO Datasupport Anders Annwall Posten AB Roland Egnestam Posten AB Lennart Sjölund Posten AB Marcela Cohen Birman Premiepensionsmyndigheten Johan Eriksson Premiepensionsmyndigheten Anders Gilbertsson Premiepensionsmyndigheten Johan Holtsjö Premiepensionsmyndigheten Camilla Östberg Sjöö Premiepensionsmyndigheten Andreas Säflund Prognus Consultants S Evy Berglund SACO Annakarin Bergström SACO Bengt Sandin Scandinavian Airlines Dan Andersen Scandinavian Airlines Mattias Karlsson Scandinavian Airlines Bert-Ove Stardh Scandinavian Airlines Rolf Adolfsson SCB Gunnar Davidsson SCB Catarina Elffors SCB Berndt Gilbertsson SCB Anders Kraftling SCB Maria Krigsman SCB Bengt Larsson SCB Ingrid Lyberg SCB Pär Millsten SCB Niclas Nordenberg SCB Martin Odencrants SCB Camilla Palm SCB Gustaf Strandell SCB Kjell Tambour SCB Frank Weideskog SCB Michael Franzén SCB Anders Jäder SCB Göran Nordström SCB Adina Sjölin SCB Petter Wikström SCB Anders Nordin SEB Mikael Stahre SEB Helena Bergvall SEB IT AB Ove Bexell SEB IT AB Jonas Burman SEB IT AB Henning Danielson SEB IT AB Göran Degerman SEB IT AB Lennart Jarnhed SEB IT AB Mats Nygren SEB IT AB Maria Samuelsson SEB IT AB Ann-Christin Sundberg SEB IT AB Mia Öfverbäck SEB IT AB Roland Sannicolo Sigma AB Lind Blomgren Sigma nbit Marie Saether Sigma nbit Jens Svahn Sigma nbit Erik Nilsson Sigma Procom Anders Sköllermo Skaite Datakonsult Annika Gustavsson SLL Inga Viberg SLL, Beställare Vård Majvor Asplund SLU Tom Nilstierna Socialdepartementet Anne Reimers Socialmedicin Charlotte Björkenstam Socialstyrelsen Carl-Lennart Carlsson Socialstyrelsen Helen Flink Socialstyrelsen Andrejs Leimanis Socialstyrelsen Michael Lundberg Socialstyrelsen Frida Lundgren Socialstyrelsen Tomas Karlsson Soliditet Joakim Ringh Soliditet Lisbeth Karlsson Springquest AB Bert Sandström SSAB Oxelösund AB Leif Thor SSAB Oxelösund AB Kerstin Göransson Dahne Statisticon Urban Olsson Statisticon Mats Rudholm Statistikkonsulterna Annika Berneby STEAM Consulting Cecilia Brattsell STEAM Consulting Anders Hallgren STEAM Consulting Roger Hedqvist STEAM Consulting Magnus Helander STEAM Consulting Richard Lindberg STEAM Consulting Dan Marttinen STEAM Consulting Marc Rune STEAM Consulting Tommy Rådström STEAM Consulting Margareta Bloom Eriksson Stockholms Läns Landsting Göran Lord Stockholms Läns Landsting Torsten Siegel Stockholms Läns Landsting Annika Skarle Stockholms Läns Landsting Tomas Essén Swedish Match North Europe Bertil Runström Swedus Magnus Elinder Svenska Volkswagen Per Gideonsson Svenska Volkswagen Leif Andersson Sveriges Kommuner o Landsting Håkan Nilsson Sveriges Kommuner o Landsting Tomas Darselius Sveriges Riksbank Lars Hermansson Symbios AB T Lena Orpana TCO Adriana Ionescu Tele2 Sverige AB Pål Lindberg Tele2 Sverige AB Håkan Borg TeliaSonera AB 20

21

22 Roger Vikström TeliaSonera AB Truls Månsson Temo AB Gunilla Hallenberg TietoEnator Kerstin Jansson TietoEnator Thomas Peiper TietoEnator Birgitta Wallin TietoEnator Kiflezghi Aradom Tre60 Analys Camilla Arenhäll Tre60 Analys Dario Bezzina Tre60 Analys Conny Dagland Tre60 Analys Malin Dreyer Tre60 Analys Thomas Hodell Tre60 Analys Elisabeth Jarneving Tre60 Analys Fredric Johansson Tre60 Analys Aleksandra Karin Tre60 Analys Stefan Lindh Tre60 Analys Fredrik Molén Tre60 Analys Ulf Nordström Tre60 Analys Elinor Spong Tre60 Analys Jonas Tillström Tre60 Analys Ola Asteman Trygg-Hansa Eva Sandberg Trygg-Hansa U Niclas Eriksson UCR Karin Jensevik UCR Sören Gustafsson Uppsala Kliniska Forskn.centrum Madeleine Kennbäck Uppsala Kliniska Forskn.centrum Swanthe Lindgren Uppsala Kliniska Forskn.centrum Kalle Spångberg Uppsala Kliniska Forskn.centrum Manuela Zamfir Uppsala Kliniska Forskn.centrum Staffan Josefsson Uppsala Universitet, Itstöd Ulla-Brith Krusemo Uppsala Universitet, Itstöd V Carolyn Glynn Vetenskapsrådet Staffan Karlsson Vetenskapsrådet Daniel Wadskog Vetenskapsrådet Daniel Erikols Visual Wireless Jan Svensson Visual Wireless Lars-Olof Thellenberg Visual Wireless Sune Andersson Volvo IT AB Jan-Erik Olsson Volvo IT AB 22

23 UTBILDNINGS- ERBJUDANDE MED START PÅ SAS FORUM Lär dig mer om SAS! Boka nu och du erhåller en MP3-spelare med radio! Boka och gå fyra kursdagar mellan den 1 november 2005 och 1 april 2006 och du erhåller en MP3-spelare*. Ta kontakt med Marie Lienzén i utställningsmontern! SAS EDUCATION CENTER KURSSCHEMA HÖSTEN Q Nov Dec Jan Feb Mar Ant. dag Introduktionskurs för alla Introduktion till SAS9-plattformen Personer som skapar rapporter Enterprise Guide Använda SAS Web Report Studio 7 1 SAS data och Microsoft applikationer 8 1 Infomationsproducenter Använda SAS Information Map Studio Skapa, distrubera, använda SAS Stored Processes Analytiker Enterprise Guide Stat Analys Ring för datum 2 Enterprise Miner Ring för datum 3 Grundkurs i STAT Analys SAS Base programmerare Grundkurs i SAS med programmering /3 3 Fortsättning programmering Nyheter i Base SAS 9 Ring för datum 1 Output Delivery System (ODS) SAS Avancerade programmerare Macrospråket Macro fortsättning 13 1 SQL Effektiv programmering Ring för datum 2 SAS/Graph ETL-utvecklare ETL Studio Implementering DW design Administratörer och arkitekter Administration och användning av SAS Management Consolen 2 Designa, bygga kuber med OLAP Schemaläggs inom kort 2 Schemalagda kurspriser: 1 dag 4.500:- 2 dagar 8.500:- 3 dagar :- * Erbjudandet gäller per person och schemalagda kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Detta erbjudande gäller också vid bokning av företagsanpassade kurser. SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2005, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas!

Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas! 1 / 2 0 0 6 Offentligt För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp Ett effektivt informatikstöd

Läs mer

kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk

kommer att ha en rad parallella föreläsningsspår om allt från ledarskap och strategi till verksamhetskritisk Kvartal 1 2005 För beslutsfattare om beslutsfattande SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Andra AP-fonden balanserar risk och avkastning med avancerad analys Våra pensionspengar är i goda

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Spetsigare marknadsföring

Spetsigare marknadsföring Kvartal 3 25 Executive Decisions För beslutsfattare om beslutsfattande SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Posten vidareutvecklar sin marknadsföring med system från SAS Institute och SAP

Läs mer

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel:

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel: Sundsvall 42 19-21 oktober Hela 2010 denna bilaga är en annons för konferensen Sundsvall 42 Sidan 1 Est 1988 Revolutionen som valrörelsen missade. Sid 2. Spara 1 000:- på en snabb anmälan. Läs mer på sidan

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1

WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN ETT GOTT SAMARBETE GER RESULTAT Inför 2006 har flera av föreningens erbjudanden förändrats och förbättrats MAFs

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista C:\_? C:\_! C:\_ C:\_ 2014)) temvetardagen 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista 12 MARS 2014 MÄSSKATALOG 4 Innehåll Välkommen Projektledaren har ordet Studentkåren DISK Företagspresentationer Projektgruppen

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

Början på något stort

Början på något stort Början på något stort DET HÄR ÄR BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT. Låt oss presentera två helt nya produkter. En för programutveckling och en för databashantering - Visual Studio 2005 och Microsoft SQL Server 2005!

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Kartdagar PROGRAM. 25-27 mars 2009 Jönköping. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening. Kartografiska Sällskapet

Kartdagar PROGRAM. 25-27 mars 2009 Jönköping. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening. Kartografiska Sällskapet Kartdagar 25-27 mars 2009 Jönköping Kartografiska Sällskapet PROGRAM GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening KARTDAGAR 2009 och GIT-mässa Välkommen till de 33:e Kartdagarna och GIT-mässan på Elmia

Läs mer

Kartdagar. 14-16 april 2010 Jönköping Kartografiska Sällskapet. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening

Kartdagar. 14-16 april 2010 Jönköping Kartografiska Sällskapet. GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening Kartdagar 14-16 april 2010 Jönköping Kartografiska Sällskapet GITmässa MBK-Leverantörernas Intresseförening KARTDAGAR 2010 och GIT-mässa Välkommen till de 34:e Kartdagarna och GIT-mässan på Elmia i Jönköping

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

Välkommen till Sweden ICT Week

Välkommen till Sweden ICT Week DEN OFFICIELLA PROGRAMTIDNINGEN 12 17 SEPTEMBER STOCKHOLM www.swedenictweek.com KEYNOTE SPEAKERS TISDAG 13 SEPTEMBER THE ONLY WAY IS UP! Hans Blix: Terrorism och krig i en virtuell värld. Det är med stor

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Februari 2006, nr. 1, www.microsoft.se/business Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Preem: Så får oljeföretaget en mer raffinerad miljö s.6 Specialfastigheter vinnare på samlad information»

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Hej! Nu är det äntligen dags igen, PLAN-konferensen 2007. Förra PLAN-konferensen lockade 600 deltagare och bjöd på mer än

Läs mer

MARKNADSFÖRING I MOBILEN

MARKNADSFÖRING I MOBILEN MARKNADSFÖRING I MOBILEN SLUTET PÅ BÖRJAN JONAS MARKING »The new rule is: mobile fi rst«eric SCHMIDT, CEO, GOOGLE Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN jonas

Läs mer

Nordens största logistikoch planeringskonferens

Nordens största logistikoch planeringskonferens Förmånliga rabatter innan den 15/2 PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Snart är det dags igen. Den 8 april slår dörrarna åter upp för PLAN-konferensen. 2008

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer