Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för lotterihandläggare och kontrollanter"

Transkript

1 Information för lotterihandläggare och kontrollanter

2 2

3 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning Styrelsen Organisation Den svenska spelmarknaden i siffror Lotteri är förbjudet i Sverige Vad är ett lotteri? Allmänhetsbegreppet När är ett lotteri inte anordnat för allmänheten? Lotteribegreppet Egentliga lotterier Lotteri eller tävling? Vem ger tillstånd? Tillstånd och villkor 10, 11 och Krav på sökande Förutsättningar för tillstånd Lotterier anordnade efter tillstånd enligt 16 lotterilagen Tillstånd Ej tillstånd Registrering Försäljningstid Efterhandsdragna lotterier...20 Förhandsdragna lotterier och fasta lottsatser...20 Krav vid genomförande Lotteriföreståndare Lotterier utan tillstånd Tillsyn och kontroll...23 Kontrollant Kontrollanten - Uppdraget...23 Lotteriets upplägg...24 Lottyp...24 Lottryck...24 Dragning Exempel på dragningsförfarande Dragning av slutsiffror Huvudregel Lotteriförvaltning...27 Lotteriredovisning...27 Sanktioner och straff...27 EMV-lotterier (internetbaserade)...27 Lottförsäljningsautomat...27 Tryckt periodisk skrift

4 Vi är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. 4

5 5

6 Vårt uppdrag Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även se till att minska riskerna för de sociala skadeverkningarna som spelande kan medföra Vi verkar för en sund och säker spelmarknad Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet 6

7 Våra uppgifter Tillståndsgivning för rikslotterier, automatspel och restaurangkasinospel Typgodkännande av lottsedlar samt kontroll- och dragningsutrustningar Kontroll och tillsyn över spelverksamhet som bedrivs efter regeringens eller vårt tillstånd samt Riksgäldskontorets premieobligationsutlottningar Ansvar för den centrala tillsynen över spel- och lotterimarknaden Utbildning och information om spel- och lotterilagstiftningen Informera regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och övriga världen 7

8 8

9 Vår vision Med oss blir alla vinnare Vårt mål En sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vår värdegrund Kvalitet, Proaktivitet och Respekt är de begrepp som vår värdegrund baseras på. Kvalitet Vi värnar om vår roll som opartisk myndighet och utför vårt arbete engagerat och effektivt utan att göra avkall på noggrannhet och rättsäkerhet. Vi är serviceinriktade, tillgängliga för alla och ger kompetent service. Proaktivitet Vi är synliga och ligger steget före genom att bevaka trender inom spelområdet och omvärlden. Vi följer utvecklingen och har spetskompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi ger tydliga besked och har omvärldens förtroende. Respekt Vi har respekt och förståelse för alla våra externa och interna målgrupper när det gäller samtliga förekommande arbetsuppgifter, tidsplanering och vår egen påverkan på andra. Vi ser möjligheter istället för problem. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och vi samarbetar för att öka arbetsglädje och myndighetens kunskaps- och servicenivå. 9

10 Ledning Håkan Hallstedt är generaldirektör för Lotteriinspektionen sedan september Han leder vår verksamhet tillsammans med en styrelse. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor, som till exempel remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Håkan Hallstedt Till sin hjälp har generaldirektören en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla verksamheten, behandlar aktuella frågor i organisationen, fattar beslut om riktlinjer och tar ställning till olika förslag. På vårt kontor i Strängnäs, arbetar omkring 45 personer. Vi har ett 50-tal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer. 10

11 Styrelsen Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Styrelsens ledamöter utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor. Översta raden från vänster: Ordförande Per Håkansson, Karin Starrin, Håkan Hallstedt och Britta Ahnmé. Nedre raden från vänster: Henrik Berggren, Carina Tolke och Håkan Wall. Organisation Styrelsen Skyddshänsyn & riskminimering Chefsjurist Metod & Utveckling Generaldirektör Kommunikationsavdelning Tillstånd & tillsyn Operativ avdelning Avdelning för verksamhetsstöd 11

12 Den svenska spelmarknaden i siffror Den svenska spel- och lotterimarknaden omsätter mycket pengar. De senaste åren har omsättningen varit cirka 45 miljarder per år. Överskottet från lotterier går främst till folkrörelserna, hästsporten och staten och kommer på så sätt allmänheten tillgodo. Statistiskt spelar varje invånare över 18 år i Sverige för drygt kronor per år. Regionala och lokala lotterier Restaurang kasion Rikslotterier ATG Bingo Casino Cosmopol Svenska Spel inklusive poker 12

13 Lotteri är förbjudet i Sverige Tillstånd till traditionella lotterier och bingospel beviljas i huvudsak ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Vad är ett lotteri? Lotteri är en företeelse där utgången avgörs av slumpen. Allmänhetsbegreppet Huvudregeln är att Lotterilagen reglerar alla lotterier som är anordnande för allmänheten. När är ett lotteri inte anordnat för allmänheten? Liten krets Väl sammanhållen grupp Med inbördes gemenskap I förväg bestämt 13

14 Lotteribegreppet 3 Någon/några deltagare vinner mer än andra Med eller utan insats Genom lottning, gissning, vadhållning eller liknande Marknads- och tivolinöjen Bingo-, automat-, roulette-, tärnings-, kort-, kedjebrevsspel och liknande Egentliga lotterier 4 Allt enligt 3 utom: Vadhållning i samband med hästtävling Vadhållning på idrottstävling inom flera kommuner Bingospel Automatspel Kasinospel Kedjebrevsspel 14

15 15

16 Lotteri eller tävling? Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Om utgången av arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras. Lotteri Sverigelotten/Triss Gissning Travtips Poker MiljonJakten 1X2-frågor? Tävling Vasaloppet Maraton Noveller Fototävling Frågor + slogan Vem vill bli miljonär? 16

17 Vem ger tillstånd? Kommun Förening verksam huvudsakligen i en kommun. Länsstyrelsen Lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och alla bingotillstånd. Lotteriinspektionen Lotterier och bingospel som bedrivs i flera län samt internetbaserade lotterier, sk EMV-lotterier. Regeringen ATG & Svenska Spel. Tillstånd och villkor 10, 11 och 12 Anordnas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt Tillstånd ska avse viss tid och visst område Området ska utgöras av området där föreningen huvudsakligen är verksam Tillstånd får förenas med villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser 17

18 Krav på sökande 15 Svensk juridisk person som är ideell förening och som... Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål Inte vägrar någon inträde som medlem För sin verksamhet behöver lotteriinkomster Förutsättningar för tillstånd 16 Vinstvärdet ska vara 35-50% av de sammanlagda beräknade insatserna Vinstandelen ska anges på lotten eller på den plats lotteriet bedrivs. Det kan antas att lotteriet ger skälig avkastning Lotterier anordnade efter tillstånd enligt 16 lotterilagen Tillstånd till lotteri med stöd av 16 har av kommunen bestämts till omfattning, utförande och villkor. Tillståndet bör därför av kontrollanten gås igenom punkt för punkt med lotteriföreståndaren. Särskilt bör beaktas eventuella villkor som förenats med lotteriet. Några avvikelser från tillståndet och villkoren får inte medges. Det åligger kommunen att fatta beslut om ändringar i tillståndet. Vid start, genomförande och avslutande av lotteriet gäller i tillämpliga delar samma regler som för registreringslotterier. Om serviceföretag anlitas för lotteriet ska det avtal som slutits mellan parterna granskas. 18

19 Praxis Genom åren har en praxis vuxit fram som ger vägledning utöver vad som anges i 15 lotterilagen om vilka organisationer som kan få tillstånd. Tillstånd Idrott Nykterhet Politiska partier Pensionärsorganisation Handikappförening Konst / Kultur Ungdomsverksamhet Hem & skolaföreningar Brukshundsverksamhet Humanitär verksamhet Trossamfund Lions Ej tillstånd Statliga organ Kommunala organ Arbetsgivarförening Facklig organisation Villaägareförening Hyresgästförening Skolklasser Sektioner Avelsförening Intresseklubbar Centrumförening Rotary 19

20 Registrering 17 Endast för föreningar enligt 15 Verksam huvudsakligen inom en enda kommun Endast egentliga lotterier Under en treårsperiod Försäljningstid 17 Försäljningstiden fastställs av anordnaren i samråd med kontrollanten. Anpassas efter art, omfattning och med tanke på lottköparna. Efterhandsdragna lotterier: - 3 månader är det normala - 6 månader vid större lotterier Förhandsdragna lotterier och fasta lottsatser: Lottsatser får säljas slut, dock inom registreringsperioden (om ej försäljningstid är tryckt på lotten). 20

21 Krav vid genomförande 17 Lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag. Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under en treårsperiod uppgår högst till 20 basbelopp. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp. Värdet av vinster i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50% av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna eller motsvarande. Det finns en lotteriföreståndare som kommunen godkänt. Lotteriföreståndare Föreningen ger förslag på lotteriföreståndare vid ansökan Tillståndsmyndigheten godkänner lotteriföreståndaren En lotteriföreståndare för varje tillstånd eller registrering Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret Lotteriföreståndaren: - Ansvarar för lottens utseende och innehåll - Ansvarar för marknadsföringen - Ska närvara vid alla dragningar - Ansvarar för förfrågningar och klagomål från allmänhet - Ska informera och rådgöra med kontrollant - Ansvarar för redovisning till kontrollant 21

22 Lotterier utan tillstånd 19 Endast av förening enligt 15 I samband med en tillställning mm I samband med bingospel Bedrivs inom området Högsta insats 1/6000 basbelopp Högsta vinstvärde 1/6 basbelopp Vinstvärdet % av insatsernas värde Vinstandel anges Information om dragning Offentlig dragning före sammankomstens slut Lotterier utan tillstånd 20 Vem som helst I samband med offentlig nöjestillställning Offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål Bedrivs bara inom området Vinster utgörs bara av varor eller tjänster Högsta insats 1/6000 basbelopp Högsta vinst 1/60 basbelopp Omedelbar vinstutdelning Vinstvärdet % av insatsernas värde Information om vinstandel 22

23 Tillsyn och kontroll Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen. Kommunen och länsstyrelsen ska hjälpa Lotteriinspektionen med den centrala tillsynen. Kommunen och länsstyrelserna har tillsynen över sina beviljade och registrerade lotterier. Kontrollant ska utses för lotterier som anordnas enligt 16 och 17. Tillståndshavaren är skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som behövs, 50. Kontrollant 49 En kontrollant ska utses vid både tillstånd och registrering Kontrollantens arvode ska fastställas av tillståndsmyndigheten - 3 % på planerad försäljning, med tak - Differentiera beroende på t.ex. typ av lotteri, upplägg, omsättning och arbetsinsats Arvodet ska betalas av tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten Kontrollant bör erhålla arvode efter avslutat lotteri Kontrollanten - Uppdraget Kontrollanten ska tillvarata tillståndsmyndighetens, tillståndshavarens samt allmänhetens intressen Kontrollanten ska kontrollera att lotteriet bedrivs enligt tillstånd och villkor Kontrollanten ska hålla sig informerad om lagar och övriga bestämmelser inom lotterilagen för att kunna ge råd till föreningen Det krävs ordning, noggrannhet och kunnande som kontrollant Rotation av kontrollantuppdrag Samarbeta mellan tillståndsmyndigheterna 23

24 Lotteriets upplägg Innan försäljningsstart ska lotteriföreståndaren och kontrollanten ansvara för: Godkännande av vinstplan % av omsättningen - Varuvinster, värderas till marknadsvärde - Begränsning av penningvinster, 17 - Lätt att dra - Lämpliga värdegrupper - Lämpliga vinster - Presentkort, giltighetstid m.m Marknadsföring - Tillståndshavaren anges tydligt (villkor enligt 12 ) - Endast inom försäljningsområdet Försäljningsområde - Endast inom det område där föreningen är verksam Fast försäljningsplats - Ej serviceföretag, 17 Lottyp Förhandsdragen - Ska vara typgodkänd (14 ) - Förteckning på Lotteriinspektionens hemsida - Kontrollera lottleverans Efterhandsdragen - Finns villkor? - LI:s säkerhetskrav - Kontrollera lottleverans Lottryck Villkor med stöd av 12. Tillståndshavare Lottpris Tillståndsmyndighet Datum för tillstånd Försäljningstid Vinstandel Vinstplan Tid och plats för vinstutlämning Sista vinstutlämningsdag Tid för dragning och publicering vid efterhandsdragning LN-nummer vid förslutna lotter 24

25 Dragning Kontrollant i förening med lotteriföreståndare Samtliga/Sålda - Nettobehållning? Vilken typ av dragningsutrustning? - Knappar - Teknisk utrustning (14 ) Dragningsordning Inget krav på närvaro Dragning ska ske helt slumpmässigt Huvudregel, lott som utfallit med vinst bör ej kunna vinna annan högvinst Dragningslista undertecknas av kontrollant Offentliggörs enligt lottryck Exempel på dragningsförfarande Det enklaste sättet att förrätta dragning är att göra det manuellt med hjälp av knappsatser. Använd två knappsatser, en numrerad och en numrerad 0-9. Med dessa satser kan upp till lotter dras. Dragning av slutsiffror Förutsättning: lotter. Så här många vinster utfaller vid olika antal slutsiffror: En slutsiffra Två slutsiffror Tre slutsiffror T.ex. 8 T.ex. 48 T.ex vinster 100 vinster 10 vinster Dragningen ska ske helt slumpmässigt där alla i lotteriet ingående lotter har lika chans till vinst. Detta innebär att dragningen ska börja med högsta vinsten och därefter i fallande ordning. Huvudregel Lott som utfallit med vinst på tidigare nummer i dragningen bör inte också kunna vinna en annan högvinst. Dragningslistan kontrolleras och undertecknas av kontrollanten och lotteriföreståndaren. Om lotteriet innehåller 1000 lotter indela dessa enligt följande: 1000 Knappsatsen 0-9 används för att dra den första siffran. Knappsatserna används för att dra de övriga siffrorna. En knapp dras ur varje sats och läggs väl synlig på bordet. Protokollföraren skriver ned numret. Därefter ska alla knappar tillbaka i satserna igen och nästa nummer dras. Om nummer 000 skulle dras innebär det att lott vunnit. 25

26 Redovisningsblankett Lotteri Redovisningsdatum: Diarienr: Tillståndshavare: Telefonr: Mobilnr: Mailadress: Utdelningsadress: Postnr: Ort: Intäkter Kronor Sålda lotter Eventuella rabatter, varuvinster Ränta på lotterikonto Lottpris: Tillstånd, reg.datum: Försäljningssperiod: Kommun/-er där lotter får säljas: Ev. serviceföretag, namn och postadress: Ej sålda lotter, överlämnade till kontrollant Antal: Styckpris: Till föreningen har följande intäkter överförts Kontant, kronor: Bank/plusgiro, kronor: Ej utlösta vinster till ett värde av, kronor: Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta. Summa: Ev. underskott: Utgifter Kronor Vinster, marknadsvärdet Tryckning, lotter och dragningslista Marknadsföring Hyra av lokal Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.) Eventuellt arvode till serviceföretag Arvode, kontrollant (inkl. sociala avg.) Tillståndsavgift Övriga utgifter Summa: Beräknad behållning: Underskrift: Lotteriföreståndare Namnförtydligande: Härmed intygas att det inte finns några andra kostnader för lotteriet som betalats direkt av föreningen än de som redovisats ovan. Underskrift: Föreningskassör Namnförtydligande: Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot kvitton och värdet av lotteriets vinster överensstämmer med bestämd vinstplan. Datum: Underskrift: Kontrollant Namnförtydligande: 26

27 Lotteriförvaltning Lotteriets räkenskaper ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper Mer omfattande lotterier ska ha ett särskilt konto Lotteriet får inte belastas med andra kostnader än de som hör till lotteriet Lotteriredovisning Redovisning snarast efter sista vinstutlämningsdag Kostnader endast hänförliga till lotteriet Skänkta vinster (Rabatter) Blanketter För registreringslotterier februari till kontrollant - 1 april till kommunen - Utgången av registreringsperioden till kommunen Sanktioner och straff Råd och rekommendationer Varning Återkallelse av tillstånd Förelägganden och förbud, kan förenas med vite Böter Fängelse EMV-lotterier (internetbaserade) Tillstånd till EMV-lotterier kan ges till ideella föreningar med allmännyttigt ändamål, dvs samma som kan få tillstånd till traditionella lotterier. Tillstånd till EMV-lotterier kan ges för alla typer av spel utom vadhållning på hästar och vadhållning på sportevenemang som bedrivs i mer än en kommun (ATG och Svenska Spel). EMV-lotterier måste följa kraven i 16 lotterilagen, t.ex. vinståterbetalning på %. Huvudregeln med 18-årsgräns gäller. Lotteriinspektionen är alltid tillståndsmyndighet, även om lotteriet bara ska bedrivas i en kommun. Lottförsäljningsautomat Lotterna ska vara typgodkända Vinstplanen ska vara fastställd i förväg En kontrollant ska förrätta dragningen i förväg Automaten får inte betala ut någon vinst Tryckt periodisk skrift 21 Innehav av skrift, ej krav Vinnare lottas ut bland insända tävlingsbidrag Ej insats Högsta vinstvärde får vara högst 1/60 basbelopp 27

28 På vår hemsida, lotteriinspektionen.se, finns ytterligare information och dokument som vi sammanställt för att underlätta ert arbete i dessa frågor. Besöksadress: Finningevägen 54 B Postadress: Box 199, Strängnäs Telefon: Telefax:

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism Riskbedömning, slutlig Penningtvätt och finansiering av terrorism Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte... 4 3. Avgränsning... 4 4. Metod och upplägg... 5 5. Om penningtvätt

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 17 december

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer