sonden 211 Förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sonden 211 Förändring"

Transkript

1 sonden 211 Förändring

2 VI HAR Sa s BLIVIT LITE STÖRRE FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA VARA SMÅ Sparbankerna Finn och Gripen har gått samman och bildat en ny bank i Skåne. Läs mer på

3 och r! r re ne o s s vän e f ro ina p la ot d m Sa la m spe innehåll Sonden nr 211 Om Sonden Organ för Medicinska föreningen Skåne. Utkommer fyra gånger per år. Redaktörer: David Larsson, Martin Sjöström Ansvarig utgivare: David Larsson Medverkande: Thomas Fork, Anders Törnkvist, Hampus Holmer, John Brauns, Johan Schoug, Anja Nylander, Louise Mucchiano, Matti Lam, Karl Axel Lundblad, Karl Carlström, Robin Wilson, Per Arvidsson, Hanna Danielsson, Mohamad Zakaria Epost: Adress: Sonden, BMC H10, LUND Tryck: Wallin och Dahlholm Boktryckeri AB, Odlarevägen 10, Box 107, LUND, tel: Omslagsbild: Apokalyptisk målning från kandidaternas lunchrum på SUS Lund. Konstnär okänd. Förändring är temat för vårterminens andra och sista nummer. Robin Wilson plockar upp ämnet med bravur och skriver om medicinens förhållande till klimatet. Per tycker att medicinstudenter är för dåliga på att argumentera med etisk stringens. Hannany D tar oss till nya höjder i sin hyllade livsstilsblogg och vetenskapsredaktionen spår i framtiden. Mohamad Zakaria kommenterar aktuella skeenden i Nordafrika. Latinexperten tar en närmare titt på Ovidius och kärleken samtidigt som Karl och Karl bidrar till Sondens utrikesrapportering. Vi forskar i ursprunget och hemligheterna bakom en olycksbådande och mystisk målning. Redaktörerna svamlar vidare och inspektorn delar med sig av samtidsobservationer. Ordförande Karl Lundblad skriver sin sista krönika och Hampus Holmer har en satirisk inställning till tillvaron. Utbildningsråd meddelar: kåraktiva kan ha kul tillsammans. Maj Ledare Inspektor Hampus betraktelser Bulletin Hannany D Den etiske forskaren Patient vs. Planet Nykolonialism Vetenskapsredaktionen Tavlor och demoner Under det fejdade strecket Latinexperten Ordföranden har ordet Utbildningsråden

4 ledare Förändringen har kommit för att stanna Förändringens hårfön har blåst med maxeffekt över världen under verksamhetsåret 2010/2011. Inte ens traditionsrika Lund har passerat med orufsad kalufs. Från kårobligatoriets fall i höstas till införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter. Bland stormiga revolutioner och dödade terroristledare ska nu Medicinska föreningen genomgå sin årliga metamorfos: valet av ny styrelse, studentrepresentanter och förmän. Det innebär nya förmågor på i stort sett alla poster i kåren och känslan är något nostalgisk för oss redaktörer när vi nu sätter oss ned och sätter ihop vårt sista nummer av Sonden. Att ansvara för detta utskott har varit fantastiskt roligt och från att i början ha svurit i timmar över redigeringen har vi lärt oss under arbetets gång så att det är lagom till sista numret som vi börjar behärska greppen för att sätta ihop en tidning. Det kan kännas märkligt att det just som vi fått upp farten är dags att lämna över till de nya redaktörerna, men just förnyelse är en essentiell del av kårverksamheten. En organisation vars överlevnad är beroende av det ideella engagemanget från studenter rusande genom terminerna mot examen måste såklart vara ständigt attraktiv för nyblivna medlemmar. Detta blir kåren genom att lämna plats för nya krafter så att även de allra färskaste studenterna ser sin möjlighet att delta och påverka. Därför byts vi nu ut. Eller är det för att folk har börjat tröttna på vårt trams? Är då all förändring av godo? För inte så länge sedan debatterades traditionerna inom Lunds akademiska- och studentlivsvärld. Kritikerna menar att traditionerna upprätthåller ålderdomliga maktstrukturer, stänger ute vissa grupper och befäster (skapade?) könsroller. Men hur många av oss har inte valt att studera i just Lund just för alla de traditionerna som finns här. Att hålla en professorsinstallation där man får höra samma saker på latin som man har gjort de senaste 345 åren bör inte ses som ett onödigt ont utan som att man är del i den stafett som livet faktiskt är. Allt vi gör bygger vidare på tidigare generationers arbete och kommer ligga till grund för morgondagens, då behövs ett visst mått av kontinuitet och ett sätt att få känna sig delaktig i den stora helheten. Ordenskapitlets kanske något larviga och pretentiösa utformning ska ses som ett sätt för studenterna att få utmana den väntande verkligheten med lite mystik och en känsla av att hålla på med något speciellt där man har en del. Och såklart som tack för nedlagd tid och engagemang. Traditioner skapar sammanhållning, även med tidigare generationer, men då gäller det att inte exkludera någon. Traditioner behöver alltså inte vara dåligt per se bara för att de är gamla, utan det bör snarare ses som något positivt att vi får kontakt med det som har varit och byggt upp det vi är idag. Men för den sakens skull ska man inte sluta för ändra det man tycker är fel eller behöver förändras. Det står ganska oemotsagt att avskaffandet av slaveriet, kvinnans jämställelse och sexuellt likaberättigande är förändringar till det bättre. Och vi kommer nog aldrig sluta förändra, människan till sin natur vill förändra, om så bara för sakens skull. Gräset skulle ju kunna vara grönare på andra sidan. Ett försök att bryta grodperspektivet. Det sker som vi alla är medvetna om betydligt större förändringar på andra orter än i Lund. Historia har denna vår skrivits i Nordafrika som kanske kommer att kunna jämföras med berlinmurens fall. Det är en stor känsla att få följa så positiva förändringar. Trots att medelsvenskens delaktighet är absolut noll (Twitter räknas inte) sprider sig en uppfriskande och optimistisk stämning från denna allmänmänskligt begripliga längtan efter något nytt och hoppfullt. Man känner sig faktiskt helt omotiverat lite delaktig i historieskrivandet. Lite sådär lagom inter nationellt solidarisk, vilket förhoppningsvis också innehåller något mått av äkta ansvarskänsla. Man får intrycket av att det under de första månaderna av detta år har hänt mer än under hela de fem senaste åren. Det är nästan så att man med förväntan avvaktar för att se vad år 2011 skall komma med härnäst. Och det känns som helt rätt inställning till framtiden. Vad som skall komma är rent ut sagt jävligt spännande och det ska bli kul att vara med. Och blir det inte bra kan man ju alltid ändra det igen. 4 MARTIN SJÖSTRÖM DAVID LARSSON REDAKTÖRER

5 inspektor och hampus Den största händelse denna vår för mig som inspektor för MF är utan tvekan invigningen av Locus Medicus Malmoensis, inhyst i en rödteglad byggnad med spetsigt torn. Huset är av märkvärdig arkitektonik från den tid då sjukhuset kallades Malmö Allmänna Sjukhus, uppkallat efter Allgemeines Krankenhaus i Wien, det mest framgångsrika medicinska centrum i slutet av 1800-talet. Motstånd mot Locus-projektet fanns i bakgrunden då det i slutet av 90-talet ansågs ojämlikt att endast medicinstudenter skulle få disponera byggnaden. Sedermera gav sjukhusledningen ett OK förutsatt att MF kunde skaffa fram de miljoner som krävdes för ett iordningställande. Styrelsemedlemmar från följande MF-årgångar arbetade intensivt i perioder för detta till synes omöjliga Locus. Vår vision konkretiserades emellertid av personligheter som redan tidigare gjort avtryck. En sådan är vår nye hedersmedlem Nils-Otto Sjöberg, mannen med perspektiv långt bredare än det som professoratet i gynekologi krävde den gång han intog stolen. Pekuniärt profiterar projektet av ytterligare ett påtagligt avtryck satt av den borgångne mecenaten Gunnar Sandberg, numer via dennes stiftelse. Pengar får snurr på världen och har återigen gjort det svåra möjligt. Malmös medicinstudenter har många MF-are att tacka för förverkligandet av Locus och jag uppmanar styrelsen att skriva fylliga minnesanteckningar, inte minst inför kommande jubileer. Låt årsdagen av invigningen den 15 april 2011 bli till en återkommande fest där representanter för stiftelsen blir MFs självklara hedersgäster! Själv ska jag alltid minnas entusiasmen med vilken MFs egna personligheter tagit sig an uppgiften. Nu önskar jag husförman Sara all lycka till! Nåväl, hur förhåller det sig med ditt avtryck? Vad är t.ex. den minsta gemensamma nämnaren mellan mängden hamburgare som var amerikan äter om året och de ca sportbilar som rullar i USA? Frågan kan tyckas märkvärdig men i en spalt som handlar om avtryck, footprints, har den måhända plats. Enligt carbonfootprint.com är detta fotavtryck ett mått på den mänskliga aktivitetens inverkan på omgivningen i termer av producerade växthusgaser, nota bene mängd koldioxid, 450 kg per år och individ. Intuitivt tror jag på ett samband mellan livsstil och klimatpåverkan. Skulle då vi radiologer ha avstått från att träffas och utbyta kunskap på Europakongressen i Wien i mars? Går det att hitta ett balanserat ställningstagande? Det vore absolut fel om professionella skulle känna skuld att företa en resa som väsentligen bidrar till att öka kunskap och upprätthålla skicklighet. Att delta på plats, att möta ledande personligheter är mer än inspirerande, det bidrar till att fördjupa förståelsen och stimulera till nytänkande. Även om lärandet på nätet utvecklas och att t.o.m. jag, som tillhör de flestas föräldrageneration, dagligen surfar, kan det personliga mötet aldrig värderas högt nog. Frågan har du lärt dig något nytt idag är inte den viktigaste, det är istället har du ställt en bra fråga. Och denna fråga kan bara ta sitt ursprung i förståelse, nyfikenhet och intelligens, tre förutsättningar för nya upptäckter som kan sätta nya avtryck! Sedan kan man ju undra varför McDonald ännu inte har lanserat en Carbon McCredit på menyn...? Härmed önskar jag alla MFare en härlig vår, goda examensprestationer och en inspirerande sommar. Du som redan nu vill sätta ett ordentligt avtryck kan med fördel erbjuda MF din förmåga! Må väl. THOMAS FORK Medicinska Föreningens Inspektor VM i oföränderlighet Temat för denna Sond är förändring. Ett tema vars förträfflighet, eller åtminstone dess helt okej timing, riktigt understryks av årstidsförändringen som går att ana på träden och buskarna som man susar förbi på vägen från skokartongen på Sparta till föreläsningen på DDR, förlåt: BMC, på rullatortanternas lite väl uppskattande blickar (true story) och av hela den biologiska härlighet som får påskharen att gå ett extra varv i Bricanylförsäljarens trädgård. Detta förändringens tema kan få valfri kårordförande att nästan kvittra fram floskel på floskel om att framtidens folk det är vi, ungdomen, de fattigas beskyddare ( framgång mäts i pengar Anders Rüdow-Fors, ordf. lundaekonomerna), de svagas räddare (90% av jur. kand. blir företagsjurister statistik) och jämlikhetens predikare ( han är väl inte ens etniskt svensk? Karl- Axel Lundblad, avgående ordf. MF). Men vilka förändringar är det då vi tänker på denna närmast tropiska Lundavår? Är det magnolian i Lundagård, som nu blommar för 72 gången i obruten följd? Eller att kåren byter representanter för jag-vet-inte-vilken-gång-iordningen-men-garanterat-alldeles-för-lågtnummer kanske? Underbart är kort heter det ju. Förändringarna i Lund verkar inte leva upp till mottot som Mbuti-folket brukar använda lite skämtsamt (pygméer har ett ökänt sinne för ordvitsar). Nej, de riktiga förändringarna finns nog bortom horisonten. I Nordafrika verkar det väl röra sig en del? Jodå, men när nordafrikanerna nu efter hela 50 år av brutala diktaturer erkänner ett visst missnöje är det tyvärr med knapp marginal som de förlorar VM titeln i oföränderlighet till nordkoreanerna, som leds av Kim Il Sung, Republikens evige president och stendöd sedan Som de har kämpat för denna titel! Ändå knep nordafrikanerna silvret framför Amish-folket som i år förlorade en del poäng på den PAS- TELLFÄRGADE (!) scarf som lär ha hittats i närheten av en Amish-by i Missouri, USA. När jakten på den ultimata förändringen inte verkade leda någonstans visade Gud sitt anlete för Sonden. Han kom ned på jorden med skokräm i ansiktet och betedde sig dräggigt på Hallands Nation och PLÖTSLIGT förändrades allt! Inte bara blev jag genast religiös, utan samtidigt gick hela Sverige från att ha varit en av världens starkaste förespråkare av muhammedvitsar, rondellhundar och yttrandefrihet till varje pris till att nu vara landet där studentsittningar alltid skall vara PK! Året är 2011 och jihadisten Birgitta Olsson (Fp) bränner Hallands Nations gröna (eller var den blå?) flagga i Bryssel. TEXT: HAMPUS HOLMER 5

6 bulletinen Bulletinen Äntligen! Locus i Malmö är invigt och överlämnat till studenterna. Nu är det fritt fram för förslag till aktiviteter i vårt nya hus. Engagera dig! Ljuset har kommit till Lund Och innan vi slutar får vi inte glömma att påminna om att det snart är lucia igen! Valresultat Valet till MF:s fullmäktige är nu genomfört. Tjugoen ordinarie ledamöter och fyra suppleanter valdes att representera kåren. Av 1426 medlemmar valde 526 att utnyttja sin rösträtt, vilket gav ett valdeltagande på 36,9 %. För vi har tagit studenten.. eh examen! Den 3:e juni är det dags för examensfest. Klockan 23 slår portarna upp på AF-borgen och festligheterna kan börja! För underhållningen står storband, DJ och Läkarrock. Din biljett som medlem kostar 120 kr och för icke-medlemmar 150. Var du köper den? Ja på såklart! Allas vår favorithjärnforskare ännu större Som nionde svensk och andra lundaprofessor har Anders Björklund blivit invald i National Academy of Science i USA. Det prestigefulla sällskapet instiftades av Abraham Lincoln och är lite av forskarnas kändisställe. De har över 200 nobelpristagare som medlemmar och Anders, som ju fick BMC byggt för att förmås stanna i Lund, väljs nu in för sin forskning som ledde fram till att man kunde transplantera dopaminproducerande celler till parkinsonpatienter. Inte illa av vår famösa lärare, tänk på det nästa gång du skrattar åt en föreläsare som säger amfét-amin. versitet att förlägga ett nytt cancercentrum. Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper Tandem utan MF Återigen har ett av studentlunds galnaste upptåg gått av stapeln, tandemstafetten. 21 bussar och drygt tusen studenter tog sig till Göteborg och intog Götaplatsen för att sedan cykla tandemcykel hem. Efter ett par discostopp, frenetiskt hejande och ändlöst dansande kunde de glada deltagarna efter drygt 30 mil och 33 timmars oavbruten fest välförtjänt bada i Lundagårds fontän. MF var inte med. Skandal tycker Sonden. Klart och betalt Eller typ i alla fall. Ideon Life Science Village blir Ideon Medicon Village och har fått en VD. Det handlar om Astra Zenecas gamla lokaler i Lund som köpts av Mats Paulssons stiftelse. I byggnaderna planerar bl a Lunds uni- Sonden frågar TEXT OCH BILD: HANNA DANIELSSON Vad vill du helst förändra i kåren? Caroline Whitlow, T2 -Jag vill ha fler programöverskridande aktiviteter! 6 Annie Karlsson T2 -Varför är inte Medicinska Föreningen med i Tandem? Vi vill ha en egen buss till nästa år! Caroline Örtenblad, T3 -Mer öppet mot studenterna och mer information om vad kåren gör. Ett öppnare samarbete med de andra programmen. Bahast Biuk, T1 -Fler Kafferep med kaffegök, mer gök! Anton Jarnheimer, T2 -Mer Naket Josef, T8 -Byt sondenredaktörer.

7 What matters most by Hannany D. Plötsligt bara hände det. Senvintern blev försommar. Gröna, nyutsprungna blad på alla träd, fåglarna sjunger för att överrösta rivalen två björkar bort och det börjar dyka upp likbleka ben i små shorts och kjolar överallt i stan. Och med detta kommer inte bara stekarna i dyra brillor, utan också humörsvängningen. Plötsligt känns livet värt att leva igen. Vi tittar upp mot solen och säger aaaaaahhh. Vi ler mot folk vi möter på gatan, bara för att det är en så härlig dag. Det är som en nyförälskelses första pirrande fas och precis som med kärlek, måste denna generella förändring i antal leenden per capita vårdas ömt! Det gäller att lära sig att övervinna sina egna och andras irritationer för att bäst kunna njuta av vårens fröjdefulla tid. För humöret, det är minst sagt ombytligt. Upp som en sol och ned som en pannkaka, plötsligt är du som afrikanska savannens värsta åskoväder. Men om det är någonting ni ska ta med er i livet, är det att inte låta dessa humörets nycker förstöra ert fina flow! Vi människor har ju privilegiet att välja våra tankar (oavsett vad vissa föreläsare hävdar). Vi kan ruska av oss motgången, men ofta är vi lata och gör det som är lättast, vi fortsätter vara griniga likt en femåring i kön på Ica som inte kommer få något Kinderägg. Men den lättaste utvägen är inte alltid den bästa! Just därför vill jag utmana er alla som vågar, att ta kommandot över era dippar! Jag lottar ut mina urfina, vita, vida byxor från förra numret (de jag har på bilden!!) till den läsare som skickar in bäst berättelse om sina upplevelser! Så kom igen nu! Ansträng dig för att ta alla motgångar med klacksparken du bara trodde Zlatan kunde sätta, och gå vidare med högt huvud och lätt sinne. Det kanske inte fungerar första gången, men ge inte upp! Förändringens tid är här! Låt dig ryckas med och gör livet underbart varje dag. I dare you! Heta Listan Gambro Lundia AB Brännan. Fräsch, gyllene, sommarsnygg. Solen är här, inga ursäkter för blek hy existerar. Mood rings. Kommer ni ihåg ringarna man hade i mellanstadiet som sades ändra färg efter humöret? Det vore fruktansvärt praktiskt ibland, antingen för att kunna läsa av de som ännu inte lärt sig styra sina humörsvängningar och veta hur man ska tackla dem, eller för att se om till exempel chefen är på extra bra humör så att man kanske ska passa på att be om den där löneförhöjningen. Jag tror att de skulle göra underverk även i vår moderna tid, post-90talet! Hoppa fallskärm. Den perfekta dejten i vårvärmen. Du får se vad ditt span egentligen går för i läbbiga situationer, samtidigt som ni kanske får ett minne att dela för livet! (eller så vet du att det är dags att fly illa kvickt om han/hon ligger på golvet och gråter efter mammas varma famn när det är dags att kasta sig ut ur planet!) Your home of INNOVATION You inspire We innovate 7

8 sonden debatt Den etiske forskaren Om varför den amoraliske läkaren är ett hot både mot sig själv och mot sina patienter. Per Arvidsson förespråkar att mer utbildningstid ska läggas på etik. Det är inte vårt jobb att ifrågasätta, bilda opinion och vara samvetsömma. Vi ska utföra det som lagen kräver av oss. Orden ovan kommer från en läkarstudent ungefär halvvägs genom utbildningen. De yttrades i samband med en diskussion som handlade om de etiska problemen med svensk abortlagstiftning. På ett mycket elegant och sammanfattande sätt belyses problemen med den amoraliske läkaren. Det finns en mycket utbredd missuppfattning bland läkarstudenter. De har bilden av vården som en slags fabrik där sjuka människor är råvaror som ska förädlas till friska medborgare. Läkarens roll i detta maskineri är att medelst laboratorieprover och bildundersökningar utröna vilken eller vilka biokemiska processer som just nu inte harmoniserar med sin omgivning, och korrekt åtgärda dem. Man har en oerhört stor tilltro till vetenskapen och dess förmåga att kvantifiera, systematisera och inringa alla de problem som drabbar patienterna. Vissa jag talat med menar att den vetenskapliga metoden är vårt enda tillförlitliga verktyg för att förhålla oss till omvärlden. Och förvisso har den biomedicinska revolutionen fört med sig fantastiska möjligheter och öppnat oanade dörrar! Våra far- och morföräldrar växte upp i en värld där upptäckten av penicillin förvandlade en halsfluss från ett potentiellt livshotande tillstånd till en bagatell. Idag har vi monoklonala antikroppar, gammaknivar, syntetiska ledkulor, elektroder i basala ganglierna och fyra olika styrkor på kortisonsalva för utvärtes bruk. Nyttan av denna utveckling skall ingalunda förringas. Men medaljen har en baksida, en baksida som riskerar att skada både patienter och vårdpersonal. Vetenskapen är omoralisk har jag hört sägas, men det stämmer inte. Vetenskapen är amoralisk, i det att den inte tar ställning i moraliska frågor. Omoral är motsatsen till moral, som ont står i förhållande till gott, men amoralisk är den som inte har någon moral. Den biomedicinska vetenskapen syftar nämligen inte till att svara på frågor om gott och ont, rätt och fel. Den handlar om det vi kan mäta, väga, se och känna. Den handlar om dubbelblinda randomiserade prövningar och om reproducerbarhet, om behandlingseffekt och långtidsöverlevnad. Det 8 krävs inte särskilt mycket reflektion för att inse att vetenskapen är ytterst begränsad till sitt omfång. Det måste den naturligtvis vara för att fungera. Vetenskapen kan inte säga vad som är gott och ont, ej heller kan den säga vilken tavla som är vackrast eller vilken kompositör som är bäst. Men vad blir konsekvenserna av denna insikt? Hur ska vi ta ställning till vetenskapliga rön och resultat? Är det vetenskapligt bevisat att man bara ska lita på vetenskapen? Låt mig ge ett magstarkt exempel hämtat mer eller mindre direkt ur verkligheten. Läkarstudenter bör lära sig etiskt resonerande, menar skribenten. Ett parti i en demokrati går till val på att man ska återupprätta nationens forna stolthet och styra upp de raserade statsfinanserna. Partiet gör en jordskredsseger i riksdagsvalet. Trots att de inte omgående får egen majoritet, får de tillräckligt stort inflytande på alla plan i samhället för att de ska kunna omsätta sin plan i verket. Partiet har nämligen inte varit helt tydliga med hur de tänker fylla på statskassan. Man fördelar stora summor pengar till forskare som studerar olika former av medfödda missbildningar. Dessa forskare konkluderar att det mest samhällsekonomiskt effektiva är att göra sig av med alla medborgare som har en viss sorts missbildning. Eftersom forskarna är amoraliska, uttalar de sig inte om huruvida detta är en schysst grej att göra. Det är ju inte deras ansvar. Efter ett brandtal i plenisalen är de flesta övertygade om att vägen framåt går genom systematisk effektivisering av befolkningen. Statsfinanserna är ett tungt vägande argument, och det är ju bevisat att den sjukaste tiondelen av befolkningen står för 90 % av sjukvårdskostnaderna. Således stiftar man en lag som säger att alla med kromosomdefekter skall avlivas. Nu sitter du i din soffa och tänker att exemplet ovan aldrig kommer att upprepas. Vi har alla läst 1900-talshistoria och vet varifrån berättelsen är hämtad. Men vad har du för grund för en sådan säkerhet? Är det din klasskompis vi ska utföra det som lagen kräver av oss som står upp för den svages rätt i samhället? Är det ditt solida grepp om etiska resonemang som gör att du kan ta ställning mot sådana idéer? Den amoraliske läkaren den rent vetenskaplige läkaren kommer inte särskilt långt i kampen för patienternas rättigheter. Den amoraliske läkaren har förkastat läkekonsten och sällar sig i ledet av människor som gör vården till ett beställningsmaskineri. Läkaren ska inte ta ställning eller låta sina värderingar påverka vården. Den som tycker att jag överdriver hänvisas till debatten kring rätten till samvetsfrihet som rasade i media för några månader sedan. Om vi som läkare inte är samvetsömma, inte låter våra värderingar påverka vården, försöker vi lämna över allt ansvar i svåra etiska frågor till någon annan. Ibland kan vi säkert komma undan med det. Frågan är om vi kan försvara ett sådant beteende. Hur gör vi då för att fatta kloka beslut i etiskt komplicerade situationer? Vi ska naturligtvis ta hänsyn till vad vetenskapen säger oss vi ska inte utföra ingrepp som är övervägande skadliga för patienten, och vi bör inte neka patienten vård som rimligen är till gagn. Men vi bör i detta också lyssna till våra samveten, och våga diskutera dessa svåra frågor sinsemellan. Vi behöver en god grund för våra etiska ställningstaganden, en grund av både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. I nuläget bedrivs det försvinnande lite etikundervisning på grundutbildningen, vilket riskerar att reducera den framtida läkarkåren till en grupp välbetalda tyckare. Vi behöver möjlighet att gemensamt diskutera svåra frågor i klassrummet, långt innan vi ställs inför den kliniska verkligheten. Att man på de första prekliniska terminerna får några tillfällen att i helklass diskutera några paradexempel är en god början, men det är inte tillräckligt. Målet bör vara att utbilda etiskt medvetna läkare som är kapabla att fatta väl underbyggda beslut i läkekonstens anda. Det innefattar både biomedicinskt kunnande och en genuin medmänsklighet med respekt för det mänskliga livets värde. Det borde inte vara omöjligt att upp nå. TEXT: PER ARVIDSSON

9 sonden debatt 21 st Century medicine: patient vs planet Robin Wilson studerar Master of Public Health i Malmö och skriver sitt examensarbete om hur sjukvård och sjukhus kan bli mer ekologiskt hållbara. Have you ever been at a party with an environmentalist? One minute everyone is having a great time, the next, after you ve accidentally asked about his or her thesis topic, you re talking about apocalyptic earth. So often when we think about climate change, the implications seem so catastrophic and the challenge so overwhelming that it s easier to throw our hands up in the air and think what s the point? The point is that if we act now, we have a chance to make the world a healthier place and didn t we get into this area for the sake of helping people? Health care is going to face some big changes in the future. Next time you re in a clinic or inside a hospital room, try taking the what here isn t made from fossil fuels challenge. Gloves, syringes, IV drip lines, medications, sharps containers, operating gowns, garbage bags, furniture all of it is in some way derived from fossil fuels. According to the International Energy Agency, we passed peak oil production in Right now we re in a plateau but the decline in production is inevitable. When less oil is available, the demand will increase and so will the price. Medical equipment is only going to get more and more expensive. While better technology will help, it s not going to keep pace with the additional problems climate change will create. With scarce resources, care professionals are going to face new challenges about how to allocate efficiently and effectively. The Hippocratic Oath states, First do no harm but to whom? The patient in front of you? The population? The natural environment that sustains the patient and the population? The medical model has long been based around a patient-centered approach, but is that realistic? In our globalized world, our actions and decisions have far reaching implications on others and the environment. Does the health and well being of certain groups of people have to suffer so that we, in a wealthier part of the world, can live longer and be healthier? Let s go back to gloves. Hospitals go through thousands of gloves per day and while the benefits they have for protecting both the patient and care provider are obvious, what about the people who make the gloves? Or the trees that the latex is harvested from? Often these products are purchased for the cheapest price at a minimum standard of quality without considering the welfare of the producers. We demand that health professionals in high-income countries are protected from workplace hazards, but we support, with our dollars, substandard conditions for low-income country workers. And unless the cheaper gloves come from a sustainably managed forest, biodiversity losses and soil erosion can create a public health havoc for the surrounding community. Is there a solution? Fair trade gloves are one option. They ensure better working conditions and a fairer wage for workers and limit the environmental damage. The downside is that they are likely to be a little more expensive. This makes it a complicated decision in our fiscally challenged times: do we spend more money on gloves, taking it away from another patient resource, or do we continue with the status quo and perhaps try to make a difference somewhere else? Jessica Pierce and Andrew Jameton have written an excellent book called The Ethics of Environmentally Responsible Health Care which discusses the ethical dilemmas that health care professionals and public health systems are going to face in the future. Gloves are only the tip of the iceberg, however they argue that a system more conscious of the environmental impacts of health care does not have to comprise the quality of patient care. There are so many small changes that can have a huge impact on reducing the environmental footprint of the health care sector. Serving local food and reducing the amount of meat served would reduce emissions, boost the local economy and be better for the patients. Green hospital buildings with more natural light would aid patient recovery but are obviously more expensive. We cannot afford to continue polluting our planet. Without clean air and water and healthy soil, the human race will not thrive or survive. It s time to start advocating for a health care system that acts in an ethically and environmentally sound way. If you have an idea for how something can be more sustainable, talk to someone about it, it may not be that hard. In the meantime, try making your impact a little lighter: recycle your paper or plastic waste at home if the hospital/clinic doesn t have different bins; eat more local, seasonal food and less meat; and if you see things left on unnecessarily (*cough cough* desk lamps or computers left on at the library ) turn them off. We may have tough decisions ahead, but hopefully those decisions can benefit not only the patients we see, but the larger population and the natural environment as well. TEXT: ROBIN WILSON 9

10 dokument utifrån Nykolonialism Under november månad besökte en delegation för medicinska fakulteten i Mbarara Lunds universitet. Som en del av detta besök fick de träffa studentorganisationen som vid denna tidpunkt råkade utgöras av Karl och Karl. Detta föranledde ett besök vid Locus Medicus Lundensis till vilken tidpunkt singoalla införskaffades och kaffe kokades. Diskussionen kom mycket att handla kring studentorganisationer och deras potential i fakultetens utveckling, samt olika studentproblem på de olika platserna. Vicedekanus hade bland annat upplevt en tydlig sänkning i studieresultat i korrelation till när partner införskaffas hos de unga ugandiska studenterna, detta orsakade förenande skrattsalvor. Inbjudan till Uganda utfärdades och vi for under mars månad. Snabbt kom vi att stifta bekantskap med den östafrikanska matkulturen, via en vägkrogsbuffet. Det potatismos som vid anblicken gladde Karl så mycket kom snart att förvandlas till en symbol för vånda. Detta utgjorde precis som erfarna äventyrare erfarit såklart Matoke, eller kokbananmos (kokas under lång tid på konstanta 70 grader celsius för att antaga den perfekta matoke-konsistensen, vilket också givit upphov till det klassiska ordspråket More fire won t get the matoke ready, vilket används som en ursäkt när någon stressar dig), som också är en klassisk specialitet. Vi anlände med vår chafför Issa och stadsjeep till bostaden vilket visade sig vara en enligt svensk stil inredd villa, på ett föredömligt sätt inmurad med glaskross på kanterna och en trädgård. Hjalmar Söderberg-planschen åkte upp direkt i Karls rum. Vi hade här en trevlig vaktmästare vid namn Mugabe, samt ett flertal vakter som avlöste varandra vid porten, varav en visade stort intresse för att pröva olika ringsignaler på mobilen. Snabbt mötte Karl sin motsvarighet i Mbarara, som vid namn Peter styrde the medical student association. Man hade en stark tradition av insparksaktiviteter för nya studenter, ett idrottsutskott, en större fest varje vår på fin lokal i staden, och en del lite mer löst anordnade sociala aktiviteter. Men självklart bedrevs även 10 utbildningsbevakning. Det var här vår uppgift kom in, genom att diskutera studentrepresentation i fakultetens olika ledande organ, för att ta del av utvecklingen av utbildning. Detta tog studenterna emot med stor entusiasm, då stort missnöje fanns i vissa delar. Fakulteten var också mycket positiv i de samtal som fördes, och vi samförde de två parterna för ett mycket givande gemensamt samtal innan vi lämnade. Låt oss därför återgå till den ugandiska menyn. Något som också är intressant är hur linjärt restauranger lägger upp sin traditionella ugandiska meny. Man väljer ris, matoke, chapote, irish (potatis), eller en mjölröra. Ofta flera av dessa. Sedan väljer man gryta till detta, ofta flera, bestående av bönor, kyckling, biff eller fisk. Sedan häller man jordnötssås på. Denna jordnötssås är mycket intressant då man behåller en del av skalet på jordnöten, vilket gör att såsen blir lite lila. En dag åkte vi ut i naturen för att titta på djur. Både Karl och Karl blev dock mycket besvikna då djuren inte alls kom fram för att hälsa eller rufsa sina huvuden mot våra trygga famnar utan sprang ifrån vår stadsjeep hela tiden. Fotoserien består sedmera av djurbakdelar endast. Dock hittade vi i jaktstugan en fantastisk uppsättning fåglar. Dessa fåglar hade ett mycket ovårdat utseende. Peter följde också med, men ville hellre prata om P Diddy än om den afrikanska faunan. Karl gillar ju inte ens P Diddy. Senare en kväll följde vi på inrådan av Peter med till Heat, vilket var den heta klubben i stan, eller snarare en bit utanför. Detta var trots sin ocentrala placering sannerligen en imponerande instutition med levande eldar, rejält ljudsystem och hyddor som serverade sprit. Här såg vi tre damer med västerländskt utseende och enhetlig batikklädsel och flätor. Vid närmare introduktion visade de sig vara sociologistudenter från Göteborgs universitet. De verkade inte tycka att det var så trevligt att träffa oss. Förutom att i solnedgången jaga Afrikas mest exotiska djurarter med stadsjeep, och hänga på utomhusdiscon fördrev vi våra dagar på Mbarara University of Science and Technology, MUST. Ett universitet som i övrigt kunde stoltsera med det otroligt fyndiga mottot Succeed we MUST, taget direkt ur Star Wars. Vi försökte att närvara vid så många föreläsningar som möjligt. Tråkigt nog var det lika vanligt att föreläsaren dök upp som han/hon uteblev. Detta resulterade dock i att Karl fick spela barfotafotboll på det gröna gräset. När vi anlände till Uganda och Mbarara var det valtider. Det nationella presidentvalet hade precis avslutats med Museveni (även känd från youtube) som segrare. Än mer spännande var dock det kommande kårvalet. Vem skulle vinna? Vem skulle bli PR-ansvarig? Skulle kårvalet riggas igen som det gjordes föregående år? Och framför allt kanske, vem riggar ett kårval? Drömmen om att komma som första västerlänning till Mbarara gick i kras omgående. Redan i visumkön på flygplatsen hördes bräkig skånska och Karl sprang in i en sjuksköteskestudent (den enda i scrubs) som härstammade från samma lilla småländska samhälle. Första dagen på klinik sprang vi dessutom in i två Harvard-läkare (vid namn Ari och Seth) iförda handsydda loafers, handsydda rockar med handbroderade namn samt handknutna flugor ovan rutiga skjortor. Dessa gillade inte att nudda patienter utan spenderade sina dagar mest med att bläddra på sina iphone 4 med oxford handbook of clinical medicine och peka. Karl blev självfallet mycket avundsjuk. 10 dagar senare styrde vi så hem mot slätten igen, detta efter att så när ha blivit arresterade på ytterst oklara grunder, och Karl mutat sig ur situationen för motsvarande 14 SEK (vilket visserligen gjorde att polisen blev ännu surare). Förhoppningsvis tillförde vi något till våra Ugandiska kollegor. Medicinska Föreningen ser fram mot en ugandiskt studentdelegation, förhoppningsvis redan under hösten, och kanske till Corbalen. TEXT: KARL OCH KARL

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 & ANNAT SKOJ

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 & ANNAT SKOJ SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 3 2013 S O N D E N @ M F S K A N E. S E U T B Y T E & ANNAT SKOJ VI GER TILLBAKA! Som regional bank tar vi aktiv del i det lokala samhället

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör 1 panorama.lupef.se ledare 03. I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi använts i riksdagsanföranden mellan 2002

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel 03/2010 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel CHEFREDAKTÖR Isabell Mattsson chefred@shs.fi

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com SOLUTIONS Hello Yoko! I m afraid I m not so good in english but I ll try to write this letter myself anyway. My name is Fia Sandlund and I m an artist from Sweden. I saw the video cut peace in Oslo two

Läs mer

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL L E D A R E & R E D A K T I O N Vad vore livet utan interaktioner?

Läs mer

H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår 04/2011 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Matköerna på Amica Vad säger Amica om kösystemet och den omdiskuterade kvaliteten på maten? s. 10 Att rätta tenter kan göra en tokig Åke Finne, Susanna

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå Inblicken nummer 1/2012, årgång fjorton I det här numret... Nationella prov Varför finns de och hur känns de att göra? Gymnasieelever visar framfötterna Redovisning på högskolan, och i London Att veta

Läs mer

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Avslöjande FLOW En medlemstidning från SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening ANSVARIG UTGIVARE Johan Plate TRYCK Trydells Laholm OMSLAGSBILD

Läs mer

Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn

Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn 2 Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn EX0324 Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet 2008 Ilona Stehn Title in English:

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige PWS-bladet nr. 16 TAIWAN - Sjunde internationella PWS-konferensen 2010 hölls i Taiwan. November 2010 Välkommen till Byrackans Hunddagis Tonårsäventyr för Martin, Emmy och Ida med familjer Familjeträff

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA STUDENTTIDNING NUMMER 74 ÅNGESTEN

MALMÖ HÖGSKOLA STUDENTTIDNING NUMMER 74 ÅNGESTEN MALMÖ HÖGSKOLA STUDENTTIDNING NUMMER 74 ÅNGESTEN 08 Brevfilmarna EX-IT 24 Skalbaggen 34 Det hade känts bra om ni hade skrattat nu T e x t: Nik l a s l in derot h il lust r at ion: a NNa björck 12 LLOJD

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 4 03-04, Årgång 9, Upplaga: 250 exemplar

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 4 03-04, Årgång 9, Upplaga: 250 exemplar Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 4 03-04, Årgång 9, Upplaga: 250 exemplar I läsårets fjärde skoltidning har vi koncentrerat oss LITE på påsken. Vi låter er också läsa lite om våren, skulpturlekparker,

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer