BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1"

Transkript

1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö som inspirerar, väcker nyfikenhet och vidgar din värld! All art tells a story. The more you know, the more you see. Visit Moderna Museet Malmö and experience art that inspires, awakens your curiosity and expands your horizons!

2 BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER Vi är glada att på Moderna Museet Malmö kunna presentera den första temautställningen i Barnens Bästa Biennal, en skånsk konstfestival för barn och unga med premiär under novemberlovet På 26 platser runt om i Skåne ordnas workshops, performance och andra aktiviteter i anslutning till olika konstutställningar. Vårt bidrag till festivalen är den här utställningen, curerad med barn och unga i fokus. Till utställningen hör även en audioguide som tar dig med på upptäcktsfärd i konstens och fantasins värld. THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES At Moderna Museet Malmö we are delighted to present the first themed exhibition of The Kids Best Biennial, an art festival in Skåne for children and teenagers, opening in November Workshops, performances and other activities relating to art exhibitions will take place at 26 venues around Skåne. Our contribution to the festival is this exhibition, curated with a focus on kids and teenagers. An audio guide is available for the exhibition, taking you on a voyage of discovery through the world of art and imagination. Årets festivaltema är berättelser och utställningen heter därför just Berättelser. Vi hoppas att verken som visas här ska uppskattas av en sjuåring, likväl som av en 77-åring och gärna i sällskap. Det finns berättelser för alla och på ett konstmuseum vimlar det av dem. Förutom historierna om konstnärernas liv och om hur konsten gjordes, berättar varje konstverk sin egen historia. Alla kanske inte ger sig till känna på en gång. Men de finns där för den som letar, lyssnar och ger sig tid att titta och reflektera. Prata om konstverken tillsammans och skapa era egna berättelser kring dem! Talk about the works of art together and make up your own stories for them! This year s festival theme is Stories, and the exhibition is named after it. We hope that the works shown here will appeal to everyone from 7 to 77 - and especially if you come here together. There are stories for all ages, and art museums are full of them. In addition to stories about the artists and how they made their works, each work of art has its own story to tell. They don t always jump out at you. But they are there for those who look, listen and give themselves time to reflect. MYTER OCH SAGOR Människor har i alla tider skapat berättelser i ord och bilder. När myterna kom till för många hundra, ja flera tusen år sedan, hjälpte de människorna att förstå världen. Myterna berättade om hur jorden skapades, varför skördarna ibland slog fel och hur människan kunde klara olika prövningar. Långt innan skriftspråket uppfanns berättades det med hjälp av bilder i grottor. En del av grottmålningarna är mer än år gamla. Berättelser kan vara både myter, sagor, den stora litteraturens historier, godnattsagor och spökhistorier. Några av världens mest välkända berättelser, som Alibaba och de 40 rövarna och Aladdin, finns i sagosamlingen Tusen och en natt. Där berättas att en arg kung hade bestämt att han skulle gifta sig med en ny kvinna varje dag. Dagen efter bröllopet skulle kvinnan dödas och kungen gifta sig med en annan. En dag erbjöd sig en kvinna som hette Scheherazade att gifta sig med kungen. Hon var listig och hade en plan för hur hon skulle få stopp på kungens hemskheter. På natten efter deras giftermål berättade hon en saga för MYTHS AND FAIRY TALES Throughout history people have created stories using words and pictures. When the great myths emerged hundreds even thousands of years ago, they helped people make sense of the world. These myths told of how the world was created, why crops sometimes failed, and how people were able to overcome a variety of challenges. And long before the invention of written language, stories were told with the help of pictures in caves. There are some cave paintings that are more than 20,000 years old. Stories can be myths, but they can also be epic sagas, or the great tales of literature, or bedtime stories, or even ghost stories. Some of the world s best-known stories, like Ali Baba and the Forty Thieves, or Aladdin, are found in the collection of tales known as the Thousand and One Nights. The story goes that an angry king decided to marry a new woman every day. The day after each wedding, the king would have his new bride killed and would marry again. One day a woman named Scheherazade offered to marry the king. She was very clever and had come up with a plan to put a stop to the

3 Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Le Rond Universel, 2012 Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans /BUS 2013 honom. Den var så spännande att kungen lät henne leva ännu en dag, så att hon skulle kunna berätta vidare nästa natt. När natten kom avslutade Scheherazade sagan och påbörjade en annan, ännu mer spännande. Och så fortsatte hon, i 1001 nätter. Därefter hade hon inga flera historier att berätta, men då hade kungen blivit så klok och lärd av allt han hade fått höra och dessutom hade han förälskat sig i Scheherazade, så han hade slutat upp med sina galenskaper. Hur många historier skulle du kunna berätta? Kanske lika många som Scheherazade. Du skulle kunna berätta om filmer du sett, böcker du läst, historier du hört och bilder du sett. Du skulle kunna berätta om din egen historia, om din familj och om din släkt; roliga och jobbiga historier, fantasifulla sagor och vardagliga händelser. Alla minnen du har är ju på sätt och vis berättelser i ditt huvud. Man får inte röra konsten på ett museum, men ingen regel utan undantag. Ett av verken här i utställningen får du faktiskt röra, ja till och med klättra upp i. Gör det, och ta sällskap av en vuxen! You re not allowed to touch the art in a museum, but for every rule there s usually an exception. There is one work in this exhibition you can touch, and in fact you can even climb up on it. Go ahead, and bring an adult with you! king s atrocities. The night after the wedding, she told him a tale. That tale was so exciting that the king allowed her to live for another day just so she could continue the story the following night. When the second night came, Scheherazade finished her story and began another that was even more exciting. And she continued telling a new tale each night for a thousand and one nights, until at last she ran out of stories. But by then the king had become so wise and knowledgeable from all he had heard and had fallen in love with Scheherazade, besides that he gave up his cruel mischief. How many stories could you tell? Maybe as many as Scheherazade. You could tell about movies you ve watched, books you ve read, stories you ve heard, and pictures you ve seen. You could tell the story of your own life, all about your family and your relatives. You could tell funny stories and scary stories, imaginative stories and stories about everyday events. In a way, every memory you have is a story hidden in your mind, waiting to be discovered.

4 MAGISKA SYMBOLER MAGIC SYMBOLS Kopparsticket Melencolia I är ett av världens mest omskrivna grafiska blad. Det finns till och med en bok i två delar som bara handlar om det! Albrecht Dürer gjorde Melencolia I för nästan 500 år sedan, år När man gör ett kopparstick, som den här grafiska tekniken kallas, ristar man in bilden i en kopparplatta med ett vasst verktyg. Sen kan man stryka färg över hela kopparplattan och torka av den igen. Där verktyget har ristat spår i kopparen sitter färgen kvar, och när man pressar plåten mot ett papper fastnar den spegelvända bilden på papperet. Man kan stryka ny färg på plattan och på så vis göra många bilder. Melencolia betyder melankoli. Förr i tiden trodde man att det fanns fyra olika sorters personligheter eller fyra sorters humör. Vilken humörstyp man var berodde på vilken vätska som styrde kroppen. Om man styrdes av den svarta gallan var man melankoliker, vilket betyder att man är eftertänksam och något av en dysterkvist. Konstnärer ansågs vara melankoliker. En del tolkar Melencolia I som Dürers självporträtt. Visserligen ser ängeln ut att vara en kvinna, men om du tittar noga så skulle ansiktet kunna tillhöra en man. Det skulle kunna vara en bild av konstnären som har tappat sin inspiration. En av de historier som finns om det här verket är berättelsen om alkemin. Alkemi brukar beskrivas som konsten att göra guld. Men alkemisten försökte inte bara framställa guld av olika ämnen utan ville också förädla sitt inre material, alltså bli en bättre människa. På 1500-talet, när Dürer gjorde sin etsning, var alkemins olika symboler något som de flesta med utbildning kände till. Regnbågen var en symbol för de olika färger som framträdde under alkemistens arbete med att framställa De vises sten. Det är den sten som alkemisterna menade kunde förvandla oädla metaller till guld och som kunde ge evig hälsa och ungdom. Vågen de två små skålarna var viktig för att väga de olika ämnena Titta på alla detaljer i bilden. Ser du passaren som man kan använda när man ska rita till exempel en cirkel? Kan du få syn på timglaset där sanden håller på att rinna ut? Den gamla vågen? Regnbågen? Stegen? Rutan med siffror i? Alla de här detaljerna betyder något alldeles särskilt. De är symboler. Look at all the details in the picture. Do you see the pair of compasses that can be used for drawing a perfect circle? Can you find the hourglass whose sand is about to run out? The old scale? The rainbow? The ladder? The square with the numbers? Each of these details has a very specific meaning. They are all symbols. More has been written about this copper-plate print than almost any other in the world. There is even a book in two volumes written about just this print and nothing else! Albrecht Dürer made Melencolia I almost five hundred years ago in When you re making an intaglio print, as this technique is called, you etch the lines of your picture into a copper plate with a sharp point. Then you spread ink over the whole plate and then wipe it off again. The ink sticks in the grooves, and when you press the plate against a piece of paper, the ink is transferred to the paper to create a mirror image of what s on the plate. Then you can put more ink on the plate again and keep making many more pictures. Melencolia means melancholy. In the past people used to believe there were four different humors, or four personality types. Which one of the personality types you were depended on what kind of liquid was controlling your body. If you were controlled by black bile, you would be melancholic, which means you d be thoughtful and a little bit gloomy. Artists were often seen as melancholic. Some see Dürer s Melencolia I as a self-portrait. The angel in the picture does look a lot like a woman, but if you look closely the face could belong to a man. It looks like it might be a portrait of an artist who s lost his inspiration. One of the stories about this particular work of art is a tale of alchemy. Alchemy is usually described as the art of making gold. But alchemists weren t just trying to turn various elements into gold, they were also refining the material within themselves that is, trying to become better people. In the 1500s, when Dürer made this print, most educated people were familiar with the various symbols of alchemy. The rainbow symbolized the variety of colors that emerged from the alchemist s work to produce the Philosopher s Stone, which they believed could be used to turn

5 Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514, Göteborgs konstmuseum

6 som behövdes för att skapa guld. Stegens sju pinnar kan också representera de sju olika faserna i det alkemiska arbetet. Alkemisten förvandlar alltså ett material till ett annat, mer värdefullt. Det liknar den konstnärliga processen, för när konstnären använder papper och penna, målarduk och färg eller något annat material för att göra sitt verk, så förvandlas det till något mycket mer än det var från början. En annan tolkning är att hur många vetenskapliga instrument man än har tillgång till så är det ändå svårt att förstå sig på världen. Ängeln sitter ju där, omgiven av alla sina saker, och ändå är den inte glad. Kanske funderar den över livets gåta och kommer fram till att det inte går att mäta, väga och begripa allt i världen. Dürer kanske vill säga att det finns en gudomlig värld som är mycket större än vi människor kan begripa. Den tolkningen kanske verkar långsökt, men kastar man om bokstäverna i Melencolia bildas orden Limen Caelo, som är latin och betyder himlens port. Ett ord som på det sättet innehåller samma bokstäver som ett annat ord kallas för ett anagram. Idag använder vi sällan anagram men på femtonhundratalet var det vanligt att gömma dolda betydelser i anagram och symboler så att bara några få kunde förstå, lite som ett hemligt språk. Titta på bilden Melencolia I. Ser du den magiska rutan med en massa siffror i? Året 1514, då Dürer gjorde Melencolia I, finns också med längst ner i rutan. Det magiska med den här rutan är att man får samma summa om man lägger ihop siffrorna i vilken rad som helst vågrätt eller lodrätt. Man kan också prova att lägga ihop siffrorna i varje hörn, eller i de fyra rutorna längst upp till vänster eller till höger. Eller de längst ner till höger, eller vänster. Till och med om man lägger ihop de fyra rutorna i mitten kommer man fram till samma summa. Kan du räkna ut vilken? Prova att lösa ett sudoku! Sudoku är också ett slags magiska rutor. I varje rad, både lodrät och vågrät, och i varje stor ruta, ska siffrorna 1 4 eller siffrorna 1 6 finnas med. Try your luck at solving a Sudoku puzzle! Sudoku is another example of magic squares. Each row, both horizontally and vertically, and each large square must include either the numbers 1 4 or the numbers 1 6. base metals into gold and could give people eternal health and youth. The scale with its two small bowls was an important tool for weighing the various elements that were needed to make gold. And the seven rungs of the ladder could represent the seven different phases in the alchemist s work. So an alchemist transforms one material into another more valuable material. That s something like the process of making art, because when an artist takes up a pen and paper, or paint and a canvas, or whatever other material he uses to make his art, he transforms it into something much more valuable. Another way to interpret this picture is to say that no matter how many scientific instruments we have at our disposal, it s still pretty hard to make sense of the world. The angel sits there surrounded by all her things, but those things have no power to make her happy. Maybe the angel s thinking about the mystery of life, and maybe she decides that we just can t measure, weigh, and understand everything in the world. Perhaps Dürer is trying to say that there s a divine world that is much larger than the one we humans can comprehend. That interpretation may seem a little far-fetched, but if we rearrange the letters in the title, we get Limen Caelo, which is Latin for the gates of heaven. When the letters of one word are used to form another word, it s called an anagram. Today we don t often use anagrams, but in the 1500s it was common to hide meanings and messages in anagrams and symbols that only a few people could understand kind of like a secret code. Look at the picture Melencolia I. Do you see the magic square with a bunch of numbers in it? The number 1514, the year when Dürer made Melencolia I, is included at the bottom of the square. The magic of this square is that you get the same total if you add together all the numbers in any of the rows, adding across or from top to bottom. You can also try adding the numbers in all the corners, or the numbers in the squares at the top left or top right, or the bottom left or bottom right. You can even combine the four squares in the middle to get the same number. Can you figure out what that number is?

7

8 JAZZMUSIK OCH HIMLAFÄRD JAZZ AND THE ASCENSION TO HEAVEN Henri Matisse var en fransk konstnär som älskade ljuset. Han målade hela sitt liv och hans bilder är färgstarka och lekfulla. I området där han växte upp framställde man silke till franska modehus. Tyger, saxar, nålar och trådar fanns runt omkring honom och han blev väldigt duktig på att arbeta med sax. När Matisse blev gammal och skröplig orkade han inte måla så mycket med vanliga färger och penslar. Istället målade han med saxen. Han låg till sängs och klippte ut former ur färgade papper, som han sedan fick hjälp att klistra upp på större papper. Det är så han har gjort förlagorna till bilderna i serien Jazz publicerades Jazz, en bok i liten upplaga med tryck av de färgglada collagen. Matisse tyckte att Jazz var en bra titel eftersom jazzmusik handlar mycket om improvisation, rytm och repetition. I boken såg Matisse till att fem textsidor följs av en bild över ett helt uppslag. Sen kommer tre nya textsidor och därefter en bild på en sida. Och så upprepas rytmen gång på gång. Matisse ville att texten skulle vara som en paus, och samtidigt vara vacker att titta på. Han tänkte på kompositionen av text och bild så som man tänker när man gör en riktigt fin blombukett. Vissa enkla blommor behövs för att de tjusigare blommorna ska synas bättre. Mest av allt gillade Matisse alltså hur texterna och bilderna såg ut tillsammans. En av bilderna i Jazz heter Ikaros. Berättelsen om Ikaros är gammal och väldigt spännande. I den grekiska mytologin berättas om Daidalos, som var en klurig uppfinnare på Kreta. Där fanns det ett monster som hette Minotaurus och Daidalos hade skapat en labyrint där monstret kunde gömmas undan. En dag dödades Minotaurus. Daidalos, som hade hjälpt de som dödade monstret, tillfångatogs av kungen och stängdes in i labyrinten tillsammans med sin son Ikaros. Men Daidalos var påhittig som vanligt och tillverkade vingar av fjädrar och vax, så att han och Ikaros skulle kunna flyga ut ur labyrinten och bort från Kreta. Daidalos hade bett Ikaros att inte flyga Titta på bilderna i Jazz och fundera över vad de kan föreställa. Ta hjälp av verkens titlar om du vill. Berätta en historia om den du tycker mest om. Look at the pictures in the Jazz series and think about what they could re present. You might want to use the titles of the pieces as clues. Tell a story about the one you like the most. Henri Matisse was a French artist who just loved light. He painted all his life and his pictures are colorful and playful. The region where he grew up was known for producing silk for the fashion houses of France. He was surrounded by fabrics, scissors, needles, and thread, and he became very skilled at working with scissors. When Matisse became old and feeble, he didn t have the energy to paint much anymore using the usual brushes and paints. So instead he painted with scissors. He lay in bed and cut shapes out of colored paper, which he then got help pasting up onto much larger sheets of paper. This is how he did the studies for the pictures in the Jazz series. In 1947 Matisse published Jazz, a small edition of prints of colorful collages. He thought that Jazz was a good title because jazz music is all about improvisation, rhythm, and repetition. The artist made sure that throughout the book, five pages of text were followed by a big picture that took up a full spread. Then came three more pages of text followed by a fullpage picture. This rhythm is repeated again and again right to the end of the book. Matisse wanted the pages with words to provide a kind of pause between pictures, and at the same time he wanted those pages to be beautiful to look at. He thought of the composition of words and pictures the way you think when making an especially fine bouquet of flowers: you need to have a certain number of simple flowers to allow the more spectacular to can stand out. So what Matisse was most interested in was how the words and images would look together. One of the pictures in Jazz is called Icarus. The story of Icarus is ancient and very exciting. A greek myth tells of Daedalus, a clever inventor on the island of Crete. The island was plagued by a monster called the Minotaur, and Daedalus created a labyrinth in which to hide the monster. One day the Minotaur was killed. Daedalus, who had helped the ones who killed the monster, was taken prisoner by the king and locked inside the labyrinth together with his son, Icarus. But Daedalus was ingenious as

9 Henri Matisse, Jazz (Ikaros/Icarus), 1947 Succession H Matisse/BUS 2013 så högt upp, men väl uppe i luften tyckte Ikaros att det var så härligt att vara fri och flyga omkring. Han flög så högt upp att solen smälte vaxet som höll fast vingarna och Ikaros ramlade ner i vattnet och dog. Matisse visar oss den mörka natthimlen med gula strålande stjärnor. Kanske ser vi Ikaros i fallet, när han använder armarna som vingar i stället för dem som just har ramlat av. Hans hjärta påminner om en röd sol. Om man vill kan man se den svarta kroppen som ett hål i det blå, som en ännu mörkare del av rymden. usual, and made wings for himself and Icarus using feathers and wax so they could fly out of the labyrinth and away from Crete. Daedalus warned his son not to fly too high, but once in the air Icarus was overjoyed to be free and flying around. He flew so high that he came too close to the heat of the sun, which melted the wax that held the wings together, and Icarus fell to his death in the water. Matisse shows us the dark night sky with gleaming yellow stars. Maybe that s Icarus we see in the midst of his fall, desperately waving his arms after his wings have fallen off. His heart glows red like a setting sun. We can see the black shape of his body as a hole in the blue, like an even darker part of outer space.

10 ETT TORN FÖR TANKAR A TOWER FOR THINKING När du står uppe i Insiktstornet och tittar ner är det nästan som att blicka ner i en brunn. Brunnar har en symbolisk betydelse i många berättelser världen över. Kanske har du någon gång kastat ner pengar i en önskebrunn? Eller så har du spelat tv-spel och stött på brunnar som är portaler till andra världar? Det är något hemlighetsfullt med både brunnar och torn. Gå upp i tornet! Titta på utsikten och titta ner i botten av tornet. Vad ser du där? Climb up in the tower! Look at the view and look down inside the tower. What do you see? When you get to the top of the Tower of Insight and look down, it s almost like looking down into a well. Wells have a symbolic meaning in many stories the world over. Have you ever thrown a coin into a wishing well? Or maybe you ve played video games in which you ve come upon a well that s a portal to another world? There s just something mysterious about wells and towers. Utsiktstorn kan man gå upp i för att se långt, eller se något särskilt vackert från en upphöjd plats. Insiktstornet påminner till sin form om Babels torn, som finns omskrivet i bibeln. I den bibliska historien berättas att människorna försökte bygga ett torn som skulle nå ända upp i himlen. Bygget kunde inte slutföras, för Gud såg till att människorna började tala olika språk och därför inte kunde förstå varandra. Lookout towers are for climbing up to see far into the distance, or to get a particularly beautiful panoramic view. The form of the Tower of Insight is reminiscent of the Tower of Babel, which is described in the Bible. The Bible story tells how people tried to build a tower that would reach all the way to heaven. But God prevented them by making everyone suddenly start speaking different languages so they could no longer understand one another. I utställningen Ryskt avantgarde på Moderna Museet Malmö finns ett annat torn, som påminner om både Insiktstornet och om Babels torn. Det verket heter Monument för den tredje internationalen, men brukar kallas för Tatlins torn. Det tornet är ungefär lika stort som Insiktstornet, men faktum är att det bara är en liten modell av ett torn som den ryske konstnären Vladimir Tatlin hade tänkt sig skulle bli 400 meter högt! Högre än dåtidens högsta byggnad Eiffeltornet i Paris. Det blev aldrig verklighet av Tatlins torn, men modellen finns kvar och berättar sin alldeles märkvärdiga historia. Bredvid Insiktstornet visar vi också en film av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans. Den heter Le Rond Universel. Det betyder ungefär den universella cirkeln, eller cirkeln som omfattar hela universum. I ett rum sitter en eldfluga i en rullstol och talar i en mikrofon. I bakgrunden står en fladdermus med mörk och lite läskig röst. Rummet är runt, lika runt Det här verket heter Insiktstornet. Vad kan det betyda? Ord som betyder samma sak som insikt: förståelse, kännedom, lärdom, uppenbarelse. The title of this piece is Tower of Insight. What do you think it means? Other words that mean the same thing as insight : understanding, awareness, knowledge, enlightenment. Gå och titta på Tatlins torn! Go have a look at Tatlin s tower The exhibition Russian Avant-Garde at Moderna Museet Malmö includes another tower that might remind you of both the Tower of Insight and the Tower of Babel. Its title is Monument for the Third International, but people usually call it Tatlin s Tower. It s about the same size as the Tower of Insight, but it s actually just a little model of a much larger tower the Russian artist Vladimir Tatlin wanted to build. The actual tower was supposed be 400 meters tall that s a quarter of a mile high! It would have been taller than the tallest building at that time; the Eiffel Tower in Paris. Tatlin s Tower was never actually built, but we still have the model to tell the tale of its remarkable history. Next to the Tower of Insight we re also showing a film by Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans. It s called Le Rond Universel. That means something like the universal circle, or the circle that encompasses the whole universe. In a room sits a firefly in a wheelchair,

11 Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans, Insiktstornet/Tower of Insight, 2012 Lisa Jeannin och/and Rolf Schuurmans/BUS 2013

12 som Insiktstornet. Ja, det kanske faktiskt är filmat inuti Insiktstornet. Såg du i fall fladdermusen och eldflugan var där när du tittade ner i tornet? Historien som eldflugan berättar handlar om hur universum skapades och den bygger på både fantasi och fakta. Läs gärna den svenska texten till filmen tillsammans! När man är barn får man lära sig mycket om hur saker och ting hänger ihop. Hur man kan räkna ut och bevisa saker. Det kan verka som att en del vuxna verkligen har koll på det mesta. Hur man betalar räkningar, lagar mat och kanske hur man kan räkna ut avståndet mellan två stjärnor. Ändå åker vi människor, som försöker förklara och förstå hur allt hänger ihop, omkring tillsammans på vårt lilla jordklot i en oändligt stor rymd. Solen går inte alls ner i havet, fastän det ser ut så. I själva verket tippas vi som står på jorden och tittar på solnedgången sakta bakåt. Och även om det går att förklara varför det är så, är det ändå alldeles obegripligt. Eller hur? I Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans verk är saker och ting lika märkliga som i en dröm. Ändå är allt alldeles självklart, precis som det också kan vara i en dröm. Både besynnerligt och självklart, både fantastiskt och logiskt. Det kanske faktiskt är så att båda sidorna behövs lika mycket. Why don t you read the English translation of the film s story together! speaking into a microphone. In the background is a bat with a dark and rather creepy voice. The room they re in is round, just like the inside of the Tower of Insight. In fact, maybe this was actually filmed inside the Tower of Insight. Did you happen to notice a bat and a firefly when you looked down into the bottom of the tower? The firefly is telling a story of the creation of the universe, and the story is a mixture of both fact and fantasy. When you re a kid you learn a lot about how different things are connected. You learn about how you can figure something out and prove something. Sometimes it may seem like some adults know just about everything there is to know: how to pay the bills, cook dinner, and maybe even calculate the distance between two far-off stars. And here we are, all of us people, trying to explain and to understand how everything works while travelling around together on our little Planet Earth as it s hurtling through the infinite vastness of space. The sun doesn t actually set into the sea, after all, even if it looks like it does. In reality, we who are standing on the Earth and watching the sunset are actually tipping slowly backward as the Earth rotates. And even if it s possible to explain why this is so, it s still impossible to really comprehend. Don t you think? In Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans s film, everything is just as peculiar as in a dream. And yet, it all seems perfectly natural just the way strange things sometimes do in dreams both mysterious and obvious, both logical and totally made-up. Maybe, in fact, just maybe we need each side as much as the other.

13 Gustave Doré, Babelstorn, bibelillustration från 1865/Tower of Babel, Bible Illustration, 1865

14 NÄR NÅGOT BLIR NÅGOT ANNAT Det var en gång en man som hette Albert Ostman. Han påstod att han år 1924 blev utdragen ur sin sovsäck av Storfot. Albert hölls fånge i flera dagar, men en dag kom han på att han skulle ge Storfot lite snus. Snuset gjorde att Storfot mådde dåligt och Albert Ostman kunde fly. Storfot sägs vara en stor apliknande varelse som har siktats i stora skogar i USA och Kanada ända sedan 1800-talet. Några säger att den är släkting till snömannen. Det berättas att Storfot har en kraftig pälsbeklädd kropp och väger omkring 200 kg. Den är 2-3 meter lång och har armar som når den ner till knäna. Storfot lär också ge ifrån sig en stinkande lukt. Trots att många påstår sig ha sett Storfot så har ingen lyckats fånga in den. Det finns till och med vissa som påstår sig ha skjutit mot Storfot på nära håll, men attvarelsen verkar tåla gevärskulor. Johan Thurfjell har målat av några fotografier som påstås föreställa Storfots spår. Målningssviten heter Tracks, och det betyder just spår. De första fotavtrycken som sägs ha tillhört Storfot rapporterades av upptäcktsresanden David Thompson år De största fotavtryck som har påträffats var upp till 20 centimeter breda och 60 centimeter långa. Leta reda på ett måttband om mät upp hur stort det är! Johan Thurfjell arbetar ofta med berättelser som han fascinerades av som barn. Som vuxen konstnär är han inte så intresserad av i fall Storfot finns eller inte, utan mer av hur bilderna av Storfots spår visar att allting egentligen kan vara något annat än man tror. En trolig förklaring till de jättestora fotspåren är att det är helt vanliga stora djur, till exempel björnar, som har varit ute på promenad. En varm björntass lämnar ett ganska stort spår i snön, och värmen gör att snön smälter och spåret ser ännu större ut. När snön kommer kan ni själva pröva att sätta ner en varm hand i snön, så får ni se! Också spår i lera brukar med tiden se mycket större ut än de gjorde från början, eftersom spårens kanter vittrar sönder. På samma sätt kan det vara med historier. När tiden går kan ett minne eller en berättelse förändras. Något som inte var så stort eller viktigt när det hände kan få mycket större betydelse i efterhand. Det kan till WHEN SOMETHING TURNS INTO SOMETHING ELSE Once upon a time there was a man named Albert Ostman. In 1924 he claimed that he had been pulled out of his sleeping bag by Bigfoot. Bigfoot held Albert captive for several days, until it occurred to Albert to give him a taste of his chewing tobacco. It made Bigfoot sick to his stomach, and Albert was able to escape. Bigfoot is said to be a huge ape-like creature occasionally sighted in the great forests of the United States and Canada since the 1800s. Some say he s a relative of the Yeti. He s supposed to be furry all over and weigh about 200 kg (that s 450 pounds!). They say he s 2-3 meters tall (6-9 feet), with arms that reach all the way to his knees. He is also reputed to give off a stinky odor. Although many claim to have seen Bigfoot, no one has ever succeeded in capturing him. Some even say they ve shot at him from close range, but that the creature seemed to tolerate rifle bullets. Johan Thurfjell has made paintings of some of the photographs people claim to have taken of Bigfoot s tracks. The title of these paintings is Tracks. The first Bigfoot tracks ever reported were found by the explorer David Thompson in The largest ever found were up to 20 centimeters wide (8 inches) and 60 centimeters long (2 feet). Find a tape-measure and see how big that is! Johan Thurfjell often works with the stories that fascinated him as a child. As an adult artist, he s not particularly interested in whether Bigfoot really exists or not, but rather in how the pictures of his footprints show us that anything could actually be something other than what it looks like. One likely explanation for the giant tracks is that they were made by a common large animal like a bear. A warm bear paw leaves a pretty large track in frozen snow because the snow melts around the edges of the print, making the print much larger than the paw that made it. Try it yourself and see when there s snow outside: put a warm hand down in the snow and see what happens! Tracks left in mud can get much bigger over time than they were when they were made, since the weather tends to wear away the edges. The same thing can happen with stories: the passage of time can change a memory or a story. Something

15 Johan Thurfjell, Tracks (1 4), 2010 Johan Thurfjell/BUS Foto/Photo: Petter Karlberg och med betyda något annat, som i viskleken. Johan Thurfjell lägger ofta ut spår i sin konst, början till historier som sedan får växa sig stora i betraktarens eget huvud. that wasn t really so big or important when it happened can take on a much larger meaning afterwards. It can even come to mean something different, like the game of Operator where you whisper a message from one person to another and see how it comes out different. Johan Thurfjell likes to leave tracks in his artwork the beginnings of small stories that can grow much larger in the mind of the observer.

16 BERÄTTELSER SOM KAN VARA SANNA. ELLER PÅHITTADE. STORIES THAT COULD BE TRUE. OR JUST MADE UP. Duane Michals är en amerikansk fotograf. Han har arbetat som konstnär sedan 1970-talet och är fortfarande verksam. Hans bilder är ibland gjorda i serier, så att ett motiv eller tema utforskas i flera olika bilder. Man känner igen ett verk av Duane Michals på att det ofta finns en personlig text skriven på bildernas vita kanter. Texterna kan vara små korta berättelser eller dikter. Ibland är de roliga, ibland allvarsamma, och nästan alltid lite kluriga och tänkvärda. Titta på bilden med den skrattande kvinnan. Så här står det i texten: Det var den lyckligaste timmen under den lyckligaste dagen i hela hennes liv. Och den passerade så fort utan att hon visste om det. De kommande åren skulle hon fyllas av glädjen av minnena från den där eftermiddagen. Långt efter det att hon hade glömt vad det var som hade gjort henne så lycklig. Du får själv välja om du vill tro på bilden och texten eller inte. Och du kan alltid berätta en egen historia utifrån vad du ser. Det enda som behövs är fantasi! Duane Michals egna berättelser Här kan du läsa de andra texter som Duane Michals själv har skrivit på sina bilder. Självporträtt med min skyddsängel Min skyddsängel heter Peter. Han föddes 1898 och dog Peter hade varit handelsresande sjöman hela sitt liv och han drunknade i en fruktansvärd storm på Nordsjön. Under sitt liv blev han aldrig det han kunde ha blivit. Han vägleder mig och vakar över mig. Ett ofärdigt brev till någon som en gång älskade mig Kära vän. Jag har fortfarande nycklarna som du gav till mig. Jag har sparat allting. Det är ett symptom på min sjukdom. Du är min sjukdom. Du är min Fundera över vem den där kvinnan var. Vad hade hänt ögonblicken innan avtryckaren pressades ner? Varför var det den lyckligaste dagen i hennes liv och vad hände henne sen? Fotografier lurar ofta oss betraktare att tro på det vi ser, trots att det numera är så vanligt med bilder som görs om med hjälp av till exempel Photoshop. Kan vi tro på textens berättelse? Tänk om det är en teaterscen eller om hon bara låtsas vara glad! Think about who that woman was. What had just happened in the moment before the photographer pressed the button and captured her expression? Why was this the happiest day of her life, and what happened to her after this? We are often fooled by a photograph into believing what we see, even though we know it s so easy to rework an image these days using a program like Photoshop. Can we believe the story told in the artist s note? Imagine if it s really a scene from a play, or if she s just pretending to be happy! Duane Michals is an American photographer. He has worked as an artist since the 1970s and is still actively making art. Sometimes he presents his pictures in a series, exploring a single subject or theme in several different images. You can recognize a work by Duane Michals because he often writes a personal note on the white border of the picture. These notes can be short stories or poems. Sometimes they re funny, sometimes serious, but they re nearly always a little bit witty and thought-provoking. Look at the picture of the woman laughing. Here s what the note says: It was the happiest hour of the happiest day of her entire life. And it passed so quickly without her knowing it. Years to come, she would still be filled with the joy of that afternoon s memory, long after she had forgotten what it was that had made her so happy. You can choose to believe in the image and the text or not. And you can always tell your own story about what you see. The only thing needed for that is imagination! Duane Michals own stories Here you can read the other texts that Duane Michals has written on his photos. Self-portrait with my guardian angel My guardian angel s name is Peter. He was born in 1898 and he died in Peter had been a merchant seaman all his life, and he drowned in a terrible storm in the North Sea. During his lifetime he never became what he might have been. He guides me and watches over me. An unfinished letter to someone who once loved me Dear friend. I still have the keys you gave me. I saved everything. It is a symptom of my illness infection.

17 Duane Michals, Det var den lyckligaste timmen under den lyckligaste dagen i hela hennes liv /It Was the Happiest Hour of the Happiest Day of her Entire Life 1978 Duane Michals and DC Moore Gallery, New York infektion. Men jag håller på att bli bättre. Det finns något som jag vill berätta för dig. Jag hoppas att du kan förstå. Ibland när jag vet att du inte är hemma, så går jag in i din lägenhet. Det gör mig glad att se att den är precis som jag kommer ihåg den. Jag såg din nya blå tröja. Så underbar du måste se ut när du har på dig den. Det fanns ett brev från någon man vars namn jag inte känner igen på dit skrivbord. Jag undrar vem det är. En gång la jag mitt huvud på din kudde, där du brukar sova. Jag kunde fortfarande känna doften av ditt hår. Jag vill. Det är ingen slump att du läser det här Jag gör markeringar på vitt papper. De här markeringarna är mina tankar. Och även om jag inte vet vem du är som läser det här nu, så har på något sätt våra livslinjer korsats på det här vita papperet. Vi But I am getting better. There is something that I must tell you. I hope you can understand. Sometimes when I know you are not home, I enter your apartment. It pleases me to see it is just as I remember it. I saw your new blue sweater. How lovely you must look wearing it. There was a letter from some man whose name was unfamiliar on your desk. I wonder who he is. Once I placed my head on your pillow, where you sleep. I could still smell your hair. I want. It is no accident that you are reading this I am making black marks on white paper. These marks are my thoughts. And although I don t know you are reading this now, in some way the lines of our lives have intersected here on this white paper. We meet here. We touch for the length of these brief sentences. It is no accident that you are reading this.

18 möts här. Vi rör varandra i några korta meningar. Det är ingen slump att du läser det här. De här orden har väntat på dig. Den här stunden har väntat på dig. Kom ihåg mig. Mannen som hittade på sig själv Alla saker som han upplevde under sitt liv var hans påhitt. Han hittade på månen och träden och alla synliga och osynliga saker. Vid det här tillfället hittar han på att jag skriver det här och att du läser det här. Ja, du är också hans påhitt. Och det han trodde var möjligt blev möjligt. De saker som han visste var omöjliga, var omöjliga. Men om du sa det till honom, skulle han förneka det. Och till slut skulle han hitta på sin egen död. Han skulle aldrig veta om att han hade hittat på alltihopa. Så dumt av mig att ha trott att det skulle vara så enkelt. Jag hade blandat ihop utseendet hos träd och bilar och människor med själva verkligheten och trodde att ett fotografi av dessa flyktiga uppenbarelser var ett fotografi av den. Det är ett melankoliskt faktum att jag aldrig kommer att kunna fotografera verkligheten och att jag bara kan misslyckas. Jag är en reflektion som fotograferar andra reflektioner, inuti en reflektion. Att fotografera verkligheten är att fotografera ingenting. Nu blir då När jag säger att det här är nu, blir det omedelbart då. Det finns inget nu. Det verkar vara ett ögonblick, men själva ögonblicket är en illusion. Vi är alltid på gränsen. Och illusionen är en serie av olika ska bli och har varit. Vi sätter ihop dem och bakom händelsen. Det är en konstruktion, ett trick, vår hjärnas påhitt. Den är så bekant att den blir osynlig. Våra liv är riktiga drömmar. Och när vi dör och vaknar upp, kommer vi att upptäcka att det alltid har funnits ett ögonblick, samtidigt, nu. These words have been waiting for you. This moment has been waiting for you. Remember me. The man who invented himself All things that he experienced in his lifetime were his inventions. He invented the moon and the trees and all things visible and invisible. At this moment he is inventing me writing this and you reading this. Yes, you too are his invention. And what he thought possible became possible. Those things he knew to be impossible, were impossible. But if you told him this, he would deny it. And in the end he would invent his own death. He would never know that he had invented it all. How foolish of me to have believed that it would be that easy. I had confused the appearances of trees and automobiles and people with reality itself and believed that a photograph of these transient appearances to be a photograph of it. It is a melancholy fact that I will never be able to photograph reality and can only fail, I am a reflection, photographing other reflections, within a reflection. To photograph reality is to photograph nothing. Now becoming them When I saw this is now, it immediately becomes then. There is no now. It appears to us as a moment, but the moment itself is an illusion. We are always on its edge. And the illusions are a series of about to be s and have been s. We put them together and behind the event. It is a construction - a trick, an invention of our mind. Its familiarity makes it invisible. Our lives are real dreams. And when we die and wake up, we shall see it has always been one moment, all at once, now.

19 SAMTIDIGT MEANWHILE 1514 gör Albrecht Dürer Melencolia I spikar Martin Luther upp sina teser och reformationen inleds ger sig Magellan ut på den första världsomseglingen kröns Gustav Vasa till kung i Sverige pågår andra världskriget avslutas fredsförhandlingar i Paris. Henri Matisses Jazz trycks. De första nylonstrumporna kommer till Sverige. Modeskaparen Christian Dior visar sin första klädkollektion, som kallas The New Look Vietnam anfaller Kambodja. Ingemar Stenmark vinner VM i storslalom och specialslalom. Duane Michals gör Det var den lyckligaste timmen under den lyckligaste dagen i hela hennes liv Johan Thurfjell målar Tracks. Svininfluensan härjar vintern 2009/2010 och många svenskar vaccinerar sig. Haiti drabbas av en mycket kraftig jordbävning Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans gör Insiktstornet. Sommar-OS hålls i London. Loreen vinner Eurovision Song Contest med låten Euphoria. Prinsessan Estelle föds. Barack Obama blir omvald som USAs president. In 1514 Albrecht Dürer makes Melencolia I. In 1517 Martin Luther nails his theses to a church door and starts the Protestant Reformation. In 1519 the Magellan embarks on the first voyage around the world. In 1523 Gustav Vasa is crowned King of Sweden. World War Two lasts from 1939 until In 1947, peace negotiations finally conclude in Paris, where Henri Matisse s Jazz is printed the same year. Also that year, the first nylon stockings come to Sweden, and fashion designer Christian Dior shows his first collection of clothing, which is dubbed the New Look. In 1978 Vietnam invades Cambodia. Downhill skier Ingemar Stenmark wins the World Championship for Sweden in slalom and giant slalom. Duane Michals makes It Was the Happiest Moment of the Happiest Hour of the Happiest Day of Her Entire Life. In 2010 Johan Thurfjell paints Tracks. The Swine Flu breaks out that winter, and many Swedes get vaccinated. Haiti is struck by a devastating earthquake. In 2012 Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans make the Tower of Insight. The Summer Olympics are held in London. Loreen wins the Eurovision Song Contest for Sweden with the song Euphoria. Princess Estelle is born. Barack Obama is reelected President of the United States.

20 Curatorer/Curators: Greta Burman och/and Ylva Hillström Text: Ylva Hillström Moderna Museet Malmö Gasverksgatan 22 modernamuseet.se Facebook.com/ModernaMuseetMalmo Twitter.com/Moderna_Malmo Instagram: moderna_malmo #modernamalmo Med stöd av/with support from: Ingår i/part of:

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 Syfte: Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa- och förstå en längre text av skönlitterär karaktär,

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne.

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne. Goodbye Horses kommer ur både dröm och mardröm. Vi söker uttryck för drömlogiken, för märkligheten. Där finns både sådant som är vackert och sådant som är hotfullt och fult. I Goodbye Horses komponerar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Prisguide Studio www.bjornfotograf.se Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Bröllop Välkommen till Björn Fotograf! Er upplevelse ska vara lättsam, lyxig och fylld av glädje och värme. Det ska vara

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights [Pick the date] [Company name] [Phone number] [Volume 1, Issue 1] [title] Lead Story Headline In a few words, a headline should accurately represent the contents of the story and draw readers into the

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

Exchanges occur when. Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se

Exchanges occur when. Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se Vem är jag? Vem är du? Vad vill du? Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se Exchanges occur when an economizing individual A, has a certain quantity of a good at his disposal

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer