Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10"

Transkript

1 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen Sidan 4 Lokal utveckling på lika villkor Sidan 2 Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle april 2014 Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8 Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

2 2 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Foto: Calle Bredberg/ Scandinav Hela Sverige ska leva lyfter fram den kraft som finns ute i byarna, och de framsteg som görs när bybor arbetar tillsammans med kommuner, landsting och privata företag. Hela Sverige ska leva bildades ur en kampanj för landsbygden som involverade stora delar av föreningssverige. Foto: Hela Sverige ska leva Vi åstadkommer förändring! 25 I så många år har vi representerat byalag som arbetar för sina bygder. De svenska storstäderna växer i snabb takt och bostadsbristen och den överbelastade infrastrukturen är ständiga föremål för rikspolitikens uppmärksamhet. Landsbygden levererar resurser till staden i form av energi och mat, men hamnar samtidigt lätt i medieskugga, eller framställs som något exotiskt resmål, alternativt en utdöende boplats. Vi inom Hela Sverige ska leva vet att detta inte är hela bilden av landsbygden. Vi vill lyfta fram den kraft som finns i byarna, och de framsteg som görs när bybor arbetar tillsammans med företag, kommuner och regioner. Detta är extra viktigt i dessa tider när servicen på landsbygden monteras ner och landet klyvs. På många håll i Sverige växer nu smarta vardagssamarbeten och nya strukturer fram genom samverkan bymackar, servicepunkter, företagshotell, lokala turismsatsningar och mycket annat. I 25 år har vi representerat byalag som arbetar för sina bygder. Många kommuner har fått bättre infrastruktur och kommunikationer och blivit mer attraktiva tack vare byalagens initiativförmåga. De kommuner som verkligen har lagt sig vinn om att skapa djupa och jämlika samarbeten med byalag eller våra kommunbygderåd, har också kunnat tävla om vår utmärkelse Årets kommun vann Kristianstad, som verkligen ansträngt sig för att utveckla landsbygden tillsammans med byalagen. Hur deras arbete kring en ambitiös bredbandsstrategi ser ut, kan ni läsa om i denna bilaga. För att en kommun eller ett län ska blomstra krävs det att hela samhället ses som viktigt, landsbygden likväl som stadskärnan. Alla invånare måste känna att de kan delta i den lokala utvecklingen på lika villkor, och att deras röster väger lika tungt, var de än bor. Detta är ytterligare en sak som vi arbetar och brinner för: lokal demokrati som en del av ett framåtsträvande och gemenskapsbyggande arbete. Vi är omåttligt stolta över våra gruppers lokala arbete, deras kreativitet och engagemang och vi tror att deras delaktighet i politiska och praktiska beslut om utveckling på kommunal och regional nivå är den bästa modellen. Så när något behöver förändras och förbättras då vet ni var vi finns. Samverkan med dessa engagerade människor som aktivt påverkar samhället i positiv riktning är vad som kommer att ge den mest framgångsrika utvecklingen! Åse Classon och Staffan Nilsson Ordförande Hela Sverige ska leva Fakta Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det som är viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar opinionen, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Vår hemsida: Vi finns på Facebook: facebook.com/helasverige Följ oss på Twitter: twitter.com/helasverige Ring oss på: PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Anders Post FORMGIVNING: Camilla Lindmark REPRO: Bildrepro Sthlm AB OMSLAGSFOTO: Kim Kangas TRYCK: Pressgrannar FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Ulf Malmström, tel VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Linn Hjort,

3 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 3 Y T Nu startar vi Byanätsforum! Ett gemensamt initiativ för att stärka de lokalt byggda och ägda bredbandsnäten Modern elektronisk kommunikation är idag lika viktigt som vägar, vatten och el. Utbyggnaden av bredband på landsbygden är dock en utmaning. En lägre befolkningsdensitet ger sämre kommersiella förutsättningar att klara infrastrukturinvesteringar. Detta gör att bredbandsbyggnationen måste hanteras på ett annat sätt än i städerna där marknaden ensamt står för utbygganden. Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden kallas byanätsmodellen. Modellen baseras på involvering av de som bor och verkar på landsbygden. Genom ett lokalt ledarskap kombinerat med stort engagemang och organisering har utbyggnaden av bredband via byanätsmodellen visat sig vara kostnadseffektiv. I många fall möjliggör byanätsmodellen att bredband kan byggas till ett pris som är mindre än hälften av vad en marknadsaktör kan åstadkomma på egen hand. Detta gör att nät kan byggas och drivas till en kostnad som är jämförbar med den i städer och tätorter. Tack vare byanätsmodellen har i nuläget byanät initierat eller färdigställt fiberbaserade bredbandsnät. Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka in anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Lokala initiativ, engagemang och förvaltning är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Även om den lokala drivkraften är stark finns stora utmaningar som hotar hela modellen. För de enskilda bya näten som är i färd med att planera eller bygga nät upplevs situationen som allt svårare med komplexa krav och kontinuerliga förändringar i spelregler. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Lokala initiativ, engagemang och förvaltning är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. För att skapa balans behövs en motvikt mot byråkratiskt krångel och stelbenthet. Vi ser behov av initiativ för att: synliggöra de lokala bredbandsnäten och deras arbete ge vägledning, råd och stöd åt byanäten skapa en sammanhållen struktur Vi vill med detta annonsera att vi tillsammans med en rad andra aktörer stödjer initiativet till Byanätsforum en plattform av och för byanät. Forumet blir ett komplement till våra befintliga organisationer med fokus på en av landsbygdens viktigaste framtidsfrågor. Vi uppmuntrar alla lokala bredbandsnät i landet som planerar, bygger eller färdigställt sina nät att kostnadsfritt anmäla sitt intresse att delta. Byanätsforum kommer att ge information och synbarhet för byanäten och vara en sammanhållande kraft att räkna med. På organisationernas vägnar Uno Jakobsson, Ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar Åse Classon och Staffan Nilsson, Ordföranden för Hela Sverige ska Leva Åsa Odell, vice Ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund Gordon Hahn, Ordförande för Coompanion Läs mer på Byanätsforums webbplats:

4 4 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Unga i Tornedalen får verktyg att sjösätta sina idéer I Tornedalen är ungdomsarbetslösheten hög och fritidsaktiviteterna få startade Hela Sverige ska leva Norrbotten projektet Ung i Tornedalen. Syftet var att inspirera unga att engagera sig i samhällsutvecklingen och ge dem verktyg för att kunna påverka sin egen livssituation. Med Pajala, Övertorneå och Haparanda som utgångs punkt startade projektet Ung i Tornedalen. Målgruppen har varit de tre tusen unga mellan 12 och 25 år som bor i denna glest befolkade region med långa avstånd. Visionen är att unga naturligt ska kunna påverka samhällsutvecklingen och delta på lika villkor. Det gäller att hitta fram och få verktygen som leder till att idéer blir verklighet, säger projektledaren Anna Tuomas, Hela Sverige ska leva Norrbotten. Vi vill bygga broar mellan unga och vuxna så att de tillsammans kan driva ungdomarnas idéer. Det kan gälla allt från önskemål om en bowlinghall, till ungdomsgård eller upprustning av ett bad. Ida Kreivi Barsk och Frida Niemi startade en mötesplats i Pajala. Här med Anna Tuomas projektledare för Ung i Tornedalen. Foton: Kim Kangas Tillsammans med politiker och andra vuxna går det att nå fram och hitta lösningar. På så vis får de unga ett kontaktnät i vuxenvärlden, och ser att det är möjligt att påverka och genomföra idéer. I förlängningen kan det här öka engagemanget och intresset att stanna och verka på sin hemort. Praktiskt har det gått till så att man samlats ett antal kvällar och diskuterat idéer. Till dessa möten har kommunpolitiker och tjänstemän bjudits in, liksom näringsliv och den ideella sektorn. Ungdomarna har kort presenterat sina idéer och sedan har man satt sig gruppvis för att tillsammans jobba fram lösningar. Metoden att jobba tillsammans gör att allt går snabbare, man hinner inte tappa energi för att saker ska malas genom olika beslutsgångar, säger Anna Tuomas. Ett exempel på konkret resultat är stranden i Pajala central- Fakta Projektägare för Ung i Tornedalen är Hela Sverige ska leva Norrbotten. Finansiärer är: Arvsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting samt kommunerna Haparanda, Pajala och Övertorneå. Det känns som vi bara är i början av något stort. ort som rustats upp ordentligt. Två tjejer, Mimmi Snell och Alexandra Krutrök, lyckades driva igenom en större och upprustad strand, där det även har ordnats med beachvolleyplan. Ett annat exempel på vad den utarbetade metoden resulterat i är en mötesplats för ungdomar i Pajala. Den har tillkommit på initiativ av Ida Kreivi Barsk och Frida Niemi, som båda går i tvåan på gymnasiet. Bakgrunden är att det länge saknats en ungdomsgård i Pajala. De båda tjejerna lyckades hösten 2014 dra igång Mötesplatsen #TGIF i Folkets Hus. Tillsammans med olika föreningar har man haft aktiviteter under ett antal fredagskvällar. Bland annat en mycket uppskattad kulturkväll i december där temat var dans och musik. Största delen av de närmare hundra deltagarna var nyanlända asylsökande som kommit till Pajala, berättar Anna Tuomas, som tillsammans med Annelie Svarvare från Studieförbundet Vuxenskolan har varit stödjande i projektet. En av framgångsfaktorerna för vår metod är att jag funnits tillgänglig för eleverna på skolan i Pajala. De har kunnat komma direkt till mig för att dryfta idéer som sedan kunnat föras vidare. Projekttiden för Ung i Tornedalen är nu över, men Anna Tuomas hoppas att arbetet med att stötta de ungas idéer ska kunna leva vidare i någon form med hjälp av bland annat de kommuner som har varit engagerade. Vi vill nå ännu fler ungdomar i Tornedalen, det känns som vi bara är i början på något som kan växa och bli väldigt stort. TEXT ANDERS POST Längst bak: Ida Kreivi Barsk (svart jacka) och David Jatko (Svart och blå jacka, svart keps). Mitten: Hanna Niemi (rosa jacka), Matteus Mettävainio (svart jacka, grön keps) och Frida Niemi (röd jacka). Näst längst fram: Johannes Tuomas (blå munktröja, grön keps) och Hugo Henriksson (orange tröja, multikolorerad mössa). Längst fram: Cajsa Tuomas (svart jacka).

5 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 5 Dokkasviljan här i EMMA-skolan med bygdens barn. Här arbetar Viljan med att skapa en mötesplats för alla åldrar. Foto: Daniel Olausson Landsbygdsviljor utvecklar Gällivares byar Det ska vara roligt och utvecklande att jobba för sin bygds bästa och att själv få bestämma vad som ska prioriteras. Ett bra exempel på detta finns i Gällivare och projektet Landsbygd i Centrum där Landsbygdsviljan skapades med värdegrunden vilja, engagemang och positivitet att arbeta med dem som vill. Till en början lite trögstartat men rätt snart förstod man syftet och byborna fann charmen i utvecklingsarbetet. Det blev roligt och utvecklande att jobba med bygden när de själva bestämde vad som prioriterades för just den egna byn. Länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva har uppmärksammat det som sker i Gällivare. Att jobba med dem som vill, har spridit sig snabbt i hela Norrbotten. Jag har hela tiden jobbat med inställningen att vi aldrig kommer tvinga någon att vara med i Landsbygd i centrum, för då blir det inte bra. Alla är med är på frivillig basis och av egen vilja, berättar projektledare Jennie Svensson, som flyttat upp från Småland för att testa landsbygdsutveckling i norr. I starten fanns tre Landsbygdsviljor etablerade och vid nyår hade alla sex bygder i kommunen skapat varsin med flera projekt utifrån byarnas egna tankar och prioriteringar. I Soutujärviviljan togs initiativet till ett turismprojekt med ledning av bygdens engagerade turismföretagare. I Ullattiviljan tog man tag i bygdens nedläggningshotade bensinmack och på en månad hade man startat en ekonomisk förening, bildat en styrelse och fått in kronor på 23 dagar. I byn Tjautjas är medelåldern 28 år och man har haft stor inflyttning av barnfamiljer. Här vill man bygga en lekpark och mötesplats för både unga och gamla. Hakkasviljan har startat den ekonomiska föreningen Landsbygdens bostadsförening för att möta upp efterfrågan av hus och lägenheter på landsbygden, och på så vis även säkra skola, lanthandeln med mera. Många goda idéer Idéerna är många och Landsbygd i centrum har gett dem en plats att utvecklas utifrån byarnas prioriteringar. Landsbygdsviljan har blivit en metod som bidrar till hållbar lokal utveckling som genomsyrar allt och alla, från minsta byns invånare till ledningen i kommunen. I kommunen har man utsett kontaktpolitiker och kontakttjänstemän för landsbygden. Deras uppgift är att handlägga landsbygdsfrågor och idéer samt stötta kommunens landsbygdssatsningar. Jennie Svensson är positiv till satsningen då alla förvaltningar delvis är inblandade i bygdernas arbeten. Projektledare Jennie Svensson arbetar med landsbygden efter deras egna vilja och prioriteringar. Har man inte hela kommunen med sig i arbetet blir det svårt att ta sig framåt, men med kontaktpersonerna så har vi kommit mycket längre, något som invånarna på landsbygden också uppskattar, berättar Jennie Svensson. I spåren av landsbygdsprojektet har samarbete med andra parter också vuxit fram. Exempelvis Tomtarnas Vinterspel och adventsfirande i centrum, arrangemang som genomförts i samverkan med turistorganisationen Visit Gellivare Lapland. Adventsfirandet blev för övrigt ett stort genombrott för byarna, då man varje lördag under hela december ordnade aktiviteter på stadens torg med lokala produkter, hantverk och lotterier. Planerna är att detta ska bli en återkommande aktivitet. Konceptet har också resulterat i att filmbolaget Cre8it valt att göra en dokumentär som följer Jennie ut på landsbygden och dokumenterar arbetet med Landsbygdsviljan. Filmen ska förhoppningsvis bidra till att inspirera andra kommuner, organisationer och lokala grupper i resten av landet.

6 6 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Med musiken som täckmantel för lokal utveckling I våra studios lär man sig göra musik och producera. Man får någonstans att vara. Och man lär sig också läsa, skriva, uttrycka sig, stå på scen, ta plats. Man växer. Utvecklas. Helt plötsligt kontaktar ungdomarna kommunen, håller koll på vad som behövs i föreningslivet, siktar högre, får jobb, skapar jobb, tar ansvar, utvecklar samhället. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Jordbro, Upplands Väsby, Tyresö, Skogås, Ösmo och Nynäshamn. En musikstudio på varje plats. Verksamheten växer. När Pa Modou Badjie började som verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm för några år sen fanns det en studio i Jordbro. Numera reser han kors och tvärs över Stockholmsregionen för att jobba med fler ungdomar och fler studios. Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Vi är många som jobbar så hårt för det här. Ett tag hann jag inte med mig själv. Men nu har jag anställt många, ungdomar som förut var med i föreningsverksamheten och hängde i studion, de är anställda nu, säger Pa Modou. Han berättar om ungdomar med musikintresse, ungdomar som varit med i Studieförbundet Vuxenskolans hiphop-verksamhet, som suttit i studion och sen fått jobb. Antingen inom SVs verksamhet eller på andra ställen. Musikintresset är som en täckmantel för annan utveckling också, förklarar Pa Modou. I våra studios lär man sig göra musik och producera. Man får någonstans att vara. Och man lär sig också läsa, skriva, uttrycka sig, stå på scen, ta plats. Man växer. Utvecklas. Helt plötsligt kontaktar ungdomarna kommunen, håller koll på vad som behövs i föreningslivet, siktar högre, får jobb, skapar jobb, tar ansvar, utvecklar samhället. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Pa Modou Badjie Han vet vad han pratar om. När han var yngre var det han som ville göra musik och stötte ihop med en verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet Vuxenskolan som fångade upp hans intresse. Lennart Zethzon lärde mig allting. Det var så det började. Han litade på oss, satte sig ner med mig och mina kompisar. Om ni bildar en förening, då kan jag hjälpa er, det var så han sa. Sagt och gjort. Gruppen Panetoz skapade musikföreningen Vägen Ut Vi Unga för att förbättra sin egen och andra ungas möjligheter till en meningsfull fritid i Jordbro. Det gick över förväntan. Allt blev mycket större än vad vi trodde, vi jobbade på i studion och Panetoz kom på topplistorna med låten Dansa Pausa. Jag fick ta över hiphopverksamheten inom SV och blev anställd. Pa Modou och hans medarbetare ser numera till att studiorna är öppna även på skolloven, då många ungdomar behöver någonstans att vara. De syns och hörs också i sociala medier, ordnar festivaler och utbyten med ungdomar i andra delar av Sverige. Finns det något nästa steg? Vi har fem studios nu. Nynäshamn är den senaste. Men behovet är större. Det finns så många ungdomar som behöver någonstans att vara där de blir sedda. Vi skulle kunna utöka på en massa andra platser också, säger Pa Modou Badjie. Foto: Thron Ullberg Hallå där! Helén Pettersson, förbundsordförande i ABF Vad är du mest stolt över när det gäller ABF? I mina ögon utgör den radikala folkbildningstraditionen en grund i vårt samhälle. Vår idé som handlar om att ge människor möjlighet att nå nya kunskaper och växa tillsammans är demokrati och samhällsförändring i praktiken. Vi ger de människor som står längst ifrån makt och inflytande möjlighet att delta i samhällsbygget. ABF gör genom alla deltagare, cirkelledare och mångfald av verksamheter världen till en lite bättre plats varje dag. Det är stort. Berit Danielsson, förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Vad är du mest stolt över när det gäller Studieförbundet Vuxenskolan? Att vi är så spridda över landet. Vi finns nästan överallt. Det spelar stor roll. Vi står för kulturlivet på många platser. Jag är också väldigt stolt över vår ungdomsverksamhet och vårt arbete med människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Vi ökar människors möjlighet till egen makt. Namn: Pa Modou Badjie Ålder: Fyller 32 i år. Men, ah, jag känner mig som 18 med ungdomarna, som 40 när jag är hemma, som på gymmet skrattar Pa Modou. Bor: Farsta Strand Gör: Är verksamhetsutvecklare med inriktning på hiphop hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Syns och hörs också i bandet Panetoz. Anställd sedan: 1 augusti 2007 Mest stolt över: En studio har blivit fem. Jag ser hur unga människor växer med musiken. Jag har inte kunnat rädda alla tyvärr. Men en del. Jag ser hur de klarar sig själva och kommer in i samhället.

7 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 7 Deltagare Folkbildning från förort till landsbygd För drygt två år sedan tvingades Hani Shabanour fly sitt hemland Iran. Han lämnade livet i mångmiljonstaden Teheran under kaosartade former och kom som asylsökande till Kopparberg utanför Örebro. Under de elva långa månader då han väntade på sitt uppehållstillstånd blev ABF på orten en viktig hjälp. Idag är han själv anställd där och ansvarig för verksamheten Mötesplatsen. Nästan allt jag lärt mig om det svenska samhället och arbetsmarknaden har jag lärt mig här. Jag tänker lite på mig själv som ett barn, som kom till Sverige och växte upp med hjälp av ABF. Det är ett nytt land, med ett nytt språk, nya människor, nya regler. Det är mycket man behöver veta Deltagare i ABF och SV av deltagarna får en vän för livet 25% 76% av cirkeldeltagarna blir sugna på att lära sig mer Nästan allt jag lärt mig om det svenska samhället och arbetsmarknaden har jag lärt mig här. Hani Shabanour Idag ansvarar Hani bland annat för verksamheten Mötesplatsen dit man kan få komma för att använda internet, dricka en kopp kaffe, få hjälp med praktiska saker som att ställa sig i bostadskö eller få information om hur man skaffar ett svenskt körkort. Jag hjälper människor med ungefär de saker jag har gått igenom själv. Det är många som kommer hit till Sverige som verkligen vill lära sig saker och som vill praktisera och få arbete. Men då måste man kunna språket och lära sig arbetsmarknaden, annars går det inte. Varje dag Arrangemang startar 400 arrangemang i ABF och Studieförbundet Vuxenskolan 400 om runt i Sverige Hani Shabanour, som jobbar med ABFs Mötesplatsen och som cirkelledare i Kopparberg, om sin allra första tid i Sverige. Läs mer på abf.se Scandinavium X 4 Om ABFs och SVs cirkelledare samlades på en och samma plats skulle det fylla Scandinavium nästan fyra gånger om. 37X Det skulle krävas nästan 37 vanliga X2000-tåg för att frakta våra cirkelledare från Göteborg till Stockholm. Varje timme: 16 föreläsningar och kulturprogram Över hela Sverige, varje timme, dygnet runt, 365 dagar om året - påbörjas nästan 16 föreläsningar och kulturprogram i ABF och SV! Siffror från Läs mer på och

8 8 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA I Kristianstad jobbar bybor och kommunen tillsammans för att nå ett högt bredbandsmål. Foto: Claes Sandén Kristianstad satsar stort på fibernät till byarna Utbyggd digital infrastruktur är en av förutsättningarna för att landsbygden ska kunna leva och utvecklas i konkurrens med de större städerna. Utvecklingen inom det här området går olika snabbt i landet. Han anser att bredband är en viktig investering för framtiden. Ny digital teknik är inte bara önskemål från näringslivet, säger Fredrik Lager, landsbygdsamordnare i Kristianstads kommun. Det handlar mycket om social tillgänglighet med utvecklad service inom offentlig förvaltning och sjukvård, exempelvis vård i hemmet. Men för att målet 100 Mbit 2020 ska bli verklighet så krävs Fredrik Lager även ett engagemang från byarna som ligger utanför tätorterna. Utbyggnaden av fibernätet är prioriterat i de flesta kommuner så alltså även i Kristianstad, som utsågs av Hela Sverige ska leva till Årets kommun 2014, för sitt ambitiösa arbete med att utveckla landsbygden. För att underlätta bredbandsprocessen ute i byarna har kommunen en person anställd som man kan konsultera. Ett öppet och utbyggt fibernätverk måste göras i samarbete med ekonomiska fiberföreningar och byalag, säger Fredrik Lager. Det finns ett antal huvudlinor med fiberkabel som går genom kommunen, och sedan gäller det för byn att gräva och dra fram till varje fastighet. Vi har ett tiotal fiberföreningar som är igång. I norra delen av kommunen var man tidigt ute, vilket sedan har gjort att fler och fler följt efter. Dessutom har samverkan inom fiberdragningen främjat samarbete även inom andra områden i den lokala utvecklingen, säger Fredrik Lager. TEXT ANDERS POST 95 procent av Kristianstads kommuns invånare ska ha möjlighet att få 100 Mbit år Foto: Claes Sandén Dörrknackning och informationsmöten samlade byborna Hans Nilsson är lantbrukare och bor i Skepparslöv i Kristianstads kommun. Han har på eget initiativ fått upp intresset i byn för att komma igång med fiberdragningar och därmed snabbare uppkopplingar. Men det har varit en lång och ganska mödosam process berättar han. Bredbands - utbyg g- naden är en framtids investe ring. Jag började för ungefär två år sedan att knacka dörr hos alla 163 hushåll här i byn. En del har ju uppkoppling via telefonledning, men då bara 5 Mbit. Andra är inte så intresserade, vilket jag kan förstå om man inte alls använder sig av datorer. Skepparslöv är en småort som ligger vid foten av Nävlingeåsen med utsikt över Kristianstadsslätten. Här finns även en välbesökt golfbana. Här i byn bor många barnfamiljer och vi har en ganska livlig bygemenskap, säger Hans Nilsson. Att ha bra internetuppkoppling är nödvändigt om vi ska hålla liv i landsbygden. Förutom hembesök har informationsmöten arrangerats tillsammans med kommunen vid fyra tillfällen. Nu är intresseanmälningarna uppe i över 60 procent, vilket krävs för att processen ska kunna påbörjas. Vi hoppas få igång kabelgrävningar under nästa år, säger Hans Nilsson, som tycker att utbyggnaden av bredband i landet borde vara en angelägenhet för regeringen, istället för att överlåtas åt enskilda initiativ. Bredbandsutbyggnaden är en framtidsinvestering, speciellt på landsbygden. Vid försäljning är det efterfrågan på de fastigheter som har bredband, vilket kan bidra till en levande landsbygd. TEXT ANDERS POST Vi hoppas få igång fibergrävningar under nästa år, säger Hans Nilsson från byn Skepperslöv. Foto: Privat Fakta här finns hjälp för fiberföreningar Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna bredbandsnät. Forumet utgör en plattform och vill samla byanäten i en gemensam organisation. Alla byanät i Sverige är välkomna som medlemmar. Över byalag och aktivitetsgrupper har idag tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har de anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka hushåll och företag. Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Här finns information: Telefon: E-post: Bredbandsforum, PTS, Box 5398, Stockholm

9 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 9 Bra integration kan få landsbygden att leva Det finns mycket som kan göras för att asylsökande och nyanlända ska få enklare vägar in i det svenska samhället. Inger Kraft Etzler har skrivit en rapport med många förslag på hur integra tionen i en kommun kan fungera bättre. Det finns massor av brister när vi tar emot flyktingar och asylsökande, säger Inger Kraft Etzler. Hon har skrivit en rapport som tar upp olika tips och råd som kommuner, och inte minst berörda myndigheter, kan ha nytta av för att göra integrationen både humanare och mer effektiv. Bakom rapporten står Hela Sverige ska leva Jämtlands län genom Leader 3sam. Den tar upp många exempel på hur flyktingar och asylsökande upplever sin situation i speciellt Strömsunds kommun, där Inger Kraft Etzler själv Inger Kraft bor nära byn Etzler Backe. De system som finns nu vid integration är alldeles för fyrkantiga, vilket jag själv har konstaterat i mitt engagemang i Fjällsjö Framtid. Det är en utvecklingsgrupp där I byn Backe har lokalbefolkningen ordnat språkcafé och lyckats få praktikplatser till nyanlända flyktingar. Foto: Privat vi bland annat ordnat språkkafé (som drivs av frivilliga krafter) för nyanlända till byn Backe. Vi upptäckte att behoven hos flyktingarna var enorma. De behöver hjälp med praktiskt taget allt från nätuppkoppling till tolkhjälp, kopiering och översättning av blanketter. Inger Kraft Etzler betonar att det är lokalbefolkningen som med frivilliga insatser får ta ett stort ansvar, utan någon utbildning i de frågor som uppstår. I rapporten poängteras bristen på samordning mellan statliga, kommunala och ideella insatser. Exempelvis information till lokalsamhället om vilka flyktingar som kommer, och när de kommer. Gärna med uppgifter om vilka kunskaper och yrken de nyanlända har, vilket skulle underlätta att skapa sysselsättning. I Backe har man lyckats få fram praktikplatser, exempelvis i ICA-affären. Att flyktingarna får sysselsättning och syns på ett positivt sätt ute i samhället förhindrar dessutom falsk ryktesspridning och främjar kommunikationen mellan flyktingarna och byborna. Inger Kraft Etzler tar upp språkundervisningen där hon ser stora brister som borde kunna åtgärdas. De som bor i Backe har sex mil till Strömsund där man studerar SFI. Bussturerna är glesa, vilket gör att de får gå sysslolösa i timmar i väntan på hemfärd. Varför inte flytta en lärare dit där människorna bor, istället för att ett femtiotal personer ska bussas därifrån. Det är framförallt de som tar hand om barnen, alltså kvinnorna, som förlorar på transportsvårigheter. Inger Kraft Etzler menar att samhället bör ta vara på den kraft som asylsökande människor besitter. Vi måste ge förutsättningar, genom till exempel stöttning av de företag som finns på landsbygden så att de vågar ta emot praktikanter. Det krävs ansträngningar för att dessa människor ska stanna Några tips och råd för enklare och fungerande integration Svenskundervisning från första dagen. Svenskundervisning på den ort där flyktingarna bor, vilket särskilt gynnar kvinnor med barn. Förse mötesplatser med datorer (för att använda till svenskundervisning via nätet) och internetuppkoppling. Fråga flyktingarna själva om deras behov och önskemål. Ge kunskap och information till de ideella krafterna/utveckla och utbilda mentorer lokalt. Stötta och ge ekonomi till lokala ideella krafter som är en stark länk för integration. Samordna statliga, kvar på landsbygden, och här har kommunernas utvecklingsbolag och näringslivsenheter ett viktigt och stort uppdrag, säger Inger Kraft Etzler. Rapporten kan beställas av: TEXT ANDERS POST kommunala och ideella insatser. Skapa praktikplatser snabbt. Informera lokalsamhället om vilka flyktingar som kommer, och när. Sprid goda initiativ och exempel. Vi levererar modern postservice i hela landet Vi vet att det vi håller på med är enormt viktigt för våra kunder. Vi vet vad det betyder om gratulationskortet från mormor inte kommer fram till åttaårsdagen eller om en reservdel till en stillastående maskin inte kommer fram tid. PostNord är ett ungt företag men vi har mer än 400 års erfarenhet av det vi gör. Är det något vi kan så är det att se till att sak kommer fram, i rätt tid och till rätt plats. Varje dag delar brevbärare ut posten till Sveriges hushåll och företag. De som handlar på nätet kan hämta ut sina paket på något av PostNords utlämningsställen. Mindre paket kommer direkt i brevlådan. De som bor utanför tätort får besök av lantbrevbäraren utmed någon av de fler än lantbrevbärarturerna runt om i landet. I många fall är det vi som ser till att det finns varor på hyllorna i butikerna. PostNord är det ledande logistik- och kommunikationsföretaget i Norden. Hos oss arbetar personer som brinner för att leverera. Oavsett om det är ett brev som ska till grannen, ett paket som kommer från andra sidan jordklotet eller en komplett logistiklösning. Vi levererar.

10 10 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Servicepunkterna skapar lev Alltfler servicepunkter etableras nu på landsbygden. De ska fungera som en medborgarservice för att minska behovet av resor till centralorten när det gäller enklare ärenden och tjänster. På servicepunkterna, som till exempel kan vara placerade hos en lokal handlare, ska ortsbefolkningen få information och hjälp med uppkopplingar och kontakter. Förslaget om servicepunkter kom ursprungligen från den statliga utredningen Se medborgaren för bättre offentlig service. Mötesplatsen är tänkt som ett sätt att återskapa en del av samhällsservicen till lokalsamhället. Service- Bertil Degerlund Servicepunkten i Byxelkrok på Öland ligger på nedre planet i ICA-butiken. I somras var det invigning. Foto: Privat punkterna ska kunna drivas av lokala företag och samspela med offentlig och ideell sektor. På flera ställen har bygdens lanthandel blivit en servicepunkt, berättar Bertil Degerlund, som är projektledare för Hela Sverige ska leva Norrbotten. Handlaren ersätts av kommunen för att inrätta en plats i butiken dit såväl lokalbefolkningen som turister kan komma för att få information och hjälp med kontakter. I Sverige är det två miljoner människor som inte har tillgång till dator, vilket medför svårigheter att komma i kontakt med myndigheter och få tillgång till samhällsservice. Här blir servicepunkten en god hjälp. Den som driver servicepunkten ska kunna hjälpa dig att skriva ut blanketter, tillhandahålla dator för att betala räkningar, köpa biljetter, beställa resor, eller hänvisa till rätt myndighet, säger Bertil Degerlund. I förlängningen kan man tänka sig att servicepunkten som mötesplats växer och blir ett utvecklingscentra för bygden, där man gemensamt kan förverkliga nya idéer och söka medel för olika projekt. Att ha servicepunkten i lanthandeln är ett exempel, men mötesplatsen kan även finnas i en industrilokal på orten, i bygdegården eller i en föreningslokal. Distanssjukvård via internet är något som kommer mer och mer. Här kan servicepunkten vara till nytta för uppkoppling till läkare och distriktssköterska, så att man inte behöver resa till centralorten för konsultation både miljövänligt och en bra utveckling av hälsovården på landsbygden. Det är Hela Sverige ska leva tillsammans med Tillväxtverket som driver på utvecklingen av servicepunkter över hela landet. Målsättningen är att 500 servicepunkter etableras. För närvarande är det cirka hundra, i varierande utformning. Vissa servicepunkter har kommit mycket långt och arbetar med utvecklingsfrågor för bygden, medan andra exempelvis en butik ersätts av sin kommun för att tillhandahålla turistinformation och viss kommunal information, säger Bertil Degerlund. I Småland har ett antal servicepunkter startats de senaste åren, Gideå var en av femton orter som ingick i Hela Sverige ska På flera ställen har bygdens lanthandel blivit en servicepunkt. bland annat i Läckeby, norr om Kalmar och Fliseryd i Mönsterås kommun, ett flertal i Västerviks kommun, samt på Öland. Utgångspunkterna har också varit olika. I Byxelkrok på Öland är 1400 bygdegårdar samlingslokaler för alla! För glädje, demokrati, delaktighet och social samvaro Bygdegårdsrörelsen vill uppmuntra alla människor i grannskapet till gemensamma aktiviteter i bygdegården. Här erbjuds mötesplatser för det lokala, offentliga samtalet. Genom arbetet i bygdegården tydliggörs den delaktighet och det ansvar som demokratin förutsätter. Här finns mötesplatser för föreningar och privatpersoner En positiv samhällsutveckling förutsätter möteslokaler för civilsamhället. Det tillhandahåller vi. Barn och unga ska känna att bygdegården är deras mötesplats där man också möts över generationsgränser. En bygdegård är öppen för alla alla med demokratisk värderingsgrund. Bygdegården är ofta navet i byn och bygden Bygdegårdsrörelsen spelar en vital roll i arbetet för att hela Sverige ska leva och kan vara ett centrum för samtal om framtiden i bygden. Bygdegårdar kan utvecklas till lokala servicecentra. Plats för musik, teater, dans, konst, film, idrott och studiecirklar Genom att erbjuda samlingslokaler och kulturarrangemang medverkar bygdegårdsföreningarna till ett levande lokalt kulturliv i alla delar av landet. Ett kulturliv med god kvalitet en plats för både amatörers skapande och professionella kulturarbetare. Bygdegården kan vara mångfaldens hus med kulturmöten mellan människor med ursprung i olika länder.

11 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 11 ande landsbygd levas projektverksamhet för att starta servicepunkter. Foto: Hela Sverige ska leva inriktningen att ge en bra medborgarservice och att även hyra ut lokalen till närings- och föreningsliv, medan man i Södra Möckleby tagit en bredare ansats på service med gym och inflyttarservice, säger Bo Lönnqvist, ordförande i Hela Sverige ska leva Kalmar län. Servicepunkter kan verkligen göra en bygd mer attraktiv vi har stark tro på den här modellen, säger Bertil Degerlund. TEXT ANDERS POST Lokala hållbara servicelösningar Servicepunkten kan till exempel finnas i bygdens lanthandel. Här kan ortsborna få hjälp att koppla upp sig för att komma i kontakt med myndigheter, köpa biljetter, skriva ut blanketter, beställa resor och betala räkningar. Målsättningen är att kunna öppna femhundra servicepunkter i Sverige. För närvarande finns cirka hundra. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner FSV arbetar för att fastighetsskatten på vatten kraftsanläggningarna ska gå tillbaka till de regioner, kommuner och bygder där kraften produceras och värdena skapas. fsv.nu Årets kommun 2014 Alkoholfria mötesplatser Våra Gårdar är samlingslokalorganisationen för alkoholfria mötesplatser och med våra 600 medlemsföreningar över hela landet värnar vi dessa trygga oaser dit alla är välkomna. Hela Revy Ensemblen samlad. En av landets många pärlor återfinns i Örnsköldsviks kommun. Valhallalokalen i Drömme har funnits i 100 år och jubiléet i fjol samlade över 225 personer i lokalen. Valhalla ägs och förvaltas av IOGT-NTO-föreningen 1112 Nya Segrar. Det ideella arbetet som föreningsmedlemmarna gör har varit och är enormt. Att förändras i samspel med samhällsutvecklingen är en förutsättning för att kunna ha en ändamålsenlig och attraktiv lokal. Åtskilliga utbyggnader och moderniseringar har skett över tid. I dagsläget nyttjas Valhalla vid nästan 300 tillfällen per år, där IOGT- NTO-rörelsens verksamhet svarar för ungefär hälften, och det andra är uthyrningar till såväl föreningar, företag och privatpersoner. Bagarstugan är det som är populärast för privatpersoner. Inför jubiléet togs initiativ till att bilda en revygrupp för att göra en föreställning som genom sång, musik och sketcher speglade de 100 år i bygden och vad Valhalla betytt.

12 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA FAVÖR I Foto: LiLAB Lunchpromenad En av Sveriges mest internationella kommuner. Inbäddad i Europas sista vildmark. Arjeplog är kommunen med de stora kontrasterna som blandar framtidens teknik med spännande friluftsliv. En kommun att trivas, bo och jobba i. En kommun med stor frihetskänsla. Välkommen till Arjeplog!

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden?

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2010-03-20 Projektbeskrivning Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2 Projektnamn Hållbara lokala servicelösningar på landsbygden. Projektidé Syftet med projektet är att skapa

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor.

Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. Ett enkelt val. Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. VISION Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden September 2016 Gjord av Lars Bergström och Bertil Degerlund Hela Sverige ska leva Norrbotten 1 Innehållsförteckning Sida Inledning

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer