Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling skall ha de fastigheter och lokaler som behövs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det har varit utgångspunkten för församlingens långsiktiga arbete med fastigheter. Vid slutet av 2011 har församlingen följande fastigheter och byggnader: Edebo kyrka, Hallstaviks kyrka, Häverö kyrka och Singö kyrka Klockstaplar i Edebo, Hallstavik och Häverö, Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Edebo prästgård, Singö prästgård, Lundinsgården Tomtmark på Singö och i Bergby. Verksamhetslokaler vid Häverö kyrkogård Under året har inga fastigheter avyttrats men beslut har tagits i kyrkofullmäktige om förvärv av fastigheten Norrtälje Hallsta 18:2, Almerska villan. Villan är tänkt att inrymma församlingens förskola. Inräknat alla uthus och bodar finns totalt 39 försäkrade enheter. Alla fastigheter är försäkrade genom Kyrkans Försäkring AB. Vi gör årligen en genomgång av försäkringsläget på alla kyrkor och fastigheter. Under året övertog församlingen förvaltningen av Edebogården från den ideella föreningen Stiftelsen Edebogården. Frågan om Edebogårdens framtid har sysselsatt utskott och kyrkoråd under året och ett avgörande kommer runt halvårsskiftet 2012! Kyrkofullmäktige har fastställt nya taxor för uthyrning av församlingens lokaler. Församlingens uthyrningsbara objekt var vid årsskiftet alla uthyrda. Församlingspedagogen Tomas Folkegård fick kontrakt på att hyra Edebo prästgård, komminister Ulrika Vinge Baydoun fick kontrakt på stora lägenheten i Lundinsgården, utbildningsföretaget Lernia hyrde lilla lägenheten i Lundinsgården och dessutom hyrdes lägenheten på Missionshuset tillfälligt ut till Iman Agati. Edebo klockstapel, där det var risk för att en bjälke som stora klockan sitter på kunde rämna, blev under året färdigreparerad och antikvariskt godkänd. Församlingen fick ett bidrag på kr ur den kyrkoantikvariska ersättningen beviljad av Uppsala stift. Då reparationen blev dyrare än beräknat fick församlingen ett löfte från stiftet om att under 2012 få prövat om ett extra bidrag kan utgå. Den kulturhistoriskt intressanta 1500-tals mässhaken i Singö kyrka blev under året lagad och åtgärdad av Gunnel Berggrén vid Uppsala domkyrka. Ritningar på hur den skulle kunna förvaras i Singö kyrka togs fram till beslut i kyrkorådet av arkitekt Lotta Gustafsson.

2 Kyrkorådet beslutade sedan att mässhaken skall fotodokumenteras och att församlingen vill ha den museiförvarad. Arkitekt Lotta Gustafsson ritade ett förslag på förhöjning av läktarbarriären i Singö kyrka. Länsstyrelsen i Stockholms län godkände förslaget och planen är att arbetet skall bli klart under år På Singö kyrka upptäcktes under året skador på fasaden och dessa åtgärdades av Husrestauratören i Uppsala AB. Klockstapeln vid Häverö kyrka rödfärgades under året. Församlingsgården fick under året ett nytt kök, som efter upphandling, byggdes av JW Byggteknik AB. För service och tillsyn på församlingsgårdens ventilation och värme har vi avtal med YIT i Uppsala. Vi har under året haft bevakning på församlingsgården, Edebo och på Häverö genom Hallstaviks bevakning ek för där Bertil Jansson under året ingått i styrelsen. Föreningen svarar för bevakning i samverkan mellan ortens företagare och anlitar G4S för bevakningen som sker alla dagar mellan och och utgår från vakten vid pappersbruket. Vi har larm anslutet till larmcentral och vid larm nattetid kallas bevakningsbilen ut till larmat objekt. Under året har vi fortsatt förbättra de ljudanläggningar vi disponerar. Edebo prästgård fick under året ett nytt reningsverk till avloppet och bergvärme installerad. Församlingen ansökte under året hos lantmäteriet om att få göra ett antal åtgärder. Klart blev att på Norrvreta 1:8 blev tomten runt församlingshuset en egen fastighet. Under året diskuterades och påbörjades Parkprojektet som syftar till att göra en park runt församlingsgården och att bygga till lokalerna och i anslutning till församlingsgården uppföra ett kapell. Begravningsverksamheten Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkan utför. Kyrkorådet är formellt huvudman för begravningsverksamheten i församlingen. Verksamheten är en del av vår totala verksamhet men särredovisas så att intäkter och kostnader skall fördelas riktigt. För att tillgodose personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har Länsstyrelsen utsett särskilda begravningsombud som har till uppgift att granska vårt uppdrag. Under året blev Bengt Ericsson från Norrtälje nytt begravningsombud. Under året har Gunilla Lindgren fortsatt att gå igenom alla gravrätter. Digitala gravkartor har beställts via företaget SWECO i Falun. De har under året inventerat och gjort mätningar för att kunna producera de digitala gravkartorna. Vi använder datasystemet GEOGRAV i vårt arbete och har alla gravadministration i systemet GRAV från företaget Agrando. Flera ur personalen har utbildats i systemen under året. Under året fick minneslunden på Singö kyrkogård en översyn och upprustning med bistånd av Kröns trädgård. Efter en olycka på en kyrkogård i Västergötland fick vi en viktig påminnelse om att se till dubbningen på alla gravstenar. Här är det ett delat ansvar som gäller mellan förvaltning och gravrättsinnehavare. Personalen har under året utfört trädvård på våra kyrkogårdar.

3 Begravningsverksamheten är en del av vårt centraliserade vaktmästeri som förutom att sköta begravningsverksamheten även svarar för inre tjänst i kyrkorna, lokalvård, fastighetsskötsel och annat vaktmästeri. Enheten sköter även de serviceåtaganden vi har i form av gravskötsel. Vi hade under 2011 ca 550 åtaganden. Kyrkofullmäktige beslutade om taxeförändring under året som skall gälla från Årets leverans av blommor kom från Wallby trädgård i Rimbo. Församlingen har avtal med Norrtälje-Malsta församling om tillhandahållande av gravplats för muslimer. Avtalet med Uppsala kyrkliga samfällighet om kremationer har förnyats och omförhandlats. Kanslienheten Kanslienheten har arbetat med församlingens administration, budget, bokföring, bokslut, kollekt-registreringar, bokningar av kyrkliga handlingar, information, hemsida, inköp och en hel del annat. Kansliet har även regelbundna möten med församlingens revisorer och ser till att revisorerna ges möjlighet att granska och bedöma församlingens verksamhet, ekonomi och administrativa rutiner. För datasupport har vi under året har vi anlita företaget Vikingdata i Norrtälje. Vi har under året inköpt ett antal datorer i syfte att förnya och förbättra standarden. Vi har också ingått avtal med Kyrknätet om användande av Svenska kyrkans intranät. Kansliet har samordnat församlingens arbetsmiljöarbete och genomfört tillsammans med skyddsombuden skyddsronder. Under året har Arbetsmiljöverket inlett en granskning av hur församlingen hanterar frågor som rör buller och vibrationer. Församlingen har beställt en genomgång från Länshälsan i Uppsala Information Kansliet har svarat för församlingens informationsverksamhet som innehåller fyra nummer av Kyrkporten, annonser i Vi på Väddö, annonser varje fredag i Norrtelje tidning med predikoturen i samverkan med de andra församlingarna inom tidningens spridningsområde, utformning av affischer och annonser. All information har haft en enhetlig layout och vi följer Svenska kyrkans grafiska profil. Ulrika Södrén anställdes som informatör under året och tillträdde tjänsten i november Personal Under året anställdes Ulf Engström som kyrkoherde i församlingen, Ulrika Vinge Baydoun som komminister, Ulrika Södrén som informatör, Sören Ljungberg som vikarierande musiker, Linus Bloms anställning övergick från säsong till kyrkogårdsarbetare på heltid och Khalda Harmiz anställdes som barnledare på deltid (instegsjobb). Tobias Jansson arbetade som praktikant inom vaktmästeriet och Urban Malmros bistod husmor som praktikant. Under året lämnade Carina Franzén sin tjänst på kansliet och började ett nytt jobb i Matteus församling i Stockholm. Komminister Emma Tribell lämnade församlingen för tjänst i

4 Sollentuna församling, kantor Anna-Karin Timan slutade för att studera vidare och Anders Nilsson slutade som kyrkogårdsarbetare för att starta egen verksamhet. Följande personal var anställd vid årets slut: Kyrkoherde Ulf Engström Komminister Håkan Sandvik Komminister Ulrika Vinge Baydoun Diakon Britt Eriksson Kantor Ingrid Eskemyr Kantor Sonny Gustafsson (tjänstledig) Vik kantor Sören Ljungberg Församlingspedagog Tomas Folkegård Musikpedagog Annica Forssell Barnledare (75 %) Emelie Harning Barnledare (50 %) Khalda Harmiz Husmor Marie-Louise Nordström Kanslichef Bertil L Jansson Ekonomiassistent (75 %) Monica Henne Informatör Ulrika Södrén Förvaltningsassistent Gunilla Lindgren Kyrkogårdsförman Tommy Karlsson Kyrkvaktmästare Peter Karlsson Kyrkvaktmästare Sven-Allan Edehamn Kyrkvaktmästare Ulla Blom Kotkajuuri Kyrkvaktmästare (20 %) Leif Sundberg Kyrkogårdsarbetare Linus Blom Kyrkogårdsarbetare Ann-Sofi Halt Örefors Kyrkogårdsarbetare (65 %) Kicki Magnusson (sjukledig) Säsongsarbetare Rickard Lundstedt

5 Barn och Ungdom Öppen förskola Tid: Onsdagar Öppen verksamhet för föräldrar tillsammans med barn mellan 0-6 år. Här ges möjlighet att tillsammans dela en gemenskap med andra barn och vuxna. Vi leker, pysslar, sjunger, fikar, pratar och har kul ihop. Verksamheten kan fungera som en första kontakt med Svenska kyrkan och leda vidare in i övrig verksamhet. Under året har ca 40 olika familjer besökt oss. Vid några tillfällen har det kommit så många besökare samtidigt att vissa valt att gå hem pga trängsel. När det kommer många samtidigt finns behov av en extra ledare för att hinna med att välkomna, samtala och ordna fika mm. Större lokaler är önskvärt. Vi har tillsammans med Babysången genomfört en resa till FURUVIK. Tanken är att den ska upprepas en gång varje vår. Av besökarna har några även fortsatt till Babysång, Kyrkans barntimmar mm. Kyrkans barntimmar Tid: Fredagar Verksamheten startade hösten Syftet är att erbjuda en kristen verksamhet för barn 4-5 år. Vi utgår huvudsakligen från Barnens Bibel när vi pysslar och skapar. Under hösten har sju barn besökt oss regelbundet. Eftersom kommunen har ändrat tiden då 15-timmars barnen får vistas på sin förskola, så att den krockar med vår verksamhet, finns en viss oro att deltagarantalet kan komma att sjunka istället för att öka. Miniorer Tid: Torsdagar Verksamhet för barn 6-9 år. Ca 10 barn/grupp. Vårterminen 2011 startade vi med temat Bön, då barnen bl a fick sy sitt eget bönehjärta som används varje andakt. Sedan fortsatte vi med temat Fasta, som genomsyrade hela församlingen. Under hösten hade vi Medmänniska gör skillnad som tema. Efter vårterminen slutade Tomas som ledare och ersattes av Khalda.

6 Intresset för de olika tema vi haft har varierat mellan barnen, men oftast är de intresserade och entusiastiska. De vill gärna göra något praktiskt, och många gillar att dramatisera. Något vi kan vidareutveckla? Juniorer Tid: Tisdagar Verksamhet för barn år. Ca 10 barn. Juniorerna har under 2011 utgått ifrån samma tema som Miniorerna, vilket har fungerat bra. Även Juniorerna tycker mycket om att dramatisera, något som vore jätteskoj att bygga vidare på. Lördagen den 26 december ordnade vi JULKUL för barn som deltar i vår verksamhet. Ålder 6 år och uppåt. Det blev en heldag fylld av pyssel och julstämning. Vi avslutade med en liten andakt som leddes av Ulrika. Minijuniorer Tid: Fredagar Verksamhet för barn 6-12 år. Även Minijuniorerna har under 2011 haft samma tema som Miniorer och Juniorer. Det har fungerat bra. Ett glatt och livligt gäng. När Församlingshuset på Singö är upptaget huserar vi antingen i kyrkan eller i prästgården. Det fungerar för det mesta bra, dock kan det behövas en anpassning av aktivitet. Det faktum att vi inte har en egen lokal innebär också att vi vid varje tillfälle behöver frakta med oss allt material. Husmors verksamhet Året började med avtackning av kommunister Emma Tribell i kyrkan och lunch på församlingsgården. I maj åkte 30 personer på församlingsresa till Filipsstad med en övernattning. I slutet av maj hade vår syförening besök av norra kontraktets syföreningar och det bjöds på soppa och tårta till kaffet. 70 personer kom till den dagen. Vägkyrkan det året utökades med två veckor så att det sammanlagt blev sex veckor och att även Singö hade vägkyrka för första gången. Mina bullbakerskor såg till så att Edebo och Häverö hade åttahundra bullar att bjuda på.( Singö hade egen servering.)

7 Det som dominerade året var ombyggnaden av köket som tog 10 veckor att genomföra, då är inte undanplockningen och iordningställandet inte medräknat i den tiden. Under den tiden fick all verksamhet som tillexempel diakonicenter utgå ifrån lilla lägenheten i Lundinsgården. ( Känslan var som att vara i en liten husvagn och koka soppa.) Hösten fortsatte sedan med präst konvent och födelsedagsfest i september. Kyrkoherdeinstallation i oktober. 70-årsfest och Edeboprojeket var också stora saker under hösten. I december hade vi avtackning för vår kyrkomusiker Anna-Karin Timan, barngruppernas avslutning med gröt och jullunch för personal, kyrkvärdar och förtroendevalda. Alla aktiviteter har gått bra under året, dock har det varit synd att försäljningen av kaffe och bullar under vägkyrkan i sommar inte slagit väl ut och det mesta av kaffet och bullarna slängts efter dagens slut. Ombyggnaden av köket tog mer tid och kraft än jag hade räknat med. Varje dag var det nya beslut som skulle tas, men jag är väldigt nöje med resultatet. Köket känns större och är mer lätt arbetat. Något annat jag lagt märke till under hösten att det är större uppslutning kring allhelgonahelgen. Fler kommer till Klockargården för fika och samtal. Diakoni Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonicenter Öppen verksamhet tisdagar och torsdagar kl Antalet besökare har ökat under året. Kring bordet vid sopplunchen på tisdagarna (kl.12) samlas personer varje vecka. Gemenskapen är god, liksom oftast soppan. Torsdagarnas andakt (kl.12) samlar en mindre grupp, men de upplevs väldigt viktiga för dem som deltar; gemenskapen med varandra och med Gud. På DC är flera personer tillfälliga besökare och några tittar in ibland, men de flesta är stammisar som ser Diakonicenter som sitt andra hem och som har stort förtroende för oss som finns där, både personal och frivilliga. DC vill vara en plats dit man kan komma hur man än mår och finna trygghet och gemenskap med andra, och få råd och stöd i livet. Detta är ett levande MÅL som vi ständigt jobbar mot. DC följer året runt högtider och fester (kyrkliga och andra) och firar det tillsammans, t ex midsommarsillen, surströmmingsfest, sportlovskorvgrillning, jul- och påskfest. En utfärd till Uppsala med Lennakatten gjorde vi den 24 maj. Hjälpsökande och matkassar.

8 Enskilda personer söker sig till kyrkans diakoni med olika behov av hjälp. Många vill ha hjälp när livets pussel (ekonomi och/eller livssituation) inte går ihop. Många upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker akut hjälp på t ex Soc. Det kan vara en särskild anledning till att ekonomin inte gått ihop en viss månad. Under året 2011 har diakonin kunnat ge hjälp, ekonomiskt eller med en matkasse. Detta behov och antalet hjälpsökande har ökat sedan föregående år. Samtalen kring dessa problem är också viktiga. Och själva mötet med en annan person. Julmatkassar och julklappar har lämnats till ett flertal familjer. Samtalskontakter Antal personer som söker sig till diakonin för enskilda samtal har också ökat under det gångna året. Samtalen rör sig om livet, tron, livets svåra, sorg mm. Det känns angeläget och viktigt att tid finns för detta. Kontakten med mig har vid flera tillfällen förmedlats genom olika samhällskontakter, via bl.a personal inom vården, omsorgen och hemtjänsten. Öppet Hus Öppet Hus-träffarna för daglediga har under våren haft som tema: Min hembygds kyrka. Träffarna har samlat en trogen skara av personer som aktivt och positivt har deltagit i samtal och föredrag och besök i alla våra fyra kyrkor. Höstterminens tema, som var diakonins månadstema och som antogs i all församlingsverksamhet, har varit: Medmänniska, gör skillnad! En församlingsresa till Filipstad ordnades helgen 28-29/5, dit också Öppet Hus var inbjudna. Edeboprojektet I projektet, som handlat om att utveckla församlingsarbetet i Edebo, och som UB har lett, har Väs varit delaktiga. Bl.a med planering och diskussion och mer handfast genom en info-dag där vi träffade ortsbor i och kring Edebo. (den 29/10) Den gamla syföreningsgruppen har jag fortsatt att under 2011 sammankalla för att ordna kyrkkaffen i Edebogården. Denna grupp har gärna ställt upp och de har fixat fika på påskdagen, pilgrimsdagen och på första advent. Tanken är att de ska utgöra en stomme av aktiva frivilliga i Edebo. Gudstjänster En viktig uppgift för diakonen är att synliggöra diakonin i församlingen och i gudstjänsten. Att jag själv som diakon ibland medverkar känns av den anledningen angelägen. Under 2011 har min medverkan i gudstjänster varit på påskdagen, diakonins dag, en vanlig kvällsmässa 23/10, allhelgonahelgen, julafton på Kristinagården och annandag jul. Vid gudstjänster på Kristinagården och August Jansgården har jag medverkat under året, enligt schema. Fortbildning Inom Uppsala stifts själavårdsnätverk har en kursdag i Uppsala ordnats, den 30/8, med ämnet: Om syndernas förlåtelse. Stiftets diakonidag var i Gävle den 11/10. Den 11-12/11 åkte husmor och jag till Sigtuna stiftelsen på kursdagar med rubriken: Vad gör vi med döden. Vad gör döden med oss. Dessa fortbildningstillfällen har varit utvecklande och givande.

9 Födelsedagsfesterna Tillsammans med övriga i Väs har vi ordnat och genomfört två fester för att fira våra församlingsbor. Den 21/9 var det fest för alla som under året 2011 fyllt 80, 85, 90, 91 och mer. Det blev en trevlig fest för ca 80 personer. Senare på hösten bjöd alla 70-åringar in till fest med buffé den 16/11. Till denna kväll kom ca 45 personer. Trevligt och uppskattat. Tankar om året 2011 Kontakten med församlingens ungdomar har begränsats till Döden-helgen i mars, då jag följt med på konfahelgen i Uppsala. Helgen har bl.a varit på besök på krematoriet. Känns roligt att ha fått vara med på denna intensiva och innehållsrika helg. Från 1 mars har jag arbetat 80 % och gick upp i full tid den 1/9. Det finns mycket jag önskat ha kunnat utföra men inte mäktat med. Något som ligger mig varmt om hjärtat är Leva vidare-grupp. Skolkyrkan Körläger barnkörer mars Dygnsläger från fredag em till lördag em med församlingens barnkörer på Singö, avslutades med konsert och andakt i Singö kyrka. Vi sjöng, lekte, tävlade och busade i ett dygn. Blev mycket lyckat, mer sånt! Sing-ö-Sång Barnkör på Singö med barn i åldrarna 6-10 år, fredagar kl Vi har lagt mest tid på att öva inför Gudstjänster och körprojekt och skulle behöva göra mer rörelsesånger och mer skapande, som tar vara på barnens kreativitet och aktivitetsbehov. Påskvandring v.16 Fyra vandringar per dag onsdag 20 och torsdag 21 april vid Edebo Kyrka.14 grupper, 240 elever, kom. Mycket uppskattat. Bra att ha två hela veckor i förväg att förbereda på. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Juniorövernattning Pyjamasparty 7-8 maj med start på lördagskvällen då vi åt middag ihop, såg film och deltog i kvällsgudstjänsten i Hallsta kyrka. Avslut på söndagsmorgonen med gemensam frukost. Bra att lägga övernattningen i samband med konfakampen för en mer spännande kvällsgudstjänst. Lyckat resultat, såväl deltagare som personal var nöjda. Sommarkul v Dagläger två veckor i juli med utflykter, lek, bus och kul. Alla församlingens barn bjuds in, inte enbart de som tidigare deltar i verksamhetsgrupperna. Tio barn deltog Själva lägret

10 blev lyckat men vi stötte på flera problem med logistiken: Fler än en ansvarig föreståndare behövs, Sven-Allan och Anna-Karin hade såväl Sommarkul som alla förrättningar och Gudstjänster och fick således jobba 200 %. Jag blev därför den som ensam var ansvarig för planering, förarbete och efterarbete. Vi behöver ha mer planeringstid i direkt anslutning till lägret och inte enbart flera veckor före. Sista anmälningsdag för deltagare måste vara före personalens sommarledigheter för att underlätta planeringen. Bättre marknadsföring i förväg behövs, t ex i samband med påskvandringar. Skolkyrkokampanj K-dagarna Under skolornas planeringsdagar v.32 och 33 informerade jag om vad Skolkyrkan kan erbjuda. Själva informationen funkade finfint, jag blev väl emottagen och fick komma till varje enhet (Gottsta-Skebo-Herräng; Skärsta; Hallsta F-6; Hallsta 7-9 samt Singö skolor). Förfrågan till skolorna angående detta bör dock ske redan under VT, för att det ska vara lättare att planera hösten. Lärarfortbildning/inspirationsträffar i musik Alla förskole- och lågstadielärare bjöds in till församlingsgården för inspirationsträffar i musikämnet med syfte att ge de lärare som undervisar i musik utan behörighet i ämnet mer kött på benen. Vi hade ett pass med inriktning mot lågstadiet och ett pass med inriktning mot förskolan, vardera pass à 2 timmar. Så många lärare anmälde sig att vi fick genomföra varje pass vid två tillfällen. Träffarna blev oerhört uppskattade och skulle behöva genomföras varje år. Skolkyrkoverksamhet värdegrundsarbete Tre skolklasser à 5 pass vardera under HT i åk 3-5. Arbetet syftade till team building och förebyggande av trakasserier och annan kränkande behandling. Tyvärr blev arbetet lite inklämt mellan all annan verksamhet för skolkyrkans räkning under HT. Dessa pass borde istället ha genomförts när jag hade mer luft i schemat. Av skolpersonalen och eleverna blev arbetet ändå uppskattat och väl emottaget. Studiebesök Riddarskola Två hela arbetsdagar i september, i Skellefteå S:t Olovs församling, fick jag ta del av Riddarskolan och Skolkyrkans övriga arbete. Skolkyrkan i Skellefteå är en egen, central, enhet som arbetar ut mot övriga kyrkor och pedagoger i församlingen. Jag fick många fina inputs och goda kontakter. Sångsamling förskolor Ca en tisdag i månaden under 1,5 h har jag och Emelie besökt Slåttergubbens förskola för att leda deras sångsamlingar. Två grupper, en med barn 1-3 år och en med barn 4-5 år, får 45 min sångstund var. Detta är oerhört uppskattat och har spridit sig till andra förskolor, så under VT kommer vi att genomföra sångsamlingar även på andra förskolor.

11 Globala veckan Under v.46 organiserade jag två olika föreläsningar om barn i Afrika på skolorna. Den ena föreläsningen hölls av Håkan Sandvik och den andra av Anna-Lena Forsman och Kerstin Lundgren. De höll 7 föreläsningar var på tre av skolorna. Det var oerhört uppskattat av skolornas personal och elever och borde kunna bli ett stående inslag under Globala veckan. Julvandring Fem vandringar per dag onsdag 14 och torsdag 15 december samt två vandringar tisdag 13 december vid Församlingsgården. 17 grupper, 353 elever, kom. Mycket uppskattat men jag led brist på planeringstid i förväg och hade sju hundra andra projekt (läs fyra) att styra med samtidigt. Även om vandringarna roddes i land med den äran, var jag helt utmattad efteråt. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. De verksamheter som jag inte har utvärderat här är Konfirmandverksamheten, Dopfesten i Häverö i juni, skolavslutningarna i juni, Julkul 26/12, Verksamhetsgruppernas Julfest 11/12 med Anna-Karins avtackning, samt skidresan till Idre i januari -12. Anledningen till detta är att jag inte har haft huvudansvaret för dessa verksamheter. Jag har dock deltagit såväl i planeringen inför, som genomförandet av, dem. Eftersom all skolkyrkans verksamhet är s k rörlig del har jag valt att utvärdera i kronologisk ordning, utan annan uppdelning. De fasta delar jag har är Sing-Ö-Sång och konfirmander, vilka i egentlig mening inte ingår i skolkyrkans verksamhet. Genomförda Kurser och utbildningar 2011: Barn i Gudstjänsten, Mariagården Norrtälje 3/3-11. Församlingspedagog-forum i Sigtuna 14-15/3-11. Lilla Liten Babyrytmik Sthlm 22/3-11. Lilla Parvel Babyrytmik Sthlm 23/3-11. Barn och ungdom med särskilda behov, Undersvik 29-31/3-11. Majkens mammelucker Babyrytmik Sthlm 1/6-11. Studiebesök Riddarskolan Skellefteå S:t Olov 19-21/9-11. Små fötter och stora Gympaskor, Undersvik 27-29/9-11. KYRKOMUSIKEN I HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ FÖRSAMLING Ingrid Eskemyr

12 Övergripande mål Musik som öppnar vägar mellan Gud och människa och förstärker ord och handling. Musik som stärker samhörigheten mellan människor. Musik som hjälper och ger delaktighet i arbetet med församlingsbyggande. Musik som ger glädje och energi, både till en själv och till andra, i ett givande och tagande. Musik som en möjlighet till ett aktivt utövande, i sång och spel, i församlingen. Musik som utveckling i färdighet och interpretation, tolkning. Babysång - rörelse, lek och sång med föräldern som stimulerar. Ca 14 barn med föräldrar har träffats en gång i veckan i Missionshuset.2 grupper. Till dessa träffar kommer föräldrar och barn av sig själva, efter vanlig annonsering. Barn och föräldrar har medverkat i Små och stora gudstjänster. Ledare Maria Åberg (studiecirkel) 100% kantorstjänst med speciell inriktning barn och ungdom /Anna-Karin Timan Sångfåglarna en barnkör 6-9 år. De övar varje vecka i Missionshuset och har framträtt i Små och Stora gudstjänster. De har varit med på delar ur SONDOmässan HT 2011, tills m vuxenkörerna. De sjunger alla slags sånger och visor, modernt som klassiskt. Under 2011 har de varit ganska få, 6 barn, och här behövs ett större framträdande, kanske i form av ett projekt, spel, drama, tillsammans med de andra sjungande barnen och ungdomarna. Tonfiskarna en barnkör år. De övar varje vecka i Missionshuset, dagtid, och framträder i Små och Stora gudstjänster. De sjunger alla slags sånger, och lite mer ung gospel. Under 2011 har de varit ganska få och det är kanske då tillsammans med äldre ungdomar som kören skulle kunna växa. Singösong en barnkör 6-12 år. De övar varje vecka på Singö i Församlingshuset, dagtid, och framträder i Singö k:a i gudstjänster. De har haft en barnkörsdag i Singö.Dessa barn sjunger helst på Singö och det har varit svårt att få dom att komma till Hallstavik.

13 Konfirmanderna Anna-Karin Timan har deltagit i alla helgträffar, resor och gudstjänster där konfirmanderna varit med, samt på föräldramöten. Unga ledare A-K T har varit med på Unga ledares fortbildning, resor och träffar. Orgelelev A-K T har haft en elev från högstadiet i Hallsta och undervisat henne i orgel, en gång/veckan, i Hallstaviks k:a. Rockverkstan A-K T har utgjort länken mellan kyrkan och ledaren i Rockverkstan. Ledare Anders Lindquist. Gruppen har medverkat i några gudstjänster. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar A-K T har tjänstgjort på torsdagar; begravning och mässa, fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel och söndagar på gudstjänster växelvis med Ingrid Eskemyr i våra fyra kyrkor. Budgetansvar A-K T har haft budgetansvar för barnkörerna. Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) 100% kantorstjänst med speciell inriktning på vuxna. / Ingrid Eskemyr Edebokören En vuxenkör som tränar i Edebogården en kväll i veckan. Kören har framträtt i Edebo k:a vid de stora högtiderna, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Seniorkören och Hjärtans fröjd. Kören är 12 pers och har haft 24 framträdande på året.den här kören har en fin intonation, sjunger 3-st och känner starkt för Edebobygden. Repertoaren är fast knuten till de kyrkliga högtiderna. Kören har tillsammans med Seniorkören tränat och framfört I Guds vind, med dans,rörelse och sång VT 2011, samt SONDO mässan HT Det har framförts i flera av våra kyrkor, tillsammans med barnkör. I Väddö kyrka framfördes mässan gem m flera körer i kontraktet. Kören passar den som vill sjunga på kvällstid. Seniorkören En vuxenkör, 24 pers, som tränar i Församlingsgården en eftermiddag i veckan. De har framträtt i Hallstavik kyrka, speciellt vid Internationell gudstjänst, i samband med Hallstamässan och vid många andra gudstjänster, på båda äldreboenden i Hallstavik, gjort många ekumeniska framträdanden här och på andra orter, samt samarbetat i större musikaliska sammanhang med Edebokören och Hjärtans fröjd.

14 De har under året haft 23 framträdanden. Den här kören sjunger 3-4 st och passar den som vill sjunga på dagtid. CD skiva Edebokören och Seniorkören har under året spelat in en CDskiva, med titeln Varje liten människa ( Årets tema i kyrkans verksamhet var Medmänniska - gör skillnad ) Inspelningen tog en dag, med hjälp av en professionell tekniker. Urvalet på sånger bestämdes av att körerna under året gjort många program runt läsarsånger. Själva arbetet med inspelningen stärkte körernas intonation, samarbetet och glädjen i att sjunga! Inspelningen ägde rum i Edebo kyrka. Hallsta Gospel En vuxenkör, som tränar i Församlingsgården en kväll i veckan. Den är 4-st och repertoaren är gospelsång. Kören består av 25 pers och utgörs till viss del av yrkesverksamma, vilket gör att den passar för den som vågar sig på avancerad engelska och vill träna kvällstid. En viktig inspirationskälla är Stockholm Gospels anordnande av en heldag i konserthuset i Stockholm, där kören efter en lång arbetsdag, i en 1500mannakör, gav konsert i konserthuset på slutet av dagen. Hallsta Gospel har framträtt på midnattsmässor, gospelkonserter, i samarbete med andra gospelkörer (Rimbo och Norrtälje) och även gjort en kortare körresa. Gudstjänster, mässor, begravningar, dop och vigslar IE har tjänstgjort fredagar på begravningar, lördagar på dop och vigsel, söndagar på gudstjänster, växelvis med Anna-Karin Timan, i våra fyra kyrkor. IE har haft musiken, och ibland andakten, på AugustJansgården och Kristinagården, nästan alltid tillsammans med Seniorkören eller Edebokören. Sommarmusiken och annan anställning av extra musiker under året IE har ansvarat för planering och genomförande av musik under året, med budgetansvar för allt utom barnkörerna. Orglar, pianon, flygel, gitarrer och trummor IE har haft ansvar för underhåll och stämning av instrumenten i församlingen. Det finns 5 orglar, 7 pianon, en flygel, 2 elpianon, 10 gitarrer och 6 trummor (congas och trumlådor) Det finns också elinstrument med trumset, och en mängd rytminstrument.

15 Orgeln i Singö kyrka håller bra, mjuka stämmor, vasst intonerade 2`. Går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Hallstavik kyrka håller inte stämning och är alldeles för vass i valet av stämmor. Orgelbyggare jag talat med rekommenderar att byta ut några stämmor och lägga till en 8`som ett mjukt stöd för koralackompanjemang. Orgeln i Häverö kyrka, går att spela på vid strömavbrott, då det finns bälgtrampa på orgeln. Orgeln i Edebo kyrka är en elektrisk orgel - inga problem bara det finns ström! Den gamla orgeln i Edebo kyrka går att spela på 1:a man med ett fåtal registerandrag, pedalen går inte att använda. Pianot i Singö kyrka håller stämningen ganska bra. Det finns ett piano som står i, och tillhör Församlingshuset på Singö. Pianot i Hallstavik kyrka håller inte alls. Måste stämmas när det behövs för ackompanjemang. Pianot i Edebo kyrka är ett utmärkt piano som håller stämningen. Pianot i Häverö kyrka är ett piano som behöver stämmas då och då. Pianot i Edebogården är inte ngt vidare och behöver stämmas då och då. Pianot i Klockargården håller ganska bra och används mycket lite. Pianot i Missionshuset håller ganska bra och används ganska lite. Flygeln i församlingsgården håller stämningen dåligt. Används mycket och stäms lite då och då. Ett problem kan vara att kylfläkten i rummet är väldigt stark och blåser rakt på flygeln. Det finns ett elpiano i kapellet i församlingsgården och ett elpiano på Singö. Gitarrer finns det en i varje kyrka och i kapellet. Schema, vikarier och affischer IE har under året haft ansvar för schema för musiker och anställning av musikvikarier, samt utformning av affischer (tills med Carina på exp). Gemensam planering Under året har vi haft ca 4 tim gemensam, obligatorisk planering i arbetslaget, per vecka. (Inte inräknat egen planering, förberedelser och övning) Repertoar IE har haft ansvar för inköp av repertoar till körer och referenslitteratur samt instrument.

16 Konfirmand 2011 Under våren bestod konfirmandgruppen av 11 antal konfirmander och 10 ledare, dessa träffades under tre helger (januari, februari och april.) samt på ett helgläger i Uppsala i Mars och ett längre läger på Sörgården utanför Örebro i slutet på april. Tre konfirmander döptes under våren, en under påsknattens gudstjänst i Hallstaviks kyrka och två på lägret på Sörgården. Den 7/5 anordnades i Hallstavik tävlingen Konfakampen en dag för konfirmander i hela kontraktet fylld med tävlingar och samarbetsövningar. Dagen avslutades i Hallstaviks kyrka med Gudstjänst innehållande drama och rockmusik. Dagen samlade ca 130 personer. Den 28 maj konfirmerades 11 st i Häverö kyrka och 1 st i Singö kyrka Av dessa valde 6 st att till hösten fortsätta som ledare. Den 11/ började 18 st nya konfirmander sitt konfirmandår och åkte inledningsvis till Aspnäs lägergård för en början på konfirmandåret. Därefter träffades gruppen under en helg i månaden under oktober, november och december med teman som Vad är GUD? Vem är Jesus och gemenskap för VEM? Konfirmandledarna Konfirmandledargruppen bestod under våren av ca 10 unga ledare som tillsammans gått en ledarutbildning på Gotland hösten För dem inleddes våren med ledarutbildnigen SOFIA (Tema: Relationer och ansvar) som anordnades av Uppsala stift vid Undersviks stiftsgård. Utöver den utbildningen deltog ledarna vid samtliga konfirmandhelger under våren samt vid förberedande träffar och utvärderingar efter konfirmandhelgerna. I maj åkte också ledargruppen till Uppsala för en ledaravslutning med grillning och kubb hemma hos Anna- Karin Timan. Höstterminen inleddes med att de 9 ledarna (3 gamla och 6 nya ) tillsammans med persona åkte till Gotland för sin ledarutbildning, där avhandlade och utbildades vi i ämnen som Vad är en gudstjänst, hur fungerar en grupp, vad är viktigt att tänka på när man leder en andakt etc. Utbildnigen varvades med studiebesök i Visby och vid Hoburgsgubben. Frivilliggruppen. Frivillig gruppen har under året bestått av 8 äldre och yngre personer som känner att de har tid och lust att hjälpa till vid konfirmandhelger och läger med ex. matlagning eller andakter. Under våren och hösten har gruppen framför allt funnits med som köks ansvariga och bistått hungriga konfirmander och ledare med mat vid läger och konfirmandhelger. Dessutom var

17 några ur denna grupp med vid en relationspanel som konfirmanderna hade under våren i samband med konfirmandhelgen om kärlek och relationer.

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA]

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA] [CONFIRMARE=BEKRÄFTA] Välkommen som konfirmand! Varje år är det omkring hundra ungdomar i församlingen som blir konfirmerade. Nu inbjuder vi främst dig som är född 2002 att bli konfirmand under kommande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Det har vänt! Dagarna blir allt ljusare och vintermörkret naggas i kanten. Fåglarna har börjat att kvittra igen och redan i slutet av mars ställer vi

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober Kista kyrka 30 år Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober KISTA KYRKA 30 ÅR TISDAG 30/9 Kista kyrka, vad berättar byggnaden? En kväll om själva kyrkobyggnaden med kyrkorum och angränsande verksamhetslokaler.

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Funderar du på om du ska konfirmeras?

Funderar du på om du ska konfirmeras? ANMÄL DIG FRÅN 19 MAJ Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam. Varje år konfirmeras drygt 30 000 ungdomar i Sverige. Konfirmationen handlar om att ha roligt och att träffa nya kompisar.

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling!

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! 3/17 Vi hälsar Björn välkommen! Som präst får man möta människor i livets olika skeenden och i varje människomöte finns det en berättelse.

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska?

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KONFIR MATION 2012 De här symbolerna står för tro, hopp & kärlek. Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KAN JAG TVIVLA I KYRKAN? ÄR GUD EN GUBBE PÅ ETT

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

SÄTT HELA KYRKAN I GUNG

SÄTT HELA KYRKAN I GUNG Målet är att vi genom improvisationer skall jobba fram olika dramer som gruppen kan på drama (inga förkunskaper behövs). och Svenskakyrkan har vi (åtminstone) två givna scener att framföra våra dramer.

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad är konfirmation egentligen? Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

A&M A&M. Alla bilder i den här foldern är från våra konfagruppers vanliga dagar och läger. De är tagna av konfirmander och ledare.

A&M A&M. Alla bilder i den här foldern är från våra konfagruppers vanliga dagar och läger. De är tagna av konfirmander och ledare. 16/17 A&M MA Alla bilder i den här foldern är från våra konfagruppers vanliga dagar och läger. De är tagna av konfirmander och ledare. Hej hej! Du läser just nu en inbjudan till konfirmation. I år är det

Läs mer

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t F S Ö N RSAML E D R Å M I N L G KO VER 5 1 KSAMHE 0 2 TER VÅREN pen förskola p Ö Do p er p Vuxengru p igslar v & B aby sång K gr örer avnin r ga i n o D ia k up per Be r rup s gr Ba ng per G u d s tj ä

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst

I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst samarbetskyrkan.se I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst varje söndag klockan 11 och flera

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 KYRKAN Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 Det finns ett ord som återkommer i livet identitet. Vem är jag? Vem vill jag egentligen vara? De svaren förändras troligtvis genom åren. Senaste decennierna

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 1 2014 Svenska Kyrkans församlingsblad Nytt liv När det här församlingsbladet kommer ut i brevlådorna är det kanske fortfarande några veckor kvar innan de första vårblommorna

Läs mer

Café och luncher i Vara väst

Café och luncher i Vara väst Café och luncher i Vara väst Måndagsfrukost Varje måndag i Vara församlingshem 09.00-11.00 En stund av gemenskap. Vi fikar och pratar. Du kan även läsa tidningen Vi träffas varje måndag t.o.m 18 december

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

Månadsprogram April Grangärde kyrka Grängesbergs kyrka Säfsnäs kyrka GRÄNGE-SÄFSNÄS FÖRSAMLING

Månadsprogram April Grangärde kyrka Grängesbergs kyrka Säfsnäs kyrka GRÄNGE-SÄFSNÄS FÖRSAMLING Månadsprogram April 2013 Grangärde kyrka Grängesbergs kyrka Säfsnäs kyrka GRÄNGE-SÄFSNÄS FÖRSAMLING Gemensamt i församlingen Volontärer från Tanzania 15 april 19 maj i Gränge-Säfsnäs församling! Phinias

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Det bästa jag gjort...!

Det bästa jag gjort...! Det bästa jag gjort...! välkommen som konfirmand på lidingö Konfirmation 2011 Konfirmationstiden är bra därför att man träffar nya människor och har sjukt kul! Det är inget man vill missa! säger Frida,

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm Ekumenisk Gudstjänst Söndag den 23 januari deltog vår församling i den årliga ekumeniska gudstjänsten som arrangeras av Huddinge

Läs mer

Dags för konfirmation!

Dags för konfirmation! Dags för konfirmation! 2017-2018 Öppna och se vilka alternativ som finns för dig... Vill du träffa nya kompisar och ha kul med andra ungdomar? Vill du lära dig mer om dig själv och andra? Har du funderat

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Sol, vind och vatten!

Sol, vind och vatten! Klart du ska konfirmeras! Konfirmation handlar om allt möjligt, som till exempel kärlek änglar, vänskap, sorg, rädsla, döden. Vem är du och vem vill du vara? Hur var det med Jesus, kan man prata med honom

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM Konfirmationsresa till Kreta Följ med på en annorlunda resa, både i det inre och till det yttre. Vår första träff äger rum den 4/12 2016. Därefter träffas vi söndagarna: 29/1 19/2, 26/3. Helgen 20-21/5

Läs mer

Höstterminen 2016 MI LJ

Höstterminen 2016 MI LJ BA RN &FA Höstterminen 2016 MI LJ Välkommen! hälsar Barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus församling Familjemässa (med nattvard) Familjemässan är till för hela familjen! Gudstjänsten är hjärtat i

Läs mer