sonden 211 Förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sonden 211 Förändring"

Transkript

1 sonden 211 Förändring

2 VI HAR Sa s BLIVIT LITE STÖRRE FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA VARA SMÅ Sparbankerna Finn och Gripen har gått samman och bildat en ny bank i Skåne. Läs mer på

3 och r! r re ne o s s vän e f ro ina p la ot d m Sa la m spe innehåll Sonden nr 211 Om Sonden Organ för Medicinska föreningen Skåne. Utkommer fyra gånger per år. Redaktörer: David Larsson, Martin Sjöström Ansvarig utgivare: David Larsson Medverkande: Thomas Fork, Anders Törnkvist, Hampus Holmer, John Brauns, Johan Schoug, Anja Nylander, Louise Mucchiano, Matti Lam, Karl Axel Lundblad, Karl Carlström, Robin Wilson, Per Arvidsson, Hanna Danielsson, Mohamad Zakaria Epost: Adress: Sonden, BMC H10, LUND Tryck: Wallin och Dahlholm Boktryckeri AB, Odlarevägen 10, Box 107, LUND, tel: Omslagsbild: Apokalyptisk målning från kandidaternas lunchrum på SUS Lund. Konstnär okänd. Förändring är temat för vårterminens andra och sista nummer. Robin Wilson plockar upp ämnet med bravur och skriver om medicinens förhållande till klimatet. Per tycker att medicinstudenter är för dåliga på att argumentera med etisk stringens. Hannany D tar oss till nya höjder i sin hyllade livsstilsblogg och vetenskapsredaktionen spår i framtiden. Mohamad Zakaria kommenterar aktuella skeenden i Nordafrika. Latinexperten tar en närmare titt på Ovidius och kärleken samtidigt som Karl och Karl bidrar till Sondens utrikesrapportering. Vi forskar i ursprunget och hemligheterna bakom en olycksbådande och mystisk målning. Redaktörerna svamlar vidare och inspektorn delar med sig av samtidsobservationer. Ordförande Karl Lundblad skriver sin sista krönika och Hampus Holmer har en satirisk inställning till tillvaron. Utbildningsråd meddelar: kåraktiva kan ha kul tillsammans. Maj Ledare Inspektor Hampus betraktelser Bulletin Hannany D Den etiske forskaren Patient vs. Planet Nykolonialism Vetenskapsredaktionen Tavlor och demoner Under det fejdade strecket Latinexperten Ordföranden har ordet Utbildningsråden

4 ledare Förändringen har kommit för att stanna Förändringens hårfön har blåst med maxeffekt över världen under verksamhetsåret 2010/2011. Inte ens traditionsrika Lund har passerat med orufsad kalufs. Från kårobligatoriets fall i höstas till införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter. Bland stormiga revolutioner och dödade terroristledare ska nu Medicinska föreningen genomgå sin årliga metamorfos: valet av ny styrelse, studentrepresentanter och förmän. Det innebär nya förmågor på i stort sett alla poster i kåren och känslan är något nostalgisk för oss redaktörer när vi nu sätter oss ned och sätter ihop vårt sista nummer av Sonden. Att ansvara för detta utskott har varit fantastiskt roligt och från att i början ha svurit i timmar över redigeringen har vi lärt oss under arbetets gång så att det är lagom till sista numret som vi börjar behärska greppen för att sätta ihop en tidning. Det kan kännas märkligt att det just som vi fått upp farten är dags att lämna över till de nya redaktörerna, men just förnyelse är en essentiell del av kårverksamheten. En organisation vars överlevnad är beroende av det ideella engagemanget från studenter rusande genom terminerna mot examen måste såklart vara ständigt attraktiv för nyblivna medlemmar. Detta blir kåren genom att lämna plats för nya krafter så att även de allra färskaste studenterna ser sin möjlighet att delta och påverka. Därför byts vi nu ut. Eller är det för att folk har börjat tröttna på vårt trams? Är då all förändring av godo? För inte så länge sedan debatterades traditionerna inom Lunds akademiska- och studentlivsvärld. Kritikerna menar att traditionerna upprätthåller ålderdomliga maktstrukturer, stänger ute vissa grupper och befäster (skapade?) könsroller. Men hur många av oss har inte valt att studera i just Lund just för alla de traditionerna som finns här. Att hålla en professorsinstallation där man får höra samma saker på latin som man har gjort de senaste 345 åren bör inte ses som ett onödigt ont utan som att man är del i den stafett som livet faktiskt är. Allt vi gör bygger vidare på tidigare generationers arbete och kommer ligga till grund för morgondagens, då behövs ett visst mått av kontinuitet och ett sätt att få känna sig delaktig i den stora helheten. Ordenskapitlets kanske något larviga och pretentiösa utformning ska ses som ett sätt för studenterna att få utmana den väntande verkligheten med lite mystik och en känsla av att hålla på med något speciellt där man har en del. Och såklart som tack för nedlagd tid och engagemang. Traditioner skapar sammanhållning, även med tidigare generationer, men då gäller det att inte exkludera någon. Traditioner behöver alltså inte vara dåligt per se bara för att de är gamla, utan det bör snarare ses som något positivt att vi får kontakt med det som har varit och byggt upp det vi är idag. Men för den sakens skull ska man inte sluta för ändra det man tycker är fel eller behöver förändras. Det står ganska oemotsagt att avskaffandet av slaveriet, kvinnans jämställelse och sexuellt likaberättigande är förändringar till det bättre. Och vi kommer nog aldrig sluta förändra, människan till sin natur vill förändra, om så bara för sakens skull. Gräset skulle ju kunna vara grönare på andra sidan. Ett försök att bryta grodperspektivet. Det sker som vi alla är medvetna om betydligt större förändringar på andra orter än i Lund. Historia har denna vår skrivits i Nordafrika som kanske kommer att kunna jämföras med berlinmurens fall. Det är en stor känsla att få följa så positiva förändringar. Trots att medelsvenskens delaktighet är absolut noll (Twitter räknas inte) sprider sig en uppfriskande och optimistisk stämning från denna allmänmänskligt begripliga längtan efter något nytt och hoppfullt. Man känner sig faktiskt helt omotiverat lite delaktig i historieskrivandet. Lite sådär lagom inter nationellt solidarisk, vilket förhoppningsvis också innehåller något mått av äkta ansvarskänsla. Man får intrycket av att det under de första månaderna av detta år har hänt mer än under hela de fem senaste åren. Det är nästan så att man med förväntan avvaktar för att se vad år 2011 skall komma med härnäst. Och det känns som helt rätt inställning till framtiden. Vad som skall komma är rent ut sagt jävligt spännande och det ska bli kul att vara med. Och blir det inte bra kan man ju alltid ändra det igen. 4 MARTIN SJÖSTRÖM DAVID LARSSON REDAKTÖRER

5 inspektor och hampus Den största händelse denna vår för mig som inspektor för MF är utan tvekan invigningen av Locus Medicus Malmoensis, inhyst i en rödteglad byggnad med spetsigt torn. Huset är av märkvärdig arkitektonik från den tid då sjukhuset kallades Malmö Allmänna Sjukhus, uppkallat efter Allgemeines Krankenhaus i Wien, det mest framgångsrika medicinska centrum i slutet av 1800-talet. Motstånd mot Locus-projektet fanns i bakgrunden då det i slutet av 90-talet ansågs ojämlikt att endast medicinstudenter skulle få disponera byggnaden. Sedermera gav sjukhusledningen ett OK förutsatt att MF kunde skaffa fram de miljoner som krävdes för ett iordningställande. Styrelsemedlemmar från följande MF-årgångar arbetade intensivt i perioder för detta till synes omöjliga Locus. Vår vision konkretiserades emellertid av personligheter som redan tidigare gjort avtryck. En sådan är vår nye hedersmedlem Nils-Otto Sjöberg, mannen med perspektiv långt bredare än det som professoratet i gynekologi krävde den gång han intog stolen. Pekuniärt profiterar projektet av ytterligare ett påtagligt avtryck satt av den borgångne mecenaten Gunnar Sandberg, numer via dennes stiftelse. Pengar får snurr på världen och har återigen gjort det svåra möjligt. Malmös medicinstudenter har många MF-are att tacka för förverkligandet av Locus och jag uppmanar styrelsen att skriva fylliga minnesanteckningar, inte minst inför kommande jubileer. Låt årsdagen av invigningen den 15 april 2011 bli till en återkommande fest där representanter för stiftelsen blir MFs självklara hedersgäster! Själv ska jag alltid minnas entusiasmen med vilken MFs egna personligheter tagit sig an uppgiften. Nu önskar jag husförman Sara all lycka till! Nåväl, hur förhåller det sig med ditt avtryck? Vad är t.ex. den minsta gemensamma nämnaren mellan mängden hamburgare som var amerikan äter om året och de ca sportbilar som rullar i USA? Frågan kan tyckas märkvärdig men i en spalt som handlar om avtryck, footprints, har den måhända plats. Enligt carbonfootprint.com är detta fotavtryck ett mått på den mänskliga aktivitetens inverkan på omgivningen i termer av producerade växthusgaser, nota bene mängd koldioxid, 450 kg per år och individ. Intuitivt tror jag på ett samband mellan livsstil och klimatpåverkan. Skulle då vi radiologer ha avstått från att träffas och utbyta kunskap på Europakongressen i Wien i mars? Går det att hitta ett balanserat ställningstagande? Det vore absolut fel om professionella skulle känna skuld att företa en resa som väsentligen bidrar till att öka kunskap och upprätthålla skicklighet. Att delta på plats, att möta ledande personligheter är mer än inspirerande, det bidrar till att fördjupa förståelsen och stimulera till nytänkande. Även om lärandet på nätet utvecklas och att t.o.m. jag, som tillhör de flestas föräldrageneration, dagligen surfar, kan det personliga mötet aldrig värderas högt nog. Frågan har du lärt dig något nytt idag är inte den viktigaste, det är istället har du ställt en bra fråga. Och denna fråga kan bara ta sitt ursprung i förståelse, nyfikenhet och intelligens, tre förutsättningar för nya upptäckter som kan sätta nya avtryck! Sedan kan man ju undra varför McDonald ännu inte har lanserat en Carbon McCredit på menyn...? Härmed önskar jag alla MFare en härlig vår, goda examensprestationer och en inspirerande sommar. Du som redan nu vill sätta ett ordentligt avtryck kan med fördel erbjuda MF din förmåga! Må väl. THOMAS FORK Medicinska Föreningens Inspektor VM i oföränderlighet Temat för denna Sond är förändring. Ett tema vars förträfflighet, eller åtminstone dess helt okej timing, riktigt understryks av årstidsförändringen som går att ana på träden och buskarna som man susar förbi på vägen från skokartongen på Sparta till föreläsningen på DDR, förlåt: BMC, på rullatortanternas lite väl uppskattande blickar (true story) och av hela den biologiska härlighet som får påskharen att gå ett extra varv i Bricanylförsäljarens trädgård. Detta förändringens tema kan få valfri kårordförande att nästan kvittra fram floskel på floskel om att framtidens folk det är vi, ungdomen, de fattigas beskyddare ( framgång mäts i pengar Anders Rüdow-Fors, ordf. lundaekonomerna), de svagas räddare (90% av jur. kand. blir företagsjurister statistik) och jämlikhetens predikare ( han är väl inte ens etniskt svensk? Karl- Axel Lundblad, avgående ordf. MF). Men vilka förändringar är det då vi tänker på denna närmast tropiska Lundavår? Är det magnolian i Lundagård, som nu blommar för 72 gången i obruten följd? Eller att kåren byter representanter för jag-vet-inte-vilken-gång-iordningen-men-garanterat-alldeles-för-lågtnummer kanske? Underbart är kort heter det ju. Förändringarna i Lund verkar inte leva upp till mottot som Mbuti-folket brukar använda lite skämtsamt (pygméer har ett ökänt sinne för ordvitsar). Nej, de riktiga förändringarna finns nog bortom horisonten. I Nordafrika verkar det väl röra sig en del? Jodå, men när nordafrikanerna nu efter hela 50 år av brutala diktaturer erkänner ett visst missnöje är det tyvärr med knapp marginal som de förlorar VM titeln i oföränderlighet till nordkoreanerna, som leds av Kim Il Sung, Republikens evige president och stendöd sedan Som de har kämpat för denna titel! Ändå knep nordafrikanerna silvret framför Amish-folket som i år förlorade en del poäng på den PAS- TELLFÄRGADE (!) scarf som lär ha hittats i närheten av en Amish-by i Missouri, USA. När jakten på den ultimata förändringen inte verkade leda någonstans visade Gud sitt anlete för Sonden. Han kom ned på jorden med skokräm i ansiktet och betedde sig dräggigt på Hallands Nation och PLÖTSLIGT förändrades allt! Inte bara blev jag genast religiös, utan samtidigt gick hela Sverige från att ha varit en av världens starkaste förespråkare av muhammedvitsar, rondellhundar och yttrandefrihet till varje pris till att nu vara landet där studentsittningar alltid skall vara PK! Året är 2011 och jihadisten Birgitta Olsson (Fp) bränner Hallands Nations gröna (eller var den blå?) flagga i Bryssel. TEXT: HAMPUS HOLMER 5

6 bulletinen Bulletinen Äntligen! Locus i Malmö är invigt och överlämnat till studenterna. Nu är det fritt fram för förslag till aktiviteter i vårt nya hus. Engagera dig! Ljuset har kommit till Lund Och innan vi slutar får vi inte glömma att påminna om att det snart är lucia igen! Valresultat Valet till MF:s fullmäktige är nu genomfört. Tjugoen ordinarie ledamöter och fyra suppleanter valdes att representera kåren. Av 1426 medlemmar valde 526 att utnyttja sin rösträtt, vilket gav ett valdeltagande på 36,9 %. För vi har tagit studenten.. eh examen! Den 3:e juni är det dags för examensfest. Klockan 23 slår portarna upp på AF-borgen och festligheterna kan börja! För underhållningen står storband, DJ och Läkarrock. Din biljett som medlem kostar 120 kr och för icke-medlemmar 150. Var du köper den? Ja på såklart! Allas vår favorithjärnforskare ännu större Som nionde svensk och andra lundaprofessor har Anders Björklund blivit invald i National Academy of Science i USA. Det prestigefulla sällskapet instiftades av Abraham Lincoln och är lite av forskarnas kändisställe. De har över 200 nobelpristagare som medlemmar och Anders, som ju fick BMC byggt för att förmås stanna i Lund, väljs nu in för sin forskning som ledde fram till att man kunde transplantera dopaminproducerande celler till parkinsonpatienter. Inte illa av vår famösa lärare, tänk på det nästa gång du skrattar åt en föreläsare som säger amfét-amin. versitet att förlägga ett nytt cancercentrum. Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper Tandem utan MF Återigen har ett av studentlunds galnaste upptåg gått av stapeln, tandemstafetten. 21 bussar och drygt tusen studenter tog sig till Göteborg och intog Götaplatsen för att sedan cykla tandemcykel hem. Efter ett par discostopp, frenetiskt hejande och ändlöst dansande kunde de glada deltagarna efter drygt 30 mil och 33 timmars oavbruten fest välförtjänt bada i Lundagårds fontän. MF var inte med. Skandal tycker Sonden. Klart och betalt Eller typ i alla fall. Ideon Life Science Village blir Ideon Medicon Village och har fått en VD. Det handlar om Astra Zenecas gamla lokaler i Lund som köpts av Mats Paulssons stiftelse. I byggnaderna planerar bl a Lunds uni- Sonden frågar TEXT OCH BILD: HANNA DANIELSSON Vad vill du helst förändra i kåren? Caroline Whitlow, T2 -Jag vill ha fler programöverskridande aktiviteter! 6 Annie Karlsson T2 -Varför är inte Medicinska Föreningen med i Tandem? Vi vill ha en egen buss till nästa år! Caroline Örtenblad, T3 -Mer öppet mot studenterna och mer information om vad kåren gör. Ett öppnare samarbete med de andra programmen. Bahast Biuk, T1 -Fler Kafferep med kaffegök, mer gök! Anton Jarnheimer, T2 -Mer Naket Josef, T8 -Byt sondenredaktörer.

7 What matters most by Hannany D. Plötsligt bara hände det. Senvintern blev försommar. Gröna, nyutsprungna blad på alla träd, fåglarna sjunger för att överrösta rivalen två björkar bort och det börjar dyka upp likbleka ben i små shorts och kjolar överallt i stan. Och med detta kommer inte bara stekarna i dyra brillor, utan också humörsvängningen. Plötsligt känns livet värt att leva igen. Vi tittar upp mot solen och säger aaaaaahhh. Vi ler mot folk vi möter på gatan, bara för att det är en så härlig dag. Det är som en nyförälskelses första pirrande fas och precis som med kärlek, måste denna generella förändring i antal leenden per capita vårdas ömt! Det gäller att lära sig att övervinna sina egna och andras irritationer för att bäst kunna njuta av vårens fröjdefulla tid. För humöret, det är minst sagt ombytligt. Upp som en sol och ned som en pannkaka, plötsligt är du som afrikanska savannens värsta åskoväder. Men om det är någonting ni ska ta med er i livet, är det att inte låta dessa humörets nycker förstöra ert fina flow! Vi människor har ju privilegiet att välja våra tankar (oavsett vad vissa föreläsare hävdar). Vi kan ruska av oss motgången, men ofta är vi lata och gör det som är lättast, vi fortsätter vara griniga likt en femåring i kön på Ica som inte kommer få något Kinderägg. Men den lättaste utvägen är inte alltid den bästa! Just därför vill jag utmana er alla som vågar, att ta kommandot över era dippar! Jag lottar ut mina urfina, vita, vida byxor från förra numret (de jag har på bilden!!) till den läsare som skickar in bäst berättelse om sina upplevelser! Så kom igen nu! Ansträng dig för att ta alla motgångar med klacksparken du bara trodde Zlatan kunde sätta, och gå vidare med högt huvud och lätt sinne. Det kanske inte fungerar första gången, men ge inte upp! Förändringens tid är här! Låt dig ryckas med och gör livet underbart varje dag. I dare you! Heta Listan Gambro Lundia AB Brännan. Fräsch, gyllene, sommarsnygg. Solen är här, inga ursäkter för blek hy existerar. Mood rings. Kommer ni ihåg ringarna man hade i mellanstadiet som sades ändra färg efter humöret? Det vore fruktansvärt praktiskt ibland, antingen för att kunna läsa av de som ännu inte lärt sig styra sina humörsvängningar och veta hur man ska tackla dem, eller för att se om till exempel chefen är på extra bra humör så att man kanske ska passa på att be om den där löneförhöjningen. Jag tror att de skulle göra underverk även i vår moderna tid, post-90talet! Hoppa fallskärm. Den perfekta dejten i vårvärmen. Du får se vad ditt span egentligen går för i läbbiga situationer, samtidigt som ni kanske får ett minne att dela för livet! (eller så vet du att det är dags att fly illa kvickt om han/hon ligger på golvet och gråter efter mammas varma famn när det är dags att kasta sig ut ur planet!) Your home of INNOVATION You inspire We innovate 7

8 sonden debatt Den etiske forskaren Om varför den amoraliske läkaren är ett hot både mot sig själv och mot sina patienter. Per Arvidsson förespråkar att mer utbildningstid ska läggas på etik. Det är inte vårt jobb att ifrågasätta, bilda opinion och vara samvetsömma. Vi ska utföra det som lagen kräver av oss. Orden ovan kommer från en läkarstudent ungefär halvvägs genom utbildningen. De yttrades i samband med en diskussion som handlade om de etiska problemen med svensk abortlagstiftning. På ett mycket elegant och sammanfattande sätt belyses problemen med den amoraliske läkaren. Det finns en mycket utbredd missuppfattning bland läkarstudenter. De har bilden av vården som en slags fabrik där sjuka människor är råvaror som ska förädlas till friska medborgare. Läkarens roll i detta maskineri är att medelst laboratorieprover och bildundersökningar utröna vilken eller vilka biokemiska processer som just nu inte harmoniserar med sin omgivning, och korrekt åtgärda dem. Man har en oerhört stor tilltro till vetenskapen och dess förmåga att kvantifiera, systematisera och inringa alla de problem som drabbar patienterna. Vissa jag talat med menar att den vetenskapliga metoden är vårt enda tillförlitliga verktyg för att förhålla oss till omvärlden. Och förvisso har den biomedicinska revolutionen fört med sig fantastiska möjligheter och öppnat oanade dörrar! Våra far- och morföräldrar växte upp i en värld där upptäckten av penicillin förvandlade en halsfluss från ett potentiellt livshotande tillstånd till en bagatell. Idag har vi monoklonala antikroppar, gammaknivar, syntetiska ledkulor, elektroder i basala ganglierna och fyra olika styrkor på kortisonsalva för utvärtes bruk. Nyttan av denna utveckling skall ingalunda förringas. Men medaljen har en baksida, en baksida som riskerar att skada både patienter och vårdpersonal. Vetenskapen är omoralisk har jag hört sägas, men det stämmer inte. Vetenskapen är amoralisk, i det att den inte tar ställning i moraliska frågor. Omoral är motsatsen till moral, som ont står i förhållande till gott, men amoralisk är den som inte har någon moral. Den biomedicinska vetenskapen syftar nämligen inte till att svara på frågor om gott och ont, rätt och fel. Den handlar om det vi kan mäta, väga, se och känna. Den handlar om dubbelblinda randomiserade prövningar och om reproducerbarhet, om behandlingseffekt och långtidsöverlevnad. Det 8 krävs inte särskilt mycket reflektion för att inse att vetenskapen är ytterst begränsad till sitt omfång. Det måste den naturligtvis vara för att fungera. Vetenskapen kan inte säga vad som är gott och ont, ej heller kan den säga vilken tavla som är vackrast eller vilken kompositör som är bäst. Men vad blir konsekvenserna av denna insikt? Hur ska vi ta ställning till vetenskapliga rön och resultat? Är det vetenskapligt bevisat att man bara ska lita på vetenskapen? Låt mig ge ett magstarkt exempel hämtat mer eller mindre direkt ur verkligheten. Läkarstudenter bör lära sig etiskt resonerande, menar skribenten. Ett parti i en demokrati går till val på att man ska återupprätta nationens forna stolthet och styra upp de raserade statsfinanserna. Partiet gör en jordskredsseger i riksdagsvalet. Trots att de inte omgående får egen majoritet, får de tillräckligt stort inflytande på alla plan i samhället för att de ska kunna omsätta sin plan i verket. Partiet har nämligen inte varit helt tydliga med hur de tänker fylla på statskassan. Man fördelar stora summor pengar till forskare som studerar olika former av medfödda missbildningar. Dessa forskare konkluderar att det mest samhällsekonomiskt effektiva är att göra sig av med alla medborgare som har en viss sorts missbildning. Eftersom forskarna är amoraliska, uttalar de sig inte om huruvida detta är en schysst grej att göra. Det är ju inte deras ansvar. Efter ett brandtal i plenisalen är de flesta övertygade om att vägen framåt går genom systematisk effektivisering av befolkningen. Statsfinanserna är ett tungt vägande argument, och det är ju bevisat att den sjukaste tiondelen av befolkningen står för 90 % av sjukvårdskostnaderna. Således stiftar man en lag som säger att alla med kromosomdefekter skall avlivas. Nu sitter du i din soffa och tänker att exemplet ovan aldrig kommer att upprepas. Vi har alla läst 1900-talshistoria och vet varifrån berättelsen är hämtad. Men vad har du för grund för en sådan säkerhet? Är det din klasskompis vi ska utföra det som lagen kräver av oss som står upp för den svages rätt i samhället? Är det ditt solida grepp om etiska resonemang som gör att du kan ta ställning mot sådana idéer? Den amoraliske läkaren den rent vetenskaplige läkaren kommer inte särskilt långt i kampen för patienternas rättigheter. Den amoraliske läkaren har förkastat läkekonsten och sällar sig i ledet av människor som gör vården till ett beställningsmaskineri. Läkaren ska inte ta ställning eller låta sina värderingar påverka vården. Den som tycker att jag överdriver hänvisas till debatten kring rätten till samvetsfrihet som rasade i media för några månader sedan. Om vi som läkare inte är samvetsömma, inte låter våra värderingar påverka vården, försöker vi lämna över allt ansvar i svåra etiska frågor till någon annan. Ibland kan vi säkert komma undan med det. Frågan är om vi kan försvara ett sådant beteende. Hur gör vi då för att fatta kloka beslut i etiskt komplicerade situationer? Vi ska naturligtvis ta hänsyn till vad vetenskapen säger oss vi ska inte utföra ingrepp som är övervägande skadliga för patienten, och vi bör inte neka patienten vård som rimligen är till gagn. Men vi bör i detta också lyssna till våra samveten, och våga diskutera dessa svåra frågor sinsemellan. Vi behöver en god grund för våra etiska ställningstaganden, en grund av både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. I nuläget bedrivs det försvinnande lite etikundervisning på grundutbildningen, vilket riskerar att reducera den framtida läkarkåren till en grupp välbetalda tyckare. Vi behöver möjlighet att gemensamt diskutera svåra frågor i klassrummet, långt innan vi ställs inför den kliniska verkligheten. Att man på de första prekliniska terminerna får några tillfällen att i helklass diskutera några paradexempel är en god början, men det är inte tillräckligt. Målet bör vara att utbilda etiskt medvetna läkare som är kapabla att fatta väl underbyggda beslut i läkekonstens anda. Det innefattar både biomedicinskt kunnande och en genuin medmänsklighet med respekt för det mänskliga livets värde. Det borde inte vara omöjligt att upp nå. TEXT: PER ARVIDSSON

9 sonden debatt 21 st Century medicine: patient vs planet Robin Wilson studerar Master of Public Health i Malmö och skriver sitt examensarbete om hur sjukvård och sjukhus kan bli mer ekologiskt hållbara. Have you ever been at a party with an environmentalist? One minute everyone is having a great time, the next, after you ve accidentally asked about his or her thesis topic, you re talking about apocalyptic earth. So often when we think about climate change, the implications seem so catastrophic and the challenge so overwhelming that it s easier to throw our hands up in the air and think what s the point? The point is that if we act now, we have a chance to make the world a healthier place and didn t we get into this area for the sake of helping people? Health care is going to face some big changes in the future. Next time you re in a clinic or inside a hospital room, try taking the what here isn t made from fossil fuels challenge. Gloves, syringes, IV drip lines, medications, sharps containers, operating gowns, garbage bags, furniture all of it is in some way derived from fossil fuels. According to the International Energy Agency, we passed peak oil production in Right now we re in a plateau but the decline in production is inevitable. When less oil is available, the demand will increase and so will the price. Medical equipment is only going to get more and more expensive. While better technology will help, it s not going to keep pace with the additional problems climate change will create. With scarce resources, care professionals are going to face new challenges about how to allocate efficiently and effectively. The Hippocratic Oath states, First do no harm but to whom? The patient in front of you? The population? The natural environment that sustains the patient and the population? The medical model has long been based around a patient-centered approach, but is that realistic? In our globalized world, our actions and decisions have far reaching implications on others and the environment. Does the health and well being of certain groups of people have to suffer so that we, in a wealthier part of the world, can live longer and be healthier? Let s go back to gloves. Hospitals go through thousands of gloves per day and while the benefits they have for protecting both the patient and care provider are obvious, what about the people who make the gloves? Or the trees that the latex is harvested from? Often these products are purchased for the cheapest price at a minimum standard of quality without considering the welfare of the producers. We demand that health professionals in high-income countries are protected from workplace hazards, but we support, with our dollars, substandard conditions for low-income country workers. And unless the cheaper gloves come from a sustainably managed forest, biodiversity losses and soil erosion can create a public health havoc for the surrounding community. Is there a solution? Fair trade gloves are one option. They ensure better working conditions and a fairer wage for workers and limit the environmental damage. The downside is that they are likely to be a little more expensive. This makes it a complicated decision in our fiscally challenged times: do we spend more money on gloves, taking it away from another patient resource, or do we continue with the status quo and perhaps try to make a difference somewhere else? Jessica Pierce and Andrew Jameton have written an excellent book called The Ethics of Environmentally Responsible Health Care which discusses the ethical dilemmas that health care professionals and public health systems are going to face in the future. Gloves are only the tip of the iceberg, however they argue that a system more conscious of the environmental impacts of health care does not have to comprise the quality of patient care. There are so many small changes that can have a huge impact on reducing the environmental footprint of the health care sector. Serving local food and reducing the amount of meat served would reduce emissions, boost the local economy and be better for the patients. Green hospital buildings with more natural light would aid patient recovery but are obviously more expensive. We cannot afford to continue polluting our planet. Without clean air and water and healthy soil, the human race will not thrive or survive. It s time to start advocating for a health care system that acts in an ethically and environmentally sound way. If you have an idea for how something can be more sustainable, talk to someone about it, it may not be that hard. In the meantime, try making your impact a little lighter: recycle your paper or plastic waste at home if the hospital/clinic doesn t have different bins; eat more local, seasonal food and less meat; and if you see things left on unnecessarily (*cough cough* desk lamps or computers left on at the library ) turn them off. We may have tough decisions ahead, but hopefully those decisions can benefit not only the patients we see, but the larger population and the natural environment as well. TEXT: ROBIN WILSON 9

10 dokument utifrån Nykolonialism Under november månad besökte en delegation för medicinska fakulteten i Mbarara Lunds universitet. Som en del av detta besök fick de träffa studentorganisationen som vid denna tidpunkt råkade utgöras av Karl och Karl. Detta föranledde ett besök vid Locus Medicus Lundensis till vilken tidpunkt singoalla införskaffades och kaffe kokades. Diskussionen kom mycket att handla kring studentorganisationer och deras potential i fakultetens utveckling, samt olika studentproblem på de olika platserna. Vicedekanus hade bland annat upplevt en tydlig sänkning i studieresultat i korrelation till när partner införskaffas hos de unga ugandiska studenterna, detta orsakade förenande skrattsalvor. Inbjudan till Uganda utfärdades och vi for under mars månad. Snabbt kom vi att stifta bekantskap med den östafrikanska matkulturen, via en vägkrogsbuffet. Det potatismos som vid anblicken gladde Karl så mycket kom snart att förvandlas till en symbol för vånda. Detta utgjorde precis som erfarna äventyrare erfarit såklart Matoke, eller kokbananmos (kokas under lång tid på konstanta 70 grader celsius för att antaga den perfekta matoke-konsistensen, vilket också givit upphov till det klassiska ordspråket More fire won t get the matoke ready, vilket används som en ursäkt när någon stressar dig), som också är en klassisk specialitet. Vi anlände med vår chafför Issa och stadsjeep till bostaden vilket visade sig vara en enligt svensk stil inredd villa, på ett föredömligt sätt inmurad med glaskross på kanterna och en trädgård. Hjalmar Söderberg-planschen åkte upp direkt i Karls rum. Vi hade här en trevlig vaktmästare vid namn Mugabe, samt ett flertal vakter som avlöste varandra vid porten, varav en visade stort intresse för att pröva olika ringsignaler på mobilen. Snabbt mötte Karl sin motsvarighet i Mbarara, som vid namn Peter styrde the medical student association. Man hade en stark tradition av insparksaktiviteter för nya studenter, ett idrottsutskott, en större fest varje vår på fin lokal i staden, och en del lite mer löst anordnade sociala aktiviteter. Men självklart bedrevs även 10 utbildningsbevakning. Det var här vår uppgift kom in, genom att diskutera studentrepresentation i fakultetens olika ledande organ, för att ta del av utvecklingen av utbildning. Detta tog studenterna emot med stor entusiasm, då stort missnöje fanns i vissa delar. Fakulteten var också mycket positiv i de samtal som fördes, och vi samförde de två parterna för ett mycket givande gemensamt samtal innan vi lämnade. Låt oss därför återgå till den ugandiska menyn. Något som också är intressant är hur linjärt restauranger lägger upp sin traditionella ugandiska meny. Man väljer ris, matoke, chapote, irish (potatis), eller en mjölröra. Ofta flera av dessa. Sedan väljer man gryta till detta, ofta flera, bestående av bönor, kyckling, biff eller fisk. Sedan häller man jordnötssås på. Denna jordnötssås är mycket intressant då man behåller en del av skalet på jordnöten, vilket gör att såsen blir lite lila. En dag åkte vi ut i naturen för att titta på djur. Både Karl och Karl blev dock mycket besvikna då djuren inte alls kom fram för att hälsa eller rufsa sina huvuden mot våra trygga famnar utan sprang ifrån vår stadsjeep hela tiden. Fotoserien består sedmera av djurbakdelar endast. Dock hittade vi i jaktstugan en fantastisk uppsättning fåglar. Dessa fåglar hade ett mycket ovårdat utseende. Peter följde också med, men ville hellre prata om P Diddy än om den afrikanska faunan. Karl gillar ju inte ens P Diddy. Senare en kväll följde vi på inrådan av Peter med till Heat, vilket var den heta klubben i stan, eller snarare en bit utanför. Detta var trots sin ocentrala placering sannerligen en imponerande instutition med levande eldar, rejält ljudsystem och hyddor som serverade sprit. Här såg vi tre damer med västerländskt utseende och enhetlig batikklädsel och flätor. Vid närmare introduktion visade de sig vara sociologistudenter från Göteborgs universitet. De verkade inte tycka att det var så trevligt att träffa oss. Förutom att i solnedgången jaga Afrikas mest exotiska djurarter med stadsjeep, och hänga på utomhusdiscon fördrev vi våra dagar på Mbarara University of Science and Technology, MUST. Ett universitet som i övrigt kunde stoltsera med det otroligt fyndiga mottot Succeed we MUST, taget direkt ur Star Wars. Vi försökte att närvara vid så många föreläsningar som möjligt. Tråkigt nog var det lika vanligt att föreläsaren dök upp som han/hon uteblev. Detta resulterade dock i att Karl fick spela barfotafotboll på det gröna gräset. När vi anlände till Uganda och Mbarara var det valtider. Det nationella presidentvalet hade precis avslutats med Museveni (även känd från youtube) som segrare. Än mer spännande var dock det kommande kårvalet. Vem skulle vinna? Vem skulle bli PR-ansvarig? Skulle kårvalet riggas igen som det gjordes föregående år? Och framför allt kanske, vem riggar ett kårval? Drömmen om att komma som första västerlänning till Mbarara gick i kras omgående. Redan i visumkön på flygplatsen hördes bräkig skånska och Karl sprang in i en sjuksköteskestudent (den enda i scrubs) som härstammade från samma lilla småländska samhälle. Första dagen på klinik sprang vi dessutom in i två Harvard-läkare (vid namn Ari och Seth) iförda handsydda loafers, handsydda rockar med handbroderade namn samt handknutna flugor ovan rutiga skjortor. Dessa gillade inte att nudda patienter utan spenderade sina dagar mest med att bläddra på sina iphone 4 med oxford handbook of clinical medicine och peka. Karl blev självfallet mycket avundsjuk. 10 dagar senare styrde vi så hem mot slätten igen, detta efter att så när ha blivit arresterade på ytterst oklara grunder, och Karl mutat sig ur situationen för motsvarande 14 SEK (vilket visserligen gjorde att polisen blev ännu surare). Förhoppningsvis tillförde vi något till våra Ugandiska kollegor. Medicinska Föreningen ser fram mot en ugandiskt studentdelegation, förhoppningsvis redan under hösten, och kanske till Corbalen. TEXT: KARL OCH KARL

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer