Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING"

Transkript

1 NUMMER 3/2011 APRIL ÅRGÅNG 83 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben Läs om Segling i nordlig riktning Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 1

2 ANNONS KNAPPEN 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

3 om Regatta Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Telefon: (kansliet) (klubbhuset) (Nabben) Fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Uthyrning av klubblokal Bert Ågren, tfn: E-post: Öppettider kansliet Vecka och har kansliet öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Regattas redaktion John Johnsen, Redaktör Regatta, ansvarig utgivare. Bert Ågren, skribent. Tind Lindahl, skribent. Jon Nielzen, skribent och layout. E-post till Regatta: E-post till Web: Omslagsbild: Torbjörn Ardebrant Annonsering i Regatta 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Webannonser Välkommen med din förfrågan till Upplaga: 700 ex. Tryck: Knappen Styrelsen har ordet 5. Kallelse Årsmöte Hamnen 8. Hamnsektionen-Upptagning Info arrendeavtal fasta båtskjul Midsommarfirande Segling till bojen under ständigt ljus 19. Deniz II seglar vidare 20. Karlstad får ett nytt klädesmärke Innehåll 3/2011 Målning KSS Klubbhus 10. SSRS - Sjöräddnings sällskapet Nabben 14. Midsommar på Nabben 15. Nybygge på Nabben Segling norröver! 21. Handikappseglingen 22. Tävlingssegling 23. Qvinna Ombord Bohusracet det senaste från Kss på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 3

4 Styrelsen har ordet Kära medlemmar! Nu har styrelsen lagt till och höstens möten står för dörren. Vi som styrelse har börjat på andra halvan av vårt år med att förvalta klubben tillsammans med er. Många medlemmar har varit till stor hjälp, och hoppas på fler till kommande arbeten som klubben planerar för. En tillbakablick på vårmötet. Vi pratade om värderingar och att vi som förening med medlemmars engagemang, åstadkommer saker samt att vi har trevligt tillsammans. I styrelsearbetet strävar vi efter att nå mål genom delmål. Vi har ett antal mål som varit med under de senaste åren som vi vill jobba vidare med. Hamnområdet med hamnutredningens material som ett smörgåsbord. Medlemmars bidrag genom eget engagemang och arbete. Sektionernas arbete för att bli lite bättre, för var tid, med små steg. Hur har vi klarat av våra uppgifter? Det ska naturligtvis ni som medlemmar avgöra. Vår bild är att vi har tagit små steg i arbetet för att nå våra mål som vi nämnde i vårens Regatta. Peter Karlsson Ordförande i KSS:s styrelse som gärna förgyller sin vardag med turer på Värnerns vatten i sin Elan Impression 344. Vi vill sända ett stort tack till alla engagerade medlemmar som lägger ner tid för att klubben ska fungera. Frivilliga initiativ och arbetsinsatser är värda att nämna, som att måla klubbhus, strålande!!!! Hälsningar Styrelsen Startavgifter Du vet väl att det är gratis för KSS medlemmar att delta i KSS Kappseglingar och att KSS står för alla startavgifter för KSS båtar som deltar kappseglingar i Vänern. Du kan dessutom ansöka om bidrag till andra kappseglingar som SM, Gotland runt, Tjörn Runt m.fl. Bidragsansökan skall vara seglingssektionen tillhanda senast den 15/9 och omfatta kvitto på betald startavgift, utdrag ur resultatlista, samt kontonummer för ev utbetalning av bidrag. Efter den 15/9 seglingssektionen fatta beslut om fördelning av tillgängliga bidragsmedel. Se hemsidan under segling för mer information, blanketter m.m. 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

5 ÅRSmöte 2011 Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte onsdagen den 23 november 2011 kl i klubbhuset. Välkommen! STYRELSEN Förslag till dagordning: (Nedan angivna punkter skall enligt stadgarna behandlas vid årsmötet) 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för årsmötet 5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och vid behov vara rösträknare 6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret (2010/11) 13. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (2011/12) 14. Val av a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett år; c) två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år; d) minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 15. Övriga frågor Senast den 15 november 2010 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset. OBS! Eventuella medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/ för att kunna behandlas vid årsmötet. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 5

6 HAMNEN Sommaren lider mot sitt slut och hösten närmar sig med båtupptagning och rustning av båtarna inför vintern. Upptagning med truck sker 8 oktober och första upptagningen med vagn 18 september. Se bifogad lista med datum. Listan finns även på hemsidan. Inför årets säsong har vi renoverat vår kran, vars lager inte var i allra bästa skick. Lyckligtvis kunde renoveringen utföras utan alltför stort hål i budgeten. Kranen kommer nu förhoppningsvis att hänga med ett antal år framöver. Klubbhuset har målats och snyggats upp på utsidan. Ett välbehövligt underhåll. På tur är en invändig uppfräschning. A-bryggans yttre del är ersatt med två nya bredare pontoner med bättre bärighet. Vi fick på köpet några ytterligare båtplatser och har även kompletterat med några nya och längre y-bommar. Våra båtar har en tendens att bli större och bredare. Tyvärr finns inte el och vatten framdraget till nya bryggan än, men det kommer. Efter ombyggnad av lilla mastskjulet i höstas får vi plats för längre master i vänstra delen. Vi vill att ni utnyttjar mastskjulen så effektivt som möjligt för att alla ska få plats med sina master. Spridare och vant ska demonteras liksom annan skrymmande ut r u s t n i n g från masterna som tar upp onödigt u t r y m m e. Bommar ska inte förvaras i mastskjulen. Se anvisningar på portarna. Vi u p p m a n a r de som har båtskjul och har plats, att härbärgera master till behövande båtkompisar. Det minskar belastningen på mastskjulen. Vid all masthantering, tänk på säkerheten. Ta hjälp vid lyft och stå inte under hängande master. Använd hjälm. För att få största möjliga utrymme har vi inventerat i mastskjulen eftersom vi misstänkte att det fanns master utan ägare som har legat i åratal. ALLA master ska vara märkta med namn och telefonnummer, väl synligt. De master som inte är märkta kommer att lyftas ut från mastskjulen. För de som har inte har sjösatt i år och har sin mast i mastskjulen, kontrollera därför att masten är märkt. Detta gäller även master på planen vid kranen. Denna yta är endast till för tillfällig uppläggning i samband med sjösättning och upptagning. I hamnsektionen finns ett antal personer med särskilt ansvar för olika delar av verksamheten. Utan deras insatser skulle hamnen inte fungera. Vi söker nu ytterligare någon eller några personer som kan gå in och ansvara för något delområde eller kommande projekt. Vi söker bl.a. en person som kan ta ett övergripande ansvar för samtliga hamnens bryggor. Vi saknar även bryggansvariga på en del bryggor. Som bryggansvarig har 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

7 Hamnen TÄNKVÄRT! Från Hans Erwald har vi fått in följande vackra och tänkvärda texter. Det kom ett SMS från västkusten man allmän tillsyn av den egna bryggan och är sammankallande till uppgifter som upptagning och iläggning av y-bommar och liknande. De som känner sig villiga att göra en insats är välkomna att ta kontakt med undertecknade eller skicka ett mail till Hamnsektionen Tomas Bergqvist Jan-Olof Odeholm Montaget av den nya A-bryggan Den underliga farkosten med trädäck är bryggleverantörens arbetsbåt för bland annat utläggning av bryggförankring. Man hänger bryggförankringen i oket, kopplar på kätting sträcker upp och släpper ned på botten i rätt läge. Längsförtöjd, solförnöjd misstänkt, saltstänkt kroppen tvagad, båtgrannen stagad Bohusländsk granit, Staropramen Granat Isen klar, GT:en kvar många snillen, runt kring grillen Dä ska va gött o leva Hälsn S/Y Moatjé Ovanstående vers platsar nästan bland telegram från västkusten (Marstrand)på 1940-talettill seglarkamrat på KSS - vilket lyder som följer: Komfortabel, honorabel. Ju färre ord ju billigare telegram - så var det på den tiden - men innehållet stod helt klart för vedebörande Hans Erwald Hamnen På bilden har vi lyft i en förankring till arbetsbåten från kranen och pâ bilden 556 är förankringen fixerad och ska släppas ned till sjöbotten. Glöm inte Årsmötet den 23:e november kl. 19:00! Text & foto: Jan-Olof Odeholm Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 7

8 Upptagning 2011 Information från Hamnsektionen Upptagning 2011 UPPTAGNINGSDAG MED TRUCK Lördagen den 8 oktober, med början kl Samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar) Vid anmälan skall även namn, telefonnummer och båtplats anmälas. Dessa uppgifter behövs för uppdatering av medlemsuppgifterna. Ansvarig för upptagning med truck är Lars Johansson tel Tid Kranförare Medhjälpare Curt Åberg Torbjörn Sjöholm UPPTAGNINGSDAGAR MED VAGN Alla dagar start kl 09:00 Du anmäler dig i pärmen som finns i klubblokalen och skriver in vilken dag du ska ta upp din båt. Du måste vara på plats vid kranen kl när upptagningen börjar. Datum Kranförare Traktor Traktor Söndag 18 sept Bertil Oldén Stig Kindemyr Söndag 25 sept Anders Tystrand Björn Lindskog Gert Pluto Tisdag 27 sept Gunnar Andersson Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 1 okt Staffan Ljungdahl Anders Rodric Fredrick Bäckström Söndag 9 okt Magnus Lundgren Fredrik Tegnhed Hans Jonsson Lördag 15 okt Per Nylén Morgan Kihlander Henrik Bäckström Söndag 16 okt Martin Lindskog Bo Westerlund Thomas Lundgren Lördag 22 okt B-O Håkansson Nils Wallin Niklas Hagman Reservkranförare: Bernt Andersson, Uwe Detlef, Kristian Rolloff Hamnsektionen 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

9 KSS info Information om arrendeavtal för fasta båtskjul Hösten 2010 sade Karlstads kommun upp vårt arrendeavtal beträffande Kanikenäset för omförhandling. Ni som äger ett fast båtskjul på Kanikenäsområdet har ett arrendeavtal i andra hand som tidsmässigt är kopplat till det mellan Karlstads kommun och KSS upprättade avtalet. I den mån detta avtal väsentligen förändras, äger KSS rätt att vidaretransportera dessa förändringar till era avtal i andra hand. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som bereder ärendet och håller i kontakterna med kommunen. Nuvarande arrendeavtal gäller till och med december För eventuella frågor kan du kontakta Theo Arndt på eller via e-post under Modernt & effektivt. Med våra lönsamhetskonsulter. Ta hjälp av oss på Ekonomikompetens när ni vill ha stöd för att komma vidare med er ekonomioch lönefunktion. För tillfälliga projekt, vid ordinarie personals frånvaro eller som Er ordinarie ekonomi och lönefunktion. Välkommen som nöjd kund! Några av Ekonomikompetens 25-talet lönsamhetskonsulter. Årsvisa tjänster Löpande tjänster FOKUS Månadstjänster Specialist tjänster Er lönsamhetskonsult Kontakta oss på Gå in och läs mer på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 9

10 SSRS Svensk Sjöräddning......vilar på den frivillga insatsen! Det här året var vi sena med sjösättningen av RS Hammarö på grund av vissa servicearbeten som inte gick att göra denna kalla vår, vi hade heller inte möjligheten att komma inomhus i värme. När vi väl kom i sjön så fick vi en rivstart på säsongen. Det var både förebyggande sjöräddning så som assistans vid bränslestopp men även ett skarpt larm med en saknad båt sent en mörk blåsig kväll. Det fanns en del att göra fram till mitten av juli, sju stycken sjöräddningslarm och sex stycken förebyggande sjöräddningar, men sen infann sig lugnet och vi trodde nästan att säsongen var över. Det var lugnt i en dryg månad innan nästa uppdrag kom. Om ni vill veta mer om våra uppdrag så finns det att läsa på sjoraddning.se/hammaro/ Tips inför vintern: Varm kör motorn, byt olja + filter i motorn. Kör motorn så den smörjs upp med den nya oljan innan upptagningen så vet ni att den klarar vintern mycket bättre. Byt även olja i drev så snart ni kan efter upptagning så förhindrar ni sönderfrysning om det skulle ha kommit in vatten i växelhuset. Mvh Björn Nilsek, Uppsyningsman RS Hammarö. Kommer att ge tips och bra att vet utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv som ett stående inslag i Regatta. Björn Nilsek Uppsyningsman, RS Hammarö. Våra frivilliga sjöräddare arbetar till vardags som snickare, läkare, fiskare, säljare, rörmokare, lärare och allt möjligt annat. På sin fritid är de kvalificerade sjöräddare som rycker ut för dig i alla väder. När larmet går ska de vara i båten och på väg ut ur hamnen på mindre än 15 minuter. Vi räddar liv För att arbeta ideellt som frivillig sjöräddare på Sjöräddningssällskapet fordras ett genuint intresse för sjön och en stor vilja att hjälpa människor i nöd.för att ingå i en jourbesättning måste du vara i räddningsbåten på 15 minuter efter larm. Du måste alltså bo eller jobba nära en av våra 64 räddningsstationer. Utbildning Sjövana är så klart meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din inställning - viljan att göra stor skillnad för en medmänniska. Som frivillig får du kontinuerlig utbildning på lokal nivå, samtidigt som vi genomför regionala och nationella utbildningar i egen regi och i samarbete med Sjösäkerhetsskolorna på Öckerö och Arkö. I utbildningen, som är certifierande, ingår bland annat personlig säkerhet, överlevnad, brandövning, sjukvård, navigation, radio- och båtkunskap. Våra besättningar övar tillsammans flera gånger i månaden. Alla kan inte vara med ombord men det finns många andra ideella arbetsuppgifter, som teknisk support, båtunderhåll, administrativa och redaktionella uppgifter och mycket annat. Är du intresserad? Kontakta Björn Nilsek, Uppsyningsman RS Hammarö på telefon: eller mail: ssrs.se 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

11 Nabben Resumé av Nabbensäsongen 2011 Arbetshelg och vårstädning maj respektive maj. Under vintern och våren träffades Nabbensektionen vid en vårfest och två planeringsträffar där många idéer ventilerades. Ett par rekogniseringsturer gjordes också före de gemensamma helgerna i maj då sektionen med förstärkning av ett tjugotal övriga medlemmar lade ned cirka 660 timmars arbete som förutom normalt underhåll och vårarbete bland annat resulterade i följande: Ett bryggdäck med ljugarbänk uppfördes innanför landgången. Den nya och större badbryggan med optimisterna och rampen för tvåkronan färdigställdes. Fem rör för segel till tvåkronan och optimistjollarna monterades på baksi dan av grillstugan. En välkomnande skylt på bryggnocken sattes upp så att alla besökare ska veta att det är KSS som driver anläggningen (och inte kommunen som vissa tydligen har trott). På samma ställe placerades även en badstege och en livboj. Ett nytt bastuaggregat installerades. Det mesta av det resterande målararbetet på klubbstugan och sovstugan utfördes och sovstugefönster som målats under vintern hängdes tillbaka. Sovstugans sex rum försågs med namn och ett bokningsschema (i sovstugans hall). K l u b b s t u g a n s skorsten lagades. Ett enkelt gym inreddes i före detta intendentstugan söder om båtbryggan. Ta med klubbnyckeln! Gräs och vass röjdes från stranden och vattnet och en bänk snickrades ihop en bit upp på stranden där det var tillräckligt djupt för att gjuta benen. En pråm med grus bogserades till Nabben för att spridas i skrevor och ojämnheter senare under sommaren. Midsommar Fyrtiofyra båtar med besättning firade den 24 juni midsommar på Nabben med dans kring midsommarstången och gemensamt intag av sill och potatis på kvällen. Som vanligt stämde den allmänna Nabbenkören i till ackompanjemang av Nabbensektionens fantastiska musiker. Precis när vi hade satt oss vid borden kl kom några regndroppar men tack vare Nabben att INGEN låtsades om dem upphörde efter ett par minuter detta ytterst olämpliga tilltag från ovan. Tvåkronan äntligen på Nabben Den lilla segelbåten Tvåkronan som köptes in förra året kom äntligen till Nabben i år nu när upptagningsrampen blev klar. Den 30 juni körde Johan Lundberg och undertecknad ut den efter riggning och sjösättning av Anders Forsman, Magnus Lundgren och Anita Skoogh. Får Egentligen skulle tre får ha kommit till Nabben i midsommarveckan men det kom att dröja till den 19 juli eftersom det visade sig att en av tackorna var dräktig och födde lamm som var för små för ett sommaräventyr på Nabben. Ett stort tack till Thomas Lewert och Roger Fjellman som hjälpte fårägare och veterinär Åsa Lundgren från Väse med transporten från Hammarösidan till bastubryggan när ingen i sektionen hade möjlighet till detta! Tyvärr var årets får väldigt skygga och svåra att upptäcka då de nästan alltid uppehöll sig på den nordvästra sidan av hagen och sprang undan när det kom folk i närheten. Nästa år hoppas vi på mer nyfikna får! Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 11

12 NABBEN Informationsfolder och bryggavgiftsbössans flytt I mitten av juli var en informationsfolder om Nabben färdig att distribueras till anslagstavlorna på Nabben och i klubbhuset på Kanikenäset. Det är Jan Svensson som har tagit bilderna (utom flygfotot) och i samarbete med mig skrivit texten. Sektionen hoppas att den sprids väl så att korrekt information ska komma ut till såväl gamla och nya medlemmar som till övriga besökare. Foldern finns även på KSS hemsida Vid samma tid flyttade vår egen vaktmästare Leif Nyhlén bössan för en Kliv ombord du också! Hos oss möts du av genuint båtintresserade personer och försvinner inte i mängden. bli en i ett exklusivt gäng du också! ring Försäkringen din båt Förtjänar! frivillig bryggavgift från anslagstavlan till slutet av landgången för att den skulle bli mer synlig. Vi är övertygade om att den mer framträdande placeringen har bidragit till större intäkter! Kräftskiva Den 13 augusti slog sig ett sjuttiotal personer ned vid borden utanför grillstugan för att äta kräftor tillsammans under en lång rad av kräftmånlyktor. Vi som under eftermiddagen hade flyttat borden till två långa rader konstaterade att det skulle vara sista gången vi hade pallat upp med träbitar i den ojämna terrängen, för ett par veckor senare påbörjades bygget av ett jämt och fint trädäck till de sjutton borden. Solen sken och värmde gott tills den försvann bakom Hammarö vid 21-tiden. Vilken tur med vädret efter alla prognoser om oväder fram och tillbaka! Vi lät oss väl smaka av de röda läckerheterna och här och där sköljdes de ned med en nubbe. Göran Hellborg tog med sin gitarr upp snapsvisor och annat vackert till allsång från Nabbens ordinarie sånghäfte och kvällens betydligt tunnare kräfthäfte. Åh, vilken vacker körsång för det mesta Lite senare på kvällen sjöng vi vidare till de ljuva tonerna av Carin Hartmans dragspel och ukulele, Lars Olsons klarinett och Björn Hellborgs gitarr. Tänk vad Nabbenbarnens klass- och svensklärare kommer att tycka att de är duktiga på Taubetexter, något som inte många barnsben får med sig i dagens uppväxt, såvida inte mina kollegor eller jag tar upp dem i undervisningen. Vid läggdags låg 31 båtar stadigt förtöjda i den drygt 80 meter långa bryggan. Vid en av de tre svajbojarna låg ytterligare en båt. Kvällen före hade 39 båtar valt Nabben för övernattning. Apropå antal båtar kan jag berätta att det största antalet båtar som legat vid bryggan är 84 stycken, Då var i och för sig båtarna inte lika breda som idag. Bygge av g r i l l s t u g e - däck I månadsskiftet augusti/ s e p t e m b e r byggdes under ledning av Nabbensektionens egen f a nt a s t i s k e byggmästare Björn Lindskog ett 90 kvadratmeter stort trädäck vid grillstugan som ska rymma alla nitton bord. I klubbstugans kök arbetade växelvis ett antal personer för att byggjobbarna skulle få för- och eftermiddagskaffe samt lunch. (I skrivande stund har inte bygget påbörjats men om bara vädret 12 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

13 var bra under den planerade byggperioden ska däcket vara klart när du läser detta.) H ö s t s t ä d - ning Årets sista insats för Nabbensektionen är höststädningen den september. (Du som är sektionsmedlem har säkert redan fått mail från mig när du läser detta.) På kvällen samlas alla traditionsenligt i klubbstugan för att äta ärtsoppa, berätta historier och sjunga allsång till Nabbenmusikernas imponerande musik. Om du vill komma med i vårt underbara gäng är det bara att höra av sig! Jag kan lova att det är ett mycket nöjsamt sätt att fullgöra den obligatoriska arbetsplikten på! Vi behöver många händer som kan måla, olja, städa, kratta, musicera, handla, koka kaffe och laga mat, reparera, bygga, fylla på papper/ torvströ/kalk till mulltoan/dassen, slå vass, flytta bryggor, köra bastuved, kontrollera bojkättingar och slutligen även vända blad för att sjunga vidare om Carmencita, Dagny, Elinor, Calle Schewen, Rosa, Karl-Alfred och gräsänklingen ur allsångshäftet! Efterlysning: Utemöbler och Pionerjollar Till klubbstugan och bastun skulle vi behöva införskaffa nya utemöbler. För att hålla kostnaderna nere tar vi gärna emot skänkta möbler från dig som skaffar nytt eller kanske flyttar från villa till lägenhet. Ring så kommer vi överens om att du ställer möblerna på Kanikenäset eller så kan kanske någon av oss komma och hämta dem om du själv inte har möjlighet att transportera dem. Den gröna Pionerjollen är mycket populär bland barnen, liksom surfingbrädorna på stranden! Den fick nya åror efter en tid med en trasig åra och skulle trivas mycket bättre i sällskap med en jollekompis! Vi ses nästa sommar om inte någon mer gång i höst! Kenneth Skoogh Ordförande i Nabbensektionen Text: Kenneth Skoogh Foto: Kenneth Skoogh, Jenny Tegnhed, Jan Svenssohn Nabben det senaste från Kss på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 13

14 Midsommar på nabben Fyrtio skepp och min lilla Maxi 77 hade förtöjt vid bryggan för att fira årets midsommarhelg. Nabben ordförande liksom KSS ordförande var givetvis på plats. Regattaredaktören syntes även i vimlet liksom många andra välkända ansikten. En lugn och fin förmiddag som endast stördes av ankommande båtar trappades upp på eftermiddagen. Klockan var det dags för gammal som ung att klä majstången när så detta projekt var genomfört tog Jan och Lars fram sina instrument, dragspel respektive klarinett, dans och lekar runt stången kunde påbörjas till barnens glädje. När det sedan var dags för den traditionella sillen med tillbehör kom det lite regn varför en del föredrog att inta denna delikatess ombord. Regnmolnen skingrades så när det var dags för jordgubbar, kaffe med mera samlades alla runt borden och ett i vanlig ordning gemytligt firade av midsommar kunde genomföras. Det blev alltså en fin avslutning på denna midsommarafton med en vacker solnedgång. Detta medförde dock inte att firandet tog slut, nej det fortsatt under glam och stoj till fram på småtimmarna. Är vi inte lyckligt lottade som har denna fantastiska ö till vårt förfogande? Vi som gästade Nabben denna helg tackar Nabbensektionen för väl genomfört arrangemang. Barnen tackar speciellt för all godis de fick efter dansen. På söndagen spreds stjärnglans över ön då en gammal veteran dök upp, Anne- Marie Åberg. Hennes 89 år förmärktes inte när hon gick runt på bryggan och hälsade på gamla vänner. Heder åt denna Gran Old Lady. det senaste från Kss på Text & foto: Bert Ågren 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

15 Nybygge på Nabben Kvällen (må 29 aug) var jag tillsammans med min familj på Nabben för att beskåda vårt nya, otroligt fina trädäck utanför grillstugan. Själva däcket med bänkar med/utan ryggstöd runtom blev klart idag och i morgon snickras en matberedningsbänk vid grillen, landgången repareras och arbetsplatsen städas. Björn Lindskog är en enorm tillgång i Nabbensektionen! Han har ritat, planerat, handlat material och lett arbetsstyrkan som varierat i antal och personer under de senaste åtta dagarna. Jag vill tacka dig Björn och alla er andra som under vardagar och/eller helgen har deltagit i bygget och er som kokat kaffe och lagat mat till byggarbetarna. En del av er är med i Nabbensektionen och en del av er är det inte - men med facit i hand kan jag konstatera att ni som inte är det har kvalificerat er till möjligheten att bli fullvärdiga Nabbenmedlemmar! Ett tack går också till Vänerexpressen som bidragit ekonomiskt till bygget! flesta tycker att det blir bra nu när fler än tidigare med enkelhet kan röra sig runt borden och vi slipper palla upp med brädbitar för att de ska stå stadigt. Nu väntar vi bara på att tiden ska medverka till att det nya gruset runt däcket ska sätta sig och att det ska växa lite smått grönt i det. Jag ber er hålla ut tills dess. För att se fler bilder, gå in på www. kdss.se Väl mött på Nabben under september! //Kenneth Skoogh Jag vet att alla inte är av samma åsikt angående trädäcket men jag tror att de Nu även storsegelkapell med/utan Lazy Jacks, rullgenuakapell och spinnaker/gennakerstrumpor till fördelaktiga priser Även alla typer av segeltak med infästningssystem. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 15

16 äventyr Segling till bojen under ständigt ljus Denna sommar har vi seglat under ständigt ljus, dag som natt. Resan gick till Norrland, så långt upp vi bara kunde komma med Extas 4. Vi har haft tur med vädret, fina upplevelser och inga större missöden. Vi lämnade vår bryggplats den 1:a juni och kom åter till bryggan den 30:e juli. Soluppgång ca , över Bottenhavet Vi transporterade oss i 50 dagar. Vi anlade en total distans av 1700 nautiska mil. Vi har också åkt hem till Karlstad för att jobba vid 2 tillfällen. När vi lämnade Kanikenäset sken solen och det var mer än 20 grader i luften, vattnet var dock fortfarande lite kallt. Vårt mål var mot Den gula bojen i norr. Resan till vårt mål har mestadels varit solig och lagom blåsig. Visst, vi har haft både dimma, åskskurar och bleke men vädret har totalt sett var mycket bra. Vi har haft ett fantastiskt bra väder genom Göta kanal, våra goda vänner Anderssons var med på denna etapp. Vädret var inte så mycket sämre när vi under några dagar angjorde välkända öar i Stockholms yttre skärgård, bl.a. Biskopsön och Stora Nassa. När vi passerade Gävlebukten så var det dock tät dimma och lite blåsigt. Vi hade bestämt oss för att passera denna bukt så snabbt som möjligt, men vi tröttnade dock på hård kryss så vi gick in mot Eggegrund och ön Lövgrund där vi gjorde natt. Vi hade sett fram emot Söderhamns skärgård men det visade sig att det var mest sten. Vädret den här dagen då vi kom in i denna skärgård var heller inte det bästa. Skärgården är cirka 40 distans lång och det finns en hel del öar och skär även om vi tyckte att det var mest sten, stora stenar dessutom, både över och under ytan. Vi stannade dock till på några ställen, bl.a. Kråkö en gemytlig liten hamn och Segelvik som är Söderhamns Segelsällskaps uthamn väldigt välordnat med allt man behöver. Samma dag som vi var där så hade det varit kappsegling med 4 deltagande båtar! Att antalet kappseglare minskar är alltså inte bara ett KSSproblem, det finns nog överallt. Ulvön, Ett av många kapell vi besökte Efter Jungfrukusten, som kusten mellan Eggegrund (Gävle) och Söderhamn kallas, kommer Höga kusten. Förvisso finns det en del större öar omkring Sundsvall, men på vår uppresa så passerade vi Sundsvallsbukten ute till havs. Höga kusten är impo- 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

17 nerande att se från havet, sägs det. Tyvärr hade vi tät dimma så vi såg inte så mycket när vi på sen eftermiddag angjorde Ulvön. Ulvön är nog mest känd för Röda ulven dvs. en känd surströmmingsburk. Numer finns det dock inte kvar någon större surströmmingsverksamhet på ön. Vi hade gärna köpt en klämma men det som erbjöds var surströmmingsbuffé. Det innebar att vi skulle få en hel burk per person. Och så långt sträcker sig inte vår entusiasm för surströmming. Man har en bra utsikt från den gamla lotsutkiken på berget. Höga kustens sträcka är dock inte lång som man kanske tror, cirka distans beroende på vad man räknar in som Höga kusten. Vi räknade från Härnösand till Ö-vik. Haparanda Sandskär, blomster i sanden Efter Höga kusten så kommer ett stycke landområde mellan Örnsköldsvik och Piteå en distans av ca. 150 nm. Visst finns det öar och skärgård men inte alls så många och på sina ställen är det också långt mellan skyddande natthamnar. Kusten utanför Skellefteå upplevde vi som tråkig. Piteå skärgård bjuder på stora öar och mycket sand och sandrev. Här kan också en del undervattenstenar röra på sig fick vi höra. Under en kall och isig vinter så kan stora stenar förflyttas så det bästa är att hålla sig till utprickade ledar eller ha ett bra djup under kölen. En vacker skärgård! Efter Piteå kommer Luleå och Haparanda skärgårdar som båda är stora och vackra tycker vi. Det finns mängder Haparanda Sandskär, hamnen med naturhamnar och gästhamnar. Trevligt folk och mycket sol gör inte saken sämre, lägg därtill att man alltid får plats i hamnarna. Utanför Haparanda finns det en nationalpark som heter Haparanda Sandskär. Imponerande vackert om än lite svårtillgänglig ö. Vi seglade dock in i enslinjen in i den södra hamnen. Det gick bra, även om djupet på sina ställen inte var mer än drygt 2m. Väl innanför den stora piren ligger man säkert. Vi hade turen att träffa skepparen på en liten turbåt. Han sa att det kanske var väl grund för vår båt. Det lär finnas en större sten i enslinjen som vi fick tips om. Visst är det bra att veta så här i efterhand? Efter att vi lyckligt, i sakta mak, tagit oss ur Haparanda Sandskärs hamn tog vi riktning SW 240 mot Malören, som ligger en bra bit ut från Haparanda. Malören är en relativt stor ö med en äventyr gammal lotsplats. Här kan man inte lägga till med djupgående segelbåt så det gäller att vädret är bra när man skall svajankra. En fantastisk ö med mycket sandstränder som ligger längst ute i havsbandet. Dock håller sanden att ersättas med sten fick vi höras, dessutom är landhöjningen påtaglig på denna flacka ö. Denna dag var vädret dessutom väldigt bra, så det var bara att njuta. Haparanda då? Var vi inte i Haparanda? Jo visst var vi det, under en strålande solskensdag tog vi bussen dit från Seskarö. Vi kan nu konstatera att det inte går att segla till Haparanda, då djupet endast är en dryg meter i hamnen, dessutom några fasta broar. Visst finns det ett ställe som heter Haparandahamn, men det ligger en bra bit utanför, där finns tilläggningsmöjlighet för segelbåtar. Men bussen fungerar också bra. Riktigt kul faktiskt. Vi var 3 personer som klev på bussen på Seskarö. Ytterligare någon klev på under den 40minuter långa färden i strålande solsken. Köttbullelunchen på Ikea smakade som den bör när vi var där. Promenad över till Finland hann vi också med under vårt 4 tim- Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 17

18 Äventyr mar långa besök. Vi bunkrade också en del mat när vi ändå var i dessa städer, Haparanda och Tornio. Men resans mål, bojen, den ganska välkända nordligaste bojen i Sverige, som ligger på N65 54,07 E22 39,00, kom vi dit? Jo, vi kom dit den 2:e juli. Klockan var drygt 11 på kvällen. Det var lika ljust som vi Karlstadsbor har mitt på dagen under sommardagen, imponerande ljust. Vi gick runt i natten efter att ha drucket en flaska champagne och bara njöt. Vi hade kommit fram. Träffande vi inga båtar eller hände det inget annat då? Jodå, visst såg vi några båtar under denna seglats, främst i Luleå skärgård och dess naturhamnar. Men även i Töre (bojen ni vet) fanns det en del båtar. Annars var vi ganska ensamma i de skärgårdar som vi besökte på resan upp. Ute på havet ser man inte så många båtar så års och vi hade en del längre havsseglingar en bra bit utanför kusten. Apropå att segla utomskärs så kan ett litet intermezzo nämnas som vi hade utanför Utö, i Stockholms södra skärgård. Piteå, Stenbergsviken en sen kväll Vi hade bestämt oss för att segla öster om Utö, men si det gick inte. Vi blev påkallade på radion att vi befann oss på militärt område och blev hänvisade till Mysingen. Ann frågade per radio vad Mysingen är/var, men vi fick inget svar från dem. Det kan tyckas lite anmärkningsvärt. Man kan ju undra vad som kunde ha hänt om vi inte hade haft VHF? Hade vi blivit bordade, eller? Vi lydde dock uppmaningen och vände stäven söderut i 10-12m/s kryss någon timme för att ta vägen innanför, västerom Utö. Så här i efterhand kanske man kan tycka att vi borde känna till att man inte får segla utanför Utö. Sist vi seglade här var 1993 och då visste vi att det fanns förbjudna områden, men år 2011, då även utlandsregistrerade båtat får segla inne i bl.a. Karlskrona skärgård eller vid Muskö, i Stockholms skörgård, där det finns en hel del hemligheter. Förövrigt så inträffade det inte några större missöden alls med varken oss eller Extas 4. Om myggen, hagelskuren utanför Sundsvall och en del annat berättar vi i nästa nr. eller också på ett ev. miniseminarium på KSS under vintern. Kom även ihåg att det finns eskadersegling både med KSS-are och SXKare. Per o Ann i Extas Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

19 Port Saint Louis du Rhône till Preveza med Deniz II Deniz ii Preveza Här kommer lite om vår fortsatta resa, nu på Medelhavet. Vi seglade från Port Saint Louis i mitten på april, färden gick längs Frankrikes sydkust mot Monaco och Italien. Vi har besökt platser som S:t Tropez, Cannes och Monaco. Vi tillbringade nästan en månad på Korsika där det är enkelt att ligga på svaj, ibland helt ensamma. Seglingen gick vidare söderut mot Sardinien, vi gick på Sardiniens östkust där man passerar Costa Esmeralda med en hamn som Aga Khan har medverkat till, fin plats. Färden gich sedan till Sicilien där vi avverkade den norra kusten för att passera Messinasundet, vi låg en natt i Messina. När vi seglade förbi dom Eolska öarna med bl.a Vulcano var vattnet 29,9 grader, Vulcano visade sig med en glödande krater mot natthimlen, otroligt fint. Från Messina gick det vidare runt Italiens fot upp till Le Castella där hamnen låg i ett gammalt stenbrott, säkert ställe. Sen blev det ett ben på 180 nm till Preveza i Grekland, nu har vi varit i detta område i snart en månad, vi har gjort en liten runda till Lefkas och Meganisi. Här i Preveza har vi träffat ett antal svenska seglare, och en motorbåt. Här är det fint med sol och varma bad. Vi ser sköldpaddor komma in i hamnarna, lite exotiskt för oss nordbor. Kan också nämna lite om väder och vind, en italienare sa att en bra segelbåt i Medelhavet har en bra motor och det stämmer bra. Vi seglar u n g e f ä r halva tiden. Det är ju olika förstås beroende på i vilken del av Medelhavet man är och under vilken årstid. Regnat har det gjort i mindre än en timma sedan i april, medelnederbörden på Lefkas i juli är 0 % och det verkar stämma. Idag är det 35 grader i luften och 28 i vattnet, vi njuter till fullo. Vi har avverkat ca 1600 nm på Medelhavet så här långt. Vi planerar att gå mot Egeiska havet i september för vidare färd till Turkiet. Hälsningar från Deniz II Sune West & Kerstin Segerberg Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 19

20 Marinprofil Karlstad får nytt klädesmärke MarinProfil i Karlstad expanderar. I september är det premiär för företagets egna klädkollektion Pir 54. Man kan säga att det är en dröm som går i uppfyllelse, säger ägaren Lars Karsberg. Karlstad har ett stabilt utbud av klädbutiker. Men ett lokalt förankrat klädmärke har man inte fram till nu. I april lanserar MarinProfil i Karlstad nya klädkollektionen Pir 54. Butiken, som vänder sig till så väl privatpersoner som företag, erbjuder marininspirerade kläder och accessoarer till hemmet. Lanseringen av Pir 54 kommer även den att andas navy med ett trendigt marinstuk. Jag fick idén till detta i höstas. Jag kände att det fanns en efterfrågan på casual skjortor i Karlstad. I den första lanseringen kommer vi rikta in oss på just sådana skjortor som är lite tuffare och med detaljer. Vi lanserar PIR 54 med att släppa en limited edition på 54 st pikéer, säger Karsberg, mannen bakom Pir 54. Klassisk marinstil Butiken i inre hamn i Karlstad, som genomsyras av märkeskläder och prylar med signalflaggor och klassisk marinstil, ligger bakom inspirationen till Pir 54 som både inriktar sin på herroch dammode. Vi riktar in oss på att sälja kläder med kvalitet. Pir 54 är också ett sådant märke där vi lägger mycket krut på kvalitet, säger Karsberg och fortsätter: Våra kläder riktar sig till män och kvinnor från 20 och uppåt. I butik i mitten/slutet av september finns Karlstads nya klädmärke tillgänglig genom MarinProfil. Det här är väldigt spännande och roligt projekt. Nu hoppas jag att vi får till en bra start. Vi kommer starta på ett lokalt plan och sedan får vi se hur det går. Det kan även flikas in att MarinProfils försäljning av morgonrockar från Newport har ökat drastiskt tack vare en rosad tv-succé. En av karaktärerna i tv-serien Solsidan brukar använda just den morgonrocken vi säljer. När programmet sänds på söndagarna har vi märkt av att försäljningen på vår webbshop ökat, skrattar Karsberg. Text: Magnus Carlsson Besök gärna vår nya e-shop Ta del av erbjudanden och tävlingar på vår facebooksida facebook.com/#!/pages/marinprofil/ BÄSTA HÄLSNINGAR Lars Karsberg Marin Profil AB Gustaf Lovéns Gata Karlstad T Mob Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna.

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Efter Egina stad så tar vi os söder ut på ön o kommer till Perdika, en mycket

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Rorkulten. Ett nytt båtår med en ny seglingssäsong står för dörren. Det är dessutom jubileumsår för Väster Mälarkretsen

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

BS -nytt. Boat Show i Nynäshamn den 22-24 juli. Lite ljusglimtar fanns dock, som t.ex midsommarhelgen på vår klubbholme, Norrgårdsön.

BS -nytt. Boat Show i Nynäshamn den 22-24 juli. Lite ljusglimtar fanns dock, som t.ex midsommarhelgen på vår klubbholme, Norrgårdsön. Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten 2012 Sommaren 2012 går inte till historien som en av de bättre. Säsongens första veteranbåtsträff i Wasahamnen, första helgen i juni, blev en blöt historia med oavbrutet

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 2 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!!

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 1 av 6 Piren nr 65 ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 2 av 6 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Många av de 45 glada deltagarna startade med lunch på Lundsbrunns GK på lördagen den 12 april. Roger vår chaufför packade bussen och visade upp stor skicklighet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Mars 2013 Hej alla BäRFare! Känner Ni hur solens strålar värmer lite mer? Märker ni att det inte är så mörkt på kvällen eller morgonen längre? Visst känns fötterna lite

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer