Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING"

Transkript

1 NUMMER 3/2011 APRIL ÅRGÅNG 83 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben Läs om Segling i nordlig riktning Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 1

2 ANNONS KNAPPEN 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

3 om Regatta Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Telefon: (kansliet) (klubbhuset) (Nabben) Fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Uthyrning av klubblokal Bert Ågren, tfn: E-post: Öppettider kansliet Vecka och har kansliet öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Regattas redaktion John Johnsen, Redaktör Regatta, ansvarig utgivare. Bert Ågren, skribent. Tind Lindahl, skribent. Jon Nielzen, skribent och layout. E-post till Regatta: E-post till Web: Omslagsbild: Torbjörn Ardebrant Annonsering i Regatta 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Webannonser Välkommen med din förfrågan till Upplaga: 700 ex. Tryck: Knappen Styrelsen har ordet 5. Kallelse Årsmöte Hamnen 8. Hamnsektionen-Upptagning Info arrendeavtal fasta båtskjul Midsommarfirande Segling till bojen under ständigt ljus 19. Deniz II seglar vidare 20. Karlstad får ett nytt klädesmärke Innehåll 3/2011 Målning KSS Klubbhus 10. SSRS - Sjöräddnings sällskapet Nabben 14. Midsommar på Nabben 15. Nybygge på Nabben Segling norröver! 21. Handikappseglingen 22. Tävlingssegling 23. Qvinna Ombord Bohusracet det senaste från Kss på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 3

4 Styrelsen har ordet Kära medlemmar! Nu har styrelsen lagt till och höstens möten står för dörren. Vi som styrelse har börjat på andra halvan av vårt år med att förvalta klubben tillsammans med er. Många medlemmar har varit till stor hjälp, och hoppas på fler till kommande arbeten som klubben planerar för. En tillbakablick på vårmötet. Vi pratade om värderingar och att vi som förening med medlemmars engagemang, åstadkommer saker samt att vi har trevligt tillsammans. I styrelsearbetet strävar vi efter att nå mål genom delmål. Vi har ett antal mål som varit med under de senaste åren som vi vill jobba vidare med. Hamnområdet med hamnutredningens material som ett smörgåsbord. Medlemmars bidrag genom eget engagemang och arbete. Sektionernas arbete för att bli lite bättre, för var tid, med små steg. Hur har vi klarat av våra uppgifter? Det ska naturligtvis ni som medlemmar avgöra. Vår bild är att vi har tagit små steg i arbetet för att nå våra mål som vi nämnde i vårens Regatta. Peter Karlsson Ordförande i KSS:s styrelse som gärna förgyller sin vardag med turer på Värnerns vatten i sin Elan Impression 344. Vi vill sända ett stort tack till alla engagerade medlemmar som lägger ner tid för att klubben ska fungera. Frivilliga initiativ och arbetsinsatser är värda att nämna, som att måla klubbhus, strålande!!!! Hälsningar Styrelsen Startavgifter Du vet väl att det är gratis för KSS medlemmar att delta i KSS Kappseglingar och att KSS står för alla startavgifter för KSS båtar som deltar kappseglingar i Vänern. Du kan dessutom ansöka om bidrag till andra kappseglingar som SM, Gotland runt, Tjörn Runt m.fl. Bidragsansökan skall vara seglingssektionen tillhanda senast den 15/9 och omfatta kvitto på betald startavgift, utdrag ur resultatlista, samt kontonummer för ev utbetalning av bidrag. Efter den 15/9 seglingssektionen fatta beslut om fördelning av tillgängliga bidragsmedel. Se hemsidan under segling för mer information, blanketter m.m. 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

5 ÅRSmöte 2011 Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte onsdagen den 23 november 2011 kl i klubbhuset. Välkommen! STYRELSEN Förslag till dagordning: (Nedan angivna punkter skall enligt stadgarna behandlas vid årsmötet) 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för årsmötet 5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och vid behov vara rösträknare 6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret (2010/11) 13. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (2011/12) 14. Val av a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett år; c) två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år; d) minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 15. Övriga frågor Senast den 15 november 2010 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset. OBS! Eventuella medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/ för att kunna behandlas vid årsmötet. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 5

6 HAMNEN Sommaren lider mot sitt slut och hösten närmar sig med båtupptagning och rustning av båtarna inför vintern. Upptagning med truck sker 8 oktober och första upptagningen med vagn 18 september. Se bifogad lista med datum. Listan finns även på hemsidan. Inför årets säsong har vi renoverat vår kran, vars lager inte var i allra bästa skick. Lyckligtvis kunde renoveringen utföras utan alltför stort hål i budgeten. Kranen kommer nu förhoppningsvis att hänga med ett antal år framöver. Klubbhuset har målats och snyggats upp på utsidan. Ett välbehövligt underhåll. På tur är en invändig uppfräschning. A-bryggans yttre del är ersatt med två nya bredare pontoner med bättre bärighet. Vi fick på köpet några ytterligare båtplatser och har även kompletterat med några nya och längre y-bommar. Våra båtar har en tendens att bli större och bredare. Tyvärr finns inte el och vatten framdraget till nya bryggan än, men det kommer. Efter ombyggnad av lilla mastskjulet i höstas får vi plats för längre master i vänstra delen. Vi vill att ni utnyttjar mastskjulen så effektivt som möjligt för att alla ska få plats med sina master. Spridare och vant ska demonteras liksom annan skrymmande ut r u s t n i n g från masterna som tar upp onödigt u t r y m m e. Bommar ska inte förvaras i mastskjulen. Se anvisningar på portarna. Vi u p p m a n a r de som har båtskjul och har plats, att härbärgera master till behövande båtkompisar. Det minskar belastningen på mastskjulen. Vid all masthantering, tänk på säkerheten. Ta hjälp vid lyft och stå inte under hängande master. Använd hjälm. För att få största möjliga utrymme har vi inventerat i mastskjulen eftersom vi misstänkte att det fanns master utan ägare som har legat i åratal. ALLA master ska vara märkta med namn och telefonnummer, väl synligt. De master som inte är märkta kommer att lyftas ut från mastskjulen. För de som har inte har sjösatt i år och har sin mast i mastskjulen, kontrollera därför att masten är märkt. Detta gäller även master på planen vid kranen. Denna yta är endast till för tillfällig uppläggning i samband med sjösättning och upptagning. I hamnsektionen finns ett antal personer med särskilt ansvar för olika delar av verksamheten. Utan deras insatser skulle hamnen inte fungera. Vi söker nu ytterligare någon eller några personer som kan gå in och ansvara för något delområde eller kommande projekt. Vi söker bl.a. en person som kan ta ett övergripande ansvar för samtliga hamnens bryggor. Vi saknar även bryggansvariga på en del bryggor. Som bryggansvarig har 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

7 Hamnen TÄNKVÄRT! Från Hans Erwald har vi fått in följande vackra och tänkvärda texter. Det kom ett SMS från västkusten man allmän tillsyn av den egna bryggan och är sammankallande till uppgifter som upptagning och iläggning av y-bommar och liknande. De som känner sig villiga att göra en insats är välkomna att ta kontakt med undertecknade eller skicka ett mail till Hamnsektionen Tomas Bergqvist Jan-Olof Odeholm Montaget av den nya A-bryggan Den underliga farkosten med trädäck är bryggleverantörens arbetsbåt för bland annat utläggning av bryggförankring. Man hänger bryggförankringen i oket, kopplar på kätting sträcker upp och släpper ned på botten i rätt läge. Längsförtöjd, solförnöjd misstänkt, saltstänkt kroppen tvagad, båtgrannen stagad Bohusländsk granit, Staropramen Granat Isen klar, GT:en kvar många snillen, runt kring grillen Dä ska va gött o leva Hälsn S/Y Moatjé Ovanstående vers platsar nästan bland telegram från västkusten (Marstrand)på 1940-talettill seglarkamrat på KSS - vilket lyder som följer: Komfortabel, honorabel. Ju färre ord ju billigare telegram - så var det på den tiden - men innehållet stod helt klart för vedebörande Hans Erwald Hamnen På bilden har vi lyft i en förankring till arbetsbåten från kranen och pâ bilden 556 är förankringen fixerad och ska släppas ned till sjöbotten. Glöm inte Årsmötet den 23:e november kl. 19:00! Text & foto: Jan-Olof Odeholm Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 7

8 Upptagning 2011 Information från Hamnsektionen Upptagning 2011 UPPTAGNINGSDAG MED TRUCK Lördagen den 8 oktober, med början kl Samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar) Vid anmälan skall även namn, telefonnummer och båtplats anmälas. Dessa uppgifter behövs för uppdatering av medlemsuppgifterna. Ansvarig för upptagning med truck är Lars Johansson tel Tid Kranförare Medhjälpare Curt Åberg Torbjörn Sjöholm UPPTAGNINGSDAGAR MED VAGN Alla dagar start kl 09:00 Du anmäler dig i pärmen som finns i klubblokalen och skriver in vilken dag du ska ta upp din båt. Du måste vara på plats vid kranen kl när upptagningen börjar. Datum Kranförare Traktor Traktor Söndag 18 sept Bertil Oldén Stig Kindemyr Söndag 25 sept Anders Tystrand Björn Lindskog Gert Pluto Tisdag 27 sept Gunnar Andersson Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 1 okt Staffan Ljungdahl Anders Rodric Fredrick Bäckström Söndag 9 okt Magnus Lundgren Fredrik Tegnhed Hans Jonsson Lördag 15 okt Per Nylén Morgan Kihlander Henrik Bäckström Söndag 16 okt Martin Lindskog Bo Westerlund Thomas Lundgren Lördag 22 okt B-O Håkansson Nils Wallin Niklas Hagman Reservkranförare: Bernt Andersson, Uwe Detlef, Kristian Rolloff Hamnsektionen 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

9 KSS info Information om arrendeavtal för fasta båtskjul Hösten 2010 sade Karlstads kommun upp vårt arrendeavtal beträffande Kanikenäset för omförhandling. Ni som äger ett fast båtskjul på Kanikenäsområdet har ett arrendeavtal i andra hand som tidsmässigt är kopplat till det mellan Karlstads kommun och KSS upprättade avtalet. I den mån detta avtal väsentligen förändras, äger KSS rätt att vidaretransportera dessa förändringar till era avtal i andra hand. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som bereder ärendet och håller i kontakterna med kommunen. Nuvarande arrendeavtal gäller till och med december För eventuella frågor kan du kontakta Theo Arndt på eller via e-post under Modernt & effektivt. Med våra lönsamhetskonsulter. Ta hjälp av oss på Ekonomikompetens när ni vill ha stöd för att komma vidare med er ekonomioch lönefunktion. För tillfälliga projekt, vid ordinarie personals frånvaro eller som Er ordinarie ekonomi och lönefunktion. Välkommen som nöjd kund! Några av Ekonomikompetens 25-talet lönsamhetskonsulter. Årsvisa tjänster Löpande tjänster FOKUS Månadstjänster Specialist tjänster Er lönsamhetskonsult Kontakta oss på Gå in och läs mer på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 9

10 SSRS Svensk Sjöräddning......vilar på den frivillga insatsen! Det här året var vi sena med sjösättningen av RS Hammarö på grund av vissa servicearbeten som inte gick att göra denna kalla vår, vi hade heller inte möjligheten att komma inomhus i värme. När vi väl kom i sjön så fick vi en rivstart på säsongen. Det var både förebyggande sjöräddning så som assistans vid bränslestopp men även ett skarpt larm med en saknad båt sent en mörk blåsig kväll. Det fanns en del att göra fram till mitten av juli, sju stycken sjöräddningslarm och sex stycken förebyggande sjöräddningar, men sen infann sig lugnet och vi trodde nästan att säsongen var över. Det var lugnt i en dryg månad innan nästa uppdrag kom. Om ni vill veta mer om våra uppdrag så finns det att läsa på sjoraddning.se/hammaro/ Tips inför vintern: Varm kör motorn, byt olja + filter i motorn. Kör motorn så den smörjs upp med den nya oljan innan upptagningen så vet ni att den klarar vintern mycket bättre. Byt även olja i drev så snart ni kan efter upptagning så förhindrar ni sönderfrysning om det skulle ha kommit in vatten i växelhuset. Mvh Björn Nilsek, Uppsyningsman RS Hammarö. Kommer att ge tips och bra att vet utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv som ett stående inslag i Regatta. Björn Nilsek Uppsyningsman, RS Hammarö. Våra frivilliga sjöräddare arbetar till vardags som snickare, läkare, fiskare, säljare, rörmokare, lärare och allt möjligt annat. På sin fritid är de kvalificerade sjöräddare som rycker ut för dig i alla väder. När larmet går ska de vara i båten och på väg ut ur hamnen på mindre än 15 minuter. Vi räddar liv För att arbeta ideellt som frivillig sjöräddare på Sjöräddningssällskapet fordras ett genuint intresse för sjön och en stor vilja att hjälpa människor i nöd.för att ingå i en jourbesättning måste du vara i räddningsbåten på 15 minuter efter larm. Du måste alltså bo eller jobba nära en av våra 64 räddningsstationer. Utbildning Sjövana är så klart meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din inställning - viljan att göra stor skillnad för en medmänniska. Som frivillig får du kontinuerlig utbildning på lokal nivå, samtidigt som vi genomför regionala och nationella utbildningar i egen regi och i samarbete med Sjösäkerhetsskolorna på Öckerö och Arkö. I utbildningen, som är certifierande, ingår bland annat personlig säkerhet, överlevnad, brandövning, sjukvård, navigation, radio- och båtkunskap. Våra besättningar övar tillsammans flera gånger i månaden. Alla kan inte vara med ombord men det finns många andra ideella arbetsuppgifter, som teknisk support, båtunderhåll, administrativa och redaktionella uppgifter och mycket annat. Är du intresserad? Kontakta Björn Nilsek, Uppsyningsman RS Hammarö på telefon: eller mail: ssrs.se 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

11 Nabben Resumé av Nabbensäsongen 2011 Arbetshelg och vårstädning maj respektive maj. Under vintern och våren träffades Nabbensektionen vid en vårfest och två planeringsträffar där många idéer ventilerades. Ett par rekogniseringsturer gjordes också före de gemensamma helgerna i maj då sektionen med förstärkning av ett tjugotal övriga medlemmar lade ned cirka 660 timmars arbete som förutom normalt underhåll och vårarbete bland annat resulterade i följande: Ett bryggdäck med ljugarbänk uppfördes innanför landgången. Den nya och större badbryggan med optimisterna och rampen för tvåkronan färdigställdes. Fem rör för segel till tvåkronan och optimistjollarna monterades på baksi dan av grillstugan. En välkomnande skylt på bryggnocken sattes upp så att alla besökare ska veta att det är KSS som driver anläggningen (och inte kommunen som vissa tydligen har trott). På samma ställe placerades även en badstege och en livboj. Ett nytt bastuaggregat installerades. Det mesta av det resterande målararbetet på klubbstugan och sovstugan utfördes och sovstugefönster som målats under vintern hängdes tillbaka. Sovstugans sex rum försågs med namn och ett bokningsschema (i sovstugans hall). K l u b b s t u g a n s skorsten lagades. Ett enkelt gym inreddes i före detta intendentstugan söder om båtbryggan. Ta med klubbnyckeln! Gräs och vass röjdes från stranden och vattnet och en bänk snickrades ihop en bit upp på stranden där det var tillräckligt djupt för att gjuta benen. En pråm med grus bogserades till Nabben för att spridas i skrevor och ojämnheter senare under sommaren. Midsommar Fyrtiofyra båtar med besättning firade den 24 juni midsommar på Nabben med dans kring midsommarstången och gemensamt intag av sill och potatis på kvällen. Som vanligt stämde den allmänna Nabbenkören i till ackompanjemang av Nabbensektionens fantastiska musiker. Precis när vi hade satt oss vid borden kl kom några regndroppar men tack vare Nabben att INGEN låtsades om dem upphörde efter ett par minuter detta ytterst olämpliga tilltag från ovan. Tvåkronan äntligen på Nabben Den lilla segelbåten Tvåkronan som köptes in förra året kom äntligen till Nabben i år nu när upptagningsrampen blev klar. Den 30 juni körde Johan Lundberg och undertecknad ut den efter riggning och sjösättning av Anders Forsman, Magnus Lundgren och Anita Skoogh. Får Egentligen skulle tre får ha kommit till Nabben i midsommarveckan men det kom att dröja till den 19 juli eftersom det visade sig att en av tackorna var dräktig och födde lamm som var för små för ett sommaräventyr på Nabben. Ett stort tack till Thomas Lewert och Roger Fjellman som hjälpte fårägare och veterinär Åsa Lundgren från Väse med transporten från Hammarösidan till bastubryggan när ingen i sektionen hade möjlighet till detta! Tyvärr var årets får väldigt skygga och svåra att upptäcka då de nästan alltid uppehöll sig på den nordvästra sidan av hagen och sprang undan när det kom folk i närheten. Nästa år hoppas vi på mer nyfikna får! Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 11

12 NABBEN Informationsfolder och bryggavgiftsbössans flytt I mitten av juli var en informationsfolder om Nabben färdig att distribueras till anslagstavlorna på Nabben och i klubbhuset på Kanikenäset. Det är Jan Svensson som har tagit bilderna (utom flygfotot) och i samarbete med mig skrivit texten. Sektionen hoppas att den sprids väl så att korrekt information ska komma ut till såväl gamla och nya medlemmar som till övriga besökare. Foldern finns även på KSS hemsida Vid samma tid flyttade vår egen vaktmästare Leif Nyhlén bössan för en Kliv ombord du också! Hos oss möts du av genuint båtintresserade personer och försvinner inte i mängden. bli en i ett exklusivt gäng du också! ring Försäkringen din båt Förtjänar! frivillig bryggavgift från anslagstavlan till slutet av landgången för att den skulle bli mer synlig. Vi är övertygade om att den mer framträdande placeringen har bidragit till större intäkter! Kräftskiva Den 13 augusti slog sig ett sjuttiotal personer ned vid borden utanför grillstugan för att äta kräftor tillsammans under en lång rad av kräftmånlyktor. Vi som under eftermiddagen hade flyttat borden till två långa rader konstaterade att det skulle vara sista gången vi hade pallat upp med träbitar i den ojämna terrängen, för ett par veckor senare påbörjades bygget av ett jämt och fint trädäck till de sjutton borden. Solen sken och värmde gott tills den försvann bakom Hammarö vid 21-tiden. Vilken tur med vädret efter alla prognoser om oväder fram och tillbaka! Vi lät oss väl smaka av de röda läckerheterna och här och där sköljdes de ned med en nubbe. Göran Hellborg tog med sin gitarr upp snapsvisor och annat vackert till allsång från Nabbens ordinarie sånghäfte och kvällens betydligt tunnare kräfthäfte. Åh, vilken vacker körsång för det mesta Lite senare på kvällen sjöng vi vidare till de ljuva tonerna av Carin Hartmans dragspel och ukulele, Lars Olsons klarinett och Björn Hellborgs gitarr. Tänk vad Nabbenbarnens klass- och svensklärare kommer att tycka att de är duktiga på Taubetexter, något som inte många barnsben får med sig i dagens uppväxt, såvida inte mina kollegor eller jag tar upp dem i undervisningen. Vid läggdags låg 31 båtar stadigt förtöjda i den drygt 80 meter långa bryggan. Vid en av de tre svajbojarna låg ytterligare en båt. Kvällen före hade 39 båtar valt Nabben för övernattning. Apropå antal båtar kan jag berätta att det största antalet båtar som legat vid bryggan är 84 stycken, Då var i och för sig båtarna inte lika breda som idag. Bygge av g r i l l s t u g e - däck I månadsskiftet augusti/ s e p t e m b e r byggdes under ledning av Nabbensektionens egen f a nt a s t i s k e byggmästare Björn Lindskog ett 90 kvadratmeter stort trädäck vid grillstugan som ska rymma alla nitton bord. I klubbstugans kök arbetade växelvis ett antal personer för att byggjobbarna skulle få för- och eftermiddagskaffe samt lunch. (I skrivande stund har inte bygget påbörjats men om bara vädret 12 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

13 var bra under den planerade byggperioden ska däcket vara klart när du läser detta.) H ö s t s t ä d - ning Årets sista insats för Nabbensektionen är höststädningen den september. (Du som är sektionsmedlem har säkert redan fått mail från mig när du läser detta.) På kvällen samlas alla traditionsenligt i klubbstugan för att äta ärtsoppa, berätta historier och sjunga allsång till Nabbenmusikernas imponerande musik. Om du vill komma med i vårt underbara gäng är det bara att höra av sig! Jag kan lova att det är ett mycket nöjsamt sätt att fullgöra den obligatoriska arbetsplikten på! Vi behöver många händer som kan måla, olja, städa, kratta, musicera, handla, koka kaffe och laga mat, reparera, bygga, fylla på papper/ torvströ/kalk till mulltoan/dassen, slå vass, flytta bryggor, köra bastuved, kontrollera bojkättingar och slutligen även vända blad för att sjunga vidare om Carmencita, Dagny, Elinor, Calle Schewen, Rosa, Karl-Alfred och gräsänklingen ur allsångshäftet! Efterlysning: Utemöbler och Pionerjollar Till klubbstugan och bastun skulle vi behöva införskaffa nya utemöbler. För att hålla kostnaderna nere tar vi gärna emot skänkta möbler från dig som skaffar nytt eller kanske flyttar från villa till lägenhet. Ring så kommer vi överens om att du ställer möblerna på Kanikenäset eller så kan kanske någon av oss komma och hämta dem om du själv inte har möjlighet att transportera dem. Den gröna Pionerjollen är mycket populär bland barnen, liksom surfingbrädorna på stranden! Den fick nya åror efter en tid med en trasig åra och skulle trivas mycket bättre i sällskap med en jollekompis! Vi ses nästa sommar om inte någon mer gång i höst! Kenneth Skoogh Ordförande i Nabbensektionen Text: Kenneth Skoogh Foto: Kenneth Skoogh, Jenny Tegnhed, Jan Svenssohn Nabben det senaste från Kss på Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 13

14 Midsommar på nabben Fyrtio skepp och min lilla Maxi 77 hade förtöjt vid bryggan för att fira årets midsommarhelg. Nabben ordförande liksom KSS ordförande var givetvis på plats. Regattaredaktören syntes även i vimlet liksom många andra välkända ansikten. En lugn och fin förmiddag som endast stördes av ankommande båtar trappades upp på eftermiddagen. Klockan var det dags för gammal som ung att klä majstången när så detta projekt var genomfört tog Jan och Lars fram sina instrument, dragspel respektive klarinett, dans och lekar runt stången kunde påbörjas till barnens glädje. När det sedan var dags för den traditionella sillen med tillbehör kom det lite regn varför en del föredrog att inta denna delikatess ombord. Regnmolnen skingrades så när det var dags för jordgubbar, kaffe med mera samlades alla runt borden och ett i vanlig ordning gemytligt firade av midsommar kunde genomföras. Det blev alltså en fin avslutning på denna midsommarafton med en vacker solnedgång. Detta medförde dock inte att firandet tog slut, nej det fortsatt under glam och stoj till fram på småtimmarna. Är vi inte lyckligt lottade som har denna fantastiska ö till vårt förfogande? Vi som gästade Nabben denna helg tackar Nabbensektionen för väl genomfört arrangemang. Barnen tackar speciellt för all godis de fick efter dansen. På söndagen spreds stjärnglans över ön då en gammal veteran dök upp, Anne- Marie Åberg. Hennes 89 år förmärktes inte när hon gick runt på bryggan och hälsade på gamla vänner. Heder åt denna Gran Old Lady. det senaste från Kss på Text & foto: Bert Ågren 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

15 Nybygge på Nabben Kvällen (må 29 aug) var jag tillsammans med min familj på Nabben för att beskåda vårt nya, otroligt fina trädäck utanför grillstugan. Själva däcket med bänkar med/utan ryggstöd runtom blev klart idag och i morgon snickras en matberedningsbänk vid grillen, landgången repareras och arbetsplatsen städas. Björn Lindskog är en enorm tillgång i Nabbensektionen! Han har ritat, planerat, handlat material och lett arbetsstyrkan som varierat i antal och personer under de senaste åtta dagarna. Jag vill tacka dig Björn och alla er andra som under vardagar och/eller helgen har deltagit i bygget och er som kokat kaffe och lagat mat till byggarbetarna. En del av er är med i Nabbensektionen och en del av er är det inte - men med facit i hand kan jag konstatera att ni som inte är det har kvalificerat er till möjligheten att bli fullvärdiga Nabbenmedlemmar! Ett tack går också till Vänerexpressen som bidragit ekonomiskt till bygget! flesta tycker att det blir bra nu när fler än tidigare med enkelhet kan röra sig runt borden och vi slipper palla upp med brädbitar för att de ska stå stadigt. Nu väntar vi bara på att tiden ska medverka till att det nya gruset runt däcket ska sätta sig och att det ska växa lite smått grönt i det. Jag ber er hålla ut tills dess. För att se fler bilder, gå in på www. kdss.se Väl mött på Nabben under september! //Kenneth Skoogh Jag vet att alla inte är av samma åsikt angående trädäcket men jag tror att de Nu även storsegelkapell med/utan Lazy Jacks, rullgenuakapell och spinnaker/gennakerstrumpor till fördelaktiga priser Även alla typer av segeltak med infästningssystem. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 15

16 äventyr Segling till bojen under ständigt ljus Denna sommar har vi seglat under ständigt ljus, dag som natt. Resan gick till Norrland, så långt upp vi bara kunde komma med Extas 4. Vi har haft tur med vädret, fina upplevelser och inga större missöden. Vi lämnade vår bryggplats den 1:a juni och kom åter till bryggan den 30:e juli. Soluppgång ca , över Bottenhavet Vi transporterade oss i 50 dagar. Vi anlade en total distans av 1700 nautiska mil. Vi har också åkt hem till Karlstad för att jobba vid 2 tillfällen. När vi lämnade Kanikenäset sken solen och det var mer än 20 grader i luften, vattnet var dock fortfarande lite kallt. Vårt mål var mot Den gula bojen i norr. Resan till vårt mål har mestadels varit solig och lagom blåsig. Visst, vi har haft både dimma, åskskurar och bleke men vädret har totalt sett var mycket bra. Vi har haft ett fantastiskt bra väder genom Göta kanal, våra goda vänner Anderssons var med på denna etapp. Vädret var inte så mycket sämre när vi under några dagar angjorde välkända öar i Stockholms yttre skärgård, bl.a. Biskopsön och Stora Nassa. När vi passerade Gävlebukten så var det dock tät dimma och lite blåsigt. Vi hade bestämt oss för att passera denna bukt så snabbt som möjligt, men vi tröttnade dock på hård kryss så vi gick in mot Eggegrund och ön Lövgrund där vi gjorde natt. Vi hade sett fram emot Söderhamns skärgård men det visade sig att det var mest sten. Vädret den här dagen då vi kom in i denna skärgård var heller inte det bästa. Skärgården är cirka 40 distans lång och det finns en hel del öar och skär även om vi tyckte att det var mest sten, stora stenar dessutom, både över och under ytan. Vi stannade dock till på några ställen, bl.a. Kråkö en gemytlig liten hamn och Segelvik som är Söderhamns Segelsällskaps uthamn väldigt välordnat med allt man behöver. Samma dag som vi var där så hade det varit kappsegling med 4 deltagande båtar! Att antalet kappseglare minskar är alltså inte bara ett KSSproblem, det finns nog överallt. Ulvön, Ett av många kapell vi besökte Efter Jungfrukusten, som kusten mellan Eggegrund (Gävle) och Söderhamn kallas, kommer Höga kusten. Förvisso finns det en del större öar omkring Sundsvall, men på vår uppresa så passerade vi Sundsvallsbukten ute till havs. Höga kusten är impo- 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

17 nerande att se från havet, sägs det. Tyvärr hade vi tät dimma så vi såg inte så mycket när vi på sen eftermiddag angjorde Ulvön. Ulvön är nog mest känd för Röda ulven dvs. en känd surströmmingsburk. Numer finns det dock inte kvar någon större surströmmingsverksamhet på ön. Vi hade gärna köpt en klämma men det som erbjöds var surströmmingsbuffé. Det innebar att vi skulle få en hel burk per person. Och så långt sträcker sig inte vår entusiasm för surströmming. Man har en bra utsikt från den gamla lotsutkiken på berget. Höga kustens sträcka är dock inte lång som man kanske tror, cirka distans beroende på vad man räknar in som Höga kusten. Vi räknade från Härnösand till Ö-vik. Haparanda Sandskär, blomster i sanden Efter Höga kusten så kommer ett stycke landområde mellan Örnsköldsvik och Piteå en distans av ca. 150 nm. Visst finns det öar och skärgård men inte alls så många och på sina ställen är det också långt mellan skyddande natthamnar. Kusten utanför Skellefteå upplevde vi som tråkig. Piteå skärgård bjuder på stora öar och mycket sand och sandrev. Här kan också en del undervattenstenar röra på sig fick vi höra. Under en kall och isig vinter så kan stora stenar förflyttas så det bästa är att hålla sig till utprickade ledar eller ha ett bra djup under kölen. En vacker skärgård! Efter Piteå kommer Luleå och Haparanda skärgårdar som båda är stora och vackra tycker vi. Det finns mängder Haparanda Sandskär, hamnen med naturhamnar och gästhamnar. Trevligt folk och mycket sol gör inte saken sämre, lägg därtill att man alltid får plats i hamnarna. Utanför Haparanda finns det en nationalpark som heter Haparanda Sandskär. Imponerande vackert om än lite svårtillgänglig ö. Vi seglade dock in i enslinjen in i den södra hamnen. Det gick bra, även om djupet på sina ställen inte var mer än drygt 2m. Väl innanför den stora piren ligger man säkert. Vi hade turen att träffa skepparen på en liten turbåt. Han sa att det kanske var väl grund för vår båt. Det lär finnas en större sten i enslinjen som vi fick tips om. Visst är det bra att veta så här i efterhand? Efter att vi lyckligt, i sakta mak, tagit oss ur Haparanda Sandskärs hamn tog vi riktning SW 240 mot Malören, som ligger en bra bit ut från Haparanda. Malören är en relativt stor ö med en äventyr gammal lotsplats. Här kan man inte lägga till med djupgående segelbåt så det gäller att vädret är bra när man skall svajankra. En fantastisk ö med mycket sandstränder som ligger längst ute i havsbandet. Dock håller sanden att ersättas med sten fick vi höras, dessutom är landhöjningen påtaglig på denna flacka ö. Denna dag var vädret dessutom väldigt bra, så det var bara att njuta. Haparanda då? Var vi inte i Haparanda? Jo visst var vi det, under en strålande solskensdag tog vi bussen dit från Seskarö. Vi kan nu konstatera att det inte går att segla till Haparanda, då djupet endast är en dryg meter i hamnen, dessutom några fasta broar. Visst finns det ett ställe som heter Haparandahamn, men det ligger en bra bit utanför, där finns tilläggningsmöjlighet för segelbåtar. Men bussen fungerar också bra. Riktigt kul faktiskt. Vi var 3 personer som klev på bussen på Seskarö. Ytterligare någon klev på under den 40minuter långa färden i strålande solsken. Köttbullelunchen på Ikea smakade som den bör när vi var där. Promenad över till Finland hann vi också med under vårt 4 tim- Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 17

18 Äventyr mar långa besök. Vi bunkrade också en del mat när vi ändå var i dessa städer, Haparanda och Tornio. Men resans mål, bojen, den ganska välkända nordligaste bojen i Sverige, som ligger på N65 54,07 E22 39,00, kom vi dit? Jo, vi kom dit den 2:e juli. Klockan var drygt 11 på kvällen. Det var lika ljust som vi Karlstadsbor har mitt på dagen under sommardagen, imponerande ljust. Vi gick runt i natten efter att ha drucket en flaska champagne och bara njöt. Vi hade kommit fram. Träffande vi inga båtar eller hände det inget annat då? Jodå, visst såg vi några båtar under denna seglats, främst i Luleå skärgård och dess naturhamnar. Men även i Töre (bojen ni vet) fanns det en del båtar. Annars var vi ganska ensamma i de skärgårdar som vi besökte på resan upp. Ute på havet ser man inte så många båtar så års och vi hade en del längre havsseglingar en bra bit utanför kusten. Apropå att segla utomskärs så kan ett litet intermezzo nämnas som vi hade utanför Utö, i Stockholms södra skärgård. Piteå, Stenbergsviken en sen kväll Vi hade bestämt oss för att segla öster om Utö, men si det gick inte. Vi blev påkallade på radion att vi befann oss på militärt område och blev hänvisade till Mysingen. Ann frågade per radio vad Mysingen är/var, men vi fick inget svar från dem. Det kan tyckas lite anmärkningsvärt. Man kan ju undra vad som kunde ha hänt om vi inte hade haft VHF? Hade vi blivit bordade, eller? Vi lydde dock uppmaningen och vände stäven söderut i 10-12m/s kryss någon timme för att ta vägen innanför, västerom Utö. Så här i efterhand kanske man kan tycka att vi borde känna till att man inte får segla utanför Utö. Sist vi seglade här var 1993 och då visste vi att det fanns förbjudna områden, men år 2011, då även utlandsregistrerade båtat får segla inne i bl.a. Karlskrona skärgård eller vid Muskö, i Stockholms skörgård, där det finns en hel del hemligheter. Förövrigt så inträffade det inte några större missöden alls med varken oss eller Extas 4. Om myggen, hagelskuren utanför Sundsvall och en del annat berättar vi i nästa nr. eller också på ett ev. miniseminarium på KSS under vintern. Kom även ihåg att det finns eskadersegling både med KSS-are och SXKare. Per o Ann i Extas Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

19 Port Saint Louis du Rhône till Preveza med Deniz II Deniz ii Preveza Här kommer lite om vår fortsatta resa, nu på Medelhavet. Vi seglade från Port Saint Louis i mitten på april, färden gick längs Frankrikes sydkust mot Monaco och Italien. Vi har besökt platser som S:t Tropez, Cannes och Monaco. Vi tillbringade nästan en månad på Korsika där det är enkelt att ligga på svaj, ibland helt ensamma. Seglingen gick vidare söderut mot Sardinien, vi gick på Sardiniens östkust där man passerar Costa Esmeralda med en hamn som Aga Khan har medverkat till, fin plats. Färden gich sedan till Sicilien där vi avverkade den norra kusten för att passera Messinasundet, vi låg en natt i Messina. När vi seglade förbi dom Eolska öarna med bl.a Vulcano var vattnet 29,9 grader, Vulcano visade sig med en glödande krater mot natthimlen, otroligt fint. Från Messina gick det vidare runt Italiens fot upp till Le Castella där hamnen låg i ett gammalt stenbrott, säkert ställe. Sen blev det ett ben på 180 nm till Preveza i Grekland, nu har vi varit i detta område i snart en månad, vi har gjort en liten runda till Lefkas och Meganisi. Här i Preveza har vi träffat ett antal svenska seglare, och en motorbåt. Här är det fint med sol och varma bad. Vi ser sköldpaddor komma in i hamnarna, lite exotiskt för oss nordbor. Kan också nämna lite om väder och vind, en italienare sa att en bra segelbåt i Medelhavet har en bra motor och det stämmer bra. Vi seglar u n g e f ä r halva tiden. Det är ju olika förstås beroende på i vilken del av Medelhavet man är och under vilken årstid. Regnat har det gjort i mindre än en timma sedan i april, medelnederbörden på Lefkas i juli är 0 % och det verkar stämma. Idag är det 35 grader i luften och 28 i vattnet, vi njuter till fullo. Vi har avverkat ca 1600 nm på Medelhavet så här långt. Vi planerar att gå mot Egeiska havet i september för vidare färd till Turkiet. Hälsningar från Deniz II Sune West & Kerstin Segerberg Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr. 3 årgång 83 19

20 Marinprofil Karlstad får nytt klädesmärke MarinProfil i Karlstad expanderar. I september är det premiär för företagets egna klädkollektion Pir 54. Man kan säga att det är en dröm som går i uppfyllelse, säger ägaren Lars Karsberg. Karlstad har ett stabilt utbud av klädbutiker. Men ett lokalt förankrat klädmärke har man inte fram till nu. I april lanserar MarinProfil i Karlstad nya klädkollektionen Pir 54. Butiken, som vänder sig till så väl privatpersoner som företag, erbjuder marininspirerade kläder och accessoarer till hemmet. Lanseringen av Pir 54 kommer även den att andas navy med ett trendigt marinstuk. Jag fick idén till detta i höstas. Jag kände att det fanns en efterfrågan på casual skjortor i Karlstad. I den första lanseringen kommer vi rikta in oss på just sådana skjortor som är lite tuffare och med detaljer. Vi lanserar PIR 54 med att släppa en limited edition på 54 st pikéer, säger Karsberg, mannen bakom Pir 54. Klassisk marinstil Butiken i inre hamn i Karlstad, som genomsyras av märkeskläder och prylar med signalflaggor och klassisk marinstil, ligger bakom inspirationen till Pir 54 som både inriktar sin på herroch dammode. Vi riktar in oss på att sälja kläder med kvalitet. Pir 54 är också ett sådant märke där vi lägger mycket krut på kvalitet, säger Karsberg och fortsätter: Våra kläder riktar sig till män och kvinnor från 20 och uppåt. I butik i mitten/slutet av september finns Karlstads nya klädmärke tillgänglig genom MarinProfil. Det här är väldigt spännande och roligt projekt. Nu hoppas jag att vi får till en bra start. Vi kommer starta på ett lokalt plan och sedan får vi se hur det går. Det kan även flikas in att MarinProfils försäljning av morgonrockar från Newport har ökat drastiskt tack vare en rosad tv-succé. En av karaktärerna i tv-serien Solsidan brukar använda just den morgonrocken vi säljer. När programmet sänds på söndagarna har vi märkt av att försäljningen på vår webbshop ökat, skrattar Karsberg. Text: Magnus Carlsson Besök gärna vår nya e-shop Ta del av erbjudanden och tävlingar på vår facebooksida facebook.com/#!/pages/marinprofil/ BÄSTA HÄLSNINGAR Lars Karsberg Marin Profil AB Gustaf Lovéns Gata Karlstad T Mob Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning september 2011 nr.3 årgång 83

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82 Läs om: Upptagningen Information Fancys Funderingar Jubileum på Nabben och mycket mycket mer! Missa inte: Kallelse till Årsmötet 2010

Läs mer

NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING

NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING 1 Annons tryckeriet 2 Sommaren 2013 en rekordsommar? Våren var kanske en aning seg i starten med många båtar sjösatta senare än vanligt. Väl

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Innehåll i detta nummer

Innehåll i detta nummer Nr 1-2014 Medlemsorgan för Råå Helsingborg Segelsällskap MEDLEMSAVI BIFOGAS Innehåll i detta nummer Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Segla till fjälls 5 Sammanfattning Årsmöte 14 Sjöräddningen

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet nr 4-2009 Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet Upp www.innovaform.se och ner! Nu kan du beställa uppläggning (och sjösättning till våren) av din båt direkt på nya www.grefab.se.

Läs mer

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9 Roderbladet Nr 3 2002 Årgång 9 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER På äventyr med S/Y Beata

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Seglarskolan 50 år NR 4-2007

Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Lindholmen Lindholmen Medlemstidning för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen ANSVARIG UTGIVARE Gunnar Hejde REDAKTÖR Kaj Modig KANSLI Annika Ahlmark, Lena Kjellgard och

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

OSTPRICKEN. Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre. LIVET på seglarläger. FAKTA om diesel. NIO båtliv. Nummer 2 2013

OSTPRICKEN. Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre. LIVET på seglarläger. FAKTA om diesel. NIO båtliv. Nummer 2 2013 OSTPRICKEN Nummer 2 2013 Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre LIVET på seglarläger FAKTA om diesel NIO båtliv EN TIDNING FÖR DIG I SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS OSTPRICKEN Nr 2 2013 Årgång

Läs mer

Ur innehållet: Från styrplats. Styrelsen 2010. Ålandseskader 2010 sid 8. Stina Lönn på kurs Sid 9. Hamn & Farledsnytt Sid 14

Ur innehållet: Från styrplats. Styrelsen 2010. Ålandseskader 2010 sid 8. Stina Lönn på kurs Sid 9. Hamn & Farledsnytt Sid 14 Nummer 1 årgång 19 www.sxk.se/kretsar/egg Februari 2010 Ur innehållet: Foto: Mikael Berggren Tant Storm, kretsens senaste tillskott Från styrplats Styrelsen 2010 sid 2 sid 4 Ålandseskader 2010 sid 8 Stina

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

Götas loggbok 2004. Kan inte undanhålla er detta underbara mail. Trots att butiken egentligen är stängd.

Götas loggbok 2004. Kan inte undanhålla er detta underbara mail. Trots att butiken egentligen är stängd. Götas loggbok 2004 Har ni bild, story, hälsning? Prova sms eller mms på tel: 0708-842249. Eller maila webansvarig för uppdatering pågår ständigt. Det kan vara från en båtmässa, när du stötte ihop med Pelle

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 3/NOV 2008. foto: göran svensson

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 3/NOV 2008. foto: göran svensson Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 3/NOV 2008 foto: göran svensson Kassören tar ton Årsavgiften 2008/2009 Nu är det snart vinter igen, båtarna vilar sig och det är dags för

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Februari 2012

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Februari 2012 Flerskrovsbladet Nr 2 Februari 2012 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@telia.com

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

WSS-bladet www.wss.se

WSS-bladet www.wss.se WSS-bladet www.wss.se Info Nr 77 November 2004 Innehåll: Ordföranden har ordet... 1 Sekretariatet meddelar... 2 Kedjeön... 2 Kappsegling... 2 Hemsidan... 3 Rapport från 2004-års WSS Juniorläger på Kedjeön...

Läs mer

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK. september 2008

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK. september 2008 KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK nyttnr 3 september 2008 1 Credentia En kvällstur med båten? I Älmsta är det lätt att känna sig hemma. Närheten till havet, naturen och Väddö kanal ger semesterkänsla året

Läs mer

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 Sommar läsning Vi Vet VAd som krävs. Vi ger varje kund rätt skydd, rätt hjälp och rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på

Läs mer