Krabbtaskan B IO I O L OG O G I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krabbtaskan B IO I O L OG O G I"

Transkript

1 B IO I O L OG O G I Krabbtaskan förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund. De lever på alla typer av bottnar, men föredrar klippoch stenbotten. Krabbtaskan TEXT & FOTO ANDERS SALESJÖ/SJÖHAREN I Sverige har vi ett trettiotal olika krabbarter. Störst och mest känd av dem är krabbtaskan, som ofta bara kallas krabba eller möjligen vanlig krabba. Ordet krabbtaska betyder helt enkelt en stor välsmakande krabba och är skriftligen känt först Krabbtaskan förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund. De lever på alla typer av bottnar men föredrar klipp- och stenbotten under dagen, då de gärna ligger passiva i skrevor och håligheter. Vid mörkrets inbrott blir de mer aktiva och söker sig gärna ut på sandblandade bottnar för att leta efter föda. Sommartid är krabbtaskan vanlig på meters djup. Om salthalten är hög i ytvattnet händer det att de nattetid går ända upp i strandzonen för att äta blåmusslor. De minsta krabborna vistas relativt grunt hela året medan könsmogna krabbor gärna söker sig till djupare vatten under vinterhalvåret. I våra vatten tillbringas vintern normalt på meters djup. Norska fiskare får vissa år stora mängder krabbtaska ända nere på meters djup. Krabban äter det mesta, men för en vuxen krabba utgörs den 22

2 viktigaste födan av snäckor och musslor, diverse olika kräftdjur, sjöborrar och havsborstmaskar. Hårda skal krossar krabban mycket enkelt med sina kraftiga klor. Då maten svalts ner bearbetas den ytterligare i magen med hjälp av tre extratänder, som bidrar till att krossa hårdsmält föda. De kortstjärtade Det vetenskapliga namnet på gruppen krabbor är Brachyura. Namnet kommer från en sammanslagning av två grekiska ord; brachys som är det samma som kort och oura som betyder stjärt. Krabbornas stjärt är nämligen förkrympt och bärs alltid invikt under ryggskölden. Med hjälp av stjärten är det lätt att se skillnad mellan könen på krabbor. Hos hanarna är stjärten långsmal och skyddar de två parningsorganen som finns under. Honorna har däremot en bred stjärt som utnyttjas som skydd för äggen. Hos krabbtaskan finns det även andra könsskillnader som man kan se utan att vända upp och ner på krabborna. Fullvuxna hanar har betydligt mycket större klor än honorna och de har även en bredare och plattare ryggsköld. En annan könsskillnad är att de delvis föredrar olika miljöer; utomskärs är det vanligast med storvuxna hanar, medan honorna är talrikast inomskärs eller i fjordar. Måste byta skal Krabbtaskans skal är mycket tjockt och hårt på grund av att det innehåller en riklig mängd kalk. Skalet består dock inte bara av kalk. Längst ut finns ett tunt lager av protein som innehåller färgämnet astaxanthin, vilket ger skalet dess rödorange färg. Innanför proteinlagret finns ett ämne som kallas kitin. Kitin är ett flexibelt och starkt ämne som påminner om materialet i våra naglar. Kitinet är i sin tur kraftigt inlagrat med kalk. Skalet fungerar dels som skydd mot fiender, men det utgör också krabbornas skelett. På insidan av skalet sitter alla muskler fästade. Skalet är dött och kan inte växa, det omger den levande vävnaden likt en medeltida riddarrustning. Efter hand som krabban växer blir skalet för trångt och det måste bytas ut mot ett större. Under de två första levnadsåren genomgår de små krabborna 2-4 skalömsningar årligen, antalet varierar med vattentemperaturen. Från det tredje året sker skalbyte en gång per år och när krabborna uppnått könsmognad ömsar de vartannat år under hösten. Hos stora och gamla krabbor med en skalbredd över 18 cm sker skalömsningen vart tredje eller fjärde år. När skalet blir för trångt börjar krabban att producera ett hormon som heter ecdyson. Detta hormon reglerar kräftdjurens skalömsning och produceras av körtlar vid antennbaserna. Innan själva ömsningen löses stora delar av skalets kalk upp och lagras i kroppen. Samtidigt som det gamla skalet successivt tunnas ut inifrån börjar ett nytt skal att byggas upp under det gamla. Det nya skalet är dock alldeles mjukt och är ännu inte inlagrat med kalk som det gamla. Genom att förflytta kroppsvätskor, så att partiet under ryggskölden expanderar, spräcker krabban det gamla skalet i skarven mellan ryggsköld och stjärt. Genom denna öppning backar sedan krabban ut ur sitt gamla skal. När krabban övergivit det gamla skalet tar den in vatten så att det nya mjuka skalet sväller upp. Det nya skalet görs ungefär 25 % bredare än det gamla. Efter ömsningen är det nya skalet alldeles mjukt. Krabban utgör därför ett lätt byte för rovdjur. Hotbilden förvärras av att musklerna saknar stabila fästen, vilket gör att krabban dessutom har svårt att röra sig. Nyömsade krabbor håller sig därför i skymundan tills det nya skalet hårdnat. Detta sker bland annat genom att kalk som ansamlats i kroppen från det gamla skalet lagras in i det nya. Hos äldre djur med ett kraftigt skal kan denna inlagring ta några veckor upp till en dryg månad. Så snart skalet hårdnat en aning avges vattnet som fick kroppen att svälla upp. På så vis bildas ett hålrum mellan kroppen och skalet så att fortsättning på sidan 24 Med hjälp av stjärten, som är invikt under kroppen, är det lätt att se skillnad mellan könen på krabbor. Hanen har en smal stjärt medan honan har en bred. Honorna har en bred stjärt som utnyttjas som skydd för äggen. 23

3 Ovan: Könsmogna hanar har större klor och plattare skal än honorna. Till höger: Krabbornas skal består av kalk och ett ämne som kallas kitin. Ytterst finns ett tunt lager av protein som innehåller färgämnet astaxanthin, vilket ger skalet dess rödorange färg. I vissa fall förekommer ett mycket elakt fiske på krabba som innebär att man tar upp dem och bryter av klorna för att sedan kasta tillbaka dem igen. krabban har plats att växa inuti det. Det är nämligen under perioden mellan två skalömsningar, när skalet är hårt, som tillväxten av själva kroppen sker. Förlorade ben växer ut igen Om en krabba skulle förlora ett ben, ena klon eller skada sitt kraftiga kalkskal kan den göra en tillfällig lagning på det skadade stället. Det skadade partiet sätts igen med ett svart vaxartat ämne. Detta vaxartade ämne bildas med hjälp av blodet; ungefär som en sårskorpa hos oss människor. Krabbans sårskorpa faller dock aldrig av, utan vid nästa skalömsning bildas ett nytt, helt skal. Till skillnad från oss människor kan krabbor nybilda förlorade kroppsdelar. Om en krabba förlorar ett ben får den ett nytt litet ben vid nästa skalömsning. Efter ytterligare en ömsning så har den förlorade kroppsdelen ersätts av en ny som är i proportion till övriga delar på kroppen. Skulle flera ben förloras samtidigt så påskyndas skalömsningen så att nya ben kan växa ut i ett raskare tempo. I vissa fall förekommer ett mycket elakt fiske på krabba som innebär att man tar upp dem och bryter av klorna för att sedan kasta tillbaka dem igen. Man skulle kunna tro att klorna snart växer ut igen, men dessvärre har krabban mycket svårt att klara sig när den förlorat båda sina klor. Den går därför en relativt säker, men långsam död till mötes. De har nämligen mycket svårt att äta när de inte har någon klo i behåll och svälter helt enkelt ihjäl. 24

4 Till vänster: Under sensommaren och hösten är det många dykare som blir fundersamma över alla döda krabbor de ser. Oftast är det dock inte döda krabbor det handlar om utan tomma skal från krabbor som just ömsat. Parningen Parningen sker under hösten och inleds med att honan börjar utsöndra doftämnen för att attrahera hanar. Ofta söker sig då flera hanar till honan och de börjar konkurrera om henne. Den största och starkaste hanen går segrande ur striden och bär sedan runt honan under sig i väntan på att hon ska ömsa skal. Denna parbildning sker ungefär en vecka innan honans ömsning. Honan är helt förseglad i sitt hårda skal och parningen kan därför inte äga rum förrän hon ömsat. När det är dags för ömsning hjälper hanen därför gärna till att få av henne skalet. Efter skalömsningen är hon alldeles mjuk och parningen äger då rum buk mot buk. Vid parningen överlämnar hanen paket med spermier som placeras i honans två spermiebehållare med hjälp av de hårda utskott som han har under stjärten. Spermierna förvaras sedan i behållarna inuti honans kropp utan att de kommer i kontakt med äggen. Rommen är inte färdigutvecklad ännu, detta sker först under året efter parningen. Då skalömsning och parning är över bevakar hanen sin hona i flera dagar, vilket säkerställer att den mjuka honan inte parar sig med någon annan hane eller blir uppäten av rovdjur. Då rommen är befruktad ligger honan kvar i sin lilla grop delvis dold i bottensedimentet. Här tillbringar hon vintern och våren. I ungefär åtta månader ligger hon passiv och väntar på att äggen ska kläckas. När honans skal hårdnat och hon lämnats av hanen är det viktigt för henne att få i sig mycket föda. Det kostar nämligen mycket energi att bilda rommen, men hon behöver också lagra energi som upplagsnäring i kroppen. Det är denna upplagsnäring som ibland kallas för krabbsmör. Såväl krabbsmör som rom bildas under skalet i dess framkant och sidor. En hona kan bilda 0,5-3 miljoner gulorange romkorn. Lagrar spermier i flera år Ett drygt år efter parningen under sen höst är rommen mogen och redo för att befruktas. Honan har nu sökt sig till en lämplig sandblandad botten på meters djup och är välfylld med rom och upplagsnäring. Här gräver hon delvis ner sig och låter rommen vandra ut för att placeras under stjärten. Samtidigt som rommen vandrar ut kommer den i kontakt med hanens spermier och befruktas. Befruktningen sker alltså först månader efter själva parningen! Det är sällan som alla spermier fortsättning på sidan 26 Krabbor med nyömsade skal har ett hålrum mellan kroppen och skalet, vilket gör att krabban kan tillväxa inne i skalet. Om en krabba förlorar en klo får den en ny liten klo vid nästa skalömsning. Efter ytterligare en ömsning har klon ersätts av en ny som är i proportion till övriga delar på kroppen. 25

5 Denna lilla krabba är ca 30 mm bred och ungefär två år gammal. 26

6 Ovan: Krabbhonor kan lagra hanarnas spermier i flera år. Spermier från en parning kan därför räcka till två eller möjligtvis tre befruktningar. Till höger: Befruktning sker månader efter parningen under september-oktober. Samtidigt vandrar rommen ut och placeras under stjärten. Honor med yttre rom ligger sedan nedgrävda fram till juni, då äggen kläcks. från en parning går åt vid första befruktningen och de som inte utnyttjats kan lagras i honans spermiebehållare under ytterligare något år. På så vis räcker en parning till två eller möjligtvis tre befruktningar. Då rommen är befruktad ligger honan kvar i sin lilla grop delvis dold i bottensedimentet. Här tillbringar hon vintern och våren. I ungefär åtta månader ligger hon passiv och väntar på att äggen ska kläckas. Under denna period äter hon ingenting och överlever tack vare den upplagsnäring hon samlat på sig mellan parningen och befruktning. Då och då lämnar hon gropen för ett kort ögonblick och viftar med stjärten för att fläkta friskt, syrerikt vatten över rommen. Så snart hon gjort detta kryper hon ner igen. Då sommaren kommer är honans väntan över. Äggen kläcks till 0,9 mm långa larver som svävar iväg i vattnet. De första 4-8 veckorna lever krabblarverna som plankton och genomgår sju hudömsningar. Efter den sjunde ömsningen omvandlas larverna till 2,5 mm breda, bottenlevande små krabbor. När de är ett år gamla har de blivit ca 15 mm breda och efter andra levnadsåret är de ungefär dubbelt så stora. De flesta krabbor i svenska vatten blir könsmogna när de är 4-5 år gamla och ca 12 cm breda. Tillväxttakten beror dock på vattentemperaturen, längre norrut längs Norges kust kan det ta 5-8 år innan krabborna kommit upp i samma storlek och blir könsmogna. Hanarna blir större än honorna. Bredden över ryggskölden hos en gammal hane kan uppgå till 30 cm och vikten kan vara hela 4-6 kg, men detta är extrema uppgifter och det är sällsynt med krabbor som är bredare än 20 cm. Den maximala livslängden uppges vara omkring år. Honorna vandrar långa sträckor Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil startade i slutet av 1960-talet en stor krabbundersökning. Man studerade krabbans födoval, romläggning, skalömsning och vandring. Märkningsförsök pågick mellan 1968 och 1973 då sammanlagt krabbor fångades, märktes och släpptes ut för återfångst. Vid denna undersökning fann man att krabbhonorna vandrar långa sträckor medan hanarna är mera stationära. Den längsta vandringen bland märkta honor uppgick till 225 kilometer på 4 år och 11 månader från Lysekil till Kullens fyr i nordvästra Skåne. Då ska man beakta att detta är det uppmätta avståndet fågelvägen, givetvis har krabban promenerat kors och tvärs, så det reella promenerade avståndet är betydligt längre. Bland märkta hanar blev den längsta krypsträckan 62 kilometer på 13 månader från Lysekil till Göteborgs skärgård. fortsättning på sidan 28 27

7 Ovan: Krabbor med mycket havstulpaner, havsborstmaskar och annan påväxt har inte ömsat skal på länge. De är därför oftast fullmatade och innehåller mycket mat. Varför är det då skillnad på hur långt hanar respektive honor vandrar? Man vet inte detta helt säkert, men man har konstaterat att honorna framförallt vandrar mot strömmen. I och med detta har man en teori om att det skulle kunna vara vad man kallar för en kompensationsvandring. När rommen kläcks under honans stjärt så driver larverna med strömmen i 4-8 veckor innan de slår sig ner på bottnen. På denna tid hinner larverna driva iväg en ganska lång sträcka, men om honorna under hela sitt liv förflyttar sig mot strömmen motverkar detta att krabbpopulationen förflyttas längre och längre bort i strömriktning. Genom att vandra mot strömmen kompenserar honorna för att larverna driver med strömmen, vilket i princip leder till att larverna slår sig ner i honans hemkvarter. 28 Skonsam fiskemetod Eftersom krabbtaskan har ett gott och eftertraktat kött så fiskas den intensivt. Den är den enda svenska krabban som har något större kommersiellt värde. Längs nästan hela Europas kuster fiskas det krabba. Flest krabbtaskor finns runt Irland och i Engelska kanalen. Här fiskar såväl engelska som franska fiskare och fångsterna är de största i Europa. En del av dessa krabbor exporteras till De tre ledande begreppen i KRAVcertifierat fiske är: säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet. Sverige trots att vi har gott om egna krabbor på vår västkust. Fisket efter krabba bedrivs med garn eller burar av såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare. Krabbfiske med burar är ett mycket skonsamt fiske mot den marina miljön. När man nu börjar resonera om att KRAV-märka fisk och skaldjur från ekologiskt hållbara fiskemetoder är burfångad krabba en av de första att bli godkända. De tre ledande begreppen i KRAV-certifierat fiske är: säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet. Säkra metoder innebär att fiskarna ska använda skonsamma, selektiva redskap som minimerar bifångst. Vid krabbfiske ska man alltså bara få krabba och dessutom bara krabbor som är tillräckligt stora för att ätas. Fisket får endast bedrivas på långsiktigt hållbara bestånd utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan. För att säkerställa detta måste fiskefartyget kunna positionsbestämmas så att KRAV kan kontrollera att fisket endast sker på godkända bestånd. Uppfylls kontrollföreningen KRAVs kriterier blir krabborna märkta med KRAV-symbolen, vilket innebär att du med mycket gott samvete kan avnjuta dessa krabbor utan att du skadar vare sig krabbestånden eller den marina miljön.

8 De mest skamfilade är bäst att äta Vare sig man fiskar krabba själv eller köper hos fiskhandlaren är det fyllda krabbor man vill ha, det vill säga krabbor som innehåller mycket mat och som inte är mer eller mindre tomma inuti skalet. Men hur ska man då välja ut den bästa? Ett tips är att köpa de som ser slitna och skamfilade ut. De ska gärna vara fulla av havstulpaner, rörbyggande havsborstmaskar och annan påväxt. Dessa krabbor är med största sannolikhet välfyllda på sensommaren och hösten strax innan krabban skall till att skifta skal. Efter ett skalbyte tar det flera månader innan krabban blir välfylld igen. Därför är krabbor med rena i det närmaste perfekta skal nästan alltid tomma. Ett annat tips är att fullmatade krabbor är mörkare undertill medan nyömsade är vitare eller nästan genomskinlig i färgen. Man brukar Ovan: Krabbor med rena i det närmaste perfekta skal är normalt nyömsade och innehåller väldigt lite mat. fortsättning på sidan 30 29

9 Förekomsten av infekterade krabbor är som störst under juli till oktober med den högsta dödligheten under augusti och september. ofta kalla sådana genomskinliga krabbor för glaskrabbor. En del yrkesfiskare har tillgång till mer sofistikerade metoder; man har tagit fram en genomlysningskamera med vars hjälp man likt röntgen kan se om krabban är full av mat. Ska du köpa krabba kan det därför löna sig att fråga om de är genomlysta. Dessvärre är det dock inte alla krabbor som är lika goda. Krabbtaskan angrips ibland av en mikroskopiskt liten, encellig parasit vars vetenskapliga namn är Hematodinium perezi. Hematodinium är en så kallad dinoflagellat, samma typ av organism som orsakar mareld om hösten. Parasiten förbrukar syre från krabbornas blod och vävnader vilket gör att de blir slöa och passiva. Kraftigt infekterade krabbor får ofta ett lätt rosafärgat skal, nästan som om de vore kokta. Blodet får dessutom en mjölkvit färg och kan inte längre levra sig. Parasiten fortplantar sig snabbt i krabbans kropp så infekterade krabbor går en relativt säker död till mötes. Förekomsten av infekterade krabbor är som störst under juli till oktober med den högsta dödligheten under augusti och september. Under vintermånaderna finner man normalt inga angripna krabbor överhuvudtaget. Skulle man koka en angripen krabba så märker man att köttet är kritliknande och har en bitter smak. Denna bittra smak har gett sjukdomen det engelska namnet Bitter crab disease. Lyckligtvis är angreppen relativt sällsynta i våra vatten och man känner inte till några som helst skadliga effekter av att äta infekterade krabbor. Låt dig därför inte avskräckas från att avnjuta några läckra krabbor till lunch, middag eller som tilltugg. Bildförsäljning Bildspel Föredrag Kurser Dykresor Skolverksamhet Logi i Lysekil Anders Salesjö w w w. s j o h a r e n. c o m Tel: VILL DU ANNONSERA I S P O R T D Y KA R E N? Kontakta Lena Holmbring per telefon eller e-post 30

Tro l l h u m ra r B IO I O L OG O G I. humrar, men ändå inte

Tro l l h u m ra r B IO I O L OG O G I. humrar, men ändå inte B IO I O L OG O G I Text & Foto Anders Axelsson/Sjöharen Tro l l h u m ra r humrar, men ändå inte Nedan: Trollhumrar är anomurer och har reducerat det bakersta paret av sina ursprungliga fem par ben. I

Läs mer

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden Årskurs 7 - Biologi Djurvärlden Allmänt Djuren är indelade i olika grupper beroende på hur nära släkt de är. Huvudgrupper Ryggradsdjur (ex, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur) Ryggradslösa

Läs mer

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål...

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... Malmö Naturskola FISKAR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... 5 1 Abborre Abborren är en av de vanligaste fiskarna i Sverige.

Läs mer

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummer, fiskeregler och biologi Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummern, eller som den även kallas Havets svarta guld, är omgärdad av myter och sägner. Fisket efter hummer är djupt rotat

Läs mer

HAVETS SVARTA GULD. Gullmarsgymnasiet Lysekil/Sotenäs. Hanna U. Pilbackes UNDERSÖKNING AV HUMMERFISKET I HUNNEBOSTRAND PROJEKTARBETE LYSEKIL 2007

HAVETS SVARTA GULD. Gullmarsgymnasiet Lysekil/Sotenäs. Hanna U. Pilbackes UNDERSÖKNING AV HUMMERFISKET I HUNNEBOSTRAND PROJEKTARBETE LYSEKIL 2007 Gullmarsgymnasiet Lysekil/Sotenäs HAVETS SVARTA GULD UNDERSÖKNING AV HUMMERFISKET I HUNNEBOSTRAND Hanna U. Pilbackes PROJEKTARBETE LYSEKIL 2007 Handledare: Karin Hollertz Valentinsson Havets svarta guld

Läs mer

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan Vill du veta mer? av Mikael Cullberg och Robert Jakobsson Havssköldpaddor Det finns sex olika slags havssköldpaddor. De lever mest i varma hav, men vissa

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Äggkvalitet 1 Eva Brännäs, 1 Henrik Jeuthe, 1 Jan Nilsson & 2 Torleif Andersson 1 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö,

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Pigghajen. Biologi. 20 Sportdykaren nr 2 2005

Pigghajen. Biologi. 20 Sportdykaren nr 2 2005 Biologi Pigghajen är vår absolut vanligaste haj. Man känner lätt igen den på att den till skillnad från de flesta andra nordiska hajar saknar analfena. Pigghajen Text och foto: Anders Salesjö vår vanligaste

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva Vuxen 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga X. Den kan simma 2. Den kan gräva Barn 1. Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den? 1. Den suger blod från människor X. Sorkar och möss

Läs mer

Människan. leliiiii. En människas

Människan. leliiiii. En människas '-:DJ Det stora ögonblicket är inne! Spermien är framme vid äggcellen. Nu tränger den in i ägget och befruktar det. Nio månader senare föds en helt ny människa. MÄNNISKAN Människan Det finns ögonblick

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby

Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby Det är aldrig för tidigt att börja träna och heller aldrig för sent. Grundträning är viktigt för alla hundar. Överstiger

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Siklöja Coregonus albula Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Siklöja Vänern, Vättern och Mälaren UTBREDNINGSOMRÅDE Utbredningen omfattar knappt 2/3 av

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Redan här finner man alltså att Haröra inte är endast en fluga, utan ett samlingsnamn för flera olika varianter.

Redan här finner man alltså att Haröra inte är endast en fluga, utan ett samlingsnamn för flera olika varianter. Leif Ehnström 2008-08-16 http://flugfiske.ehnstrom.se Familjen Haröra Traditionell fluga Flugan Hare s Ear Haröra, har varit en favorit för många och ett måste i flugasken sedan slutet av 1800-talet. Men

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Biologi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Målarmusslan och livet i åarna

Målarmusslan och livet i åarna Målarmusslan och livet i åarna Hej! Jag heter Musse Målarmussla och är ungefär lika gammal som dina föräldrar. I ån där jag bor finns det musslor som är ännu äldre. Jag ska berätta hur livet är för oss

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Under ytan i Östersjön

Under ytan i Östersjön tips och fakta för unga havsforskare Under ytan i Östersjön havet en häftig värld Havet det ser så blått ut. På håll. Men om du tittar närmare är det en massa färger. Samtidigt är det genomskinligt. Livet

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

ANSÖKAN OM OSTRONAKADEMIENS STIPENDIUM

ANSÖKAN OM OSTRONAKADEMIENS STIPENDIUM bakgrund akgrund Vi ansöker om Ostronakademiens stipendium 2012 med bakgrund av vårt examensarbete OSTRON- NKEN som vi presenterade på rkitektskolan i Lund i februari 2012. Vårt intresse för ostron startade

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Krångla inte till det vilda

Krångla inte till det vilda Krångla inte till det vilda Visst är det märkligt att vilt ska vara så svårt. Det ska ligga i mjölk, späckas, marineras, ösas och stekas i evighet. Att resultatet blir torrt, tråkigt och trådigt är naturligtvis

Läs mer

Gör det enkelt och roligt att leva sunt.

Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Sida 1 av 5 Email not displaying correctly? View it in your browser. GreppaLivet nyhetsbrev nr 6-2011, augusti. Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Augusti! Sommarfrukost! Vad är väl mera sommar än

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Smådjur som gillar människor

Smådjur som gillar människor Vad är Tenutex? Tenutex är ett liniment som är effektivt mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Verksamma ämnen är disulfiram och bensylbensoat. Tenutex används enligt bruksanvisningen som medföljer varje

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Varmt Valkommen Till KrAftskivan!

Varmt Valkommen Till KrAftskivan! Varmt Valkommen Till KrAftskivan! 16 augusti 2011 Ett gott skratt En dam stiger av bussen. Under armen håller hon en hund. En smålänning frågar vad det är för ras. Det är en korsning mellan en apa och

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Skrei. Norsk torsk när den är som bäst.

Skrei. Norsk torsk när den är som bäst. Skrei. Norsk torsk när den är som bäst. Norsk Sjømat har en lång tradition av hållbart fiske och odling. Genom att välja fisk med norskt ursprung kan du vara säker på att du väljer fisk av högsta kvalitet.

Läs mer

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker.

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker. GRONINGSFÖRSÖK Innan det är dags att sätta potatis bör man låta dem förgro. Vilken påverkan har ljus och temperatur på groningen? Gror olika sorter olika snabbt? potatis av olika sorter mörk plats ljus

Läs mer

F E Ö I. controlled. qual ity. Obrutet sigill garanterar en unik och äkta produkt N U B K A N S O T T E X L Ö J R O M

F E Ö I. controlled. qual ity. Obrutet sigill garanterar en unik och äkta produkt N U B K A N S O T T E X L Ö J R O M D A E V F E S I SV 2 0 0 7 F I T E C D N U B Ö I qual ity controlled A K A Obrutet sigill garanterar en unik och äkta produkt N K A O L I B O T T E N S X L Ö J O M K U S F T guldkusten. När trålen vinschas

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Att tänka på vid beställning Var ute i god tid Smakprover Tårtställning Hämtning av bröllopstårtan

Att tänka på vid beställning Var ute i god tid Smakprover Tårtställning Hämtning av bröllopstårtan Att tänka på vid beställning För att kunna ge er bästa service rekommenderar vi att ni i förväg kontaktar vald butik och stämmer av en tid för ert besök. Eventuella frågor om utförande, allergier eller

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

En dag i våtmarken. Det var ett gäng glada ungdomar som träffades vid Alhagens parkering den första riktiga skoldagen på terminen.

En dag i våtmarken. Det var ett gäng glada ungdomar som träffades vid Alhagens parkering den första riktiga skoldagen på terminen. Alhagens våtmark är 32 hektar stort. Våtmarken börjades att byggas 1997 för att vattnet behövdes renas mer. Det finns en 6km lång gång väg igenom hela våtmarken som man kan gå om man vill se växter och

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Det dolda sockret Lärarhandledning

Det dolda sockret Lärarhandledning Det dolda sockret Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter.

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter. Det finns flera lagar som styr både produktionen och hanteringen av ägg. Dessa lagar finns till för att säkra att konsumenterna får bra produkter som är producerade med hög standard i djurhållningen. Ägg

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Fesk, vittvin, recept, druvor och inspiration, allt i en god och spännande skaldjursröra! Version 4,0

Fesk, vittvin, recept, druvor och inspiration, allt i en god och spännande skaldjursröra! Version 4,0 Fesk, vittvin, recept, druvor och inspiration, allt i en god och spännande skaldjursröra! Version 4,0 Ur innehållet i denna inspirationsguide; 1. Ett litet förord! Sida 4 2. Hummer, amerikansk hummer och

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte Mentala effekter av träning och annan fysisk aktivitet Avspänning och avslappning Om man ofta är spänd, psykiskt och/eller fysiskt blir man lätt trött. Den psykiska spänningen

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Satinsjuka. Corticaal bot= kortikalt ben Mergkanaal= märg

Satinsjuka. Corticaal bot= kortikalt ben Mergkanaal= märg Satinsjuka 2009 skrev en student på Gents universitet (Belgien) en avhandling om satinmarsvin och, vad som då var känt som, OD. Vi deltog i studien och våra satiner undersöktes. Röntgenbilder studerades,

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN 1 Innehåll INTRODUKTION... 3 FILMBURKSRAKETEN... 4 RUSSINHISSEN... 5 MENTOS I COCA-COLA... 6 EXPLODERANDE PÅSE... 8 JÄST BLÅSER UPP BALONG... 9 UNDERVATTENSVULKAN...10

Läs mer