Årets växtskyddsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets växtskyddsprogram"

Transkript

1 Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning på insektssidan med Sumi-alpha i täten. Och nu har vi sedan något år dessutom tagit klivet in på fungicidsidan med produkter som Acanto och Acanto Prima. Och detta är bara början Framtiden ser också ljus ut med nya kandidater i försöken inom samtliga produktområden och grödor. Vår ambition inför kommande säsong är att tillhandahålla ett produktprogram med hög kvalitet och god support från vår organisation. På så sätt vill vi göra livet lättare för dig som är användare eller återförsäljare av våra produkter. Vi hoppas att även denna produktkatalog kan spela en viktig roll här. Har du synpunkter på hur vår produktinformatin kan bli ännu bättre, eller rekvirera fler exemplar, så kontakta oss gärna. Med vänliga hälsningar Svenska DuPont-Teamet Kontaktpersoner: Jan-Åke Svensson Tel / Bodil Bergström Tel /

2 All Clear Extra Övrig information Blanda aldrig med klorin eller andra klorhaltiga rengöringsmedel. Rekommenderad användningsdos 0,5 l/100 l vatten i tanken. Förpackning 5 l plastdunk. Lagring Frostfritt. Allmän information Utvecklingen mot mer aktiva och specifika växtskyddsmedel medför att behovet av en noggrann rengöring av sprutan efter användning ökar. All Clear Extra är ett mycket effektivt rengöringsmedel som verkar genom användning av 3 olika komponenter som samverkar för att nå en optimal rengöringseffekt: Vätmedel Vätmedlet gör att produkten kommer åt i alla ojämnheter och fickor där rester ofta kan anrikas. Monoetanolamin Basiskt lösningsmedel som effektivt löser upp preparatresterna och för ut dem i vattenlösningen. Frigörare Kelatmedlet innebär att lösgjorda smutsrester kapslas in och därmed inte återfäster i sprutan utan följer med sköljvattnet ut. Kelaterna fungerar även som mjukgörare för hårt vatten (kalcium, magnesium) som annars skulle försämra lösningseffekten av monoetanolamin. Tillsammans ger dessa 3 komponenter en snabb och säker rengöring av sprutan vid de flesta förekommande växtskyddsmedeln. I utförda tester har All Clear Extra gett det bästa tvättresultatet av de produkter som testats. Viktigt! Börja alltid ett sprutarbete med en ren spruta, det underlättar rengöringen efteråt. Om sprutarbetet alltid avslutas med rengöring, minskar restproblemen. Rengöring av sprutan utan monterat tankspolningsmunstycke I stället för att använda % av tankkapaciteten under punkt 3 (tvättning) ska tanken fyllas helt med vatten. Se noga till att sköljvattnet under punkterna 2 och 5 kommer i god kontakt med alla invändiga ytor. Rengöring av sprututrustning med tankspolmunstycke Akrivera alla kranar/ventiler och höj trycket så pass att övertrycksventilen från det självrensande filtret utlöser. 1. Sprutan töms helt ifrån sprutvätska på fältet. 2. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, både in- och utvändigt. Töm tanken genom att spruta sköljvatten genom bom och munstycke ut över den gröda som just sprutats. 3. Fyll sprutan med vatten % av tankkapaciteten ( l vatten i en 1000-liter tank) och tillsätt 0,5 l All Clear Extra per 100 l vatten. Spola lite sköljvatten genom bom och sprutmunstycken så att dessa blir väl genomspo lade. Sätt sedan igång omrörningen och låt gå i 15 minuter. Töm sprutan genom bom/spridare på senast sprutade grödan eller annat lämpligt sätt. 4. Spridare, silar och filter rengörs separat med rengörings medel (50 ml All Clear Extra/10 l vatten) OBS! Använd skyddshandskar. 5. Skölj sprutan grundigt med rent vatten och låt omröringen stå på i 5 minuter. Töm sprutan genom bom och munstycken på lämpligt sätt. OBS! Töm sprutan helt mellan varje sköljning och tvätt! Sköljvattnet sprids på arealer där det inte kan skada träd eller känsliga grödor och se till att det inte förorenar vattendrag, brunnar eller avloppsledningar. Fördelar med tankspolningsmunstycke och renvattentank De flesta nya sprutorna är försedda med tankspolningsmunstycke och renvattentank. På en gammal spruta går dessa oftast att eftermontera. Renvattentanken bör då vara på minst 10 % av tankkapaciteten. Första sköljningen och tvätten kan påbörjas på fältet, då sparar man både tid och vatten.

3 Ally 50 ST Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Metsulfuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Ally 50 ST är formulerat som brustablett. Förpackning Ally 50 ST är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Plister Baldersbrå Snärjmåra Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel ( ) Penningört Åkerviol Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt ( ) 1 lin utan vätmedel Allmän information Ally 50 ST med den verksamma beståndsdelen metsulfuronmetyl är en systemisk herbicid formulerad som en brustablett. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Ally 50 ST. Verkningssättet, både bladverkande och jordverkande, ökar säkerheten att uppnå god ogräseffekt och minskar väderberoendet vid behandlingstidpunkten. Om sprutning med Ally 50 ST sker när marken är torr uppnås full jordverkan enbart om det faller så mycket regn att rotzonen genomfuktas inom den första veckan. På mulljordar som är helt torra vid spruttillfället måste genomfuktning ske inom 3 5 dagar. I annat fall verkar produkten enbart genom upptagning via bladen. Gröda Dosering Ogräsproblem Höstvete, 0,8-1 tablett Ally 50 ST + Baldersbrå, råg, rågvete, 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl höstkorn Korn, 0,8-tablett Ally 50 ST + Gullkrage, vårvete 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl Havre 0,8 tablett Ally 50 ST + Gullkrage, 0,5 dl vätmedel/100 l vatten viol m fl Vårsäd 0,8 tablett Ally 50 ST + Gullkrage, 0,25 dl vätmedel/100 l vatten viol, svinmålla + 1,0 l MCPA Oljelin, 0,8 tablett Ally 50 ST + Örtogräs spånadslin 0,2 l MCPA OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Oljelin, 0,8 tablett Ally 50 ST + Örtogräs, spånadslin 0,2 l MCPA + 15 g Gratil snärjmåra OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Växtföljd Maxdosen för Ally 50 ST är 1,07 tab/ha och år. Stråsäd och höstoljeväxter kan odlas som efterföljande gröda samma år utan begränsningar. Efterföljande år kan följande grödor odlas: stråsäd med eller utan insådd, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärter, bönor och lin. Behandling i havresorten Matilda avråds.

4 Ally Class 50 WG Registreringsområde Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete med eller utan insådd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling. Aktiva substanser Metsulfuronmetyl 10 %. Karfentrazonetyl 40 %. Behörighetsklass 2 L. Formulering Ally Class är formulerat som lukt- och dammfritt granulat. Förpackning Ally Class levereras i 500-gramsburkar med bifogat mätglas. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage ( ) Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Höstsäd - tidigt på våren med goda tillväxtbetingelser Dos/hektar g Mycket bred effekt Värsäd - vid grödans 3-4 bladstadie Dos/hektar g Mycket bred effekt Den högre dosen vid stora ogräs. Vid insådd av rajgräs som fånggröda Rajgräset ska ha 2-3 blad vid behandling, eller vara väl myllat och inte uppkommet. OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas. Allmän information Ally Class används i höstsäd och vårsäd utan insådd av gräs, klöver eller andra tvåhjärtbladiga grödor. Ally Class består av två aktiva substanser med två olika verkningssätt. Karfentrazon är den ena substansen som har kontaktverkan. Metsulfuron är en sulfonylurea som tas upp genom bladen och till viss del via rötterna. Upptagning via rötterna ökar vid fuktig jord. Detta ger en bred ogräseffekt och en dubbelverkande effekt på många ogräs. Vissa ogräsarter vissnar bort redan efter några få dagar medan andra kan ta längre tid på sig, upp till fyra veckor beroende på vädret. Spruta inte Ally Class på nyvältad gröda. En vecka mellan vältning och sprutning rekommenderas. Ally Class är verksam ända ner till ca 5 C och används med fördel tidigt på våren men med goda tillväxtbetingelser. Spruta Ally Class senast DC 32.

5 Växtföljd Odla enbart stråsäd som efterföljande gröda samma år som fältet behandlats med Ally Class, utan begränsningar. Höstraps kan sås som efterföljande gröda samma år samt sockerbetor året efter vid användning av max 40 g Ally Class. Efterföljande år kan följande grödor odlas: stråsäd med eller utan insådd, raps, rybs, potatis, ärter, bönor och lin. Behandling i havresorten Matilda avrådes. Det kan förekomma små brännfläckar på bladen och övergående ljusfärgning efter sprutningen. Viss stråförkortning kan ibland uppkomma. Dessa effekter har i försök inte visat sig påverka utbytet. Tankblandningar Ally Class ska användas utan vätmedel. Blandning kan därför inte göras med produkter innehållande vätmedel. Möjliga blandningspartner är Mekoprop, MCPA och Starane 180. Tillblandad spruta ska användas samma dag. Miljö Ally Class bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är 3 6 veckor för metsulfuron och ca 1 dag för karfentrazon. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Beredning av sprutvätska Tillsätt Ally Class tidigt vid tillredningen med ca liter vatten i tanken och sörj för god omrörning, eller använd preparatsluss. Tillsätt resten av vattnet. Sprutvätskan omrörs kontinuerligt under transport och sprutning. Undvik vattentemperaturer under 5 C vid tillredning. Tillredd sprutvätska bör användas samma dag.

6 Express 50 T Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och betesvall samt insådd av slåttervall (gräs, rödklöver, lusern), med eller utan skyddssäd. Mot ogräs i odlingar av timotejfrö insåningsåret. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Aktiv substans Tribenuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Express 50 T är formulerat som brustabletter. Förpackning Express 50 T är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Express 50 T verkar huvudsakligen via bladen och kan användas i samtliga växtföljder. I likhet med andra lågdosmedel från DuPont bekämpar Express 50 T ogräsen genom att angripa ett par aminosyror (iso-leucin och valin). Eftersom dessa enbart finns hos gröna växter är Express 50 T mycket skonsamt mot insekter, maskar, fältvilt och vattenfauna. Detta ger dig trygghet och skapar förtroende i din omgivning. Express 50 T ger god verkan även vid temperaturer ner till +5 C. Tillfälliga nattfroster har ingen betydelse för ogräseffekterna som dock fördröjs några dagar. Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet mot t.ex. svinmålla. Express 50 T är mycket skonsamt mot stråsäden. Behandling i havresorten Matilda avråds. Höstsäd vårbehandling Dos/hektar Förstärkt effekt mot Express 50 T 1,5-2 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, veronika, åkerbinda m fl + Alt. Eagle 75 WG, Starane, + 1,0 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, åkerven, kvickrot m fl + Monitor 20 g OBS! Endast i höstvete, rågvete och vårvete Höstbehandling Express 50 T 1-2 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt Vårsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Express 50 T 1-1,5 tablett + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, åkerbinda m fl + Eagle 75 WG eller Starane Insådder Insådd med Gräs + rödklöver Gräs + lucern Timotejfrö Gräset 1-2 blad All behandling av vallen skördeåret avrådes! Dos/blandningar per hektar Express 50 T 1-1,5 tablett + 0,5 l MCPA OBS! Vätmedel ska INTE tillsättes. Express 50 T 1 tablett 0 0,25 dl vätmedel/100 l vatten Espress 50 T 1-1,5 tablett + 0,25 dl vätmedel/100 l vatten

7 Ogräsbekämpning i betesvallar Ogräs i betesvallen försämrar grönmasseskörden och minskar smakligheten. Express 50 T ger en effektiv ogräsbekämpning mot de vanliga problemogräsen som maskros, smörblomma och nässla. Det är viktigt att ogräsen är i god tillväxt vid bekämpning. Det går att behandla från tidig vår till sen höst med gott resultat. Behandling måste utföras före maskrosens blomning. Vid betesputsning sker bekämpning bäst efter ca 14 dagar. Tistelbekämpning Örtogräs + tistel i vårsäd och höstsäd När tisteln är ca 15 cm hög. 1,5 tab. Express 50 T + 1,5 l MCPA + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten. Behandling senast i stråsädens stadie 31. Betesvall Dos/hektar Permanent betesvall 2 tabletter + 0,25 dl vätmedel/100 l vatten Örtogräs + tistel efter stråsädens stadie 31 2,0 tab. Express 50 T + 1,0 tab. Ally 50 ST + 0,5 dl vätmedel/100 l v. Effekt betesvall Ogrässpektra Brännässla Rumex-arter ( ) Groblad Rölleka Hundkäx Smörblomma Lomme Tistel Maskros Våtarv Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Ljusfärgning Grödan kan ljusfärgas temporärt efter behandlingen. Ljusfärgningen är vanligare i havre än i andra stråsädesslag. Ljusfärgningen är också mer påtaglig vid användning av nonjoniskt vätmedel. Ljusfärgningen har ingen negativ inverkan på skörden. Miljö Express 50 T bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar.

8 Harmony 50 SX Registreringsområde Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling. Behandling i majs får inte ske senare än 60 dagar före skörd. Betesdjur får inte släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Aktiv substans Tifensulfuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Harmony 50 SX är formulerat som ett mikrogranulat i vattenlösliga påsar. Förpackning 5 x 22,5 g. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra i stråsäd och majs Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Åkersenap Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Harmony 50 SX, med den verksamma beståndsdelen tifensulfuronmetyl, är en systemisk herbicid formulerad som ett vattenlösligt mikrogranulat. Harmony 50 SX upptas huvudsakligen genom bladen. De flesta förekommande örtogräsen i fodermajs, stråsäd och betesvall bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas, undertrycks kraftigt av Harmony 50 SX. Dos/hektar Stråsäd g Fodermajs 15 g/ha som engångsbehandling eller 11,25 + 7,5 g/ha som delad behandling. Optimal ogräskontroll uppnås vid delad behandling. Delad behandling I: 11,25 Harmony SX när ogräsen är i hjärtbladsstadiet II: 7,5 g Harmony SX dagar efter behandling I eller när nya ogräs kommer upp For bästa och bredaste effekt i fodermajsen rekommenderas en tankblandning med Titus WSB i båda behandlingarna. I: 30 g Titus WSB + 11,25 g Harmony 50 SX II: 20 g Titus WSB + 7,5 g Harmony 50 SX Betesvall 30 g/ha Rekommenderad vätskemängd är 200 l/ha Vätmedel Använd alltid Harmony 50 SX med vätmedel. Vi rekommenderar non-jonisk vätmedel i dosen 0,5 dl/100 l vatten. Miljö Harmony 50 SX bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 4 6 dygn. Ljusfärgning Grödan kan ljusfärgas temporärt efter behandlingen. Ljusfärgning är också mer påtaglig vid användning av non-joniskt vätmedel.

9 Behandlingstidpunkt Stråsäd Harmony 50 SX kan sprutas fr.o.m. 2-bladsstadiet fram till dess andra noden är synlig. Höstsäd, våren Bäst effekt erhålls tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen når 10 C. Vårsäd fastmarksjord: Bäst effekt erhålls om ogräsen är i hjärtbladsstadiet, vilket ofta sammanfaller med grödans 2 3 bladstadium. Vårsäd mulljordar: Bäst effekt erhålls om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2 4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3 4 bladstadium. Majs Första behandlingen sätts in från ogräsens hjärtbladsstadie till begynnande örtblad och uppföljning efter ca 10 dagar eller när nya ogräs är uppe. Majsen ska inte behandlas efter 6 blad. Gäller endast i majssorterna Algans, Anjou219, Apostrof, Avenir, Baxxos, Beethoven, Birko, Burli, Destiny, Earlystar, Eurostar, Formula, Isberi, Justina, Leeds, Maeva, Nerissa, Patrick, PR39G12, Ravenna, Reinaldo, Saludo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal. För övriga sorter kontakta din återförsäljare eller DuPont. Effekt betesvall Ogräsarternas känslighet Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behand-lingen utförs mellan ogräsens hjärtbladsstadium och fram till dess de har två örtblad. Sprutning efter detta stadium ger dock normalt tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under mycket god effekt. Betesvall Brännässla ( ) Plister Groblad Rumex-arter Hundkäx Rölleka Lomme Smörblomma Maskros Tistel OBS! Klövearter är länsliga. Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Effekten på svårvätbare ogräs såsom arvraps, svinmålla och förgätmigej kan vid extremt torra förhållanden försämras. Betesvall Behandling kan ske under växtperioden förutsatt att ogräsen är i god tillväxt, före blomning och temperaturen är minst 10 C. Risken för stråförkortning är stor på betesgräsen vid vårbehandlingar. en är en sommarbehandling 2 veckor efter en betesputsning då ogräsen är i god tillväxt. Ibland kan det vara tillräckligt att endast behandla problemytor. Etablerad klöver kan påverkas men återhämtar sig.

10 Harmony Plus 50 T Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd med eller utan gräsinsådd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Tribenuronmetyl, 17 viktprocent. Thifensulfuronmetyl, 33 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Tablett. Förpackning Harmony Plus 50 T är förpackat i rör om 10 st. tabletter. Varje tablett väger 7,5 g. Lagring Torrt i obruten förpackning. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Allmän information Harmony Plus 50 T är en systemisk herbicid. De flesta förekommande örtogräs i stråsäd bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Harmony Plus 50 T. Harmony Plus 50 T är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Ogräseffekten minskar när ogräsen är i knoppstadiet. Temperaturen bör vara ca 7 10 C för bästa ogräseffekt. Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet, varför en morgonbehandling (gärna med dagg) rekommenderas för att säkerställa en god effekt på bl.a. svinmålla. Behandling i havresorten Matilda avråds. Höstsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Harmony Plus 50 T 2-2,6 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra, + Alt. Eagle 75 WG, Starane veronika, m fl + 0,1 dl vätmedel/100 l vatten Åkerven, kvickrot, + Monitor 20 g snärjmåra m fl Vårsäd Dos/hektar Förstärkt effekt mot Harmony Plus 50 T 1,3-2,0 tabletter + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Bred effekt + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Tistel + MCPA + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten Snärjmåra +Eagle 75 WG eller Starane Miljö Harmony Plus 50 T bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Gräsinsådder Harmony Plus 50 T doseras på samma sätt som vårstråsäd utan insådd. Gräsinsådden bör dock ha ett till två blad vid behandlingstillfället. Ängssvingel är den känsligaste gräsarten och kan påverkas. All behandling av vallen skördeåret avråds. Ljusfärgning Under vissa förhållanden kan en ljusfärgning uppträda efter 4 5 dagar, men försvinner efter dagar. Praktisk användning visar att risken för ljusfärgning minskar vid inblandning av MCPA.

11 Lexus 50 WG Registreringsområde Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. Får användas högst en gång per gröda. Behandling får inte ske senare än 45 dagar före skörd. All annan användning är otillåten. Aktiva substanser Flupyrsulfuron-metyl 50 %. Behörighetsklass 2 L. Formulering Lexus 50 WG är formulerat som lukt- och dammfritt granulat. Förpackning Lexus 50 WG levereras i 100-gramsburkar med bifogat mätglas. Lagring Torrt. Effekt Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Vitgröe Jordrök Våtarv Kamomill Åkerbinda Lomme Åkerpilört Näva Åkerspegel Penningört Åkersenap Plister Åkerviol Renkavle Åkerven Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Höstbehandling mot renkavle och örtogräs Dos /hektar vid riktig förekomst av renkavle 20 g Vid måttlig förekomst av renkavle + viol och veronika 15 g + 0,4-0,5 l Bacara alternativt 15 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer (svag effekt på viol) Höstbehandling mot åkerven och örtogräs 15 g Lexus 50 WG + 1,0-1,5 l Boxer (dos: beroende på åkervenens storlek) alternativt g Lexus 50 WG + 0,4-0,5 l Bacara Vätmedel tillsätts i höstvete vid torra förhållanden (gäller inte vid blanding med Boxer). Dos 0,5 dl/100 l vatten. Optimal behandlingstidpunkt: 1,5.4 blad på grödan, gräsogräs och örtogräs; hjärtblad - 2 örtblad. Vårbehandling Vårbehandling mot renkavle kan ske i program där en föregående höstbehandling har utförts. Allmän information Lexus 50 WG är en bredverkande ogräsmedel för användning i höstsäd (inte höstkorn) utan insådd av gräs, klöver, eller andra tvåhjärtbladiga grödor. Lexus 50 WG är en sulfonylurea som tas upp både genom bladen och till viss del via rötterna. Lexus har både örtogräs och gräsogräseffekt. Upptagningen via rötterna ökar vid fuktig jord. Detta ger en bred och säker ogräseffekt på hösten. Upptaget är mycket snabbt och produkten är regnfast på ca 2 timmar, nedvissningen av ogräsen kan upp till 3 6 veckor beroende på vädret och tillväxten. Miljö Lexus bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är ca 1 2 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Växtföljd Vid behandling med Lexus 50 WG finns inga restriktioner för efterföljande lantbruksgrödor. Vid omsådd av utvintrad höstgröda kan enbart vårvete sås. Insådd av fånggröda på våren efter höstbehandling kan ske med rajgräs, rödsvingel eller klöver. Ljusfärgning Det kan förekomma övergående ljusfärgning efter sprutningen. Effekten kan framträda tydligare efter nattfrost. Viss stråförkortning kan ibland uppkomma. Dessa effekter har i försök inte visat sig påverka avkastningen.

12 Safari 50 DF Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. All annan användning är otillåten. Aktiv substans Triflusulfuron-methyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Granulat i vattenlösliga påsar. Förpackning Safari 50 DF är förpackad i vattenlösliga påsar om 30 g, som kastas i spruttanken och löses upp. Fyra vattenlösliga påsar är förpackade i en ytterpåse. Lagring Förvara alltid Safari 50 DF torrt och i tätslutande ytterpåse. Safari 50 DF bryts inte ned om det lagras på torr plats i obruten förpackning. Förorena inte vatten, mat eller djurfoder genom förvaring eller avfall. Förvara alltid Safari 50 DF i originalförpackningen. Safari 50 DF är icke korrosiv och icke brandfarlig. Verkningssätt Safari 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar några timmar efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas efter 1 2 veckors tid. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Safari 50 DF. Safari 50 DF är i huvudsak ett bladverkande medel, med en viss jordverkan. Detta ökar säkerheten att uppnå god ogräseffekt och minskar beroendet av väder och behandlingstidpunkt. Bäst ogräsbekämpning erhålls om Safari 50 DF sprutas i ogräsplantornas hjärtbladsstadie. Ogräsen ska vara i god tillväxt. Säkrast bekämpningsresultat uppnås normalt bäst efter 2 3 sprutningar med Safari 50 DF, olja och ev. blandningspartner. Ogräsarternas känslighet Den bredaste och snabbaste örtogräseffekten uppnås om behandlingen utförs i ogräsens hjärtbladsstadie. Faktorer som påverkar Safari 50 DF verkar optimalt vid hög relativ fuktighet samt när temperaturen är över 12 C. Betorna ska vara friska och i god tillväxt. Safari 50 DF verkar också vid lägre temperaturer, om ogräsen växer och därmed tar upp produkten. Sprutning i perioder med nattfrost eller temperaturer under 9 C rekommenderas inte, då betorna kan vara köldstressade och det finns risk för kortvarig hämning av betorna. Hämning kan också uppträda vid utsprutning dagar med stora temperatursvängningar, dvs. med mycket kalla nätter följda av dagstemperaturer över C. Safari 50 DF bör då först sprutas ut 2 3 dagar efter frostperioden, när betorna är i tillväxt igen. Det rekommenderas inte att spruta ut Safari 50 DF före väderutsikter med kraftiga regn över 20 mm. Speciellt i samband med låga temperaturer, kan vattenmättad jord hämma rötternas tillväxt och öka risken för stress. Miljö Safari 50 DF bryts ner i mark och vatten, såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstid: 2 4 veckor. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Ljusfärgning Ljusfärgning/marmorering kan förekomma vid vissa väderlekssituationer. Symtomen kan ses inom några dagar efter behandling och försvinner inom ca 1 vecka. Detta har ingen skördepåverkan. Olja Tillsats av olja kan ske med vegetabilisk olja. Olja kan ge påverkan vid höga temperaturer och dosen bör då anpassas. Se vidare etikett för oljan. Vätskemängd Rekommenderad vattenmängd är l/ha.

13 Så här används Safari Behandling Tidpunkt T1 Safari 50 DF + olja Behandlingen görs när örtogräsen är i hjärtbladsstadiet och betorna i god tillväxt. Snärjmåra ska ha minimum 1 krans och maximum 3 kransar. Raps och åkersenap bekämpas bäst från hjärtbladsstadiet till örtbladsstadiet. T2 Safari 50 DF + olja När nästa generation ogräs är i hjärtbladsstadiet, normalt 8-10 dagar efter första sprutningen. T3 Safari 50 DF + olja När nytt ogräs grott och är i hjärtbladsstadiet, normalt dagar efter andra sprutningen. Safari användas i minimum dubbeltbehandling för att erhålla full effekt. Problemogräs Baldersbrå, dån, förgättmigej, harkål, kamomill, korsört, lomme, nattskatta, näva, nässla, penningört, pilört, plister, raps, snärjmåra, åkerbinda, svinmålla, trampört, vitgröe, viol och våtarv. A Jordherbicid före uppkomst 1. Vid örtogräsens hjärtbladstadie. Betor är uppkomna och bör ha första örtblad. Safari 50 DF g/ha (1 vattenlöslig påse) + Betanal 1,5 l/ha + Tramat 50 SC + veg. olja 1,0 l/ha. 2. Upprepa samma behandling när nya ogräs är i hjärtbladsstadiet. B Ingen jordherbecid men ogräsproblem som ovan 1. Börja med Safari 50 DF g när ogräsen är i hjärtbladsstadiet. 2. När nya ogräs är i hjärtbladsstadiet Safari 50 DF g/ha + Goltix kg/ha + Betanal + (Tramat) + veg. olja 1,0 l/ha. 3. Upprepa behandlingen när nya ogräs är i hjärtbladsstadiet. C. Safari-ogräs Mot raps, baldersbrå, snärjmåra, trampört, nattskatta, vildpersilja och etternässla. 1. Safari 50 DF g/ha + veg. olja 1,0 l/ha Detta är en specifik behandling mot ovanstående ogräs. Raps, baldersbrå, trampört, nattskatta och etternässla måste behandlas i hjärtblads- till örtbladsstadiet. Snärjmåra ska ha minimum 1 krans och maximum 3 kransar. 2. Upprepa behandlingen. För ett behandlingsprogram utan Tramat/Partner kontakta DuPont eller din återförsäljare. Betanat och Tramat kan bytas ut mot Kemifarm flow, Herbasan, Ethosan och Partner i samma doser. Alternativt Betanal Progress eller Kemifarm Pro Fl. Blandningar Safari 50 DF kan blandas med andra ogräsmedel för betor. Det är viktigt att Safari 50 DF-påsarna tillsätts först och löses upp innan blandningspartner tillsätts. Blandning med Pyramin, Fiesta och Goltix i höga doser kan ge försämrad effekt mot vissa ogräsarter, såsom baldersbrå, plister, viol, snärjmåra och åkerbinda. Blanda inte Safari 50 DF med Matrigon. Blandning med gräsherbicider rekommenderas inte. Mellan sprutning med Safari 50 DF och Matrigon ska det gå 14 dagar. Mellan sprutningarna med Safari 50 DF och gräsherbicider ska det gå 1 vecka och gräsogräsen ska vara i tillväxt. Safari 50 DF kan blandas med Sumi-Alpha 5 FW och Pirimor. Ytterligare upplysningar kan fås vid kontakt med firmorna. Safarirekommendation g Effekter ogrässpektrum Safari 50 DF bekämpar effektivt besvärliga ogräs som baldersbrå, snärjmåra, nattskatta, raps, trampört, blåklint, åkersenap, dån, förgätmigej, etternässla, harkål, korsört, lomme, penningört, pilört, plister, törel och vallmo. Safari 50 DF har även god effekt mot vildpersilja och viss effekt mot vitgröe. Doser och behandlingstidpunkt Safari 50 DF sprutas ut som splitbehandling, där produkten fördelas på 2 4 behandlingar g produkt per hektar är nödvändig för att uppnå fullgoda effekter. Den fjärde behandlingen görs oftast bara vissa år och mot ogräs med lång groningsperiod exempelvis snärjmåra, trampört, nattskatta och vildpersilja. T1 T2 T3 Safarirekommendation g Safari eller kombination g

14 Titus WSB Registreringsområde Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs. Aktiv substans Rimsulfuron 250 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Titus är formulerat som ett mikrogranulat i vattenlösliga påsar. Förpackning 5 x 20 g. Lagring Torrt. Allmän information Titus WSB är en effektiv herbicid. Den aktiva substansen upptas relativt snabbt, huvudsakligen genom bladen. Mer än 50 % av den aktiva substansen tas upp av plantan bara en timme efter behandlingen. Titus WSB har en systemisk verkan på ogräsen. Många förekommande örtogräs i potatis bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Titus WSB. Titus WSB är i huvudsak ett bladverkande medel. Titus WSB är biologiskt selektivt. Till skillnad från okänsliga ogräs metaboliserar potatisplantan snabbt den aktiva substansen. Titus WSB har testats i de vanligaste förekommande potatissorterna utan att man kunnat konstatera någon skördepåverkan. På grund av ljusfärgningen av bladen, som dock är övergående, kan eventuellt en förväxling med virussymptom ske. Växtföljd Efter skörd kan höstvete, råg och rågvete sås på hösten och nästkommande vår kan följande grödor sås: stråsäd, majs, potatis och klöver/gräs. Effekt Ogrässpektra Baldersbrå Pilört Dån Plister (små) Etternässla Snärjmåra Flyghavre Spergel Harkål Trampört Gullkrage Törel Jordrök Veronika Kamomill Viol (små) Korsört Våtarv Kvickrot Åkerbinda Lomme Åkermolke Målla (små) Åkersenap Näva Åkertistel ( ) Penningört Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Miljö Titus WSB bryts ner i mark och vatten. Nedbrytningen sker såväl kemiskt som mikrobiellt. Halveringstiden är ca 4 veckor. Titus har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar.

15 Titus WSB kan användas på olika sätt beroende på omständigheter och problem: örtogräsbekämpning kvickrots-/tistelbekämpning enkelbehandling på jordar med jämn uppkomst delad behandling, bra på mulljordar med ojämnare uppkomst av ogräset kombinerad behandling med Titus WSB och Sencor för en komplett ogräsbekämpning i potatis kombinerad behandling med Titus WSB och Harmony 50 SX för en komplet ogräsbekämpning i fodermajs Ogräsproblem Gröda Behandling 1 Behandling 2 Bred ogräseffekt + Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel + Sencor 20 g Titus WSB + vätmedel efter målla, pilört, åkerbinda, trampört i samband med uppkomst enligt Sencor ca 7-10 dagar Snärjmåra, målla, pilört, Potatis Sencor 50 g + 0,2 l vätmedel åkerbinda, trampört snärjmåran 2-4 kransar Baldersbrå, snärjmåra, raps, dån, Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel 20 g Titus WSB + västmedel lomme, korsört, kvickrot m fl Fodermajs* i ogräsens hjärtblads - eller efter ca 7-10 dagar örtbladsstadium Kvickrot, tistel Potatis 50 g Titus WSB + vätmedel Alt. A Fodermajs* Kvickrot 4-6 blad enkelbehandling Kvickrot, tistel Potatis 30 g Titus WSB + vätmedel 20 g Titus WSB + vätmedel efter Alt. B Fodermajs* Kvickrot 3-4 blad ca 7-10 dagar delad behandling Kvickrot + bred örtogräseffekt Fodermajs* 30 g Titus WSB + 20 g Titus WSB + Program med Titus WSB 11,25 Harmony 50 SX + vätmedel 7,5 g Harmony 50 SX + + Harmony 50 SX örtogräs örtblad vätmedel efter ca 7-10 dagar delad behandling innan majsen har fått 7 blad Vätmedel till Titus WSB tillsätts med 1 dl/100 liter vatten. En slutkupning 10 dagar efter sista behandling förbättrar ytterligare ogräseffekten i potatis. *Endast i majssorterna Algans, Anjou219, Apostrof, Avenir, Baxxos, Beethoven, Birko, Burli, Destiny, Earlystar, Eurostar, Formula, Isberi, Justina, Leeds, Maeva, Nerissa, Patrick, PR39G12, Ravenna, Reinaldo, Saludo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal. För övriga sorter kontakta din återförsäljare eller DuPont. Majsen ska inte behandlas efter 6-bladsstadiet Titus är blandbart med Starane 180 i majs.

16 ComboPac Harmony Plus 50 T + Eagle WG Eagle 75 WG Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Amidosulfuron 75 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Vattenlösligt granulat. Förpackning 120 g + 20 tabletter. Lagring Torrt och frostfritt. Effekt ComboPac Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspergel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Örtogräsbekämpning Vårbehandling höstsäd 1 förpackning = 8 hektar behandling 2,5 tabletter Harmony Plus 50 T + 15 g Eagle WG Vårsäd 1 förpackning = 10 hektar behandling 2,0 tabletter Harmony Plus 50 T + 12 g Eagle WG Vätmedel Tillsätt vätmedel med 0,5 dl/100 l vatten Miljö Eagle WG har en halveringstid på 2 4 veckor. Amidosulfuron stannar i markens översta 10 cm och bryts ner av mikroorganismer. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Allmän information ComboPac består av 20 tabletter Harmony Plus 50 T och 120 g Eagle WG. Eagle WG är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar inom 48 timmar. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. Eagle WG är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Temperaturen bör vara ca 5 C och ogräsen i god tillväxt. Undvik att behandla i perioder med frost eller torka, invänta åter tillväxtbetingelser innan behandling.

17 Express 50 T + Eagle WG SamboPac Eagle 75 WG Registreringsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling. Aktiv substans Amidosulfuron 75 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Vattenlösligt granulat. Förpackning 120 g + 20 tabletter. Lagring Torrt och frostfritt. Effekt SamboPac Ogrässpektra Arvraps Snärjmåra Baldersbrå Sminkrot Blåklint Svinmålla Dån Trampört Förgätmigej Vallmo Gullkrage Veronika Harkål Våtarv Jordrök Åkerbinda Kamomill Åkerpilört Lomme Åkerspegel Näva Åkertistel Penningört Åkerviol Plister Mycket god effekt God effekt Begränsad effekt Örtogräsbekämpning Vårbehandling höstsäd 1 förpackning = 6,7 hektar behandling 1,5 tabletter Express 50 T + 18 g Eagle WG Vårsäd 1 förpackning = 8 hektar behandling 1,25 tabletter Express 50 T + 15 g Eagle WG Vätmedel Tillsätt vätmedel med 0,5 dl/100 l vatten Miljö Eagle WG har en halveringstid på 2 4 veckor. Amidosulfuron stannar i markens översta 10 cm och bryts ner av mikroorganismer. Produkten har låg giftighet för däggdjur, fåglar och fiskar. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Allmän information SamboPac består av 10 tabletter Express 50 T och 120 g Eagle WG. Eagle WG är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar inom 48 timmar. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1 3 veckor. Eagle WG är i huvudsak ett bladverkande medel, varför ogräsen bör vara uppe vid behandlingstillfället. Temperaturen bör vara ca 5 C och ogräsen i god tillväxt. Undvik att behandla i perioder med frost eller torka, invänta åter tillväxtbetingelser innan behandling.

18 Acanto Sökt registreringsområde Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete Aktiv substans Picoxystrobin 250 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Flytande. Förpackning 5 l. Lagring Frostfritt. Verkningssätt Acanto verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Acanto ska främst användas i förebyggande syfte men har också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Acanto har dessutom en gasverkan som gör att produkten sprids effektivt i hela grödan. Acanto bekämpar svampsjukdomar mest effektivt innan svampen etablerar sig på plantan, därför ska preparatet sprutas ut på plantan så snart de första sjukdomssymptomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Stråsäden är då skyddad mot svampangrepp de kommande 3 6 veckorna beroende på växtstadium, sjukdomsangrepp och dosering. Acanto är ytterst skonsam mot grödan, vilket tillsammans med sjukdomsbekämpning, god långtidseffekt och bibehållande av plantans gröna bladyta, ger hög merskörd med god kvalitet. Resistens Acanto innehåller picoxystrobin som tillhör gruppen strobiluriner. Det finns för närvarande en utbredd resistens mot strobiluriner hos vetets mjöldagg och svartpricksjuka, även kornets mjöldagg och vetets bladfläcksjuka har uppvisat begynnande resistens. För att undvika ytterligare utbredning av resistens är det viktigt att följa de angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd: Använd maximalt 2 behandlingar med Acanto eller andra strobilurinhaltiga produkter per säsong. Använd Acanto förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet. Blanda alltid Acanto med en fungicid med annat verkningssätt t.ex. triazoler som är effektiva mot de relevanta svampsjukdomarna. Använd en dosering både av Acanto och blandningspart nern som ger en effektiv behandling. Behandlingstidpunkt Behandling ska göras när de första symptomen på svampangrepp konstateras, eller när det är risk för kommande angrepp beroende av väder och sort. Acanto kan användas från begynnande stråskjutning (DC 31) fram till full blomning (DC 65). Högst dosering används vid kraftigt smittotryck i mottagliga sorter och/eller vid ogynnsamma sprutförhållanden. Plantan ska vara i god tillväxt och inte stressad av t.ex. torka, låg temperatur eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten är förutom doseringen och sjukdomstrycket även beroende av grödans utveckling. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt. Blandbarhet Med våra nuvarande kunskaper är följande aktuella produkter fysikaliskt blandbara under omrörning med Acanto: de flesta herbicider, fungicider och tillväxtreglerande preparat på marknaden för stråsäd. Fysikaliskt blandbar innebär att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet m.m. kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

19 Acanto Högsta tillåtna dos per år är totalt 1 l/ha. Vete Dosering Anmärkning Axgångsbehandling Acanto 0,25-0,5 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline DC Delad behandling DC DC Acanto 0,25-0,5 l/ha Acanto 0,25-0,5 l/ha Vår-/höstkorn DC Acanto 0,25-0,4 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Råg/rågvete DC Acanto 0,25-0,5 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Havre DC Acanto 0,25-0,4 l/ha Blanda alltid Acanto med Tilt 250/Tilt Top eller Proline, Stereo, Sportak Gröda Vete (höst och vår) Korn (höst och vår) Råg/rågvete Havre Skadegörare Bladfläcksjuka Svartpricksjuka Brunfläcksjuka Gräsmjöldagg Gulrost Brunrost Sotdaggssvampar Gräsmjöldagg Kornrost Skjöldfläcksjuka Kornets bladfläcksjuka Bladfläcksjuka Sköldfläcksjuka Brunrost Gräsmjöldagg Bladfläcksjuka Gräsmjöldagg Kornrost

20 Acanto Prima Sökt registreringsområde Mot svampangrepp i odlingar av korn, vete, råg, rågvete och havre före axgång. Behandling får ej ske senare än vid begynnande axgång. Aktiva substanser Picoxystrobin 80 g/kg. Cyprodinil 300 g/kg. Behörighetsklass 2 L. Formulering Acanto Prima är formulerat som ett vattenlösligt granulat. Förpackning 5 kg kartong. Lagring Frostfritt, torrt. Verkningssätt Acanto Prima verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Båda de verksamma beståndsdelarna har primärt en förebyggande effekt, men picoxystrobin har också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Picoxystrobin har dessutom en gasverkan, som gör att produkten sprids effektivt i hela grödan. Acanto Prima bekämpar svampsjukdomar mest effektivt innan svampen etablerar sig på plantan, därför ska preparatet sprutas ut på plantan så snart de första sjukdomssymtomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Stråsäden är då skyddad mot svampangrepp de kommande 3 6 veckorna beroende på växtstadium, sjukdomsangrepp och dosering. Acanto Prima är ytterst skonsam mot grödan, vilket tillsammans med sjukdomsbekämpning, god långtidseffekt och bibehållande av plantans gröna bladyta ger hög merskörd med god kvalitet. Resistens Acanto Prima innehåller de två verksamma ämnena picoxystrobin och cyprodinil med olika verkningsmekanismer. Man har inte funnit korsresistens mellan dessa två och i de fall då båda de verksamma beståndsdelarna är effektiva kan produkten användas i resistensstrategi. För att undvika ytterligare utbredning av resistens är det viktigt att följa de angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd: Använd maximalt 2 behandlingar med Acanto Prima eller andra strobilurinhaltiga produkter per säsong. Använd Acanto Prima förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet. Blanda Acanto Prima med en triazol i vete vid behandling av Septoria tritici (svartpricksjuka). Använd en dosering både av Acanto Prima och blandningspartnern som ger en effektiv behandling. Behandlingstidpunkt Behandling ska göras när de första symptomen på svampangrepp konstateras, eller när det är risk för kommande angrepp beroende av väder och sort. Acanto Prima kan användas från första huvudskottet utvecklas (DC 20) fram till axgång (DC 49). Högst dosering används vid kraftigt smittotryck i mottagliga sorter och/eller vid ogynnsamma sprutförhållanden. Plantan ska vara i god tillväxt och inte stressad av t.ex. torka, låg temperatur eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten är förutom doseringen och sjukdomstrycket även beroende av grödans utveckling. En jämn och god täckning av grödan är en förutsättning för fullgod effekt. Blandbarhet Med våra nuvarande kunskaper är följande aktuella produkter fysikaliskt blandbara under omrörning med Acanto Prima: CCC, Express 50 T, Harmony Plus 50 T, Forbel, MCPA, Moddus, Starane 180, Tern, Terpal, Tilt Top och Sumi-Alpha 5 FW. Fysikaliskt blandbar innebär att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet m.fl. kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först. Blanda inte Acanto Prima med Cerone. Blanda aldrig Acanto Prima med mer än ett växtskyddsmedel. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

L139267 Användningsområde 10 KG

L139267 Användningsområde 10 KG L139267 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 10 KG L141170

Läs mer

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02 Trimaxx Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete Verksamt ämne: Formulering: Rekisterinumero: 5121 Behörighetsklass: 2L Registreringsinnehavare: ADAMA Registrations B.V.

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1004991 SWED/11S PPE 4046228

Net innehåll: 5 L L1004991 SWED/11S PPE 4046228 L1004991 SWED/11S PPE 4046228 9 VARNING EUH401 H410 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Läs mer

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda Tern 750 EC Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda : vete, havre, korn råg och rågvete Verkningsmekanism : FRAC 5 Batchnummer och tilverkningsdatum : se

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Foto: Johan Ascard Ogräsarternas biologiska egenskaper Text: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Uppsala

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698 L1003584 SWED/10S PPE 4044698 9 VARNING EUH401 H319 H411 P280 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Reg nr. 4634 Klass: 2L Endast för yrkesmässigt bruk Butisan Top Verksam beståndsdel: Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak...

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Red. Dave Servin Partnerskap Alnarp Nr 67 2014 SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR i Växjö den 3 och 4 december

Läs mer

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Goda råd om växtskydd 2008 idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Förord 341 162 TRYCKSAK Goda råd om växtskydd ges ut av Greppa Växtskyddet Ansvarig utgivare: Stina Olofsson Redaktör: Markus

Läs mer

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk Flexity Svampmedel Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre råg, rågvete och vete. Behandling får ske senast vid begynnande blomning (stadie 61). All annan använding är otillåten. Bekämpningsmedel klass

Läs mer

SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN

SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN Reviderad av Anette Bramstorp, HIR, Malmöhus, feb. 2007 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEKÄMPNINGSMEDEL I MILJÖN...3 Vad gäller för

Läs mer

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. L166338 SWED/07Q PPE 4013778 Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. Riskupplysningar och skyddsanvisningar Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas?

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? 2008-05-27 Maria Olsson, a05maol2@stud.slu.se Nils Jönsson, a05nijo1@stud.slu.se Viktor Jansson, a05vija1@stud.slu.se Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? Projektägare: Lars Bolin, provningschef

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar

Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar Författare Heimer A. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Utgivare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Huvudspråk

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Författare Cederberg C., Wivstad M., Sonesson U. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie SIK-rapport

Läs mer

Gröda mellan grödorna

Gröda mellan grödorna Gröda mellan grödorna samlad kunskap om fånggrödor Artval och odlingsmetoder behöver utvecklas för att förstärka även andra fördelar för odlingssystemet än minskat kväveläckage. Tidigare brytning minskar

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014 Tema Raps Mars 2014 Nyttoinsekterna i fokus Hur påverkas de så kallade nyttoinsekterna av våra bekämpningsmedel? Frågan blir allt viktigare i takt med kommande IPM direktiv och intresset för selektiva

Läs mer

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Lars Kjellenberg Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer