Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter"

Transkript

1

2

3 Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter Verksamheten av Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, som inleddes under förra millenniet, är värd en liten historik. Vi startade 1995 från praktiskt taget noll. Allt var nytt. Lagarna som styr verksamheten hade nyligen trätt i kraft, och vi började skaffa medlemmar. Cirka företagare hade redan på förhand anslutit sig till kassan. De ville berätta för beslutsfattarna att även företagare behöver arbetslöshetsskydd och ett eget kassasystem. Cirka nya medlemmar har anslutit sig till SYTkassan årligen, och cirka 700 har utträtt ur den. Nu är antalet medlemmar ca Företagarnas arbetslöshetsskydd har under åren utvecklats på olika sätt. Sättet att behandla den försäljningsvinst som uppstår då verksamheten avslutas har ändrats. Ett skyddssystem har skapats, som täcker övergångstiden från företagare till löntagare. Då arbetslöshetspensionen slopas, måste också företagare få rätt till tilläggsdagar. Skyddsnätet måste vara heltäckande även i framtiden. Nu har du historiken i din hand, skriven på basis av glada och trevliga minnen från åren som gått, med stark tro på framtiden och med tanke på en företagares vardag och intressebevakning. Helsingfors den 18 januari 2006 Maritta Onnela, kassachef

4

5 Del I Intressebevakning Kanske jag ändå inte är helt ensam! Kanske jag ändå inte är helt ensam. Så här konstaterade en kassamedlem, när han tillfrågades vad den viktigaste orsaken till medlemskapet i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) hade varit. Som medlem är du verkligen inte ensam: till SYT-kassan hör närmare företagare från flera olika branscher. Gemensamt för dem alla är företagsamhet och viljan att trygga sin framtid i fall av arbetslöshet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland är en självständig arbetslöshetskassa, som är såväl politiskt som ideologiskt obunden. Målsättningen för kassan är att höja finländska företagares livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Även en företagare kan bli arbetslös. Därför lönar det sig alltid att trygga sin framtid. Då kan företagaren med tillit koncentrera sig på det väsentliga, dvs. att arbeta!

6 Det skyddsnät som SYT erbjuder företagaren ger honom/henne möjlighet till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. God kundbetjäning och den framgångsrika bevakningen av medlemmarnas intressen är rättesnören i vår verksamhet. SYT-kassan erbjuder sina medlemmar information och rådgivning gällande arbetslöshetsskydd, förändringar i företagarkarriären och socialskyddet. Beträffande arbetslöshetsskydd fungerar SYT som sina medlemmars intressebevakare i samarbete med olika intressentgrupper. I sitt intressebevakningsarbete har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland velat informera såväl företagarna som beslutsfattarna om vikten av att arbetslöshetsskyddet även täcker företagare. Till SYT:s viktigaste uppgifter hör vid sidan av den egentliga verksamheten som arbetslöshetskassa att påverka myndigheterna och beslutsfattarna så att vi kan förbättra företagarnas ställning i vårt land. SYT förstår företagaren

7 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) är en självständig arbetslöshetskassa som finländska företagare grundade Kassans mål är att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. SYT-kassans främsta uppgift är att betala förmåner samt erbjuda kundbetjäning i anknytning till detta. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar månatligen dagpenningar av olika slag och utbildningsstöd för ca 400 företagare, sammanlagt ca 3,85 miljoner euro årligen. Av SYT:s medlemmar är cirka hälften kvinnor och hälften män. Kassans allmänna villkor och arbetslöshetsskyddets nivå har fastställts i lagar om arbetslöshetskassor och arbetslöshetsskydd. SYT:s verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen.Osa II

8

9 Del II Arbetslöshetsskydd Om arbetet tar slut... Tänk om du inte längre har arbete? Har du som företagare rätt att känna dig trygg? Eftersom en företagare satsar allt på sitt företag, kan han/hon lätt glömma sin egen trygghet. Ett tillräckligt bra arbetslöshetsskydd är en av livets stöttepelare, även för företagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland har som mål att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Vi förbereder ju oss för det värsta genom försäkringar. För att vi skall kunna sova gott. Arbetslöshetsskyddet är en del av försäkringsplanering och riskhantering. Inom näringslivet pågår en ständig förändringsprocess, och konjunkturerna varierar: en företagare kan aldrig helt säkert veta vad framtiden för med sig. Under dessa tio år har det varit SYT:s mål att höja företagarnas arbetslöshetsskydd närmare löntagarnas nivå. Med arbetslöshetsskydd kan till

10 exempel en ensamföretagare försäkra den utkomstrisk som arbetslösheten medför på motsvarande sätt som en löntagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland erbjuder ett frivilligt system. Företagaren väljer själv om han vill bli medlem. Som företagare borde du stanna upp och fundera hur du kan trygga din utkomst, om det plötsligt inte går så bra för ditt företag. Du måste vara framsynt och tänka på framtiden: ta hand om ditt arbetslöshetsskydd då allt ännu går bra för ditt företag. Om du inte agerar nu, när gör du det då? Där får företagaren förmåner! 10

11 När företagaren varit medlem i två år, kan SYT betala honom/henne inkomstrelaterad arbetslöshetspenning. En företagare som kommer direkt från en löntagarkassa kan ha rätt till dagpenning genast på basis av det s.k. efterskyddet. En företagare som blivit arbetslös måste anmäla sig som arbetssökande på sin hemorts arbetskraftsbyrå. Därefter ger den lokala arbetskraftskommissionen ett utlåtande om arbetslöshet. Dagpenningen ansöker man retroaktivt från kassan. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i SYT:s medlemsregister, och förmåner har betalats till 1994 personer, sammanlagt 27,4 miljoner euro. Genom ett elektroniskt system kan SYT-kassans medlemmar i nära framtid ansöka on bl.a. dagpenning via Internet. Du hittar en elektronisk anslutningsblankett och kan kalkylera medlemsavgiften på adressen På sidorna finns också mer detaljerad information om verksamheten. 11

12 12

13 Del III Utbildningsförmåner Marknaden förändras... När du blir arbetslös, behöver du inte starta från noll. När en företagare är arbetslös eller under hot om arbetslöshet, har han/hon rätt till utbildningsstöd. Förutom inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland även betala sina medlemmar utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. Genom utbildning och uppdatering av yrkeskunskaperna kan man förbereda sig på ett drag som är så typiskt för vårt moderna samhälle: arbetslivets snabba förändring. Med stöd från SYT-kassan kan företagaren delta i utbildning som främjar sysselsättning och på det sättet öppna dörrar till en ny period i sitt liv. Med utbildningsstöd och utbildningsdagpenning, som Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar, kan du fördjupa dina kunskaper, uppdatera gamla studier eller skaffa sådant nytt kunnande som du behöver i arbetslivet eller som företagare. 13

14 Utbildningsstöd beviljas för arbetskraftspolitisk utbildning, dvs. för kurser som ordnas av arbetskraftsbyrån. Betalningen av stödet förutsätter arbetskraftsbyråns utlåtande. Företagare har bl.a. avlagt ADB-körkortet och kurser i ekonomisk förvaltning. Utbildningsdagpenning betalas för examensinriktad utbildning som den arbetslösa medlemmen själv valt. Utbildningsdagpenning förutsätter en rätt lång arbetskarriär, minst tio års lönearbete eller företagarverksamhet. Stöd kan beviljas för yrkesinriktad grundutbildning eller för slutförande av tidigare inledda högskolestudier eller t.ex. specialiseringsstudier vid en högskola. Om du är helt arbetslös, är utbildningsförmånernas storlek den samma som din dagpenning. Det lönar sig att vara medlem: det känns tryggare, helt enkelt. 14

15 Du kan få utbildningsstöd från Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland för sysselsättningsutbildning redan då du bara hotas av arbetslöshet. SYT kan även betala utbildningsdagpenning för examensinriktad utbildning på eget initiativ, om du redan fått arbetslöshetsdagpenning i tre månaders tid. Ytterligare information får du från arbetskraftsbyråerna eller från SYT. 15

16 16

17 Del IV Mångfacetterad arbetskarriär Vad för framtiden med sig? Efter lågkonjunkturen på 1990-talet har otypiska anställningsförhållanden och mångfacetterade arbetskarriärer hört till många finländares vardag. En mångfacetterad arbetskarriär innebär en karriär som turvis omfattar lönearbete, företagsverksamhet samt perioder av arbetslöshet och utbildning. Under en mångfacetterad arbetskarriär utgör företagsverksamheten en möjlighet att sysselsätta sig. Enligt undersökningar är företagsverksamheten det säkraste sättet för en arbetslös person att få arbete. En undersökning om mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd visar att 78 % av de arbetslösa personer som valt att bli företagare var med i arbetslivet tre år efter att ha grundat sitt företag: antingen som företagare eller i lönearbete. Den som lämnar lönearbete för att bli företagare får till godo sex månader av lönearbete som medlem av den föregående arbetslöshetskassan, vilket innebär att medlemskap i företagarkassan och rätten till dagpen- 17

18 18 ning samlas under 18 månader. Detta förutsätter att företagaren blir medlem i en företagarkassa inom en månad från det att han/hon inlett företagsverksamhet och har utträtt ur en löntagarkassa. Det lönar sig alltså att agera snabbt om man övergår från lönearbete till företagare. På det här sättet uppstår det inga avbrott i arbetslöshetsskyddet! En mångfacetterad arbetskarriär framhäver också företagarens frihet att allt mer flexibelt planera sin egen karriär. Också företagarens arbetslöshetsskydd följer dagens trender: om företagaren vill gå tillbaka till lönearbete, får han/hon på samma sätt efterskyddsrätt till företagarens dagpenning som när han/hon lämnar lönearbete för att bli företagare. Undersökningen Mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd uppmuntrar arbetslöshetsskyddet till företagande? utfördes av Pasi Holm och Maritta Onnela som ett gemensamt forskningsprojekt för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland och Företagarna i Finland. Undersökningen blev färdig 2004 och publicerades bland Pellervo ekonomiska forskningsinstituts arbetspapper (nr. 67). Undersökningen, som enbart finns tillgänglig på finska, fick mycket positiv publicitet: den ansågs vara intressant och banbrytande, och bl.a. Taloussanomat behandlade frågan i sin ledare. Undersökningsprojektet fick stöd av Arbetslöshetskassornas Stödstiftelse samt social- och hälsovårdsministeriet.

19 FÖRETAGSVERKSAMHET I FINLAND Finlands bruttonationalprodukt har vuxit i mer än tio års tid. Små och medelstora företag har haft en betydande roll i denna tillväxt. Cirka 1,3 miljoner personer arbetar på finländska företag, av dem i SM-sektorn. Redan över hälften av företagens omsättning uppstår i dessa företag med mindre än 250 anställda. I dag finns det mer än företag i Finland. Siffran är relativt låg jämfört med många andra västländer. Ett företag som sysselsätter mer än 250 personer klassificeras som ett storföretag, och det finns drygt 550 sådana i Finland. Medelstora företag, som sysselsätter mer än 50 men mindre än 250 personer, finns det ca av i Finland. Antalet småföretag är ca Företag med mindre än tio anställda kallas mikroföretag, vars antal i Finland uppgår till ca Av företagarna är ca 45 % ensamföretagare. Största delen av kassans medlemmar är mikroföretagare. Statsmakten i vårt land anser att företagarpolitik och främjandet av företagsamhet är ett viktigt tyngdpunktsområde och försöker följaktligen förbättra förutsättningarna för företagande och sänka tröskeln till att bli företagare. SYT har för sin egen del aktivt försökt påverka utvecklingen av företagsskyddet och tryggandet av en företagares vardag. Om någonting händer med ditt företag, ger SYT en möjlighet att i lugn och ro överväga framtiden. 19

20 20

21 Del V Historik Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland ett tryggt liv för en företagare Kassan grundades som följd av företagarnas egen intressebevakning I början av 1990-talet var Finland inne i en djup ekonomisk lågkonjunktur: som värst var arbetslöshetsgraden över 20 %, och antalet arbetslösa uppgick till över Under sådana omständigheter började man förstärka företagarnas socialskydd. Social- och hälsovårdsministeriet utsåg en arbetsgrupp, vars arbete ledde till ett system som garanterar grundtrygghet och inkomstrelaterat skydd som baserar sig på arbetslöshetskassor även för företagarna. Det att arbetslöshetsskyddet nu omfattade även företagare var en viktig faktor som sänkte tröskeln till inledande av egen företagsverksamhet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland hade ända 21

22 22 från början en stark roll i förstärkandet av yrkesutövarnas och deras familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland höll sitt konstituerande möte den 29 december 1994, då tio företagare från olika delar av Finland undertecknade kassans fördrag. Officiellt inledde Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sin verksamhet den 1 januari 1995, genast då bestämmelserna om företagarnas arbetslöshetsskydd trädde i kraft. Kassan uppstod som en följd av företagarnas egen intressebevakning, eftersom arbetslöshetsskyddssystemet för företagare skapades på företagarnas eget initiativ. Företagare var redan från början mycket intresserade av frågor i anknytning till arbetslöshetsskyddet och företagarkassan. De ville i synnerhet få råd i anknytning till arbetslöshetsskyddets allmänna villkor och information om förutsättningarna för medlemskapet. Andra frågor som väckte intresse var avslutandet av företagsverksamheten, försäljningsvinsten och verksamhetens säsongartade karaktär. Under sitt andra verksamhetsår effektiverade kassan informationsspridningen och marknadsföringen, och då togs även förkortningen SYT i bruk. Under hela sin verksamhetstid har kassans ekonomi varit i gott skick: bokslutet har varje verksamhetsår visat ett överskott, och kassans betalningsberedskap har varit utmärkt. Försäkringsinspektionen har sänkt kassans medlemsavgifter 2002 och 2006.

23 23

24 ÅR 1994 Företagaren Satu Einsalo, Kyrkslätt Företagaren Lars Gästgivars, Korsholm Företagaren Paula Harjanne, Varkaus Transportören Raimo Nikkanen, S:t Mårtens Företagaren Tarmo Nurminen, Kuusankoski Företagarna Karita och Tarmo Nyberg, Helsingfors Affärsidkaren Reijo Vanhala, Helsingfors Företagaren Kirsti Vasama, Tammerfors Företagaren Ester Vuori, Kuopio STYRELSEN Ända från början har kassans styrelseordförande varit Raimo Nikkanen. År 1994, då kassan grundades, var styrelsemedlemmarna (ersättarna inom parentes): vice ordförande Ester Vuori (Paula Harjanne) Lars Gästgivars (Ralf Gustafsson) Tarmo Nurminen (Turkka Lehtinen) Erkka Rantala (Kirsti Vasama) Under det första verksamhetsåret blev Kirsti Vasama ordinarie medlem. År 2000 ökades antalet styrelsemedlemmar med en, vilket innebär att styrelsen består av ordföranden och fem medlemmar. Då blev Aila Pukkila (ersättare Milli Lahtinen) ordinarie medlem. Sedan 2001 har styrelsens vice ordförande varit Lars Gästgivars.

25 Under sina verksamhetsperioder har kassans styrelse sammanträtt mellan sex och tio gånger. I samband med mötena har även hållits seminarier om bl.a. utvecklingen av företagarnas arbetslöshetsskydd, antalet kassamedlemmar och marknadsföringsåtgärder för att öka antalet medlemmar. Sedan 1996 har styrelsemedlemmarnas ersättare varit: Raili Hannus Ilmo K. Mattila Arja Päivinen Roy Syring Milli Lahtinen (sedan 2001) STYRELSEN 2006: ordförande Raimo Nikkanen vice ordförande Lars Gästgivars Juhani Hopsu Väinö Korhonen Aila Pukkila Kirsti Vasama SYT-KASSANS MÖTEN Ända sedan början har kassans verksamhet täckt hela landet, och också kassamöten har hållits i olika delar av Finland. Helsingfors (1996, 1997, 2003, 2005) Kuopio (1998) Tammerfors (1999) Korsholm (2000) Åbo (2001) Kouvola (2002) Uleåborg (2004)

26 26 SYT-KASSANS PERSONAL I juni 1995 anställdes Maritta Onnela som kassachef. Före det hade kassans verksamhet bedrivits genom ett samarbetsavtal med Företagarnas Centralförbund i Finland, och Kari Björklöv samt Mirja Reijonen hade fungerat som kassachefer. Onnela fortsätter alltjämt som kassachef. Genast efter grundandet tog rådgivningen mycket tid, och redan på hösten 1995 konstaterades det att en människa inte kunde sköta såväl den livliga telefonrådgivningen som utvecklingen och marknadsföringen av kassans verksamhet. Följande år anställdes Riitta Pesonen som kassasekreterare. Antalet anställda ökade 1998, då även Taija Meskanen anställdes som kassasekreterare. Hon arbetade på SYT till År 1999 anställdes Katri Kangas som kassasekreterare, och följande år Tarja Nousiainen. Katri Kangas har varit kassaförvaltare sedan Tarja Nousiainen har sedan 2001 arbetat som servicerådgivare tillsammans med Riitta Pesonen. Johanna Nyblin var anställd av SYT under åren Kassans kundbetjäning omfattar förutom servicen för medlemmarna, rådgivning i frågor gällande arbetslöshetsskydd såväl för företagare som för personer som planerar att inleda företagsverksamhet.

27 Sedan 1995 har SYT:s revisorer varit Paavo Tuukkanen, CGR, och Jouko Karttunen, CGR. För kassans informationstekniska funktioner ansvarar YAP Oy. VERKSAMHETSSTÄLLE Under hela sin verksamhetshistoria har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland varit verksam i Helsingfors. SYT inledde sin verksamhet i Böle vid Stationskarlsgatan 3. Den andra verksamhetsperioden inleddes med en flyttning till stadens centrum, till Kajsaniemigatan 13 A. I slutet av 2005 flyttade SYT-kassan till nya, egna lokaler på Mannerheimvägen 76 A. 27

28 MEDLEMMAR Då Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland grundades, hade mer än företagare förhandsanmält sig till kassan, och under de första sex månaderna ökade antalet medlemmar med ca 200 per månad. Därefter har medlemsantalet årligen vuxit stadigt. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i medlemsregistret. De vanligaste orsakerna till utträde har varit övergången till lönearbete eller pension. Även företagare som redan har fått förmåner under 500 dagar vill ibland utträda ur kassan. FÖRMÅNERNA TILL MEDLEMMARNA Sökanden måste ha varit medlem i kassan i minst två år innan rätten till dagpenning uppstår. Dessutom måste arbetsvillkoret uppfyllas. Därför har kassan i regel kunnat betala förmåner först från början av En ny företagare kan dock få s.k. efterskyddsdagpenning, om han/hon är tvungen att avsluta sin verksamhet under de första 18 månaderna. Kassan började betala arbetslöshetsdagpenning i november 1995 på basis av denna s.k. 28

29 rätt till efterskydd. Kassan har betalat utbildningsstöd sedan sitt andra verksamhetsår. Under SYT-kassans hela verksamhetstid har förmåner betalats till sammanlagt 1994 personer, allt som allt 27,4 miljoner euro. Behandlingen av ansökningarna, dvs. tiden mellan det att ansökan kommer till kassan och dagpenningen betalas, har under åren blivit mycket snabbare. Numera får en medlem i genomsnitt beslutet inom sex dagar. SAMHÄLLSVERKSAMHET OCH SAMARBETSPARTNERS SYT har fungerat som utbildare vid tillställningar som den själv och dess samarbetspartners har ordnat och berättat om sin verksamhet såväl på mässor som på socialskyddskvällar som har ordnats för företagare. Förutom kassachefen har även styrelsemedlemmarna aktivt deltagit i informationsspridningen och utbildningen i sina egna branscher och orter. Dessutom har det i SYT:s namn skrivits pressmeddelanden och artiklar om företagarens och hans/hennes familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Även radiointervjuer och expertbesök på bl.a. Ettans morgon-tv och Fyrans program Kova Laji har under åren gjort SYT bättre känd. 29

30 30 Kassans verksamhet omfattar ständigt samarbete med flera olika myndigheter. Kassan antingen betalar eller låter bli att betala dagpenning på basis av de lokala arbetskraftkommissionernas utlåtanden. Dessutom har SYT samarbetat med företagarorganisationer, läroverk, bokföringsbyråer och försäkringsbolag. SYT har deltagit i Företagarna i Finland rf:s distriktorganisationers, lokalföreningars och branschorganisationers samt Arbetslöshetskassornas samorganisations verksamhet. Vi har besökt nyföretagscentraler i Björneborg, Helsingfors, Karleby, Nystad, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa och Åbo. SYT har varit medlem i Jobs and Society Finland (sammanslutningen för finländska nyföretagscentraler) sedan År 2002 blev SYT medlem i utbildningsarbetsgruppen för Arbetslöshetskassornas samorganisation. Dessutom är kassachefen medlem i Naisyrittäjyyskeskus ry:s styrelse och Jobs and Society Finlands delegation. Hon har också kallats till medlem av en expertarbetsgrupp för företagarnas socialskydd, som har grundats av Företagarna i Finland rf.

31 SYT UUTISET INFORMATION OCH STÖD Informationsbladet för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT uutiset, kom ut för första gången Då fanns det inte just andra tidningar som skulle informera företagarna om arbetslöshetsskyddet. Genom tidningen har SYT under dessa år försökt sprida nyttig information och ge stöd åt sina läsare vid sidan av att presentera sin verksamhet och sina tjänster. SYT uutiset har behandlat frågor som har att göra med en företagares vardag, t.ex. viktiga lagändringar, företagshälsovård och läroavtalsutbildning. Läsarna har också fått goda råd om bl.a. hur man hittar en lämplig bokföringsbyrå. Dessutom har SYT uutiset presenterat olika företagartjänster som erbjuds av SYT:s intressentgrupper och deras organisationer. Tidningens redaktion har dock inte glömt sådana saker som fritiden och vikten av att koppla av och orka arbeta vidare. I tidningen har ingått inspirerande presentationer av SYT:s medlemmar i olika branscher. Företagare har berättat om sitt arbete och uttryckt sina åsikter om arbetslöshetsskyddet. Man har också diskuterat vikten av att vara medlem i en arbetslöshetskassa och den trygghet som medlemskapet medför. Som medlem i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland får du SYT uutiset per post två gånger om året. Tidningen, som in- 31

32 32 nehåller en resumé på svenska, finns även på Internet under adressen Kassan har även gett ut annat skriftligt material. Redan under det första verksamhetsåret trycktes kassans allmänna broschyr inklusive anslutningsblankett. År 2001 producerades tillsammans med vicehäradshövding Jouni Korhonen den första handboken i arbetslöshetsskydd Livets risker under kontroll information om företagarnas arbetslöshetsskydd på vardagsspråk. Handboken presenterade såväl kassan som arbetslöshetsskyddssystemet. Både broschyren och handboken har uppdaterats regelbundet.

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar

Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland www.syt.fi 2017 Arbetslöshetsskydd för företagare, delägare och företagares familjemedlemmar

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Arbetslöshetsskydd från SYT-kassan Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd? Arbetslöshet kan kännas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om försäkringskassor

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Allmänt... 4 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I ARBETSLÖSHETSKASSAN... 5 2 Medlemskap...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2 innehåll Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2016- Kassamötet har den 22 maj 2015 godkänt stadgeändringarna och Finansinspektionen

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64 Så här blir du företagare Du behöver en bra idé. Grunda ett företag. Förverkliga med iver. Fortsätt med passion. Företagarna i Finland hjälper under företagandets olika skeden. Företagarnas egen organisation

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Korporationernas tid är förbi I Finland finns 90 000 arbetsgivarföretag: DET NORMALBINDANDE FÄLTET Cirka 20 000 företag Hör till arbetsgivarförbund Kan påverka

Läs mer

Finlands förnyelse lyckas inte utan företag

Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Korporationernas tid är förbi I Finland finns 90 000 arbetsgivarföretag: DET NORMALBINDANDE FÄLTET Cirka 20 000 företag Hör till arbetsgivarförbund Kan påverka

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Arbetslöshetskassans stadgar

Arbetslöshetskassans stadgar 1 (10) ns stadgar 1 KAPITLET ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 ns namn, hemort, verksamhetsområde och syfte 2 KAPITLET MEDLEMSKAP 2 Villkor för medlemskap 3 Utträde ur kassan ns namn är Metallarbetarnas

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor,

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER. (i kraft från ) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER. (i kraft från ) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (i kraft från 1.1.2011) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSKASSOR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSKASSOR FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSKASSOR FÖRESKRIFTER/ANVISNINGAR Till arbetslöshetskassorna 17.12.2008 Dnr 3/002/2008 Bemyndigande: Lag om arbetslöshetskassor 13 3 mom., 20, 41, 58 och 58

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM. www.metalliliitto.fi

I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM. www.metalliliitto.fi I METALL ÄR DU ALDRIG ENSAM www.metalliliitto.fi fiskars brands finland, billnäs KOM MED I METALL! MMetallförbundet är Finlands största fackförbund för industrin. Vi är en stark och betydelsefull intresseorganisation

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

1992 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sysselsättningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sysselsättningslagen

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Bli medlem: Finska. Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi

Bli medlem: Finska. Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi Mottagaren betalar portot FINSKA HÖRSELFÖRBUNDET rf Medlemsregister Avtalskod 5005138 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi www.kuuloliitto.fi

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer