Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete"

Transkript

1 Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet

2 Innehåll 1. Introduktion 2. Analysram för att studera kunskap och intentioner 3. Exempel från Umeå och Borås 4. Preliminära slutsatser

3 1. Varför studera intentioner och kunskaper i lokalt säkerhetsarbete? 1. Intentioner styr lokalt säkerhetsarbete (LSA) 2. Kunskapsbaserat säkerhetsarbete antas vara relevantare och effektivare än traditionellt LSA 3. För att förstå förutsättningar för styrning och kunskapsanvändning

4 Frågeställning i vårt forskningsprogram studera genomslag av lagstiftarens intentioner i lokalt säkerhetsarbete

5 Medverkande forskare - Anders Hanberger, projektledare (UCER/TUV) - Britt-Inger Saveman (omvårdnad/kirurgi) - Ulf Björnstig (kirurgi) - Rebecca Forsberg (kirurgi) - Per-Olof Bylund (AKMC) - Lina Gyllencreutz (omvårdnad/kirurgi) - Ewa Rolfsman (BVM/TUV) - Gunilla Mårald (UCER/TUV) - Ulf Lundström (UCER/TUV)

6 2. Analysram Governance struktur Lagstiftarens intentioner WHO intentioner Regional aktörers intentioner Lokala aktörers intentioner Intentioner och kunskap bakom LSS-policy Teknisk kunskap Vetenskaplig kunskap Professionell kunskap Lokal kunskap (erfarenhets.) M&E kunskap: - skadestatistik - Uppföljning och utvärdering

7 Vår definition av lokalt säkerhetsarbete lokala insatser som syftar till att hantera risker och förebygga, åtgärda eller följa upp skadehändelser som kan orsaka/har orsakat skador på människa, produkt och/eller miljö i en eller flera kommuner. Local safety and security policy (work)

8 Hur studera intentioner/kunskaper? Policy och handlingsprogram Verksamhetsberättelser Uppföljningar, utvärderingar Intervjuer Hemsidor

9 3. Intentioner/kunskaper i säkerhetsarbete Umeå Borås

10 Förutsättningarna i Umeå och Borås Umeå Borås Geografiskt läge Norr Söder Befolkning % under 5 7,0 6,8 % över 80 3,8 5,8 Org. av förebyggande LSA Kommunen Kommunen/ Sö Älvsborg.

11 Antal dygn med snötäcke per år ( )

12 Lagstiftarens intentioner (LSO) Kommuner har byggt upp ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet Kommuner har anpassat skyddet/insatserna efter lokala förhållanden Myndigheter och kommuner samordnar räddningsinsatser Kommunala handlingsprogram för räddningstjänsten har antagits av fullmäktige under mandatperioden Räddningspersonal har tillräcklig kompetens Analyser av skadehändelser har genomförts

13 Kommunernas intentioner Umeå Minska kostnader för olyckor/ skador Beakta säkerhetsfrågor i kommunal planering Information för att förebygga olyckor/ skador Borås Förändra attityder och öka enskildas ansvarstagande Utveckla skaderegistreringen WHOs kriterier för säker och trygg kommun ska vägleda Källa: policydokument/ handlingsprogram

14 Vems intentioner styr lokalt säkerhetsarbete? Umeå Borås Lagstiftningen (LSO) Till viss grad Till viss grad WHOs kriterier Inte alls Till viss grad Kommunens intentioner Till viss grad Till viss grad Annat Till viss grad Till viss grad Källa: intervjuer och styrdokument

15 Kunskapsanvändning Umeå Vetenskaplig, teknisk och erfarenhetsbaserad kunskap vävs samman Trafikverkets och SKLs rekommendationer baserad på nationell expertkunskap Statistik och enkäter från Olycksfallsanalysgruppen vid Norrlands universitetssjukhus Borås Vetenskaplig, teknisk och erfarenhetsbaserad kunskap vävs samman Konstruktion av kunskap i nätverk Via nyckelpersoner/ reflekterande praktiker Kunskapsluckor blottläggs

16 Exempel på vad som påverkat LSA Umeå Svenska Kommunförsäkringar AB Enskilda händelser lokalt/nationellt Hot mot utsatta och krav från medborgare Problem som går att bygga bort Borås WHOs säker och trygg kommun Nackas och Kalmars certifiering av förskolor resp. föreningar Eldsjälar/ nyckelpersoner Feedback från bilskolelärare Källa: intervjuer

17 Förekommande uppföljning/utvärdering av LSA Nationellt finns: Öppna jämförelser (SKL) Årlig uppföljning av LSO (MSB) Enkäter (SKL/MSB) Utvärdering av LSO (Ds 2009:47) Lokalt finns: Nämnders kontroll/uppföljningar Kommunal revision Enkäter och mätningar Utvärderingar

18 Användning av uppföljning/utvärdering: Umeå Begränsad omfattning Utbildningar och övningar SÄKSAM enkät Skadedata Borås Begränsad omfattning Återcertifiering av säker och trygg kommun Välfärdsbokslut Kommunens försäkringspremie Källa: intervjuer

19 Slutsatser Olika aktörers intentioner och olika typer av kunskap vävs samman i lokalt säkerhetsarbete (LSA) Nyckelpersoner/ reflekterande praktiker har betydelse för vilka intentioner och vilken kunskap som styr kommunens säkerhetsarbete Genomslag av lagstiftarens intentioner främst indirekt WHOs kriterier för Säker och Trygg kommun vägleder delar av det LSA Nationell och lokal expertkunskap används i LSA Kunskap förhandlas och skapas i nätverk Vetenskaplig, teknisk och erfarenhetsbaserad kunskap vävs samman Händelser styr LSA

20 Fyra sätt förhålla sig till den bild som framträder Inte bra staten styr för lite: kommunerna måste bli bättre på att genomföra LSO. Det verkar rimligt tyder på att den lokala självstyrelsen fungerar: kommunerna bör fortsätta att utveckla LSA på egna sätt. Inte bra - ineffektivt: det behövs bättre data och uppföljning samt mer evidensbaserad kunskap. Det verkar rimligt när många aktörer inblandade: men då är det inte relevant att utgå från eller anvisa rationella planeringsmodeller.

21 Tack!

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG Rektor en stark länk i styrningen av skolan elisabet nihlfors och olof johansson sns

Läs mer