Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på."

Transkript

1 Partivänner, då är vi igång. Arbetet med våra rådslag har ju varit igång i en tid nu och det pågår, som ni alla vet, ett mycket intensivt och spännande arbete runt om i landet. Det pågår debatt och det pågår omprövning. Väldigt, väldigt många har velat vara med i vårt rådslag. Jag tror att det inte bara är jag som har hört en väldig uppskattning från många över att nu öppnar vi diskussionen. Taket är verkligen lyft, man har fått tänka nytt, fritt och stort och det har bara börjat. Jag är både glad och väldigt stolt över att få vara partiordförande för vårt fina parti. Vi förlorade valet Vi gjorde det kanske inte framför allt för att moderaterna var så bra, utan för att vi själva inte alltid räckte till. I en bred diskussion med hela vårt parti, och med många av våra sympatisörer, håller vi nu på att förflytta oss mot en framtidsinriktad socialdemokratisk politik på många områden. Allt för att kunna få tillbaka förtroendet och vinna valet Skolan är ett sådant område. Nu är det upp till oss som redan är förtroendevalda att verkligen lyssna på rådslagen - och att lyssna på riktigt. Inte som Fredrik Reinfeldt som säger att han lyssnar men som absolut ingenting har hört. Inte som moderaterna som pratar mycket om sin förnyelse men i grunden bedriver i stort sett samma gamla politik. I sitt stämmotal nyligen, så sade Reinfeldt att det enda som sjunker snabbare än skattetrycket, det är statsskulden. Jag undrar det jag I dessa dagar är det nog förtroendet för Reinfeldt själv som sjunker absolut snabbast. Igår skrev Dagens Industri - av alla tidningar följande om just moderaterna. Bilden av de nya moderaterna ligger i ruiner. Miljöpartiets, Peter Eriksson, undrar elakt om de nya moderaterna är ett parti eller en PR-byrå. Om de vore en PR-byrå skulle den redan vara nedlagd. Så kan det gå. Man kan också säga att ytlig pust flagnar väldigt fort. Vi socialdemokrater vi gör inte putsen bara på ytan. Det är inte så det fungerar i vårt parti. För vi är just ett parti, ett politiskt parti, inte en reklambyrå. Vi måste vara på bra på det som man måste vara bra på, om man vill förändra villkoren på riktigt för de människor som lever och verkar i vårt land. Då kräver det mod, partivänner, att pröva om de egna argumenten verkligen håller, ställda mot andras och ställda mot en ny verklighet. Det kräver mod att öppna sig för nya lösningar och att lämna gamla, trygga ståndpunkter. Vi som har varit med länge, vi som har varit på förtroenderåd och kongresser förut, vi som har haft kommunala uppdrag, suttit i nämnder och styrelser och kanske t o m i regeringen, vi är ansvariga för den politik som har förts hittills. Ansvariga - men också modiga, för det är det som behövs nu. Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på. Det vi inte gjorde tillräckligt bra då, måste vi nu göra bättre. De problem som vi inte kunde lösa före valet, de ska vi nu hitta ett bättre sätt och hantera. Vi måste våga pröva nya lösningar.

2 2 Då är det så inspirerande att vårt stora folkrörelseparti nu verkligen rör på sig. Det händer oerhört mycket i rådslagen. Många nya tankar tänks och nya idéer föds. Det måste vi ta vara på nu. Rådslagen är för oss inget spel för gallerierna. Det är ingen skenmanöver, det är ingen låtsasdemokrati. Det är ingen lyssnarresa att skryta med i debatterna och sedan strunta i. Därför vill jag att vi här på förtroenderådet idag också tydligt markerar att vi inte bara lyssnar, vi hör och vi gör. Jag vill att vi visar att vi också är beredda på att lita på den omprövning som våra partikamrater runt om i landet nu gör. Att den är viktig och att den är på riktigt. De steg som tagits framåt i rådslagsarbetet vill jag nu att vi omfamnar på allvar. Dagens förtroenderåd handlar om att besluta om huvudinriktningen, just för vår socialdemokratiska skolpolitik. Fem huvudområden är utpekade i de ställningstaganden som vi nu ska slå fast. Ett sådant inriktningsbeslut kräver också, tycker jag, ett uttalande här ifrån förtroenderådet. Vi har redan valt ett redaktionsutskott och jag föreslår att de får i uppdrag att lyssna in debatten här idag och formulera ett förslag till uttalande. Det betyder inte och det vill jag betona att vår skoldiskussion skulle vara över i eftermiddag, långt därifrån. Det är nu arbetet börjar med att utforma politiken i alla enskildheter, summor och detaljer. På kongressen 2009 återkommer vi med de bearbetade konkreta förslagen till principprogram och i valmanifestet för valet 2010 så kommer de tidsatta prioriteringarna för den kommande mandatperioden. Men jag vill kunna gå härifrån idag - tillsammans med alla er - efter en klarläggande debatt, med ett uttalande som beskriver vår förändring och den huvudinriktning vi nu har valt att arbeta vidare efter. Det här är nödvändigt om vi vill vara ett modernt och framtidsinriktat parti och det är nödvändigt om vi ska vinna valet Men inte bara det, utan också om vi ska kunna ta debatten med våra motståndare, här och nu. Och om vi vill försöka påverka under de tre år, och jag suckar inombords varje gång jag säger det, de tre år lite knappt som vi fortsätter att ha en borgerlig regering. Vi bygger förstås arbetet på den skolpolitik som vi har sedan tidigare och som i många, långa stycken är väldigt bra. Låt oss aldrig skämmas för det. Vi har byggt upp en mycket, mycket fin förskola, med läroplan med högskoleutbildad personal som är helt unik i världen. Glöm aldrig det. Vi har byggt upp en sammanhållen skola som inte sorterar efter föräldrarnas bakgrund. Vi har gjort stora satsningar genom åren, bl a fler lärare i skolan, fler förskolelärare. Ja, ni kan detta. Vi har riktat stora satsningar till de skolor som har de absolut tuffaste förutsättningarna. Vi har en gymnasieskola som omfattar praktiskt taget alla ungdomar i vårt land. Vi har byggt ett utbildningssystem som inte skapar återvändsgränder och en vuxenutbildning som alltid möjliggör att ge en chans till och en till och en till, som alla har rätt att få. Kort sagt så har vi en skolpolitik som är så oändligt mycket bättre än den borgerliga regeringens.

3 3 Häromdagen kom statistik från Skolverket som visar att utvecklingen i skolan det senaste året har gått bakåt kvalitetsmässigt, inte framåt. På det svarade Jan Björklund: ja, det kommer att gå åratal innan den borgerliga regeringens politik för skolan märks, det kanske kommer att ta generationer. Ja, det vore ju bra om borgerlig politik inte märktes alls, det tror jag att vi alla kan hålla med om. Men nu är det inte på det viset. Vi vet att politik gör skillnad. Det märks om resurserna går till lärare eller till skattesänkningar. Det märks om regelverken ändras. Idag ska vi diskutera skolan med viljan och målet att verkligen göra skillnad. Att åstadkomma förändring där brister och problem finns. Huvudinriktningen för en ny socialdemokratisk skolpolitik måste vara tydlig. Fokus ska ligga på framgångsfaktorer som verkligen ger dokumenterat resultat. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning och höga förväntningar men också om ömsesidig respekt för att skapa arbetsro och trygghet och inte minst om ett tydligt och professionellt ledarskap, både i skolan och i klassrummet. Vår politik bygger på en benhård övertygelse om att alla vill och alla kan lära. I veckan hade Lärarförbundet kongress. Ett av de önskemål som de förde fram är en överenskommelse som gör att betygsystemet inte rivs upp efter varje regeringsskifte. Det är ett önskemål som de allra flesta har förståelse för. Jag har också flera gånger sagt att det behöver svensk skola - inte av ideologiska, inte av partipolitiska och inte ens utav taktiska skäl - utan för ungarnas skull, för deras rätt till kunskap. Barnen går i skolan i 13 år. Det är en lång tid. Det är mer än tre mandatperioder. Om vi byter regering vid varje val, så kan vi i praktiken få en situation där en och samma elev skulle byta betygsystem tre gånger under sin tid i skolan. Är det rimligt? Skoltiden är kanske den viktigaste tiden i våra liv. Skoltiden måste präglas av ordning, stabilitet och ro så att alla ungar kan lära sig så mycket som de bara kan. Debatten om arbetsro handlar på det sättet lika mycket om arbetsro i klassrummen som under själva skoltiden. Då håller det inte att vi ändrar förutsättningarna för barnen och ungdomarna, gång på gång. Det håller heller inte för lärarna att villkoren ständigt förändras. Många här är oroliga för betygen. Jag har också argumenterat mot betyg, under en stor del av mitt liv. Men då handlar det om de gammeldags, dåliga relativa betygen som fanns när jag gick i plugget. Relativa betyg, det är vi socialdemokrater emot. Vi kan inte acceptera betyg som syftar till att gradera barnen inbördes, eller till att sortera dem. Det skapar bara ökade klyftor och kväver lusten att lära. Vi kan absolut inte, aldrig på några villkor, acceptera betyg eller liknande omdömen till sjuåringar. Aldrig, men vi behöver följa upp och utvärdera kunskaperna. Betygen är ett bland flera verktyg för det. Självklart ska vi ha ett modernt betygsystem som följer upp rätt sak, nämligen varje enskilt barns kunskapsutveckling. Till de här verktygen hör också de nationella proven. Vår diskussion fastnar ofta just i detta. Det tycker jag borde bli ett slut på för det finns så mycket mer i skoldebatten som vi behöver diskutera. Vi talar om våra barn och ungdomar och den enda skoltid som de har. Vi talar om deras kunskaper, om deras rätt till kunskap och vår förmåga att ge dem just kunskap. Vi talar om de resurser som vi så gärna vill styra så att de möter verkliga behov - i tid, just där de finns och när

4 4 de finns. Vi vill inte ha någon skolpeng, lika för alla, för vi vet att lika villkor kräver olika resurser. Om vi har nationella prov vart tredje år i grundskolan, så ger det också en utvärdering av skolorna, lärarna och eleverna. Som sedan mycket tydligt kan kopplas just till resurser och insatser. Det gör att vi lättare kan se till att alla elever får lika chans att nå sitt allra, allra bästa. Vi vet att vår skolpolitik och våra lösningar inte alltid har räckt till. Vi lyckades inte skapa ett skolsystem som fångade upp de barn som inte nåddes av tillräckliga resurser. Vi lyckades inte heller alltid föra tillräckliga resurser till de skolor där ungarna hade som störst behov. Vi lyckades inte med en tillräckligt tydlig kunskapsuppföljning, som gav oss alla signaler i tid. Nu har vi en borgerlig regering och vad vi socialdemokrater än säger om det, så planerar den borgerliga regeringen att införa betyg i lägre årskurser och att använda mer av nationella prov. M och kompani regerar och det står dem fritt att fatta vilka beslut de vill. Men det vore olyckligt om de fattade beslut som vi känner att vi absolut inte kan leva med. Då tvingas vi att riva upp systemet ytterligare en gång, efter nästa regeringsskifte, om vi är tillbaka då. Då bidrar vi till fortsatt oreda i skolan. Bättre då att samtala med regeringen och försöka hitta en acceptabel lösning och uppgörelse över blockgränserna som kan stå sig under lång tid. Det finns de utanför den här salen som påstår att vi socialdemokrater, vi tänker inte samla oss till ett beslut om en ny inriktning för skolpolitiken idag. Jan Björklund, han gick ett steg längre, när han häromdagen sa att han kommer minsann att bjuda in oss socialdemokrater till ett samtal om skolans betygsystem nu i vår, men det gjorde han samtidigt som han beklagade att jag har inget mandat från mitt parti att tycka något om skolan. Det är självklart fel. Som partiordförande så har jag alltid mitt partis mandat. Och vi är inget folkparti, vi är ett folkrörelseparti, tydligen har han ingen aning om skillnaden däremellan. Men idag så vill jag att vi visar att jag leder ett socialdemokratiskt parti som har en skolpolitik som vi är stolta över, som vågar diskutera innehållet i den och som alltid drivs av viljan att förändra och möta verkliga problem med handling, inte bara i ord. För säkerhets skull vill jag att jag får ett mycket tydligt uppdrag idag. Om den borgerliga regeringen bara kan släppa tanken på att utsätta ungarna för betygsliknande omdömen under de första skolåren, då är vi beredda att diskutera betyg tidigare än idag. Vi är också beredda att acceptera nationella prov vart tredje år i grundskolan, om den utvärderingen kopplas samman med styrningen av resurser och insatser dit där behoven är störst, så att alla elever ges lika chans att nå målen. Med det här som grund kan jag möta de borgerliga företrädarna och pröva deras vilja och förmåga att finna en långsidig och blocköverskridande lösning. Inte för Jan Björklunds skull - det är för ungarnas skull! Det tycker jag att vi ska göra idag. Partivänner, det här är inte den enda markeringen som vi behöver göra idag. Det finns många nya förslag och jobba vidare med som finns i skolrådslagets material. Häromdagen så var det t ex svensk-tyska handelskammaren som var ute och sa att det blir allt svårare att anställa folk för att allt färre lär sig tyska. Det är inte första gången vi hör sådant. Vi måste ju tänka framåt. De som idag är 6-7 år gamla, de kommer ut i arbetslivet kanske år Hur ser arbetslivet ut då?

5 5 En sak är säker, vi behöver mer språk och vi behöver sannolikt börja tidigare med det. I förslaget som ni har på era bänkar så finns det en mycket spännande sak, kanske att låta 5-6 åringar som har lust, att pröva på att lära sig främmande språk. För ungar kan lära sig så oerhört mycket så oerhört tidigt om de tycker att det är kul och om de får möjlighet. Framtiden kräver också fler med högre utbildning, hur ordnar vi det? Ja, i materialet finns förslag om spännande nya former för samarbete mellan gymnasieskolan och högskolan. Det finns många försök som pågår som jag tycker har varit så roliga att följa. I Örebro finns det ett sådant projekt som kallas för Linje 14 som jag tycker är oerhört bra. Linje 14 är döpt efter en busslinje som går från miljonprogramsområdena genom hela staden, över klassgränserna och till universitetet. Det är Linje 14. I Botkyrka finns det flera ungdomar med invandrarbakgrund som i samarbete med juridiska fakulteten i Stockholm, men också med KTH, har fått möjlighet att bryta både de klass- och integrationsbarriärer som finns för många ungar idag. De här projekten har fått många nya grupper att tro på sig själva, att kan de också lära sig mer. Det är så här vi måste tänka på flera områden. Framåt. Vi ska också diskutera friskolorna idag och det behövs. Friskolorna och debatten om dem, vet jag att många här vill föra. Det går att bli miljonär på friskolor. Det går att sälja ut den sista kommunala skolan i en kommun. Det går för fundamentalistiska trossamfund att öppna friskolor. Det här är fel och det är allvarligt. Men svenska elever och föräldrar har, precis som många av er har pekat på, också vant sig vid och vill fortsätta kunna välja skola. Det är inte valfriheten som är problemet. Den ska vi ha kvar. Det är inte driftsformerna i sig som är problemet, utan att det uppstår orättvisor, stora orättvisor och skevheter, i resursfördelning, vid etablering och vid bristen på uppföljning. Det vi ska vara noga med, det är likvärdigheten, en skola byggd på allas lika rätt till lika goda kunskaper oavsett var man bor och oavsett vilken bakgrund man har. I skolrådslaget finns flera mycket tydliga förslag på hur vi ska binda samman de här förutsättningarna och sätta ner foten ordentligt, för att bidra till att friskolorna inte ska öka människors rikedom och trossamfund inte ska få möjlighet att bedriva konfessionell utbildning. Visst måste kommunerna ha ett större inflytande. Men minns bara att i Täby kommun, där har kommunledningen med eget inflytande bestämt att snart sälja ut den sista kommunala skolan. Vi måste stå för en sammanhållen skola, det är bara vi socialdemokrater som ser denna helhet. Det här behöver vi diskutera idag också. Marie Granlund ska ta över talarstolen alldeles strax och gå igenom skolrådslaget. Jag vill bara skicka med en enda sak till innan jag slutar just nu. Jag träffade min egen ungdomspanel i förra veckan. Det är ett 25-tal ungdomar från år som hjälper mig med att försöka förstå hur det är att vara ung idag, för det vet inte jag. Jag vet hur det var att vara ung på 70-talet men inte hur det är idag.

6 6 En tjej som heter Jennifer, hon sade något som stannade kvar i mitt minne, hon sade ungefär såhär: Vet du Mona, på alla orter så finns det ett stort hus som ligger en bit bort och som ofta är av brunt tegel och som det lukar illa i, och det är skolan. Problemet är att det är en helt egen värld. När man går in där så känns det som om man inte befinner sig i samhället egentligen, utan utanför, någon annanstans. Så sade Jennifer och jag tycker att det är viktigt att lyssna på. För när vi socialdemokrater talar om skolan så menar ju vi något mer än bara de åren man befinner sig i den där tegelbyggnaden. Vår utbildningspolitik sträcker sig över hela livet. Den börjar före ettan, i förskoleåldern, den slutar långt efter gymnasiet och den innehåller många chanser till att komplettera sin kunskap och utbildning. Utbildning, utbildning, utbildning - och så frihet och rättvisa därtill. Det är för mig kärnan i socialdemokratisk ideologi. När vi jobbar med det här stora och viktiga, låt oss inte glömma det Jennifer och andra pekar på, att ungarna också måste höra till debatten om hur både skolan och samhället utanför skolan ska förändras. Många ungdomar är redan nu med i vårt rådslagsarbete och jag vill utmana er alla att verkligen se till att fortsätta med att bjuda in barn och ungdomar till vår diskussion om framtiden. Allra, allra sist. Följande sade Olof Palme för många år sedan när den allmänna grundskolan skulle införas: Okunnigheten är den säkraste garantin för fåtalets kontroll över samhället. För oss har skolpolitiken i grunden handlat just om detta. Kunskap, men med ett klassperspektiv. Kunskap men åt alla, inte bara några. Likvärdiga chanser åt alla enskilda ungar, utifrån deras förutsättningar. Lika chans, och därför olika mycket resurser. För det är människan som är målet, och kunskap det ger både makt och frihet åt individen. Välkomna till skoldebatten!

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

Barnskötarutbildningen

Barnskötarutbildningen Barnskötarutbildningen - Hej, vad arbetar du som? - Hej Jag arbetar på Centrum Vux med barnskötarpedagogutbildning. - Aha, hur lång är barnskötarutbildningen? - Den vi har är på ett år men det innebär

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden

Ett Stockholm som investerar för framtiden Ett Stockholm som investerar för framtiden Det här är en del av Socialdemokraterna i Stockholms läns regionala program. Det är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Svar på Rådslaget om skolan,

Svar på Rådslaget om skolan, 2007-09-26 Svar på Rådslaget om skolan, Om rådslaget Rent allmänt tycker vi att det är bra att skolfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt i det rådslag som nu genomförs. Dock är tiden för en genomgripande

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Karlskrona. Karlskrona kan bättre

Karlskrona. Karlskrona kan bättre Karlskrona Karlskrona kan bättre Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Karlskrona behöver styras i majoritet... 4 Det finns alternativ... 5

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Lars Stjernkvist. Måndagen den 29 april var jag tillsammans med min samhäll c-klass på besök hos Norrköpings kommunfullmäktige.

Lars Stjernkvist. Måndagen den 29 april var jag tillsammans med min samhäll c-klass på besök hos Norrköpings kommunfullmäktige. Lars Stjernkvist Intervju med Norrköpings statsminister. Fakta Lars Stjernkvist Född: 1958, Motala Parti: Socialdemokraterna Arbete: Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Lars Stjernkvist Bild: NT

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:98 RIV (Dnr 001-1259/2010) Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2008 RIV (Dnr 322-136/2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar?

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar? Företagare i debatten Vem vågar och vilka lyssnar? februari 2006 FÖRETAGARE I DEN POLITISKA DEBATTEN Vem vågar och vilka lyssnar? Under de senaste veckorna har det pågått en debatt om företagsledare ska

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer