Årets växtskyddsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets växtskyddsprogram"

Transkript

1 Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning på insektssidan med Sumi-alpha i täten. Och nu har vi sedan något år dessutom tagit klivet in på fungicidsidan med produkter som Acanto och Acanto Prima. Och detta är bara början Framtiden ser också ljus ut med nya kandidater i försöken inom samtliga produktområden och grödor. Vår ambition inför kommande säsong är att tillhandahålla ett produktprogram med hög kvalitet och god support från vår organisation. På så sätt vill vi göra livet lättare för dig som är användare eller återförsäljare av våra produkter. Vi hoppas att även denna produktkatalog kan spela en viktig roll här. Har du synpunkter på hur vår produktinformatin kan bli ännu bättre, eller rekvirera fler exemplar, så kontakta oss gärna. Med vänliga hälsningar Svenska DuPont-Teamet Kontaktpersoner: Jan-Åke Svensson Tel / Bodil Bergström Tel /

2 All Clear Extra Övrig information Blanda aldrig med klorin eller andra klorhaltiga rengöringsmedel. Rekommenderad användningsdos 0,5 l/100 l vatten i tanken. Förpackning 5 l plastdunk. Lagring Frostfritt. Allmän information Utvecklingen mot mer aktiva och specifika växtskyddsmedel medför att behovet av en noggrann rengöring av sprutan efter användning ökar. All Clear Extra är ett mycket effektivt rengöringsmedel som verkar genom användning av 3 olika komponenter som samverkar för att nå en optimal rengöringseffekt: Vätmedel Vätmedlet gör att produkten kommer åt i alla ojämnheter och fickor där rester ofta kan anrikas. Monoetanolamin Basiskt lösningsmedel som effektivt löser upp preparatresterna och för ut dem i vattenlösningen. Frigörare Kelatmedlet innebär att lösgjorda smutsrester kapslas in och därmed inte återfäster i sprutan utan följer med sköljvattnet ut. Kelaterna fungerar även som mjukgörare för hårt vatten (kalcium, magnesium) som annars skulle försämra lösningseffekten av monoetanolamin. Tillsammans ger dessa 3 komponenter en snabb och säker rengöring av sprutan vid de flesta förekommande växtskyddsmedeln. I utförda tester har All Clear Extra gett det bästa tvättresultatet av de produkter som testats. Viktigt! Börja alltid ett sprutarbete med en ren spruta, det underlättar rengöringen efteråt. Om sprutarbetet alltid avslutas med rengöring, minskar restproblemen. Rengöring av sprutan utan monterat tankspolningsmunstycke I stället för att använda % av tankkapaciteten under punkt 3 (tvättning) ska tanken fyllas helt med vatten. Se noga till att sköljvattnet under punkterna 2 och 5 kommer i god kontakt med alla invändiga ytor. Rengöring av sprututrustning med tankspolmunstycke Akrivera alla kranar/ventiler och höj trycket så pass att övertrycksventilen från det självrensande filtret utlöser. 1. Sprutan töms helt ifrån sprutvätska på fältet. 2. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, både in- och utvändigt. Töm tanken genom att spruta sköljvatten genom bom och munstycke ut över den gröda som just sprutats. 3. Fyll sprutan med vatten % av tankkapaciteten ( l vatten i en 1000-liter tank) och tillsätt 0,5 l All Clear Extra per 100 l vatten. Spola lite sköljvatten genom bom och sprutmunstycken så att dessa blir väl genomspo lade. Sätt sedan igång omrörningen och låt gå i 15 minuter. Töm sprutan genom bom/spridare på senast sprutade grödan eller annat lämpligt sätt. 4. Spridare, silar och filter rengörs separat med rengörings medel (50 ml All Clear Extra/10 l vatten) OBS! Använd skyddshandskar. 5. Skölj sprutan grundigt med rent vatten och låt omröringen stå på i 5 minuter. Töm sprutan genom bom och munstycken på lämpligt sätt. OBS! Töm sprutan helt mellan varje sköljning och tvätt! Sköljvattnet sprids på arealer där det inte kan skada träd eller känsliga grödor och se till att det inte förorenar vattendrag, brunnar eller avloppsledningar. Fördelar med tankspolningsmunstycke och renvattentank De flesta nya sprutorna är försedda med tankspolningsmunstycke och renvattentank. På en gammal spruta går dessa oftast att eftermontera. Renvattentanken bör då vara på minst 10 % av tankkapaciteten. Första sköljningen och tvätten kan påbörjas på fältet, då sparar man både tid och vatten.

3 Ally 50 ST Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Metsulfuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Ally 50 ST är formulerat som brustablett. Förpackning Ally 50 ST är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Plister Baldersbrå Snärjmåra Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel ( ) Penningört Åkerviol Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt ( ) 1 lin utan vätmedel Allmän information Ally 50 ST med den verksamma beståndsdelen metsulfuronmetyl är en systemisk herbicid formulerad som en brustablett. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Ally 50 ST. Verkningssättet, både bladverkande och jordverkande, ökar säkerheten att uppnå god ogräseffekt och minskar väderberoendet vid behandlingstidpunkten. Om sprutning med Ally 50 ST sker när marken är torr uppnås full jordverkan enbart om det faller så mycket regn att rotzonen genomfuktas inom den första veckan. På mulljordar som är helt torra vid spruttillfället måste genomfuktning ske inom 3 5 dagar. I annat fall verkar produkten enbart genom upptagning via bladen. Gröda Dosering Ogräsproblem Höstvete, 0,8-1 tablett Ally 50 ST + Baldersbrå, råg, rågvete, 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl höstkorn Korn, 0,8-tablett Ally 50 ST + Gullkrage, vårvete 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl Havre 0,8 tablett Ally 50 ST + Gullkrage, 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl Vårsäd 0,8 tablett Ally 50 ST + Gullkrage, 0,25 dl vätmedel/100 l vatten viol, svinmålla + 1,0 l MCPA Oljelin, 0,8 tablett Ally 50 ST + Örtogräs spånadslin 0,2 l MCPA OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Oljelin, 0,8 tablett Ally 50 ST + Örtogräs, spånadslin 0,2 l MCPA + 15 g Gratil snärjmåra OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Växtföljd Maxdosen för Ally 50 ST är 1,07 tab/ha och år. Stråsäd och höstoljeväxter kan odlas som efterföljande gröda samma år utan begränsningar. Efterföljande år kan följande grödor odlas: stråsäd med eller utan insådd, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärter, bönor och lin. Behandling i havresorten Matilda avråds.

4 Ally Class 50 WG Registreringsområde Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete med eller utan insådd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling. Aktiva substanser Metsulfuronmetyl 10 %. Karfentrazonetyl 40 %. Behörighetsklass 2 L. Formulering Ally Class är formulerat som lukt- och dammfritt granulat. Förpackning Ally Class levereras i 500-gramsburkar med bifogat mätglas. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage ( ) Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Höstsäd - tidigt på våren med goda tillväxtbetingelser Dos/hektar g Mycket bred effekt Värsäd - vid grödans 3-4 bladstadie Dos/hektar g Mycket bred effekt Den högre dosen vid stora ogräs. Vid insådd av rajgräs som fånggröda Rajgräset ska ha 2-3 blad vid behandling, eller vara väl myllat och inte uppkommet. OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Allmän information Ally Class används i höstsäd och vårsäd utan insådd av gräs, klöver eller andra tvåhjärtbladiga grödor. Ally Class består av två aktiva substanser med två olika verkningssätt. Karfentrazon är den ena substansen som har kontaktverkan. Metsulfuron är en sulfonylurea som tas upp genom bladen och till viss del via rötterna. Upptagning via rötterna ökar vid fuktig jord. Detta ger en bred ogräseffekt och en dubbelverkande effekt på många ogräs. Vissa ogräsarter vissnar bort redan efter några få dagar medan andra kan ta längre tid på sig, upp till fyra veckor beroende på vädret. Spruta inte Ally Class på nyvältad gröda. En vecka mellan vältning och sprutning rekommenderas. Ally Class är verksam ända ner till ca 5 C och används med fördel tidigt på våren men med goda tillväxtbetingelser. Spruta Ally Class senast DC 32.

5 Växtföljd Odla enbart stråsäd som efterföljande gröda samma år som fältet behandlats med Ally Class, utan begränsningar. Höstraps kan sås som efterföljande gröda samma år samt sockerbetor året efter vid användning av max 40 g Ally Class. Efterföljande år kan följande grödor odlas: stråsäd med eller utan insådd, raps, rybs, potatis, ärter, bönor och lin. Behandling i havresorten Matilda avrådes. Det kan förekomma små brännfläckar på bladen och övergående ljusfärgning efter sprutningen. Viss stråförkortning kan ibland uppkomma. Dessa effekter har i försök inte visat sig påverka utbytet. Tankblandningar Ally Class ska användas utan vätmedel. Blandning kan därför inte göras med produkter innehållande vätmedel. Möjliga blandningspartner är Mekoprop, MCPA och Starane 180. Tillblandad spruta ska användas samma dag. Miljö Ally Class bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är 3 6 veckor för metsulfuron och ca 1 dag för karfentrazon. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Beredning av sprutvätska Tillsätt Ally Class tidigt vid tillredningen med ca liter vatten i tanken och sörj för god omrörning, eller använd preparatsluss. Tillsätt resten av vattnet. Sprutvätskan omrörs kontinuerligt under transport och sprutning. Undvik vattentemperaturer under 5 C vid tillredning. Tillredd sprutvätska bör användas samma dag.

6 Express 50 T Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och betesvall samt insådd av slåttervall (gräs, rödklöver, lusern), med eller utan skyddssäd. Mot ogräs i odlingar av timotejfrö insåningsåret. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Aktiv substans Tribenuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Express 50 T är formulerat som brustabletter. Förpackning Express 50 T är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Express 50 T verkar huvudsakligen via bladen och kan användas i samtliga växtföljder. I likhet med andra lågdosmedel från DuPont bekämpar Express 50 T ogräsen genom att angripa ett par aminosyror (iso-leucin och valin). Eftersom dessa enbart finns hos gröna växter är Express 50 T mycket skonsamt mot insekter, maskar, fältvilt och vattenfauna. Detta ger dig trygghet och skapar förtroende i din omgivning. Express 50 T ger god verkan även vid temperaturer ner till +5 C. Tillfälliga nattfroster har ingen betydelse för ogräseffekterna som dock fördröjs några dagar. Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet mot t.ex. svinmålla. Express 50 T är mycket skonsamt mot stråsäden. Behandling i havresorten Matilda avråds. Höstsäd vårbehandling Dos/hektar Förstärkt effekt mot Express 50 T 1,5-2 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, veronika, åkerbinda m fl + Alt. Eagle 75 WG, Starane, + 1,0 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, åkerven, kvickrot m fl + Monitor 20 g OBS! Endast i höstvete, rågvete och vårvete Höstbehandling Express 50 T 1-2 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt Vårsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Express 50 T 1-1,5 tablett + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, åkerbinda m fl + Eagle 75 WG eller Starane Insådder Insådd med Gräs + rödklöver Gräs + lucern Timotejfrö Gräset 1-2 blad All behandling av vallen skördeåret avrådes! Dos/blandningar per hektar Express 50 T 1-1,5 tablett + 0,5 l MCPA OBS! Vätmedel ska INTE tillsättes. Express 50 T 1 tablett 0 0,25 dl vätmedel/100 l vatten Espress 50 T 1-1,5 tablett + 0,25 dl vätmedel/100 l vatten

7 Ogräsbekämpning i betesvallar Ogräs i betesvallen försämrar grönmasseskörden och minskar smakligheten. Express 50 T ger en effektiv ogräsbekämpning mot de vanliga problemogräsen som maskros, smörblomma och nässla. Det är viktigt att ogräsen är i god tillväxt vid bekämpning. Det går att behandla från tidig vår till sen höst med gott resultat. Behandling måste utföras före maskrosens blomning. Vid betesputsning sker bekämpning bäst efter ca 14 dagar. Tistelbekämpning Örtogräs + tistel i vårsäd och höstsäd När tisteln är ca 15 cm hög. 1,5 tab. Express 50 T + 1,5 l MCPA + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten. Behandling senast i stråsädens stadie 31. Betesvall Dos/hektar Permanent betesvall 2 tabletter + 0,25 dl vätmedel/100 l vatten Örtogräs + tistel efter stråsädens stadie 31 2,0 tab. Express 50 T + 1,0 tab. Ally 50 ST + 0,5 dl vätmedel/100 l v. Effekt betesvall Ogrässpektra Brännässla Rumex-arter ( ) Groblad Rölleka Hundkäx Smörblomma Lomme Tistel Maskros Våtarv Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Ljusfärgning Grödan kan ljusfärgas temporärt efter behandlingen. Ljusfärgningen är vanligare i havre än i andra stråsädesslag. Ljusfärgningen är också mer påtaglig vid användning av nonjoniskt vätmedel. Ljusfärgningen har ingen negativ inverkan på skörden. Miljö Express 50 T bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar.

8 Harmony 50 SX Registreringsområde Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling. Behandling i majs får inte ske senare än 60 dagar före skörd. Betesdjur får inte släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Aktiv substans Tifensulfuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Harmony 50 SX är formulerat som ett mikrogranulat i vattenlösliga påsar. Förpackning 5 x 22,5 g. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra i stråsäd och majs Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Åkersenap Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Harmony 50 SX, med den verksamma beståndsdelen tifensulfuronmetyl, är en systemisk herbicid formulerad som ett vattenlösligt mikrogranulat. Harmony 50 SX upptas huvudsakligen genom bladen. De flesta förekommande örtogräsen i fodermajs, stråsäd och betesvall bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas, undertrycks kraftigt av Harmony 50 SX. Dos/hektar Stråsäd g Fodermajs 15 g/ha som engångsbehandling eller 11,25 + 7,5 g/ha som delad behandling. Optimal ogräskontroll uppnås vid delad behandling. Delad behandling I: 11,25 Harmony SX när ogräsen är i hjärtbladsstadiet II: 7,5 g Harmony SX dagar efter behandling I eller när nya ogräs kommer upp For bästa och bredaste effekt i fodermajsen rekommenderas en tankblandning med Titus WSB i båda behandlingarna. I: 30 g Titus WSB + 11,25 g Harmony 50 SX II: 20 g Titus WSB + 7,5 g Harmony 50 SX Betesvall 30 g/ha Rekommenderad vätskemängd är 200 l/ha Vätmedel Använd alltid Harmony 50 SX med vätmedel. Vi rekommenderar non-jonisk vätmedel i dosen 0,5 dl/100 l vatten. Miljö Harmony 50 SX bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 4 6 dygn. Ljusfärgning Grödan kan ljusfärgas temporärt efter behandlingen. Ljusfärgning är också mer påtaglig vid användning av non-joniskt vätmedel.

9 Behandlingstidpunkt Stråsäd Harmony 50 SX kan sprutas fr.o.m. 2-bladsstadiet fram till dess andra noden är synlig. Höstsäd, våren Bäst effekt erhålls tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen når 10 C. Vårsäd fastmarksjord: Bäst effekt erhålls om ogräsen är i hjärtbladsstadiet, vilket ofta sammanfaller med grödans 2 3 bladstadium. Vårsäd mulljordar: Bäst effekt erhålls om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2 4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3 4 bladstadium. Majs Första behandlingen sätts in från ogräsens hjärtbladsstadie till begynnande örtblad och uppföljning efter ca 10 dagar eller när nya ogräs är uppe. Majsen ska inte behandlas efter 6 blad. Gäller endast i majssorterna Algans, Anjou219, Apostrof, Avenir, Baxxos, Beethoven, Birko, Burli, Destiny, Earlystar, Eurostar, Formula, Isberi, Justina, Leeds, Maeva, Nerissa, Patrick, PR39G12, Ravenna, Reinaldo, Saludo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal. För övriga sorter kontakta din återförsäljare eller DuPont. Effekt betesvall Ogräsarternas känslighet Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behand-lingen utförs mellan ogräsens hjärtbladsstadium och fram till dess de har två örtblad. Sprutning efter detta stadium ger dock normalt tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under mycket god effekt. Betesvall Brännässla ( ) Plister Groblad Rumex-arter Hundkäx Rölleka Lomme Smörblomma Maskros Tistel OBS! Klövearter är länsliga. Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Effekten på svårvätbare ogräs såsom arvraps, svinmålla och förgätmigej kan vid extremt torra förhållanden försämras. Betesvall Behandling kan ske under växtperioden förutsatt att ogräsen är i god tillväxt, före blomning och temperaturen är minst 10 C. Risken för stråförkortning är stor på betesgräsen vid vårbehandlingar. en är en sommarbehandling 2 veckor efter en betesputsning då ogräsen är i god tillväxt. Ibland kan det vara tillräckligt att endast behandla problemytor. Etablerad klöver kan påverkas men återhämtar sig.

10 Harmony Plus 50 T Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd med eller utan gräsinsådd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Tribenuronmetyl, 17 viktprocent. Thifensulfuronmetyl, 33 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Tablett. Förpackning Harmony Plus 50 T är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Harmony Plus 50 T är en systemisk herbicid. De flesta förekommande örtogräs i stråsäd bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Harmony Plus 50 T. Harmony Plus 50 T är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Ogräseffekten minskar när ogräsen är i knoppstadiet. Temperaturen bör vara ca 7 10 C för bästa ogräseffekt. Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet, varför en morgonbehandling (gärna med dagg) rekommenderas för att säkerställa en god effekt på bl.a. svinmålla. Behandling i havresorten Matilda avråds. Höstsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Harmony Plus 50 T 2-2,6 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, + Alt. Eagle 75 WG, Starane veronika, m fl + 0,1 dl vätmedel/100 l vatten Åkerven, kvickrot, + Monitor 20 g snärjmåra m fl Vårsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Harmony Plus 50 T 1,3-2,0 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Tistel + MCPA + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra +Eagle 75 WG eller Starane Miljö Harmony Plus 50 T bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Gräsinsådder Harmony Plus 50 T doseras på samma sätt som vårstråsäd utan insådd. Gräsinsådden bör dock ha ett till två blad vid behandlingstillfället. Ängssvingel är den känsligaste gräsarten och kan påverkas. All behandling av vallen skördeåret avråds. Ljusfärgning Under vissa förhållanden kan en ljusfärgning uppträda efter 4 5 dagar, men försvinner efter dagar. Praktisk användning visar att risken för ljusfärgning minskar vid inblandning av MCPA.

11 Lexus 50 WG Registreringsområde Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. Får användas högst en gång per gröda. Behandling får inte ske senare än 45 dagar före skörd. All annan användning är otillåten. Aktiva substanser Flupyrsulfuron-metyl 50 %. Behörighetsklass 2 L. Formulering Lexus 50 WG är formulerat som lukt- och dammfritt granulat. Förpackning Lexus 50 WG levereras i 100-gramsburkar med bifogat mätglas. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Vitgröe Jordrök Våtarv Kamomill Åkerbinda Lomme Åkerpilört Näva Åkerspegel Penningört Åkersenap Plister Åkerviol Renkavle Åkerven Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Höstbehandling mot renkavle och örtogräs Dos /hektar vid riktig förekomst av renkavle 20 g Vid måttlig förekomst av renkavle + viol och veronika 15 g + 0,4-0,5 l Bacara alternativt 15 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer (svag effekt på viol) Höstbehandling mot åkerven och örtogräs 15 g Lexus 50 WG + 1,0-1,5 l Boxer (dos: beroende på åkervenens storlek) alternativt g Lexus 50 WG + 0,4-0,5 l Bacara Vätmedel tillsätts i höstvete vid torra förhållanden (gäller inte vid blanding med Boxer). Dos 0,5 dl/100 l vatten. Optimal behandlingstidpunkt: 1,5.4 blad på grödan, gräsogräs och örtogräs; hjärtblad - 2 örtblad. Vårbehandling Vårbehandling mot renkavle kan ske i program där en föregående höstbehandling har utförts. Allmän information Lexus 50 WG är en bredverkande ogräsmedel för användning i höstsäd (inte höstkorn) utan insådd av gräs, klöver, eller andra tvåhjärtbladiga grödor. Lexus 50 WG är en sulfonylurea som tas upp både genom bladen och till viss del via rötterna. Lexus har både örtogräs och gräsogräseffekt. Upptagningen via rötterna ökar vid fuktig jord. Detta ger en bred och säker ogräseffekt på hösten. Upptaget är mycket snabbt och produkten är regnfast på ca 2 timmar, nedvissningen av ogräsen kan upp till 3 6 veckor beroende på vädret och tillväxten. Miljö Lexus bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är ca 1 2 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Växtföljd Vid behandling med Lexus 50 WG finns inga restriktioner för efterföljande lantbruksgrödor. Vid omsådd av utvintrad höstgröda kan enbart vårvete sås. Insådd av fånggröda på våren efter höstbehandling kan ske med rajgräs, rödsvingel eller klöver. Ljusfärgning Det kan förekomma övergående ljusfärgning efter sprutningen. Effekten kan framträda tydligare efter nattfrost. Viss stråförkortning kan ibland uppkomma. Dessa effekter har i försök inte visat sig påverka avkastningen.

12 Safari 50 DF Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. All annan användning är otillåten. Aktiv substans Triflusulfuron-methyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Granulat i vattenlösliga påsar. Förpackning Safari 50 DF är förpackad i vattenlösliga påsar om 30 g, som kastas i spruttanken och löses upp. Fyra vattenlösliga påsar är förpackade i en ytterpåse. Lagring Förvara alltid Safari 50 DF torrt och i tätslutande ytterpåse. Safari 50 DF bryts inte ned om det lagras på torr plats i obruten förpackning. Förorena inte vatten, mat eller djurfoder genom förvaring eller avfall. Förvara alltid Safari 50 DF i originalförpackningen. Safari 50 DF är icke korrosiv och icke brandfarlig. Verkningssätt Safari 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar några timmar efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas efter 1 2 veckors tid. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Safari 50 DF. Safari 50 DF är i huvudsak ett bladverkande medel, med en viss jordverkan. Detta ökar säkerheten att uppnå god ogräseffekt och minskar beroendet av väder och behandlingstidpunkt. Bäst ogräsbekämpning erhålls om Safari 50 DF sprutas i ogräsplantornas hjärtbladsstadie. Ogräsen ska vara i god tillväxt. Säkrast bekämpningsresultat uppnås normalt bäst efter 2 3 sprutningar med Safari 50 DF, olja och ev. blandningspartner. Ogräsarternas känslighet Den bredaste och snabbaste örtogräseffekten uppnås om behandlingen utförs i ogräsens hjärtbladsstadie. Faktorer som påverkar Safari 50 DF verkar optimalt vid hög relativ fuktighet samt när temperaturen är över 12 C. Betorna ska vara friska och i god tillväxt. Safari 50 DF verkar också vid lägre temperaturer, om ogräsen växer och därmed tar upp produkten. Sprutning i perioder med nattfrost eller temperaturer under 9 C rekommenderas inte, då betorna kan vara köldstressade och det finns risk för kortvarig hämning av betorna. Hämning kan också uppträda vid utsprutning dagar med stora temperatursvängningar, dvs. med mycket kalla nätter följda av dagstemperaturer över C. Safari 50 DF bör då först sprutas ut 2 3 dagar efter frostperioden, när betorna är i tillväxt igen. Det rekommenderas inte att spruta ut Safari 50 DF före väderutsikter med kraftiga regn över 20 mm. Speciellt i samband med låga temperaturer, kan vattenmättad jord hämma rötternas tillväxt och öka risken för stress. Miljö Safari 50 DF bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Ljusfärgning Ljusfärgning/marmorering kan förekomma vid vissa väderlekssituationer. Symtomen kan ses inom några dagar efter behandling och försvinner inom ca 1 vecka. Detta har ingen skördepåverkan. Olja Tillsats av olja kan ske med vegetabilisk olja. Olja kan ge påverkan vid höga temperaturer och dosen bör då anpassas. Se vidare etikett för oljan. Vätskemängd Rekommenderad vattenmängd är l/ha.

13 Så här används Safari Behandling Tidpunkt T1 Safari 50 DF + olja Behandlingen görs när örtogräsen är i hjärtbladsstadiet och betorna i god tillväxt. Snärjmåra ska ha minimum 1 krans och maximum 3 kransar. Raps och åkersenap bekämpas bäst från hjärtbladsstadiet till örtbladsstadiet. T2 Safari 50 DF + olja När nästa generation ogräs är i hjärtbladsstadiet, normalt 8-10 dagar efter första sprutningen. T3 Safari 50 DF + olja När nytt ogräs grott och är i hjärtbladsstadiet, normalt dagar efter andra sprutningen. Safari användas i minimum dubbeltbehandling för att erhålla full effekt. Problemogräs Baldersbrå, dån, förgättmigej, harkål, kamomill, korsört, lomme, nattskatta, näva, nässla, penningört, pilört, plister, raps, snärjmåra, åkerbinda, svinmålla, trampört, vitgröe, viol och våtarv. A Jordherbicid före uppkomst 1. Vid örtogräsens hjärtbladstadie. Betor är uppkomna och bör ha första örtblad. Safari 50 DF g/ha (1 vattenlöslig påse) + Betanal 1,5 l/ha + Tramat 50 SC + veg. olja 1,0 l/ha. 2. Upprepa samma behandling när nya ogräs är i hjärtbladsstadiet. B Ingen jordherbecid men ogräsproblem som ovan 1. Börja med Safari 50 DF g när ogräsen är i hjärtbladsstadiet. 2. När nya ogräs är i hjärtbladsstadiet Safari 50 DF g/ha + Goltix kg/ha + Betanal + (Tramat) + veg. olja 1,0 l/ha. 3. Upprepa behandlingen när nya ogräs är i hjärtbladsstadiet. C. Safari-ogräs Mot raps, baldersbrå, snärjmåra, trampört, nattskatta, vildpersilja och etternässla. 1. Safari 50 DF g/ha + veg. olja 1,0 l/ha Detta är en specifik behandling mot ovanstående ogräs. Raps, baldersbrå, trampört, nattskatta och etternässla måste behandlas i hjärtblads- till örtbladsstadiet. Snärjmåra ska ha minimum 1 krans och maximum 3 kransar. 2. Upprepa behandlingen. För ett behandlingsprogram utan Tramat/Partner kontakta DuPont eller din återförsäljare. Betanat och Tramat kan bytas ut mot Kemifarm flow, Herbasan, Ethosan och Partner i samma doser. Alternativt Betanal Progress eller Kemifarm Pro Fl. Blandningar Safari 50 DF kan blandas med andra ogräsmedel för betor. Det är viktigt att Safari 50 DF-påsarna tillsätts först och löses upp innan blandningspartner tillsätts. Blandning med Pyramin, Fiesta och Goltix i höga doser kan ge försämrad effekt mot vissa ogräsarter, såsom baldersbrå, plister, viol, snärjmåra och åkerbinda. Blanda inte Safari 50 DF med Matrigon. Blandning med gräsherbicider rekommenderas inte. Mellan sprutning med Safari 50 DF och Matrigon ska det gå 14 dagar. Mellan sprutningarna med Safari 50 DF och gräsherbicider ska det gå 1 vecka och gräsogräsen ska vara i tillväxt. Safari 50 DF kan blandas med Sumi-Alpha 5 FW och Pirimor. Ytterligare upplysningar kan fås vid kontakt med firmorna. Safarirekommendation g Effekter ogrässpektrum Safari 50 DF bekämpar effektivt besvärliga ogräs som baldersbrå, snärjmåra, nattskatta, raps, trampört, blåklint, åkersenap, dån, förgätmigej, etternässla, harkål, korsört, lomme, penningört, pilört, plister, törel och vallmo. Safari 50 DF har även god effekt mot vildpersilja och viss effekt mot vitgröe. Doser och behandlingstidpunkt Safari 50 DF sprutas ut som splitbehandling, där produkten fördelas på 2 4 behandlingar g produkt per hektar är nödvändig för att uppnå fullgoda effekter. Den fjärde behandlingen görs oftast bara vissa år och mot ogräs med lång groningsperiod exempelvis snärjmåra, trampört, nattskatta och vildpersilja. T1 T2 T3 Safarirekommendation g Safari eller kombination g

14 Titus WSB Registreringsområde Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs. Aktiv substans Rimsulfuron 250 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Titus är formulerat som ett mikrogranulat i vattenlösliga påsar. Förpackning 5 x 20 g. Lagring Torrt. Allmän information Titus WSB är en effektiv herbicid. Den aktiva substansen upptas relativt snabbt, huvudsakligen genom bladen. Mer än 50 % av den aktiva substansen tas upp av plantan bara en timme efter behandlingen. Titus WSB har en systemisk verkan på ogräsen. Många förekommande örtogräs i potatis bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Titus WSB. Titus WSB är i huvudsak ett bladverkande medel. Titus WSB är biologiskt selektivt. Till skillnad från okänsliga ogräs metaboliserar potatisplantan snabbt den aktiva substansen. Titus WSB har testats i de vanligaste förekommande potatissorterna utan att man kunnat konstatera någon skördepåverkan. På grund av ljusfärgningen av bladen, som dock är övergående, kan eventuellt en förväxling med virussymptom ske. Växtföljd Efter skörd kan höstvete, råg och rågvete sås på hösten och nästkommande vår kan följande grödor sås: stråsäd, majs, potatis och klöver/gräs. Effekt Ogrässpektra Baldersbrå Pilört Dån Plister (små) Etternässla Snärjmåra Flyghavre Spergel Harkål Trampört Gullkrage Törel Jordrök Veronika Kamomill Viol (små) Korsört Våtarv Kvickrot Åkerbinda Lomme Åkermolke Målla (små) Åkersenap Näva Åkertistel ( ) Penningört Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Miljö Titus WSB bryts ner i mark och vatten. Nedbrytningen sker såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är ca 4 veckor. Titus har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar.

15 Titus WSB kan användas på olika sätt beroende på omständigheter och problem: örtogräsbekämpning kvickrots-/tistelbekämpning enkelbehandling på jordar med jämn uppkomst delad behandling, bra på mulljordar med ojämnare uppkomst av ogräset kombinerad behandling med Titus WSB och Sencor för en komplett ogräsbekämpning i potatis kombinerad behandling med Titus WSB och Harmony 50 SX för en komplet ogräsbekämpning i fodermajs Ogräsproblem Gröda Behandling 1 Behandling 2 Bred ogräseffekt + Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel + Sencor 20 g Titus WSB + vätmedel efter målla, pilört, åkerbinda, trampört i samband med uppkomst enligt Sencor ca 7-10 dagar Snärjmåra, målla, pilört, Potatis Sencor 50 g + 0,2 l vätmedel åkerbinda, trampört snärjmåran 2-4 kransar Baldersbrå, snärjmåra, raps, dån, Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel 20 g Titus WSB + västmedel lomme, korsört, kvickrot m fl Fodermajs* i ogräsens hjärtblads - eller efter ca 7-10 dagar örtbladsstadium Kvickrot, tistel Potatis 50 g Titus WSB + vätmedel Alt. A Fodermajs* Kvickrot 4-6 blad enkelbehandling Kvickrot, tistel Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel 20 g Titus WSB + vätmedel efter Alt. B Fodermajs* Kvickrot 3-4 blad ca 7-10 dagar delad behandling Kvickrot + bred örtogräseffekt Fodermajs* 30 g Titus WSB + 20 g Titus WSB + Program med Titus WSB 11,25 Harmony 50 SX + vätmedel 7,5 g Harmony 50 SX + + Harmony 50 SX örtogräs örtblad vätmedel efter ca 7-10 dagar delad behandling innan majsen har fått 7 blad Vätmedel till Titus WSB tillsätts med 1 dl/100 liter vatten. En slutkupning 10 dagar efter sista behandling förbättrar ytterligare ogräseffekten i potatis. *Endast i majssorterna Algans, Anjou219, Apostrof, Avenir, Baxxos, Beethoven, Birko, Burli, Destiny, Earlystar, Eurostar, Formula, Isberi, Justina, Leeds, Maeva, Nerissa, Patrick, PR39G12, Ravenna, Reinaldo, Saludo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal. För övriga sorter kontakta din återförsäljare eller DuPont. Majsen ska inte behandlas efter 6-bladsstadiet Titus är blandbart med Starane 180 i majs.

16 ComboPac Harmony Plus 50 T + Eagle WG Eagle 75 WG Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Amidosulfuron 75 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Vattenlösligt granulat. Förpackning 120 g + 20 tabletter. Lagring Torrt och frostfritt. Effekt ComboPac Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Örtogräsbekämpning Vårbehandling höstsäd 1 förpackning = 8 hektar behandling 2,5 tabletter Harmony Plus 50 T + 15 g Eagle WG Vårsäd 1 förpackning = 10 hektar behandling 2,0 tabletter Harmony Plus 50 T + 12 g Eagle WG Vätmedel Tillsätt vätmedel med 0,5 dl/100 l vatten Miljö Eagle WG har en halveringstid på 2 4 veckor. Amidosulfuron stannar i markens översta 10 cm och bryts ner av mikroorganismer. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Allmän information ComboPac består av 20 tabletter Harmony Plus 50 T och 120 g Eagle WG. Eagle WG är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar inom 48 timmar. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. Eagle WG är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Temperaturen bör vara ca 5 C och ogräsen i god tillväxt. Undvik att behandla i perioder med frost eller torka, invänta åter tillväxtbetingelser innan behandling.

17 Express 50 T + Eagle WG SamboPac Eagle 75 WG Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Amidosulfuron 75 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Vattenlösligt granulat. Förpackning 120 g + 20 tabletter. Lagring Torrt och frostfritt. Effekt SamboPac Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspegel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Örtogräsbekämpning Vårbehandling höstsäd 1 förpackning = 6,7 hektar behandling 1,5 tabletter Express 50 T + 18 g Eagle WG Vårsäd 1 förpackning = 8 hektar behandling 1,25 tabletter Express 50 T + 15 g Eagle WG Vätmedel Tillsätt vätmedel med 0,5 dl/100 l vatten Miljö Eagle WG har en halveringstid på 2 4 veckor. Amidosulfuron stannar i markens översta 10 cm och bryts ner av mikroorganismer. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Allmän information SamboPac består av 10 tabletter Express 50 T och 120 g Eagle WG. Eagle WG är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar inom 48 timmar. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. Eagle WG är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Temperaturen bör vara ca 5 C och ogräsen i god tillväxt. Undvik att behandla i perioder med frost eller torka, invänta åter tillväxtbetingelser innan behandling.

18 Acanto Sökt registreringsområde Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete Aktiv substans Picoxystrobin 250 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Flytande. Förpackning 5 l. Lagring Frostfritt. Verkningssätt Acanto verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Acanto ska främst användas i förebyggande syfte men har också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Acanto har dessutom en gasverkan som gör att produkten sprids effektivt i hela grödan. Acanto bekämpar svampsjukdomar mest effektivt innan svampen etablerar sig på plantan, därför ska preparatet sprutas ut på plantan så snart de första sjukdomssymptomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Stråsäden är då skyddad mot svampangrepp de kommande 3 6 veckorna beroende på växtstadium, sjukdomsangrepp och dosering. Acanto är ytterst skonsam mot grödan, vilket tillsammans med sjukdomsbekämpning, god långtidseffekt och bibehållande av plantans gröna bladyta, ger hög merskörd med god kvalitet. Resistens Acanto innehåller picoxystrobin som tillhör gruppen strobiluriner. Det finns för närvarande en utbredd resistens mot strobiluriner hos vetets mjöldagg och svartpricksjuka, även kornets mjöldagg och vetets bladfläcksjuka har uppvisat begynnande resistens. För att undvika ytterligare utbredning av resistens är det viktigt att följa de angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd: Använd maximalt 2 behandlingar med Acanto eller andra strobilurinhaltiga produkter per säsong. Använd Acanto förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet. Blanda alltid Acanto med en fungicid med annat verkningssätt t.ex. triazoler som är effektiva mot de relevanta svampsjukdomarna. Använd en dosering både av Acanto och blandningspart nern som ger en effektiv behandling. Behandlingstidpunkt Behandling ska göras när de första symptomen på svampangrepp konstateras, eller när det är risk för kommande angrepp beroende av väder och sort. Acanto kan användas från begynnande stråskjutning (DC 31) fram till full blomning (DC 65). Högst dosering används vid kraftigt smittotryck i mottagliga sorter och/eller vid ogynnsamma sprutförhållanden. Plantan ska vara i god tillväxt och inte stressad av t.ex. torka, låg temperatur eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten är förutom doseringen och sjukdomstrycket även beroende av grödans utveckling. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt. Blandbarhet Med våra nuvarande kunskaper är följande aktuella produkter fysikaliskt blandbara under omrörning med Acanto: de flesta herbicider, fungicider och tillväxtreglerande preparat på marknaden för stråsäd. Fysikaliskt blandbar innebär att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet m.m. kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

19 Acanto Högsta tillåtna dos per år är totalt 1 l/ha. Vete Dosering Anmärkning Axgångsbehandling Acanto 0,25-0,5 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline DC Delad behandling DC DC Acanto 0,25-0,5 l/ha Acanto 0,25-0,5 l/ha Vår-/höstkorn DC Acanto 0,25-0,4 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Råg/rågvete DC Acanto 0,25-0,5 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Havre DC Acanto 0,25-0,4 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Gröda Vete (höst och vår) Korn (höst och vår) Råg/rågvete Havre Skadegörare Bladfläcksjuka Svartpricksjuka Brunfläcksjuka Gräsmjöldagg Gulrost Brunrost Sotdaggssvampar Gräsmjöldagg Kornrost Skjöldfläcksjuka Kornets bladfläcksjuka Bladfläcksjuka Sköldfläcksjuka Brunrost Gräsmjöldagg Bladfläcksjuka Gräsmjöldagg Kornrost

20 Acanto Prima Sökt registreringsområde Mot svampangrepp i odlingar av korn, vete, råg, rågvete och havre före axgång. Behandling får ej ske senare än vid begynnande axgång. Aktiva substanser Picoxystrobin 80 g/kg. Cyprodinil 300 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Acanto Prima är formulerat som ett vattenlösligt granulat. Förpackning 5 kg kartong. Lagring Frostfritt, torrt. Verkningssätt Acanto Prima verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Båda de verksamma beståndsdelarna har primärt en förebyggande effekt, men picoxystrobin har också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Picoxystrobin har dessutom en gasverkan, som gör att produkten sprids effektivt i hela grödan. Acanto Prima bekämpar svampsjukdomar mest effektivt innan svampen etablerar sig på plantan, därför ska preparatet sprutas ut på plantan så snart de första sjukdomssymtomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Stråsäden är då skyddad mot svampangrepp de kommande 3 6 veckorna beroende på växtstadium, sjukdomsangrepp och dosering. Acanto Prima är ytterst skonsam mot grödan, vilket tillsammans med sjukdomsbekämpning, god långtidseffekt och bibehållande av plantans gröna bladyta ger hög merskörd med god kvalitet. Resistens Acanto Prima innehåller de två verksamma ämnena picoxystrobin och cyprodinil med olika verkningsmekanismer. Man har inte funnit korsresistens mellan dessa två och i de fall då båda de verksamma beståndsdelarna är effektiva kan produkten användas i resistensstrategi. För att undvika ytterligare utbredning av resistens är det viktigt att följa de angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd: Använd maximalt 2 behandlingar med Acanto Prima eller andra strobilurinhaltiga produkter per säsong. Använd Acanto Prima förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet. Blanda Acanto Prima med en triazol i vete vid behandling av Septoria tritici (svartpricksjuka). Använd en dosering både av Acanto Prima och blandningspartnern som ger en effektiv behandling. Behandlingstidpunkt Behandling ska göras när de första symptomen på svampangrepp konstateras, eller när det är risk för kommande angrepp beroende av väder och sort. Acanto Prima kan användas från första huvudskottet utvecklas (DC 20) fram till axgång (DC 49). Högst dosering används vid kraftigt smittotryck i mottagliga sorter och/eller vid ogynnsamma sprutförhållanden. Plantan ska vara i god tillväxt och inte stressad av t.ex. torka, låg temperatur eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten är förutom doseringen och sjukdomstrycket även beroende av grödans utveckling. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt. Blandbarhet Med våra nuvarande kunskaper är följande aktuella produkter fysikaliskt blandbara under omrörning med Acanto Prima: CCC, Express 50 T, Harmony Plus 50 T, Forbel, MCPA, Moddus, Starane 180, Tern, Terpal, Tilt Top och Sumi-Alpha 5 FW. Fysikaliskt blandbar innebär att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet m.fl. kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först. Blanda inte Acanto Prima med Cerone. Blanda aldrig Acanto Prima med mer än ett växtskyddsmedel. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013 www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00 DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö Innehåll & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innehåll & kontaktpersoner 2 Rengöring

Läs mer

Express 50 SX OGRÄSMEDEL

Express 50 SX OGRÄSMEDEL EXPRESS 50SX SE 150G BKL K-39129.qxp 09/04/15 10:47 Page1 K-39129/31504 - SWEDEN - (COVER) - PAGE 1 Â Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

L139267 Användningsområde 10 KG

L139267 Användningsområde 10 KG L139267 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 10 KG L141170

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02 Trimaxx Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete Verksamt ämne: Formulering: Rekisterinumero: 5121 Behörighetsklass: 2L Registreringsinnehavare: ADAMA Registrations B.V.

Läs mer

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5)

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiv substans: Preparattyp: SC atsoksistrobiini 250 g/l Miljöfarlig Användningsändamål För bekämpning av mjöldagg och

Läs mer

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass L147730 SWED/12M Användningsområde Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga

Läs mer

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor.

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor. Belvedere Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor Gröda Betor Verksamt ämne Fenmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Desmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Formulering Suspo-emulsion (SE) Verkningsmekanism

Läs mer

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda Tern 750 EC Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda : vete, havre, korn råg och rågvete Verkningsmekanism : FRAC 5 Batchnummer och tilverkningsdatum : se

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Fara Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 88 Starane 180 Faroangivelser: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

7-3105-200-184-11/10 SWED/11M

7-3105-200-184-11/10 SWED/11M 7-3105-200-184-11/10 SWED/11M Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behandling i potatis får ej ske senare än 7 dagar före skörd och i kepalök ej senare än 28 dagar före

Läs mer

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. L166338 SWED/07Q PPE 4013778 Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. Riskupplysningar och skyddsanvisningar Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

Läs mer

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR

VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR I svenska försök har alla sorter som medeltal visat lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är den siffran något

Läs mer

Glypper 20 L. : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb, träda och vall Batchnummer och tilverkningsdatum : se förpackning

Glypper 20 L. : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb, träda och vall Batchnummer och tilverkningsdatum : se förpackning Glypper Ogräsmedel Lösligt koncentrat (SL) innehållande 360 g/l (30,7 vikt-%) glyfosat i form av 486 g/l glyfosatisopropylaminsalt Verkningsmekanism : HRAC G Gröda : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb,

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 7 december 2011. KIFS 2011:5 Utkom

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Primo MAXX Verkningssätt

Primo MAXX Verkningssätt Primo MAXX Nu har tillväxtregleraren Primo MAXX blivit godkänt av Kemikalieinspektionen, för användning på Svenska golfbanor. Primo har används under ca 20 år, på tusentals banor i USA och Canada. Användning

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Bedömningar gjorda av Anders Adholm, HIR Skåne, Anki Sjöberg, Lovanggruppen, Cecilia Lerenius och Gunilla Berg, Jordbruksverket samt

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd

Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd Institutionen för växtproduktionsekologi Slutredovisning av projektet: Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd Projektansvariga: Anneli Lundkvist och Håkan Fogelfors Finansiär: Jordbruksverket,

Läs mer

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Reg nr. 4634 Klass: 2L Endast för yrkesmässigt bruk Butisan Top Verksam beståndsdel: Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak...

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2 L REG. NR.

BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2 L REG. NR. Nuance BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2 L REG. NR. 5012 Herbicid Endast för yrkesmässigt bruk. Användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av vårvete, vårkorn, havre, höstvete, höstkorn, råg och rågvete. Endast

Läs mer

Endast för yrkesmässigt bruk.

Endast för yrkesmässigt bruk. Endast för yrkesmässigt bruk. 480 SC Reg. 4460. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av ogräs i följande grödor: Höst- Alla annan användning

Läs mer

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ Spodnam försä SÅ FUNGERAR SPODNAM Spodnam är en vegetabilisk produkt som skapar en halvgenomtränglig yta som påverkar fuktvandringen i grödan, till exempel

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

02 Farliga egenskaper Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53).

02 Farliga egenskaper Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53). Reviderad: 2008-06-12 (ver 10c) Ersätter: 2007-08-13 (ver 10b) SÄKERHETSDATABLAD 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Amistar (A12705B) Funktion Svampmedel Importör Syngenta

Läs mer

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014 Tema Raps Mars 2014 Nyttoinsekterna i fokus Hur påverkas de så kallade nyttoinsekterna av våra bekämpningsmedel? Frågan blir allt viktigare i takt med kommande IPM direktiv och intresset för selektiva

Läs mer

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.2011 Hyvinge, 24.11.2011

Läs mer

Ta tillväxten i egna händer

Ta tillväxten i egna händer Ta tillväxten i egna händer Under odlingssäsongen finns det mycket viktigt att göra på åkern. Tillväxtprogrammets olika prognosmodeller och verktyg hjälper dig fatta de rätta besluten. Tillväxtprogrammet

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1004991 SWED/11S PPE 4046228

Net innehåll: 5 L L1004991 SWED/11S PPE 4046228 L1004991 SWED/11S PPE 4046228 9 VARNING EUH401 H410 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Författare Cederberg C., Wivstad M., Sonesson U. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie SIK-rapport

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Informationsbladet delades ut vid fältvandringen 27/8 2008. Skadegörare som vållat skada i odlingen under året tas upp tillsammans med förslag till växtskyddsstrategiplan

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Nr 4, 3 april 2009 Innehåll: Information kring bekämpningsmedel Jurister reder ut begreppen kring vad som gäller vid miljöbrott Vad gäller för förorenade

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Red. Dave Servin Partnerskap Alnarp Nr 67 2014 SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR i Växjö den 3 och 4 december

Läs mer

Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan?

Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan? Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan? Agenda Presentation - Läget för bekämpningsmedel i dag Direktiv, bekämpningsmedel i

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698 L1003584 SWED/10S PPE 4044698 9 VARNING EUH401 H319 H411 P280 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande Sidan 1 av 3 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl.

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. AquaPy 1 l (art nr 1385) AquaPy används för bekämpning av insekter i restauranger, storkök, slakterier, sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer, fjäderfähus,

Läs mer

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum Observera att det är en annan art, Aphanomyces cochlioides, som orsakar rotbrand i sockerbetor! Ärtrotröta

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gröda. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gröda. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gröda Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Försäkringsvillkor

Läs mer

Zonindelning förhandling mellan tre parter. Det ska inte vara så lätt att säga att det är olika miljöhänsyn i olika länder.

Zonindelning förhandling mellan tre parter. Det ska inte vara så lätt att säga att det är olika miljöhänsyn i olika länder. Eftermiddagens pass Jan-Åke Svensson Du Pont, marknadsföring och försäljning Han berättade om en ny produkt, Steward, med det verksamma ämnet indoxacarb, och planerna att ta hit denna till Norden. Produkten

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd.

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Stortältet Stortältet Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Montrarna är tillgängliga mån. den 22:e kl. 08:00 Monterns bakkant utgörs av tältduk el. tältvägg alt. skärm för

Läs mer

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet?

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet? Sidan 1 av 4 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

2012-01-24. Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara

2012-01-24. Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara Mer än 100 olika arter Även variation inom arter Konidierna, hjälp vid identifiering

Läs mer

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampproblematik i integrerat växtskydd Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampgissel i gurka och tomat Gråmögel tomat och gurka Mjöldagg gurka och

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1005783 SWED/12S PPE 4047101 VARNING

Net innehåll: 5 L L1005783 SWED/12S PPE 4047101 VARNING L1005783 SWED/12S PPE 4047101 9 VARNING EUH401 H317 H410 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (CYPRODINIL) För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Läs mer

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Hydroseeding Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Är Hydroseeding (sprutsådd) bästa sättet att skapa bra möjligheter för den nya plantan och samtidigt skydda mot erosion

Läs mer

Känsliga områden enligt nitratdirektivet

Känsliga områden enligt nitratdirektivet Känsliga områden enligt nitratdirektivet kustområde Nya känsliga området övriga länet Lagring av stallgödsel Inget läckage eller avrinning Täckning av urin- och flytgödselbrunn Påfyllning av urin och flytgödsel

Läs mer

A changing climate för Findus Grönsaker

A changing climate för Findus Grönsaker A changing climate för Findus Grönsaker Klimatet Fram till visar klimatmodelleringar på att temperaturen stiger i Skåne, under alla årstider. Såväl årsmedelvärdet som vår, sommar och hösttemperaturer beräknas

Läs mer

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Foto: Johan Ascard Ogräsarternas biologiska egenskaper Text: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Uppsala

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering

Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering Huvudman Skogsstyrelsen i respektive region är huvudman för kursen. Huvudmannen har ansvar för att det erbjuds kurser efter behov, att

Läs mer

Ekologisk odling på Logården 1992-2002

Ekologisk odling på Logården 1992-2002 Ekologisk odling på Logården 1992-2002 HS Skaraborg rapport nr 2/02 Karl Delin Carl-Anders Helander Johan Lidberg Denna skrift har delfinansierats av EU 1 Uthålliga växtodlingssystem På Hushållningssällskapets

Läs mer

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande Ansvarig/Närvarande Org.nr/Pers.nr Gårdsnamn Adress Fastighet Företagsnamn Postadress Telefon nr. Mobilnr. Datum Tid E-post Anledning till inspektionen Rutininspektion

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer.

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer. FÖR UTSÄDE 1 (14) Ankomstdatum Dnr IFYLLS AV SÖKANDEN Är det fråga om ett nytt packeri som inleder verksamheten Tidigare packerinummer fortsättning på en tidigare påbörjad packeriverksamhet 1. KONTAKTUPPGIFTER/ANSVARSPERSONER

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) SÄKERHETSDATABLAD 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Funktion Shirlan (A7087J) Svampmedel Hälsoskadlig Miljöfarlig

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Skaraborg Rapport 2_215 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Bakgrund På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården,

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Tips på VPE-föredrag 2014 2014-06-03 Nilla Nilsdotter-Linde

Tips på VPE-föredrag 2014 2014-06-03 Nilla Nilsdotter-Linde Tips på VPE-föredrag 2014 2014-06-03 Förslag på föredragstitel Projekttitel Ansvarig Finansiär Fusarium och mykotoxiner pågående forskning - Fusarium langsethiae gäckande mykotoxinproducenter som inte

Läs mer

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO PRODUKTINFORMATION 2015 Brett sortiment av vårutsäde och fånggrödor Läs mer om sorterna och deras odlingsegenskaper DANISH INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 Val av

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101 MI 31 SM 1101 Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010 Användning i grödor Plant protection products in agriculture and horticulture. Use in crops. I korta drag Stora skillnader vid användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Växjö 2013-06-28 Mikael Frisk Till alla klubbar/banchefer/greenkeepers I Distriktet Småland Blekinge Värmland Örebro samt Delar av Dalarna Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden går fort. För

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk Flexity Svampmedel Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre råg, rågvete och vete. Behandling får ske senast vid begynnande blomning (stadie 61). All annan använding är otillåten. Bekämpningsmedel klass

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer