Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredare grepp om kulturen. Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen"

Transkript

1 Personaltidning för anställda hos örnsköldsviks kommun nr Klarspråk ersätter byråkratisvenskan VIA - ny vårdform för kommunen Bredare grepp om kulturen

2 31 augusti samlades 210 personer till Open Space på Sliperiet där det samtalades kring kultur i skolan. Där deltog bland andra verksamhetschef David Berglund, Camilla Larsson från Sliperiet, konstintendent Ulf Edberg och kulturstrateg Bettan Edberg. 2 örnblick 3/2009

3 Mycket samverkan, mer verkstad Borta är de väl avgränsade avdelningarna. Verksamhet inom fyra väggar existerar inte längre för dem som arbetar med kultur i vår kommun. I augusti fick kultur- och fritidsförvaltningen en ny organisation. Ett verksamhetsområde är allmänkulturen där såväl konst och kulturarv som dans, teater och musik ingår. David Berglund är chef för verksamheten där det gäller att utveckla kulturlivet i stort i samarbete med andra aktörer. Vi har en vision, nu börjar vi planera. Den största förändringen blir att kommunen gör fler saker tillsammans med föreningar och andra, säger David Berglund. Ju fler man samverkar med, desto mer aktivitet. Det blir till viss del en omställning för medarbetarna, tror David. Kompetensen kommer att utnyttjas bättre och man kanske måste vara beredd att rycka in och hjälpa till där man behövs, menar han. Med det här bredare uppdraget, krävs mer av både chefer och medarbetare, säger förvaltningschef Siv Sandberg. Världsutställning på lut På muséet är det för dagen sista rycket med utställningen av orientaliska mattor. Ett gäng esteter från Nolaskolan följer intresserat konstintendent Ulf Edbergs berättelser och resonemang när han på ett skickligt sätt anpassar visningen till målgruppen. Vi har ett fantastiskt hus med Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet stora möjligheter, säger David om museet renoverat och säkert efter Star Wars-utställningen. Nu arbetar vi med att göra det till ett ännu mer levande hus. En Andy Warhol-utställning planeras till juli-september nästa år och då kommer erfarenheterna från Star Wars väl till pass. Kulturlivet ska utvecklas även på mindre orter och inte bara i staden, säger Siv. I samband med Andy Warhol kommer vi till exempel att ha en filial i Bjästa. En annan viktig aspekt är tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. Det ska vi arbeta med i höst och bli ett snäpp bättre. Det som museet har i sina gömmor ska också göras mer tillgängligt på flera sätt. Nu pågår ett projekt för att skapa ett webbaserat verktyg där allmänheten via kartbilder kan hitta kulturhistorisk information och foton. Kultur viktigt i hårda tider Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat hårt för att sänka kostnaderna, bland annat genom minskade lokalytor. Konstintendent Ulla Tällström anser att kulturhus som museet, i hårda tider, fyller en ännu viktigare funktion som offentlig mötesplats. Jag tror att den nya inriktningen blir givande och kan stimulera till mer verksamhet, säger hon. Bettan Edberg är kommunens kulturstrateg. Hon arbetar för att stärka det kulturella föreningslivet och ingår nu i det nya verksamhetsområdet. Det som känns mest spännande är helhetsgreppet kring kultur att inte särskilja konst, musik, dans o.s.v. Det tror jag underlättar prioriteringar, säger hon. X; 23 J ny ungdomssatsning Ulf Edberg kommer att arbeta mer med ungdomar framöver. X; 23 J är en ny verksamhet i samarbete med Sliperiet. Där fungerar Ulf som mentor för unga individer som har något att tillföra kulturlivet. Det handlar inte om att behandla unga med silkesvantar. De får vara beredda på kritik och inte vänta sig att vi ska fixa saker åt dem. Däremot kan vi med vårt kontaktnät sammanföra dem med proffs på området. Jag tror starkt på det arbetssättet, säger Ulf. Maria Isaksson KULTUR Läs mer om den nya organisationen på Örnkom, i kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsarkiv 21 augusti och om ny inriktning för museum och konsthall 29 maj 3/2009 örnblick 3

4 ur min synvinkel Att befinna sig i nuet I vårt globala samhälle, där nya kommunikationsplattformar avlöser varandra varje månad och svaren på våra funderingar bara är en informationssökning bort, är det svårt att verkligen befinna sig i nuet. När jag för några år sedan skrev min magisteruppsats i sociologi kallade jag detta fenomen för en framväxande avbrottskultur. Där uttryckte jag farhågor om att de ständiga avbrotten i mänskliga konversationer och tankar i längden skulle leda till en urholkning av människan som aldrig hinner fördjupa sina tankar och tänka dem hela vägen ut. Jag använde argument från Georg Simmel som i början på 1900-talet beskriver hur människor i dåtidens storstäder bombarderas med så många intryck att de inte får tid att reflektera eller engagera sig känslomässigt. Han går så långt att han anser att stadsmänniskorna blir själslösa då det inte ges utrymme för emotionella skillnader utan intellektet/förståndet kallt och ensamt får råda. Idag är våra kommunikationsmöjligheter än mer oändliga. Att kunna skapa sig friheten att tänka och känna känns allt viktigare. Detta märks inte minst på den framväxande trend där fokus läggs på mindmassage, yoga och spikmattor. Min rastlösa hjärna låter mig dock sällan befinna mig i nuet, den försöker hela tiden skapa strukturer för morgondagen. Min väg till eftertanke och emotion går därför genom kultur. Det finns ingen annan situation då jag befinner mig så mycket i nuet och i ett med känslorna som när jag lyssnar på en riktigt bra konsert, ser en gripande teaterföreställning eller får en ordentlig käftsmäll då fördomar i samhället finns för beskådan på en stor bemålad canvas. Plan för trygga anställningar Kommunen antog i våras en handlingsplan för att motverka uppsägningar. 17 miljoner avsattes för att kunna erbjuda olika lösningar vid övertalighet. n Av de åtgärder som ingår i planen har erbjudandet om att sluta tidigare och få 50 procent av lönen den tid som är kvar innan pension använts i störst utsträckning. 35 lärare har nappat på erbjudandet. Några få har också tagit emot erbjudande om avgångspremie, partiell tjänstenedsättning, tjänstledighet och studier. Hittills har 12 miljoner använts det mesta inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan stod först på tur med tanke på minskat elevunderlag och övertalighet, säger personaldirektör Bengt Westin. De fem miljoner som återstår ska räcka till för att under året lösa den övertalighet som finns inom övriga förvaltningar. Det rör sig om personer. Beslut om erbjudande tas efter dialog mellan chef och medarbetare och därefter intresseanmälan hos personalavdelningen. Maria Isaksson David Berglund Verksamhetschef, allmänkultur Örnblick är Örnsköldsviks kommuns personaltidning. Adress: Kommunledningskontoret, Örnsköldsvik. Tel: Ansvarig utgivare: Helén Sahlin. Redaktion: Maria Isaksson, Elisabet Bårman och Helén Sahlin. Redaktionen ansvarar för text och bild där inget annat anges. Redaktionskommitté: Kristin Herold, barn- och utbildningsförvaltningen, Anette Lingesund, humanistiska förvaltningen, Thomas Lundgren, kommunledningskontoret, Lena Lundin, kultur- och fritidsförvaltningen, Britt-Marie Nilsson, omsorgsförvaltningen, Irene Sellin-Näsholm, plan- och miljökontoret, Johanna Engström, räddningstjänsten, Ann-Sofie Mathiasson, tekniska kontoret. Upplaga: ex, 4 nummer/år. Omslag: När konstintendent Ulla Tällström m.fl. packar ihop den ena utställningen är planerna på nästa i full gång. Omslagsfoto: Håkan Nordström. Layout: Journalisthuset i Sundsvall, Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall. Papper: 130 gram Galleri Art Silk. fakta handlingsplan Följande erbjudanden ingår i planen: Avgångspremie. Anställd som slutar på egen begäran kan få en avgångspremie på kr. Kompetenshöjning. Kommunen kan t.ex. erbjuda ekonomiskt stöd, om utbildningen leder till att övertalig personal får fortsatt anställning. Tidigare hemgång. Anställd över 62 år kan få 50 % av lönen den tid som är kvar innan pension. Partiell tjänstenedsättning. Anställd över 62 år kan minska sin arbetstid till 80 % och få 90 % av lönen. Partiell tjänstledighet. Anställd kan beviljas partiell tjänstledighet upp till 20 % men behålla samma tjänstepensionsavsättning. Starta eget. Anställd som har en affärsidé kan få disponera sin uppsägningstid fritt och få stöd hos kommunens näringslivsavdelning. 4 örnblick 3/2009

5 Tidsplanen är tuff, så Mats Ölund och Lars Andersson hoppas att vintern och tjälen kommer sent. vägar Många ska bära till resecentrum När Botniabanans tåg rullar in på perrongen gäller det att alla anslutningsstråk är klara. Tekniska kontoret har fullt upp. n I augusti 2010 invigs Botniabanan. På tekniska kontoret har planering och arbete kopplat till Botniabanan pågått sedan Mycket av jobbet under mark är redan klart. Den senaste tiden har även synliga projekt som rondell, cykelbanor och parkeringar färdigställts. Det börjar ändå brinna i knutarna, säger Ann-Charlotte Edholm, trafikplanerare på tekniska kontoret. Det gäller att få de stora förbindelsestråken klara så att folk kan ta sig till och från resecentrum. Förutom resecentrum vid Varvsberget så gäller det också Örnsköldsvik norra och Husum. Mycket att jämka samman Just nu är det största jobbet längs Järnvägsgatan för att få till en bra förbindelse mellan Strandgatan och Resecentrum. Där samarbetar tekniska, MIVA och Övik Energi med NCC för att samla VA, fjärrvärme och -kyla i djupa schakt. Sedan byggs separata stråk för gående och cyklister på varsin sida av gatan. Dessutom återskapas den allé som en gång funnits på platsen. Det är viktigt att alla transportslag finns på plats vid Resecentrum. Men det är en utmaning att koordinera gående, cyklister, bussar och andra fordon på en begränsad yta, säger Ann-Charlotte. På bästa sätt ska vi förena funktionalitet med tillgänglighet, trygghet och estetik. Det är inte så enkelt att väga olika behov mot varandra. Lockade stråk Resecentrum och miljön runt omkring ska kännas välkomnande, framhåller Ann-Charlotte. Besökare ska lockas in mot centrum eller mot vattnet och den kajromenad vi nu bygger. Kajpromenaden ska gå längs Inre hamnen, från resecentrum till Arenan. Den första etappen, som går från Arken och sträcker sig i höjd med kranarna på hamnplanen, ska vara klar i juni Det handlar om en yta på 700 kvadratmeter, berättar Mats Ölund på anläggningsavdelningen som tillsammans med kollegan Lars Andersson står för stensättningen. Just nu är vi bara två man som gör jobbet men förstärkning kommer från Skanska stenar om dagen Det är en ansenlig mängd stenar som Lars och Mats varje dag, stående på knä, hamrar ner i marken. På en dag lägger vi ungefär 12 kvadratmeter per man och på varje kvadrat går det cirka 90 stenar, berättar Mats. Arbetsställningen sliter och på sommaren är man tyvärr lite för ivrig att få saker klara, så friskvårdspasset får ofta stryka på foten. Jobbet med kajpromenaden är roligt, tycker grabbarna. Det är lite speciellt att få vara med och göra något helt nytt som verkligen kommer att synas. Vi är nog många som med stolthet kommer att visa upp kajpromenaden och glädjas över den och andra projekt som gör att området runt resecentrum utvecklas. Elisabet Bårman 3/2009 örnblick 5

6 Lena Schauman, Marie-Louise Lundberg och Pernilla Cedergrim bir nya kollegor med yrkeserfarenhet från sjukhus respektive kommunal omsorg. helt ny vårdform tar form Det är mycket att ta tag i men stämningen är på topp och förväntningarna är höga när personal från kommun och landsting ska starta en helt ny vårdform. n De sista dagarna i augusti är det bråda dagar på den nya VIA-enheten som har sina lokaler i sjukhusets Wemerklink. Personalen som ska jobba på den nya enheten, som drivs i kommunens regi, håller på att ställa i ordning lokalerna. På måndag kommer sänglinnet och på tisdag kan vi ha de första patienterna på enheten, säger Marie Unander som håller på att fylla förrådet. Tillsammans löser vi allt från var tvättsäckarna ska stå till verksamhetsplanering. Det här kommer att bli jättebra det är en härlig grupp. Sedan tar det naturligtvis tid att jobba in rutiner och förena olika kulturer från sjukhus och kommunal omsorg. Ny vårdform VIA-enheten erbjuder en helt ny vårdform för Örnsköldsvik. VIA står för vårdande intermediära avdelningen, berättar enhetschefen Anna-Carin Hägg. Man kan också se det som att patienten går via oss, endera åter till eget boende eller till särskilt boende. Hit kommer patienter som inte längre behöver sjukhusets specialistvård men som behöver hämta kraft, testa in medicin eller att behandling ska komma igång. Vi räknar med en vistelsetid på 4 10 dagar. VIA tar inte emot barn, patienter med psykiatriska sjukdomar eller patienter i behov av lindrande vård. Patienterna ska inte ha behov av rehabiliteringsträning av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Avdelningen får 22 platser och personalstyrkan består av 30 personer. Personalgruppen, som består både av tidigare landstings- och kommunanställda, har haft en gemensam introduktionsvecka. Den har ägnats åt allt från värdegrund till att ställa i ordning lokalerna. Formar något nytt I köket är Pernilla Cedergrim, Marie- Louise Lundberg och Lena Schauman igång med hink och trasa. De är ense om att det känns roligt att få starta en helt ny verksamhet som inte funnits tidigare. Personalen får forma mycket tillsammans och lär samtidigt känna varandra. Längre ned i korridoren hänger Marjut Byström upp färgglada gardiner. Andra grupper är upptagna med att skriva ned rutiner. Det är onekligen fullt upp fast verksamheten egentligen inte startat. Elisabet Bårman FAKTA/Vårdsamverkan Den sista augusti var startdatum för utökad vårdsamverkan mellan kommun och landsting. Den största förändringen för kommunens del innebär att man fått ansvaret för en helt ny intermediär vårdavdelning. En annan förändring är att ett antal sjukhemsplatser vid Äldrecentrum nu omdisponerats för palliativ (lindrande) vård. Landstinget och kommunen ska också förbättra sin gemensamma planering av insatser genom hela vårdkedjan. 6 örnblick 3/2009

7 Ny organisation utredd Två nya förvaltningar ersätter tre gamla och kommunledningskontoret får ett tydligare strategiskt ansvar det är förslaget utifrån Fördjupad utredning teknik och service. Vidare föreslås att se över hela förvaltningsorganisationen för att öka samordningen. n I samband med att Miljö och Vatten i Örnsköldsvik bildades och en stor del av tekniska kontorets verksamhet flyttades över till det nya kommunala bolaget, sattes en utredning igång. Det skulle redas ut hur den kvarvarande verksamheten vid tekniska kontoret och angränsande verksamhet i övriga förvaltningar skulle kunna organiseras på bästa sätt. En förstudie mynnade ut i ett förslag om att dela upp verksamheterna i två delar: en med internt fokus, en med externt. En fördjupad utredning startade hösten 2008 och drevs tillsammans med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers Revisionsbyrå. Samhällsbyggnad och intern service I slutrapporten, som presenterades i början av juni, föreslås en omorganisering där allt som har med fysisk planering, gator och vägar, miljö, park och natur natur (alltså delar av tekniska och plan- och miljökontoret) samlas i en samhällsbyggnadsförvaltning. Det kan också utredas ytterligare om huruvida Räddningstjänsten skulle kunna ingå där. Vidare föreslås att bilda en funktion för intern service. Där skulle till exempel fakturahantering, IT, löner, fastighetsskötsel, lokalvård och posthantering samlas. Kommunledningskontoret ska, enligt förslaget, renodlas till en strategisk ledningsfunktion. 6 oktober beslutar kommunstyrelsen om kommunen ska gå vidare med dessa förslag. Mer samordning, färre förvaltningar Under utredningen föddes också tankar om att anpassa hela förvaltningsorganisationen efter de nya förutsättningarna (bildandet av Miva och eventuellt två nya förvaltningar enligt ovan). Det finns, enligt utredningen, möjligheter att samordna förvaltningsorganisationen i tre block: bildning, vård och omsorg och samhällsbyggnad. Tillsammans med kommunledningskontoret och den interna servicefunktionen skulle det bli totalt fem förvaltningar. Målet är att öka samordning och gemensam styrning. Vi har fått många positiva reaktioner på dessa tankar, men det kräver att vi noggrant utreder konsekvenserna av att bilda fem förvaltningar istället för åtta, säger kommundirektör Agneta Marell. Maria Isaksson Kommunstyrelsen beslutade om en förstudie inom området teknik och service. Förstudien klar. Ett av förslagen är att dela upp intern och extern service. Projektet Fördjupad utredning startar. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB bildas. 100 medarbetare från tekniska kontoret går över dit. Projektet Fördjupad utredning slutförs. Rapport med förslag på ny organisation lämnas. 8 september Förslaget om att bilda en förvaltning för samhällsbyggnad och en för intern service tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare, utreds under hela hösten vad som ska ingå i de två nya förvaltningarna och i KLK. Enligt förslaget borde en förvaltning för intern service och en för samhällsbyggnad kunna bildas under Fördjupad utredning nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec juni Informationsträff för medarbetare vid tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och kommunledningskontoret. 6 oktober Förslaget beslutas i kommunstyrelsen /2009 örnblick 7

8 Illustration: Ulf Frödin Ut med språket kommunen satsar på klarspråk Bort med omständliga formuleringar och byråkratiska uttryck. Nu gäller klara besked och tydliga anvisningar. Kommunen satsar på klarspråk. n Kommunfullmäktige har bestämt att alla anställda som skriver till och för medborgarna ska använda sig av klarspråk. Klarspråk handlar om demokrati. Alla ska ha tillgång till, och rätt att förstå, vad som står i en myndighetstext. Vikten av en tydlig kommunikation understryks i den nya språklag som kom 1 juli. Den säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk Klarspråk är myndighetstexter skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk riktar sig till den som har fullgod läsförmåga. Klarspråk sätter mottagaren i fokus. Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå. Vad ska mottagaren förstå eller göra när han eller hon läser din text? Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll och att framhäva huvudbudskapet. Med informativa rubriker, sammanfattningar och innehållsförteckningar bidrar du till att göra texten överskådlig. Lättläst Kommunen har valt klarspråksnivå för sin generella kommunikation med allmänheten. I vissa fall kan texter även behöva göras tillgängliga som Lättläst. En lättläst text är särskilt anpassad för personer som har lässvårigheter. Utbildningar i höst Att göra klarspråk till rutin inom alla kommunens verksamheter är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Personalavdelningen kommer att erbjuda klarspråksutbildningar som ger användbara kunskaper oavsett om du skriver beslut, protokoll, rapporter, webbtexter eller annan information avsedd för andra. Ett klarspråkseminarium kommer att hållas 29 oktober. Du kommer också att fortlöpande hitta tips och fakta om klarspråk och andra åtgärder för tillgänglig information här i Örnblick och på Örnkom. Elisabet Bårman Tips för att komma igång Språkrådets folder Klarspråk innehåller goda råd för tydliga texter. Du hittar foldern på Där finns också Klars pråkstestet där du kan testa egna beslutsskrivelser eller rapporter och se hur begripliga de är. 8 örnblick 3/2009

9 Influensapandemi A (H1N1) n När detta skrivs, i slutet av augusti, håller kommunen på att planera för den influensapandemi som förväntas komma under senhösten-vintern. En stor fråga gäller att planera för personaltillgång inom särskilt prioriterade verksamheter. En annan fråga handlar om kommunens roll när det gäller vaccinering. Klart är att kommunen kommer att ansvara för vaccinering av omsorgens brukare i särskilt boende. Personer som bor i eget boende med hemtjänst faller däremot under primärvårdens ansvar. Skolhälsovården kommer att sköta vaccinering av elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Yngre förskolebarn kommer att vaccineras genom barnhälsovården och där ligger ansvaret hos primärvården. Basala hygienrutiner Så länge inga andra direktiv har skickats ut, gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. Generellt uppmanar socialstyrelsen alla att vara noggranna med handhygienen för att minska smittspridning. Socialstyrelsens rekommendationer och annan aktuell information om pandemin finns på I PENSION Vi riktar ett varmt tack till följande personer som gått i pension under perioden 1 juni 1 september och önskar dem en skön ledighet. Omsorgsförvaltningen Rakel Abrahamsson Anita Andersson Lisbeth Andersson Britt Heléne Berg Solvig Berggren Birgitta Johansson Kaija Kariluoma Ingrid Kristoffersson Vivianne Larsson Kerstin Lindström Bojan Lundström Britt-Lis Nordin Anita Nordlinder Monica Persson Eivor Sjökvist Gudrun Sundberg Solveig Vestman Humanistiska förvaltningen Inger Karlström Karl Erik Nordvall Bert-Olav Pettersson Tekniska kontoret Birgitta Jonsson Majvor Kallin Folke Lif Anita Lundström Inger Nilsson Karl-Gösta Nordberg Lars Nordin Sven Erik Sedin Britt Westberg Britt-Inger Wiberg Hans Öhman Kultur- och fritidsförvaltningen Jan Bylund Barn- och utbildningsförvaltningen Urban Broddeskog Elisabet Callsen Helena Edfors Rolf Engman Ingrid Eriksson Erland Eriksson Eva Grundberg Karin Hellström Ruth Hellström Sören Hjeltman Dagny Kristoffersson Ann-Marie Lindström Bengt Lundberg Gulli Molund Gunnar Nilsson Kennet Norberg Ingrid Sieurin Héléne Strömmer Lars Sundman Monica Svensson Ingrid Vestman Dan Ögren Kommunledningskontoret Håkan Heldner 3/2009 örnblick 9

10 Årets städare En av Sveriges bästa lokalvårdare arbetar i kommunen. Erika Berglund gick till semifinal i den rikstäckande tävlingen Årets städare. I kvartsfinalen i Sundsvall 27 maj tävlade hon mot andra lokalvårdare från såväl kommuner som näringslivet och klarade samtliga fyra tävlingsmoment med glans. Hon gick därmed vidare till semifinalen i Skövde 16 september. Då har denna tidning gått i tryck, men hur det än gick för Erika i semifinalen gratulerar vi henne! Finalen hålls i Örebro 4 november. Tävlingen Årets Städare arrangeras av Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF. Kommundirektören i heta stolen Cheferna för samtliga förvaltningar har tidigare i Örnblick blivit grillade med frågor från medarbetarna i heta stolen. Kvar är kommundirketören Agneta Marell som nu hunnit bli varm i kläderna. Ännu varmare kan hon bli om du tar chansen att ställa frågor. Alla sorters frågor är välkomna vare sig det rör sig om kritik, framtidsplaner eller en allmän undran. Namnet på frågeställaren kommer inte att anges vid intervjun eller publiceras. Frågorna och svaren kommer i Örnblick 4 i november. Skicka din fråga till Örnblicks redaktion eller ring Maria Isaksson, tfn eller skicka med vanlig post till Örnblick, kommunledningskontoret. Heta stolen! Dags för Medarbetarenkät 2009! Söndag 25 oktober startar årets medarbetarenkät. Du kommer att ha 3 veckor på dig att svara, dvs. fram till och med söndag 15 november. Inloggningsuppgifter får du av din chef. Mer information finns på intranätet Örnkom. Ta chansen att svara! Gå på promenad tillsammans Omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret bjuder in till gemensamma promenader. (Med eller utan stavar. Det finns stavar att låna om du vill.) Måndagar kl 10:45-11:30 och onsdagar kl 10:45-11:30, samling på Arenan, entrén. Torsdagar kl 14:15-15:00, samling Hörnsjön, parkeringsplatsen. Välkommen till en rörlig sund stund! 10 örnblick 3/2009

11 Nyttja gymkorten! Kommunen har även i år köpt in ett antal samnyttjade träningskort som alla som är anställda på kommunen kan använda utan kostnad. Från 1 augusti finns korten endast på Energihuset (20 st) och Brux (10 st). Du kan använda anläggningarnas gym och delta i ledarledda pass. På Brux har du också möjlighet att boka squashoch gymnastikhall för innebandy och badminton. Du som kommunanställd har också möjlighet att köpa personliga kort till rabatterat pris på Brux, Energihuset, Friskis och Svettis och Step In. Läs mer om vad som gäller på Örnkom/Personal/Personalaktiviteter och erbjudanden. Uppdaterad grafisk profil Kommunens grafiska profil är uppdaterad och finns att beställa i tryckt format hos informationsavdelningen. All information om den grafiska profilen finns på Örnkom/Tjänster och nytta/ Grafisk profil. Nytt är att kommunens logotyp, som är sig lik, finns i fler utföranden och filformat. Teckensnittet Gotham har tillkommit som rubrikteckensnitt i broschyrer och tidningar och så finns det en ny mall för presentationer i PowerPoint. Offentlighet och sekretess Den nya offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft 30 juni Den tidigare sekretesslagen har omarbetats framför allt för att göra bestämmelserna lättare att förstå och tillämpa. Med anledning av detta, hålls en utbildning i offentlighet och sekretess för chefer, registratorer, nämndsekreterare, arkivansvariga med flera som i sitt arbete bör ha kännedom om offentlighetsprincipen, 15 och 16 oktober. Kursledare är Irene Reutefors-Mattsson och Annsofi Agnevik från Sveriges kommuner och Landsting. Läs mer om utbildningen på Örnkom/Personal/Utbildning. Sista anmälningsdag är 30 september. Länken bringar ordning i förrådet Hur ser era förråd ut? Servicegruppen Länken erbjuder nu en ny tjänst och kan åta sig att inventera förråd, ställa allt i ordning, ta reda på sådant som inte behövs längre, men som andra verksamheter kan ha nytta av, frakta skräp till återvinningingen m.m. Detta förenat med en liten kostnad. Kontakta Kjell Sjöbergh, tfn Stor Lexkonferens Örnsköldsviks kommun står i år värd för en årlig träff där kommuner som använder ärendehanteringssystemet Lex samlas för kunskapsutbyte. Konferensen som äger rum september har samlat ett femtiotal Lex-användare från hela landet. Nytt för i år är att vi har påbörjat grupparbeten med olika inriktningar som kommunerna själva lyft fram som viktiga för Lex-arbetet, säger sytemförvaltare Jill Forsberg vid kommunledningskontoret. Under konferensen stämmer vi av grupparbetena. Lex-leverantörern Logica medverkar liksom föreläsaren Axel Danielsson som talar om Lex och PUL. 3/2009 örnblick 11

12 Posttidning B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) Avs: Örnsköldsviks kommun Örnblick Stadshuset Örnsköldsvik Personalerbjudanden under hösten Vill ni delta i utlottningen av biljetter till dessa evenemang till ett subventionerat pris? Skicka kupongen till Kommunledningskontoret, Personal, Örnsköldsvik. Plaza Svit Folkan, fredag 16 oktober kl 19:00 Det berömda Plaza Hotel i New York står i händelsernas centrum i denna roliga och underhållande klassiker som hade urpremiär på Broadway I huvudrollerna: Lill Lindfors och Tomas Bolme. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 1 oktober. Märk kuvertet Plaza Svit. Schackspelaren Folkan, onsdag 18 november kl 19:30 En man. En resa. Ett spel på liv och död. Johan Ulveson gör båda rollerna i en föreställning fylld av cliffhangers. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 4 november. Märk kuvertet Schackspelaren. Stämning i Advent Pingstkyrkan, söndag 29 november kl 17:00 Årets adventskonsert med kören Nota Bene och gästartisten LaGaylia Fraizer känd från Rhapsody in Rock och Schalagerfestivalen. En biljett kostar 75 kr och en extra biljett 200 kr. Skicka in kupongen senast 5 november. Märk kuvertet Nota Bene. Hockey Vi lottar ut sittplatsbiljetter till Modo Hockeys hemmamatcher till ett pris av 50 kr. Kryssa för den match du vill se och skicka in kupongen senast två veckor före matchdatum. Märk kuvertet Hockey. Plaza Svit Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Schackspelaren Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Stämning i advent Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer n Jag vill ha en extra biljett Hockey n Lö 10 okt kl 16:00 Modo-Rögle n Lö 17 okt kl 16:00 Modo-Linköping n To 22 okt kl 19:00 Modo-Färjestad n Ti 27 okt kl 19:00 Modo-Timrå n Lö 31 okt kl 16:00 Modo-Södertälje n Ti 10 nov kl 19:00 Modo-Djurgården n Lö 14 nov kl 16:00 Modo-HV 71 n To 19 nov kl 19:00 Modo-Luleå n Ti 24 nov kl 19:00 Modo-Linköping n Lö 28 nov kl 18:30 Modo-Rögle n Ti 1 dec kl 19:00 Modo-Skellefteå n Lö 5 dec kl 16:00 Modo-Färjestad n To 10 dec kl 19:00 Modo-Frölunda n Må 28 dec kl 19:00 Modo-Brynäs Namn Fullständig adress..... Arbetsplats (dit din internpost går)... Personnummer !Det är bara personal med månadslön som får delta i utlottningarna. Betalning sker med löneavdrag. Ofullständigt ifyllda kuponger kan tyvärr inte delta i utlottningen och vunna biljetter återtas inte.

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t Sid 1(6) Sammanträdesdatum 2012-09-18 Plats KS-salen Stadshuset Tid Kl. 13:15 16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist!

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! THERAPLAY Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige Februari 2010 Nr: 8 Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! Introduktionskurs i höst Under vecka 37, den 13-17 september arrangerar vi en

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl.

Tillgänglighetsrådet. Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-04 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 4 september 2014, kl. 16:00 18:30 Plats KS-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar Omfattning 34-45 Beslutande Anette

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Åke Fors Brandforsk 2008-06-10 & 06-19 Anlagd brand ett stort samhällsproblem Anlagda bränder kostar samhället

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Lokal: Lokal Kungsbackarummet, Kommunstyrelsens förvaltning i Stadshuset Tid: Kl. 13.30-15.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016 MÖLNDALS STAD 1(15) Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 015 Mölndal den januari 016 Erika Lörinczy Verksamhetsledare CASA Berget Eva Svensson Verksamhetsutvecklare CASA Berget

Läs mer

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Protokoll från Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Måndagen den 28 september 2009, 08.30 11.25 ~ 1-10 ande Maj-Britt Lindström Leif Wikman Britt Westerlund Övriga närvarande Doris Thomlund, enhetschef,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30 Varumärkesprojektet Statusrapport 2012-03-30 1 Övergripande projekt - Varumärket Preliminär varumärkesstrategi klar. Workshops med beredningen, projektledningsgrupp, kommunikationschefer och Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(6) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 12:00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Jonne Norlin Thomas Näsholm Åke Sundin Britt Marie

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2011. Ordföranden har ordet. Person-nytt: Hej alla KLF:are!

Nyhetsbrev Nr 3-2011. Ordföranden har ordet. Person-nytt: Hej alla KLF:are! 1 Nyhetsbrev Nr 3-2011 2011-06-13 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Hej alla KLF:are! I din hand eller på bildskärmen har du nu vårt höstprogram. Vi hoppas att

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Det uppdukade fikabordet mötte kvällens deltagare. Kerstin Söderlund, planeringschef på Malung-Sälens kommun, inleder kvällen. Kvällens program:

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Kan etiska ombud bidra till mer jämlik vård?

Kan etiska ombud bidra till mer jämlik vård? Kan etiska ombud bidra till mer jämlik vård? Rose-Marie Isaksson, sjuksköterska, MedDr, FoU strateg, Luleå, Norrbottens läns landsting Hör etik och jämlik vård ihop? Hälso- och sjukvården ska utgå från

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby, måndagen den 18 april 2011, kl. 13.30-15.30 Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen Onsdag 19 oktober kl.13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Eva

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 26 Fredag den 17 september 2010 NORRBOTTEN Gamla människor blir inlåsta Förra veckan visade tv-programmet Uppdrag granskning hur dålig äldrevården är i Piteå. Gamla och sjuka blir

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer