Västerbottens län. Jämtlands län. Öst ersundskretsen (22) Sollefteåkretsens lärareföre= ning (r7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbottens län. Jämtlands län. Öst ersundskretsen (22) Sollefteåkretsens lärareföre= ning (r7)"

Transkript

1 Soefteåkretsens ärareföre= ning (r7) Ordförande: A. Erzcsson. Andersson H, 42, R Bergh And., 61, G Ericsson A, 57, Mutrå Eriksson E M, 63, Björkå bruk Fahen B E, Resee Forse Andreettn, L Harin Abr., S Högin J, 53, L Janzon N, 66, S Löfgren S, 54, G Näsund E, 49, S Strömstedt O, 53, Näsåker Söderberg M, 53, R Uin N, 5 r, Mutrå Undin J A, 61, Edsbordet Vain A O, 55, L Ödund Tida, S [G = Graninge, L = L å ngsee, R = R ådom, S = Soe fteå) Jämtands än. R.agundakretsen (r 4) Ordförande: Oof Byst ro m. Backman M ärta, 63, P Byström Ester, fru, K Byström O, K Ericwn E G, K Fämström Hanna, 77, P Hären O A, P Isaksson Greta, 7 ~, P Jansson Tea, H Nisson Agne5, 77, R Nyander E, R Osson Kristina, j 7, R Vestrin Ester, 77, P Vestrin N A, 34, P Östberg Maria, H [H = Håsjö, K = Käarne, P = På gård, R = Ragunda] R.efsunds pastowats ärare= förening (25) Ordförande: O. Osson. Aenius C E, Nyhem Andersson Karoina, B Andersson Kristina, Pigrimstad Berg Aug., Våhe Broddesson P, hemm.-äg., Skurun, Bs Daniesson Sema, Dockmyr Fadvad I, inspektor, Bs Fadvad O E, faktor, Bs Henriksson P, hemmansäg., Ammer, S Håkansson J O, hemm.-äg., Döviken. Refsnnd Ka Matida, S Larsson Ama, Nyhem Larsson L E, kyrkovärd, Våhe Linde Marta, S Magnusson Kristina, Gäö Nisson O, ;yrkovärd, Sösjö, B Osson O, B Persson Lydia, Grimnäs Persson Anna Kr., Bunge, Våhe Schwan Kristjna, B Svensson E, hemm.-äg., Mägåsen, B Svensson Tida, Bs Tiren O, kommini3ter, B Vikström L eon., fanjunkare, Grimnäs Öbman K, faktor, Nyhem [B = Bräcke, Bs = Bodsjö, S = S tafn e) Södra.Jämtands kretsföre= ning (r 8) Ordförande: J. Skå'rdz"n. Bromee J, riksqagsman, Ha Dagren P A, Asta Eriksson E, skoråd, Bingsta, S Hermansson oth., Rätansbyn Jonsson A, Asarne Kärrander Bernhard, Näs, Å sta Lindqvist M, f. d. ska., Ha Magnusson Margreta, H~ :Mattsson A, andstingsm., Saom, Kårgärde Nisson Ida, Köfra Nordien A, komminister, Ha Noring P J, Ha Obbarius Hedvig, Ho Osson Ingeborg, S Osson Emma, Vigge, Ho Ryden P A K, Å sarne Skärdin J, Ho Vagenius P, kyrkoh., H0 [Ha = Hackås, Ho = Hof-verberg, :::> = Svenstavik) Öst ersundskretsen (22) Ordförande: Dav zä Foden. A nderssan-friberg P, Asen Baddund E, 46, R Bredberg J E, 65, Aspås Byström T eka, 76, Ö C hristensson -C, 7 2, Ö Damberg I-Iima, 67, Ö Ekberg Anna, 67, Ö Foden David, 57. Ö Forsgren E, 43, F rösön, Ö Hassegren Maria, 66, seminarieär., Ö Jakobsson Sofia_, 7 I, Brunfo Larsson A, 57, Ås Ljungberg Huda, 70, Ö Lysen M, 47, ö Nisson Brita, 7 r, R Nisson F, 55, Nädeu Osen Kristina, 78, R Osson A, 68, Brunfo Osson Kristina, 7 z, Ö Roman Oava, 6o. Ö Ryden J A, sr, Ö Vagenius Ida, 7 5, R [R = Rödön, Ö = Ös tej s und] Västra Jämtands kretsförening (38) Ordförande: Georg Svå'rd. Afving P, /O. A Amström Sofia, 7 I, U Andersson Brita, 68, Trångsviken Andersson Kristina,.72, Mr Andersson-Bergund Kristina, 64, H Baer H V, 63, Ka Brandt Maria. 7 5, Mr Daniesson Karin, 7 s, U Daniesson Katarina, 67, Å Edhom L, 50, O Edin P, 53, U Eriksson G, andtbrukare, M Erikson E, 68, v. pastor, O Forsgren E M, s I, A Ha I-Iima, 78, O Hamberg E, 75, A Hansson N, 73, Mr Hedin Margreta, 64, U Hutgren Lovisa, 66, M Hutgren Sofia, 77, Sved je., Bnmf.o Jakobsson Oivia, 74, M Kårfedt Emma, 65, D Laaoder A J, 68, H Lindhom J P, 31, H Lundqvist P J, 6r, D Mesch V F, 64, Hjerpen Mound O V, 70, O Nonman G V, 35, kontr.-prost, H Osson E, Mr Persson O, 46, U Risund Kerstin, 51, Å Simonsson Anna, 74, Vane, Näden Skoog Mina, so, M Stenqvist S, 68, komminister, D Svärd Georg, 47, Å Svärd Margreta, 57, Å nn Vestin L O, 69, Mr Vimmercranz Fredr., 59, kyrkoh., A [A= Asen, D = Duf'e d, YI = VJörsi, Mr = VJattQar, O = Ofrerda, U ~ Un de t såker, A = Åre] Västerbottens än. N ordrnatings ärareförening (19) Ordförande: I. Edv. Dadstro m. Bergmark Georgina, Lögdeå Bergstedt Georgina, Hörnsjö Dahström I Edv_._. 56, Vaen Forsgren Maria, 63, Håkuäs Gren Emma, 69, Bredvik Hamrin Oivia, 68, Rundvik Hedberg Emmä, 79, Moby Hänström Agnes, 7 4, Ny åker Jansson Jobanna, Rundvik Larsson Jobanna, 59, Rundvik Mörtsei Een, 73, Mo sågverk Norman Nancy, Brattsbacka Nygren Emerentia, Ängersjö Sjödin O, 6o, Mo sågverk Sjöund Nis, 56, Oofsfors Vinnberg J osefina, 6 3, V aen Åden Märta, Baggård Öberg Huda, 70, Brattfors Öman Anna, Taberg [Aa med postadt ess: N ordm' i ng ] J Umeåkretsen (2S) Ordförande: P. A. indh{(m. Andersson Sema, 65, U

2 11 ' L.oo.!!' :! t r :: Bergström Maria, 63, U Bäckström Huda, 63, U Degerman C E. 49, andsförs., U Gas Hemer, 53, U Hansson J, skoråds., 47, S Homgren O, skoråds!., 58, V Johansson Abertina, 67, U Kjein A, 58, andsförs., U Konradsson Fanny, 8r, V Linder Hida, 6 r, andsförs., U Lindhom P A, 56, V Lindström Anna, fru, 46, U Lundin Sema, i9, S Lundgren Naema, 73, U Lundström Tida, 59, U Löfroth Matida, 72, andsförs., U Nordmark Emiie, 62, U Nygren J R T, 78, V Pahberg Herman, 46, Säfvar Schödin Nis, 73, S Schöufedt Henny, 68, U Segr~n Juia, 70, U Svedberg F, fokskoeinsp., 67. U Söderström E R, 78, Anön [S = Spöand, U= Umeå, V= Vännäs] Norrbottens än. Lueå skoförening (25) Ordförande: Hf. Fj'estriim. Bedoire Siri, 7 8 Bohin. O, 74 Bäck Hidegard, 74 Dah Hidur, 70 Forsen A, 64 Fje!ström Hj., 59, pastorsadjunkt Gunnarsson J, 7 3 Haborg P Hein J G, 52, boetryckare Homgren P A, 3 r, sjökapten Lagermark J A, 46, ektor Landström G, 7 4 Lindgren C D, 6o, bankkassör Lindgren H, 74, red.-sekr. Noreius G, 6r, ektor Nordund P A, 70, åkare, B Nordund A, 61, fru, B Sahström Fr., 63 Saomonsson S, 67, red.-sekr Svedin N, 61, magistratssekr. Thorsund J A, 53, öfverots Vahgren A, 44, tuförvatare Vester O A, 52, kontraktsprost Vester O E, 74 Åhrström O, 5 I [B = Boden; aa öfrig a me d po. t adress Lueå] Öfverkaix ärareförening (zo) Ordförande: P. A Atin. Ah.en O, 56. komminister, Ö Atin Anna, 64, fru, G Atin P A, 67, G Bergman,Aida, teefonförest., Ö Björingsson Hj., hand!., Ö Bomstedt J P, 49, Ö Carsson Hidur, Ö Davidsson Aida, 74 G Engström L H, 58, s, artbyn Engström J A, Jouksenki, Öft ertorne;'\ Fak Hima, 76, Ö Fak A, Ö Johansson A, 74, Ö Larsson N H, 76, Ö Matbein Bida, Säivis, Hap::nanda Nisson Kristina, 69, Ö Nordmark A, 57, kyrkob., Ö Strandei Hida, Öfvertorneå Svenonius Gusti, Ö Vikman Jenny, G [G = Gyjen, Ö = Öfverkaix] Stockhoms stad Stockhoms än Uppsaa än ' Södermanands än 1 Sammandrag. Östergötands än Jönköpings!in Kronobergs än _ Kamar än Gotands än ! Bekinge än ! Kristianstads än Mamöhus än ' Haands än ' Göteborgs och Bohus ån _ 1 Äfsborgs än Skaraborgs än i 6~::r~~~~-~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ t Västmanands än 1 Kopparbergs än Gäteborgs än Västernorrands än ' Jämtands än Västerbottens än Norrbottens än A 1 Ökning + eer j "ta "''"''"'" - kretsar j medemma r / kretsar medemmar I r r99 +r I r r I I) r r +56 ro ) +r r s ro r i I ,3 r s + I / ----~S~t-n_n_n-1a--~----~--~~--~----~----~~ r) Häri äro inberäknade 29 inom Mamöhus än boende medemmar, hvika tihöra den under Kristianstads än förda Åstorpskretsen. 2 ) Häri äro in beräknade 12 inom Värmands än boende medemmar hvika tihöra den under Äfsborgs än förda Markernas ärareförening. ' ( -88-

3 11! 1: 1.' :: 'i Afabetiskt register öfver kretsarna. Baebygds Bonäs-Arbrå Borås B räkne-hoby Burs och Hemse Daga D.aa-Husby _ Eksjö _ Ekshärads Fakenbergs Faköpings Fau Feingsbro _ Fiipstads bergsags Finspåags Frosta... Frändefors Frökinds Färentuna Färs Gisaveds Grythytte _ Gudmundrå _ Gudkrokens Gåshorns Gäfe Gärds härads Gåsene Göteborgs Hagunda Hamstadstraktens Harjagers _ Hedemorn Hedesunda _ Sid. Sid. Sid. Abo-S. Gärds 36 Hesingborgs Aingsås S 7 Hessiehoms Abo Hie Aerums Hisiogs Askers 6S Hoburgs Askim-Säfvedas S I Hofva ~ -- Aspeands Homedas Bankekind-Skärkinds 15 Härnösands _ 8z H ögsby _ :j:;: j~--~~~~~~~~~:~ ~~~~ 32 Höks _ Bekings östra _ 29 Kamar-N. Möre 57 Karshamns 8o Karskoga ss Karskrona 30 Kinda 2S Kinds.. I I Kinte Komårds Konga Kristianstadsortens 49 Kuens o Kungsbacka 7 S Kde 7 I Lundskrona 65 Lerbäcks _ I S Lidköping-Skara 44 Linde 56 Linköpings.. 6o Linköpingstraktens 6 Ljusnarsbergs 43 Ljungby Lueå Lunds... Ss Lyckeby _ 62 Lysekistraktens _ 65 Lödöse-Torskogs 7S Mamö Mamöortens 59 Mariestad-Kinnekue S I Markernas Meersta Medepads 48 Meersta Rosags 4S Misterhus Mjöbyortens 78 Motaa Musjö M~nka ~jungby 32 7S Monsteras Nedan-Sijaus 76 2S N ed re Fryken-Äfdas Njurnnda Nora S4 Norbergs Nordmaings 87 4S N. V. Närkes N. Ö. Rosags 7 3 I N. Ö:.. Uppands S 66 N. BJare N. Fjärdhundra 73 1S N. Gästrid:mds 79 S8 N. Hesingands _ 8 r 2S N. Rasags I4 N. Tjusts N. Vedbo-Ydre N. Åsbo N. Öands S I Norrköpings I 3 55 Norrvidinge N Grrvikens S Nors 5 S Nyköpiugs 10 7 r Näsutns I6 Okome I 6 Onsjö Oppunda 44 I 2 2 r Orsa SS Orusts o. Tjörns Oskarshamns Ousby Raguncia Ramsbergs 86 7 r 40 Refsuncs S6 40 Rekarne I 2 61 Riseberga S Roma S2 Romee Ronneby Rönneberg-S. Luggude 46 I 7 Seminghundra ~ I7 Simrishamns 37 s kinnskattebergs Skyt ts _ Skäderviks Sköfde Sköns, Anö o. Timrå Site Smedstorp:;ortens Soefteå Soentuna _ Steneby _ Stockhoms Stora Meösa Strängnästraktens Ströfvestorps Sundsvas Sunne S. V. Närkes _ S. V. Cppands S. Ö. Närkes S. q. Skånes, S. O. Värmands S. ö. Ångermanands Svedaaortens _ Säfsjö... Söderaa Söderhamnstraktens Södertörns S. Daarnes S. Gäsridands S. H esingands S. Inands _ S. Jämtands S. Marks S. Möre S. Närkes S. O and ::. Sid. j 72 S. Rasags 39 S. Tjusts 4S S. Västmanands 6r S. Öands _ 8 3 Sövesborgsortens 29 Tierps 37 Torna S6 Torps och Borgsjö 6 Torsburgs SS Torups Trosatraktens _ 68!unaän-Sevede I I Tvea z Ueruds S 3 Uricehamns 64 Umeå 67 Uppwa Uppvidinge 6S Vabo 3 7 Vatbo härads 66 Vakeho 84 Vara Varbergs " Veddige 79 V c:mmenhögs... So Vtkboands 5 Viåttinge 7 4 Vinsöfsorteos ; 7 Visby 8o Visnums Vista Voxnadaens S 7 V~_inge-Kattarp s 26 Vane Väringens 9 Värmands-Näs Sid. Sid. 6 Västanfors Västerbergsagens Västerdaarnes Västerås 73 3 I Västeråsortens 72 S V. Bara V. Färnebo 73 S2 V. Gästrikands 79 2S V. Hesingands 8 r 49 V. Jämtands 87 IO V. Värmands V. Östergötands I 7 I 8 Växjö Ystads Ystadstraktens 3S 87 "ftterännäs 85 9 Ahusortens ~mås S As kontrakts s6 58 SS Ase och Viste 6 I I6 Åstorpstraktens 33 6o Äfdaens Äkareby S 5 I Öfverkaix SS 38 Öfre Fryksdas _ 64 I 3 Öjaretraktens I 3 I 2 Öjehuts Örbyhus S 27 Örby o. Segora Örebro C9 IS Östbo Sr Östersunds Ö. Bara S6 1(?. Das O. härads i ~ ' )1

4 Föreningens centrastyrese Ordföronde: Emz" Ifammarund, Stockhom. v. ordförande: J. G. Sifderberg, Lid köping. sekreterare: Aex ander Jonsson, Stockhom. Kassaförvatare: J. J. Dast? iim, Stockhom. Öfriga edamöter: Frzätjuv Be1-g, Stockhom. Aifr. Daz"n, Huskvarna. f Franzen, Lund. Joh. s Johansson, Göteborg. Anna Lesse/, Göteborg. Suppeanter: Huda Lundin, Stockho~m. Stina Quz"nt, Stockhom. Enzst Ves:berg, Hudiksva. Föreningens änsombud Stockhoms än: Af-r. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsaa än: Oskar Stjernstrifm, Ven de. Söderwaoands äa: Otto Bejbom, Strängnäs. Östergötands än: R~ J. Vi"n!n, Ö. Tofistad, Man torp. fönköpings än:.foz. Lz"ndberg, N. Ljunga, Säfsjö. Kronobergs än: Frans Berggren, Växjö. Kamar än, norra deen: J. M'sson, Västervik. södra deen : A. JWsson, Kamar. Gotands än: P. j. Gerdt!n, Vi!:by. Bekinge än: P. Persson, Persborg, Ronneby. Kristianstads än: J. iv!. Hansson, Lärkeshom, Åsjunga. Mamöhus än: N. O. Bruce, Å karp. Haands Lin: S. Sandqvzst, Hamstad. Göteborgs och Bohus än, södra deen: A. S vensson, Torsanda. norra deen: C. R. Stubeius, Fjäbacka. Afsborg;; än, västgötadeen: I P. Osson, Nittorp, Göingstorp. Dasand : J. S. Bomqvist, Bråauca. Skaraborgs än, sydvästra deen: A. Tz. Engstrand, Broddarp. nordöstra deen: A. Tz. 1/Vazstfi/m, Sköfde. Värmands än: G. Jf. Sandz"n, Grums. Örebro än: A if r. Friden, Örebro. Västmanands än: N. V. Ti/rne, Vä5ter Fårnebo. Kopparbergs 1i.n: Johan Ahin, GräJ?,gesberg. Gäeborgs än, Gästrikand: P. O. Ake?'zmd, Strömsbro. Hesingand: Esk. Levande?', Hudiksva. Västernorrands än, Medepad: Aug. Bjti"rkund, Sundsva. Ångermanand: Aug. D e![erman, Härnösand. Jämtands än : Davzä F/odin, Östersund. Västerbottens än: P. A. Lindhom, Vännäs. Norrbottens än: P. A. Atz"n, Gyjen. Sveriges amänna fokskoärareförenings Pedagogiska Litteratursäskap. Medemsförteckning., (Enigt ti och med den 3 I december r 900 ingångna uppgifter.) A n m. Där ej särskid tite finnes utsatt) är vederbörande medem ärare eer ära J in n a. Litteraturkom mitten. J. Frawr,en, förste ärar~, Lund, ordförande. J. Bager-Sjögren, fi. d:rj docent m. m., Lund. B. J. Bergqvist, fi. c:r, rekto, Kristianstad. N. O. Bruce, fokskoärare, Akarp. C. L. Lohmander, fi. kane., extra ärare vid amänt äroverk, Lund. M. N eancer, öfverärare, N orr{ öpiog. Agardh J N, sem. adj., Lund Ahenius Emmy, Stockhom Ö. Ahgren Ebba, Mamö Ahstrand A, Göteborg Aander G, Skogahom, Svennevad Agren V, Växjö Ain J, sem.-eev. Lund Amin K A, Stockhom Kh Amqvist N J F, Härnösand Atin P A, Gyjeu, Öfverkaix Andersson Ceciia, Mamö Andersson A, Mamö Andersson Ad., Daarö Andersson Agnes, Norrköping Andersson H, Gi:ife Andersson Hanna, Stockhom Kh Andersson Hima, Landskrona Andersson O P, G }i f e Andersson L A, Uared Andersson N J, Landskrona Andersson Sv, Soberga, Tån~bro Ancre N A, Hoge Andre V, Igeösa, Örtofta Andren J, Kueberga, Stehag Augberg L, Lund Anger A V J, Fårentuna, Svartsjö Apeqvist J F, Säfsta, Enköping Arcadius C O, rektor, Växjö Arvastsson C) sem.-eev, Lund Asp G, Bieshoms gjufva Aspund Hidegaäc, Stockhom M Aspman Maria, Stockhom K: Aure P B, Kjehtorp, Gimåera Axesson Agda, StockhomJ K Beckman N, docent, Lund Bengtsson Ama, Landskrona Berg Fridtjuv, Stockhom N Berg Hidegun, StocHom Ö Berg Hjamar, Stcckhom K Berg Sigrid, Växjö Bergendorff F, Bjnf 93 --

5 Berggren E, döfstumärar:a, Lund Berggren F, Växjö Berggren M, Mamö Bergh Gust., Stockhom Kh Bergquist J A, Stockhom A F Bergqvist Joh., Göteborg Bergman G, Gunnarsnäs, Meerud Bergund L E, Brattfors Berner N, sem.-eev, Lund Bernhard Torsten, Göteborg Bigren P, Norrköpmg Biström S J, Vifstavarf Bjerken F, Lund Björkund A, Sundsva B)ördund Joh., Asta, Sundsva Björkman J Emi, ~?teborg. Björne F, Domsjö, Ornsködsvtk Bohme K Emhu!t Bomberg J J, Karskrona Bomdah F, Växjö Bomqvist G, Jönköping Boin Kara, Stockhom, Kh Boq~h P, Lekaryd, Gåfvetorp Boström Hj., Sundsva Brandes. A, cöfshunärare, Lund Brandt Tb., Kamar Branze A, Stockhom Ö Broeen J B, Göteborg Brodin J O, Fagervik, Sundsva Bucht G V, rektor, Härnösand Buring P, Lindhom, Svedaa By man J, Vintrie, Södervärn Byström Oof, Käarne Bärjström J, PräHmon Börjesson J A, Brickegården, Vaåsen Carsson C, Ö nnerup Carsson C, Limhamn Car1stedt C J, Haingeberg (Kamar än) Cererberg J, Norrköping Cederva J, Oderjunga Christensson C, Östersund Dah Vih., Örebro Dahström M, Engehom Dain A, Huskvinna Dain E, Torsby Daströiu J J, Stockhoin A F Daniesson Hans, Stockhom Kt Degerman A, Härnösand Dickman G B, Sjögestad Diderichsen Frida, Norrköping Drufva Maria, Sundsva Ebbesson A, sem.-eev, Lund Eden Adof, Stockhom Kh Eden J G, Stockbom M Edström Sv., Pågård, Käarne Ek F V, Kiuna Ekberg E, Ustorp, Önnestad Ekdah A, Vanstad, Esperöd' Ekdah P, ibm. Ekebad Aug., Kungsbacka Ekeund G, Värmö, T eckomatorp Ekeund G V, Faun Edund P V, Genarp Ekund P, domprost, Lund Edund V. sem.-eev, Lund Ekundb F, döfstumärarinua, Lund Ekman Ernst, Göteborg Ekuer Joh., Nässjö Ekström N O, Mamö Ekström Sofia, Frängsäter, Häfa Efving A, Bonäs Eborgh H, Jämjö Emgren A, Gäfe Evin Oof, Hamstad Enberg Marin, Stockhom M Engdah J, Mamö Engström J, Berg, Mariedam Engström K, Daa Husby Engström K P, Rydabom, Nedered Engström L H, Svartbyn, Öfverkaix Ericsson Hj., Stockhom M Ericsson Caes, Mokärnsbyttan Eriksson Emiia, Stockhom, Kh Eriksson E G, Sund, Sundsva Eriksson Kar, Stockbom, Kh Erik s so u Kerstio, Svartnäs Eriksson K M, Ofvanmyra Eriksson N, Skegrie Eriksson N M, Hannas Eriksson R, Ort, iken, Sundsvan Essbjörn Job. E, Hamstad Esseber K, ektor, Lund Fagerqvist E, Kamar Fagerström C P, Astad Fack J, Norrbvidinge Foden D, Östersund Fodin Agnes, Stockhom, Kh 94 - F odin A G, direktör vid döfstuminstitutet, Lund Foren O, Mamö Forse J A, Södervärn Forse J, H esingborg F orssberg Ena, Säfe Forsen E, Stockhom Ö F ranzen H A, Sörby, Andersöt Fredriksson O, Huoneberga, Löberöd Freonberg H, Fårgeanda F riberg A, N or berg Friberg S E, Kastberga F riden A, Örebro Fridizius Joe, Göteborg Fridund J, Mamö Fries ivi E, Hesingborg F rithioff I M, Vreten Frykhom A, Torsby Fröberg B, Björktjära, Bonäs Garde C J, Göteborg Gauffin A, Eskistuna Gerden P f, Visby Gierow C O, fokskoeinspektör, K yrk-stoby Giertz Hidn, Lärkeshom, Åsjunga Gas Hemer, Umeå Gottva O, Sundsva Grahn V, Jönköping Graner Gustaf, Motaa Verkstad Granund J E, Harads Granström A J, Timrå kyrkskoa, Sundsva Grönborg O E, Nöbbeöt~ Lund Grönva Ebba, Ruskvarna Gudmundsson J, sem.-eev, Lund Guberg J, Höganäs Gunnesson K G, Göteborg Gunterberg A V, sem.-adj., Lund Gustafsson J B, Veddige Gutke Anna,.Stockhom M Göransson E, Hofvid, Anö Göramson P, Södervärn Göteborgs högre atinäroverk, Göteborg Hxqvist R, Dörröd, Veberöd Hagberg R, Östhammar Bagund O, Garpenberg Hagman O, B.1dringe, S. Lyckås Hagstrand J O, Värnamo Hagström C, Hassöf, Skottorp H aborg K A, Stockhom K Haden Beda, Stockhom Ö Hagren F, Mamö Haqvist A V. K.atrinehom Hammarund E, redaktör, Stockhom Hammarund J, Mamö Hammarstedt Augusta, Norrköping HammarstrC:m M, Bonäs R amner V, Jönköping Hansson A, Bottna, Kvie H ansson Ama, Hamstad Hansson Ena, Hersöf Hansson J M, Lärkesh~Im, Åsjunga Hansson N, agronom, Akarp Haring J, Hågrasand, Tjämo Hassegren J, Vägsjöfors Hassehom Augusta, Sundsva Hedren G, Hagfors Hedren J A, Långsbyttan H eberg J, Mamö Heenins Augusta, Gäfe Hegren O, Fiipstad H emming Anna, Mamö Hennix D, Sandhem H erander A, Frösthut, Enköpiog Herin G, Baingsöf H errin Å ke, Karshamn Hertzei P, Skönvik H essing J C, Hörby Hjorth H, Hedemora Hofund J, döfstumärarinna, Lund Hofvander H, Hammenhög Hom A, Ö. Hoby, Homåkra Hom H, S. Möinge, Saxtorp Homberg E H, Tvååker Homberg R, Norrköping Hombad J P, Ägarås Homen E, Ha, Söderteje Homgren A, Saxtorp Homgren K J E, N äginge Homkvist J A, Lundby, Hisingshorm Homstedt J, Örebro Homström Matb., Hesingborg Huden O Th., Kristianstad Hudth L, Stockhom M Hut G, Bada, Lysvik Hutberg N P, N edered Huten O A, Löddeköpinge Huthen A, Immen 1 Hutqvist C v, Ottenby 95 -

6 ' i t Hiibinete, A, Stockhom M Håkansson O, Asmå~a, Eriksda Häggberg G, Raparanda Häggdah J P, San~ viken, Dynäs Högfedt Th., N. Asurn Högind K J, Tidahom Högund Sofia, :r...ramö Högre am. ärov., Lund Högre reaäroverket, Stockhom Hören M, Vaeberga Hörner H, Tuoada, Sunds,ra hren M, Hvian, Kristianstad Ingers E, fi. d:r, Hvian, Åkarp ogvarsson J, Göteborg Jnsuander, G, fokskoeinsp., Gäfe Jsacsson Anna, Norrköping Jakobsson A E. Huud, Kråkered Jansson E, Ervaa Jansson N P, Södervärn Johanswn B, Soarfvet, Sågmyra J o bansson C L, Landskrona Johansson G R, Öands Segerstad Johansson Huda, Göteborg Johansson Joh:s, Göteborg J obaosson J, Aer u m Johansson J, Ljungby Johansson P, Ry, Torrom Johansson P, Kyrkbeddi11ge Joh:mswn R, foksk.-insp., Jönköping Johansson Gust., Göteborg Johnsson Kara, Landskrona Johnsson N C, Lund Jonsson A, Stockhom Kt Jonsson Hanna, Göteborg Jonsson J A, Inda Jonsson N J, Sandviken Jönsson H, Stretered, Mönda Jönsson Ida, Raus pantering, Hesingborg Jönsson N J, Lund Jörander A, Lidköping Karsson E, Ofvanmyra Karsson J, Häestad, Daby Karsson K G, Norrgård, Kamar Karsson K J, Granbergsda K arsson Leo, Stockhom A F E.a.d;:son P J, Kedjtåsen Kener G, Grenna Kihqvist J L, Stockbom M Kj e N, Nymö, Bäckaswg Kjeberg G, Göteborg Kjeen Per Aug., Tidahom Krok Nis, Hesingborg Kronqvist J F, Åstorp, Rennesöf Kronva P A, Sörgöet, Strängsjö Kuenberg F, Hjerup, Djursöf Lagerbad P, Tumba Lagergren A V, Lund Lagergren T LagerstedtN G V, ärov.-koega, Sthm Landen J, Högseröd, Löberöd Landgren A L, Hveinge Landgren O J, Engebom LangJet Marie, Lund Larsen L, Grönby, Defvestorp Larsson E, Bäckefors Larsson Emma, Landskrona Larsson L T, ~eminarieadj., Lund Larsson N, fi. d:r, sem.-adj., Lund Laurin B, Bjuf Larsson F, Sandåka, Skurup Lesse Anna L, Göteborg Lidbom Nanny, Sundsva Liden J A, Ljungby, Vinberg Liden O P, Barsebäck Lidhom K E, Stockbom A F Lidman C, Stockhom M Lija Ama, Hesingborg Lija G M, Magnarp, Bartåha Lijegren Anna, Kamar Lindah J H, Han1sberg Lindah N A, Göstorp, Veinge Lindberg Car, Mamö Lindbe~g F A, Vårvik Lindberg H, Böste, S. Åby Lindberg J N, Ljunga, Säfsjö Lindberg K A, Gtyteryd Lindberg K J, Lundby, Hisingshom Lindbäck E, sem.-förest., Raparanda Linde Ida, Södervärn Linde N P, Homeja Linden And., Stockhom K Linden J P, Stockhom Kt Linden M A, Hesingborg Linden Sam.,. Torsby A, Anneröd, G. Löd Linderoth R öse -! L indgren A, Ånimskog Lindgren J, Fredriksberg Lindgren Rosaie, Stockhom M Lind A Z, Mamö Ltndh J A, Lindhem, Mi~terhut Lindhom J, Gäfe Lindhom J, rektor, Karskogakyrkoby Lindhom J E, Sandö, Frånö Lindhom L, Mamö Lindhom P L, Vännäs Lindskogh C, Hessiehom Lindstrand Jeannette, Stockhom M Lindström J, Sandviken Ljungberg Abertina, Hamstad.Ljungberg A J, Norrköping Ljungstedt J V, semin.-ärare, Växjö Lorin J M, Linköping Loven L, Mamö Lundah A, Bieshoms grufva Lundah N, Lund Lundberg A, Långeha, Trensum Lundberg A, Kvie Lundberg Hidegard, Stockhom Ö Lundberg Sema, Ruskvarna Lundborg Ein, Lund Lundei J, Vennberga, Kungsbut Lunden A, Gyttorp Lu~den N, GisOf, Simrishamn Lunden P O E, Täcksfors Lundin Hida, Stockhom K Lundin Huda, söjdinspektris, Stbm Lundgren Ama, Landskrona Lundgren O, Härnösand L undmark Augusta, Stockhom M Lundqvist N, Tengesås, Hurfva Lundqvist J E, Grenna Lyden P, Degeberga, Genarp Lysander K J, Stockhom M Löfdah Anna, Gäfe Löfdah E, St. Hammar, Hveinge Löfdah S, Kvidinge Lönnqvist S A, Gåsborn, Långbanshyttan Löwendah O, Linköping Löwkrantz Gottfr., Norrköping Macom J, Göteborg Mamborg Joh. Leon., Göteborg May Afrida, Göteborg Mamberg J P, Västerås Mamberg Thorhid, Stockhom Ö - 97 Mamgren Mathida, Stockhom M Maimen J oh., Ågerup, B Iäntarp Mamen S J, Mamö Mamundh L, döfstumärare, Lund Mamqvist Hj., Ufs, Perstorp Mamsten A, sem.-eev, Lund Marin Maria, Stockhom Kb Marteius G M, Norrköping Mein K V, Brömsebro Mein N, Engehom Moberg G, Rnnnevå, Ki Mohin A, Ö. Herrestad, Gärsnä<> Mårtenson O, Sandbäck, Sjöbo Mårtensson Ein, Buskvarna Möer E, sem.-eev, Lund Mäer Nanna, Göteborg Nattsen Ein, Stockhom M Neander L, Yngsjö, Åhus Neymark Th., Hyie, Limhamn Niben J, Andrarum Nisson A, Koster, Lund Nisson A F, Nä! den Nisson Anna Teodora, Lund Nisson E Th., döfstumärare, Lund Nisson G, Ljusfa, Skönnarbo Nisson G, Stockhom M Nisson G, Vomb Nisson J P, Söderhvidinge Nisson Kristina, Mamö Nisson N, Hemmesdyn ge, Espö Nisson N E, Ladugårdsskogen, Örebro Nisson N O, Lund Nisson Oof, Röstånga N or berg E, Från ö Nord A, Göteborg Nordin A, Löderup Norgren N, Mamö Nordöf Edvina, Gäfe - Nordqvist H, Gäfe Nordqvist P, Sköns kyrkskoa, Skönvik Norander C H, major, Lund Norander G, äroverkskoega, Oskarshamn Norin Gabr., Bofors Norind N P, sem.-ärare, Lund Norrby J, Sandhamn Norr{öpings Fokskoebibiotek Nya eementarskoan för fickor, He! singborg r ' ~.!,,

7 Nyberg Etik, Göteborg Nyberg K A, Måshut (Kamar än) ~yst~öm N J, Sundsva Ohander Joh., Göteborg Ohq\ist B, Lund Ohqvist M, Lund Ohson Ingar, Lund Ohsson N, döfstumärare, Lund Oin H, döfstumärarinna, Lund Oofsson E, sem. eev, Lund Oofsson K, Haaröd, Stehag Osson H, Ljungbybed Osson Hidur, Stockhom.1\' Osson Jänny, Norrköping Osson Oscar, Göteborg Onscorff A P, Vaarum, Vosjö Osc.ars~on C, Djursöf Pamer K V, Hamstad Pamkvist Nanny, Hesingborg Paradis S, Göteborg Pausson L, St. Råby, Lund Persson Eida, He~ingborg Persson H, Åsum) Sjöbo Persson Sofia, Landskrona Petersson A, Skan;tad, Bya Petersson A, Eujö Petersson C V) Fru Ahstad Petersson G A, Mamö Petersson Lovisa, Karskoga kyrkoby Petersson Sofia, Stockbom M Pettersson M, Norrköping Pihqvist A, Torpi Säfvenäs, GC.te borg Panten Emma, Ruskvarna Påsson Ama, Lund R.aab And., Göteborg Ramstedt J A, Mamö Ramström L, Stockhom Kh Rehnbom Oivia, Stockhom K Ringqvist A, Norrköping Ricgström L, St01å Rosen Axe, Göteborg Rosen J, Treeborg Rosen K J, Göteborg Rosenberg L, Kua Gunnarstorp, Hesingborg Rosenius P A, Väster Färnebo Rosenquist E af Åkersbut, Gäfe Rosensson Eiin, Göteborg. Rudva K, sem.-förest., Hvetandm Rundkrantz A C, Uppåkra, Lund Rundberg A. Lahom Ruudqvist Ama, Sackhom :M Ruus Märta, Stockhom M Ryberg S9.m., Mamö Rydberg Ingeborg, Stockhorn Vf Rydberg C S, Oskarsström Ryden Erik, Fjäie, Fädie Ryden P A, Hesingborg Rydmark E A, Oskarshamn.. Ryunder Anna, Sackhom O Rönström Anna, skoföreståndarinna, Lund Sahin Ceciia) Stockbom M Saomon O, direktör, Nääs, Foda:. station Sandberg Avida, Göteborg Sandin G i\j, Grums Sandtr J, Prästmon SandqviH Anna, Lund Sandqvist S, Hamstad Sandström!renes, Stockhom M Sandström O, Ström Sandström V, Kara jusfabrik, Avik Schiitz J osefina, Göteborg Seger C, Hcsingtuna, Huriksva Seander A, Foby, Sörby Seberg A, Svedaa seterund C J, Stockhom Ö Sjöberg S, Grundsund Sjöberg Louise, Stockhom Ö Sjöbom J A, Stiby, Gärsnäs Sjöden M, Växjö Sjögren N, Landskrona Sjöhom A, Stockhom M Sjöhom Gotfrid, Göteborg Sjöander K O, Asker Sjöund J O, Junsee Sjöund P, Djupvik, Söderhamn Siöstrand Th., Sundsva SJöva B, fi. kand.) Lund Skogund P, :Myrbacka Skogsberg J P, Göteborg Smedberg Hedvig, Ruskvarna Spoen J O, kyrkoherde, Torsby Sprinchom C, rektor, Lund Stade C J, Stockhom Kb Stadener S, foksk.-insp., Hesingb:g Stagner G, Buskvarna Stenund N, Sundsva Stiberg Frida, Faun Stie N, Bieshög.S~ernström O, Vendesby Strand Ab., Fornåsa Strandberg Hida, Stockhom R h Strömmert A, Västervik Sundberg Anna, Stockhom J\I Sundberg V, pastor, Stockhom K Sundei P, Skönsmon, StmdsYa Sundsvas ped. bibiotek Sva.nund AJ Mamö Svanund M, Mamö Svanström A, Örebro Svanström E B, Uppsaa SYedberg F, fi. ic., Sundsva Svedberg J, Gammastorp Svensson Amcs, Lenhofda Svensson Anna, Hesingborg Svensson Edv., Huskvarna Svensson J, Kueryd, Ku3kra Syhen V, o Visby Svärd G, Are Söderberg J G, Lidköping ~ öderbe g V, Norrköping Söderund J A, Linköping Söderström J enny, Landskrona Sörensen Anna, Gårda, Göteborg Tennmanu M, Sandö, Frånö Theander N J, Kippan Thedeen E, Dyta bruk Theander Gerda, Ruskvarna 1 homee P, Göteborg Thorsen H, Veberöd Thuin Kerstin, Norrköping Thuren O, Ruskvarna Thyberg F J, Ånimskog Thuen N, Svedaa Thyreen C J, Berga, Västerhaninge Thyse J, Häginge Tornberg S A, Aröf Torpson N, rektor, Landskrona Troander H, döf!>tumärare, Lund Trusson B, Veringe, Stehag Trädgård h Matbida, Lund Tunbad G E, Sköfvened Tyne L, stadskomminister, Lund Tcrne N V, Väster Färnebo Törner A, Fors station Uhr G, Gäfe Vahgren O, Mjöhy Vahin Vihemina, Karshamn Vahqvist J) sem.-ärare, Linköping Vahström J V, Sij ;; nsnäs Vaden :M, Vaösa Vaden O H, Landskrona Vaden N, Höganäs Vaen P, Mamö Vaerström J A) Nässjö Vain John, Hesingborg Vain J O, Sundsva Vais Hanna, Stockbom K Vaqvist A, Landskrona Vaqvist V, Fristad VannerLerg K F) Karshamn Vassberg C, Stockho:m M Vein P O, Mamö Vennström A, foksw einspekt., Lun< Vemborg A, Munsö V erncr L VI, Lomma Vesmun Bima, Stockhom Kh Vestberg P O, Härnösand Vesterberg Ama, Stockhom M Vesterin G A, Västerhanninge Vetterstrand J N, Hamstad Vi berg J os e f, Möegården, Sväng sta. Vfden K V, Gräsberg Vickbom J, rektor, Kamar Vikander K G, Göteborg Vimmercranz Fredr.J Asen Vincider Jenny, Stockhom \1 Vingren P, rektor, Lund Viren K, ö. Tostad Vistrand A J) Njurunda Ziedeen P, Magehem Zimmerdah E, sem. är., Lund 1kerbom Anna, Stockbom V Akerbom H, rektor, Faun Åkerund A R, Götebarer -1-kerund P O, Strömsb~ 1}-kerman A A, Råå, Rans Akesson E A, Mamö 99-

8 Å kesson F A, Gudmuntorp, Hurfva Å ström R, Göteborg Öberg S, Sundsva Öbgren J, Kubikenborg, Sundsva Öhman V G, Sundsva Dsterund Maria, Stockhom K~ Östner L, Lackaänga Dansk Skoemuseum, Köbenba vn Sohberg Hedvig, sem.-förest., Ekenäs, Finand Thomassen Fr., Kanceiraad, Köbenhavn Vrigstad J, Tromsö

9 SVERIGEs ALLMANNA FOLKSKOLLARAREFORENINGS ÅRSSKRIFT UTGIFVEN AF. CENTRALSTYRELSEN. i TJUGONDE ÅRGÅNGEN 1899 TR[DJf HHHr. STOCKHOLM GUSTAt' LINDSTKÖ1US BOKTRYCI<.EH! r x8gg.

10 Ti kretsarna i Sveriges amänna fokskoärareförening. Cenb astyresen för Sveriges amänna fokskciärarefören.ing får härmed påkaa föreningsmede'nmarnes u p p märksamhet för en fråga, som är af största betydese för den svenska fokskoan. Vid års riksdag höjdes miniiniönen för ordinarie ärare och ärarinna vid fokskoa från 500 ti GOO kronor. I sjseende på denna ön har sedan ingen annan förändring ägt rumr än att år 1891 faststädes ett åderstiägg å 100 kronor att utgå. efter fem års oförvitig ordinarie tjänstgöring och år 1"898 ett andra åderstiägg ikaedes å 100 kronor att utgå efter tio ars oförvitig ordinarie tjänstgöring. ien ägsta agiga begynneseönen,. hviken nästan öfverat äfven är den fcictisca begynneseöne.n,. står at fortfarande. vid samma beopp som för. i"4 år sedan eer. GOO kronor. Och dock hafva under dessa )4.år 'efnadskostnaderna. i högst. betydig grad stegrats och i jämnbredd därmed inkomsterna för ar be: ~are af skida. sag tämige!?- amänt ökats i afsevärd wh.,.. Om fokskoan fortfarande ska kunna "behåa och dr~ga ti sig goda arbetsk.rafter, bir såunda nödigt, att den.. nuv~rande grundöner1 höjes. Detta är ock så mycket me.r i sin ordning, som den stått kvar vid samma beopp i 4 år, under det den förut i regen höjts hvart ~~ond~.. ~r (år 1864.ti 400 kr., år 1874 ti 500' och år ti. 600 kronor)... _.."Centrastyre.sen hade r.eda.n vid sitt senaste årssam :t;nåj?,trä,de. denna fråga. under behanding. De åsikte.r, ~on1 : dänrid gjorde sig: gä;:mce, finrias i.den ti med rm-

11 4 marne utdeade årsskriften för detta ar i korthet angifna såunda: Genom det under nästidet år af statsmakterna bevijade an.dra åderstiägget har visserigen en förbättring inträdt i ärai1.1es ekonomiska stäning, men önefrågan kan ej därmed anses sutigen afgjord. Med de nu stegrade prisen på aa förnödenhetsartikar och i betraktraktande af de höjda arbetsprisen inoin nästan aa yrken torde en höjning af sjäfva grund 9 n ~n kunna uneer den ~1ärn~ a s t e tiden på avar ifrågasättas... On1 i sammanhang hätmec kofodret borttoges,.borde grun,dönen sättas _ti ara minst 800 kronor. Dä~ uti;ifver bord!' 'utgå ~vå, hest tr e, åderstinägg ~ minst OQ 1\ron.or hva~ tde ;- a, hv~dan ats ~..ön en skue förutom bostad och bränse ~ eer ersättning därför) qifvä :. under de 5 första åren soo kr., efter 5 år ~ >> 10. år ' ~ _1,ooo.» L5 år ,100 Centrastyresen ansåg emeertid tiden ännu ej vara inne för frågåns upptagande, och :fick ärendet därför hvia. D 'å sedan dess efnadskostnaderna ytterigare stegrats; cå i föjd häraf under den gångna månaden ett stort anta städer och äfven fera' andsbygdskommuner funnit sig böra bereda sina ärare OQh ärarinnor en förbättrad ekonomis4 stäning;. cå ti den stundaride riksd~'g e'n ' het visst en mängd framståiningar komma att göras om ö ~ i ~ förbättringar för ämbe~s- och. tja'nstemän af.skida ka ~ tegorier, och cå sutig(m från fera hå bifvit påyrka~t, att äfven.för fokskoans ära_repersona. ik:p.ande framst~n.in.ga :r: 'nu _ mät.te komma ti st ån~, har 'centr ~st:y'r ~sef tro.tt t1den \~ ara 1nn.~ att m~d ava;'r upptaga det gam11 önskni_i?-gsmået beträffande.' minimiönej1-s' höj.ande för - ae vid fokskqan tjänstgörande' ärårne och ära ri;n~årna. : :~ärvid pår;äknar centr 1 ah:tyr~sen mp: eh~rt:i'd me_dve,ikan, af kr'etsarna. Ti en bör j an' tänk e ~ sig ce:q.~rai ~tyrefs err dyp~.,medye ~ka;n i..forr! a;f.~tre ~;ningar angåei <1e ~~fnad:s ~ 1 k9 ~t_ria9,.er.qa på ~v a:rje, ~ärskij_å _ort i riket äfv~ns b+n apgå e~~~. de. in.~ o_mster 1 s'om på 'qrten fö r närväranpe å'tnj'htas des 1 af grof- och yrkesiu-bet:itre; d ~ ] s' af personer; söm' ITieci' h'änsyn ti utbidning kunna.j-ämnstäas med. ärarepersonaen. 1 Centrastyresen önskar atså genom: kre.tsstyreserna med det snar.aste b Var på' föjande frågor: -.. 1: Anses tiden -vara inne för en fr~hnstäning ti~ statsmakter!a. oin ny ö~eregering 'för foksko_ans _ärareperson~!}... _, _... ~ 2. Hvad: bör i så fa -för.. när:var~nde ' ämp ige:u -hegär.as. ~. 3. Hvika skä.anser k.retsen böra andt agas.ti stöd för en dyi{ framstäning? 4. Huru stora äro inom kretsens område i amänhet efnadsköstnaderna för en ärareffrmij om 5 personer:.. ' a) på anäshygden?.. _... b) i stad (eer-med stadjämförigt samh.äe)?. 5. T,i huru stort beopp uppgå i ~mänhet. ino~ k~etsens område en ärares. ofriga. nödvändiga. utgifter (ränta och amorter.ing å studieskud, skatter, bokinköp ni.. m.)?.,, 6. Ti h viket beopp _ k a~ in ~m~ r kretsens. område den åriga. ~p.komsten i med~~ ta beräknas: a) för maniga grofarbetare?.. _.. b) för maniga yrkesarbetare? c) -för bdkhåare, a rbetsfö1~män :och med dem jämföriga personer, a nstäda i ta.n.de, yrken och,näringar?..d) för personer, hvika ~~d ~ h~ nsy:~ ti utbidning kunna anses ungefärhgenr hkst ~da med fokskoärare? (Deras. titar angif;v~s.) r :. e) _... f (Här angifvas.au;dra gr~pper af pers o ~ r J ner. som inom kretsområdet äro mera _'.. f)- I. a~änt. rep,res,entej!ade.ooi hv~m kret. ~ ~ :; '" :! \?: ~ v.. se:p. anser. böra upptag_!;ts.)..

12 8 Samma.. skä, som t~a._för en öneförbättring ~. för foksk?ans ararepersona, kunna ock anföras för en öneregerjng _för småskoans ärare och ärarinnor och de med dem hkstäda biträdande äfvensom vid mind r~ foksko- u-r anstäda ärare och ärarinnor. Hittis hafva i reo e~ dessa ärarinnor haft en ön, som ungefär motsvar~t häften af. fokskoärareönen. Under det för närvarande minimiönen för fokskoärare är 600 kr. är den för vederbörbgen examinerad småskoärarinn~ kr. hvarti kommer ett åderstiägg om. 50 kr. efter 10 år: F ö~ att. bibeh.åa deri nuvarande proportionen vore u~an tv1f':e önskh~~st,. om samtidigt med en framstänmg angaende m1mm1önens höjande för.fokskoärarepersonaen en iknande begäran kunde. göras. med afseende på småskoärarepersonaen. F~r ~e.t~a ärendes utredning önskar : c.e?'trastyresen svar pa f ojande frågor: Anses tiden vara inne för' en fram ~S tänin"g ti statsmakte.rna om ny _öneregering för smaskaans och mmdre fokskoans ärare och ärarinnor samt för biträdande i1rare och ärarinnor vid fokskoan?. 8. H vad bör i så fa för när:varande ämphgen begäras?. 9. H vika skä anser kretsen 1 böra andragas. ti stöd för en dyik framstäning'? 10: Huru stora äro inom kretsens område i amänhet 'efnadskostnaderna för. en småskoärarinna 1 a) på andsbygden?. b) i stad (eer 1ned stadjämförigt samhäe)?. ~~ Ti I:turu stort beopp uppgå i amänhet.inom kretsens område en småskoärarinnas?frig'a.nödvändiga utgifter. (ränta och amortering a studieskud, skatter, bokinköp m. m.)? 12. Ti hviket beopp kan inom kretsens område den åriga inkomsten i medeta beräknas: a) fö r kvinniga gro farbetare? b).för kvinniga yrkesarbetare (bokbindare, sättare o. s. v.)? c) för kvinniga skrifbiträden och med. dem jämföriga personer, anstäda i hande, yrken och näringar? d) föi kvinnor, hvika med hänsyn ti utbidning äro ungefärigen ikstäda med småskoärarinnor? '(Deras titar angifvas.) e) r (Här angifvas andra grupper af perso. ~ ner, som inom kretsområdet är~ mera af).. mänt representerade. och. h vika kreto. s. v. 1 sen anser böra upptagas.) Det materia, som af kretsarna stäes ti centrastyresens förfogande, är afsedt att användas antingen i en petition ti k. m:t eer ock såsom stöd för en riksdagsmotion. Lämpigast torde vä vara att åt centrastyresen öfverämnas att efter sig företeende omständigheter afgöra hvikendera vägen, som ti sakens främjande för närvarande må anses tjänigast. Om det materia, som nu är meningen att insama, ska kunna bifva ti någon nytta vid den stundande riksdagen, måste det emeertid redan vid årsskiftet hafva kommit centrastyresen ti handa. Centrastyresen får atså anhåa, att svar på detta cirkuär insändas f'öre. den 3 januari. 1900, då cent.rastyresen har möte härstädes, hvarvid besut kommer att.fattas angående de vidare åtgärder, som i ärendet kunna anses påkaade. Därest större svårigheter möta för n:etsförening att vid denna tid på året håa amänt sammanträde, torde antingen medemmarue kunna sammankaas församingsvis eer skriftiga utåtanden infordras af kretsmedemmarne, i hvika båda fa yttrandena sedan s ammanföras af kretsstyresen, eer ock må i nödfa vederbörande kretsstyrese sj äf å kretsens vägnar afgifva svar å frågorna. 7

13 8 Skrifveser angående detta ärende adresseras: Uentrastyresen för Sveriges amänna fokskoärareförening, Stockhom S. Stockhom den 2 7 november Gen trasty'i'esen för Sveriges amän?ict f'ocskoärareförening: - _E1ni HamJnarund. J.. Gust. Söderberg. Aexander Jonsson. J. J: Daströ1n Fridtjuv Berg. Afr. Dain.. J: Franzen. Joh:s Johansson. Huda Lundin.

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt. Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

diskuteras med statsrådet Mossberg

diskuteras med statsrådet Mossberg r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån Tio-i-topp Top ten Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011 25 Tio-i-topp Top ten Sida Page 25.1 Populära namn... 603 Most popular names 25.2 Medelsvensson... 604 The average Swede 25.3 Tio udda statistikredovisningar...

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer