Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen"

Transkript

1 Personaltidning för anställda hos örnsköldsviks kommun nr Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen Bredare grepp om kulturen

2 31 augusti samlades 210 personer till Open Space på Sliperiet där det samtalades kring kultur i skolan. Där deltog bland andra verksamhetschef David Berglund, Camilla Larsson från Sliperiet, konstintendent Ulf Edberg och kulturstrateg Bettan Edberg. 2 örnblick 3/2009

3 Mycket samverkan, mer verkstad Borta är de väl avgränsade avdelningarna. Verksamhet inom fyra väggar existerar inte längre för dem som arbetar med kultur i vår kommun. I augusti fick kultur- och fritidsförvaltningen en ny organisation. Ett verksamhetsområde är allmänkulturen där såväl konst och kulturarv som dans, teater och musik ingår. David Berglund är chef för verksamheten där det gäller att utveckla kulturlivet i stort i samarbete med andra aktörer. Vi har en vision, nu börjar vi planera. Den största förändringen blir att kommunen gör fler saker tillsammans med föreningar och andra, säger David Berglund. Ju fler man samverkar med, desto mer aktivitet. Det blir till viss del en omställning för medarbetarna, tror David. Kompetensen kommer att utnyttjas bättre och man kanske måste vara beredd att rycka in och hjälpa till där man behövs, menar han. Med det här bredare uppdraget, krävs mer av både chefer och medarbetare, säger förvaltningschef Siv Sandberg. Världsutställning på lut På muséet är det för dagen sista rycket med utställningen av orientaliska mattor. Ett gäng esteter från Nolaskolan följer intresserat konstintendent Ulf Edbergs berättelser och resonemang när han på ett skickligt sätt anpassar visningen till målgruppen. Vi har ett fantastiskt hus med Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet stora möjligheter, säger David om museet renoverat och säkert efter Star Wars-utställningen. Nu arbetar vi med att göra det till ett ännu mer levande hus. En Andy Warhol-utställning planeras till juli-september nästa år och då kommer erfarenheterna från Star Wars väl till pass. Kulturlivet ska utvecklas även på mindre orter och inte bara i staden, säger Siv. I samband med Andy Warhol kommer vi till exempel att ha en filial i Bjästa. En annan viktig aspekt är tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. Det ska vi arbeta med i höst och bli ett snäpp bättre. Det som museet har i sina gömmor ska också göras mer tillgängligt på flera sätt. Nu pågår ett projekt för att skapa ett webbaserat verktyg där allmänheten via kartbilder kan hitta kulturhistorisk information och foton. Kultur viktigt i hårda tider Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat hårt för att sänka kostnaderna, bland annat genom minskade lokalytor. Konstintendent Ulla Tällström anser att kulturhus som museet, i hårda tider, fyller en ännu viktigare funktion som offentlig mötesplats. Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet, säger hon. Bettan Edberg är kommunens kulturstrateg. Hon arbetar för att stärka det kulturella föreningslivet och ingår nu i det nya verksamhetsområdet. Det som känns mest spännande är helhetsgreppet kring kultur att inte särskilja konst, musik, dans o.s.v. Det tror jag underlättar prioriteringar, säger hon. X; 23 J ny ungdomssatsning Ulf Edberg kommer att arbeta mer med ungdomar framöver. X; 23 J är en ny verksamhet i samarbete med Sliperiet. Där fungerar Ulf som mentor för unga individer som har något att tillföra kulturlivet. Det handlar inte om att behandla unga med silkesvantar. De får vara beredda på kritik och inte vänta sig att vi ska fixa saker åt dem. Däremot kan vi med vårt kontaktnät sammanföra dem med proffs på området. Jag tror starkt på det arbetssättet, säger Ulf. Maria Isaksson KULTUR Läs mer om den nya organisationen på Örnkom, i kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsarkiv 21 augusti och om ny inriktning för museum och konsthall 29 maj 3/2009 örnblick 3

4 ur min synvinkel Att befinna sig i nuet I vårt globala samhälle, där nya kommunikationsplattformar avlöser varandra varje månad och svaren på våra funderingar bara är en informationssökning bort, är det svårt att verkligen befinna sig i nuet. När jag för några år sedan skrev min magisteruppsats i sociologi kallade jag detta fenomen för en framväxande avbrottskultur. Där uttryckte jag farhågor om att de ständiga avbrotten i mänskliga konversationer och tankar i längden skulle leda till en urholkning av människan som aldrig hinner fördjupa sina tankar och tänka dem hela vägen ut. Jag använde argument från Georg Simmel som i början på 1900-talet beskriver hur människor i dåtidens storstäder bombarderas med så många intryck att de inte får tid att reflektera eller engagera sig känslomässigt. Han går så långt att han anser att stadsmänniskorna blir själslösa då det inte ges utrymme för emotionella skillnader utan intellektet/förståndet kallt och ensamt får råda. Idag är våra kommunikationsmöjligheter än mer oändliga. Att kunna skapa sig friheten att tänka och känna känns allt viktigare. Detta märks inte minst på den framväxande trend där fokus läggs på mindmassage, yoga och spikmattor. Min rastlösa hjärna låter mig dock sällan befinna mig i nuet, den försöker hela tiden skapa strukturer för morgondagen. Min väg till eftertanke och emotion går därför genom kultur. Det finns ingen annan situation då jag befinner mig så mycket i nuet och i ett med känslorna som när jag lyssnar på en riktigt bra konsert, ser en gripande teaterföreställning eller får en ordentlig käftsmäll då fördomar i samhället finns för beskådan på en stor bemålad canvas. Plan för trygga anställningar Kommunen antog i våras en handlingsplan för att motverka uppsägningar. 17 miljoner avsattes för att kunna erbjuda olika lösningar vid övertalighet. n Av de åtgärder som ingår i planen har erbjudandet om att sluta tidigare och få 50 procent av lönen den tid som är kvar innan pension använts i störst utsträckning. 35 lärare har nappat på erbjudandet. Några få har också tagit emot erbjudande om avgångspremie, partiell tjänstenedsättning, tjänstledighet och studier. Hittills har 12 miljoner använts det mesta inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan stod först på tur med tanke på minskat elevunderlag och övertalighet, säger personaldirektör Bengt Westin. De fem miljoner som återstår ska räcka till för att under året lösa den övertalighet som finns inom övriga förvaltningar. Det rör sig om personer. Beslut om erbjudande tas efter dialog mellan chef och medarbetare och därefter intresseanmälan hos personalavdelningen. Maria Isaksson David Berglund Verksamhetschef, allmänkultur Örnblick är Örnsköldsviks kommuns personaltidning. Adress: Kommunledningskontoret, Örnsköldsvik. Tel: Ansvarig utgivare: Helén Sahlin. Redaktion: Maria Isaksson, Elisabet Bårman och Helén Sahlin. Redaktionen ansvarar för text och bild där inget annat anges. Redaktionskommitté: Kristin Herold, barn- och utbildningsförvaltningen, Anette Lingesund, humanistiska förvaltningen, Thomas Lundgren, kommunledningskontoret, Lena Lundin, kultur- och fritidsförvaltningen, Britt-Marie Nilsson, omsorgsförvaltningen, Irene Sellin-Näsholm, plan- och miljökontoret, Johanna Engström, räddningstjänsten, Ann-Sofie Mathiasson, tekniska kontoret. Upplaga: ex, 4 nummer/år. Omslag: När konstintendent Ulla Tällström m.fl. packar ihop den ena utställningen är planerna på nästa i full gång. Omslagsfoto: Håkan Nordström. Layout: Journalisthuset i Sundsvall, Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall. Papper: 130 gram Galleri Art Silk. fakta handlingsplan Följande erbjudanden ingår i planen: Avgångspremie. Anställd som slutar på egen begäran kan få en avgångspremie på kr. Kompetenshöjning. Kommunen kan t.ex. erbjuda ekonomiskt stöd, om utbildningen leder till att övertalig personal får fortsatt anställning. Tidigare hemgång. Anställd över 62 år kan få 50 % av lönen den tid som är kvar innan pension. Partiell tjänstenedsättning. Anställd över 62 år kan minska sin arbetstid till 80 % och få 90 % av lönen. Partiell tjänstledighet. Anställd kan beviljas partiell tjänstledighet upp till 20 % men behålla samma tjänstepensionsavsättning. Starta eget. Anställd som har en affärsidé kan få disponera sin uppsägningstid fritt och få stöd hos kommunens näringslivsavdelning. 4 örnblick 3/2009

5 Tidsplanen är tuff, så Mats Ölund och Lars Andersson hoppas att vintern och tjälen kommer sent. vägar Många ska bära till resecentrum När Botniabanans tåg rullar in på perrongen gäller det att alla anslutningsstråk är klara. Tekniska kontoret har fullt upp. n I augusti 2010 invigs Botniabanan. På tekniska kontoret har planering och arbete kopplat till Botniabanan pågått sedan Mycket av jobbet under mark är redan klart. Den senaste tiden har även synliga projekt som rondell, cykelbanor och parkeringar färdigställts. Det börjar ändå brinna i knutarna, säger Ann-Charlotte Edholm, trafikplanerare på tekniska kontoret. Det gäller att få de stora förbindelsestråken klara så att folk kan ta sig till och från resecentrum. Förutom resecentrum vid Varvsberget så gäller det också Örnsköldsvik norra och Husum. Mycket att jämka samman Just nu är det största jobbet längs Järnvägsgatan för att få till en bra förbindelse mellan Strandgatan och Resecentrum. Där samarbetar tekniska, MIVA och Övik Energi med NCC för att samla VA, fjärrvärme och -kyla i djupa schakt. Sedan byggs separata stråk för gående och cyklister på varsin sida av gatan. Dessutom återskapas den allé som en gång funnits på platsen. Det är viktigt att alla transportslag finns på plats vid Resecentrum. Men det är en utmaning att koordinera gående, cyklister, bussar och andra fordon på en begränsad yta, säger Ann-Charlotte. På bästa sätt ska vi förena funktionalitet med tillgänglighet, trygghet och estetik. Det är inte så enkelt att väga olika behov mot varandra. Lockade stråk Resecentrum och miljön runt omkring ska kännas välkomnande, framhåller Ann-Charlotte. Besökare ska lockas in mot centrum eller mot vattnet och den kajromenad vi nu bygger. Kajpromenaden ska gå längs Inre hamnen, från resecentrum till Arenan. Den första etappen, som går från Arken och sträcker sig i höjd med kranarna på hamnplanen, ska vara klar i juni Det handlar om en yta på 700 kvadratmeter, berättar Mats Ölund på anläggningsavdelningen som tillsammans med kollegan Lars Andersson står för stensättningen. Just nu är vi bara två man som gör jobbet men förstärkning kommer från Skanska stenar om dagen Det är en ansenlig mängd stenar som Lars och Mats varje dag, stående på knä, hamrar ner i marken. På en dag lägger vi ungefär 12 kvadratmeter per man och på varje kvadrat går det cirka 90 stenar, berättar Mats. Arbetsställningen sliter och på sommaren är man tyvärr lite för ivrig att få saker klara, så friskvårdspasset får ofta stryka på foten. Jobbet med kajpromenaden är roligt, tycker grabbarna. Det är lite speciellt att få vara med och göra något helt nytt som verkligen kommer att synas. Vi är nog många som med stolthet kommer att visa upp kajpromenaden och glädjas över den och andra projekt som gör att området runt resecentrum utvecklas. Elisabet Bårman 3/2009 örnblick 5

6 Lena Schauman, Marie-Louise Lundberg och Pernilla Cedergrim bir nya kollegor med yrkeserfarenhet från sjukhus respektive kommunal omsorg. helt ny vårdform tar form Det är mycket att ta tag i men stämningen är på topp och förväntningarna är höga när personal från kommun och landsting ska starta en helt ny vårdform. n De sista dagarna i augusti är det bråda dagar på den nya VIA-enheten som har sina lokaler i sjukhusets Wemerklink. Personalen som ska jobba på den nya enheten, som drivs i kommunens regi, håller på att ställa i ordning lokalerna. På måndag kommer sänglinnet och på tisdag kan vi ha de första patienterna på enheten, säger Marie Unander som håller på att fylla förrådet. Tillsammans löser vi allt från var tvättsäckarna ska stå till verksamhetsplanering. Det här kommer att bli jättebra det är en härlig grupp. Sedan tar det naturligtvis tid att jobba in rutiner och förena olika kulturer från sjukhus och kommunal omsorg. Ny vårdform VIA-enheten erbjuder en helt ny vårdform för Örnsköldsvik. VIA står för vårdande intermediära avdelningen, berättar enhetschefen Anna-Carin Hägg. Man kan också se det som att patienten går via oss, endera åter till eget boende eller till särskilt boende. Hit kommer patienter som inte längre behöver sjukhusets specialistvård men som behöver hämta kraft, testa in medicin eller att behandling ska komma igång. Vi räknar med en vistelsetid på 4 10 dagar. VIA tar inte emot barn, patienter med psykiatriska sjukdomar eller patienter i behov av lindrande vård. Patienterna ska inte ha behov av rehabiliteringsträning av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Avdelningen får 22 platser och personalstyrkan består av 30 personer. Personalgruppen, som består både av tidigare landstings- och kommunanställda, har haft en gemensam introduktionsvecka. Den har ägnats åt allt från värdegrund till att ställa i ordning lokalerna. Formar något nytt I köket är Pernilla Cedergrim, Marie- Louise Lundberg och Lena Schauman igång med hink och trasa. De är ense om att det känns roligt att få starta en helt ny verksamhet som inte funnits tidigare. Personalen får forma mycket tillsammans och lär samtidigt känna varandra. Längre ned i korridoren hänger Marjut Byström upp färgglada gardiner. Andra grupper är upptagna med att skriva ned rutiner. Det är onekligen fullt upp fast verksamheten egentligen inte startat. Elisabet Bårman FAKTA/Vårdsamverkan Den sista augusti var startdatum för utökad vårdsamverkan mellan kommun och landsting. Den största förändringen för kommunens del innebär att man fått ansvaret för en helt ny intermediär vårdavdelning. En annan förändring är att ett antal sjukhemsplatser vid Äldrecentrum nu omdisponerats för palliativ (lindrande) vård. Landstinget och kommunen ska också förbättra sin gemensamma planering av insatser genom hela vårdkedjan. 6 örnblick 3/2009

7 Ny organisation utredd Två nya förvaltningar ersätter tre gamla och kommunledningskontoret får ett tydligare strategiskt ansvar det är förslaget utifrån Fördjupad utredning teknik och service. Vidare föreslås att se över hela förvaltningsorganisationen för att öka samordningen. n I samband med att Miljö och Vatten i Örnsköldsvik bildades och en stor del av tekniska kontorets verksamhet flyttades över till det nya kommunala bolaget, sattes en utredning igång. Det skulle redas ut hur den kvarvarande verksamheten vid tekniska kontoret och angränsande verksamhet i övriga förvaltningar skulle kunna organiseras på bästa sätt. En förstudie mynnade ut i ett förslag om att dela upp verksamheterna i två delar: en med internt fokus, en med externt. En fördjupad utredning startade hösten 2008 och drevs tillsammans med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers Revisionsbyrå. Samhällsbyggnad och intern service I slutrapporten, som presenterades i början av juni, föreslås en omorganisering där allt som har med fysisk planering, gator och vägar, miljö, park och natur natur (alltså delar av tekniska och plan- och miljökontoret) samlas i en samhällsbyggnadsförvaltning. Det kan också utredas ytterligare om huruvida Räddningstjänsten skulle kunna ingå där. Vidare föreslås att bilda en funktion för intern service. Där skulle till exempel fakturahantering, IT, löner, fastighetsskötsel, lokalvård och posthantering samlas. Kommunledningskontoret ska, enligt förslaget, renodlas till en strategisk ledningsfunktion. 6 oktober beslutar kommunstyrelsen om kommunen ska gå vidare med dessa förslag. Mer samordning, färre förvaltningar Under utredningen föddes också tankar om att anpassa hela förvaltningsorganisationen efter de nya förutsättningarna (bildandet av Miva och eventuellt två nya förvaltningar enligt ovan). Det finns, enligt utredningen, möjligheter att samordna förvaltningsorganisationen i tre block: bildning, vård och omsorg och samhällsbyggnad. Tillsammans med kommunledningskontoret och den interna servicefunktionen skulle det bli totalt fem förvaltningar. Målet är att öka samordning och gemensam styrning. Vi har fått många positiva reaktioner på dessa tankar, men det kräver att vi noggrant utreder konsekvenserna av att bilda fem förvaltningar istället för åtta, säger kommundirektör Agneta Marell. Maria Isaksson Kommunstyrelsen beslutade om en förstudie inom området teknik och service. Förstudien klar. Ett av förslagen är att dela upp intern och extern service. Projektet Fördjupad utredning startar. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB bildas. 100 medarbetare från tekniska kontoret går över dit. Projektet Fördjupad utredning slutförs. Rapport med förslag på ny organisation lämnas. 8 september Förslaget om att bilda en förvaltning för samhällsbyggnad och en för intern service tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare, utreds under hela hösten vad som ska ingå i de två nya förvaltningarna och i KLK. Enligt förslaget borde en förvaltning för intern service och en för samhällsbyggnad kunna bildas under Fördjupad utredning nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec juni Informationsträff för medarbetare vid tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och kommunledningskontoret. 6 oktober Förslaget beslutas i kommunstyrelsen /2009 örnblick 7

8 Illustration: Ulf Frödin Ut med språket kommunen satsar på klarspråk Bort med omständliga formuleringar och byråkratiska uttryck. Nu gäller klara besked och tydliga anvisningar. Kommunen satsar på klarspråk. n Kommunfullmäktige har bestämt att alla anställda som skriver till och för medborgarna ska använda sig av klarspråk. Klarspråk handlar om demokrati. Alla ska ha tillgång till, och rätt att förstå, vad som står i en myndighetstext. Vikten av en tydlig kommunikation understryks i den nya språklag som kom 1 juli. Den säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk Klarspråk är myndighetstexter skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk riktar sig till den som har fullgod läsförmåga. Klarspråk sätter mottagaren i fokus. Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå. Vad ska mottagaren förstå eller göra när han eller hon läser din text? Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll och att framhäva huvudbudskapet. Med informativa rubriker, sammanfattningar och innehållsförteckningar bidrar du till att göra texten överskådlig. Lättläst Kommunen har valt klarspråksnivå för sin generella kommunikation med allmänheten. I vissa fall kan texter även behöva göras tillgängliga som Lättläst. En lättläst text är särskilt anpassad för personer som har lässvårigheter. Utbildningar i höst Att göra klarspråk till rutin inom alla kommunens verksamheter är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Personalavdelningen kommer att erbjuda klarspråksutbildningar som ger användbara kunskaper oavsett om du skriver beslut, protokoll, rapporter, webbtexter eller annan information avsedd för andra. Ett klarspråkseminarium kommer att hållas 29 oktober. Du kommer också att fortlöpande hitta tips och fakta om klarspråk och andra åtgärder för tillgänglig information här i Örnblick och på Örnkom. Elisabet Bårman Tips för att komma igång Språkrådets folder Klarspråk innehåller goda råd för tydliga texter. Du hittar foldern på Där finns också Klars pråkstestet där du kan testa egna beslutsskrivelser eller rapporter och se hur begripliga de är. 8 örnblick 3/2009

9 Influensapandemi A (H1N1) n När detta skrivs, i slutet av augusti, håller kommunen på att planera för den influensapandemi som förväntas komma under senhösten-vintern. En stor fråga gäller att planera för personaltillgång inom särskilt prioriterade verksamheter. En annan fråga handlar om kommunens roll när det gäller vaccinering. Klart är att kommunen kommer att ansvara för vaccinering av omsorgens brukare i särskilt boende. Personer som bor i eget boende med hemtjänst faller däremot under primärvårdens ansvar. Skolhälsovården kommer att sköta vaccinering av elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Yngre förskolebarn kommer att vaccineras genom barnhälsovården och där ligger ansvaret hos primärvården. Basala hygienrutiner Så länge inga andra direktiv har skickats ut, gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. Generellt uppmanar socialstyrelsen alla att vara noggranna med handhygienen för att minska smittspridning. Socialstyrelsens rekommendationer och annan aktuell information om pandemin finns på I PENSION Vi riktar ett varmt tack till följande personer som gått i pension under perioden 1 juni 1 september och önskar dem en skön ledighet. Omsorgsförvaltningen Rakel Abrahamsson Anita Andersson Lisbeth Andersson Britt Heléne Berg Solvig Berggren Birgitta Johansson Kaija Kariluoma Ingrid Kristoffersson Vivianne Larsson Kerstin Lindström Bojan Lundström Britt-Lis Nordin Anita Nordlinder Monica Persson Eivor Sjökvist Gudrun Sundberg Solveig Vestman Humanistiska förvaltningen Inger Karlström Karl Erik Nordvall Bert-Olav Pettersson Tekniska kontoret Birgitta Jonsson Majvor Kallin Folke Lif Anita Lundström Inger Nilsson Karl-Gösta Nordberg Lars Nordin Sven Erik Sedin Britt Westberg Britt-Inger Wiberg Hans Öhman Kultur- och fritidsförvaltningen Jan Bylund Barn- och utbildningsförvaltningen Urban Broddeskog Elisabet Callsen Helena Edfors Rolf Engman Ingrid Eriksson Erland Eriksson Eva Grundberg Karin Hellström Ruth Hellström Sören Hjeltman Dagny Kristoffersson Ann-Marie Lindström Bengt Lundberg Gulli Molund Gunnar Nilsson Kennet Norberg Ingrid Sieurin Héléne Strömmer Lars Sundman Monica Svensson Ingrid Vestman Dan Ögren Kommunledningskontoret Håkan Heldner 3/2009 örnblick 9

10 Årets städare En av Sveriges bästa lokalvårdare arbetar i kommunen. Erika Berglund gick till semifinal i den rikstäckande tävlingen Årets städare. I kvartsfinalen i Sundsvall 27 maj tävlade hon mot andra lokalvårdare från såväl kommuner som näringslivet och klarade samtliga fyra tävlingsmoment med glans. Hon gick därmed vidare till semifinalen i Skövde 16 september. Då har denna tidning gått i tryck, men hur det än gick för Erika i semifinalen gratulerar vi henne! Finalen hålls i Örebro 4 november. Tävlingen Årets Städare arrangeras av Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF. Kommundirektören i heta stolen Cheferna för samtliga förvaltningar har tidigare i Örnblick blivit grillade med frågor från medarbetarna i heta stolen. Kvar är kommundirketören Agneta Marell som nu hunnit bli varm i kläderna. Ännu varmare kan hon bli om du tar chansen att ställa frågor. Alla sorters frågor är välkomna vare sig det rör sig om kritik, framtidsplaner eller en allmän undran. Namnet på frågeställaren kommer inte att anges vid intervjun eller publiceras. Frågorna och svaren kommer i Örnblick 4 i november. Skicka din fråga till Örnblicks redaktion eller ring Maria Isaksson, tfn eller skicka med vanlig post till Örnblick, kommunledningskontoret. Heta stolen! Dags för Medarbetarenkät 2009! Söndag 25 oktober startar årets medarbetarenkät. Du kommer att ha 3 veckor på dig att svara, dvs. fram till och med söndag 15 november. Inloggningsuppgifter får du av din chef. Mer information finns på intranätet Örnkom. Ta chansen att svara! Gå på promenad tillsammans Omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret bjuder in till gemensamma promenader. (Med eller utan stavar. Det finns stavar att låna om du vill.) Måndagar kl 10:45-11:30 och onsdagar kl 10:45-11:30, samling på Arenan, entrén. Torsdagar kl 14:15-15:00, samling Hörnsjön, parkeringsplatsen. Välkommen till en rörlig sund stund! 10 örnblick 3/2009

11 Nyttja gymkorten! Kommunen har även i år köpt in ett antal samnyttjade träningskort som alla som är anställda på kommunen kan använda utan kostnad. Från 1 augusti finns korten endast på Energihuset (20 st) och Brux (10 st). Du kan använda anläggningarnas gym och delta i ledarledda pass. På Brux har du också möjlighet att boka squashoch gymnastikhall för innebandy och badminton. Du som kommunanställd har också möjlighet att köpa personliga kort till rabatterat pris på Brux, Energihuset, Friskis och Svettis och Step In. Läs mer om vad som gäller på Örnkom/Personal/Personalaktiviteter och erbjudanden. Uppdaterad grafisk profil Kommunens grafiska profil är uppdaterad och finns att beställa i tryckt format hos informationsavdelningen. All information om den grafiska profilen finns på Örnkom/Tjänster och nytta/ Grafisk profil. Nytt är att kommunens logotyp, som är sig lik, finns i fler utföranden och filformat. Teckensnittet Gotham har tillkommit som rubrikteckensnitt i broschyrer och tidningar och så finns det en ny mall för presentationer i PowerPoint. Offentlighet och sekretess Den nya offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft 30 juni Den tidigare sekretesslagen har omarbetats framför allt för att göra bestämmelserna lättare att förstå och tillämpa. Med anledning av detta, hålls en utbildning i offentlighet och sekretess för chefer, registratorer, nämndsekreterare, arkivansvariga med flera som i sitt arbete bör ha kännedom om offentlighetsprincipen, 15 och 16 oktober. Kursledare är Irene Reutefors-Mattsson och Annsofi Agnevik från Sveriges kommuner och Landsting. Läs mer om utbildningen på Örnkom/Personal/Utbildning. Sista anmälningsdag är 30 september. Länken bringar ordning i förrådet Hur ser era förråd ut? Servicegruppen Länken erbjuder nu en ny tjänst och kan åta sig att inventera förråd, ställa allt i ordning, ta reda på sådant som inte behövs längre, men som andra verksamheter kan ha nytta av, frakta skräp till återvinningingen m.m. Detta förenat med en liten kostnad. Kontakta Kjell Sjöbergh, tfn Stor Lexkonferens Örnsköldsviks kommun står i år värd för en årlig träff där kommuner som använder ärendehanteringssystemet Lex samlas för kunskapsutbyte. Konferensen som äger rum september har samlat ett femtiotal Lex-användare från hela landet. Nytt för i år är att vi har påbörjat grupparbeten med olika inriktningar som kommunerna själva lyft fram som viktiga för Lex-arbetet, säger sytemförvaltare Jill Forsberg vid kommunledningskontoret. Under konferensen stämmer vi av grupparbetena. Lex-leverantörern Logica medverkar liksom föreläsaren Axel Danielsson som talar om Lex och PUL. 3/2009 örnblick 11

12 Posttidning B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) Avs: Örnsköldsviks kommun Örnblick Stadshuset Örnsköldsvik Personalerbjudanden under hösten Vill ni delta i utlottningen av biljetter till dessa evenemang till ett subventionerat pris? Skicka kupongen till Kommunledningskontoret, Personal, Örnsköldsvik. Plaza Svit Folkan, fredag 16 oktober kl 19:00 Det berömda Plaza Hotel i New York står i händelsernas centrum i denna roliga och underhållande klassiker som hade urpremiär på Broadway I huvudrollerna: Lill Lindfors och Tomas Bolme. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 1 oktober. Märk kuvertet Plaza Svit. Schackspelaren Folkan, onsdag 18 november kl 19:30 En man. En resa. Ett spel på liv och död. Johan Ulveson gör båda rollerna i en föreställning fylld av cliffhangers. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 4 november. Märk kuvertet Schackspelaren. Stämning i Advent Pingstkyrkan, söndag 29 november kl 17:00 Årets adventskonsert med kören Nota Bene och gästartisten LaGaylia Fraizer känd från Rhapsody in Rock och Schalagerfestivalen. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 5 november. Märk kuvertet Nota Bene. Hockey Vi lottar ut sittplatsbiljetter till Modo Hockeys hemmamatcher till ett pris av 50 kr. Kryssa för den match du vill se och skicka in kupongen senast två veckor före matchdatum. Märk kuvertet Hockey. Plaza Svit Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Schackspelaren Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Stämning i advent Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Hockey n Lö 10 okt kl 16:00 Modo-Rögle n Lö 17 okt kl 16:00 Modo-Linköping n To 22 okt kl 19:00 Modo-Färjestad n Ti 27 okt kl 19:00 Modo-Timrå n Lö 31 okt kl 16:00 Modo-Södertälje n Ti 10 nov kl 19:00 Modo-Djurgården n Lö 14 nov kl 16:00 Modo-HV 71 n To 19 nov kl 19:00 Modo-Luleå n Ti 24 nov kl 19:00 Modo-Linköping n Lö 28 nov kl 18:30 Modo-Rögle n Ti 1 dec kl 19:00 Modo-Skellefteå n Lö 5 dec kl 16:00 Modo-Färjestad n To 10 dec kl 19:00 Modo-Frölunda n Må 28 dec kl 19:00 Modo-Brynäs Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer !Det är bara personal med månadslön som får delta i utlottningarna. Betalning sker med löneavdrag. Ofullständigt ifyllda kuponger kan tyvärr inte delta i utlottningen och vunna biljetter återtas inte.

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30 Varumärkesprojektet Statusrapport 2012-03-30 1 Övergripande projekt - Varumärket Preliminär varumärkesstrategi klar. Workshops med beredningen, projektledningsgrupp, kommunikationschefer och Skånes universitetssjukhus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Arbetsrutiner 2010. 5. Nyheter från våra verksamhetsområden

2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Arbetsrutiner 2010. 5. Nyheter från våra verksamhetsområden Stratsam 2010-02-04 1(5) Plats och tid Arbetsförmedlingen Torgg. 10, sammanträdesrum G 7 09:00-16:00 Närvarande Gunnar Fors Arbetsförmedlingen(-12:30), Siv Sandberg Kulturoch fritidsförvaltningen(-12:30),

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 20-26 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 18 januari 2011, kl. 16.30-18.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist!

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! THERAPLAY Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige Februari 2010 Nr: 8 Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! Introduktionskurs i höst Under vecka 37, den 13-17 september arrangerar vi en

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration världens största inredningstidning ELLE Decoration 2014 mediepack inredning internationell inspiration ELLE DECORATION 2014 EN GRÄNSLÖS VÄRLD Från och med nummer 1/2014 byter ELLE Interiör namn till ELLE

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Fritidskonsulent Eva Åkesson

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen Kommunala Handikapprådet Sid 2 (7) Ledamöter Per-Åke Fredriksson ordf, (fp) Curt Nygren (s) Vivi-Anne Sundqvist (s) Peter Hasch (s) Maritha Johansson (v) Karl-Ivan Rönnbäck, HSO Ingrid Jönsson, DHR Ersättare

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO Pensionärsrådet Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) ande Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande Lena Jonsson (S), vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2011-11-11, kl. 13:00-16:00 Närvarande: Frånvarande: Eva Kullenberg Jan Inge Hansson BrittMarie Hansson Maja Arvidsson Diana Olsson Christian Dahl

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun

Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-29 juni 2014 Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Simrishamns kommun Tomelilla kommun Fritidskonsulent

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Välkommen jag heter inte Göran Wallo 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Division Service 400 medarbetare 5 verksamhetschefer 23 enhetschefer Omsätter 1 miljard Alla sjukhusorter

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer