Minnesanteckningar från NWPCA s konferens februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från NWPCA s konferens 15-19 februari 2013"

Transkript

1 Minnesanteckningar från NWPCA s konferens februari 2013 Cirka 320 personer hade anmält sig till NWPCA s Annual Leadership Conference and Exposition i Orlando, Florida. Mötet inleddes med ett styrelsemöte den 15 februari. En tillbakablick gavs över vad som hänt Efter att Bruce Scholnick avled, gick Sam McAdow in och stöttade den amerikanska föreningen, vilket han senare fick stående ovationer för. Till ny direktör har sedan Brent McClendon valts. Han har skoglig bakgrund, och har bl. a arbetat med virkesfrågor, lobbying och även samarbetat med Europa genom European Timber Trade Federation. Brent McClendon presenterade sig. Han är en karismatisk talare som redan nu sade att han hade en del idéer för den amerikanska föreningen. Det skall bli spännande att se vad han kommer att fokusera på. En stor del av styrelsemötet ägnades också åt att diskutera uppköpet av Mark White s Best Load och hur det skall användas i framtiden. En hearing skedde även med den nye ägaren, som intygade att företaget endast skall använda programmet internt. Många var dock skeptiska. Under tiden har det skett en vidareutveckling av PDS och en ny modul för medlemmarna som kallas LoadSync, se PDS sid 6. Den 16 mars ägde kommittémöten rum. Undertecknad deltar i Standardiserings- och Forskningskommittéerna. Standardiseringskommittén diskuterar krav på fuktkvot för pallar och förpackningar i nationella standarder, i synnerhet fuktkvot och kvalitetskrav för pallar och träemballage till läkemedels- och livsmedelsindustrin. I USA har klorfenolbehandlade pallar utvecklat obehaglig lukt och smak på läkemedel och orsakat problem för branschen. Denna typ av behandling förekommer inte i Europa men är vanlig i Syd- och Mellanamerika. GB berättade om våra förpackningsriktlinjer och de metoder som diskuterats för pasteurisering av pallar i Europa. Även standardiseringsarbetet inom ISO TC 51 Pallar och ISO TC 122 Förpackningar diskuterades. Det har kommit förslag på nya arbetsområden från Korea och Japan, som verkar överlappa existerande standarder, bl. a testmetoder för pallar. GB framförde att vi är emot nya förslag som överlappar tidigare/pågående arbeten. Frågan kommer även att behandlas vid ett TC 51 möte i Stockholm i sommar. Inom Forskningskommittén diskuterades pågående lagstiftning och arbeten som sker rörande food safety. Här diskuteras användning av returpallar, medelantal pallresor för olika pallar, undersökningsmetoder för kontaminering, alternativa material och deras hygieniska egenskaper. Vidare diskuteras LCI/LCA och EPD för pallar och förpackningar. Särskilt IKEAs byte från träpall till plastprofiler och wellpallar diskuteras mycket, eftersom IKEA är en stor användare av lastbärare. En produkt som också börjat bli intressant i USA är halvpallen. Nya typer av butiker, display och distribution har medfört en ökad användning av halvpall. Denna har ju funnits i Europa i många år

2 men har inte alls haft samma användning i USA, där inte heller returpallar varit särskilt vanligt. Vad som kommer alltmer är krav på miljövarudeklarationer eller LCA studier. Best manufacturing practice och best handling practices studeras för pallar i olika material och för olika ändamål. Från svensk sida delar vi med oss av tidigare studier inom området. I USA upplevs nu ett uppsving för träpallar. Problemet är brist på råvara och i synnerhet skogsarbetare. Genom tidigare nedgång har många sadlat om och därför sker inte avverkning i den takt som behövs. Den februari hölls föredrag rörande många olika områden. Bland de särskilt intressanta märks Mike Ogle s ekonomiska utblick för materialhanteringsindustrin och de indikatorer som används, bl. a Housing starts som är en indikator av stort intresse för vår branch. Den är nu i en accelererande fas, se bilaga 1. While continuing to expand on an annual rate of change basis, Material Handling Equipment Manufacturing has shifted from the "accelerating growth" to the "decelerating growth" phase and may continue to vacillate between these phases over the next nine to

3 fifteen months as in prior expansion cycles. Notice that other key sectors are shifting to other phases of this cycle as we//. Residential investments. Housing Starts is an indicator of residential investments. The change in Housing Starts signals changes to expect in consumer durables, materials, non-residential constructions etc. This indicator reliably led manufacutring activity throughout all pahses of the business cycle until the last cycle. A correction in housing is in process and will continue beyond New Orders(blå linje) - Shiipm ents - Ho usi1ng Starts -HS + 21 Mike Ogle tog även upp nya trender för USA - ökad återvinning, nya transportvägar (Panamakanalen), ökad inflyttning till storstäder, e-commerce, post-order, nya förpackningar och integrerade distributionskanaler, människan- automatiseringmaterialhanteringsinnovationer. Han gav också exempel på trender för olika drycker. Kommunikation Ett roligt, inspirerende och lärorikt block rörde kommunikation under rubriken Sluta prata och börja kommunicera. Här följer några av föredragshållaren Mark Wiskup s synpunkter. Att tala är inte nödvändigtvis att kommunicera eller uppnå något (även om du själv tycker det du säger är lysande). Att göra en presentation är inte nödvändigtvis att kommunicera (även om du vet hur fantastisk din presentation är).

4 Att tala om vad du vet är inte nödvändigtvis att kommunicera (även om du förpackat stora mängder av data för att stödja din punkt). Prata fort är det största hotet mot att kommunicera effektivt (tala långsamt och du får större framgång). När du saktar ner kan du skapa bättre övergångar och få åhörarna att bättre lyssna och förstå budskapen. Utveckla en agenda för varje möte, samtal och presentation. Agendan skall fokuseras på nya aktioner som förändrar status quo. Använd frekvent bilder av framtida framgångar eller misslyckande i stället för att bara använda fakta. Skapa talande bilder. Mer substantiv, mer verb färre adjektiv och adverb. Gör dina framtidsbilder trovärdiga genom att använda verkliga historier om gjorda framgångar. Historier om dem, historier om dig.ditt företag och du blir mer minnesvärda när du talar om hur ditt företag skapat framgång för sina kunder. Kom till kärnpunkten snabbt och hjälp andra göra detsamma. Gör pauser ofta särskilt när du besvarar en fråga. Beröm mindre ofta. men mer tydligt Din kritik blir mer konstruktiv när du fokuserar på detaljerna. Fler substantiv och verb, färre adjektiv och adverb. Ta emot en komplimang. Det är det första steget mot en ny kontakt. Erkänn när du har fel. Be om ursäkt och gå vidare. Kommunikationsfällor med uttryck som bör undvikas är Ärligt talat, Uppriktigt sagt,. För att säga sanningen,. Undvik även uttryck (optimistiska tveksamheter) som Så vitt jag vet, Jag kan inte se varför, Jag hoppas verkligen det Undvik subtila uttryck som I själva verket och I princip De undervärderar mottagaren. Undvik också industrijargong. Tala enkelt och tydligt. Repetera inte frågan till frågeställaren utan ge dem vad de vill ha: ett svar. Undvik alltför många siffror. Ge varje siffra en betydelse, särskilt när det kommer till priser. Repetera ofta men säg inte att du repeterar. Undvik Som jag tidigare sagt, Låt mig upprepa. Undvik att Lova att göra sitt bästa. Mottagaren bryr sig inte eller tror att du ljuger. Se också bilaga 2.De som är intresserade att lära sig mer kan skicka efter nyhetsbrev från

5 Hardwood lumber Mark Barford från National Hardwood Lumber Association informerade om virkesmarknaden för lövträ i USA. Det finns gott om virke men brist på skogshuggare. Från 1950 har virkesbeståndet ökat från 400 miljarder board feet (bf )till mer än en biljon board feet, Produktionen var som högst 1999 med 12,6 miljoner bf men ligger nu på ca 6 miljoner och ett kapacitetsutnyttjande på närmare 80%. Det har skett stora förändringar i tillgång och på användningsområden. Andelen lövträ i pallindustrin har ökat; cirka 45% av virket används till emballage. Exporten har också ökat, särskilt Kina nämns som en ny exportmarknad. Estimated Consumption of NA Hardwoods (source Hardwood Market Report) Total 12.9 BBF 6.94 BBF 7.28BBF Pallets 34.9% 45.1% up.3% Exports 9.3% 17.2% up 11.7% Ties 5.5% 13.7% up 6.1% Flooring 10.8% 7.2% up 7.8% Cabinets 9.3% 5.6% up 6.9% Millwork 10.1% 5.6% up 8.3% Furniture 20.1% 4.6% up 3.5% Även här visades exempel på användningen av trä i enfamiljsvillor, i golv och användningen i Kina, se bilaga 3. Vad som kan hindra tillväxten är rundvirkesexport, konkurrerande material, miljöaspekter och att certifiering inte sägs vara praktiskt genomförbart. Utmaningar för framtiden är bl. a små marginaler, minskad tillgång på utrustning och personal, begränsad promotion, byggsektorns ändrade inköpsvanor, konkurrens mellan pallar och slipers och världsmarknaden.

6 Han avslutade med uppmaningen att komma ihåg det förflutna, vara realistisk i nutid och optimistisk för framtiden. PDS. John McLeod III demonstrerade ett nytt verktyg till PDS som kallas LoadSync. Det är en mjukvara för pallanvändarna som är integrerad med PDS. Kunden identifierar pallasten och aktuella hanteringskrav, vilket skickas till palltillverkaren. Genom att ge underlag för hantering, lagring och transport kan sedan förslag till palldesign skickas till kunden från tillverkaren. Denna modul är gratis för den som leasar PDS. Pharmapallets. Bakgrunden är att pallar till läkemedelsindustrin som behandlats med vissa klor- och bromfenolföreningar reagerat och utvecklat obehaglig lukt och smak. Detta är behandlat i några artiklar av Edgar Deomano, NWPCA, se bilaga 4. Del 1 behandlar bakgrund och åtgärder Background on the recalls Fungicide 2,4,6 tribromophoenol (TBP) and 2,4,6 trichlorophenol (TCP) Taint 2,4,6 tribromoanisole (TBA) and 2,4,6 trichloroanisole (TCA Corrective action/preventive action (CAPA) Know the pallet supplier Pallet management part of audit No halogenated fungicide ISPM 15 HT only Household clean Stored high and dry Del 2 rör träslag, virkeskvaliteter Wood species Lumber and pallet component grades Pallet design, manufacture and recycling ISPM 15 Mold growth, prevention and control

7 Storage and shipment Och del 3 hanteringsrutiner, kvalitetssäkring, GMP mm. Supplier Quality Assurance (SQA)/Supply Chain Integrity (SCI) Pallets must be part of SQA/SCI Develop user requirements Implement these requirements/specs Moisture content(?) Good manufacturing practices and good distribution practices (GMP/GDP) 1. Standard Operating Procedures 2. ISPM 15 compliance 3. Know pallet supplier 4. Pallet management as part of audit program Del 4 handlar om transporter mm Akutellt är också en ny lagstiftning med förslag till frivilliga guidelines för transport och hantering samt förslag till vissa definitioner enl nedanstående Clean and sanitary/sanitized necessary and appropriate Clean = no debris, soil, blood, oil, leaves Sanitized = uses heat or chemicals to effectively reduce 99.9% of pathogens Equipment must be cleaned and sanitized Wooden bins could be used if they are adequately clean and sanitary for their intended use. Cleanable or designed for single use Unlikely to support growth or transfer of bacteria If you reuse food-packing material, you must take measures to ensure that food-contact surfaces are clean such as by cleaning and sanitizing or using a clean liner Exempel på hanteringsrutiner från skörd till tallrik framgår av bifogar schema.

8 Ett stort block handlade om försäkringar, arbetsmiljö samt Obamas sjukvårdsreform. Denna har mött stort motstånd från industrin och reformen verkar mycket komplicerad. Många anställda vill inte betala delar av en sjukförsäkring då det finns fri sjukvård, sägs det. Tolkningen av ISPM 15 har varit en fråga mellan NWPCA och American Lumber Standard Committee, där NWPCA befarar att implementeringen inte drabbar alla lika, se utdrag ur brevväxling bilaga 5. I anslutning till mötet fanns också en utställning där olika leverantörer visade sina produkter. Stockholm den 5 mars 2013 Gunilla Beyer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete?

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Av: Ebba Sunnerman och Ida Vesterinen BC09. Butikschefsutbildningen Examensarbete VT 2011 Handledare Lars

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Första steget mot en elskad faktura

Första steget mot en elskad faktura Första steget mot en elskad faktura Ett arbete kring hur elfakturor kan förenklas med hjälp av lättläst och form Handledare: Johan Sundström Examinator: Inger Orre Examensarbete i Informationsdesign, 15

Läs mer

Affärssystem En positiv förändring eller katastrof?!

Affärssystem En positiv förändring eller katastrof?! Affärssystem En positiv förändring eller katastrof?! - En kvalitativ studie där SAP förenas med Porters värdekedja. Författare: Irene Andersson Handledare: Per Nilsson Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl Ale Gymnasium Nödinge VÅRT FADDERFÖRETAG 2002-05-31 Gustav Persson Andreas Gustavsson Projekt 2, IT-Lots NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och

Läs mer

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04135 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN TO WHOM IT MAY CONCERN 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN THE FUNCTIONALITY OF THE PUBLIC MARKET WHITE PAPER WITH AN OPEN SOURCE METHOD TO DEFINE THE PUBLIC

Läs mer

Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja

Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja Varumärkeskriser Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv Linda Johansson & Marcus Lilja Kandidatuppsats 15 hp Vårterminen 2010 Handledare: Mikael Andéhn English title: Brand crises management Cause and

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2015 Rapport 0176 Joakim Sternö, Volante Research Tobias Nielsén, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader. Direktmarknadsföringens alternativ En fallstudie för Logosol AB

Institutionen för skogens produkter och marknader. Direktmarknadsföringens alternativ En fallstudie för Logosol AB Institutionen för skogens produkter och marknader Direktmarknadsföringens alternativ En fallstudie för Logosol AB Direct marketing alternatives A case study at Logosol Markus Forsbäck Examensarbeten ISSN

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

Nyhetsbrev för PhotonicSweden

Nyhetsbrev för PhotonicSweden Nyhetsbrev för PhotonicSweden Innehåll sida Inledning 1 PhotonicSweden är igång! 2 Svenska Optiksällskapet och PhotonicSweden 3 Swedoptronics och PhotonicSweden 3 Optik- och fotonikdagarna 4-5 Tjänster

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LILLY BENGTSSON & KRISTINA PANDUREVIC Institutionen för Bygg- och miljöteknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer