Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen"

Transkript

1 Personaltidning för anställda hos örnsköldsviks kommun nr Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen Bredare grepp om kulturen

2 31 augusti samlades 210 personer till Open Space på Sliperiet där det samtalades kring kultur i skolan. Där deltog bland andra verksamhetschef David Berglund, Camilla Larsson från Sliperiet, konstintendent Ulf Edberg och kulturstrateg Bettan Edberg. 2 örnblick 3/2009

3 Mycket samverkan, mer verkstad Borta är de väl avgränsade avdelningarna. Verksamhet inom fyra väggar existerar inte längre för dem som arbetar med kultur i vår kommun. I augusti fick kultur- och fritidsförvaltningen en ny organisation. Ett verksamhetsområde är allmänkulturen där såväl konst och kulturarv som dans, teater och musik ingår. David Berglund är chef för verksamheten där det gäller att utveckla kulturlivet i stort i samarbete med andra aktörer. Vi har en vision, nu börjar vi planera. Den största förändringen blir att kommunen gör fler saker tillsammans med föreningar och andra, säger David Berglund. Ju fler man samverkar med, desto mer aktivitet. Det blir till viss del en omställning för medarbetarna, tror David. Kompetensen kommer att utnyttjas bättre och man kanske måste vara beredd att rycka in och hjälpa till där man behövs, menar han. Med det här bredare uppdraget, krävs mer av både chefer och medarbetare, säger förvaltningschef Siv Sandberg. Världsutställning på lut På muséet är det för dagen sista rycket med utställningen av orientaliska mattor. Ett gäng esteter från Nolaskolan följer intresserat konstintendent Ulf Edbergs berättelser och resonemang när han på ett skickligt sätt anpassar visningen till målgruppen. Vi har ett fantastiskt hus med Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet stora möjligheter, säger David om museet renoverat och säkert efter Star Wars-utställningen. Nu arbetar vi med att göra det till ett ännu mer levande hus. En Andy Warhol-utställning planeras till juli-september nästa år och då kommer erfarenheterna från Star Wars väl till pass. Kulturlivet ska utvecklas även på mindre orter och inte bara i staden, säger Siv. I samband med Andy Warhol kommer vi till exempel att ha en filial i Bjästa. En annan viktig aspekt är tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. Det ska vi arbeta med i höst och bli ett snäpp bättre. Det som museet har i sina gömmor ska också göras mer tillgängligt på flera sätt. Nu pågår ett projekt för att skapa ett webbaserat verktyg där allmänheten via kartbilder kan hitta kulturhistorisk information och foton. Kultur viktigt i hårda tider Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat hårt för att sänka kostnaderna, bland annat genom minskade lokalytor. Konstintendent Ulla Tällström anser att kulturhus som museet, i hårda tider, fyller en ännu viktigare funktion som offentlig mötesplats. Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet, säger hon. Bettan Edberg är kommunens kulturstrateg. Hon arbetar för att stärka det kulturella föreningslivet och ingår nu i det nya verksamhetsområdet. Det som känns mest spännande är helhetsgreppet kring kultur att inte särskilja konst, musik, dans o.s.v. Det tror jag underlättar prioriteringar, säger hon. X; 23 J ny ungdomssatsning Ulf Edberg kommer att arbeta mer med ungdomar framöver. X; 23 J är en ny verksamhet i samarbete med Sliperiet. Där fungerar Ulf som mentor för unga individer som har något att tillföra kulturlivet. Det handlar inte om att behandla unga med silkesvantar. De får vara beredda på kritik och inte vänta sig att vi ska fixa saker åt dem. Däremot kan vi med vårt kontaktnät sammanföra dem med proffs på området. Jag tror starkt på det arbetssättet, säger Ulf. Maria Isaksson KULTUR Läs mer om den nya organisationen på Örnkom, i kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsarkiv 21 augusti och om ny inriktning för museum och konsthall 29 maj 3/2009 örnblick 3

4 ur min synvinkel Att befinna sig i nuet I vårt globala samhälle, där nya kommunikationsplattformar avlöser varandra varje månad och svaren på våra funderingar bara är en informationssökning bort, är det svårt att verkligen befinna sig i nuet. När jag för några år sedan skrev min magisteruppsats i sociologi kallade jag detta fenomen för en framväxande avbrottskultur. Där uttryckte jag farhågor om att de ständiga avbrotten i mänskliga konversationer och tankar i längden skulle leda till en urholkning av människan som aldrig hinner fördjupa sina tankar och tänka dem hela vägen ut. Jag använde argument från Georg Simmel som i början på 1900-talet beskriver hur människor i dåtidens storstäder bombarderas med så många intryck att de inte får tid att reflektera eller engagera sig känslomässigt. Han går så långt att han anser att stadsmänniskorna blir själslösa då det inte ges utrymme för emotionella skillnader utan intellektet/förståndet kallt och ensamt får råda. Idag är våra kommunikationsmöjligheter än mer oändliga. Att kunna skapa sig friheten att tänka och känna känns allt viktigare. Detta märks inte minst på den framväxande trend där fokus läggs på mindmassage, yoga och spikmattor. Min rastlösa hjärna låter mig dock sällan befinna mig i nuet, den försöker hela tiden skapa strukturer för morgondagen. Min väg till eftertanke och emotion går därför genom kultur. Det finns ingen annan situation då jag befinner mig så mycket i nuet och i ett med känslorna som när jag lyssnar på en riktigt bra konsert, ser en gripande teaterföreställning eller får en ordentlig käftsmäll då fördomar i samhället finns för beskådan på en stor bemålad canvas. Plan för trygga anställningar Kommunen antog i våras en handlingsplan för att motverka uppsägningar. 17 miljoner avsattes för att kunna erbjuda olika lösningar vid övertalighet. n Av de åtgärder som ingår i planen har erbjudandet om att sluta tidigare och få 50 procent av lönen den tid som är kvar innan pension använts i störst utsträckning. 35 lärare har nappat på erbjudandet. Några få har också tagit emot erbjudande om avgångspremie, partiell tjänstenedsättning, tjänstledighet och studier. Hittills har 12 miljoner använts det mesta inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan stod först på tur med tanke på minskat elevunderlag och övertalighet, säger personaldirektör Bengt Westin. De fem miljoner som återstår ska räcka till för att under året lösa den övertalighet som finns inom övriga förvaltningar. Det rör sig om personer. Beslut om erbjudande tas efter dialog mellan chef och medarbetare och därefter intresseanmälan hos personalavdelningen. Maria Isaksson David Berglund Verksamhetschef, allmänkultur Örnblick är Örnsköldsviks kommuns personaltidning. Adress: Kommunledningskontoret, Örnsköldsvik. Tel: Ansvarig utgivare: Helén Sahlin. Redaktion: Maria Isaksson, Elisabet Bårman och Helén Sahlin. Redaktionen ansvarar för text och bild där inget annat anges. Redaktionskommitté: Kristin Herold, barn- och utbildningsförvaltningen, Anette Lingesund, humanistiska förvaltningen, Thomas Lundgren, kommunledningskontoret, Lena Lundin, kultur- och fritidsförvaltningen, Britt-Marie Nilsson, omsorgsförvaltningen, Irene Sellin-Näsholm, plan- och miljökontoret, Johanna Engström, räddningstjänsten, Ann-Sofie Mathiasson, tekniska kontoret. Upplaga: ex, 4 nummer/år. Omslag: När konstintendent Ulla Tällström m.fl. packar ihop den ena utställningen är planerna på nästa i full gång. Omslagsfoto: Håkan Nordström. Layout: Journalisthuset i Sundsvall, Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall. Papper: 130 gram Galleri Art Silk. fakta handlingsplan Följande erbjudanden ingår i planen: Avgångspremie. Anställd som slutar på egen begäran kan få en avgångspremie på kr. Kompetenshöjning. Kommunen kan t.ex. erbjuda ekonomiskt stöd, om utbildningen leder till att övertalig personal får fortsatt anställning. Tidigare hemgång. Anställd över 62 år kan få 50 % av lönen den tid som är kvar innan pension. Partiell tjänstenedsättning. Anställd över 62 år kan minska sin arbetstid till 80 % och få 90 % av lönen. Partiell tjänstledighet. Anställd kan beviljas partiell tjänstledighet upp till 20 % men behålla samma tjänstepensionsavsättning. Starta eget. Anställd som har en affärsidé kan få disponera sin uppsägningstid fritt och få stöd hos kommunens näringslivsavdelning. 4 örnblick 3/2009

5 Tidsplanen är tuff, så Mats Ölund och Lars Andersson hoppas att vintern och tjälen kommer sent. vägar Många ska bära till resecentrum När Botniabanans tåg rullar in på perrongen gäller det att alla anslutningsstråk är klara. Tekniska kontoret har fullt upp. n I augusti 2010 invigs Botniabanan. På tekniska kontoret har planering och arbete kopplat till Botniabanan pågått sedan Mycket av jobbet under mark är redan klart. Den senaste tiden har även synliga projekt som rondell, cykelbanor och parkeringar färdigställts. Det börjar ändå brinna i knutarna, säger Ann-Charlotte Edholm, trafikplanerare på tekniska kontoret. Det gäller att få de stora förbindelsestråken klara så att folk kan ta sig till och från resecentrum. Förutom resecentrum vid Varvsberget så gäller det också Örnsköldsvik norra och Husum. Mycket att jämka samman Just nu är det största jobbet längs Järnvägsgatan för att få till en bra förbindelse mellan Strandgatan och Resecentrum. Där samarbetar tekniska, MIVA och Övik Energi med NCC för att samla VA, fjärrvärme och -kyla i djupa schakt. Sedan byggs separata stråk för gående och cyklister på varsin sida av gatan. Dessutom återskapas den allé som en gång funnits på platsen. Det är viktigt att alla transportslag finns på plats vid Resecentrum. Men det är en utmaning att koordinera gående, cyklister, bussar och andra fordon på en begränsad yta, säger Ann-Charlotte. På bästa sätt ska vi förena funktionalitet med tillgänglighet, trygghet och estetik. Det är inte så enkelt att väga olika behov mot varandra. Lockade stråk Resecentrum och miljön runt omkring ska kännas välkomnande, framhåller Ann-Charlotte. Besökare ska lockas in mot centrum eller mot vattnet och den kajromenad vi nu bygger. Kajpromenaden ska gå längs Inre hamnen, från resecentrum till Arenan. Den första etappen, som går från Arken och sträcker sig i höjd med kranarna på hamnplanen, ska vara klar i juni Det handlar om en yta på 700 kvadratmeter, berättar Mats Ölund på anläggningsavdelningen som tillsammans med kollegan Lars Andersson står för stensättningen. Just nu är vi bara två man som gör jobbet men förstärkning kommer från Skanska stenar om dagen Det är en ansenlig mängd stenar som Lars och Mats varje dag, stående på knä, hamrar ner i marken. På en dag lägger vi ungefär 12 kvadratmeter per man och på varje kvadrat går det cirka 90 stenar, berättar Mats. Arbetsställningen sliter och på sommaren är man tyvärr lite för ivrig att få saker klara, så friskvårdspasset får ofta stryka på foten. Jobbet med kajpromenaden är roligt, tycker grabbarna. Det är lite speciellt att få vara med och göra något helt nytt som verkligen kommer att synas. Vi är nog många som med stolthet kommer att visa upp kajpromenaden och glädjas över den och andra projekt som gör att området runt resecentrum utvecklas. Elisabet Bårman 3/2009 örnblick 5

6 Lena Schauman, Marie-Louise Lundberg och Pernilla Cedergrim bir nya kollegor med yrkeserfarenhet från sjukhus respektive kommunal omsorg. helt ny vårdform tar form Det är mycket att ta tag i men stämningen är på topp och förväntningarna är höga när personal från kommun och landsting ska starta en helt ny vårdform. n De sista dagarna i augusti är det bråda dagar på den nya VIA-enheten som har sina lokaler i sjukhusets Wemerklink. Personalen som ska jobba på den nya enheten, som drivs i kommunens regi, håller på att ställa i ordning lokalerna. På måndag kommer sänglinnet och på tisdag kan vi ha de första patienterna på enheten, säger Marie Unander som håller på att fylla förrådet. Tillsammans löser vi allt från var tvättsäckarna ska stå till verksamhetsplanering. Det här kommer att bli jättebra det är en härlig grupp. Sedan tar det naturligtvis tid att jobba in rutiner och förena olika kulturer från sjukhus och kommunal omsorg. Ny vårdform VIA-enheten erbjuder en helt ny vårdform för Örnsköldsvik. VIA står för vårdande intermediära avdelningen, berättar enhetschefen Anna-Carin Hägg. Man kan också se det som att patienten går via oss, endera åter till eget boende eller till särskilt boende. Hit kommer patienter som inte längre behöver sjukhusets specialistvård men som behöver hämta kraft, testa in medicin eller att behandling ska komma igång. Vi räknar med en vistelsetid på 4 10 dagar. VIA tar inte emot barn, patienter med psykiatriska sjukdomar eller patienter i behov av lindrande vård. Patienterna ska inte ha behov av rehabiliteringsträning av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Avdelningen får 22 platser och personalstyrkan består av 30 personer. Personalgruppen, som består både av tidigare landstings- och kommunanställda, har haft en gemensam introduktionsvecka. Den har ägnats åt allt från värdegrund till att ställa i ordning lokalerna. Formar något nytt I köket är Pernilla Cedergrim, Marie- Louise Lundberg och Lena Schauman igång med hink och trasa. De är ense om att det känns roligt att få starta en helt ny verksamhet som inte funnits tidigare. Personalen får forma mycket tillsammans och lär samtidigt känna varandra. Längre ned i korridoren hänger Marjut Byström upp färgglada gardiner. Andra grupper är upptagna med att skriva ned rutiner. Det är onekligen fullt upp fast verksamheten egentligen inte startat. Elisabet Bårman FAKTA/Vårdsamverkan Den sista augusti var startdatum för utökad vårdsamverkan mellan kommun och landsting. Den största förändringen för kommunens del innebär att man fått ansvaret för en helt ny intermediär vårdavdelning. En annan förändring är att ett antal sjukhemsplatser vid Äldrecentrum nu omdisponerats för palliativ (lindrande) vård. Landstinget och kommunen ska också förbättra sin gemensamma planering av insatser genom hela vårdkedjan. 6 örnblick 3/2009

7 Ny organisation utredd Två nya förvaltningar ersätter tre gamla och kommunledningskontoret får ett tydligare strategiskt ansvar det är förslaget utifrån Fördjupad utredning teknik och service. Vidare föreslås att se över hela förvaltningsorganisationen för att öka samordningen. n I samband med att Miljö och Vatten i Örnsköldsvik bildades och en stor del av tekniska kontorets verksamhet flyttades över till det nya kommunala bolaget, sattes en utredning igång. Det skulle redas ut hur den kvarvarande verksamheten vid tekniska kontoret och angränsande verksamhet i övriga förvaltningar skulle kunna organiseras på bästa sätt. En förstudie mynnade ut i ett förslag om att dela upp verksamheterna i två delar: en med internt fokus, en med externt. En fördjupad utredning startade hösten 2008 och drevs tillsammans med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers Revisionsbyrå. Samhällsbyggnad och intern service I slutrapporten, som presenterades i början av juni, föreslås en omorganisering där allt som har med fysisk planering, gator och vägar, miljö, park och natur natur (alltså delar av tekniska och plan- och miljökontoret) samlas i en samhällsbyggnadsförvaltning. Det kan också utredas ytterligare om huruvida Räddningstjänsten skulle kunna ingå där. Vidare föreslås att bilda en funktion för intern service. Där skulle till exempel fakturahantering, IT, löner, fastighetsskötsel, lokalvård och posthantering samlas. Kommunledningskontoret ska, enligt förslaget, renodlas till en strategisk ledningsfunktion. 6 oktober beslutar kommunstyrelsen om kommunen ska gå vidare med dessa förslag. Mer samordning, färre förvaltningar Under utredningen föddes också tankar om att anpassa hela förvaltningsorganisationen efter de nya förutsättningarna (bildandet av Miva och eventuellt två nya förvaltningar enligt ovan). Det finns, enligt utredningen, möjligheter att samordna förvaltningsorganisationen i tre block: bildning, vård och omsorg och samhällsbyggnad. Tillsammans med kommunledningskontoret och den interna servicefunktionen skulle det bli totalt fem förvaltningar. Målet är att öka samordning och gemensam styrning. Vi har fått många positiva reaktioner på dessa tankar, men det kräver att vi noggrant utreder konsekvenserna av att bilda fem förvaltningar istället för åtta, säger kommundirektör Agneta Marell. Maria Isaksson Kommunstyrelsen beslutade om en förstudie inom området teknik och service. Förstudien klar. Ett av förslagen är att dela upp intern och extern service. Projektet Fördjupad utredning startar. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB bildas. 100 medarbetare från tekniska kontoret går över dit. Projektet Fördjupad utredning slutförs. Rapport med förslag på ny organisation lämnas. 8 september Förslaget om att bilda en förvaltning för samhällsbyggnad och en för intern service tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare, utreds under hela hösten vad som ska ingå i de två nya förvaltningarna och i KLK. Enligt förslaget borde en förvaltning för intern service och en för samhällsbyggnad kunna bildas under Fördjupad utredning nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec juni Informationsträff för medarbetare vid tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och kommunledningskontoret. 6 oktober Förslaget beslutas i kommunstyrelsen /2009 örnblick 7

8 Illustration: Ulf Frödin Ut med språket kommunen satsar på klarspråk Bort med omständliga formuleringar och byråkratiska uttryck. Nu gäller klara besked och tydliga anvisningar. Kommunen satsar på klarspråk. n Kommunfullmäktige har bestämt att alla anställda som skriver till och för medborgarna ska använda sig av klarspråk. Klarspråk handlar om demokrati. Alla ska ha tillgång till, och rätt att förstå, vad som står i en myndighetstext. Vikten av en tydlig kommunikation understryks i den nya språklag som kom 1 juli. Den säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk Klarspråk är myndighetstexter skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk riktar sig till den som har fullgod läsförmåga. Klarspråk sätter mottagaren i fokus. Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå. Vad ska mottagaren förstå eller göra när han eller hon läser din text? Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll och att framhäva huvudbudskapet. Med informativa rubriker, sammanfattningar och innehållsförteckningar bidrar du till att göra texten överskådlig. Lättläst Kommunen har valt klarspråksnivå för sin generella kommunikation med allmänheten. I vissa fall kan texter även behöva göras tillgängliga som Lättläst. En lättläst text är särskilt anpassad för personer som har lässvårigheter. Utbildningar i höst Att göra klarspråk till rutin inom alla kommunens verksamheter är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Personalavdelningen kommer att erbjuda klarspråksutbildningar som ger användbara kunskaper oavsett om du skriver beslut, protokoll, rapporter, webbtexter eller annan information avsedd för andra. Ett klarspråkseminarium kommer att hållas 29 oktober. Du kommer också att fortlöpande hitta tips och fakta om klarspråk och andra åtgärder för tillgänglig information här i Örnblick och på Örnkom. Elisabet Bårman Tips för att komma igång Språkrådets folder Klarspråk innehåller goda råd för tydliga texter. Du hittar foldern på Där finns också Klars pråkstestet där du kan testa egna beslutsskrivelser eller rapporter och se hur begripliga de är. 8 örnblick 3/2009

9 Influensapandemi A (H1N1) n När detta skrivs, i slutet av augusti, håller kommunen på att planera för den influensapandemi som förväntas komma under senhösten-vintern. En stor fråga gäller att planera för personaltillgång inom särskilt prioriterade verksamheter. En annan fråga handlar om kommunens roll när det gäller vaccinering. Klart är att kommunen kommer att ansvara för vaccinering av omsorgens brukare i särskilt boende. Personer som bor i eget boende med hemtjänst faller däremot under primärvårdens ansvar. Skolhälsovården kommer att sköta vaccinering av elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Yngre förskolebarn kommer att vaccineras genom barnhälsovården och där ligger ansvaret hos primärvården. Basala hygienrutiner Så länge inga andra direktiv har skickats ut, gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. Generellt uppmanar socialstyrelsen alla att vara noggranna med handhygienen för att minska smittspridning. Socialstyrelsens rekommendationer och annan aktuell information om pandemin finns på I PENSION Vi riktar ett varmt tack till följande personer som gått i pension under perioden 1 juni 1 september och önskar dem en skön ledighet. Omsorgsförvaltningen Rakel Abrahamsson Anita Andersson Lisbeth Andersson Britt Heléne Berg Solvig Berggren Birgitta Johansson Kaija Kariluoma Ingrid Kristoffersson Vivianne Larsson Kerstin Lindström Bojan Lundström Britt-Lis Nordin Anita Nordlinder Monica Persson Eivor Sjökvist Gudrun Sundberg Solveig Vestman Humanistiska förvaltningen Inger Karlström Karl Erik Nordvall Bert-Olav Pettersson Tekniska kontoret Birgitta Jonsson Majvor Kallin Folke Lif Anita Lundström Inger Nilsson Karl-Gösta Nordberg Lars Nordin Sven Erik Sedin Britt Westberg Britt-Inger Wiberg Hans Öhman Kultur- och fritidsförvaltningen Jan Bylund Barn- och utbildningsförvaltningen Urban Broddeskog Elisabet Callsen Helena Edfors Rolf Engman Ingrid Eriksson Erland Eriksson Eva Grundberg Karin Hellström Ruth Hellström Sören Hjeltman Dagny Kristoffersson Ann-Marie Lindström Bengt Lundberg Gulli Molund Gunnar Nilsson Kennet Norberg Ingrid Sieurin Héléne Strömmer Lars Sundman Monica Svensson Ingrid Vestman Dan Ögren Kommunledningskontoret Håkan Heldner 3/2009 örnblick 9

10 Årets städare En av Sveriges bästa lokalvårdare arbetar i kommunen. Erika Berglund gick till semifinal i den rikstäckande tävlingen Årets städare. I kvartsfinalen i Sundsvall 27 maj tävlade hon mot andra lokalvårdare från såväl kommuner som näringslivet och klarade samtliga fyra tävlingsmoment med glans. Hon gick därmed vidare till semifinalen i Skövde 16 september. Då har denna tidning gått i tryck, men hur det än gick för Erika i semifinalen gratulerar vi henne! Finalen hålls i Örebro 4 november. Tävlingen Årets Städare arrangeras av Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF. Kommundirektören i heta stolen Cheferna för samtliga förvaltningar har tidigare i Örnblick blivit grillade med frågor från medarbetarna i heta stolen. Kvar är kommundirketören Agneta Marell som nu hunnit bli varm i kläderna. Ännu varmare kan hon bli om du tar chansen att ställa frågor. Alla sorters frågor är välkomna vare sig det rör sig om kritik, framtidsplaner eller en allmän undran. Namnet på frågeställaren kommer inte att anges vid intervjun eller publiceras. Frågorna och svaren kommer i Örnblick 4 i november. Skicka din fråga till Örnblicks redaktion eller ring Maria Isaksson, tfn eller skicka med vanlig post till Örnblick, kommunledningskontoret. Heta stolen! Dags för Medarbetarenkät 2009! Söndag 25 oktober startar årets medarbetarenkät. Du kommer att ha 3 veckor på dig att svara, dvs. fram till och med söndag 15 november. Inloggningsuppgifter får du av din chef. Mer information finns på intranätet Örnkom. Ta chansen att svara! Gå på promenad tillsammans Omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret bjuder in till gemensamma promenader. (Med eller utan stavar. Det finns stavar att låna om du vill.) Måndagar kl 10:45-11:30 och onsdagar kl 10:45-11:30, samling på Arenan, entrén. Torsdagar kl 14:15-15:00, samling Hörnsjön, parkeringsplatsen. Välkommen till en rörlig sund stund! 10 örnblick 3/2009

11 Nyttja gymkorten! Kommunen har även i år köpt in ett antal samnyttjade träningskort som alla som är anställda på kommunen kan använda utan kostnad. Från 1 augusti finns korten endast på Energihuset (20 st) och Brux (10 st). Du kan använda anläggningarnas gym och delta i ledarledda pass. På Brux har du också möjlighet att boka squashoch gymnastikhall för innebandy och badminton. Du som kommunanställd har också möjlighet att köpa personliga kort till rabatterat pris på Brux, Energihuset, Friskis och Svettis och Step In. Läs mer om vad som gäller på Örnkom/Personal/Personalaktiviteter och erbjudanden. Uppdaterad grafisk profil Kommunens grafiska profil är uppdaterad och finns att beställa i tryckt format hos informationsavdelningen. All information om den grafiska profilen finns på Örnkom/Tjänster och nytta/ Grafisk profil. Nytt är att kommunens logotyp, som är sig lik, finns i fler utföranden och filformat. Teckensnittet Gotham har tillkommit som rubrikteckensnitt i broschyrer och tidningar och så finns det en ny mall för presentationer i PowerPoint. Offentlighet och sekretess Den nya offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft 30 juni Den tidigare sekretesslagen har omarbetats framför allt för att göra bestämmelserna lättare att förstå och tillämpa. Med anledning av detta, hålls en utbildning i offentlighet och sekretess för chefer, registratorer, nämndsekreterare, arkivansvariga med flera som i sitt arbete bör ha kännedom om offentlighetsprincipen, 15 och 16 oktober. Kursledare är Irene Reutefors-Mattsson och Annsofi Agnevik från Sveriges kommuner och Landsting. Läs mer om utbildningen på Örnkom/Personal/Utbildning. Sista anmälningsdag är 30 september. Länken bringar ordning i förrådet Hur ser era förråd ut? Servicegruppen Länken erbjuder nu en ny tjänst och kan åta sig att inventera förråd, ställa allt i ordning, ta reda på sådant som inte behövs längre, men som andra verksamheter kan ha nytta av, frakta skräp till återvinningingen m.m. Detta förenat med en liten kostnad. Kontakta Kjell Sjöbergh, tfn Stor Lexkonferens Örnsköldsviks kommun står i år värd för en årlig träff där kommuner som använder ärendehanteringssystemet Lex samlas för kunskapsutbyte. Konferensen som äger rum september har samlat ett femtiotal Lex-användare från hela landet. Nytt för i år är att vi har påbörjat grupparbeten med olika inriktningar som kommunerna själva lyft fram som viktiga för Lex-arbetet, säger sytemförvaltare Jill Forsberg vid kommunledningskontoret. Under konferensen stämmer vi av grupparbetena. Lex-leverantörern Logica medverkar liksom föreläsaren Axel Danielsson som talar om Lex och PUL. 3/2009 örnblick 11

12 Posttidning B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) Avs: Örnsköldsviks kommun Örnblick Stadshuset Örnsköldsvik Personalerbjudanden under hösten Vill ni delta i utlottningen av biljetter till dessa evenemang till ett subventionerat pris? Skicka kupongen till Kommunledningskontoret, Personal, Örnsköldsvik. Plaza Svit Folkan, fredag 16 oktober kl 19:00 Det berömda Plaza Hotel i New York står i händelsernas centrum i denna roliga och underhållande klassiker som hade urpremiär på Broadway I huvudrollerna: Lill Lindfors och Tomas Bolme. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 1 oktober. Märk kuvertet Plaza Svit. Schackspelaren Folkan, onsdag 18 november kl 19:30 En man. En resa. Ett spel på liv och död. Johan Ulveson gör båda rollerna i en föreställning fylld av cliffhangers. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 4 november. Märk kuvertet Schackspelaren. Stämning i Advent Pingstkyrkan, söndag 29 november kl 17:00 Årets adventskonsert med kören Nota Bene och gästartisten LaGaylia Fraizer känd från Rhapsody in Rock och Schalagerfestivalen. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 5 november. Märk kuvertet Nota Bene. Hockey Vi lottar ut sittplatsbiljetter till Modo Hockeys hemmamatcher till ett pris av 50 kr. Kryssa för den match du vill se och skicka in kupongen senast två veckor före matchdatum. Märk kuvertet Hockey. Plaza Svit Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Schackspelaren Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Stämning i advent Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Hockey n Lö 10 okt kl 16:00 Modo-Rögle n Lö 17 okt kl 16:00 Modo-Linköping n To 22 okt kl 19:00 Modo-Färjestad n Ti 27 okt kl 19:00 Modo-Timrå n Lö 31 okt kl 16:00 Modo-Södertälje n Ti 10 nov kl 19:00 Modo-Djurgården n Lö 14 nov kl 16:00 Modo-HV 71 n To 19 nov kl 19:00 Modo-Luleå n Ti 24 nov kl 19:00 Modo-Linköping n Lö 28 nov kl 18:30 Modo-Rögle n Ti 1 dec kl 19:00 Modo-Skellefteå n Lö 5 dec kl 16:00 Modo-Färjestad n To 10 dec kl 19:00 Modo-Frölunda n Må 28 dec kl 19:00 Modo-Brynäs Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer !Det är bara personal med månadslön som får delta i utlottningarna. Betalning sker med löneavdrag. Ofullständigt ifyllda kuponger kan tyvärr inte delta i utlottningen och vunna biljetter återtas inte.

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13 NOLASKOGS GUBBRÖRA I BJÖRNA EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER FYRA 2013 d ul! GoJ Trivsamma och förkovrande möten, sid 10 KOMTEK Teknik som lockar, sid 13 FIXARNA hjälper äldre med riskfyllda

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun NR 2 2011 Anlita hantverkare? Läs Anitas tips på sidan 17 Konsumentrundan Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 5 DRÖMMEN BLEV SANN 9 CYKELPOOL 14

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Tom ser synproblemmitten

Tom ser synproblemmitten INOM VÅRD & OMSORG Tom ser synproblemmitten maj 2013 Ämmateamet redo rycka ut akut till sjuka Sidan 4 Bemanningsteamet ger ökad kvalitet Sidan 14 Alla bistånd ska jämställdhetssäkras Sista sidan KRÖNIKAN

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ETT 2013 Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3 HUNDAR I VÅRDEN Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 SPORTLOVSTIPS Aktiviteter för

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

JÄ J M Ä N MKO A N R A E M R MUN 1

JÄ J M Ä N MKO A N R A E M R MUN 1 JÄMNARE JÄMNARE KOMMUN 1 styrgruppen har ordet KVINNOR OCH MÄN SKA HA RÄTT TILL lika livsvillkor, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas, med andra ord jämställdhet. Jämställdhet

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 4 OKTOBER 2014 Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer