Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/ :42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123"

Transkript

1 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/ :42:42 AM Started: 152 Completed: 123

2 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor % 2 2. Små och medelstora företag inom tjänstesektorn (1-49 anställda) % 3 3. Små och medelstora företag inom produktionssektor (1-49 anställda) % 4 4. Övriga företag inom tjänstesektorn % 5 5. Övriga företag inom produktionssektorn % Total % Average Jag är mycket nöjd med konferensen. Sum Percent Graphical Illustration 2.1 Hela konferensen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Förmiddagen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Eftermiddagen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Six sigma var smalt och det var inte angivet när man valde workshop. Det gjorde att utbytet av den inte blev så bra. Kanon bra ledare som delat med sig av erfarenheter mm. Lite tokigt på en nollfelskonferens med så många felstavningar: banderoller, deltagarlistan, Norrmejeriers presentation... Liten detalj, men ger ett slarvigt intryck. Korrekturläsare! Effektivisera gärna logistiken kring lunchen, mycket bättre att sitta ned i Äpplet. Lättare att knyta kontakter också vid ett matbord! Workshopen om nyckeltal var inte så bra. Hade velat haft mer om hur man ska tänka kring nyckeltal och mätning. Nöjd med konferensen i stort. Bra föreläsare tycker jag. Gav mig viss inspiration. Kanske till en annan gång snäva upp ytterligare kraven på dess inriktning vad gäller erfarenhet och kunnande inom inom specifikt kunskap Toyota handboken och översatt applicerat till oss västerländska kulturen med arbetssätt och vinklar som passar "vår" verksamhet Hade hoppats på mer konkreta tips kring nyckeltal på eftermiddagspasset, men överlag nöjd ändå. Kunde inte följa med i diskussionen i eftermiddagsgruppen. Hörde inte frågorna kommentarerna från deltagarna. Bra upplägg Lite synd att man inte kunde höra på alla Workshops, var svårt att välja Mycket bra presentationer. Jättebra att få välja ett område på em. Bra, men för många deltagare. Mer diskussionsöppningar hade varit önskvärt. FM. Bra föreläsningar, saknade dock de utmaningar de haft i sina projekt samt hur resultatet nåtts Lunchen hade varit mycket bättre nere i äpplet - svårt att äta när det inte finns sitt/ståplat vid bord. Var ju kaos även förra året så därför förstår jag inte önskan om att ha lunchen i Pub Freja igen. Eftermiddagen var synd att den var lite för basic - hade varit kul att se exempel på hur vll och indexator faktiskt använder målstyrning. ej bara 2

3 allmänt om målstyrning. dock kul med mentometerknapparna och Pia är väldigt tydlig och strukturerad. Väldigt inspirerande föreläsare på förmiddagspassen! Jens Boman, vilken ledare! en sån borde finnas på alla arbetsplatser. Bra mix med företagsrepresentanter från olika brancher. Det ger en bra bild av att Lean går att applicera på olika företagstyper. Eftermiddagen (visualisering) var på nybörjarnivå. Iofs ok för dem som är nya men jag har hållit på med det en del och hade kanske lite för höga förväntningar Läkaren var ointressant och orelevant för dagen. Han passade på en ledarskapsdag. Lunchen var inte så bra, saknades sittplatser till alla och maten var i och för sig god men lite för lite. Jag känner väl att nivån var lite "basic" för den som jobbat med Lean tidgare. Hade varit roligt med ett riktigt spjutspetsorganisation inom området. En bra mix och ett fint tillfälle att för mig, som var där som privatperson, att knyta nya kontakter och inspireras av andra som också är intresserade utav LEAN-arbete. Vad gäller workshopen om Sex Sigma hade det varit på sin plats med en mer utförlig beskrivning om vilken karaktär av verktyg det var och dess tillämpningsområden. Det visade sig i mycket liten grad vara applicerbart på vår verksamhet. Passet med Jens Boman var mycket intressant men kanske inte så mycket "LEAN"... Workshopen gällande Visualisering skulle kunna göras betydligt bättre, gav mig inget. Sorry :( Lunchen i programmet stämde inte. Upplevde att Six Sigma workshopen blev lite tung statistiskt. Grupprummet var inte heller bra. En workshop i ett trångt konferensrum utan bord var inte bra! Kanonbra konferens! Mikrofon till de som hade frågor saknades. Bra blandning på föreläsare. Både i fokusområden och vilka företag/bransher som representerades. Vissa delar hade väldigt lite koppling till Lean Jag valde fel på eftermiddagen. Det jag gick på var för grundligt. Vart något för enkel workshop runt visualisering. Lunchen i Freja var ett misslyckande, det hade varit betydligt lugnare (lägre ljudnivå) och trevligare att få sitta ner i Äpplet deltog ej på em Lite ont om tid för workshopen Six Sigma. Intressant, rolig och medskapande! Mentometerknappar var skoj! Föreläsarna var väldigt bra. Det hade en röd tråd och fick fram viktiga huvudpunkter. Lunchserveringen hade dåligt flöde och kan förbättras. Skull också se fler tillfällen för diskussioner mellan deltagare, mer bikupor. Rätt nivå på seminarierna. Bra att kunna välja vitt skilda inriktningar på eftermiddagen. Trångt och lite bökigt på lunchen. Inte ok med platsen för lunchservering, för få sittplatser Eftermiddagens seminarier borde "varudeklareras" bättre. Blev för mycket "basic" prat Jens var rolig och intressant att lyssna på, eftermiddagen var också bitvis givande och tankeväckande, ex. då många av oss som satt där inte hade koll på vilka mål vårt företag har. Jag deltog i workshop "grunderna lean". Det var dock ingen workshop men föreläsningen var bra ändå. sakr mer tillfällen till utbyta av erfarenhet var ej med på eftermiddagen. Förmiddagen var br men jag hade dock förväntat mig mer av punkten Mål och strategier med Jens Boman. Jag tyckte inte riktigt att han hade kopplat ihop det med LEAN-tänket. 4 Har konferensens innehåll varit applicerbart för er i er organisation? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average

4 5 delvis Fått lite nya infallsvinklar och ideer. Ja det tycker jag Lean kan vara svårt att översätta till en offentlig förvaltning, men förmiddagens föreläsare respresenterade såväl kommun som landsting vilket var bra. Jag har fått en del saker verifierade gällande ifall jag är på rätt väg eller inte. Fast jag tror inte min ledning har varken tålamod eller förståelse för vad det skulle kunna ge... Förändring är alltid en förändring. Det går ju inte bara att säga att nu kör vi Lean. Mycket "karameller" att ta till sig. Vårt företag är för toppstyrt för att en LEAN-modell på lokal nivå skulle vara applicerbar, varför en sådan här konferens är snarast frustrerande med tanke på hur LEAN-arbetet går till hos oss. Små gulkorn här och där kan man alltid ta med sig. Gett lite nya vinklingar på tillämpning av Lean. Bra frågor och lite nya uppslag Alltid bra med exempel och olika case när man ska gå vidare med eget arbete. Viktiga input kring värderingar och principer Jag är för närvarande arbetssökande men har stor erfarenhet utav att LEAN arbete lönar sig. I mitt fall så sänkte vi vår sjukfrånvaro bland personalen samt ökade trivseln/delaktigheten och i förlängningen det personliga engagemanget på varje kostnadsställe/enhet hos min senaste arbetsgivare. Svårt att säga i så tidigt skede, men det var ju absolut några russin som vi kan inplementera i små team och bland oss teamleaders Ja det skaoar driv i redan existerande arbetssätt. Att man får extra energi att börja fortsätta. Best parktice är något som alltid tillför. I min bransch; kultur och kreativ näring, anser alla från kulturpolitiker till chefer och mellanchefer att LEAN och förbättringsarbete är ett hot mot deras inflytande, det är farligt för det uppfattas som kontroll, och att det är skadligt för kulturens nyttoaspekt kan ta över på bekostnad av de immateriella värdena. Jag hade velat få exempel på hur kultur mäts utan att det uppfattas som farligt, utan bara bra och användbart. Det fick jag inte med mig. Det logistiska LEAN arbetssättet utifrån nyckeltal och redovisning av dessa var klockrent för vårt arbete. Gav mycket inspiration Jag tar med mig tankar om arbetssätt och idéer om hur jag ska sprida kunskapen vidare i organisationen. Handlar mest om att få bekräftelse på att även vi på mitt företag tänkt rätt. Kan vara svårt att få ideer som går att CTRL C - V, men det är inte heller riktigt syftet med att åka på en konferens som denna. Inget nytt förutom energikick av Indexator! Redan applicerat men på högre nivå. Dagen tillförde inget nytt däremot en ögonöppnare för olika sektorer kan använda samma metoder och verktyg 6 Har konferensen varit kompentenshöjande? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Frågan kanske skulle nyanseras lite Men skulle önska mer specifik inslag / föreläsning inom området som skulle komplettera de redan som finns. Kanske en moderator som syr ihop hela dagen med ideer och förslag. Kanske blev lite lösryckt när vi återsamlades efter workshop, kan jag tycka Snarare inspirerande. Inga nya fakta framkom. Jag har med mig mycket kunskap sedan tidigare men det skapar dialog med andra kollegor vilket kan leda till utveckling Inget nytt! Det sades inget revolutionerande. Kändes som några var dåligt 4

5 förberedda. Bilderna på tavlorna ser jag som stenåldern. Detta är 2013 och vi använder withboards och postitlappar! Detta sätt erbjuder noll flexibilitet. Jag har varit med om att lappar faller bort och att det suddas oavsiktligt. Var skall de vara och vad skulle det stå? Läkaren måste älska sig själv. Gör som mig! Jag är bäst och är facit. Ödmjukhet! Ödmjukhet och känsla. Var fanns det? Vårt företag är för toppstyrt för att en LEAN-modell på lokal nivå skulle vara applicerbar. Konferensen har snarare stärkt åsikten att en lokal LEANmodell är ytterst viktig. Delvis. Mycket repetition, vilket inte är dumt Däremot mycket inspirerande Absolut Inget som jag inte redan visste. Alltid kul med repetition och att få tips på nya erfarenheter/kunskaper. Jämställdhets perspektivet Indexator och Jens Boman ledarskap Alltid nyttigt få inspiration och en dags nätverkande Det var viktigt att mina kollergor på nyckelpositioner fick det budskap jag försökt gett dem senaste månaderna från att håll. Diskutera problem och lösningar med andra företag stärker en egen kompetens. På sätt och vis. Absolut - eftersom det var erfarenheter ur arbetslivet som illustrerades, föreläsarna utgick inte från ett invant läromaterial. Inspirerande att lyssna på andra. Svårt att göra några stora kompetenshöjningar på bara en dag men utifrån investerad tid tycker jag att jag har fått lite matnyttigt. Se kommentar ovan Nej inte än. 8 Har konferensen genererat nya kontakter och/eller projektidéer för er? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Etta av mina syften med att deltaga För tidigt att säga. Det ger säkert ringar på vatten tror jag i någon form Flera duktiga deltagare med goda ideer Nya kontakter och info om nätverk och kommande konferenser som jag tror jag kan ha stöd i. Att nätverka var det bästa. Vi är ju ett säljbolag. Mycket bra att få träffa folk från olika branscher. Projektidéer finns, men toppstyrningen (från nationell nivå) i företaget gör att det i stort sett är omöjligt att införa. Men tiden får ha sin gång, och till slut kanske högre ledningen kommer till insikt. Vi har börjat med införande av Lean-tänk inom löneadministration. Dagen har gett både tips och idéer, men även nyttig kunskap för att få detta att funger. Ja, men det krävs en ledning som är intresserad och drivande. Som säljare av tjänster avseende god psykosocial arbetsmiljö fanns möjligheter till nätverkande under pausar. Tyvärr sitter personer tillsammans med dem man känner, men på lunchen blev det kontakt. Mingeltiden är viktig för att vidga kontaktytorna. I viss mån idéer till förbättringar i pågående processer Kanske till och med ett nytt jobb : ) Kanske inte kontakter men ideer har det gett! Verkar i södra Sverige. se svårigheter med att upprätta liknande kontakter som jag redan har närmare min arbetsort Ja, men man orkar inte dra det ensam. De chefer som borde varit med fanns inte där. Ja - speciellt inom ledarskap och redovisning av nyckeltal. Inte i det här läget. Det fins dock tankar om hur jag kan fortsätta med kvalitetsarbetet på min arbetsplats Jag sittter inte heller i den ställningen att jag kan dra upp projektideer. Några nya kontakter 5

6 Nån nu kontakt, inga nya idéer 10 Vilka förväntningar har du på 0-felnätverket under vinter/vår ? 1. inga speciella Jag tror att det finns ytterligare vinster att göra genom att förmedla erfarenheter från fler typer av förbättringsramverk och metoder som använts/används i länet (exempel ISO-standarder,CMMI, SPICEdefinitioner, BSC-styrkort, Audits/Assessments, Operativ kvalitetssäkring, m.m.).jag återkommer senare för en diskussion om vilken ambition som 0- fel vill ha. Mera nätverksträffar kanske nätverkskaféer Fler konferenser av samma typ, med inbjudna gäster som bjuder på sin Lean-inspirerade verklighet! Fortsätt erbjuda intressanta och inspirerande seminarier/konferenser. Aktuell, uppdaterad information på forumet/hemsidan. Nätverksträffar Kanske hjälp med specifika frågor? Bolla ideer med mätverket? Inga förväntningar i dagsläget. Gärna fler mindre seminarier med mer specifika ämnen, exempelvis kvalitetsverktyg. Är lite tveksam till att det kommer att bli någon fortsättning så länge jag är kvar på detta företag. Av den anledningen kan jag inte ha några förväntningar... Fortsatta intressanta seminarier. Bättre organisation vid lunchen. Att få tips, idéer och inspiration som jag kan använda i mitt dagliga Leanarbete. Saknas. Att på ett bra sätt samla all den kunskap och erfarenhet vi har i närområdet i detta ämne. Visa att vi inte behöver resa mer än 100 mil söderut för att bredda vår kunskap inom LEAN. Även att 0-fel håller ögonen öppna för alla olika aktiviteter som finns i närområdet och upplyser oss andra om dessa. Att den fylls med innehåll från alla parter Hoppas att hemsidan och det digitala forumet kommer igång - dvs att det blir olika trådar av diskussion att följa/delta i. Lunchföreläsningar skulle vara intressant, ibland är 1-2h konferenser de mest givande. N skulle kunna bjuda in just chefer inom olika företag och offentlig förvaltning till ett lunchmöte och informerar strategiskt i vinsterna av lean och "det är lätt att göra rätt"-filosofin. Som inspiration med exempel från både näringlivet och offentlig sektor. Att en "stor" föreläsare dyker upp. Arrangera gärna några workshops i stil med de som hölls på em i aktuella Lean-frågor Att man tar det ett steg högre. Hur gör de som lyckats bäst inom Lean? Framgångsfaktorer och hur håller man liv i arbetet? Vilka tekniska hjälpmedel finns? Process IT's infostöd hade varit roligt att få en grundligare genomgång på och inte bara nämnas i en bisats. Värdefulla kontakter Bra med cases och andras erfarenheter: Vad som lyckats bra och fallgropar att se upp med. Olika sätt att gripa sig an LEAN eller liknande processer. Att utöka min kunskap Mer ingående kring Lean för de företag som kommit en bit på resan... Stora Att få nya ideer och få bra bollplank. Nu skall jag skriva in mig i nätverket. Ladda ner och smälta ner de intryck som respektive presentation gett. Hitta nått fokusområde att prioritera. Jag förväntar mig såklart fler utbildningsdagar likt ovan, så chans ges gå de eftermiddagsblocken som nu inte hans med Att mina kollegor kommande tid med hjälp av er kan komma lite mer in i den här världen. Spännande aktiviteter Typ samma upplägg, få presenterat hur andra företag och organisationer har jobbat med lean. Mer av de goda exemplen. Att de som har makten att underlätta för alla oss kvalitetsansvariga blir mer 6

7 öppna och också intresserar sig för ämnet. Fler träffar - kanske kortare lunch el. afterwork seminarium, både för att bygga nätverk och för att utbyta erfarenheter. Inget speciellt jag kommer att tänka på. Ska ha koll på webben! mer träffar Vore roligt med något studiebesök på ett företag som kommit långt i någon Lean modul. Kanske skulle ni kunna styra upp några olika studiebesök utifrån samma upplägg som eftermiddagen, man får välja den inriktning som känns mest aktuell/intressant för tillfället. Att hemsidan blir aktiv och att forumet kommer igång mer små arbetsgrupper där annan kontakt kan knytas. 11 Har informationen om konferensen varit tillräcklig? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Kanske kunde ha varit lite fylligare presentation inför konferensen. Se ovan Kanske lite mer om vilka föreläsare som skulle närvara och vad de skulle berätta om. Jag kunde inte hitta det men det kanske stod där Lite för magert angående workshoparna Mycket bra arrangerat av det praktiska runt konferensen Mer om vad Workshops skulle innehålla innan man skulle anmäla sig. Ramlade över konferensen av en slump, alltför sent osv, men god vilja från vår lokala lean-grupp gjorde att jag kunde gå Hade gärna sett att det skickades ut t.ex. något form av "månadsbrev" eller dylikt där det framgår var 0-fel arbetar med och kanske nyheter osv kring detta ämne både regionalt men även nationalt. Mycket dåligt flöde i slutet i garderoben. Kräv att de ska ha mångdubbel bemanning Antar att man ska anta att kategoriseringen ovan gäller den verksamhet man själv tillhör, men det var inte tydligt! Fick höra talas om konferensen av en kollega. Det var inte lätt att hitta information. Hittat information både på internet och i tidningar, vilket är bra. Kan vara bra med lite påminnelse om konferensen tidigare än dagen innan via mail. Och så vill jag passa på att tacka för en mycket trivsam dag med fin inramning och ett bra värdskap. Vi syns igen nästa år. MVH Annica Simonsson Skellefteå. Se ovan Jag var anmäld och fick ta del av den! Vet inte hur jag kom över denna konferens, men det var mitt arbete med att identifiera nyckeltal som gjorde att jag anmälde mig. Moderator Åsa var mycket bra och ska ha stor eloge för att hon var så noga med att upprepa vad som sas i "salongen". Minus för val av "matplats", det är inte lätt att stå och äta när man inte har någonstans att ställa ifrån sig glas och tallrik Informera i så god tid som möjligt om vilket datum ni planerar konferensen nästa höst så att vi kan reservera dagen/dagarna i mycket god tid! Även om programmet inte är klart är det önskvärt att få ta del av prel datum. bra initiativ akn utveckas och bli väldigt bra, senaste träffen bra på eftermiddag Jag skulle ha önskat mer information om innehållet i de workshops som vi fick välja bland. 7

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56 Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014 Skapad av: Susanna Lantz Publicerad: 2014-11-11 13:42:40 Påbörjade undersökningar: 56 Avslutade: 56 Filtrera följande urval Visa respondenter från

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Slutrapport VI+DOM=OSS

Slutrapport VI+DOM=OSS Slutrapport VI+DOM=OSS Sammanfattning Idén till projektet VI+DOM=OSS väcktes redan under 2010, då vi blivit inspirerade av Foreningen Nydansker och deras projekt Dansk arbetsplatskultur. Vi hade dessutom

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer