Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/ :42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123"

Transkript

1 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/ :42:42 AM Started: 152 Completed: 123

2 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor % 2 2. Små och medelstora företag inom tjänstesektorn (1-49 anställda) % 3 3. Små och medelstora företag inom produktionssektor (1-49 anställda) % 4 4. Övriga företag inom tjänstesektorn % 5 5. Övriga företag inom produktionssektorn % Total % Average Jag är mycket nöjd med konferensen. Sum Percent Graphical Illustration 2.1 Hela konferensen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Förmiddagen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Eftermiddagen 1 1. Instämmer helt % % % 4 4. Instämmer inte alls % Total % Average Six sigma var smalt och det var inte angivet när man valde workshop. Det gjorde att utbytet av den inte blev så bra. Kanon bra ledare som delat med sig av erfarenheter mm. Lite tokigt på en nollfelskonferens med så många felstavningar: banderoller, deltagarlistan, Norrmejeriers presentation... Liten detalj, men ger ett slarvigt intryck. Korrekturläsare! Effektivisera gärna logistiken kring lunchen, mycket bättre att sitta ned i Äpplet. Lättare att knyta kontakter också vid ett matbord! Workshopen om nyckeltal var inte så bra. Hade velat haft mer om hur man ska tänka kring nyckeltal och mätning. Nöjd med konferensen i stort. Bra föreläsare tycker jag. Gav mig viss inspiration. Kanske till en annan gång snäva upp ytterligare kraven på dess inriktning vad gäller erfarenhet och kunnande inom inom specifikt kunskap Toyota handboken och översatt applicerat till oss västerländska kulturen med arbetssätt och vinklar som passar "vår" verksamhet Hade hoppats på mer konkreta tips kring nyckeltal på eftermiddagspasset, men överlag nöjd ändå. Kunde inte följa med i diskussionen i eftermiddagsgruppen. Hörde inte frågorna kommentarerna från deltagarna. Bra upplägg Lite synd att man inte kunde höra på alla Workshops, var svårt att välja Mycket bra presentationer. Jättebra att få välja ett område på em. Bra, men för många deltagare. Mer diskussionsöppningar hade varit önskvärt. FM. Bra föreläsningar, saknade dock de utmaningar de haft i sina projekt samt hur resultatet nåtts Lunchen hade varit mycket bättre nere i äpplet - svårt att äta när det inte finns sitt/ståplat vid bord. Var ju kaos även förra året så därför förstår jag inte önskan om att ha lunchen i Pub Freja igen. Eftermiddagen var synd att den var lite för basic - hade varit kul att se exempel på hur vll och indexator faktiskt använder målstyrning. ej bara 2

3 allmänt om målstyrning. dock kul med mentometerknapparna och Pia är väldigt tydlig och strukturerad. Väldigt inspirerande föreläsare på förmiddagspassen! Jens Boman, vilken ledare! en sån borde finnas på alla arbetsplatser. Bra mix med företagsrepresentanter från olika brancher. Det ger en bra bild av att Lean går att applicera på olika företagstyper. Eftermiddagen (visualisering) var på nybörjarnivå. Iofs ok för dem som är nya men jag har hållit på med det en del och hade kanske lite för höga förväntningar Läkaren var ointressant och orelevant för dagen. Han passade på en ledarskapsdag. Lunchen var inte så bra, saknades sittplatser till alla och maten var i och för sig god men lite för lite. Jag känner väl att nivån var lite "basic" för den som jobbat med Lean tidgare. Hade varit roligt med ett riktigt spjutspetsorganisation inom området. En bra mix och ett fint tillfälle att för mig, som var där som privatperson, att knyta nya kontakter och inspireras av andra som också är intresserade utav LEAN-arbete. Vad gäller workshopen om Sex Sigma hade det varit på sin plats med en mer utförlig beskrivning om vilken karaktär av verktyg det var och dess tillämpningsområden. Det visade sig i mycket liten grad vara applicerbart på vår verksamhet. Passet med Jens Boman var mycket intressant men kanske inte så mycket "LEAN"... Workshopen gällande Visualisering skulle kunna göras betydligt bättre, gav mig inget. Sorry :( Lunchen i programmet stämde inte. Upplevde att Six Sigma workshopen blev lite tung statistiskt. Grupprummet var inte heller bra. En workshop i ett trångt konferensrum utan bord var inte bra! Kanonbra konferens! Mikrofon till de som hade frågor saknades. Bra blandning på föreläsare. Både i fokusområden och vilka företag/bransher som representerades. Vissa delar hade väldigt lite koppling till Lean Jag valde fel på eftermiddagen. Det jag gick på var för grundligt. Vart något för enkel workshop runt visualisering. Lunchen i Freja var ett misslyckande, det hade varit betydligt lugnare (lägre ljudnivå) och trevligare att få sitta ner i Äpplet deltog ej på em Lite ont om tid för workshopen Six Sigma. Intressant, rolig och medskapande! Mentometerknappar var skoj! Föreläsarna var väldigt bra. Det hade en röd tråd och fick fram viktiga huvudpunkter. Lunchserveringen hade dåligt flöde och kan förbättras. Skull också se fler tillfällen för diskussioner mellan deltagare, mer bikupor. Rätt nivå på seminarierna. Bra att kunna välja vitt skilda inriktningar på eftermiddagen. Trångt och lite bökigt på lunchen. Inte ok med platsen för lunchservering, för få sittplatser Eftermiddagens seminarier borde "varudeklareras" bättre. Blev för mycket "basic" prat Jens var rolig och intressant att lyssna på, eftermiddagen var också bitvis givande och tankeväckande, ex. då många av oss som satt där inte hade koll på vilka mål vårt företag har. Jag deltog i workshop "grunderna lean". Det var dock ingen workshop men föreläsningen var bra ändå. sakr mer tillfällen till utbyta av erfarenhet var ej med på eftermiddagen. Förmiddagen var br men jag hade dock förväntat mig mer av punkten Mål och strategier med Jens Boman. Jag tyckte inte riktigt att han hade kopplat ihop det med LEAN-tänket. 4 Har konferensens innehåll varit applicerbart för er i er organisation? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average

4 5 delvis Fått lite nya infallsvinklar och ideer. Ja det tycker jag Lean kan vara svårt att översätta till en offentlig förvaltning, men förmiddagens föreläsare respresenterade såväl kommun som landsting vilket var bra. Jag har fått en del saker verifierade gällande ifall jag är på rätt väg eller inte. Fast jag tror inte min ledning har varken tålamod eller förståelse för vad det skulle kunna ge... Förändring är alltid en förändring. Det går ju inte bara att säga att nu kör vi Lean. Mycket "karameller" att ta till sig. Vårt företag är för toppstyrt för att en LEAN-modell på lokal nivå skulle vara applicerbar, varför en sådan här konferens är snarast frustrerande med tanke på hur LEAN-arbetet går till hos oss. Små gulkorn här och där kan man alltid ta med sig. Gett lite nya vinklingar på tillämpning av Lean. Bra frågor och lite nya uppslag Alltid bra med exempel och olika case när man ska gå vidare med eget arbete. Viktiga input kring värderingar och principer Jag är för närvarande arbetssökande men har stor erfarenhet utav att LEAN arbete lönar sig. I mitt fall så sänkte vi vår sjukfrånvaro bland personalen samt ökade trivseln/delaktigheten och i förlängningen det personliga engagemanget på varje kostnadsställe/enhet hos min senaste arbetsgivare. Svårt att säga i så tidigt skede, men det var ju absolut några russin som vi kan inplementera i små team och bland oss teamleaders Ja det skaoar driv i redan existerande arbetssätt. Att man får extra energi att börja fortsätta. Best parktice är något som alltid tillför. I min bransch; kultur och kreativ näring, anser alla från kulturpolitiker till chefer och mellanchefer att LEAN och förbättringsarbete är ett hot mot deras inflytande, det är farligt för det uppfattas som kontroll, och att det är skadligt för kulturens nyttoaspekt kan ta över på bekostnad av de immateriella värdena. Jag hade velat få exempel på hur kultur mäts utan att det uppfattas som farligt, utan bara bra och användbart. Det fick jag inte med mig. Det logistiska LEAN arbetssättet utifrån nyckeltal och redovisning av dessa var klockrent för vårt arbete. Gav mycket inspiration Jag tar med mig tankar om arbetssätt och idéer om hur jag ska sprida kunskapen vidare i organisationen. Handlar mest om att få bekräftelse på att även vi på mitt företag tänkt rätt. Kan vara svårt att få ideer som går att CTRL C - V, men det är inte heller riktigt syftet med att åka på en konferens som denna. Inget nytt förutom energikick av Indexator! Redan applicerat men på högre nivå. Dagen tillförde inget nytt däremot en ögonöppnare för olika sektorer kan använda samma metoder och verktyg 6 Har konferensen varit kompentenshöjande? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Frågan kanske skulle nyanseras lite Men skulle önska mer specifik inslag / föreläsning inom området som skulle komplettera de redan som finns. Kanske en moderator som syr ihop hela dagen med ideer och förslag. Kanske blev lite lösryckt när vi återsamlades efter workshop, kan jag tycka Snarare inspirerande. Inga nya fakta framkom. Jag har med mig mycket kunskap sedan tidigare men det skapar dialog med andra kollegor vilket kan leda till utveckling Inget nytt! Det sades inget revolutionerande. Kändes som några var dåligt 4

5 förberedda. Bilderna på tavlorna ser jag som stenåldern. Detta är 2013 och vi använder withboards och postitlappar! Detta sätt erbjuder noll flexibilitet. Jag har varit med om att lappar faller bort och att det suddas oavsiktligt. Var skall de vara och vad skulle det stå? Läkaren måste älska sig själv. Gör som mig! Jag är bäst och är facit. Ödmjukhet! Ödmjukhet och känsla. Var fanns det? Vårt företag är för toppstyrt för att en LEAN-modell på lokal nivå skulle vara applicerbar. Konferensen har snarare stärkt åsikten att en lokal LEANmodell är ytterst viktig. Delvis. Mycket repetition, vilket inte är dumt Däremot mycket inspirerande Absolut Inget som jag inte redan visste. Alltid kul med repetition och att få tips på nya erfarenheter/kunskaper. Jämställdhets perspektivet Indexator och Jens Boman ledarskap Alltid nyttigt få inspiration och en dags nätverkande Det var viktigt att mina kollergor på nyckelpositioner fick det budskap jag försökt gett dem senaste månaderna från att håll. Diskutera problem och lösningar med andra företag stärker en egen kompetens. På sätt och vis. Absolut - eftersom det var erfarenheter ur arbetslivet som illustrerades, föreläsarna utgick inte från ett invant läromaterial. Inspirerande att lyssna på andra. Svårt att göra några stora kompetenshöjningar på bara en dag men utifrån investerad tid tycker jag att jag har fått lite matnyttigt. Se kommentar ovan Nej inte än. 8 Har konferensen genererat nya kontakter och/eller projektidéer för er? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Etta av mina syften med att deltaga För tidigt att säga. Det ger säkert ringar på vatten tror jag i någon form Flera duktiga deltagare med goda ideer Nya kontakter och info om nätverk och kommande konferenser som jag tror jag kan ha stöd i. Att nätverka var det bästa. Vi är ju ett säljbolag. Mycket bra att få träffa folk från olika branscher. Projektidéer finns, men toppstyrningen (från nationell nivå) i företaget gör att det i stort sett är omöjligt att införa. Men tiden får ha sin gång, och till slut kanske högre ledningen kommer till insikt. Vi har börjat med införande av Lean-tänk inom löneadministration. Dagen har gett både tips och idéer, men även nyttig kunskap för att få detta att funger. Ja, men det krävs en ledning som är intresserad och drivande. Som säljare av tjänster avseende god psykosocial arbetsmiljö fanns möjligheter till nätverkande under pausar. Tyvärr sitter personer tillsammans med dem man känner, men på lunchen blev det kontakt. Mingeltiden är viktig för att vidga kontaktytorna. I viss mån idéer till förbättringar i pågående processer Kanske till och med ett nytt jobb : ) Kanske inte kontakter men ideer har det gett! Verkar i södra Sverige. se svårigheter med att upprätta liknande kontakter som jag redan har närmare min arbetsort Ja, men man orkar inte dra det ensam. De chefer som borde varit med fanns inte där. Ja - speciellt inom ledarskap och redovisning av nyckeltal. Inte i det här läget. Det fins dock tankar om hur jag kan fortsätta med kvalitetsarbetet på min arbetsplats Jag sittter inte heller i den ställningen att jag kan dra upp projektideer. Några nya kontakter 5

6 Nån nu kontakt, inga nya idéer 10 Vilka förväntningar har du på 0-felnätverket under vinter/vår ? 1. inga speciella Jag tror att det finns ytterligare vinster att göra genom att förmedla erfarenheter från fler typer av förbättringsramverk och metoder som använts/används i länet (exempel ISO-standarder,CMMI, SPICEdefinitioner, BSC-styrkort, Audits/Assessments, Operativ kvalitetssäkring, m.m.).jag återkommer senare för en diskussion om vilken ambition som 0- fel vill ha. Mera nätverksträffar kanske nätverkskaféer Fler konferenser av samma typ, med inbjudna gäster som bjuder på sin Lean-inspirerade verklighet! Fortsätt erbjuda intressanta och inspirerande seminarier/konferenser. Aktuell, uppdaterad information på forumet/hemsidan. Nätverksträffar Kanske hjälp med specifika frågor? Bolla ideer med mätverket? Inga förväntningar i dagsläget. Gärna fler mindre seminarier med mer specifika ämnen, exempelvis kvalitetsverktyg. Är lite tveksam till att det kommer att bli någon fortsättning så länge jag är kvar på detta företag. Av den anledningen kan jag inte ha några förväntningar... Fortsatta intressanta seminarier. Bättre organisation vid lunchen. Att få tips, idéer och inspiration som jag kan använda i mitt dagliga Leanarbete. Saknas. Att på ett bra sätt samla all den kunskap och erfarenhet vi har i närområdet i detta ämne. Visa att vi inte behöver resa mer än 100 mil söderut för att bredda vår kunskap inom LEAN. Även att 0-fel håller ögonen öppna för alla olika aktiviteter som finns i närområdet och upplyser oss andra om dessa. Att den fylls med innehåll från alla parter Hoppas att hemsidan och det digitala forumet kommer igång - dvs att det blir olika trådar av diskussion att följa/delta i. Lunchföreläsningar skulle vara intressant, ibland är 1-2h konferenser de mest givande. N skulle kunna bjuda in just chefer inom olika företag och offentlig förvaltning till ett lunchmöte och informerar strategiskt i vinsterna av lean och "det är lätt att göra rätt"-filosofin. Som inspiration med exempel från både näringlivet och offentlig sektor. Att en "stor" föreläsare dyker upp. Arrangera gärna några workshops i stil med de som hölls på em i aktuella Lean-frågor Att man tar det ett steg högre. Hur gör de som lyckats bäst inom Lean? Framgångsfaktorer och hur håller man liv i arbetet? Vilka tekniska hjälpmedel finns? Process IT's infostöd hade varit roligt att få en grundligare genomgång på och inte bara nämnas i en bisats. Värdefulla kontakter Bra med cases och andras erfarenheter: Vad som lyckats bra och fallgropar att se upp med. Olika sätt att gripa sig an LEAN eller liknande processer. Att utöka min kunskap Mer ingående kring Lean för de företag som kommit en bit på resan... Stora Att få nya ideer och få bra bollplank. Nu skall jag skriva in mig i nätverket. Ladda ner och smälta ner de intryck som respektive presentation gett. Hitta nått fokusområde att prioritera. Jag förväntar mig såklart fler utbildningsdagar likt ovan, så chans ges gå de eftermiddagsblocken som nu inte hans med Att mina kollegor kommande tid med hjälp av er kan komma lite mer in i den här världen. Spännande aktiviteter Typ samma upplägg, få presenterat hur andra företag och organisationer har jobbat med lean. Mer av de goda exemplen. Att de som har makten att underlätta för alla oss kvalitetsansvariga blir mer 6

7 öppna och också intresserar sig för ämnet. Fler träffar - kanske kortare lunch el. afterwork seminarium, både för att bygga nätverk och för att utbyta erfarenheter. Inget speciellt jag kommer att tänka på. Ska ha koll på webben! mer träffar Vore roligt med något studiebesök på ett företag som kommit långt i någon Lean modul. Kanske skulle ni kunna styra upp några olika studiebesök utifrån samma upplägg som eftermiddagen, man får välja den inriktning som känns mest aktuell/intressant för tillfället. Att hemsidan blir aktiv och att forumet kommer igång mer små arbetsgrupper där annan kontakt kan knytas. 11 Har informationen om konferensen varit tillräcklig? Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Ja % 2 2. Nej % Total % Average Kanske kunde ha varit lite fylligare presentation inför konferensen. Se ovan Kanske lite mer om vilka föreläsare som skulle närvara och vad de skulle berätta om. Jag kunde inte hitta det men det kanske stod där Lite för magert angående workshoparna Mycket bra arrangerat av det praktiska runt konferensen Mer om vad Workshops skulle innehålla innan man skulle anmäla sig. Ramlade över konferensen av en slump, alltför sent osv, men god vilja från vår lokala lean-grupp gjorde att jag kunde gå Hade gärna sett att det skickades ut t.ex. något form av "månadsbrev" eller dylikt där det framgår var 0-fel arbetar med och kanske nyheter osv kring detta ämne både regionalt men även nationalt. Mycket dåligt flöde i slutet i garderoben. Kräv att de ska ha mångdubbel bemanning Antar att man ska anta att kategoriseringen ovan gäller den verksamhet man själv tillhör, men det var inte tydligt! Fick höra talas om konferensen av en kollega. Det var inte lätt att hitta information. Hittat information både på internet och i tidningar, vilket är bra. Kan vara bra med lite påminnelse om konferensen tidigare än dagen innan via mail. Och så vill jag passa på att tacka för en mycket trivsam dag med fin inramning och ett bra värdskap. Vi syns igen nästa år. MVH Annica Simonsson Skellefteå. Se ovan Jag var anmäld och fick ta del av den! Vet inte hur jag kom över denna konferens, men det var mitt arbete med att identifiera nyckeltal som gjorde att jag anmälde mig. Moderator Åsa var mycket bra och ska ha stor eloge för att hon var så noga med att upprepa vad som sas i "salongen". Minus för val av "matplats", det är inte lätt att stå och äta när man inte har någonstans att ställa ifrån sig glas och tallrik Informera i så god tid som möjligt om vilket datum ni planerar konferensen nästa höst så att vi kan reservera dagen/dagarna i mycket god tid! Även om programmet inte är klart är det önskvärt att få ta del av prel datum. bra initiativ akn utveckas och bli väldigt bra, senaste träffen bra på eftermiddag Jag skulle ha önskat mer information om innehållet i de workshops som vi fick välja bland. 7

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56 Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014 Skapad av: Susanna Lantz Publicerad: 2014-11-11 13:42:40 Påbörjade undersökningar: 56 Avslutade: 56 Filtrera följande urval Visa respondenter från

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 116

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 116 Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014 Skapad av: Susanna Lantz Publicerad: 2014-11-11 13:42:40 Påbörjade undersökningar: 116 Avslutade: 87 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Jag identifierar

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Utvärderingen av Vuxenhab konferensen 11 09 15-16

Utvärderingen av Vuxenhab konferensen 11 09 15-16 Utvärderingen av Vuxenhab konferensen 11 09 15-16 Nationell vuxenhabiliteringskonferens 240 UTVÄRDERINGAR Stämmer inte alls Stämmer mycket bra 1 Konferensen har motsvarat mina förväntningar 5 7 51 105

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

MOVE FORWARD WITH CONFIDIENCE

MOVE FORWARD WITH CONFIDIENCE TRAINING MOVE FORWARD WITH CONFIDIENCE BUREAU VERITAS Öppna kurser, företagsinterna kurser, nätverk och seminarier BUREAU VERITAS TRAINING Återför och underhåller expertkunskaper Dagens företag byggs på

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer