Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth Holmqvist (v) Mats Klockljung, (s) Annika Öberg (m) Pia Klockljung (c), tjg ersättare Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef Britt-Inger Hedman, Mona Larsson Dahlberg, socialsekreterare 25 Marianne Lindmark, undersköterska hemtjänstgrupp 2, 26 Eva Granlund och Lotta Levander, hemtjänstchef, 26 Marianne Karlsson länssamordnare, 27 Inga Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Margoth Holmqvist Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Margoth Holmqvist Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 Socialnämndens utskott Ärendeförteckning Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Sn 24 Meddelandeärenden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Sn 27 Dnr 00030/ Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden Sn 34 Dnr 00072/ Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Socialnämndens utskott forts. Sn 35 Dnr 00007/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader 2015 Sn 36 Dnr Strategi bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 Socialnämnden Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: Delegeringsbeslut LSS Anna Nilsson Avlösarservice i hemmet 1 Avsluta insatsutredning LSS 7 Daglig verksamhet 3 Inleda insatsutredning LSS 5 Inleda utredning personkrets 2 Kontaktperson/kontaktfamilj 10 Personkrets 1 2 Personkrets 2 1 Personkrets 3 1 Personlig assistans 2 Tillfällig utökning personlig assistans 3 Summa delegeringsbeslut 37 Margoth Löfgren Edström Bostad med särskild service barn 1 Avsluta utredning SoL 1 Inleda utredning SoL 1 Korttidsboende 1 Summa delegeringsbeslut 4 Eva Karlsson Avsluta insatsutredning LSS 1 Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut LSS 43 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Catrin Höglander Avgiftsbeslut 180 Trygghetslägenhet 2 Summa delegeringsbeslut 182 Hanna Eriksson ansökan återtagen under utredning 1 Avgiftsbeslut 222 Summa delegeringsbeslut 223 Anna Nilsson Avsluta utredning SoL 3 Egenvård 1 Inleda utredning SoL 7 Kontaktperson SoL 1 Korttidsboende 1 Matdistribution 1 Personlig omvårdnad under 45 tim/vecka 3 Serviceinsatser 2 Stöd i boendet Serviceinsatser 1 Trygghetslarm 3 Summa delegeringsbeslut 23 Emelie Olsson Avsluta utredning SoL 25 Dagverksamhet 2 Egenvård 3 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 26 Korttidsboende 3 Matdistribution 6 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 10 Serviceinsatser 8 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 5 Summa delegeringsbeslut 92 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Rose-Marie Krekula Avsluta utredning SoL 5 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 3 Korttidsboende 1 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 1 Serviceinsatser 2 Särskilt boende 2 Trygghetslarm 1 Summa delegeringsbeslut 17 Emma Wendt Ansökan återtagen under utredning 1 Avsluta utredning SoL 34 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 3 Inleda utredning SoL 35 Korttidsboende 2 Matdistribution 10 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 17 Serviceinsatser 10 Särskilt boende 7 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 7 Summa delegeringsbeslut 129 Totalt antal delegeringsbeslut SoL 666 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Christine Boström Avslag 4:1 1 avsluta utredning Ek bistånd/förmedl 2 Bekräft MF protokoll 1 Gem vårdnad Bekräft S protokoll 2 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 Extra kostnad vid placering 4 Famhem/jourhem Tillfällig SoL 1 Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 7 Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 14 Godkänna avtal om umgänge 1 Livsföring i övrigt 4:1 10 Rättsgenetisk utredning 1 Särskild kostnad i samband med utredning 3 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn avtal om vård/umg/bo 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Utredn Faderskap 2 Summa delegeringsbeslut 57 Hedman, Britt-Inger Avslag 4:1 2 Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 Försk på förmån 9:2 1 Försörjningsstöd 4:1 13 Livsföring i övrigt 4:1 4 Strukturerat öppenvårdsprogram 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1 Utredn 11:1 Ansökan 21- år 1 Summa delegeringsbeslut 31 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 8 ARVIDSJAURS KOMMUN Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Susann Lundgren Avslag 4:1 2 Avslag 4:2 1 Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Avsluta yttr 11 LUL 1 Ek bistånd utöver skälig levn nivår 4:2 7 Ek biståndutöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 1 Försk på förmån 9:2 2 Försörjningsstöd 4:1 73 Livsföring i övrigt 4:1 34 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 9 Summa delegeringsbeslut 132 Ann-Sofie Nilsson Avsluta utreddning 0-17 med insats 1 Kontaktfamilj 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 4 Summa delegeringsbeslut 6 Mona Larsson-Dahlberg Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 3 Försörjningsstöd 4:1 5 Livsföring i övrigt 4:1 4 Lägga ner utredning 1 Utredn 11:1 Ansökan 21-1 Utredning Ek bistånd7förmedl 1 Återkrav 9:2 ersättn livsföring övrigt 1 Öppenvård 1 Summa delegeringsbeslut 22 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindbäck Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 Extra kostnad vid placering 1 Försörjningsstöd 4:1 1 HVB SoL 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 1 Summa delegeringsbeslut 7 Anna Renberg Avslag 4:1 4 Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1 Försk på förmån 9:2 Försörjn stöd 4 Försörjningsstöd 4:1 17 Livsföring i övrigt 4:1 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Överklagan rätt tid 1 Summa delegeringsbeslut 34 Åsa Lindström Avslag 4:1 3 Bekräft S protokoll Gem vårdnad 7 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 2 Försk påförmån 9:2 livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 31 Livsföring i övrigt 4:1 24 Utredn Ek bistånd/förmedl 4 Utredn Faderskap 8 Summa delegeringsbeslut 84 Carina Lundmark HVB Tillfälligt SoL 1 Uppdrag HVB internt 1 Summa delegeringsbeslut 2 Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindblom Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Lägga ner utredning 1 Summa delegeringsbeslut 2 Ann-Britt Laestander Förmedling egna medel 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 1 Summa delegeringsbeslut 2 Socialnämndens ordförande Överväg forts vård SoL 6:8, 0-17 år 2 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 381 beslut Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 Socialnämnden Sn 24 Delgett via e-post om inget annat anges Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd - Skolinspektionen * Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Sveriges Kommuner och Landsting * Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting * Norrbottens Patientnämnd Rapport Norrbottens Läns Landsting * Cirkulär 15:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år Sveriges Kommuner och Landsting Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 Socialnämnden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Socialnämndens ledamöter har vid dagens sammanträde besökt Pärlan som är en öppenvårdsenhet med socialtjänstens resurser för rådgivning, stöd och behandling samlat inom områdena alkohol/narkotika och spelberoende. Socialsekreterare Britt-Inger Hedman och Mona Larsson-Dahlberg redogjorde för verksamheten. Pärlans handläggare använder evidensbaserade metoder, bl. a AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test), ASI (Addiction Severity Index) och HAP (haschavvänjningsprogram). Pärlans handläggare arbetar även med utredningar, både inom missbruksområdet och barn och unga. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 Socialnämnden Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Hemtjänstgrupp 2 i Arvidsjaurs kommun lämnade in en skrivelse till socialnämnden med synpunkter på förändringar för att underlätta och effektivisera sitt arbete. Socialnämnden behandlade ärendet och beslut togs om att nämnden skulle få information om det fortsatta arbetet med att tillmötesgå personalens önskemål. Vid dagens sammanträde har en personal vid hemtjänstgrupp 2 informerat nämnden om hur de upplever sin arbetssituation. Hemtjänstchef Lotta Levander och blivande hemtjänstchef Eva Granlund har talat om arbetsgivarens syn på de problem som hemtjänstgrupp 2 beskriver. Socialnämnden kommer att följa upp ärendet på nämndssammanträdet i september Beslutet skickas till:. Hemtjänstgrupp 2. Chef för hemtjänstgrupp 2. Ann-Sofi Levander Justerandes sign Beslutsunderlag Sn Skrivelse Utdragsbestyrkande

14 Socialnämnden Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 27 Dnr 00030/ Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose våldsutsattas behov av skydd, stöd och vård. Våld i nära relation är ett mångsidigt problem och kräver samverkan med många myndigheter. Norrbottens länssamordnare Marianne Karlsson arbetar inom ramen för ordinarie styrning inom kommunförbundet, genom länsstyrgrupp och samverkansberedning. Länsstyrgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet inom Samverkan mot våld. Länssamordnare arbetar med samverkan och utvecklingsfrågor för kvinnofrid mot våld i nära relationer. I detta ingår att planera, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom samverkan mot våld mellan samverkansaktörerna Polismyndigheten Norrbotten, länets kommuner samt Norrbottens läns landsting. Vid dagens sammanträde informerar länssamordnaren om ett förslag som tagits fram om överenskommelse om gemensamt skyddat boende i Norrbotten för kvinnor som utsatts för våld. Ärendet kommer först att behandlas i Kommunförbundet Norrbottens styrelse och sedan ska kommunerna fatta beslut om deltagande eller ej under hösten Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

15 Socialnämnden Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Piteå-Älvdals brottsofferjour ansöker om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren är en frivillig organisation som hjälper och stöttar människor som utsatts för brott. I nuläget har föreningen bidrag från Brottsoffermyndigheten med kronor och kronor från Piteå kommun. Enligt socialtjänstlagen, SoL (5 kap 11 ) bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämndens beslut 1. Begäran om bidrag avslås med hänvisning till att socialtjänsten tar ansvar för stöd till brottsoffer. Beslutet skickas till:. Piteå-Älvdals brottsofferjour Justerandes sign Beslutsunderlag Ansökan Utdragsbestyrkande

16 Socialnämnden Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden. Granskningen visar att arbetet med att effektivisera äldreomsorgens särskilda boenden varken bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. God styrning och kontroll saknas, vilket gör det svårt att bedöma om verksamheten bedrivs på ett effektivt/ekonomiskt tillfredsställande sätt. I granskningen redovisas några faktorer som indikerar att effektiviteten inom särskilda boenden kan förbättras. Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen betonat vikten av att kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, d v s sambandet mellan förbrukade resurser och redovisad kvalitet. I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunens revisorer lämnar följande rekommendationer; Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; Beslutet skickas till:. Ann-Sofi Levander. Kommunfullmäktige upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Förslag till handlingsplan har upprättats. Socialnämndens beslut Justerandes sign./. Bilaga 1. Handlingsplanen godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Protokoll Kf Revisionsrapport Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka Bakgrund Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden och har lämnat följande rekommendationer: Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges beslut Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Socialnämnden har beslutat om nya mål som ansluter till kommunfullmäktiges övergripande mål. Socialnämndens nämndsmål är: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög Nämndsmål: God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Nämndsmål: Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Nämndsmål: Andelen anställda med adekvat utbildning ska vara minst 80 %

18 2 (2) Handlingsplan Aktiviteter för att nå målen inom vård och omsorgsboende : Alla som flyttar in biståndsbedöms utifrån sina personliga behov. Det ligger sedan till grund för genomförandeplanen, innebär att innehållet i vården ska personcentreras. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 70 % har aktuell genomförandeplan % har aktuell genomförandeplan Fler än 80,1 % har aktuell genomförandeplan Bemanningen på boendet ska anpassas till budgeten, ifall någon del bedöms vara underbemannad ska omfördelning mellan grupper och mellan tider på dygnet göras. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 2 % överskridande Mellan 1,99 0ch 0 % över Inget överskridande Utbildning till personal om bemötande av demenssjuka, särskilt fokus på måltidssituationen RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Personalen utbildas i Praktisk professionell planering. Genom den planerade verksamheten blir varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det utförda arbetet och en konkret, begränsad del av enheten. Förändringen innebär förbättring när var och en vet varför man är på sitt arbete. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Chefer och personal ser över arbetsordningarna på varje ställe och testar även att införa medicinvagnar för att kvalitetssäkra medicinutdelningen. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % är genomfört 75,1-85 % genomfört Mer än 85,1 är genomfört De brister som beskrivits i patientsäkerhetsberättelsen för respektive boende följs upp och åtgärdas. Om bristerna inte går att åtgärda inom befintlig budget ska det rapporteras till socialnämnden och vidare till fullmäktige. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % har åtgärdats 75,1-85 % åtgärdat Mer än 85,1 har åtgärdats Sammantaget ska åtgärderna resultera i högre nöjdhet hos brukarna års mätning genomförs i april och åtgärderna kommer under våren 2015, den rimliga mätpunkten bör vara våren RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 57 % 57,1-75 % Mer än 75,1 %

19 Socialnämnden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län De senaste årens samhällsutveckling har också inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på patienten/brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har rollen som medaktör. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom hälso och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. För att patient och brukarmedverkan ska bli framgångsrikt krävs insatser på flera nivåer i organisationen. 1. Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå) 2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå) 3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (systemnivå). Strategi för patient och brukarmedverkan är gemensamt för kommuner och landsting. För att den övergripande strategin ska bli framgångsrik måste den inarbetas på individ-, verksamhets- och systemnivå i befintliga strukturer hos respektive huvudman, som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller handlingsplan. Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar kommunerna att anta strategi för patient och brukarmedverkan. Beslutet skickas till:. Kommunförbundet Norrbotten Ann-Sofi Levander.Verksamhetschefer Soc Socialnämndens beslut 1. Strategi för patient och brukarmedverkan antas. 2. Socialnämndens verksamheter får i uppdrag att utifrån strategin arbeta vidare med strukturen för brukarmedverkan i Arvidsjaurs kommun. Justerandes sign Beslutsunderlag Protokoll Kommunförbundet Norrbotten Utdragsbestyrkande

20 Socialnämnden Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit styrkort för övergripande mål Utifrån de övergripande målen ska nämnderna ta fram ett nämndsmål för varje fokusområde. Målen ska skrivas så att de går att mäta och utvärdera. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Styrkort för socialnämndens övergripande mål för antas. Beslutet skickas till:. Kommunfullmäktige. Socialnämnden. Enhetsledare soc Justerandes sign Beslutsunderlag Kf Mål-, demokrati- och utvärderingsberedningen Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till socialnämndens protokoll Socialnämndens styrkort Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun MEDBORGARE / KUND UTVECKLING / TILLVÄXT EKONOMI MEDARBETARE Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder Långsiktig hållbar utveckling God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Utveckla medborgar / kunddialog Underlätta för näringsliv och företagande Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kompetensförsörjning Arbetsmiljö Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre jämförbara kommuner. Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning

22 VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet

23 Socialnämnden Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt , ska nämnderna och bolagsstyrelserna lämna utkast på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; befolkningsprognoser volym-och prisberäkningar eventuella lagändringar planerade större verksamhetsförändringar förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. Förslag till Mål- och resursplan för socialnämnden har upprättats. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Upprättad Mål- och resursplan för socialnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Bilaga till socialnämndens protokoll (3) Arvidsjaurs kommun Mål och resursplan Árviesjávrien kommuvdna Socialnämnden Ordförande: Henning Åman Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander Verksamhetsidé Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. Utvecklingstendenser Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens arbetsprocesser kartläggas och omsättas i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet. Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem hemtjänstgrupper, två chefer samt tre biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset till Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka. För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende behövs utökning av antalet korttidsplatser med minst tre platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det. Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden ses över i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Hemtjänstgrupperna i Glommersträsk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. För närvarande är efterfrågan i stort sett i balans med tillgången. Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten Under 2015 byter vi ut analoga trygghetslarm mot digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt inom området. Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Dagverksamheten A-service/Åkerbäret fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra verksamheter. Försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre nivå än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individoch familjeomsorgen med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi behöver förstärka familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända. Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp inte minst barnen. Trycket på insatser ökar samtidigt som möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är begränsade. Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet. Verksamhetsförändringar Införa verksamhetssystem för ledningssystem för kvalitet. Kostnad ca IFO behöver inrätta en familjestödjare, ca Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende i annan kommun ca Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, innebär kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot kommande behov under senare delen av planeringsperioden.

25 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 2 (3) Driftbudget, tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Budget Löneökningar Prishöjningar Verksamhetsförändringar Summa budgetäskande Ram enligt långtidsplan Kf Kommunstyrelsen Differens Investeringsbudget, tkr Äskande Socialnämnden

26 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 3 (3) Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Medborgare/Kund Engagerade och nöjda medborgare och kunder Utveckla medborgar-/kunddialog Brukarnas nöjdhet ska vara hög Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 80 resp , resp Mer än 91 resp 63 Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 % Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Utveckling/Tillväxt Långsiktig hållbar utveckling Underlätta för näringsliv och företagare God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än Mer än 84 Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Ekonomi God ekonomisk hushållning Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 2,1-3,9 % Mer än 4 % 2 % Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 70 % 70,1-79,9 Mer än 80 % Jämförelsevärde

27 Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden./. Bilaga Ekonomisk uppföljning till och med mars 2015 har redovisas. Socialnämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Beslutet skickas till:. Revisorer Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-03-09 11 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 15.30. Beslutande Henning Åhman,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1 (18) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Berit Vesterlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer