1. Introduktion s Kunskap s Vetenskap s Vetenskapskritik s Skepticism s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18"

Transkript

1 1. Introduktion s Kunskap s Vetenskap s Vetenskapskritik s Skepticism s Empirism och rationalism s Deduktion s Sanning s. 24 Filosofilärare Sofia Franzén Internationella gymnasiet i Uppsala

2 1. Introduktion Låten Jorden är rund av Olle Ljungström Jag står på en strand, en strand fylld av läppar, och äter luft, som kryddats med sand, jag slår ut korken, och dricker ur flaskan, Jesus i sprit, rätt ut i blodet. Om jorden var rund, om jorden var rund, om jorden var rund, om jorden var rund, men allt tyder på, allt tyder på, att den är platt. Jag vaknar på morron, och vet att nån tittar, nån som vet, hur det egentligen ska va, jag tittar på klockan, som tittar tillbaka, vi håller tiden, och Jesus i sprit. Om jorden var rund, om jorden var rund, om jorden var rund, om jorden var rund, men allt tyder på, allt tyder på, ja, allt tyder på, att den är platt. Citat ur novellen Ät nu mitt barn av Clarice Lispector Världen ser platt ut men det vet jag att den inte är. Vet du varför den ser platt ut? För när man tittar är himlen alltid uppe, den är aldrig under, den är aldrig bredvid. Jag vet att den är rund för det har jag hört, men den skulle bara se rund ut om himlen ibland var under en när man tittade efter. Jag vet att den är rund, men för mig är den platt, men Ronaldo vet bara att världen är rund, han tycker inte att den ser platt ut ( ) För jag har varit i många länder och jag har sett att i USA är himlen också uppe och därför tyckte jag att världen verkade alldeles rak. Men Ronaldo har aldrig varit utomlands och kanske tror han att det bara är i Brasilien som himlen är uppe, att den inte är platt på andra platser, att den bara är platt i Brasilien, att den rundar till sig på andra platser. 2

3 Nytt moment Den här låten och det här citatet får inleda det moment vi nu ska ägna oss åt och som ska behandla begreppen: KUNSKAP SANNING VETENSKAP Huvudfrågor i detta moment är: Vad är kunskap? Hur får vi kunskap? Vad är vetenskap? Hur arbetar man inom vetenskaperna? Kan vi lita på de vetenskapliga metoderna och våra kunskapskällor? Vad är sanning? Diskussion 1. Är jorden rund? 2. Hur tyder allt på att jorden är platt? Håller ni med Olle och barnet i novellen? 3. Hur kan vi anse oss veta att jorden är rund? 4. Hur vet vi saker över huvud taget? På vilka grunder anser vi oss veta hur saker och ting är, och avgör vi vad som är sant? Hur får vi kunskap om saker och ting? Hur många kan svara nej på den första frågan? Vad kan då Olle mena med att allt tyder på att jorden är platt?. Är det bara hans berusade tillstånd som gör att han tycker det? Eller kan en nykter person hålla med? På vilka sätt kan jorden tyckas platt? Det har väl funnits en anledning till att gemene man förr faktiskt trodde det. Vad säger barnet i Lispektors novell? Är det ett rimligt resonemang? Om vi inte kan se med egna ögon att jorden faktiskt är rund, hur kommer det sig då att vi anser oss veta att jorden är rund? På vilka olika grunder kan vi anse oss veta saker och kan vi avgöra om något är fallet eller inte, hur skaffar vi oss kunskap om hur saker och ting är? 3

4 2. Kunskap Övning För att svara på frågan På vilka olika grunder anser vi oss veta saker kanske följande övning kan hjälpa till. Avgör om följande påståenden är sanna eller falska, motivera och förklara hur du gick till väga för att kunna avgöra deras sanningsvärde. 1. Lärarens armbandsur är runt. 2. Cirkeln är rund. 3. Jorden är rund. 1. Det regnar inte ute nu. 2. Antingen regnar det, eller så regnar det inte. 3. Det kommer inte att regna imorgon. 1. Alla killar här i klassen är ogifta. 2. Alla ungkarlar är ogifta. 3. Sverige är det land i Europa som har flest antal singelhushåll. 1. Personen x är längre än läraren (namnet på någon elev i klassen). 2. Om jag är längre än du, så kan inte du vara längre än jag. 3. Långa män får bättre betalt. Ser du något mönster i övningen? Vad är gemensamt för de första, de andra och de tredje satserna i diverse satsgrupp? Jo, du använde dig av samma sorts kunskapskälla. I den första var du tvungen att se efter, undersöka saken. I den andra satsen behövde du bara tänka fram det: definitioner, logik. I den tredje måste du förlita dig på andras kunskap: undersökningar, prognoser. 4

5 Det finns alltså tre huvudsakliga kunskapskällor Sinneserfarenheter Tänkande Vittnesbörd Sinneserfarenheter = erfarenheter som vi får via våra sinnen: syn, hörsel, smak, lukt, känsel, balans, temperaturkänslighet, kroppsförnimmelse, placering och rörelse. Tänkande = omedelbar förnuftsmässig insikt, logik, matematik. Vittnesbörd = andras uppgifter; vad andra har erfarit via sina sinnen eller kommit fram till via tänkande. Diskussion Jag har gett er tre exempel på kunskapskällor. Finns det fler? T.ex. känsla eller intuition, kroppen, drömmar? Kan man tala om en inbyggd kunskap i kroppen, som vet exakt hur allt ska skötas för att vi ska fungera. Finns det sanndrömmar? En känsla för att något är på ett visst sätt? Har ni egna erfarenheter av detta? Är intuition något i sig eller något som man kan man härleda till sinneserfarenheter och fördomar? Repetition Avgör om följande satser är sanna och motivera hur du kom fram till det: =4 (tänkande) 2. Ni är 32 elever i den här klassen (undersökning) 3. Det bor nästan 9 miljoner människor i Sverige (andras uppgifter) Diskussion Vi har alltså talat om tre olika kunskapskällor: sinneserfarenheter, tänkande och vittnesbörd. Men en ännu mer grundläggande fråga är ju: Vad är kunskap? 5

6 Är kunskap och information det samma? Skillnader? Är kunskap och sanning det samma? Kan kunskap vara falsk? Är kunskap och vetenskap det samma? Är all kunskap vetenskap? Finns det olika sorters kunskap? Exempel! Definition Ett sätt att skilja på kunskap och information är genom följande definitioner: Information Uppgifter som ännu inte har kontrollerats. Kunskap Fakta som man på goda grunder är övertygad om är sanna. ELLER/OCH Att har förstått och införlivat kunskapen i sitt tankesystem; kunna tillämpa och relatera till annat. I skolan sysslar vi mest med teoretisk kunskap, och det kanske är lätt att glömma bort att det bara är en av alla sorters kunskaper som man kan ha. Här är några exempel på fler kategorier Praktisk kunskap sy, snickra, byta glödlampa, etc. Kunskap som färdighet simma, cykla, spela fotboll, etc. Tyst kunskap att veta hur någonting är utan att kunna ange skäl Teoretisk kunskap att veta hur någonting är på goda grunder Övning Vad är nedanstående exempel för sorts kunskap? Hur kan man avgöra deras sanningsvärde? 6

7 1. Daniel vet hur man bakar bullar. 2. Lina vet att teoriprovet nästa vecka kommer att gå bra 3. Hanna kan dansa street-dance. 4. Martin vet att han är nervös inför en skrivning. 6. Robert vet att Västerås ligger vid Vättern. 7. Fredrik vet att Sokrates dömdes till döden. Källkritik Beroende på vad för typ av saker man vill undersöka i vetenskapliga arbeten, så använder man de olika kunskapskällorna i olika utsträckning. Men en källa som alla måste använda sig av är vittnesbörd. Man bygger vidare på andras forskning, eller förhåller sig till den på ett eller annat vis. I era gymnasiearbeten måste de flesta av er använda andras erfarenheter och tänkande som kunskapskällla. Diskussion Hur källkritiska är ni? Vad ställer ni för krav på era kunskapskällor? Vet ni att de är pålitliga hur vet ni det? Använder ni er av fakta på nätet? Krav på vittnesbörd Källorna ska vara äkta auktoriteter och experter. Upplysningar ska kunna spåras tillbaka till sina ursprungliga källor. Observationer ska vara beskrivna så att de kan upprepas. Diskussion Nätet förmedlar en mängd information. Kan vi förädla den till kunskap? Diskutera följande citat ur Källkritik för Internet (Göran Leth, Torsten Thurén, Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000). 1. Internet är ett synnerligen kraftfullt instrument när det gäller att skaffa information. På internet råder jämlikhet så till vida att alla åsikter kommer fram lika villkor, etablerade och udda, pacifistiska och krigiska, humanitära och rasistiska. 7

8 2. Det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaffa information via nätet. Tvärtom det fordras både noggrannhet och eftertänksamhet om Internet skall kunna användas till något annat än att inhämta den mest elementära informationen. 3. Det är också en illusion att tro att det går att informera sig utan att ha förkunskaper; kraven på sådana är i själva verket snarare större än mindre på Internet jämfört med konventionella medier. 3. Den som söker information på Internet är utlämnad åt sig själv och sitt omdöme. Ingen auktoritet kan avgöra vad som är trovärdigt och vad som är otillförlitligt. 8

9 3. Vetenskap Repetition Det vi hittills har talat om är kunskap; hur vi får kunskap och den mer grundläggande frågan vad som är kunskap, till skillnad från information och vad det finns för olika sorters kunskap. Repetitionsfrågor: Kunskapskällor? Kunskap/information? Typer av kunskap? Vetenskapliga metoder Nu ska vi tala om vetenskap specifikt. Vetenskaperna är ju verksamheter som försöker utvidga vårt kunskapsfält. Men hur går man till väga vad är innebörden av att arbeta vetenskapligt? Det är svårt att svara generellt på, eftersom det finns så många olika typer av vetenskaper. Den stora mittfåran går väl mellan naturvetenskaplig och humanistisk forskning. Vad som skiljer dem åt i huvudsak är vilken kunskapskälla man framför allt väljer att använda. Empiri betyder erfarenhet. Man brukar tala om empiriska vetenskaper, och till dem hör naturvetenskaperna, så som fysik, kemi, biologi, geologi och medicin. De bygger huvudsakligen sin forskning på erfarenheter av verkligheten. Vetenskapens värld Visa (delar av) ett avsnitt Uppgift till eleverna: Vad är det som man vill undersöka? Hur går man till väga? Vad är det för viktiga utgångsbegrepp som används? Genomgång: Ta upp följande begrepp och relatera till programmet: Observationer Empiriska vetenskaper använder inte rena sinneserfarenheter. Man ställer inte bara sig ute var som helst en hel dag och så får man se om det dyker upp något intressant. Nej, man söker efter något speciellt, man har motiverade förväntningar, tar 9

10 hjälp av teorier och begrepp för att strukturera erfarenheterna. Man tar kanske hjälp av speciella instrument och man utför en viss observationsprocedur för att andra ska kunna upprepa undersökningen och pröva resultaten. Man hämtar alltså erfarenheter på ett styrt och målinriktat sätt och under kontrollerade former. På det här sättet gör man undersökningarna enhetliga och upprepningsbara. Detta kallas för att göra observationer! Experiment Att göra ett direkt ingrepp på verkligheten. Det kan också vara att testa saker på modeller av verkligheten. Induktion Att dra generella slutsatser utifrån ett begränsat antal iakttagelser. En studie är ganska ointressant om man betraktar resultatet av undersökningen som något som bara rör just de individer som undersökts. Man vill ofta kunna säga något mer generell än så. Diskussion Vad är det som ni undersöker i era gymnasiearbeten? Vilka metoder använder ni? Hur kommer ni fram till era slutsatser? Vilka kunskapskällor använder ni? Vilka begrepp och teorier utgår ni ifrån? 4. Vetenskapskritik 10

11 Repetition Vi har sett ett avsnitt ur Vetenskapens värld. Vi har talat om vad det innebär att arbeta vetenskapligt inom empirisk forskning. Jag nämnde då observationer, experiment och induktion. Kommer ni ihåg vad dessa innebär? Vetenskap innebär alltså att man systematiskt och med speciella metoder samlar in och ordnar kunskap. Att man bygger på fakta som kan kontrolleras av flera genom experiment eller observationer. Diskussion Tycker ni att det är bra sätt att nå säker kunskap? Kan ni komma på några brister? Vad kan man ifrågasätta? Kritik Klyftan mellan empiri och teori Vetenskapliga teorier utmärker sig genom att vara allmänna. Men i och med detta överskrider de med nödvändighet det som de har konkreta, erfarenhetsmässiga belägg för. Det finns alltså ett gap mellan empiri (erfarenhetsmaterialet) och teori (slutsatserna). Teorin är alltid mer vidlyftig än den grundval den är baserad på. Brist på entydighet Empirisk data talar inte entydigt om hur teorin ska se ut. Det finns alltid flera möjliga teorier som kommer att passa lika bra ihop med de empiriska data man funnit. Förväntningarna styr vad man ser Alla förberedelser kan påverka ens förmåga att se saker på ett objektivt sätt, och rentav ge upphov till illusioner. Iakttagelserna blir allt för färgade av förväntningarna. En runforskare kan lite för lätt se runskrift i ett stenblock fast det bara är naturliga mönster på stenytan. Verifikation och falsifikation Det kan alltså vara svårt att hävda, att man en gång för alla har bevisat en vetenskaplig teori. Tidigare hade man som krav att en vetenskaplig teori måste kunna bevisas empiriskt. Det kallas för verifikation. En vanlig uppfattning idag är 11

12 att det är lättare att motbevisa en teori än att bevisa att den är sann. Man kanske inte kan bevisa teorier, men man kan åtminstone underkasta dem stränga prövningar, och tro på dem tills man hittar ett motbevis. Detta kallas för falsifikation. Teorier som kan få vilken erfarenhet som helst att passa ihop med sina påståenden kallas för gummiteorier. Exempel: Gud är god, psykoanalys och astrologi. Ingen erfarenhet kan alltså omkullkasta dem, helt enkelt för att de är för elastiska. De kan inte falsifieras. Därför är de heller inte vetenskapliga. Exemplet Aristoteles och Newton illustrerar bristen på entydighet: Varför föremål dras mot jorden enligt Aristoteles ( f.Kr.) - Hemlängtansteorin - Eftersom allting kommer från jorden, så längtar det också tillbaka. Allt som växer kommer från jorden. Samma sak gäller människor och djur, eftersom vi lever av det som växer. Vatten och mineraler kommer också från jorden och längtar också hem. Varför föremål dras mot jorden enligt Newton ( ) - Tyngdlagen - En massa dras till en annan massa, som är proportionellt mot kropparnas massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem. Urvalskriterier Ett sätt att komma till rätta med bristen på entydighet är att välja ut den mest lämpliga teorin utifrån ett antal urvalskriterier. Dessa är: Enkelhet: Under i övrigt lika förhållanden föredrar man en enkel teori framför en mer komplicerad. Ska förstås både kvantitativt och kvalitativt. Tankeekonomi: Man ska skära ned sina antaganden till ett nödvändigt minimum. Pragmatism: Enkelhet ökar sannolikheten. Det är lättare att förstå och arbeta med enkla teorier. Man väljer den enklaste teorin av hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen. Konsekvens: De grundläggande logiska grundprinciperna står överst på checklistan. Om en teori rymmer en motsägelse är den inte konsekvent, och det krävs mycket för att man ska ta en till synes inkonsekvent teori på allvar. 12

13 Konservatism: Försiktighetsprincip. Det anses som ett plus att en teori är väletablerad. Så länge som en ny teori inte ger en klart bättre förklaring än den gamla, är det irrationellt att ansluta sig till den. Motiv: Pragmatisk - bökigt och dyrt att byta teori. Vana och bekvämlighet. Säkerhet: En äldre teori har normalt sett utsatts för mer omfattande kontroll. Djup: Under i övrigt lika förhållanden föredrar man en djupare förklaring, som inte bara hänvisar till en korrelation mellan observerbara storheter, men också pekar ut en underliggande mekanism. Omfång: Under i övrigt lika förhållanden föredrar man den teori som förklarar flest fenomen, så länge den inte tummar på kravet på säkerhet. Integration: Under i övrigt lika förhållanden föredrar man den teori som bäst överensstämmer med övriga teorier. En isolerad teori ses på med skepsis. Man strävar efter koherens att teorier ömsesidigt understödjer varandra. Fruktbarhet: En teori som banar väg för ny forskning (ger upphov till nya intressanta frågeställningar, ägnar sig väl för empirisk kontroll, visar sig vara av stor praktisk nytta) är att föredra framför en teori som försvårar framsteg (svårt att undersöka empiriskt, beräknas). Övning Utifrån urvalskriterierna, vilken teori skulle du välja av Aristoteles och Newtons? Motivera! Övning Går dessa hypoteser att verifieras? 1. Någonstans i universum finns det intelligenta varelser som liknar oss. 2. Gud hör bön. 3. Risken för solkurva (kräkning genom solvärme) av järnvägsrälsen är störst i juli. 4. Det är säkrare att flyga än att åka bil. 5. Den trevligaste svenska staden att bo i är Uppsala. 6. Det existerar en av sinnena oberoende verklighet. Övning 13

14 Föreställ dig att du går till en sierska. Vilken hypotes är mest vetenskaplig utifrån falsifikationskriteriet? 1. Du har tur, en vacker dag får du en stor, oväntad summa pengar. 2. En person i din närhet kommer snart att bereda dig stor glädje. 3. Du kommer att vinna kr på måltipset den 5 juni i år. Övning I vetenskapshistorien finns det gott om exempel på forskare som med olika tilläggsantaganden försökt skydda sin teori från falsifiering. Den kan ju trots allt vara riktig, har många resonerat, och lagt till en ad hoc-hypotes (en hälphypotes vars syfte är att rädda hypotesen) för att förklara det som inte stämmer. Det kan också röra sig om en äkta hjälphypotes som till slut går att testa och verifiera och därmed räddas hela teorin. Tag reda på hur det gick med följande berömda fall: Newtons teori om gravitationen har en enorm prestige i vetenskapshistorien. Med den kunde han förklara både planeternas rörelser och äpplets fall från trädet. Men i vissa avseenden stämde inte teorin. Några astronomer upptäckte i början av 1800-talet att planeten Uranus inte rörde sig enligt Newtons lagar. Detta kunde kanske falsifierat hela teorin, men i stället räddade man den genom en hjälphypotes vilken? 5. Skepticism 14

15 Repetition 1. Jag har talat om tre kunskapskällor vilka då? 2. Vetenskaper som främst använder sinneserfarenheter som kunskapskälla kallas vad? 3. När man använder sinneserfarenheter som kunskapskälla hur arbetar man då (jag har nämnt tre saker)? 4. Vilka svagheter har observationer, experiment och induktion? 5. Dessa svagheter har gjort att det är svårt att uppnå verifikation, och i stället strävar man efter falsifikation. Vad innebär dessa begrepp? Kan ni ge ett exempel på ett påstående som är omöjligt respektive möjligt att falsifiera? Sinneserfarenheternas otillförlitlighet En mer grundläggande kritik rör sinnesförmågornas brister och begränsningar. För att ni ska förstå vad jag menar här, så tänkte jag utsätta er för en associationsövning. (Be helst eleverna att ställa sig med ansiktena mot väggen, släck ner, tänd en kandilaber bakom deras ryggar.) Platons grottliknelse Föreställ dig att du sitter i en grotta. Det är en djup grotta och du står längst in. Du står vänd mot grottans inre vägg, med ryggen mot ingången. Eftersom du befinner dig så djupt in i grottan är det kolmörkt där du är. Dessutom är du fastkedjad från topp till tå. Du kan inte röra dig inte ens huvudet. Varken du själv eller de som står bredvid dig har du någonsin uppfattat. Så här har du stått hela ditt liv. Som tur är har det inte bara varit mörker och tomrymd. Bakom dig reser sig nämligen en manshög mur, och bakom denna mur brinner en eld, och människor med olika föremål på sina huvuden, passerar hela tiden förbi. Av skenet från elden kastas skuggor från föremålen mot grottväggen du står vänd mot, och människorösterna genljuder som ekon från väggen. Så det du ser är skuggor och det du hör är ekon. Eftersom du aldrig har upplevt något annat, så är du övertygad om att detta är allt som finns att detta är verkligheten. Diskussion Vad säger den här associationsövningen dig? Hur kan man koppla den till frågan om kunskap och vetande? Tolkning Det associationsövningen säger mig är att så som vi upplever verkligheten inte nödvändigtvis överensstämmer exakt med hur verkligheten faktiskt är beskaffad. Var 15

16 och en av oss är fångade i vår egen kropp, med dess begränsade sinnesförmågor. Sinnesförmågorna är den enda kanalen till verkligheten som vi har. De fyller vårt medvetande med sinnesintryck som inte exakt överensstämmer med verkligheten. I vårt medvande, vår egen lilla grotta, så kan vi bara uppfatta skuggor och ekon av verkligheten. Vi ser aldrig riktigt föremålen sådana de är, eller hör de riktiga ljuden, sådana de är. Och det finns så oändligt mycket mer av verkligheten som våra sinnen inte kan uppfatta. Vi vet ju att vissa djur hör fler ljudfrekvenser än vad vi gör, och känner fler dofter. Vad mera är det som vi missar, på grund av våra sinnesförmågors begränsningar? Och hur förhåller sig verkligheten egentligen? Andra exempel på att våra sinnen faktiskt bedrar oss är: Müller Lyers pilar (Visa eleverna de tre svarta pilarna först) Nu vill jag att ni tittar på de här pilarna vilken är längst? (Visa de röda pilarna) Men om vi rödmarkerat linjerna och mäter här, så är det visar det sig att alla linjer är lika långa. Pinnen i vattnet (Stoppa ner en penna i ett glas vatten) 16

17 Titta på den här pennan i vattenglaset hur ser den ut i vattnet? Bruten. Nu när jag drar upp den ur vattnet hur ser den ut då? Rak igen. Vad ska vi dra för slutsatser av det? Att den faktiskt bryts i vattnet och sedan blir hel, eller att vi ser fel? Drömmar När du drömmer, är du då medveten om att du drömmer? Eller har du rentav svårt att skilja på vad du bara har drömt och vad som är verkligt när du vaknar? Eftersom vi har sinnesintryck även i våra drömmar vi ser, hör och känner saker, smakar och doftar, precis som i verkligheten, och de flesta av oss upplever allt som högst verkligt, ända tills vi vaknar hur kan vi då veta att det vi gör nu här inte är en dröm? Kan ni ge mig några bra argument för att vi kan vara övertygade om att det här är verklighet till skillnad från dröm? Ett litet absurt exempel men som ändå är omöjligt att argumentera mot är: De elaka robotarna/den bedrägliga anden (Visa scenen ur filmen Matrix där människor ligger i bassänger, kopplade till apparater) Hur kan vi veta att allt vi uppfattar inte är ett lurendrejeri av maktlystna robotar, som tagit över jorden, livnär sig på människors energi och genom maskiner matar oss med falska upplevelser av att leva vanliga liv? Eller att en ond demon ger oss falska föreställningar om verkligheten? Kan du komma på ett argument mot detta? Den skeptiska frågan Vad ska vi dra för slutsatser av att sinnena ibland verkar bedra oss och att vi ibland kan ha sinnesintryck utan att de motsvaras av en verklighet? Hur kan vi till exempel veta när de inte gör det? Tänk om de alltid gör det? Vad kan vi lita på och inte lita på av det som vi uppfattar? Kan vi egentligen alls vara säkra på att vi vet någonting över huvud taget? Sammanfattning Kritiken mot sinneserfarenheternas tillförlitlighet rör dess begränsade förmåga att uppfatta alla delar av verkligheten, dess brister som gör att vi uppfattar saker på ett oriktigt sätt, och att eftersom vi kan ha sinneserfarenheter utan yttre påverkan, som i drömmarna, så är frågan hur mycket av det vi upplever även i vakentillstånd, motsvaras av en yttre verklighet. Eftersom allt vi har direkt tillgång till är vårt medvetande, så kan vi aldrig få riktigt svar på frågan. De filosofer som ifrågasätter sinneserfarenheterna på detta sätt är antingen skeptiker, som anser att vi inte kan veta någonting, eller rationalister, som anser att det är genom vårt tänkande och förnuft som vi når den sanna kunskapen. Men det sista argumentet, drabbar även dem: Hur kan vi veta att det vi 17

18 tycker är rimligt, logiskt och förnuftigt och riktigt är ett lurendrejeri av en illasinnad demon? Vi kanske blir matade med helt sjukt felaktiga föreställningar? Diskussion 1. Hur ser du på dessa ifrågasättande argument några att ta på allvar, några som gör skillnad i ditt sätt att värdera sinneserfarenheter? Verkar de rimliga eller är de bara absurda? 2. Kan du dra dig till minnes tillfällen då du själv tagit miste i fråga om vad du sett, hört, känt, e t c? 3. Spelar det nån roll om vi lever ett liv som i Matrix? 18

19 6. Empirism och rationalism Repetition Vilka argument finns mot sinneserfarenheter som kunskapskälla? Platons grottliknelse Illusionsargument (Müller Lyers pilar och pinnen i vattnet) Drömargumentet Bedrägeriargument (De elaka robotarna/den bedrägliga anden) Vad visar dessa argument? (1) Sinnesorganens begränsade förmåga att uppfatta alla delar av verkligheten. (2) Sinnesorganens brister som gör att vi uppfattar saker på ett oriktigt sätt. (3) Att sinnesorganen kan framkalla sinneserfarenheter utan en yttre verklighet. Två huvudriktningar inom kunskapsteori Kan man dricka mer te, innan man har tagit första klunken? Kan man hugga huvudet av någon som bara består av ett huvud och inte har någon kropp? Frågor som ställs i Alice i underlandet. Svaret på dessa är mer av logisk karaktär än empirisk; man tänker fram svaret. I frågor om kunskapens beskaffenhet brukar man i filosofi tala om empirism och rationalism. Empiri betyder som sagt erfarenhet, och ratio betyder förnuft. Empirism Empirister tror att vi får vår kunskap främst genom erfarenheten. Vi föds som tomma blad som erfarenheter skriver på, är ett känt citat från empiristen John Locke. Han insåg också att just på grund av alla osäkerhetsfaktorer som är inblandade i våra sinneserfarenheter, kan vi bara komma fram till sannolik kunskap. Rationalism Rationalister tror däremot att det är via vårt förnuft som vi kommer fram till kunskap och att vi föds med den. I och med att förnuftskunskap inte råkar ut för alla osäkerhetsfaktorer som sinneserfarenheterna gör, så anser man att denna kunskap ger oss absolut sann kunskap. Men hur kan man mena att vi föds med kunskap? 19

20 Idévärlden Platon var lärjunge till Sokrates, och han utvecklade en teori som Sokrates hade; att alla sanningar fanns i en speciell värld idévärden, eller formvärlden. Platon menade att denna värld erfar vi inte med våra sinnen, utan med vårt förnuft, och är skild från vårt förnuft, dvs. existerar utanför vårt medvetande på ett icke-materiellt och abstrakt sätt. Vi når den via vårt förnuft, men den finns oberoende av vårt förnuft. Sinnevärlden är den värld som vi uppfattar med våra sinnen. Den världen är en ofullkomlig, föränderlig och förvirrande skuggbild av verkligheten. Innan vi föddes vistades våra själar i idévärlden, och under färden till sinnevärlden där de bosatte sig i våra fysiska kroppar, så hann de glömma en hel del kunskap. Men genom att tänka koncentrerat och med hjälp av de rätta frågorna, så kan vi locka fram den kunskapen ur glömskan igen. Detta kallas för Sokrates barnmorskemetod: man förlöser fram kunskapen. Texten Menon (Låta eleverna (hög)läsa den, eller återberätta den för dem) Sokrates får Menons obildade slavpojke att räkna ut hur många fot olika geometriska figurer är genom att ställa frågor. Ett exempel på den Sokratiska barnmorskemetoden. Diskussion 1. Tror du att vi föds med åtminstone en viss kunskap? Eller verkar det helt orimligt? Eller verkar det motsatta orimligt att vi föds som tomma blad? 2. Vad är egentligen rationellt tänkande Intuition, omedelbar insikt, kännedom om betydelsen av våra begrepp, blixtsnabba mentala experiment? 3. Är matematik baserat på tänkande eller sinneserfarenhet? 4. Kan du komma på några osäkerhetsfaktorer för förnuftet som en väg till kunskap? Vi kan inte till fullo lita på våra sinnen. Men kan vi lita på vårt förnuft? 5. Vad litar du mest på: dina sinneserfarenheter eller förnuftet? 6. Är sinneserfarenheter och förnuft helt skilda saker, är de helt oberoende av varandra? 7. Deduktion 20

21 Liksom man skaffar sig en massa sinneserfarenheter till vardags varje dag, så tänker vi ju en massa varje dag. Hur kan man då använda tänkandet på ett mer vetenskapligt sätt? Jo, genom logiska lagar och metoder. Precis som observationer är ett slags styrda sinneserfarenheter i syfte att göra undersökningarna enhetliga och upprepningsbara, är logiken ett styrt tänkande i syfte att göra tänkandet enhetligt och upprepningsbart. En vetenskaplig forskare ställer sig ju inte bara utanför dörren och får se vilka sinnesintryck som kommer och inte sätter han sig bara vid skrivbordet och får se vilka tankar som slumpmässigt dyker upp. Deduktion Ett exempel på hur man kan systematisera tänkandet är deduktion. Deduktion är en logisk metod som talar om vilka logiskt korrekta slutsatser man kan dra utifrån en viss information. Observera: Den säger inte vilka slutsatser som är sanna, utan vilka slutsatser som är logiska. Om de logiska slutsatserna dessutom är sanna, beror på om informationen är sann. Det viktiga här är, att vi inte kan dra vilka slutsatser som helst utifrån en given information, om vi vill tänka logiskt riktigt. Utifrån en viss given information, så följer vissa logiska slutsatser. Deduktion ställer alltså upp regler för vilka logiska slutsatser vi kan dra utifrån en viss information. Modus ponens och Modus tollens är två vanliga regler för deduktion: Modus ponens Om A så B (Om du får MVG på alla prov i Filosofi A, så får du MVG i Filosofi A) A (Du får MVG på alla prov i Filosofi A) Alltså B (Alltså får du MVG i Filosofi A) Modus tollens Om A så B (Om du får MVG på alla prov i Filosofi A, så får du MVG i Filosofi A) icke B (Du får icke MVG på alla prov i Filosofi A) Alltså icke A (Alltså får du icke MVG i Filosofi A) Deduktion spelar en väsentlig roll för i stort sett alla vetenskaper. Man testar en teori genom att härleda logiska konsekvenser av den och jämföra den med erfarenheter. Man drar slutsatsen att om teorin är sann, så måste man kunna göra den och den iakttagelsen, och omvänt följer det att om man gör en iakttagelse som strider mot teorins logiska konsekvenser, så kan teorin inte vara sann. Ett exempel: 21

22 Exempel En forskare av vikingatiden resonerade på följande sätt om befolkningsantalen i Vorpasse: Det faktum att antalet gårdar steg, samt den omständigheten att bondgårdarnas storlek också fortsatte att vara ungefär som tidigare, tyder på att befolkningsantalen i Vorpasse inte förändrades på något väsentligt sätt under loppet av vikingatiden. Han resonerade så här: A= Befolkningsantalet förändras B= Antalet gårdar eller gårdarnas storlek förändras 1. Om befolkningsantalet förändrades (A), så skulle antalet gårdar eller gårdarnas storlek ha förändrats (B) 2. Antalet gårdar och deras storlek förändrades inte (icke B) 3. Alltså förändrades inte befolkningsantalet (icke A) Fråga Om du tittar på det logiska mönstret i resonemanget, vilken deduktiv metod använde han? Övning Kom på egna exempel på Modus tollens och Modus ponens. Diskussion Med deduktion så kan vi bara härleda det som redan finns i våra antaganden. Om vi vill veta något om hur världen är inrättad, måste vi stödja oss på erfarenheten. Så är deduktion bara en lek med ord? Sammanfattande övning Hur kan du motivera sanningsvärdet på följande satser? 22

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Teknik på kvinnors vis

Teknik på kvinnors vis Teknik på kvinnors vis Om villkor och möjligheter Teknik på kvinnors vis Om villkor och möjligheter Andra upplagan finasierad gemensamt av AMS och Nutek Innehåll Förord 3 Förord 4 Inledning 6 Detta är

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer