Upptäck naturen på Kungsholmen. Stockholms Naturskyddsförening. Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptäck naturen på Kungsholmen. Stockholms Naturskyddsförening. Kungsholmens stadsdelsförvaltning"

Transkript

1 Upptäck naturen på Kungsholmen Stockholms Naturskyddsförening Kungsholmens stadsdelsförvaltning

2 Norr Mälarstrand Upptäck naturen på Kungsholmen m 1 Kristinebergsområdet Kristinebergs strand Nordenflychts-vägen Kristinebergs slott Fredhällsparken Hornsbergs strand Stadshagen S:t Görans sjukhus K U N G S H O L M E N 2 Stadshagsberget Konradsbergsparken Lärarhögskolan Rålambshovsparken Fyrverkarbacken Mariebergsparken Fredhällsbranten Linnés päronträd Norr Mälarstrand Kungsholmen har flera stora grönområden med vackra strandpromenader. Västra Kungsholmen har varierade naturtyper med stora inslag av gamla ädellövträd. I Kristineberg finns till exempel många gamla och grova ekar med höga naturvärden. Rålambshovs-, Konradsbergs- och Fredhällsparken är ett två kilometer långt parkstråk från Riddarfjärden i söder till Tranebergssundet i nordväst.

3 1 Kristinebergsområdet I Kristinebergsområdet kan man möta fler djur och växter än i stenstaden och dess småparker. Grönområdena är stora och här trivs många arter av bland annat fåglar och insekter. Totalt har man hittat elva nationellt rödlistade arter (växter eller djur som är hotade eller sällsynta) i området, till exempel skeppsvarvsfluga och mörk ögonbagge. Kristinebergs strand är ett av Kungsholmens få skogsområden under fri utveckling. Här finns flera olika naturtyper, som näringsrik ädellövskog, mager hällmark och klippstrand. Det är ett vackert stycke vild natur med en fin strandpromenad invid härliga solbelysta klippor och utsikt mot Tranebergssund. Här kan man ströva runt och titta efter växter och djur eller bara sitta på klipporna och njuta av utsikten. Inom området finns goda chanser att se eller höra ett antal fågelarter som inte är så vanliga i innerstaden, till exempel stare, lövsångare, ärtsångare och stenknäck. Stenknäcken är vackert färgad med rödgrå och gulbrun fjäderdräkt och har en kraftfull blågrå näbb som klarar av att knäcka körsbärskärnor. Den håller oftast till högt upp i trädkronorna och upptäcks kanske lättast på sitt metalliskt tickande lockläte, pix!. I Kristinebergs slottspark finns många gamla ekar, alléer och fruktträd bevarade. Slottsparken är en grön oas med uppvuxen grönska, perfekt för picknick. I slottsparken har man goda chanser att se eller höra fåglar som stare, grönfink, koltrast, stenknäck, svartvit flugsnappare och större hackspett. Många av gammelekarna växer i närheten av flerfamiljshusen väster om Nordenflychtsvägen. Här har man hittat flera arter av rödlistade skalbaggar som lever inuti gamla ihåliga, svampangripna träd. Skalbaggarna kan leva många generationer, kanske i hundratals år, i samma träd. Här finns även mycket gamla tallar hittades svampen vintertagging som lever på just flerhundraåriga tallar. Stenknäck

4 2 Stadshagsberget Utsikt mot Karlbergs slott, som byggdes på 1600-talet. I slänten mellan Stadshagen och Hornsbergs strand breder ett relativt stort och varierat naturområde ut sig. Här finns branter, fuktiga sänkor och torra bergsknallar. Områdets växtlighet domineras av inhemska träd och buskar. Här växer rikligt med asp, rönn, ek, alm och tall samt hägg, hassel och fläder. Fuktlövskogen i branten ned mot Hornsbergs strand ger ett rörigt intryck. Vegetationen är bitvis tät och döda almar lutar sig mot varandra i sluttningen. Det är gott om omkullfallna stammar på marken, något som gynnar såväl insekter som insektslevande fåglar. Just den typen av natur är det brist på i staden. Högre upp mot Stadshagsplan finns fina hällmarksområden med bland annat gott om kärleksört. Toppen av berget är en av Stockholms högsta punkter: 52 meter över havet. Här finns fina sittplatser med en storslagen utsikt. Ovanlig natur i staden tät och rörig almskog.

5 3 Fredhällsbranten Fredhällsbranten Stockholms närmaste vildmark? Fredhällsbranten är ett spännande grönområde under fri utveckling. Området domineras av den sydvända bergsbrant som löper längs Mälarens vatten. Längs stranden växer gott om knäckepil och andra fuktälskande arter. Högre upp i branten finns gott om växter som klarar att leva under mer knappa och torra förhållanden. Området är populärt att promenera i och används flitigt som sol- och badplats. Här finns också en naturstig med informationsskyltar. På mer vindskyddade platser i branten växer ek, ask och lönn samt buskar som nypon, rönn och slån. Här kan man också hitta det sällsynta svartoxbäret. Några få buskar växer strax intill Essingeledens tunnelöppning. Riddarskinnbagge på blad av tulkört. Kring de torra, solbelysta klipporna växer många olika gräs, ris och örter. Särskilt rik är floran av fetbladsväxter som klarar torka genom att lagra vatten i sina tjocka blad. Andra vackra växter är blåhallon (med ätliga men sura frukter), mandelblomma, tulkört och blodnäva. Blodnäva har fått namn efter sina intensivt klarröda höstfärger. Tulkörten, som ofta växer på samma platser som blodnävan, är värdväxt för den vackra riddarskinnbaggen, en liten skarpt orange- och svarttecknad skinnbagge som syns på långt håll. Med sina skarpa färger signalerar riddarskinnbaggen att den är giftig. Giftet får den i sig när den äter på likaledes giftiga tulkörten. Blodnäva

6 4 Linnés päronträd I en bergavsats meter söder om höghuset på Fyrverkarbacken 23 växer Linnés päronträd. I Mariebergsparkens branta bergssluttningar, strax norr om det populära Smedsuddsbadet, finns fina hällmarker med tall, björk och blåbärsris. Om man klättrar upp i sluttningen får man en vacker utsikt mot Mariebergsfjärden. Carl von Linné beskrev päron som vildväxande för första gången just här vid Marieberg. I Flora Suecica från 1755 skriver han att trädet växer nära Stockholm på den berömda fysikern och mekanikern Mårten Triewalds egendom Marieberg. Det är botanisten Per Sigurd Lindberg som har återfunnit kvarlevnaden av päronträdet, några knotiga och långsamt växande träd som blommar i maj. Här växer även oxbär, syren och hartsros. Hartsros är en buske med raka eller svagt böjda taggar som blommar i juni juli med röda eller mättat rosa blommor. Hela växten luktar harts. På våren eller försommaren så kan man med lite tur få se eller höra fåglar som näktergal, svarthätta samt grå och svartvit flugsnappare. I området har det häckat trädkrypare och skogsduva. Ung svartvit fl ugsnappare.

7 5 Norr Mälarstrand Norr Mälarstrand är en viktig grön korridor. Från Kungsholmstorg och ut mot Rålambshovs parken löper ett smalt parkstråk, Norr Mälarstrand. Parken är en del av ett fyra kilometer långt parkstråk från Stadshuset till Fredhäll. Sådana gröna korridorer är viktiga då de underlättar djurs och växters spridning mellan stadens parker och grönområden. Längs strandpromenaden växer vårblommor som stor nunneört, vårlök, svalört och pestskråp. Pestskråp blommar i april och utvecklar sina stora (upp till en meter breda) rabarberlika blad under sommaren. Växten har använts som medicinalväxt sedan medeltiden, roten ansågs till och med kunna bota pest. En ännu tidigare vårväxt, hästhoven eller tussilagon, växer rikligt längs stranden. Hästhoven är nära släkt med pestskråp och utvecklar också sina stora blad först efter blomningen. Innanför ett smitt järnräcke i höjd med Norr Mälarstrand 38 växer den så kallade kungsholmsbjörnlokan. Vilken art av jätteloka den egentligen tillhör är inte klarlagt, men det Pestskråp blommar tidigt på våren. är troligen ingen egen art som man tidigare trott. Den härstammar ursprungligen från Kaukasus och har här sin enda kända växtplats i landet. Den vanligaste örten längs stranden är strandklo. Den blommar från juni till september med små vita blommor tätt samlade i kransar i bladvecken. Längs strandpromenaden växer många vackra knäckepilar som sträcker sig ut över vattnet och ger sjölevande fåglar skydd i strandkanten. Knäckepilen förökar sig ofta genom att grenar knäcks och flyter iväg för att sedan slå rot vid någon annan strand.

8 Upptäck naturen i innerstaden! Människor mår bra av att vistas i natur och att ha grönska nära sig. Forskning har visat att det sänker blodtrycket, minskar stress och förbättrar barns motorik och koncentration. Stadens grönområden är också viktiga eftersom de dämpar buller, fångar upp farliga partiklar ur luften och minskar avrinningen av förorenat dagvatten. Vi vill inspirera till naturupplevelser i innerstaden. De finns, om man vet var man ska leta. Upptäck naturen i innerstaden är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Naturskyddsförening och stadsdelsförvaltningarna i Stockholms innerstad. Upptäck naturenbroschyrer har tagits fram för Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Vill du veta mer? Läs boken Upptäck naturen innanför tullarna av Björn Möllersten. Boken finns att köpa från Naturskyddsföreningens naturbutik på Naturskyddsföreningen är landets största naturoch miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår drivkraft och vårt mål är ett hållbart samhälle. Bli medlem! Ring Stockholms Naturskyddsförening, Projektledare: Anders Bergström. Produktion: Grön idé AB. Foto: Kenneth Bengtsson/Naturbild sid 3ö, 5ö, 5n, 6ö, 7ö, 7n. Anders Bergström sid 1ö, 4ö, 4n. Johan Lind sid 5m, 6n. Alf Linderheim/N. sid 1n, 3n. Karta: Siegfried Nettlich, Stadsbyggnadskontoret Sthlm stad. KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Stockholms Naturskyddsförening Telefon:

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder 69 naturvänliga idéer Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder Naturvänliga veckan 2013 Gör en naturvänlig insats Detta är en sammanställning av olika metoder för hur man kan gynna vilda växter

Läs mer

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium TRÄD OCH TRÄ Natur- och kulturstig Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Träd och trä Lär känna 15 träd och buskar och deras användning I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande

Läs mer

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden SPÅNENLEDEN Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden Innehållsförteckning Inledning... 3 Beskrivning... 4 1 Vacker gammal tall... 4 2 Högproduktiv granskog... 4 3 Kantzon mot sjö med olika lövträd...

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden,

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, 2008-03-27 Beställare Varbergs kommun tel 0340-88 000 Kommunekolog Landskapsarkitekt Kurt Claesson Andreas Lindqvist

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun Beskrivning av områden Naturvårdsplan för Håbo kommun Bevarande och utveckling Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-28 Text Anna Atterlöf och Marianne Kahn, Håbo kommun (Plandel) Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen

Läs mer

Välkommen till Vildbasarnas Vik

Välkommen till Vildbasarnas Vik Välkommen till Vildbasarnas Vik BARNENS EGEN NATURSTIG Stigen lämpar sig för utflykter med barn i dagvård och upp till årskurs 6 (ca 5 10 år) i vuxet sällskap. Under vandringen behandlas naturskydd och

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013.

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013. ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se, Janne Elmhag, biolog. Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 Kompensationsåtgärder - Skötselplan

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland Förord Gävleborgs län har en spännande natur med trolska gammelskogar, imponerande berg och myllrande fågelsjöar. I fjärran skymtar havet.

Läs mer

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas STENUNGE BY ÅN & KVARNEN FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas VATTENPROVNING Vatten har alltid varit viktigt för människan.

Läs mer

Natur & Tillgänglighet

Natur & Tillgänglighet Natur & Tillgänglighet i Lomma kommun NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla UTVALDA NATUROMRÅDEN I LOMMA KOMMUN Bjärred & Borgeby 1.

Läs mer

Naturreservaten. i Hogdalsbygden. Framtid Hogdal

Naturreservaten. i Hogdalsbygden. Framtid Hogdal Naturreservaten i Hogdalsbygden Framtid Hogdal Denna informationsskrift har kommit till som en del i det Lokalt Naturvårdsprojektet Hållbart nyttjande av naturreservaten i Hogdalsbygden. Syftet med projektet

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Kandidatarbete vid institutionen för stad och land VT 2008 Bachelor thesis at the department of urban and rural

Läs mer

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered 1 (7) Samhällsbyggnad Planenheten Jakob Aldén Planarkitekt 0302-52 11 49 0768-95 02 65 jakob.alden@lerum.se Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered Hur dialogen har genomförts Dialogen

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

läderbagge och bredbandad ekbarkbock

läderbagge och bredbandad ekbarkbock Arbeten med åtgärdsprogrammen för läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län 2007 BAGGBOLAGET - David Isaksson Författare: David Isaksson, BAGGBOLAGET Omslag: Fönsterfälla på en rejäl ek vid

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv 1 Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv! Det här är en liten bok om naturen i Eslöv och människor man ofta hittar ute i den. Natur är värd att uppmärksamma, skydda och vårda, dels för sitt värde

Läs mer

Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna

Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna Miljömärkt skogsbruk skyddar skogarna Trä är ett fantastiskt material. Man kan göra mycket av det. Trä går runt, runt i ett kretslopp. Det kan brytas ner i naturen och bli träd igen. Det förnyar sig själv.

Läs mer

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden.

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden. Färnebofjärden NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK NR 1/2010 www.farnebofjarden.se FOTO: BIRGER JOHANSSON, ANNA JANSSON, JESSICA BERG För stora och små Söndagen den 23 maj ordnas flera olika aktiviteter

Läs mer

2/2014. Borta bra men hemma bäst

2/2014. Borta bra men hemma bäst 2/2014 Borta bra men hemma bäst Innehåll nr 2/2014 Fältbiologen är Fältbiologernas medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till alla medlemmar. Skolor och andra intresserade

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer