Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter"

Transkript

1

2

3 Trygghet för företagaren i föränderliga omständigheter Verksamheten av Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, som inleddes under förra millenniet, är värd en liten historik. Vi startade 1995 från praktiskt taget noll. Allt var nytt. Lagarna som styr verksamheten hade nyligen trätt i kraft, och vi började skaffa medlemmar. Cirka företagare hade redan på förhand anslutit sig till kassan. De ville berätta för beslutsfattarna att även företagare behöver arbetslöshetsskydd och ett eget kassasystem. Cirka nya medlemmar har anslutit sig till SYTkassan årligen, och cirka 700 har utträtt ur den. Nu är antalet medlemmar ca Företagarnas arbetslöshetsskydd har under åren utvecklats på olika sätt. Sättet att behandla den försäljningsvinst som uppstår då verksamheten avslutas har ändrats. Ett skyddssystem har skapats, som täcker övergångstiden från företagare till löntagare. Då arbetslöshetspensionen slopas, måste också företagare få rätt till tilläggsdagar. Skyddsnätet måste vara heltäckande även i framtiden. Nu har du historiken i din hand, skriven på basis av glada och trevliga minnen från åren som gått, med stark tro på framtiden och med tanke på en företagares vardag och intressebevakning. Helsingfors den 18 januari 2006 Maritta Onnela, kassachef

4

5 Del I Intressebevakning Kanske jag ändå inte är helt ensam! Kanske jag ändå inte är helt ensam. Så här konstaterade en kassamedlem, när han tillfrågades vad den viktigaste orsaken till medlemskapet i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) hade varit. Som medlem är du verkligen inte ensam: till SYT-kassan hör närmare företagare från flera olika branscher. Gemensamt för dem alla är företagsamhet och viljan att trygga sin framtid i fall av arbetslöshet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland är en självständig arbetslöshetskassa, som är såväl politiskt som ideologiskt obunden. Målsättningen för kassan är att höja finländska företagares livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Även en företagare kan bli arbetslös. Därför lönar det sig alltid att trygga sin framtid. Då kan företagaren med tillit koncentrera sig på det väsentliga, dvs. att arbeta!

6 Det skyddsnät som SYT erbjuder företagaren ger honom/henne möjlighet till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. God kundbetjäning och den framgångsrika bevakningen av medlemmarnas intressen är rättesnören i vår verksamhet. SYT-kassan erbjuder sina medlemmar information och rådgivning gällande arbetslöshetsskydd, förändringar i företagarkarriären och socialskyddet. Beträffande arbetslöshetsskydd fungerar SYT som sina medlemmars intressebevakare i samarbete med olika intressentgrupper. I sitt intressebevakningsarbete har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland velat informera såväl företagarna som beslutsfattarna om vikten av att arbetslöshetsskyddet även täcker företagare. Till SYT:s viktigaste uppgifter hör vid sidan av den egentliga verksamheten som arbetslöshetskassa att påverka myndigheterna och beslutsfattarna så att vi kan förbättra företagarnas ställning i vårt land. SYT förstår företagaren

7 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) är en självständig arbetslöshetskassa som finländska företagare grundade Kassans mål är att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. SYT-kassans främsta uppgift är att betala förmåner samt erbjuda kundbetjäning i anknytning till detta. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar månatligen dagpenningar av olika slag och utbildningsstöd för ca 400 företagare, sammanlagt ca 3,85 miljoner euro årligen. Av SYT:s medlemmar är cirka hälften kvinnor och hälften män. Kassans allmänna villkor och arbetslöshetsskyddets nivå har fastställts i lagar om arbetslöshetskassor och arbetslöshetsskydd. SYT:s verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen.Osa II

8

9 Del II Arbetslöshetsskydd Om arbetet tar slut... Tänk om du inte längre har arbete? Har du som företagare rätt att känna dig trygg? Eftersom en företagare satsar allt på sitt företag, kan han/hon lätt glömma sin egen trygghet. Ett tillräckligt bra arbetslöshetsskydd är en av livets stöttepelare, även för företagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland har som mål att förbättra företagarnas livskvalitet och öka deras trygghet med en arbetslöshetsförsäkring. Vi förbereder ju oss för det värsta genom försäkringar. För att vi skall kunna sova gott. Arbetslöshetsskyddet är en del av försäkringsplanering och riskhantering. Inom näringslivet pågår en ständig förändringsprocess, och konjunkturerna varierar: en företagare kan aldrig helt säkert veta vad framtiden för med sig. Under dessa tio år har det varit SYT:s mål att höja företagarnas arbetslöshetsskydd närmare löntagarnas nivå. Med arbetslöshetsskydd kan till

10 exempel en ensamföretagare försäkra den utkomstrisk som arbetslösheten medför på motsvarande sätt som en löntagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland erbjuder ett frivilligt system. Företagaren väljer själv om han vill bli medlem. Som företagare borde du stanna upp och fundera hur du kan trygga din utkomst, om det plötsligt inte går så bra för ditt företag. Du måste vara framsynt och tänka på framtiden: ta hand om ditt arbetslöshetsskydd då allt ännu går bra för ditt företag. Om du inte agerar nu, när gör du det då? Där får företagaren förmåner! 10

11 När företagaren varit medlem i två år, kan SYT betala honom/henne inkomstrelaterad arbetslöshetspenning. En företagare som kommer direkt från en löntagarkassa kan ha rätt till dagpenning genast på basis av det s.k. efterskyddet. En företagare som blivit arbetslös måste anmäla sig som arbetssökande på sin hemorts arbetskraftsbyrå. Därefter ger den lokala arbetskraftskommissionen ett utlåtande om arbetslöshet. Dagpenningen ansöker man retroaktivt från kassan. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i SYT:s medlemsregister, och förmåner har betalats till 1994 personer, sammanlagt 27,4 miljoner euro. Genom ett elektroniskt system kan SYT-kassans medlemmar i nära framtid ansöka on bl.a. dagpenning via Internet. Du hittar en elektronisk anslutningsblankett och kan kalkylera medlemsavgiften på adressen På sidorna finns också mer detaljerad information om verksamheten. 11

12 12

13 Del III Utbildningsförmåner Marknaden förändras... När du blir arbetslös, behöver du inte starta från noll. När en företagare är arbetslös eller under hot om arbetslöshet, har han/hon rätt till utbildningsstöd. Förutom inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland även betala sina medlemmar utbildningsstöd och utbildningsdagpenning. Genom utbildning och uppdatering av yrkeskunskaperna kan man förbereda sig på ett drag som är så typiskt för vårt moderna samhälle: arbetslivets snabba förändring. Med stöd från SYT-kassan kan företagaren delta i utbildning som främjar sysselsättning och på det sättet öppna dörrar till en ny period i sitt liv. Med utbildningsstöd och utbildningsdagpenning, som Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland betalar, kan du fördjupa dina kunskaper, uppdatera gamla studier eller skaffa sådant nytt kunnande som du behöver i arbetslivet eller som företagare. 13

14 Utbildningsstöd beviljas för arbetskraftspolitisk utbildning, dvs. för kurser som ordnas av arbetskraftsbyrån. Betalningen av stödet förutsätter arbetskraftsbyråns utlåtande. Företagare har bl.a. avlagt ADB-körkortet och kurser i ekonomisk förvaltning. Utbildningsdagpenning betalas för examensinriktad utbildning som den arbetslösa medlemmen själv valt. Utbildningsdagpenning förutsätter en rätt lång arbetskarriär, minst tio års lönearbete eller företagarverksamhet. Stöd kan beviljas för yrkesinriktad grundutbildning eller för slutförande av tidigare inledda högskolestudier eller t.ex. specialiseringsstudier vid en högskola. Om du är helt arbetslös, är utbildningsförmånernas storlek den samma som din dagpenning. Det lönar sig att vara medlem: det känns tryggare, helt enkelt. 14

15 Du kan få utbildningsstöd från Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland för sysselsättningsutbildning redan då du bara hotas av arbetslöshet. SYT kan även betala utbildningsdagpenning för examensinriktad utbildning på eget initiativ, om du redan fått arbetslöshetsdagpenning i tre månaders tid. Ytterligare information får du från arbetskraftsbyråerna eller från SYT. 15

16 16

17 Del IV Mångfacetterad arbetskarriär Vad för framtiden med sig? Efter lågkonjunkturen på 1990-talet har otypiska anställningsförhållanden och mångfacetterade arbetskarriärer hört till många finländares vardag. En mångfacetterad arbetskarriär innebär en karriär som turvis omfattar lönearbete, företagsverksamhet samt perioder av arbetslöshet och utbildning. Under en mångfacetterad arbetskarriär utgör företagsverksamheten en möjlighet att sysselsätta sig. Enligt undersökningar är företagsverksamheten det säkraste sättet för en arbetslös person att få arbete. En undersökning om mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd visar att 78 % av de arbetslösa personer som valt att bli företagare var med i arbetslivet tre år efter att ha grundat sitt företag: antingen som företagare eller i lönearbete. Den som lämnar lönearbete för att bli företagare får till godo sex månader av lönearbete som medlem av den föregående arbetslöshetskassan, vilket innebär att medlemskap i företagarkassan och rätten till dagpen- 17

18 18 ning samlas under 18 månader. Detta förutsätter att företagaren blir medlem i en företagarkassa inom en månad från det att han/hon inlett företagsverksamhet och har utträtt ur en löntagarkassa. Det lönar sig alltså att agera snabbt om man övergår från lönearbete till företagare. På det här sättet uppstår det inga avbrott i arbetslöshetsskyddet! En mångfacetterad arbetskarriär framhäver också företagarens frihet att allt mer flexibelt planera sin egen karriär. Också företagarens arbetslöshetsskydd följer dagens trender: om företagaren vill gå tillbaka till lönearbete, får han/hon på samma sätt efterskyddsrätt till företagarens dagpenning som när han/hon lämnar lönearbete för att bli företagare. Undersökningen Mångfacetterade arbetskarriärer och arbetslöshetsskydd uppmuntrar arbetslöshetsskyddet till företagande? utfördes av Pasi Holm och Maritta Onnela som ett gemensamt forskningsprojekt för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland och Företagarna i Finland. Undersökningen blev färdig 2004 och publicerades bland Pellervo ekonomiska forskningsinstituts arbetspapper (nr. 67). Undersökningen, som enbart finns tillgänglig på finska, fick mycket positiv publicitet: den ansågs vara intressant och banbrytande, och bl.a. Taloussanomat behandlade frågan i sin ledare. Undersökningsprojektet fick stöd av Arbetslöshetskassornas Stödstiftelse samt social- och hälsovårdsministeriet.

19 FÖRETAGSVERKSAMHET I FINLAND Finlands bruttonationalprodukt har vuxit i mer än tio års tid. Små och medelstora företag har haft en betydande roll i denna tillväxt. Cirka 1,3 miljoner personer arbetar på finländska företag, av dem i SM-sektorn. Redan över hälften av företagens omsättning uppstår i dessa företag med mindre än 250 anställda. I dag finns det mer än företag i Finland. Siffran är relativt låg jämfört med många andra västländer. Ett företag som sysselsätter mer än 250 personer klassificeras som ett storföretag, och det finns drygt 550 sådana i Finland. Medelstora företag, som sysselsätter mer än 50 men mindre än 250 personer, finns det ca av i Finland. Antalet småföretag är ca Företag med mindre än tio anställda kallas mikroföretag, vars antal i Finland uppgår till ca Av företagarna är ca 45 % ensamföretagare. Största delen av kassans medlemmar är mikroföretagare. Statsmakten i vårt land anser att företagarpolitik och främjandet av företagsamhet är ett viktigt tyngdpunktsområde och försöker följaktligen förbättra förutsättningarna för företagande och sänka tröskeln till att bli företagare. SYT har för sin egen del aktivt försökt påverka utvecklingen av företagsskyddet och tryggandet av en företagares vardag. Om någonting händer med ditt företag, ger SYT en möjlighet att i lugn och ro överväga framtiden. 19

20 20

21 Del V Historik Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland ett tryggt liv för en företagare Kassan grundades som följd av företagarnas egen intressebevakning I början av 1990-talet var Finland inne i en djup ekonomisk lågkonjunktur: som värst var arbetslöshetsgraden över 20 %, och antalet arbetslösa uppgick till över Under sådana omständigheter började man förstärka företagarnas socialskydd. Social- och hälsovårdsministeriet utsåg en arbetsgrupp, vars arbete ledde till ett system som garanterar grundtrygghet och inkomstrelaterat skydd som baserar sig på arbetslöshetskassor även för företagarna. Det att arbetslöshetsskyddet nu omfattade även företagare var en viktig faktor som sänkte tröskeln till inledande av egen företagsverksamhet. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland hade ända 21

22 22 från början en stark roll i förstärkandet av yrkesutövarnas och deras familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland höll sitt konstituerande möte den 29 december 1994, då tio företagare från olika delar av Finland undertecknade kassans fördrag. Officiellt inledde Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sin verksamhet den 1 januari 1995, genast då bestämmelserna om företagarnas arbetslöshetsskydd trädde i kraft. Kassan uppstod som en följd av företagarnas egen intressebevakning, eftersom arbetslöshetsskyddssystemet för företagare skapades på företagarnas eget initiativ. Företagare var redan från början mycket intresserade av frågor i anknytning till arbetslöshetsskyddet och företagarkassan. De ville i synnerhet få råd i anknytning till arbetslöshetsskyddets allmänna villkor och information om förutsättningarna för medlemskapet. Andra frågor som väckte intresse var avslutandet av företagsverksamheten, försäljningsvinsten och verksamhetens säsongartade karaktär. Under sitt andra verksamhetsår effektiverade kassan informationsspridningen och marknadsföringen, och då togs även förkortningen SYT i bruk. Under hela sin verksamhetstid har kassans ekonomi varit i gott skick: bokslutet har varje verksamhetsår visat ett överskott, och kassans betalningsberedskap har varit utmärkt. Försäkringsinspektionen har sänkt kassans medlemsavgifter 2002 och 2006.

23 23

24 ÅR 1994 Företagaren Satu Einsalo, Kyrkslätt Företagaren Lars Gästgivars, Korsholm Företagaren Paula Harjanne, Varkaus Transportören Raimo Nikkanen, S:t Mårtens Företagaren Tarmo Nurminen, Kuusankoski Företagarna Karita och Tarmo Nyberg, Helsingfors Affärsidkaren Reijo Vanhala, Helsingfors Företagaren Kirsti Vasama, Tammerfors Företagaren Ester Vuori, Kuopio STYRELSEN Ända från början har kassans styrelseordförande varit Raimo Nikkanen. År 1994, då kassan grundades, var styrelsemedlemmarna (ersättarna inom parentes): vice ordförande Ester Vuori (Paula Harjanne) Lars Gästgivars (Ralf Gustafsson) Tarmo Nurminen (Turkka Lehtinen) Erkka Rantala (Kirsti Vasama) Under det första verksamhetsåret blev Kirsti Vasama ordinarie medlem. År 2000 ökades antalet styrelsemedlemmar med en, vilket innebär att styrelsen består av ordföranden och fem medlemmar. Då blev Aila Pukkila (ersättare Milli Lahtinen) ordinarie medlem. Sedan 2001 har styrelsens vice ordförande varit Lars Gästgivars.

25 Under sina verksamhetsperioder har kassans styrelse sammanträtt mellan sex och tio gånger. I samband med mötena har även hållits seminarier om bl.a. utvecklingen av företagarnas arbetslöshetsskydd, antalet kassamedlemmar och marknadsföringsåtgärder för att öka antalet medlemmar. Sedan 1996 har styrelsemedlemmarnas ersättare varit: Raili Hannus Ilmo K. Mattila Arja Päivinen Roy Syring Milli Lahtinen (sedan 2001) STYRELSEN 2006: ordförande Raimo Nikkanen vice ordförande Lars Gästgivars Juhani Hopsu Väinö Korhonen Aila Pukkila Kirsti Vasama SYT-KASSANS MÖTEN Ända sedan början har kassans verksamhet täckt hela landet, och också kassamöten har hållits i olika delar av Finland. Helsingfors (1996, 1997, 2003, 2005) Kuopio (1998) Tammerfors (1999) Korsholm (2000) Åbo (2001) Kouvola (2002) Uleåborg (2004)

26 26 SYT-KASSANS PERSONAL I juni 1995 anställdes Maritta Onnela som kassachef. Före det hade kassans verksamhet bedrivits genom ett samarbetsavtal med Företagarnas Centralförbund i Finland, och Kari Björklöv samt Mirja Reijonen hade fungerat som kassachefer. Onnela fortsätter alltjämt som kassachef. Genast efter grundandet tog rådgivningen mycket tid, och redan på hösten 1995 konstaterades det att en människa inte kunde sköta såväl den livliga telefonrådgivningen som utvecklingen och marknadsföringen av kassans verksamhet. Följande år anställdes Riitta Pesonen som kassasekreterare. Antalet anställda ökade 1998, då även Taija Meskanen anställdes som kassasekreterare. Hon arbetade på SYT till År 1999 anställdes Katri Kangas som kassasekreterare, och följande år Tarja Nousiainen. Katri Kangas har varit kassaförvaltare sedan Tarja Nousiainen har sedan 2001 arbetat som servicerådgivare tillsammans med Riitta Pesonen. Johanna Nyblin var anställd av SYT under åren Kassans kundbetjäning omfattar förutom servicen för medlemmarna, rådgivning i frågor gällande arbetslöshetsskydd såväl för företagare som för personer som planerar att inleda företagsverksamhet.

27 Sedan 1995 har SYT:s revisorer varit Paavo Tuukkanen, CGR, och Jouko Karttunen, CGR. För kassans informationstekniska funktioner ansvarar YAP Oy. VERKSAMHETSSTÄLLE Under hela sin verksamhetshistoria har Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland varit verksam i Helsingfors. SYT inledde sin verksamhet i Böle vid Stationskarlsgatan 3. Den andra verksamhetsperioden inleddes med en flyttning till stadens centrum, till Kajsaniemigatan 13 A. I slutet av 2005 flyttade SYT-kassan till nya, egna lokaler på Mannerheimvägen 76 A. 27

28 MEDLEMMAR Då Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland grundades, hade mer än företagare förhandsanmält sig till kassan, och under de första sex månaderna ökade antalet medlemmar med ca 200 per månad. Därefter har medlemsantalet årligen vuxit stadigt. Under dessa år har mer än medlemmar antecknats i medlemsregistret. De vanligaste orsakerna till utträde har varit övergången till lönearbete eller pension. Även företagare som redan har fått förmåner under 500 dagar vill ibland utträda ur kassan. FÖRMÅNERNA TILL MEDLEMMARNA Sökanden måste ha varit medlem i kassan i minst två år innan rätten till dagpenning uppstår. Dessutom måste arbetsvillkoret uppfyllas. Därför har kassan i regel kunnat betala förmåner först från början av En ny företagare kan dock få s.k. efterskyddsdagpenning, om han/hon är tvungen att avsluta sin verksamhet under de första 18 månaderna. Kassan började betala arbetslöshetsdagpenning i november 1995 på basis av denna s.k. 28

29 rätt till efterskydd. Kassan har betalat utbildningsstöd sedan sitt andra verksamhetsår. Under SYT-kassans hela verksamhetstid har förmåner betalats till sammanlagt 1994 personer, allt som allt 27,4 miljoner euro. Behandlingen av ansökningarna, dvs. tiden mellan det att ansökan kommer till kassan och dagpenningen betalas, har under åren blivit mycket snabbare. Numera får en medlem i genomsnitt beslutet inom sex dagar. SAMHÄLLSVERKSAMHET OCH SAMARBETSPARTNERS SYT har fungerat som utbildare vid tillställningar som den själv och dess samarbetspartners har ordnat och berättat om sin verksamhet såväl på mässor som på socialskyddskvällar som har ordnats för företagare. Förutom kassachefen har även styrelsemedlemmarna aktivt deltagit i informationsspridningen och utbildningen i sina egna branscher och orter. Dessutom har det i SYT:s namn skrivits pressmeddelanden och artiklar om företagarens och hans/hennes familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Även radiointervjuer och expertbesök på bl.a. Ettans morgon-tv och Fyrans program Kova Laji har under åren gjort SYT bättre känd. 29

30 30 Kassans verksamhet omfattar ständigt samarbete med flera olika myndigheter. Kassan antingen betalar eller låter bli att betala dagpenning på basis av de lokala arbetskraftkommissionernas utlåtanden. Dessutom har SYT samarbetat med företagarorganisationer, läroverk, bokföringsbyråer och försäkringsbolag. SYT har deltagit i Företagarna i Finland rf:s distriktorganisationers, lokalföreningars och branschorganisationers samt Arbetslöshetskassornas samorganisations verksamhet. Vi har besökt nyföretagscentraler i Björneborg, Helsingfors, Karleby, Nystad, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa och Åbo. SYT har varit medlem i Jobs and Society Finland (sammanslutningen för finländska nyföretagscentraler) sedan År 2002 blev SYT medlem i utbildningsarbetsgruppen för Arbetslöshetskassornas samorganisation. Dessutom är kassachefen medlem i Naisyrittäjyyskeskus ry:s styrelse och Jobs and Society Finlands delegation. Hon har också kallats till medlem av en expertarbetsgrupp för företagarnas socialskydd, som har grundats av Företagarna i Finland rf.

31 SYT UUTISET INFORMATION OCH STÖD Informationsbladet för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT uutiset, kom ut för första gången Då fanns det inte just andra tidningar som skulle informera företagarna om arbetslöshetsskyddet. Genom tidningen har SYT under dessa år försökt sprida nyttig information och ge stöd åt sina läsare vid sidan av att presentera sin verksamhet och sina tjänster. SYT uutiset har behandlat frågor som har att göra med en företagares vardag, t.ex. viktiga lagändringar, företagshälsovård och läroavtalsutbildning. Läsarna har också fått goda råd om bl.a. hur man hittar en lämplig bokföringsbyrå. Dessutom har SYT uutiset presenterat olika företagartjänster som erbjuds av SYT:s intressentgrupper och deras organisationer. Tidningens redaktion har dock inte glömt sådana saker som fritiden och vikten av att koppla av och orka arbeta vidare. I tidningen har ingått inspirerande presentationer av SYT:s medlemmar i olika branscher. Företagare har berättat om sitt arbete och uttryckt sina åsikter om arbetslöshetsskyddet. Man har också diskuterat vikten av att vara medlem i en arbetslöshetskassa och den trygghet som medlemskapet medför. Som medlem i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland får du SYT uutiset per post två gånger om året. Tidningen, som in- 31

32 32 nehåller en resumé på svenska, finns även på Internet under adressen Kassan har även gett ut annat skriftligt material. Redan under det första verksamhetsåret trycktes kassans allmänna broschyr inklusive anslutningsblankett. År 2001 producerades tillsammans med vicehäradshövding Jouni Korhonen den första handboken i arbetslöshetsskydd Livets risker under kontroll information om företagarnas arbetslöshetsskydd på vardagsspråk. Handboken presenterade såväl kassan som arbetslöshetsskyddssystemet. Både broschyren och handboken har uppdaterats regelbundet.

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Innehåll 1. Var finns en plats för business? Samhällslära och historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Arbetsgivaren och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR Finlands Svenska Scouter r.f. Våren 2007, uppdaterat 2010 Utarbetat av: Sara Carlström, Maya Hänninen, Jonna Sahala Illustrationer: Seela Sorvari Ombrytning: Sara

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt 2 2 0 1 0 Backhopparen Matti Hautamäki landar tryggt Innehåll 2 2010 4 7 12 24 4 Arbetspensionslagarna gäller inte professionella idrottare Backhopparen Matti Hautamäki och ishockeyspelaren Tommi Miettinen

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Intresserad av Matematik?

Intresserad av Matematik? Matematiska Institutionen 2 1 n f x y sin x + y 2 2 ),( = x 2 y 2 + Intresserad av Matematik? cos 2 xd x Γ x 1 t ( x) = t e d t 0 Intervjuer med yrkesmatematiker från Åbo Akademi VART LEDER STUDIER I MATEMATIK?

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer