Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling skall ha de fastigheter och lokaler som behövs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det har varit utgångspunkten för församlingens långsiktiga arbete med fastigheter. Vid slutet av 2011 har församlingen följande fastigheter och byggnader: Edebo kyrka, Hallstaviks kyrka, Häverö kyrka och Singö kyrka Klockstaplar i Edebo, Hallstavik och Häverö, Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Edebo prästgård, Singö prästgård, Lundinsgården Tomtmark på Singö och i Bergby. Verksamhetslokaler vid Häverö kyrkogård Under året har inga fastigheter avyttrats men beslut har tagits i kyrkofullmäktige om förvärv av fastigheten Norrtälje Hallsta 18:2, Almerska villan. Villan är tänkt att inrymma församlingens förskola. Inräknat alla uthus och bodar finns totalt 39 försäkrade enheter. Alla fastigheter är försäkrade genom Kyrkans Försäkring AB. Vi gör årligen en genomgång av försäkringsläget på alla kyrkor och fastigheter. Under året övertog församlingen förvaltningen av Edebogården från den ideella föreningen Stiftelsen Edebogården. Frågan om Edebogårdens framtid har sysselsatt utskott och kyrkoråd under året och ett avgörande kommer runt halvårsskiftet 2012! Kyrkofullmäktige har fastställt nya taxor för uthyrning av församlingens lokaler. Församlingens uthyrningsbara objekt var vid årsskiftet alla uthyrda. Församlingspedagogen Tomas Folkegård fick kontrakt på att hyra Edebo prästgård, komminister Ulrika Vinge Baydoun fick kontrakt på stora lägenheten i Lundinsgården, utbildningsföretaget Lernia hyrde lilla lägenheten i Lundinsgården och dessutom hyrdes lägenheten på Missionshuset tillfälligt ut till Iman Agati. Edebo klockstapel, där det var risk för att en bjälke som stora klockan sitter på kunde rämna, blev under året färdigreparerad och antikvariskt godkänd. Församlingen fick ett bidrag på kr ur den kyrkoantikvariska ersättningen beviljad av Uppsala stift. Då reparationen blev dyrare än beräknat fick församlingen ett löfte från stiftet om att under 2012 få prövat om ett extra bidrag kan utgå. Den kulturhistoriskt intressanta 1500-tals mässhaken i Singö kyrka blev under året lagad och åtgärdad av Gunnel Berggrén vid Uppsala domkyrka. Ritningar på hur den skulle kunna förvaras i Singö kyrka togs fram till beslut i kyrkorådet av arkitekt Lotta Gustafsson.

2 Kyrkorådet beslutade sedan att mässhaken skall fotodokumenteras och att församlingen vill ha den museiförvarad. Arkitekt Lotta Gustafsson ritade ett förslag på förhöjning av läktarbarriären i Singö kyrka. Länsstyrelsen i Stockholms län godkände förslaget och planen är att arbetet skall bli klart under år På Singö kyrka upptäcktes under året skador på fasaden och dessa åtgärdades av Husrestauratören i Uppsala AB. Klockstapeln vid Häverö kyrka rödfärgades under året. Församlingsgården fick under året ett nytt kök, som efter upphandling, byggdes av JW Byggteknik AB. För service och tillsyn på församlingsgårdens ventilation och värme har vi avtal med YIT i Uppsala. Vi har under året haft bevakning på församlingsgården, Edebo och på Häverö genom Hallstaviks bevakning ek för där Bertil Jansson under året ingått i styrelsen. Föreningen svarar för bevakning i samverkan mellan ortens företagare och anlitar G4S för bevakningen som sker alla dagar mellan och och utgår från vakten vid pappersbruket. Vi har larm anslutet till larmcentral och vid larm nattetid kallas bevakningsbilen ut till larmat objekt. Under året har vi fortsatt förbättra de ljudanläggningar vi disponerar. Edebo prästgård fick under året ett nytt reningsverk till avloppet och bergvärme installerad. Församlingen ansökte under året hos lantmäteriet om att få göra ett antal åtgärder. Klart blev att på Norrvreta 1:8 blev tomten runt församlingshuset en egen fastighet. Under året diskuterades och påbörjades Parkprojektet som syftar till att göra en park runt församlingsgården och att bygga till lokalerna och i anslutning till församlingsgården uppföra ett kapell. Begravningsverksamheten Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkan utför. Kyrkorådet är formellt huvudman för begravningsverksamheten i församlingen. Verksamheten är en del av vår totala verksamhet men särredovisas så att intäkter och kostnader skall fördelas riktigt. För att tillgodose personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har Länsstyrelsen utsett särskilda begravningsombud som har till uppgift att granska vårt uppdrag. Under året blev Bengt Ericsson från Norrtälje nytt begravningsombud. Under året har Gunilla Lindgren fortsatt att gå igenom alla gravrätter. Digitala gravkartor har beställts via företaget SWECO i Falun. De har under året inventerat och gjort mätningar för att kunna producera de digitala gravkartorna. Vi använder datasystemet GEOGRAV i vårt arbete och har alla gravadministration i systemet GRAV från företaget Agrando. Flera ur personalen har utbildats i systemen under året. Under året fick minneslunden på Singö kyrkogård en översyn och upprustning med bistånd av Kröns trädgård. Efter en olycka på en kyrkogård i Västergötland fick vi en viktig påminnelse om att se till dubbningen på alla gravstenar. Här är det ett delat ansvar som gäller mellan förvaltning och gravrättsinnehavare. Personalen har under året utfört trädvård på våra kyrkogårdar.

3 Begravningsverksamheten är en del av vårt centraliserade vaktmästeri som förutom att sköta begravningsverksamheten även svarar för inre tjänst i kyrkorna, lokalvård, fastighetsskötsel och annat vaktmästeri. Enheten sköter även de serviceåtaganden vi har i form av gravskötsel. Vi hade under 2011 ca 550 åtaganden. Kyrkofullmäktige beslutade om taxeförändring under året som skall gälla från Årets leverans av blommor kom från Wallby trädgård i Rimbo. Församlingen har avtal med Norrtälje-Malsta församling om tillhandahållande av gravplats för muslimer. Avtalet med Uppsala kyrkliga samfällighet om kremationer har förnyats och omförhandlats. Kanslienheten Kanslienheten har arbetat med församlingens administration, budget, bokföring, bokslut, kollekt-registreringar, bokningar av kyrkliga handlingar, information, hemsida, inköp och en hel del annat. Kansliet har även regelbundna möten med församlingens revisorer och ser till att revisorerna ges möjlighet att granska och bedöma församlingens verksamhet, ekonomi och administrativa rutiner. För datasupport har vi under året har vi anlita företaget Vikingdata i Norrtälje. Vi har under året inköpt ett antal datorer i syfte att förnya och förbättra standarden. Vi har också ingått avtal med Kyrknätet om användande av Svenska kyrkans intranät. Kansliet har samordnat församlingens arbetsmiljöarbete och genomfört tillsammans med skyddsombuden skyddsronder. Under året har Arbetsmiljöverket inlett en granskning av hur församlingen hanterar frågor som rör buller och vibrationer. Församlingen har beställt en genomgång från Länshälsan i Uppsala Information Kansliet har svarat för församlingens informationsverksamhet som innehåller fyra nummer av Kyrkporten, annonser i Vi på Väddö, annonser varje fredag i Norrtelje tidning med predikoturen i samverkan med de andra församlingarna inom tidningens spridningsområde, utformning av affischer och annonser. All information har haft en enhetlig layout och vi följer Svenska kyrkans grafiska profil. Ulrika Södrén anställdes som informatör under året och tillträdde tjänsten i november Personal Under året anställdes Ulf Engström som kyrkoherde i församlingen, Ulrika Vinge Baydoun som komminister, Ulrika Södrén som informatör, Sören Ljungberg som vikarierande musiker, Linus Bloms anställning övergick från säsong till kyrkogårdsarbetare på heltid och Khalda Harmiz anställdes som barnledare på deltid (instegsjobb). Tobias Jansson arbetade som praktikant inom vaktmästeriet och Urban Malmros bistod husmor som praktikant. Under året lämnade Carina Franzén sin tjänst på kansliet och började ett nytt jobb i Matteus församling i Stockholm. Komminister Emma Tribell lämnade församlingen för tjänst i

4 Sollentuna församling, kantor Anna-Karin Timan slutade för att studera vidare och Anders Nilsson slutade som kyrkogårdsarbetare för att starta egen verksamhet. Följande personal var anställd vid årets slut: Kyrkoherde Ulf Engström Komminister Håkan Sandvik Komminister Ulrika Vinge Baydoun Diakon Britt Eriksson Kantor Ingrid Eskemyr Kantor Sonny Gustafsson (tjänstledig) Vik kantor Sören Ljungberg Församlingspedagog Tomas Folkegård Musikpedagog Annica Forssell Barnledare (75 %) Emelie Harning Barnledare (50 %) Khalda Harmiz Husmor Marie-Louise Nordström Kanslichef Bertil L Jansson Ekonomiassistent (75 %) Monica Henne Informatör Ulrika Södrén Förvaltningsassistent Gunilla Lindgren Kyrkogårdsförman Tommy Karlsson Kyrkvaktmästare Peter Karlsson Kyrkvaktmästare Sven-Allan Edehamn Kyrkvaktmästare Ulla Blom Kotkajuuri Kyrkvaktmästare (20 %) Leif Sundberg Kyrkogårdsarbetare Linus Blom Kyrkogårdsarbetare Ann-Sofi Halt Örefors Kyrkogårdsarbetare (65 %) Kicki Magnusson (sjukledig) Säsongsarbetare Rickard Lundstedt

5 Barn och Ungdom Öppen förskola Tid: Onsdagar Öppen verksamhet för föräldrar tillsammans med barn mellan 0-6 år. Här ges möjlighet att tillsammans dela en gemenskap med andra barn och vuxna. Vi leker, pysslar, sjunger, fikar, pratar och har kul ihop. Verksamheten kan fungera som en första kontakt med Svenska kyrkan och leda vidare in i övrig verksamhet. Under året har ca 40 olika familjer besökt oss. Vid några tillfällen har det kommit så många besökare samtidigt att vissa valt att gå hem pga trängsel. När det kommer många samtidigt finns behov av en extra ledare för att hinna med att välkomna, samtala och ordna fika mm. Större lokaler är önskvärt. Vi har tillsammans med Babysången genomfört en resa till FURUVIK. Tanken är att den ska upprepas en gång varje vår. Av besökarna har några även fortsatt till Babysång, Kyrkans barntimmar mm. Kyrkans barntimmar Tid: Fredagar Verksamheten startade hösten Syftet är att erbjuda en kristen verksamhet för barn 4-5 år. Vi utgår huvudsakligen från Barnens Bibel när vi pysslar och skapar. Under hösten har sju barn besökt oss regelbundet. Eftersom kommunen har ändrat tiden då 15-timmars barnen får vistas på sin förskola, så att den krockar med vår verksamhet, finns en viss oro att deltagarantalet kan komma att sjunka istället för att öka. Miniorer Tid: Torsdagar Verksamhet för barn 6-9 år. Ca 10 barn/grupp. Vårterminen 2011 startade vi med temat Bön, då barnen bl a fick sy sitt eget bönehjärta som används varje andakt. Sedan fortsatte vi med temat Fasta, som genomsyrade hela församlingen. Under hösten hade vi Medmänniska gör skillnad som tema. Efter vårterminen slutade Tomas som ledare och ersattes av Khalda.

6 Intresset för de olika tema vi haft har varierat mellan barnen, men oftast är de intresserade och entusiastiska. De vill gärna göra något praktiskt, och många gillar att dramatisera. Något vi kan vidareutveckla? Juniorer Tid: Tisdagar Verksamhet för barn år. Ca 10 barn. Juniorerna har under 2011 utgått ifrån samma tema som Miniorerna, vilket har fungerat bra. Även Juniorerna tycker mycket om att dramatisera, något som vore jätteskoj att bygga vidare på. Lördagen den 26 december ordnade vi JULKUL för barn som deltar i vår verksamhet. Ålder 6 år och uppåt. Det blev en heldag fylld av pyssel och julstämning. Vi avslutade med en liten andakt som leddes av Ulrika. Minijuniorer Tid: Fredagar Verksamhet för barn 6-12 år. Även Minijuniorerna har under 2011 haft samma tema som Miniorer och Juniorer. Det har fungerat bra. Ett glatt och livligt gäng. När Församlingshuset på Singö är upptaget huserar vi antingen i kyrkan eller i prästgården. Det fungerar för det mesta bra, dock kan det behövas en anpassning av aktivitet. Det faktum att vi inte har en egen lokal innebär också att vi vid varje tillfälle behöver frakta med oss allt material. Husmors verksamhet Året började med avtackning av kommunister Emma Tribell i kyrkan och lunch på församlingsgården. I maj åkte 30 personer på församlingsresa till Filipsstad med en övernattning. I slutet av maj hade vår syförening besök av norra kontraktets syföreningar och det bjöds på soppa och tårta till kaffet. 70 personer kom till den dagen. Vägkyrkan det året utökades med två veckor så att det sammanlagt blev sex veckor och att även Singö hade vägkyrka för första gången. Mina bullbakerskor såg till så att Edebo och Häverö hade åttahundra bullar att bjuda på.( Singö hade egen servering.)

7 Det som dominerade året var ombyggnaden av köket som tog 10 veckor att genomföra, då är inte undanplockningen och iordningställandet inte medräknat i den tiden. Under den tiden fick all verksamhet som tillexempel diakonicenter utgå ifrån lilla lägenheten i Lundinsgården. ( Känslan var som att vara i en liten husvagn och koka soppa.) Hösten fortsatte sedan med präst konvent och födelsedagsfest i september. Kyrkoherdeinstallation i oktober. 70-årsfest och Edeboprojeket var också stora saker under hösten. I december hade vi avtackning för vår kyrkomusiker Anna-Karin Timan, barngruppernas avslutning med gröt och jullunch för personal, kyrkvärdar och förtroendevalda. Alla aktiviteter har gått bra under året, dock har det varit synd att försäljningen av kaffe och bullar under vägkyrkan i sommar inte slagit väl ut och det mesta av kaffet och bullarna slängts efter dagens slut. Ombyggnaden av köket tog mer tid och kraft än jag hade räknat med. Varje dag var det nya beslut som skulle tas, men jag är väldigt nöje med resultatet. Köket känns större och är mer lätt arbetat. Något annat jag lagt märke till under hösten att det är större uppslutning kring allhelgonahelgen. Fler kommer till Klockargården för fika och samtal. Diakoni Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonicenter Öppen verksamhet tisdagar och torsdagar kl Antalet besökare har ökat under året. Kring bordet vid sopplunchen på tisdagarna (kl.12) samlas personer varje vecka. Gemenskapen är god, liksom oftast soppan. Torsdagarnas andakt (kl.12) samlar en mindre grupp, men de upplevs väldigt viktiga för dem som deltar; gemenskapen med varandra och med Gud. På DC är flera personer tillfälliga besökare och några tittar in ibland, men de flesta är stammisar som ser Diakonicenter som sitt andra hem och som har stort förtroende för oss som finns där, både personal och frivilliga. DC vill vara en plats dit man kan komma hur man än mår och finna trygghet och gemenskap med andra, och få råd och stöd i livet. Detta är ett levande MÅL som vi ständigt jobbar mot. DC följer året runt högtider och fester (kyrkliga och andra) och firar det tillsammans, t ex midsommarsillen, surströmmingsfest, sportlovskorvgrillning, jul- och påskfest. En utfärd till Uppsala med Lennakatten gjorde vi den 24 maj. Hjälpsökande och matkassar.

8 Enskilda personer söker sig till kyrkans diakoni med olika behov av hjälp. Många vill ha hjälp när livets pussel (ekonomi och/eller livssituation) inte går ihop. Många upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker akut hjälp på t ex Soc. Det kan vara en särskild anledning till att ekonomin inte gått ihop en viss månad. Under året 2011 har diakonin kunnat ge hjälp, ekonomiskt eller med en matkasse. Detta behov och antalet hjälpsökande har ökat sedan föregående år. Samtalen kring dessa problem är också viktiga. Och själva mötet med en annan person. Julmatkassar och julklappar har lämnats till ett flertal familjer. Samtalskontakter Antal personer som söker sig till diakonin för enskilda samtal har också ökat under det gångna året. Samtalen rör sig om livet, tron, livets svåra, sorg mm. Det känns angeläget och viktigt att tid finns för detta. Kontakten med mig har vid flera tillfällen förmedlats genom olika samhällskontakter, via bl.a personal inom vården, omsorgen och hemtjänsten. Öppet Hus Öppet Hus-träffarna för daglediga har under våren haft som tema: Min hembygds kyrka. Träffarna har samlat en trogen skara av personer som aktivt och positivt har deltagit i samtal och föredrag och besök i alla våra fyra kyrkor. Höstterminens tema, som var diakonins månadstema och som antogs i all församlingsverksamhet, har varit: Medmänniska, gör skillnad! En församlingsresa till Filipstad ordnades helgen 28-29/5, dit också Öppet Hus var inbjudna. Edeboprojektet I projektet, som handlat om att utveckla församlingsarbetet i Edebo, och som UB har lett, har Väs varit delaktiga. Bl.a med planering och diskussion och mer handfast genom en info-dag där vi träffade ortsbor i och kring Edebo. (den 29/10) Den gamla syföreningsgruppen har jag fortsatt att under 2011 sammankalla för att ordna kyrkkaffen i Edebogården. Denna grupp har gärna ställt upp och de har fixat fika på påskdagen, pilgrimsdagen och på första advent. Tanken är att de ska utgöra en stomme av aktiva frivilliga i Edebo. Gudstjänster En viktig uppgift för diakonen är att synliggöra diakonin i församlingen och i gudstjänsten. Att jag själv som diakon ibland medverkar känns av den anledningen angelägen. Under 2011 har min medverkan i gudstjänster varit på påskdagen, diakonins dag, en vanlig kvällsmässa 23/10, allhelgonahelgen, julafton på Kristinagården och annandag jul. Vid gudstjänster på Kristinagården och August Jansgården har jag medverkat under året, enligt schema. Fortbildning Inom Uppsala stifts själavårdsnätverk har en kursdag i Uppsala ordnats, den 30/8, med ämnet: Om syndernas förlåtelse. Stiftets diakonidag var i Gävle den 11/10. Den 11-12/11 åkte husmor och jag till Sigtuna stiftelsen på kursdagar med rubriken: Vad gör vi med döden. Vad gör döden med oss. Dessa fortbildningstillfällen har varit utvecklande och givande.

9 Födelsedagsfesterna Tillsammans med övriga i Väs har vi ordnat och genomfört två fester för att fira våra församlingsbor. Den 21/9 var det fest för alla som under året 2011 fyllt 80, 85, 90, 91 och mer. Det blev en trevlig fest för ca 80 personer. Senare på hösten bjöd alla 70-åringar in till fest med buffé den 16/11. Till denna kväll kom ca 45 personer. Trevligt och uppskattat. Tankar om året 2011 Kontakten med församlingens ungdomar har begränsats till Döden-helgen i mars, då jag följt med på konfahelgen i Uppsala. Helgen har bl.a varit på besök på krematoriet. Känns roligt att ha fått vara med på denna intensiva och innehållsrika helg. Från 1 mars har jag arbetat 80 % och gick upp i full tid den 1/9. Det finns mycket jag önskat ha kunnat utföra men inte mäktat med. Något som ligger mig varmt om hjärtat är Leva vidare-grupp. Skolkyrkan Körläger barnkörer mars Dygnsläger från fredag em till lördag em med församlingens barnkörer på Singö, avslutades med konsert och andakt i Singö kyrka. Vi sjöng, lekte, tävlade och busade i ett dygn. Blev mycket lyckat, mer sånt! Sing-ö-Sång Barnkör på Singö med barn i åldrarna 6-10 år, fredagar kl Vi har lagt mest tid på att öva inför Gudstjänster och körprojekt och skulle behöva göra mer rörelsesånger och mer skapande, som tar vara på barnens kreativitet och aktivitetsbehov. Påskvandring v.16 Fyra vandringar per dag onsdag 20 och torsdag 21 april vid Edebo Kyrka.14 grupper, 240 elever, kom. Mycket uppskattat. Bra att ha två hela veckor i förväg att förbereda på. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Juniorövernattning Pyjamasparty 7-8 maj med start på lördagskvällen då vi åt middag ihop, såg film och deltog i kvällsgudstjänsten i Hallsta kyrka. Avslut på söndagsmorgonen med gemensam frukost. Bra att lägga övernattningen i samband med konfakampen för en mer spännande kvällsgudstjänst. Lyckat resultat, såväl deltagare som personal var nöjda. Sommarkul v Dagläger två veckor i juli med utflykter, lek, bus och kul. Alla församlingens barn bjuds in, inte enbart de som tidigare deltar i verksamhetsgrupperna. Tio barn deltog Själva lägret

10 blev lyckat men vi stötte på flera problem med logistiken: Fler än en ansvarig föreståndare behövs, Sven-Allan och Anna-Karin hade såväl Sommarkul som alla förrättningar och Gudstjänster och fick således jobba 200 %. Jag blev därför den som ensam var ansvarig för planering, förarbete och efterarbete. Vi behöver ha mer planeringstid i direkt anslutning till lägret och inte enbart flera veckor före. Sista anmälningsdag för deltagare måste vara före personalens sommarledigheter för att underlätta planeringen. Bättre marknadsföring i förväg behövs, t ex i samband med påskvandringar. Skolkyrkokampanj K-dagarna Under skolornas planeringsdagar v.32 och 33 informerade jag om vad Skolkyrkan kan erbjuda. Själva informationen funkade finfint, jag blev väl emottagen och fick komma till varje enhet (Gottsta-Skebo-Herräng; Skärsta; Hallsta F-6; Hallsta 7-9 samt Singö skolor). Förfrågan till skolorna angående detta bör dock ske redan under VT, för att det ska vara lättare att planera hösten. Lärarfortbildning/inspirationsträffar i musik Alla förskole- och lågstadielärare bjöds in till församlingsgården för inspirationsträffar i musikämnet med syfte att ge de lärare som undervisar i musik utan behörighet i ämnet mer kött på benen. Vi hade ett pass med inriktning mot lågstadiet och ett pass med inriktning mot förskolan, vardera pass à 2 timmar. Så många lärare anmälde sig att vi fick genomföra varje pass vid två tillfällen. Träffarna blev oerhört uppskattade och skulle behöva genomföras varje år. Skolkyrkoverksamhet värdegrundsarbete Tre skolklasser à 5 pass vardera under HT i åk 3-5. Arbetet syftade till team building och förebyggande av trakasserier och annan kränkande behandling. Tyvärr blev arbetet lite inklämt mellan all annan verksamhet för skolkyrkans räkning under HT. Dessa pass borde istället ha genomförts när jag hade mer luft i schemat. Av skolpersonalen och eleverna blev arbetet ändå uppskattat och väl emottaget. Studiebesök Riddarskola Två hela arbetsdagar i september, i Skellefteå S:t Olovs församling, fick jag ta del av Riddarskolan och Skolkyrkans övriga arbete. Skolkyrkan i Skellefteå är en egen, central, enhet som arbetar ut mot övriga kyrkor och pedagoger i församlingen. Jag fick många fina inputs och goda kontakter. Sångsamling förskolor Ca en tisdag i månaden under 1,5 h har jag och Emelie besökt Slåttergubbens förskola för att leda deras sångsamlingar. Två grupper, en med barn 1-3 år och en med barn 4-5 år, får 45 min sångstund var. Detta är oerhört uppskattat och har spridit sig till andra förskolor, så under VT kommer vi att genomföra sångsamlingar även på andra förskolor.

11 Globala veckan Under v.46 organiserade jag två olika föreläsningar om barn i Afrika på skolorna. Den ena föreläsningen hölls av Håkan Sandvik och den andra av Anna-Lena Forsman och Kerstin Lundgren. De höll 7 föreläsningar var på tre av skolorna. Det var oerhört uppskattat av skolornas personal och elever och borde kunna bli ett stående inslag under Globala veckan. Julvandring Fem vandringar per dag onsdag 14 och torsdag 15 december samt två vandringar tisdag 13 december vid Församlingsgården. 17 grupper, 353 elever, kom. Mycket uppskattat men jag led brist på planeringstid i förväg och hade sju hundra andra projekt (läs fyra) att styra med samtidigt. Även om vandringarna roddes i land med den äran, var jag helt utmattad efteråt. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. De verksamheter som jag inte har utvärderat här är Konfirmandverksamheten, Dopfesten i Häverö i juni, skolavslutningarna i juni, Julkul 26/12, Verksamhetsgruppernas Julfest 11/12 med Anna-Karins avtackning, samt skidresan till Idre i januari -12. Anledningen till detta är att jag inte har haft huvudansvaret för dessa verksamheter. Jag har dock deltagit såväl i planeringen inför, som genomförandet av, dem. Eftersom all skolkyrkans verksamhet är s k rörlig del har jag valt att utvärdera i kronologisk ordning, utan annan uppdelning. De fasta delar jag har är Sing-Ö-Sång och konfirmander, vilka i egentlig mening inte ingår i skolkyrkans verksamhet. Genomförda Kurser och utbildningar 2011: Barn i Gudstjänsten, Mariagården Norrtälje 3/3-11. Församlingspedagog-forum i Sigtuna 14-15/3-11. Lilla Liten Babyrytmik Sthlm 22/3-11. Lilla Parvel Babyrytmik Sthlm 23/3-11. Barn och ungdom med särskilda behov, Undersvik 29-31/3-11. Majkens mammelucker Babyrytmik Sthlm 1/6-11. Studiebesök Riddarskolan Skellefteå S:t Olov 19-21/9-11. Små fötter och stora Gympaskor, Undersvik 27-29/9-11. KYRKOMUSIKEN I HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ FÖRSAMLING Ingrid Eskemyr

12 Övergripande mål Musik som öppnar vägar mellan Gud och människa och förstärker ord och handling. Musik som stärker samhörigheten mellan människor. Musik som hjälper och ger delaktighet i arbetet med församlingsbyggande. Musik som ger glädje och energi, både till en själv och till andra, i ett givande och tagande. Musik som en möjlighet till ett aktivt utövande, i sång och spel, i församlingen. Musik som utveckling i färdighet och interpretation, tolkning. Babysång - rörelse, lek och sång med föräldern som stimulerar. Ca 14 barn med föräldrar har träffats en gång i veckan i Missionshuset.2 grupper. Till dessa träffar kommer föräldrar och barn av sig själva, efter vanlig annonsering. Barn och föräldrar har medverkat i Små och stora gudstjänster. Ledare Maria Åberg (studiecirkel) 100% kantorstjänst med speciell inriktning barn och ungdom /Anna-Karin Timan Sångfåglarna en barnkör 6-9 år. De övar varje vecka i Missionshuset och har framträtt i Små och Stora gudstjänster. De har varit med på delar ur SONDOmässan HT 2011, tills m vuxenkörerna. De sjunger alla slags sånger och visor, modernt som klassiskt. Under 2011 har de varit ganska få, 6 barn, och här behövs ett större framträdande, kanske i form av ett projekt, spel, drama, tillsammans med de andra sjungande barnen och ungdomarna. Tonfiskarna en barnkör år. De övar varje vecka i Missionshuset, dagtid, och framträder i Små och Stora gudstjänster. De sjunger alla slags sånger, och lite mer ung gospel. Under 2011 har de varit ganska få och det är kanske då tillsammans med äldre ungdomar som kören skulle kunna växa. Singösong en barnkör 6-12 år. De övar varje vecka på Singö i Församlingshuset, dagtid, och framträder i Singö k:a i gudstjänster. De har haft en barnkörsdag i Singö.Dessa barn sjunger helst på Singö och det har varit svårt att få dom att komma till Hallstavik.

13 Konfirmanderna Anna-Karin Timan har deltagit i alla helgträffar, resor och gudstjänster där konfirmanderna varit med, samt på föräldramöten. Unga ledare A-K T har varit med på Unga ledares fortbildning, resor och träffar. Orgelelev A-K T har haft en elev från högstadiet i Hallsta och undervisat henne i orgel, en gång/veckan, i Hallstaviks k:a. Rockverkstan A-K T har utgjort länken mellan kyrkan och ledaren i Rockverkstan. Ledare Anders Lindquist. Gruppen har medverkat i några gudstjänster. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar A-K T har tjänstgjort på torsdagar; begravning och mässa, fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel och söndagar på gudstjänster växelvis med Ingrid Eskemyr i våra fyra kyrkor. Budgetansvar A-K T har haft budgetansvar för barnkörerna. Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) 100% kantorstjänst med speciell inriktning på vuxna. / Ingrid Eskemyr Edebokören En vuxenkör som tränar i Edebogården en kväll i veckan. Kören har framträtt i Edebo k:a vid de stora högtiderna, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Seniorkören och Hjärtans fröjd. Kören är 12 pers och har haft 24 framträdande på året.den här kören har en fin intonation, sjunger 3-st och känner starkt för Edebobygden. Repertoaren är fast knuten till de kyrkliga högtiderna. Kören har tillsammans med Seniorkören tränat och framfört I Guds vind, med dans,rörelse och sång VT 2011, samt SONDO mässan HT Det har framförts i flera av våra kyrkor, tillsammans med barnkör. I Väddö kyrka framfördes mässan gem m flera körer i kontraktet. Kören passar den som vill sjunga på kvällstid. Seniorkören En vuxenkör, 24 pers, som tränar i Församlingsgården en eftermiddag i veckan. De har framträtt i Hallstavik kyrka, speciellt vid Internationell gudstjänst, i samband med Hallstamässan och vid många andra gudstjänster, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Edebokören och Hjärtans fröjd.

14 De har under året haft 23 framträdanden. Den här kören sjunger 3-4 st och passar den som vill sjunga på dagtid. CD skiva Edebokören och Seniorkören har under året spelat in en CDskiva, med titeln Varje liten människa ( Årets tema i kyrkans verksamhet var Medmänniska - gör skillnad ) Inspelningen tog en dag, med hjälp av en professionell tekniker. Urvalet på sånger bestämdes av att körerna under året gjort många program runt läsarsånger. Själva arbetet med inspelningen stärkte körernas intonation, samarbetet och glädjen i att sjunga! Inspelningen ägde rum i Edebo kyrka. Hallsta Gospel En vuxenkör, som tränar i Församlingsgården en kväll i veckan. Den är 4-st och repertoaren är gospelsång. Kören består av 25 pers och utgörs till viss del av yrkesverksamma, vilket gör att den passar för den som vågar sig på avancerad engelska och vill träna kvällstid. En viktig inspirationskälla är Stockholm Gospels anordnande av en heldag i konserthuset i Stockholm, där kören efter en lång arbetsdag, i en 1500mannakör, gav konsert i konserthuset på slutet av dagen. Hallsta Gospel har framträtt på midnattsmässor, gospelkonserter, i samarbete med andra gospelkörer (Rimbo och Norrtälje) och även gjort en kortare körresa. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar IE har tjänstgjort fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel, söndagar på gudstjänster, växelvis med Anna-Karin Timan, i våra fyra kyrkor. IE har haft musiken, och ibland andakten, på AugustJansgården och Kristinagården, nästan alltid tillsammans med Seniorkören eller Edebokören. Sommarmusiken och annan anställning av extra musiker under året IE har ansvarat för planering och genomförande av musik under året, med budgetansvar för allt utom barnkörerna. Orglar, pianon, flygel, gitarrer och trummor IE har haft ansvar för underhåll och stämning av instrumenten i församlingen. Det finns 5 orglar, 7 pianon, en flygel, 2 elpianon, 10 gitarrer och 6 trummor (congas och trumlådor) Det finns också elinstrument med trumset, och en mängd rytminstrument.

15 Orgeln i Singö kyrka håller bra, mjuka stämmor, vasst intonerade 2`. Går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Hallstavik kyrka håller inte stämning och är alldeles för vass i valet av stämmor. Orgelbyggare jag talat med rekommenderar att byta ut några stämmor och lägga till en 8`som ett mjukt stöd för koralackompanjemang. Orgeln i Häverö kyrka, går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Edebo kyrka är en elektrisk orgel - inga problem bara det finns ström! Den gamla orgeln i Edebo kyrka går att spela på 1:a man med ett fåtal registerandrag, pedalen går inte att använda. Pianot i Singö kyrka håller stämningen ganska bra. Det finns ett piano som står i, och tillhör Församlingshuset på Singö. Pianot i Hallstavik kyrka håller inte alls. Måste stämmas när det behövs för ackompanjemang. Pianot i Edebo kyrka är ett utmärkt piano som håller stämningen. Pianot i Häverö kyrka är ett piano som behöver stämmas då och då. Pianot i Edebogården är inte ngt vidare och behöver stämmas då och då. Pianot i Klockargården håller ganska bra och används mycket lite. Pianot i Missionshuset håller ganska bra och används ganska lite. Flygeln i församlingsgården håller stämningen dåligt. Används mycket och stäms lite då och då. Ett problem kan vara att kylfläkten i rummet är väldigt stark och blåser rakt på flygeln. Det finns ett elpiano i kapellet i församlingsgården och ett elpiano på Singö. Gitarrer finns det en i varje kyrka och i kapellet. Schema, vikarier och affischer IE har under året haft ansvar för schema för musiker och anställning av musikvikarier, samt utformning av affischer (tills med Carina på exp). Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) Repertoar IE har haft ansvar för inköp av repertoar till körer och referenslitteratur samt instrument.

16 Konfirmand 2011 Under våren bestod konfirmandgruppen av 11 antal konfirmander och 10 ledare, dessa träffades under tre helger (januari, februari och april.) samt på ett helgläger i Uppsala i Mars och ett längre läger på Sörgården utanför Örebro i slutet på april. Tre konfirmander döptes under våren, en under påsknattens gudstjänst i Hallstaviks kyrka och två på lägret på Sörgården. Den 7/5 anordnades i Hallstavik tävlingen Konfakampen en dag för konfirmander i hela kontraktet fylld med tävlingar och samarbetsövningar. Dagen avslutades i Hallstaviks kyrka med Gudstjänst innehållande drama och rockmusik. Dagen samlade ca 130 personer. Den 28 maj konfirmerades 11 st i Häverö kyrka och 1 st i Singö kyrka Av dessa valde 6 st att till hösten fortsätta som ledare. Den 11/ började 18 st nya konfirmander sitt konfirmandår och åkte inledningsvis till Aspnäs lägergård för en början på konfirmandåret. Därefter träffades gruppen under en helg i månaden under oktober, november och december med teman som Vad är GUD? Vem är Jesus och gemenskap för VEM? Konfirmandledarna Konfirmandledargruppen bestod under våren av ca 10 unga ledare som tillsammans gått en ledarutbildning på Gotland hösten För dem inleddes våren med ledarutbildnigen SOFIA (Tema: Relationer och ansvar) som anordnades av Uppsala stift vid Undersviks stiftsgård. Utöver den utbildningen deltog ledarna vid samtliga konfirmandhelger under våren samt vid förberedande träffar och utvärderingar efter konfirmandhelgerna. I maj åkte också ledargruppen till Uppsala för en ledaravslutning med grillning och kubb hemma hos Anna- Karin Timan. Höstterminen inleddes med att de 9 ledarna (3 gamla och 6 nya ) tillsammans med persona åkte till Gotland för sin ledarutbildning, där avhandlade och utbildades vi i ämnen som Vad är en gudstjänst, hur fungerar en grupp, vad är viktigt att tänka på när man leder en andakt etc. Utbildnigen varvades med studiebesök i Visby och vid Hoburgsgubben. Frivilliggruppen. Frivillig gruppen har under året bestått av 8 äldre och yngre personer som känner att de har tid och lust att hjälpa till vid konfirmandhelger och läger med ex. matlagning eller andakter. Under våren och hösten har gruppen framför allt funnits med som köks ansvariga och bistått hungriga konfirmander och ledare med mat vid läger och konfirmandhelger. Dessutom var

17 några ur denna grupp med vid en relationspanel som konfirmanderna hade under våren i samband med konfirmandhelgen om kärlek och relationer.

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA 2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar

Läs mer

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn!

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! KYRK PORTEN Häverö-Edebo-Singö församling nr 4 december 2012 Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! Jag har varit präst i snart 20 år. Inte särskilt lång tid men ett visst perspektiv ger det i alla fall.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Drömhelg för datornördarfoto:

Drömhelg för datornördarfoto: Där är man lite snällare helt enkelt Kyrkan är ställe där man får var sig själv. Det är samtidigt en plats där man kan göra skillnad. Det tycker Johan Hörnell, som kom in i församlingsarbetet i och med

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till Nr 9 hösten 2009 F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till a l l a b o e n d e i rinkabyholmso c h s m e d b y o mr å d et Tema: Lycka innehåll 2 herdens hörna 2 Kontaktrutan 3 Terminstart 3 Vi finns här

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14 Samhällsinformation Att vänta barn 6 God jul! Östersjöns pärla 8 Julens musik 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Träsniderier i Notre Dame i Paris. LEDAREN Foto: Olof Tholander

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

I DANDERYDS FÖRSAMLING

I DANDERYDS FÖRSAMLING I DANDERYDS FÖRSAMLING Livet i Danderyds församling nr 3/2013 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling LIVET I DANDERYD NR 3 2013 Ibland har jag har funderat på vad som skulle hända om kyrkan skulle

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

Snart blir det fest och glädje!

Snart blir det fest och glädje! Nr 1 2011 Redaktion: Ann-Marie Östlund (ansvarig utgivare) Sören Persson Gunnel Henrysson (redaktör) Adress: Svenska kyrkan Mariagården Riksvägen 46 371 62 LYCKEBY Telefon: O455/30 28 80 Fax: 0455/30 28

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer