Västerbottens län. Jämtlands län. Öst ersundskretsen (22) Sollefteåkretsens lärareföre= ning (r7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbottens län. Jämtlands län. Öst ersundskretsen (22) Sollefteåkretsens lärareföre= ning (r7)"

Transkript

1 Soefteåkretsens ärareföre= ning (r7) Ordförande: A. Erzcsson. Andersson H, 42, R Bergh And., 61, G Ericsson A, 57, Mutrå Eriksson E M, 63, Björkå bruk Fahen B E, Resee Forse Andreettn, L Harin Abr., S Högin J, 53, L Janzon N, 66, S Löfgren S, 54, G Näsund E, 49, S Strömstedt O, 53, Näsåker Söderberg M, 53, R Uin N, 5 r, Mutrå Undin J A, 61, Edsbordet Vain A O, 55, L Ödund Tida, S [G = Graninge, L = L å ngsee, R = R ådom, S = Soe fteå) Jämtands än. R.agundakretsen (r 4) Ordförande: Oof Byst ro m. Backman M ärta, 63, P Byström Ester, fru, K Byström O, K Ericwn E G, K Fämström Hanna, 77, P Hären O A, P Isaksson Greta, 7 ~, P Jansson Tea, H Nisson Agne5, 77, R Nyander E, R Osson Kristina, j 7, R Vestrin Ester, 77, P Vestrin N A, 34, P Östberg Maria, H [H = Håsjö, K = Käarne, P = På gård, R = Ragunda] R.efsunds pastowats ärare= förening (25) Ordförande: O. Osson. Aenius C E, Nyhem Andersson Karoina, B Andersson Kristina, Pigrimstad Berg Aug., Våhe Broddesson P, hemm.-äg., Skurun, Bs Daniesson Sema, Dockmyr Fadvad I, inspektor, Bs Fadvad O E, faktor, Bs Henriksson P, hemmansäg., Ammer, S Håkansson J O, hemm.-äg., Döviken. Refsnnd Ka Matida, S Larsson Ama, Nyhem Larsson L E, kyrkovärd, Våhe Linde Marta, S Magnusson Kristina, Gäö Nisson O, ;yrkovärd, Sösjö, B Osson O, B Persson Lydia, Grimnäs Persson Anna Kr., Bunge, Våhe Schwan Kristjna, B Svensson E, hemm.-äg., Mägåsen, B Svensson Tida, Bs Tiren O, kommini3ter, B Vikström L eon., fanjunkare, Grimnäs Öbman K, faktor, Nyhem [B = Bräcke, Bs = Bodsjö, S = S tafn e) Södra.Jämtands kretsföre= ning (r 8) Ordförande: J. Skå'rdz"n. Bromee J, riksqagsman, Ha Dagren P A, Asta Eriksson E, skoråd, Bingsta, S Hermansson oth., Rätansbyn Jonsson A, Asarne Kärrander Bernhard, Näs, Å sta Lindqvist M, f. d. ska., Ha Magnusson Margreta, H~ :Mattsson A, andstingsm., Saom, Kårgärde Nisson Ida, Köfra Nordien A, komminister, Ha Noring P J, Ha Obbarius Hedvig, Ho Osson Ingeborg, S Osson Emma, Vigge, Ho Ryden P A K, Å sarne Skärdin J, Ho Vagenius P, kyrkoh., H0 [Ha = Hackås, Ho = Hof-verberg, :::> = Svenstavik) Öst ersundskretsen (22) Ordförande: Dav zä Foden. A nderssan-friberg P, Asen Baddund E, 46, R Bredberg J E, 65, Aspås Byström T eka, 76, Ö C hristensson -C, 7 2, Ö Damberg I-Iima, 67, Ö Ekberg Anna, 67, Ö Foden David, 57. Ö Forsgren E, 43, F rösön, Ö Hassegren Maria, 66, seminarieär., Ö Jakobsson Sofia_, 7 I, Brunfo Larsson A, 57, Ås Ljungberg Huda, 70, Ö Lysen M, 47, ö Nisson Brita, 7 r, R Nisson F, 55, Nädeu Osen Kristina, 78, R Osson A, 68, Brunfo Osson Kristina, 7 z, Ö Roman Oava, 6o. Ö Ryden J A, sr, Ö Vagenius Ida, 7 5, R [R = Rödön, Ö = Ös tej s und] Västra Jämtands kretsförening (38) Ordförande: Georg Svå'rd. Afving P, /O. A Amström Sofia, 7 I, U Andersson Brita, 68, Trångsviken Andersson Kristina,.72, Mr Andersson-Bergund Kristina, 64, H Baer H V, 63, Ka Brandt Maria. 7 5, Mr Daniesson Karin, 7 s, U Daniesson Katarina, 67, Å Edhom L, 50, O Edin P, 53, U Eriksson G, andtbrukare, M Erikson E, 68, v. pastor, O Forsgren E M, s I, A Ha I-Iima, 78, O Hamberg E, 75, A Hansson N, 73, Mr Hedin Margreta, 64, U Hutgren Lovisa, 66, M Hutgren Sofia, 77, Sved je., Bnmf.o Jakobsson Oivia, 74, M Kårfedt Emma, 65, D Laaoder A J, 68, H Lindhom J P, 31, H Lundqvist P J, 6r, D Mesch V F, 64, Hjerpen Mound O V, 70, O Nonman G V, 35, kontr.-prost, H Osson E, Mr Persson O, 46, U Risund Kerstin, 51, Å Simonsson Anna, 74, Vane, Näden Skoog Mina, so, M Stenqvist S, 68, komminister, D Svärd Georg, 47, Å Svärd Margreta, 57, Å nn Vestin L O, 69, Mr Vimmercranz Fredr., 59, kyrkoh., A [A= Asen, D = Duf'e d, YI = VJörsi, Mr = VJattQar, O = Ofrerda, U ~ Un de t såker, A = Åre] Västerbottens än. N ordrnatings ärareförening (19) Ordförande: I. Edv. Dadstro m. Bergmark Georgina, Lögdeå Bergstedt Georgina, Hörnsjö Dahström I Edv_._. 56, Vaen Forsgren Maria, 63, Håkuäs Gren Emma, 69, Bredvik Hamrin Oivia, 68, Rundvik Hedberg Emmä, 79, Moby Hänström Agnes, 7 4, Ny åker Jansson Jobanna, Rundvik Larsson Jobanna, 59, Rundvik Mörtsei Een, 73, Mo sågverk Norman Nancy, Brattsbacka Nygren Emerentia, Ängersjö Sjödin O, 6o, Mo sågverk Sjöund Nis, 56, Oofsfors Vinnberg J osefina, 6 3, V aen Åden Märta, Baggård Öberg Huda, 70, Brattfors Öman Anna, Taberg [Aa med postadt ess: N ordm' i ng ] J Umeåkretsen (2S) Ordförande: P. A. indh{(m. Andersson Sema, 65, U

2 11 ' L.oo.!!' :! t r :: Bergström Maria, 63, U Bäckström Huda, 63, U Degerman C E. 49, andsförs., U Gas Hemer, 53, U Hansson J, skoråds., 47, S Homgren O, skoråds!., 58, V Johansson Abertina, 67, U Kjein A, 58, andsförs., U Konradsson Fanny, 8r, V Linder Hida, 6 r, andsförs., U Lindhom P A, 56, V Lindström Anna, fru, 46, U Lundin Sema, i9, S Lundgren Naema, 73, U Lundström Tida, 59, U Löfroth Matida, 72, andsförs., U Nordmark Emiie, 62, U Nygren J R T, 78, V Pahberg Herman, 46, Säfvar Schödin Nis, 73, S Schöufedt Henny, 68, U Segr~n Juia, 70, U Svedberg F, fokskoeinsp., 67. U Söderström E R, 78, Anön [S = Spöand, U= Umeå, V= Vännäs] Norrbottens än. Lueå skoförening (25) Ordförande: Hf. Fj'estriim. Bedoire Siri, 7 8 Bohin. O, 74 Bäck Hidegard, 74 Dah Hidur, 70 Forsen A, 64 Fje!ström Hj., 59, pastorsadjunkt Gunnarsson J, 7 3 Haborg P Hein J G, 52, boetryckare Homgren P A, 3 r, sjökapten Lagermark J A, 46, ektor Landström G, 7 4 Lindgren C D, 6o, bankkassör Lindgren H, 74, red.-sekr. Noreius G, 6r, ektor Nordund P A, 70, åkare, B Nordund A, 61, fru, B Sahström Fr., 63 Saomonsson S, 67, red.-sekr Svedin N, 61, magistratssekr. Thorsund J A, 53, öfverots Vahgren A, 44, tuförvatare Vester O A, 52, kontraktsprost Vester O E, 74 Åhrström O, 5 I [B = Boden; aa öfrig a me d po. t adress Lueå] Öfverkaix ärareförening (zo) Ordförande: P. A Atin. Ah.en O, 56. komminister, Ö Atin Anna, 64, fru, G Atin P A, 67, G Bergman,Aida, teefonförest., Ö Björingsson Hj., hand!., Ö Bomstedt J P, 49, Ö Carsson Hidur, Ö Davidsson Aida, 74 G Engström L H, 58, s, artbyn Engström J A, Jouksenki, Öft ertorne;'\ Fak Hima, 76, Ö Fak A, Ö Johansson A, 74, Ö Larsson N H, 76, Ö Matbein Bida, Säivis, Hap::nanda Nisson Kristina, 69, Ö Nordmark A, 57, kyrkob., Ö Strandei Hida, Öfvertorneå Svenonius Gusti, Ö Vikman Jenny, G [G = Gyjen, Ö = Öfverkaix] Stockhoms stad Stockhoms än Uppsaa än ' Södermanands än 1 Sammandrag. Östergötands än Jönköpings!in Kronobergs än _ Kamar än Gotands än ! Bekinge än ! Kristianstads än Mamöhus än ' Haands än ' Göteborgs och Bohus ån _ 1 Äfsborgs än Skaraborgs än i 6~::r~~~~-~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ t Västmanands än 1 Kopparbergs än Gäteborgs än Västernorrands än ' Jämtands än Västerbottens än Norrbottens än A 1 Ökning + eer j "ta "''"''"'" - kretsar j medemma r / kretsar medemmar I r r99 +r I r r I I) r r +56 ro ) +r r s ro r i I ,3 r s + I / ----~S~t-n_n_n-1a--~----~--~~--~----~----~~ r) Häri äro inberäknade 29 inom Mamöhus än boende medemmar, hvika tihöra den under Kristianstads än förda Åstorpskretsen. 2 ) Häri äro in beräknade 12 inom Värmands än boende medemmar hvika tihöra den under Äfsborgs än förda Markernas ärareförening. ' ( -88-

3 11! 1: 1.' :: 'i Afabetiskt register öfver kretsarna. Baebygds Bonäs-Arbrå Borås B räkne-hoby Burs och Hemse Daga D.aa-Husby _ Eksjö _ Ekshärads Fakenbergs Faköpings Fau Feingsbro _ Fiipstads bergsags Finspåags Frosta... Frändefors Frökinds Färentuna Färs Gisaveds Grythytte _ Gudmundrå _ Gudkrokens Gåshorns Gäfe Gärds härads Gåsene Göteborgs Hagunda Hamstadstraktens Harjagers _ Hedemorn Hedesunda _ Sid. Sid. Sid. Abo-S. Gärds 36 Hesingborgs Aingsås S 7 Hessiehoms Abo Hie Aerums Hisiogs Askers 6S Hoburgs Askim-Säfvedas S I Hofva ~ -- Aspeands Homedas Bankekind-Skärkinds 15 Härnösands _ 8z H ögsby _ :j:;: j~--~~~~~~~~~:~ ~~~~ 32 Höks _ Bekings östra _ 29 Kamar-N. Möre 57 Karshamns 8o Karskoga ss Karskrona 30 Kinda 2S Kinds.. I I Kinte Komårds Konga Kristianstadsortens 49 Kuens o Kungsbacka 7 S Kde 7 I Lundskrona 65 Lerbäcks _ I S Lidköping-Skara 44 Linde 56 Linköpings.. 6o Linköpingstraktens 6 Ljusnarsbergs 43 Ljungby Lueå Lunds... Ss Lyckeby _ 62 Lysekistraktens _ 65 Lödöse-Torskogs 7S Mamö Mamöortens 59 Mariestad-Kinnekue S I Markernas Meersta Medepads 48 Meersta Rosags 4S Misterhus Mjöbyortens 78 Motaa Musjö M~nka ~jungby 32 7S Monsteras Nedan-Sijaus 76 2S N ed re Fryken-Äfdas Njurnnda Nora S4 Norbergs Nordmaings 87 4S N. V. Närkes N. Ö. Rosags 7 3 I N. Ö:.. Uppands S 66 N. BJare N. Fjärdhundra 73 1S N. Gästrid:mds 79 S8 N. Hesingands _ 8 r 2S N. Rasags I4 N. Tjusts N. Vedbo-Ydre N. Åsbo N. Öands S I Norrköpings I 3 55 Norrvidinge N Grrvikens S Nors 5 S Nyköpiugs 10 7 r Näsutns I6 Okome I 6 Onsjö Oppunda 44 I 2 2 r Orsa SS Orusts o. Tjörns Oskarshamns Ousby Raguncia Ramsbergs 86 7 r 40 Refsuncs S6 40 Rekarne I 2 61 Riseberga S Roma S2 Romee Ronneby Rönneberg-S. Luggude 46 I 7 Seminghundra ~ I7 Simrishamns 37 s kinnskattebergs Skyt ts _ Skäderviks Sköfde Sköns, Anö o. Timrå Site Smedstorp:;ortens Soefteå Soentuna _ Steneby _ Stockhoms Stora Meösa Strängnästraktens Ströfvestorps Sundsvas Sunne S. V. Närkes _ S. V. Cppands S. Ö. Närkes S. q. Skånes, S. O. Värmands S. ö. Ångermanands Svedaaortens _ Säfsjö... Söderaa Söderhamnstraktens Södertörns S. Daarnes S. Gäsridands S. H esingands S. Inands _ S. Jämtands S. Marks S. Möre S. Närkes S. O and ::. Sid. j 72 S. Rasags 39 S. Tjusts 4S S. Västmanands 6r S. Öands _ 8 3 Sövesborgsortens 29 Tierps 37 Torna S6 Torps och Borgsjö 6 Torsburgs SS Torups Trosatraktens _ 68!unaän-Sevede I I Tvea z Ueruds S 3 Uricehamns 64 Umeå 67 Uppwa Uppvidinge 6S Vabo 3 7 Vatbo härads 66 Vakeho 84 Vara Varbergs " Veddige 79 V c:mmenhögs... So Vtkboands 5 Viåttinge 7 4 Vinsöfsorteos ; 7 Visby 8o Visnums Vista Voxnadaens S 7 V~_inge-Kattarp s 26 Vane Väringens 9 Värmands-Näs Sid. Sid. 6 Västanfors Västerbergsagens Västerdaarnes Västerås 73 3 I Västeråsortens 72 S V. Bara V. Färnebo 73 S2 V. Gästrikands 79 2S V. Hesingands 8 r 49 V. Jämtands 87 IO V. Värmands V. Östergötands I 7 I 8 Växjö Ystads Ystadstraktens 3S 87 "ftterännäs 85 9 Ahusortens ~mås S As kontrakts s6 58 SS Ase och Viste 6 I I6 Åstorpstraktens 33 6o Äfdaens Äkareby S 5 I Öfverkaix SS 38 Öfre Fryksdas _ 64 I 3 Öjaretraktens I 3 I 2 Öjehuts Örbyhus S 27 Örby o. Segora Örebro C9 IS Östbo Sr Östersunds Ö. Bara S6 1(?. Das O. härads i ~ ' )1

4 Föreningens centrastyrese Ordföronde: Emz" Ifammarund, Stockhom. v. ordförande: J. G. Sifderberg, Lid köping. sekreterare: Aex ander Jonsson, Stockhom. Kassaförvatare: J. J. Dast? iim, Stockhom. Öfriga edamöter: Frzätjuv Be1-g, Stockhom. Aifr. Daz"n, Huskvarna. f Franzen, Lund. Joh. s Johansson, Göteborg. Anna Lesse/, Göteborg. Suppeanter: Huda Lundin, Stockho~m. Stina Quz"nt, Stockhom. Enzst Ves:berg, Hudiksva. Föreningens änsombud Stockhoms än: Af-r. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsaa än: Oskar Stjernstrifm, Ven de. Söderwaoands äa: Otto Bejbom, Strängnäs. Östergötands än: R~ J. Vi"n!n, Ö. Tofistad, Man torp. fönköpings än:.foz. Lz"ndberg, N. Ljunga, Säfsjö. Kronobergs än: Frans Berggren, Växjö. Kamar än, norra deen: J. M'sson, Västervik. södra deen : A. JWsson, Kamar. Gotands än: P. j. Gerdt!n, Vi!:by. Bekinge än: P. Persson, Persborg, Ronneby. Kristianstads än: J. iv!. Hansson, Lärkeshom, Åsjunga. Mamöhus än: N. O. Bruce, Å karp. Haands Lin: S. Sandqvzst, Hamstad. Göteborgs och Bohus än, södra deen: A. S vensson, Torsanda. norra deen: C. R. Stubeius, Fjäbacka. Afsborg;; än, västgötadeen: I P. Osson, Nittorp, Göingstorp. Dasand : J. S. Bomqvist, Bråauca. Skaraborgs än, sydvästra deen: A. Tz. Engstrand, Broddarp. nordöstra deen: A. Tz. 1/Vazstfi/m, Sköfde. Värmands än: G. Jf. Sandz"n, Grums. Örebro än: A if r. Friden, Örebro. Västmanands än: N. V. Ti/rne, Vä5ter Fårnebo. Kopparbergs 1i.n: Johan Ahin, GräJ?,gesberg. Gäeborgs än, Gästrikand: P. O. Ake?'zmd, Strömsbro. Hesingand: Esk. Levande?', Hudiksva. Västernorrands än, Medepad: Aug. Bjti"rkund, Sundsva. Ångermanand: Aug. D e![erman, Härnösand. Jämtands än : Davzä F/odin, Östersund. Västerbottens än: P. A. Lindhom, Vännäs. Norrbottens än: P. A. Atz"n, Gyjen. Sveriges amänna fokskoärareförenings Pedagogiska Litteratursäskap. Medemsförteckning., (Enigt ti och med den 3 I december r 900 ingångna uppgifter.) A n m. Där ej särskid tite finnes utsatt) är vederbörande medem ärare eer ära J in n a. Litteraturkom mitten. J. Frawr,en, förste ärar~, Lund, ordförande. J. Bager-Sjögren, fi. d:rj docent m. m., Lund. B. J. Bergqvist, fi. c:r, rekto, Kristianstad. N. O. Bruce, fokskoärare, Akarp. C. L. Lohmander, fi. kane., extra ärare vid amänt äroverk, Lund. M. N eancer, öfverärare, N orr{ öpiog. Agardh J N, sem. adj., Lund Ahenius Emmy, Stockhom Ö. Ahgren Ebba, Mamö Ahstrand A, Göteborg Aander G, Skogahom, Svennevad Agren V, Växjö Ain J, sem.-eev. Lund Amin K A, Stockhom Kh Amqvist N J F, Härnösand Atin P A, Gyjeu, Öfverkaix Andersson Ceciia, Mamö Andersson A, Mamö Andersson Ad., Daarö Andersson Agnes, Norrköping Andersson H, Gi:ife Andersson Hanna, Stockhom Kh Andersson Hima, Landskrona Andersson O P, G }i f e Andersson L A, Uared Andersson N J, Landskrona Andersson Sv, Soberga, Tån~bro Ancre N A, Hoge Andre V, Igeösa, Örtofta Andren J, Kueberga, Stehag Augberg L, Lund Anger A V J, Fårentuna, Svartsjö Apeqvist J F, Säfsta, Enköping Arcadius C O, rektor, Växjö Arvastsson C) sem.-eev, Lund Asp G, Bieshoms gjufva Aspund Hidegaäc, Stockhom M Aspman Maria, Stockhom K: Aure P B, Kjehtorp, Gimåera Axesson Agda, StockhomJ K Beckman N, docent, Lund Bengtsson Ama, Landskrona Berg Fridtjuv, Stockhom N Berg Hidegun, StocHom Ö Berg Hjamar, Stcckhom K Berg Sigrid, Växjö Bergendorff F, Bjnf 93 --

5 Berggren E, döfstumärar:a, Lund Berggren F, Växjö Berggren M, Mamö Bergh Gust., Stockhom Kh Bergquist J A, Stockhom A F Bergqvist Joh., Göteborg Bergman G, Gunnarsnäs, Meerud Bergund L E, Brattfors Berner N, sem.-eev, Lund Bernhard Torsten, Göteborg Bigren P, Norrköpmg Biström S J, Vifstavarf Bjerken F, Lund Björkund A, Sundsva B)ördund Joh., Asta, Sundsva Björkman J Emi, ~?teborg. Björne F, Domsjö, Ornsködsvtk Bohme K Emhu!t Bomberg J J, Karskrona Bomdah F, Växjö Bomqvist G, Jönköping Boin Kara, Stockhom, Kh Boq~h P, Lekaryd, Gåfvetorp Boström Hj., Sundsva Brandes. A, cöfshunärare, Lund Brandt Tb., Kamar Branze A, Stockhom Ö Broeen J B, Göteborg Brodin J O, Fagervik, Sundsva Bucht G V, rektor, Härnösand Buring P, Lindhom, Svedaa By man J, Vintrie, Södervärn Byström Oof, Käarne Bärjström J, PräHmon Börjesson J A, Brickegården, Vaåsen Carsson C, Ö nnerup Carsson C, Limhamn Car1stedt C J, Haingeberg (Kamar än) Cererberg J, Norrköping Cederva J, Oderjunga Christensson C, Östersund Dah Vih., Örebro Dahström M, Engehom Dain A, Huskvinna Dain E, Torsby Daströiu J J, Stockhoin A F Daniesson Hans, Stockhom Kt Degerman A, Härnösand Dickman G B, Sjögestad Diderichsen Frida, Norrköping Drufva Maria, Sundsva Ebbesson A, sem.-eev, Lund Eden Adof, Stockhom Kh Eden J G, Stockbom M Edström Sv., Pågård, Käarne Ek F V, Kiuna Ekberg E, Ustorp, Önnestad Ekdah A, Vanstad, Esperöd' Ekdah P, ibm. Ekebad Aug., Kungsbacka Ekeund G, Värmö, T eckomatorp Ekeund G V, Faun Edund P V, Genarp Ekund P, domprost, Lund Edund V. sem.-eev, Lund Ekundb F, döfstumärarinua, Lund Ekman Ernst, Göteborg Ekuer Joh., Nässjö Ekström N O, Mamö Ekström Sofia, Frängsäter, Häfa Efving A, Bonäs Eborgh H, Jämjö Emgren A, Gäfe Evin Oof, Hamstad Enberg Marin, Stockhom M Engdah J, Mamö Engström J, Berg, Mariedam Engström K, Daa Husby Engström K P, Rydabom, Nedered Engström L H, Svartbyn, Öfverkaix Ericsson Hj., Stockhom M Ericsson Caes, Mokärnsbyttan Eriksson Emiia, Stockhom, Kh Eriksson E G, Sund, Sundsva Eriksson Kar, Stockbom, Kh Erik s so u Kerstio, Svartnäs Eriksson K M, Ofvanmyra Eriksson N, Skegrie Eriksson N M, Hannas Eriksson R, Ort, iken, Sundsvan Essbjörn Job. E, Hamstad Esseber K, ektor, Lund Fagerqvist E, Kamar Fagerström C P, Astad Fack J, Norrbvidinge Foden D, Östersund Fodin Agnes, Stockhom, Kh 94 - F odin A G, direktör vid döfstuminstitutet, Lund Foren O, Mamö Forse J A, Södervärn Forse J, H esingborg F orssberg Ena, Säfe Forsen E, Stockhom Ö F ranzen H A, Sörby, Andersöt Fredriksson O, Huoneberga, Löberöd Freonberg H, Fårgeanda F riberg A, N or berg Friberg S E, Kastberga F riden A, Örebro Fridizius Joe, Göteborg Fridund J, Mamö Fries ivi E, Hesingborg F rithioff I M, Vreten Frykhom A, Torsby Fröberg B, Björktjära, Bonäs Garde C J, Göteborg Gauffin A, Eskistuna Gerden P f, Visby Gierow C O, fokskoeinspektör, K yrk-stoby Giertz Hidn, Lärkeshom, Åsjunga Gas Hemer, Umeå Gottva O, Sundsva Grahn V, Jönköping Graner Gustaf, Motaa Verkstad Granund J E, Harads Granström A J, Timrå kyrkskoa, Sundsva Grönborg O E, Nöbbeöt~ Lund Grönva Ebba, Ruskvarna Gudmundsson J, sem.-eev, Lund Guberg J, Höganäs Gunnesson K G, Göteborg Gunterberg A V, sem.-adj., Lund Gustafsson J B, Veddige Gutke Anna,.Stockhom M Göransson E, Hofvid, Anö Göramson P, Södervärn Göteborgs högre atinäroverk, Göteborg Hxqvist R, Dörröd, Veberöd Hagberg R, Östhammar Bagund O, Garpenberg Hagman O, B.1dringe, S. Lyckås Hagstrand J O, Värnamo Hagström C, Hassöf, Skottorp H aborg K A, Stockhom K Haden Beda, Stockhom Ö Hagren F, Mamö Haqvist A V. K.atrinehom Hammarund E, redaktör, Stockhom Hammarund J, Mamö Hammarstedt Augusta, Norrköping HammarstrC:m M, Bonäs R amner V, Jönköping Hansson A, Bottna, Kvie H ansson Ama, Hamstad Hansson Ena, Hersöf Hansson J M, Lärkesh~Im, Åsjunga Hansson N, agronom, Akarp Haring J, Hågrasand, Tjämo Hassegren J, Vägsjöfors Hassehom Augusta, Sundsva Hedren G, Hagfors Hedren J A, Långsbyttan H eberg J, Mamö Heenins Augusta, Gäfe Hegren O, Fiipstad H emming Anna, Mamö Hennix D, Sandhem H erander A, Frösthut, Enköpiog Herin G, Baingsöf H errin Å ke, Karshamn Hertzei P, Skönvik H essing J C, Hörby Hjorth H, Hedemora Hofund J, döfstumärarinna, Lund Hofvander H, Hammenhög Hom A, Ö. Hoby, Homåkra Hom H, S. Möinge, Saxtorp Homberg E H, Tvååker Homberg R, Norrköping Hombad J P, Ägarås Homen E, Ha, Söderteje Homgren A, Saxtorp Homgren K J E, N äginge Homkvist J A, Lundby, Hisingshorm Homstedt J, Örebro Homström Matb., Hesingborg Huden O Th., Kristianstad Hudth L, Stockhom M Hut G, Bada, Lysvik Hutberg N P, N edered Huten O A, Löddeköpinge Huthen A, Immen 1 Hutqvist C v, Ottenby 95 -

6 ' i t Hiibinete, A, Stockhom M Håkansson O, Asmå~a, Eriksda Häggberg G, Raparanda Häggdah J P, San~ viken, Dynäs Högfedt Th., N. Asurn Högind K J, Tidahom Högund Sofia, :r...ramö Högre am. ärov., Lund Högre reaäroverket, Stockhom Hören M, Vaeberga Hörner H, Tuoada, Sunds,ra hren M, Hvian, Kristianstad Ingers E, fi. d:r, Hvian, Åkarp ogvarsson J, Göteborg Jnsuander, G, fokskoeinsp., Gäfe Jsacsson Anna, Norrköping Jakobsson A E. Huud, Kråkered Jansson E, Ervaa Jansson N P, Södervärn Johanswn B, Soarfvet, Sågmyra J o bansson C L, Landskrona Johansson G R, Öands Segerstad Johansson Huda, Göteborg Johansson Joh:s, Göteborg J obaosson J, Aer u m Johansson J, Ljungby Johansson P, Ry, Torrom Johansson P, Kyrkbeddi11ge Joh:mswn R, foksk.-insp., Jönköping Johansson Gust., Göteborg Johnsson Kara, Landskrona Johnsson N C, Lund Jonsson A, Stockhom Kt Jonsson Hanna, Göteborg Jonsson J A, Inda Jonsson N J, Sandviken Jönsson H, Stretered, Mönda Jönsson Ida, Raus pantering, Hesingborg Jönsson N J, Lund Jörander A, Lidköping Karsson E, Ofvanmyra Karsson J, Häestad, Daby Karsson K G, Norrgård, Kamar Karsson K J, Granbergsda K arsson Leo, Stockhom A F E.a.d;:son P J, Kedjtåsen Kener G, Grenna Kihqvist J L, Stockbom M Kj e N, Nymö, Bäckaswg Kjeberg G, Göteborg Kjeen Per Aug., Tidahom Krok Nis, Hesingborg Kronqvist J F, Åstorp, Rennesöf Kronva P A, Sörgöet, Strängsjö Kuenberg F, Hjerup, Djursöf Lagerbad P, Tumba Lagergren A V, Lund Lagergren T LagerstedtN G V, ärov.-koega, Sthm Landen J, Högseröd, Löberöd Landgren A L, Hveinge Landgren O J, Engebom LangJet Marie, Lund Larsen L, Grönby, Defvestorp Larsson E, Bäckefors Larsson Emma, Landskrona Larsson L T, ~eminarieadj., Lund Larsson N, fi. d:r, sem.-adj., Lund Laurin B, Bjuf Larsson F, Sandåka, Skurup Lesse Anna L, Göteborg Lidbom Nanny, Sundsva Liden J A, Ljungby, Vinberg Liden O P, Barsebäck Lidhom K E, Stockbom A F Lidman C, Stockhom M Lija Ama, Hesingborg Lija G M, Magnarp, Bartåha Lijegren Anna, Kamar Lindah J H, Han1sberg Lindah N A, Göstorp, Veinge Lindberg Car, Mamö Lindbe~g F A, Vårvik Lindberg H, Böste, S. Åby Lindberg J N, Ljunga, Säfsjö Lindberg K A, Gtyteryd Lindberg K J, Lundby, Hisingshom Lindbäck E, sem.-förest., Raparanda Linde Ida, Södervärn Linde N P, Homeja Linden And., Stockhom K Linden J P, Stockhom Kt Linden M A, Hesingborg Linden Sam.,. Torsby A, Anneröd, G. Löd Linderoth R öse -! L indgren A, Ånimskog Lindgren J, Fredriksberg Lindgren Rosaie, Stockhom M Lind A Z, Mamö Ltndh J A, Lindhem, Mi~terhut Lindhom J, Gäfe Lindhom J, rektor, Karskogakyrkoby Lindhom J E, Sandö, Frånö Lindhom L, Mamö Lindhom P L, Vännäs Lindskogh C, Hessiehom Lindstrand Jeannette, Stockhom M Lindström J, Sandviken Ljungberg Abertina, Hamstad.Ljungberg A J, Norrköping Ljungstedt J V, semin.-ärare, Växjö Lorin J M, Linköping Loven L, Mamö Lundah A, Bieshoms grufva Lundah N, Lund Lundberg A, Långeha, Trensum Lundberg A, Kvie Lundberg Hidegard, Stockhom Ö Lundberg Sema, Ruskvarna Lundborg Ein, Lund Lundei J, Vennberga, Kungsbut Lunden A, Gyttorp Lu~den N, GisOf, Simrishamn Lunden P O E, Täcksfors Lundin Hida, Stockhom K Lundin Huda, söjdinspektris, Stbm Lundgren Ama, Landskrona Lundgren O, Härnösand L undmark Augusta, Stockhom M Lundqvist N, Tengesås, Hurfva Lundqvist J E, Grenna Lyden P, Degeberga, Genarp Lysander K J, Stockhom M Löfdah Anna, Gäfe Löfdah E, St. Hammar, Hveinge Löfdah S, Kvidinge Lönnqvist S A, Gåsborn, Långbanshyttan Löwendah O, Linköping Löwkrantz Gottfr., Norrköping Macom J, Göteborg Mamborg Joh. Leon., Göteborg May Afrida, Göteborg Mamberg J P, Västerås Mamberg Thorhid, Stockhom Ö - 97 Mamgren Mathida, Stockhom M Maimen J oh., Ågerup, B Iäntarp Mamen S J, Mamö Mamundh L, döfstumärare, Lund Mamqvist Hj., Ufs, Perstorp Mamsten A, sem.-eev, Lund Marin Maria, Stockhom Kb Marteius G M, Norrköping Mein K V, Brömsebro Mein N, Engehom Moberg G, Rnnnevå, Ki Mohin A, Ö. Herrestad, Gärsnä<> Mårtenson O, Sandbäck, Sjöbo Mårtensson Ein, Buskvarna Möer E, sem.-eev, Lund Mäer Nanna, Göteborg Nattsen Ein, Stockhom M Neander L, Yngsjö, Åhus Neymark Th., Hyie, Limhamn Niben J, Andrarum Nisson A, Koster, Lund Nisson A F, Nä! den Nisson Anna Teodora, Lund Nisson E Th., döfstumärare, Lund Nisson G, Ljusfa, Skönnarbo Nisson G, Stockhom M Nisson G, Vomb Nisson J P, Söderhvidinge Nisson Kristina, Mamö Nisson N, Hemmesdyn ge, Espö Nisson N E, Ladugårdsskogen, Örebro Nisson N O, Lund Nisson Oof, Röstånga N or berg E, Från ö Nord A, Göteborg Nordin A, Löderup Norgren N, Mamö Nordöf Edvina, Gäfe - Nordqvist H, Gäfe Nordqvist P, Sköns kyrkskoa, Skönvik Norander C H, major, Lund Norander G, äroverkskoega, Oskarshamn Norin Gabr., Bofors Norind N P, sem.-ärare, Lund Norrby J, Sandhamn Norr{öpings Fokskoebibiotek Nya eementarskoan för fickor, He! singborg r ' ~.!,,

7 Nyberg Etik, Göteborg Nyberg K A, Måshut (Kamar än) ~yst~öm N J, Sundsva Ohander Joh., Göteborg Ohq\ist B, Lund Ohqvist M, Lund Ohson Ingar, Lund Ohsson N, döfstumärare, Lund Oin H, döfstumärarinna, Lund Oofsson E, sem. eev, Lund Oofsson K, Haaröd, Stehag Osson H, Ljungbybed Osson Hidur, Stockhom.1\' Osson Jänny, Norrköping Osson Oscar, Göteborg Onscorff A P, Vaarum, Vosjö Osc.ars~on C, Djursöf Pamer K V, Hamstad Pamkvist Nanny, Hesingborg Paradis S, Göteborg Pausson L, St. Råby, Lund Persson Eida, He~ingborg Persson H, Åsum) Sjöbo Persson Sofia, Landskrona Petersson A, Skan;tad, Bya Petersson A, Eujö Petersson C V) Fru Ahstad Petersson G A, Mamö Petersson Lovisa, Karskoga kyrkoby Petersson Sofia, Stockbom M Pettersson M, Norrköping Pihqvist A, Torpi Säfvenäs, GC.te borg Panten Emma, Ruskvarna Påsson Ama, Lund R.aab And., Göteborg Ramstedt J A, Mamö Ramström L, Stockhom Kh Rehnbom Oivia, Stockhom K Ringqvist A, Norrköping Ricgström L, St01å Rosen Axe, Göteborg Rosen J, Treeborg Rosen K J, Göteborg Rosenberg L, Kua Gunnarstorp, Hesingborg Rosenius P A, Väster Färnebo Rosenquist E af Åkersbut, Gäfe Rosensson Eiin, Göteborg. Rudva K, sem.-förest., Hvetandm Rundkrantz A C, Uppåkra, Lund Rundberg A. Lahom Ruudqvist Ama, Sackhom :M Ruus Märta, Stockhom M Ryberg S9.m., Mamö Rydberg Ingeborg, Stockhorn Vf Rydberg C S, Oskarsström Ryden Erik, Fjäie, Fädie Ryden P A, Hesingborg Rydmark E A, Oskarshamn.. Ryunder Anna, Sackhom O Rönström Anna, skoföreståndarinna, Lund Sahin Ceciia) Stockbom M Saomon O, direktör, Nääs, Foda:. station Sandberg Avida, Göteborg Sandin G i\j, Grums Sandtr J, Prästmon SandqviH Anna, Lund Sandqvist S, Hamstad Sandström!renes, Stockhom M Sandström O, Ström Sandström V, Kara jusfabrik, Avik Schiitz J osefina, Göteborg Seger C, Hcsingtuna, Huriksva Seander A, Foby, Sörby Seberg A, Svedaa seterund C J, Stockhom Ö Sjöberg S, Grundsund Sjöberg Louise, Stockhom Ö Sjöbom J A, Stiby, Gärsnäs Sjöden M, Växjö Sjögren N, Landskrona Sjöhom A, Stockhom M Sjöhom Gotfrid, Göteborg Sjöander K O, Asker Sjöund J O, Junsee Sjöund P, Djupvik, Söderhamn Siöstrand Th., Sundsva SJöva B, fi. kand.) Lund Skogund P, :Myrbacka Skogsberg J P, Göteborg Smedberg Hedvig, Ruskvarna Spoen J O, kyrkoherde, Torsby Sprinchom C, rektor, Lund Stade C J, Stockhom Kb Stadener S, foksk.-insp., Hesingb:g Stagner G, Buskvarna Stenund N, Sundsva Stiberg Frida, Faun Stie N, Bieshög.S~ernström O, Vendesby Strand Ab., Fornåsa Strandberg Hida, Stockhom R h Strömmert A, Västervik Sundberg Anna, Stockhom J\I Sundberg V, pastor, Stockhom K Sundei P, Skönsmon, StmdsYa Sundsvas ped. bibiotek Sva.nund AJ Mamö Svanund M, Mamö Svanström A, Örebro Svanström E B, Uppsaa SYedberg F, fi. ic., Sundsva Svedberg J, Gammastorp Svensson Amcs, Lenhofda Svensson Anna, Hesingborg Svensson Edv., Huskvarna Svensson J, Kueryd, Ku3kra Syhen V, o Visby Svärd G, Are Söderberg J G, Lidköping ~ öderbe g V, Norrköping Söderund J A, Linköping Söderström J enny, Landskrona Sörensen Anna, Gårda, Göteborg Tennmanu M, Sandö, Frånö Theander N J, Kippan Thedeen E, Dyta bruk Theander Gerda, Ruskvarna 1 homee P, Göteborg Thorsen H, Veberöd Thuin Kerstin, Norrköping Thuren O, Ruskvarna Thyberg F J, Ånimskog Thuen N, Svedaa Thyreen C J, Berga, Västerhaninge Thyse J, Häginge Tornberg S A, Aröf Torpson N, rektor, Landskrona Troander H, döf!>tumärare, Lund Trusson B, Veringe, Stehag Trädgård h Matbida, Lund Tunbad G E, Sköfvened Tyne L, stadskomminister, Lund Tcrne N V, Väster Färnebo Törner A, Fors station Uhr G, Gäfe Vahgren O, Mjöhy Vahin Vihemina, Karshamn Vahqvist J) sem.-ärare, Linköping Vahström J V, Sij ;; nsnäs Vaden :M, Vaösa Vaden O H, Landskrona Vaden N, Höganäs Vaen P, Mamö Vaerström J A) Nässjö Vain John, Hesingborg Vain J O, Sundsva Vais Hanna, Stockbom K Vaqvist A, Landskrona Vaqvist V, Fristad VannerLerg K F) Karshamn Vassberg C, Stockho:m M Vein P O, Mamö Vennström A, foksw einspekt., Lun< Vemborg A, Munsö V erncr L VI, Lomma Vesmun Bima, Stockhom Kh Vestberg P O, Härnösand Vesterberg Ama, Stockhom M Vesterin G A, Västerhanninge Vetterstrand J N, Hamstad Vi berg J os e f, Möegården, Sväng sta. Vfden K V, Gräsberg Vickbom J, rektor, Kamar Vikander K G, Göteborg Vimmercranz Fredr.J Asen Vincider Jenny, Stockhom \1 Vingren P, rektor, Lund Viren K, ö. Tostad Vistrand A J) Njurunda Ziedeen P, Magehem Zimmerdah E, sem. är., Lund 1kerbom Anna, Stockbom V Akerbom H, rektor, Faun Åkerund A R, Götebarer -1-kerund P O, Strömsb~ 1}-kerman A A, Råå, Rans Akesson E A, Mamö 99-

8 Å kesson F A, Gudmuntorp, Hurfva Å ström R, Göteborg Öberg S, Sundsva Öbgren J, Kubikenborg, Sundsva Öhman V G, Sundsva Dsterund Maria, Stockhom K~ Östner L, Lackaänga Dansk Skoemuseum, Köbenba vn Sohberg Hedvig, sem.-förest., Ekenäs, Finand Thomassen Fr., Kanceiraad, Köbenhavn Vrigstad J, Tromsö

9 SVERIGEs ALLMANNA FOLKSKOLLARAREFORENINGS ÅRSSKRIFT UTGIFVEN AF. CENTRALSTYRELSEN. i TJUGONDE ÅRGÅNGEN 1899 TR[DJf HHHr. STOCKHOLM GUSTAt' LINDSTKÖ1US BOKTRYCI<.EH! r x8gg.

10 Ti kretsarna i Sveriges amänna fokskoärareförening. Cenb astyresen för Sveriges amänna fokskciärarefören.ing får härmed påkaa föreningsmede'nmarnes u p p märksamhet för en fråga, som är af största betydese för den svenska fokskoan. Vid års riksdag höjdes miniiniönen för ordinarie ärare och ärarinna vid fokskoa från 500 ti GOO kronor. I sjseende på denna ön har sedan ingen annan förändring ägt rumr än att år 1891 faststädes ett åderstiägg å 100 kronor att utgå. efter fem års oförvitig ordinarie tjänstgöring och år 1"898 ett andra åderstiägg ikaedes å 100 kronor att utgå efter tio ars oförvitig ordinarie tjänstgöring. ien ägsta agiga begynneseönen,. hviken nästan öfverat äfven är den fcictisca begynneseöne.n,. står at fortfarande. vid samma beopp som för. i"4 år sedan eer. GOO kronor. Och dock hafva under dessa )4.år 'efnadskostnaderna. i högst. betydig grad stegrats och i jämnbredd därmed inkomsterna för ar be: ~are af skida. sag tämige!?- amänt ökats i afsevärd wh.,.. Om fokskoan fortfarande ska kunna "behåa och dr~ga ti sig goda arbetsk.rafter, bir såunda nödigt, att den.. nuv~rande grundöner1 höjes. Detta är ock så mycket me.r i sin ordning, som den stått kvar vid samma beopp i 4 år, under det den förut i regen höjts hvart ~~ond~.. ~r (år 1864.ti 400 kr., år 1874 ti 500' och år ti. 600 kronor)... _.."Centrastyre.sen hade r.eda.n vid sitt senaste årssam :t;nåj?,trä,de. denna fråga. under behanding. De åsikte.r, ~on1 : dänrid gjorde sig: gä;:mce, finrias i.den ti med rm-

11 4 marne utdeade årsskriften för detta ar i korthet angifna såunda: Genom det under nästidet år af statsmakterna bevijade an.dra åderstiägget har visserigen en förbättring inträdt i ärai1.1es ekonomiska stäning, men önefrågan kan ej därmed anses sutigen afgjord. Med de nu stegrade prisen på aa förnödenhetsartikar och i betraktraktande af de höjda arbetsprisen inoin nästan aa yrken torde en höjning af sjäfva grund 9 n ~n kunna uneer den ~1ärn~ a s t e tiden på avar ifrågasättas... On1 i sammanhang hätmec kofodret borttoges,.borde grun,dönen sättas _ti ara minst 800 kronor. Dä~ uti;ifver bord!' 'utgå ~vå, hest tr e, åderstinägg ~ minst OQ 1\ron.or hva~ tde ;- a, hv~dan ats ~..ön en skue förutom bostad och bränse ~ eer ersättning därför) qifvä :. under de 5 första åren soo kr., efter 5 år ~ >> 10. år ' ~ _1,ooo.» L5 år ,100 Centrastyresen ansåg emeertid tiden ännu ej vara inne för frågåns upptagande, och :fick ärendet därför hvia. D 'å sedan dess efnadskostnaderna ytterigare stegrats; cå i föjd häraf under den gångna månaden ett stort anta städer och äfven fera' andsbygdskommuner funnit sig böra bereda sina ärare OQh ärarinnor en förbättrad ekonomis4 stäning;. cå ti den stundaride riksd~'g e'n ' het visst en mängd framståiningar komma att göras om ö ~ i ~ förbättringar för ämbe~s- och. tja'nstemän af.skida ka ~ tegorier, och cå sutig(m från fera hå bifvit påyrka~t, att äfven.för fokskoans ära_repersona. ik:p.ande framst~n.in.ga :r: 'nu _ mät.te komma ti st ån~, har 'centr ~st:y'r ~sef tro.tt t1den \~ ara 1nn.~ att m~d ava;'r upptaga det gam11 önskni_i?-gsmået beträffande.' minimiönej1-s' höj.ande för - ae vid fokskqan tjänstgörande' ärårne och ära ri;n~årna. : :~ärvid pår;äknar centr 1 ah:tyr~sen mp: eh~rt:i'd me_dve,ikan, af kr'etsarna. Ti en bör j an' tänk e ~ sig ce:q.~rai ~tyrefs err dyp~.,medye ~ka;n i..forr! a;f.~tre ~;ningar angåei <1e ~~fnad:s ~ 1 k9 ~t_ria9,.er.qa på ~v a:rje, ~ärskij_å _ort i riket äfv~ns b+n apgå e~~~. de. in.~ o_mster 1 s'om på 'qrten fö r närväranpe å'tnj'htas des 1 af grof- och yrkesiu-bet:itre; d ~ ] s' af personer; söm' ITieci' h'änsyn ti utbidning kunna.j-ämnstäas med. ärarepersonaen. 1 Centrastyresen önskar atså genom: kre.tsstyreserna med det snar.aste b Var på' föjande frågor: -.. 1: Anses tiden -vara inne för en fr~hnstäning ti~ statsmakter!a. oin ny ö~eregering 'för foksko_ans _ärareperson~!}... _, _... ~ 2. Hvad: bör i så fa -för.. när:var~nde ' ämp ige:u -hegär.as. ~. 3. Hvika skä.anser k.retsen böra andt agas.ti stöd för en dyi{ framstäning? 4. Huru stora äro inom kretsens område i amänhet efnadsköstnaderna för en ärareffrmij om 5 personer:.. ' a) på anäshygden?.. _... b) i stad (eer-med stadjämförigt samh.äe)?. 5. T,i huru stort beopp uppgå i ~mänhet. ino~ k~etsens område en ärares. ofriga. nödvändiga. utgifter (ränta och amorter.ing å studieskud, skatter, bokinköp ni.. m.)?.,, 6. Ti h viket beopp _ k a~ in ~m~ r kretsens. område den åriga. ~p.komsten i med~~ ta beräknas: a) för maniga grofarbetare?.. _.. b) för maniga yrkesarbetare? c) -för bdkhåare, a rbetsfö1~män :och med dem jämföriga personer, a nstäda i ta.n.de, yrken och,näringar?..d) för personer, hvika ~~d ~ h~ nsy:~ ti utbidning kunna anses ungefärhgenr hkst ~da med fokskoärare? (Deras. titar angif;v~s.) r :. e) _... f (Här angifvas.au;dra gr~pper af pers o ~ r J ner. som inom kretsområdet äro mera _'.. f)- I. a~änt. rep,res,entej!ade.ooi hv~m kret. ~ ~ :; '" :! \?: ~ v.. se:p. anser. böra upptag_!;ts.)..

12 8 Samma.. skä, som t~a._för en öneförbättring ~. för foksk?ans ararepersona, kunna ock anföras för en öneregerjng _för småskoans ärare och ärarinnor och de med dem hkstäda biträdande äfvensom vid mind r~ foksko- u-r anstäda ärare och ärarinnor. Hittis hafva i reo e~ dessa ärarinnor haft en ön, som ungefär motsvar~t häften af. fokskoärareönen. Under det för närvarande minimiönen för fokskoärare är 600 kr. är den för vederbörbgen examinerad småskoärarinn~ kr. hvarti kommer ett åderstiägg om. 50 kr. efter 10 år: F ö~ att. bibeh.åa deri nuvarande proportionen vore u~an tv1f':e önskh~~st,. om samtidigt med en framstänmg angaende m1mm1önens höjande för.fokskoärarepersonaen en iknande begäran kunde. göras. med afseende på småskoärarepersonaen. F~r ~e.t~a ärendes utredning önskar : c.e?'trastyresen svar pa f ojande frågor: Anses tiden vara inne för' en fram ~S tänin"g ti statsmakte.rna om ny _öneregering för smaskaans och mmdre fokskoans ärare och ärarinnor samt för biträdande i1rare och ärarinnor vid fokskoan?. 8. H vad bör i så fa för när:varande ämphgen begäras?. 9. H vika skä anser kretsen 1 böra andragas. ti stöd för en dyik framstäning'? 10: Huru stora äro inom kretsens område i amänhet 'efnadskostnaderna för. en småskoärarinna 1 a) på andsbygden?. b) i stad (eer 1ned stadjämförigt samhäe)?. ~~ Ti I:turu stort beopp uppgå i amänhet.inom kretsens område en småskoärarinnas?frig'a.nödvändiga utgifter. (ränta och amortering a studieskud, skatter, bokinköp m. m.)? 12. Ti hviket beopp kan inom kretsens område den åriga inkomsten i medeta beräknas: a) fö r kvinniga gro farbetare? b).för kvinniga yrkesarbetare (bokbindare, sättare o. s. v.)? c) för kvinniga skrifbiträden och med. dem jämföriga personer, anstäda i hande, yrken och näringar? d) föi kvinnor, hvika med hänsyn ti utbidning äro ungefärigen ikstäda med småskoärarinnor? '(Deras titar angifvas.) e) r (Här angifvas andra grupper af perso. ~ ner, som inom kretsområdet är~ mera af).. mänt representerade. och. h vika kreto. s. v. 1 sen anser böra upptagas.) Det materia, som af kretsarna stäes ti centrastyresens förfogande, är afsedt att användas antingen i en petition ti k. m:t eer ock såsom stöd för en riksdagsmotion. Lämpigast torde vä vara att åt centrastyresen öfverämnas att efter sig företeende omständigheter afgöra hvikendera vägen, som ti sakens främjande för närvarande må anses tjänigast. Om det materia, som nu är meningen att insama, ska kunna bifva ti någon nytta vid den stundande riksdagen, måste det emeertid redan vid årsskiftet hafva kommit centrastyresen ti handa. Centrastyresen får atså anhåa, att svar på detta cirkuär insändas f'öre. den 3 januari. 1900, då cent.rastyresen har möte härstädes, hvarvid besut kommer att.fattas angående de vidare åtgärder, som i ärendet kunna anses påkaade. Därest större svårigheter möta för n:etsförening att vid denna tid på året håa amänt sammanträde, torde antingen medemmarue kunna sammankaas församingsvis eer skriftiga utåtanden infordras af kretsmedemmarne, i hvika båda fa yttrandena sedan s ammanföras af kretsstyresen, eer ock må i nödfa vederbörande kretsstyrese sj äf å kretsens vägnar afgifva svar å frågorna. 7

13 8 Skrifveser angående detta ärende adresseras: Uentrastyresen för Sveriges amänna fokskoärareförening, Stockhom S. Stockhom den 2 7 november Gen trasty'i'esen för Sveriges amän?ict f'ocskoärareförening: - _E1ni HamJnarund. J.. Gust. Söderberg. Aexander Jonsson. J. J: Daströ1n Fridtjuv Berg. Afr. Dain.. J: Franzen. Joh:s Johansson. Huda Lundin.

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifter, sid 1 [11] grundbegreppen - facit, nivå E

Uppgifter, sid 1 [11] grundbegreppen - facit, nivå E Uppgifter, sid 1 [11] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt uppgift.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Några uppgifter från Svenska Marktäckedata (SMD) och register redovisade på kommunal nivå. Bättre statistik om markytan i Sverige

Några uppgifter från Svenska Marktäckedata (SMD) och register redovisade på kommunal nivå. Bättre statistik om markytan i Sverige MI 67 SM 0401 Marktäckedata 2000 Några uppgifter från Senska Marktäckedata SMD) och register redoisade på kommuna niå Land coer by municipaity I korta drag Bättre statistik om markytan i Serige Genom att

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer