SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum"

Transkript

1 1 Plats och tid Förvaltningshuset sammanträdesrum Skuten/Dovern kl Beslutande Conny Lindgren, ordförande Börje Wåhleman Guy Gestranius, Aura Pentti Rantala, FFF Bernt Johansson, SPF Gruvan Leif Johanneson, SPF Finspång Elving Arvidsson, IF Metall Lars Hammarlund, PRO Finspång Hjördis Jonsson, PRO Hällestad Solveig Andersson, SKPF Övriga deltagande Pauli Peltonen, Aura Lasse Juslin, FFF Runar Baggman, SPF Gruvan Sture Åkerlund, IF Metall Britt-Marie Thor, PRO Finspång Kjell Granat, PRO Hällestad Ingegerd Andersson, PRO Regna/Igelfors Sten Zetterfeldt, RPG Monica Åkerlund, SKPF Marianne Sondered, PRO Finspång Susanne Wastesson, sekreterare Ann-Christin Ahl Vallgren, utvecklingsstrateg (t o m 16) Eva Söderquist, biståndshandläggare ( 13-17) Tid för justering Utses att justera i Kommunhuset Pentti Rantala Underskrifter Sekreterare... Susanne Wastesson Ordförande... Conny Lindgren Justerande... Pentti Rantala

2 2 KPR 12 Fastställande av dagordning och anmälan av eventuella övriga frågor Följande fråga anmäls: i Seniorboende Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg.

3 3 KPR 13 Information om handläggningen av ansökningar om bostad på särskilda boenden Biståndshandläggare Eva Söderquist var inbjuden för att informera. En ansökan ska utredas inom en månad och ett beslut ska fattas. En boendeplats ska erbjudas inom tre månader. Behovet och, i andra hand, ansökningstiden styr prioriteringen av vem som ska få ett erbjudande. Den som har önskemål om plats på ett visst boende ges möjlighet att flytta till förstahandsvalet om önskemålet inte kan tillgodoses när en plats erbjuds. En person, koordinatorn Jenny Wåhlin, fördelar boendeplatserna. Dementa personer kan beviljas korttidsboende i avvaktan på plats på demensboende om det inte fungerar i hemmet trots hjälp från hemtjänsten. Det är svårt att veta om det finns ensamma dementa i hemmen, vet om de som är beviljade hjälp från kommunen. Biståndshandläggarna ska inte hålla igen på pengarna, men de har blivit bättre på att bedöma behoven. Bättre utredningar gör att hjälp kan ges tidigare. Biståndshandläggarna har telefontid och måndag till fredag. Rådet tackar för informationen och tar den till protokollet.

4 4 KPR 14 Föregående protokoll ( ) Protokollet gås igenom. Protokollet läggs till handlingarna

5 5 KPR 15 Rapport om beläggning i särskilt boende Ann-Christin Ahl Vallgren informerar. Den 31 mars var beläggningen i särskilt boende 96%. Beläggningen varierar månad för månad. Under första kvartalet var beläggningen 95,5% i särskilt boende och 87% i korttidsboende. Behovet av platser ökar. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Omkring en tredjedel flyttar under ett år. Om ett beslut ej verkställs inom tre månader kan kommunen få ett vitesföreläggande. Antal platser (inklusive korttidsplatser, vårdboende och demensboende): Betaren 30 platser Hällestadgården inklusive Åstugan 37 platser Berggården inklusive Rosenhyttan 44 platser Hårstorpsgården 24 platser Storängsgården 73 platser Tegelbacken 34 platser Utredningsenheten 10 platser Totalt 252 platser varav vanligt särskilt boende 142 platser. Informationen tas till protokollet. Rådet önskar även få information om eventuella ej verkställda beslut i samband med rapporten om beläggning i särskilt boende.

6 6 KPR 16 Budgetinformation Ann-Christin Ahl Vallgren informerar har kommunen intäkter på 960 mkr (skatter, skatteutjämning i olika former och avgifter), 30% av intäkterna går till äldreomsorg och särskild omsorg. Äldreomsorgen får 190 mkr, där huvuddelen går till särskilda boenden. En fördelningsmodell har införts för de särskilda boendena för att få en likvärdig bemanning mellan de olika vård- demens- respektive korttidsboendena. Hemtjänsten har fått stora volymökningar beroende på ändrade förutsättningar för personlig assistans för yngre personer med funktionsnedsättningar. Trygghetslarmet kostar 250 kr för ensamstående och 350 kr för makar, en sänkning jämfört med tidigare. För den som har ett fåtal timmar hemtjänst är det för den enskilde mer fördelaktigt med RUT-avdrag. Informationen tas till protokollet.

7 7 KPR 17 Lägesrapport LOV Ordförande informerar. Tre förfrågningsunderlag har sänds ut, ingen har ansökt. Informationen tas till protokollet.

8 8 KPR 18 Ordförande informerar Inget att informera om.

9 9 KPR 19 Kommunalisering av hemsjukvården Remisshandlingarna har bifogats kallelsen. Skatteväxlingen innebär att landstingsskatten sänks samtidigt som kommunalskatten höjs i samma omfattning. Den totala skatten är oförändrad. Informationen tas till protokollet.

10 10 KPR 20 Nya Närsjukvården i Finspång Ordförande informerar. Landstinget har sagt att man vill etablera sig i Finspångs centrum. Nästa steg blir arbete med ny detaljplan. Med tanke på att Lasarettsköket kommer att stängas diskuteras matfrågan ur ett äldreomsorgsperspektiv. Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kosten. Informationen tas till protokollet.

11 11 KPR 21 Reglementet Ordförande informerar om att inget beslut fattats angående reglementet. Informationen tas till protokollet.

12 12 KPR 22 Information på kommunens hemsida om pensionärsrådet samt ansvarig för protokolltvätt inför publicering på hemsidan Förslag på information har skickats ut. Informationen ska kompletteras med uppgifter om beredningsgruppen, KPR-SAM samt antal möten per år. Sekreteraren ansvarar för att tvätta protokollen från eventuella personuppgifter inför publicering på hemsidan.

13 13 KPR 23 Värdegrund för äldreomsorgen Ann-Christin Ahl Vallgren får informera vid nästa möte.

14 14 KPR 24 Upphandlingar som berör äldre Frågan diskuteras, främst utifrån matdistributionen där avtalet gäller t o m maj Ansvarig för upphandlingar är servicechef Maritha Karlsson. Det är angeläget att påverka inför upphandlingar som berör äldre.

15 15 KPR 25 Seniorboende Frågan gäller fastigheten på De Wijks väg och eventuellt seniorboende där. Vallonbygdens VD Björn Andersson kommer att bjudas in till rådet, frågan får tas upp igen då. Börje Wåhleman informerar om att det ska bli en samling i Hällestad i augusti rörande eventuellt seniorboende där. En intressent finns: Seniorvillan. Informationen tas till protokollet.

16 16 KPR 26 Avslutning Lars Hammarlund tillönskar alla en trevlig sommar. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17. 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.10 Beslutande Allan Andersson, Stala PRO Maud Simonsson, Henåns PRO Kenneth Ericsson, Orustp. Eva Wenäll, SPF g. kl. 17.00 tjänstg.

Läs mer

Thomas Brandell, socialchef Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade Caroline Uttergård, sekreterare

Thomas Brandell, socialchef Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade Caroline Uttergård, sekreterare HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet, KPR Tid och plats. Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 09.00, Kahnanummet, kommunhuset, Bålsta Maj Angman, PRO Monica

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer