Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!"

Transkript

1 Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

2 2 Syvab

3 Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje, Botkyrka, Salem, Nykvarn och de sydvästra förorterna till Stockholm? Försvinner det bara eller samlas det upp eller släpps det ut i havet där vi badar och fiskar, som en okontrollerad, stinkande och trögflytande sörja? Nej, så är det ju inte, som väl är! Här är en skrift med den sanna berättelsen om ett modernt högteknologiskt företag och dess medarbetare, som jobbar för att Värna Vårt Vatten! Redan 1974 startade Syvab sitt reningsverk, Himmerfjärdsverket i Grödinge i Botkyrka kommun. Då hade fem års förberedelser, planering och byggnadsarbeten slutförts och anläggningen med fem mils bergtunnel var klar och redo att startas. Sedan dess har vi renat smutsigt vatten så bra att det kan återföras till det eviga kretsloppet. Vi får inte glömma de beslutsfattare som skapade Syvab, en framsynt regional tanke som vi nu ser flera efterföljare av. Syvab var kanske inte först, men ganska tidiga med den regionala lösningen på avloppsfrågan, och en av de första som från start drevs som kommunalt aktiebolag. Idag ägs Syvab av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB, Botkyrka, Nykvarn, Salem och Ekerö kommuner. Stort tack! Givetvis har reningstekniken utvecklats under åren så att Syvab klarat och klarar de allt högre reningskraven. Vi utvinner nyttigheter ur vårt avlopp som minskar vår resursanvändning och energi förbrukning. Det är en ständig utmaning och vår ambition är inte att följa utvecklingen, utan faktiskt att leda den. Det gör vi med engagerade medarbetare samt ett gott samarbete med myndigheter, högskolor och kollegor på andra reningsverk. Våra svenska VA-företag som bygger anläggningar, utvecklar utrustning och processer gör det möjligt. Ni är många som i olika befattningar bidragit och bidrar till att göra Syvab till det moderna miljöföretag det är idag, ingen nämnd ingen glömd. Ett stort tack till er alla. I den här broschyren berättar vi mer om historien om Syvab, Du får träffa några av våra medarbetare och följa vad vi gör på Himmerfjärdsverket. På faktasidorna längst bak hittar du uppgifter om anläggningen och våra reningstekniker och resultat. Du möter VA-företagen, våra leverantörer och samarbetspartners som medverkar med annonser vilket bidragit till att ta fram skriften du håller i din hand. I boken Och vid Himmerfjärden ligger Syvab av Erik Winnfors kan du läsa mer om historien om Syvab. Vi måste hjälpas åt! Idag kan vi rena vattnet från näringsämnen som annars skulle göra att algerna blommar, vassen växer och syret tar slut så att det biologiska livet i vattnet dör. Men vi måste bli ännu bättre och då måste vi faktiskt hjälpas åt. Du som använder våra avloppssystem kan se till att medicinrester, målarfärg, oljor och andra kemikalier inte hamnar i toaletten utan i återvinningsanläggningar, apotek m.fl. som tar hand om sådant material, för det klarar inte reningsverket. Ställ gärna en sopkorg bredvid toaletten för tops, sminkpads, bomull, bindor, strumpor, tamponger m.m. Släng sedan detta med dina brännbara sopor, så bidrar du till att verket går bättre och miljön mår bättre. Vi på Syvab utvecklar nya reningstekniker och ser till att hålla koll på våra resultat, processer och maskiner dygnet runt idag och i framtiden. Vi Värnar Vårt Vatten! Grödinge våren 2009 Carl-Olof Zetterman Verkställande direktör Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 6 januari I ansvarsområdet ingår också drift av pumpstationer och ledningar som leder avlopps vatten till verket. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Ekerö, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten AB samt Telge i Södertälje AB. miljömässigt riktigt sätt, enligt de villkor som regleras i miljödomstolen. I uppdraget ingår att bevara och vårda anläggningarna för framtiden. Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. VD Carl-Olof Zetterman Syvab skall rena avloppsvatten från anslutnings kommunerna på ett effektivt och För att driva verket har följande organisation valts (se intill): Administration Lars-Göran Zetterman Drift Carl-Olof Zetterman Process Malin Tuvesson Syvab 3

4 Hållpunkter i Himmersfjärdsverkets och Bolaget bildas. Ägare var kommunerna Grödinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Stockholms stad tillkom Huddinge kommun. Bygget av tunnlarna och det nya reningsverket Himmersfjärdsverket vid Skanssundet, vår nuvarande anläggning, startade. Anläggningen var klar och innefattade mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den totala kostnaden för hela verket, inklusive tunnlarna, var 250 miljoner kronor. Det motsvarar miljoner kronor år Den 16 januari släppte kommunerna på sitt avloppsvatten. Bassängblocket var dimensionerat för 450 l/person och dygn, eller personekvivalenter (pe). Idag använder varje person cirka 250 liter. Tunnlarna, gallersalen och huvudpumpstationen var dimensionerade för pe. Reningsverket i Järna ersattes med en pumpstation vid Pilkrog, som pumpar m 3 /dygn till Himmersfjärdsverket, via en sjölagd tryckledning. För att få ytterligare avloppsvatten ersattes Eolshälls reningsverk med en pumpstation som pumpar avloppsvattnet till Himmersfjärdsverket och Mälaren var inte längre mottagare av avlopps vatten. En torkanläggning byggs. Med AB Torkapparater startade Syvab ett utvecklingsprojekt för att kunna utnyttja vår gas i första hand. På detta vis minskades volymen på slammet och därmed minskade transportvolymerna och kostnaderna. De torkade granulerna öppnade även nya avsättningsmöjligheter. TS=96% och värmeåtervinning ca 70%. Har du koll? Grunden till ekonomisk trygghet är att själv ha full koll. Vi kan hjälpa dig med en genomgång som fyller både ditt eget och företagets behov av ekonomisk trygghet. Välkommen att kontakta oss eller boka en tid direkt på vår hemsida. Vi finns över hela Stockholms län. Nästan i alla fall. Hitta närmaste butik eller kontor på eller ring oss på Syvab

5 Syvabs historia Ett sandfilter för polering av utgående vatten med tillhörande flotationsbassänger, som behandlar allt slamvatten började byggas juni 1992 och blev färdigt i slutet av Kväveavskiljning tillkom med ett unikt reningssteg som ger en mycket hög avskiljningsgrad, upp till cirka 95%. I och med kvävereningen ökade belastningen på sandfiltret med dubbla mängden suspenderat material med igensättningar i sanden som följd. Syvab investerade då i tre stora skivdiskfilter som reducerar den ökade belastningen på sandfiltret. Kvävet i rejektet tas omhand i en deammonifikationsanläggning d.v.s. kväverening utan tillsats av kolkälla, därvid uppnås 70% reduktion av kvävet. Syvab har haft stora problem med microthrix d.v.s. trådformiga mikroorganismer med åtföljande skumproblem samt flytslam på bassängernas ytor. För att minimera dessa problem byggdes en ozonanläggning som tillsätter ozon efter behov, vilket tar kål på microthrixen i slammet. Eftersom Syvab har överskott på gas byggdes en gasmotor, Jenbacher, som driver en blåsmaskin, HV-Turbo, vilken levererar luft till biologen. Kapacitet m 3 luft/h. Syvabs överskottsgas räcker även till att producera fordonsgas i uppgraderingsanläggningen. Den vidaredistribueras sedan ut till tankstationer. För att få ytterligare gas kapacitet byggdes de gamla kemikalisilona om till en mottagningsstation för flytande organiskt material. Anjobygg för ett bra VA-projekt Ett specialistföretag med inriktning mot totalentreprenader inom reningsverksmarknaden. Tel Syvab 5

6 Material- och Energiflöde 2008 Anslutna kommuner personer och personekvivalenter från industri. Inkommande 39,7 miljoner m ton BOD ton fosfor 1230 ton kväve Himmerfjärdsverket Energianvändning El MWh Oljeförbrukning 66 MWh (vilket motsvarar 6 m 3 ) Rötgasförbrukning MWh Totalt MWh Kemikalieanvändning Järnsulfat 1730 ton Polyaluminiumklorid 303 ton Polymer 43 ton Metanol 128 ton Gasanvändning Totalproduktion 4,11 miljoner Nm 3 ( MWh) Till panna 0,86 miljoner Nm 3 Till slamtork 0,82 miljoner Nm 3 Til gasmotor 1,40 miljoner Nm 3 Till fackla 1,0 miljoner Nm 3 Slam Avvattnat slam Torkat slam Jordbruk Skogsbruk Jordtillverkning Deponiåterställnng 3650 ton TS 1780 ton TS 3340 ton TS avvattnat slam, 1220 ton TS torkat slam 660 ton TS avvattnat slam 2530 ton TS avvattnat slam Utgående 39, 7 miljoner m 3 < 124 ton BOD 7 10 ton fosfor 718 ton kväve Himmerfjärden 6 Syvab

7 Frågor och svar om tunnelsystemet Varifrån kommer avloppsvattnet i tunnlarna? Det kommer från Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje och sydvästra Stockholm. Det mesta avloppsvattnet forslas cirka tre mil till Himmersfjärdsverket. Hur långa är de? Sammanlagt är de 5,5 mil långa. Hur är de byggda? De är utsprängda ur urberget, som till största delen består av granit och gnejs. På vissa ställen har man förstärkt och tätat tunnlarna med betong. Tunnlarna är byggda med lutning på en meter per kilometer, så att vattnet rinner med självfall. På vissa ställen måste man dock pumpa vattnet vidare, till exempel från Eoshäll, som tar emot avloppsvatten från delar av Stockholms kommun. Hur långt ner under marken är de? På det djupaste stället, i slutet vid Himmersfjärdsverket, är det 54 meter under marken. Hur stora är tunnlarna? På de smalaste ställena, i början av systemet, är de 1,8 m breda och 2,0 m höga. De är störst i slutet och där är de 2,9 m breda och 4,2 m höga. Det beror på att de ska få plats mer vatten i slutet. Om vi måste stänga av verket finns det plats så att vi kan lagra vattnet i fem dygn. Hur kommer man ner i tunnlarna? Det finns speciella tunnlar som leder ned till den stora tunneln. De kallas transporttunnlar. Hur lång tid tar det för vattnet att rinna genom tunnlarna? Det tar cirka 8 till 10 timmar från det att du spolar hemma hos dig tills vattnet når reningsverket. Flyter det en massa bajskorvar här? Nej, både bajskorvar och toapapper löser upp sig snabbt i vattnet. våra samarbetspartners styrka är vår styrka ABS SVERIGE ÄR TOTALLEVERANTÖREN INOM SPILLVATTENRENING. Syvab 7

8 Born to Run Dygnet runt måste Din maskin gå. Utan avbrott, ekonomiskt och säkert. Samtidigt som miljölagarna blir strängare och man måste ta ett större miljöansvar, är det nödvändigt att vara kostnadsmedveten. Detta gör att kraven på Din utrustning blir högre varje dag. Det är här som Westfalia Separator cdforce generationen kommer in. Moduluppbyggda, kompakta och med optimal ergonomi ökar dessa dekantrar signifikant kapaciteten och effektiviteten inom avloppsvattenrening. Avloppsslam avvattnas till över 30% TS. Deponikostnaderna reduceras drastiskt. Och det är inte allt; Westfalia Separator cdforce generationen reducerar även drifts- och servicekostnaderna, vilket gör den till det självklara valet när det är höga krav på utrustningen. Westfalia Separator cdforce: born to run born to win! GEA Westfalia Separator Sweden AB Box Göteborg (Sweden) Phone Fax WSTG KRIMA Disperser för mekanisk förbehandling av grovrens på ARV KRIMA Dispersern finfördelar det inkommande grovrenset och processat material transporteras till rötkammaren. Deponi undviks och förbehandlingen bidrar till en ökning av biogasproduktionen. Cellwood Machinery AB Box 65 SE Nässjö Tel Fax a member of the Cellwood Group 8 Syvab

9 Havet dör utan oss Om Syvab och andra reningsverk inte fanns, skulle allt liv i havet dö av övergödning *. När naturen är i balans kan bakterier i vattnet äta upp allt organsikt * material, som till exempel döda växter, bajs eller papper. Bakterierna behöver syre, men om det kommer ut för mycket smuts att ta hand om räcker inte syret till. Det blir syrebrist i vattnet och andra, farliga bakterier ökar istället. om inte syvab hade renat vattnet så skulle havet dö Var kommer fosfor* och kväve* ifrån? Jo kvävet kommer från vårt bajs, det vill säga matrester, och från vårt kiss. Fosfor kommer från tvättmedel, tandkräm m.m. Om det kommer ut för mycket fosfor och kväve är det som chips och godis för havets växter. Det blir för mycket näring för dem och de växer jättesnabbt. När de sedan vissnar och dör blir det för mycket att ta hand om för vattnets bakterier. Syret tar slut när bakterierna ska bryta ned alla döda växter. Först blir det alltså en massa alger, sedan dör de och då blir det syrebrist. När det blir för mycket alger kallas det algblomning. Algerna trivs bäst på sommaren när vattnet är varmt. Vid algblomning blir vattnet grumligt och det kan se ut som utspilld målarfärg. Färgerna varierar från grönt, blågrönt, gulaktigt, rött till rödbrunt beroende på vilken art det är. 4 viktiga steg ger ett renare hav Tänk dig vad som skulle hända om allt kiss, bajs och tvättvatten skulle gå rakt ut i havet. Skulle du vilja bada då? Eller äta fisken? Som tur är finns Syvab, som renar smutsvattnet innan det kommer ut i havet. Fint va? Vi renar det smutsiga avlopps vattnet i fyra steg: 1. mekanisk rening, 2. kemisk rening, 3. biologisk rening, 4. slutfiltrering. * Se ordlistan på sidan 17. Foto: Kustbevakningen Syvab 9

10 Från bajs till vatten så funkar det följ med hela vägen! Har du alltid undrat över vart bajset tar vägen? Här kan du följa med bajset på sin väg från toan, genom tunnlar och fram till reningsverket - Syvab! I toan åker bajs och kiss ner i avloppet. Vad är okej att spola ner i toaletten? a. Sködpaddor b. Mediciner c. Inget av dem. I toaletten får man bara spola ner kiss, bajs och toapapper. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid 16. Avloppet är kopplat till jättelånga tunnlar som går till reningsverket. Tunnlarna är så stora att man kan åka båt och fyrhjuling i dem. * Se ordlistan på sidan Syvab

11 x-tra vetande I Sverige var det på 1930-talet som vi förstod att vi måste rena avloppsvattnet. Det är egentligen inte så länge sedan. Du har säkert någon släkting eller vet någon person som är född vid den tiden. Mekanisk och kemisk rening 1. Grovgallret tar bort det största Det här är första stoppet grovgallret. Här fastnar det grövsta skräpet. Om man inte tar bort det stoppar det igen i våra pumpar och ledningar. Skräpet maler vi ned och sen gör bakterier biogas av det i vår rötkammare. Finns det råttor här? Nej, här är alldeles för mycket vatten för att de ska trivas. Råttorna trivs bättre närmare människorna i tätorterna. Men här finns ganska många spindlar. En gång fastnade sköldpaddan Fredag i grovgallret. Hur hade han kommit ned i avloppet? Som tur var upptäckte vår personal honom. Nu simmar han i en egen liten pool i receptionen tillsammans med några kompisar. Sköldpaddan Fredag Syvab 11

12 2. Sandfånget fångar sand Här fångar vi upp sand, kaffesump och annat som är för litet för att fastna i grovgallret. Det är tungt och sjunker till botten. Vad händer med sanden sen? Den pumpas bort och därefter tvättar vi sanden. Den blir så ren att den kan användas till exempel till att sanda gatorna med. 2. Är det viktigt att vi är rädda om vattnet? a) Nej, det finns jättemycket vatten på jorden så det spelar ingen roll. b) Ja, vattnet på jorden bildades för fem miljarder år sedan och cirkulerar i ett kretslopp. Inget nytt vatten bildas. Allt liv på jorden behöver rent vatten. c) Nej, det regnar ned nytt vatten istället för det som blir smutsigt. Biologisk rening Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid Försedimentering * gör slam av fosfor Nästa steg är försedimenteringen, där vi fångar upp fosfor. Vi har hällt i lite järnsulfat * som drar till sig fosforn ungefär som en magnet drar till sig synålar. Då blir det tunga klumpar som sjunker till botten och bildar slam *. Det skrapar vi bort och pumpar till bioreaktorerna. Sen gör vi biogas * av den. * Se ordlistan på sidan Syvab

13 5. Mellan- och eftersedimentering Här tar vi bort bakterierna från det renade vattnet. När vi slutar röra om i vattnet sjunker bakterierna till botten och vi kan skrapa ihop dem. Sedan får de komma tillbaka till luftningsbassängen och jobba ett skift till. x-tra vetande Bakterierna som hjälper oss att bryta ned smutsen dör av klorin, aceton, lacknafta och andra kemikalier. Därför är det viktigt att du aldrig spolar ned sådant i vasken eller toan. 4. Bakterierna som hjälper oss I den här bubbelbassängen jobbar miljarder snälla bakterier åt oss. De äter upp fosfor och annat organiskt material som finns kvar i vattnet. Det finns även en del bakterier som börjar att omvandla kvävet som kommer med avloppsvattnet. Precis som vi människor behöver de syre för att leva. Vi blåser därför in luft till dem. Värsta bubbelpoolen! Bakterierna som jobbar här behöver syret som vi blåser in. Syvab 13

14 6. Bakterier andas in kväve och andas ut kvävgas! I den fluidiserade * bassängen finns bakterier som hjälper oss att ta bort kvävet ur vattnet. Det smarta med dem är att de andas in kväve, men andas ut kvävgas. Kvävgas är ofarlig och finns naturligt i luften. Men de behöver förstås mat och därför ger vi dem lite metanol *. 3. Hur gjorde man innan det fanns reningsverk? a) Man lät vattnet rinna ut helt orenat i naturen. b) Varje familj renade själv sitt vatten innan man hällde ut det i naturen. c) Förut fanns det inget smutsigt vatten. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid 16. Slutfiltrering 7. Skivdiskfilter fungerar som ett kaffefilter Skivdiskfiltret är den näst sista reningen som vattnet ska passera. Här finns jättestora, roterande * dukar som är uppspända på skivor. De fungerar ungefär som ett kaffefilter och fångar upp små, små partiklar *. * Se ordlistan på sidan Syvab

15 rent Smutsigt 4. Jag kan hjälpa till att få ett renare hav om jag: a) Använder jättemycket tvätt- och diskmedel så att det blir riktigt rent. b) Spolar ned kemikalier i vattnet så att reningsverket kan ta hand om dem. c) Använder så lite tvätt- och diskmedel som möjligt och alltid lämnar kemikalier till miljöstationen. 9. Full koll på renheten Hur vet ni att vattnet som ni släpper ut är tillräckligt rent? Varje dag tar vi prover och på så sätt har vi full kontroll. Så här smutsigt var vattnet när det kom in till oss och så här rent är det 20 timmar senare. Kan man dricka det? Nej, det finns fortfarande en del bakterier kvar, som magen inte gillar. Och så finns det rester av mediciner som vi inte kan få bort än så länge, men forskarna jobbar på att hitta en lösning även för det. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid Sista steget ett sandfilter Sista steget i vattenreningen är ett jättestort sandfilter. Vattnet strömmar ut över filtret och får sjunka igenom sanden. Den sista lilla smutsen fastnar i sanden. Syvab 15

16 Slammet blir biogas till bussar och bilar Vi har byggt ett hus som kallas rötkammare. Där bor speciella bakterier som äter upp det organiska materialet i slammet. Sedan pruttar de ut metangas, som vi omvandlar och renar till biogas. Du pruttar också metangas när du släpper dig. Biogasen säljs till bensinmackar där bilar och bussar kan tanka och köra på den istället för bensin eller diesel. Vad får man spola ner i toan? 3 Bajs 3 Kiss 3 Toapapper x-tra vetande Vad får man inte spola ner i toan? Tops Snus Medicin Rengöringsmedel Kemikalier Tamponger Bomullstussar Tips! Sätt gärna upp en lapp i badrummet med vad som ska slängas i papperskorgen istället för i toan! Facit. Rätta dina svar: 1) C. Kiss, bajs och toapapper. (Sköldpaddor dör oftast om du spolar ned dem, mediciner kan vi inte rena, utan de kommer ut i vattnet och kan påverka miljön.) 2) B. Ja, vattnet på jorden bildades för fem miljarder år sedan och cirkulerar i ett kretslopp. Inget nytt vatten bildas. Allt liv på jorden behöver rent vatten. 3) A. Man lät det rinna ut orenat i naturen. 4) C. Använder så lite tvätt- och diskmedel som möjligt och alltid lämnar kemikalier till miljöstationen. Kväve och fosfor - havets fiende nr 1! Under 1900-talet har utsläppen av näringsämnen till vattendragen och havet ökat kraftigt. Det finns tre anledningar. Befolkningen ökar, speciellt i städerna, och ju mer folk desto mer avfall. Dessutom använder vi mer tvättoch diskmedel än förr i tiden. Jordbruket använder mycket mer gödningsämnen, som läcker ut via vattendragen. Biltrafiken och andra förbränningsprocesser har ökat rejält och det ger utsläpp som faller ned med regnet. 16 Syvab

17 Ordlista Susp/Slamhalt Syrehalt Organiskt material = material som kommer från något som är eller har varit levande, t.ex. växter eller djur. Fosfor = ett grundämne som alla levande celler behöver. För mycket fosfor i vattnet ger övergödning. Fosfor används till exempel i tandkräm, tvättmedel och maskindiskmedel. Kväve = ett grundämne som är bra i luften men dåligt i vattnet, där det kan skapa övergödning. Det finns till exempel i kiss och bajs. Sedimentering = när vattnet får passera bassängen långsamt, så att tunga partiklar hinner sjunka. Järnsulfat = ett pulvriserat ämne som kan ingå i färg och skyddar mot röta. Fosfor i vattnet fastnar på järnsulfat. Biogas = när slam och organiskt material bryts ned bildas metangas. Den gasen kan man använda istället för bensin i bussar och bilar. Metanol = kallas också träsprit. Det är en alkohol som är mycket giftig för människor. Industrin använder metanol som lösningsmedel. Partikel pyttesmå korn Övergödning = alger och växter i vattnet får för mycket näring och växer därför alldeles för mycket. Då tar syret i vattnet slut och allt liv dör. Roterande = något som snurrar runt. Fluidiserande = sand som svävar i vattnet Slam = föroreningar/smuts som tas bort från vattnet. Sedimentera = sjunka till botten. ts/slamhalt Susphalt Givare att lita på HöG tillgänglighet minimalt UnderHåll ph/redox Flöde Cerlics givare är tillverkade helt i rostfritt syrafast stål och har heller inga rörliga delar. dessutom är de utrustade med automatisk renspolning. Vi har lagt stor möda på användarvänlighet, givarna monteras på en fjädrande räckeshållare med ett justerbart teleskoprör. över 30 år i branschen har gett oss en kunskap som i kombination med de robusta givarna ger våra kunder tillförlitlig information om hela processen. CerliC ingår i elettakoncernen

18 Syvabs anläggning Tunnlarna Grovgaller Syvabs anläggningar Yttre anläggningar Himmerfjärdsverket består av reningsanläggningen, se kartan nedan, som ligger i Grödinge, Södra Botkyrka kommun. Ett tunnelsystem med tillhörande pumpstationer förser anläggningen med avloppsvatten från de anslutna kommunerna. Vid anslutningspunkterna finns mätstationer så att varje kommun får en korrekt debitering, motsvarande sin andel i anläggningens belastning. Pumpstationen vid Eolshäll (1) överför vattnet från sydvästra Stockholm till huvudtunneln. Denna station har sedimenteringsbassänger, vilket innebär att det är möjligt att mekaniskt rena eventuellt bräddvatten vid driftstörningar eller onormalt höga flöden. Från pumpstation Pilkrog (2) i Järna pumpas vattnet direkt till reningsverket via en sjöförlagd tryckledning. Syvabs samtliga pumpstationer är utrustade för att klara även omfattande vatten inträngning. Det tar ca 8 10 timmar från det att konsumenten spolar ner vattnet tills det når Himmerfjärdsverket. Inlopp och huvudpumpstation Där huvudtunneln (3) mynnar vid reningsverket 54 meter under mark finns avstängningsluckor som ska skydda anläggningen. Tunneln har en så pass stor volym att vattnet kan lagras upp till fem dygn vid normalt flöde, om ett omfattande strömavbrott eller liknande skulle inträffa. Tunneln ventileras med två stora fläktanläggningar. Det första reningssteget är ett grovgaller (4) där föremål som är större än 20 mm avskiljs. Dessa föremål skulle annars skada pumpar och annan teknisk utrustning. Gallerrenset mals sönder i en renskvarn och förs tillbaka till avloppsvattnet igen. Efter grovgallret tillsätts järnsulfat (6) till vattnet. Järnsulfat är ett fällningsmedel som gör att fosfor som finns löst i avloppsvattnet övergår till en fast form och bildar flockar som senare kan avskiljas i försedimenteringen. Huvudpumpstationen (5) har fem torruppställda pumpar och en som klarar en del av flödet även om denna anläggningsdel skulle vattenfyllas. De största huvudpumparna har en kapacitet på l/s. Ekerö Eolshäll Stockholm Alby Bergvik Nykvarn Södertälje Tobaksmonopolet Viksängen Salem Söderby Rönninge Vårsta Hamra Tumba Tullinge Anslutningspunkt med mätstation Järna Pilkrog Himmerfjärdsverket Tunnel Tryckledning Pumpstation 18 Syvab

19 Provtagning Sandfång Försedimentering Sandfång och fingaller Efter att avloppsvattnet har kommit upp till markytan passerar det ett sandfång (7), som består av tre stycken 30 m långa bassänger. I sandfånget blåses luft genom vattnet, precis så mycket att endast tyngre partiklar, t. ex. sand och kaffesump, sjunker till botten och avskiljs. Den avskiljda sanden tvättas ren från organiskt innehåll i en sandtvätt. Sanden återanvänds inom reningsverket. I slutet av sandfånget finns tre stycken fingaller med 2 mm spaltvidd. Här tar vi bort papper, textil och en hel del organiskt material för att dispergera (finfördela) detta. Det organiska materialet från sandtvätten och dispergerat rens återförs till avloppsvattnet före försedimenteringen. Bassängblock Bassängerna i det stora bassängblocket ligger alla utomhus. Mellan de olika behandlingsstegen finns maskinrum för el, automatik och pumputrustning. Försedimentering I försedimenteringen (11) sjunker det mesta av slampartiklarna och det söndermalda renset till botten. Slammet som bildas innehåller ungefär hälften av de fasta organiska föroreningar som kommer in till verket, och ungefär hälften av vattnets fosforinnehåll. Försedimenteringen består av 14 stycken parallella 50 m långa bassänger med bottenlinskrapor. Slammet pumpas till gravitationsförtjockning för att sedan stabiliseras i bioreaktorerna. Biologisk rening Det nu mekaniskt och till en viss del kemiskt renade vattnet fortsätter till luftningsbassängerna, där den biologiska reningen tar vid. Luftning Efter försedimenteringen fördelas vattnet på åtta luftningsbassänger (13). I dessa blandas det försedimenterade vattnet med bioslam. Bioslammet består av bakterier som äter upp löst Vatten 1 Pumpstation Eolshäll 2 Pumpstation Pilkrog 3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil) 4 Grovgaller (2 cm spalt), 3 st 5 Huvudpumpstation (6 pumpar) 6 Fällningskemikalie (HEPTA) 7 Sandfång, 3 st 8 Sandtvätt, 2 st 9 Fingaller (2 mm spalt), 3 st 10 Rensdispergering (Kirma) 11 Försedimenterings - bassänger, 14 st 12 Deammonifikationsbassänger, 2 st 13 Luftningsbassänger, 8 st 14 Ozonbehandling av returslam 15 Mellansedimenteringsbassänger, 16 st 16 Eftersedimenteringsbassänger, 16 st 17 Rotosil 18 Fluidbäddar, 4 st 19 Skivdiskfilter, 3 st 20 Sandfilter, 10 st 21 Utlopp (Hummerfjärden) Slam/biomull 1 Flotation, 6 st 2 Förtjockare, 3 st 3 Förtjockarcentrifug 4 Mottagningsstation (externt material) 5 Bioreaktorer, 3 st 6 Slamlager 7 Centrifuger, 4 st 8 Slamsilos, 3 st 9 Slamtork 10 Säckhantering (torkat slam) Biogas 1 Gasklocka 2 Gaspannor, 3 st 3 Gaskompressorstation, 5 st 4 Gasmotor 5 Fordonsgasanläggning 6 Gasfackla Syvab 19

20 Luftningsbassäng Mellan- och eftersedimentering Eftersedimentering organiskt material och fosfor i vattnet. Där finns också bakterier som omvandlar vattnets ammonium till nitrat, s.k. nitrifikation, vilket är det första steget i den biologiska kvävereningen. För att kunna arbeta kräver bakterierna och andra mikroorganismer syre. På bassängens botten blåser vi in luft genom ett stort antal tallriksluftare med gummimembran som ger små, finfördelade luftblåsor för effektiv syreöverföring. Mellan- och eftersedimentering I mellansedimenteringen (15) avskiljs bioslammet från vattnet för att kunna användas igen. Det sjunker till botten där det skrapas ned i en pumpficka och pumpas tillbaka som returslam till luftningssteget. En delström av returslammet kan vid behov behandlas med ozon innan det förs till luftningssteget. Ozonet verkar dödande på trådbakterier som sticker ut från slamflockarna och som gör att slammet inte sjunker som det ska i efterföljande mellansedimentering. Allteftersom mikroorganismerna växer och blir fler pumpas även en del av bioslammet från mellansedimenteringsbassängerna bort som överskottslam till flotationsanläggningen. I det sista sedimenteringssteget, eftersedimenteringen (16), sjunker en del av de partiklar som inte hann sjunka i mellans edimenteringen och bildar s.k. tertiärslam. Tertiärslammet skrapas också det till en pumpficka, varifrån det pumpas till flotation. Fluidiserad bädd Den fluidiserade bädden (18) är det sista steget i den biologiska kvävereningen. Här omvandlas det nitrat som bildades i luftningsbassängerna till kvävgas (s.k. denitrifikation) med hjälp av bakterier. Bakterierna växer på miljarder små sandkorn som hålls svävande i bädden, genom att vattnet pumpas in vid bassängens botten och sedan strömmar uppåt med hög hastighet. För att bakterierna ska kunna växa till sig och denitrifiera behöver de organiskt material som föda. Eftersom det mesta av det organiska materialet förbrukats i luftningssteget tillsätts en begränsad mängd metanol före fluidbädden. Uppehållstiden för vattnet i fluidbädden är ca 10 minuter och på den tiden hinner ca 95% av inkommande nitrat omvandlas till ofarlig kvävgas. Kvävgasen som bildas avgår till luften, som till ca 80% består av just kvävgas. Före den fluidiserade bädden, även kallad fluidbädd, finns en rotosil (17) som säkerställer att större partiklar, som skulle kunna skada fördelningsdysorna i fluidbädden inte kan passera. Om flödet in är lägre än kapaciteten på fördelningspumparna, våra samarbetspartners styrka är vår styrka BJÖRN IDH BYGG OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING AB Arbetsdykning, svets och montage Tel Specialister på anläggningsoch betongarbeten. Kvastvägen 6 Vanstra Industriområde Ösmo Tel Mobil Syvab

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Projektledning, layout och text: Charlotta Skredsvik-Raudberget, Marianne Brännman. Illustrationer:

Projektledning, layout och text: Charlotta Skredsvik-Raudberget, Marianne Brännman. Illustrationer: Dags att spola! Denna barnbok är framtagen av Jönköpings kommuns tekniska kontor i samarbete med Estetisk produktion på Flahultskolan under ledning av bildlärare Annette Ohlsson. Projektledning, layout

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Handledning av Eva Phister och Elisabeth Åman-Davis AV-nr: 31404 tv 7 Sammanfattning Den här handledningen vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

HENRIKSDALS R ENINGSVERK

HENRIKSDALS R ENINGSVERK HENRIKSDALS R ENINGSVERK Kvarnholmsvägen Stockholm Vatten AB är ett miljö- och teknikföretag. Verksamheten karakteriseras av helhetssyn och kretsloppstänkande. Bolaget medverkar till att skapa förutsättningar

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d.

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. Sida 1(11) Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. 1 Bakgrund Redan under 1930-1940-talen identifierades orenat spillvatten som en sanitär olägenhet och de första reningsverken

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404tv7 Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Programmanus /Programvinjett. /Programledarna Tobias och Lina sitter ute på sjön Mälaren i en liten jolle (roddbåt).

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Stigebrandt Oxygenator

Stigebrandt Oxygenator R Stigebrandt Oxygenator för syresättning och omblandning av bassänger Stigebrandt oxygenator installerad för biologisk vattenrening vid oljeindustri. Stora bilden visar pumpsystem med två parallella linjer,

Läs mer

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Stockholm 24 november 2010 Anammox och Deammonifikation Anammox = Anaerob ammoniumoxidation (med

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2008 Vi värnar vårt vatten Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Händelser 2008... 4 Ekonomisk information... 6 Miljöinformation 2008... 9 Resultaträkning...

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser Vatten NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET VATTEN KAN DU vilka grundämnen som bildar en vatten molekyl förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser redogöra för vattnets speciella egenskaper

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer