Tanum. Husdjuren viktiga på Kalkåsliden. Nyordning för skolskjutsar. Dubbeljubileum. Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. Husdjuren viktiga på Kalkåsliden. Nyordning för skolskjutsar. Dubbeljubileum. Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni Husdjuren viktiga på Kalkåsliden Nyordning för skolskjutsar Dubbeljubileum

2 INNEHÅLL LIS kan bli en lisa för strandnära projekt... 4 Varför ska vi värna om landsbygdens utveckling?... 5 Kommunala villatomter i Östad... 6 Kundcenter underlättar kontakter med kommunen... 6 Husdjuren viktiga på Kalkåsliden... 7 Lurs Sockens bygdeförening... 8 Butiken bidrar till en levande bygd... 9 Små barn som jobbar med konst!...10 Nyordning för skolskjutsar...11 Christer - ny rektor på Futura utbildning...12 Unik danssatsning på Vitlycke gård...13 Biblioteket puffar för småbarns språkutveckling...16 Följ kommunens upphandlingar Näringslivet ny handlingsplan, nya etableringar...18 Senaste nytt om fiberföreningar...19 Sköt om din avloppsanläggning...20 Tanums Bostäder och Tanums Hamnar informerar...21 Säkerhet i vardagen - gas...22 RAMBO sopskola...24 Bokslut Information för dig med båt...28 Dubbeljubileum hela året Gerlesborgsskolan och Världsarvet...14 Omslagsbild: Bullarebygden Fotograf: Kjell Holmner + Årets sommarträff för företagare äger rum den 10 juli från klockan på TanumStrand. Håll utkik efter inbjudan på

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 38 Juni 2014 Besöksnäringen skapar allt fler arbetstillfällen I Tanums kommun finns många platser som upplevs, och alltid har upplevts, som spännande och trevliga att bosätta sig på och ha som resmål. Det som kanske har ändrats över tid är att allt fler lokala krafter vågar satsa för att använda den potential som finns i vår ganska utpräglade turistkommun. Vi ser idag också ett flertal exempel på att lokala näringar samarbetar för att få en större genomslagskraft inom turism och handel. Samverkan mellan hotell, restauranger, arrangörer av fisketurer och kanotuthyrare, är exempel på paketerbjudanden som idag erbjuds till besökande. Att arrangera upplevelser i Tanum går att utveckla ytterligare. Det finns många intressanta upplevelser att ta del av. I inlandet finns exempelvis fantastiska naturområden med Bullaresjöarna, Tingvall, Kynnefjäll och friluftsområdet Ranebo som speciellt besöksvärda pärlor i området öster om E6. Tanumkusten med alla våra samhällen har i många år varit en turistmagnet av stora mått. Klippor, salta bad och båtliv är exempel på vad turisterna söker och uppskattar i kommunerna vid Bohuskusten. Efter ett politiskt förarbete skrev företrädare för de elva kommunerna i Bohuslän den 8 april på en avsiktsförklaring som bland annat innebär att vi gemensamt ska jobba för att utveckla en hållbar turism i Bohuslän och tillsammans marknadsföra landskapet. Enligt nyhetsbyrån CNN är Bohuskusten en av världens vackraste vildmarksplatser och får plats nummer sju på nyhetsbyråns topplista. Handeln, som en del av besöksnäringen, växer sig starkare för varje år. Sportshopen i Grebbestad har etablerat sig som ett intressant besöksmål och har konkreta planer på utbyggnad. TanumStrand som är kommunens i särklass enskilt största besöksmål samverkar med bland andra Sportshopen. I Tanumshede, på näringsparken vid Oppen, öppnade den 9 april familjen Berglund sin nya Happy Price-butik om m 2 butiksyta. Familjen Berglund förärades fjorton dagar senare priset som Årets företagare, av organisationen Företagarna i Tanum, efter viss samverkan med Tanums kommun. Byggnationen av Tanums shoppingcenter, med en butiksyta på cirka m 2, pågår och beräknas öppna i november Handeln som näring växer sig allt starkare i Tanum och bidrar till ökat antal besökare året runt. Världsarvet Tanums hällristningar fyller i år 20 år. Inom världsarvsområdet finns 510 hällristningsplatser som innehåller tals bilder. Vitlycke museum samverkar med markägare och lokala entreprenörer. Gerlesborgsskolan, som är en fristående eftergymnasial konstskola, har i år 70-årsjubileum. Skolan startades 1944 av konstnären, professorn och pedagogen Arne Isacsson. Det finns stora möjligheter att utveckla företagsverksamhet inom besöksnäring ytterligare. Kulturutbud, handel och naturupplevelser lockar turister och fastboende till aktiviteter i Tanum. Ett mycket intressant besöksmål är Kosterhavets nationalpark, som till cirka 40 procent av ytan är belägen inom Tanums kommuns gränser. Besöksnäringen är en stor och växande del av kommunens näringsliv. Den 14 september är det val till, kommun, region/ landsting och riksdag. Det är viktigt att vi alla fullgör vår rättighet att rösta. "Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, måste man se upp." Citat av Tage Danielsson Trevlig sommar önskas till alla läsare! Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande. REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4, 7-9, Ann-Katrin Eklund, sid 10 Anne Otterdal, sid 14 Christine Chilcott, sid 15 Hans Lundenmark, Ian Schemper, sid 16 bildarkivet.se, sid 18 Robert Dahlberg, Tanum Shoppingcenter, sid 21 Tanums Hamnar AB, sid RAMBO AB, sid 28 Anna Skrapste, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4, 7-9, 11-13, 28 Ann-Katrin Eklund, sid RAMBO AB, övriga texter Tanums kommun.

4 LIS kan bli en lisa för strandnära projekt Kan undantag från strandskyddet vid till exempel Bullaresjöarna bidra till en positiv utveckling av bygden? Då har kommunen möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden. Arbetet med att finna sådana möjliga inlandsområden pågår för fullt. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och är från 2010 ett nytt begrepp i strandskyddslagstiftningen. I ett LIS-område ges det nya möjligheter att ge dispens från eller upphäva strandskyddet. Om bygget bedöms bidra till en utveckling av landsbygden kan det vara ett särskilt skäl för dispens. Det går också att ta hänsyn till om ett bostadshus ska byggas intill ett befintligt. Långsiktighet Det är en långsiktig utveckling av landsbygden som ska främjas. Hänsyn ska också tas till hur förutsättningarna för utveckling ser ut i stort. - Det är många samspelande faktorer som avgör var folk väljer att bo. Boende i anslutning till vatten är en sådan faktor, men långt ifrån den enda. För att fler på sikt ska välja att flytta till landsbygden måste vi se till helhetsbilden, där sådant som arbetsmöjligheter, affär, förskola och busshållplats också är viktigt, säger planeringsarkitekt Olof Jönsson. Tanums kommun tar ett brett grepp genom att parallellt med LISfrågan även arbeta med ett landsbygdsutvecklingsprogram (se artikel intill). Information om satsningarna gavs i våras på ett så kallat dialogmöte med inbjudna företrädare för bland annat samhällsföreningar, LRF och Företagarna. Ett antal förslag på LIS-områden, främst kring Bullaresjöarna, kom fram på mötet. Andra förslag har fångats upp i arbetet med den nya översiktsplanen, där LIS-områdena ska bakas in. Det så kallade samrådet om översiktsplanen, i början av nästa år, -LIS är ett av många verktyg för att främja landsbygdens utveckling och det är därför viktigt att bestämma vilken utveckling vi vill ha, säger planeringarkitekt Olof Jönsson, här med kartor från ett dialogmöte där deltagarna skissade på tänkbara områden för utökade möjligheter till strandskyddsdispens, så kallade LIS-områden. 4

5 väntas generera fler LIS-förslag från till exempel markägare. Service viktig Inför prövningen av LIS-förslagen har kommunen ringat in ett antal så kallade lokaliseringsfaktorer. Det gäller sådant som talar för ett LIS-område, exempelvis närhet till service, va-nät och vägar, och sådant som talar mot, som höga naturvärden. Faktorerna kan väga olika tungt beroende på om LIS-området ska främja verksamhet och arbetstillfällen, företrädesvis inom turism, eller stärka åretruntboende och samhällsservice. Länsstyrelsen godkännande krävs för att utpekade LIS-områden ska kunna användas vid dispensprövning. Tanums kommun undersöker möjligheterna att peka ut strandområden där undantag från strandskyddet kan ges om det kan bidra till landsbygdens utveckling. De nya möjligheterna gäller inlandet, inte kusten. Fotot är från nordligaste änden av södra Bullaresjön. Översyn LIS-områden får inte läggas ut i kustområdet. Där väntas länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet ( meter) leda till skärpt skydd. I inlandet förutses däremot översynen leda till betydande lättnader. -Länsstyrelsens översyn innebär att strandskyddet kan komma att lyftas bort från cirka hektar i kommunens inland, bedömer Jönsson. Två nya skäl Sex skäl kan sedan tidigare åberopas för dispens från strandskyddet. För LIS-områden gäller ytterligare två så kallade särskilda skäl för dispens: 1. Om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden 2. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Varför ska vi värna om landsbygdens utveckling? Att vi har välfungerande landsbygder är viktigt för alla som bor och verkar där. När den avbefolkas blir det värre för de få som bor kvar, eftersom servicen utarmas och kanske försvinner helt så småningom. Men är det ett problem enbart för dessa människor? Tanums kommun arbetar just nu på ett landsbygdsutvecklingsprogram som delvis ska verka som underlag till den kommande översiktsplanen. Samtidigt pågår ett arbete med att peka ut områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, och även här ska landsbygdsprogrammet verka som underlag. Tanums kommun är till sin helhet en landsbygdskommun men det råder stora skillnader beroende på var i kommunen man befinner sig, där exempelvis kustens höga exploateringstryck känns avlägset en bit inåt landet. Syftet med detta landsbygdsut- vecklingsprogram är att finna gemensamma mål för landsbygden så att den kan utvecklas och få en stark position i framtiden och därmed bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i hela kommunen. Det är viktigt för en landsbygdkommun som Tanum att värna om möjligheterna som finns inom kommunen. Att låta landsbygden leva är det allra klokaste! 5

6 Kommunala villatomter i Östad Vill du bo mitt i en storslagen natur på kanten av Kynnefjäll, invid de vackra Bullaresjöarna med sina härliga badstränder och fina fiskevatten inpå knutarna? Då är Östad ett alternativ, och här har vi nu 13 lediga villatomter. I Östad finns affär, post och ett kooperativt dagis och i Backa, 2,5 km bort, finns en låg- och mellanstadieskola. Tomterna kostar kr exkl. kommunal vatten- och avloppsanslutning, och storleken ligger mellan 700 m 2 och 1400 m 2. Kontakta Kathrine Kahlman på Tanums kommun, eller om du är intresserad och vill veta mer. Kundcenter underlättar kontakter med kommunen Den 1 januari 2015 genomförs en organisationsförändring i kommunen i syfte att förbättra tillgängligheten. vägledare som kommer kunna svara på enklare frågor, ge information och rådgivning samt hantera enklare ärenden. Om kommunvägledaren inte kan hjälpa dig kopplas du till specialister på förvaltningarna som har djupare kunskap om exempelvis barnomsorg eller bygglov. Samma hantering gäller om du skickar e-post till kommunen. Samtidigt förbättrar vi öppettiderna så att du kan nå oss varje vardag mellan , vi kommer alltså ha öppet även under lunchtid. Förändringen gör inte enbart att vi Tanken är att invånare och andra som kontaktar kommunen snabbt ska få svar på sina frågor och de alltid ska komma i kontakt med en person. Om vi inte kan ge ett direkt svar på frågan återkommer kommunen till den som har en fråga senast inom två arbetsdagar. När du ringer till kommunen kommer du tas emot av kommunär mer tillgängliga och svarar snabbare på frågor utan målet är även att handläggningstiderna ska förkortas då handläggarna får mer tid till handläggning när kundcenter besvarar majoriteten av frågorna. Under året pågår interna förberedelser för förändringen. Bland annat kommer nuvarande reception/växel i kommunhuset att byggas om och kommunvägledarna ska utbildas. Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Carina Berndtsson som är projektledare, telefon

7 Husdjuren viktiga på Kalkåsliden Kalkåsliden i Kville är äldreboendet som konsekvent arbetar över avdelningsgränserna, har egen huskatt och satsar på trivsam innergård. - Jag trivs jättebra här. Att flytta hit är det bästa jag gjort, säger Signe Palm samtidigt som hon avslutar dagens arbete på Träffpunkten. Kerstin Svensson, som leder verksamheten, har alltid med sig sin hund Tjorven. Hon är en av de fyrbenta som bidrar till god stämning på boendet. Katten Gustav bor stadigt där och hoppar allt som oftast upp i ett knä eller en säng. Han går bra ihop med både Tjorven och en annan anställds hund. - Vi har ingen särskilt utbildad vårdhund men för oss funkar det bra på detta enkla sätt, säger Åsa Engedotter, enhetschef för Kalkåsliden och även boendet Hogslätt. Sommartid utökas djurbesättningen med kycklingar som bor i en bur i trädgården. Husdjuren ger inspiration till samtal och aktiviteter. Om promenaden är till för att rasta hunden kan både orken och känslan av att vara behövd infinna sig. Satsning på innergård Sommartid samlas de gamla ofta på gräsmattan vid entrén. Nu ska också innergården, med ny dörr och ramp, bli en mer tillgänglig oas. Potatis har odlats där tidigare men många prydnadsväxter är nya. En rödmålad vägg med fiskegarn och ljugarbänk ska föra tankarna till välkända bod- och bryggmiljöer. Satsningen är en av många förbättringar som diskuterats fram i personalgruppen. Dit hör också valet att lägga en förstärkt bemanning i demensvården på en personalresurs som dels är frukostvärd och dels ökar utbudet av fritidsverksamhet. - Plötsligt kunde vi dubbla tiden den tiden, något som också kommer de somatiskt sjuka till del, säger Åsa Engedotter. Inga gränser På Kalkåsliden arbetar all personal på båda avdelningarna. Mindre sårbar verksamhet är en fördel som bedöms väga upp nackdelar som exempelvis att vårdtagare möter flera personer. Kaffestunderna på för- och eftermiddag är gemensamma. Till andakter och musikunderhållning bjuds också alla vårdtagare in. - Många är ju gamla vänner, klasskamrater och grannar. De har mycket gemensamt trots sina olika begränsningar, säger Åsa Engedotter. Fortbildning ligger henne varmt om hjärtat. Senast har nio anställda på Kalkåsliden och Hogslätt gått en 100-poängskurs i demensvård. - Det är tufft för verksamheten med många på utbildning men det ger mycket bättre effekt än om bara enstaka går. - Husdjuren är väldigt viktiga för välbefinnandet, säger Åsa Engedotter, och kelar med hunden Tjorven. Kerstin Svensson kramar om Signe Palm. Fakta Kalkåsliden Särskilt boende med med totalt 17 platser, varav 7 på avdelningen Aspen för demenssjuka och 10 på avdelningen Eken för fysiskt sjuka. Under samma tak finns kök, dagverksamheten Linden för personer med demensdiagnoser som bor kvar hemma samt utrymmen för besökande fotvårdsterapeut och frisör. 7

8 Lurs Sockens bygdeförening Dans, teater och luftgevärsskytte. Det är några av aktiviteterna i Lurs bygdegård, en mötesplats som sockenföreningen ansvarar för. - Vi vill hålla liv i området. Då måste det hända något, säger Martin Bäck, ordförande i Lurs sockens bygdeförening. För aktiviteterna svarar både sockenföreningen och utomstående föreningar. Dit hör Lurs skytteförening som en gång i veckan samlar cirka 25 ungdomar till träning i källarlokalen. Tanums gammeldansförening hyr in sig sedan länge. Danssugna åker från ett stort område till motionsdansen i Lur varannan vecka, ibland varje. Ställer upp Sockenföreningen har hand om serveringen. - Folk står på kö för att vara med och jobba, berättar Maria Tollesson, sockenföreningens sekreterare. Styrelsen har inte svårt att få medlemmar att ställa upp när det behövs. - Vi behöver aldrig masa, säger Maria. Men för att bädda för en föryngring erbjuds ungdomar att vara med och jobba på danskvällarnas servering. Teater Sockenföreningen har hittills ordnat fyra teaterföreställningar för barn och vuxna och i samarbete med turnerande gruppen Friteatern. - Ett roligt inslag i vår verksamhet, tycker Martin Bäck. Till barnföreställningen bjöd föreningen in skola, förskola och dagbarnvårdare att komma med sina barngrupper. Tjôtar Till föreningens nya aktiviteter hör också Lurtjôtet, fredagskvällar då vuxna och barn kan komma till byg- degården för att umgås, äta varma mackor, spela biljard och pingis. -Den sociala biten är det som är kul med föreningen, säger Maria Tollesson. Lurtjôtet fortsätter och i slutet av augusti planeras en grillkväll, som en utomhusvariant. Julmarknad, påskmarknad med bakluckeloppis och valborgsmässofirande, med tal, körsång, grillning och pubafton, är årligen återkommande. En vinprovarkväll får i höst en uppföljning i form av en whiskykväll. Inflyttning Idéer för framtiden saknas inte. Bygdegården ska förbli en mötesplats i Lur, där inflyttning av unga familjer ger hopp om positiv utveckling. När Lur fått snabbt bredband kan det till exempel bli datorspel i form av LAN-kvällar. En förhoppning är att auktionerna kan återkomma. Bygdegården har frikostiga utrymmen och planer finns på fortsatt uppfräschning och upprustning. - Drömmen är en altan åt väster. Då kanske fler vill hyra för kalas, säger Maria Tollesson. Lurs bygdegård rymmer ett växande antal aktiviteter. Maria Tollesson och Martin Bäck, i styrelsen för sockenföreningen, hör till dem som arbetar för att fylla lokalerna. Fakta Lurs sockens bygdeförening bildades Uppgift att arbeta för bygdens sunda utveckling, god samhällsanda och ökad trivsel samt att följa och bevaka bygdens intressen. Medlemmar: Cirka 250. Bygdegården ägdes till 2012 av en särskild förening. Hemsidan informerar om föreningsliv och Lur i allmänhet. I bygdegården finns en hjärtstartare. 8

9 Butiken som bidrar till en levande bygd När Lisbeth och Berth-Göran Andersson tog över affären fanns det ett flertal livsmedelsbutiker runt om i Bullaren. Nu, efter 35 år, är de ensamma kvar. Butiksdöden har drabbat många men inte Östads Livs var vårt bästa år någonsin, säger Berth-Göran Andersson. Brett sortiment och generösa öppettider är hans viktigaste förklaringar till framgångarna hittills. - Vi försöker ge den bästa service vi kan. Hästskorna borta I butiken finns inte bara dagligvaror utan även specialvaror som hushållsapparater och leksaker. Den som stannar för att tanka vid butiken kan också köpa annat som bilen behöver. Men hästskorna är ett minne blott. De fanns i affären som paret Andersson köpte 1979 och som låg centralt i tätorten. Lisbeth Andersson är född i Bullaren, maken på Donsö i Göteborgs södra skärgård. De träffades i Göteborg, där båda arbetade i butik. Skärgårdsliv lockade inte Lisbeth och Östad blev deras gemensamma adress satsade de på att bygga ny butik där, strategiskt placerad vid länsväg 165. Ny mack Ny drivmedelsanläggning är detta års stora investering. Den görs av bensinbolaget men butiken sköter driften. Behovet finns. Närmaste mackar finns i Tanumshede, Hällevadsholm, Dals Ed och Halden. Ica-butiken Östads Livs är öppen alla veckans dagar och kräver sin arbetsinsats timmarsvecka har jag nog aldrig kommit ner till, säger Berth- Göran. Konkurrensen hårdnar när köpcentret öppnar i Tanum. - Hur det går här beror inte på oss utan på kunderna, om de vill ha denna service. Jag har inte tänkt lägga ner någon affär. För bygden Berth-Göran Andersson vet en butiks betydelse och tycker det är roligt att kunna bidra till en levande bygd. Han har också arbetat för bygden som samhällsföreningens ordförande i 30 år och som aktiv i Tanum Turist. Nu är han sammankallande i en bostadsgrupp som vill se fler lägenheter och attraktiva tomter. - Utan boendemöjligheter kan bygden inte överleva och här är ju billigare att bygga än vid kusten. Själva kan Berth-Göran och Lisbeth Andersson glädja sig över att alla de tre barnen bosatt sig inom en mils radie. Två av dem, Pär och Åsa, arbetar i butiken. Fakta Östads Livs Bolagsnamn: Bullarebygdens Dagligvaruhandel AB. Omsättning: 22 mkr senaste räkenskapsåret. Sommarmånaderna klart högre än månadssnittet. Kunder: Cirka 60 procent av hushållen ses som trogna. Andra kompletteringshandlar. Delårsboende turister och norrmän ökar underlaget. Roll som ombud för bland annat Posten och försäljning av fiskekort drar folk till butiken. Anställda: Vintertid sex, varav tre deltider. Sommartid ytterligare cirka tre. - Vi har jobbat mer för att bygden behöver en affär än för att tjäna en massa pengar och vi fortsätter så länge vi orkar, säger Berth-Göran Andersson som tillsammans med sin fru Lisbeth ägt och drivit Östads Livs i 35 år. 9

10 Små barn som jobbar med konst! Var om inte i konstnärstäta kommunen Tanum ska barn få chansen att lära sig att se konst, prata om konst och måla själva? Barnen på tre förskolor, Hornbore, Rabbalshede och Hogane, har fått chansen att göra detta. På skolor, äldreboenden och andra ställen kan du se konstverk som ägs av kommunen. Nu har konstnären Anne Otterdal och Kultur & Fritids Caroline Lindqvist valt ut ett antal tavlor till en konstväska, som Anne åker runt med för att prata med barn om vad de ser, hur det gjorts och hur man själv kan hitta sitt målarspråk. Därefter målar barnen själva med bra material från konstnärsshopen på Gerlesborgsskolan och till sist visar man upp vad som gjorts och ser varandras verk. Tanken med projektet är att ge barnen fler möjligheter att utveckla ett bildspråk, att använda närheten till konstnärer i det dagliga jobbet och att använda kommunens konstsamling ännu mer. Mer konst för barn och unga i Tanum: Ett par av förskolorna har konstinriktning, bildlärarna finns i vardagen på skolorna och förstärks då och då av konstnärsmedverkan genom Skapande skola-projekt (som finansieras av statliga medel från Kulturrådet, läsåret har kommunen fått kr). På fritidsgårdarna har unga möjlighet att genom Ungdomspengen TUPP jobba med skapande efter egna behov, och via Kulturskolan kan barn gå konstkurser på Gerlesborgsskolan på somrarna. Veta mer om konst för barn? Fråga Kultur & Fritid eller växeln

11 Nyordning för skolskjutsar Från i höst går skolskjutsen hem vid en och samma tidpunkt, oavsett elevernas ålder. - Egentligen inte en så stor förändring. Det säger Öyvind Höiberg, controller och skolskjutsansvarig i Tanums kommun, med hänvisning till att flertalet yngre elever ändå går på fritids. Nyordningen innebär en typ av samlad skoldag. Hur den kan användas på ett pedagogiskt bra sätt är närmast en fråga för rektorerna. Gemensam hemresa är en av flera stora förändringar på skolskjutsområdet från nästa läsår. De nya riktlinjerna för skolskjutsarna, antagna av barn- och utbildningsnämnden, innebär bland annat sänkt avståndsgräns för elever i ettan. Trafiksäkerhet i fokus En ambition i arbetet med de nya riktlinjerna har varit att kunna ge Några nyheter i höst *Elever i ettan (och som tidigare förskoleklass) har rätt till skolskjuts om de har mer än två kilometer till anvisad kommunal skola eller hållplats. Tre kilometer gäller fortsatt för alla äldre elever. *Elev som går på annan skola i kommunen än den anvisade kan använda befintlig skolskjuts om plats finns. Ny linje skapas inte. *Västtrafiks flerkommunskort erbjuds elever som väljer skola utanför kommunen eller bor halva tiden hos förälder eller annan vårdnadshavare i annan kommun. *Barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är inte berättigade till skolskjuts. Eleverna ska inte behöva gå mer än korta sträckor, eller inte alls, längs kommunens mest trafikfarliga vägar. Vilka de är framgår av denna bild, från det nya dataprogrammet, som Öyvind Höiberg visar. tydlig, skriftlig information om vad som gäller. Föräldrarnas, skolskjutsentreprenörens respektive skolans ansvar för att eleverna tar sig tryggt och säkert mellan hem och skola tydliggörs. Bussförare får till exempel inte lov att utan föräldrars intyg ta med eller släppa av elever på andra platser än fastställda hållplatser. Stort fokus läggs på trafiksäkerheten. Trafikförhållandena ska bedömas efter olika kriterier. Enligt en klassificering av vägnätet är många vägar sådana att elever inte ska tillåtas gå mer än kortare sträckor längs vägen. För exempelvis den del av E6, som ännu inte är motorväg, tillåts elever varken korsa vägen eller gå längs med den. Skolskjutsentreprenörens ansvar för att eleverna sitter bältade klargörs. Nytt program Vägarnas klassning hör till det som åskådliggörs med hjälp av nyinförda dataprogrammet Optiplan. Information om elevers bostadsadress, skola och anvisade hållplatser läggs in i programmets karta. Verktyg finns för avståndsmätning och via programmet kan detaljerad, skriftlig information tryckas ut till föräldrar, entreprenör och skola. -Programmet blir ett jättebra instrument men i den individuella prövningen kan vi också behöva åka ut och göra besiktningar, betonar Öyvind Höiberg. Krav på effektiviseringar i en kostnadskrävande verksamhet och behov av omorganisation efter en pensionering är bakgrunden till de nya tagen i skolskjutsverksamheten. Enskild prövning Höiberg lyfter fram två ledstjärnor i prövningen av rätten till skolskjuts: -Barnens individuella behov och en prövning på likvärdiga grunder i hela kommunen. Därför är det viktigt med ett tydligt reglemente. 11

12 Christer Larsson, sedan i våras ny rektor på Futura, ser goda möjligheter att utveckla Tanums gymnasieutbildning. Ny rektor på Futura - Jag tycker om att vara engagerad, säger Christer Larsson, ny rektor på Futura. Till hans många tidigare utmaningar i arbetslivet hör chefsuppdrag på Volvo i Tanumshede. nasier i Halland och rektor för John Bauer-gymnasiet i Borås. - JB-konkursen var en jättetrist upplevelse, särskilt som jag alltid tyckt att friskoletanken är något bra. Höstens nya elevkull på Futura Lag-SM i friidrott för ungdomar på Sparvallen i sommar Den 16 augusti samlas ungdomar från hela Sverige för att göra upp om me daljerna i SM för lag i friidrott. Sparvallen i Tanumshede har en fullskalig friidrottsanläggning som vi ser framemot att se användas för stora tävlingar. Tanums IF är medarrangör och mer information kommer att finnas på deras hemsida framöver, - Här finns fantastiska förutsättningar att skapa något bra och positivt. Behöriga lärare, kvalité i allt som görs och positivt intresse och renommé är hans recept för att gymnasiet ska kunna hävda sig trots litenheten. - Vi ska ha en bra, spännande och kul verksamhet som lockar bra grupper av sökande. Vistelser i länder vars språk eleverna studerar, kanske i kombination med arbetsplatsförlagt lärande, och samarbete med besöksnäringen är några av nye rektorns idéer. På Futura basar han för gymnasieutbildningen, för ungdomar och vuxna, samt svenskautbildning för invandrare, sfi. Futura rymmer också kommunbibliotek och teatersalong. - Samverkan ger verkligen möjligheter som kulturhus. Christer Larsson är såväl ekonom som pedagog. Han har arbetat för storföretag och för skolverksamhet i både offentlig och privat regi. Arbetet på Futura innebär en återkomst till kommunen. Under tiden som materialchef på Volvo i Tanumshede bodde han och familjen på Resö. Erbjudande om att skapa ett Voxnadalens gymnasium innebar flytt till Edsbyn i Hälsingland. - Futura liknar det jag byggde upp där, säger Larsson. Senare har han bland annat varit verksamhetschef för naturbruksgymfördelas på sex program, fyra färre än tidigare. Fordon och estetiskt program hör till dem som försvinner. En annan förändring är att byggprogrammet inriktas på energisnål byggteknik. 12

13 Unik danssatsning på Vitlycke gård På Vitlycke gård i Tanum kan professionella dansare ägna sig åt sin konst i lugn och ro, dela kunskaper med kolleger, repetera och bjuda publik på smakprov på sitt arbete. Intrycket från vägen är fortfarande en gammal gård men ladan är ombyggd och ladugården ersatt av ett stort nybygge. Francesco Scavetta, sedan 2010 gårdens ägare, är drivande kraft bakom dess omvandling till Vitlycke Centre for Performing Arts. Han är född i Italien och internationellt verksam dansare, koreograf och pedagog. Tillsammans med en norsk kollega är han danskompaniet Wees grundare och ledare. Potential När Francesco Scavetta fick tips om Tanumsgården hade han i många år sökt en plats att etablera sig på, på landsbygden nära naturen. - Jag tyckte omedelbart om Vitlycke och såg gårdens potential. Här är inte alltför långt från vare sig Oslo eller Göteborg. Det är nära kusten, här finns världsarvet och man kan känna att området varit bebott länge. Gården ligger i hjärtat av Unescoområdet Tanums hällristningar, granne med välkända hällar. - Här kan jag samla alla mina önskningar och intressen. Som barn ville jag bli arkeolog, säger Scavetta leende. Han gillar också att arbeta praktiskt och har gjort så mycket byggjobb som möjligt själv. Svarta är även draperierna som kan täcka fönster och väggar. På så sätt kan den ljusa studion för repetitioner och träning vid behov förvandlas till ett scenrum, en black box. En liten foajé och toalett för besökare, inrymd i före detta sadelkammaren, behövs också vid de publika tillställningarna. En trappa upp finns en mindre studio, tänkt att få en bred användning, kök, samlingssal och rum som kan användas som loger eller för övernattning. I sommar börjar kompaniet Wee, som turnerat i 33 länder sedan starten 1999, öva in en ny produktion. Scavetta är även engagerad i ett EU-projekt, LEAP, inriktat på lärare i samtida dans. Inom ramen för det kommer danspedagoger från olika länder till Vitlycke i juli. Även danskonstnärer som fått residensstipendier utlysta av Kultur i Väst kommer dit då och senare i år. "Unikt" - Scavetta är en mycket erkänd koreo graf och pedagog. Det han gör på Vitlycke är unikt i Västra Götaland. Det är en lyckoträff för dansen att han kommit till Tanum, säger Therese Finné Holmberg, vikarierande danskonsulent hos Kultur i Väst. Eva Pettersson, kultur- och fritidschef i Tanum, är mycket imponerad över allt Scavetta gör av egen kraft. Förutom de egna resurser han satsar har han fått stöd från statliga Boverket till ombyggnadsprojektet. Black box Golvytan i den 224 kvadratmeter stora studion är i svart linoleum. -Jag har märkt ett stort intresse från internationella danskompanier att komma hit för att öva och visa sitt arbete, säger Francesco Scavetta. Han arbetar över hela världen men Vitlycke är numera hans fasta adress. 13

14 Dubbeljubileu Kultu i ko fi Gerlesborgsskolan Vi gratulerar våra st I år är året när Gerlesborgsskolan fyller Det var ett annat Bohuslän som mötte Arne Isacsson när han kom cyklande till Gerlesborg i mitten av förra seklet och bestämde sig för att bli kvar i ljuset bland klipporna. Men samma vackra natur, magiska ljus och stilla rofylldhet finns kvar än i dag och har lockat 80 procent av alla konstnärer i Sverige till att hitta Gerlesborgsskolan, antingen som elev eller som lärare. Vi har idag en exceptionellt stor andel konst- närer och kulturarbetare bland vår befolkning, och det ger hög klass på vårt kulturliv och spelar stor roll för besöksnäringen. Skolan började firandet den 31 maj med en specialutställning och jubileumsprogram. Se programmet på Landskapsmålerikurs på Gerlesborgsskolan sommaren 2013 under ledning av John E Franzén som framförallt är känd för sitt fotorealistiska måleri, där ett av hans mest kända verk är ett officiellt porträtt av svenska kungafamiljen, vilket färdigställdes

15 m hela året! örsta institutioner! 70 år och Världsarvet firar 20-årsdag. Vitlycke Museum Vitlycke Museum, mitt i Världsarvet, har en kortare historia som hus men har smugit sig in i våra hjärtan sen starten på 90-talet. Alla barn har fått besöka museet, somliga har till och med vuxit upp på Världsarvsförskolan och i bronsåldersgården. Den nya utställningen från 2013 har tydligare rötter i Tanum och berättar historien om människorna som bodde här före oss. Föreläsningar, konserter, prova-på-verksamhet och andra roligheter gör jubileumsåret till något alldeles extra att ta med vännerna på. Världsarvet firas i sommar med särskild betoning på 30 juli. Programmet finns på rhändelser mmunen nns på.se/kalendarium 15

16 Biblioteket puffar för småbarnens språkutveckling Under året har biblio teket inriktat sitt läsfrämjande arbete mot de yngre barnen mellan 0-6 år. Det kan tyckas som tidig ålder för läsfrämjande insatser, men det är här som den avgörande grunden för barnets språkutveckling läggs. Hjärnforskaren Martin Ingvar säger att det är under de första åren, innan skolstart, som hjärnan utvecklas som mest. I artikeln Prat stimulerar spädbarns utveckling i DN från den 14 februari i år skriver Maria Gunther om den aktuella forskning som bedrivs av neurologer och barnläkare vid Columbiauniversitetet i New York. De har studerat hur hjärnans struktur utvecklas hos små barn och menar att Hur mycket föräldrar pratar med sina barn och hur avancerat språk de använder ger mätbara avtryck i hjärnbarken. En språkrik miljö ger barn inte bara större intellektuell kapacitet, vilket underlättar skolgången. Även deras emotionella och sociala utveckling gynnas - att kunna sätta ord på tankar och känslor, och kunna kommunicera med andra. Enligt läsforskaren Ingvar Lundberg skiljer sig redan treåringars ordförråd åt markant, alltså har det stor betydelse vilken ordrikedom barnet mött innan dess. Om ett ordfattigt barn fortsätter få låg språklig stimulans, kan de vid fem års ålder ha så lite som en femtedel av det ordförråd som jämnåriga med ett rikt ordförråd har. Det ger ett mycket ogynnsamt och orättvist utgångsläge inför skolstarten. Men vad kan man då göra för att ge sitt barn så bra språkliga förutsättningar som möjligt? Vardagsprat räcker inte, vi upprepar oss och använder oss av en begränsad mängd ord i vår kommunikation med våra småbarn. Prova att: - Språklek hemma. Köp eller låna böcker med sånger, rim och ramsor på biblioteket. Många har bilder som visar rörelser och kill-lekar du kan göra till. Vissa har även CD-skivor där ramsorna läses upp. Det är roligt för både dig och bebisen att göra på skötbordet t ex. - Utforska biblioteket med ditt barn: botanisera bland bilderböcker och andra media, ha en mysig stund och läs tillsammans, låt personalen inspirera dig till nya upptäckter. - Gå på Sagostunder på biblioteket, för olika åldrar. kulturkalendarium. - Besök Öppna förskolan, där olika språkstimulerande aktiviteter erbjuds. Ofta sånger och rörelser. - Använd böcker dagligen: titta, läs och prata om det. Från 4 mån-1 år: pekböcker, 1-2 år småbarnsböcker med enkla texter, 3-6 år bilderböcker, från 7 år kapitelböcker. På biblioteket har vi under året försökt inspirera dagbarnvårdare och förskolepersonal att läsa mer och att samtala mer om det lästa med sina barngrupper. De har fått bokpresentationer, en studiecirkel och tips på hur man kan utveckla bokläsningen. Men barnens viktigaste förebilder är föräldrarna. Därför uppmanar vi alla föräldrar att satsa på dagligt språklekande - att sjunga, rimma, ramsa och högläsa med sina barn. För barnen behöver det, tycker det är jätteroligt och har rätt till de bästa förutsättningarna i livet. 16

17 Följ kommunens upphandlingar Tanum gör många upphandlingar och värdet på dessa är ca 400 mkr per år. Bara under våren 2014 har vi upphandlat eller håller på med ett tiotal entreprenadkontrakt för kommunen och för Tanums Bostäder AB. Tanums Hamnar AB har också upphandlat flera kontrakt, bl.a. gästhamnsskötsel. Tillsammans med grannkommunerna i vårt upphandlingssamarbete håller vi också på med eller har slutfört ramavtalsupphandlingar under våren. Då handlar vi större volymer och får därmed lägre pris på varor som livsmedel, möbler, papper- och plastprodukter, bilar, mobiltelefoner, drivmedel, el mm. Ibland gör vi stora ramavtalsupphandlingar själva också, som t ex de nyligen slutförda hantverkaravtalen och avtal med tekniska konsulter. En annan viktig pågående ramavtalsupphandling är ipads i skolan. Framförallt inom byggbranschen har många lokala och regionala företag varit aktiva med att lämna anbud och flera har också vunnit upphandlingarna. Framför oss ligger att upphandla fler ombyggnader och reparationer av fastigheter, samt att till kommunens centrala funktioner upphandla bl.a. ett kundtjänstsystem och ett ekonomisystem. En enkätundersökning genomförd av Svenskt Näringsliv under 2013 (se visade att Tanums kommun klättrat 26 steg sedan 2012 i jämförelsen av företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Vad företagen verkar ha uppskattat mest är förbättringar hos kommunen när det gäller rådgivning och upphandling. Vi är glada åt betyget men strävar att bli ännu bättre! Vi ska fortsätta att förbättra att ge råd och stöd till företagare som skulle vilja lämna anbud men som tycker det känns krångligt eller svårt. Upphandlingsansvariga på kommunen kan hjälpa till både genom att svara på direkta frågor och genom att göra det så enkelt och tydligt som möjligt att svara på anbudsinbjudningarna. Lagen om offentlig upphandling, LOU syftar till att den offentliga upphandlingen ska ge förutsättningar för lika och rättvisa villkor för företagarna, såväl små som stora, men också till att ha en så öppen konkurrens som möjligt. Det är inte bara en fråga om att priserna kan pressas när det finns mer konkurrens, utan kommunen får också bättre kvalitet på sina avtal. Aktuella upphandlingar och annan information om upphandling hittar du på Kommunfullmäktige sedan sist Flera medborgarförslag har skickats in till kommunen. Kommunfullmäktige har bland annat behandlat medborgarförslag om att kommunen ska ansöka om att bli Fairtrade City, förslag om ny riktigt stor lekpark och ansvar gällande elektromagnetisk strålning. Efter flera prövoperioder har kommunfullmäktige nu beslutat att permanenta medborgarens förslagsrätt, det vill säga medborgarens rätt att lämna medborgarförslag. Inom kultur- och fritidsområdet har en ny biblioteksplan för med strategier för kommunens folkbibliotek samt integrerade skolbibliotek samt reviderade föreningsbidragsnormer antagits av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit taxa och avgifter för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar. Taxan innebär bland annat att gränsen för fria kopior av allmänna handlingar ökar från 9 till 20 kopior. Inom räddningstjänstens område har kommunfullmäktige beslutat införa kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Tanums kommun. Ett enat Bohuslän- avsiktsförklaring kring besöksnäringen har också beslutats av kommunfullmäktige. Avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska plattformen i det gemensamma arbetet. I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen. I avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling, kommunikation och marknadsföring, utvecklingsarbete samt området beakta och ta hänsyn. Folkhälsoplan med budget för 2014 har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har även antagit bokslutet för 2013 och en ny personalpolicy. 17

18 Dialog, samverkan och effektivitet för bättre näringslivsklimat En ny handlingsplan för hur Tanums kommun ska arbeta med näringslivsfrågor har antagits av kommunstyrelsen i april. Den gäller för åren 2014 och Vi fortsätter på den inslagna vägen från handlingsplan , och arbetar bland annat vidare med ökad dialog, mer samverkan och effektivare ärendehantering, säger Karin Kempe, näringslivsutvecklare. Tanum Turist, Företagarna och Tanums Näringslivsråd har rådfrågats innan arbetet sattes igång med att ta fram den nya planen, och har genom det fått möjlighet att framföra sina synpunkter. Synpunkter från Sveriges Kommuner och Landstings ranking där man har frågat företagare som har haft kontakter med kommunen har också vävts in. Även resultatet från Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Fyrbodals planer för näringslivsfrågor de kommande åren och hur de påverkar Tanum har man också tagit hänsyn till. Den nya handlingsplanen innehåller som tidigare åtta mål, som grundar sig i näringslivsstrategin för åren Målen handlar om tillväxt, dialog, samverkan, myndighetsutövande, information, verksamhetsmark, kompetensutveckling och besöksnäring. - Förhoppningsvis ger aktiviteterna i den nya planen resultat som gör att vi får ett bättre näringslivsklimat, och tar oss uppåt på stegen mot bättre placeringar på olika rankinglistor, avslutar Karin Kempe. Happy Price nu på plats Veckan före påsk öppnade Happy Price sin nya butik på drygt kvm. Den ligger på Oppens handelsområde nära E6 bredvid Tanum Shoppingcenter som öppnar i november. Här kan du hitta i stort sett allt till bra priser; belysning, elartiklar, förvaring, hemtextil, husgeråd, trädgårdsmöbler, mattor och mycket mer. Ägarna Jan, John och Marita Berglund utsågs den 24 april till årets företagare 2014 i Tanums kommun. De har drivit handel inom sitt mark- nadssegment sedan 70-talet. Först i Grebbestad, därefter i Strömstad och fram till hösten 2013 i Knäm, norr om Tanumshede. Nu har de flyttat in i sina nya lokaler. De har genom målmedvetenhet och framsynthet byggt upp ett stabilt och expansivt företag som dessutom blivit en viktig arbetsgivare. Happy Price har därmed blivit en viktig framgångsfaktor för kommunens fortsatta utveckling. Tanum Shoppingcenter klart i november Bygget pågår för fullt. I mitten av november 2014 öppnar Tanum Shoppingcenter, nära E6 i Tanumshede. Ett svenskt center med svenska priser. Det blir ca 65 butiker på kvm med varierande utbud. Det blir en mix av livsmedel, restau- ranger/fast food och mode. Några butiker tillhör kedjor och en del är helt nya etableringar i Sverige. Det förväntas ca 6 miljoner besökande per år och 1 miljon till i närområdet. Läget är det bästa mellan Oslo och Göteborg, säger ägarna. 18

19 Nu blir det ettor och nollor i fibern! Flera av fiberföreningarna i Tanums kommun blir klara med delar av eller hela sina nät under våren och försommaren Först ut är Sannäs fiber, som redan har driftsatt den norra delen nät. (Se artikel här bredvid.) Näst i tur står Resö fiber och Kämpersvik-Ejgde fiber. Under hösten 2014 kommer resterande föreningars nät att driftsättas med två undantag: Lur fiber och Stenrike fiber (området runt Hamburgsund). Dessa två föreningar har planerad driftsättning under Då är hela lansbygden i Tanums kommun täckt av fibernät. I kommunens större tätorter har föreningsbildandet gått något mer trögt än på glesbygden. Till detta finns troligen två huvudskäl: Telias växelstationer erbjuder redan idag relativt hög kapacitet över kopparnätet - tipple play med kapacitet upp till 60 Mb/s, om avståndet till stationen är knappt 1 km, längre avstånd ger lägre kapacitet. Inga bidrag utgår för fiberutbyggnad i tätort. Kanske upplever fastighetsägare/företagare inte tidspressen att söka bidrag medan dessa finns tillgängliga. Många bedömer att nu och på sikt är fördelarna med fiberanslutning ändå så stora att det pågår arbete med att bilda föreningar även i tätorterna i Tanums kommun. Längst har arbetet kommit i Tanumshede, där det finns en förening på Vinbäck och en i norra Tanumshede (norr om Grebbestadsvägen/Affärsvägen). För Hamburgsunds del har Stenrike fiber planer på att inkludera även tätorten i sitt nät. I Grebbestad och Fjällbacka arbetar samhällsföreningarna med att bilda fiberföreningar. Om du ännu inte är medlem i en fiberförening och vill ha fiber i din fastighet eller för ditt företag, kontakta den fiberförening som finns i ditt område. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida under adressen Sannäs först ut med föreningsfiber Drygt 300 fastigheter anslutna till Sannäs Fiber är först ut i Tanums kommun med att få supersnabbt bredband via en fiberförening. Igångsättningen skedde i början av april. - En lättnad att ha kommit så här långt, sa Michael Ekman, ordförande i den ekonomiska föreningen och tillsammans med Birgit och Anders Ståhlbom initiativtagare till Sannäs Fiber. Sedan starten har det gått över tre och ett halvt år och ett oräkneligt antal ideellt arbetade timmar. Sannäs Fiber är pionjären bland de elva fiberföreningar som täcker kommunens hela landsbygdsområde. Närmare 730 fastigheter är anslutna till Sannäsföreningen men nätet, totalt tio mil, är ännu inte färdigutbyggt. Inkopplade är områdena Tanums Säm, Sannäs, Håkeby, Mjölkeröd och Raftötången. Närmast på tur är ett område från Ulmekärr till Havstenssund och, efter sommaren, Grönemad och Sövall. Ändring av konsumentvägledning Konsumentvägledningen finns från och med 1 maj 2014 hos Konsument Uddevalla för dig som bor i Tanums kommun. Där kan du som bor i Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun kostnadsfritt få svar och råd på dina frågor angående köp av varor eller tjänster. Där får du råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Konsument Uddevalla erbjuder råd såväl före som efter köp av varor och tjänster. Välkommen att kontakta Konsument Uddevalla på eller (uppge gärna telefonnummer och i vilken kommun du bor). Besöksadressen är Rådhuset, Kungsgatan 25-27, Uddevalla. Öppettiderna är måndag-torsdag klockan , fredag klockan i mån av tid. 19

20 Sköt om din avloppsanläggning! Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ditt avlopp och en avloppsanläggning kräver skötsel precis som ett hus. Kontrollerar du regelbundet din anläggning kan det bidra till att både funktion och livslängd ökar eftersom brister kan upptäckas och kanske åtgärdas. Genom att tänka på vad du häller och slänger i avloppet kan du kanske också öka anläggningens livslängd. En avloppsanläggning som inte sköts eller slutar att fungera kan förorena vår miljö och närliggande dricksvattenbrunnar. Belasta rätt! Reningen i en avloppsanläggning kan försämras om den belastas med mer avloppsvatten än den är dimensionerad för. Problem kan bero på att du har en tillfälligt hög belastning t ex. installerar ett stort badkar, att det under en längre tid bor fler personer i huset eller att annat vatten än avloppsvatten belastar anläggningen t ex. dag- och regnvatten. Vatten från bassänger och pooler ska du inte tömma i avloppet och inte heller stora mängder vatten från backspolande vattenfilter. Var rädd om bakterierna avgifta avloppet Den biologiska reningen i en avloppsanläggning sker med hjälp av bakterier, därför måste du tänka på vad du häller ut i avloppet för att inte skada bakteriefloran. Såpa och diskmedel räcker oftast gott och väl för det mesta av hushållsstädningen. Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel, t ex triclosan, silver och klor. Använd gärna miljömärkta hushållskemikalier. Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel. Häll inte starka och miljöfarliga ämnen i avloppet, t ex lösningsmedel eller färgrester. Lämna läkemedelsrester till apotek, anläggningen är inte byggd för att rena dessa. Toaletten är ingen papperskorg Det enda som hör hemma i toaletten är urin, bajs och toalettpapper. Bomullspinnar, kondomer, cigarettfimpar, snus, räkskal, tamponger och liknande ska slängas i soporna och inte i avloppet. Stekfett, frityrolja och kaffesump passar också bättre i en papperskorg eller i en kompost. Håll koll på slamavskiljaren (trekammarbrunnen)! En fungerande slamavskiljare är A och O för den efterföljande reningen som t ex infiltration, markbädd eller minireningsverk. Slamavskiljaren avskiljer grövre partiklar och fett för att det inte ska rinna vidare till nästa reningssteg. Det är viktigt att slamavskiljaren är hel och att den töms regelbundet. Tänk också på att locket ska vara helt, barnsäkert och inte för tungt för slamtömmarna. Ett tips är att investera i en ny slamavskiljare om du anlägger eller har anlagt en ny efterföljande rening, för att få en så lång livslängd på avloppsanläggningen som möjligt. Tips till dig med markbädd eller infiltration Träd och växter med djupgående rötter ska inte växa på eller nära anläggningen, röj några meter runt anläggningen för att undvika rotinträngning. Belasta inte anläggningen med tunga fordon eller liknande ef- tersom det filtrerande materialet då pressas ihop och reningen försämras. Se till att luftningsrör inte täcks av snö under vinterhalvåret och att de inte är skadade, se upp när du klipper gräs eller röjer! Titta med jämna mellanrum till fördelningsbrunn och/eller pumpbrunn (om du har sådana). Tips till dig med minireningsverk Följ leverantörernas drifts- och skötselanvisningar. Det är också bra om du regelbundet kontrollerar att pumpar och larm fungerar, se också till att fällningskemikalierna inte tar slut. Om du har ett serviceavtal eller motsvarande har du en bra förutsättning för att ditt minireningsverk ska fungera men kolla upp vad som ingår i avtalet, kanske måste du göra vissa grundkontroller själv? Informera gärna slamtömmarna om hur just ditt minireningsverk ska slamtömmas, t ex. genom att märka upp var tömning ska ske eller genom att tejpa fast en tömningsinstruktion under locket. Mer information Miljöavdelningen, telefon växel , säkrast mån-fre

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Kommunala tomter. Kommunala tomter. Lur. Kville. Tanumshede. Grebbestad. Rabbalshede. Fjällbacka. Hälevadsholm. Hamburgsund.

Kommunala tomter. Kommunala tomter. Lur. Kville. Tanumshede. Grebbestad. Rabbalshede. Fjällbacka. Hälevadsholm. Hamburgsund. Kommunala tomter Häm men Vas sbotten Lur Tanum Torim Bac ka Tov a Ös tad Greby Tanumshede Liv eröd Grebbestad Tegneby Sm evik en St Anrås Fjällbacka Hud Rabbalshede Hamburgsund Ön Kville Hälevadsholm Dingle

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 2 samarbete ger kraft Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 3

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna Stavsborgsskolans fritidshem Eken Barnen i fokus - hela dagarna Aktivitetstavlan Barnen väljer varje dag efter mellanmålet vilken aktivitet dom vill göra och på tavlan finns alltid 3-5 val. aktiviteterna

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Reservation för eventuella ändringar och tryckfel. 1 Välkommen till ditt Notholmen Morgonkaffe med havsutsikt? Vill du bo i ett idylliskt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN UTOMHUSLEK

ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN UTOMHUSLEK ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN ATT SKAPA NYA MÖJLIGHETER FÖR UTOMHUSLEK Genom vattenleken utvecklar barnen förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen lpfö 98 SKÅRTORPS FÖRSKOLA

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra Utbildningsområde Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 Postadress 777 81 SMEDJEBACKEN Telefon

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer