WORKBOOK WHAT S JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKBOOK WHAT S JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS"

Transkript

1 7 WHAT S WORKBOOK? JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS

2 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon: Telefax: Projektledare: Anna-Karin Nyström Projektgrupp: Anna-Karin Nyström, Karl-Erik Widlund, Helen Miller Crafoord och Bo Lindell Grafisk formgivning: Helen Miller Crafoord Bildredaktör: Bo Lindell Tecknare: Leif Högström Bildkällor sid. 18 Creative Collection sid. 29 Russ Einhorn/Splash News/Bulls sid. 48 All Over Press sid. 62 Getty Images sid. 67 Rex/IBL Bildbyrå sid. 83 Corbis/Scanpix Övriga bilder är citat från textboken. Tack till Maj Näsström och elever vid Runby skola, Upplands Väsby samt Astrid Jansson och elever vid Fribergaskolan, Mörby. What s Up? 7, övningsbok ISBN Jörgen Gustafsson, Eva Österberg, Andy Cowle och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare. Printing Malmö AB, 2009

3 GETTING STARTED 05 WHAT S HAPPENING? 15 NEW AT SCHOOL 16 SARAH S TO JEN 18 JUST 4 U A QUIZ THIS IS ME THIS IS YOU 20 STARTER 22 A LIFE AS A TWIN 27 B WE RE ALL DIFFERENT 31 C S FROM THE HEART 36 D MELONHEAD 39 JUST 4 U EMBARRASSING MOMENTS ANIMALS 41 STARTER 44 A SUPERDOG 50 B FIGHT OR FLIGHT? 54 C BITS AND PIECES ON ANIMALS 60 JUST 4 U WHAT S YOUR PERFECT PET? INNEHÅLL LITERATURE 62 MY READING HABITS 63 HOW TO WORK WITH THE TEXTS SCARED? 66 STARTER 68 A THE SKELETON IN THE CLOSET 72 B SCARY MOMENTS 77 C THE PYRAMID MYSTERY 81 D THE PIPER 83 JUST 4 U THE HAUNTED HOUSE 3

4 INNEHÅLL FREE TIME 85 STARTER 88 A WHEN WE RE NOT IN SCHOOL 94 B THE PARTY 98 C THE PRINCESS 101 D THE HISTORY OF BOWLING 104 JUST 4 U THE FUTURE S IN YOUR PALM ADVENTURES 106 STARTER 109 A ALL ALONE IN DEATH VALLEY 114 B THE DISCOVERY 119 C OVER NIAGARA FALLS FOR THE FIRST TIME 122 D TREASURE ISLAND 124 JUST 4 U THE TREASURE HUNT 126 HUR LÄR DU DIG? GRAMMATIKÖVNINGAR 130 Substantiv i plural 132 Oregelbundna substantiv i plural 134 Obestämd artikel (a och an) 135 Demonstrativa pronomen (this, that, these och those) 137 Possessiva pronomen 139 Relativa pronomen (who och which) 141 Adjektiv 144 Am/Are/Is 145 Have/Has 146 Was/Were 147 Preteritum (imperfekt) av regelbundna verb 149 Preteritum (imperfekt) av oregelbundna verb 152 Perfekt 155 Did 158 Do/Does 160 Verb i presens 163 Futurum (framtid med be going to) 165 Futurum (will/shall) 166 Sammandragna former 4

5 FREE TIME STARTER 1 Word power VOCABULARY Para ihop definitionerna med rätt ord ur påsen. string frame shaped covered attached diamond team snöre ram formad täckt fäst diamant lag cloth fairly narrow object waist track bat tyg ganska smal föremål midja bana slagträ 1 In this activity you hold a piece of string in your hand. A frame, often shaped like a diamond and covered with paper or cloth, is attached to the string. The idea is to run, pull the string and make the frame fly in the air. This activity is called 2 The idea in this game is to put your ball in the other team s goal. There are two teams of eleven players and you kick a ball around a field. This activity is called cricket hoops bowling marbles flying kites football 3 Here the idea is to roll your ball on the ground and try to hit somebody else s ball. You play with small balls sometimes made of coloured glass or stone. This activity is called Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 85

6 4 In this activity you roll a fairly heavy ball down a long narrow track towards a group of wooden objects. The idea is to knock down as many of the wooden objects as possible. This activity is called 5 A large ring made of wood, metal or plastic is rolled by someone. You could also use the ring to jump through or to roll it round your waist. In the old days children liked to roll it and run after it. This activity is called 6 The idea of this game is to catch the other team s ball as often as possible. You are two teams of eleven players. You hit a hard ball with a bat. This activity is called 2 What s the mistake? VOCABULARY A Verben i de här meningarna har hamnat helt fel. Byt verben i meningarna så de blir rimliga. 1 You can swim a kite. 2 You can play a house. 3 You can shoot with toys. 4 You can fly with rifles. 5 You can rent your childhood. 6 You can remember in a river. B Skriv tre egna meningar där du använder några av verben i A. 86 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

7 3 Go find out SPEAKING A Intervjua någon av dina far- eller morföräldrar eller någon annan äldre person om vad de gjorde på sin fritid när de var i din ålder. Anteckna vad de säger. B Förbered dig så att du kan berätta på engelska vad du har hört. Några ord måste du kanske slå upp eller fråga din lärare om. C Arbeta med en kamrat. Turas om att berätta för varandra vad ni har hört. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 87

8 A WHEN WE RE NOT IN SCHOOL 4 Side by side VOCABULARY A Para ihop orden i vänsterspalten med orden i högerspalten. youth soap spare weight computer football game pitch magazine opera time lifting B Välj ut tre ordpar ovan och skriv egna meningar. 5 Missing words VOCABULARY Jobba två och två. Hjälps åt att göra fullständiga meningar. 1 My mum thinks I have too a) when I haven t got anything else to do. 2 I like being with Sarah because b) I sometimes go down to the football pitch. 3 I like to watch TV but only c) football and ice hockey. 4 My grades at school have improved since d) we girls can come together and talk. 5 My brother gets on my nerves; that s why e) much spare time. 6 My mum doesn t get home until f) I started playing computer games. 7 Most of all I want a place where g) she s a lot of fun. 8 I like playing sports, mostly h) late at night. 88 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

9 6 When I m not in school READING Läs artikeln och besvara frågorna. What do some experts say about spare time activities for a) primary school children? b) children in higher grades? c) teenagers? New research: Young people have too much to do outside school! How do you know how much time you can spend on your hobbies and still do well in school? There is no easy answer to that question, but this is what some experts say: Children in primary grades, that is five to eightyear-olds, should only have one activity outside school a week and only once a week. Children in higher grades, that is nine to twelve-year-olds, could have activities going on two or three times a week. Teenagers, that is from thirteen to nineteen, could have spare time activities four or five times a week. 7 Interview SPEAKING Arbeta i par. Intervjua varandra. 1 Which are your spare time activities? 2 How often do you do each of them? 3 What were your hobbies when you were younger? 4 How do you get to your spare time activity? By bus, train? 5 If you have to take away one of your activities, which one would it be? 6 How much money do you spend on your activity? 7 How much time do you spend doing your homework? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 89

10 8 Words, words, words VOCABULARY Hur många ord kan du hitta i det här rutsystemet? Det finns åtminstone tolv. Du hittar orden vågrätt eller lodrätt. Orden finns i texten When we re not in school. C R M A G A Z I N E T L L A U F U N M B O X A C C H O M E W O R K S H C Z B D H J F U I S U R E L A X Y L G M I R A K Z P H Q U B P C C Z C O M P A N Y R A H Y J V K Q Z D F O L A U D I E N C E E V C O M P E T I T I V E 9 My hobby LISTENING A Lyssna på de tre ungdomarna. Anteckna varje persons fritidsintressen. SHEENA MARK DEBBIE B Arbeta med en kamrat. Jämför era anteckningar. 90 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11 10 The sounds of English PRONUNCIATION [əυ] är vokalljudet i no [aυ] är vokalljudet i mouth (how, now) Be din lärare om en handout. 11 My spare time A Läs dialogen med en kamrat. Two girls, Rhonda and Laura, are talking about their spare time. Rhonda How much time do you spend doing your homework? Laura It depends. If there s a test coming up, I spend a lot of time on it. Rhonda What are your hobbies? Laura I go horse riding once a week. Then there s the dance class, but I also hang out with friends a lot. And you? Rhonda I m into football. Training two or three times a week and then there are matches every weekend. More or less. Laura No time for homework then? Rhonda My mum keeps nagging me so I can t get away from it. Laura Same here. IN ENGLISH it depends test coming up hang out with more or less nag det beror på prov på gång umgås med mer eller mindre tjata på Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 91

12 B Hur säger du detta på engelska? 1 Jag är med mina kompisar mycket. 2 Vilka är dina hobbies? 3 Jag simmar en gång i veckan. 4 Min pappa tjatar på mig. 5 Det beror på. 6 Hur mycket tid tillbringar du med att spela fotboll? 7 Jag håller på med tennis. C Arbeta med en kamrat och intervjua varandra om era hobbies och fritidsaktiviteter. Här är en lista på olika aktiviteter. play games (Monopoly, Cluedo, Scrabble = alfapet) play computer games go horse riding listen to music do sports practise role playing (Dungeons and Dragons, Star Wars, Star Trek, Hero, etc) watch TV go to the movies surf the Net paint (måla) write short stories/poetry collect stamps/coins (frimärken/mynt) hang out with friends do community work (help old or sick people) Så här kan ni säga: What do you do in your spare time? How often do you? How much money do you spend on your hobbies? Most of all I I twice a week. About each month. 92 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

13 12 Say what you think SPEAKING Arbeta två och två. Turas om att fråga och svara. Tell me something that you think is great fun doing. that gets on your nerves. you would buy if you had more pocket money. you d like to do if you had more spare time. that is very important in your life right now. 13 My free time WRITING A Skriv om din fritid. Berätta om vad du brukar göra efter skolan och på helgerna. Berätta om dina hobbies och fritidsaktiviteter osv. B Be en kamrat läsa det du har skrivit och ge sina synpunkter på vad du kan förbättra. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 93

14 B THE PARTY 14 Planning a party SPEAKING A Du och en kamrat ska ordna en fest. Diskutera med varandra. Start and finish? Parents or parents away? Music what? When? Day? Food and drink? Buy what? PARTY Where? Your house or my house? Invite who and how many? Other activities? Video/DVD/games? B Jämför med vad två andra kamrater har planerat. 15 Which go together? VOCABULARY Meningarna till vänster är från texten. Para ihop dem med meningar till höger som betyder ungefär samma sak. 94 FREE TIME 1 We ve got the place to ourselves for a good 48 hours. 2 Mum walked in on me the other day when I was on the phone to Michelle. 3 She uses his staff discount. 4 Her last boyfriend was a right loser. 5 He says that his CDs get nicked or scratched. 6 She is such bad news. a) She can buy CDs cheap because her boyfriend works there and doesn t have to pay full price. b) I don t like her at all. c) My parents will be gone for at least two days so they won t be at home. d) He believes that his records will be stolen or ruined. e) She came into my room when I was talking to a friend of mine. f) The one she was going out with before was absolutely hopeless.

15 16 What s the word? VOCABULARY A Vilka ord beskrivs? Välj bland orden i rutan. collection crisp customer nick party staff suddenly suspect 1 A person who goes into a shop to buy something. 2 All the people who work in a shop, a school etc. 3 When people come together to have fun. 4 This is a flat, round piece of potato that has been cooked in oil but is eaten cold. 5 A group of things, for example CDs. 6 When you think that you understand or know something, but you are not quite sure. 7 When something happens very quickly, almost without warning, it happens 8 A slang word for steal. B Arbeta med en kamrat och turas om att fråga och svara. Exempel: What does the word customer mean? It is a 17 Missing word VOCABULARY A Vilket eller vilka ord saknas i varje mening? Se sid i textboken. 1 They are going away the weekend. 2 We ve got the house to for 48 hours. 3 My mother walked me when I was speaking to Michelle on the phone. 4 We ve got tons crisps. 5 She found about the party from someone. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 95

16 B Översätt meningarna till svenska The end of the party LISTENING Chloes party blev inte riktigt som hon hade tänkt sig. Lyssna och svara sedan på frågorna. 1 How many people were invited, and how many came to the party? 2 What was the problem with the music? 3 What was broken? 4 What was Michelle s problem? 5 What happened when Gemma left? 6 Why did Chloe s parents get back? DISCUSS Chloe said that she was the one who had broken the vase. What would YOU have done in the same situation? Look at the broken things in the drawing. Give good explanations to your parents how all these things were broken during your party. 96 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

17 19 After the party WRITING Karen och Chloe träffas i skolan dagen efter festen. De pratar om vad de kan göra för att få Chloes föräldrar på bättre humör. Skriv dialogen mellan de två flickorna. Så här kan ni börja: Hi Karen! Hi Chloe. How are you feeling today? Oh, horrible. My mum and dad are still very angry 20 The sounds of English PRONUNCIATION [ei] är vokalljuden i day. [ai] är vokalljuden i try. [ɔi] är vokalljuden i boy. Be din lärare om en handout. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 97

18 C THE PRINCESS 21 But hello??? Bears!!! VOCABULARY Arbeta med en kamrat. Hitta tre anledningar i texten som visar att Mia inte alls gillar att sova i tält Verbs SPEAKING Arbeta två och två. Turas om att läsa frågorna och svara på dem. Om svaret är No försök förklara vad som är fel. 1 To arrive home means that you leave home? 2 When you pick up your cell phone you take it up? 3 If you unload your bags you put things in them? 4 If you are surrounded by your friends you don t know where they are? 5 To lose what you have got means that you don t have it any more? 6 When you share a room with a friend you have different rooms? 7 If you shudder, your body shakes because you feel cold or frightened? 8 When you volunteer to do something you want to get paid? 23 What s the word? VOCABULARY A Vilket ord passar till vilken definition? Välj bland orden i rutan. bodyguard hammer diary port-o-let supper woods 1 An outdoor toilet that you use when camping. 2 An area of trees which is fairly big but not as large as a forest. 98 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

19 3 A person who is supposed to protect another person. 4 A kind of tool with a handle and a heavy metal top with one flat side. 5 A meal that you eat as the last meal of the day. 6 A kind of small book in which you write about things that have happened every day. B Använd din fantasi och skriv en minihistoria där de 6 orden i rutan ovan ingår. Din berättelse kan vara rolig, tokig, konstig, fantastisk, knepig eller precis hur som helst. 24 A riddle for U READING Här är några gåtor där du kan testa dig själv och din kompis. Mind box 1 John marries his brother, his daughter, both his second cousins and his best friend. How can he do this without breaking the law? 2 A cowboy rides into town on Friday, stays three days, then leaves on Friday. How is this possible? 3 There is one word in English that is always pronounced incorrectly. Which word is that? 4 Every morning a man who lives on the 98 th floor of a tower block takes the lift down to the ground floor, gets out and goes to work. When he comes home, he takes the lift to the 79 th floor, then walks the rest of the way up the stairs. Why does he do this? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 99

20 25 Memories WRITING A Tänk tillbaka på en händelse i ditt liv då du upplevt något speciellt, t.ex. när du mötte en älg (an elk) i skogen, när något hände under en campingsemester eller en skolresa eller en skräckfilm du sett. Skriv en kort berättelse om dina upplevelser. Så här kan du börja: I know you won t believe this but it s really true. It all happened when B Läs varandras berättelser och ge synpunkter på det ni skrivit. 26 Find out more RESEARCH Välj ett av dessa ämnen och ta reda på fakta från Internet eller uppslagsverk i biblioteket (helst på engelska). Berätta för klassen eller skriv en poster. West Virginia an American state (ev. en annan stat i USA) The Blair Witch Project a movie (eller en annan film) Greenpeace an organisation for world peace (eller någon annan organisation du känner till) 100 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

21 D THE HISTORY OF BOWLING 27 Bowling VOCABULARY Hur många ord kan du hitta i texten på sid i textboken som har med bowling att göra? Jämför sedan dina ord med en kamrat. Skriv i din skrivbok. 28 Verbs VOCABULARY A Vilka verbformer passar i de här meningarna? Välj i rutan. was played was found were made were started were written 1 A child s grave in 1930 in Egypt with bowling equipment beside its body. 2 In Europe bowling with only nine pins. 3 In the middle of the 1800s bowling clubs in America. 4 Soon bowling rules and competitions could start. 5 Up till 1915 the balls of wood. B Skriv tre egna meningar med några av verben i rutan. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 101

22 29 Retelling SPEAKING Arbeta med en kamrat. Turas om att återberätta texten från sid i textboken med hjälp av stödorden. 1 oldest Stone Age Egyptians Romans 1930 grave bowling equipment (lines 5 10) 2 changed a round stone wooden ball 9 pins outdoor game nobility (lines 11 19) 3 America added one pin clubs rules competitions (lines 20 28) rubber ball popular automatic pinspotter 1940s raised automatically (lines 29 39) 5 the 50s 60s bowling halls bumpers music (lines 40 50) million people 90 countries regular basis (lines 51 54) 102 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

23 30 Fact file READING/SPEAKING A Arbeta med en kamrat. Välj varsin text, läs den och anteckna stödord för att kunna återberätta texten. Tennis Tennis is a very old sport. French monks used to play it more than six hundred years ago. In fact, the word tennis comes from French, tenez, which means get ready or play. In tennis you score in fifteens 15, 30, 40, game as in the quarter hours of a clock. 40 used to be 45, but it was shortened to 40! Tennis games are played in sets three or five sets. In tournaments men play best of five sets, women play best of three. Basketball Basketball was invented by a Canadian physical education instructor, James Naismith, in The headmaster of his school in Massachusetts, USA, had asked him to create an indoor game that would keep a messy class busy during the breaks and after school in the winter time. In the early days of basketball, players dribbled a soccer ball up and down a court. The first baskets were peach baskets. During the first ten years of the game there was no hole in the bottom of the basket so the balls could fall through. Later on baskets with an open end were introduced. B Använd stödorden och berätta för varandra. 31 When we WRITING A Arbeta ensam eller med en kamrat. Skriv en historia eller en liten pjäs som handlar om när några i klassen eller några kompisar var och bowlade, spelade fotboll eller utövade någon annan sport tillsammans. Historien behöver inte vara sann! B Läs upp historien eller spela upp pjäsen för några klasskamrater. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 103

24 JUST 4 U THE FUTURE S IN YOUR PALM 32 Your future SPEAKING Arbeta med en kamrat. Turas om att spå varandra. Använd handen och förklaringarna på sid i textboken. Glöm inte att tala engelska! 33 Ranking SPEAKING A Arbeta med en kamrat. Vilken linje i handen är viktig för just dig? Lista dem i nummerordning (1 9) där 1 är viktigast. Lines child family fate head heart life marriage travel health B Diskutera med med en kamrat och jämför. Exempel: Which line is number 1 for you? It s number, because 104 FREE TIME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

25 34 Numbers and what they mean READING Have a pencil and paper ready. Start by writing out your full birth name (first, middle and last name). Give numbers to each letter. Use the chart! The chart should be read downwards so that 1 is A, J, S and 2 is B, K, T. (Use A for Å and Ä, and O for Ö.) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z My name Number Here is an example: If your name is Henry Swanson for example, you count like this: H E N R Y S W A N S O N = in this game counts as Henry s numbers are 5 and 8. Now add all the numbers of your own name. My numbers are Now read what sort of person you are! Do you agree? 1 Independent and ambitious 2 Good friend and good manners 3 Fun-loving and optimistic 4 Serious and practical 5 Adventurous and quick 6 Careful and responsible 7 Likes to be alone 8 Likes to decide 9 Good at many things Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. FREE TIME 105

26 JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE WHAT S UP? 7 WHAT S UP? är ett läromedel i engelska för år 6 9. Textboken innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer. Övningsboken har en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivövningar. What s up? är välstrukturerad elevaktiverande kreativ omväxlande lättarbetad What s up? består av textbok övningsbok elevfacit lärar-cd lärarhandledning Gratis övningar på nätet där eleverna bl.a. kan träna på ord, uttryck, fraser, grammatik och realia finns på: Glosträning finns på: ISBN (9401-4)

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE WHAT S? GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE BONNIERS TEACHER S GUIDE 7 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning SPICE lärarhandledning inkl. cd-romskiva A Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield Liber,, Innehåll Välkommen till Spice A! s. 5 Hur hjälper läromedelsserien Spice eleverna att nå Skolverkets kursmål?

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor AF BOSTÄDER 2015-03-27 Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor 1. UPPDRAGSBESKRIVNING OCH BAKGRUND 1.1 UPPDRAGET 3 PROJEKTET GRUNDAR SIG I TVÅ FRÅGOR Följande frågor har Lunicore utgått ifrån

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting. Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015

EXAMENSARBETE. Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting. Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015 EXAMENSARBETE Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015 Filosofie magisterexamen Psykologi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari

barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari Många kära besök, en massa glada överraskningar, ett bröllop och besked om att två av våra flickor nu är flygfärdiga. Ja det har hänt en del

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 Syfte: Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa- och förstå en längre text av skönlitterär karaktär,

Läs mer

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska.

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska. Name: Homework week 11 Thursday O (5R 8 Welcome to New Zealand, Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och forstå texten F Kunna fuäga och svara med hjälp av väderstreck på F Kunna skriva de understrukna

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Britta Larsson Lindberg Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog på Ängkärrskolan Resursskola för elever med dyslexi Britta Larsson Lindberg

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Vinn 10 000 kr till klasskassan! Vinn 10 000 kr till klasskassan! Dramatisk engelska! Det är inte bara på roliga timmen som man kan spela teater och rollspel. Genom att delta i vår tävling What s up? DRAMA kan du kombinera en varierad,

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA I can t explain how amazing last year was in just a paragraph. I couldn t have asked for a better exchange year. It might not be what I expected or

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP!

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! ENGELSKA inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett bedömnningsstöd till TUMMEN UPP! ENGELSKA som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer