Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!"

Transkript

1 Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

2 2 Syvab

3 Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje, Botkyrka, Salem, Nykvarn och de sydvästra förorterna till Stockholm? Försvinner det bara eller samlas det upp eller släpps det ut i havet där vi badar och fiskar, som en okontrollerad, stinkande och trögflytande sörja? Nej, så är det ju inte, som väl är! Här är en skrift med den sanna berättelsen om ett modernt högteknologiskt företag och dess medarbetare, som jobbar för att Värna Vårt Vatten! Redan 1974 startade Syvab sitt reningsverk, Himmerfjärdsverket i Grödinge i Botkyrka kommun. Då hade fem års förberedelser, planering och byggnadsarbeten slutförts och anläggningen med fem mils bergtunnel var klar och redo att startas. Sedan dess har vi renat smutsigt vatten så bra att det kan återföras till det eviga kretsloppet. Vi får inte glömma de beslutsfattare som skapade Syvab, en framsynt regional tanke som vi nu ser flera efterföljare av. Syvab var kanske inte först, men ganska tidiga med den regionala lösningen på avloppsfrågan, och en av de första som från start drevs som kommunalt aktiebolag. Idag ägs Syvab av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB, Botkyrka, Nykvarn, Salem och Ekerö kommuner. Stort tack! Givetvis har reningstekniken utvecklats under åren så att Syvab klarat och klarar de allt högre reningskraven. Vi utvinner nyttigheter ur vårt avlopp som minskar vår resursanvändning och energi förbrukning. Det är en ständig utmaning och vår ambition är inte att följa utvecklingen, utan faktiskt att leda den. Det gör vi med engagerade medarbetare samt ett gott samarbete med myndigheter, högskolor och kollegor på andra reningsverk. Våra svenska VA-företag som bygger anläggningar, utvecklar utrustning och processer gör det möjligt. Ni är många som i olika befattningar bidragit och bidrar till att göra Syvab till det moderna miljöföretag det är idag, ingen nämnd ingen glömd. Ett stort tack till er alla. I den här broschyren berättar vi mer om historien om Syvab, Du får träffa några av våra medarbetare och följa vad vi gör på Himmerfjärdsverket. På faktasidorna längst bak hittar du uppgifter om anläggningen och våra reningstekniker och resultat. Du möter VA-företagen, våra leverantörer och samarbetspartners som medverkar med annonser vilket bidragit till att ta fram skriften du håller i din hand. I boken Och vid Himmerfjärden ligger Syvab av Erik Winnfors kan du läsa mer om historien om Syvab. Vi måste hjälpas åt! Idag kan vi rena vattnet från näringsämnen som annars skulle göra att algerna blommar, vassen växer och syret tar slut så att det biologiska livet i vattnet dör. Men vi måste bli ännu bättre och då måste vi faktiskt hjälpas åt. Du som använder våra avloppssystem kan se till att medicinrester, målarfärg, oljor och andra kemikalier inte hamnar i toaletten utan i återvinningsanläggningar, apotek m.fl. som tar hand om sådant material, för det klarar inte reningsverket. Ställ gärna en sopkorg bredvid toaletten för tops, sminkpads, bomull, bindor, strumpor, tamponger m.m. Släng sedan detta med dina brännbara sopor, så bidrar du till att verket går bättre och miljön mår bättre. Vi på Syvab utvecklar nya reningstekniker och ser till att hålla koll på våra resultat, processer och maskiner dygnet runt idag och i framtiden. Vi Värnar Vårt Vatten! Grödinge våren 2009 Carl-Olof Zetterman Verkställande direktör Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 6 januari I ansvarsområdet ingår också drift av pumpstationer och ledningar som leder avlopps vatten till verket. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Ekerö, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten AB samt Telge i Södertälje AB. miljömässigt riktigt sätt, enligt de villkor som regleras i miljödomstolen. I uppdraget ingår att bevara och vårda anläggningarna för framtiden. Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. VD Carl-Olof Zetterman Syvab skall rena avloppsvatten från anslutnings kommunerna på ett effektivt och För att driva verket har följande organisation valts (se intill): Administration Lars-Göran Zetterman Drift Carl-Olof Zetterman Process Malin Tuvesson Syvab 3

4 Hållpunkter i Himmersfjärdsverkets och Bolaget bildas. Ägare var kommunerna Grödinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Stockholms stad tillkom Huddinge kommun. Bygget av tunnlarna och det nya reningsverket Himmersfjärdsverket vid Skanssundet, vår nuvarande anläggning, startade. Anläggningen var klar och innefattade mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den totala kostnaden för hela verket, inklusive tunnlarna, var 250 miljoner kronor. Det motsvarar miljoner kronor år Den 16 januari släppte kommunerna på sitt avloppsvatten. Bassängblocket var dimensionerat för 450 l/person och dygn, eller personekvivalenter (pe). Idag använder varje person cirka 250 liter. Tunnlarna, gallersalen och huvudpumpstationen var dimensionerade för pe. Reningsverket i Järna ersattes med en pumpstation vid Pilkrog, som pumpar m 3 /dygn till Himmersfjärdsverket, via en sjölagd tryckledning. För att få ytterligare avloppsvatten ersattes Eolshälls reningsverk med en pumpstation som pumpar avloppsvattnet till Himmersfjärdsverket och Mälaren var inte längre mottagare av avlopps vatten. En torkanläggning byggs. Med AB Torkapparater startade Syvab ett utvecklingsprojekt för att kunna utnyttja vår gas i första hand. På detta vis minskades volymen på slammet och därmed minskade transportvolymerna och kostnaderna. De torkade granulerna öppnade även nya avsättningsmöjligheter. TS=96% och värmeåtervinning ca 70%. Har du koll? Grunden till ekonomisk trygghet är att själv ha full koll. Vi kan hjälpa dig med en genomgång som fyller både ditt eget och företagets behov av ekonomisk trygghet. Välkommen att kontakta oss eller boka en tid direkt på vår hemsida. Vi finns över hela Stockholms län. Nästan i alla fall. Hitta närmaste butik eller kontor på eller ring oss på Syvab

5 Syvabs historia Ett sandfilter för polering av utgående vatten med tillhörande flotationsbassänger, som behandlar allt slamvatten började byggas juni 1992 och blev färdigt i slutet av Kväveavskiljning tillkom med ett unikt reningssteg som ger en mycket hög avskiljningsgrad, upp till cirka 95%. I och med kvävereningen ökade belastningen på sandfiltret med dubbla mängden suspenderat material med igensättningar i sanden som följd. Syvab investerade då i tre stora skivdiskfilter som reducerar den ökade belastningen på sandfiltret. Kvävet i rejektet tas omhand i en deammonifikationsanläggning d.v.s. kväverening utan tillsats av kolkälla, därvid uppnås 70% reduktion av kvävet. Syvab har haft stora problem med microthrix d.v.s. trådformiga mikroorganismer med åtföljande skumproblem samt flytslam på bassängernas ytor. För att minimera dessa problem byggdes en ozonanläggning som tillsätter ozon efter behov, vilket tar kål på microthrixen i slammet. Eftersom Syvab har överskott på gas byggdes en gasmotor, Jenbacher, som driver en blåsmaskin, HV-Turbo, vilken levererar luft till biologen. Kapacitet m 3 luft/h. Syvabs överskottsgas räcker även till att producera fordonsgas i uppgraderingsanläggningen. Den vidaredistribueras sedan ut till tankstationer. För att få ytterligare gas kapacitet byggdes de gamla kemikalisilona om till en mottagningsstation för flytande organiskt material. Anjobygg för ett bra VA-projekt Ett specialistföretag med inriktning mot totalentreprenader inom reningsverksmarknaden. Tel Syvab 5

6 Material- och Energiflöde 2008 Anslutna kommuner personer och personekvivalenter från industri. Inkommande 39,7 miljoner m ton BOD ton fosfor 1230 ton kväve Himmerfjärdsverket Energianvändning El MWh Oljeförbrukning 66 MWh (vilket motsvarar 6 m 3 ) Rötgasförbrukning MWh Totalt MWh Kemikalieanvändning Järnsulfat 1730 ton Polyaluminiumklorid 303 ton Polymer 43 ton Metanol 128 ton Gasanvändning Totalproduktion 4,11 miljoner Nm 3 ( MWh) Till panna 0,86 miljoner Nm 3 Till slamtork 0,82 miljoner Nm 3 Til gasmotor 1,40 miljoner Nm 3 Till fackla 1,0 miljoner Nm 3 Slam Avvattnat slam Torkat slam Jordbruk Skogsbruk Jordtillverkning Deponiåterställnng 3650 ton TS 1780 ton TS 3340 ton TS avvattnat slam, 1220 ton TS torkat slam 660 ton TS avvattnat slam 2530 ton TS avvattnat slam Utgående 39, 7 miljoner m 3 < 124 ton BOD 7 10 ton fosfor 718 ton kväve Himmerfjärden 6 Syvab

7 Frågor och svar om tunnelsystemet Varifrån kommer avloppsvattnet i tunnlarna? Det kommer från Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje och sydvästra Stockholm. Det mesta avloppsvattnet forslas cirka tre mil till Himmersfjärdsverket. Hur långa är de? Sammanlagt är de 5,5 mil långa. Hur är de byggda? De är utsprängda ur urberget, som till största delen består av granit och gnejs. På vissa ställen har man förstärkt och tätat tunnlarna med betong. Tunnlarna är byggda med lutning på en meter per kilometer, så att vattnet rinner med självfall. På vissa ställen måste man dock pumpa vattnet vidare, till exempel från Eoshäll, som tar emot avloppsvatten från delar av Stockholms kommun. Hur långt ner under marken är de? På det djupaste stället, i slutet vid Himmersfjärdsverket, är det 54 meter under marken. Hur stora är tunnlarna? På de smalaste ställena, i början av systemet, är de 1,8 m breda och 2,0 m höga. De är störst i slutet och där är de 2,9 m breda och 4,2 m höga. Det beror på att de ska få plats mer vatten i slutet. Om vi måste stänga av verket finns det plats så att vi kan lagra vattnet i fem dygn. Hur kommer man ner i tunnlarna? Det finns speciella tunnlar som leder ned till den stora tunneln. De kallas transporttunnlar. Hur lång tid tar det för vattnet att rinna genom tunnlarna? Det tar cirka 8 till 10 timmar från det att du spolar hemma hos dig tills vattnet når reningsverket. Flyter det en massa bajskorvar här? Nej, både bajskorvar och toapapper löser upp sig snabbt i vattnet. våra samarbetspartners styrka är vår styrka ABS SVERIGE ÄR TOTALLEVERANTÖREN INOM SPILLVATTENRENING. Syvab 7

8 Born to Run Dygnet runt måste Din maskin gå. Utan avbrott, ekonomiskt och säkert. Samtidigt som miljölagarna blir strängare och man måste ta ett större miljöansvar, är det nödvändigt att vara kostnadsmedveten. Detta gör att kraven på Din utrustning blir högre varje dag. Det är här som Westfalia Separator cdforce generationen kommer in. Moduluppbyggda, kompakta och med optimal ergonomi ökar dessa dekantrar signifikant kapaciteten och effektiviteten inom avloppsvattenrening. Avloppsslam avvattnas till över 30% TS. Deponikostnaderna reduceras drastiskt. Och det är inte allt; Westfalia Separator cdforce generationen reducerar även drifts- och servicekostnaderna, vilket gör den till det självklara valet när det är höga krav på utrustningen. Westfalia Separator cdforce: born to run born to win! GEA Westfalia Separator Sweden AB Box Göteborg (Sweden) Phone Fax WSTG KRIMA Disperser för mekanisk förbehandling av grovrens på ARV KRIMA Dispersern finfördelar det inkommande grovrenset och processat material transporteras till rötkammaren. Deponi undviks och förbehandlingen bidrar till en ökning av biogasproduktionen. Cellwood Machinery AB Box 65 SE Nässjö Tel Fax a member of the Cellwood Group 8 Syvab

9 Havet dör utan oss Om Syvab och andra reningsverk inte fanns, skulle allt liv i havet dö av övergödning *. När naturen är i balans kan bakterier i vattnet äta upp allt organsikt * material, som till exempel döda växter, bajs eller papper. Bakterierna behöver syre, men om det kommer ut för mycket smuts att ta hand om räcker inte syret till. Det blir syrebrist i vattnet och andra, farliga bakterier ökar istället. om inte syvab hade renat vattnet så skulle havet dö Var kommer fosfor* och kväve* ifrån? Jo kvävet kommer från vårt bajs, det vill säga matrester, och från vårt kiss. Fosfor kommer från tvättmedel, tandkräm m.m. Om det kommer ut för mycket fosfor och kväve är det som chips och godis för havets växter. Det blir för mycket näring för dem och de växer jättesnabbt. När de sedan vissnar och dör blir det för mycket att ta hand om för vattnets bakterier. Syret tar slut när bakterierna ska bryta ned alla döda växter. Först blir det alltså en massa alger, sedan dör de och då blir det syrebrist. När det blir för mycket alger kallas det algblomning. Algerna trivs bäst på sommaren när vattnet är varmt. Vid algblomning blir vattnet grumligt och det kan se ut som utspilld målarfärg. Färgerna varierar från grönt, blågrönt, gulaktigt, rött till rödbrunt beroende på vilken art det är. 4 viktiga steg ger ett renare hav Tänk dig vad som skulle hända om allt kiss, bajs och tvättvatten skulle gå rakt ut i havet. Skulle du vilja bada då? Eller äta fisken? Som tur är finns Syvab, som renar smutsvattnet innan det kommer ut i havet. Fint va? Vi renar det smutsiga avlopps vattnet i fyra steg: 1. mekanisk rening, 2. kemisk rening, 3. biologisk rening, 4. slutfiltrering. * Se ordlistan på sidan 17. Foto: Kustbevakningen Syvab 9

10 Från bajs till vatten så funkar det följ med hela vägen! Har du alltid undrat över vart bajset tar vägen? Här kan du följa med bajset på sin väg från toan, genom tunnlar och fram till reningsverket - Syvab! I toan åker bajs och kiss ner i avloppet. Vad är okej att spola ner i toaletten? a. Sködpaddor b. Mediciner c. Inget av dem. I toaletten får man bara spola ner kiss, bajs och toapapper. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid 16. Avloppet är kopplat till jättelånga tunnlar som går till reningsverket. Tunnlarna är så stora att man kan åka båt och fyrhjuling i dem. * Se ordlistan på sidan Syvab

11 x-tra vetande I Sverige var det på 1930-talet som vi förstod att vi måste rena avloppsvattnet. Det är egentligen inte så länge sedan. Du har säkert någon släkting eller vet någon person som är född vid den tiden. Mekanisk och kemisk rening 1. Grovgallret tar bort det största Det här är första stoppet grovgallret. Här fastnar det grövsta skräpet. Om man inte tar bort det stoppar det igen i våra pumpar och ledningar. Skräpet maler vi ned och sen gör bakterier biogas av det i vår rötkammare. Finns det råttor här? Nej, här är alldeles för mycket vatten för att de ska trivas. Råttorna trivs bättre närmare människorna i tätorterna. Men här finns ganska många spindlar. En gång fastnade sköldpaddan Fredag i grovgallret. Hur hade han kommit ned i avloppet? Som tur var upptäckte vår personal honom. Nu simmar han i en egen liten pool i receptionen tillsammans med några kompisar. Sköldpaddan Fredag Syvab 11

12 2. Sandfånget fångar sand Här fångar vi upp sand, kaffesump och annat som är för litet för att fastna i grovgallret. Det är tungt och sjunker till botten. Vad händer med sanden sen? Den pumpas bort och därefter tvättar vi sanden. Den blir så ren att den kan användas till exempel till att sanda gatorna med. 2. Är det viktigt att vi är rädda om vattnet? a) Nej, det finns jättemycket vatten på jorden så det spelar ingen roll. b) Ja, vattnet på jorden bildades för fem miljarder år sedan och cirkulerar i ett kretslopp. Inget nytt vatten bildas. Allt liv på jorden behöver rent vatten. c) Nej, det regnar ned nytt vatten istället för det som blir smutsigt. Biologisk rening Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid Försedimentering * gör slam av fosfor Nästa steg är försedimenteringen, där vi fångar upp fosfor. Vi har hällt i lite järnsulfat * som drar till sig fosforn ungefär som en magnet drar till sig synålar. Då blir det tunga klumpar som sjunker till botten och bildar slam *. Det skrapar vi bort och pumpar till bioreaktorerna. Sen gör vi biogas * av den. * Se ordlistan på sidan Syvab

13 5. Mellan- och eftersedimentering Här tar vi bort bakterierna från det renade vattnet. När vi slutar röra om i vattnet sjunker bakterierna till botten och vi kan skrapa ihop dem. Sedan får de komma tillbaka till luftningsbassängen och jobba ett skift till. x-tra vetande Bakterierna som hjälper oss att bryta ned smutsen dör av klorin, aceton, lacknafta och andra kemikalier. Därför är det viktigt att du aldrig spolar ned sådant i vasken eller toan. 4. Bakterierna som hjälper oss I den här bubbelbassängen jobbar miljarder snälla bakterier åt oss. De äter upp fosfor och annat organiskt material som finns kvar i vattnet. Det finns även en del bakterier som börjar att omvandla kvävet som kommer med avloppsvattnet. Precis som vi människor behöver de syre för att leva. Vi blåser därför in luft till dem. Värsta bubbelpoolen! Bakterierna som jobbar här behöver syret som vi blåser in. Syvab 13

14 6. Bakterier andas in kväve och andas ut kvävgas! I den fluidiserade * bassängen finns bakterier som hjälper oss att ta bort kvävet ur vattnet. Det smarta med dem är att de andas in kväve, men andas ut kvävgas. Kvävgas är ofarlig och finns naturligt i luften. Men de behöver förstås mat och därför ger vi dem lite metanol *. 3. Hur gjorde man innan det fanns reningsverk? a) Man lät vattnet rinna ut helt orenat i naturen. b) Varje familj renade själv sitt vatten innan man hällde ut det i naturen. c) Förut fanns det inget smutsigt vatten. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid 16. Slutfiltrering 7. Skivdiskfilter fungerar som ett kaffefilter Skivdiskfiltret är den näst sista reningen som vattnet ska passera. Här finns jättestora, roterande * dukar som är uppspända på skivor. De fungerar ungefär som ett kaffefilter och fångar upp små, små partiklar *. * Se ordlistan på sidan Syvab

15 rent Smutsigt 4. Jag kan hjälpa till att få ett renare hav om jag: a) Använder jättemycket tvätt- och diskmedel så att det blir riktigt rent. b) Spolar ned kemikalier i vattnet så att reningsverket kan ta hand om dem. c) Använder så lite tvätt- och diskmedel som möjligt och alltid lämnar kemikalier till miljöstationen. 9. Full koll på renheten Hur vet ni att vattnet som ni släpper ut är tillräckligt rent? Varje dag tar vi prover och på så sätt har vi full kontroll. Så här smutsigt var vattnet när det kom in till oss och så här rent är det 20 timmar senare. Kan man dricka det? Nej, det finns fortfarande en del bakterier kvar, som magen inte gillar. Och så finns det rester av mediciner som vi inte kan få bort än så länge, men forskarna jobbar på att hitta en lösning även för det. Testa dig själv! Rätta svaret hittar du på sid Sista steget ett sandfilter Sista steget i vattenreningen är ett jättestort sandfilter. Vattnet strömmar ut över filtret och får sjunka igenom sanden. Den sista lilla smutsen fastnar i sanden. Syvab 15

16 Slammet blir biogas till bussar och bilar Vi har byggt ett hus som kallas rötkammare. Där bor speciella bakterier som äter upp det organiska materialet i slammet. Sedan pruttar de ut metangas, som vi omvandlar och renar till biogas. Du pruttar också metangas när du släpper dig. Biogasen säljs till bensinmackar där bilar och bussar kan tanka och köra på den istället för bensin eller diesel. Vad får man spola ner i toan? 3 Bajs 3 Kiss 3 Toapapper x-tra vetande Vad får man inte spola ner i toan? Tops Snus Medicin Rengöringsmedel Kemikalier Tamponger Bomullstussar Tips! Sätt gärna upp en lapp i badrummet med vad som ska slängas i papperskorgen istället för i toan! Facit. Rätta dina svar: 1) C. Kiss, bajs och toapapper. (Sköldpaddor dör oftast om du spolar ned dem, mediciner kan vi inte rena, utan de kommer ut i vattnet och kan påverka miljön.) 2) B. Ja, vattnet på jorden bildades för fem miljarder år sedan och cirkulerar i ett kretslopp. Inget nytt vatten bildas. Allt liv på jorden behöver rent vatten. 3) A. Man lät det rinna ut orenat i naturen. 4) C. Använder så lite tvätt- och diskmedel som möjligt och alltid lämnar kemikalier till miljöstationen. Kväve och fosfor - havets fiende nr 1! Under 1900-talet har utsläppen av näringsämnen till vattendragen och havet ökat kraftigt. Det finns tre anledningar. Befolkningen ökar, speciellt i städerna, och ju mer folk desto mer avfall. Dessutom använder vi mer tvättoch diskmedel än förr i tiden. Jordbruket använder mycket mer gödningsämnen, som läcker ut via vattendragen. Biltrafiken och andra förbränningsprocesser har ökat rejält och det ger utsläpp som faller ned med regnet. 16 Syvab

17 Ordlista Susp/Slamhalt Syrehalt Organiskt material = material som kommer från något som är eller har varit levande, t.ex. växter eller djur. Fosfor = ett grundämne som alla levande celler behöver. För mycket fosfor i vattnet ger övergödning. Fosfor används till exempel i tandkräm, tvättmedel och maskindiskmedel. Kväve = ett grundämne som är bra i luften men dåligt i vattnet, där det kan skapa övergödning. Det finns till exempel i kiss och bajs. Sedimentering = när vattnet får passera bassängen långsamt, så att tunga partiklar hinner sjunka. Järnsulfat = ett pulvriserat ämne som kan ingå i färg och skyddar mot röta. Fosfor i vattnet fastnar på järnsulfat. Biogas = när slam och organiskt material bryts ned bildas metangas. Den gasen kan man använda istället för bensin i bussar och bilar. Metanol = kallas också träsprit. Det är en alkohol som är mycket giftig för människor. Industrin använder metanol som lösningsmedel. Partikel pyttesmå korn Övergödning = alger och växter i vattnet får för mycket näring och växer därför alldeles för mycket. Då tar syret i vattnet slut och allt liv dör. Roterande = något som snurrar runt. Fluidiserande = sand som svävar i vattnet Slam = föroreningar/smuts som tas bort från vattnet. Sedimentera = sjunka till botten. ts/slamhalt Susphalt Givare att lita på HöG tillgänglighet minimalt UnderHåll ph/redox Flöde Cerlics givare är tillverkade helt i rostfritt syrafast stål och har heller inga rörliga delar. dessutom är de utrustade med automatisk renspolning. Vi har lagt stor möda på användarvänlighet, givarna monteras på en fjädrande räckeshållare med ett justerbart teleskoprör. över 30 år i branschen har gett oss en kunskap som i kombination med de robusta givarna ger våra kunder tillförlitlig information om hela processen. CerliC ingår i elettakoncernen

18 Syvabs anläggning Tunnlarna Grovgaller Syvabs anläggningar Yttre anläggningar Himmerfjärdsverket består av reningsanläggningen, se kartan nedan, som ligger i Grödinge, Södra Botkyrka kommun. Ett tunnelsystem med tillhörande pumpstationer förser anläggningen med avloppsvatten från de anslutna kommunerna. Vid anslutningspunkterna finns mätstationer så att varje kommun får en korrekt debitering, motsvarande sin andel i anläggningens belastning. Pumpstationen vid Eolshäll (1) överför vattnet från sydvästra Stockholm till huvudtunneln. Denna station har sedimenteringsbassänger, vilket innebär att det är möjligt att mekaniskt rena eventuellt bräddvatten vid driftstörningar eller onormalt höga flöden. Från pumpstation Pilkrog (2) i Järna pumpas vattnet direkt till reningsverket via en sjöförlagd tryckledning. Syvabs samtliga pumpstationer är utrustade för att klara även omfattande vatten inträngning. Det tar ca 8 10 timmar från det att konsumenten spolar ner vattnet tills det når Himmerfjärdsverket. Inlopp och huvudpumpstation Där huvudtunneln (3) mynnar vid reningsverket 54 meter under mark finns avstängningsluckor som ska skydda anläggningen. Tunneln har en så pass stor volym att vattnet kan lagras upp till fem dygn vid normalt flöde, om ett omfattande strömavbrott eller liknande skulle inträffa. Tunneln ventileras med två stora fläktanläggningar. Det första reningssteget är ett grovgaller (4) där föremål som är större än 20 mm avskiljs. Dessa föremål skulle annars skada pumpar och annan teknisk utrustning. Gallerrenset mals sönder i en renskvarn och förs tillbaka till avloppsvattnet igen. Efter grovgallret tillsätts järnsulfat (6) till vattnet. Järnsulfat är ett fällningsmedel som gör att fosfor som finns löst i avloppsvattnet övergår till en fast form och bildar flockar som senare kan avskiljas i försedimenteringen. Huvudpumpstationen (5) har fem torruppställda pumpar och en som klarar en del av flödet även om denna anläggningsdel skulle vattenfyllas. De största huvudpumparna har en kapacitet på l/s. Ekerö Eolshäll Stockholm Alby Bergvik Nykvarn Södertälje Tobaksmonopolet Viksängen Salem Söderby Rönninge Vårsta Hamra Tumba Tullinge Anslutningspunkt med mätstation Järna Pilkrog Himmerfjärdsverket Tunnel Tryckledning Pumpstation 18 Syvab

19 Provtagning Sandfång Försedimentering Sandfång och fingaller Efter att avloppsvattnet har kommit upp till markytan passerar det ett sandfång (7), som består av tre stycken 30 m långa bassänger. I sandfånget blåses luft genom vattnet, precis så mycket att endast tyngre partiklar, t. ex. sand och kaffesump, sjunker till botten och avskiljs. Den avskiljda sanden tvättas ren från organiskt innehåll i en sandtvätt. Sanden återanvänds inom reningsverket. I slutet av sandfånget finns tre stycken fingaller med 2 mm spaltvidd. Här tar vi bort papper, textil och en hel del organiskt material för att dispergera (finfördela) detta. Det organiska materialet från sandtvätten och dispergerat rens återförs till avloppsvattnet före försedimenteringen. Bassängblock Bassängerna i det stora bassängblocket ligger alla utomhus. Mellan de olika behandlingsstegen finns maskinrum för el, automatik och pumputrustning. Försedimentering I försedimenteringen (11) sjunker det mesta av slampartiklarna och det söndermalda renset till botten. Slammet som bildas innehåller ungefär hälften av de fasta organiska föroreningar som kommer in till verket, och ungefär hälften av vattnets fosforinnehåll. Försedimenteringen består av 14 stycken parallella 50 m långa bassänger med bottenlinskrapor. Slammet pumpas till gravitationsförtjockning för att sedan stabiliseras i bioreaktorerna. Biologisk rening Det nu mekaniskt och till en viss del kemiskt renade vattnet fortsätter till luftningsbassängerna, där den biologiska reningen tar vid. Luftning Efter försedimenteringen fördelas vattnet på åtta luftningsbassänger (13). I dessa blandas det försedimenterade vattnet med bioslam. Bioslammet består av bakterier som äter upp löst Vatten 1 Pumpstation Eolshäll 2 Pumpstation Pilkrog 3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil) 4 Grovgaller (2 cm spalt), 3 st 5 Huvudpumpstation (6 pumpar) 6 Fällningskemikalie (HEPTA) 7 Sandfång, 3 st 8 Sandtvätt, 2 st 9 Fingaller (2 mm spalt), 3 st 10 Rensdispergering (Kirma) 11 Försedimenterings - bassänger, 14 st 12 Deammonifikationsbassänger, 2 st 13 Luftningsbassänger, 8 st 14 Ozonbehandling av returslam 15 Mellansedimenteringsbassänger, 16 st 16 Eftersedimenteringsbassänger, 16 st 17 Rotosil 18 Fluidbäddar, 4 st 19 Skivdiskfilter, 3 st 20 Sandfilter, 10 st 21 Utlopp (Hummerfjärden) Slam/biomull 1 Flotation, 6 st 2 Förtjockare, 3 st 3 Förtjockarcentrifug 4 Mottagningsstation (externt material) 5 Bioreaktorer, 3 st 6 Slamlager 7 Centrifuger, 4 st 8 Slamsilos, 3 st 9 Slamtork 10 Säckhantering (torkat slam) Biogas 1 Gasklocka 2 Gaspannor, 3 st 3 Gaskompressorstation, 5 st 4 Gasmotor 5 Fordonsgasanläggning 6 Gasfackla Syvab 19

20 Luftningsbassäng Mellan- och eftersedimentering Eftersedimentering organiskt material och fosfor i vattnet. Där finns också bakterier som omvandlar vattnets ammonium till nitrat, s.k. nitrifikation, vilket är det första steget i den biologiska kvävereningen. För att kunna arbeta kräver bakterierna och andra mikroorganismer syre. På bassängens botten blåser vi in luft genom ett stort antal tallriksluftare med gummimembran som ger små, finfördelade luftblåsor för effektiv syreöverföring. Mellan- och eftersedimentering I mellansedimenteringen (15) avskiljs bioslammet från vattnet för att kunna användas igen. Det sjunker till botten där det skrapas ned i en pumpficka och pumpas tillbaka som returslam till luftningssteget. En delström av returslammet kan vid behov behandlas med ozon innan det förs till luftningssteget. Ozonet verkar dödande på trådbakterier som sticker ut från slamflockarna och som gör att slammet inte sjunker som det ska i efterföljande mellansedimentering. Allteftersom mikroorganismerna växer och blir fler pumpas även en del av bioslammet från mellansedimenteringsbassängerna bort som överskottslam till flotationsanläggningen. I det sista sedimenteringssteget, eftersedimenteringen (16), sjunker en del av de partiklar som inte hann sjunka i mellans edimenteringen och bildar s.k. tertiärslam. Tertiärslammet skrapas också det till en pumpficka, varifrån det pumpas till flotation. Fluidiserad bädd Den fluidiserade bädden (18) är det sista steget i den biologiska kvävereningen. Här omvandlas det nitrat som bildades i luftningsbassängerna till kvävgas (s.k. denitrifikation) med hjälp av bakterier. Bakterierna växer på miljarder små sandkorn som hålls svävande i bädden, genom att vattnet pumpas in vid bassängens botten och sedan strömmar uppåt med hög hastighet. För att bakterierna ska kunna växa till sig och denitrifiera behöver de organiskt material som föda. Eftersom det mesta av det organiska materialet förbrukats i luftningssteget tillsätts en begränsad mängd metanol före fluidbädden. Uppehållstiden för vattnet i fluidbädden är ca 10 minuter och på den tiden hinner ca 95% av inkommande nitrat omvandlas till ofarlig kvävgas. Kvävgasen som bildas avgår till luften, som till ca 80% består av just kvävgas. Före den fluidiserade bädden, även kallad fluidbädd, finns en rotosil (17) som säkerställer att större partiklar, som skulle kunna skada fördelningsdysorna i fluidbädden inte kan passera. Om flödet in är lägre än kapaciteten på fördelningspumparna, våra samarbetspartners styrka är vår styrka BJÖRN IDH BYGG OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING AB Arbetsdykning, svets och montage Tel Specialister på anläggningsoch betongarbeten. Kvastvägen 6 Vanstra Industriområde Ösmo Tel Mobil Syvab

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2011 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2011 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB, får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2008 Vi värnar vårt vatten Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Händelser 2008... 4 Ekonomisk information... 6 Miljöinformation 2008... 9 Resultaträkning...

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Vattnets väg från källan i naturen och tillbaka igen. Så funkar det. sidan 12 Vem bestämmer över vattnet? Vi frågar

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2009 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2009 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag SYVAB, får härmed avlämna följande

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

Årsredovisning 2003. för ett renare hav

Årsredovisning 2003. för ett renare hav Årsredovisning 2003 för ett renare hav 2 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg 418 34 Göteborg Organisationsnr: 55 61 37-2177 Bankgironr: 617-5400

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Småskaliga avloppsreningsanläggningar

Småskaliga avloppsreningsanläggningar VA - F O R S K R A P P O R T N r 7 februari 2003 Småskaliga avloppsreningsanläggningar marknadsöversikt över prefabricerade produkter för behandling i slutet av röret Ebba af Petersens VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404tv7 Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Programmanus /Programvinjett. /Programledarna Tobias och Lina sitter ute på sjön Mälaren i en liten jolle (roddbåt).

Läs mer

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar.

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. nonstop Mälarenergi nr 3-09 Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. malarenergi.se har blivit enklare, gladare och nyttigare. Egenproducerad el, en lysande affär? Västerås och Eskilstuna knyter

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer