Tillväxt och vitalitet hos urbana träd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt och vitalitet hos urbana träd"

Transkript

1 Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Tillväxt och vitalitet hos urbana träd Frida Andreasson, Björn Embrén, Örjan Stål, Ann-Mari Fransson VIÖS AB

2 Prunus avium Plena planterad som cm träd (1,3 m) Växer i en gräsremsa vid en villagata i Enskede

3 Tabell, HB. De behandlingar som testats på Herrhagsvägen i Enskede, Stockholm och utvärderats 2013 och Behandling Adress Planteringstid Substrat n A Vanlig växtbädd Herrhagsvägen Nov-Dec 2009 AMA B jord 10 B Växtbädd+biokol Herrhagsvägen Nov-Dec 2010 AMA B jord + 50% pulveriserad biokol 10 C Endast sten Herrhagsvägen Nov-Dec

4 Frågeställning Är biokol positivt för urbana träds tillväxt och vitalitet? Kan träd växa i endast sten och hur blir tillväxten och vitaliteten?

5 AMA B-jord Ca 5% organisk halt

6 Biokol Lövträd som pyrolyserats (syrefri förbränning) Pulveriserats 0-5 mm Ogödslat Downie, Crosky, and Munroe 2006, Physical properties of biochar in Biochar for environmental management

7 Positiva effekter med biokol Hög vattenhållande förmåga (som lera) Öka näringsretentionen i jorden, näringen hålls kvar Renar vatten från tungmetaller Tillförsel av vissa näringsämnen (P, K, Ca, etc.) Gynnar en mikrobiell tillväxt Långtidslagring av kol MEN; Partiklarna kan brytas sönder mekaniskt Tillgången är liten Kvalitén mycket variabel

8 Vanlig växtbädd (AMA B) Växtjord AMA B +Biokol Foton från Juni, Frida Andreasson Sten utan jord (32-64 mm)

9 A AMA B växtjord Trädgropar 2x2x1 m C AMA B växtjord + 50% biokol B AMA B växtjord + 50% biokol Sten mm under jordklump Sten mm Sten mm under jordklump

10 Skötsel Träden vattnades under växtsäsongen i två år med 150 l vatten per vecka via tree-gaters Vid första tillfället fick de 4 Wallco (NPK, ) och vid övriga tillfällen 2 Totalt fick varje träd 6000 l vatten och 12.3 l näringslösning

11 Stam omkrets (cm) Resultat b 40 a a Växtbäddsjord (AMA B) Växtbäddsjord + Biokol Sten (32-54 mm) Med 99% sökerhet

12 Skottlängd (cm) Växtjord AMA B Växtjord + biokol ** ** ** skillnaden mer än 95% säker

13 Trädbiomassa Växtjord AMA B + Biokol Sten (32-64 mm) Krondiameter Kronhöjd Trädhöjd Växtjord AMA B 4,31±0,57 3,79±0,36 6,43±0,42 Växtjord+Biokol 5,17±0,48 3,66±0,33 6,08±0,62 Sten 4,31±0,46 3,48±0,30 6,26±0,18 Foton från Oktober

14 Stomatas öppningsgrad mmol/(m 2 s) Växtbäddsjord (AMA B) Växtbäddsjord (AMA B) + Biokol Ingen skillnad och höga nivåer Träden hade inga problem med sitt vattenupptag

15 Bladyteindex 4 3,5 Juni 4 3,5 September 3 3 2,5 2, ,5 1, ,5 0,5 0 Växtbäddsjord (AMA B) Växtbäddsjord + Biokol Sten (32-54 mm) Referens 0 Växtbäddsjord (AMA B) Växtbäddsjord AMA B + Biokol

16 Sammanfattning Träd kan växa i en växtbädd med en mindre stenfraktion utan övrigt substrat och ha samma tillväxt som i AMA B-jord. Biokol gjorde att Körsbär (Prunus avium) har större stamomfång än de träd som står i vanlig växtjord. Tillväxten av trädets biomassa har alltså ökat markant. Körsbären har större skottlängd och bredare krona när de växer i växtjord med biokol inblandning. Trädens vitalitet och bladyteindex påverkades inte av att de växte i en jord med tillsats av biokol.

17 Slutsatser Det fria utrymmet i en skelettjord behöver inte vara fullt med jord för att fungera Biokol gynnar tillväxten av träd och gör troligen att man kan gödsla mindre Vitaliteten påverkas troligen inte av dessa åtgärder

18 Lantmannagatan Malmö Skelettjord-växtjord, genomsläppligslityta Art Slityta Växtbädd A Italiensk al Gräs Växtjord B Italiensk al Stora fogar/ betongplattor Skelettjord C Italiensk al Betongplattor Växtjord Italiensk al (Alnus cordata) som växer i skelettjord med betongplattor som slityta jämfördes med Italiensk al som växer i växtjord med betongplattor som slityta och Italiensk al som växer i en öppen växtbädd med växtjord i bädden på Lantmannagatan i Malmö studerades

19 Bild Lantmannagatan Pågens

20 Storlek (m) RUBRIK Underrubrik Gräs Betong/Skelett stora fogar/skelett Betong/Jord Skillnader mer än 80% säkra 8 Inga säkra skillnader Krondiameter Kronhöjd Trädhöjd

21 Stamomkrets (cm) RUBRIK Underrubrik a b ab Gräs Betong/Skelett stora fogar/skelett Betong/Jord Omkrets Skillnader mer än 90% säkra

22 Sammanfattning Träden i gräsytan blev högre än de som hade betongplattor som slitlager när de växte i växtjord Träden med genomsläpplig slityta i skelettjorden fick relativt sett högre krona än de i växtjorden Stamomkretsen var störst hos träden som hade genomsläpplig slityta och skelettjord än de som hade betong eller gräs

23 Renovering med skelettjord i Sundsvall Växtbädden hos befintliga lindar renoverades för mer än 5 år sedan Skelettjord byggdes utanför rotklumpen Ca 1m 2 skelettjord med betongplattor som slityta Träden är placerade längs Köpmansgatan Lindar i renoverade växtbäddar jämförs med lindar i den ursprungliga växtjorden

24 Bild Sundsvall Orenoverade växtbäddar Renoverade växtbäddar

25 Storlek (cm/m)/temp ( C)/vattenhalt (%) Jord 51 *** Skelett *** *** *** *** 1 Omkrets (cm) Krondiameter Kronhöjd Trädhöjd Markvattenhalt Marktemperatur Stamtemperatur *** 99% säkert

26

27 Bladyteindex LAI 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Växtjord Skelett Ingen säker skillnad

28 Sammanfattning Renoveringen gjorde att Lindarnas biomassa/storlek ökade Bladyteindex tenderar att öka men variationen är stor Troliga slutsatser Gasutbytet blev bättre, kompakteringen mindre, vattentillgängligheten bättre Ev. gödslades träden vid renoveringen

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 2009.02.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn Embrén. Skriften syftar till att sprida kunskap,

Läs mer

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål INNEHÅLL Sammanfattning 1 Inledning 2 Metod 3 Resultat 4 Diskussion 5 De tio viktigaste slutsatserna 6 Källförteckning 7 Enkätpersonerna 8 Åtta

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer Översikt och fördjupningsdel Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva städer Diarienummer:

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Temagruppen Integration i arbetslivet Jonas Karlsson Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Presentationens upplägg 1. Motivering 2. Analys utfall

Läs mer

Flytt av träd Motiv, metod och exempel

Flytt av träd Motiv, metod och exempel Flytt av träd Motiv, metod och exempel Caroline Almqvist Examensarbete i landskapsarkitektur vid institutionen för stad och land, 2012 Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet,

Läs mer

Vattenväxter Trummen Fältförsök 2014

Vattenväxter Trummen Fältförsök 2014 Vattenväxter Trummen Fältförsök 2014 Växjö kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektledare: Kontaktperson: Växjö kommun Andreas Hedrén Växjö kommun, tekniska förvaltningen VA-avd. Post: Box

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Behovsanpassad gödsling. från teori till praktik

Behovsanpassad gödsling. från teori till praktik Behovsanpassad gödsling från teori till praktik Författarna till gödslingshandboken är från vänster; Tom Ericsson, Karin Blombäck och Agnar Kvalbein. Om Gödslingshandboken Denna handbok är en sammanfattning

Läs mer

Med biobädd i över 10 år

Med biobädd i över 10 år Med biobädd i över 10 år Av: Anette Bramstorp, HIR Malmöhus Foto: Visavi God Lantmannased Säker påfyllningsplats är en av de viktigaste åtgärderna för att minska riskerna för att växtskyddsmedel sprids

Läs mer

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Lars Kjellenberg Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.)

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) LENSE GIRMA Handledare: Per Anderhag och Karin Bejer TENSTA GYMNASIUM 2-26 Innehållsförteckning Bakgrund och inledning... 4 Syfte och mål... 4 Metod

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Humanurin som gödselmedel

Humanurin som gödselmedel JTI-rapport Lantbruk & Industri 278 Humanurin som gödselmedel växtnäring, spridningsteknik och miljöeffekter Human urine as fertiliser plant nutrients, application technique and environmental effects Anna

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS Åsa Eriksson, Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Anders Glimskär, Anna Hedström

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092 Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden RAPPORT B2012:03 ISSN 1103-4092 Förord Det finns ett begränsat antal nordiska växtodlingsförsök där man studerat olika aspekter

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014

NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014 NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014 Kära läsare! Vårens sista Movium Direkt är som vanligt späckad av kluriga frågor och

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Examensarbete HGU -03

Examensarbete HGU -03 Head greenkeeper 1(14) Examensarbete HGU -03 sida Inledning 2 Vad är torrfläckar för något? 2 Vad finns det för varianter? 2 Hur startar problemen? 3 Är det fel på våra skötselåtgärder? 3 För mycket eller

Läs mer

MINDS Malmöbarn en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling. Delrapport 1: Resultat från föräldrastudien.

MINDS Malmöbarn en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling. Delrapport 1: Resultat från föräldrastudien. MINDS Malmöbarn en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling. Delrapport 1: Resultat från föräldrastudien. Eva-Lotta Nilsson Anna-Karin Ivert Hälsa & samhälle Malmö högskola

Läs mer

Fysikalisk analys av golfgreener

Fysikalisk analys av golfgreener Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp LTJ-Fakulteten Landskapsutveckling Fysikalisk analys av golfgreener Bert Sandell, MSc. Göteborg 2012-05-17 Projektarbete 15 hp Kursblock Golfbanemanagement (60 hp)

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer