Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter"

Transkript

1

2

3 Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter Verksamheten av Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, som inleddes under förra millenniet, är värd en liten historik. Vi startade 1995 från praktiskt taget noll. Allt var nytt. Lagarna som styr verksamheten hade nyligen trätt i kraft, och vi började skaffa medlemmar. Cirka företagare hade redan på förhand anslutit sig till kassan. De ville berätta för beslutsfattarna att även företagare behöver arbetslöshetsskydd och ett eget kassasystem. Cirka nya medlemmar har anslutit sig till SYTkassan årligen, och cirka 700 har utträtt ur den. Nu är antalet medlemmar ca Företagarnas arbetslöshetsskydd har under åren utvecklats på olika sätt. Sättet att behandla den försäljningsvinst som uppstår då verksamheten avslutas har ändrats. Ett skyddssystem har skapats, som täcker övergångstiden från företagare till löntagare. Då arbetslöshetspensionen slopas, måste också företagare få rätt till tilläggsdagar. Skyddsnätet måste vara heltäckande även i framtiden. Nu har du historiken i din hand, skriven på basis av glada och trevliga minnen från åren som gått, med stark tro på framtiden och med tanke på en företagares vardag och intressebevakning. Helsingfors den 18 januari 2006 Maritta Onnela, kassachef

4

5 Del I Intressebevakning Kanske jag ändå inte är helt ensam! Kanske jag ändå inte är helt ensam. Så här konstaterade en kassamedlem, när han tillfrågades vad den viktigaste orsaken till medlemskapet i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) hade varit. Som medlem är du verkligen inte ensam: till SYT-kassan hör närmare företagare från flera olika branscher. Gemensamt för dem alla är företagsamhet och viljan att trygga sin framtid i fall av arbetslöshet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland är en självständig arbetslöshetskassa, som är såväl politiskt som ideologiskt obunden. Målsättningen för kassan är att höja finländska företagares livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Även en företagare kan bli arbetslös. Därför lönar det sig alltid att trygga sin framtid. Då kan företagaren med tillit koncentrera sig på det väsentliga, dvs. att arbeta!

6 Det skyddsnät som SYT erbjuder företagaren ger honom/henne möjlighet till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. God kundbetjäning och den framgångsrika bevakningen av medlemmarnas intressen är rättesnören i vår verksamhet. SYT-kassan erbjuder sina medlemmar information och rådgivning gällande arbetslöshetsskydd, förändringar i företagarkarriären och socialskyddet. Beträffande arbetslöshetsskydd fungerar SYT som sina medlemmars intressebevakare i samarbete med olika intressentgrupper. I sitt intressebevakningsarbete har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland velat informera såväl företagarna som beslutsfattarna om vikten av att arbetslöshetsskyddet även täcker företagare. Till SYT:s viktigaste uppgifter hör vid sidan av den egentliga verksamheten som arbetslöshetskassa att påverka myndigheterna och beslutsfattarna så att vi kan förbättra företagarnas ställning i vårt land. SYT förstår företagaren

7 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) är en självständig arbetslöshetskassa som finländska företagare grundade Kassans mål är att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. SYT-kassans främsta uppgift är att betala förmåner samt erbjuda kundbetjäning i anknytning till detta. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar månatligen dagpenningar av olika slag och utbildningsstöd för ca 400 företagare, sammanlagt ca 3,85 miljoner euro årligen. Av SYT:s medlemmar är cirka hälften kvinnor och hälften män. Kassans allmänna villkor och arbetslöshetsskyddets nivå har fastställts i lagar om arbetslöshetskassor och arbetslöshetsskydd. SYT:s verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen.Osa II

8

9 Del II Arbetslöshetsskydd Om arbetet tar slut... Tänk om du inte längre har arbete? Har du som företagare rätt att känna dig trygg? Eftersom en företagare satsar allt på sitt företag, kan han/hon lätt glömma sin egen trygghet. Ett tillräckligt bra arbetslöshetsskydd är en av livets stöttepelare, även för företagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland har som mål att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Vi förbereder ju oss för det värsta genom försäkringar. För att vi skall kunna sova gott. Arbetslöshetsskyddet är en del av försäkringsplanering och riskhantering. Inom näringslivet pågår en ständig förändringsprocess, och konjunkturerna varierar: en företagare kan aldrig helt säkert veta vad framtiden för med sig. Under dessa tio år har det varit SYT:s mål att höja företagarnas arbetslöshetsskydd närmare löntagarnas nivå. Med arbetslöshetsskydd kan till

10 exempel en ensamföretagare försäkra den utkomstrisk som arbetslösheten medför på motsvarande sätt som en löntagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland erbjuder ett frivilligt system. Företagaren väljer själv om han vill bli medlem. Som företagare borde du stanna upp och fundera hur du kan trygga din utkomst, om det plötsligt inte går så bra för ditt företag. Du måste vara framsynt och tänka på framtiden: ta hand om ditt arbetslöshetsskydd då allt ännu går bra för ditt företag. Om du inte agerar nu, när gör du det då? Där får företagaren förmåner! 10

11 När företagaren varit medlem i två år, kan SYT betala honom/henne inkomstrelaterad arbetslöshetspenning. En företagare som kommer direkt från en löntagarkassa kan ha rätt till dagpenning genast på basis av det s.k. efterskyddet. En företagare som blivit arbetslös måste anmäla sig som arbetssökande på sin hemorts arbetskraftsbyrå. Därefter ger den lokala arbetskraftskommissionen ett utlåtande om arbetslöshet. Dagpenningen ansöker man retroaktivt från kassan. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i SYT:s medlemsregister, och förmåner har betalats till 1994 personer, sammanlagt 27,4 miljoner euro. Genom ett elektroniskt system kan SYT-kassans medlemmar i nära framtid ansöka on bl.a. dagpenning via Internet. Du hittar en elektronisk anslutningsblankett och kan kalkylera medlemsavgiften på adressen På sidorna finns också mer detaljerad information om verksamheten. 11

12 12

13 Del III Utbildningsförmåner Marknaden förändras... När du blir arbetslös, behöver du inte starta från noll. När en företagare är arbetslös eller under hot om arbetslöshet, har han/hon rätt till utbildningsstöd. Förutom inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland även betala sina medlemmar utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. Genom utbildning och uppdatering av yrkeskunskaperna kan man förbereda sig på ett drag som är så typiskt för vårt moderna samhälle: arbetslivets snabba förändring. Med stöd från SYT-kassan kan företagaren delta i utbildning som främjar sysselsättning och på det sättet öppna dörrar till en ny period i sitt liv. Med utbildningsstöd och utbildningsdagpenning, som Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar, kan du fördjupa dina kunskaper, uppdatera gamla studier eller skaffa sådant nytt kunnande som du behöver i arbetslivet eller som företagare. 13

14 Utbildningsstöd beviljas för arbetskraftspolitisk utbildning, dvs. för kurser som ordnas av arbetskraftsbyrån. Betalningen av stödet förutsätter arbetskraftsbyråns utlåtande. Företagare har bl.a. avlagt ADB-körkortet och kurser i ekonomisk förvaltning. Utbildningsdagpenning betalas för examensinriktad utbildning som den arbetslösa medlemmen själv valt. Utbildningsdagpenning förutsätter en rätt lång arbetskarriär, minst tio års lönearbete eller företagarverksamhet. Stöd kan beviljas för yrkesinriktad grundutbildning eller för slutförande av tidigare inledda högskolestudier eller t.ex. specialiseringsstudier vid en högskola. Om du är helt arbetslös, är utbildningsförmånernas storlek den samma som din dagpenning. Det lönar sig att vara medlem: det känns tryggare, helt enkelt. 14

15 Du kan få utbildningsstöd från Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland för sysselsättningsutbildning redan då du bara hotas av arbetslöshet. SYT kan även betala utbildningsdagpenning för examensinriktad utbildning på eget initiativ, om du redan fått arbetslöshetsdagpenning i tre månaders tid. Ytterligare information får du från arbetskraftsbyråerna eller från SYT. 15

16 16

17 Del IV Mångfacetterad arbetskarriär Vad för framtiden med sig? Efter lågkonjunkturen på 1990-talet har otypiska anställningsförhållanden och mångfacetterade arbetskarriärer hört till många finländares vardag. En mångfacetterad arbetskarriär innebär en karriär som turvis omfattar lönearbete, företagsverksamhet samt perioder av arbetslöshet och utbildning. Under en mångfacetterad arbetskarriär utgör företagsverksamheten en möjlighet att sysselsätta sig. Enligt undersökningar är företagsverksamheten det säkraste sättet för en arbetslös person att få arbete. En undersökning om mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd visar att 78 % av de arbetslösa personer som valt att bli företagare var med i arbetslivet tre år efter att ha grundat sitt företag: antingen som företagare eller i lönearbete. Den som lämnar lönearbete för att bli företagare får till godo sex månader av lönearbete som medlem av den föregående arbetslöshetskassan, vilket innebär att medlemskap i företagarkassan och rätten till dagpen- 17

18 18 ning samlas under 18 månader. Detta förutsätter att företagaren blir medlem i en företagarkassa inom en månad från det att han/hon inlett företagsverksamhet och har utträtt ur en löntagarkassa. Det lönar sig alltså att agera snabbt om man övergår från lönearbete till företagare. På det här sättet uppstår det inga avbrott i arbetslöshetsskyddet! En mångfacetterad arbetskarriär framhäver också företagarens frihet att allt mer flexibelt planera sin egen karriär. Också företagarens arbetslöshetsskydd följer dagens trender: om företagaren vill gå tillbaka till lönearbete, får han/hon på samma sätt efterskyddsrätt till företagarens dagpenning som när han/hon lämnar lönearbete för att bli företagare. Undersökningen Mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd uppmuntrar arbetslöshetsskyddet till företagande? utfördes av Pasi Holm och Maritta Onnela som ett gemensamt forskningsprojekt för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland och Företagarna i Finland. Undersökningen blev färdig 2004 och publicerades bland Pellervo ekonomiska forskningsinstituts arbetspapper (nr. 67). Undersökningen, som enbart finns tillgänglig på finska, fick mycket positiv publicitet: den ansågs vara intressant och banbrytande, och bl.a. Taloussanomat behandlade frågan i sin ledare. Undersökningsprojektet fick stöd av Arbetslöshetskassornas Stödstiftelse samt social- och hälsovårdsministeriet.

19 FÖRETAGSVERKSAMHET I FINLAND Finlands bruttonationalprodukt har vuxit i mer än tio års tid. Små och medelstora företag har haft en betydande roll i denna tillväxt. Cirka 1,3 miljoner personer arbetar på finländska företag, av dem i SM-sektorn. Redan över hälften av företagens omsättning uppstår i dessa företag med mindre än 250 anställda. I dag finns det mer än företag i Finland. Siffran är relativt låg jämfört med många andra västländer. Ett företag som sysselsätter mer än 250 personer klassificeras som ett storföretag, och det finns drygt 550 sådana i Finland. Medelstora företag, som sysselsätter mer än 50 men mindre än 250 personer, finns det ca av i Finland. Antalet småföretag är ca Företag med mindre än tio anställda kallas mikroföretag, vars antal i Finland uppgår till ca Av företagarna är ca 45 % ensamföretagare. Största delen av kassans medlemmar är mikroföretagare. Statsmakten i vårt land anser att företagarpolitik och främjandet av företagsamhet är ett viktigt tyngdpunktsområde och försöker följaktligen förbättra förutsättningarna för företagande och sänka tröskeln till att bli företagare. SYT har för sin egen del aktivt försökt påverka utvecklingen av företagsskyddet och tryggandet av en företagares vardag. Om någonting händer med ditt företag, ger SYT en möjlighet att i lugn och ro överväga framtiden. 19

20 20

21 Del V Historik Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland ett tryggt liv för en företagare Kassan grundades som följd av företagarnas egen intressebevakning I början av 1990-talet var Finland inne i en djup ekonomisk lågkonjunktur: som värst var arbetslöshetsgraden över 20 %, och antalet arbetslösa uppgick till över Under sådana omständigheter började man förstärka företagarnas socialskydd. Social- och hälsovårdsministeriet utsåg en arbetsgrupp, vars arbete ledde till ett system som garanterar grundtrygghet och inkomstrelaterat skydd som baserar sig på arbetslöshetskassor även för företagarna. Det att arbetslöshetsskyddet nu omfattade även företagare var en viktig faktor som sänkte tröskeln till inledande av egen företagsverksamhet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland hade ända 21

22 22 från början en stark roll i förstärkandet av yrkesutövarnas och deras familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland höll sitt konstituerande möte den 29 december 1994, då tio företagare från olika delar av Finland undertecknade kassans fördrag. Officiellt inledde Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sin verksamhet den 1 januari 1995, genast då bestämmelserna om företagarnas arbetslöshetsskydd trädde i kraft. Kassan uppstod som en följd av företagarnas egen intressebevakning, eftersom arbetslöshetsskyddssystemet för företagare skapades på företagarnas eget initiativ. Företagare var redan från början mycket intresserade av frågor i anknytning till arbetslöshetsskyddet och företagarkassan. De ville i synnerhet få råd i anknytning till arbetslöshetsskyddets allmänna villkor och information om förutsättningarna för medlemskapet. Andra frågor som väckte intresse var avslutandet av företagsverksamheten, försäljningsvinsten och verksamhetens säsongartade karaktär. Under sitt andra verksamhetsår effektiverade kassan informationsspridningen och marknadsföringen, och då togs även förkortningen SYT i bruk. Under hela sin verksamhetstid har kassans ekonomi varit i gott skick: bokslutet har varje verksamhetsår visat ett överskott, och kassans betalningsberedskap har varit utmärkt. Försäkringsinspektionen har sänkt kassans medlemsavgifter 2002 och 2006.

23 23

24 ÅR 1994 Företagaren Satu Einsalo, Kyrkslätt Företagaren Lars Gästgivars, Korsholm Företagaren Paula Harjanne, Varkaus Transportören Raimo Nikkanen, S:t Mårtens Företagaren Tarmo Nurminen, Kuusankoski Företagarna Karita och Tarmo Nyberg, Helsingfors Affärsidkaren Reijo Vanhala, Helsingfors Företagaren Kirsti Vasama, Tammerfors Företagaren Ester Vuori, Kuopio STYRELSEN Ända från början har kassans styrelseordförande varit Raimo Nikkanen. År 1994, då kassan grundades, var styrelsemedlemmarna (ersättarna inom parentes): vice ordförande Ester Vuori (Paula Harjanne) Lars Gästgivars (Ralf Gustafsson) Tarmo Nurminen (Turkka Lehtinen) Erkka Rantala (Kirsti Vasama) Under det första verksamhetsåret blev Kirsti Vasama ordinarie medlem. År 2000 ökades antalet styrelsemedlemmar med en, vilket innebär att styrelsen består av ordföranden och fem medlemmar. Då blev Aila Pukkila (ersättare Milli Lahtinen) ordinarie medlem. Sedan 2001 har styrelsens vice ordförande varit Lars Gästgivars.

25 Under sina verksamhetsperioder har kassans styrelse sammanträtt mellan sex och tio gånger. I samband med mötena har även hållits seminarier om bl.a. utvecklingen av företagarnas arbetslöshetsskydd, antalet kassamedlemmar och marknadsföringsåtgärder för att öka antalet medlemmar. Sedan 1996 har styrelsemedlemmarnas ersättare varit: Raili Hannus Ilmo K. Mattila Arja Päivinen Roy Syring Milli Lahtinen (sedan 2001) STYRELSEN 2006: ordförande Raimo Nikkanen vice ordförande Lars Gästgivars Juhani Hopsu Väinö Korhonen Aila Pukkila Kirsti Vasama SYT-KASSANS MÖTEN Ända sedan början har kassans verksamhet täckt hela landet, och också kassamöten har hållits i olika delar av Finland. Helsingfors (1996, 1997, 2003, 2005) Kuopio (1998) Tammerfors (1999) Korsholm (2000) Åbo (2001) Kouvola (2002) Uleåborg (2004)

26 26 SYT-KASSANS PERSONAL I juni 1995 anställdes Maritta Onnela som kassachef. Före det hade kassans verksamhet bedrivits genom ett samarbetsavtal med Företagarnas Centralförbund i Finland, och Kari Björklöv samt Mirja Reijonen hade fungerat som kassachefer. Onnela fortsätter alltjämt som kassachef. Genast efter grundandet tog rådgivningen mycket tid, och redan på hösten 1995 konstaterades det att en människa inte kunde sköta såväl den livliga telefonrådgivningen som utvecklingen och marknadsföringen av kassans verksamhet. Följande år anställdes Riitta Pesonen som kassasekreterare. Antalet anställda ökade 1998, då även Taija Meskanen anställdes som kassasekreterare. Hon arbetade på SYT till År 1999 anställdes Katri Kangas som kassasekreterare, och följande år Tarja Nousiainen. Katri Kangas har varit kassaförvaltare sedan Tarja Nousiainen har sedan 2001 arbetat som servicerådgivare tillsammans med Riitta Pesonen. Johanna Nyblin var anställd av SYT under åren Kassans kundbetjäning omfattar förutom servicen för medlemmarna, rådgivning i frågor gällande arbetslöshetsskydd såväl för företagare som för personer som planerar att inleda företagsverksamhet.

27 Sedan 1995 har SYT:s revisorer varit Paavo Tuukkanen, CGR, och Jouko Karttunen, CGR. För kassans informationstekniska funktioner ansvarar YAP Oy. VERKSAMHETSSTÄLLE Under hela sin verksamhetshistoria har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland varit verksam i Helsingfors. SYT inledde sin verksamhet i Böle vid Stationskarlsgatan 3. Den andra verksamhetsperioden inleddes med en flyttning till stadens centrum, till Kajsaniemigatan 13 A. I slutet av 2005 flyttade SYT-kassan till nya, egna lokaler på Mannerheimvägen 76 A. 27

28 MEDLEMMAR Då Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland grundades, hade mer än företagare förhandsanmält sig till kassan, och under de första sex månaderna ökade antalet medlemmar med ca 200 per månad. Därefter har medlemsantalet årligen vuxit stadigt. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i medlemsregistret. De vanligaste orsakerna till utträde har varit övergången till lönearbete eller pension. Även företagare som redan har fått förmåner under 500 dagar vill ibland utträda ur kassan. FÖRMÅNERNA TILL MEDLEMMARNA Sökanden måste ha varit medlem i kassan i minst två år innan rätten till dagpenning uppstår. Dessutom måste arbetsvillkoret uppfyllas. Därför har kassan i regel kunnat betala förmåner först från början av En ny företagare kan dock få s.k. efterskyddsdagpenning, om han/hon är tvungen att avsluta sin verksamhet under de första 18 månaderna. Kassan började betala arbetslöshetsdagpenning i november 1995 på basis av denna s.k. 28

29 rätt till efterskydd. Kassan har betalat utbildningsstöd sedan sitt andra verksamhetsår. Under SYT-kassans hela verksamhetstid har förmåner betalats till sammanlagt 1994 personer, allt som allt 27,4 miljoner euro. Behandlingen av ansökningarna, dvs. tiden mellan det att ansökan kommer till kassan och dagpenningen betalas, har under åren blivit mycket snabbare. Numera får en medlem i genomsnitt beslutet inom sex dagar. SAMHÄLLSVERKSAMHET OCH SAMARBETSPARTNERS SYT har fungerat som utbildare vid tillställningar som den själv och dess samarbetspartners har ordnat och berättat om sin verksamhet såväl på mässor som på socialskyddskvällar som har ordnats för företagare. Förutom kassachefen har även styrelsemedlemmarna aktivt deltagit i informationsspridningen och utbildningen i sina egna branscher och orter. Dessutom har det i SYT:s namn skrivits pressmeddelanden och artiklar om företagarens och hans/hennes familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Även radiointervjuer och expertbesök på bl.a. Ettans morgon-tv och Fyrans program Kova Laji har under åren gjort SYT bättre känd. 29

30 30 Kassans verksamhet omfattar ständigt samarbete med flera olika myndigheter. Kassan antingen betalar eller låter bli att betala dagpenning på basis av de lokala arbetskraftkommissionernas utlåtanden. Dessutom har SYT samarbetat med företagarorganisationer, läroverk, bokföringsbyråer och försäkringsbolag. SYT har deltagit i Företagarna i Finland rf:s distriktorganisationers, lokalföreningars och branschorganisationers samt Arbetslöshetskassornas samorganisations verksamhet. Vi har besökt nyföretagscentraler i Björneborg, Helsingfors, Karleby, Nystad, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa och Åbo. SYT har varit medlem i Jobs and Society Finland (sammanslutningen för finländska nyföretagscentraler) sedan År 2002 blev SYT medlem i utbildningsarbetsgruppen för Arbetslöshetskassornas samorganisation. Dessutom är kassachefen medlem i Naisyrittäjyyskeskus ry:s styrelse och Jobs and Society Finlands delegation. Hon har också kallats till medlem av en expertarbetsgrupp för företagarnas socialskydd, som har grundats av Företagarna i Finland rf.

31 SYT UUTISET INFORMATION OCH STÖD Informationsbladet för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT uutiset, kom ut för första gången Då fanns det inte just andra tidningar som skulle informera företagarna om arbetslöshetsskyddet. Genom tidningen har SYT under dessa år försökt sprida nyttig information och ge stöd åt sina läsare vid sidan av att presentera sin verksamhet och sina tjänster. SYT uutiset har behandlat frågor som har att göra med en företagares vardag, t.ex. viktiga lagändringar, företagshälsovård och läroavtalsutbildning. Läsarna har också fått goda råd om bl.a. hur man hittar en lämplig bokföringsbyrå. Dessutom har SYT uutiset presenterat olika företagartjänster som erbjuds av SYT:s intressentgrupper och deras organisationer. Tidningens redaktion har dock inte glömt sådana saker som fritiden och vikten av att koppla av och orka arbeta vidare. I tidningen har ingått inspirerande presentationer av SYT:s medlemmar i olika branscher. Företagare har berättat om sitt arbete och uttryckt sina åsikter om arbetslöshetsskyddet. Man har också diskuterat vikten av att vara medlem i en arbetslöshetskassa och den trygghet som medlemskapet medför. Som medlem i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland får du SYT uutiset per post två gånger om året. Tidningen, som in- 31

32 32 nehåller en resumé på svenska, finns även på Internet under adressen Kassan har även gett ut annat skriftligt material. Redan under det första verksamhetsåret trycktes kassans allmänna broschyr inklusive anslutningsblankett. År 2001 producerades tillsammans med vicehäradshövding Jouni Korhonen den första handboken i arbetslöshetsskydd Livets risker under kontroll information om företagarnas arbetslöshetsskydd på vardagsspråk. Handboken presenterade såväl kassan som arbetslöshetsskyddssystemet. Både broschyren och handboken har uppdaterats regelbundet.

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förhandlingsresultat 12.11.2001

Förhandlingsresultat 12.11.2001 SOCIALPAKETET Förhandlingsresultat 12.11.2001 INNEHÅLL 1. Överenskommelse om utvecklande av den privata sektorns arbetspensioner 2. Protokollanteckningar över pensionsförhandlingarna 3. Utvecklandet av

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte. Tidigare förbund medlemsskapet började slutade

Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte. Tidigare förbund medlemsskapet började slutade (1/4) (2/4) Förbund (3/4) Medlemsförening (4/4) Medlem Anvisningar för ifyllande av ansökan om medlemskap/ändringsanmälan och fullmakten Med denna blankett ansluter du dig som medlem till en medlemsförening

Läs mer

Post- och logistikunion PAU ry

Post- och logistikunion PAU ry Post- och logistikunion PAU ry Förbundets syfte är att bevaka och förbättra sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen i arbetslivet och samhället. Förbundets medlemmar arbetar inom postoch kommunikationsbranschen,

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Förmåner och service för studerande

Förmåner och service för studerande Förmåner och service för studerande Akavas Specialorganisationer studerandens eget fackförbund Ett sakkunnigt fackförbund ger trygghet i ditt liv. Amalia Ojanen, studerandeoch ungdomsombudsman Redan under

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2013 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Kyrkliga sektorn rf. Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte

Kyrkliga sektorn rf. Jag ansöker om medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan Byte av arbetsplats Föreningsbyte 002 Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry 006 Teologit ja Kirkkomuusikot - Teologer och Kyrkomusiker TeKi ry 010 Kirkon Lapsityönohjaajat KiLa ry (1/4) (2/4) Förbund (3/4) Förening (4/4) Medlem Anvisningar

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Nordiskt statistikermöte 2004 ( 19. 20. augusti, ÅBO ) INDIKATORSAMHÄLLET Indikatorerna i välfärdpolitiskt beslutsfattande i Norden

Nordiskt statistikermöte 2004 ( 19. 20. augusti, ÅBO ) INDIKATORSAMHÄLLET Indikatorerna i välfärdpolitiskt beslutsfattande i Norden Nordiskt statistikermöte 2004 ( 19. 20. augusti, ÅBO ) INDIKATORSAMHÄLLET Indikatorerna i välfärdpolitiskt beslutsfattande i Norden Rolf Myhrman Social- och hälsoministeriet (Finland) Innehåll Samspel

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Företagspolitiskt program

Företagspolitiskt program Företagspolitiskt program 2007 Sfp:s företagspolitiska program 1. Lönsamma företag är grunden för vårt välstånd Företagsverksamheten är grunden för vårt välstånd, såväl när det gäller skatteinkomster

Läs mer