I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan HÄR VÄXER STOCKHOLM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM."

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2010 Stad i hållbar förvandling HÄR VÄXER STOCKHOLM Alla de största stadsbyggnadsprojekten sidan14-15 Här växer det nya Stockholm fram sidan I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN sidan 4 PROMENERA MERA Stockholm ska vara fotgängarnas stad sidan 16 MEDBORGARNAS STAD Järva och Söderort formas med invånarnas önskemål i centrum sidan 18 SLK 904

2 2 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Långsiktiga planer för EN VÄXANDE STAD Europas miljöhuvudstad 2010 Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad ges av EU-kommissionen till den stad som visar vägen till ett miljövänligt stadsliv och kan påvisa konsekventa resultat när det gäller uppfyllda miljönormer, ett ständigt engagemang, ambitiösa åtgärder, miljöförbättringar och en hållbar utveckling. Städerna bedöms utifrån tio olika miljökriterier: klimatförändringar, lokala transporter, grönområden, luftkvalitet, buller, avfall, vatten, avlopp, hållbart utnyttjande av mark, biologisk mångfald och miljöstyrning. 35 städer ansökte om priserna för 2010 och Nästa års miljöhuvudstad blir Hamburg. Den här tidningen är den fjärde och sista bilagan Stockholms stad gör på temat Årets miljöhuvudstad. Tidningen är ett samarbete inom ramen för Stockholm Bygger en samarbetsorganisation som arbetar med att skapa en dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn samt med att kommunicera den pågående och framtida stadsutvecklingen inom Stockholms stad. Vi vill tillsammans berätta om hur Stockholm växer och utvecklas på ett hållbart sätt, vad det betyder för medborgarna att Stockholm fungerar som ett föredöme för andra städer världen över. Läs mer om Stockholm som Europas miljöhuvudstad på -makes you visible Projektledare: Anders Söderberg, Textansvarig: Mats Hellström Text: Henrik Örtenvik, Sofia Gerdmar, Patrik Wirén, Peggy Häggqvist, Mats Hellström Annonsförsäljning: Rickard Moritz, Anders Söderberg Grafisk form: Anna Hammarbäck Omslagsbild: August Åberg Repro: JMS Tryck: DNEX vxl Stockholm växer mer än någonsin. Enligt Statistiska centralbyrån kan vi om tio år vara fler invånare inom stadens gränser. Samtidigt ska Stockholm vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Det här ställer exceptionellt höga krav på stadens ledning och styrning, säger finansborgarråd Sten Nordin. En växande stad som vill ligga i absoluta framkanten inom miljöarbete behöver både konkreta och övergripande mål för framtiden. I Stockholm finns många exempel på det. År 2015 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat till tre ton per stockholmare och år. I Norra Djurgårdsstaden är målet ett och ett halvt ton och år 2030 ska stadsdelen dessutom vara helt fri från fossila bränslen. Utbyggnaden av spårvägar fortsätter med både en förlängning av Tvärbanan och fortsatt utbyggnad av Spårväg City. För varje ny bostad som byggs planteras ett nytt träd och staden fortsätter att energieffektivisera sina fastigheter. I miljonprogramområdena investerar man hela tio miljarder kronor i renovering och energieffektivisering. Med en befolkningsutveckling som pekar rakt uppåt är den allra största utmaningen att lyckas expandera samtidigt som miljöbelastningen minskar. På vägen möter jag cyklande stockholmare och bilister i moderna elbilar. Sten Nordin För att Stockholm ska växa hållbart kan vi inte expandera staden på samma sätt som man har gjort historiskt. Vi behöver därför bygga en tätare stad som använder stadsrummet effektivt. Men det får inte gå ut över våra gröna områden och därför kommer vi att behålla målsättningen att stockholmarna inte ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. Det gäller redan för 90 procent av invånarna, säger Sten Nordin. Stockholm har de senaste åren uppmärksammats internationellt för miljöarbetet genom utmärkelsen Årets miljöhuvudstad och stadsbyggnadsprojekt såsom Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Det kan staden dra stor nytta av menar Sten Nordin. Hammarby Sjöstad lockar årligen tusentals utländska besökare som kommer hit för att ta del av hur vi bygger en hållbar stad. Det gör det lättare för Stockholm att påverka andra länder och därmed göra en global insats för klimatet. Uppmärksamheten gör också att duktiga företag i Stockholm lättare får genomslag för sina miljösmarta lösningar och vår förhoppning är att detta kan bidra till att våra framstående miljöföretag kan växa. Hur ser ditt gröna Stockholm ut år 2030? Då köper jag närproducerade matvaror i butiken runt hörnet. Vill jag ta mig från Söder och vidare ner mot city så kan jag hoppa på en spårvagn på väg mot Norrmalmstorg. På vägen möter jag cyklande stockholmare och bilister i moderna elbilar. Och mellan Stockholms öar går nya kollektivtrafikvägar på vattnet. Dessutom har Stockholm återigen utsetts till Europas miljöhuvudstad eftersom de ambitioner som fanns 2010 har levt vidare och staden har nått nya höjder som en klimatsmart och miljövänlig stad. FOTO: PETER HOELSTAD EN BILAGA FRÅN: FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Stockholms stad, Byggmästareföreningen, Stockholms Byggnadsförening, Fastighetsägarna Petra Nieto tel Anneli Albertsson tel Thomas Björkman tel Tomas Ernhagen tel

3 DENNA SIDA ÄR EN FRÅN FABEGE MILJÖFRÅGOR ÄR ALLAS ANSVAR Att investera i miljö är en självklarhet för Fabege. Det kräver alla; våra kunder, våra aktieägare och våra medarbetare. Och alla tjänar på det i längden. Fastighetsbolaget Fabeges vd, Christian Hermelin, tvekar inte då han talar om bolagets miljöinvesteringar. Det finns det ingen anledning till heller. Fastighetsbranschen i stort är inte i den positionen att den kan slå sig för bröstet, anser han. Fastighetsbolagen står för nästan 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Och det är inte bara varumärket som kan få sig en törn då ett företag ignorerar miljön. Även kostnaden för energiförbrukningen riskerar att bli hög. Att målmedvetet satsa på miljö var således ett lätt beslut att ta, säger han. Vi måste alla ta vårt ansvar. Fabeges klimatarbete inleddes 2002 med att byta ut de gamla oljepannorna mot fjärrvärme och att inleda ett systematiskt arbete med energioptimering. Sedan dess har Fabege minskat energianvändningen med totalt cirka 30 procent. Sammantaget har vi minskat koldioxidutsläppen från nästan ton 2002 till ton Under 2010 har vi fortsatt att minska energianvändningen ytterligare. Kundernas miljöengagemang Kontorskunder blir allt mer miljömedvetna och kräver mer i form av energibesparingar och miljötänk i sina lokaler idag. Det är en viktig utveckling och en spännande utmaning när nya kunder kommer till oss med tuffa miljökrav. Miljöengagemang är lönsamt, säger Christian Hermelin, för alla. Miljöengagemanget är integrerat i Fabeges strategiska inriktning för hållbar stadsutveckling. Begreppet handlar om att skapa en bra mix av kontor, handel och bostäder, goda kommunikationer och levande omgivningar. Vi vill skapa moderna och inspirerande miljöer för våra kunder och deras medarbetare. Hela processen ska präglas av ett hållbarhets perspektiv med mycket höga miljöambitioner. Alla våra nya fastigheter ska byggas enligt principerna för EU:s energiklassning, GreenBuilding. Och flera av dem ska ha långt lägre energianvändning än vad GreenBuilding kräver, säger Christian Hermelin. Vi har minskat koldioxidutsläppen från koldioxid till ton ton Koldioxidutsläpp ton/år Minskningen av koldioxidutsläppen är ett resultat av systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och övergång till grön el. Som en följd av de senaste årens arbete har utvecklingen inom Fabege varit mycket positiv och koldioxidutsläppen har minskat från cirka ton till ton sedan Christian Hermelin, vd på fastighetsbolaget Fabege Foto: Peter Knutsson TÅGTRANSPORT GER MILJÖVÄNLIG BYGGPROCESS När Fabege bygger Vattenfalls nya huvudkontor i Arenastaden är det inte bara den färdiga fastigheten som ska uppfylla höga miljökrav. En väsentlig del av byggmaterialet transporteras med tåg, vilket gör byggprocessen extra miljövänlig. Foto: IBL Bygget av Vattenfalls nya huvudkontor pågår för fullt i Arenastaden. Den nya kontorsbyggnaden omfattar kvadratmeter, vilket innebär cirka flexibla arbetsplatser. Slutresultatet kommer att vara en modern och miljövänlig fastighet som kommer att vara miljömärkt med högsta betyg guld enligt klassningssystemet Miljölklassad Byggnad. Tack vare Arenastadens läge intill järnvägsnätet kan delar av materialet transporteras med tåg hela vägen från projektets leverantör av prefabricerad betong. Den sista sträckan går via ett befintligt industrispår ända fram till byggarbetsplatsen. Normalt sker transporter av byggmaterial med lastbil. Men för Vattenfalls nya huvudkontor transporteras en stor del av stommen med tåg. Varje godståg ersätter upp till 36 lastbilstransporter, säger Christian Hermelin. Så totalt sett blir det väldigt många lastbilar vi ersätter på sträckan mellan Piteå och Solna. Eftersom tågtransporterna minskar antalet lastbilar i Arenastaden har det dessutom en positiv inverkan på det totala logistikflödet i Solnas nya stadsdel. Det går knappast att hitta ett miljövänligare transportsätt än tåg. Hela Vattenfall-projektet är en förebild för miljövänligt byggande vad gäller såväl produktionsprocessen som den färdiga fastigheten, säger Christian Hermelin.

4 4 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad SOMMAREN 2012 KAN DU UPPLEVA ANNEDAL Under elva dagar i augusti 2012 arrangerar Stockholms Byggmästarförening bostadsutställningen 2012 NYA HEM i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och byggherrarna i Annedal. Under utställningen visas det nybyggda området Annedal genom visningslägenheter, som ska ge besökarna en förnimmelse om en verklig bostadsmiljö, visa prov på smakfulla inredningar, god design och spegla en fi ktiv familj eller person som kunde tänkas bo i lägenheten. Seminarier, kompletterande delutställningar och andra aktiviteter kommer att arrangeras i Annedal och i närområdet. I Annedal fi nns ett flertal parker, bland annat Marabouparken, som utsetts till Sverigs vackraste. I april 2009 gick startskottet för det nya bostadsområdet Annedal vid stadsgränsen mellan Stockholm och Sundbyberg. Det som tidigare var ett industriområde blir nu ett grönskande bostadsområde väl anpassat för barn i alla åldrar. ILLUSTRATION: LANDSKAPSLAGET SAGOLIKA ANNEDAL för barn i alla åldrar PARKLIV OCH AKTIVITETER FÖR ALLA När Annedal planerades lades särskilt fokus vid att skapa parker och bevara naturområden. I området Mariehäll har invånarna saknat en park, men i Annedal planeras fl era parker med olika förutsättningar och innehåll. Mitt i området ligger Annedalsparken som ger möjlighet till många aktiviteter. En stor öppen gräsyta inbjuder till picknick och i aktivitetsparken fi nns möjlighet till bollsporter, friidrott, äldremotion med träningsredskap utformade för äldre samt en plaskdamm. I den norra vilda delen av parken fi nns en trädbevuxen kulle med ekbacke, liljekonvaljer och ett hemlighetsfullt konstverk. Under 80-talet började Stockholms stad köpa mark i området. Gammal bebyggelse revs och tanken var att Annedal skulle bli ett område med i första hand kontorslokaler. Några konjunktursvängningar senare föddes idén om ett levande bostadsområde med flera grönområden som kunde locka till sig barnfamiljer. De senaste åren har en plan arbetats fram och nu har byggandet pågått i över ett år. Den första byggetappen beräknas pågå till sommaren 2013 och omfattar 700 hyresoch bostadsrätter. Första inflyttning är planerad till februari 2011 och det är Svenska Bostäder som inviger 127 energisnåla hyresrätter, där två hus med totalt 32 lägenheter är så kallade passivhus*. TRAFIKEN MINIMERAS Stockholms stad har gjort en barnkonsekvensanalys för området där man analyserat barns behov och rörelsemönster. Analysen bekräftade att den strukturplan som fanns för området är bra för barn. Det handlar till exempel om trafikåtgärder som att minimera transporter in och ut från området och att vissa gator är utformade efter fotgängarnas villkor. Dessutom utformar vi parker och grönområden efter vad barn och ungdomar önskar sig, säger projektledaren Anna Haraldsson på Stockholms stads exploateringskontor. Analysen har dessutom visat att området är bra för äldre och människor med funktionshinder. Eller kort och gott: det som är bra för barn är bra för alla! SKOLA MITT I BYN I området Mariehäll finns sedan tidigare ett behov av förskolor och skolor. När hela bostadsområdet står klart 2016 ska det finnas tillräckligt med underlag för flera förskolor och en skola i området, de flesta i direkt anslutning till en park. Tanken är att skolan ska vara mitt i byn och att barn och ungdomar inte ska behöva korsa stora vägar för att ta sig dit. Boende i området blir granne med Marabouparken som under 2010 utsågs till Sveriges vackraste park. Annedal ligger dessutom alldeles i närheten av koloniträdgårdar, gångstråk vid Bällstaån och Lönnebergaparken där man kan åka pulka och hoppa längdhopp, säger Anna Haraldsson. I Annedal finns också närhet till ett stort utbud av resealternativ med tvärbana, tunnelbana, buss, regionaltåg, snabba bilvägar och flygplats alldeles i närheten. 21 byggherrar är involverade i Annedal vilket ger en mängd olika arkitektoniska uttryck. Husen byggs som punkthus, kvartershus, lamellhus och småhus. År 2015 kommer här stå allt från 16-våningshus till radhus. Läs mer på sid 14. För mer information: PASSIVHUS * Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus och flerbostadshus. Att återanvända värmeenergi från de som rör sig i huset och från elektriska apparater är en viktig del i tekniken. En av riktlinjerna är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kwh/m2/år KÄLLA: WIKIPEDIA.ORG Längs med ån anläggs ett helt nytt promenadstråk i Åparken. Det fi nns planer på att förlänga strandpromenaden längs med Bällstaviken in mot de centrala delarna av Stockholm. Lönnebergaparken skyddas från Ulvsundavägen av en bullervall som kröns med träd i grupper samt ett konstverk. I den del av parken som vetter mot bostadsområdet kommer det att fi nnas en pulkabacke, idrottslek, en teater, plats för bollspel med mera. Några minuters gångväg bort på andra sidan Bällstaån fi nns Marabouparken som, förutom avkoppling i gröngräset och bad för de minsta, även erbjuder intressanta konstutställningar i den nya konsthallen som byggs under parken.

5 Albano en växande kunskapsmiljö åt en växande befolkning På gränsen mellan city och världens första nationalstadspark, alldeles i skärningspunkten mellan Stockholms tre största universitet, ligger Albano. I dag är området en oansenlig grusplan mellan banvallen och motorleden men här sker en unik förvandling till en ena stående kunskapsmiljö. ETT NAV INOM KUNSKAPSSTADEN Albanoområdet i Nationalstadsparken är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Det som i dag bara är en ödslig industritomt, kommer inom några år bli ett universi tetsområde för studenter och forskare. Området blir ett strategiskt viktigt nav inom Vetenskapsstaden som knyter samman Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. LEVANDE CAMPUS MED STUDENT- OCH GÄSTFORSKARBOSTÄDER Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med olika typer av utbildnings- och forskningslokaler men ska även innefatta bostäder för studenter och gästforskare. En mångfald av verksamheter och service bidrar till att skapa ett levande och trivsamt område med goda förutsättningar för rekreation i den omgivande Nationalstadsparken. EKOLOGISKT BYGGANDE Att bygga i Nationalstadsparken är känsligt. Därför kommer Akademiska Hus förutom att skapa en attraktiv campusmiljö, även göra Albano till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Albano ska bli ett unikt fullskaleprojekt där forskning inom hållbar stadsutveckling integreras i byggplanerna. Projektet tar hänsyn till landskapets historia, markanvändning och ekologi. Den biologiska mångfalden, det mänskliga välbefinnandet och det kontinuerliga lärandet främjas. Ekologiska spridningsvägar förstärks och nyskapas och byggnader och tomter utformas så att de samverkar med landskapet. REGIONEN MÅSTE FÅ VÄXA Den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen är i hög grad beroende av den forskning och utveckling som bedrivs här. Ett starkt näringsliv tillsammans med forskning och utbildning i världsklass gör Stockholmsregionen till en av de mest kunskapsintensiva och innovativa i världen. Universiteten i regionen måste därför ges möjlighet att expandera och utvecklas ytterligare. Det är av allra största vikt att regionen fortsätter att prioritera forsknings- och utvecklingsfrågorna. Vi är Sveriges största hyresvärd för universitet och högskolor och finns på 29 orter runt om i landet. Över personer forskar, studerar och arbetar i våra lokaler varje dag.

6 6 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII STOCKHOLM INSPIRERAR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Madeleine Sjöstedt (FP) Stockholm kommer att vara en stad som är cykelvänlig med välskötta cykelbanor året runt. Den nya Slussen karaktäriseras av spårbunden trafi k, grönsaksmarknad och promenadallé. Stan är gångvänlig med väl utbyggd spårtrafi k också till de nya stadsdelarna. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden är färdig och staden har lagt en stor vikt vid energieffektivisering. Joakim Larsson (M) År 2030 är miljonprogrammen sedan några år tillbaka helt nyrenoverade, med stadsdelar som attraherar hyresgäster från hela Sverige, och som miljöexperter lovordar för deras energieffektivitet. Spetsklasserna i matematik och språk gör att elever kommer från andra kommuner för att lära sig, och de som en gång fl yttade dit vårdar sina attraktiva kontrakt ömt, och njuter av att bo nära grönområden, arbetsplatser och en mix av samhällskulturer. BUILDING SUSTAINABILITY STOCKHOLM 2010 Ekostaden Caofeidian var ett av fl era spännande inslag under konferensen Building Sustainability Stockholm som ägde rum i Folkets hus i Stockholm i oktober. Drygt 350 delegater från hela världen träffades under två dagar för att utbyta kunskap om hållbart byggande och berätta om goda exempel i Stockholm. Arrangörer var BFAB, Stockholms stad, Exportrådet, Byggmästareföreningen och Symbiocity. KINA LÄR AV SVERIGE OCH STOCKHOLM ILLUSTARION: VISUALISERING SWECO Tänk dig hela Stockholm som ett enda stort, miljövänligt nybygge för människor att bo och arbeta i! En helt ny ekostad, Caofeidian, ska byggas cirka 25 mil öster om Beijing i den kinesiska regionen Tangshan. Här kommer det att bo drygt en miljon människor. Det svenska konsultföretaget Sweco har haft en viktig roll i planerings- och projekteringsarbetet av den första delen av staden, men även arkitekter från USA, Storbritannien, Holland och Kina har anlitats för det gigantiska projektet. Med den kraftigt ökande inflyttningen till storstäderna i Kina har klimat- och miljöproblemen blivit ett allt mer växande dilemma. Men i Caofeidian ska allt bli grönt. Här kommer elbussar och spårbunden trafik att dominera och staden förses med både gång- och cykelvägar. På energisidan ska det bli såväl fjärrvärme som fjärrkyla, sol- och vindenergi. Avsikten är att staden ska vara klimatneutral, där upp till 95 procent av energianvändningen ska komma från förnybart bränsle. När chefen för den nya ekostaden, Lin Peng, var i Stockholm i höstas, berättade han att Hammarby Sjöstad har varit en viktig förebild i planeringen av den nya staden. Studiebesök har också gjorts till Malmö som är en vänort till Caofeidian. KLIMATNEUTRAL BYGGNAD I den framväxande staden ska man ha ett så kallat Sustainability Centre för hållbar utveckling. Det blir en plats där stadens tillkomst visas upp på en kvadratmeter stor yta. Även detta projekteras av Sweco. Byggnaden blir klimatneutral och självförsörjande med förnybar energi. Från Sverige kommer också den svenska paviljongen från världsutställningen i Shanghai Paviljongen ska monteras ner i Shanghai, transporteras och återuppföras i Caofeidian. Den kommer bland annat innehålla ett kinesiskt-svensk innovationscentrum samt fungera som utbildnings- och utställningslokal. Stadens totala storlek beräknas bli cirka 74 kvadratkilometer (Stockholm är 209 kvadratkilometer). I ett första skede arbetar man med 12 kvadratkilometer där bland annat de 500 första bostäderna, som byggs för unga människor, ska uppföras. Även it och design präglar den nya ekostaden som inte kommer att sakna något av det en modern och miljövänlig stad har att erbjuda, såsom gröna rekreationsområden, strandpromenader och marina, arbetsplatser, skolor, konferens- och utställningscenter, femstjärniga hotell och mycket mer. Ett av Sveriges största stenarbeten Sh bygg arbetar i huvudsak med entreprenadverksamhet inom renovering, om- och tillbyggnad av infrastruktur och hus samt avancerade stenarbeten. Vi har drygt 300 anställda i Uppsala och Stockholm, och omsätter cirka 700 miljoner kronor.

7 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 7 Sedan 1927 har vi byggt över bostäder i Stockholmsområdet. Du känner kanske igen våra klassiska trädgårdsstäder som finns i Enskede, Nockeby och Södra Ängby. För oss är boendekvalitet en viktig fråga. Vi fokuserar på arkitektur, inredning och design när vi skapar våra bostäder. Platsen vi bygger på är omsorgsfullt utvald och husen är ritade för att passa omgivningen. Att låta våra kunder vara en del i skapandet av sin nya bostad ser vi som självklart. Det ger ett personligt hem med kvalitet över tiden för den som ska bo där.

8 8 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII FRAMTIDENS BOENDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Ulla Hamilton (M) 2030 är en stor del av staden fossilbränslefri. Elbilar har slagit igenom på bred front och många hus producerar sin egen energi och säljer överskottet till nätet. Miljonprogrammen i stadens fastighetsbestånd har renoverats och energibehovet i dessa byggnader har halverats. Per Bolund (MP) I Stockholm ska det vara lätt att leva klimatsmart. De fossila bränslena har ersatts av biogas, solenergi och småskalig vindkraft. Fastigheterna är energieffektiviserade, fl er reser med cykel och kollektivtrafi k och nya jobb skapas inom miljöteknik. Anna König Jerlmyr (M) I ett grönt och friskt Stockholm känner allt fl er att staden ger chanser till hälsa och välmående. I framtidens Stockholm sjunker ohälsotalen, fl er känner sig sedda, och har ett givande arbete att gå till. Smartare planlösningar, bättre utnyttjande av materialet, den modernaste energitekniken. Det går inte att kompromissa om man ska överträffa de energikrav som finns på bostäderna i Stockholms mest omtalade stadsbyggnadsprojekt. HÖGA KRAV ligger i allas intresse Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt någonsin och har uppmärksammats världen över, inte minst för de höga kraven på energismarta lösningar. Stockholms stad har ställt tuffa krav på att fastigheterna inte får dra mer än 55 kwh per kvadratmeter och år, hälften jämfört med gällande byggnormer. Drygt 100 av lägenheterna ska byggas av Wallenstam som i sin tur satt en egen gräns på 30 kwh. För att nå dit är det nödvändigt att inte stirra blint på bara några enstaka lösningar. Det menar Johan Norgren, projektledare för Wallenstams projekt i Norra Djurgårdsstaden. Man måste ta hänsyn till oerhört många frågor redan i planeringsstadiet. Det handlar om isolering, materialval, ventilation, varmvattensystem och mycket annat. De som flyttar in blir själva involverade i sin klimatpåverkan. Det är exempelvis möjligt att följa sin egen energiförbrukning direkt via datorn eller mobiltelefonen. Det är bra om vi kan ge dem som bor här möjlighet att själva bestämma sin miljöpåverkan och se kopplingen mellan förbrukning, ekonomi och miljö. Därför har vi individuell mätning av varmvattenanvändningen, som står för en stor del av energianvändningen i en lägenhet. För att många ska bry sig måste det vara lätt att påverka och förstå. TIDIGT SAMARBETE NYCKELN Lägenheterna har en smart planlösning som gör att mindre yta krävs. Det gör att energibehovet minskar. Men det finns fler fördelar förutom de rena driftskostnaderna. När staden kan förtätas minskar behovet av att använda bilen för ännu fler människor. Det som gjort det möjligt att nå så bra resultat i just Norra Djurgårdsstaden är enlig Johan Norgren det tidiga samarbetet med Stockholms stad. När vi som byggherre är med från början har vi större möjlighet att påverka och då blir det möjligt att utforma stadsplaner där det finns utrymme för den design som energieffektiva byggnader kräver. Jag är helt övertygad om att det här arbetssättet kommer att bli vanligare. ÖKAR VÄRDET Att staden ställer konkreta krav är också viktigt. Det är likadant här som i bilindustrin. Så fort man ställer krav så tvingar man fram nya lösningar. Varför är det här så viktigt för er? Alla är ansvariga för vår miljö. För oss som jobbar med stadsutveckling och fastigheter som ska vara hållbara i uppemot hundra år är det extra viktigt att vi gör allt vi kan idag för att minimera energiförbrukningen även i framtiden. Det gör ju också fastigheterna mer värda. Vilka förbättringar kommer att ske härnäst? Målet är att fastigheterna inom några år ska producera mer energi än de förbrukar, genom egen tillverkning av el via solceller exempelvis. Fortfarande finns det stora möjligheter att nyttja materialet effektivare, minska transporterna och utveckla produktionsprocessen. Målet är att fastigheterna inom några år ska producera mer energi än de förbrukar. Johan Norgren Kraven på fastigheterna i Norra Djurgårdsstaden är exceptionellt höga jämfört med de vanliga normerna för energianvändning. Det har gett byggbolagen en extra morot att bli ännu bättre.

9 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Regina Kevius (M) Mitt gröna Stockholm är en tät stad där människor mår bra och har nära till grönområden. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, med innovativa tekniska lösningar, är nyligen färdigbyggd och är ett internationellt framgångsexempel på klimatsmart stadsbyggande. Elbilar har slagit igenom på bred front och många hus producerar sin egen energi. Ulla Hamilton ILLUSTRATION: MAGNUS PEDERSEN Stora investeringar i effektivare energisystem Stockholms stad är en av Sveriges största förvaltare av fastigheter. Under de närmsta åren kommer man att energieffektivisera flera hundra tusen kvadratmeter i lokaler runt om i staden. Sandra Holmström på fastighetskontoret är ansvarig för ett av stadens stora energibesparingsprojekt. Vi satsar över 200 miljoner på att energieffektivisera kvadratmeter av stadens fastighetsbestånd under tiden Lokalerna förvaltas av fastighetskontoret och är trots ytan bara en mindre del av stadens totala fastighetsförvaltning. Några av de byggnader som är aktuella just nu är Kulturhuset, stadens saluhallar, Oscarsteatern och Stadshuset, säger hon. Att hålla fastighetskontorets totala kvadratmeter i drift under ett år kostar 100 miljoner kronor. Genom effektiviseringen kommer kostnaderna för värme minska med 30 procent i de fastigheter som ingår i projektet. Totalt rör det sig om 14,5 GWh och 12 miljoner sparade kronor per år. Räknat i koldioxid blir det hela ton mindre. Enligt Sandra Holmström är det ovanligt att en kommun öronmärker pengar för just det här ändamålet. Det är kommunfullmäktige som tagit beslutet. Martin Arkad är ordförande i Stockholms Byggmästarförenings teknik- och miljöutskott och vd på Järntorget Bostad AB. Nyligen genomförde han två energiberäkningar, där olika värden matades in, för ett och samma hus. Resultaten blev helt olika. Det hänger på vilka data man använder och det är mycket man ska ta hänsyn till, som solinstrålning, täthet i väggen, köldbryggor, inomhustemperatur, ventilation och ytterligare minst 20 faktorer. För att bringa ordning så tittar Byggmästareföreningen, tillsammans med Stockholms stad, nu på hur man bör räkna när man jämför fastigheter. Kommer ni att fortsätta med detta? Absolut! Nu gör vi ju en väldigt stor satsning här som omfattar hälften av våra ytor, men vi kommer också exempelvis att tillsätta mer resurser för att kontinuerligt kunna arbeta med energioptimering i fastigheterna. Sedan har ju staden andra projekt. Micasa som ansvarar för Stockholms stads fastigheter med äldreboenden driver exempelvis ett ännu större energiprojekt med sina fastigheter. Där det handlar om investeringar på omkring 300 miljoner kronor! Lättare att jämföra fastigheter i framtiden Att en nybyggd fastighet är energisnål ses alltmer som en självklarhet. Men hur jämför man olika fastigheter och hur vet man att en byggnad är tillräckligt bra? Det handlar bland annat om att sätta standarder för exempelvis inomhustemperaturen. Vi strävar efter en rättvis konkurrenssituation mellan företagen, och blir det lättare att jämföra så blir det också lättare att se vilka som har de bästa lösningarna. Det ger anledning för alla att bli ännu bättre! Kunderna har också blivit allt mer medvetna och många ställer idag frågor om energiförbrukningen när de tittar på en ny bostad eller ett nytt kontor. Kunden förutsätter att bostaden är energisnål och bygger man inte energieffektivt blir det svårt att sälja sin fastighet, säger Martin Arkad. Foto: Anne Dillner / Bildarkivet.se Ikano Bostad gör Stockholm grönare Ikano Bostad är en relativt ung bygg- och fastighetsaktör. De senaste åren har företagets fastighetsinnehav växt kraftigt, och just nu har Ikano Bostad flera spännande bostadsprojekt på gång. Vi är ständigt nyfikna på att hitta nya vägar och vi skapar mervärden för våra kunder, samarbetspartners och oss själva genom att kombinera kunskap och entusiasm, säger vd Robert Jaaniste. I dag kan man inte bygga fastigheter utan att ha en gedigen miljöplan. Samtidigt är källsortering, miljöanpassade produkter och Robert Jaaniste, vd. material och grön el numera sådant som förväntas av alla och inget man längre kan skryta om. Det blir nästan tjatigt att nämna det som nästan alla gör. Vi kommunicerar inte ut vad vi ska göra. I stället kommunicerar vi vad vi gör. Det tycker jag är en viss skillnad, säger Robert Jaaniste. Exempelvis byggde Ikano Bostad under 2008, tillsammans med Familje bostäder, lågenergihus i Stureby. Idag håller Ikano Bostad på och mäter hur mycket husen faktiskt drar. IKANO BOSTAD Det är en helt annan sak att bygga något och nämna vad det teoretiskt kommer att innebära. Vi vill veta hur mycket husen drar eftersom vi tror att våra lågenergihus ute i Stureby är en bra plattform för hur man kan bygga lågenergihus nu och i framtiden. En annan viktig del i miljöarbetet är samarbetet med egain Sweden AB. Sedan 2008 har Ikano Bostad haft EGain forecasting installerat i sitt kvadratmeter stora fastighets bestånd i Hagsätra. Med facit i hand har denna väderprognosstyrning inneburit en årlig minskning med kg koldioxid utsläpp och en ökad boendekomfort som resultat. Under året har vi börjat förse ytterligare kvadratmeter bostäder i Rågsved och Snösätra med prognosstyrning. Ett bra och hållbart boende kräver sunt och gärna småländskt förnuft, säger Robert Jaaniste. Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger hyres- och bostadsrätter i Stockholmsoch Öresundsregionen. Ikano Bostad är en del av Ikano Fastigheter som är en långsiktig Fastighetsägare och projektutvecklare med affärssegmenten: Ikano Retail Centres, Ikano Kontor och Ikano Bostad. Ikano Fastigheter ingår i Ikano som ägs av familjen Kamprad. Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring, kapitalförvaltning och detaljhandel. FÖR INFORMATION OM PÅGÅENDE PROJEKT, BESÖK: IKANOBOSTAD.SE

10 10 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII STADSPLANERING IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Per Ankersjö (C) 2030 har vi byggt staden tätare vi har fått fl er bostäder i city och byggt ut innerstaden så att fl er kan åka kollektivt, cykla eller gå till jobbet. Samtidigt har vi fredat parker och grönområden. Stockholm är bäst i världen på miljöprofi lerat byggande. Ann-Margarethe Livh (V) Stockholm är en helt fossilfri stad där alla reser med en väl utbyggd kollektivtrafi k och bor i energisnåla bostäder uppvärmda av förnybara bränslen. Bostadsområdena är bullerfria och har närhet till grönska. Stadens sjöar är rena och vi har sexton naturreservat. Carin Jämtin (S) 2030 är Stockholm fossilbränslefritt. Både kollektivtrafi ken och cykelbanenätet är utbyggt. Vi har blivit fl er stockholmare, men vi har lyckats värna gröna kilar och inrättat både nya naturreservat och parker. 50-TALSTREND blir modern när invånarna själva får bestämma Foto: Per Hanstorp / Bildarkivet.se Visste du att Stockholms stad... ABC gjorde Vällingby känt och var i 50-talets industrisamhälle en modern idé för stadsplanering. Nu uppgraderas de ursprungliga idéerna för Arbete, Boende och Centrum. För miljöns och livskvalitetens skull finns det skäl att bo, arbeta och kunna utföra de vardagliga sysslorna inom ett och samma område, ABC 2.0. har 100 % bredbandstäckning? under 2011 kommer att plantera ett träd per nybyggd bostad. Det beräkknas bli bostäder och alltså lika många träd. har en e-tjänst för ansökan om tillstånd för borrhål för bergvärmepump. Tanken med Stockholms stads e-tjänster är att det ska vara enkelt att vara stockholmare. Det gäller inte minst när det rör sig om investeringar i teknik som är fördelaktig ur ett miljöperspektiv. E-tjänsterna nås direkt på I samband med att Vattenfall avvecklar sin verksamhet i Råcksta nära Vällingby i västra Stockholm har ett förslag på ny bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och butiker presenterats. Det var viktigt att man vid Vattenfalls flytt inte gick miste om A:et i ABC-staden Råcksta, eftersom den är av riksintresse. Det är inte bara kostnadseffektivt att bevara det stora kontorskomplexet, man tar samtidigt vara på ett kulturarv, säger Maria Pettersson, planarkitekt för projektet. JOBB OCH BOENDE PÅ SAMMA PLATS Utvecklingen av Vällingby Parkstad, som är arbetsnamn för stadsdelen kring Vattenfallsbyggnaden, utgår från ett ekologiskt tänkande. Man kommer också ha stort fokus på miljö, och man har som mål att alla byggnader ska bli certifierade genom miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Genom att använda de befintliga byggnaderna på ett nytt sätt sparas både resurser och energi. Ombildningen innebär dessutom att det redan finns utrymme för hälften av de kontor, bostäder och serviceinrättningar som planeras. Vällingby Parkstad har även ett bra läge när det gäller kollektivtrafik. Det finns en T-banestationen i stadsdelen. För dem som bor och arbetar i Vällingby Parkstad finns möjlighet att hyra eller köpa en råyta ett antal kvadratmeter och själv utveckla sina idéer för Arbete, Boende och Centrum. För mig som planarkitekt har detta projekt innehållit två nya delar. Dels möjligheten att kunna erbjuda en råyta i valfri storlek, och dels en annorlunda syn på markanvändningen. Tidigare har man lagt kontor och affärer på bottenplan, och bostäder på våningarna ovanför. Men här kan man välja att bo på bottenplan eller kanske ha ett kontor på fjärde våningen. Eller varför inte ha kontoret i anslutning till en övernattningslägenhet, säger Maria Pettersson som välkomnar alla som är intresserade att komma med egna idéer och tankar. Det kan gälla allt från serviceutbud till lekplatsens utformning, och den konstnärliga utsmyckningen. Vällingby Parkstad ska vara invånarnas egna stadsdel inifrån och ut. Gröna byggnader på nyårsnatten Under sista natten av Stockholms år som Europas miljöhuvudstad markerar vi utmärkelsen och att arbetet fortsätter för att Stockholm alltid ska betraktas som en miljöhuvudstad genom att ett antal kända byggnader och platser belyses grönt. Det är ett antal fastighetsägare och andra samarbetsparter som gemensamt manifesterar det gröna Stockholm och några av de fastigheter som lyser grönt på nyårsnatten är Ericsson Globe Arena, Wennergren center, Hötorgsskraporna och delar av Slussen. ABC- STÄDER ABC-stad (Arbete, Bostad, Centrum) är ett begrepp inom stadsplanering. Det innebär att människor ska kunna bo, arbeta och ha tillgång till viktiga sociala och kulturella inrättningar inom korta avstånd. Konceptet fi ck stort genomslag i Sverige på 1950-talet då obebyggd mark utanför stadskärnan blev bebyggd efter noggrann planering. Utomlands används begreppet satellitstad. KÄLLA: WIKIPEDIA.ORG

11 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 11 VÄRLDENS GRÖNASTE I VARJE NYBYGGD HYRESRÄTT, i varje liten byggsten och från golv till tak, finns en grön tanke. En omtanke och ett förhållningssätt om att skapa ett grönare Stockholm. På Familjebostäder sträcker vi oss längre än vad gällande lag kräver. Vår energiförbrukning ska vara 30 procent lägre än Boverkets norm, vilket också ställer höga krav på våra byggentreprenörer. Redan förra året byggde vi Stockholms stads första lågenergihus med energismarta lösningar som halverade energiförbrukningen i jämförelse med gällande byggnorm. Med vårt miljöprestandaindex sätter vi miljöbetyg på varje byggprojekt; från byggvaror till energiförbrukning och avfallshantering. Sedan fortsätter vi att förbättra detta index i varje nytt hus vi bygger. Så bidrar Familjebostäder till världens grönaste stad. Läs mer om vårt miljöarbete: Det kan aldrig bli för mycket Stockholm. Vi fortsätter att bygga nya hyresrätter över hela stan. Och inte nog med det! Under de närmaste åren kommer vi dessutom att satsa stort på att göra våra befintliga områden finare, tryggare och trevligare. Läs mer om oss och våra planer på svenskabostader.se Med TellHus kan du sänka koldioxidutsläppen med mer än 50% Mindre el Inbyggda enkla tekniska lösningar underlättar för hyresgäster att leva klimatklokt. Till exempel i bostäder: komfortvärme i badrumsgolv som värms upp via fjärrvärme och inte med el. Automatisk avstängning av huvuddelen av standbyfunktioner, eleffektiva vitvaror av högsta klass, tvätt- och diskmaskin värms upp via fjärrvärme istället för el, en kanal på TV:n som visar hur mycket el och varmvatten som förbrukas, både i kwh och kr. Byggande När vi lämnar över ett TellHus har vi haft fokus på miljön från första spadtaget. Vi har använt oss av grön el, anslutit oss till miljövänlig fjärrvärme för att värma upp både byggbodar och byggnaden under produktionstiden. Alla transporter till och från bygget har skett med miljöklassade fordon. TellHus är Veidekkes klimatkloka koncept som lätt kan appliceras på all nybyggnation och ombyggnad av bostäder samt kontor i landet. Uppvärmning Alla TellHus är anslutna till miljövänlig fjärrvärme eller motsvarande där huvuddelen av bränslet kommer från förnybara energikällor. Optimal isolering med effektiv värmeåtervinning och energieffektiva fönster minskar på värmebehovet och ökar komforten. Individuell mätning av varmvatten minskar också förbrukningen för bostäder. Är du redo för ett klimatklokt beslut? Läs mer på eller kontakta Johnny Kellner på , om du vill boka tid för ytterligare information om TellHus. Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap och medarbetarinvolvering har vi befäst vår plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Veidekke startade 1936 och är idag Skandinaviens fjärde största byggföretag. Vår affärsidé är enkel men förbluffande unik. Vi bygger vackra, genomtänkta och funktionella hem till ett attraktivt pris. Nu fortsätter vi att satsa på bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv.

12 12 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII HÅLLBART BOENDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Roger Mogert (S) Mitt Stockholm 2030 är en grön stad där vi mött klimatutmaningarna och löst trafi kinfarkterna. Det är ett Stockholm som är hållbart, inte bara ekologiskt, utan också socialt och ekonomiskt. Det är en stad för alla. Lotta Edholm (FP) Om tjugo år har alla bostäder avfallskvarnar. Matavfallet används för att driva de bilar och bussar som ännu inte går på el. Staden är tät och gemytlig med en blandning av bostäder, kontor och lokaler. Överallt fi nns cykelbanor som underlättar framkomligheten. Ewa Samuelsson (KD) Energieffektiviseringen av Stockholms stads fastigheter ska fortsätta. Jag vill också slå ett slag för det personliga ansvaret. Släng inte glasspapper och fi mpar på gatan. Då blir Stockholm en ännu renare och trevligare stad. Lägenheten vid Liljeholmskajen ger Sebastian och Nadja Petersen möjlighet att bo lite större. Men de kan fortfarande känna stadens puls. Familjen Petersen består av Sebastian, 32 år, ekonom, Nadja, 32 år, sjukgymnast, och Elias, 2 år. Både Sebastian och Nadja har en bakgrund som tävlande inom friidrott. I dag är ingen av dem längre aktiva inom idrotten men båda gillar fortfarande att träna. ÅRSTADAL ytterstad med innerstadskänsla FOTO: HANNES SÖDERLUND Nadja och Sebastian Petersen, som då var innerstadsbor, skulle bli föräldrar och sökte ett större boende. På önskelistan fanns vacker natur, lägre kvadratmeterpris och närhet till stadens utbud. Lösningen blev en nybyggd trea vid Liljeholmskajen i Årstadal. Här har vi det utrymme vi behöver och vi är inne i staden på nolltid, konstaterar paret. I en hållbar stad är närheten till rekreation, service och kollektivtrafik påtaglig och behovet av bilresor små. Liljeholmen är ett av de goda exempel på områden som de senaste åren vuxit kraftigt i Stockholm, och lockat till sig nya invånare som ogärna kompromissar med vare sig närheten till staden eller till naturen. Familjen Petersens lägenhet finns på fjärde våningen i den nya stadsdelen och har både sjöläge och utsikt över Södermalm. På gatuplan finns en delikatessaffär och en lunchrestaurang som bidrar till känslan av att man befinner sig mitt i Stockholm. Men samtidigt finns här gott om utrymme för rekreation. När man har barn är det skönt att inte bo mitt i staden, där det är stressigt med all trafik och alla människor. Här är det betydligt lugnare, som ett mellanting mellan stad och förort, säger Nadja. Sebastian, som är uppvuxen både i innerstaden och i en förort längre från city, gillar att han fortfarande kan känna pulsen av staden. Det tilltalar mig, jag är verkligen en stadsmänniska, konstaterar han medan 2-årige sonen Elias leker glatt i sitt rum. TRYGGT ATT KÄNNA IGEN VARANDRA Även om de är utpräglade citymänniskor uppskattar paret närheten till naturen och joggar gärna i de motionsspår som finns, inte minst runt Årstaviken. Nadja medger visserligen att det blivit mindre motion sedan hon blev mamma. Men särskilt under föräldraledigheten blev det en del promenader med barnvagnen och då var det skönt med närheten till skogen, konstaterar hon. Har ni lärt känna mycket folk i området? Ja, här finns många småbarnsfamiljer i samma situation och ålder. Folk är väldigt sociala och att man känner igen varandra skapar trygghet, säger Sebastian. PENDELTÅG I STÄLLET FÖR BIL Han arbetar i Råcksta och hon i Huddinge, vilket innebär att de båda är beroende av väl fungerande kommunikationer. Från Liljeholmen går både bussar, t-bana och tvärbana till Elias stora glädje. Han är jätteintresserad av tåg, så det här är en perfekt plats för honom, skrattar Nadja medan sonen ritar stora tåg på ett vitt papper. Närheten till kommunikationerna i området är unikt och med Södermalm på promenadavstånd är det lätt att förstå att familjen klarat sig bra utan egen bil. Vi delar bil med mina föräldrar och det fungerar alldeles utmärkt, säger Sebastian och tillägger att de påverkats av miljöaspekten och att han tycker det är skönt att slippa vara bilberoende. Paret planerar att skaffa egen bil, men snarare för fritidsaktiviteter än för vardagsresorna, och ambitionen är att inte använda bilen så mycket även framöver. För mig går det snabbare att åka pendeltåg, så det finns helt enkelt ingen anledning att ta bilen till jobbet, konstaterar Nadja.

13 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 13 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tomas Rudin (S) Vi ska ha ett strandskydd som garanterar rekreation och naturupplevelser. Jag vill anlägga parker runt de fi naste sjöarna vi har. Överallt finns cykelbanor som underlättar framkomligheten. Lotta Edholm Brostaden Europas grönaste fastighetsbolag EU-kommissionen gav under 2010 Brostaden utmärkelsen European Green Building Award. Ett kvitto på företagets långsiktiga arbete med energibesparande åtgärder som ger bättre miljö och minskade kostnader. För att få utmärkelsen krävs att energiförbrukningen reducerats med minst 25 procent i 30 procent av fastighetsbeståndet. Brostaden har ända sedan företaget grundades haft ett grönt fokus med sikte på energibesparingar och driftoptimeringar av fastigheter. I dagsläget har vi 37 fastigheter, vilket motsvarar 41 procent av vårt totala bestånd av 90 fastigheter, med en förbrukning under 82 kwh per kvadratmeter och år. Detta kan jämföras med svensk normalförbrukning som är 110 kwh per kvm och år enligt SCB, säger vd Anders Nilsson. INGET HOKUS POKUS Brostaden har sedan tidigare vunnit flera utmärkelser, bland annat Sweden Green Building Award, och utsågs som första fastighetsbolag i Europa till Green Building Corporate Partner. Vd Anders Nilsson är stolt över att företagets energibesparande åtgärder fortsätter att röna uppmärksamhet. Det betyder mycket för oss både internt där vi känner stolthet och externt eftersom det förstärker vår image och vårt varumärke. Men framför allt är det hedrande. Alla utmärkelser är ett resultat av vårt intresse för våra hus och för miljön och arbetet med handlingsplaner och energiledningssystem där vi exempelvis mäter och följer upp avvikelser på förbrukningen. Anders Nilsson Hur jobbar man då vidare och blir ännu bättre efter en sådan här utmärkelse? Anders Nilsson säger att det inte ligger något hokus pokus bakom det prisade miljöarbetet. Det handlar mycket om att engagera medarbetarna. De har gått kurser i energirådgivning och tagit miljökörkort. Vi har ett starkt fokus på effektivitetsidéer och bra exempel uppmärksammas och belönas. Vi kommer fortsätta att titta mer på vad vi bygger in för material i våra fastigheter, och vad vi kan förbättra när vi bygger om. Dessutom forsätter vi investera i driftsbesparande åtgärder. Mycket av vår framgång är ett resultat av ett evigt gnetande då vi hittar de små skavankerna i husen. En av Brostadens Green Building-fastigheter i Nacka. FOTO: BROSTADEN

14 14 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII VISION 2030 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ILLUSTRATION: SVENSKA GRAFIKBYRÅN 9 HÄR VÄXER DET NYA STOCKHOLM FRAM E18 TENSTAT Stockholm ska bli en stad i världsklass, med lägre miljöpåverkan, närhet till grönområden för alla, en bra kollektivtrafik och många rekreationsmöjligheter. Flera områden i staden kommer de närmsta åren att expandera för att möta behovet från den växande befolkningen. Här är några av de största och viktigaste stadsbyggnadsprojekten: RINKEBY E VÄSTRA LILJEHOLMEN I Liljeholmsområdet etablerades under senare delen av 1800-talet Stockholms första industriförort. Idag är området fortfarande populärt bland företagen, men parallellt sker också en omvandling av gammal industrimark till nya moderna stadsdelar. Stadsdelen erbjuder attraktiva bostäder och arbetsplatser i nya kvartersmiljöer med närhet till vatten och grönområden och med hårda miljökrav. Södertäljevägen mot Södermalm ska förvandlas från dagens hårt trafi kerade barriär till en trivsam stadsgata med trädplanteringar. I Årstadal ska riktigt höga bostadshus uppföras, med Stockholms kanske bästa utsikt. Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se 2. GULLMARSPLAN/ SÖDERSTADEN Söderstaden ska fungera som en evenemangs- och nöjesknutpunkt, där ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen bidrar till att stärka hela Stockholmsregionen som en plats för upplevelser i världsklass. Idrotts-, kultur- och nöjesevenemangen ska samsas med etableringar inom handel, kontor och service. Samtidigt ska detta också bli en attraktiv promenadstad, där äldre bebyggelse fi nns sida vid sida med nya bostäder. SUNDBYBERG 6 HÄGERSTEN STORA ESSINGEN ÖRNSBERG SOLNA KUNGSHO E4/E20 10 LILL A ESSING NGEN LILJEHOLM E4/E20 3. ÄLVSJÖ CENTRUM I Älvsjö centrum ska bostäder, service och arbetsplatser samsas. Ett nytt resecentrum byggs också, där man lätt ska kunna byta mellan tåg och buss. I direkt anslutning till Älvsjömässan och tågstationen, som är Sveriges femte största, planeras cirka 400 nya bostäder. Det är också möjligt att förlänga tunnelbanans dragning från Hagsätra till Älvsjö och anordna en tunnelbanestation i anslutning till resecentret, men om det blir så är ännu inte beslutat. Även ett nytt stadsdelstorg anläggs, som kommer att bli en mötesplats för hela stadsdelen. 5. TELEFONPLAN Telefonplan genomgår just nu de största förändringarna sedan L M Ericsson satte sin prägel på området för 65 år sedan. Här smälter en klassisk industrimiljö samman med nutida och framtida arkitektur och utvecklas till något helt nytt. De tre kvarteren Telefonfabriken, Tvålflingan och SKÄRHOLMEN Timotejen kommer att växa med cirka nya bostäder. Byggandet pågår fram till runt Det blir en varsam blandning av nyproducerade bostadshus och befi ntliga industrifastigheter som omvandlas till unika lägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter byggs, liksom studentbostäder och en ny toppmodern förskola. E4/E20 FR UÄNGEN 5 3 ÄLVS VSJÖ HA 4. ÅRSTAFÄLTET Den nya stadsdelen präglas av god planering och högt ställda miljömål. Här ska man kunna leva miljövänligt av bara farten det ska vara lätt att göra rätt. Effektiv kollektivtrafi k, bilpooler och ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar gör det naturligt att välja bort den egna bilen. Odling och betesdjur i parken skapar en kontakt med naturen och gör det möjligt att odla eller köpa grönsaker lokalt. Områdets dagvatten tas om hand i området så att den naturliga vattenbalansen inte påverkas negativt. Foto: Tommy Andersson / Bildarkivet.se 6. ANNEDAL/ULVSUNDA (BOUTSTÄLLNING 2012) Stadsförnyelsen i Mariehäll innefattar det nya bostadsområdet Annedal. Här medverkar 21 byggföretag när ett tidigare industriområde omvandlas till ett attraktivt bostadsområde. Målsättningen med projektet är att skapa ett område med särskilt fokus på barns utomhusmiljö och på variation i arkitektur och upplåtelseformer. Annedal kommer att erbjuda de boende i denna del av Bromma möjlighet till rekreation, både i den värdefulla parkmiljön, i de offentliga stadsrummen och längsmed Bällstaån. Totalt kommer Annedal rymma cirka lägenheter och en skola för ungefär 600 barn när det står klart omkring år Läs mer på sidan 4.

15 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 15 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LMEN EN 7. JÄRVALYFTET Järva ska gå från miljonprogram till miljöprogram. Halverad energianvändning, förnybar energi och en god inomhusmiljö är några mål. Solceller och solpaneler ska byggas in i balkongräcken, och ett vindkraftverk byggs i KEVINGE området. Samtidigt planerar Fortum att utveckla fjärrvärmenätet. Hållbara E18 transporter är en annan hörnsten och för att förbättra kopplingen mellan Järvas norra och södra delar planeras en cykelväg med LED-belysning. Lånecyklar kommer att erbjudas i Akalla by liksom en årlig cykelvecka med cykelskola för vuxna, cykelkörkort för barn och cykelmekarkurser. Man planerar även att etablera en bilpool i Järva. Läs mer på sidan 19. BERGSHAMRA 1 GSÄT R ÅRSTA STORA SKUGGAN 14 HJORTHAGEN ENSKEDE SÖDERMALM HAMMARBYHÖJDEN 8. ÅRSTASTRÅKET KÄRRTORP Sedan Södra länken öppnades har trafi ken på Johanneshovsvägen och Bolidenvägen minskat, vilket innebär att Johanneshovsvägen smalnas av och bebyggelse förläggs på delar av det som tidigare var gatumark. Under nästa år förlägger man den stora kraftledningen i en tunnel för att kunna bygga cirka bostäder på platsen. Målet med hela projektet är att skapa en mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö. LIDINGÖ 11. HAMMARBY DJURGÅRDEN SJÖSTAD Hammarby Sjöstad är en av stadens tre planerade miljöstadsdelar och har ett eget miljöprogram. Stadsdelen har också en egen kretsloppsmodell Hammarbymodellen som visar hur energi-, avfalls- och vattenhanteringen NACKA HAMM ARBY integreras. Ett viktigt led i denna stora miljösatsning är det miljöinformationscentrum, Glashus Ett, som ligger centralt i området. Här fi nns möjlighet för områdets boende att få råd och tips i olika miljöfrågor. Man har även gjort stora satsningar på trafi ksituationen och kollektivtrafi - ken, och de boende har tillgång till bilpool i området. 9. KISTA I det nya Kista skapas en stadsmiljö som lever dygnet runt. Flera nya bostäder, nya gator, gångoch cykelbanor, torg, mötesplatser, affärsstråk, samt ett bredare serviceutbud ska göra Kista till en mer attraktiv plats. Bostäder och arbetsplatser ska byggas i sex kvarter öster och väster om Kista Gård. I området byggs sammanlagt 690 lägenheter 190 hyresrätter och 500 bostadsrätter. Bebyggelsen utformas som slutna kvarter kring bullerskyddade gårdar. Även Kistahöjden börjar bebyggas 2011 med drygt 180 lägenheter av skiftande karaktär. Förutom den omvandling som skett av före detta Torsnästorget, nu Jan Stenbecks Torg, kommer ett nytt torg vid namn Arne Beurlings Torg anläggas. 10. VÄSTRA KUNGSHOLMEN MED MARIEBERG Många stockholmare vill bo i innerstaden. Ännu fl er vill bo nära vatten. På Västra Kungsholmen byggs tätt och stadsmässigt. Här byggs bland annat Sveriges högsta hyreshus. Området planeras som en del av innerstaden. Det som tidigare var ett otillgängligt industriområde blir nu hem för personer och arbetsplatser samt otaliga butiker, caféer och restauranger. Spårväg City binder också ihop området ännu mer med centrum. Genom en utfyllnad i Ulvsundasjön, där en ny park ska anläggas, blir det möjligt att promenera längs vattnet runt hela Kungsholmen. ÄLT A 12. NORRA STATION Ett tätare Stockholm växer fram ur grushögarna på Norra Stationsområdet ett av stadens största utvecklingsprojekt någonsin. Området stärker den centrala stadskärnan i och med att innerstadens traditionella gräns fl yttas. Motorvägslandskapet byggs över och Stockholm och Solna förenas. Norra Stationsområdet kommer att bebyggas betydligt tätare än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholm. Inspiration till bebyggelsen har hämtats från amerikanska städer som Chicago och New York, som här förankras i Vasastadens bebyggelsetradition. Ambitionen med projektet är att skapa en blandad stadsmiljö där forskning, boende och kommers samlas på ett och samma ställe ett samhälle där forskare från hela världen bidrar till den kulturella mångfalden. 13. NORRA DJURGÅRDSSTADEN Norra Djurgårdsstaden ska bli ett internationellt föredöme för hållbart stadsbyggande. En av målsättningarna är att skapa en av världens första klimatpositiva stadsdelar. Miljöarbetet fokuserar på fem områden: Livsstil Smarta lösningar i hemmet ska göra det lätt att göra rätt och lokala initiativ uppmuntras. Det ska fi nnas ett rikt utbud av kultur, service och grönska i området. Närheten till allt minskar transportbehoven. Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö stadsdelen ska klara ökad nederbörd, ett varmare klimat och högre havsnivåer. Energi området ska innehålla energieffektiva byggnader som passiv- och plushus. Energin ska vara förnybar, byggnader utformas för att kunna generera egen sol- och vindenergi och smarta elnät gör det möjligt för boende och företag att lagra energi och sälja överskottsel. Kretslopp allt matavfall ska bli till biogas och näringsämnena ska återföras till jordbruksmark. Miljöeffektiva transporter stadsdelen ska ha en mångfald av hållbara transporter: gång- och cykelbanor, tunnelbana, buss, spårväg, båtar, bilpooler. Laddstolpar för elbilar ska fi nnas i hela området. Läs mer på sidan SLUSSEN Slussen är på väg att genomgå stora förändringar och planerna centreras kring tre väsentliga funktioner: trafi k, vatten och stadsliv. Det är ännu inte bestämt vilken bebyggelse som kommer att prägla Slussens stadsliv, men för de andra två funktionerna fi nns långtgående planer. När Slussen byggs om kommer man att kunna ändra regleringen av Mälarens vattennivåer, och därmed minskar risken för översvämningar i Mälarområdet och man säkrar samtidigt dricksvattnet för de två miljoner som bor i Mälardalen. Dagens trafi kkarusell ersätts med en effektiv och säker trafi klösning för alla trafi kslag. Eftersom nuvarande Slussen har stor överkapacitet för bilar kommer plats frigöras åt kollektiv-, gång- och cykeltrafi k. Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

16 16 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII GRÖN STAD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VISIONER Hur ser ditt gröna Stockholm ut 2030? Christer Jansson (vd Fastighetsägarna Stockholm) År 2030 är Stockholm en av Europas viktigaste storstäder och också den storstad som fortsatt leder miljöutvecklingen. En gemensam ambition mellan stadens ledning, fastighetsägare och andra delar av näringslivet att bygga en miljövänlig stad har skapat ett engagerat, kreativt och därmed framgångsrikt miljöarbete. Foto: Ryno Quantz Mårten Lindström (vd Stockholms Byggnadsförening) Mitt gröna Stockholm 2030 har en tydligt minskad mängd biltrafi k, både genom smartare och mer attraktiva kollektivtrafi klösningar, men också genom att allt fl er söker och hittar lösningar där man kan förkorta avståndet mellan bostad och arbete. Många företag har hittat former för satellitkontor i olika stadsdelar och ny teknik gör det möjligt att distansarbeta utan att känna sig distanserad från mänsklig kontakt. Stockholm ska bli en PROMENADSTAD År 2030 kommer en miljon människor att bo i Stockholms stad. Därför behövs en ny modern stadsplanering med fokus på ett tätare, tryggare och miljövänligare Stockholm. Det är riktlinjerna i översiktsplanen som lanserades i april. FOTO: CALLE BREDBERG / BILDARKIVET.SE Visionen om Stockholm som en framtida promenadstad där bebyggelsen är tätare och människor har lättare att ta sig mellan olika stadsdelar skapades under förra mandatperioden. När Stockholms stads fullmäktige i april fattade beslut om översiktsplanen så fick den just namnet Promenadstaden. Visionen är att skapa fler stadsmiljöer som bygger vidare på innerstaden, men leder utanför tullarna. Under 1900-talet blev Stockholm en allt mer utbredd stad där avstånden mellan stadsdelarna blev större. De perifera områdena ledde till att människor blev alltmer beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Men genom att förtäta staden kan man skapa integration mellan människor. Niklas Svensson, stadsbyggnadsstrateg på Stockholms stads stadsbyggnadskontor utvecklar: Det finns många internationella exempel och även forskning som visar att det finns fördelar med täta städer där man kan röra sig mellan stadsdelar till fots eller med cykel, utan att passera motorvägar eller en stor skog eller liknande. Sen gäller det också att hantera baksidan av den täta staden, som buller, insyn och luftföroreningar. Men flera av Stockholms mest populära områden har just en sådan tät miljö. Aspudden är ett exempel, och utanför stadens gränser har vi exempelvis Sundbyberg. KOPPLAR IHOP BOSTÄDER OCH GRÖNOMRÅDEN I promenadstaden är bilens roll underordnad stadens villkor och Niklas Svensson tror att den nya strategin kan minska människors bilberoende. Men kritik har riktats mot att Stockholms stad vill röra Järva- och Årstafältet och att man numera talar om sammanhängande bebyggelse i stället för grönska och parker. Jag har full förståelse för kritiken. Grönområden och parker är de käraste områden som stockholmarna har. Vår uppgift är att visa hur man kan utveckla dessa områden. Kan man koppla ihop Årstafältet med bostäder så är det en situation alla vinner på. Men det gäller att arbeta metodmässigt med parkutveckling, annars tappar man allt förtroende. Parker handlar inte om kvadratmeteryta utan det är andra saker som är viktiga, inte minst vad man kan göra i parken. I Norra station bygger man tätt och högt vilket innebär begränsat med solljus, mycket insyn och små möjligheter för grönområden. Men är det verkligen så vi vill bo i framtiden och vad måste man ta hänsyn till ifall man vill bygga en allt tätare stad? Niklas Svensson Vid just Norra station passar den här typen av stadsbyggnad. Men alla områden kommer inte, och bör inte, bli likadana. Vi har tyvärr varit dåliga på att kommunicera vad vi egentligen menar med förtätning. Många ser bara Norra station framför sig, men ibland kan det handla om något helt annat, som småhus mellan stadsdelar som gör bebyggelsen tätare än den är idag, men ändå inte särskilt tät. Det kan passa exempelvis i stråket mellan Farsta och Hagsätra. Vi håller just nu på att ta fram ett arkitekturprogram, Arkitektur Stockholm, som blir klart under 2011 och ska göra att det blir lättare att förstå vad vi menar med en tätare stad. VIKTIGT ATT FÖRSÖKA PLANERA Tidigare har en sådan här övergripande strategi saknats vilket har lett till att byggbolagen haft huggsexa om stadens överblivna plättar. Så hur går det egentligen till när staden tar fram en översiktsplan? Man skulle kunna göra det lätt för sig genom att mejsla fram en översiktsplan på sin kammare. Men vi ville verkligen förankra planen hos byggherrar, politiska företrädare och medborgarna själva. Det har varit mycket arbete med kommunikation, mer än att vi har suttit på kontoret och ritat. De senaste översiktsplanerna har uppdaterats med ett intervall på ungefär tio år. Så hur kommer då Stockholm att se ut om ytterligare 10 år? Jag hoppas verkligen att många projekt har utgått från översiktsplanen som handlar om att koppla samman områden och förtäta ytterstadsdelar såsom Vällingby eller Farsta. Och att Årstafältet, Liljeholmen och Hammarby Sjöstad kopplats ihop till en promenadstad. Kan man se sådana avtryck så har vi kommit långt.

17 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 17 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Foto: Rosie Alm Elisabeth Martin (vd Stockholms Byggmästareförening) Jag skulle gärna se klimatsmarta, innovativa trafi k- lösningar som nyttjar existerande infrastruktur: snabbfärjor, ett grönt Slussen och kanske två våningar på Essingeleden? Och en enklare planprocess med tydliga, gemensamma regler, förstås! Mitt gröna Stockholm 2030 har en tydligt minskad mängd biltrafik. Mårten Lindström ENRICHING ILLUSTRATION: MAGNUS PEDERSEN God arkitektur i en hållbar stad STOCKHOLM Allt förändras med tiden. Det gäller även städers utseende och uttyck. Utvecklingen mot hållbara städer kan få stor inverkan på estetiken och arkitekturen. Vår föreställning och lite förutfattade meningar om vad som är god arkitektur tål att utmanas menar Karolina Keyzer, Stockholms stads stadsarkitekt. Stockholms olika stadsdelar kommer att påverkas allt mer av de nya förutsättningar som krävs för att bygga en hållbar stad. Det är en utmaning, men också en möjlighet att tänka nytt. Vi har sett en utveckling av passivhus och massivträhus med gedigna material, stora dubbelglasade ytor och höga våningshöjder som visar att teknikkunskap och arkitektur är två sidor av samma mynt. Hållbar arkitektur är inte längre synonymt med små djupt sittande fönstergluggar och låga takhöjder, säger Karolina Keyzer. Vad är viktigast att tänka på om vi vill kombinera god arkitektur med högre krav på hållbarhet? Om vi ser hållbarhetsfrågorna som något bra, som kvalitet och självklara utgångspunkter, då slipper vi hamna i ett läge där kraven motverkar arkitekturen. Därför måste vi få in hållbarhet tidigt i planeringen, och inte bara för enskilda byggnader utan redan vid planeringen av stadens utveckling. Det ger samordningsfördelar och det blir lättare att nå längre miljömässigt samtidigt som vi kan skapa arkitektoniska lösningar som vi verkligen vill ha. Om några år pryds ett stort Karolina Keyzer antal byggnader i Stockholm av olika typer av minikraftverk. Det tror och hoppas i alla fall förespråkarna för så kallad mikroproduktion av el, alltså el som produceras genom små hemmakraftverk. Järvalyftet är ett projekt inom Stockholms stad där solceller finns i planerna, men framöver kan även små vindkraftverk bli aktuella i stadsmiljön. Det här är en annan av de många utmaningarna för arkitekterna. Tekniken utvecklas med rasande fart, men min förhoppning är att de här kraftverken kan integreras i den befintliga strukturen. Då smälter de in och blir inte till någon tidstypisk årsring över staden, säger Karolina Keyzer. Ibland utvecklar vi hållbara stadsdelar i Kanada och Kina, ibland ekologiska studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden. I över hundra år har vi tillsammans med våra kunder skapat hållbara lösningar som skapar ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Då var det få som lyssnade, idag är det få som pratar om något annat. Boka gärna ett möte med någon av Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar för dig och ditt företag. Förra året genomförde vi projekt åt kunder från hela världen. Se sweco.se för de senaste nyheterna.

18 18 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad IIIIIIIIIIIII YTTERSTADEN RUSTAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOTO: OLA HEDIN Medborgarna formar FRAMTIDENS SÖDERORT När visionen om Stockholms stads södra delar skulle tas fram fi ck medborgarna själva vara med. Flera tusen synpunkter har samlats ihop och nu jobbar staden med att förändra och förbättra på fl era olika områden. Hur skapar man en ännu mer attraktiv stad samtidigt som invånarantalet ökar med tiotusentals personer? Idag bor det invånare i Stockholm och man räknar med att det om tjugo år har ökat till en miljon. Det är en stor utmaning för Söderort som fram till 2030 väntas växa med upp till invånare. Mer än tvåtusen personer har svarat på enkäter och svarskort och en lång rad idéer och synpunkter har kommit fram via dialogmöten, post och mejl. Dessutom intervjuades 500 privatpersoner i november 2009 om hur man ser på Söderort och vilken utveckling man önskar. I våras blev visionen för Söderort klar och där har man tagit hänsyn till de svar som medborgarna själva gett. I dialogerna i Söderort har både invånare, företag och föreningar i området kunnat komma med synpunkter på hela området, inte bara i sitt eget kvarter. STORT ENGAGEMANG Undersökningen visade att de flesta har en stark söderortsidentitet och i dialoger och intervjuer uppkom ofta ordet nära vid beskrivningen av Söderort. Då handlar det om närheten till natur, kommunikation, shopping och storstadspuls. Människor trivs att bo i Söderort, och därför flyttar man gärna inom området när behoven av bostad ändras, säger Lotta Vidén på Stadsledningskontoret som är projektledare för Söderortsvisionen. Förbättrade kommunikationer och fler arbetsplatser är två prioriterade saker som berör hela Söderort och är de två viktigaste strategiska frågorna i visionen. Möjligheterna att förflytta sig mellan Söderorts stadsdelar måste förbättras. Staden arbetar nu bland annat med Spårväg Syd och flera andra förstudier för att förstärka tvärförbindelserna. Det finns också ett starkt stöd för att få till fler arbetsplatser i Söderort och det är en mycket viktig fråga för staden att skapa en bättre balans mellan norr och söder. Dialogerna har också visat ett stort engagemang för närområdet och lokal områdesutveckling. För att få mer kunskap och insikt i vad de boende tycker om sitt område har vi bland annat genomfört boendedialoger i Rågsved, Hökarängen, Farsta strand och Bredäng. Boendedialoger genomförs tillsammans med bostadsbolagen, stadsdelsförvaltningarna, utbildningsförvaltningen och hyresgästföreningen. FÖRÄNDRINGEN REDAN IGÅNG Över lag vill medborgarna satsa på trygghet, förskolor och skolor, renhållning, kollektivtrafik och natur. Ett område där svaren gått isär är bostadsbyggandet. Många tycker att nya bostadsområden måste till medan andra varit oroliga för att grönområden ska försvinna. Att låta medborgarna komma till tals och forma staden kan bli en stor vinst för framtiden, menar Lotta Vidén. Det är viktigt att människor vill leva och bo i Söderort även i framtiden. Att då fråga dem hur de vill ha det idag och hur de tror att deras barn vill ha det är viktigt. Vi planerar för kommande generationer och vill att boendet, kommunikationerna och miljöerna ska hålla i många år framöver! Läs mer på: Visionen för Söderort Några av önskemålen för det framtida södra Stockholm är: Trygghet för alla Delaktiga och ansvarstagande medborgare Högt valdeltagande Nya former för direktinfl ytande Valfrihet inom kommunal service Attraktiva skolor med hög kvalité Boende med olika upplåtelseformer, storlek och standard Energisnålt boende Lättillgängliga grönområden Ren, trivsam och vacker natur Väl utvecklat transportsystem men minimal klimatpåverkan En mångfald av kulturupplevelser En plats för internationella möten och upplevelser Högt nyföretagande Söderort är benämningen på hela det område inom Stockholms stad som ligger söder om innerstaden. En multireligiös begravningsplats på Järvafältet Sedan millennieskiftet har Stockholms stad letat efter ett lämpligt område i nordvästsektorn för en ny stor multireligiös begravningsplats. I samband med planeringen av Förbifart Stockholm dök plötsligt en möjlighet upp på Järvafältet. I december 2008 började planeringen för Granholmstoppens sluttning mot söder. Platsen var tidigare ängs- och våtmark, men fylldes för många år sedan upp till en kulle som nu är en mycket naturskön plats. För att begravningsplatsen ska bli fredad från den omgivande trafi ken kommer man att bygga upp skydd runt området. En annan sak vi ständigt haft i åtanke är att begravningsplatsen ska anläggas på sådant sätt att den successivt kan utökas i framtiden, berättar Per Kallstenius, stadsarkitekt och ordförande i juryn för den internationella arkitekttävling som hållits för planeringen av den nya begravningsplatsen. Planeringsperspektivet är långt, mellan femtio och hundra år. Att man valde just Järvafältet kommer att ha stor betydelse för de många människor med invandrarbakgrund som bor i närheten av platsen och som nu lättare kan besöka bortgångna vänner och familjemedlemmar. Per Kallstenius förklarar vidare: Inom vissa religiösa traditioner är det vanligt att flera hundra besökare kommer till en begravning, därför har det varit viktigt att ordna utrymme för så många personer. Begravningsplatsen kommer att anläggas i många olika kvarter, med möjlighet till skilda religiösa profi ler och begravningsskick.

19 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOTO: YANAN LI Kista Science City, med bland annat Kista Galleria, är en plats där sysselsättningen ökar stadigt. Miljonprogrammet Järva blir ljusare, tryggare och roligare Stadsdelarna kring Järva byggdes som en del av miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 för att lösa dåtidens bostadsbrist i Stockholm. Med dagens teknik och idéer finns det nu möjligheter att förbättra området ordentligt. Järvalyftet har lanserats av Stockholms stad som en långsiktig investering för att förbättra livssituationen i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målet är detsamma som stadens samlade vision: ett Stockholm i världsklass. Man vill skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör området till en plats dit många vill flytta och stanna kvar. Rinkebyskolan har på sistone tagit hem priser i ett antal mattetävlingar. Magnus Andersson MER VARIERAD STADSMILJÖ Järvas arv från miljonprogrammet är en stark och tydlig struktur med både föroch nackdelar. Därför ska man ta vara på de kvaliteter som finns och samtidigt åtgärda dagens brister. Området är idag på olika sätt uppdelat, exempelvis mellan de olika stadsdelarna och mellan olika typer av trafik. Tanken är att man med nya vägar och stråk ska bygga ihop de olika delarna av Järva och också knyta an till omkringliggande stadsdelar. Trygghet är något man arbetar hårt med i området och många brott kan förebyggas med enkla åtgärder i lägenheter, trapphus och källare, med inventering av otrygga miljöer, stöd till utsatta boende och så vidare. Men det handlar också om den dagliga skötseln. Genom parollen förvaltning i toppklass har man ambitionen att bli bättre på all den dagliga fastighetsskötsel som bidrar till helhetsbilden. Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet, berättar om arbetet för ökad trygghet: Här kan man snabbt få ganska stora resultat. Exempelvis har vi redan sett att bilbrottsligheten minskat betydligt tack vare de åtgärder vi gjort i samarbete med polisen. Genom upprustningen av området kommer Järva dessutom få en ljusare och trevligare miljö, vilket i sin tur kommer att öka känslan av trygghet i stadsdelen. STÄRKT UTBILDNING Utbildning är central för såväl personlig som samhällelig utveckling, och enligt många är studier en av de viktigaste faktorerna för ökad integration. Järva har en yngre befolkning än staden i stort och eleverna är fler. Många har utländsk bakgrund och behov av att lära sig ännu ett modersmål. Det sista gäller även många vuxna. Vi har bland annat startat ett nytt digitalt gymnasieprogram och en lärlingsskola i Järvaområdet. Kungliga Tekniska Högskolan har i samarbete med Tensta Gymnasium startat upp en arkitekthögskola i Tensta. Rinkebyskolan är en av flera skolor som arbetar mycket med profilering, och skolan har på sistone till exempel tagit hem priser i ett antal mattetävlingar, säger Magnus Andersson. Kista Galleria har sedan invigningen vuxit till ytterstadens näst största köpcentrum. Just nu etableras helt nya verksamheter som gör Järva mer mångfacetterat. Den nya Kistamässan växer gradvis fram, i gallerians utbyggnad blir det nya biblioteket/kulturhuset en av hörnstenarna och fler satsningar med kultur- och upplevelseprofil diskuteras. Medan andelen förvärvsarbetande i hela Stockholms stad ligger runt 75 procent, ligger den i Järva kring 50 procent. Här finns plats för förbättringar och potential att lindra den arbetskraftsbrist som väntar. Läs mer på: Skiss på Sockerkakan i Sköndal, som kommer att byggas med HSB Bostad Future-konceptet. VI BYGGER FRAMTIDENS BOENDE Vi på HSB Bostad, som bygger HSBs bostadsrätter i Stockholms län, har tagit fram ett nytt koncept för industriellt byggande som vi kallar HSB Bostad Future. Det handlar om att produktionseffektivt bygga flexibelt och mångfacetterat med energi- och klimatsmarta lösningar. Konceptet går ut på att återupprepa bra och beprövade lägenheter, men att ha en frihet i hur fasader och planlösningar utformas. Trapphuset däremot, som är hjärtat i byggnaden, är exakt lika från byggprojekt till byggprojekt. Ett viktigt och mycket stort fokus ligger på att minska energianvändningen både i produktionen och för den individuella kunden. Genom att återupprepa bra lägenheter kommer vi att få lägre byggkostnader inom några år, vilket främst gynnar våra medlemmar och blivande kunder. Nyréns Arkitektkontor bygger vidare på den hållbara staden

20 20 Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad Annorlunda tänkande formar annorlunda FASTIGHETSBOLAG Nu installerar vi avfallskvarnar på prov. Micasa Fastigheter förvaltar Stockholms stads om sorgs fastigheter. Alla lägenheter är hyresrätter som uppgraderas för största möjliga tillgänglighet. Genom att ständigt utveckla nya lösningar, tjänster och arbetssätt skapar vi ett attraktivt boende i miljösmarta och tillgängliga fastigheter. Som en del i den utvecklingen har Micasa Fastigheter bl a skapat: En visningslägenhet som visar hur framtidens omsorgsboende skulle kunna se ut. Ett samarbete med KTH Syd kring forskning om arbete och boende inom omsorgen. Ett klassificeringssystem, i likhet med inter nationell hotellklassificering, utifrån funktionshinder såsom rörelsehinder, syn- och hörselskador. Alla vinner på förnybara energikällor! Läs mer om vår värld på Micasa Fastigheter ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. 96% av den värme som används i landstingets fastigheter är fjärrvärme. Nästan hela byggnadsytan är ansluten till fjärrvärme och 71% av värmen är producerad med förnybara energikällor. Energianvändningen är den enskilt mest miljöpåverkande faktorn och en stor kostnad. Utvecklingen redovisas årligen i Energiboken. Vill du veta mer? Gå in på

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 016 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Yta: 754 kvm Typ av lokal: Butik, Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan användas till

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 206-09-28 Svetsarvägen 5, Solna/Solna Business Park 2 906 kvm Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 2 906 kvm Typ av lokal: Kontor

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt!

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt! Modernt kontor med härlig utsikt! Yta: 365 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Båtturen 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Modernt kontor med fin utsikt som anpassas efter önskemål. Här sitter man med

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 055 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Nyrenoverat modernt kontor mitt i Solna Business Park Yta: 415 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen Fantastiskt trevlig lokal som idag är anpassad för 24 arbetsplatser

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm Ett modernt kontorshus med unik industrikänsla! Välkommen till http:// trikafabriken9.se/! Yta: 1 200-7 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Planlösning Ert nya

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Yta: 330 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Rumsindelad

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trivsam lokal mitt i Solna Business Park. Yta: 850 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (8) Om lokalen

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 712 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal i bottenplan

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på en

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 710 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 710 kvm Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd om ca 4 meter och bra inlastning från gården. Yta: 710 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Fd industrilokal

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 324 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 324 kvm Skapa ert drömkontor i idéernas Hammarby Sjöstad. Ni är själva med och utformar lokalens planlösning och design. Yta: 324 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fartygstrafiken 2 Sidan 1 (6) Om

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Vi som står bakom Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste

Läs mer

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda Karlavagnen i samarbete med Veidekke, augusti 2008 Veidekke TellHus klimatsmarta kontor Företaget Annorlunda Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Ynglingagatan 14-16, Vasastan 275 kvm. Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Ynglingagatan 14-16, Vasastan 275 kvm. Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (6) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Kommunikationer Buss 2, 40, 59, 70, 73, 515, 526, 561, 565 och 595 går strax

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trivsam lokal mitt i Solna Business Park. Yta: 889 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 470 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Adress Hammarby Allé 91

Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Adress Hammarby Allé 91 Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Typ Kontor Storlek 200 kvm Adress Hammarby Allé 91 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 670 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 670 kvm Möjlighet att hyra en unik kontorslokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 670 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal högt

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Pyramidvägen 7, Solna/Arenastaden 283 kvm. Kontor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Bra takhöjd

SOLNA/ARENASTADEN. Pyramidvägen 7, Solna/Arenastaden 283 kvm. Kontor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Bra takhöjd Kontor med bra ljusinsläpp mitt i Bra takhöjd Yta: 283 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Farao 20 Sidan 1 (6) Kommunikationer Arenastadens geografiska placering är utomordentligt bra kommunikationsmässigt.

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär.

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Yta: 602 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Fd industrilokal högst upp i huset

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City Yta: 1 038 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (6) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor.

Läs mer

Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Adress Svetsarvägen 7

Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Adress Svetsarvägen 7 Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Typ Kontor Storlek 475 kvm Adress Svetsarvägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den trevliga kontorslokalen

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste dagens globala

Läs mer

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg Bara några få tramptag till city Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg 1 En ny puls i Göteborg Uppskattar du charmiga kvarter med skön avspänd atmosfär? Då är Kvillebäcken

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Typ Kontor Storlek 183 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Lokalbeskrivning Fantastiskt fin lokal på fjärde våning i hörnet Barnhusgatan / Norra Latin eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 43, Hammarby Sjöstad 195 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 43, Hammarby Sjöstad 195 kvm Möjlighet till en ljus och inspirerande lokal med industrikaraktär, högt upp i fastigheten l i idéernas Hammarby Yta: 195 kvm Typ av lokal: Eventuellt lagerdel, Kontor, Övrigt Fastighetsbeteckning: Korphoppet

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Yta: 500-1 015 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Svetsaren

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Engelbrektsgatan 7, Östermalm 140 kvm. Vacker lokal med stora fina fönster ut mot Humlegården.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Engelbrektsgatan 7, Östermalm 140 kvm. Vacker lokal med stora fina fönster ut mot Humlegården. Vacker lokal med stora fina fönster ut mot Humlegården. Yta: 140 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Norrtälje 24 Sidan 1 (5) Om lokalen Här kan du vara med och skapa en unik lokal i en vacker

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Allé 93, Hammarby Sjöstad 201 kvm Hur ser er drömlokal i idéernas Hammarby Sjöstad ut? Här får ni vara med och utforma både planlösning och design. Yta: 201 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fartygstrafiken 2 Sidan 1 (6) Om

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 212 kvm. Trevlig lokal med magnifik utsikt!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 212 kvm. Trevlig lokal med magnifik utsikt! Trevlig lokal med magnifik utsikt! Yta: 212 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevlig lokal med blandad planlösning och framförallt en magnisfik utsikt

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 1 500-3 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (8) Om lokalen

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 29, Solna/Arenastaden 527 kvm. Modernt kontor mittemot Mall of Scandinavia!

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 29, Solna/Arenastaden 527 kvm. Modernt kontor mittemot Mall of Scandinavia! Modernt kontor mittemot Mall of Scandinavia! Yta: 527 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Uarda 1, Hus A Sidan 1 (7) Om lokalen Ljust och fint kontor i två väderstreck alldeles intill Mall of

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 005 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26 En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Typ Kontor Storlek 229 kvm Adress Virkesvägen 26 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger högt upp i huset på våning

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

STOCKHOLM. vinnare 2010 EURO PAS

STOCKHOLM. vinnare 2010 EURO PAS STOCKHOLM vinnare 2010 EURO PAS MILJÖHUVUDSTAD STOCKHOLM EUROPAS FÖRSTA MILJÖHUVUDSTAD 2010 Europeiska kommissionen utsåg den 23 februari 2009 Stockholm till Europas första miljöhuvudstad och berömde stadens

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Mycket ljus och fin lokal högst upp i fastigheten med mycket bra takhöjd. Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 910 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer