Senior Världs Konferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senior Världs Konferensen"

Transkript

1 PROGRAM Senior Världs Konferensen april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1

2 Det fanns en tid, mitt livet, då pensionen kändes mycket avlägsen. Seniorerna var våra föräldrar, våra fastrar och farbröder. Men så fort det gick. Plötsligt är våra skolkamrater, våra vänner och vi själva i samma båt. Vi står på tröskeln till ett annat liv. Ett liv som kräver något annat än ett stort hus på landet, en egen segelbåt och en tuff motorcykel. Drömmarna har ändrat karaktär. De sista ljuva åren vill vi vara fria från ägodelar som tynger oss. Vi vill bo enkelt, vi vill kunna resa, träffa barnbarnen och äntligen ha tid att läsa Dostojevskij. Hur ska det gå till? Hur vill vi leva och bo när den tredje åldern gör sitt intåg? När är det dags att börja tänka i nya banor? Det kanske är hög tid redan nu. Annika Hagström, Journalist och Moderator på SeniorVärldskonferensen 2015 Chalmers konferenslokal Per Berggren Hemsö Håkan Sörman SKL Christina Rogestam SPF Seniorerna Brett Robinson LeisureCare 2

3 Var ska alla pensionärer hålla hus? Livet består av fakta som inte går att undvika. Att bli gammal är ett sådant. Men vi vill kunna bestämma hur vi möter denna senare del av livet. Och när vi gör aktiva val fortsätter våra liv att vara självständiga och meningsfulla. Fakta ger oss mer. Andelen äldre i samhället ökar och snart är var fjärde svensk 65 år eller mer. Vi lever längre, mår bättre och de generationer som närmar sig pensionen har det ekonomiskt väldigt bra ställt. Trots att äldre idag har gott om pengar upplever flertalet inte någon större valmöjlighet. Det finns helt enkelt inte ett tillräckligt stort utbud av genomtänkta äldreboenden och servicefunktioner för att möta efterfrågan på livskvalitet som så många önskar och förtjänar. Men. Problem och möjligheter är två sidor av samma mynt. På Seniorvärldskonferensen som arrangeras 21 och 22 april 2015 i Göteborg ska vi koncentrera oss på just möjligheterna. Vi ska mötas, lyssna till nya idéer, diskutera på djupet och planera i ämnet Det goda boendet och livet som äldre. Vi behöver besjälas av nya tankar och idéer, skapa nya strukturer och livsbejakande miljöer. Dessutom behöver vi öka samarbetet mellan privat och offentlig sektor för att kunna realisera framtidens boenden och tillsammans skapa ett samhälle alla kan trivas i. En ny bransch vädrar morgonluft. Vi kallar den Äldrelivsbranschen eftersom en växande äldre befolkning behöver ha alternativ utifrån flera olika levnadsaspekter och inte begränsas av de lösningar som finns idag. Seniorvärldskonferensen 2015 hålls på Chalmers konferenscenter i Göteborg och arrangeras av företaget CLA Sweden i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad och Karlstad universitet samt huvudsponsorerna EY och NAI Svefa. Konferensens deltagare är beslutsfattare från företag, förvaltningar, organisationer och institutioner men även intresseorganisationer, inte minst seniorernas egna. Alla med direkta eller indirekta intressen av att vara delaktiga i utvecklingen av hållbara lösningar för livet som senior. Dag 1 Vi vågar vara visionära och se på inspirerande exempel från olika delar av världen. Dag 2 Vi behandlar ledarskap och innovation, hur vi konkret kan gå tillväga. Nu behöver vi dig som deltagande under dessa dagar. Ditt engagemang, medverkan och dina åsikter kommer att få betydelse inför framtiden. För vi kommer alla dit förr eller senare. Till de seniora åren av våra liv. Då är det bra att ha nya fakta och ett färdigt svar på frågan var alla pensionärer ska hålla hus. Välkommen! Petter Ahlström Göran Lindahl Markus Fellesson CLA Sweden AB Chalmers Karlstad universitet HUVUDSPONSORER: SPONSOR: ARRANGÖR: SAMARBETSPARTNERS: 3

4 MASTERPROGRAM DAG 1 Chalmers Conference Centre Tisdag 21 april Registrering och välkomstfika i Chalmers konferenscenter entréplan Inledningsanförande Andelen äldre i samhället ökar kraftigt. För att fånga potentialen krävs en mångfald av nya kreativa lösningar där alla, inte minst seniorerna själva, involveras. Den här konferensen är mötesplatsen där det sker. Petter Ahlström, Ekon. Dr. Arrangör Tankar om den tredje åldern Hur vill vi leva och bo när den tredje åldern gör sitt intåg i våra liv? När är det dags att börja tänka i nya banor? Annika Hagström, Journalist Moderator Framtidssäkra välfärden Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ålderspension? Jens Magnusson, Privatekonom SEB Ett åldrande Europa EU perspektivet Europa åldras och leder till stora utmaningar. Hur ser EU på den här utvecklingen? Vilka hot och möjligheter lyfts fram? Och vilken bild har övriga européer på Sverige kring frågan om boende och service riktade mot äldre? Johan Wullt, Tillförordnad chef EU-kommissionens representation i Sverige Fika Seniorernas boendeförväntningar SPF Seniorerna företräder av Sveriges seniorer. Vilka tankar diskuteras rörande medlemmarnas boendevillkor och ekonomiska förutsättningar att påverka och styra efterfrågan på boende, service och socialt innehåll? Christina Rogestam, Ordförande SPF Seniorerna Den (nya) politiska inriktningen Regeringens syn och den politiska inriktningen för främjandet av det goda boendet för seniorer och äldre. Vad är regeringens politik för äldreområdet och hur lyfts boendefrågan fram? Åsa Regnér, Äldreminister (s) Regeringen LUNCH Nog finns det mål och mening i vår färd En betraktelse över livsvandringen under pensionärsåren. Presentationen behandlar de existentiella frågornas betydelse för livsmening och livskvalitet. Hur kan äldreboendet underlätta ett livsbejakande arbete med frågorna om mål och mening? Sven Thidevall, Teologie doktor, Biskop Svenska kyrkan Strategi, styrning och konkurrenskraft Möjligheter och utmaningar i servicesektorn. Fredrik Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden samtidigt som människornas krav på en hög livskvalitet också ökar? Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting 4

5 Fika Helheten som leveransstrategi Hemsö ägs av svenska pensionssparare (Tredje AP-fonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboendeområdet. Ta del av företagets internationella perspektiv och vad vi kan lära av deras erfarenheter. Per Berggren, VD Hemsö Drivkrafter för fler äldrebostäder Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut? Ilija Batljan, Vice VD Rikshem Ett amerikanskt perspektiv på en global utmaning med möjligheten att skapa något annorlunda OBS! Föredraget Regarding the Five Star Fun concept why the people-first model differentiates LeisureCare from their competitors, and hålls på engelska why their commitment to doing the right thing makes a positive impact on residents, staff, and greater community. Brett Robinson, Executive Vice President Leisure Care (USA) Sammanfattande reflektioner dag 1 med introduktion av kvällsaktiviteter samt dag 2 Annika Hagström & Petter Ahlström, Moderatorer KVÄLLSAKTIVITETER DAG 1 Chalmers Conference Centre Tisdag 21 april Konferensmingel och bubbel i Chalmers konferenscenter (foajén/trappan) Mattias Strömberg, Toastmaster Gubbvarning Att åldras med värdighet när man blir gubbe. Lennie Normann, Artist / Komiker Middagssittning Bordsplacering Varav ca Ca Årets bästa SeniorBoKommun Lansering av benchmarkingprogrammet årets bästa SeniorBoKommun. Marianne Förander, Executive Director EY Årets bästa studentarbete Lansering av priset årets bästa studentarbete på temat boende för äldre. Göran Lindahl, Docent Chalmers Mingel, musik och avslutning Mattias Strömberg & Bandet. Mattias Strömberg, Toastmaster < Slut dag 1 5

6 MASTERPROGRAM DAG 2 Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april Inledningsanförande dag 2 Annika Hagström & Petter Ahlström, Moderatorer Upplevelsens betydelse Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre. Bo Edvardsson, Professor & Vicerektor Karlstad universitet The Dutch perspective of elderly housing OBS! Föredraget The Dutch context of elderly housing provides international examples of successful projects. ANA architects has hålls på engelska researched future housing for elderly and developed interesting new housing concepts. Jannie Vinke, Arkitekt och delägare ANA Architecten Fika/Bensträckare PARALLELLA SESSIONER (A-D) SAMHÄLLSBYGGNAD (Session A) Lokal: Palmstedt Pernilla Arnrud Melin Moderator Allt fler äldre utmaningar i bostadsförsörjningen Utredningen om bostäder för äldre syftar till att underlätta för äldre personer på bostadsmarknaden och förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara bostadsförsörjningen för de äldre. Ulrika Hägred, Utredningssekreterare Utredningen om bostäder för äldre Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Olika ingrediensers betydelser för äldres boende: Reavinstbeskattningen (s.k. flyttskatt), Ränteavdrag, Bostadsbidrag, Stöd för ny- och ombyggnation, Momsavdrag samt en betraktelse av Företagsskattekommitténs förslag med katastrofala effekter? Ingemar Rindstig, Executive Director/Nordic MSL, Real Estate EY Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har det gått för Samhällsfastigheter under 2014? Pernilla Arnrud Melin, Kundansvarig IPD Norden Projektsamverkan som investeringsmodell exemplet Tyskland Ta del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden. Jens Nagel, Fastighetschef Tyskland Hemsö Det offentliga fastighetsinnehavet och marknaden för samhällsfastigheter Marknadens efterfrågan av s.k. samhällsfastigheter är mycket större än utbudet. Varför är den här fastighetstypen så eftertraktad, vilken är trenden och skiljer sig synsättet på hur fastigheterna betraktas mellan kommunerna? Åsa Henninge, Analyschef NAI Svefa LUNCH Nybyggnad Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm Erfarenheter från ett framgångsrikt och nydanande nybyggnationsprojekt avseende trygghetsboende i Hässleholm Joakim Ollén, VD KunskapsPorten Annelie Drachner, Arkitekt SAR/ MSA Tengbom 6

7 Ombyggnad Från Servicehus till Trygghetsboende Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus till trygghetsboenden. Patrik Emanuelsson, VD Micasa Bra bostäder - bättre liv En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar. Marianne Hermansson, Processledare för boendeutveckling - Senior Göteborg Stadsledningskontoret SERVICE (Session B) Lokal: Runan Sven Erik Peterson Moderator Seniorvalet att flytta eller inte flytta det är frågan Vad driver att flytta som äldre? Och varför ska seniorerna flytta och till vad? Vad är attraktivt boende för äldre? Pernilla Kristoffersson, Initiativtagare Seniorval.se Företeelsen Trygghetsboende Vad är det som skapar efterfrågan på boenden riktade mot äldre? Intentionerna bakom införandet av modellen Trygghetsboende på den svenska bostadsmarknaden. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp) Sveriges Riksdag Kund- och servicekvalitet enligt Aleris Inom Aleris äldreomsorg strävar vi efter att utgå från det friska. Vi vill se och ta hand om människan bakom sjukdom, ålder och ohälsa. Vad betyder det och vilka konsekvenser har debatten om vinster i välfärden fått för företagets långsiktiga arbete att förverkliga den inriktningen? Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg Diakonin som utgångspunkt för äldres boende, service och omsorg Bräcke diakoni har bedrivit verksamhet inom området boende för äldre under lång tid. Ta del av deras erfarenheter av hur en uthållig verksamhet kan skapas inom ramen för en non-profit organisation. Martin Ärnlöv, VD Bräcke diakoni LUNCH Idealiteten som drivkraft Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan? Ulf Thörnevik, VD Föreningen Blomsterfonden Vad får seniorboendet kosta? Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av erfarenheterna från två trygghetsboenden i Umeå. Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande Bäckbacka AB Räcker pengarna Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området. Curt Persson, Ordförande PRO 7

8 MASTERPROGRAM DAG 2 (forts.) Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april INNOVATION (Session C) Lokal: Scania Jan Paulsson Moderator Ethics, relationship and leadership OBS! Föredraget The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated hålls på engelska in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care facilities. Ingegerd Fagerberg, Professor ESH Innovation i ett internationellt perspektiv Innovation och inspiration från utlandet: vad kan Sverige lära sig av Indien och Singapore? Sofia Widén ACCESS Health International Boende för äldre - planering och användning Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida brukare att ha? Vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers pågår forskning kring äldres boende med fokus på framtida lösningar. Morgan Andersson, Arkitekt SAR/MSA, tekn dr Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur Trygghetsboende i Rambergsstaden White har fått en markanvisning i syfte att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Ylva Andersson och Susanne Clase, Arkitekter White LUNCH Innovativ tjänstedesign för ökat värdeskapande i den byggda miljön Presentationen kommer bland annat ta upp frågan hur innovativa kombinationer av tjänster kan skapa mervärden i och kring boendet. Markus Fellesson, Docent Karlstad universitet Livsstilsboende enligt Attendo Attendo utvecklar och driver nya vårdboenden för äldre över hela Norden. Våra livsstilsboenden riktar sig till aktiva äldre som vill fortsätta ägna sig åt sina intressen även när de bor på ett vårdboende. Presentationen handlar om Attendos koncept; Utevistelse & Trädgård, Sport & Spa och Kultur & Nöje. Henrik Borelius, VD Attendo Behovet av NY teknik för att klara kvaliteten i framtidens äldreomsorg Under åren arbetade Hjälpmedelsinstitutet med en rad regeringsuppdrag. Men vad hände sedan? Claes Tjäder, Konsult 8

9 SUMMERING & AVSLUTNING DAG 2 Chalmers Conference Centre Onsdag 22 april Fika (Alla) Lokal: Runan Gemensam summering sessionerna: A + B + C + D Pernilla Arnrud Melin, Sven Erik Peterson, Jan Paulsson, Gunnar Hedlund, Ann Lindgren, Annika Hagström och Petter Ahlström (Moderatorer) Avslutning och väl mött på SeniorVärldskonferensen 2016! Annika Hagström och Petter Ahlström, Moderatorer Särskilda programpunkter på utställningstorget under dag 1 och 2 Lokal: Valdemar Moderator Ann Lindgren Utställningstorget Speakers corner - Dag 1 ca ca ca NY profil på Chalmers AE program Göran Lindahl, Docent Chalmers Äldres boende forskningsperspektiv i Norden (Bokpresentation) Catharina Nord, Docent, NISAL Linköpings universitet Mera gubbvarning (Bokpresentation) Lennie Normann, Författare, Komiker Utställningstorget Speakers corner - Dag 2 ca ca Handbok för resten av ditt liv (Bokpresentation) Ann Lindgren, Journalist, Författare Vårdmiljöns betydelse (Bokpresentation) Helle Wijk, Docent Sahlgrenska Akademin Därutöver pågår utställningen med företags- och organisationsmontrar, bokbord samt olika kreativa upptåg. 9

10 Om konferensen Konferensen vänder sig till alla med intresse av temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation, inom privat, offentlig och ideell sektor. Personer som vill och kan påverka sektorn boende för äldre i en positiv inriktning. Inbjudan är med andra ord bred och riktar sig mot hela äldrelivsbranschen. Praktiska upplysningar Pris konferensbiljett (2-dagar) kronor plus moms mot faktura 20 dagar netto. OBS! Biljetten kan överlåtas. Tidig registrering: Om du anmäler dig innan 25 februari betalar du endast SEK ex moms per person för de två första personerna. Mängdrabatt: Anmäler ni fler än två personer får ni från och med den tredje personen 30% rabatt. Ange hur många ni är och personernas namn vid registreringen. Vi har ett särskilt erbjudande till studerande om medverkan under konferensen till särskilt studentpris om 200 kr mot uppvisande av giltig studentlegitimation. OBS! Begränsat antal platser. All anmälan sker via hemsidan (bindande anmälan): Dag 2 innehåller tre parallella sessioner och ett studiebesök. Önskemål om vilken session anges vid anmälan och där det är först tillkvarn som gäller! Sista anmälningsdatum: 9 april Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Kontakt: Arrangör Petter Ahlström, t , e-post: Konferensadministratör Niklas Arvidsson, t , e-post: Hur hittar man till Chalmers konferenscenter? Chalmers Conference Centre ligger på Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Hit kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik. Kommer du t ex till Göteborgs centralstation kan du ta buss 16 från Brunnsparken alternativt 7:ans spårvagn. Den totala restiden är ca 15 minuter. För ytterligare information se Chalmers Conference Centre s hemsida Senior Världs Konferensen april Chalmers Göteborg 10

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg En del av Kvalitetsmässan ARRANGÖRER För chefer och ledare i vården Vårdens kvalitet hänger i hög grad ihop med vårdens ledarskap. Nu genomför vi för tredje gången

Läs mer

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Martin Wallin & Robin Sjöström Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Supply and demand in concept senior housing An interview study Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT

Läs mer

INSPIRATIONSKATALOG. Trygghetsbostäder för äldre VI2013:03

INSPIRATIONSKATALOG. Trygghetsbostäder för äldre VI2013:03 INSPIRATIONSKATALOG Trygghetsbostäder för äldre VINNOVA Information VI2013:03 2 INSPIRATIONSKATALOG Trygghetsbostäder för äldre Trygghetsbostäder är en boendeform för den som inte längre känner sig trygg

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Intervjuer på sidorna 28, 32, 35 och 53 av Helena Sundqvist Laurin och på sidorna 12, 23, 40, 42, 44 och 46 av Anita Olsson.

Intervjuer på sidorna 28, 32, 35 och 53 av Helena Sundqvist Laurin och på sidorna 12, 23, 40, 42, 44 och 46 av Anita Olsson. VINST och VÄRDERINGAR i non profit vård och social omsorg Redaktör: Anita Olsson Grafisk form: Holmin reklam & design AB Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009 Famna isbn 978-91-633-4507-4 Intervjuer

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Tisdagen den 6 november

Tisdagen den 6 november Bild: Beyond Oil, Shaghai, Resources.07/ Mejan Arc. Program 6-8 november 2012 Arena hållbar stad Tisdagen den 6 november Kl. 09.00 Registrering kaffe och smörgås Kl. 10.00 Inledning och välkomsthälsning

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010

Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010 Konferensdokumentation: Äldreforskning som resurs i samhällsutvecklingen Malmö, 24 november 2010 SWEDAGE En ny nationell plattform för kunskapsutnyttjande inom äldreforskning Region Skåne SWEDAGE-konferens,

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

business arena stockholm 2014

business arena stockholm 2014 Program business arena stockholm 2014 17-18 september 2014 stockholm waterfront congress centre Årets huvudteman Hur påverkas branschen av valresultatet? När infrastrukturen driver samhällsbyggnadsprocessen

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer