Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling skall ha de fastigheter och lokaler som behövs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det har varit utgångspunkten för församlingens långsiktiga arbete med fastigheter. Vid slutet av 2011 har församlingen följande fastigheter och byggnader: Edebo kyrka, Hallstaviks kyrka, Häverö kyrka och Singö kyrka Klockstaplar i Edebo, Hallstavik och Häverö, Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Edebo prästgård, Singö prästgård, Lundinsgården Tomtmark på Singö och i Bergby. Verksamhetslokaler vid Häverö kyrkogård Under året har inga fastigheter avyttrats men beslut har tagits i kyrkofullmäktige om förvärv av fastigheten Norrtälje Hallsta 18:2, Almerska villan. Villan är tänkt att inrymma församlingens förskola. Inräknat alla uthus och bodar finns totalt 39 försäkrade enheter. Alla fastigheter är försäkrade genom Kyrkans Försäkring AB. Vi gör årligen en genomgång av försäkringsläget på alla kyrkor och fastigheter. Under året övertog församlingen förvaltningen av Edebogården från den ideella föreningen Stiftelsen Edebogården. Frågan om Edebogårdens framtid har sysselsatt utskott och kyrkoråd under året och ett avgörande kommer runt halvårsskiftet 2012! Kyrkofullmäktige har fastställt nya taxor för uthyrning av församlingens lokaler. Församlingens uthyrningsbara objekt var vid årsskiftet alla uthyrda. Församlingspedagogen Tomas Folkegård fick kontrakt på att hyra Edebo prästgård, komminister Ulrika Vinge Baydoun fick kontrakt på stora lägenheten i Lundinsgården, utbildningsföretaget Lernia hyrde lilla lägenheten i Lundinsgården och dessutom hyrdes lägenheten på Missionshuset tillfälligt ut till Iman Agati. Edebo klockstapel, där det var risk för att en bjälke som stora klockan sitter på kunde rämna, blev under året färdigreparerad och antikvariskt godkänd. Församlingen fick ett bidrag på kr ur den kyrkoantikvariska ersättningen beviljad av Uppsala stift. Då reparationen blev dyrare än beräknat fick församlingen ett löfte från stiftet om att under 2012 få prövat om ett extra bidrag kan utgå. Den kulturhistoriskt intressanta 1500-tals mässhaken i Singö kyrka blev under året lagad och åtgärdad av Gunnel Berggrén vid Uppsala domkyrka. Ritningar på hur den skulle kunna förvaras i Singö kyrka togs fram till beslut i kyrkorådet av arkitekt Lotta Gustafsson.

2 Kyrkorådet beslutade sedan att mässhaken skall fotodokumenteras och att församlingen vill ha den museiförvarad. Arkitekt Lotta Gustafsson ritade ett förslag på förhöjning av läktarbarriären i Singö kyrka. Länsstyrelsen i Stockholms län godkände förslaget och planen är att arbetet skall bli klart under år På Singö kyrka upptäcktes under året skador på fasaden och dessa åtgärdades av Husrestauratören i Uppsala AB. Klockstapeln vid Häverö kyrka rödfärgades under året. Församlingsgården fick under året ett nytt kök, som efter upphandling, byggdes av JW Byggteknik AB. För service och tillsyn på församlingsgårdens ventilation och värme har vi avtal med YIT i Uppsala. Vi har under året haft bevakning på församlingsgården, Edebo och på Häverö genom Hallstaviks bevakning ek för där Bertil Jansson under året ingått i styrelsen. Föreningen svarar för bevakning i samverkan mellan ortens företagare och anlitar G4S för bevakningen som sker alla dagar mellan och och utgår från vakten vid pappersbruket. Vi har larm anslutet till larmcentral och vid larm nattetid kallas bevakningsbilen ut till larmat objekt. Under året har vi fortsatt förbättra de ljudanläggningar vi disponerar. Edebo prästgård fick under året ett nytt reningsverk till avloppet och bergvärme installerad. Församlingen ansökte under året hos lantmäteriet om att få göra ett antal åtgärder. Klart blev att på Norrvreta 1:8 blev tomten runt församlingshuset en egen fastighet. Under året diskuterades och påbörjades Parkprojektet som syftar till att göra en park runt församlingsgården och att bygga till lokalerna och i anslutning till församlingsgården uppföra ett kapell. Begravningsverksamheten Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkan utför. Kyrkorådet är formellt huvudman för begravningsverksamheten i församlingen. Verksamheten är en del av vår totala verksamhet men särredovisas så att intäkter och kostnader skall fördelas riktigt. För att tillgodose personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har Länsstyrelsen utsett särskilda begravningsombud som har till uppgift att granska vårt uppdrag. Under året blev Bengt Ericsson från Norrtälje nytt begravningsombud. Under året har Gunilla Lindgren fortsatt att gå igenom alla gravrätter. Digitala gravkartor har beställts via företaget SWECO i Falun. De har under året inventerat och gjort mätningar för att kunna producera de digitala gravkartorna. Vi använder datasystemet GEOGRAV i vårt arbete och har alla gravadministration i systemet GRAV från företaget Agrando. Flera ur personalen har utbildats i systemen under året. Under året fick minneslunden på Singö kyrkogård en översyn och upprustning med bistånd av Kröns trädgård. Efter en olycka på en kyrkogård i Västergötland fick vi en viktig påminnelse om att se till dubbningen på alla gravstenar. Här är det ett delat ansvar som gäller mellan förvaltning och gravrättsinnehavare. Personalen har under året utfört trädvård på våra kyrkogårdar.

3 Begravningsverksamheten är en del av vårt centraliserade vaktmästeri som förutom att sköta begravningsverksamheten även svarar för inre tjänst i kyrkorna, lokalvård, fastighetsskötsel och annat vaktmästeri. Enheten sköter även de serviceåtaganden vi har i form av gravskötsel. Vi hade under 2011 ca 550 åtaganden. Kyrkofullmäktige beslutade om taxeförändring under året som skall gälla från Årets leverans av blommor kom från Wallby trädgård i Rimbo. Församlingen har avtal med Norrtälje-Malsta församling om tillhandahållande av gravplats för muslimer. Avtalet med Uppsala kyrkliga samfällighet om kremationer har förnyats och omförhandlats. Kanslienheten Kanslienheten har arbetat med församlingens administration, budget, bokföring, bokslut, kollekt-registreringar, bokningar av kyrkliga handlingar, information, hemsida, inköp och en hel del annat. Kansliet har även regelbundna möten med församlingens revisorer och ser till att revisorerna ges möjlighet att granska och bedöma församlingens verksamhet, ekonomi och administrativa rutiner. För datasupport har vi under året har vi anlita företaget Vikingdata i Norrtälje. Vi har under året inköpt ett antal datorer i syfte att förnya och förbättra standarden. Vi har också ingått avtal med Kyrknätet om användande av Svenska kyrkans intranät. Kansliet har samordnat församlingens arbetsmiljöarbete och genomfört tillsammans med skyddsombuden skyddsronder. Under året har Arbetsmiljöverket inlett en granskning av hur församlingen hanterar frågor som rör buller och vibrationer. Församlingen har beställt en genomgång från Länshälsan i Uppsala Information Kansliet har svarat för församlingens informationsverksamhet som innehåller fyra nummer av Kyrkporten, annonser i Vi på Väddö, annonser varje fredag i Norrtelje tidning med predikoturen i samverkan med de andra församlingarna inom tidningens spridningsområde, utformning av affischer och annonser. All information har haft en enhetlig layout och vi följer Svenska kyrkans grafiska profil. Ulrika Södrén anställdes som informatör under året och tillträdde tjänsten i november Personal Under året anställdes Ulf Engström som kyrkoherde i församlingen, Ulrika Vinge Baydoun som komminister, Ulrika Södrén som informatör, Sören Ljungberg som vikarierande musiker, Linus Bloms anställning övergick från säsong till kyrkogårdsarbetare på heltid och Khalda Harmiz anställdes som barnledare på deltid (instegsjobb). Tobias Jansson arbetade som praktikant inom vaktmästeriet och Urban Malmros bistod husmor som praktikant. Under året lämnade Carina Franzén sin tjänst på kansliet och började ett nytt jobb i Matteus församling i Stockholm. Komminister Emma Tribell lämnade församlingen för tjänst i

4 Sollentuna församling, kantor Anna-Karin Timan slutade för att studera vidare och Anders Nilsson slutade som kyrkogårdsarbetare för att starta egen verksamhet. Följande personal var anställd vid årets slut: Kyrkoherde Ulf Engström Komminister Håkan Sandvik Komminister Ulrika Vinge Baydoun Diakon Britt Eriksson Kantor Ingrid Eskemyr Kantor Sonny Gustafsson (tjänstledig) Vik kantor Sören Ljungberg Församlingspedagog Tomas Folkegård Musikpedagog Annica Forssell Barnledare (75 %) Emelie Harning Barnledare (50 %) Khalda Harmiz Husmor Marie-Louise Nordström Kanslichef Bertil L Jansson Ekonomiassistent (75 %) Monica Henne Informatör Ulrika Södrén Förvaltningsassistent Gunilla Lindgren Kyrkogårdsförman Tommy Karlsson Kyrkvaktmästare Peter Karlsson Kyrkvaktmästare Sven-Allan Edehamn Kyrkvaktmästare Ulla Blom Kotkajuuri Kyrkvaktmästare (20 %) Leif Sundberg Kyrkogårdsarbetare Linus Blom Kyrkogårdsarbetare Ann-Sofi Halt Örefors Kyrkogårdsarbetare (65 %) Kicki Magnusson (sjukledig) Säsongsarbetare Rickard Lundstedt

5 Barn och Ungdom Öppen förskola Tid: Onsdagar Öppen verksamhet för föräldrar tillsammans med barn mellan 0-6 år. Här ges möjlighet att tillsammans dela en gemenskap med andra barn och vuxna. Vi leker, pysslar, sjunger, fikar, pratar och har kul ihop. Verksamheten kan fungera som en första kontakt med Svenska kyrkan och leda vidare in i övrig verksamhet. Under året har ca 40 olika familjer besökt oss. Vid några tillfällen har det kommit så många besökare samtidigt att vissa valt att gå hem pga trängsel. När det kommer många samtidigt finns behov av en extra ledare för att hinna med att välkomna, samtala och ordna fika mm. Större lokaler är önskvärt. Vi har tillsammans med Babysången genomfört en resa till FURUVIK. Tanken är att den ska upprepas en gång varje vår. Av besökarna har några även fortsatt till Babysång, Kyrkans barntimmar mm. Kyrkans barntimmar Tid: Fredagar Verksamheten startade hösten Syftet är att erbjuda en kristen verksamhet för barn 4-5 år. Vi utgår huvudsakligen från Barnens Bibel när vi pysslar och skapar. Under hösten har sju barn besökt oss regelbundet. Eftersom kommunen har ändrat tiden då 15-timmars barnen får vistas på sin förskola, så att den krockar med vår verksamhet, finns en viss oro att deltagarantalet kan komma att sjunka istället för att öka. Miniorer Tid: Torsdagar Verksamhet för barn 6-9 år. Ca 10 barn/grupp. Vårterminen 2011 startade vi med temat Bön, då barnen bl a fick sy sitt eget bönehjärta som används varje andakt. Sedan fortsatte vi med temat Fasta, som genomsyrade hela församlingen. Under hösten hade vi Medmänniska gör skillnad som tema. Efter vårterminen slutade Tomas som ledare och ersattes av Khalda.

6 Intresset för de olika tema vi haft har varierat mellan barnen, men oftast är de intresserade och entusiastiska. De vill gärna göra något praktiskt, och många gillar att dramatisera. Något vi kan vidareutveckla? Juniorer Tid: Tisdagar Verksamhet för barn år. Ca 10 barn. Juniorerna har under 2011 utgått ifrån samma tema som Miniorerna, vilket har fungerat bra. Även Juniorerna tycker mycket om att dramatisera, något som vore jätteskoj att bygga vidare på. Lördagen den 26 december ordnade vi JULKUL för barn som deltar i vår verksamhet. Ålder 6 år och uppåt. Det blev en heldag fylld av pyssel och julstämning. Vi avslutade med en liten andakt som leddes av Ulrika. Minijuniorer Tid: Fredagar Verksamhet för barn 6-12 år. Även Minijuniorerna har under 2011 haft samma tema som Miniorer och Juniorer. Det har fungerat bra. Ett glatt och livligt gäng. När Församlingshuset på Singö är upptaget huserar vi antingen i kyrkan eller i prästgården. Det fungerar för det mesta bra, dock kan det behövas en anpassning av aktivitet. Det faktum att vi inte har en egen lokal innebär också att vi vid varje tillfälle behöver frakta med oss allt material. Husmors verksamhet Året började med avtackning av kommunister Emma Tribell i kyrkan och lunch på församlingsgården. I maj åkte 30 personer på församlingsresa till Filipsstad med en övernattning. I slutet av maj hade vår syförening besök av norra kontraktets syföreningar och det bjöds på soppa och tårta till kaffet. 70 personer kom till den dagen. Vägkyrkan det året utökades med två veckor så att det sammanlagt blev sex veckor och att även Singö hade vägkyrka för första gången. Mina bullbakerskor såg till så att Edebo och Häverö hade åttahundra bullar att bjuda på.( Singö hade egen servering.)

7 Det som dominerade året var ombyggnaden av köket som tog 10 veckor att genomföra, då är inte undanplockningen och iordningställandet inte medräknat i den tiden. Under den tiden fick all verksamhet som tillexempel diakonicenter utgå ifrån lilla lägenheten i Lundinsgården. ( Känslan var som att vara i en liten husvagn och koka soppa.) Hösten fortsatte sedan med präst konvent och födelsedagsfest i september. Kyrkoherdeinstallation i oktober. 70-årsfest och Edeboprojeket var också stora saker under hösten. I december hade vi avtackning för vår kyrkomusiker Anna-Karin Timan, barngruppernas avslutning med gröt och jullunch för personal, kyrkvärdar och förtroendevalda. Alla aktiviteter har gått bra under året, dock har det varit synd att försäljningen av kaffe och bullar under vägkyrkan i sommar inte slagit väl ut och det mesta av kaffet och bullarna slängts efter dagens slut. Ombyggnaden av köket tog mer tid och kraft än jag hade räknat med. Varje dag var det nya beslut som skulle tas, men jag är väldigt nöje med resultatet. Köket känns större och är mer lätt arbetat. Något annat jag lagt märke till under hösten att det är större uppslutning kring allhelgonahelgen. Fler kommer till Klockargården för fika och samtal. Diakoni Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonicenter Öppen verksamhet tisdagar och torsdagar kl Antalet besökare har ökat under året. Kring bordet vid sopplunchen på tisdagarna (kl.12) samlas personer varje vecka. Gemenskapen är god, liksom oftast soppan. Torsdagarnas andakt (kl.12) samlar en mindre grupp, men de upplevs väldigt viktiga för dem som deltar; gemenskapen med varandra och med Gud. På DC är flera personer tillfälliga besökare och några tittar in ibland, men de flesta är stammisar som ser Diakonicenter som sitt andra hem och som har stort förtroende för oss som finns där, både personal och frivilliga. DC vill vara en plats dit man kan komma hur man än mår och finna trygghet och gemenskap med andra, och få råd och stöd i livet. Detta är ett levande MÅL som vi ständigt jobbar mot. DC följer året runt högtider och fester (kyrkliga och andra) och firar det tillsammans, t ex midsommarsillen, surströmmingsfest, sportlovskorvgrillning, jul- och påskfest. En utfärd till Uppsala med Lennakatten gjorde vi den 24 maj. Hjälpsökande och matkassar.

8 Enskilda personer söker sig till kyrkans diakoni med olika behov av hjälp. Många vill ha hjälp när livets pussel (ekonomi och/eller livssituation) inte går ihop. Många upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker akut hjälp på t ex Soc. Det kan vara en särskild anledning till att ekonomin inte gått ihop en viss månad. Under året 2011 har diakonin kunnat ge hjälp, ekonomiskt eller med en matkasse. Detta behov och antalet hjälpsökande har ökat sedan föregående år. Samtalen kring dessa problem är också viktiga. Och själva mötet med en annan person. Julmatkassar och julklappar har lämnats till ett flertal familjer. Samtalskontakter Antal personer som söker sig till diakonin för enskilda samtal har också ökat under det gångna året. Samtalen rör sig om livet, tron, livets svåra, sorg mm. Det känns angeläget och viktigt att tid finns för detta. Kontakten med mig har vid flera tillfällen förmedlats genom olika samhällskontakter, via bl.a personal inom vården, omsorgen och hemtjänsten. Öppet Hus Öppet Hus-träffarna för daglediga har under våren haft som tema: Min hembygds kyrka. Träffarna har samlat en trogen skara av personer som aktivt och positivt har deltagit i samtal och föredrag och besök i alla våra fyra kyrkor. Höstterminens tema, som var diakonins månadstema och som antogs i all församlingsverksamhet, har varit: Medmänniska, gör skillnad! En församlingsresa till Filipstad ordnades helgen 28-29/5, dit också Öppet Hus var inbjudna. Edeboprojektet I projektet, som handlat om att utveckla församlingsarbetet i Edebo, och som UB har lett, har Väs varit delaktiga. Bl.a med planering och diskussion och mer handfast genom en info-dag där vi träffade ortsbor i och kring Edebo. (den 29/10) Den gamla syföreningsgruppen har jag fortsatt att under 2011 sammankalla för att ordna kyrkkaffen i Edebogården. Denna grupp har gärna ställt upp och de har fixat fika på påskdagen, pilgrimsdagen och på första advent. Tanken är att de ska utgöra en stomme av aktiva frivilliga i Edebo. Gudstjänster En viktig uppgift för diakonen är att synliggöra diakonin i församlingen och i gudstjänsten. Att jag själv som diakon ibland medverkar känns av den anledningen angelägen. Under 2011 har min medverkan i gudstjänster varit på påskdagen, diakonins dag, en vanlig kvällsmässa 23/10, allhelgonahelgen, julafton på Kristinagården och annandag jul. Vid gudstjänster på Kristinagården och August Jansgården har jag medverkat under året, enligt schema. Fortbildning Inom Uppsala stifts själavårdsnätverk har en kursdag i Uppsala ordnats, den 30/8, med ämnet: Om syndernas förlåtelse. Stiftets diakonidag var i Gävle den 11/10. Den 11-12/11 åkte husmor och jag till Sigtuna stiftelsen på kursdagar med rubriken: Vad gör vi med döden. Vad gör döden med oss. Dessa fortbildningstillfällen har varit utvecklande och givande.

9 Födelsedagsfesterna Tillsammans med övriga i Väs har vi ordnat och genomfört två fester för att fira våra församlingsbor. Den 21/9 var det fest för alla som under året 2011 fyllt 80, 85, 90, 91 och mer. Det blev en trevlig fest för ca 80 personer. Senare på hösten bjöd alla 70-åringar in till fest med buffé den 16/11. Till denna kväll kom ca 45 personer. Trevligt och uppskattat. Tankar om året 2011 Kontakten med församlingens ungdomar har begränsats till Döden-helgen i mars, då jag följt med på konfahelgen i Uppsala. Helgen har bl.a varit på besök på krematoriet. Känns roligt att ha fått vara med på denna intensiva och innehållsrika helg. Från 1 mars har jag arbetat 80 % och gick upp i full tid den 1/9. Det finns mycket jag önskat ha kunnat utföra men inte mäktat med. Något som ligger mig varmt om hjärtat är Leva vidare-grupp. Skolkyrkan Körläger barnkörer mars Dygnsläger från fredag em till lördag em med församlingens barnkörer på Singö, avslutades med konsert och andakt i Singö kyrka. Vi sjöng, lekte, tävlade och busade i ett dygn. Blev mycket lyckat, mer sånt! Sing-ö-Sång Barnkör på Singö med barn i åldrarna 6-10 år, fredagar kl Vi har lagt mest tid på att öva inför Gudstjänster och körprojekt och skulle behöva göra mer rörelsesånger och mer skapande, som tar vara på barnens kreativitet och aktivitetsbehov. Påskvandring v.16 Fyra vandringar per dag onsdag 20 och torsdag 21 april vid Edebo Kyrka.14 grupper, 240 elever, kom. Mycket uppskattat. Bra att ha två hela veckor i förväg att förbereda på. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Juniorövernattning Pyjamasparty 7-8 maj med start på lördagskvällen då vi åt middag ihop, såg film och deltog i kvällsgudstjänsten i Hallsta kyrka. Avslut på söndagsmorgonen med gemensam frukost. Bra att lägga övernattningen i samband med konfakampen för en mer spännande kvällsgudstjänst. Lyckat resultat, såväl deltagare som personal var nöjda. Sommarkul v Dagläger två veckor i juli med utflykter, lek, bus och kul. Alla församlingens barn bjuds in, inte enbart de som tidigare deltar i verksamhetsgrupperna. Tio barn deltog Själva lägret

10 blev lyckat men vi stötte på flera problem med logistiken: Fler än en ansvarig föreståndare behövs, Sven-Allan och Anna-Karin hade såväl Sommarkul som alla förrättningar och Gudstjänster och fick således jobba 200 %. Jag blev därför den som ensam var ansvarig för planering, förarbete och efterarbete. Vi behöver ha mer planeringstid i direkt anslutning till lägret och inte enbart flera veckor före. Sista anmälningsdag för deltagare måste vara före personalens sommarledigheter för att underlätta planeringen. Bättre marknadsföring i förväg behövs, t ex i samband med påskvandringar. Skolkyrkokampanj K-dagarna Under skolornas planeringsdagar v.32 och 33 informerade jag om vad Skolkyrkan kan erbjuda. Själva informationen funkade finfint, jag blev väl emottagen och fick komma till varje enhet (Gottsta-Skebo-Herräng; Skärsta; Hallsta F-6; Hallsta 7-9 samt Singö skolor). Förfrågan till skolorna angående detta bör dock ske redan under VT, för att det ska vara lättare att planera hösten. Lärarfortbildning/inspirationsträffar i musik Alla förskole- och lågstadielärare bjöds in till församlingsgården för inspirationsträffar i musikämnet med syfte att ge de lärare som undervisar i musik utan behörighet i ämnet mer kött på benen. Vi hade ett pass med inriktning mot lågstadiet och ett pass med inriktning mot förskolan, vardera pass à 2 timmar. Så många lärare anmälde sig att vi fick genomföra varje pass vid två tillfällen. Träffarna blev oerhört uppskattade och skulle behöva genomföras varje år. Skolkyrkoverksamhet värdegrundsarbete Tre skolklasser à 5 pass vardera under HT i åk 3-5. Arbetet syftade till team building och förebyggande av trakasserier och annan kränkande behandling. Tyvärr blev arbetet lite inklämt mellan all annan verksamhet för skolkyrkans räkning under HT. Dessa pass borde istället ha genomförts när jag hade mer luft i schemat. Av skolpersonalen och eleverna blev arbetet ändå uppskattat och väl emottaget. Studiebesök Riddarskola Två hela arbetsdagar i september, i Skellefteå S:t Olovs församling, fick jag ta del av Riddarskolan och Skolkyrkans övriga arbete. Skolkyrkan i Skellefteå är en egen, central, enhet som arbetar ut mot övriga kyrkor och pedagoger i församlingen. Jag fick många fina inputs och goda kontakter. Sångsamling förskolor Ca en tisdag i månaden under 1,5 h har jag och Emelie besökt Slåttergubbens förskola för att leda deras sångsamlingar. Två grupper, en med barn 1-3 år och en med barn 4-5 år, får 45 min sångstund var. Detta är oerhört uppskattat och har spridit sig till andra förskolor, så under VT kommer vi att genomföra sångsamlingar även på andra förskolor.

11 Globala veckan Under v.46 organiserade jag två olika föreläsningar om barn i Afrika på skolorna. Den ena föreläsningen hölls av Håkan Sandvik och den andra av Anna-Lena Forsman och Kerstin Lundgren. De höll 7 föreläsningar var på tre av skolorna. Det var oerhört uppskattat av skolornas personal och elever och borde kunna bli ett stående inslag under Globala veckan. Julvandring Fem vandringar per dag onsdag 14 och torsdag 15 december samt två vandringar tisdag 13 december vid Församlingsgården. 17 grupper, 353 elever, kom. Mycket uppskattat men jag led brist på planeringstid i förväg och hade sju hundra andra projekt (läs fyra) att styra med samtidigt. Även om vandringarna roddes i land med den äran, var jag helt utmattad efteråt. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. De verksamheter som jag inte har utvärderat här är Konfirmandverksamheten, Dopfesten i Häverö i juni, skolavslutningarna i juni, Julkul 26/12, Verksamhetsgruppernas Julfest 11/12 med Anna-Karins avtackning, samt skidresan till Idre i januari -12. Anledningen till detta är att jag inte har haft huvudansvaret för dessa verksamheter. Jag har dock deltagit såväl i planeringen inför, som genomförandet av, dem. Eftersom all skolkyrkans verksamhet är s k rörlig del har jag valt att utvärdera i kronologisk ordning, utan annan uppdelning. De fasta delar jag har är Sing-Ö-Sång och konfirmander, vilka i egentlig mening inte ingår i skolkyrkans verksamhet. Genomförda Kurser och utbildningar 2011: Barn i Gudstjänsten, Mariagården Norrtälje 3/3-11. Församlingspedagog-forum i Sigtuna 14-15/3-11. Lilla Liten Babyrytmik Sthlm 22/3-11. Lilla Parvel Babyrytmik Sthlm 23/3-11. Barn och ungdom med särskilda behov, Undersvik 29-31/3-11. Majkens mammelucker Babyrytmik Sthlm 1/6-11. Studiebesök Riddarskolan Skellefteå S:t Olov 19-21/9-11. Små fötter och stora Gympaskor, Undersvik 27-29/9-11. KYRKOMUSIKEN I HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ FÖRSAMLING Ingrid Eskemyr

12 Övergripande mål Musik som öppnar vägar mellan Gud och människa och förstärker ord och handling. Musik som stärker samhörigheten mellan människor. Musik som hjälper och ger delaktighet i arbetet med församlingsbyggande. Musik som ger glädje och energi, både till en själv och till andra, i ett givande och tagande. Musik som en möjlighet till ett aktivt utövande, i sång och spel, i församlingen. Musik som utveckling i färdighet och interpretation, tolkning. Babysång - rörelse, lek och sång med föräldern som stimulerar. Ca 14 barn med föräldrar har träffats en gång i veckan i Missionshuset.2 grupper. Till dessa träffar kommer föräldrar och barn av sig själva, efter vanlig annonsering. Barn och föräldrar har medverkat i Små och stora gudstjänster. Ledare Maria Åberg (studiecirkel) 100% kantorstjänst med speciell inriktning barn och ungdom /Anna-Karin Timan Sångfåglarna en barnkör 6-9 år. De övar varje vecka i Missionshuset och har framträtt i Små och Stora gudstjänster. De har varit med på delar ur SONDOmässan HT 2011, tills m vuxenkörerna. De sjunger alla slags sånger och visor, modernt som klassiskt. Under 2011 har de varit ganska få, 6 barn, och här behövs ett större framträdande, kanske i form av ett projekt, spel, drama, tillsammans med de andra sjungande barnen och ungdomarna. Tonfiskarna en barnkör år. De övar varje vecka i Missionshuset, dagtid, och framträder i Små och Stora gudstjänster. De sjunger alla slags sånger, och lite mer ung gospel. Under 2011 har de varit ganska få och det är kanske då tillsammans med äldre ungdomar som kören skulle kunna växa. Singösong en barnkör 6-12 år. De övar varje vecka på Singö i Församlingshuset, dagtid, och framträder i Singö k:a i gudstjänster. De har haft en barnkörsdag i Singö.Dessa barn sjunger helst på Singö och det har varit svårt att få dom att komma till Hallstavik.

13 Konfirmanderna Anna-Karin Timan har deltagit i alla helgträffar, resor och gudstjänster där konfirmanderna varit med, samt på föräldramöten. Unga ledare A-K T har varit med på Unga ledares fortbildning, resor och träffar. Orgelelev A-K T har haft en elev från högstadiet i Hallsta och undervisat henne i orgel, en gång/veckan, i Hallstaviks k:a. Rockverkstan A-K T har utgjort länken mellan kyrkan och ledaren i Rockverkstan. Ledare Anders Lindquist. Gruppen har medverkat i några gudstjänster. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar A-K T har tjänstgjort på torsdagar; begravning och mässa, fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel och söndagar på gudstjänster växelvis med Ingrid Eskemyr i våra fyra kyrkor. Budgetansvar A-K T har haft budgetansvar för barnkörerna. Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) 100% kantorstjänst med speciell inriktning på vuxna. / Ingrid Eskemyr Edebokören En vuxenkör som tränar i Edebogården en kväll i veckan. Kören har framträtt i Edebo k:a vid de stora högtiderna, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Seniorkören och Hjärtans fröjd. Kören är 12 pers och har haft 24 framträdande på året.den här kören har en fin intonation, sjunger 3-st och känner starkt för Edebobygden. Repertoaren är fast knuten till de kyrkliga högtiderna. Kören har tillsammans med Seniorkören tränat och framfört I Guds vind, med dans,rörelse och sång VT 2011, samt SONDO mässan HT Det har framförts i flera av våra kyrkor, tillsammans med barnkör. I Väddö kyrka framfördes mässan gem m flera körer i kontraktet. Kören passar den som vill sjunga på kvällstid. Seniorkören En vuxenkör, 24 pers, som tränar i Församlingsgården en eftermiddag i veckan. De har framträtt i Hallstavik kyrka, speciellt vid Internationell gudstjänst, i samband med Hallstamässan och vid många andra gudstjänster, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Edebokören och Hjärtans fröjd.

14 De har under året haft 23 framträdanden. Den här kören sjunger 3-4 st och passar den som vill sjunga på dagtid. CD skiva Edebokören och Seniorkören har under året spelat in en CDskiva, med titeln Varje liten människa ( Årets tema i kyrkans verksamhet var Medmänniska - gör skillnad ) Inspelningen tog en dag, med hjälp av en professionell tekniker. Urvalet på sånger bestämdes av att körerna under året gjort många program runt läsarsånger. Själva arbetet med inspelningen stärkte körernas intonation, samarbetet och glädjen i att sjunga! Inspelningen ägde rum i Edebo kyrka. Hallsta Gospel En vuxenkör, som tränar i Församlingsgården en kväll i veckan. Den är 4-st och repertoaren är gospelsång. Kören består av 25 pers och utgörs till viss del av yrkesverksamma, vilket gör att den passar för den som vågar sig på avancerad engelska och vill träna kvällstid. En viktig inspirationskälla är Stockholm Gospels anordnande av en heldag i konserthuset i Stockholm, där kören efter en lång arbetsdag, i en 1500mannakör, gav konsert i konserthuset på slutet av dagen. Hallsta Gospel har framträtt på midnattsmässor, gospelkonserter, i samarbete med andra gospelkörer (Rimbo och Norrtälje) och även gjort en kortare körresa. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar IE har tjänstgjort fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel, söndagar på gudstjänster, växelvis med Anna-Karin Timan, i våra fyra kyrkor. IE har haft musiken, och ibland andakten, på AugustJansgården och Kristinagården, nästan alltid tillsammans med Seniorkören eller Edebokören. Sommarmusiken och annan anställning av extra musiker under året IE har ansvarat för planering och genomförande av musik under året, med budgetansvar för allt utom barnkörerna. Orglar, pianon, flygel, gitarrer och trummor IE har haft ansvar för underhåll och stämning av instrumenten i församlingen. Det finns 5 orglar, 7 pianon, en flygel, 2 elpianon, 10 gitarrer och 6 trummor (congas och trumlådor) Det finns också elinstrument med trumset, och en mängd rytminstrument.

15 Orgeln i Singö kyrka håller bra, mjuka stämmor, vasst intonerade 2`. Går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Hallstavik kyrka håller inte stämning och är alldeles för vass i valet av stämmor. Orgelbyggare jag talat med rekommenderar att byta ut några stämmor och lägga till en 8`som ett mjukt stöd för koralackompanjemang. Orgeln i Häverö kyrka, går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Edebo kyrka är en elektrisk orgel - inga problem bara det finns ström! Den gamla orgeln i Edebo kyrka går att spela på 1:a man med ett fåtal registerandrag, pedalen går inte att använda. Pianot i Singö kyrka håller stämningen ganska bra. Det finns ett piano som står i, och tillhör Församlingshuset på Singö. Pianot i Hallstavik kyrka håller inte alls. Måste stämmas när det behövs för ackompanjemang. Pianot i Edebo kyrka är ett utmärkt piano som håller stämningen. Pianot i Häverö kyrka är ett piano som behöver stämmas då och då. Pianot i Edebogården är inte ngt vidare och behöver stämmas då och då. Pianot i Klockargården håller ganska bra och används mycket lite. Pianot i Missionshuset håller ganska bra och används ganska lite. Flygeln i församlingsgården håller stämningen dåligt. Används mycket och stäms lite då och då. Ett problem kan vara att kylfläkten i rummet är väldigt stark och blåser rakt på flygeln. Det finns ett elpiano i kapellet i församlingsgården och ett elpiano på Singö. Gitarrer finns det en i varje kyrka och i kapellet. Schema, vikarier och affischer IE har under året haft ansvar för schema för musiker och anställning av musikvikarier, samt utformning av affischer (tills med Carina på exp). Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) Repertoar IE har haft ansvar för inköp av repertoar till körer och referenslitteratur samt instrument.

16 Konfirmand 2011 Under våren bestod konfirmandgruppen av 11 antal konfirmander och 10 ledare, dessa träffades under tre helger (januari, februari och april.) samt på ett helgläger i Uppsala i Mars och ett längre läger på Sörgården utanför Örebro i slutet på april. Tre konfirmander döptes under våren, en under påsknattens gudstjänst i Hallstaviks kyrka och två på lägret på Sörgården. Den 7/5 anordnades i Hallstavik tävlingen Konfakampen en dag för konfirmander i hela kontraktet fylld med tävlingar och samarbetsövningar. Dagen avslutades i Hallstaviks kyrka med Gudstjänst innehållande drama och rockmusik. Dagen samlade ca 130 personer. Den 28 maj konfirmerades 11 st i Häverö kyrka och 1 st i Singö kyrka Av dessa valde 6 st att till hösten fortsätta som ledare. Den 11/ började 18 st nya konfirmander sitt konfirmandår och åkte inledningsvis till Aspnäs lägergård för en början på konfirmandåret. Därefter träffades gruppen under en helg i månaden under oktober, november och december med teman som Vad är GUD? Vem är Jesus och gemenskap för VEM? Konfirmandledarna Konfirmandledargruppen bestod under våren av ca 10 unga ledare som tillsammans gått en ledarutbildning på Gotland hösten För dem inleddes våren med ledarutbildnigen SOFIA (Tema: Relationer och ansvar) som anordnades av Uppsala stift vid Undersviks stiftsgård. Utöver den utbildningen deltog ledarna vid samtliga konfirmandhelger under våren samt vid förberedande träffar och utvärderingar efter konfirmandhelgerna. I maj åkte också ledargruppen till Uppsala för en ledaravslutning med grillning och kubb hemma hos Anna- Karin Timan. Höstterminen inleddes med att de 9 ledarna (3 gamla och 6 nya ) tillsammans med persona åkte till Gotland för sin ledarutbildning, där avhandlade och utbildades vi i ämnen som Vad är en gudstjänst, hur fungerar en grupp, vad är viktigt att tänka på när man leder en andakt etc. Utbildnigen varvades med studiebesök i Visby och vid Hoburgsgubben. Frivilliggruppen. Frivillig gruppen har under året bestått av 8 äldre och yngre personer som känner att de har tid och lust att hjälpa till vid konfirmandhelger och läger med ex. matlagning eller andakter. Under våren och hösten har gruppen framför allt funnits med som köks ansvariga och bistått hungriga konfirmander och ledare med mat vid läger och konfirmandhelger. Dessutom var

17 några ur denna grupp med vid en relationspanel som konfirmanderna hade under våren i samband med konfirmandhelgen om kärlek och relationer.

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn!

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! KYRK PORTEN Häverö-Edebo-Singö församling nr 4 december 2012 Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! Jag har varit präst i snart 20 år. Inte särskilt lång tid men ett visst perspektiv ger det i alla fall.

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12

LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 (1/5) Plats och tid S:ta Annagården, tisdagen den 12 september 2013, kl. 19.00 21.00 för sammanträde Beslutande Övriga deltagare Håkan Johanson, ordförande Carina Nilsson, kyrkoherde Anette Palmstjärna

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 101-116

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer