I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan HÄR VÄXER STOCKHOLM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM."

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2010 Stad i hållbar förvandling HÄR VÄXER STOCKHOLM Alla de största stadsbyggnadsprojekten sidan14-15 Här växer det nya Stockholm fram sidan I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN sidan 4 PROMENERA MERA Stockholm ska vara fotgängarnas stad sidan 16 MEDBORGARNAS STAD Järva och Söderort formas med invånarnas önskemål i centrum sidan 18 SLK 904

2 2 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Långsiktiga planer för EN VÄXANDE STAD Europas miljöhuvudstad 2010 Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad ges av EU-kommissionen till den stad som visar vägen till ett miljövänligt stadsliv och kan påvisa konsekventa resultat när det gäller uppfyllda miljönormer, ett ständigt engagemang, ambitiösa åtgärder, miljöförbättringar och en hållbar utveckling. Städerna bedöms utifrån tio olika miljökriterier: klimatförändringar, lokala transporter, grönområden, luftkvalitet, buller, avfall, vatten, avlopp, hållbart utnyttjande av mark, biologisk mångfald och miljöstyrning. 35 städer ansökte om priserna för 2010 och Nästa års miljöhuvudstad blir Hamburg. Den här tidningen är den fjärde och sista bilagan Stockholms stad gör på temat Årets miljöhuvudstad. Tidningen är ett samarbete inom ramen för Stockholm Bygger en samarbetsorganisation som arbetar med att skapa en dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn samt med att kommunicera den pågående och framtida stadsutvecklingen inom Stockholms stad. Vi vill tillsammans berätta om hur Stockholm växer och utvecklas på ett hållbart sätt, vad det betyder för medborgarna att Stockholm fungerar som ett föredöme för andra städer världen över. Läs mer om Stockholm som Europas miljöhuvudstad på -makes you visible Projektledare: Anders Söderberg, Textansvarig: Mats Hellström Text: Henrik Örtenvik, Sofia Gerdmar, Patrik Wirén, Peggy Häggqvist, Mats Hellström Annonsförsäljning: Rickard Moritz, Anders Söderberg Grafisk form: Anna Hammarbäck Omslagsbild: August Åberg Repro: JMS Tryck: DNEX vxl Stockholm växer mer än någonsin. Enligt Statistiska centralbyrån kan vi om tio år vara fler invånare inom stadens gränser. Samtidigt ska Stockholm vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Det här ställer exceptionellt höga krav på stadens ledning och styrning, säger finansborgarråd Sten Nordin. En växande stad som vill ligga i absoluta framkanten inom miljöarbete behöver både konkreta och övergripande mål för framtiden. I Stockholm finns många exempel på det. År 2015 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat till tre ton per stockholmare och år. I Norra Djurgårdsstaden är målet ett och ett halvt ton och år 2030 ska stadsdelen dessutom vara helt fri från fossila bränslen. Utbyggnaden av spårvägar fortsätter med både en förlängning av Tvärbanan och fortsatt utbyggnad av Spårväg City. För varje ny bostad som byggs planteras ett nytt träd och staden fortsätter att energieffektivisera sina fastigheter. I miljonprogramområdena investerar man hela tio miljarder kronor i renovering och energieffektivisering. Med en befolkningsutveckling som pekar rakt uppåt är den allra största utmaningen att lyckas expandera samtidigt som miljöbelastningen minskar. På vägen möter jag cyklande stockholmare och bilister i moderna elbilar. Sten Nordin För att Stockholm ska växa hållbart kan vi inte expandera staden på samma sätt som man har gjort historiskt. Vi behöver därför bygga en tätare stad som använder stadsrummet effektivt. Men det får inte gå ut över våra gröna områden och därför kommer vi att behålla målsättningen att stockholmarna inte ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. Det gäller redan för 90 procent av invånarna, säger Sten Nordin. Stockholm har de senaste åren uppmärksammats internationellt för miljöarbetet genom utmärkelsen Årets miljöhuvudstad och stadsbyggnadsprojekt såsom Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Det kan staden dra stor nytta av menar Sten Nordin. Hammarby Sjöstad lockar årligen tusentals utländska besökare som kommer hit för att ta del av hur vi bygger en hållbar stad. Det gör det lättare för Stockholm att påverka andra länder och därmed göra en global insats för klimatet. Uppmärksamheten gör också att duktiga företag i Stockholm lättare får genomslag för sina miljösmarta lösningar och vår förhoppning är att detta kan bidra till att våra framstående miljöföretag kan växa. Hur ser ditt gröna Stockholm ut år 2030? Då köper jag närproducerade matvaror i butiken runt hörnet. Vill jag ta mig från Söder och vidare ner mot city så kan jag hoppa på en spårvagn på väg mot Norrmalmstorg. På vägen möter jag cyklande stockholmare och bilister i moderna elbilar. Och mellan Stockholms öar går nya kollektivtrafikvägar på vattnet. Dessutom har Stockholm återigen utsetts till Europas miljöhuvudstad eftersom de ambitioner som fanns 2010 har levt vidare och staden har nått nya höjder som en klimatsmart och miljövänlig stad. FOTO: PETER HOELSTAD EN BILAGA FRÅN: FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Stockholms stad, Byggmästareföreningen, Stockholms Byggnadsförening, Fastighetsägarna Petra Nieto tel Anneli Albertsson tel Thomas Björkman tel Tomas Ernhagen tel

3 DENNA SIDA ÄR EN FRÅN FABEGE MILJÖFRÅGOR ÄR ALLAS ANSVAR Att investera i miljö är en självklarhet för Fabege. Det kräver alla; våra kunder, våra aktieägare och våra medarbetare. Och alla tjänar på det i längden. Fastighetsbolaget Fabeges vd, Christian Hermelin, tvekar inte då han talar om bolagets miljöinvesteringar. Det finns det ingen anledning till heller. Fastighetsbranschen i stort är inte i den positionen att den kan slå sig för bröstet, anser han. Fastighetsbolagen står för nästan 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Och det är inte bara varumärket som kan få sig en törn då ett företag ignorerar miljön. Även kostnaden för energiförbrukningen riskerar att bli hög. Att målmedvetet satsa på miljö var således ett lätt beslut att ta, säger han. Vi måste alla ta vårt ansvar. Fabeges klimatarbete inleddes 2002 med att byta ut de gamla oljepannorna mot fjärrvärme och att inleda ett systematiskt arbete med energioptimering. Sedan dess har Fabege minskat energianvändningen med totalt cirka 30 procent. Sammantaget har vi minskat koldioxidutsläppen från nästan ton 2002 till ton Under 2010 har vi fortsatt att minska energianvändningen ytterligare. Kundernas miljöengagemang Kontorskunder blir allt mer miljömedvetna och kräver mer i form av energibesparingar och miljötänk i sina lokaler idag. Det är en viktig utveckling och en spännande utmaning när nya kunder kommer till oss med tuffa miljökrav. Miljöengagemang är lönsamt, säger Christian Hermelin, för alla. Miljöengagemanget är integrerat i Fabeges strategiska inriktning för hållbar stadsutveckling. Begreppet handlar om att skapa en bra mix av kontor, handel och bostäder, goda kommunikationer och levande omgivningar. Vi vill skapa moderna och inspirerande miljöer för våra kunder och deras medarbetare. Hela processen ska präglas av ett hållbarhets perspektiv med mycket höga miljöambitioner. Alla våra nya fastigheter ska byggas enligt principerna för EU:s energiklassning, GreenBuilding. Och flera av dem ska ha långt lägre energianvändning än vad GreenBuilding kräver, säger Christian Hermelin. Vi har minskat koldioxidutsläppen från koldioxid till ton ton Koldioxidutsläpp ton/år Minskningen av koldioxidutsläppen är ett resultat av systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och övergång till grön el. Som en följd av de senaste årens arbete har utvecklingen inom Fabege varit mycket positiv och koldioxidutsläppen har minskat från cirka ton till ton sedan Christian Hermelin, vd på fastighetsbolaget Fabege Foto: Peter Knutsson TÅGTRANSPORT GER MILJÖVÄNLIG BYGGPROCESS När Fabege bygger Vattenfalls nya huvudkontor i Arenastaden är det inte bara den färdiga fastigheten som ska uppfylla höga miljökrav. En väsentlig del av byggmaterialet transporteras med tåg, vilket gör byggprocessen extra miljövänlig. Foto: IBL Bygget av Vattenfalls nya huvudkontor pågår för fullt i Arenastaden. Den nya kontorsbyggnaden omfattar kvadratmeter, vilket innebär cirka flexibla arbetsplatser. Slutresultatet kommer att vara en modern och miljövänlig fastighet som kommer att vara miljömärkt med högsta betyg guld enligt klassningssystemet Miljölklassad Byggnad. Tack vare Arenastadens läge intill järnvägsnätet kan delar av materialet transporteras med tåg hela vägen från projektets leverantör av prefabricerad betong. Den sista sträckan går via ett befintligt industrispår ända fram till byggarbetsplatsen. Normalt sker transporter av byggmaterial med lastbil. Men för Vattenfalls nya huvudkontor transporteras en stor del av stommen med tåg. Varje godståg ersätter upp till 36 lastbilstransporter, säger Christian Hermelin. Så totalt sett blir det väldigt många lastbilar vi ersätter på sträckan mellan Piteå och Solna. Eftersom tågtransporterna minskar antalet lastbilar i Arenastaden har det dessutom en positiv inverkan på det totala logistikflödet i Solnas nya stadsdel. Det går knappast att hitta ett miljövänligare transportsätt än tåg. Hela Vattenfall-projektet är en förebild för miljövänligt byggande vad gäller såväl produktionsprocessen som den färdiga fastigheten, säger Christian Hermelin.

4 4 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad SOMMAREN 2012 KAN DU UPPLEVA ANNEDAL Under elva dagar i augusti 2012 arrangerar Stockholms Byggmästarförening bostadsutställningen 2012 NYA HEM i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och byggherrarna i Annedal. Under utställningen visas det nybyggda området Annedal genom visningslägenheter, som ska ge besökarna en förnimmelse om en verklig bostadsmiljö, visa prov på smakfulla inredningar, god design och spegla en fi ktiv familj eller person som kunde tänkas bo i lägenheten. Seminarier, kompletterande delutställningar och andra aktiviteter kommer att arrangeras i Annedal och i närområdet. I Annedal fi nns ett flertal parker, bland annat Marabouparken, som utsetts till Sverigs vackraste. I april 2009 gick startskottet för det nya bostadsområdet Annedal vid stadsgränsen mellan Stockholm och Sundbyberg. Det som tidigare var ett industriområde blir nu ett grönskande bostadsområde väl anpassat för barn i alla åldrar. ILLUSTRATION: LANDSKAPSLAGET SAGOLIKA ANNEDAL för barn i alla åldrar PARKLIV OCH AKTIVITETER FÖR ALLA När Annedal planerades lades särskilt fokus vid att skapa parker och bevara naturområden. I området Mariehäll har invånarna saknat en park, men i Annedal planeras fl era parker med olika förutsättningar och innehåll. Mitt i området ligger Annedalsparken som ger möjlighet till många aktiviteter. En stor öppen gräsyta inbjuder till picknick och i aktivitetsparken fi nns möjlighet till bollsporter, friidrott, äldremotion med träningsredskap utformade för äldre samt en plaskdamm. I den norra vilda delen av parken fi nns en trädbevuxen kulle med ekbacke, liljekonvaljer och ett hemlighetsfullt konstverk. Under 80-talet började Stockholms stad köpa mark i området. Gammal bebyggelse revs och tanken var att Annedal skulle bli ett område med i första hand kontorslokaler. Några konjunktursvängningar senare föddes idén om ett levande bostadsområde med flera grönområden som kunde locka till sig barnfamiljer. De senaste åren har en plan arbetats fram och nu har byggandet pågått i över ett år. Den första byggetappen beräknas pågå till sommaren 2013 och omfattar 700 hyresoch bostadsrätter. Första inflyttning är planerad till februari 2011 och det är Svenska Bostäder som inviger 127 energisnåla hyresrätter, där två hus med totalt 32 lägenheter är så kallade passivhus*. TRAFIKEN MINIMERAS Stockholms stad har gjort en barnkonsekvensanalys för området där man analyserat barns behov och rörelsemönster. Analysen bekräftade att den strukturplan som fanns för området är bra för barn. Det handlar till exempel om trafikåtgärder som att minimera transporter in och ut från området och att vissa gator är utformade efter fotgängarnas villkor. Dessutom utformar vi parker och grönområden efter vad barn och ungdomar önskar sig, säger projektledaren Anna Haraldsson på Stockholms stads exploateringskontor. Analysen har dessutom visat att området är bra för äldre och människor med funktionshinder. Eller kort och gott: det som är bra för barn är bra för alla! SKOLA MITT I BYN I området Mariehäll finns sedan tidigare ett behov av förskolor och skolor. När hela bostadsområdet står klart 2016 ska det finnas tillräckligt med underlag för flera förskolor och en skola i området, de flesta i direkt anslutning till en park. Tanken är att skolan ska vara mitt i byn och att barn och ungdomar inte ska behöva korsa stora vägar för att ta sig dit. Boende i området blir granne med Marabouparken som under 2010 utsågs till Sveriges vackraste park. Annedal ligger dessutom alldeles i närheten av koloniträdgårdar, gångstråk vid Bällstaån och Lönnebergaparken där man kan åka pulka och hoppa längdhopp, säger Anna Haraldsson. I Annedal finns också närhet till ett stort utbud av resealternativ med tvärbana, tunnelbana, buss, regionaltåg, snabba bilvägar och flygplats alldeles i närheten. 21 byggherrar är involverade i Annedal vilket ger en mängd olika arkitektoniska uttryck. Husen byggs som punkthus, kvartershus, lamellhus och småhus. År 2015 kommer här stå allt från 16-våningshus till radhus. Läs mer på sid 14. För mer information: PASSIVHUS * Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus och flerbostadshus. Att återanvända värmeenergi från de som rör sig i huset och från elektriska apparater är en viktig del i tekniken. En av riktlinjerna är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kwh/m2/år KÄLLA: WIKIPEDIA.ORG Längs med ån anläggs ett helt nytt promenadstråk i Åparken. Det fi nns planer på att förlänga strandpromenaden längs med Bällstaviken in mot de centrala delarna av Stockholm. Lönnebergaparken skyddas från Ulvsundavägen av en bullervall som kröns med träd i grupper samt ett konstverk. I den del av parken som vetter mot bostadsområdet kommer det att fi nnas en pulkabacke, idrottslek, en teater, plats för bollspel med mera. Några minuters gångväg bort på andra sidan Bällstaån fi nns Marabouparken som, förutom avkoppling i gröngräset och bad för de minsta, även erbjuder intressanta konstutställningar i den nya konsthallen som byggs under parken.

5 Albano en växande kunskapsmiljö åt en växande befolkning På gränsen mellan city och världens första nationalstadspark, alldeles i skärningspunkten mellan Stockholms tre största universitet, ligger Albano. I dag är området en oansenlig grusplan mellan banvallen och motorleden men här sker en unik förvandling till en ena stående kunskapsmiljö. ETT NAV INOM KUNSKAPSSTADEN Albanoområdet i Nationalstadsparken är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Det som i dag bara är en ödslig industritomt, kommer inom några år bli ett universi tetsområde för studenter och forskare. Området blir ett strategiskt viktigt nav inom Vetenskapsstaden som knyter samman Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. LEVANDE CAMPUS MED STUDENT- OCH GÄSTFORSKARBOSTÄDER Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med olika typer av utbildnings- och forskningslokaler men ska även innefatta bostäder för studenter och gästforskare. En mångfald av verksamheter och service bidrar till att skapa ett levande och trivsamt område med goda förutsättningar för rekreation i den omgivande Nationalstadsparken. EKOLOGISKT BYGGANDE Att bygga i Nationalstadsparken är känsligt. Därför kommer Akademiska Hus förutom att skapa en attraktiv campusmiljö, även göra Albano till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Albano ska bli ett unikt fullskaleprojekt där forskning inom hållbar stadsutveckling integreras i byggplanerna. Projektet tar hänsyn till landskapets historia, markanvändning och ekologi. Den biologiska mångfalden, det mänskliga välbefinnandet och det kontinuerliga lärandet främjas. Ekologiska spridningsvägar förstärks och nyskapas och byggnader och tomter utformas så att de samverkar med landskapet. REGIONEN MÅSTE FÅ VÄXA Den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen är i hög grad beroende av den forskning och utveckling som bedrivs här. Ett starkt näringsliv tillsammans med forskning och utbildning i världsklass gör Stockholmsregionen till en av de mest kunskapsintensiva och innovativa i världen. Universiteten i regionen måste därför ges möjlighet att expandera och utvecklas ytterligare. Det är av allra största vikt att regionen fortsätter att prioritera forsknings- och utvecklingsfrågorna. Vi är Sveriges största hyresvärd för universitet och högskolor och finns på 29 orter runt om i landet. Över personer forskar, studerar och arbetar i våra lokaler varje dag.

6 6 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII STOCKHOLM INSPIRERAR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Madeleine Sjöstedt (FP) Stockholm kommer att vara en stad som är cykelvänlig med välskötta cykelbanor året runt. Den nya Slussen karaktäriseras av spårbunden trafi k, grönsaksmarknad och promenadallé. Stan är gångvänlig med väl utbyggd spårtrafi k också till de nya stadsdelarna. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden är färdig och staden har lagt en stor vikt vid energieffektivisering. Joakim Larsson (M) År 2030 är miljonprogrammen sedan några år tillbaka helt nyrenoverade, med stadsdelar som attraherar hyresgäster från hela Sverige, och som miljöexperter lovordar för deras energieffektivitet. Spetsklasserna i matematik och språk gör att elever kommer från andra kommuner för att lära sig, och de som en gång fl yttade dit vårdar sina attraktiva kontrakt ömt, och njuter av att bo nära grönområden, arbetsplatser och en mix av samhällskulturer. BUILDING SUSTAINABILITY STOCKHOLM 2010 Ekostaden Caofeidian var ett av fl era spännande inslag under konferensen Building Sustainability Stockholm som ägde rum i Folkets hus i Stockholm i oktober. Drygt 350 delegater från hela världen träffades under två dagar för att utbyta kunskap om hållbart byggande och berätta om goda exempel i Stockholm. Arrangörer var BFAB, Stockholms stad, Exportrådet, Byggmästareföreningen och Symbiocity. KINA LÄR AV SVERIGE OCH STOCKHOLM ILLUSTARION: VISUALISERING SWECO Tänk dig hela Stockholm som ett enda stort, miljövänligt nybygge för människor att bo och arbeta i! En helt ny ekostad, Caofeidian, ska byggas cirka 25 mil öster om Beijing i den kinesiska regionen Tangshan. Här kommer det att bo drygt en miljon människor. Det svenska konsultföretaget Sweco har haft en viktig roll i planerings- och projekteringsarbetet av den första delen av staden, men även arkitekter från USA, Storbritannien, Holland och Kina har anlitats för det gigantiska projektet. Med den kraftigt ökande inflyttningen till storstäderna i Kina har klimat- och miljöproblemen blivit ett allt mer växande dilemma. Men i Caofeidian ska allt bli grönt. Här kommer elbussar och spårbunden trafik att dominera och staden förses med både gång- och cykelvägar. På energisidan ska det bli såväl fjärrvärme som fjärrkyla, sol- och vindenergi. Avsikten är att staden ska vara klimatneutral, där upp till 95 procent av energianvändningen ska komma från förnybart bränsle. När chefen för den nya ekostaden, Lin Peng, var i Stockholm i höstas, berättade han att Hammarby Sjöstad har varit en viktig förebild i planeringen av den nya staden. Studiebesök har också gjorts till Malmö som är en vänort till Caofeidian. KLIMATNEUTRAL BYGGNAD I den framväxande staden ska man ha ett så kallat Sustainability Centre för hållbar utveckling. Det blir en plats där stadens tillkomst visas upp på en kvadratmeter stor yta. Även detta projekteras av Sweco. Byggnaden blir klimatneutral och självförsörjande med förnybar energi. Från Sverige kommer också den svenska paviljongen från världsutställningen i Shanghai Paviljongen ska monteras ner i Shanghai, transporteras och återuppföras i Caofeidian. Den kommer bland annat innehålla ett kinesiskt-svensk innovationscentrum samt fungera som utbildnings- och utställningslokal. Stadens totala storlek beräknas bli cirka 74 kvadratkilometer (Stockholm är 209 kvadratkilometer). I ett första skede arbetar man med 12 kvadratkilometer där bland annat de 500 första bostäderna, som byggs för unga människor, ska uppföras. Även it och design präglar den nya ekostaden som inte kommer att sakna något av det en modern och miljövänlig stad har att erbjuda, såsom gröna rekreationsområden, strandpromenader och marina, arbetsplatser, skolor, konferens- och utställningscenter, femstjärniga hotell och mycket mer. Ett av Sveriges största stenarbeten Sh bygg arbetar i huvudsak med entreprenadverksamhet inom renovering, om- och tillbyggnad av infrastruktur och hus samt avancerade stenarbeten. Vi har drygt 300 anställda i Uppsala och Stockholm, och omsätter cirka 700 miljoner kronor.

7 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 7 Sedan 1927 har vi byggt över bostäder i Stockholmsområdet. Du känner kanske igen våra klassiska trädgårdsstäder som finns i Enskede, Nockeby och Södra Ängby. För oss är boendekvalitet en viktig fråga. Vi fokuserar på arkitektur, inredning och design när vi skapar våra bostäder. Platsen vi bygger på är omsorgsfullt utvald och husen är ritade för att passa omgivningen. Att låta våra kunder vara en del i skapandet av sin nya bostad ser vi som självklart. Det ger ett personligt hem med kvalitet över tiden för den som ska bo där.

8 8 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII FRAMTIDENS BOENDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Ulla Hamilton (M) 2030 är en stor del av staden fossilbränslefri. Elbilar har slagit igenom på bred front och många hus producerar sin egen energi och säljer överskottet till nätet. Miljonprogrammen i stadens fastighetsbestånd har renoverats och energibehovet i dessa byggnader har halverats. Per Bolund (MP) I Stockholm ska det vara lätt att leva klimatsmart. De fossila bränslena har ersatts av biogas, solenergi och småskalig vindkraft. Fastigheterna är energieffektiviserade, fl er reser med cykel och kollektivtrafi k och nya jobb skapas inom miljöteknik. Anna König Jerlmyr (M) I ett grönt och friskt Stockholm känner allt fl er att staden ger chanser till hälsa och välmående. I framtidens Stockholm sjunker ohälsotalen, fl er känner sig sedda, och har ett givande arbete att gå till. Smartare planlösningar, bättre utnyttjande av materialet, den modernaste energitekniken. Det går inte att kompromissa om man ska överträffa de energikrav som finns på bostäderna i Stockholms mest omtalade stadsbyggnadsprojekt. HÖGA KRAV ligger i allas intresse Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt någonsin och har uppmärksammats världen över, inte minst för de höga kraven på energismarta lösningar. Stockholms stad har ställt tuffa krav på att fastigheterna inte får dra mer än 55 kwh per kvadratmeter och år, hälften jämfört med gällande byggnormer. Drygt 100 av lägenheterna ska byggas av Wallenstam som i sin tur satt en egen gräns på 30 kwh. För att nå dit är det nödvändigt att inte stirra blint på bara några enstaka lösningar. Det menar Johan Norgren, projektledare för Wallenstams projekt i Norra Djurgårdsstaden. Man måste ta hänsyn till oerhört många frågor redan i planeringsstadiet. Det handlar om isolering, materialval, ventilation, varmvattensystem och mycket annat. De som flyttar in blir själva involverade i sin klimatpåverkan. Det är exempelvis möjligt att följa sin egen energiförbrukning direkt via datorn eller mobiltelefonen. Det är bra om vi kan ge dem som bor här möjlighet att själva bestämma sin miljöpåverkan och se kopplingen mellan förbrukning, ekonomi och miljö. Därför har vi individuell mätning av varmvattenanvändningen, som står för en stor del av energianvändningen i en lägenhet. För att många ska bry sig måste det vara lätt att påverka och förstå. TIDIGT SAMARBETE NYCKELN Lägenheterna har en smart planlösning som gör att mindre yta krävs. Det gör att energibehovet minskar. Men det finns fler fördelar förutom de rena driftskostnaderna. När staden kan förtätas minskar behovet av att använda bilen för ännu fler människor. Det som gjort det möjligt att nå så bra resultat i just Norra Djurgårdsstaden är enlig Johan Norgren det tidiga samarbetet med Stockholms stad. När vi som byggherre är med från början har vi större möjlighet att påverka och då blir det möjligt att utforma stadsplaner där det finns utrymme för den design som energieffektiva byggnader kräver. Jag är helt övertygad om att det här arbetssättet kommer att bli vanligare. ÖKAR VÄRDET Att staden ställer konkreta krav är också viktigt. Det är likadant här som i bilindustrin. Så fort man ställer krav så tvingar man fram nya lösningar. Varför är det här så viktigt för er? Alla är ansvariga för vår miljö. För oss som jobbar med stadsutveckling och fastigheter som ska vara hållbara i uppemot hundra år är det extra viktigt att vi gör allt vi kan idag för att minimera energiförbrukningen även i framtiden. Det gör ju också fastigheterna mer värda. Vilka förbättringar kommer att ske härnäst? Målet är att fastigheterna inom några år ska producera mer energi än de förbrukar, genom egen tillverkning av el via solceller exempelvis. Fortfarande finns det stora möjligheter att nyttja materialet effektivare, minska transporterna och utveckla produktionsprocessen. Målet är att fastigheterna inom några år ska producera mer energi än de förbrukar. Johan Norgren Kraven på fastigheterna i Norra Djurgårdsstaden är exceptionellt höga jämfört med de vanliga normerna för energianvändning. Det har gett byggbolagen en extra morot att bli ännu bättre.

9 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Regina Kevius (M) Mitt gröna Stockholm är en tät stad där människor mår bra och har nära till grönområden. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, med innovativa tekniska lösningar, är nyligen färdigbyggd och är ett internationellt framgångsexempel på klimatsmart stadsbyggande. Elbilar har slagit igenom på bred front och många hus producerar sin egen energi. Ulla Hamilton ILLUSTRATION: MAGNUS PEDERSEN Stora investeringar i effektivare energisystem Stockholms stad är en av Sveriges största förvaltare av fastigheter. Under de närmsta åren kommer man att energieffektivisera flera hundra tusen kvadratmeter i lokaler runt om i staden. Sandra Holmström på fastighetskontoret är ansvarig för ett av stadens stora energibesparingsprojekt. Vi satsar över 200 miljoner på att energieffektivisera kvadratmeter av stadens fastighetsbestånd under tiden Lokalerna förvaltas av fastighetskontoret och är trots ytan bara en mindre del av stadens totala fastighetsförvaltning. Några av de byggnader som är aktuella just nu är Kulturhuset, stadens saluhallar, Oscarsteatern och Stadshuset, säger hon. Att hålla fastighetskontorets totala kvadratmeter i drift under ett år kostar 100 miljoner kronor. Genom effektiviseringen kommer kostnaderna för värme minska med 30 procent i de fastigheter som ingår i projektet. Totalt rör det sig om 14,5 GWh och 12 miljoner sparade kronor per år. Räknat i koldioxid blir det hela ton mindre. Enligt Sandra Holmström är det ovanligt att en kommun öronmärker pengar för just det här ändamålet. Det är kommunfullmäktige som tagit beslutet. Martin Arkad är ordförande i Stockholms Byggmästarförenings teknik- och miljöutskott och vd på Järntorget Bostad AB. Nyligen genomförde han två energiberäkningar, där olika värden matades in, för ett och samma hus. Resultaten blev helt olika. Det hänger på vilka data man använder och det är mycket man ska ta hänsyn till, som solinstrålning, täthet i väggen, köldbryggor, inomhustemperatur, ventilation och ytterligare minst 20 faktorer. För att bringa ordning så tittar Byggmästareföreningen, tillsammans med Stockholms stad, nu på hur man bör räkna när man jämför fastigheter. Kommer ni att fortsätta med detta? Absolut! Nu gör vi ju en väldigt stor satsning här som omfattar hälften av våra ytor, men vi kommer också exempelvis att tillsätta mer resurser för att kontinuerligt kunna arbeta med energioptimering i fastigheterna. Sedan har ju staden andra projekt. Micasa som ansvarar för Stockholms stads fastigheter med äldreboenden driver exempelvis ett ännu större energiprojekt med sina fastigheter. Där det handlar om investeringar på omkring 300 miljoner kronor! Lättare att jämföra fastigheter i framtiden Att en nybyggd fastighet är energisnål ses alltmer som en självklarhet. Men hur jämför man olika fastigheter och hur vet man att en byggnad är tillräckligt bra? Det handlar bland annat om att sätta standarder för exempelvis inomhustemperaturen. Vi strävar efter en rättvis konkurrenssituation mellan företagen, och blir det lättare att jämföra så blir det också lättare att se vilka som har de bästa lösningarna. Det ger anledning för alla att bli ännu bättre! Kunderna har också blivit allt mer medvetna och många ställer idag frågor om energiförbrukningen när de tittar på en ny bostad eller ett nytt kontor. Kunden förutsätter att bostaden är energisnål och bygger man inte energieffektivt blir det svårt att sälja sin fastighet, säger Martin Arkad. Foto: Anne Dillner / Bildarkivet.se Ikano Bostad gör Stockholm grönare Ikano Bostad är en relativt ung bygg- och fastighetsaktör. De senaste åren har företagets fastighetsinnehav växt kraftigt, och just nu har Ikano Bostad flera spännande bostadsprojekt på gång. Vi är ständigt nyfikna på att hitta nya vägar och vi skapar mervärden för våra kunder, samarbetspartners och oss själva genom att kombinera kunskap och entusiasm, säger vd Robert Jaaniste. I dag kan man inte bygga fastigheter utan att ha en gedigen miljöplan. Samtidigt är källsortering, miljöanpassade produkter och Robert Jaaniste, vd. material och grön el numera sådant som förväntas av alla och inget man längre kan skryta om. Det blir nästan tjatigt att nämna det som nästan alla gör. Vi kommunicerar inte ut vad vi ska göra. I stället kommunicerar vi vad vi gör. Det tycker jag är en viss skillnad, säger Robert Jaaniste. Exempelvis byggde Ikano Bostad under 2008, tillsammans med Familje bostäder, lågenergihus i Stureby. Idag håller Ikano Bostad på och mäter hur mycket husen faktiskt drar. IKANO BOSTAD Det är en helt annan sak att bygga något och nämna vad det teoretiskt kommer att innebära. Vi vill veta hur mycket husen drar eftersom vi tror att våra lågenergihus ute i Stureby är en bra plattform för hur man kan bygga lågenergihus nu och i framtiden. En annan viktig del i miljöarbetet är samarbetet med egain Sweden AB. Sedan 2008 har Ikano Bostad haft EGain forecasting installerat i sitt kvadratmeter stora fastighets bestånd i Hagsätra. Med facit i hand har denna väderprognosstyrning inneburit en årlig minskning med kg koldioxid utsläpp och en ökad boendekomfort som resultat. Under året har vi börjat förse ytterligare kvadratmeter bostäder i Rågsved och Snösätra med prognosstyrning. Ett bra och hållbart boende kräver sunt och gärna småländskt förnuft, säger Robert Jaaniste. Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger hyres- och bostadsrätter i Stockholmsoch Öresundsregionen. Ikano Bostad är en del av Ikano Fastigheter som är en långsiktig Fastighetsägare och projektutvecklare med affärssegmenten: Ikano Retail Centres, Ikano Kontor och Ikano Bostad. Ikano Fastigheter ingår i Ikano som ägs av familjen Kamprad. Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring, kapitalförvaltning och detaljhandel. FÖR INFORMATION OM PÅGÅENDE PROJEKT, BESÖK: IKANOBOSTAD.SE

VATTEN. Den gröna och blå staden. Inte bara vanligt. sid 4. sid 16. Vi har ett friskt och hälso samt dricks vatten i våra kranar

VATTEN. Den gröna och blå staden. Inte bara vanligt. sid 4. sid 16. Vi har ett friskt och hälso samt dricks vatten i våra kranar Hela denna Hela denna bilaga bilaga är en är annons en från Stockholms stad 1 EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2010 Den gröna och blå staden Inte bara vanligt VATTEN Vi har ett friskt och hälso samt dricks vatten

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan

Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan Äntligen jobb SID. 12 Uppåt i Järva SID. 22 Ungdomarnas Norrmalm SID. 24 2012 Vårt Stockholm HÄR SKA ALLA KUNNA VÄXA Finansborgarråd Sten Nordin. Sid 2 3 KONSTEN ATT VÄLJA SKOLA Föräldrarna Björn och Cecile

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

TYRESÖ. Här bygger vi vår framtid. 150år HURRA! VI ÄR SVERIGES POPULÄRASTE KOMMUN GRATIS SL-KORT BLEV SUCCÉ SID 16

TYRESÖ. Här bygger vi vår framtid. 150år HURRA! VI ÄR SVERIGES POPULÄRASTE KOMMUN GRATIS SL-KORT BLEV SUCCÉ SID 16 TYRESÖ En tidning om boende och byggande nära storstad, vildmark och skärgård. RENA NYBYGGAR- ANDAN SID 3 150år Tyresökonstnärer firar målarprinsen SID 8 Ta bussen till vildmarken SID 5 HURRA! VI ÄR SVERIGES

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET Antonia Ax:son Johnson: Förorten försvinner en modern småstad växer fram Sidan 4 Sven-Erik Pettersson: Att vara företagare här är att ha nära till resten av världen Sidan 19 NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. nr 1 2011. en tidning från regionplanekontoret

HÅLLBAR TILLVÄXT. nr 1 2011. en tidning från regionplanekontoret nr 1 2011 en tidning från regionplanekontoret HÅLLBAR TILLVÄXT HÅLLBART Hållbar utveckling handlar om möjligheten att leva ett gott liv. Både nu och i framtiden. sid 4 WASTED SPACE Bortglömda platser väcks

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer