Tanum. Husdjuren viktiga på Kalkåsliden. Nyordning för skolskjutsar. Dubbeljubileum. Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. Husdjuren viktiga på Kalkåsliden. Nyordning för skolskjutsar. Dubbeljubileum. Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni Husdjuren viktiga på Kalkåsliden Nyordning för skolskjutsar Dubbeljubileum

2 INNEHÅLL LIS kan bli en lisa för strandnära projekt... 4 Varför ska vi värna om landsbygdens utveckling?... 5 Kommunala villatomter i Östad... 6 Kundcenter underlättar kontakter med kommunen... 6 Husdjuren viktiga på Kalkåsliden... 7 Lurs Sockens bygdeförening... 8 Butiken bidrar till en levande bygd... 9 Små barn som jobbar med konst!...10 Nyordning för skolskjutsar...11 Christer - ny rektor på Futura utbildning...12 Unik danssatsning på Vitlycke gård...13 Biblioteket puffar för småbarns språkutveckling...16 Följ kommunens upphandlingar Näringslivet ny handlingsplan, nya etableringar...18 Senaste nytt om fiberföreningar...19 Sköt om din avloppsanläggning...20 Tanums Bostäder och Tanums Hamnar informerar...21 Säkerhet i vardagen - gas...22 RAMBO sopskola...24 Bokslut Information för dig med båt...28 Dubbeljubileum hela året Gerlesborgsskolan och Världsarvet...14 Omslagsbild: Bullarebygden Fotograf: Kjell Holmner + Årets sommarträff för företagare äger rum den 10 juli från klockan på TanumStrand. Håll utkik efter inbjudan på

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014 Besöksnäringen skapar allt fler arbetstillfällen I Tanums kommun finns många platser som upplevs, och alltid har upplevts, som spännande och trevliga att bosätta sig på och ha som resmål. Det som kanske har ändrats över tid är att allt fler lokala krafter vågar satsa för att använda den potential som finns i vår ganska utpräglade turistkommun. Vi ser idag också ett flertal exempel på att lokala näringar samarbetar för att få en större genomslagskraft inom turism och handel. Samverkan mellan hotell, restauranger, arrangörer av fisketurer och kanotuthyrare, är exempel på paketerbjudanden som idag erbjuds till besökande. Att arrangera upplevelser i Tanum går att utveckla ytterligare. Det finns många intressanta upplevelser att ta del av. I inlandet finns exempelvis fantastiska naturområden med Bullaresjöarna, Tingvall, Kynnefjäll och friluftsområdet Ranebo som speciellt besöksvärda pärlor i området öster om E6. Tanumkusten med alla våra samhällen har i många år varit en turistmagnet av stora mått. Klippor, salta bad och båtliv är exempel på vad turisterna söker och uppskattar i kommunerna vid Bohuskusten. Efter ett politiskt förarbete skrev företrädare för de elva kommunerna i Bohuslän den 8 april på en avsiktsförklaring som bland annat innebär att vi gemensamt ska jobba för att utveckla en hållbar turism i Bohuslän och tillsammans marknadsföra landskapet. Enligt nyhetsbyrån CNN är Bohuskusten en av världens vackraste vildmarksplatser och får plats nummer sju på nyhetsbyråns topplista. Handeln, som en del av besöksnäringen, växer sig starkare för varje år. Sportshopen i Grebbestad har etablerat sig som ett intressant besöksmål och har konkreta planer på utbyggnad. TanumStrand som är kommunens i särklass enskilt största besöksmål samverkar med bland andra Sportshopen. I Tanumshede, på näringsparken vid Oppen, öppnade den 9 april familjen Berglund sin nya Happy Price-butik om m 2 butiksyta. Familjen Berglund förärades fjorton dagar senare priset som Årets företagare, av organisationen Företagarna i Tanum, efter viss samverkan med Tanums kommun. Byggnationen av Tanums shoppingcenter, med en butiksyta på cirka m 2, pågår och beräknas öppna i november Handeln som näring växer sig allt starkare i Tanum och bidrar till ökat antal besökare året runt. Världsarvet Tanums hällristningar fyller i år 20 år. Inom världsarvsområdet finns 510 hällristningsplatser som innehåller tals bilder. Vitlycke museum samverkar med markägare och lokala entreprenörer. Gerlesborgsskolan, som är en fristående eftergymnasial konstskola, har i år 70-årsjubileum. Skolan startades 1944 av konstnären, professorn och pedagogen Arne Isacsson. Det finns stora möjligheter att utveckla företagsverksamhet inom besöksnäring ytterligare. Kulturutbud, handel och naturupplevelser lockar turister och fastboende till aktiviteter i Tanum. Ett mycket intressant besöksmål är Kosterhavets nationalpark, som till cirka 40 procent av ytan är belägen inom Tanums kommuns gränser. Besöksnäringen är en stor och växande del av kommunens näringsliv. Den 14 september är det val till, kommun, region/ landsting och riksdag. Det är viktigt att vi alla fullgör vår rättighet att rösta. "Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, måste man se upp." Citat av Tage Danielsson Trevlig sommar önskas till alla läsare! Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande. REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4, 7-9, Ann-Katrin Eklund, sid 10 Anne Otterdal, sid 14 Christine Chilcott, sid 15 Hans Lundenmark, Ian Schemper, sid 16 bildarkivet.se, sid 18 Robert Dahlberg, Tanum Shoppingcenter, sid 21 Tanums Hamnar AB, sid RAMBO AB, sid 28 Anna Skrapste, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4, 7-9, 11-13, 28 Ann-Katrin Eklund, sid RAMBO AB, övriga texter Tanums kommun.

4 LIS kan bli en lisa för strandnära projekt Kan undantag från strandskyddet vid till exempel Bullaresjöarna bidra till en positiv utveckling av bygden? Då har kommunen möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden. Arbetet med att finna sådana möjliga inlandsområden pågår för fullt. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och är från 2010 ett nytt begrepp i strandskyddslagstiftningen. I ett LIS-område ges det nya möjligheter att ge dispens från eller upphäva strandskyddet. Om bygget bedöms bidra till en utveckling av landsbygden kan det vara ett särskilt skäl för dispens. Det går också att ta hänsyn till om ett bostadshus ska byggas intill ett befintligt. Långsiktighet Det är en långsiktig utveckling av landsbygden som ska främjas. Hänsyn ska också tas till hur förutsättningarna för utveckling ser ut i stort. - Det är många samspelande faktorer som avgör var folk väljer att bo. Boende i anslutning till vatten är en sådan faktor, men långt ifrån den enda. För att fler på sikt ska välja att flytta till landsbygden måste vi se till helhetsbilden, där sådant som arbetsmöjligheter, affär, förskola och busshållplats också är viktigt, säger planeringsarkitekt Olof Jönsson. Tanums kommun tar ett brett grepp genom att parallellt med LISfrågan även arbeta med ett landsbygdsutvecklingsprogram (se artikel intill). Information om satsningarna gavs i våras på ett så kallat dialogmöte med inbjudna företrädare för bland annat samhällsföreningar, LRF och Företagarna. Ett antal förslag på LIS-områden, främst kring Bullaresjöarna, kom fram på mötet. Andra förslag har fångats upp i arbetet med den nya översiktsplanen, där LIS-områdena ska bakas in. Det så kallade samrådet om översiktsplanen, i början av nästa år, -LIS är ett av många verktyg för att främja landsbygdens utveckling och det är därför viktigt att bestämma vilken utveckling vi vill ha, säger planeringarkitekt Olof Jönsson, här med kartor från ett dialogmöte där deltagarna skissade på tänkbara områden för utökade möjligheter till strandskyddsdispens, så kallade LIS-områden. 4

5 väntas generera fler LIS-förslag från till exempel markägare. Service viktig Inför prövningen av LIS-förslagen har kommunen ringat in ett antal så kallade lokaliseringsfaktorer. Det gäller sådant som talar för ett LIS-område, exempelvis närhet till service, va-nät och vägar, och sådant som talar mot, som höga naturvärden. Faktorerna kan väga olika tungt beroende på om LIS-området ska främja verksamhet och arbetstillfällen, företrädesvis inom turism, eller stärka åretruntboende och samhällsservice. Länsstyrelsen godkännande krävs för att utpekade LIS-områden ska kunna användas vid dispensprövning. Tanums kommun undersöker möjligheterna att peka ut strandområden där undantag från strandskyddet kan ges om det kan bidra till landsbygdens utveckling. De nya möjligheterna gäller inlandet, inte kusten. Fotot är från nordligaste änden av södra Bullaresjön. Översyn LIS-områden får inte läggas ut i kustområdet. Där väntas länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet ( meter) leda till skärpt skydd. I inlandet förutses däremot översynen leda till betydande lättnader. -Länsstyrelsens översyn innebär att strandskyddet kan komma att lyftas bort från cirka hektar i kommunens inland, bedömer Jönsson. Två nya skäl Sex skäl kan sedan tidigare åberopas för dispens från strandskyddet. För LIS-områden gäller ytterligare två så kallade särskilda skäl för dispens: 1. Om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden 2. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Varför ska vi värna om landsbygdens utveckling? Att vi har välfungerande landsbygder är viktigt för alla som bor och verkar där. När den avbefolkas blir det värre för de få som bor kvar, eftersom servicen utarmas och kanske försvinner helt så småningom. Men är det ett problem enbart för dessa människor? Tanums kommun arbetar just nu på ett landsbygdsutvecklingsprogram som delvis ska verka som underlag till den kommande översiktsplanen. Samtidigt pågår ett arbete med att peka ut områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, och även här ska landsbygdsprogrammet verka som underlag. Tanums kommun är till sin helhet en landsbygdskommun men det råder stora skillnader beroende på var i kommunen man befinner sig, där exempelvis kustens höga exploateringstryck känns avlägset en bit inåt landet. Syftet med detta landsbygdsut- vecklingsprogram är att finna gemensamma mål för landsbygden så att den kan utvecklas och få en stark position i framtiden och därmed bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i hela kommunen. Det är viktigt för en landsbygdkommun som Tanum att värna om möjligheterna som finns inom kommunen. Att låta landsbygden leva är det allra klokaste! 5

6 Kommunala villatomter i Östad Vill du bo mitt i en storslagen natur på kanten av Kynnefjäll, invid de vackra Bullaresjöarna med sina härliga badstränder och fina fiskevatten inpå knutarna? Då är Östad ett alternativ, och här har vi nu 13 lediga villatomter. I Östad finns affär, post och ett kooperativt dagis och i Backa, 2,5 km bort, finns en låg- och mellanstadieskola. Tomterna kostar kr exkl. kommunal vatten- och avloppsanslutning, och storleken ligger mellan 700 m 2 och 1400 m 2. Kontakta Kathrine Kahlman på Tanums kommun, eller om du är intresserad och vill veta mer. Kundcenter underlättar kontakter med kommunen Den 1 januari 2015 genomförs en organisationsförändring i kommunen i syfte att förbättra tillgängligheten. vägledare som kommer kunna svara på enklare frågor, ge information och rådgivning samt hantera enklare ärenden. Om kommunvägledaren inte kan hjälpa dig kopplas du till specialister på förvaltningarna som har djupare kunskap om exempelvis barnomsorg eller bygglov. Samma hantering gäller om du skickar e-post till kommunen. Samtidigt förbättrar vi öppettiderna så att du kan nå oss varje vardag mellan , vi kommer alltså ha öppet även under lunchtid. Förändringen gör inte enbart att vi Tanken är att invånare och andra som kontaktar kommunen snabbt ska få svar på sina frågor och de alltid ska komma i kontakt med en person. Om vi inte kan ge ett direkt svar på frågan återkommer kommunen till den som har en fråga senast inom två arbetsdagar. När du ringer till kommunen kommer du tas emot av kommunär mer tillgängliga och svarar snabbare på frågor utan målet är även att handläggningstiderna ska förkortas då handläggarna får mer tid till handläggning när kundcenter besvarar majoriteten av frågorna. Under året pågår interna förberedelser för förändringen. Bland annat kommer nuvarande reception/växel i kommunhuset att byggas om och kommunvägledarna ska utbildas. Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Carina Berndtsson som är projektledare, telefon

7 Husdjuren viktiga på Kalkåsliden Kalkåsliden i Kville är äldreboendet som konsekvent arbetar över avdelningsgränserna, har egen huskatt och satsar på trivsam innergård. - Jag trivs jättebra här. Att flytta hit är det bästa jag gjort, säger Signe Palm samtidigt som hon avslutar dagens arbete på Träffpunkten. Kerstin Svensson, som leder verksamheten, har alltid med sig sin hund Tjorven. Hon är en av de fyrbenta som bidrar till god stämning på boendet. Katten Gustav bor stadigt där och hoppar allt som oftast upp i ett knä eller en säng. Han går bra ihop med både Tjorven och en annan anställds hund. - Vi har ingen särskilt utbildad vårdhund men för oss funkar det bra på detta enkla sätt, säger Åsa Engedotter, enhetschef för Kalkåsliden och även boendet Hogslätt. Sommartid utökas djurbesättningen med kycklingar som bor i en bur i trädgården. Husdjuren ger inspiration till samtal och aktiviteter. Om promenaden är till för att rasta hunden kan både orken och känslan av att vara behövd infinna sig. Satsning på innergård Sommartid samlas de gamla ofta på gräsmattan vid entrén. Nu ska också innergården, med ny dörr och ramp, bli en mer tillgänglig oas. Potatis har odlats där tidigare men många prydnadsväxter är nya. En rödmålad vägg med fiskegarn och ljugarbänk ska föra tankarna till välkända bod- och bryggmiljöer. Satsningen är en av många förbättringar som diskuterats fram i personalgruppen. Dit hör också valet att lägga en förstärkt bemanning i demensvården på en personalresurs som dels är frukostvärd och dels ökar utbudet av fritidsverksamhet. - Plötsligt kunde vi dubbla tiden den tiden, något som också kommer de somatiskt sjuka till del, säger Åsa Engedotter. Inga gränser På Kalkåsliden arbetar all personal på båda avdelningarna. Mindre sårbar verksamhet är en fördel som bedöms väga upp nackdelar som exempelvis att vårdtagare möter flera personer. Kaffestunderna på för- och eftermiddag är gemensamma. Till andakter och musikunderhållning bjuds också alla vårdtagare in. - Många är ju gamla vänner, klasskamrater och grannar. De har mycket gemensamt trots sina olika begränsningar, säger Åsa Engedotter. Fortbildning ligger henne varmt om hjärtat. Senast har nio anställda på Kalkåsliden och Hogslätt gått en 100-poängskurs i demensvård. - Det är tufft för verksamheten med många på utbildning men det ger mycket bättre effekt än om bara enstaka går. - Husdjuren är väldigt viktiga för välbefinnandet, säger Åsa Engedotter, och kelar med hunden Tjorven. Kerstin Svensson kramar om Signe Palm. Fakta Kalkåsliden Särskilt boende med med totalt 17 platser, varav 7 på avdelningen Aspen för demenssjuka och 10 på avdelningen Eken för fysiskt sjuka. Under samma tak finns kök, dagverksamheten Linden för personer med demensdiagnoser som bor kvar hemma samt utrymmen för besökande fotvårdsterapeut och frisör. 7

8 Lurs Sockens bygdeförening Dans, teater och luftgevärsskytte. Det är några av aktiviteterna i Lurs bygdegård, en mötesplats som sockenföreningen ansvarar för. - Vi vill hålla liv i området. Då måste det hända något, säger Martin Bäck, ordförande i Lurs sockens bygdeförening. För aktiviteterna svarar både sockenföreningen och utomstående föreningar. Dit hör Lurs skytteförening som en gång i veckan samlar cirka 25 ungdomar till träning i källarlokalen. Tanums gammeldansförening hyr in sig sedan länge. Danssugna åker från ett stort område till motionsdansen i Lur varannan vecka, ibland varje. Ställer upp Sockenföreningen har hand om serveringen. - Folk står på kö för att vara med och jobba, berättar Maria Tollesson, sockenföreningens sekreterare. Styrelsen har inte svårt att få medlemmar att ställa upp när det behövs. - Vi behöver aldrig masa, säger Maria. Men för att bädda för en föryngring erbjuds ungdomar att vara med och jobba på danskvällarnas servering. Teater Sockenföreningen har hittills ordnat fyra teaterföreställningar för barn och vuxna och i samarbete med turnerande gruppen Friteatern. - Ett roligt inslag i vår verksamhet, tycker Martin Bäck. Till barnföreställningen bjöd föreningen in skola, förskola och dagbarnvårdare att komma med sina barngrupper. Tjôtar Till föreningens nya aktiviteter hör också Lurtjôtet, fredagskvällar då vuxna och barn kan komma till byg- degården för att umgås, äta varma mackor, spela biljard och pingis. -Den sociala biten är det som är kul med föreningen, säger Maria Tollesson. Lurtjôtet fortsätter och i slutet av augusti planeras en grillkväll, som en utomhusvariant. Julmarknad, påskmarknad med bakluckeloppis och valborgsmässofirande, med tal, körsång, grillning och pubafton, är årligen återkommande. En vinprovarkväll får i höst en uppföljning i form av en whiskykväll. Inflyttning Idéer för framtiden saknas inte. Bygdegården ska förbli en mötesplats i Lur, där inflyttning av unga familjer ger hopp om positiv utveckling. När Lur fått snabbt bredband kan det till exempel bli datorspel i form av LAN-kvällar. En förhoppning är att auktionerna kan återkomma. Bygdegården har frikostiga utrymmen och planer finns på fortsatt uppfräschning och upprustning. - Drömmen är en altan åt väster. Då kanske fler vill hyra för kalas, säger Maria Tollesson. Lurs bygdegård rymmer ett växande antal aktiviteter. Maria Tollesson och Martin Bäck, i styrelsen för sockenföreningen, hör till dem som arbetar för att fylla lokalerna. Fakta Lurs sockens bygdeförening bildades Uppgift att arbeta för bygdens sunda utveckling, god samhällsanda och ökad trivsel samt att följa och bevaka bygdens intressen. Medlemmar: Cirka 250. Bygdegården ägdes till 2012 av en särskild förening. Hemsidan informerar om föreningsliv och Lur i allmänhet. I bygdegården finns en hjärtstartare. 8

9 Butiken som bidrar till en levande bygd När Lisbeth och Berth-Göran Andersson tog över affären fanns det ett flertal livsmedelsbutiker runt om i Bullaren. Nu, efter 35 år, är de ensamma kvar. Butiksdöden har drabbat många men inte Östads Livs var vårt bästa år någonsin, säger Berth-Göran Andersson. Brett sortiment och generösa öppettider är hans viktigaste förklaringar till framgångarna hittills. - Vi försöker ge den bästa service vi kan. Hästskorna borta I butiken finns inte bara dagligvaror utan även specialvaror som hushållsapparater och leksaker. Den som stannar för att tanka vid butiken kan också köpa annat som bilen behöver. Men hästskorna är ett minne blott. De fanns i affären som paret Andersson köpte 1979 och som låg centralt i tätorten. Lisbeth Andersson är född i Bullaren, maken på Donsö i Göteborgs södra skärgård. De träffades i Göteborg, där båda arbetade i butik. Skärgårdsliv lockade inte Lisbeth och Östad blev deras gemensamma adress satsade de på att bygga ny butik där, strategiskt placerad vid länsväg 165. Ny mack Ny drivmedelsanläggning är detta års stora investering. Den görs av bensinbolaget men butiken sköter driften. Behovet finns. Närmaste mackar finns i Tanumshede, Hällevadsholm, Dals Ed och Halden. Ica-butiken Östads Livs är öppen alla veckans dagar och kräver sin arbetsinsats timmarsvecka har jag nog aldrig kommit ner till, säger Berth- Göran. Konkurrensen hårdnar när köpcentret öppnar i Tanum. - Hur det går här beror inte på oss utan på kunderna, om de vill ha denna service. Jag har inte tänkt lägga ner någon affär. För bygden Berth-Göran Andersson vet en butiks betydelse och tycker det är roligt att kunna bidra till en levande bygd. Han har också arbetat för bygden som samhällsföreningens ordförande i 30 år och som aktiv i Tanum Turist. Nu är han sammankallande i en bostadsgrupp som vill se fler lägenheter och attraktiva tomter. - Utan boendemöjligheter kan bygden inte överleva och här är ju billigare att bygga än vid kusten. Själva kan Berth-Göran och Lisbeth Andersson glädja sig över att alla de tre barnen bosatt sig inom en mils radie. Två av dem, Pär och Åsa, arbetar i butiken. Fakta Östads Livs Bolagsnamn: Bullarebygdens Dagligvaruhandel AB. Omsättning: 22 mkr senaste räkenskapsåret. Sommarmånaderna klart högre än månadssnittet. Kunder: Cirka 60 procent av hushållen ses som trogna. Andra kompletteringshandlar. Delårsboende turister och norrmän ökar underlaget. Roll som ombud för bland annat Posten och försäljning av fiskekort drar folk till butiken. Anställda: Vintertid sex, varav tre deltider. Sommartid ytterligare cirka tre. - Vi har jobbat mer för att bygden behöver en affär än för att tjäna en massa pengar och vi fortsätter så länge vi orkar, säger Berth-Göran Andersson som tillsammans med sin fru Lisbeth ägt och drivit Östads Livs i 35 år. 9

10 Små barn som jobbar med konst! Var om inte i konstnärstäta kommunen Tanum ska barn få chansen att lära sig att se konst, prata om konst och måla själva? Barnen på tre förskolor, Hornbore, Rabbalshede och Hogane, har fått chansen att göra detta. På skolor, äldreboenden och andra ställen kan du se konstverk som ägs av kommunen. Nu har konstnären Anne Otterdal och Kultur & Fritids Caroline Lindqvist valt ut ett antal tavlor till en konstväska, som Anne åker runt med för att prata med barn om vad de ser, hur det gjorts och hur man själv kan hitta sitt målarspråk. Därefter målar barnen själva med bra material från konstnärsshopen på Gerlesborgsskolan och till sist visar man upp vad som gjorts och ser varandras verk. Tanken med projektet är att ge barnen fler möjligheter att utveckla ett bildspråk, att använda närheten till konstnärer i det dagliga jobbet och att använda kommunens konstsamling ännu mer. Mer konst för barn och unga i Tanum: Ett par av förskolorna har konstinriktning, bildlärarna finns i vardagen på skolorna och förstärks då och då av konstnärsmedverkan genom Skapande skola-projekt (som finansieras av statliga medel från Kulturrådet, läsåret har kommunen fått kr). På fritidsgårdarna har unga möjlighet att genom Ungdomspengen TUPP jobba med skapande efter egna behov, och via Kulturskolan kan barn gå konstkurser på Gerlesborgsskolan på somrarna. Veta mer om konst för barn? Fråga Kultur & Fritid eller växeln

11 Nyordning för skolskjutsar Från i höst går skolskjutsen hem vid en och samma tidpunkt, oavsett elevernas ålder. - Egentligen inte en så stor förändring. Det säger Öyvind Höiberg, controller och skolskjutsansvarig i Tanums kommun, med hänvisning till att flertalet yngre elever ändå går på fritids. Nyordningen innebär en typ av samlad skoldag. Hur den kan användas på ett pedagogiskt bra sätt är närmast en fråga för rektorerna. Gemensam hemresa är en av flera stora förändringar på skolskjutsområdet från nästa läsår. De nya riktlinjerna för skolskjutsarna, antagna av barn- och utbildningsnämnden, innebär bland annat sänkt avståndsgräns för elever i ettan. Trafiksäkerhet i fokus En ambition i arbetet med de nya riktlinjerna har varit att kunna ge Några nyheter i höst *Elever i ettan (och som tidigare förskoleklass) har rätt till skolskjuts om de har mer än två kilometer till anvisad kommunal skola eller hållplats. Tre kilometer gäller fortsatt för alla äldre elever. *Elev som går på annan skola i kommunen än den anvisade kan använda befintlig skolskjuts om plats finns. Ny linje skapas inte. *Västtrafiks flerkommunskort erbjuds elever som väljer skola utanför kommunen eller bor halva tiden hos förälder eller annan vårdnadshavare i annan kommun. *Barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är inte berättigade till skolskjuts. Eleverna ska inte behöva gå mer än korta sträckor, eller inte alls, längs kommunens mest trafikfarliga vägar. Vilka de är framgår av denna bild, från det nya dataprogrammet, som Öyvind Höiberg visar. tydlig, skriftlig information om vad som gäller. Föräldrarnas, skolskjutsentreprenörens respektive skolans ansvar för att eleverna tar sig tryggt och säkert mellan hem och skola tydliggörs. Bussförare får till exempel inte lov att utan föräldrars intyg ta med eller släppa av elever på andra platser än fastställda hållplatser. Stort fokus läggs på trafiksäkerheten. Trafikförhållandena ska bedömas efter olika kriterier. Enligt en klassificering av vägnätet är många vägar sådana att elever inte ska tillåtas gå mer än kortare sträckor längs vägen. För exempelvis den del av E6, som ännu inte är motorväg, tillåts elever varken korsa vägen eller gå längs med den. Skolskjutsentreprenörens ansvar för att eleverna sitter bältade klargörs. Nytt program Vägarnas klassning hör till det som åskådliggörs med hjälp av nyinförda dataprogrammet Optiplan. Information om elevers bostadsadress, skola och anvisade hållplatser läggs in i programmets karta. Verktyg finns för avståndsmätning och via programmet kan detaljerad, skriftlig information tryckas ut till föräldrar, entreprenör och skola. -Programmet blir ett jättebra instrument men i den individuella prövningen kan vi också behöva åka ut och göra besiktningar, betonar Öyvind Höiberg. Krav på effektiviseringar i en kostnadskrävande verksamhet och behov av omorganisation efter en pensionering är bakgrunden till de nya tagen i skolskjutsverksamheten. Enskild prövning Höiberg lyfter fram två ledstjärnor i prövningen av rätten till skolskjuts: -Barnens individuella behov och en prövning på likvärdiga grunder i hela kommunen. Därför är det viktigt med ett tydligt reglemente. 11

12 Christer Larsson, sedan i våras ny rektor på Futura, ser goda möjligheter att utveckla Tanums gymnasieutbildning. Ny rektor på Futura - Jag tycker om att vara engagerad, säger Christer Larsson, ny rektor på Futura. Till hans många tidigare utmaningar i arbetslivet hör chefsuppdrag på Volvo i Tanumshede. nasier i Halland och rektor för John Bauer-gymnasiet i Borås. - JB-konkursen var en jättetrist upplevelse, särskilt som jag alltid tyckt att friskoletanken är något bra. Höstens nya elevkull på Futura Lag-SM i friidrott för ungdomar på Sparvallen i sommar Den 16 augusti samlas ungdomar från hela Sverige för att göra upp om me daljerna i SM för lag i friidrott. Sparvallen i Tanumshede har en fullskalig friidrottsanläggning som vi ser framemot att se användas för stora tävlingar. Tanums IF är medarrangör och mer information kommer att finnas på deras hemsida framöver, - Här finns fantastiska förutsättningar att skapa något bra och positivt. Behöriga lärare, kvalité i allt som görs och positivt intresse och renommé är hans recept för att gymnasiet ska kunna hävda sig trots litenheten. - Vi ska ha en bra, spännande och kul verksamhet som lockar bra grupper av sökande. Vistelser i länder vars språk eleverna studerar, kanske i kombination med arbetsplatsförlagt lärande, och samarbete med besöksnäringen är några av nye rektorns idéer. På Futura basar han för gymnasieutbildningen, för ungdomar och vuxna, samt svenskautbildning för invandrare, sfi. Futura rymmer också kommunbibliotek och teatersalong. - Samverkan ger verkligen möjligheter som kulturhus. Christer Larsson är såväl ekonom som pedagog. Han har arbetat för storföretag och för skolverksamhet i både offentlig och privat regi. Arbetet på Futura innebär en återkomst till kommunen. Under tiden som materialchef på Volvo i Tanumshede bodde han och familjen på Resö. Erbjudande om att skapa ett Voxnadalens gymnasium innebar flytt till Edsbyn i Hälsingland. - Futura liknar det jag byggde upp där, säger Larsson. Senare har han bland annat varit verksamhetschef för naturbruksgymfördelas på sex program, fyra färre än tidigare. Fordon och estetiskt program hör till dem som försvinner. En annan förändring är att byggprogrammet inriktas på energisnål byggteknik. 12

13 Unik danssatsning på Vitlycke gård På Vitlycke gård i Tanum kan professionella dansare ägna sig åt sin konst i lugn och ro, dela kunskaper med kolleger, repetera och bjuda publik på smakprov på sitt arbete. Intrycket från vägen är fortfarande en gammal gård men ladan är ombyggd och ladugården ersatt av ett stort nybygge. Francesco Scavetta, sedan 2010 gårdens ägare, är drivande kraft bakom dess omvandling till Vitlycke Centre for Performing Arts. Han är född i Italien och internationellt verksam dansare, koreograf och pedagog. Tillsammans med en norsk kollega är han danskompaniet Wees grundare och ledare. Potential När Francesco Scavetta fick tips om Tanumsgården hade han i många år sökt en plats att etablera sig på, på landsbygden nära naturen. - Jag tyckte omedelbart om Vitlycke och såg gårdens potential. Här är inte alltför långt från vare sig Oslo eller Göteborg. Det är nära kusten, här finns världsarvet och man kan känna att området varit bebott länge. Gården ligger i hjärtat av Unescoområdet Tanums hällristningar, granne med välkända hällar. - Här kan jag samla alla mina önskningar och intressen. Som barn ville jag bli arkeolog, säger Scavetta leende. Han gillar också att arbeta praktiskt och har gjort så mycket byggjobb som möjligt själv. Svarta är även draperierna som kan täcka fönster och väggar. På så sätt kan den ljusa studion för repetitioner och träning vid behov förvandlas till ett scenrum, en black box. En liten foajé och toalett för besökare, inrymd i före detta sadelkammaren, behövs också vid de publika tillställningarna. En trappa upp finns en mindre studio, tänkt att få en bred användning, kök, samlingssal och rum som kan användas som loger eller för övernattning. I sommar börjar kompaniet Wee, som turnerat i 33 länder sedan starten 1999, öva in en ny produktion. Scavetta är även engagerad i ett EU-projekt, LEAP, inriktat på lärare i samtida dans. Inom ramen för det kommer danspedagoger från olika länder till Vitlycke i juli. Även danskonstnärer som fått residensstipendier utlysta av Kultur i Väst kommer dit då och senare i år. "Unikt" - Scavetta är en mycket erkänd koreo graf och pedagog. Det han gör på Vitlycke är unikt i Västra Götaland. Det är en lyckoträff för dansen att han kommit till Tanum, säger Therese Finné Holmberg, vikarierande danskonsulent hos Kultur i Väst. Eva Pettersson, kultur- och fritidschef i Tanum, är mycket imponerad över allt Scavetta gör av egen kraft. Förutom de egna resurser han satsar har han fått stöd från statliga Boverket till ombyggnadsprojektet. Black box Golvytan i den 224 kvadratmeter stora studion är i svart linoleum. -Jag har märkt ett stort intresse från internationella danskompanier att komma hit för att öva och visa sitt arbete, säger Francesco Scavetta. Han arbetar över hela världen men Vitlycke är numera hans fasta adress. 13

14 Dubbeljubileu Kultu i ko fi Gerlesborgsskolan Vi gratulerar våra st I år är året när Gerlesborgsskolan fyller Det var ett annat Bohuslän som mötte Arne Isacsson när han kom cyklande till Gerlesborg i mitten av förra seklet och bestämde sig för att bli kvar i ljuset bland klipporna. Men samma vackra natur, magiska ljus och stilla rofylldhet finns kvar än i dag och har lockat 80 procent av alla konstnärer i Sverige till att hitta Gerlesborgsskolan, antingen som elev eller som lärare. Vi har idag en exceptionellt stor andel konst- närer och kulturarbetare bland vår befolkning, och det ger hög klass på vårt kulturliv och spelar stor roll för besöksnäringen. Skolan började firandet den 31 maj med en specialutställning och jubileumsprogram. Se programmet på Landskapsmålerikurs på Gerlesborgsskolan sommaren 2013 under ledning av John E Franzén som framförallt är känd för sitt fotorealistiska måleri, där ett av hans mest kända verk är ett officiellt porträtt av svenska kungafamiljen, vilket färdigställdes

15 m hela året! örsta institutioner! 70 år och Världsarvet firar 20-årsdag. Vitlycke Museum Vitlycke Museum, mitt i Världsarvet, har en kortare historia som hus men har smugit sig in i våra hjärtan sen starten på 90-talet. Alla barn har fått besöka museet, somliga har till och med vuxit upp på Världsarvsförskolan och i bronsåldersgården. Den nya utställningen från 2013 har tydligare rötter i Tanum och berättar historien om människorna som bodde här före oss. Föreläsningar, konserter, prova-på-verksamhet och andra roligheter gör jubileumsåret till något alldeles extra att ta med vännerna på. Världsarvet firas i sommar med särskild betoning på 30 juli. Programmet finns på rhändelser mmunen nns på.se/kalendarium 15

16 Biblioteket puffar för småbarnens språkutveckling Under året har biblio teket inriktat sitt läsfrämjande arbete mot de yngre barnen mellan 0-6 år. Det kan tyckas som tidig ålder för läsfrämjande insatser, men det är här som den avgörande grunden för barnets språkutveckling läggs. Hjärnforskaren Martin Ingvar säger att det är under de första åren, innan skolstart, som hjärnan utvecklas som mest. I artikeln Prat stimulerar spädbarns utveckling i DN från den 14 februari i år skriver Maria Gunther om den aktuella forskning som bedrivs av neurologer och barnläkare vid Columbiauniversitetet i New York. De har studerat hur hjärnans struktur utvecklas hos små barn och menar att Hur mycket föräldrar pratar med sina barn och hur avancerat språk de använder ger mätbara avtryck i hjärnbarken. En språkrik miljö ger barn inte bara större intellektuell kapacitet, vilket underlättar skolgången. Även deras emotionella och sociala utveckling gynnas - att kunna sätta ord på tankar och känslor, och kunna kommunicera med andra. Enligt läsforskaren Ingvar Lundberg skiljer sig redan treåringars ordförråd åt markant, alltså har det stor betydelse vilken ordrikedom barnet mött innan dess. Om ett ordfattigt barn fortsätter få låg språklig stimulans, kan de vid fem års ålder ha så lite som en femtedel av det ordförråd som jämnåriga med ett rikt ordförråd har. Det ger ett mycket ogynnsamt och orättvist utgångsläge inför skolstarten. Men vad kan man då göra för att ge sitt barn så bra språkliga förutsättningar som möjligt? Vardagsprat räcker inte, vi upprepar oss och använder oss av en begränsad mängd ord i vår kommunikation med våra småbarn. Prova att: - Språklek hemma. Köp eller låna böcker med sånger, rim och ramsor på biblioteket. Många har bilder som visar rörelser och kill-lekar du kan göra till. Vissa har även CD-skivor där ramsorna läses upp. Det är roligt för både dig och bebisen att göra på skötbordet t ex. - Utforska biblioteket med ditt barn: botanisera bland bilderböcker och andra media, ha en mysig stund och läs tillsammans, låt personalen inspirera dig till nya upptäckter. - Gå på Sagostunder på biblioteket, för olika åldrar. kulturkalendarium. - Besök Öppna förskolan, där olika språkstimulerande aktiviteter erbjuds. Ofta sånger och rörelser. - Använd böcker dagligen: titta, läs och prata om det. Från 4 mån-1 år: pekböcker, 1-2 år småbarnsböcker med enkla texter, 3-6 år bilderböcker, från 7 år kapitelböcker. På biblioteket har vi under året försökt inspirera dagbarnvårdare och förskolepersonal att läsa mer och att samtala mer om det lästa med sina barngrupper. De har fått bokpresentationer, en studiecirkel och tips på hur man kan utveckla bokläsningen. Men barnens viktigaste förebilder är föräldrarna. Därför uppmanar vi alla föräldrar att satsa på dagligt språklekande - att sjunga, rimma, ramsa och högläsa med sina barn. För barnen behöver det, tycker det är jätteroligt och har rätt till de bästa förutsättningarna i livet. 16

17 Följ kommunens upphandlingar Tanum gör många upphandlingar och värdet på dessa är ca 400 mkr per år. Bara under våren 2014 har vi upphandlat eller håller på med ett tiotal entreprenadkontrakt för kommunen och för Tanums Bostäder AB. Tanums Hamnar AB har också upphandlat flera kontrakt, bl.a. gästhamnsskötsel. Tillsammans med grannkommunerna i vårt upphandlingssamarbete håller vi också på med eller har slutfört ramavtalsupphandlingar under våren. Då handlar vi större volymer och får därmed lägre pris på varor som livsmedel, möbler, papper- och plastprodukter, bilar, mobiltelefoner, drivmedel, el mm. Ibland gör vi stora ramavtalsupphandlingar själva också, som t ex de nyligen slutförda hantverkaravtalen och avtal med tekniska konsulter. En annan viktig pågående ramavtalsupphandling är ipads i skolan. Framförallt inom byggbranschen har många lokala och regionala företag varit aktiva med att lämna anbud och flera har också vunnit upphandlingarna. Framför oss ligger att upphandla fler ombyggnader och reparationer av fastigheter, samt att till kommunens centrala funktioner upphandla bl.a. ett kundtjänstsystem och ett ekonomisystem. En enkätundersökning genomförd av Svenskt Näringsliv under 2013 (se visade att Tanums kommun klättrat 26 steg sedan 2012 i jämförelsen av företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Vad företagen verkar ha uppskattat mest är förbättringar hos kommunen när det gäller rådgivning och upphandling. Vi är glada åt betyget men strävar att bli ännu bättre! Vi ska fortsätta att förbättra att ge råd och stöd till företagare som skulle vilja lämna anbud men som tycker det känns krångligt eller svårt. Upphandlingsansvariga på kommunen kan hjälpa till både genom att svara på direkta frågor och genom att göra det så enkelt och tydligt som möjligt att svara på anbudsinbjudningarna. Lagen om offentlig upphandling, LOU syftar till att den offentliga upphandlingen ska ge förutsättningar för lika och rättvisa villkor för företagarna, såväl små som stora, men också till att ha en så öppen konkurrens som möjligt. Det är inte bara en fråga om att priserna kan pressas när det finns mer konkurrens, utan kommunen får också bättre kvalitet på sina avtal. Aktuella upphandlingar och annan information om upphandling hittar du på Kommunfullmäktige sedan sist Flera medborgarförslag har skickats in till kommunen. Kommunfullmäktige har bland annat behandlat medborgarförslag om att kommunen ska ansöka om att bli Fairtrade City, förslag om ny riktigt stor lekpark och ansvar gällande elektromagnetisk strålning. Efter flera prövoperioder har kommunfullmäktige nu beslutat att permanenta medborgarens förslagsrätt, det vill säga medborgarens rätt att lämna medborgarförslag. Inom kultur- och fritidsområdet har en ny biblioteksplan för med strategier för kommunens folkbibliotek samt integrerade skolbibliotek samt reviderade föreningsbidragsnormer antagits av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit taxa och avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar. Taxan innebär bland annat att gränsen för fria kopior av allmänna handlingar ökar från 9 till 20 kopior. Inom räddningstjänstens område har kommunfullmäktige beslutat införa kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Tanums kommun. Ett enat Bohuslän- avsiktsförklaring kring besöksnäringen har också beslutats av kommunfullmäktige. Avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska plattformen i det gemensamma arbetet. I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen. I avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling, kommunikation och marknadsföring, utvecklingsarbete samt området beakta och ta hänsyn. Folkhälsoplan med budget för 2014 har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har även antagit bokslutet för 2013 och en ny personalpolicy. 17

18 Dialog, samverkan och effektivitet för bättre näringslivsklimat En ny handlingsplan för hur Tanums kommun ska arbeta med näringslivsfrågor har antagits av kommunstyrelsen i april. Den gäller för åren 2014 och Vi fortsätter på den inslagna vägen från handlingsplan , och arbetar bland annat vidare med ökad dialog, mer samverkan och effektivare ärendehantering, säger Karin Kempe, näringslivsutvecklare. Tanum Turist, Företagarna och Tanums Näringslivsråd har rådfrågats innan arbetet sattes igång med att ta fram den nya planen, och har genom det fått möjlighet att framföra sina synpunkter. Synpunkter från Sveriges Kommuner och Landstings ranking där man har frågat företagare som har haft kontakter med kommunen har också vävts in. Även resultatet från Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Fyrbodals planer för näringslivsfrågor de kommande åren och hur de påverkar Tanum har man också tagit hänsyn till. Den nya handlingsplanen innehåller som tidigare åtta mål, som grundar sig i näringslivsstrategin för åren Målen handlar om tillväxt, dialog, samverkan, myndighetsutövande, information, verksamhetsmark, kompetensutveckling och besöksnäring. - Förhoppningsvis ger aktiviteterna i den nya planen resultat som gör att vi får ett bättre näringslivsklimat, och tar oss uppåt på stegen mot bättre placeringar på olika rankinglistor, avslutar Karin Kempe. Happy Price nu på plats Veckan före påsk öppnade Happy Price sin nya butik på drygt kvm. Den ligger på Oppens handelsområde nära E6 bredvid Tanum Shoppingcenter som öppnar i november. Här kan du hitta i stort sett allt till bra priser; belysning, elartiklar, förvaring, hemtextil, husgeråd, trädgårdsmöbler, mattor och mycket mer. Ägarna Jan, John och Marita Berglund utsågs den 24 april till årets företagare 2014 i Tanums kommun. De har drivit handel inom sitt mark- nadssegment sedan 70-talet. Först i Grebbestad, därefter i Strömstad och fram till hösten 2013 i Knäm, norr om Tanumshede. Nu har de flyttat in i sina nya lokaler. De har genom målmedvetenhet och framsynthet byggt upp ett stabilt och expansivt företag som dessutom blivit en viktig arbetsgivare. Happy Price har därmed blivit en viktig framgångsfaktor för kommunens fortsatta utveckling. Tanum Shoppingcenter klart i november Bygget pågår för fullt. I mitten av november 2014 öppnar Tanum Shoppingcenter, nära E6 i Tanumshede. Ett svenskt center med svenska priser. Det blir ca 65 butiker på kvm med varierande utbud. Det blir en mix av livsmedel, restau- ranger/fast food och mode. Några butiker tillhör kedjor och en del är helt nya etableringar i Sverige. Det förväntas ca 6 miljoner besökande per år och 1 miljon till i närområdet. Läget är det bästa mellan Oslo och Göteborg, säger ägarna. 18

19 Nu blir det ettor och nollor i fibern! Flera av fiberföreningarna i Tanums kommun blir klara med delar av eller hela sina nät under våren och försommaren Först ut är Sannäs fiber, som redan har driftsatt den norra delen nät. (Se artikel här bredvid.) Näst i tur står Resö fiber och Kämpersvik-Ejgde fiber. Under hösten 2014 kommer resterande föreningars nät att driftsättas med två undantag: Lur fiber och Stenrike fiber (området runt Hamburgsund). Dessa två föreningar har planerad driftsättning under Då är hela lansbygden i Tanums kommun täckt av fibernät. I kommunens större tätorter har föreningsbildandet gått något mer trögt än på glesbygden. Till detta finns troligen två huvudskäl: Telias växelstationer erbjuder redan idag relativt hög kapacitet över kopparnätet - tipple play med kapacitet upp till 60 Mb/s, om avståndet till stationen är knappt 1 km, längre avstånd ger lägre kapacitet. Inga bidrag utgår för fiberutbyggnad i tätort. Kanske upplever fastighetsägare/företagare inte tidspressen att söka bidrag medan dessa finns tillgängliga. Många bedömer att nu och på sikt är fördelarna med fiberanslutning ändå så stora att det pågår arbete med att bilda föreningar även i tätorterna i Tanums kommun. Längst har arbetet kommit i Tanumshede, där det finns en förening på Vinbäck och en i norra Tanumshede (norr om Grebbestadsvägen/Affärsvägen). För Hamburgsunds del har Stenrike fiber planer på att inkludera även tätorten i sitt nät. I Grebbestad och Fjällbacka arbetar samhällsföreningarna med att bilda fiberföreningar. Om du ännu inte är medlem i en fiberförening och vill ha fiber i din fastighet eller för ditt företag, kontakta den fiberförening som finns i ditt område. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida under adressen Sannäs först ut med föreningsfiber Drygt 300 fastigheter anslutna till Sannäs Fiber är först ut i Tanums kommun med att få supersnabbt bredband via en fiberförening. Igångsättningen skedde i början av april. - En lättnad att ha kommit så här långt, sa Michael Ekman, ordförande i den ekonomiska föreningen och tillsammans med Birgit och Anders Ståhlbom initiativtagare till Sannäs Fiber. Sedan starten har det gått över tre och ett halvt år och ett oräkneligt antal ideellt arbetade timmar. Sannäs Fiber är pionjären bland de elva fiberföreningar som täcker kommunens hela landsbygdsområde. Närmare 730 fastigheter är anslutna till Sannäsföreningen men nätet, totalt tio mil, är ännu inte färdigutbyggt. Inkopplade är områdena Tanums Säm, Sannäs, Håkeby, Mjölkeröd och Raftötången. Närmast på tur är ett område från Ulmekärr till Havstenssund och, efter sommaren, Grönemad och Sövall. Ändring av konsumentvägledning Konsumentvägledningen finns från och med 1 maj 2014 hos Konsument Uddevalla för dig som bor i Tanums kommun. Där kan du som bor i Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun kostnadsfritt få svar och råd på dina frågor angående köp av varor eller tjänster. Där får du råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Konsument Uddevalla erbjuder råd såväl före som efter köp av varor och tjänster. Välkommen att kontakta Konsument Uddevalla på eller (uppge gärna telefonnummer och i vilken kommun du bor). Besöksadressen är Rådhuset, Kungsgatan 25-27, Uddevalla. Öppettiderna är måndag-torsdag klockan , fredag klockan i mån av tid. 19

20 Sköt om din avloppsanläggning! Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ditt avlopp och en avloppsanläggning kräver skötsel precis som ett hus. Kontrollerar du regelbundet din anläggning kan det bidra till att både funktion och livslängd ökar eftersom brister kan upptäckas och kanske åtgärdas. Genom att tänka på vad du häller och slänger i avloppet kan du kanske också öka anläggningens livslängd. En avloppsanläggning som inte sköts eller slutar att fungera kan förorena vår miljö och närliggande dricksvattenbrunnar. Belasta rätt! Reningen i en avloppsanläggning kan försämras om den belastas med mer avloppsvatten än den är dimensionerad för. Problem kan bero på att du har en tillfälligt hög belastning t ex. installerar ett stort badkar, att det under en längre tid bor fler personer i huset eller att annat vatten än avloppsvatten belastar anläggningen t ex. dag- och regnvatten. Vatten från bassänger och pooler ska du inte tömma i avloppet och inte heller stora mängder vatten från backspolande vattenfilter. Var rädd om bakterierna avgifta avloppet Den biologiska reningen i en avloppsanläggning sker med hjälp av bakterier, därför måste du tänka på vad du häller ut i avloppet för att inte skada bakteriefloran. Såpa och diskmedel räcker oftast gott och väl för det mesta av hushållsstädningen. Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel, t ex triclosan, silver och klor. Använd gärna miljömärkta hushållskemikalier. Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel. Häll inte starka och miljöfarliga ämnen i avloppet, t ex lösningsmedel eller färgrester. Lämna läkemedelsrester till apotek, anläggningen är inte byggd för att rena dessa. Toaletten är ingen papperskorg Det enda som hör hemma i toaletten är urin, bajs och toalettpapper. Bomullspinnar, kondomer, cigarettfimpar, snus, räkskal, tamponger och liknande ska slängas i soporna och inte i avloppet. Stekfett, frityrolja och kaffesump passar också bättre i en papperskorg eller i en kompost. Håll koll på slamavskiljaren (trekammarbrunnen)! En fungerande slamavskiljare är A och O för den efterföljande reningen som t ex infiltration, markbädd eller minireningsverk. Slamavskiljaren avskiljer grövre partiklar och fett för att det inte ska rinna vidare till nästa reningssteg. Det är viktigt att slamavskiljaren är hel och att den töms regelbundet. Tänk också på att locket ska vara helt, barnsäkert och inte för tungt för slamtömmarna. Ett tips är att investera i en ny slamavskiljare om du anlägger eller har anlagt en ny efterföljande rening, för att få en så lång livslängd på avloppsanläggningen som möjligt. Tips till dig med markbädd eller infiltration Träd och växter med djupgående rötter ska inte växa på eller nära anläggningen, röj några meter runt anläggningen för att undvika rotinträngning. Belasta inte anläggningen med tunga fordon eller liknande ef- tersom det filtrerande materialet då pressas ihop och reningen försämras. Se till att luftningsrör inte täcks av snö under vinterhalvåret och att de inte är skadade, se upp när du klipper gräs eller röjer! Titta med jämna mellanrum till fördelningsbrunn och/eller pumpbrunn (om du har sådana). Tips till dig med minireningsverk Följ leverantörernas drifts- och skötselanvisningar. Det är också bra om du regelbundet kontrollerar att pumpar och larm fungerar, se också till att fällningskemikalierna inte tar slut. Om du har ett serviceavtal eller motsvarande har du en bra förutsättning för att ditt minireningsverk ska fungera men kolla upp vad som ingår i avtalet, kanske måste du göra vissa grundkontroller själv? Informera gärna slamtömmarna om hur just ditt minireningsverk ska slamtömmas, t ex. genom att märka upp var tömning ska ske eller genom att tejpa fast en tömningsinstruktion under locket. Mer information Miljöavdelningen, telefon växel , säkrast mån-fre

Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?

Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det? Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 God Jul & Gott Nytt År 4 10 14 Kraftsamlar för nya detaljplaner Lotsgruppen hjälper företagare Konstgymnasium finns det? INNEHÅLL Kraftsamlar

Läs mer

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Tanum Information från Tanums kommun Nummer 20 Juli 2005 4 8 17 Tanums Näringspark - med rätta läget Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Surfa i sommar - bredband till alla STIPENDIATER 2005

Läs mer

Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013

Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013 4 9 14 Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka INNEHÅLL Förenkla helt enkelt!... 4 Aktuella upphandlingar

Läs mer

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad 15 16 juli 4 6 19 Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder...

Läs mer

Tanum. TEMA: Näringsliv. Fjällbacka internationell destination. Påverka nya översiktsplanen. Nu byggs det fiber i Tanum

Tanum. TEMA: Näringsliv. Fjällbacka internationell destination. Påverka nya översiktsplanen. Nu byggs det fiber i Tanum Tanum Information från Tanums kommun Nummer 34 Juni 2012 TEMA: Näringsliv 8 17 21 Fjällbacka internationell destination Påverka nya översiktsplanen Nu byggs det fiber i Tanum INNEHÅLL Tema Näringsliv Näringslivsstrategi

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios no.2 2012 Karlshamnaren en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios Årets företagare i Sverige 2012 Årets städare i Sverige 2012 - båda finns i Karlshamn! Hallå där Sven-Åke!

Läs mer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer VÅRT KÖVDE EN TIDNING OM VÅR VÄG MOT VISION SKÖVDE 2025 Med höga ambitioner och KÄRLEK till bra mat Elever frågar ut kommunstyrelsens ordförande Så bygger vi framtidens Skövde Vi väcker intresset hos framtidens

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

VAXHOLM. Sommaren i Vaxholm Fyra sidor med tips på evenemang och läsning. Viktigt i. Lustfylld lärmiljö Sinneslabb byggs upp på Överby förskolan

VAXHOLM. Sommaren i Vaxholm Fyra sidor med tips på evenemang och läsning. Viktigt i. Lustfylld lärmiljö Sinneslabb byggs upp på Överby förskolan Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 2 2015 VAXHOLM Lustfylld lärmiljö Sinneslabb byggs upp på Överby förskolan Polisen flyttar in Öppnar ny lokal i kommunhuset Sommaren i Vaxholm Fyra sidor med

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer