Nuheterna. Säkrare vård för de minsta. Neonatalavdelningen har fått moderna lokaler och ny teknik SIDAN 8-9. Uddevalladoktor avslöjar koder SIDAN 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuheterna. Säkrare vård för de minsta. Neonatalavdelningen har fått moderna lokaler och ny teknik SIDAN 8-9. Uddevalladoktor avslöjar koder SIDAN 3"

Transkript

1 Nuheterna NU-SJUKVÅRDENS PERSONALTIDNING NR 1 FEBRUARI 2005 Säkrare vård för de minsta Neonatalavdelningen har fått moderna lokaler och ny teknik SIDAN 8-9 Uddevalladoktor avslöjar koder SIDAN 3 Många berördes av flodvågen SIDAN 5-7 Vårdrelaterade infektioner ska stoppas SIDAN 10

2 Nuheterna Redaktör, ansvarig utgivare: Bettina Axelsson. Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Postadress: Nuheterna, NU-sjukvårdens kansli, Näl, Trollhättan. Besöksadress: NU-sjukvårdens kansli, Näl, Trollhättan. Text och bild om ej annat anges: Bettina Axelsson. Uppgiftslämnare skyddas. Den som lämnar upplysningar har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen får inte röja uppgiftslämnare och myndigheter får inte forska efter dem. Omslagsbild: Curt Warås Allting är relativt Tänk vad lätt det är att reta upp sig på småsaker. Som att det alltid fattas en strumpa när man ska para ihop dem efter tvätt, att det alltid är torkarbladet på förarsidan som slits ut först eller att någon ställer in nästan tomma mjölkpaket i kylen. En humorserie på teve Bettina Axelsson myntade uttrycket dagens i-landsproblem med små sketcher om vardagens små irritationsmoment. Så när micromaten fortfarande är frusen inuti fast jag väntat i tre minuter eller när satellitmottagaren krånglar mitt i ett favoritprogram kan jag lugna ned mig genom att tänka dagens i-landsproblem. Att vara strömlös en längre tid kan också vara fruktansvärt påfrestande. Jag var själv drabbad i två dygn under trettonhelgen och höll på att krevera trots att vi hade både mat och värme tack vare vedspisen. Samtidigt drabbades världen med full kraft av flodvågskatastrofen i sydostasien. Detta fick naturligtvis stor uppmärksamhet i massmedia och Nuheterna vill inte vara sämre. Därför kan du i detta nummer läsa om NU-sjukvårdens insatser i samband med katastrofen. Med anledning av den enorma uppmärksamhet som katastrofen fått och den givmildhet som vi svenskar visat kan man fundera vidare på det här med proportioner. Dödssiffran i de drabbade områdena är nu uppe i över Under 2004 dog i samma länder personer i AIDS. Fortfarande saknas drygt 500 svenskar efter katastrofen. Saknas av anhöriga gör också de drygt 600 svenskar som varje år dör i trafiken. Hur stor uppmärksamhet får det? Nu har alla kliniker datorjournal Som första sjukhus i Västra Götaland har NU-sjukvården infört datorjournal på alla kliniker. Digitala journaler ger både ökad service och högre patientsäkerhet. IT. Höga travar av pappersjournaler är snart ett minne blott. Under 2004 fick samtliga kliniker på NU-sjukvårdens fem sjukhus tillgång till ett gemensamt journaldatasystem. Det betyder att behörig personal kan ta del av journal anteckningar från andra personalgrupper och andra klinker inom NU-sjukvården där patienten vårdats. Har patienten exempelvis vårdats på Uddevalla sjukhus medicinklinik och senare kommer in till kirurgkliniken på Näl, kan personalen där läsa om vad som hänt tidigare och anteckna vidare i journalen. Säkerheten är högre eftersom journalen inte kan komma på villovägar och den kan heller inte läsas av obehöriga. Man måste ha särskild behörighet för att komma åt journalen och det går att spåra vilka som varit inne och läst i den, säger Maria Bertilsson, en av de ansvariga för journalsystemet. En annan fördel med datorjournalen är att när patienten ringer till sjukhuset för att fråga om någonting går det snabbt att hitta de uppgifter man söker. Patienten slipper vänta medan personalen springer till arkivet och letar efter journaler, säger Maria Bertilsson. Sedan datorjournalen infördes förs alla nya uppgifter in där. Pappersjournalerna med alla äldre uppgifter finns naturligtvis kvar. Under en övergångsperiod används alltså både pappers- och datorjournal. När nu alla kliniker har grundjournalen på data återstår att föra över även labbsvar, läkemedelslistor och röntgenbilder innan man helt kan slopa pappershanteringen. Den tekniska säkerheten är mycket hög eftersom journalerna lagras på två servrar. Om nätverket skulle sluta fungera går det ändå alltid att läsa journalerna. Man för då in nya uppgifter senare. Johan Ernelin, sjuksköterska, Lars Börjesson, sjukgymnast och Maria Bertilsson, sjuksköterska är systemförvaltare för Melior och är numera anställda på IT-enheten. 02

3 AT-tjänstgöring bra men kan bli ännu bättre Uddevalladoktor anlitas av WHO Redan som ung doktor på 70- talet insåg Olafr Steinum vilken nytta man kan ha av att omvandla patienternas diagnoser till en statistisk kod. Idag sprider han den kunskapen över hela världen och är sedan i höstas engagerad av Världshälsoorganisationen (WHO). KODNING. Om alla sjukhus i världen registrerade sina patienters diagnoser enligt ett gemensamt kodsystem skulle forskare och samhällsplanerare ha en enorm faktabank att ösa ur. Men om brist på kunskap eller intresse ledde till att en del koder som matades in var felaktiga, då skulle statistiken inte vara tillförlitlig och jobbet bortkastat. Olafr Steinum, läkare på infektionskliniken i Uddevalla har vid sidan av sitt kliniska arbete ägnat de senaste 15 åren åt att utveckla och höja kvalitet och tillförlitlighet vid kodning av diagnoser. Sedan flera år ägnar han sig åt att sprida kunskap om kodningens betydelse och vikten av att de som kodar är specialutbildade för uppgiften. Sedan i höstas används hans kunskaper internationellt av WHO. I Sverige ska alla diagnoser inom slutenvården kodas och rapporteras till Socialstyrelsen. Här är det av tradition läkarna själva som kodar, något som i allmänhet inte ses som högprioriterat. Det ska det inte vara heller. Läkare ska ägna sig åt patienterna och att ställa diagnoser. Själva kodningen bör göras av specialutbildad personal, säger Olafr Steinum. Så fungerar det exempelvis i USA och Australien som ligger långt framme på området. Tillsammans med en kollega från Skövde har Olafr Steinum skräddarsytt en Olafr Steinum är övertygad om att rätt utförd kodning av diagnoser kan vara till nytta för forskning och samhällsplanering. utbildning för diagnoskodning som 500 läkarsekreterare från hela Sverige hittills genomgått. I en av de två kommittéer inom WHO där Olafr finns med som ledamot och sakkunnig arbetar man med att ta fram ett standardiserat utbildningsprogram som ska ge internationell ackreditering för kodare. På senare år har kodningen använts av ekonomerna genom ett poängsystem som avgör hur mycket sjukhusen får i ersättning för olika behandlingar (DRG). Men enligt Olafr Steinum är det ännu viktigare att uppgifterna kan ligga till grund för samhällsplanering, forskning och kvalitetssäkring. Jag tycker verkligen att det här är både kul och fascinerande. Det finns egentligen inga gränser för vad man kan använda statistiken till. AT-tjänstgöringen vid Näl och Uddevalla sjukhus innehåller många positiva delar men det finns också en hel del som kan förbättras. Det är slutsatsen av den så kallade SPURinspektion som genomfördes under hösten. SPUR är Sveriges läkarförbunds och Svenska läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet. Uddevalla sjukhus får överlag mycket gott omdöme. Inspektörerna anser att verksamheten präglas av höga ambitioner och ett gott utbildningsklimat. Psykkliniken, ortopedkliniken, kirurgkliniken och OP/IVA tjänar i många avseenden som förebilder för övriga kliniker där exempelvis medicinklinikens goda utbildningsambitioner hämmas av underbemanning och dignande arbetsbörda. Även de ultramoderna arbetslokalerna i CÖ-blocket med gemensamma utrymmen för social samvaro, pentry och jourrum uppmärksammas i rapporten. Inspektörerna anser att Uddevalla sjukhus har en medveten och tydlig satsning på AT men med en viss förbättringspotential. Näl bedöms som ett mångsidigt sjukhus med goda möjligheter att bli ett attraktivt AT-sjukhus. Där finns enligt inspektörerna en stark ambition att förbättra utbildningen. OP/IVA, barnkliniken, kvinnokliniken och ÖNHkliniken utmärker sig med tydliga målbeskrivningar och genomarbetad struktur för att ta emot AT-läkare. Detsamma gäller för BUP och vuxenpsykiatrin. Medicin och kirurgklinikerna erbjuder en bred utbildning med vissa möjligheter till förbättringar. 03

4 KORT Tävling ska få personal att gå Livsstil i väst som är ett samarbetsprojekt mellan Volvo och Västra Götalandsregionen inbjuder alla anställda att delta i en stegtävling. Livssteget kallas tävlingen som går ut på att öka vardagsmotionen. Med hjälp av en stegmätare ska man ta redan på hur långt man går varje dag. Syftet är också att sporra till att gå mer än vanligt. Det gäller att ta så många steg som möjligt under fyra veckor och registrera detta via internet eller telefon. Kostnaden för att delta är 345 kronor per person exklusive moms. En ballongfärd över Göteborg och chansen att bli miljonär finns i prispotten. Anmälan görs senast 1 april på Ny vision för NU-sjukvården NU-sjukvården har fått en ny vision. Med ett starkt fokus på patienten ska den vara enande och samlande för NU-sjukvårdens personal oberoende av struktur och organisation. PERSONAL. Idén att skapa en ny vision för NU-sjukvården föddes redan I arbetet med NU-sjukvårdens strategier för framtiden fann man att det fanns behov av en vision att samlas kring. En grupp bestående av olika personalkategorier har arbetat fram förslaget till vision som sedan både sjukhusledningar och styrelse har lagt synpunkter på. Den slutliga versionen antogs av sjukhusledningarna och beslutades av styrelsen den 21 oktober Visionen vilar på en grundvärdering och sex grundpelare. Grundvärderingen lyder Patientens behov kommer alltid först och de sex grundpelarna är: omtanke samarbete helhetssyn professionalism hushållning utveckling Visionen är utformad för att gälla oberoende av struktur och organisation. Den har en Vision NU-sjukvården skall erbjuda sjukvård av högsta kvalitet så att alla invånare känner trygghet. Vi skall erbjuda högsta kvalitet och bästa omhändertagande i varje patientmöte. Det uppnår vi genom att all personal oavsett uppgift samarbetar och stödjer det kliniska arbetet samt deltar i utvecklingen av NU-sjukvården. stark koppling till kärnverksamheten och är hållbar även på lång sikt. Som ett led i att föra ut visionen till medarbetarna har ett dialogdokument tagits fram. Dokumentet, som antogs av sjukhusledningarna i mitten av januari, är tänkt att användas som grund för diskussioner kring visionen, exempelvis på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar. Innehållet är anpassat så att det kan användas var man än befinner sig i organisationen och i vilken situation som helst. Alla anställda ska få var sitt exemplar av dokumentet som planeras att vara färdigt i början av mars. Öron har kortat köer I början av 2004 kunde patienter få vänta upp till tre år för att få träffa en läkare på öron-, näs- och halskliniken i NUsjukvården. Genom ett målmedvetet arbete av alla anställda, är nu köerna som mest fyra månader. KÖKORTNING. I många år har köerna varit besvärliga på öron-, näs- och halskliniken i NU-sjukvården, framförallt för patienterna som ofta fått gå länge i väntan på bedömning och behandling. Köerna blev till slut också en arbetsmiljöfråga för personalen som mådde dåligt av att inte kunna hjälpa patienter som ville träffa en läkare. Ett antal satsningar har gjorts genom åren för att förbättra kösituationen, men alltid med kortvarigt resultat. Ett mer systematiskt arbete inleddes 2002 där flera åtgärder i små steg har lett till ett mycket bra och framförallt hållbart resultat. I ett första steg gjordes en ordentlig genomgång av väntelistorna. Därefter förändrades rutiner för återbesök så att patienten själv fick ringa och boka återbesökstid eller höra av sig vid behov. På så sätt minskade antalet återbesök, och läkarna kunde träffa fler nya patienter. Samtliga läkare på kliniken genomförde också varsin extra mottagningsdag i månaden för att beta av den långa kön. Samtidigt har mottagningsverksamheten effektiviserats något, så att läkarna hinner träffa fler patienter på en dag. Det känns jätteroligt att Nu behöver patienterna inte vänta lika länge på att få träffa en läkare på öron- näs- och halskliniken. Bild: Michael Malmborg (arkiv) äntligen kunna erbjuda läkarbesök inom rimlig tid. Inte accepterar man att behöva vänta i flera år för att få reda på varför bilen krånglar, varför ska man då göra det när det gäller den egna hälsan, undrar Ulf Almqvist, verksamhetschef på kliniken. Även köerna till logoped och hörcentral har arbetats ned under året. Logopederna, som bland annat arbetar med personer med talsvårigheter, har lyckats minska köerna för barn från 84 veckor i början av året till 8 veckor i slutet av Men kliniken slår sig inte till ro med detta. Nya mål är satta för 2005 för att fortsätta utveckla servicen till patienterna. Text: Vivian Komstadius 04

5 Så hanterade NU katastrofen NU-sjukvården fick ta emot tolv patienter som skadats i samband med flodvågskatastrofen. Många personalkategorier blev involverade både inom och utanför sjukhuset. Men tack vare en hög nivå på vardagssjukvården klarades situationen inom ordinarie verksamhet. SJUKVÅRD. Det var infektionskliniken i Uddevalla som fick ta emot de patienter som tillhörde NU-sjukvårdens upptagningsområde. De skadade som togs emot hade lätta eller måttliga skador. Att de fick ligga på infektionskliniken berodde på att de kunde bära på resistenta bakterier som övriga sjukhuset måste skyddas från. Ortopeder, sjukgymnaster, kuratorer och annan personal kom därför till infektionskliniken för att sköta patienterna. NU-sjukvårdens baktereologiska laboratorium hade extra öppet under nyårshelgen för att kunna ge snabba provsvar. Även kuratorerna var en grupp som hade extra beredskap dagarna efter katastrofen. Under nyårshelgen var vi två kuratorer som arbetade med patienter som drabbats av vågen, berättar Anna-Lena Andersson, chef för kuratorsavdelningen i Uddevalla. De flesta av patienterna som lades in på grund av flodvågen har även fått uppföljande samtal. Anna-Lena Andersson tycker att kontakten med den här patientgruppen skiljer sig en hel del från de patienter som kurator i beredskap träffar i vanliga fall, personer som också råkat ut för svåra trauman. Det som är så speciellt för den här händelsen är det långa tidsförloppet för de som skadades. Ljudet av vågen, kampen i vattnet, väntan på att bli räddad, ovissheten om hur det gått för anhöriga, sjukhusvistelse i Thailand, hemtransporten och ankomsten till sjukhuset, säger Anna- Lena. Därtill kommer exponeringen i teve, radio och tidningar med en ständig påminnelse om vad som hänt. Vi vet inte vilka reaktioner det kan ge i framtiden. För oss var det en annan typ NU-sjukvården hade god beredskap att ta emot patienter från de drabbade områdena. Bilden är från Krabi-området före flodvågskatastrofen. Bild: Joachim Nywall av trauma än vad vi är vana att arbeta med. Det gav mycket ny kunskap och många nya frågor, säger Anna-Lena Andersson. Vidare var det positivt att samarbetet med vårdpersonalen på infektionskliniken fungerade så bra. Tre läkare och en sjuksköterska från NU-sjukvården fanns på plats i Thailand dagarna efter katastrofen för att bedöma vilka svenskar som var i skick att transporteras till sjukhus i Sverige. Ett 30-tal stödpersoner som ingår i psykosocial katastrofledning (PKL) vid Näl och Uddevalla sjukhus arbetade på Landvetters flygplats med att ta emot hemvändande och man har även hjälpt till med stödsamtal till personal. Näls växeltelefonister fick också rycka in när NUsjukvården på nyårsafton blev ombedd att upprätta ett nationellt informationscentrum dit anhöriga kunde ringa för att få uppgifter om hemtransport av skadade. Läs mer om katastrofarbetet på nästa uppslag KORT Köket kvar i Dalsland Personal och patienter på Dalslands sjukhus kommer även i fortsättningen att kunna köpa mat i restaurangen. Styrelsen har beslutat att fortsätta driva kostverksamheten vid Dalslands sjukhus så att service till personal och patienter kan upprätthållas. Men för att anpassa verksamheten till den minskade omfattningen kommer restaurangen fortsättningsvis att fungera som både personalmatsal och cafeteria. Plus i kassan för första gången NU-sjukvårdens resultat för 2004 slutade på plus fyra miljoner. Det kan jämföras med resultatet för 2003 som var minus 56 miljoner. Det god resultatet 2004 beror till största delen på besparingar och effektiviseringar som inte påverkat mängden vård som utförts. Det är första gången sedan NU-sjukvården bildades som ett positivt resultat nåtts av egen kraft. Ambulanser på fler platser Styrelsen har beslutat om ett nytt ambulansavtal som träder i kraft 1 oktober Målet med upphandlingen var att uppnå en högre kvalitet i ambulansverksamheten till en lägre kostnad för NUsjukvården. I det nya avtalet fördelas ambulanserna på fler platser. Antalet ambulansstationer utökas med ytterligare fem stycken i hela området. 05

6 REPORTAGE Malte Almskog och Klas Kaspersson tv. och Berit Svärd till höger vänd mot kameran under en transport i ett Herkulesplan mellan Phuket och Bangkok. Med på planet fanns också andra hjälparbetare och människor som letade efter anhöriga. Bild: privat NU-personal tidigt på plats i Thailand Personal från NU-sjukvården fanns på plats i Thailand dagarna efter flodvågskatastrofen. Det var ett privilegium att få åka dit istället för att sitta frustrerad framför teven, säger Malte Almskog, överläkare på medicinkliniken. HJÄLPARBETE. På kvällen den 29 december riktade Västra Götalandsregionens beredskapsenhet (PKMC) en personlig förfrågan till tre läkare och en sjuksköterska som arbetar i NU-sjukvården. Samma kväll reste Malte Almskog, överläkare vid medicinkliniken, Klas Kaspersson och Svante Lindén, båda narkosläkare och Berit Svärd, narkossköterska till Göteborg för att förbereda resan till Thailand dagen därpå. Uppdraget var lite diffust så vi kunde bara gissa vad vi kunde råka ut för. Därför tog vi med två ton utrustning för att kunna ta hand om infekterade sår, berättar Svante Lindén. Men utrustningen kom aldrig till användning. Väl nere i Thailand blev uppdraget att leta upp och bedöma vilka svenskar som var i skick att transporteras hem med flyg. De fyra från NU-sjukvården delades in i grupper tillsammans med sjukvårdspersonal från andra sjukhus i Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Malte, Berit och Klas jobbade i var sitt team i Bangkok medan Svante stannade i Phuket. Svenska kyrkan hade snabbt gått igenom sjukhusen i Bangkok och fått fram en lista på svenskar. Vår uppgift blev att genom klinisk bedömning och samtal med behandlande läkare besluta om vilka som kunde klara av flygresan hem. Det handlar om timmar i luften och med de lungskador som många hade är det mycket påfrestande, säger Malte Almskog. Svante Lindén gjorde motsvarande bedömningar i Phuket med den skillnaden enorma att där fanns inga listor. Vi besökte de flesta större sjukhusen och försökte hitta svenskar för att bedöma om de var transportklara, säger Svante. Förutom drunkningssymptom var alla patienter som påträffades sönderslagna med stora sår med eller utan frakturer. Några skallskador, bröst eller multifrakturer fann man däremot inte eftersom ingen hade kunnat överleva vågen eller snarare väggen med sådana skador. Det var ju egentligen ingen våg utan en cirka tio meter hög vattenmassa som drog fram över land med en hastighet av kilometer i timman. En patient berättade Man blev berörd av denna hjälpsamhet att han träffats av vågen på en plats och vaknat till sans sju kilometer därifrån. En annan berättade hur han förts med och sett palmerna passera under sig. Det var fruktansvärda naturkrafter, berättar Svante Lindén. Att se förödelsen, de döda människorna på uppsamlingsplatserna och att känna liklukten. Allt detta gjorde starkt intryck. Att få se hur de ordnat 06

7 GÄSTKRÖNIKAN Att försöka tänka ut det otänkbara har varit tankeväckande. Att stanna till inför ett öde man ej kan värja sig emot. Att inse hur stark individen innerst inne är. Att lära sig att fatta beslut på otillräcklig grund. Malte Almskog Att arbeta vidare professionellt när de egna känslorna inför fakta vill rycka tag i ens inre. Jag bländades av och vill ödmjukt framhålla de initiala thailändska insatserna parallellt med åtgärder som vidtogs av vår ambassadör och Svenska Kyrkans representanter. Man skall inte heller förglömma enskilda svenska individers fantastiska arbete. Att kritisera eventuella brister kändes mycket främmande. Malte Lindskog, Berit Svärd och Svante Lindén kom tillbaka til Uddevalla sjukhus med nytt perspektiv på tillvaron. med de avlidna var ett bra avslut på resan. Allt var så otroligt välordnat och sköttes på en hög etisk nivå med stor respekt för de döda. De gjorde verkligen allt som kunde göras för var och en, säger Berit Svärd. När man med egna ögon sett de drabbade områdena är det som en gåva att någon har överlevt överhuvudtaget. Man omvärderar mycket efter det som hänt, säger Malte. När det var dags att åka hem efter sju respektive nio dagar var det bestående intrycket enbart positivt. Den thaländska sjukvården är värd all heder. Den har gett helt fantastisk vård och omvårdnad. Det fanns ingenting som vi hade kunnat göra bättre. De har allt som krävs och mer därtill både vad gäller personal och utrustning, säger Malte Almskog. Bemötandet från thailändarna var överhuvudtaget överväldigande. Man blev berörd av denna enorma hjälpsamhet som kändes oerhört genuin och mänsklig. Vi har ingen som helst kritik att komma med utan känner istället ödmjuk förvåning över hur man kunnat rädda så många, säger Malte Almskog. Samtliga känner att de kunnat stanna kvar jobbat längre i Thailand. Vi var ett gott gäng som jobbade tillsammans utan varken prestige eller konflikter. PKMC hade också gjort ett bra jobb när de tog ut gruppen och valt människor med lite livserfarenhet att hantera intrycken med. I vårt västerländska samhälle tillmäts den enskilda individen ett stort värde. Varje saknad skall eftersökas och om möjligt distinkt identifieras. När man betraktar antalet saknade och döda i relation till en storstads oändliga folkvimmel eller Indiens eller Kinas oändliga invånarantal blir man dock vilsen i sina tankar För några dagar sedan besökte jag ett rymdobservatorium och fick åter den där obegripliga oändlighetskänslan. Jag hoppas att Göran Persons kritiska kommentarer till de thailändska kollegorna inte hörs ute i rymden. Ett ofta återkommande thailändskt talesätt var Det kommer mera tid. Det var tankeväckande för oss västerlänningar som ibland lever som om tiden vore ute. I gamla epos av olika ursprung finns beskrivningar av syndaflodsliknande händelser. Var ursprungssyndafloden i verkligheten en Tsunami? Vi upplevde det civiliserade Thailand med dess ofantliga skador. Hur klarar Sri Lanka och Indonesien av sina sår, de som har betydligt knappare ekonomiska resurser? Var? Hur? När? inträffar nästa katastrof. Väl hemma möts man av en tidningsartikel som minsann talar om att en tandläkare fått en erinran av HSAN för att han dragit ut fel mjölktand på en 8-åring. Tala om kontraster För mig kändes det som ett privilegium att ha fått vara med och förhoppningsvis gjort en insats. Tack för det! Malte Almskog Uddevalla

8 REPORTAGE Här kan de allra minsta mogna i lugn och säker miljö Enormt duktig personal hade vi redan tidigare. Nu har vi också supermoderna lokaler och mycket bra utrustning. Sophie Kilebrant, chef för NU-sjukvårdens neonatalavdelning, där för tidigt födda och sjuka spädbarn vårdas, visar stolt upp de ombyggda och renoverade lokalerna. UTVECKLING. Möjligheten att vårda barnen tillsammans med föräldrarna är nu större och säkerheten har ökat med det utbyggda övervakningssystemet. På NU-sjukvårdens neonaltalavdelning vårdas barn som fötts för tidigt eller behöver vård av någon annan anledning. Den undre gränsen går vid vecka 27 och den övre vid tre månaders ålder. Det betyder att vistelsen på avdelningen för vissa föräldrar och barn kan bli längre än tre månader. De nio föräldrarummen har därför en central funktion på avdelningen. I ett av dem finner vi Melvin, tre veckor, med sin mamma Åsa Bengtsson. Melvin har precis blivit av med sin övervakningsutrustning och det tycker Åsa känns lite pirrigt. Men Melvin är en duktig liten kille och om allt går enligt planerna ska han snart få åka hem till pappa och lillasyster. Det har fungerat jättebra att bo här. Rummen har faktiskt lite hemkänsla och jag tycker att det är himla mysigt. Eftersom man bor här rätt länge så är det viktigt att man trivs, säger Åsa. I samband med ombyggnaden fick fem av föräldrarummen utag för syrgas och luft samt möjlighet till central övervakning. Det innebär att barnen kan få vara tillsammans med sina föräldrar mycket tidigare än förut. Små omogna barn behöver ständig övervakning. Samtidigt behöver familjen få vara tillsammans. Det är en Neonatalvården har utvecklats enormt sedan avdelningen kom till oerhörd chock att få ett för tidigt fött eller sjukt barn och då är det viktigt för föräldrarna att kunna knyta an till barnet och vara delaktiga i vården, säger Sophie Kilebrant. Genom omfördelning inom lokalerna har man också kunnat skilja barn med olika behov åt. Tidigare vårdades de allra tidigast födda och sköraste barnen tillsammans med de övriga intensivvårdsbarnen i skrik och starkt ljus. Nu har de riktigt små barnen ett eget rum där de vårdas i en miljö som ska likna livmoderns så mycket som möjligt. Skärmväggar gör att föräldrarna kan umgås med sina barn avskilt och ljudnivån är dämpad. Neonaltalvården har utvecklats enormt sedan den här avdelningen kom till. Dessutom har antalet nyfödda här på Näl ökat stort i och med att vi tog över patienterna från Bohuslän, och att BB i Lidköping stängde. Vi får också en hel del från Göteborgsområdet som väljer NUsjukvårdens förlossningsavdelning på grund av dess goda rykte, säger Sophie Kilebrant. NU-sjukvården har en stor förlossningsklinik med 3000 födslar per år. 15 procent av dem kommer till neonatalavdelningen som ligger vägg i vägg. Lokalerna har inte utökats utan omdisponerats för att bli mer ändamålsenliga. På så sätt har man skapat ett bättre flöde där varje barn kan vårdas efter sina individuella förutsättningar och behov. Bild: Curt Warås Axel tittas till av Katarina Patriksson, sjukskö De befinner sig i det nya tysta rum som skapa som möjligt. 08

9 sköterska på neonatalavdelningen. kapats för att vara så likt livmodern Axel kom till världen redan i vecka 27 och har tillbringat sina första tre veckor i kuvös. För Pappa Daniel Andersson blir det en lång väntan innan han och mamma Maria Häggblom får åka hem med Axel som egentligen skulle fötts den 25 mars. Melvin Nisén föddes fem veckor för tidigt och behöver då och då ta sig en liten lur i solariet. Lille Melvin, tre veckor har just blivit av med sin övervakningsutrustning och ska snart få åka hem med mamma Åsa Bengtsson. Det har fungerat jättebra att bo här, säger hon. Personalen fick bättre arbetsmiljö Även personalens arbetsmiljö fick ett rejält lyft då neonatalavdelningen byggdes om. Lokalerna är nu mer ändamålsenliga att arbeta i och alla skötbord och barnsängar har bytts ut till höj- och sänkbara. Vi har också fått ett nytt läkemedelsrum med utsug. Vi blandar mycket penicillin här och då finns det alltid en risk att utveckla allergier, säger avdelningschef Sophie Kilebrant. Belysningen har försetts med dimmer så att den kan vara både dämpad då det behövs och ge bra arbetsbelysning när så krävs. Klimatanläggningen har också setts över så nu hoppas man slippa arbeta i 30-gradig värme som det tidvis varit i ett av vårdrummen under somrarna. Själva ombyggnaden var förstås en extra påfrestning för personalen. Men allt har gått väldigt bra. Vi fick låna ett rum på förlossningen och två rum på IVA. Vi blev väldigt väl mottagna överallt av våra sambos som var jättegulliga. Även byggarbetarna var fantastiska och fick ombyggnaden klar helt enligt planerna. Samtidigt hade vi en väldig tur med rekordlåg beläggning under tiden den pågick, berättar Sophie Kilebrant. Vid invigningen i december hölls öppet hus mitt på dagen. Ett inslag som uppskattades mycket av personalen var det extra öppna hus man hade under eftermiddagen då de anställdas familjer och andra anhöriga fick komma och titta. Eftersom det är besöksförbud på avdelningen var det första gången någonsin som det här tillfället gavs och särskilt personalens barn tyckte det var väldigt spännande. 09

10 också sett över rutiner för såromläggning så att man inte byter rutinmässigt utan bara då det behövs. Infektionsregistrering vid ankomst, patientenkät, genomgång av hygienrutiner och kontroll av hur mycket handsprit som används är några exempel på andra åtgärder. Dessutom görs nu alltid en bakterieodling innan antibiotika sätts in. Färre vårdrelaterade infektioner Kliniken för geriatrik och rehab medverkar i nationellt projekt Under en sjukhusvistelse finns alltid en liten risk att drabbas av en infektion. Men den går att minska betydligt. Avdelningen för geriatrik och rehabilitering på Uddevalla sjukhus ingår i ett nationellt projekt som hittills visat goda resultat. VÅRD. Vårdrelaterade infektioner ska stoppas (VRISS) heter projektet som drivs av Landstingsförbundet och landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. 22 team från sjukhus runt om i Sverige ingår, varav ett från NUsjukvården. Åsa Brantervik, verksamhetschef för kliniken för geriatrik och rehabilitering i Uddevalla leder teamet. Vårt mål är att minska vårdrelaterade infektioner med 50 procent fram till maj 2005 på de två avdelningar vi valt ut, berättar hon. En vårdrelaterad infektion kännetecknas av att den bryter ut 48 timmar eller senare efter ankomsten till sjukhuset. Den kan också finnas kvar sedan en tidigare sjukhusvistelse. I Sverige i genomsnitt räknar man med att tio procent av patienterna infekteras på sjukhus. I allmänhet handlar det om helt okomplicerade och vanliga infektioner som urinvägsinfektion och sårinfektioner. Men de kan ändå orsaka obehag för patienterna som måste ta antibiotika, blir trötta och nästan alltid får en förlängd sjukhusvistelse. Äldre människor med nedsatt immunförsvar drabbas oftare än yngre. Vissa av de patienter som vårdas inom geriatrik och rehabilitering löper extra hög risk. I Uddevalla har man därför valt att i projektet fokusera på patienter med akuta höftfrakturer (brott på lårbenshalsen) och patienter med urinvägskateter. När första mätningen Genom att bara lägga om sår då det verkligen behövs minskar risken för att bakterier sprids. Undersköterskan Fia Olsson konstaterar här att Ulla Smits förband ser torrt och fint ut. gjordes i mitten av oktober 2004 hade 40 procent av patienterna med akut höftfraktur en vårdrelaterad infektion. Men redan i december var siffran nere i 15 procent. Det var verkligen fascinerade att se hur snabbt det hade gått ned. Det är tydligt att man får resultat bara av att börja mäta, säger Åsa Brantervik. Siffrorna för vårdrelaterade infektioner hos patienter med urinvägskateter har gått upp och ned under mätperioden men är över lag lägre än vid starten. Ett mål är att minska antalet dagar som patienten har en urinvägskateter. Ju snabbare man kan ta bort den desto mindre är risken för urinvägsinfektion. För att minska sårinfektioner vid akuta höftfrakturer har man börjat tvåla in patienterna två gånger vid varje duschtillfälle. Man har Allt handlar om att ta tillvara känd kunskap och använda sig av den. Vi har börjat i liten skala för att sedan kunna sprida goda resultat vidare, säger Åsa Brantervik. Teamet som förutom Åsa består av två läkare och två sjuksköterskor ser fram emot höstens nationella konferens. Då ska resultaten från alla team presenteras. Det handlar om vitt skilda områden men med det gemensamma målet att stoppa vårdrelaterade infektioner. Det pågående projektet är det första i sitt slag i världen Kristina Ekeroth, sjuksköterska på avdelning nio och verksamhetschef Åsa Brantervik kan nöjt konstatera att kurvan pekar åt rätt håll. 10

Nuheterna. Mjukstart in i arbetslivet. Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans. Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3

Nuheterna. Mjukstart in i arbetslivet. Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans. Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3 Nuheterna NU-SJUKVÅRDENS PERSONALTIDNING NR 2 APRIL 2005 Mjukstart in i arbetslivet Samarbetsprojekt i Uddevalla ger arbetslösa en ny chans SIDAN 6-7 Nya riktlinjer för friskvård SIDAN 3 Lönegapet fortsätter

Läs mer

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen Glimtar från 2003 Foto: Anna von Brömssen Vården Personalen Ekonomin Det här är NUsjukvården: NU-sjukvården är en av fem sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår Uddevalla

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

En titt bakom kulisserna

En titt bakom kulisserna akademiska sjukhusets personaltidning nummer 3 2014 krönika Själva marken omformas med samma frenesi som sanden i en lekpark En titt bakom kulisserna bma Ronden har låtit en fotograf skildra vardagen på

Läs mer

Sjukhusavdelning i Sverigetoppen

Sjukhusavdelning i Sverigetoppen 3 /14 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Sjukhusavdelning i Sverigetoppen 3 60 år i barnens tjänst 10 Grönare vård14 Patientlagen utmanar 4 landstinget Omslagsbild: I väntrummet på

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING B-POSTTIDNING Nummer 2 2015 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Telefon 0920-28 40 00 www.nll.se VI HÄLSAR PÅ VAKTMÄSTERIET, KALIX SJUKHUS PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Magnus Rönnbäck, Erik

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26

BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26 En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 04#2010 Växeln hallå en del av servicecentrum sidan 26 j Kvalitet j Varumärke j Politiken efter valet j Resursenheten j Sekretess j Mobil läkare

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum

FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum På bättringsvägen FörbättringSarBETEN med patienten i centrum 1 På bättringsvägen 2 3 På bättringsvägen FörbättringSarbETEN med patienten i centrum 2007 Norbottens läns landsting Text: Klara Verba, Anders

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

Skräddarsytt för de minsta 8

Skräddarsytt för de minsta 8 3/15 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Skräddarsytt för de minsta 8 6 Kör elektriskt 13 Ta steg till goda vanor Facken backar upp värdegrundsarbetet 10 Omslagsbild: Tre små syskon

Läs mer

BL ADE T 01#2009. Övar livräddning av nyfödda MITTEN

BL ADE T 01#2009. Övar livräddning av nyfödda MITTEN En personaltidning för oss i Landstinget Kronoberg BL ADE T 01#2009 Övar livräddning av nyfödda MITTEN Patiententsäkerhet Rehabilitering BB lättvård Campushälsan Ledarutbildning Olivia Rökslutargrupper

Läs mer

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 4 december 2007 årgång 7 Hälsolyftet på Hisingen Sid 8-10 Samtal om ett hållbart arbetsliv Sid 4-5 Att orka fram till pensionen

Läs mer